Δειγματικές Κατανομές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δειγματικές Κατανομές"

Transcript

1 Δειγματικές Κατανομές

2 Στατιστική συνάρτηση ή στατιστική Δειγματική κατανομή - Εκτιμητής Τα άγνωστα στοιχεία του πληθυσμού λέγονται παράμετροι. Τα συμπεράσματα για μια παράμετρο εξάγονται με τη βοήθεια των στατιστικών (ή στατιστικών συναρτήσεων). Ορισμός: Μια συνάρτηση των μεταβλητών X1, X,... X n ενός τυχαίου δείγματος που δεν περιέχει άγνωστες παραμέτρους λέγεται στατιστικό ή στατιστική συνάρτηση. Ορισμός: Η κατανομή πιθανότητας μιας στατιστικής ονομάζεται δειγματική κατανομή ή κατανομή δειγματοληψίας. Ορισμός: Η στατιστική η οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση μιας παραμέτρου ονομάζεται εκτιμητής (estimator) και η τιμή της σε ορισμένο δείγμα εκτίμηση (estimate).

3 Εκτίμηση της άγνωστης μέσης τιμής της κατανομής μιας τυχαίας μεταβλητής για ενα πληθυσμό Έστω ότι επιθυμούμε να εκτιμήσουμε την άγνωστη τιμή του μέσου μ ενός πληθυσμού χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n. H στατιστική που χρησιμοποιούμε είναι ο δειγματικός μέσος (sampling mean) 1 (... ) n X = X1+ X + + X n Η τιμή που προκύπτει είναι μια εκτίμηση του μ του πληθυσμού.

4 Εκτίμηση της άγνωστης διακύμανσης της κατανομής μιας τυχαίας μεταβλητής για ένα πληθυσμό Έστω ότι επιθυμούμε να εκτιμήσουμε την άγνωστη τιμή της διακύμανσης σ ενός πληθυσμού χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n. H στατιστική που χρησιμοποιούμε είναι η δειγματική διακύμανση (sampling variance) 1 S X X n = ( i ) n 1 i= 1 Η τιμή που προκύπτει είναι μια εκτίμηση του σ του πληθυσμού.

5 μέση τιμή και διακύμανση του δειγματικού μέσου μέση τιμή της δειγματικής διακύμανσης Θεώρημα 1: Έστω X1, X,... X n ένα τυχαίο δείγμα από ένα πληθυσμό με μέση τιμή μ και διακύμανση σ. Τότε 1. EX ( ) = μ. 3. Var X ( ) = σ / ES ( ) = σ n

6 Πόρισμα: Έστω X, X,... X n ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους 1 n από ένα πληθυσμό με μέσο μ 1 και διακύμανση X, X,... X n ένα τυχαίο δείγμα σ 1 και 1 μεγέθους n από ένα άλλο ανεξάρτητο πληθυσμό με μέσο μ και διακύμανση Τότε: σ. E ( X X ) = μ μ 1 1 σ σ Var( X1 X ) = + n n 1 1

7 Θεώρημα : Έστω 1 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς X, X,... n μέση τιμή μ και διακύμανση σ, τότε X ένα τυχαίο δείγμα από ένα κανονικό πληθυσμό με (i) X N n ( μσ, / ) (ii) ( n 1) S σ X n 1 (iii) Τα στατιστικά X και S είναι ανεξάρτητα.

8 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Παράδειγμα 1. Έστω ότι η ετήσια αποταμίευση (σε εκατ. δρχ.) μίας κατηγορίας νοικοκυριών με ορισμένο επίπεδο εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων είναι μία τυχαία μεταβλητή, Χ, η οποία ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέσο μ=5 και τυπική απόκλιση σ=1. Αν πάρουμε ένα τυχαίο δείγμα μεγέθους n=16 νοικοκυριών από τον πληθυσμό αυτό, ποιά είναι η πιθανότητα ο μέσος του δείγματος να υπερβαίνει τα 6 εκατ. δρχ.; Παράδειγμα. Έστω ότι σε μία μεγάλη πόλη η ετήσια δαπάνη για κρέας ποια τετραμελούς οικογένειας κατανέμεται κανονικά με τυπική απόκλιση σ = 0, εκατ. δρχ. Σ ένα τυχαίο δείγμα 15 τέτοιων οικογενειών, ποια είναι η πιθανότητα η τυπική απόκλιση να υπερβαίνει τα 0,3 εκατ. δρχ.;

9 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Παράδειγμα 3. Αν το βάρος Χ του περιεχομένου ενός συσκευασμένου προϊόντος ακολουθεί την κανονική κατανομή με μέση τιμή 500 γραμ. και τυπική απόκλιση 1 γραμ. να προσδιοριστούν (α) η πιθανότητα σε τυχαίο δείγμα n = 10 προϊόντων η μέση τιμή να είναι μικρότερη από 494 γραμ. και (β) η πιθανότητα του ίδιου ενδεχομένου όταν n = 5.

10 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Θεώρημα 3: Έστω X1, X,... X n ένα τυχαίο δείγμα από ένα κανονικό πληθυσμό με μέση τιμή μ και διακύμανση σ, η οποία υποτίθεται ότι είναι άγνωστη, τότε το στατιστικό X S/ μ n t n 1

11 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Θεώρημα 4: Έστω (, ) X1 S 1 και (, ) X S οι δειγματικές μέσες τιμές και δειγματικές διακυμάνσεις δυο τυχαίων δειγμάτων μεγέθους n 1 και n αντίστοιχα από δυο ανεξάρτητους κανονικούς πληθυσμούς με μέσες τιμές και γνωστές διακυμάνσεις (, ) μ1 σ 1 και (, ) μ σ αντίστοιχα. Τότε: X X ( μ μ ) 1 1 σ n σ + n 1 1 N(0,1)

12 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Παράδειγμα 4. Ένας καθηγητής διδάσκει το ίδιο μάθημα ταυτόχρονα στα Πανεπιστήμια Α και Β. Για να διαπιστώσει αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο τάξεων ως προς την κατανόηση της ύλης, υποβάλλει τις ίδιες περίπου ερωτήσεις στις δύο τάξεις, επιλέγοντας τυχαία το φοιτητή ή τη φοιτήτρια για να απευθύνει μία ερώτηση και βαθμολογώντας τις απαντήσεις μ ένα μη αρνητικό αριθμό. Κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, ο καθηγητής δε συγκρατεί τα ονόματα των φοιτητών οπότε μπορεί να απευθύνει πάνω από μία ερώτηση σε κάθε φοιτητή ή φοιτήτρια. Έστω ότι οι μέσοι βαθμοί στους δύο πληθυσμούς είναι 600 και 650 και οι διακυμάνσεις 8000 και 9000, αντίστοιχα. Αν υποθέσουμε ότι σ ένα συγκεκριμένο εξάμηνο ο καθηγητής υπέβαλε 45 και 5 ερωτήσεις στις δύο τάξεις, αντίστοιχα, ποιά είναι η πιθανότητα ο μέσος του δείγματος της τάξεως Β να υπερβαίνει αυτόν της τάξεως Α τουλάχιστο κατά 80 μονάδες;

13 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Θεώρημα 5: Έστω (, ) X1 S 1 και (, ) X S οι μέσες τιμές και διακυμάνσεις δυο τυχαίων δειγμάτων μεγέθους n 1 και n αντίστοιχα από δυο ανεξάρτητους κανονικούς πληθυσμούς με μέσες τιμές μ 1 και μ αντίστοιχα και κοινή άγνωστη διακύμανση σ. Τότε X X ( μ μ ) 1 1 S p n n 1 t n + n 1 όπου S ( n 1) S + ( n 1) S 1 1 p = n1+ n

14 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Θεώρημα 6: Έστω S 1 και S οι διακυμάνσεις δύο τυχαίων δειγμάτων μεγέθους n 1 και n από δυο ανεξάρτητους κανονικούς πληθυσμούς με μέσες τιμές και διακυμάνσεις (, ) μ1 σ 1 και (, ) μ σ αντίστοιχα. Τότε S S σ 1 1 σ F n 1, n 1 1

15 Δειγματοληψία από κανονικούς πληθυσμούς Παράδειγμα 5. Στο Παράδειγμα, μας ενδιέφερε η διακύμανση της μεταβλητής Χ=ετήσια δαπάνη για κρέας των τετραμελών οικογενειών μίας μεγάλης πόλης. Υποθέσαμε εκεί ότι είχαμε ένα τυχαίο δείγμα n 1 =15 τέτοιων οικογενειών και ότι η κατανομή της Χ ήταν κανονική με τυπική απόκλιση σ 1 =0, εκατ. δρχ., δηλαδή διακύμανση σ 1 = 0,04 (εκατ. δρχ.). Υποθέστε τώρα ότι έχετε ένα παρόμοιο δείγμα n =16 οικογενειών από μία μεγάλη πόλη του εξωτερικού (οπότε τα δύο δείγματα μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ανεξάρτητα, εκτός αν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι δεν είναι), όπου η κατανομή της Χ είναι επίσης κανονική με διακύμανση σ =0,08 (εκατ. δρχ.). Ποιά είναι η πιθανότητα η διακύμανση του δευτέρου δείγματος να είναι τουλάχιστο τετραπλάσια της διακυμάνσεως του πρώτου δείγματος;

16 KENTΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Έστω X1, X,... X n ανεξάρτητες και ισόνομες (έχουν την ίδια κατανομή) τ.μ. (τυχαίο δείγμα) με πεπερασμένη μέση τιμή μ και διακύμανση σ. Αν το n είναι μεγάλο ( n 30 ), τότε η δειγματική μέση τιμή X έχει κατά προσέγγιση κανονική κατανομή με μέση τιμή μ και διακύμανση σ / n ή ισοδύναμα X σ / μ n d N (0,1)

17 KENTΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΘΕΩΡΗΜΑ Παράδειγμα 6. Το καθαρό βάρος (σε κιλά) 1000 πακέτων ζυμαρικών διαφόρων μεγεθών που περιλαμβάνονται σε μία αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας έχει μέσο 5 και τυπική απόκλιση 3. Αν κατά τρόπο τυχαίο ξεχωρίσουμε 100 πακέτα για να σταλούν σε μία συγκεκριμένη περιοχή, ποιά είναι η πιθανότητα το μέσο βάρος τους να είναι μικρότερο από 4,5 κιλά;

18 Προσέγγιση της Διωνυμικής κατανομής με την Κανονική Αν X Bnp (, ) τότε μ = np σ = np(1 p) εάν τώρα min{ np, n(1 p)} 5 (κανόνας του πέντε) X Nnpnp (, (1 p)) τότε

19 Προσέγγιση της Διωνυμικής κατανομής με την Κανονική Παράδειγμα 7. Η πείρα μίας ιδιωτικής κλινικής δείχνει ότι το 30% των ασθενών που νοσηλεύονται εκεί καθυστερούν την τακτοποίηση των λογαριασμών τους τουλάχιστο για ένα τρίμηνο. Αν έχουμε ένα δείγμα n = 45 λογαριασμών, ποιά είναι η πιθανότητα να μη τακτοποιηθούν από 10 μέχρι και 15 λογαριασμοί τουλάχιστο για ένα τρίμηνο; Παράδειγμα 8. Ένας μεγάλος αριθμός σπόρων μιας ποικιλίας λουλουδιών αναμειγνύεται με τις ακόλουθες αναλογίες ως προς το χρώμα του λουλουδιού που θα παραχθεί: κόκκινα, άσπρα, 1 μπλε. Οι σπόροι αναμειγνύονται και συσκευάζονται τυχαία σε σακούλες των 100 σπόρων. Να βρεθεί η πιθανότητα μια σακούλα να περιέχει το πολύ 50 άσπρους σπόρους. Παράδειγμα 9. Ποια είναι η πιθανότητα να πάρουμε την πλευρά «6» ενός ζαριού το πολύ 18 φορές σε 10 ρίψεις;

20 Προσέγγιση της Διωνυμικής κατανομής με την Κανονική Παράδειγμα 10. Να υπολογιστεί η πιθανότητα σε τυχαίο δείγμα 0 προϊόντων από ένα πολύ μεγάλο σύνολο προϊόντων, να υπάρχουν 4 ελαττωματικά, αν η αναλογία p των ελαττωματικών στο σύνολο της παραγωγής είναι ίση με 5%. Παράδειγμα 11. Ρίχνουμε ένα νόμισμα 400 φορές. Υπολογίστε την πιθανότητα το πλήθος των αποτελεσμάτων «γράμματα» να είναι τουλάχιστον 190 και το πολύ 0.

21 Προσέγγιση της κατανομής Poisson με την Κανονική Εάν X P( λ) τότε μ = λ σ = λ εάν τώρα λ > 0 X N( λ, λ)

22 Προσέγγιση της κατανομής Poisson με την Κανονική Παράδειγμα 1. Έστω ότι η μεταβλητή Χ έχει Poisson κατανομή με παράμετρο λ = 3. Να υπολογίσετε την πιθανότητα Ρ(Χ>45) Παράδειγμα 13. Έστω ότι ο αριθμός των παρατηρήσεων «κάντε ησυχία» στη διάρκεια του μαθήματος ακολουθεί την κατανομή Poisson με λ = 7 παρατηρήσεις το δίωρο. Ποια είναι η πιθανότητα να ζητήσω σήμερα να κάνετε ησυχία λιγότερες από 11 φορές;

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι:

Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: Κατανοµές ειγµατοληψίας 1.Εισαγωγή Οι θεµελιώδεις έννοιες που απαιτούνται στη Επαγωγική Στατιστική (Εκτιµητική, ιαστήµατα Εµπιστοσύνης και Έλεγχοι Υποθέσεων) είναι: 1. Στατιστικής και 2. Κατανοµής ειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ. (Power of a Test) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 Η ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Power of a Test) Όπως είδαμε προηγουμένως, στον Στατιστικό Έλεγχο Υποθέσεων, ορίζουμε δύο είδη πιθανών λαθών (κινδύνων) που μπορεί να συμβούν όταν παίρνουμε αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας

Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Θεωρητικές Κατανομές Πιθανότητας Α. ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ α) Διακριτή Ομοιόμορφη κατανομή β) Διωνυμική κατανομή γ) Υπεργεωμετρική κατανομή δ) κατανομή Poisson Β. ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Στα πλαίσια της ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ προσπαθούµε να προσεγγίσουµε τα χαρακτηριστικά ενός συνόλου (πληθυσµός) δια της µελέτης των χαρακτηριστικών αυτών επί ενός µικρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ 12) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: 23 Απριλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΘΕ ΠΛΗ ) ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η Ημερομηνία Αποστολής στο Φοιτητή: Απριλίου 0 Ημερομηνία παράδοσης της Εργασίας: 8 Μαΐου 0 Πριν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 3-4 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 5] 3η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι (Θ.Ε. ΠΛΗ 12) 6Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ Ημερομηνία Αποστολής της εργασίας στον Φοιτητή 5 Μαϊου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα

Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Ενότητα 0 Εισαγωγή Βασικές Έννοιες. Παρατηρήσεις και ενδεχόμενα. Πληθυσμοί και δείγματα Τα δεδομένα με τα οποία ασχολείται η Στατιστική προέρχονται από παρατηρήσεις και πειράματα που εμπίπτουν σε οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή

Η Κανονική Κατανομή κανονική κατανομή (normal distribution) Κεντρικό Οριακό Θεώρημα (Central Limit Theorem) συνδέει οποιαδήποτε άλλη κατανομή Η Κανονική Κατανομή H κανονική κατανομή (ormal dstrbuto) θεωρείται η σπουδαιότερη κατανομή της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Στατιστικής. Οι λόγοι που εξηγούν την εξέχουσα θέση της, είναι βασικά δύο: ) Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ: ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Στις προηγούμενες ενότητες ασχοληθήκαμε με μεθόδους που οδηγούν σε εκτιμήτριες των τιμών μιας ή και περισσοτέρων αγνώστων παραμέτρων. Αυτό έγινε με την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισµός θέσης Q 3 : = = = 22. 5 Άρα το Q 3 ανήκει στην 3 η τάξη (διάστηµα 80 - < 90)

Εντοπισµός θέσης Q 3 : = = = 22. 5 Άρα το Q 3 ανήκει στην 3 η τάξη (διάστηµα 80 - < 90) ΑΣΚΗΣΗ Ο Πίνακας. δίνει την κατανοµή συχνότητας των µισθών σε χρηµατικές µονάδες τριάντα υπαλλήλων µιας δηµόσιας υπηρεσίας. Πίνακας. Μισθός (χρ. µον.) Αριθµός Υπαλλήλων 60 70 7 70 80 4 80 90 5 90 00 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή Βασικές Έννοιες Ορισμός Στατιστική (Statistics) είναι ένα σύνολο αρχών και μεθοδολογιών για Α. το σχεδιασμό της διαδικασίας συλλογής δεδομένων Β. τη συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Στο κεφάλαιο αυτό, θα μελετήσουμε μερικές ειδικές διακριτές κατανομές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω, κυρίως των πολλών εφαρμογών τους. Πριν όμως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΒΛΙΟ KELLER

Θέμα: ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΡΙΤΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΙΒΛΙΟ KELLER ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Πάτρας) Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 263 34 ΠΑΤΡΑ Τηλ.: 2610 369051, Φαξ: 2610 396184, email: mitro@teipat.gr Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling)

6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) 6. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ (Cluster Sampling) Από την θεωρία που αναπτύχθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια, φαίνεται ότι μια αλλαγή στον σχεδιασμό της δειγματοληψίας και, κατά συνέπεια, στην μέθοδο εκτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ (ΑΝOVA). Εισαγωγή Η ανάλυση της διακύμανσης (ANalysis Of VAriance ANOVA) είναι μια στατιστική μεθόδος με την οποία η μεταβλητότητα που υπάρχει σ ένα σύνολο δεδομένων διασπάται στις

Διαβάστε περισσότερα