ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΟΣ! λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ."

Transcript

1 (αρ. φυλλ. 51) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ὀκτώβριος 2013 Πόλεµος! Τὸ ἄκουσµα τῆς λέξεως αὐτῆς παγώνει τὸν ἄνθρωπο. Τὸν καταλαµβάνει φρίκη, ἀπελπισία. Νιώθει νὰ βρίσκεται µπροστὰ στὸ χάος. Θὰ πρέπει νὰ ρωτήσουµε αὐτοὺς ποὺ ζοῦν ἀκόµη ἀπὸ τὸν Β Παγκόσµιο πόλεµο. Νὰ ρωτήσουµε ἂν µποροῦµε αὐτοὺς ποὺ ἐσφάγησαν, ποὺ κάηκαν, ποὺ κρεµάστηκαν, ποὺ τουφεκίστηκαν, ποὺ πνίγηκαν, ποὺ πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα. Αὐτοὶ ὅµως δὲν µποροῦν νὰ µιλήσουν. Αὐτοὶ ἔφυγαν µὲ ἕνα παράπονο: Γιατί; Τί ἔκανα; Ὁ τελευταῖος πόλεµος γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἄρχισε τὸ 1940 καὶ τελείωσε τὸ Ὅταν τελείωσε εἶχε χαθεῖ τὸ 12% τοῦ πληθυσµοῦ της. Ὑπάρχουν ὅµως καὶ ἄλλα εἴδη πολέµου, πολέµου χωρὶς ἀντιπαράταξη στρατῶν, ὅπως εἶναι π.χ. οἱ οἰκονοµικοὶ πόλεµοι. Καὶ σὲ τέτοιο πόλεµο ἔχει ἐµπλακεῖ τοῦτα τὰ χρόνια ἡ πατρίδα µας. Ἡ χώρα ἐξωθήθηκε καὶ παρασύρθηκε σὲ ὑπέρογκο δανεισµό. Τώρα οἱ δανειστὲς ἢ µᾶλλον αὐτοὶ ποὺ τὴν ἔσπρωξαν στοὺς δανειστὲς τὴν ὁδηγοῦν στὴν κρεµά- ΠΟΛΕΜΟΣ! 1 λα. Σφίγγουν τὴ θηλειὰ στὸ λαιµό της, ὁ κόσµος πεινάει, φοβᾶται, αὐτοκτονεῖ. Τί ζητοῦν σήµερα ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα; Ζητοῦν τὴν ἀπεµπόληση τῆς ἱστορίας της. Τὸν ἀφελληνισµό της. Τὴν ἐγκατάλειψη τῆς πίστεώς της, τῆς Ὀρθοδοξίας. Ζητοῦν ἀλλαγὴ τοῦ ἤθους της, τῶν παραδόσεών της. Μὲ διάφορα νοµοθετήµατα ντροπῆς ἐκτρέπουν τοὺς ἄνδρες καὶ τὶς γυναῖκες, τοὺς ὁδηγοῦν στὴν ἀσωτία καὶ καταστρέφουν τὴν οἰκογένεια. Ἐ- µεῖς τώρα τί πρέπει νὰ κάνουµε; Νὰ πάρουµε ὅπ λα; Ὄ- χι, τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ἡ ἱστορία µας, ἱστορία χιλιάδων ἐτῶν, µᾶς δείχνει τὸν τρόπο. Αἰῶνες αἰώνων τώρα τὰ ὅ- πλα µας εἶναι ἄλλα. Εἶναι τὰ ἴδια ὅπλα ποὺ κρατοῦσαν οἱ Μάρτυρες καὶ συνέτριψαν τὴ Ρωµαϊκὴ Αὐτο- κρατορία. Ἄοπλ οι! Μόνο µὲ τὴ δύναµη τῆς πίστεως! Ἐµεῖς ποῦ θὰ βροῦµε αὐτὰ τὰ ὅπλα; Ποῦ ἀλλοῦ παρὰ σ Αὐτόν, τὸν Ἰσχυρὸ ποὺ σώζει. Στὸν Κύριο τῶν δυνάµεων, τὸν Παντοκράτορα καὶ τοὺς Ἅγίους Του. Πίστη, λοιπόν, καὶ θερµὴ προσευχή. Καὶ ὁ Θεός εἶναι µεγάλος!!!

2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ Ποιὰ εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη Νικόλαος καὶ ἡ Εἰρήνη ἦταν ἅγιοι ποὺ τιµᾶται µαζὶ µὲ τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ ἀπὸ τότε ποὺ ζοῦσαν, ἦταν σφραγι- καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ ἑ- σµένοι ἀπὸ τὸν Κύριο Καὶ ἡ Εἰρή- ορτάζουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν Τρίτη νη µου, ὅσα καὶ νὰ τῆς κάναµε, ὅσα τοῦ Πάσχα ἑκάστου ἔτους; Βεβαίως, καὶ νὰ τῆς λέγαµε, ἐγώ, µᾶς ἔλεγε, δὲν εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ ἔχω χαραγµένο τὸ δρόµο ποὺ µοῦ Μεγαλοµάρτυς ποὺ γιορτάζει στὶς 5 ὑπέδειξε ὁ Ἡγούµενος τοῦ Μοναστηριοῦ, Μαΐου, οὔτε εἶναι ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ θὰ ἀκολουθήσω τὸ δρόµο Χρυσοβαλάντου ποὺ γιορτάζει στὶς τοῦ Χριστοῦ µας. Ὁ Ἅγιος ἔβρισκε 28 Ἰουλίου. Ὑπάρχουν πολλοὶ Ἅγιοι τὸν τρόπο πῶς νὰ φερθῆ καὶ νὰ διδάξει καὶ πολλὲς Ἁγίες ποὺ ἔχουν συνωνυµία, κάθε ἄνθρωπο. Γι αὐτὸ καὶ ἀλλὰ πρόκειται βεβαίως περὶ τὴ Ρηνούλα δὲν µπορούσαµε νὰ τὴν διαφορετικῶν προσώπων. πάρουµε ἀπὸ κοντά του. Ἤ- Ποιὰ ἦταν λοιπὸν ἡ θελε συνέχεια νὰ βρίσκεται Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ Ἁγία Εἰρήνη στὸ Μοναστήρι» «Αὐτὸ τὸ ἦταν ἡ κορούλα τοῦ Προ- κτῆµα ἦταν τὸ ἐξοχικό µας. εστοῦ τοῦ χωριοῦ τῆς Θερµῆς Ἀπὸ δῶ ἔφευγε ἡ Ρηνούλα (τῶν Καρυῶν) τῆς Μυτιλήνης, µου καὶ ἀνέβαινε στὸ Μονα- δίπλα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὑ- στήρι.» «Τὴν εἶχε βαπτίσει πῆρχε τὸ Μοναστήρι τοῦ Γενεσίου ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Ραφαὴλ καὶ τῆς Θεοτόκου, ὅπου τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεως πα- εἶχε ἐγκατασταθεῖ ὁ Ἅγιος ρακάλεσε τὴν Παναγία νὰ Ραφαὴλ ὡς Ἡγούµενος µαζὶ χαρίσει στὴ µικρὴ Εἰρήνη χαρίσµατα µὲ τὸν ὑποτακτικό του, τὸν καὶ ἀρετές. Γι αὐτὸ Ἅγιο Νικόλαο. Ὁ Προεστὸς καὶ ἡ ἁγία Εἰρήνη ξεχώριζε Βασίλειος, ὁ πατέρας τῆς Ἁ- ἀπὸ τὰ ἄλλα παιδιά». γίας Εἰρήνης, (µαζὶ µὲ τὸ δάσκαλο Χαρακτηριστικό της τοῦ χωριοῦ Θεόδωρο) εὐγένειας καὶ τῆς λεπτότητος ἦταν ἐκεῖνος ποὺ εἶχε ὁδηγήσει τῆς ψυχῆς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ τὸν εἶναι καὶ ἐκεῖνο ποὺ ἡ ἴδια ἡ Ἅγιο Νικόλαο, ἀφότου ἔφυγαν Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε σὲ ὄνειρο: πρόσφυγες ἀπὸ τὴ Θράκη, µετὰ τὴν Ὅτι οἱ γονεῖς της φρόντιζαν τρία ἅλωση τῆς Κωσταντινουπόλεως, νὰ ὀρφανὰ κοριτσάκια. Τὸ ἕνα ἀπὸ ἐγκαταβιώσουν στὸ Μοναστήρι τῆς αὐτὰ τὴν ζήλευε κι ὅποτε ἔβρισκε Θερµῆς τῶν Καρυῶν τῆς Λέσβου καὶ εὐκαιρία, τὴν κτυποῦσε καὶ τῆς ἔλεγε ἔγινε σταδιακὰ θερµὸς φίλος τοῦ λόγια ποὺ τὴν πλήγωναν. Ἀλλὰ ἡ Ἡγουµένου Ραφαὴλ καὶ τοῦ ιακόνου µικρὴ Εἰρήνη τὴν λυπόταν καὶ δὲν Νικολάου. τὸ ἔλεγε στὸν πατέρα της καὶ στὴ Ποιὰ ἦταν ἡ προσωπικότητα µητέρα της, γιὰ νὰ µὴν τὴν διώξουν τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸ σπίτι. τοῦ Προεστοῦ Βασιλείου Μελποµένη, Ποιὸ ἦταν τὸ µαρτύριο τῆς Ἁγίας σὲ ὄνειρα στὰ ὁποῖα ἐµφανίστη- Εἰρήνης; Ὅταν οἱ Ὀθωµανοὶ κε διηγήθηκε τὰ ἑξῆς: «Ὁ Ἡγούµενος κατέκτησαν τὴ νῆσο Λέσβο, ἡ Ἁγία (ὁ Ἅγιος Ραφαὴλ δηλαδή), ὁ Εἰρήνη ἦταν ἤδη 12 ἐτῶν. Καὶ ὅταν 2

3 ἕνα χρόνο περίπου ἀργότερα οἱ Ὀ- θωµανοὶ εἰσέβαλαν στὸ Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ, ἡ Ἁγία Εἰρήνη βρισκόταν καὶ ἐκείνη µαζὶ µὲ τὴν οἰκογένειά της στὸ Μοναστήρι, ὅπου εἶχαν καταφύγει, ἐλπίζοντας νὰ εὕρουν µεγαλύτερη ἀσφάλεια. Οἱ Τοῦρκοι, ἀφοῦ ποδοπάτησαν καὶ σκότωσαν τὸ ἀδερφάκι τῆς Ἁγίας Εἰρήνης ἔπιασαν καὶ τὴν ἴδια. Τὸ τί ἀκολούθησε, τὸ διηγήθηκε ἡ ἴδια ἡ Ἅγια, σὲ ὄνειρο ποὺ ἐµφανίστηκε στὴ Βασιλικὴ Ράλλη, κάτοικο Θερ- µῆς Μυτιλήνης: «- Νὰ ξέρατε, τί φοβερὰ βασανιστήριά µας ἔκαναν! Ἐµένα µου ἔκοψαν πρῶτα τὸ ἕνα χέρι καὶ τὸ πέταξαν µπροστὰ στοὺς γονεῖς µου, ἐνῶ ἄνοιγαν τὸ στόµα µου κι ἔριχναν µέσα ζεµατιστὸ νερό, καὶ στὸ τέλος µ ἔκαψαν ζωντανὴ µέσα σ ἕνα µεγάλο πιθάρι ποὺ ἦταν στὴν αὐλὴ τοῦ µοναστηριοῦ.» «Ἂν ἤξερες, Βασιλική, τί φρικτοὺς πόνους ἔνιωσα!... εἶναι ἀδύνατον νὰ τὸ φανταστεῖς. Μ ἔκαψαν ζωντανὴ οἱ Τοῦρκοι µέσα σ αὐτὸ τὸ πιθάρι. Ὅ- ταν βιαστικὰ τὴ νύχτα µας ἔθαψαν οἱ χριστιανοί, µάζεψαν τὰ κοκαλάκια µου µέσα ἀπὸ τὸ πιθάρι καὶ τὰ ἔβαλαν σὲ µνηµεῖο κοντὰ στὸν πατέρα µου. Αὐτὰ τὰ λίγα ποὺ βρήκατε στὸ πιθάρι, δὲν τὰ πρόσεξαν, καθὼς ἦταν κάτω ἀπὸ τὶς πέτρες, καὶ ξεχάστηκαν ἐκεῖ. Οἱ πέτρες αὐτὲς εἶχαν πέσει ἀπὸ τοὺς τοίχους τῆς ἐκκλησιᾶς, ὅταν τὴν ἀνατίναξαν.» Παρὰ τοὺς φρικτοὺς πόνους της ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἔµεινε ἀταλάντευτη καὶ ὅταν σὲ ἄλλα ἐνύπνια ἐρωτήθη πῶς αἰσθανόταν κατὰ τὸ µαρτύριο, εἶπε: «ὲν φοβήθηκα καθόλου, διότι ἤξερα ὅτι εἶχα προστάτη µου τὸν Θεό. Μία κοίταζα τὸν πατέρα µου ποὺ δὲν µιλοῦσε, µία τὸν Ἅγιο Ραφαὴλ καὶ εἶπα µέσα 3 µου: Θὰ ἀντέξω κι ἐγώ». Σὲ ποιὰ χορεία Ἁγίων συγκαταλέχθηκε ἡ Ἁγία Εἰρήνη; Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἀποκάλυψε τὴν ἰδιαίτερη χορεία στὴν ὁποία ἔχει κατάταγεῖ, τὴ δόξα µὲ τὴν ὁποία στεφανώθηκε: Εἶναι Παρθενοµάρτυς. ὲν ἔχει σηµασία ἡ ἡλικία της. Ἡ ἁγία προσωπικότητά της µᾶς θυµίζει πὼς ἡ ἁγιότητα δὲν µετριέται µὲ τὰ χρόνια, ἀλλὰ µὲ τὴ ζέση τῆς πίστεως Στὶς 3 εκεµβρίου 1961, ὁ Κώστας Κανέλλος, κάτοικος Μυτιλήνης, εἶδε σὲ ὄνειρο τὴν Ἁγία Εἰρήνη µέσα στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. «Κώστα, τοῦ παραπονέθηκε, αὐτὸ ποὺ εἶπα δὲν τὸ ἔκαναν ἀκό- µη. Νὰ τοὺς πεῖς νὰ µοῦ κάνουν τὴν εἰκόνα µου, γιατί εἶµαι κι ἐγὼ µάρτυς. Ἂν δὲν τὴν κάνουν, θὰ τιµωρηθοῦν. Θέλω νὰ τὴν γυρίσετε στὸ χωριό, µαζὶ µὲ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ πού σου ἔδειξα καὶ βρήκατε µέσα στὸ Ἱερό της ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Θέλω ἀκόµη τὸ κασονάκι µὲ τὰ ὀστά µου νὰ τὸ βάλετε κοντὰ στὸν Ἅγιο Ραφαήλ». Ποιὰ εἶναι ἡ µορφὴ - ἐµφάνιση τῆς Ἁγίας Εἰρήνης; Ἡ Ἅγια ἐµφανίζεται πολλάκις σὲ ὄνειρα καὶ ὁράµατα, εἴτε µόνη της εἴτε µαζὶ µὲ τοὺς Ἁγίους Ραφαὴλ καὶ Νικόλαο καὶ συνήθως οἱ µαρτυρίες τῶν πιστῶν συµπίπτουν στὴν ἑξῆς περιγραφή: Εἶναι ἕνα πολὺ ὄµορφο ξανθόµαλλο κοριτσάκι, µὲ τὰ µαλλιά της χωρισµένα στὴ µέση νὰ καταλήγουν σὲ δυὸ πλεξοῦδες. Ἔχει κατάγάλανα µάτια καὶ ροδοκόκκινα µάγουλα. Συνήθως εἶναι ἐνδεδυµένη λευκὸ ποδήρη χιτώνα καὶ ὅταν τὴν βλέπουν νὰ περπατᾶ, ἐνίοτε προχωρᾶ σὰν ἀγγελούδι, χωρὶς νὰ πατάει στὸ ἔδαφος Τὴν εὐχή Της νὰ ἔχουµε!!

4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα συνήθως λένε ὅτι ἔχει λήµµατα (δηλ. ὄ- ρους λεξικοῦ), ἄν καὶ ἡ καταγραφή τους συνεχίζεται (βλέπε προσπάθεια TLG), ἔχοντας ξεπεράσει τῶρα τὰ λήµµατα, πρώτη γλώσσα στὸν πλανήτη. Ἡ ἀµέσως ἑπόµενη, ἡ γερµανική, ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 46% εἶναι ἑλληνικά. Ἐνῶ ἡ ἀγγλική, ἐτῶν ἱστορίας, ἔχει λήµµατα, ἐκ τῶν ὁποίων 48% ἑλληνικά. Ἡ γλωσσικὴ προϊστορία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, σύµφωνα µὲ ἐπίσηµη ἀµερικανικὴ γλωσσολογικὴ ἔκθεση πρέπει νὰ εἶναι τουλάχιστον ἐτῶν, γιὰ νὰ δικαιολογεῖ τέτοιο πλοῦτο λέξεων. Ὁπωσδήποτε πάντως ὁµιλεῖται συνεχῶς ἐπὶ χρόνια καὶ γράφεται ἐπὶ χρόνια. Καὶ πέρα ἀπ τὸ ὅτι εἶναι βασικὸ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς µας ταυτότητας, ἀποτελεῖ περίτρανη ἀπόδειξη τῆς ἱστορικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισµοῦ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα µέχρι τὶς ἡµέρες µας. Πάµπολλες λέξεις τῶν ὁµηρικῶν ἐπῶν χρησιµοποιοῦνται µέχρι σήµερα καὶ µάλιστα µὲ τὴν ἴδια σηµασία. Ὁ Ἑλληνισµὸς ἐπιζεῖ µέσα στοὺς αἰῶνες κυρίως γιατί κράτησε ζωντανὴ τὴν γλώσσα προφορικὴ καὶ γραπτή, ἐνῶ λαοὶ ποὺ ἔχασαν τὴν γλώσσα τοὺς χάθηκαν ἀπὸ τὸ προσκήνιο τῆς ἱστορίας. Ἡ ἐπιβίωσή µας λοιπόν, ὡς λαοῦ καὶ ὡς ἔθνους κινδυνεύει ἀπὸ τὴν κακοποίηση καὶ ἐξαφάνιση τῆς γλώσσας µας καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἐκµάθηση ξένων γλωσσῶν. Καὶ ἡ γλώσσα µας σήµερα βάλλεται πανταχόθεν. Καταρχὴν ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικό µας σύστηµα, ποὺ ἀθετεῖ τὴν ὑποχρέωσή του νὰ θέτει γερὰ θεµέλια στὴν ἐκµάθησή της ἀπὸ τὴν νηπιακὴ 4 ἡλικία. Ἡ ἀποκοπὴ τῆς Νεοελληνικῆς γλώσσας ἀπὸ τὶς ρίζες της, τὰ ἀρχαία Ἑλληνικά, εἶχε ὡς ἀποτέλεσµα τὴν κακοποίηση τῆς γλώσσας µὲ τὴν συρρίκνωση τὸ λεξιλογίου καὶ κατ ἐπέκτασιν τὴν ἀδυναµία ἐκφράσεως τῆς νεολαίας. Μὲ διαδοχικὲς ἀλλαγὲς ἀπὸ κάθε νέο ὑπουργό, κάθε γενιὰ µαθαίνει µιὰ ἐλαφρῶς διαφοροποιηµένη γραµµατικὴ ἀπὸ τὴν προηγούµενη! Ἀκόµη καὶ οἱ γονεῖς δυσκολεύονται νὰ παρακολουθήσουν τὰ παιδιά τους στὴν ἐκ- µάθηση τῆς γραµµατικῆς. Ἐπιπλέον, τὰ ΜΜΕ, ἠθεληµένα καὶ ἀθέλητα, κακοποιοῦν, παραποιοῦν καὶ ὑποτιµοῦν τὴν πιὸ πλούσια παγκοσµίως γλώσσα. Τὰ ΜΜΕ, ποὺ µὲ τὸ πρόγραµµά τους καὶ τὴν ὕλη τοὺς µπαίνουν σὲ κάθε ἑλληνικὸ σπίτι καὶ συµβάλλουν καθοριστικά, ὄχι µόνο στὴ διαµόρφωση συνειδήσεων, ἀλλὰ ἔχουν καὶ µεγάλο µερίδιο εὐθύνης γιὰ τὴν πνευµατικὴ καλλιέργεια τῶν τηλεθεατῶν ἀκροατῶν ἀναγνωστῶν καὶ τὴ γλωσσική τους παιδεία. Τὸ χαµηλὸ ἐπίπεδο τῶν προγραµµάτων καὶ τῆς ὕλης ποὺ προσφέρονται ἀποδεικνύεται τόσο ἀπὸ τὸ περιεχόµενό τους, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν γλωσσική τους ἀνεπάρκεια. Κατὰ κοινὴ ὁµολογία, ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα χαρακτηρίζεται ἀπὸ σαφήνεια, ὀρθότητα καὶ ἀκρίβεια. Μὲ τοὺς ἀ- παράµιλλους γραµµατικοὺς καὶ συντακτικοὺς κανόνες καὶ τὴν ἐν γένει µαθηµατική της δοµὴ ἔχει θεωρηθεῖ φαινόµενο τελειότητος µὲ µοναδικὴ ἀκτινοβολία σὲ ὅλο τὸν κόσµο. Αὐτὸ κάνει τὴν εὐθύνη ὅλων µας ἀκό- µα πιὸ µεγάλη. Καὶ µία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπιτυχηµένες συνταγὲς γι αὐτὸ εἶναι νὰ ὑπερασπιστοῦµε µὲ ὅλες µας τὶς δυνάµεις καὶ ἀπὸ ὅποια θέση ὑπηρετοῦµε, τὸν γλωσσικό µας θησαυρὸ πού µᾶς κληροδότησαν οἱ αἰῶνες.

5 Η ΠΙΣΤΗ ΕΦΕΡΕ ΤΗ ΝΙΚΗ «Εἶπα ἀπὸ µέσα µου τέσσερις φορὲς τὸ «πάτερ ἡµῶν» καὶ δυὸ τὸ «πιστεύω». Ὅταν γύρισα καὶ εἶδα τὴν βάρκα δίπλα µου, εἶχε τὸ ὄνοµα «Παναγία». Μόλις εἶδα αὐτὸ τὸ ση- µάδι, ἤξερα». Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια περιγράφει τὴν ἐµπειρία τῆς νίκης του ὁ Τάσος Σαχπατζίδης ποὺ ἔσπασε ἕνα ρεκόρ, τὸ ὁποῖο διατηροῦνταν 42 ὁλόκληρα χρόνια, αὐτὸ τοῦ ιεθνοῦς Κολυµβητικοῦ ιάπλου τοῦ Τορωναίου Κόλπου. Βαθιὰ θρησκευόµενος καὶ πειθαρχηµένος, ὁ νεαρὸς ἀθλητὴς ἀποδεικνύει καὶ δὲν ντρέπεται νὰ ὁµολογήσει δηµόσια ὅτι ἡ πίστη στὸν Θεὸ κάνει τὸν ἀδύναµο δυνατό. Τὸν δειλὸ θαρραλέο, τὸν ἄρρωστο ὑγιῆ. Ἡ πίστη εἶναι αὐτὴ ποὺ κάνει τὴν γῆ Οὐρανὸ καὶ τὴν παροῦσα ζωὴ Παράδεισο ἀληθινό. ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ 5 Στὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Σάββα στὰ Ἱεροσόλυµα συµβαίνει κάτι περίεργο. Κάθε Σεπτέµβριο καταφθάνουν περίπου διακόσια πουλιά, ποὺ µοιάζουν µὲ κοτσύφια στὸ χρῶµα καὶ στὸ µέγεθος καὶ µπαίνουν στὰ δω- µάτια τῶν µοναχῶν, ὅταν βρίσκουν ἀνοικτὰ τὰ παράθυρα. Μένουν ὅλο τὸν χειµώνα καὶ φεύγουν τὴν ἄνοιξη, σὰν νὰ θέλουν νὰ παρηγορήσουν τοὺς µοναχοὺς τὶς χειµωνιάτικες ἡµέρες. Κάθονται στὰ πόδια τους καὶ ὅταν κάποιος τὰ προσκαλέσει, κρατώντας ξερὰ σύκα ἢ κοµ- µάτια ψωµιοῦ, τρέχουν καὶ κάθονται στὰ χέρια, στοὺς ὤµους καὶ τὸ κεφάλι του. Ποτὲ ὅµως δὲν πλησιάζουν σὲ κοσµικὸ ἄνθρωπο ἢ σὲ ξένον ἱερωµένο. Κάποια χρονιά, στὴν ἑορτὴ τῆς µνήµης τοῦ Ἁγίου Σάββα, πῆγε νὰ ἱερουργήσει γιὰ τὴν πανήγυρι στὴν Μονὴ ὁ Ἐπίσκοπος Ἰορδάνου. Μαζί του πῆγαν καὶ ἄλλοι προσκυνητὲς καὶ ὡς συνοδὸς φύλακας, ἕνας ἀπὸ τοὺς ραβδούχους τοῦ πατριάρχη, ὀθωµανὸς στὸ θρήσκευ- µα. Ὁ Ὀθωµανὸς ἐκεῖνος, βλέποντας τὰ κοτσύφια ποὺ ἔτρωγαν ἀπὸ τὰ χέρια τῶν µοναχῶν, θέλησε νὰ πάρει δυὸ ἀπ αὐτὰ µαζί του φεύγοντας. Οἱ µοναχοὶ τὸν συµβούλευσαν νὰ τοὺς προσφέρει σύκα, γιὰ νὰ µπορέσει νὰ τὰ πιάσει. Μὰ ὅσο κι ἂν τὰ καλόπιανε, ὅσα σύκα κι ἂν τοὺς πρόσφερε αὐτὰ δὲν πλησίαζαν. Κατάλαβα, εἶπε κάποια στιγµὴ ὁ ὀθωµανὸς ραβδοῦχος. ὲν µὲ πλησιάζουν, γιατί δὲν φορῶ ράσο καὶ σκοῦφο. Φόρεσε ράσο καὶ σκοῦφο, πῆρε τὰ σύκα στὰ χέρια, µὰ τὰ πουλάκια ὄχι µόνον δὲν τὸν πλησίαζαν, ἀλλὰ καὶ πέταξαν πιὸ µακρυά. Η ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΛΙ Ι Ἡ ἐπιστηµονικὴ ἔρευνα ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὸ Πανεπιστήµιο τῆς Καλιφόρνιας µεταξὺ 60 φοιτητῶν ἔδειξε πὼς «ἀποτελεῖ κρυφὸ πλεονέκτηµα τὸ νὰ εἶναι κανεὶς ντροπαλός. Οἱ ντροπαλοὶ ἀποδεικνύονται πιὸ ἔµπιστοι καὶ πιὸ γενναιόδωροι, νοιώθει κανεὶς πιὸ ἄνετα ὅταν ἐµπιστεύεται ντροπαλοὺς ἀνθρώπους καὶ µάλιστα θέλει νὰ συσχετιστεῖ µαζί τους». Ἐπίσης τόνισαν οἱ εἰδικοὶ κοινωνικοὶ ψυχολόγοι ἐρευνητὲς «ἡ συστολὴ εἶναι ἔνδειξη ἀρετῆς». Οἱ ἀρχαῖοι τὴν ἀποκαλοῦσαν αἰδῶ, τὴν δὲ ἔλλειψη τῆς ἠθικῆς τὴν ἀποκαλοῦσαν ἀναίδεια. Ὅπως καὶ νὰ τὸ κάνουµε ἡ ντροπὴ (αἰδώς) εἶναι µέγα δῶρο τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο. Μᾶς τὸ ἔδωσε ὡς ὅπλο στὸν ἀγώνα µας νὰ µείνουµε ἠθικὰ ἀκέραιοι καὶ ἐνάρετοι. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος γράφει πὼς «ἡ αἰδὼς προστατεύει τὴν ἁγνότητα ὅπως τὰ φύλλα προστατεύουν τὸν καρπό».

6 Ὁ Ἀριστοτέλης ἔλεγε πὼς «τὸ χρῶ- µα τῆς ντροπῆς εἶναι τὸ ὡραιότερο». Ὁ Μένανδρος τόνιζε πὼς «ἡ ντροπὴ εἶναι τῆς ὀµορφιᾶς τὸ κάστρο». Στ ἀλήθεια, πόσο φοβερὸς εἶναι ὁ ἀναιδὴς καὶ ὁ ἀναίσχυντος. Ὁ Πλάτων ἔλεγε «Θεωρῶ χαµένο τὸν ἄνθρωπο, ποὺ ἔχασε τὴ ντροπή του». Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς τονίζει ἐπ αὐτοῦ: «Πράγµατι, ὅταν φεύγει ἡ ντροπὴ ἀπὸ τὴν ψυχή, τότε εἰσέρχεται ὁλόκληρος ὁρ- µαθὸς κακῶν. Γιατί ὅποιος ἀποµακρύνει τὴν αἰδῶ γίνεται ἐκτὸς ἑαυτοῦ καὶ δὲν ἀντιλαµβάνεται οὔτε τί πράττει οὔτε τί λέγει». Ἂς προσέξουµε καὶ τούτη τὴν παρατήρηση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό- µου: «Ὅταν ἡ ψυχὴ ἀναγκαστεῖ νὰ χάσει τὴν ντροπὴ γιὰ µία καὶ µόνη φορά, περιπίπτει σὲ πώρωση καὶ ἔ- κτοτε οὔτε λόγους γλυκεῖς ὑπακούει οὔτε µὲ ἀπειλὲς κάµπτεται οὔτε µὲ εὐεργεσίες συγκινεῖται. Γίνεται χειρότερη ἀπὸ τὴν πόλη ποὺ κακίζει ὁ Προφήτης µὲ τὰ λόγια του αὐτά: «Πῆρες τὴν ὄψη πόρνης χάθηκε ἡ ντροπή σου» (Ἱερ. 3,3). Τί φοβερὴ κατάσταση λοιπόν! ΑΛΛΟΙ ΠΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΡΩΓΟΥΝ 6 Εἰς τηλεοπτικὴν συνέντευξίν του ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος ὑπεστήριξεν ὅτι «γλέντι» γίνεται εἰς τὸ καζίνο τῆς Γευγελῆς τῶν Σκοπῖων, ἑκάστην φορὰν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ Ἕλληνες ἀγρότες τῆς Βορείου Ἑλλάδος λαµβάνουν ἐπιδοτήσεις, ἀφοῦ σπεύδουν νὰ τὰ «παίξουν» εἰς τὸ καζίνο. «Εἶναι τροµερὸ αὐτὸ κάποιοι νὰ πεινᾶνε στὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλοι νὰ παίζουν στὸ καζίνο τὶς ἐπιδοτήσεις» ἐτόνισεν ὁ Σεβασµιώτατος συµφώνως πρὸς δηµοσιεύµατα ἐφηµερίδων: «Ὁ κ. Ἄνθιµος κατήγγειλε ἀκόµη ὅτι στὸ ἰσόγειο τοῦ καζίνου τῶν Σκοπῖων ὑπάρχει συµβολαιογράφος ἀπὸ τὴ Θεσσαλονίκη καὶ συντάσσει πρόχειρα συµβόλαια µὲ σκοπὸ νὰ προχωρᾶ ἡ παραχώρηση περιουσιῶν καὶ νὰ διευκολύνεται ἔτσι ἡ ρευστότητα τῶν Ἑλλήνων παικτῶν. Αὐτὸ εἶναι κατάρα, τὸ πάθος τοῦ τζόγου εἶναι ἄδικο, εἶναι µεγάλη ἁµαρτία» ἀναφέρθηκε. ΜΙΑ ΠΑΝΕΞΥΠΝΗ ΑΕΡΟΣΥΝΟ ΟΣ Ἕνας πενηντάρης µουσουλµάνος φτάνει στὸ ἀεροπορικό του κάθισµα σὲ µιὰ κατάµεστη πτήση. Ἀµέσως ἄρχισε νὰ διαµαρτύρεται ὅτι δὲν ἤθελε τὸ κάθισµα. Τὸ κάθισµα ἦταν δίπλα σὲ µιὰ ἡλικιωµένη λευκὴ γυναίκα ποὺ διάβαζε τὴ Βίβλο. Ἀηδιασµένος ὁ µουσουλµάνος κάλεσε ἀµέσως τὴν ἀεροσυνοδὸ καὶ ἀπαίτησε µιὰ νέα θέση. Ὁ µουσουλµάνος τῆς εἶπε: «ὲν µπορῶ νὰ κάθοµαι ἐδῶ δίπλα σὲ αὐτὴ τὴν ἄπιστη». Ἡ ἀεροσυνοδὸς τοῦ εἶπε: «ἐπιτρέψτε µου νὰ δῶ ἂν µπορῶ νὰ βρῶ ἕνα ἄλλο κάθισµα». Μετὰ τὸν ἔλεγχο ἡ ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «ὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ θὰ ἐλέγξω µὲ τὸν κυβερνήτη γιὰ νὰ δοῦµε ἂν ὑπάρχει κάτι στὴν πρώτη θέση». Περίπου 10 λεπτὰ πέρασαν καὶ ἡ ἀεροσυνοδὸς ἐπέστρεψε καὶ δήλωσε: «Ὁ κυβερνήτης ἐπιβεβαιώνει ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλα καθίσµατα στὴν οἰκονοµικὴ θέση, ἀλλὰ ὑπάρχει ἕνα κάθισµα στὴν πρώτη θέση. Εἶναι πολιτικὴ τῆς ἑταιρείας µας νὰ µὴν µετακινοῦµε ἕνα ἄτοµο ἀπὸ τὴν οἰκονοµικὴ θέση στὴν πρώτη θέση, ἀλλὰ ἐπειδὴ πρόκειται γιὰ κάποιο εἶδος σκανδαλώδους καταστάσεως νὰ ἀναγκάζεται ἕνα ἄτοµο νὰ κα-

7 θίσει δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο, ὁ κυβερνήτης συµφώνησε νὰ ὲν ἀπάτησες µιὰ κοπέλα; Ἔ, αὐτὴ πῆγε καὶ σοῦ ἔκανε µάγια. Πήγαινε γίνει µ ία µεταβίβαση στὴν πρώτη θέση». Πρὶν ὁ ὀργισµένος µουσουλ- µάνος προλάβει νὰ πεῖ κάτι, ἡ ἀεροσυνοδὸς ἔκανε νόηµα στὴν ἡλικιω- µένη γυναίκα καὶ τῆς εἶπε: «Γι αὐτό, κυρία µου, ἂν ἔχετε τὴν εὐγενικὴ καλωσύνη νὰ πάρετε τὰ προσωπικά σας ἀντικείµενα καὶ νὰ µετακινηθεῖτε στὴν ἄνεση τῆς πρώτης θέσης, διότι ὁ κυβερνήτης µας δὲν θέλει νὰ κάθεστε δίπλα σὲ ἕνα δυσάρεστο πρόσωπο». Οἱ ἐπιβάτες στὰ καθίσµατα γύρω ἄρχισαν νὰ χειροκροτοῦν, ἐνῶ κάποιοι ἐπευφήµισαν. (Ἡ ἱστορία εἶναι ἀληθινὴ κι ἔγινε στὴν Ἀµ ερική) νὰ ζητήσεις συγνώµη ἀπὸ τὴν κοπέλα, µετὰ νὰ ἐξοµολογηθεῖς, νὰ σοῦ διαβάσουν καὶ ἐξορκισµούς, γιὰ νὰ βρεῖς τὴν ὑγεία σου. Ἂν ἐσὺ δὲν καταλάβεις τὸ σφάλµα σου καὶ δὲν µετανοήσεις, ὅλοι οἱ πνευµατικοὶ τοῦ κόσµου νὰ µαζευτοῦν καὶ νὰ εὐχηθοῦν, τὸ δαιµόνιο δὲν φεύγει.» Ὅ- ταν ἔρχονται τέτοιοι ἄνθρωποι, µὲ τέτοιον ἀέρα, τοὺς µιλάω ἀνοιχτά. Θέλουν τράνταγµα, γιὰ νὰ συνέλθουν. Ἕνας ἄλλος µου εἶπε ὅτι ἡ γυναίκα του ἔχει δαιµόνιο. Κάνει φασαρίες συνεχῶς στὸ σπίτι. Σηκώνεται τὸ βράδυ, τοὺς ξυπνάει, τὰ κάνει ὅλα ἄνω κάτω. «Ἐσὺ ἐξοµολο- ΠΟΤΕ ΠΙΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΓΙΑ γεῖσαι;» τοῦ λέω. «Ὄχι», µοῦ λέει. ( Γέροντος Πα ϊσίου) «Πρέπει νὰ ἔχετε δώσει δικαιώµατα - Γέροντα πότε πιά- στὸν διάβολο», τοῦ λέω. «ὲν ἔγινε νουν τὰ µάγια; - Γιὰ νὰ πιάσουν τὰ µ άγια, πρέπει νὰ δώσει κανεὶς δικαιώµατα στὸν διά- βολο. Νὰ δώσει δηλα- δὴ σοβαρὴ ἀφορµὴ καὶ νὰ µ ὴν τα- τὴν κτοποιηθεῖ µὲ τὴ µετάνοια καὶ ἐξοµολόγηση. Σὲ ἕναν ποὺ ἐξοµολο- τοῦ ρί- γεῖται, καὶ µὲ τὸ φτιάρι νὰ χνουν τὰ µάγια δὲν πιάνουν. Γιατί ὅταν ἐξοµολογεῖται καὶ ἔχει καθαρὴ καρδιά, δὲν µποροῦν οἱ µάγοι νὰ συνεργασθοῦν µὲ τὸν διάβολο, γιὰ νὰ τὸν βλάψουν. Μιὰ φορὰ ἦρθε ἕνας µεσήλικας στὸ καλύβι µὲ ἕναν ἀέρα Ἀπὸ µακριὰ µόλις τὸν εἶδα κατάλαβα ὅτι ἔχει δαιµονικὴ ἐπήρεια. «Ἦρθα νὰ µὲ βοηθήσεις», µοῦ εἶπε. «Προσευχήσου γιὰ µένα, γιατί ἕναν χρόνο τώρα ἔχω φοβεροὺς πονοκεφάλους καὶ οἱ γιατροὶ δὲν βρίσκουν τίποτε». «Ἔχεις δαιµόνιο, τοῦ λέω, γιατί ἔδωσες δικαιώµατα στὸν διάβολο». «ὲν ἔκανα τίποτε», µοῦ λέει. «ὲν ἔκανες τίποτε; Τοῦ λέω. αὐτὸ στὰ καλὰ καθούµενα». Τελικὰ βρήκαµε ὅτι εἶχε πάει σὲ ἕναν Χότζα καὶ τοῦ ἔδωσε κάτι νὰ ραντίσει στὸ σπίτι γιὰ γούρι, γιὰ νὰ πάει καλὰ ἡ δουλειά του καὶ οὔτε κὰν ἔδινε σ αὐτὸ σηµασία. Ἁλώνιζε µε- στὸ σπίτι του. τὰ ὁ διάβολος Πῶς λύνονται τὰ µάγια, Γέροντα; Μὲ τὴν µετάνοια καὶ τὴν ἐξοµολόγηση. Γι αὐτὸ πρέπ ει πρῶτα νὰ βρεθεῖ ἡ αἰτία, γιὰ τὴν ὁποία ἔπιασαν τὰ µάγια, νὰ καταλάβει ὁ ἄνθρωπος τὸ σφάλµα του, νὰ µετανοήσει καὶ νὰ ἐξοµολογηθεῖ. «ΜΗ ΑΝΕΚΤΙΚΟ ΤΟ ΙΣΛΑΜ» Ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ Ἰσλὰµ ἐξαπέλυσεν ἀπὸ ἄµβωνος ὁ Σέβ. Σερρῶν κ. Θεολόγος κατὰ τὴν 28 ην Ἰουλίου. Ὁ Σεβασµιώτατος ἀφοῦ ἐτόνισεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι πρωτίστως καὶ κυρίως πνευµατικὸν νοσοκοµεῖον ἀνεφέρθη εἰς διάφορα σηµεῖα τῆς Γῆς ὑπὸ τῶν ἀκραίων ἰσλαµιστῶν. Ἀκολούθως ὑπεγράµµισεν: «Βλέπετε 7

8 τὴ βαρβαρότητα τῶν ἀκραίων ἰσλα- µιστῶν οἱ ὁποῖοι σκοτώνουν τοὺς Χριστιανοὺς σὲ Νιγηρία, Πακιστᾶν, Ἀφγανιστᾶν, Συρία, Αἴγυπτο, Λιβύη καὶ ἄλλα µέρη, ὅπου ἐπικρατεῖ τὸ ἀκραῖο καὶ φονταµενταλιστικὸ Ἰσλάµ». «Μὴ κοιτᾶτε τὴν Εὐρώπη ὅπου οἱ ἰσλαµιστὲς γιὰ νὰ πετύχουν τὸ σκοπὸ τοὺς προβάλλουν ἕνα πρόσωπο ἐκσυγχρονιστικό. Ἡ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰµ εἶναι θρησκεία µὴ ἀνεκτική. Γιὰ τὸν Ἰσλαµιστὴ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι νὰ παίρνει τὰ κεφάλια τῶν ἀπίστων, ἐνῶ γιὰ τὸν Χριστιανὸ ἡ µεγαλύτερη ἀρετὴ εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ συγχωρητικότητα» συµπλήρωσε ὁ κ. Θεολόγος. Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ Μὲ τὴν εὐλογία τῶν Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου κ αὶ Εἰρήνης ἡ Ἁγιογρά- φηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τους προχωρᾶ. Ἤδη, ἡ µ ετώπη τοῦ Ἱεροῦ ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καὶ ἡ ἀγιογρ άφηση τοῦ τέµπλου ἔ χει ξεκινήσει. Ὅποιος ἀδελφὸς ἔπιθυµεῖ να συµµετάσχει στὴν ἀγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναο ῦ µπορεῖ νὰ καλεῖ στὸ τηλέφωνο: (ὑπεύθυνος: π. Εἰρηναῖος) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε Κυριακὴ Ὄρθρος Θεῖα Λειτουργία π.µ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ καὶ προσκύνησις Τεµαχίου Ἁγίου Λειψάν ου Κάθε Τετάρτη στὶς 6.00 µ.µ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΑΦΑΗΛ Κάθε ἡµέρα ἀνοικτὰ Ἑκτὸς τὸ µεσηµέρι κλειστὰ Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ- Μηνιαῖο Ἐνηµερωτικὸ ελτίο Ἰδιοκτήτης: Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς «Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ» Ἕδρα: Ἄνω Σούλι Μαραθῶνος, Ἰστοσελίδα: Ἐκδότης /ντής: Ἀρχιµ. Ραφαὴλ Ἀλτιπαρµάκης, τηλ κ , Ε-mail: Ἐπιστολές, ἐµβάσµατα ἢ προαιρετικὲς συνδροµὲς ἀποστέλλονται εἰς δ/νση: π. Ραφαήλ, Τ.Θ. 7, Τ.Κ Μαραθῶνα. 8

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

(αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ; (αρ. φυλλ. 66) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάρτιος 2015 Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, ἔχετε ταξιδέψει μὲ πλοῖα, γνωρίζετε ὅτι τὰ πλοῖα, μικρὰ καὶ μεγάλα, κι αὐτὰ τὰ ὑ- περωκεάνια ποὺ διασχίζουν τὶς θάλασσες καὶ τοὺς ὠκεανούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ

ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ ΜΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΛΗΓΗ Ἦ ταν τὸ 1968 ἢ 69 ὅταν εἶδα νὰ εἰσέρχεται στὸ σπίτι μας ἡ ἀείμνηστη πλέον κατὰ σάρκα μητέρα μου ἀνήσυχη καὶ ἀρκετὰ ταραγμένη. Στὴν ἐρώτηση ποὺ τῆς κάναμε, τὶ

Διαβάστε περισσότερα

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς

Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Ἔτος 104ον Ἰανουάριος 2014 4275 «ΜΕΓΑΛΗ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ Η ΔΥΝΑΜΙΣ» Σὲ φοβερὰ τραγικὴ στιγμὴ βρέθηκε κάποτε ὁ βασιλιὰς Δαβίδ. Καταδιώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ παιδί του, ἀπὸ τὸ σπλάχνο του. Πῶς νὰ σηκώσει μιὰ τέτοια

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς

ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς τος 105ον 4291 Ο Ι ΕΩ ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΕΓΑΛΟΣ ἅγιος καὶ βαθὺς ἀνατόµος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς, ὁ ἱερὸς Χρυσόστοµος, µᾶς παρουσιάζει στὴν µορφὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, τὸν ἀληθινό, τὸν ἰδεώδη ἄνθρωπο. Αὐτὸν ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛ- ΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛ- ΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 Ι ΡΥΤΗΣ Ἀρχιµ. Χαράλαµπος. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ

ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΩΗΣ Η ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ; Ηθικοὶ προβληµατισµοὶ Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς Νικολάου ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Στὴν ὁµιλία µου αὐτήν,

Διαβάστε περισσότερα

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5

ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø. Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ «ÁÓÒÛÂÛıÂ Ù Ó [ Ï ıâè Ó Î ]Ë [ Ï ıâè [ÂÏ ıâúòûâè ] Ì~» 2008 1 ([ πˆ. 8, 32) ª π π π ƒ ª ƒ ø ƒ Àƒ, ø π π πø ø Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 - Ε Τ Ο Σ 2 4 ο - Α Ρ Ι Θ. Φ Υ Λ Λ Ο Υ 2 1 5 ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή

Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου Σεραφείµ Ρόουζ, Το τέλος του κόσµου Νέα Εποχή Το µέλλον της Ρωσίας και το τέλος του κόσµου (Από την οµιλία του ιεροµoνάχου πατρός Σεραφείµ Ρόουζ, στη συνάντηση της νεολαίας της εκτός Ρωσίας Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, στο Σαν Φρανσίσκο στις 3/8/1981).

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναστάσιμη Λειτουργία

Ἀναστάσιμη Λειτουργία Ἀναστάσιμη Λειτουργία στὸ κατεχόμενο Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα l Του Δρ. Χαραλάμπη Μ. Μπούσια Μέγα Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Ἡ Διακαινήσιμη Ἑβδομάδα λογίζεται, σύμφωνα μὲ τὴν Ὀρθόδοξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΝΗ. Εθνικό είναι ότι είναι αληθινό! Μηνιαία Εφημερίδα Έτος Ιδρύσεως 2005 Αριθμός Φύλλου 105 Δεκέμβριος 2013 RETURN ADDRESS: 6616 N. KENTON AVE., LINCOLNWOOD, IL 60712 USA HELLENIC VOICE The Hellenic Newspaper of Chicago ΕΛΛΗΝΙΚΗ CHECK OUT OUR ENGLISH SECTION PAGES 14-17 BY BOB NICOLAIDES Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο)

Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις. άριστος µαθητής σ όλα τα. µέθοδος για γενική πρόοδο) Βασίλης Χολέβας Παιδαγωγός - Νοµικός Θεσσαλονίκη Πώς θα αλλάξεις και θα γίνεις άριστος µαθητής σ όλα τα µαθήµατα (Μια αποτελεσµατική µέθοδος για γενική πρόοδο) Εισαγωγή Οι περισσότεροι µαθητές σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6 τιτλοσ βιβλιου: Η νύφη φορούσε μαύρα συγγραφεασ: σόφη Θεοδωρίδου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: κατερίνα Δημοπούλου ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους

Μονόλογοι απ τη Γάζα. µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Μονόλογοι απ τη Γάζα µαθητές-µαθήτριες γράφουν για τη ζωή τους Copyright στα ελληνικά: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα 2010 ISBN 978-960-98466-7-7 Μεταφράσεις: Ειρήνη Αµπουµόγλι, Αριστέα

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια 1 Σμαραγδιά κλωστή δεμένη αναδεύτηκε σ ανέμη για να υφάνει με σπουδή κόρης όψη αγγελική Aπό τα χειρόγραφα του ιερέα Παναγιώτη Νατσιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό

Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό Eπιμέλεια Αλεξάνδρα Χολέβα Περσεφόνη Mήττα. M. K.. ΣYΛΛOΓOΣ KAPKINOΠAΘΩN MAKEΔONIAΣ-ΘPAKHΣ Εγνατίας 65, 1ος όρ. Θεσσαλονίκη (546 31) - Tηλ. 2310 241911 - Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ

Τ 45 45 ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟ Μηνιάτικη ηλεκτρονική έκδοση του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών Τεύχος 45 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 28 Μάρτη Ο 4ος γιορτασμός της Παγκόσμιας μέρας Θεάτρου Σκιών Την μέρα αυτή, όπου παίζεται παράσταση Θεάτρου Σκιών,

Διαβάστε περισσότερα

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Κοίτα Ψηλά. Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης. Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ Κοίτα Ψηλά Περιοδική Έκδοση των Νέων του Λυκείου της Κατακόμβης Μάρτιος 2013, Αρ. Φύλλου 23 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΝΤΟΥ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΕΝ ΦΟΒΟΜΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Copyright 2013 A.N. Triantafyllou Smashwords Edition Διαβάστε επίσης: Επισκέπτης (https://www.smashwords.com/books/view/336379) Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος

ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος ΜΑΝΕΣ ΣΠΕΡΜΠΕΡ, ΔΑΚΡΥ ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ Τ. 3 Χωρίς τέλος (Στα αποσπάσματα που ακολουθούν σκιαγραφούνται τα πορτρέτα δύο ηρωίδων του μυθιστορήματος. Οι τίτλοι των «κεφαλαίων» είναι της μεταφράστριας) ΛΙΟΥΜΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.

«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου, ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας. Γραφεία: Aριστογείτονος 11-13, Αθήνα Τ.Κ. 105 52 Τηλ.: 210 3250 354 www.agiathimia.com blog.agiathimia.com e-mail:agiathimia@yahoo.gr e-mail:admin@agiathimia.com ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΕΤΟΣ 25ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 96 IANΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα