ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε. Πτυχιακή Εργασία των: Καλέ Ανέστη (7879) Κωστόπουλου Δημητρίου (7901) Επιβλέπων : Δρ. Μαγούλιος Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Η έννοια της Επένδυσης Ορισμός της επένδυσης σε μακροοικονομικό επίπεδο Ορισμός της επένδυσης σε επίπεδο της επιχείρησης Απόφαση πραγματοποίησης μιας επένδυσης Είδη των επενδυτικών κινήτρων Ειδικότερη ανάλυση των κινήτρων στις αναπτυγμένες χώρες Η επιχορήγηση Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης Η φορολογική απαλλαγή Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης από το επενδυτικό 14 σχέδιο απασχόληση 1.6. Πηγές και μέσα χρηματοδότησης των επενδύσεων και των επιχειρήσεων Η δυναμική του συστήματος κινήτρων στην Ε.Ε. όσον αφορά τις Μ.Μ.Ε Χαρακτηριστικά των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα Κίνητρα επενδύσεων στο εξωτερικό και ξένες επενδύσεις 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 (3522/06) 2. Ιστορική Αναδρομή Μεσογειακά ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π ) Α Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Οι στόχοι του Γ Κ.Π.Σ. 27

3 Η τεχνική βοήθεια Ενημέρωση ενός ιδιώτης ή μία επιχείρηση για μία πιθανή 31 χρηματοδότηση από τα προγράμματα του Κ.Π.Σ Δ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Διάρθρωση του Ε.Σ.Π.Α (Δ Κ.Π.Σ.) Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Ιστορική αναφορά των Αναπτυξιακών Νόμων Ειδικότερη ανάλυση των αναπτυξιακών νόμων 38 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/2004 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ Ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276 Τ.Α.) 3. Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299/ Είδη ενισχύσεων Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων Ο αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 τροποποιήθηκε με το νόμο 3522/ (άρθρο 37) Ζώνες εφαρμογής των ενισχύσεων (Διαίρεση της Επικράτειας - 61 Περιοχές εφαρμογής των ενισχύσεων) Οι παρερχόμενες ενισχύσεις κατά περιοχή και κατηγορία 62 επενδυτικών σχεδίων Φορολογική απαλλαγή Κατηγορίες επενδύσεων (Δικαιούχοι) Ειδικότερα έχουμε στον κάθε τομέα τις εξής κατηγορίες οι οποίες 63 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 3.6. Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας Παρέχονται επιπλέων κίνητρα και διαχωρισμός των επιχειρήσεων Διαχωρισμός των επιχειρήσεων Ειδικότερα θα πρέπει να τονίσουμε ορισμένες αλλαγές στα επενδυτικά 66 σχέδια μετά την τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 από τον νόμο 3522/2006

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4. Έννοια και σκοπός μιας οικονομοτεχνικής μελέτης Πότε είναι απαραίτητη η σύνταξη και η υποβολή της μελέτης Το υπόδειγμα της μελέτης του αναπτυξιακού νόμου Α ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΕΝΟΤΗΤΑ Η σκοπιμότητα της επένδυσης Τα τεχνικά στοιχεία Το συνολικό κόστος της επένδυσης Οι πηγές χρηματοδότησης Γ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 80 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 4.7. Έ ΕΝΟΤΗΤΑ Ποιοι κάνουν μια μελέτη Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης τυποποιημένου λογισμικού 84 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- <<ΦΑΡΜΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.>> 5. Η περίπτωση της επιχείρησης: «ΦΑΡΜΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.» Στην Α ενότητα έχουμε τα στοιχεία της επιχείρησης Η ταυτότητα του φορέα Τα στοιχεία των μετόχων Στοιχεία του βασικού μετόχου Στοιχεία των υπόλοιπων μελών της εταιρείας Το μέγεθος της επιχείρησης Στην Β ενότητα έχουμε το Πρόγραμμα Επενδύσεων Η περιγραφή της επένδυσης Η σκοπιμότητα της επένδυσης Η περιγραφή των πρώτων υλών και των παραγόμενων προϊόντων Η περιγραφή των προϊόντων Πρώτες ύλες Η προβλεπόμενη απασχόληση αναφέρεται 100

5 Τα τεχνικά στοιχεία Το συνολικό κόστος της επένδυσης Οι πηγές χρηματοδότησης Στην Γ ενότητα έχουμε τα στοιχεία του κλάδου Γενικά η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα Στοιχεία αγοράς, εμπορείου, αυτάρκειας και κατανάλωσης στην 109 Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Στοιχεία αγοράς και εμπορείου γάλακτος Περιθώρια βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του κλάδου Στην Δ ενότητα έχουμε τα οικονομικά στοιχεία Προβλέψεις βιωσιμότητας Στην Ε ενότητα έχουμε τα κριτήρια αξιολόγησης της επένδυσης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 118

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως είναι οι δυσκολίες στην λήψη χρηματοδοτικών μέσων, την εισφορά του Ι.Κ.Α. και του Φ.Π.Α. αποτελούν σημαντική πηγή ανταγωνισμού στην αγορά, λόγω της συμβολής στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην τοπική, περιφερειακή και γενικότερα οικονομική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω η Ευρωπαϊκή κοινότητα αποφάσισε να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των αναπτυξιακών προγραμμάτων τα οποία ενισχύουν την εξελικτική τους πορεία. Ειδικότερα η εξέλιξη των αναπτυξιακών νόμων βοήθησε στην ενίσχυση και στην πραγματοποίηση νέων επενδύσεων. Αποστολή της πτυχιακής αυτής εργασίας, είναι να μελετήσει την έννοια μιας οικονομοτεχνικής μελέτης η οποία μπορεί να οδηγήσει στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γενικά παραδεκτό ότι σε ένα σύγχρονο κράτος οι Μ.Μ.Ε. αντιμετωπίζουν δυσανάλογα προβλήματα σε σύγκριση με τις μεγάλες εταιρίες οι οποίες έχουν εδραιώσει την θέση τους στην αγορά. Όπως παραδείγματος χάρη, δεν είναι λίγες εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονται στην εύρεση χρηματοδοτικών μέσων και επηρεάζονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις επιβαρύνσεις του κράτους. Παρόλα αυτά αποτελούν σημαντική πηγή ανταγωνισμού. Τα πλεονεκτήματα τα οποία δημιουργούν οι Μ.Μ.Ε για το περιβάλλον τους, οδήγησαν σε ένα υψηλό βαθμό δραστηριοποίησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μεμονωμένων κρατών μελών για την στήριξη των Μ.Μ.Ε. μέσω αναπτυξιακών μέτρων που ενισχύουν την εξελικτική τους πορεία. Οι βασικότερες πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων είναι τόσο τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης όσο και ο αναπτυξιακός νόμος 3522/2006. Η απόφαση για την πραγματοποίηση μις επένδυσης, έχει σε έναν βαθμό είτε έναν μεγάλο είτε έναν μικρό κίνδυνο. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί με την σύνταξη μιας μελέτης. Το πρώτο κεφάλαιο έρχεται να κάνει μια γενική αναφορά του ορισμό της επένδυσης, τόσο σε μακροοικονομικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο της επιχείρησης. Στην συνέχεια, μελετάμε τα βασικά είδη των επενδυτικών κινήτρων. Τα οποία είναι η δημόσια επιχορήγηση, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η φορολογική απαλλαγή καθώς και η επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόληση. Δεν πρέπει να παραλείψουμε σε αυτό το σημείο τις βασικές πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων και τα μέσα χρηματοδότησης. Τέλος, μελετάμε τα κίνητρα της Ε.Ε. στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή αρχικά των κοινοτικών προγραμμάτων (προγράμματα Μ.Ο.Π., Κ.Π.Σ. Ι, Κ.Π.Σ. ΙΙ, Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, Κ.Π.Σ. ΙV) και στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά των αναπτυξιακών νόμων από το Στην συνέχεια ξεχωρίζουμε τον ισχύων μέχρι και σήμερα αναπτυξιακό νόμο 3522/2006 που τροποποίησε τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Αυτό το 7

8 κομμάτι, έρχεται να καλύψει το τρίτο κεφάλαιο. Σε αυτό, αναφέρεται αρχικά ο αναπτυξιακός νόμος 3299/04 καθώς και τα βασικά σημεία της τροποποίησης του από τον αναπτυξιακό νόμο 3522/06. Δηλαδή, τον νέο χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων, καθώς και τις παρεχόμενες ενισχύσεις κατά περιοχή και κατηγορία (επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και την φορολογική απαλλαγή). Στη συνέχεια προχωράμε σε μια γενική προσέγγιση της έννοιας μιας οικονομικοτεχνικής μελέτης. Για αυτό, λοιπόν, κρίθηκε σημαντική η ύπαρξη του τέταρτου κεφαλαίου. Στο κεφάλαιο αυτό, αναφέρονται αρχικά τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε για την σύνταξη μια οικονομοτεχνικής μελέτης. Έπειτα μελετά το πότε είναι απαραίτητη η σύνταξη και η υποβολή της. Τέλος γίνεται μια λεπτομερή αναφορά στο υπόδειγμα μιας οικονομοτεχνικής μελέτης. Δηλαδή στο τι περιλαμβάνει ο εκάστοτε φάκελος που υποβάλλεται για χρηματοδότηση. Τα κεφάλαια αυτά, αποτελούν το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας και μια έρευνα δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ολοκληρωμένη χωρίς να υπάρχει και πρακτική εφαρμογή. Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την έρευνα που κάναμε στην επιχείρηση << ΦΑΡΜΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Α.Ε.>> προκειμένου να δούμε τι από αυτά έχει εφαρμόσει αλλά και τι αποτελέσματα είχε από αυτό. 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Η έννοια της Επένδυσης Έχει παρατηρηθεί ότι στις μέρες μας οι Μ.Μ.Ε. αποτελούν σημαντική πηγή ανταγωνισμού στις αγορές, λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όπως το κόστος για την τήρηση των κρατικών κανονιστικών ρυθμίσεων όσο αφορά την υγεία και την λογιστική ασφάλεια μπορεί να είναι υψηλότερο καθώς και η επιβάρυνση από τους φόρους να είναι μεγαλύτερη στις μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή την είσπραξη του Φ.Π.Α. και των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως. Παρά το γεγονός ότι οι ΜΜΕ : έχουν ένα μεγάλο μέρος στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα τώρα όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις μειώνουν το δυναμικό τους, είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό αλλά παράλληλα είναι περισσότερο ευέλικτες στην άρση των αποφάσεών τους και ευπροσάρμοστες στις νέες ρυθμίσεις. αλλά και της μεγάλης σημασίας των επενδύσεων και της συμβολής τους στην απασχόληση, στην τοπική, περιφερειακή και γενικότερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες και στην Ελλάδα κρίθηκε απαραίτητη η δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των μεμονωμένων κρατών μελών για την στήριξη των ΜΜΕ. Με αποτέλεσμα την στήριξη των επενδύσεων μέσω των αναπτυξιακών μέτρων να παρέρχονται κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων. (Παν.Ε.Πετράκης, 1996) 1.1. Ορισμός της επένδυσης σε μακροοικονομικό επίπεδο Σε μακροοικονομικό επίπεδο ως επένδυση ορίζεται η συνολική δαπάνη της οικονομίας για νέες εγκαταστάσεις και μηχανήματα, για την αύξηση των αποθεμάτων πρώτων υλών και προϊόντων και για νέες κατοικίες. Η σημασία των επενδύσεων σε μια οικονομία συνοψίζεται: στην πολλαπλάσια αύξηση στου Εθνικού Εισοδήματος με βάση την αρχή του πολλαπλασιαστή, στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προώθηση της τοπικής, περιφερειακής και γενικότερης ανάπτυξης. 9

10 1.2. Ορισμός της επένδυσης σε επίπεδο της επιχείρησης Στο επίπεδο της επιχείρησης μια επένδυση μπορεί να περιλαμβάνει : κτίρια, μηχανολογικό παραγωγικό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα εγκαταστάσεις, έπιπλα, εξοπλισμό γραφείου κ.λπ Απόφαση πραγματοποίησης μιας επένδυσης Η απόφαση για την πραγματοποίηση μιας επένδυσης είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους παρακάτω λόγους: καθορίζει τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μελλοντική πορεία της επιχείρησης απαιτεί κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης, τον προσδιορισμό του κόστους και των πηγών χρηματοδότησης είναι ανάγκη να προσδιοριστεί ακριβώς το είδος και το μέγεθος της επένδυσης, προκειμένου να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης, ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις όπου η επένδυση θα παρουσιάζει έλλειμμα ή και πλεόνασμα παραγωγικών δυνατοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες αυτές Είδη των επενδυτικών κινήτρων Τα βασικότερα είδη επενδυτικών κινήτρων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και στην Ελλάδα είναι: Η δημόσια επιχορήγηση (δωρεάν χρηματοδότη) συνήθως ως ποσοστό επί του ύψους της επένδυσης Η δημόσια επιχορήγηση μέρους των δόσεων της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing). Η επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού, ως ποσοστό επί του ύψους του επιτοκίου. Επιδότηση μέρους του κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυση. Φορολογικές απαλλαγές, που συνίστανται στην απαλλαγή από τη φορολογία αδιανέμητων κερδών, προκειμένου αυτά να επενδυθούν. Κίνητρα εγγυήσεως δανείων, με τα οποία καλύπτονται οι απαιτούμενες από τις τράπεζες εγγυήσεις για τη χορήγηση δανείων στις επιχειρήσεις. 10

11 Οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, λόγω του ότι δεν διαθέτουν τα αναγκαία κεφάλαια για την παροχή άμεσων επενδυτικών κινήτρων, όπως π.χ. οι γειτονικές βαλκανικές χώρες, παρέχουν συνήθως κίνητρα που δεν περιλαμβάνουν άμεσες αλλά έμμεσες ενισχύσεις και κίνητρα. Τα βασικότερα από αυτά τα κίνητρα είναι: Λειτουργικά: ευνοϊκοί όροι εγκατάστασης σε περιοχές ή ζώνες. Φορολογικά: χαμηλοί συντελεστές φορολόγησης ή και φοροαπαλλαγές στην περίπτωση επανεπένδυσης κερδών. Συναλλαγματικά: ευνοϊκοί όροι χορήγησης συναλλάγματος Ειδικότερη ανάλυση των κινήτρων στις αναπτυγμένες χώρες Η επιχορήγηση, που συνίσταται στην δωρεάν παροχή από το δημόσιο, χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος της ενισχυμένης δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης πραγματοποιείται σε δόσεις ως εξής: i. Το 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την υλοποίηση του 50% της επένδυσης και μετά από πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου του άρθρου 7 ότι υλοποιήθηκε το τμήμα αυτό του έργου και ότι ο επενδυτής συμμορφώθηκε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης υπαγωγής. ii. Το υπόλοιπο 50% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. iii. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής που συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης. Σε περίπτωση χορήγησης του συνόλου της προκαταβολής δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω υποπερίπτωση (i) - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. iii ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 11

12 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 3522/06, ΦΕΚ-276 Α Ισχύς από [Τέλος Τροποποίησης]. iv. Επιπρόσθετα η πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας γίνεται μετά από αίτηση του επενδυτή, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα παραστατικά στην αρμόδια υπηρεσία το αργότερα εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης, όπως αυτή ισχύει. Τα απαιτούμενα παραστατικά που συνοδεύουν την αίτηση του επενδυτή για τον έλεγχο, την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Μετά την πάροδο της παραπάνω εξάμηνης προθεσμίας, χωρίς να υποβληθεί αίτηση συνοδευμένη από τα απαιτούμενα παραστατικά, η επένδυση θεωρείται κατ' αμάχητο τεκμήριο ως μη ολοκληρωθείς και εκδίδεται απόφαση με την οποία ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και διατάσσεται η επιστροφή του ποσού της καταβληθείσας επιχορήγησης προσαυξημένο κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από της καταβολής. v. Εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεση της παραπάνω αίτησης συγκροτείται από τον φορέα της επένδυσης το αρμόδιο όργανο ελέγχου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 7, το οποίο ολοκληρώνει τον έλεγχο και υποβάλλει έκθεση ελέγχου εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή του. Η απόφαση πιστοποίησης ή μη της ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της έκθεσης του οργάνου ελέγχου. Περίληψη της απόφασης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την έκδοσή της. Για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας απαιτείται και η δημιουργία των μισών τουλάχιστον από τις νέες θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση υπαγωγής και η πραγματοποίηση αγορών πρώτων υλών και πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται μετά από επιτόπιο έλεγχο των οργάνων ελέγχου του άρθρου 7, 12

13 εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί αγορές πρώτων υλών και πωλήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών σε βαθμό που να τεκμηριώνουν τη λειτουργία της μονάδας. Κατ' εξαίρεση, για τις επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης αλιευτικών επιχειρήσεων (υδατοκαλλιεργειών) και αγελαδοτροφικών μονάδων κρεατοπαραγωγής σύγχρονης τεχνολογίας δεν απαιτείται πραγματοποίηση πωλήσεων προϊόντων Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, είναι η κάλυψη ποσού ανερχόμενο μέχρι το 50% της ενισχυμένης δαπάνης από το δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δηλαδή για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης που προβλέπεται στην απόφαση υπαγωγής. Μετά την παρέλευση αυτής καταβάλλεται το υπόλοιπο, εφόσον έχει πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. Γενικότερα η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται εφόσον το σύνολο του μισθωμένου εξοπλισμού βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης έχει εγκατασταθεί στη μονάδα μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Η επιδότηση καταβάλλεται σε δόσεις στην επιχείρηση μετά από κάθε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος της. Οι δόσεις υπολογίζονται επί του τμήματος της αξίας κτήσης του εξοπλισμού, το οποίο εμπεριέχεται στην κάθε καταβαλλόμενη δόση του μισθώματος. Σε περίπτωση που η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπει καταβολή των δόσεων του μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η καταβολή της επιδότησης γίνεται ανά τρίμηνο Η φορολογική απαλλαγή, με την οποία διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής για όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πάνω από το 90% της χώρας δύναται να λαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές που ανέρχονται μέχρι ενός ποσού ή στο 100% της επένδυσης. Επιπρόσθετα, η ενίσχυση αυτή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών από το 13

14 σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης της πρώτης δεκαετίας από την πραγματοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, με το σχηματισμό ισόποσου αφορολόγητου αποθεματικού Επιδότηση του κόστους της δημιουργημένης από το επενδυτικό σχέδιο απασχόληση, είναι η καταβολή της επιχορήγησης του κόστους απασχόλησης από το δημόσιο, για μια διετία, τμήματος του μισθολογικού κόστους, εντός της πρώτης τριετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, θέσεων εργασίας Πηγές και μέσα χρηματοδότησης των επενδύσεων και των επιχειρήσεων Οι βασικότερες πηγές χρηματοδότησης των επενδύσεων είναι: 1. Ο αναπτυξιακός νόμος που επιδοτεί τις επενδύσεις επιχειρήσεων υφιστάμενων ή υπό ίδρυση. 2. Τα χρηματοδοτικά πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης (Γ και Δ) που προορίζονται για τις επιχειρήσεις ή άλλους φορείς. 3. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως: Leader, Interreg, Equal και Urban. 4. Το Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και ο αναπτυξιακός νόμος για επενδύσεις στις Βαλκανικές χώρες. 5. Οι συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα. 6. Το ταμείο Εγγυοδοσίας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων το οποίο εγγυάται μέρος του, που χορηγείται από τις τράπεζες σε μικρές και πού μικρές επιχειρήσεις. 7. Τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών. 8. Ο τραπεζικός δανεισμός. 9. Το χρηματιστήριο. Τα μέσα χρηματοδότησης διακρίνονται σε ίδια και σε ξένα Tα ίδια μέσα χρηματοδότησης προέρχονται από: Την κατάθεση νέου κεφαλαίου από τους επενδυτές, εταίρους ή μετόχους. Την κεφαλαιοποίηση των κερδών της επιχείρησης (την αυτοχρηματοδότηση) Και στην συνέχεια τα ξένα μέσα χρηματοδότησης προέρχονται από: 14

15 Το δημόσιο. Τράπεζες, (δάνεια, προεξόφληση επιταγών-συναλλαγματικών, εγγυήσεις). Προμηθευτές, με τις πιστώσεις των παγίων. Πελάτες, με τις προπληρωμές. Ιδιώτες, με τον δανεισμό Μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων Ορισμένα από τα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και επενδύσεών τους, είναι τα παρακάτω: Ομολογιακό δάνειο: το οποίο είναι μακροπρόθεσμο δάνειο διαιρεμένο σε μεταβιβάσιμους τίτλους με προκαθορισμένο ύψος τόκου το οποίο καταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το Factoring: κατά το οποίο η επιχείρηση εισπράττει αμέσως μετά την πώληση αγαθών και υπηρεσιών την αξία των τιμολογίων από εξειδικευμένη εταιρία factoring η οποία είναι συνήθως τράπεζα ή θυγατρική τράπεζας έναντι ενός ποσοστού προμήθειας. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται από την επιχείρηση οι επισφάλειες ή οποιεσδήποτε καθυστερήσεις πληρωμής από τους πελάτες της και έτσι η επιχείρηση εξασφαλίζει ρευστότητα οποιαδήποτε στιγμή. Το Forfeiting: είναι μια παρόμοια μέθοδος με το Factoring η οποία χρησημοποιήται από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις για την προεξόφληση και άμεση ρευστοποίηση των απαιτήσεων από τους πελάτες τους και την προστασία τους από πιστωτικούς κινδύνους. Το forfeiting, είναι η άμεση προεξόφληση συναλλαγματικών, γραμματίων, επιταγών ή άλλων αξιογράφων κατά την οποία ο εξαγωγέας χάνει το δικαίωμα να εισπράξει από τον πελάτη του και ο forfeiter χάνει το δικαίωμα επανεκχώρησης σε περίπτωση μη πληρωμής της οφειλής από τον εισαγγελέα. Το Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση):είναι η μακροχρόνια μίσθωση κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων από εταιρεία Leasing έναντι μισθώματος. 15

16 Τα καινοτομικά ή επιχειρηματικά κεφάλαια: είναι μακροπρόθεσμα κεφάλαια ειδικών επενδυτικών εταιριών τα οποία επενδύονται σε νέες επιχειρήσεις. Δεν αποτελούν δανειακή χρηματοδότηση αφού η επενδυτική εταιρία διαχείρισης του καινοτομικού κεφαλαίου προσφέρει κεφάλαια συμμετέχοντας στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης αναλαμβάνοντας επιχειρηματικό κίνδυνο και αποβλέποντας στην πραγματοποίηση κερδών με την μορφή μερισμάτων ή σε μακροχρόνια απόδοση της μετοχής. Τέλος, μια μορφή έμμεσης χρηματοδότησης είναι η ένταξη σε δίκτυο δικαιόχρησης (Franchise): κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σήμα ή μια επιχειρηματική ιδέα από τον δικαιοπάροχο που έχει ήδη δοκιμαστεί. Ο δικαιοδόχος ανάλογα με την συμφωνία εκμεταλλεύεται την εμπορική επωνυμία (π.χ. GOODIES), το μάρκετινγκ, τη διαφήμιση, το σύστημα υποστήριξης του δικαιοπάροχου καταβάλλοντας ένα εφάπαξ ποσό και συνήθως ένα ποσοστό επί του κύκλου εργασιών Η δυναμική του συστήματος κινήτρων στην Ε.Ε. όσον αφορά τις Μ.Μ.Ε. Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο η σημασία του τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Μ.Μ.Ε.) για την οικονομία. Η σπουδαιότητα του ρόλου των Μ.Μ.Ε. φαίνεται όχι μόνο από τη στιγμιαία εικόνα της οικονομίας, αλλά εξετάζοντας το ποσοστό της παραγωγής και της απασχόλησης που προέρχεται από τις Μ.Μ.Ε. Πρώτον, οι Μ.Μ.Ε. διαδραματίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης ιδιαίτερα στις εποχές κατά τις οποίες οι μεγάλες επιχειρήσεις μειώνουν το εργατικό τους δυναμικό (π.χ. παγκόσμια οικονομική κρίση 2008). Αυτό είναι και το κριτήριο διαχωρισμού των επιχειρήσεων σε: Πολύ μικρές επιχειρήσεις: θεωρούνται όσες απασχολούν κάτω από 10 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών (πωλήσεων) ή το σύνολο του ενεργητικού τους είναι μέχρι 2,000,000 ευρώ. 16

17 Μικρές επιχειρήσεις: θεωρούνται όσες απασχολούν εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών (πωλήσεων) ή το σύνολο του ενεργητικού τους είναι μέχρι 10,000,000 ευρώ. Μεσαίες επιχειρήσεις: θεωρούνται όσες απασχολούν εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών φτάνει μέχρι 50,000,000 ευρώ ή το σύνολο του ενεργητικού τους είναι μέχρι 43,000,000 ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις: θεωρούνται όσες απασχολούν πάνω από 500 εργαζομένους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους είναι πάνω από 50,000,000 ευρώ ή το σύνολο του ενεργητικού τους είναι πάνω από 43,000,000 ευρώ. Δεύτερων, δεδομένου ότι είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον ανταγωνισμό, αλλά συγχρόνως πιο ευέλικτες και ευπροσάρμοστες από τις μεγάλες εταιρίες. Έτσι οι Μ.Μ.Ε. τείνουν να βρίσκονται στο προσκήνιο της καινοτομίας. Τρίτων, ως συνέπεια του γεγονότος αυτού οι Μ.Μ.Ε. αποτελούν σημαντική πηγή ανταγωνισμού στις αγορές προσδίδοντας τους ένα στοιχείο δυναμισμού και αποκτούν ρόλο κινητήριας δυναμικής για τις διαρθρωτικές μεταβολές και την ανανέωση του συνόλου της οικονομίας διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την μετατόπιση οικονομικών πόρων από τους παρακμάζοντες στους αναπτυσσόμενους τομείς. Είναι γενικά παραδεκτή από όλους η ζωτική σημασία για την άσκηση μιας πολιτικής, η οποία θα προωθεί το επιχειρηματικό πνεύμα και θα ευνοεί την ανάπτυξη των Μ.Μ.Ε., από την άλλη πλευρά είναι επίσης παραδεκτό ότι σε ένα σύγχρονο κράτος οι Μ.Μ.Ε. μειονεκτούν σε σύγκριση με τις μεγάλες εταιρίες οι οποίες έχουν εδραιώσει την θέση τους στην αγορά. Επίσης, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία εξεύρεσης χρηματοδοτικών μέσων και επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις τις οποίες επιβάλλουν οι κυβερνήσεις. Επιπλέον, το κόστος το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να τηρήσουν τις κρατικές κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με την υγεία και την λογιστική ασφάλεια κ.λ.π. είναι υψηλότερο, καθώς και η μεγάλη επιβάρυνση του φόρου (Φ.Π.Α.). Παρόλα αυτά οι Μ.Μ.Ε. διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Οικονομία. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας, 17

18 επιχειρηματικού δανεισμού και καινοτομιών στο οικονομικό περιβάλλον που βρίσκονται Χαρακτηριστικά των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα Τα κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών Μ.Μ.Ε. είναι η ευελιξία και ποικιλία, τα οποία διασφαλίζουν τη θετική κοινωνικοοικονομική συμβολή τους μέσα από διαδικασίες όπως: Γρήγορη και εύκολη αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας. Προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς. Ευκολότερη κάλυψη των αναγκών εξειδικευμένων αγορών. Ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων. Συμβολή στην ανάπτυξη και απασχόληση απομονωμένων περιοχών. Οι ελληνικές Μ.Μ.Ε. χαρακτηρίζονται από χαμηλή ανταγωνιστικότητα έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Συγκεκριμένα η μια στις δυο Ελληνικές Μ.Μ.Ε. υιοθετεί αμυντική στρατηγική αντιμετώπισης της μείωσης των πωλήσεων με αντίστοιχη προσαρμογή (μείωση) της παραγωγής. Μόνο μια στις τέσσερεις Μ.Μ.Ε. υιοθετεί δυναμική ανταγωνιστική στρατηγική με τεχνολογική αναβάθμιση προϊόντων, καθώς και την παραγωγή και την προώθηση νέων προϊόντων στην αγορά. Αντίθετα μια στις δύο Ευρωπαϊκές Μ.Μ.Ε αντιδρά επιθετικά στην μεταβολή των πωλήσεων με αναβάθμιση της παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ αμυντικά αντιδρά μια στις τρεις. Η διαφορετική στρατηγική που υιοθετούν οι Μ.Μ.Ε. σε κάθε χώρα συνιστάται κυρίως στο διαφορετικό επενδυτικό προσανατολισμό τους και ιδιαίτερα στις τεχνολογικές τους επενδύσεις. Χαρακτηριστικά των Ελληνικών Μ.Μ.Ε. αποτελούν ο χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης σύγχρονης τεχνολογίας, η ανεπαρκής οργάνωση της παραγωγής και η μη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και μάρκετινγκ. Όσον αφορά τα προβλήματα των Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα αυτά μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω: 18

19 Η περιορισμένη χρήση του τραπεζικού δανεισμού ή άλλης μορφής χρηματοδότησης δείχνει την ασθενή επενδυτική υποστήριξη που το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο παρέχει στις Μ.Μ.Ε. Η αδυναμία ανταπόκρισης των Ελληνικών Μ.Μ.Ε στις προδιαγραφές και στα κριτήρια καταλληλότητας για επιχορήγηση. Ο περιορισμένος βαθμός αξιοποίησης των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης και κατάρτισης. Ουσιαστικά η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και τα προβλήματα που υφίστανται στις Μ.Μ.Ε. μπορούν κατά κύριο λόγω να αποδοθούν στη διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας. Η οποία είναι προσανατολισμένη σε παραδοσιακές μεταποιητικές δραστηριότητες, χαμηλής ειδίκευσης και μικρής προστιθέμενης αξίας, με φορέα Μ.Μ.Ε οι οποίες χαρακτηρίζονται από δομές οι οποίες δυσχεραίνουν τον οργανωτικό, τεχνολογικό και παραγωγικό εκσυγχρονισμό Κίνητρα επενδύσεων στο εξωτερικό και ξένες επενδύσεις Προκειμένου να είναι κανείς σε καλύτερη θέση ώστε να αξιολογήσει το ρόλο των κινήτρων και των αντικινήτρων στη διεθνή διαδικασία επενδύσεων είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες στη διαδικασία αυτή. Οι παράγοντες αυτοί που επηρεάζουν τη διαδικασία επενδύσεων σε διεθνείς επίπεδο συνιστούν ένα ευρύ και πολύπλοκο θέμα, δεδομένης της ποικιλίας των περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να βρεθούν οι επιχειρήσεις και του εύρους των κινήτρων που επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Τα κίνητρα για επενδύσεις και πιο συγκεκριμένα τα φορολογικά κίνητρα, που προσφέρονται από την χώρα που ενδιαφέρεται φαίνεται να επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις μέσα από την επίδρασή τους πάνω στις σχετικές χρηματικές μεταβλητές ή των μεταβλητών του κεφαλαίου κίνησης. Είναι σαφές ότι τα κίνητρα των επενδύσεων διαφέρουν ανάλογα με την χώρα προέλευσης και την χώρα υποδοχής. Ιδιαίτερα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις. Παρόλα αυτά μελέτες οδήγησαν στα παρακάτω γενικά συμπεράσματα: Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ο βασικός καθοριστικός παράγοντας σε μια παραγωγική επένδυση. 19

20 Κίνητρα επενδύσεων που έχουν άμεση επίδραση στην επένδυση παρόλο που αυτό είναι περιορισμένο σε σύγκριση με την επίδραση της αναμενόμενης ανάπτυξης της αγοράς. Συγκεκριμένα, αν ένα κίνητρο επενδύσεων είναι προσωρινό, επιδρά κυρίως στο χρόνο της δαπάνης της επένδυσης, χωρίς μακροχρόνιο σημαντικό αποτέλεσμα στο επίπεδο του κεφαλαιακού αποθέματος. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις οι επενδυτικές αποφάσεις για διεθνές διαστάσεις είναι περισσότερο περίπλοκες για να ληφθούν, από ότι εκείνες που είναι μόνο τοπικές, μιας και για αυτές εξετάζονται μόνο οι εγχώριες εναλλακτικές λύσεις. Η απόφαση μιας επιχείρησης να αναλαμβάνει μια νέα πρόσθετη ξένη επένδυση σε συγκεκριμένη χώρα, λαμβάνεται μόνο αφού εξετασθούν ορισμένοι προσδιοριστικοί παράγοντες όπως: Η επιλογή αυστηρά διεθνών δραστηριοτήτων έναντι εγχώριων επιχειρήσεων. Ο τύπος της διεθνούς επένδυσης. Η συγκεκριμένη τοποθεσία της επένδυσης. Ο χρόνος της επένδυσης. Σημειώνετε ότι κάθε ένα από τα παραπάνω πέντε βήματα για να γίνει μια επενδυτική απόφαση συνδυάζετε με άλλες αποφάσεις, αλλά η πραγματική διαδικασία όταν μια συγκεκριμένη επιχείρηση αποφασίζει να επενδύσει μπορεί να φαίνεται να αποκλίνει από τη συστηματική σειρά που προτάθηκε πριν. Σαν γενικό κανόνα, τα προγράμματα κινήτρων δείχνουν να έχουν μόνο μικρή επιρροή στη βασική απόφαση να επενδύσουν οι επιχειρήσεις διεθνώς και στον καθορισμό της μορφής της διεθνούς επένδυσης, ενώ τα κίνητρα όταν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά, μπορεί να παίζουν ένα ρόλο στην επιλογή της τοποθεσίας, στο μέγεθος ή στον χρόνο της επένδυσης. 20

21 Κεφάλαιο 2: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 (3522/06 2. Ιστορική Αναδρομή Προγράμματα (MΟΠ): Κ.Π.Σ. I: ΚΠΣ II: ΚΠΣ III: Προγρ. Περίοδος IV: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μ.Ο.Π.* Α Κ.Π.Σ. Β Κ.Π.Σ. Γ Κ.Π.Σ. ( ) ( ) ( ) ( ) σε χιλ ECU** σε χιλ ECU** σε χιλ ECU** σε χιλ ευρώ Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή Ιδιωτική Συμμετοχή σε τιμές 1986 σε τιμές 1989 σε τιμές 1994 σε τιμές Τα ΜΟΠ(Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα) μετά το 1989 ενσωματώθηκαν στο Α ΚΠΣ (Πηγή : Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών) 21

22 Μεσογειακά ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π ) Από τον πρώτο κιόλας χρόνο ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περιφέρειες της χώρας επωφελήθηκαν από σημαντικές εισροές κοινοτικών πόρων. Σταθμός, όμως, για τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.) που ξεκίνησαν το 1986 και ολοκληρώθηκαν το 1993 και θεωρούνται από πολλούς ως η αφετηρία άσκησης ουσιαστικής Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής. Τα Μ.Ο.Π. έθεσαν για πρώτη φορά το στόχο υλοποίησης μίας ολοκληρωμένης μεσοπρόθεσμης προσπάθειας για την ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μέσω πολυετών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Με τα Μ.Ο.Π. προωθήθηκε η χρηματοδότηση σχεδίων ενταγμένων σε συνολικά περιφερειακά προγράμματα, τα οποία διαμορφώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από τις ενδιαφερόμενες περιφέρειες. Στην Ελλάδα καταρτίσθηκαν 7 Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα: Κρήτης, Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, Νήσων Αιγαίου Πελάγους, Ανατολικής Κεντρικής Ελλάδος, Αττικής και τέλος ένα θεματικό, το Μ.Ο.Π. Πληροφορικής. Η αρχική περίοδος εφαρμογής των Μ.Ο.Π. ήταν η περίοδος , αλλά επεκτάθηκε μέχρι το Η αναπτυξιακή στρατηγική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 1984 μέχρι το 1993 (που καλύπτει τόσο τα ΜΟΠ όσο και το Α Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) χαρακτηρίστηκε κυρίως από τη μεγάλη διασπορά των διαθέσιμων πόρων σε μικρά έργα υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα. Η πολιτική αυτή στήριξε την οικονομική δραστηριότητα και διευκόλυνε τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στις αγροτικές και περιμετρικές περιοχές. Αναβάθμισε το επαρχιακό δίκτυο μεταφορών και ενίσχυσε τον εκσυγχρονισμό των μικρών γεωργικών επιχειρήσεων και την ίδρυση ξενοδοχείων μικρού και μεσαίου μεγέθους σε πολλές περιοχές. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με ένα σημαντικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Το 1988 αποφασίστηκε η ριζική μεταρρύθμιση της λειτουργίας των Διαρθρωτικών Ταμείων που οδήγησε στον συντονισμό των πολιτικών των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων που μέχρι τότε παρέμεναν ανεξάρτητες. Η μεταρρύθμιση αυτή προέβλεπε σταδιακή αύξηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων μέχρι τον διπλασιασμό τους 22

23 την περίοδο Προέβλεπε επίσης ότι η ευθύνη για το προγραμματισμό και για την υλοποίηση των αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων, που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μοιράζεται ανάμεσα στις εθνικές και περιφερειακές αρχές της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Α Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κατά την περίοδο η χώρα μας ενισχύθηκε με την εφαρμογή του Α' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Κατά την πρώτη αυτή περίοδο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συμμετέχει με τη χρηματοδότηση ενεργειών που συμβάλλουν στην "προώθηση των Ανθρώπινων Πόρων" και καλείται να συνδράμει με ενίσχυση ενεργειών: Επαγγελματικής κατάρτισης. Καινοτόμου χαρακτήρα αναφορικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία και την οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης για την ανάπτυξη της απασχόλησης. Επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών σε μακροχρόνια άνεργους για εξεύρεση εργασίας Οι κατηγορίες πληθυσμού που ωφελήθηκαν από τις ενέργειες είναι: Βραχυχρόνια άνεργοι Μακροχρόνια άνεργοι και Νέοι Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αυξήθηκε σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση και βελτιώθηκε η πρόσβαση τόσο στην αρχική εκπαίδευση όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση. Αυξήθηκε επίσης ο αριθμός των ερευνητών και οι ενισχύσεις των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. Κατά την ίδια περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες στους τομείς που κρίνει ότι παρουσιάζουν προτεραιότητα ή είναι σημαντικοί για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, με στόχο την εξασφάλιση οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Στο εν λόγω πλαίσιο υλοποιούνται 3 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη στήριξη της απασχόλησης. Πρόκειται για τις πρωτοβουλίες: 23

24 1. EURO FORM για τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ειδικεύσεων, νέων δεξιοτήτων και νέων ευκαιριών απασχόλησης. 2. NOW για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και την επαγγελματική ένταξη των γυναικών στους τομείς της απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. 3. HORIZON για τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες του πληθυσμού. Η εφαρμογή του Α' KΠΣ ( ) δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες που θα βελτίωναν ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Εάν αυτό συνέβαινε, οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις θα μπορούσαν μετά την ολοκλήρωση του Α' KΠΣ να δώσουν επιπλέον ώθηση της τάξεως του 1,5% στο επίπεδο του ΑΕΠ, πέρα από την ώθηση του 2,5% που περίπου επιτεύχθηκε. Η απορρόφηση των πόρων ήταν πλήρης, δεν ήταν όμως αποτελεσματική, ενώ παρατηρήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στη διάθεση κονδυλίων τα οποία αφορούσαν επιχορηγήσεις επενδύσεων που εντάσσονται στην αναπτυξιακή διαδικασία, σημειώνεται στο άρθρο Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Η περίοδος χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερη έμφαση σε έργα υποδομής εθνικής σημασίας που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονομίας και τη γενικότερη διασύνδεση της χώρας με το εξωτερικό. Χωρίς να εγκαταλείπεται η εφαρμογή μέτρων ισόρροπης ανάπτυξης της χώρας, δόθηκε προτεραιότητα στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσα από ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και με κύριο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στα αστικά κέντρα. Κύριο χαρακτηριστικό της περιόδου αυτής είναι η προετοιμασία της χώρας για την ένταξη στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς και η υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής σε ολόκληρη την χώρα: Οδικοί άξονες (ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδός), λιμενικά έργα, εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου, μετρό της Αθήνας, ενεργειακά έργα (αιολικά πάρκα, φυσικό αέριο), τηλεπικοινωνίες, νοσοκομεία, κ.ο.κ. 24

25 Κατά την περίοδο εφαρμογής του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, η βελτίωση των συνθηκών της Ελληνικής οικονομίας και τα μέτρα για την επίτευξη μακροοικονομικής σταθερότητας και διαρθρωτικών αλλαγών καθώς και η συμβολή του ιδίου του Β Κ.Π.Σ., δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη απόδοση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας η οποία συνεχίζεται και κατά την περίοδο Την εφαρμογή του Β Κ.Π.Σ. δυσχέρανε, όμως, μία σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών που αφορούσαν τους μηχανισμούς διαχείρισης και υλοποίησης, οι οποίοι δεν ήταν επαρκείς για να αντιμετωπίσουν μία αυξημένη κλίμακα παρεμβάσεων. Παράλληλα, όμως, προέκυψαν πολύτιμες εμπειρίες που υπέδειξαν την ανάγκη έντασης της προσπάθειας ώστε να ικανοποιηθούν οι ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις αυτής της εμβέλειας παρεμβάσεων. Το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β Κ.Π.Σ. ), γνωστό και ως Δεύτερο Πακέτο Delors, αποτελείται από ένα πλέγμα επιχειρησιακών προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας σειράς αναπτυξιακών έργων στη χώρα μας. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κοινοτική συμμετοχή σε ποσοστό 75%) και από το Ελληνικό Δημόσιο (εθνική συμμετοχή σε ποσοστό 25%). Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) : συγχρηματοδοτεί επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο για Προγράμματα Κατάρτισης, Μεταπτυχιακών Σπουδών, Έρευνας, Δικτύων Πληροφορικής, Βιβλιοθηκών, Σταδιοδρομίας, κ.λ.π.. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) : συγχρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τη δημιουργία υποδομών που αφορούν στην κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, επενδύσεων πληροφορικής, προμήθειας μηχανημάτων και μονίμου εξοπλισμού, κ.λ.π. Ο χρονικός ορίζοντας χρηματοδότησης καλύπτει την πενταετία Το Β Κ.Π.Σ. αναπτύσσεται σε δύο διακριτά σκέλη : σε Εθνικό και Περιφερειακό με στόχο τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη θεσμών και υποδομών, τόσο στον ενιαίο εθνικό χώρο, όσο και στις δεκατρείς Περιφέρειες της Επικράτειας. 25

26 2.3. Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Τι είναι το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης από πού σχεδιάστηκε και από πού χρηματοδοτήθηκε Το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας μας. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και μελλοντικές συνθήκες ανταγωνισμού που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Τις επιτρέπει να ολοκληρώσει όλα εκείνα τα έργα και τις παρεμβάσεις που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα αλλά και τις επόμενες δεκαετίες τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια, αλλά κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων και της παραγωγικότητας. Το Γ Κ.Π.Σ. Σχεδιάστηκε από την Ελλάδα και υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είναι το προϊόν της συμφωνίας στην οποία κατέληξαν η Ελληνική Κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα το χρονικό διάστημα Με αποτέλεσμα η Ελλάδα την περίοδο αυτή να ενισχύεται με σημαντικούς πόρους, οι οποίοι αναμένεται να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, να οδηγήσουν σε πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες οικονομίες των κρατών μελών και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των βασικών ελλείψεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής Η στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιείται μέσω: του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ταμείου Συνοχής Οι συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Ταμείου Συνοχής ανέρχονται σε 51,14 δις ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 39,56 δις ευρώ και η εκτιμώμενη ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 11,58 δις ευρώ. Παράλληλα, σημαντικοί πόροι αντλούνται μέσω των 4 Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, η συνολική δημόσια δαπάνη των οποίων ανέρχεται σε 1,28 δις ευρώ (εκ των οποίων η κοινοτική συμμετοχή είναι 918 εκατ. ευρώ) για την περίοδο

27 Το κείμενο του Γ ΚΠΣ υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2000 (Ε / ) και αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2004 (Ε / ), τον Δεκέμβριο του 2005 (Ε τελικό / ) και τον Δεκέμβριο του 2006 (Ε τελικό ). Περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 1. Τους άξονες προτεραιότητας για τη δράση των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων 2. Την συνοπτική περιγραφή των επιχειρησιακών προγραμμάτων με τους ειδικούς στόχους και τις προτεραιότητες που έχουν επιλεγεί 3. Το ενδεικτικό σχέδιο χρηματοδότησης που προσδιορίζει για κάθε άξονα και για κάθε έτος το ποσό των συνολικών κονδυλίων που προβλέπονται 4. Τις διατάξεις εφαρμογής του Γ ΚΠΣ Οι στόχοι του Γ Κ.Π.Σ. Οι στόχοι του Γ ΚΠΣ εστιάζονται σε επενδύσεις στο φυσικό, ανθρώπινο και γνωστικό κεφάλαιο, που μπορούν να συμβάλουν περισσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην εμβάθυνση της ανάπτυξης στην Ελλάδα: 1. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης. 2. Ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, αστικές μεταφορές, αερολιμένες, λιμένες, συνδυασμένες μεταφορές και εμπορευματικά κέντρα, ασφάλεια). 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη (περιλαμβάνει τους τομείς Μεταποίησης και Υπηρεσιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Τουρισμού, Ενέργειας Φυσικών Πόρων). 4. Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία. 5. Ποιότητα ζωής (παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον και στη φυσική κληρονομιά, στον πολιτισμό και στον τομέα της υγείας πρόνοιας). 27

28 6. Κοινωνία της πληροφορίας (παρεμβάσεις που αφορούν τομείς όπως εκπαίδευση, πολιτισμό, δημόσια διοίκηση, υγεία και πρόνοια, περιβάλλον, απασχόληση, ψηφιακή οικονομία, επικοινωνίες). 7. Περιφερειακή ανάπτυξη (με στόχο την μείωση των αποκλίσεων ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και την αύξηση της απασχόλησης) Για την επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ καταρτίστηκαν και υλοποιούνται 25 Επιχειρησιακά Προγράμματα εκ των οποίων τα 11 είναι Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και αφορούν εθνικές τομεακές πολιτικές (ένα για κάθε συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας), τα 13 είναι Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 περιφέρειες της χώρας και στα οποία έχει κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιμων πιστώσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο καθώς και 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τεχνική Βοήθεια που στόχο έχει να ενδυναμώσει, να στηρίξει και να βελτιώσει το σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ απευθύνονται τόσο στον δημόσιο τομέα π.χ. για έργα που αφορούν την ανάπτυξη υποδομών και τη βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη όσο και σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, αγρότες, νέους, ανέργους κλπ. Τα τομεακά προγράμματα αφορούν βασικούς τομείς της Οικονομικής και Κοινωνικής ζωής όπως: Εκπαίδευση εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και βελτίωση των υποδομών. Απασχόληση και επαγγελματική κατάρτιση. Επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με στόχο την πρόληψη της ανεργίας και τη 28

29 διευκόλυνση της επαγγελματικής επανένταξης μέσα από εξατομικευμένη προσέγγιση. Ποιοτική κατάρτιση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και ένταξη των μειονεκτούντων ομάδων. Δρόμοι, λιμάνια, αστική ανάπτυξη και Σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, αστικές συγκοινωνίες. Τα δύο αυτά προγράμματα έχουν στόχο την ολοκλήρωση της ένταξης της χώρας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, τη μείωση των επιπτώσεων από την περιφερειακή της θέση στην Ε.Ε. και το μεγαλύτερο άνοιγμά της προς την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, καθώς και τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον. Ανταγωνιστικότητα. Ποικίλες ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις (κυρίως τις μικρομεσαίες) και για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κυρίως χάρη σε νέες μορφές χρηματοδότησης, βελτίωση της τουριστικής προσφοράς, επέκταση του ενεργειακού δικτύου και διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών. Αγροτική ανάπτυξη. Ενισχύσεις στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, στις δραστηριότητες μεταποίησης και διάθεσης στην αγορά με στόχο τον εκσυγχρονισμό της γεωργίας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας χάρη σε ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής ανάπτυξης. Αλιεία. Εκσυγχρονισμός του στόλου και του εξοπλισμού και εξορθολογισμός της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των αλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος. Πολιτισμός. Αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς και προώθηση του σύγχρονου πολιτισμού. Περιβάλλον. Διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών πόρων. Προσαρμογή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε ότι αφορά το πόσιμο νερό, τα λύματα και τα απόβλητα. Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και παιδεία. 29

30 Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια. Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών υγείας, κατάρτιση του προσωπικού, μεταρρύθμιση του τομέα της πνευματικής υγείας. Κοινωνία της Πληροφορίας. Προώθηση των τεχνολογιών της πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες, τα σχολεία, τις τοπικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ανάπτυξη των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας Για την επίτευξη των στόχων του ΚΠΣ καταρτίστηκαν και υλοποιούνται 13 Περιφερειακά Προγράμματα Εκτός από την εφαρμογή τομεακών προγραμμάτων, κάθε ελληνική περιφέρεια αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού αναπτυξιακού προγράμματος το οποίο αξιοποιεί όλα τα τοπικά πλεονεκτήματα. Τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) είναι: i. ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ii. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας iii. ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας iv. ΠΕΠ Ηπείρου v. ΠΕΠ Θεσσαλίας vi. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων vii. ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας viii. ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας ix. ΠΕΠ Αττικής x. ΠΕΠ Πελοποννήσου xi. ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου xii. ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου xiii. ΠΕΠ Κρήτης Το κοινό τους σημείο είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών αρχών να εφαρμόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν όχι μόνο έργα υποδομής αλλά και την στήριξη της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας, των ανθρώπινων πόρων και της δημιουργίας τοπικών 30

31 θέσεων εργασίας ή και ακόμα της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι δράσεις προς όφελος των απομονωμένων, νησιωτικών ή ορεινών περιοχών θα συμβάλουν στη μείωση των εσωτερικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών Η τεχνική βοήθεια Η Τεχνική Βοήθεια περιλαμβάνει δράσεις αφενός για την υποβοήθηση της επιτάχυνσης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ και αφετέρου την υποστήριξη των απαραίτητων λειτουργιών για τη διασφάλιση ενός αποδοτικού συστήματος διοίκησης και διαχείρισης του ΚΠΣ, τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχων, τη συμβουλευτική υποστήριξη προς τους φορείς εφαρμογής του ΚΠΣ, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησής του, καθώς και του σχεδιασμού των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στρατηγικών της χώρας και τέλος τη διασφάλιση της προβολής και δημοσιότητας των παρεμβάσεων του ΚΠΣ Οι διαθέσιμοι πόροι για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας είναι: Ο προϋπολογισμός του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια » Ο προϋπολογισμός του Άξονα Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ Οι αμιγώς εθνικοί πόροι που διατίθενται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ενημέρωση ενός ιδιώτης ή μία επιχείρηση για μία πιθανή χρηματοδότηση από τα προγράμματα του Κ.Π.Σ. Κάθε φορά που τίθεται σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα ή μία δράση, ο αρμόδιος φορέας (π.χ. υπουργείο, περιφέρεια) ανακοινώνει μέσω του Τύπου με δημόσια προκήρυξη τις λεπτομέρειες του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι πιθανοί ωφελούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις απαιτούμενες διαδικασίες υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Επίσης, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις δυνατότητες συμμετοχής του στο Γ ΚΠΣ μέσω των φορέων που υλοποιούν 31

32 το πρόγραμμα αλλά και από τις διαχειριστικές αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Το Δ κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΕΣΠΑ ) αποτελεί τη συνέχεια του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ( ) για τη περίοδο Είναι δηλαδή το βασικό πλαίσιο που θα χρηματοδοτήσει τις κυριότερες αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας. Αυτό θα γίνει μέσα από: προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, προσκλήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς, κλπ, οι οποίες θα ανακοινώνονται καθ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Κάθε πρόσκληση εμπίπτει σε ένα από τα Τομεακά ή Περιφερειακά Προγράμματα. Όσοι ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους ανταποκρινόμενοι στις προσκλήσεις που τους ενδιαφέρουν. Στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρονται οι δικαιούχοι που μπορούν να υποβάλλουν πρόταση για τη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρίσκουν τις προκηρύξεις αυτές στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών η οποία ενημερώνεται καθημερινά. Επίσης μπορούν να γίνουν αποδέκτες της ηλεκτρονικής πληροφόρησης της Επιτροπής Ερευνών και να λαμβάνουν τις προκηρύξεις μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου» Διάρθρωση του ΕΣΠΑ (Δ Κ.Π.Σ.) O στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας. Έτσι, στην περίοδο το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς της υγείας και του 32

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική Εργασία «Συγκριτική Αξιολόγηση Τελικών ικαιούχων ΟΤΑ κατά την Γ Προγραµµατική Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS''

''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS'' Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΤΟ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ NESSOS'' ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΤΖΑΡΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΓΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι χρηματοδοτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων από τα Κ.Π.Σ., η περίπτωση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ, 2004 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006

«Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 «Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ποσοστό 80%. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ : ΣΔΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΓΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΙΖΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΑΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΜΑ: ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η Ε.Ε. ΔΙΝΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Τ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ Κ.Ε.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.3.1. ΕΡΓΟ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Τ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ Κ.Ε.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.3.1. ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.Τ.Α.) ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗ Κ.Ε.Τ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.3.1. ΕΡΓΟ: «Έκθεση επιχειρηματικότητας για την Περιφέρεια Αττικής» ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 2006 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Iωάννης Τσιτσόπουλος (Msc,MBA,Dip.Man.) Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ταυτότητα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Μορφές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΟΚΟΔΡΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων «Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (Logistics) στον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 ------------------------------------------------------------------- Προϋποθέσεις και περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 Αθήνα, Ιούλιος 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Τη συνολική εμπειρογνωμοσύνη- μικρό μέρος της οποίας παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Εποχή του Μνημονίου Γκουντρουμπής Ηλίας

Οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Εποχή του Μνημονίου Γκουντρουμπής Ηλίας 20 Οι Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Εποχή του Μνημονίου Γκουντρουμπής Ηλίας Επιβλέπων Καθηγητής: Μαγούλιος Γεώργιος Πτυχιακή Εργασία Σέρρες 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 5 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη - Η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία που ακολουθεί με θέμα: «Η συμβολή της Καινοτομίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη η Περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας», εκπονήθηκε στα πλαίσια του σεμιναρίου «Ειδικά θέματα Περιφερειακής Πολιτικής»

Διαβάστε περισσότερα