Τοπυρηνικόατύχηµατης Fukushima I. Καινουργιάκης Εµµανουήλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τοπυρηνικόατύχηµατης Fukushima I. Καινουργιάκης Εµµανουήλ"

Transcript

1 Τοπυρηνικόατύχηµατης Fukushima I Καινουργιάκης Εµµανουήλ

2 Μερικά στοιχεία για την Ιαπωνία Η Ιαπωνία διαθέτει 55 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Από αυτούς παράγεται το 29% της ενέργειας που καταναλώνεται στην χώρα. Έξι από αυτούς βρίσκονται στη Φουκουσίµα Ι (ή Fukushima Dai-ichi).

3 Οι εγκαταστάσεις της Fukushima 6 αντιδραστήρες στεγάζονταν σε 3 κτήρια. Το τέταρτο κτήριο ήταν αποθήκη πυρηνικών αποβλήτων. Τύπου BWR (Boiling Water Reactor). Καύσιµο: ουράνιο (235) ήµίγµαπλουτωνίου (238, 239, 240, 242, 244) καιουρανίου (235).

4 Βασική αρχή λειτουργίας αντιδραστήρων BWR

5 Αντιδραστήρας BWR-Mark I

6 Λειτουργίες ασφαλείας αντιδραστήρων 1. ΈλεγχοςΑντιδραστικότητας. 2. Απαγωγή θερµότητας από την καρδιά. 2.α) Έκχυση ύδατος υπό υψηλή πίεση. 2.β)Αποσυµπίεση. 2.γ) Έκχυση ύδατος υπό χαµηλή πίεση. 3. Προστασία Κυκλώµατος Ψύξης από Υπερπίεση. 4. Προστασία Ακεραιότητας Περιβλήµατος. 5. Απαγωγή ραδιενέργειας από την ατµόσφαιρα του περιβλήµατος.

7 Σύστηµα απαγωγής θερµότητας για ψύξη αντιδραστήρα Αποσυµπίεση Πτώση ράβδων ελέγχουδιακοπή λειτουργίας

8 Άποψη περιοχής από ψηλά

9 Ηθέσητουτείχους

10 Η θέση των αντιδραστήρων και των εφεδρικών γεννητριών

11 Οι θέσεις των πυρηνικών αντιδραστήρων της Ιαπωνίας

12 ιεθνής κλίµακα πυρηνικών συµβάντων

13 Το χρονικό της καταστροφής Στις 11 Μαρτίου 2011, 14:46 (τοπικήώρα) έγινεο σεισµός (9 βαθµοί της κλίµακας Ρίχτερ). Οι αντιδραστήρες (Units) 1-3 που λειτουργούσαν απενεργοποιήθηκαναµέσως, ενώοιαντιδραστήρες 4-6 ήταν ήδη ανενεργοί. Τέθηκε σε λειτουργία το σύστηµα ψύξης min µετά χτύπησε το τσουνάµι. Καταστροφή γεννητριών συστήµατος ψύξης από το τσουνάµι.

14 Το χρονικό της καταστροφής Ενεργοποίηση εφεδρικών µπαταριών για µεταφορά ρεύµατος. Μετά από 4 ώρες, εξάντληση της ενέργειας των µπαταριών. Υπερθέρµανση αντιδραστήρων. Αντίδραση θηκών Zr µε το νερό. Παραγωγή αερίου υδρογόνου. Έκρηξη Unit 1. Ακολούθησανµετησειράτα Units 3, 4 και 2.

15 Aντιδραστήρας BWR-Mark I

16 Ενέργειες για την αντιµετώπιση της κρίσης Εισαγωγή νερού στους αντιδραστήρες. Χρήση θαλασσινού νερού και βοριωµένου νερού λόγω προβληµάτων στην άντληση καθαρού νερού. Προσπάθειες αποκατάστασης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και καθαρού νερού. Χρήση ροµπότ για βιντεοσκόπηση και έλεγχο της κατάστασης των αντιδραστήρων. Ελεγχόµενη απελευθέρωση ατµού και υδρογόνου (ραδιενεργά) στοεσωτερικότουεξωτερικούκτηρίουκαι, µετά την έκρηξή του, στο περιβάλλον. Χρήση ελικοπτέρων για ρίψη ύδατος.

17 Προληπτικές ανακοινώσεις για την προστασία των πολιτών 11 Μαρτίου 2011: 20:50: Έκδοση οδηγίας εκκένωσης στους πολίτες που κατοικούσαν µέχρι 2 km από το ατύχηµα. 21:23: Έκδοση οδηγίας εκκένωσης στους πολίτες που κατοικούσαν σε απόσταση µέχρι 3 km και παραµονής εντός των σπιτιών σε ακτίνα 10 km από το ατύχηµα. 12 Μαρτίου 2011: 05:44: Έκδοση οδηγίας εκκένωσης σε ακτίνα 10 km από το ατύχηµα. 15 Μαρτίου :00: Έκδοση οδηγίας εκκένωσης σε ακτίνα km από το ατύχηµα.

18 Παρούσα κατάσταση Στους αντιδραστήρες 1, 2 και 3 τροφοδοτούνται συνεχώς µεκαθαρόνερόηκαρδιάκαιηαποθήκη χρησιµοποιηµένου καυσίµου, µε στόχο την ψύξη. Στον αντιδραστήρα 4 δεν υπάρχει καύσιµο στην καρδιά και τροφοδοτείται µε καθαρό νερό µόνο η αποθήκη χρησιµοποιηµένου καυσίµου.

19 Λάθη-Προβλήµατα που παρουσιάστηκαν Το τείχος είχε κατασκευαστεί ώστε να αντέχει κύµατα ύψους µέχρι 5,7 m. Τα κύµατα του τσουνάµι όµως είχαν ύψος µέχρι 14 m. Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης και οι αποθήκες καυσίµων τους βρίσκονταν απροστάτευτες ακριβώς πίσω από τα τείχη, µε αποτέλεσµα να παρασυρθούν αµέσως από τα τεράστια κύµατα. Η αδυναµία άντλησης νερού διαπιστώθηκε αφού είχε εµφανιστεί το πρόβληµα της έλλειψης ροής καθαρού νερού.

20 ιαφορές από το Chernobyl O αντιδραστήρας του Chernobyl δεν διέθετε περίβληµα. To Chernobyl ήταν ατύχηµα ανεξέλεγκτης αντίδρασης καθώς δεν διεκόπη η λειτουργία του αντιδραστήρα. Η επιβράδυνση των νετρονίων στο Chernobyl βασιζόταν σε ράβδους γραφίτη, οι οποίες, λόγω της ανόδου της θερµοκρασίας άρχισαν να καίγονται, διαδικασία που διήρκησε µέρες. Εκκένωση των γύρω περιοχών και γενικότερη ειδοποίηση των πολιτών έγινε µετά από µερικές µέρες και µόνο αφού έγινε αισθητή η ύπαρξη ραδιενέργειας στην ατµόσφαιρα της γειτονικής Σουηδίας.

21 ιαφορές από το Chernobyl Το αποτέλεσµα ήταν επέκταση της ραδιενέργειας στην περίπτωση του Chernobyl σε έκταση 3000 km. Σε πολύ µικρότερη έκταση η εξάπλωση στη Fukushima. Ο κίνδυνος για την Ευρώπη και, κατ επέκταση, για την Ελλάδα, είναιαµελητέος.

22 Το µέλλον της πυρηνικής ενέργειας (?) Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες είναι µέσο παραγωγής ενέργειας φθηνότερο και αποδοτικότερο από τον λιγνίτη και τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας. Απαιτείται µεγάλη προσοχή στην κατασκευή και λειτουργία ενός πυρηνικού αντιδραστήρα. Με κατάλληλη και υπεύθυνη προετοιµασία, µε υπολογισµό και πρόληψη των παραµέτρων που µπορούν να οδηγήσουν σε ατύχηµα, τα πυρηνικά εργοστάσια θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια από τις κύριες πηγές ενέργειας του µέλλοντος. Όµως, ένα πιθανό πυρηνικό ατύχηµα έχει εξαιρετικά µεγαλύτερες επιπτώσεις, για πολύ µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, σε σχέση µε πιθανά ατυχήµατα σε συµβατικά εργοστάσια.

23 Παράρτηµα

24 Z 1 Αρχή αντίδρασης σχάσης Z' R+ n X+ Y+ 2 A 0 A' A'' µε: Ζ+1=Ζ +Ζ +2 καια =Α +Α R οαρχικόςπυρήνας Χ, Υ οι πυρήνες-προϊόντα σχάσης Z'' 1 0 n

25 Σχηµατισµός κύµατος από σεισµό Μετά τον σεισµό, µια µεγάλη µάζα νερού αλλάζει θέση. Τείνει, λόγω της βαρύτητας, να επανέλθει στην κατάσταση ισορροπίας Μετακινείταιόληηµάζατουνερούκαιόχιµόνοη επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να έχει τεράστια ποσότητα δυναµικής ενέργειας, που, κατά την επέκταση του κύµατος αποκτά µεγάλα ποσά ενέργειας. Καθώς φτάνει στις ακτές το νερό, συσσωρεύεται και σχηµατίζει ένα τεράστιο κύµα.

26 Σχηµατική αναπαράσταση δηµιουργίας τσουνάµι

27 Αντιδράσεις που πραγµατοποιούνται µετά την απενεργοποίηση του αντιδραστήρα α-διάσπαση: διάσπαση πυρήνα σε έναν µικρότερο και παραγωγή ενός πυρήνα He (σωµατίδιο α). A Z A 4 R R'+α Z 2 β-διάσπαση: διάσπαση νετρονίου σε πρωτόνιο, ηλεκτρόνιο και αντινετρίνο του ηλεκτρονίου, µε συνέπεια την δηµιουργία πυρήνα µε ατοµικό αριθµό κατά ένα µεγαλύτερο. A Z R R' + e + A Z+ 1 v e

28 Ισχύς αντιδραστήρων Η ισχύς των αντιδραστήρων ήταν 460 MW.

«Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας στη Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας στη Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας «Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας στη Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α155/Σ11/14.04.2009 της

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εξελίξεις στην. περιβάλλον, ασφάλεια. 1. Πυρηνικοί αντιδραστήρες σχάσης 2. Ασφάλεια - περιβάλλον ρβ

Σύγχρονες εξελίξεις στην. περιβάλλον, ασφάλεια. 1. Πυρηνικοί αντιδραστήρες σχάσης 2. Ασφάλεια - περιβάλλον ρβ Σύγχρονες εξελίξεις στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ περιβάλλον, ασφάλεια 1. Πυρηνικοί αντιδραστήρες σχάσης 2. Ασφάλεια - περιβάλλον ρβ ατυχήματα: Three Mile Island, Chernobyl, Fukushima 3. Σύγχρονες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Διδάγματα από το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima στην Ιαπωνία. Υπάρχει ασφαλής πυρηνική ενέργεια;

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Διδάγματα από το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima στην Ιαπωνία. Υπάρχει ασφαλής πυρηνική ενέργεια; 4ο Γ.Ε.Λ. Αμαρουσίου Σχολική χρονιά 2011-2012 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Διδάγματα από το πυρηνικό ατύχημα της Fukushima στην Ιαπωνία. Υπάρχει ασφαλής πυρηνική ενέργεια; Επιμέλεια: Επιβλέπουσες: Δημακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία

το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Κεφάλαιο 1 Το αντικείµενο 1 το αντικείμενο 1.1 Πυρηνική τεχνολογία Αντικείµενο της Πυρηνικής Τεχνολογίας είναι οι τεχνολογικές εφαρµογές της Πυρηνικής Φυσικής. Αντικείµενο του πυρηνικού µηχανικού είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Σωκράτης Παστρωµάς ιπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Καβάλα, Μάιος 2008 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Νοέμβριος 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΙΣΤΕΣΚΑ ΝΤΑΝΙΕΛΛΑ ΑΛ-ΜΠΑΣΑΜΠΙΣΑ ΑΧΜΑΝΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1Τι είναι ενέργεια 1.2 Ρόλος και χρησιμότητα 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα Φώτιος Ε. Καραγιάννης Dr. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθυντής ΔΜΚΘ/ΔΕΗ Α.Ε. Παρουσίαση στο Ε.Μ.Π. 5 Δεκεμβρίου 2012 Περιεχόμενα 1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικολάου Χρύσω Γ 3 Χαρίτωνος Σταύρια Γ 3

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Νικολάου Χρύσω Γ 3 Χαρίτωνος Σταύρια Γ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έρευνα από τους μαθητές: Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστασίου Μιχάλη Γ 3 Νικολάου Χρύσω Γ 3 Χαρίτωνος Σταύρια Γ 3 Νικόλας Σιήκκης ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΕ

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΕ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πριν προχωρήσουμε στην περιγραφή των ειδικών προβλημάτων, που σχετίζονται κυρίως με τη λειτουργία των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), στο εισαγωγικό αυτό κεφάλαιο θα ασχοληθούμε, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕΙΘ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΤΕΙΘ ΣΧΟΛΗ: ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΥΡΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείµενο της πτυχιακής µας εργασίας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΠΙΤΙ Καλαντίδου Πολυνίκη Επιβλέπων καθηγητής: Κονιτόπουλος Γεώργιος Θεσσαλονίκη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1932: James Chadwick- 1933: Curie 1934: nrico Fermi : 1938: Otto Hahn, Frich Strassman, Lise Meitner: 1939: Lise Meitner Frich Otto

1932: James Chadwick- 1933: Curie 1934: nrico Fermi : 1938: Otto Hahn, Frich Strassman, Lise Meitner: 1939: Lise Meitner Frich Otto ΠαραγωγήΠυρηνικής ΠυρηνικήςΕνέργειας- ΠυρηνικοίΑντιδραστήρες Νικολέτα Βόντα Τµήµα Χηµείας Ε.Κ.Π.Α. Ιστορικήαναδροµή 1932: James Chadwick-ανακάλυψη νετρονίου 1933: Ζεύγος Curie ανακάλυψη τεχνητής ραδιενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

<< ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ (ΦΒ/Θ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ>>

<< ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ (ΦΒ/Θ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ>> > 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία επεξεργάζεται και ασχολείται µε τα υβριδικά φωτοβολταϊκά θερµικά συστήµατα.αφού εξηγούνται οι λόγοι ανάπτυξης τους καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Θέµα:«Σχεδίαση µελέτη - κατασκευή ψηφιακού µικροελεγκτή για Φ/Β σύστηµα»

Πτυχιακή Εργασία ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία. Θέµα:«Σχεδίαση µελέτη - κατασκευή ψηφιακού µικροελεγκτή για Φ/Β σύστηµα» ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Πρόγραµµα Σπουδών Επιλογής Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία Πτυχιακή Εργασία Θέµα:«Σχεδίαση µελέτη - κατασκευή ψηφιακού µικροελεγκτή για Φ/Β σύστηµα» Εισηγητής : Μαραγκάκης ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.4

Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.4 Κεφάλαιο2ο Πυρηνική Τεχνολογία - ΣΕΜΦΕ Παρουσίαση2.4 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης 2.4 1. Αρχή Λειτουργίας των ΠΑΙ : Η Σχάση 2. Πυρηνική Ηλεκτροπαραγωγή ΠΗΣ 3. Πυρηνικά Υλικά και Τύποι ΠΑΙ 4. Σύγχρονοι ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας Ενέργεια Συμβατικές πηγές ενέργειας Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Γαιάνθρακες, Πυρηνική ενέργεια Συνέπειες / Προβλήματα από τις συμβατικές πηγές ενέργειας Οικονομία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Σωκράτης Παστρωμάς Διπλ/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. 403 Επιβλέπων καθηγητής Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Το ενεργειακό πρόβληµα και οι πιθανές λύσεις του Εικόνα 1

Εισαγωγή Το ενεργειακό πρόβληµα και οι πιθανές λύσεις του Εικόνα 1 Εισαγωγή Το ενεργειακό πρόβληµα και οι πιθανές λύσεις του Η ύπαρξη των ενεργειακών πόρων στην επικράτεια κάθε χώρας αυξάνει την οικονοµική και τη στρατηγική της ισχύ σε σχέση µε τις υπόλοιπες ενώ αντίθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ. ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΟΜΑ Α: Γκίκα Ελιάνα Ιωαννίδου Αγάπη Κάτσαρης Αυγουστίνος Λαζαρίδης Γιώργος Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης: «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των Βιολογικών µαθηµάτων και νέες τεχνολογίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη της δυνατότητας αξιοποίησης των γεωθερμικών πεδίων του νομού Θεσσαλονίκης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας Σπουδαστές ΔΡΟΥΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση και πρώτα αποτελέσµατα από µονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια

Υλοποίηση και πρώτα αποτελέσµατα από µονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια Υλοποίηση και πρώτα αποτελέσµατα από µονάδα παραγωγής υδρογόνου από αιολική ενέργεια Ε. Βαρκαράκη 1, Ε. Ζούλιας 1, Ν. Λυµπερόπουλος 1*, Γ. Καραγιώργης 2, Χ. Χριστοδούλου 2, Ε. Καλύβας 3 1 Κέντρο Ανανεώσιµων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ 2013 Σπουδαστής: Βάλβης Χρήστος Υπ. Καθηγητής : Πουλής Δημήτριος Ημε/νια ανάληψης: 20/12/2012 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος. 2 2. Ιστορική αναδροµή. 3 3. Εισαγωγή.. 7 4. Αντλία..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΓΟΥΛΕΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΠΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επιβλέποντες ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αναπληρωτής Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑ'Ι'ΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΔΙΠ Θεσσαλονίκη 2015 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ ΜΠΟΥΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα