ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ."

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε αὐτοὺς ποὺ ζοῦν ἀκόµη ἀπὸ τὸν Β Παγκόσµιο πόλεµο. Νὰ ρωτήσουµε ἂν µποροῦµε αὐτοὺς ποὺ ἐσφάγησαν, ποὺ κάηκαν, ποὺ κρεµάστηκαν, ποὺ τουφεκίστηκαν, ποὺ πνίγηκαν, ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα. Αὐτοὶ ὅµως δὲν µποροῦν νὰ µιλήσουν. Αὐτοὶ ἔφυγαν µὲ ἕνα παράπονο: Γιατί; Τί ἔκανα; Ὁ τελευταῖος πόλεµος γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἄρχισε τὸ 1940 καὶ τελείωσε τὸ Ὅταν τελείωσε εἶχε χαθεῖ τὸ 12% τοῦ πληθυσµοῦ της. Ὑπάρχουν ὅµως καὶ ἄλλα εἴδη πολέµου, πολέµου χωρὶς ἀντιπαράταξη στρατῶν, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ οἰκονοµικοὶ πόλεµοι. Καὶ σὲ τέτοιο πόλεµο ἔχει ἐµπλακεῖ τοῦτα τὰ χρόνια ἡ πατρίδα µας. Ἡ χώρα ἐξωθήθηκε καὶ παρασύρθηκε σὲ ὑπέρογκο δανεισµό. Τώρα οἱ δανειστὲς ἢ µᾶλλον αὐτοὶ ποὺ τὴν ἔσπρωξαν στοὺς δανειστὲς τὴν ὁδηγοῦν στὴν κρεµά- ΠΟΛΕΜΟΣ! 1 λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. Τί ζητοῦν σήµερα ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα; Ζητοῦν τὴν ἀπεµπόληση τῆς ἱστορίας της. Τὸν ἀφελληνισµό της. Τὴν ἐγκατάλειψη τῆς πίστεώς της, τῆς Ὀρθοδοξίας. Ζητοῦν ἀλλαγὴ τοῦ ἤθους της, τῶν παραδόσεών της. Μὲ διάφορα νοµοθετήµατα ντροπῆς ἐκτρέπουν τοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, τοὺς ὁδηγοῦν στὴν ἀσωτία καὶ καταστρέφουν τὴν οἰκογένεια. Ἐ- µεῖς τώρα τί πρέπει νὰ κάνουµε; Νὰ πάρουµε ὅπ λα; Ὄ- χι, τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἡ ἱστορία µας, ἱστορία χιλιάδων ἐτῶν, µᾶς δείχνει τὸν τρόπο. Αἰῶνες αἰώνων τώρα τὰ ὅ- πλα µας εἶναι ἄλλα. Εἶναι τὰ ἴδια ὅπλα ποὺ κρατοῦσαν οἱ Μάρτυρες καὶ συνέτριψαν τὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτο- κρατορία. Ἄοπλ οι! Μόνο µὲ τὴ δύναµη τῆς πίστεως! Ἐµεῖς ποῦ θὰ βροῦµε αὐτὰ τὰ ὅπλα; Ποῦ ἀλλοῦ παρὰ σ Αὐτόν, τὸν Ἰσχυρὸ ποὺ σώζει. Στὸν Κύριο τῶν δυνάµεων, τὸν Παντοκράτορα καὶ τοὺς Ἅγίους Του. Πίστη, λοιπόν, καὶ θερµὴ προσευχή. Καὶ ὁ Θεός εἶναι µεγάλος!!!

2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ποιὰ εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη Νικόλαος καὶ ἡ Εἰρήνη ἦταν ἅγιοι ποὺ τιµᾶται µαζὶ µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ἀπὸ τότε ποὺ ζοῦσαν, ἦταν σφραγι- καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ ἑ- σµένοι ἀπὸ τὸν Κύριο Καὶ ἡ Εἰρή- ορτάζουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν Τρίτη νη µου, ὅσα καὶ νὰ τῆς κάναµε, ὅσα τοῦ Πάσχα ἑκάστου ἔτους; Βεβαίως, καὶ νὰ τῆς λέγαµε, ἐγώ, µᾶς ἔλεγε, δὲν εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ ἔχω χαραγµένο τὸ δρόµο ποὺ µοῦ Μεγαλοµάρτυς ποὺ γιορτάζει στὶς 5 ὑπέδειξε ὁ Ἡγούµενος τοῦ Μοναστηριοῦ, Μαΐου, οὔτε εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ θὰ ἀκολουθήσω τὸ δρόµο Χρυσοβαλάντου ποὺ γιορτάζει στὶς τοῦ Χριστοῦ µας. Ὁ Ἅγιος ἔβρισκε 28 Ἰουλίου. Ὑπάρχουν πολλοὶ Ἅγιοι τὸν τρόπο πῶς νὰ φερθῆ καὶ νὰ διδάξει καὶ πολλὲς Ἁγίες ποὺ ἔχουν συνωνυµία, κάθε ἄνθρωπο. Γι αὐτὸ καὶ ἀλλὰ πρόκειται βεβαίως περὶ τὴ Ρηνούλα δὲν µπορούσαµε νὰ τὴν διαφορετικῶν προσώπων. πάρουµε ἀπὸ κοντά του. Ἤ- Ποιὰ ἦταν λοιπὸν ἡ θελε συνέχεια νὰ βρίσκεται Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ Ἁγία Εἰρήνη στὸ Μοναστήρι» «Αὐτὸ τὸ ἦταν ἡ κορούλα τοῦ Προ- κτῆµα ἦταν τὸ ἐξοχικό µας. εστοῦ τοῦ χωριοῦ τῆς Θερµῆς Ἀπὸ δῶ ἔφευγε ἡ Ρηνούλα (τῶν Καρυῶν) τῆς Μυτιλήνης, µου καὶ ἀνέβαινε στὸ Μονα- δίπλα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑ- στήρι.» «Τὴν εἶχε βαπτίσει πῆρχε τὸ Μοναστήρι τοῦ Γενεσίου ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ραφαὴλ καὶ τῆς Θεοτόκου, ὅπου τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεως πα- εἶχε ἐγκατασταθεῖ ὁ Ἅγιος ρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ Ραφαὴλ ὡς Ἡγούµενος µαζὶ χαρίσει στὴ µικρὴ Εἰρήνη χαρίσµατα µὲ τὸν ὑποτακτικό του, τὸν καὶ ἀρετές. Γι αὐτὸ Ἅγιο Νικόλαο. Ὁ Προεστὸς καὶ ἡ ἁγία Εἰρήνη ξεχώριζε Βασίλειος, ὁ πατέρας τῆς Ἁ- ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιά». γίας Εἰρήνης, (µαζὶ µὲ τὸ δάσκαλο Χαρακτηριστικό της τοῦ χωριοῦ Θεόδωρο) εὐγένειας καὶ τῆς λεπτότητος ἦταν ἐκεῖνος ποὺ εἶχε ὁδηγήσει τῆς ψυχῆς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν εἶναι καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἡ ἴδια ἡ Ἅγιο Νικόλαο, ἀφότου ἔφυγαν Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε σὲ ὄνειρο: πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Θράκη, µετὰ τὴν Ὅτι οἱ γονεῖς της φρόντιζαν τρία ἅλωση τῆς Κωσταντινουπόλεως, νὰ ὀρφανὰ κοριτσάκια. Τὸ ἕνα ἀπὸ ἐγκαταβιώσουν στὸ Μοναστήρι τῆς αὐτὰ τὴν ζήλευε κι ὅποτε ἔβρισκε Θερµῆς τῶν Καρυῶν τῆς Λέσβου καὶ εὐκαιρία, τὴν κτυποῦσε καὶ τῆς ἔλεγε ἔγινε σταδιακὰ θερµὸς φίλος τοῦ λόγια ποὺ τὴν πλήγωναν. Ἀλλὰ ἡ Ἡγουµένου Ραφαὴλ καὶ τοῦ ιακόνου µικρὴ Εἰρήνη τὴν λυπόταν καὶ δὲν Νικολάου. τὸ ἔλεγε στὸν πατέρα της καὶ στὴ Ποιὰ ἦταν ἡ προσωπικότητα µητέρα της, γιὰ νὰ µὴν τὴν διώξουν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸ σπίτι. τοῦ Προεστοῦ Βασιλείου Μελποµένη, Ποιὸ ἦταν τὸ µαρτύριο τῆς Ἁγίας σὲ ὄνειρα στὰ ὁποῖα ἐµφανίστη- Εἰρήνης; Ὅταν οἱ Ὀθωµανοὶ κε διηγήθηκε τὰ ἑξῆς: «Ὁ Ἡγούµενος κατέκτησαν τὴ νῆσο Λέσβο, ἡ Ἁγία (ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ δηλαδή), ὁ Εἰρήνη ἦταν ἤδη 12 ἐτῶν. Καὶ ὅταν 2

3 ἕνα χρόνο περίπου ἀργότερα οἱ Ὀ- θωµανοὶ εἰσέβαλαν στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ἡ Ἁγία Εἰρήνη βρισκόταν καὶ ἐκείνη µαζὶ µὲ τὴν οἰκογένειά της στὸ Μοναστήρι, ὅπου εἶχαν καταφύγει, ἐλπίζοντας νὰ εὕρουν µεγαλύτερη ἀσφάλεια. Οἱ Τοῦρκοι, ἀφοῦ ποδοπάτησαν καὶ σκότωσαν τὸ ἀδερφάκι τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἔπιασαν καὶ τὴν ἴδια. Τὸ τί ἀκολούθησε, τὸ διηγήθηκε ἡ ἴδια ἡ Ἅγια, σὲ ὄνειρο ποὺ ἐµφανίστηκε στὴ Βασιλικὴ Ράλλη, κάτοικο Θερ- µῆς Μυτιλήνης: «- Νὰ ξέρατε, τί φοβερὰ βασανιστήριά µας ἔκαναν! Ἐµένα µου ἔκοψαν πρῶτα τὸ ἕνα χέρι καὶ τὸ πέταξαν µπροστὰ στοὺς γονεῖς µου, ἐνῶ ἄνοιγαν τὸ στόµα µου κι ἔριχναν µέσα ζεµατιστὸ νερό, καὶ στὸ τέλος µ ἔκαψαν ζωντανὴ µέσα σ ἕνα µεγάλο πιθάρι ποὺ ἦταν στὴν αὐλὴ τοῦ µοναστηριοῦ.» «Ἂν ἤξερες, Βασιλική, τί φρικτοὺς πόνους ἔνιωσα!... εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ φανταστεῖς. Μ ἔκαψαν ζωντανὴ οἱ Τοῦρκοι µέσα σ αὐτὸ τὸ πιθάρι. Ὅ- ταν βιαστικὰ τὴ νύχτα µας ἔθαψαν οἱ χριστιανοί, µάζεψαν τὰ κοκαλάκια µου µέσα ἀπὸ τὸ πιθάρι καὶ τὰ ἔβαλαν σὲ µνηµεῖο κοντὰ στὸν πατέρα µου. Αὐτὰ τὰ λίγα ποὺ βρήκατε στὸ πιθάρι, δὲν τὰ πρόσεξαν, καθὼς ἦταν κάτω ἀπὸ τὶς πέτρες, καὶ ξεχάστηκαν ἐκεῖ. Οἱ πέτρες αὐτὲς εἶχαν πέσει ἀπὸ τοὺς τοίχους τῆς ἐκκλησιᾶς, ὅταν τὴν ἀνατίναξαν.» Παρὰ τοὺς φρικτοὺς πόνους της ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἔµεινε ἀταλάντευτη καὶ ὅταν σὲ ἄλλα ἐνύπνια ἐρωτήθη πῶς αἰσθανόταν κατὰ τὸ µαρτύριο, εἶπε: «ὲν φοβήθηκα καθόλου, διότι ἤξερα ὅτι εἶχα προστάτη µου τὸν Θεό. Μία κοίταζα τὸν πατέρα µου ποὺ δὲν µιλοῦσε, µία τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ εἶπα µέσα 3 µου: Θὰ ἀντέξω κι ἐγώ». Σὲ ποιὰ χορεία Ἁγίων συγκαταλέχθηκε ἡ Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε τὴν ἰδιαίτερη χορεία στὴν ὁποία ἔχει κατάταγεῖ, τὴ δόξα µὲ τὴν ὁποία στεφανώθηκε: Εἶναι Παρθενοµάρτυς. ὲν ἔχει σηµασία ἡ ἡλικία της. Ἡ ἁγία προσωπικότητά της µᾶς θυµίζει πὼς ἡ ἁγιότητα δὲν µετριέται µὲ τὰ χρόνια, ἀλλὰ µὲ τὴ ζέση τῆς πίστεως Στὶς 3 εκεµβρίου 1961, ὁ Κώστας Κανέλλος, κάτοικος Μυτιλήνης, εἶδε σὲ ὄνειρο τὴν Ἁγία Εἰρήνη µέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. «Κώστα, τοῦ παραπονέθηκε, αὐτὸ ποὺ εἶπα δὲν τὸ ἔκαναν ἀκό- µη. Νὰ τοὺς πεῖς νὰ µοῦ κάνουν τὴν εἰκόνα µου, γιατί εἶµαι κι ἐγὼ µάρτυς. Ἂν δὲν τὴν κάνουν, θὰ τιµωρηθοῦν. Θέλω νὰ τὴν γυρίσετε στὸ χωριό, µαζὶ µὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού σου ἔδειξα καὶ βρήκατε µέσα στὸ Ἱερό της ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Θέλω ἀκόµη τὸ κασονάκι µὲ τὰ ὀστά µου νὰ τὸ βάλετε κοντὰ στὸν Ἅγιο Ραφαήλ». Ποιὰ εἶναι ἡ µορφὴ - ἐµφάνιση τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ Ἅγια ἐµφανίζεται πολλάκις σὲ ὄνειρα καὶ ὁράµατα, εἴτε µόνη της εἴτε µαζὶ µὲ τοὺς Ἁγίους Ραφαὴλ καὶ Νικόλαο καὶ συνήθως οἱ µαρτυρίες τῶν πιστῶν συµπίπτουν στὴν ἑξῆς περιγραφή: Εἶναι ἕνα πολὺ ὄµορφο ξανθόµαλλο κοριτσάκι, µὲ τὰ µαλλιά της χωρισµένα στὴ µέση νὰ καταλήγουν σὲ δυὸ πλεξοῦδες. Ἔχει κατάγάλανα µάτια καὶ ροδοκόκκινα µάγουλα. Συνήθως εἶναι ἐνδεδυµένη λευκὸ ποδήρη χιτώνα καὶ ὅταν τὴν βλέπουν νὰ περπατᾶ, ἐνίοτε προχωρᾶ σὰν ἀγγελούδι, χωρὶς νὰ πατάει στὸ ἔδαφος Τὴν εὐχή Της νὰ ἔχουµε!!

4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα συνήθως λένε ὅτι ἔχει λήµµατα (δηλ. ὄ- ρους λεξικοῦ), ἄν καὶ ἡ καταγραφή τους συνεχίζεται (βλέπε προσπάθεια TLG), ἔχοντας ξεπεράσει τῶρα τὰ λήµµατα, πρώτη γλώσσα στὸν πλανήτη. Ἡ ἀµέσως ἑπόµενη, ἡ γερµανική, ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 46% εἶναι ἑλληνικά. Ἐνῶ ἡ ἀγγλική, ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων 48% ἑλληνικά. Ἡ γλωσσικὴ προϊστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, σύµφωνα µὲ ἐπίσηµη ἀµερικανικὴ γλωσσολογικὴ ἔκθεση πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον ἐτῶν, γιὰ νὰ δικαιολογεῖ τέτοιο πλοῦτο λέξεων. Ὁπωσδήποτε πάντως ὁµιλεῖται συνεχῶς ἐπὶ χρόνια καὶ γράφεται ἐπὶ χρόνια. Καὶ πέρα ἀπ τὸ ὅτι εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας, ἀποτελεῖ περίτρανη ἀπόδειξη τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα µέχρι τὶς ἡµέρες µας. Πάµπολλες λέξεις τῶν ὁµηρικῶν ἐπῶν χρησιµοποιοῦνται µέχρι σήµερα καὶ µάλιστα µὲ τὴν ἴδια σηµασία. Ὁ Ἑλληνισµὸς ἐπιζεῖ µέσα στοὺς αἰῶνες κυρίως γιατί κράτησε ζωντανὴ τὴν γλώσσα προφορικὴ καὶ γραπτή, ἐνῶ λαοὶ ποὺ ἔχασαν τὴν γλώσσα τοὺς χάθηκαν ἀπὸ τὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας. Ἡ ἐπιβίωσή µας λοιπόν, ὡς λαοῦ καὶ ὡς ἔθνους κινδυνεύει ἀπὸ τὴν κακοποίηση καὶ ἐξαφάνιση τῆς γλώσσας µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐκµάθηση ξένων γλωσσῶν. Καὶ ἡ γλώσσα µας σήµερα βάλλεται πανταχόθεν. Καταρχὴν ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικό µας σύστηµα, ποὺ ἀθετεῖ τὴν ὑποχρέωσή του νὰ θέτει γερὰ θεµέλια στὴν ἐκµάθησή της ἀπὸ τὴν νηπιακὴ 4 ἡλικία. Ἡ ἀποκοπὴ τῆς Νεοελληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὶς ρίζες της, τὰ ἀρχαία Ἑλληνικά, εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα τὴν κακοποίηση τῆς γλώσσας µὲ τὴν συρρίκνωση τὸ λεξιλογίου καὶ κατ ἐπέκτασιν τὴν ἀδυναµία ἐκφράσεως τῆς νεολαίας. Μὲ διαδοχικὲς ἀλλαγὲς ἀπὸ κάθε νέο ὑπουργό, κάθε γενιὰ µαθαίνει µιὰ ἐλαφρῶς διαφοροποιηµένη γραµµατικὴ ἀπὸ τὴν προηγούµενη! Ἀκόµη καὶ οἱ γονεῖς δυσκολεύονται νὰ παρακολουθήσουν τὰ παιδιά τους στὴν ἐκ- µάθηση τῆς γραµµατικῆς. Ἐπιπλέον, τὰ ΜΜΕ, ἠθεληµένα καὶ ἀθέλητα, κακοποιοῦν, παραποιοῦν καὶ ὑποτιµοῦν τὴν πιὸ πλούσια παγκοσµίως γλώσσα. Τὰ ΜΜΕ, ποὺ µὲ τὸ πρόγραµµά τους καὶ τὴν ὕλη τοὺς µπαίνουν σὲ κάθε ἑλληνικὸ σπίτι καὶ συµβάλλουν καθοριστικά, ὄχι µόνο στὴ διαµόρφωση συνειδήσεων, ἀλλὰ ἔχουν καὶ µεγάλο µερίδιο εὐθύνης γιὰ τὴν πνευµατικὴ καλλιέργεια τῶν τηλεθεατῶν ἀκροατῶν ἀναγνωστῶν καὶ τὴ γλωσσική τους παιδεία. Τὸ χαµηλὸ ἐπίπεδο τῶν προγραµµάτων καὶ τῆς ὕλης ποὺ προσφέρονται ἀποδεικνύεται τόσο ἀπὸ τὸ περιεχόµενό τους, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν γλωσσική τους ἀνεπάρκεια. Κατὰ κοινὴ ὁµολογία, ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα χαρακτηρίζεται ἀπὸ σαφήνεια, ὀρθότητα καὶ ἀκρίβεια. Μὲ τοὺς ἀ- παράµιλλους γραµµατικοὺς καὶ συντακτικοὺς κανόνες καὶ τὴν ἐν γένει µαθηµατική της δοµὴ ἔχει θεωρηθεῖ φαινόµενο τελειότητος µὲ µοναδικὴ ἀκτινοβολία σὲ ὅλο τὸν κόσµο. Αὐτὸ κάνει τὴν εὐθύνη ὅλων µας ἀκό- µα πιὸ µεγάλη. Καὶ µία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπιτυχηµένες συνταγὲς γι αὐτὸ εἶναι νὰ ὑπερασπιστοῦµε µὲ ὅλες µας τὶς δυνάµεις καὶ ἀπὸ ὅποια θέση ὑπηρετοῦµε, τὸν γλωσσικό µας θησαυρὸ πού µᾶς κληροδότησαν οἱ αἰῶνες.

5 Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΕΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ «Εἶπα ἀπὸ µέσα µου τέσσερις φορὲς τὸ «πάτερ ἡµῶν» καὶ δυὸ τὸ «πιστεύω». Ὅταν γύρισα καὶ εἶδα τὴν βάρκα δίπλα µου, εἶχε τὸ ὄνοµα «Παναγία». Μόλις εἶδα αὐτὸ τὸ ση- µάδι, ἤξερα». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια περιγράφει τὴν ἐµπειρία τῆς νίκης του ὁ Τάσος Σαχπατζίδης ποὺ ἔσπασε ἕνα ρεκόρ, τὸ ὁποῖο διατηροῦνταν 42 ὁλόκληρα χρόνια, αὐτὸ τοῦ ιεθνοῦς Κολυµβητικοῦ ιάπλου τοῦ Τορωναίου Κόλπου. Βαθιὰ θρησκευόµενος καὶ πειθαρχηµένος, ὁ νεαρὸς ἀθλητὴς ἀποδεικνύει καὶ δὲν ντρέπεται νὰ ὁµολογήσει δηµόσια ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ κάνει τὸν ἀδύναµο δυνατό. Τὸν δειλὸ θαρραλέο, τὸν ἄρρωστο ὑγιῆ. Ἡ πίστη εἶναι αὐτὴ ποὺ κάνει τὴν γῆ Οὐρανὸ καὶ τὴν παροῦσα ζωὴ Παράδεισο ἀληθινό. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 5 Στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὰ Ἱεροσόλυµα συµβαίνει κάτι περίεργο. Κάθε Σεπτέµβριο καταφθάνουν περίπου διακόσια πουλιά, ποὺ µοιάζουν µὲ κοτσύφια στὸ χρῶµα καὶ στὸ µέγεθος καὶ µπαίνουν στὰ δω- µάτια τῶν µοναχῶν, ὅταν βρίσκουν ἀνοικτὰ τὰ παράθυρα. Μένουν ὅλο τὸν χειµώνα καὶ φεύγουν τὴν ἄνοιξη, σὰν νὰ θέλουν νὰ παρηγορήσουν τοὺς µοναχοὺς τὶς χειµωνιάτικες ἡµέρες. Κάθονται στὰ πόδια τους καὶ ὅταν κάποιος τὰ προσκαλέσει, κρατώντας ξερὰ σύκα ἢ κοµ- µάτια ψωµιοῦ, τρέχουν καὶ κάθονται στὰ χέρια, στοὺς ὤµους καὶ τὸ κεφάλι του. Ποτὲ ὅµως δὲν πλησιάζουν σὲ κοσµικὸ ἄνθρωπο ἢ σὲ ξένον ἱερωµένο. Κάποια χρονιά, στὴν ἑορτὴ τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου Σάββα, πῆγε νὰ ἱερουργήσει γιὰ τὴν πανήγυρι στὴν Μονὴ ὁ Ἐπίσκοπος Ἰορδάνου. Μαζί του πῆγαν καὶ ἄλλοι προσκυνητὲς καὶ ὡς συνοδὸς φύλακας, ἕνας ἀπὸ τοὺς ραβδούχους τοῦ πατριάρχη, ὀθωµανὸς στὸ θρήσκευ- µα. Ὁ Ὀθωµανὸς ἐκεῖνος, βλέποντας τὰ κοτσύφια ποὺ ἔτρωγαν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν µοναχῶν, θέλησε νὰ πάρει δυὸ ἀπ αὐτὰ µαζί του φεύγοντας. Οἱ µοναχοὶ τὸν συµβούλευσαν νὰ τοὺς προσφέρει σύκα, γιὰ νὰ µπορέσει νὰ τὰ πιάσει. Μὰ ὅσο κι ἂν τὰ καλόπιανε, ὅσα σύκα κι ἂν τοὺς πρόσφερε αὐτὰ δὲν πλησίαζαν. Κατάλαβα, εἶπε κάποια στιγµὴ ὁ ὀθωµανὸς ραβδοῦχος. ὲν µὲ πλησιάζουν, γιατί δὲν φορῶ ράσο καὶ σκοῦφο. Φόρεσε ράσο καὶ σκοῦφο, πῆρε τὰ σύκα στὰ χέρια, µὰ τὰ πουλάκια ὄχι µόνον δὲν τὸν πλησίαζαν, ἀλλὰ καὶ πέταξαν πιὸ µακρυά. Η ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ Ι Ἡ ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Καλιφόρνιας µεταξὺ 60 φοιτητῶν ἔδειξε πὼς «ἀποτελεῖ κρυφὸ πλεονέκτηµα τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ντροπαλός. Οἱ ντροπαλοὶ ἀποδεικνύονται πιὸ ἔµπιστοι καὶ πιὸ γενναιόδωροι, νοιώθει κανεὶς πιὸ ἄνετα ὅταν ἐµπιστεύεται ντροπαλοὺς ἀνθρώπους καὶ µάλιστα θέλει νὰ συσχετιστεῖ µαζί τους». Ἐπίσης τόνισαν οἱ εἰδικοὶ κοινωνικοὶ ψυχολόγοι ἐρευνητὲς «ἡ συστολὴ εἶναι ἔνδειξη ἀρετῆς». Οἱ ἀρχαῖοι τὴν ἀποκαλοῦσαν αἰδῶ, τὴν δὲ ἔλλειψη τῆς ἠθικῆς τὴν ἀποκαλοῦσαν ἀναίδεια. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουµε ἡ ντροπὴ (αἰδώς) εἶναι µέγα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Μᾶς τὸ ἔδωσε ὡς ὅπλο στὸν ἀγώνα µας νὰ µείνουµε ἠθικὰ ἀκέραιοι καὶ ἐνάρετοι. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει πὼς «ἡ αἰδὼς προστατεύει τὴν ἁγνότητα ὅπως τὰ φύλλα προστατεύουν τὸν καρπό».

6 Ὁ Ἀριστοτέλης ἔλεγε πὼς «τὸ χρῶ- µα τῆς ντροπῆς εἶναι τὸ ὡραιότερο». Ὁ Μένανδρος τόνιζε πὼς «ἡ ντροπὴ εἶναι τῆς ὀµορφιᾶς τὸ κάστρο». Στ ἀλήθεια, πόσο φοβερὸς εἶναι ὁ ἀναιδὴς καὶ ὁ ἀναίσχυντος. Ὁ Πλάτων ἔλεγε «Θεωρῶ χαµένο τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχασε τὴ ντροπή του». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς τονίζει ἐπ αὐτοῦ: «Πράγµατι, ὅταν φεύγει ἡ ντροπὴ ἀπὸ τὴν ψυχή, τότε εἰσέρχεται ὁλόκληρος ὁρ- µαθὸς κακῶν. Γιατί ὅποιος ἀποµακρύνει τὴν αἰδῶ γίνεται ἐκτὸς ἑαυτοῦ καὶ δὲν ἀντιλαµβάνεται οὔτε τί πράττει οὔτε τί λέγει». Ἂς προσέξουµε καὶ τούτη τὴν παρατήρηση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό- µου: «Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀναγκαστεῖ νὰ χάσει τὴν ντροπὴ γιὰ µία καὶ µόνη φορά, περιπίπτει σὲ πώρωση καὶ ἔ- κτοτε οὔτε λόγους γλυκεῖς ὑπακούει οὔτε µὲ ἀπειλὲς κάµπτεται οὔτε µὲ εὐεργεσίες συγκινεῖται. Γίνεται χειρότερη ἀπὸ τὴν πόλη ποὺ κακίζει ὁ Προφήτης µὲ τὰ λόγια του αὐτά: «Πῆρες τὴν ὄψη πόρνης χάθηκε ἡ ντροπή σου» (Ἱερ. 3,3). Τί φοβερὴ κατάσταση λοιπόν! ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΩΓΟΥΝ 6 Εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξίν του ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος ὑπεστήριξεν ὅτι «γλέντι» γίνεται εἰς τὸ καζίνο τῆς Γευγελῆς τῶν Σκοπῖων, ἑκάστην φορὰν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες ἀγρότες τῆς Βορείου Ἑλλάδος λαµβάνουν ἐπιδοτήσεις, ἀφοῦ σπεύδουν νὰ τὰ «παίξουν» εἰς τὸ καζίνο. «Εἶναι τροµερὸ αὐτὸ κάποιοι νὰ πεινᾶνε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλοι νὰ παίζουν στὸ καζίνο τὶς ἐπιδοτήσεις» ἐτόνισεν ὁ Σεβασµιώτατος συµφώνως πρὸς δηµοσιεύµατα ἐφηµερίδων: «Ὁ κ. Ἄνθιµος κατήγγειλε ἀκόµη ὅτι στὸ ἰσόγειο τοῦ καζίνου τῶν Σκοπῖων ὑπάρχει συµβολαιογράφος ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ συντάσσει πρόχειρα συµβόλαια µὲ σκοπὸ νὰ προχωρᾶ ἡ παραχώρηση περιουσιῶν καὶ νὰ διευκολύνεται ἔτσι ἡ ρευστότητα τῶν Ἑλλήνων παικτῶν. Αὐτὸ εἶναι κατάρα, τὸ πάθος τοῦ τζόγου εἶναι ἄδικο, εἶναι µεγάλη ἁµαρτία» ἀναφέρθηκε. ΜΙΑ ΠΑΝΕΞΥΠΝΗ ΑΕΡΟΣΥΝΟ ΟΣ Ἕνας πενηντάρης µουσουλµάνος φτάνει στὸ ἀεροπορικό του κάθισµα σὲ µιὰ κατάµεστη πτήση. Ἀµέσως ἄρχισε νὰ διαµαρτύρεται ὅτι δὲν ἤθελε τὸ κάθισµα. Τὸ κάθισµα ἦταν δίπλα σὲ µιὰ ἡλικιωµένη λευκὴ γυναίκα ποὺ διάβαζε τὴ Βίβλο. Ἀηδιασµένος ὁ µουσουλµάνος κάλεσε ἀµέσως τὴν ἀεροσυνοδὸ καὶ ἀπαίτησε µιὰ νέα θέση. Ὁ µουσουλµάνος τῆς εἶπε: «ὲν µπορῶ νὰ κάθοµαι ἐδῶ δίπλα σὲ αὐτὴ τὴν ἄπιστη». Ἡ ἀεροσυνοδὸς τοῦ εἶπε: «ἐπιτρέψτε µου νὰ δῶ ἂν µπορῶ νὰ βρῶ ἕνα ἄλλο κάθισµα». Μετὰ τὸν ἔλεγχο ἡ ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «ὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ θὰ ἐλέγξω µὲ τὸν κυβερνήτη γιὰ νὰ δοῦµε ἂν ὑπάρχει κάτι στὴν πρώτη θέση». Περίπου 10 λεπτὰ πέρασαν καὶ ἡ ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «Ὁ κυβερνήτης ἐπιβεβαιώνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ ὑπάρχει ἕνα κάθισµα στὴν πρώτη θέση. Εἶναι πολιτικὴ τῆς ἑταιρείας µας νὰ µὴν µετακινοῦµε ἕνα ἄτοµο ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ θέση στὴν πρώτη θέση, ἀλλὰ ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ κάποιο εἶδος σκανδαλώδους καταστάσεως νὰ ἀναγκάζεται ἕνα ἄτοµο νὰ κα-

7 θίσει δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο, ὁ κυβερνήτης συµφώνησε νὰ ὲν ἀπάτησες µιὰ κοπέλα; Ἔ, αὐτὴ πῆγε καὶ σοῦ ἔκανε µάγια. Πήγαινε γίνει µ ία µεταβίβαση στὴν πρώτη θέση». Πρὶν ὁ ὀργισµένος µουσουλ- µάνος προλάβει νὰ πεῖ κάτι, ἡ ἀεροσυνοδὸς ἔκανε νόηµα στὴν ἡλικιω- µένη γυναίκα καὶ τῆς εἶπε: «Γι αὐτό, κυρία µου, ἂν ἔχετε τὴν εὐγενικὴ καλωσύνη νὰ πάρετε τὰ προσωπικά σας ἀντικείµενα καὶ νὰ µετακινηθεῖτε στὴν ἄνεση τῆς πρώτης θέσης, διότι ὁ κυβερνήτης µας δὲν θέλει νὰ κάθεστε δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο». Οἱ ἐπιβάτες στὰ καθίσµατα γύρω ἄρχισαν νὰ χειροκροτοῦν, ἐνῶ κάποιοι ἐπευφήµισαν. (Ἡ ἱστορία εἶναι ἀληθινὴ κι ἔγινε στὴν Ἀµ ερική) νὰ ζητήσεις συγνώµη ἀπὸ τὴν κοπέλα, µετὰ νὰ ἐξοµολογηθεῖς, νὰ σοῦ διαβάσουν καὶ ἐξορκισµούς, γιὰ νὰ βρεῖς τὴν ὑγεία σου. Ἂν ἐσὺ δὲν καταλάβεις τὸ σφάλµα σου καὶ δὲν µετανοήσεις, ὅλοι οἱ πνευµατικοὶ τοῦ κόσµου νὰ µαζευτοῦν καὶ νὰ εὐχηθοῦν, τὸ δαιµόνιο δὲν φεύγει.» Ὅ- ταν ἔρχονται τέτοιοι ἄνθρωποι, µὲ τέτοιον ἀέρα, τοὺς µιλάω ἀνοιχτά. Θέλουν τράνταγµα, γιὰ νὰ συνέλθουν. Ἕνας ἄλλος µου εἶπε ὅτι ἡ γυναίκα του ἔχει δαιµόνιο. Κάνει φασαρίες συνεχῶς στὸ σπίτι. Σηκώνεται τὸ βράδυ, τοὺς ξυπνάει, τὰ κάνει ὅλα ἄνω κάτω. «Ἐσὺ ἐξοµολο- ΠΟΤΕ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΓΙΑ γεῖσαι;» τοῦ λέω. «Ὄχι», µοῦ λέει. ( Γέροντος Πα ϊσίου) «Πρέπει νὰ ἔχετε δώσει δικαιώµατα - Γέροντα πότε πιά- στὸν διάβολο», τοῦ λέω. «ὲν ἔγινε νουν τὰ µάγια; - Γιὰ νὰ πιάσουν τὰ µ άγια, πρέπει νὰ δώσει κανεὶς δικαιώµατα στὸν διά- βολο. Νὰ δώσει δηλα- δὴ σοβαρὴ ἀφορµὴ καὶ νὰ µ ὴν τα- τὴν κτοποιηθεῖ µὲ τὴ µετάνοια καὶ ἐξοµολόγηση. Σὲ ἕναν ποὺ ἐξοµολο- τοῦ ρί- γεῖται, καὶ µὲ τὸ φτιάρι νὰ χνουν τὰ µάγια δὲν πιάνουν. Γιατί ὅταν ἐξοµολογεῖται καὶ ἔχει καθαρὴ καρδιά, δὲν µποροῦν οἱ µάγοι νὰ συνεργασθοῦν µὲ τὸν διάβολο, γιὰ νὰ τὸν βλάψουν. Μιὰ φορὰ ἦρθε ἕνας µεσήλικας στὸ καλύβι µὲ ἕναν ἀέρα Ἀπὸ µακριὰ µόλις τὸν εἶδα κατάλαβα ὅτι ἔχει δαιµονικὴ ἐπήρεια. «Ἦρθα νὰ µὲ βοηθήσεις», µοῦ εἶπε. «Προσευχήσου γιὰ µένα, γιατί ἕναν χρόνο τώρα ἔχω φοβεροὺς πονοκεφάλους καὶ οἱ γιατροὶ δὲν βρίσκουν τίποτε». «Ἔχεις δαιµόνιο, τοῦ λέω, γιατί ἔδωσες δικαιώµατα στὸν διάβολο». «ὲν ἔκανα τίποτε», µοῦ λέει. «ὲν ἔκανες τίποτε; Τοῦ λέω. αὐτὸ στὰ καλὰ καθούµενα». Τελικὰ βρήκαµε ὅτι εἶχε πάει σὲ ἕναν Χότζα καὶ τοῦ ἔδωσε κάτι νὰ ραντίσει στὸ σπίτι γιὰ γούρι, γιὰ νὰ πάει καλὰ ἡ δουλειά του καὶ οὔτε κὰν ἔδινε σ αὐτὸ σηµασία. Ἁλώνιζε µε- στὸ σπίτι του. τὰ ὁ διάβολος Πῶς λύνονται τὰ µάγια, Γέροντα; Μὲ τὴν µετάνοια καὶ τὴν ἐξοµολόγηση. Γι αὐτὸ πρέπ ει πρῶτα νὰ βρεθεῖ ἡ αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία ἔπιασαν τὰ µάγια, νὰ καταλάβει ὁ ἄνθρωπος τὸ σφάλµα του, νὰ µετανοήσει καὶ νὰ ἐξοµολογηθεῖ. «ΜΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ» Ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰµ ἐξαπέλυσεν ἀπὸ ἄµβωνος ὁ Σέβ. Σερρῶν κ. Θεολόγος κατὰ τὴν 28 ην Ἰουλίου. Ὁ Σεβασµιώτατος ἀφοῦ ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πρωτίστως καὶ κυρίως πνευµατικὸν νοσοκοµεῖον ἀνεφέρθη εἰς διάφορα σηµεῖα τῆς Γῆς ὑπὸ τῶν ἀκραίων ἰσλαµιστῶν. Ἀκολούθως ὑπεγράµµισεν: «Βλέπετε 7

8 τὴ βαρβαρότητα τῶν ἀκραίων ἰσλα- µιστῶν οἱ ὁποῖοι σκοτώνουν τοὺς Χριστιανοὺς σὲ Νιγηρία, Πακιστᾶν, Ἀφγανιστᾶν, Συρία, Αἴγυπτο, Λιβύη καὶ ἄλλα µέρη, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ ἀκραῖο καὶ φονταµενταλιστικὸ Ἰσλάµ». «Μὴ κοιτᾶτε τὴν Εὐρώπη ὅπου οἱ ἰσλαµιστὲς γιὰ νὰ πετύχουν τὸ σκοπὸ τοὺς προβάλλουν ἕνα πρόσωπο ἐκσυγχρονιστικό. Ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰµ εἶναι θρησκεία µὴ ἀνεκτική. Γιὰ τὸν Ἰσλαµιστὴ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι νὰ παίρνει τὰ κεφάλια τῶν ἀπίστων, ἐνῶ γιὰ τὸν Χριστιανὸ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συγχωρητικότητα» συµπλήρωσε ὁ κ. Θεολόγος. Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου κ αὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογρά- φηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχωρᾶ. Ἤδη, ἡ µ ετώπη τοῦ Ἱεροῦ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἡ ἀγιογρ άφηση τοῦ τέµπλου ἔ χει ξεκινήσει. Ὅποιος ἀδελφὸς ἔπιθυµεῖ να συµµετάσχει στὴν ἀγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναο ῦ µπορεῖ νὰ καλεῖ στὸ τηλέφωνο: (ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Θεῖα Λειτουργία π.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάν ου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ταν ήμουνα μικρή, σαν κι εσάς και πιο μικρή, ο παππούς μου μου έλεγε παραμύθια για νεράιδες και μάγισσες, στοιχειωμένους πύργους, δράκους και ξωτικά. Εγώ φοβόμουν πολύ και τότε εκείνος μου έσφιγγε το χέρι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15

Κάιν καί Ἄβελ. ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Γένεσις 4,1-15 ΜΑΘΗΜΑ 3ο Γένεσις 4,1-15 Κάιν καί Ἄβελ Σέ κάποιους ναούς -ἴσως τό ἔχετε δεῖ- εἶναι ζωγραφισμένο πάνω ἀπό τήν Ὡραία Πύλη ἕνα μεγάλο μάτι. Ξέρετε γιατί; Γιά νά μᾶς θυμίζει μιά μεγάλη ἀλήθεια, ὅτι ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

: 20cmX15cm ( ), 40cmX15 (ANOIKTO) 01 E. Μια γκρίζα εκδροµή

: 20cmX15cm ( ), 40cmX15 (ANOIKTO) 01 E. Μια γκρίζα εκδροµή 01 E Μια γκρίζα εκδροµή 02 03 Ένα βράδυ, γύρω στις 03:00 π.μ. ο Φίλιππος, 17 ετών, κάλεσε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εκείνον, παραμονές των τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η

Η ΚΟΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ. Σκηνή 1 η ΠΡΟΣΩΠΑ Μέγας Βασίλειος Γρηγόριος ο Θεολόγος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Μαυρόπους Ιωάννης Βασιλίτης 1 ος Βασιλίτης 2 ος Βασιλίτης 3 ος Γρηγορίτης 1 ος Γρηγορίτης 2 ος Γρηγορίτης 3 ος Ιωαννίτης 1 ος Ιωαννίτης

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ...

ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... ΕΝΑΣ ΤΟΙΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΝΟ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ... Είναι μεσημέρι και τα παιδιά του διπλανού σπιτιού βγαίνουν έξω για να παίξουν Μια στέλνουν την μπάλα από εδώ, μια από εκεί, στο τέλος όλο πάνω μου πέφτει.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ»

«Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» «Πώς να ξέρει κανείς πού στέκει; Με αγγίζεις στο παρελθόν, σε νιώθω στο παρόν» Μυρσίνη-Νεφέλη Κ. Παπαδάκου «Νερό. Εγώ» ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 ΘΑ ΣΟΥ ΠΩ τι πιστεύω για την εξαφάνιση, αλλά δώσε μου λίγο χρόνο. Όχι,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα)

Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) ΜΑΘΗΜΑ 13ο Ἐπίκαιρο Ἡ πιστή Ρούθ (Χριστούγεννα) Τί ὄμορφα πού εἶναι ὅλα στολισμένα γύρω μας, παιδιά! Οἱ δρόμοι, τά σπίτια, τά καταστήματα... Καί καθώς ἀπολαμβάνουμε ὅλα αὐτά τά στολίδια καί τή χριστουγεννιάτικη

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη

Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Το ημερολόγιό μου Πηνελόπη Οι πρώτες μου σκέψεις Ο Οδυσσέας έφυγε και τώρα είμαι μόνη μου. Πρέπει να τα έχω όλα υπό έλεγχο Όμως, με τους μνηστήρες στα πόδια μου δε μπορώ άλλο!!! Πρέπει κάτι να κάνω γιατί

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανικές Πρακτικές

Χριστιανικές Πρακτικές Χριστιανικές Πρακτικές του David Batty Οδηγός Μελέτης Έκδοση 5 Χριστιανικές Πρακτικές Οδηγός Μελέτης 5η έκδοση του David Batty Σημείωση: Τα εδάφια της Βίβλου όπου αυτά αναφέρονται, είναι από τη νεοελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ γέννηση. (La naissance)

Ἡ γέννηση. (La naissance) Ζιζὲλ Πράσινος (Gisèle Prassinos) Ἡ γέννηση (La naissance) ΘΕΛΕ μιὰ μεγάλη νεκρὴ κούκλα γιὰ νὰ τὴν ἔχει στὴν ἀγκαλιά του καὶ νὰ τὴν πνίξει. Ἔνιωθε ἤδη πάνω του τὸ μεγάλο ἀ- σπόνδυλο βάρος ποὺ εἶχε νὰ κρατήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17

Ὁ κατακλυσμός. ΜΑΘΗΜΑ 4ο. Γένεσις 4, ,1-9,17 ΜΑΘΗΜΑ 4ο Γένεσις 4,25-26 6,1-9,17 Ὁ κατακλυσμός Παίρνουμε ἀφορμή ἀπό τό οὐράνιο τόξο εἴτε ἀπό τό φυσικό φαινόμενο, ἄν οἱ μέρες εἶναι βροχερές, εἴτε ἀπό τήν κατασκευή πού μποροῦμε νά ἔχουμε κάνει πρίν

Διαβάστε περισσότερα

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ

Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Νεομάρτυς Ευγένιος Ροντιόνωφ Μαρτύρησε στις 23 Μαΐου 1996 Ο Νεομάρτυρας Ευγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 1977 κοντά στη Μόσχα και συγκεκριμένα στο χωριό Κουρίλοβο, στην περιοχή της πόλεως Παντόλσκ-.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες: Eύα Καραντινού

Εικόνες: Eύα Καραντινού Εικόνες: Eύα Καραντινού H Kοκκινοσκουφίτσα Mια φορά κι έναν καιρό, έμεναν σ ένα χωριουδάκι μια γυναίκα με το κοριτσάκι της, που φορούσε μια κόκκινη σκουφίτσα. Γι αυτό ο κόσμος την φώναζε Κοκκινοσκουφίτσα.

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10ο. κεφ Ὁ Ἰακώβ

ΜΑΘΗΜΑ 10ο. κεφ Ὁ Ἰακώβ ΜΑΘΗΜΑ 10ο Γένεσις 25,19-34 κεφ. 27-33 Ὁ Ἰακώβ Πόσα παιδιά ἀπό τή συντροφιά μας εἶστε τά πρῶτα στήν οἰκογένειά σας; Ἐσεῖς, λοιπόν, εἶστε τά πρωτότοκα. Ἔτσι λέγονται τά παιδιά πού γεννήθηκαν πρῶτα σέ μιά

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της

Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της Η δημιουργία του ανθρώπου Θεϊκή προέλευση του ανθρώπου Είπε ο Θεός: «Ας δημιουργήσουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας κι έτσι που να μπορεί να μας μοιάσει κι ας εξουσιάζει τα ψάρια της θάλασσας,

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία

3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους. Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία 3 ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου Χίου Οι Τρεις Ιεράρχες, η ζωή και το έργο τους Χίος, 29 Ιανουαρίου 2016 Εκπαιδευτικός: Κωσταρή Αντωνία Εισαγωγή Και οι τρεις γεννήθηκαν τον 4ο αιώνα μ.χ., στα Βυζαντινά Χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς

Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη» Πειραιῶς ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΟΣ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» Μεγάλη προετοιμασία, χωρίς προσδοκίες. Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016, 9.00 π.μ. Στάδιο Εἰρήνης καί Φιλίας, Αἴθουσα «Μελίνα Μερκούρη»

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (25η Μαρτίου)

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (25η Μαρτίου) ΜΑΘΗΜΑ 24ο Ἐπίκαιρο Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (25η Μαρτίου) Σήμερα, παιδιά, θά ξεκινήσουμε μ ἕνα πείραμα: Ἀνάβουμε ἕνα κερί καί καλοῦμε ἕνα ἀπό τά παιδιά γιά νά τό σβήσει. Ἀρχικά δέν προστατεύουμε τή φλόγα,

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ

Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ ΜΑΘΗΜΑ 4ο Λκ 8,4-15 Ἡ παραβολή τοῦ Σποριᾶ (Θά ἦταν βοηθητικό ἄν τήν ὥρα τοῦ μαθήματος εἴχαμε μπροστά μας μιά γλάστρα μ ἕνα φυτό, καθώς ἐπίσης καί τόν σπόρο του. Ἄν μποροῦμε, ἔχουμε μαζί μας κι ἕνα «δισάκι»

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα