Οδηγός χρήσης. Αύγουστος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήσης. Αύγουστος 2001. www.lexmark.com"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2001

2 Έκδοση: Αύγουστος 2001 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι δεν είναι συµβατοί µε το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισµένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριµένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση µπορεί να µην έχει ισχύ για εσάς. Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλµατα. Οι περιεχόµενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ενσωµατώνονται σε µεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράµµατα που περιγράφονται µπορούν να πραγµατοποιηθούν οποτεδήποτε. Μπορείτε να στείλετε σχόλια για το παρόν εγχειρίδιο στη διεύθυνση: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Για το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ηµοκρατία της Ιρλανδίας, µπορείτε να τα στείλετε στη διεύθυνση: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Η Lexmark ενδέχεται να χρησιµοποιήσει ή να διανείµει µε οποιονδήποτε τρόπο κάποιες από τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου σχετικά µε αυτό το προϊόν καλώντας στο Για το Ηνωµένο Βασίλειο και την ηµοκρατία της Ιρλανδίας, καλέστε στο Για τις υπόλοιπες χώρες, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς του προϊόντος. Οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία δεν γίνεται µε την πρόθεση να δηλώσει ο κατασκευαστής, άµεσα ή έµµεσα, ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο το συγκεκριµένο προϊόν, πρόγραµµα, ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιµο προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία που δεν παραβιάζει κάποιο υπάρχον δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασµό µε άλλα προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Οι επωνυµίες Lexmark και Lexmark µε το λογότυπο του διαµαντιού είναι εµπορικά σήµατα της Lexmark International, Inc., κατατεθέντα στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν ή κάποιο ανταλλακτικό τροφοδοτικό που έχει εγκριθεί από τη Lexmark. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές, οι οποίες δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, σε έναν επαγγελµατία τεχνικό. Προειδοποίηση: Οι προειδοποιήσεις επισηµαίνουν οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υλικό ή το λογισµικό του εκτυπωτή.

3 Περιεχόµενα Lexmark i Εγκατάσταση... 3 Eκτύπωση... 9 Χρήση της θήκης χαρτιού...9 Χρήση της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας...10 Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box)...12 Χρήση υπολογιστή...12 Συντήρηση Τοποθέτηση ή αντικατάσταση κασετών...14 Ευθυγράµµιση κασετών µε χρήση υπολογιστή...16 Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού Φροντίδα των κασετών...18 Αφαίρεση τροφοδοτικού...19 Αντιµετώπιση προβληµάτων Λυχνίες που αναβοσβήνουν...20 Λυχνίες που ανάβουν σταθερά...21 Για περισσότερη βοήθεια...22 Παράρτηµα Σηµειώσεις σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας...23 ENERGY STAR

4 Lexmark i Λυχνίες # Αυτή η λυχνία Ανάβει όταν 3 Λυχνία λειτουργίας Πατήσετε το κουµπί λειτουργίας για να ανοίξετε τον εκτυπωτή. Συνδέσετε το τροφοδοτικό. 4Λυχνία έγχρωµου µελανιού 5 Λυχνία µαύρου µελανιού 6 Λυχνία τέλους χαρτιού Εξαρτήµατα του εκτυπωτή Το µελάνι της κασέτας έγχρωµης εκτύπωσης τελειώνει. Το µελάνι της κασέτας ασπρόµαυρης εκτύπωσης τελειώνει. Η θήκη χαρτιού είναι άδεια. Αφαιρείτε τη θήκη χαρτιού από τον εκτυπωτή. # Χρησιµοποιήστε αυτό το εξάρτηµα Για να 1 Πλαϊνή θύρα Αφαιρέσετε το χαρτί που έχει µπλοκάρει στον εκτυπωτή. 2 Υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας Τοποθετήσετε ένα χαρτί ειδικού τύπου. 7 Θήκη χαρτιού Τοποθετήσετε µια στοίβα απλού ή φωτογραφικού χαρτιού. 8 Θήκη εξόδου χαρτιού Πάρετε το έγγραφο που έχει τυπωθεί. Τοποθετηθούν έως και 25 φύλλα τυπωµένου χαρτιού. 2

5 Εγκατάσταση 1 2 Βγάλτε τον εκτυπωτή τη συσκευασία του. 3 Συνδέστε το καλώδιο USB. Σηµείωση: Συνδέστε τη µία άκρη µε τον εκτυπωτή και την άλλη µε τον υπολογιστή ή µε κάποια άλλη συσκευή Internet, όπως ο αποκωδικοποιητής (συσκευή set-top box) Συνδέστε το τροφοδοτικό. Σηµείωση: Το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να είναι ήδη συνδεδεµένο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι αναµµένη. 3

6 5 6 Τραβήξτε ολόκληρη τη θήκη χαρτιού έξω. Τοποθετήστε απλό χαρτί στη θήκη χαρτιού µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα κάτω. 7 8 Σηµείωση: Μην τοποθετήσετε περισσότερα από 100 φύλλα χαρτιού στη θήκη χαρτιού. Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουµπήσουν στις άκρες του χαρτιού. Σπρώξτε τη θήκη χαρτιού προς τα µέσα ώστε να κλείσει τελείως. 4

7 9 10 Βγάλτε την κασέτα µελανιού από τη συσκευασία της. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την κασέτα εκτύπωσης Προειδοποίηση: Μην ακουµπήσετε τις χρυσές επαφές της κασέτας. Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Ο φορέας της κασέτας µπορεί να µετακινηθεί λίγο και στη συνέχεια να επιστρέψει στη θέση φόρτωσης. Σπρώξτε προς τα πάνω το µοχλό της κασέτας. Σηµείωση: Τα ελατήρια της θήκης της κασέτας ανοίγουν. 5

8 13 14 Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης στη µπροστινή υποδοχή του φορέα Σπρώξτε το µοχλό κασέτας προς τα πίσω για να ασφαλίσει κάτω από το άγκιστρο της κασέτας. ΚΛΙΚ Πιέστε το µοχλό της κασέτας προς τα κάτω µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Κλείστε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να αγοράσετε µια κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Για να την εγκαταστήσετε, επαναλάβετε τα βήµατα 9 έως 14 χρησιµοποιώντας την πίσω υποδοχή του φορέα. 6

9 Συγχαρητήρια! Τώρα µπορείτε να εκτυπώνετε χρησιµοποιώντας αποκωδικοποιητή. Την πρώτη φορά που θα στείλετε ένα έγγραφο για εκτύπωση, θα εκτυπωθεί µια σελίδα ευθυγράµµισης. Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί αυτή τη σελίδα για να ευθυγραµµίσει τις κασέτες εκτύπωσης. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε την αποστολή του εγγράφου για εκτύπωση. Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας µόνο µε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης: Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας µε τις κασέτες έγχρωµης και ασπρόµαυρης εκτύπωσης: Τοποθέτηση άλλων συσκευών πάνω από τον εκτυπωτή Πάνω από τον εκτυπωτή µπορούν να τοποθετηθούν συσκευές ή αντικείµενα που ζυγίζουν λιγότερο από δέκα κιλά. Μπορείτε, αν θέλετε, να τοποθετήσετε πάνω από τον εκτυπωτή µία συσκευή βίντεο, αποκωδικοποιητή, ή σαρωτή. Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πάνω στον εκτυπωτή αντικείµενα που ζυγίζουν περισσότερο από 10 κιλά στο σύνολό τους. 7

10 Για να εκτυπώσετε µέσω υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα εγκατάστασης: 1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία. 2 Κάντε κλικ στο Άκυρο σε οποιαδήποτε παρόµοια µε αυτή οθόνη. 3 4 Τοποθετήστε το CD. Περιµένετε να φορτωθεί το πρόγραµµα οδήγησης. Επιλέξτε Άµεση εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισµικό. Άµεση εγκατάσταση Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε Έναρξη Εκτέλεση. Στο πλαίσιο κειµένου της γραµµής εντολών, πληκτρολογήστε το γράµµα που αντιστοιχεί στον οδηγό του CD και αµέσως µετά :\setup (για παράδειγµα, d:\setup) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK. 8

11 Eκτύπωση Χρήση της θήκης χαρτιού Η θήκη χαρτιού έχει σχεδιαστεί για χρήση µε απλό ή φωτογραφικό χαρτί. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω µεγέθη χαρτιού στη θήκη χαρτιού: Πλάτος: 4 8,5 ίν. ( χιλ.) Μήκος: 6 11,7 ίν. ( χιλ.) Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στη θήκη χαρτιού: Τοποθετήστε έως και φύλλα απλού χαρτιού 25 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού ή φωτογραφικές κάρτες Και βεβαιωθείτε ότι... Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα κάτω. Η γυαλιστερή ή η επικαλυµµένη πλευρά είναι στραµµένη προς τα κάτω. Αφαιρείτε κάθε φωτογραφία καθώς βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήστε την να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες. 9

12 Τοποθέτηση του χαρτιού 1 Τοποθετήστε το χαρτί στη θήκη χαρτιού µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα κάτω. Σηµείωση: Όταν εκτυπώνετε µικρότερα µεγέθη, αφαιρέστε άλλα χαρτιά από τη θήκη και προσαρµόστε τους οδηγούς ώστε να ταιριάζουν µε το µικρότερο χαρτί. 2 Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουµπήσουν στις άκρες του χαρτιού. 3 Για να τυπώσετε το έγγραφό σας, δείτε τη σελίδα 12. Χρήση της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας Η υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται µε χαρτί ειδικού τύπου όπως φάκελοι, φωτογραφικές κάρτες, διαφάνειες ή σιδερότυπα, ένα κάθε φορά. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω µεγέθη χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας: Πλάτος: 3 8,5 ίν. (76,2 216 χιλ.) Μήκος: 5 11,7 ίν. ( χιλ.) Για οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας, δείτε τη σελίδα

13 Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας: Τοποθετήστε... Ένα φάκελο Μία ευχετήρια κάρτα, κάρτα ευρετηρίου ή ταχυδροµική κάρτα Μία διαφάνεια Ένα σιδερότυπο Και βεβαιωθείτε ότι... Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. Ο φάκελος εφάπτεται στη δεξιά πλευρά της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας. Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. Η τραχιά πλευρά είναι στραµµένη προς τα πάνω. Αφαιρείτε κάθε διαφάνεια καθώς βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήσετε την να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες. Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. ιαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασίας του σιδερότυπου για να δείτε ποια είναι η πλευρά εκτύπωσης. Εκτυπώστε σε απλό χαρτί το έγγραφό σας πριν το εκτυπώσετε σε σιδερότυπο. Τοποθέτηση του χαρτιού 1 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε η αριστερή πλευρά να είναι στραµµένη προς το µέρος σας. 2 Τοποθετήστε το χαρτί στη δεξιά πλευρά της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας. Ο εκτυπωτής ανιχνεύει το χαρτί και το τραβάει µέσα στον εκτυπωτή. Μπορεί να χρειαστούν δύο µε τρία δευτερόλεπτα. Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το χαρτί στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας πριν στείλετε το έγγραφο για εκτύπωση. 3 Για να τυπώσετε το έγγραφό σας, δείτε τη σελίδα

14 Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box) Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µε έναν αποκωδικοποιητή, πατήστε το κουµπί εκτύπωσης ή επιλέξτε Εκτύπωση από την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε. Σηµείωση: Ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει η εκτύπωση διαφέρει, ανάλογα µε την εφαρµογή σας. Χρήση υπολογιστή Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος µε υπολογιστή: 1 Ανοίξτε τις Ιδιότητες εκτυπωτή από την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε για να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή. Windows 98 και Windows Me: Από το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωση Ιδιότητες. Windows 2000: Από το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωση. Από την καρτέλα Ρυθµίσεις εκτυπωτή, επιλέξτε Αλλαγή. Σηµείωση: Για ορισµένες εφαρµογές στα Windows 2000, ακολουθήστε τις οδηγίες για τα Windows 98 και τα Windows Me για να ανοίξετε τις Προτιµήσεις εκτύπωσης. Ιδιότητες εκτυπωτή 12

15 2 Από την καρτέλα Ρύθµιση χαρτιού, επιλέξτε τον τύπο και το µέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισµό εκτύπωσης. είτε τη σελίδα 13 για περισσότερες οδηγίες. Αν θέλετε να κάνετε άλλες αλλαγές, όπως στην ποιότητα ή στο στυλ εκτύπωσης, µεταβείτε στις άλλες καρτέλες για τις Ιδιότητες εκτύπωσης. 3 Επιλέξτε OK. 4 Επιλέξτε OK ή Εκτύπωση. Αφαίρεση εγγράφου Προσέχοντας να µην αγγίξετε το µελάνι, αφαιρέστε το έγγραφο που εκτυπώθηκε από τη θήκη εξόδου χαρτιού. Σηµείωση: Για να αποφύγετε την εµπλοκή χαρτιού, αφαιρέστε τα έγγραφά σας πριν συσσωρευτούν 25 φύλλα στη θήκη εξόδου χαρτιού. 13

16 Συντήρηση Τοποθέτηση ή αντικατάσταση κασετών 1 Βεβαιωθείτε ότι στη θήκη χαρτιού έχει τοποθετηθεί απλό χαρτί. 2 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι αναµµένη. 3 Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Ο φορέας της κασέτας µπορεί να µετακινηθεί λίγο και στη συνέχεια να επιστρέψει στη θέση φόρτωσης. 4 Σπρώξτε προς τα πάνω το µοχλό κασέτας. Σηµείωση: Τα ελατήρια της θήκης της κασέτας ανοίγουν. 5 Αφαιρέστε την παλιά κασέτα µελανιού και απορρίψτε την. 14

17 6 Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την καινούρια κασέτα µελανιού. Προειδοποίηση: ΜΗΝ αγγίζετε τη χρυσαφί επιφάνεια της κασέτας µελανιού. 7 Τοποθετήστε την καινούρια κασέτα µελανιού: ΚΛΙΚ Τοποθετήστε την κασέτα στην υποδοχή του φορέα. Σπρώξτε το µοχλό κασέτας προς τα πίσω για να ασφαλίσει κάτω από το άγκιστρο της κασέτας. Πιέστε το µοχλό της κασέτας προς τα κάτω, µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Σηµείωση: Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης στη µπροστινή υποδοχή του φορέα. Τοποθετήστε την κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης στην πίσω υποδοχή του φορέα. 8 Κλείστε τη θύρα της κασέτας. 15

18 Σηµείωση: Την επόµενη φορά που θα στείλετε ένα έγγραφο για εκτύπωση, θα εκτυπωθεί µια σελίδα ευθυγράµµισης. Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί τη σελίδα ευθυγράµµισης για να ευθυγραµµίσει τις κασέτες. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε την αποστολή του εγγράφου για εκτύπωση. Ευθυγράµµιση κασετών µε χρήση υπολογιστή 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί. 2 Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark για να ανοίξει. Επιλέξτε Κασέτες εκτύπωσης Ευθυγράµµιση κασετών. 3 Για να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες αυτόµατα, επιλέξτε Αυτόµατη ευθυγράµµιση και στη συνέχεια πατήστε Επόµενο. Εκτυπώνεται µια σελίδα ευθυγράµµισης. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της αυτόµατης ευθυγράµµισης και να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες µη αυτόµατα, επιλέξτε Μη αυτόµατη ευθυγράµµιση και στη συνέχεια πατήστε Επόµενο. Ο εκτυπωτής τυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα ευθυγράµµισης και εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ευθυγράµµιση κασετών. Η δοκιµαστική σελίδα που τυπώνεται περιέχει διάφορα µοτίβα ευθυγράµµισης, ανάλογα µε τις κασέτες που έχετε τοποθετήσει. Κάτω από κάθε µοτίβο υπάρχει ένας αριθµός. Η εκτυπωµένη δοκιµαστική σελίδα µοιάζει µε αυτή: 16

19 α Επιλέξτε το πιο σκούρο βέλος σε κάθε σειρά. Για παράδειγµα, στην οµάδα ευθυγράµµισης Α, το βέλος µε τον αριθµό 3 είναι το πιο σκούρο. β Στο παράθυρο διαλόγου Ευθυγράµµιση κασετών, καταχωρίστε τους αριθµούς για τα βέλη που επιλέξατε. γ Αφού καταχωρίσετε έναν αριθµό για όλα τα µοτίβα, κάντε κλικ στο OK. Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική, ίσως πρέπει να εκτυπώσετε µια σελίδα έλεγχου των ακροφυσίων. Με τον τρόπο αυτό, διοχετεύεται πρόσθετο µελάνι µέσα από τα ακροφύσια ώστε να ξεβουλώσουν. Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box) 1 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να κλείσετε τον εκτυπωτή. 2 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Η εκτυπωµένη σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων µοιάζει µε αυτή: 3 Εκτυπώστε το αρχικό έγγραφο για να δείτε αν η ποιότητα εκτύπωσης είναι ικανοποιητική. Αν όχι, εκτυπώστε µια σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων έως και δύο φορές ακόµη. 17

20 Χρήση υπολογιστή 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark στην επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε Κασέτες εκτύπωσης Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού. Εκτυπώνεται µια σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων. Η εκτυπωµένη δοκιµαστική σελίδα µοιάζει µε αυτή: 2 Συγκρίνετε τις διαγώνιες γραµµές που βρίσκονται επάνω από τις τυπωµένες λωρίδες µε τις διαγώνιες γραµµές που βρίσκονται κάτω από τις τυπωµένες λωρίδες. Εξετάστε αν υπάρχουν κενά στις διαγώνιες γραµµές κάτω από τις τυπωµένες λωρίδες. Οι συνεχείς γραµµές σηµαίνουν καθαρά ακροφύσια. Οι διακεκοµµένες γραµµές σηµαίνουν φραγµένα ακροφύσια. Αν οι κάτω γραµµές παρουσιάζουν κενά, εκτυπώστε το µοτίβο ελέγχου ακροφυσίων έως και δύο φορές ακόµη. Εκτυπώστε το αρχικό έγγραφο για να δείτε αν η ποιότητα εκτύπωσης είναι ικανοποιητική. Φροντίδα των κασετών Για να εξασφαλίσετε τη µεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής για την κασέτα µελανιού και τη βέλτιστη απόδοση του εκτυπωτή σας: Φυλάσσετε την καινούργια κασέτα στη συσκευασία της µέχρι να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. 18

21 Μην αφαιρείτε την κασέτα µελανιού από τον εκτυπωτή παρά µόνο για να την αντικαταστήσετε, να την ευθυγραµµίσετε, να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε σε αεροστεγή συσκευασία. Η κασέτα µελανιού δεν τυπώνει σωστά, εάν αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή και παραµείνει εκτεθειµένη για παρατεταµένη χρονική περίοδο. Η εγγύηση του εκτυπωτή σας δεν καλύπτει τις επισκευές βλαβών ή ζηµιών που οφείλονται σε επαναπλήρωση της κασέτας µελανιού. Η Lexmark δεν συνιστά τη χρήση ξαναγεµισµένων κασετών. Η επαναπλήρωση των κασετών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προξενήσει ζηµιά στον εκτυπωτή. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε αναλώσιµα της Lexmark. Αφαίρεση τροφοδοτικού 1 Βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. 2 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε το τροφοδοτικό να είναι στραµµένο προς το µέρος σας. 3 Για να έχετε πρόσβαση στην ασφάλεια συγκράτησης, τραβήξτε λίγο τον εκτυπωτή πέρα από την άκρη της επιφάνειας στην οποία ακουµπά. Η ασφάλεια συγκράτησης βρίσκεται κάτω από το τροφοδοτικό. 4 Τραβήξτε την ασφάλεια που είναι κάτω από το τροφοδοτικό προς τα έξω για να βγάλετε το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή

22 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αν ο εκτυπωτής σας παρουσιάσει πρόβληµα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι: Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεµένο στον αποκωδικοποιητή ή τον υπολογιστή και στον εκτυπωτή σας. Έχετε αφαιρέσει το αυτοκόλλητο και τη διάφανη ταινία που καλύπτουν το κάτω µέρος κάθε κασέτας. Ο εκτυπωτής είναι ανοικτός. Λυχνίες που αναβοσβήνουν Αν αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες, µπορεί να υπάρχει εµπλοκή χαρτιού. Εµπλοκή χαρτιού 1 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να κλείσετε τον εκτυπωτή. 2 Ελέγξτε για εµπλοκή χαρτιού: α Στη θήκη εξόδου χαρτιού β Στη θήκη χαρτιού γ Στην επιφάνεια πλαϊνής θύρας. γ β α 20

23 Σηµείωση: Για να βγάλετε το χαρτί, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τη θήκη χαρτιού ή να ανοίξετε την πλαϊνή θύρα. 3 Αφαιρέστε το χαρτί µε προσοχή. Σηµείωση: Αν έχετε ανοίξει την πλαϊνή θύρα, σπρώξτε την προς τον εκτυπωτή και στη συνέχεια προς τα πάνω για να κλείσει. 4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Για βοήθεια, δείτε τη σελίδα 4. 5 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να ανοίξετε τον εκτυπωτή. 6 Στείλτε ξανά το έγγραφο για εκτύπωση. Λυχνίες που ανάβουν σταθερά Τέλος χαρτιού Αν είναι αναµµένη η λυχνία τέλους χαρτιού, ίσως έχει τελειώσει το χαρτί στον εκτυπωτή. 1 Τραβήξτε ολόκληρη τη θήκη χαρτιού έξω. 2 Τοποθετήστε το χαρτί. 3 Βάλτε ξανά τη θήκη χαρτιού στη θέση της. Χαµηλή στάθµη µελανιού Αν η πάνω λυχνία (έγχρωµου) µελανιού είναι αναµµένη, ενδέχεται να τελειώνει το µελάνι της κασέτας εκτύπωσης έγχρωµης εκτύπωσης. Αν η κάτω λυχνία (µαύρου) µελανιού είναι αναµµένη, ενδέχεται να τελειώνει το µελάνι της κασέτας ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την κασέτα µε το λίγο µελάνι µέχρι να αδειάσει ή µέχρι να µειωθεί σηµαντικά η ποιότητα της εκτύπωσης. Τότε, αντικαταστήστε την µε µια καινούργια κασέτα. 21

24 Για περισσότερη βοήθεια Ανατρέξτε στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark για να ανοίξει. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επικοινωνία µε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης πελατών στην καρτέλα "Πληροφορίες επικοινωνίας". Από οποιαδήποτε καρτέλα στις Ιδιότητες εκτυπωτή ή στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark, πατήστε το κουµπί Βοήθεια. 22

25 Παράρτηµα Σηµειώσεις σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ήλωση συµµόρφωσης µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Ο εκτυπωτής Lexmark i3 έχει δοκιµαστεί και διαπιστωθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που έχουν θεσπισθεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης B, σύµφωνα µε το άρθρο 15 των κανονισµών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δηµιουργεί επιβλαβείς παρεµβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να µπορεί να αντέξει σε οποιαδήποτε παρεµβολή δεχθεί, συµπεριλαµβανοµένων των παρεµβολών οι οποίες µπορούν να επιφέρουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Τα όρια της FCC για συσκευές κλάσης B έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τις επιβλαβείς παρεµβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισµός δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεµβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δηµιουργηθούν παρεµβολές σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Αν ο παρών εξοπλισµός προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών, γεγονός το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τον εξοπλισµό, σας συνιστούµε να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από τις παρεµβολές µε κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης. Αυξήστε την απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισµό σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώµατος διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης για επιπλέον συµβουλές. 23

26 Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για παρεµβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από τα συνιστώµενα ή από µη εγκεκριµένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στον παρόντα εξοπλισµό. Μη εγκεκριµένες αλλαγές ή τροποποιήσεις µπορούν να αναιρέσουν το δικαίωµα του χρήστη να χρησιµοποιεί τον παρόντα εξοπλισµό. Σηµείωση: Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της FCC που αφορούν τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές σε υπολογιστικό µηχάνηµα Κλάσης B, χρησιµοποιήστε ένα σωστά θωρακισµένο και γειωµένο καλώδιο, όπως το καλώδιο της Lexmark µε κωδικό 12A2405. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου το οποίο δεν είναι σωστά θωρακισµένο και γειωµένο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την παραβίαση των κανονισµών της FCC. Ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 24

27 Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) Το παρόν προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις προστασίας των οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρµόνιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών της που αφορά στη συµβατότητα σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών σχεδιασµένων για χρήση εντός συγκεκριµένων ορίων τάσης. Η δήλωση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας έχει υπογραφεί από τον ιευθυντή Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Το προϊόν αυτό πληροί τα όρια της Κλάσης B του προτύπου EN και τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου EN Japanese VCCI notice The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. 25

28 Επίπεδα εκποµπής θορύβου Οι παρακάτω µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7779 και αναφέρονται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Μέση ηχητική πίεση στο 1 µέτρο, dba Κατά την εκτύπωση 44 Σε αδράνεια αθόρυβος ENERGY STAR Το πρόγραµµα γραφειακού εξοπλισµού EPA ENERGY STAR αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια των κατασκευαστών προγραµµάτων γραφειακού εξοπλισµού για την προώθηση προϊόντων που κάνουν αποτελεσµατικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και που οδηγούν στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης η οποία προκαλείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εταιρείες που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα προτείνουν προϊόντα που εξοικονοµούν ενέργεια όταν δεν χρησιµοποιούνται. Το χαρακτηριστικό αυτό µειώνει την κατανάλωση ενέργειας µέχρι και 50 τοις εκατό. Η Lexmark είναι υπερήφανη που συµµετέχει σε αυτό το πρόγραµµα. Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, η Lexmark International, Inc. έχει αποφασίσει ότι αυτό το προϊόν είναι σύµφωνο µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ENERGY STAR για εξοικονόµηση ενέργειας. 26

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Ιανουάριος 2015 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις...4 Lexmark CS310, CS410

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series. Οδηγός χρήσης

Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series. Οδηγός χρήσης Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series Οδηγός χρήσης Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL,

Διαβάστε περισσότερα

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser

Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser Οδηγός εγκατάστασης έγχρωµου εκτυπωτή laser ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βήµα 1. Άνοιγµα συσκευασίας... 3 Βήµα 2. Κατανόηση λειτουργίας του εκτυπωτή... 5 Βήµα 3. Τοποθέτηση του ιµάντα µεταφοράς και των κασετών γραφίτη...

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1010 series

HP Deskjet 1010 series HP Deskjet 1010 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1010 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1010 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Φωτεινή ένδειξη κουμπιού ενεργοποίησης... 5

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης S300 Series

Οδηγός χρήσης S300 Series Οδηγός χρήσης S300 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Πληροφορίες σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Αύγουστος 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις...3 Τύπος εκτυπωτή 5027...3 Τύπος εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series

Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Οδηγός χρήσης Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 301, 30E Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...5 Πληροφορίες για τον εκτυπωτή...6 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet 7600-series

HP Scanjet 7600-series HP Scanjet 7600-series Σαρωτής σειράς HP Scanjet 7600 Περιεχόµενα 1 Βοήθεια για το σαρωτή σειράς HP Scanjet 7600...3 2 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...4 Εγκατάσταση και προετοιµασία του σαρωτή...4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç

Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Εγχειρίδιο Χρήσης Online Åêêßíçóç Κάντε click στο πλήκτρο "Εκκίνηση". Εισαγωγή Το εγχειρίδιο χρήσης περιγράφει τις λειτουργίες εκτύπωσης του ψηφιακού πολυµηχανήµατος e-studio6. Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης

Μονάδες δίσκου. Οδηγός χρήσης Μονάδες δίσκου Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου

Λογισμικό Διαχείρισης Περιεχομένου Εάν χρησιμοποιείτε έναν υπολογιστή για να εισάγετε, οργανώσετε και να δείτε βίντεο, κατεβάστε το λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου (συμβατό μόνο με PC). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fisher-price.com/kidtough

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Pro700 Series

Οδηγός χρήσης Pro700 Series Οδηγός χρήσης Pro700 Series Νοέμβριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4444 Μοντέλο(α): 101, 10E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...7 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Οδηγός χρήσης Lexmark S400 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 201, 20E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew

No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew No1 ADSL ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ασύρµατο Router ADSL2+ T&W matr-x 4Ew T&W matr-x 4Ew ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 1 Ασύρµατο ADSL2+ Router 1 Καλώδιο Ethernet RJ45 2 Τηλεφωνικά Καλώδια RJ11

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας)

PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust Office UPS (Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας) ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα µοντέλα της

Διαβάστε περισσότερα

Getting started with Plugwise 200.100.100108

Getting started with Plugwise 200.100.100108 Getting started with Plugwise 200.100.100108 Οδηγός Εγκατάστασης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Plugwise, Το οποίο είναι το πιο προχωρημένο σύστημα διαθέσιμο σήμερα για την παρακολούθηση και έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series. Ελληνικά

Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series. Ελληνικά Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. USB 2.0 Adaptor. για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ USB 2.0 Adaptor για συσκευές SATA ή IDE 2.5-ιντσών / 3.5-ιντσών / 5.25-ιντσών ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Επιτρέπει σύνδεση στο PC συσκευών που διαθέτουν υποδοχές SATA/ IDE μέσω USB2.0

Διαβάστε περισσότερα

9500 Series Ξεκινώντας

9500 Series Ξεκινώντας 9500 Series Ξεκινώντας 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη από

Διαβάστε περισσότερα

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ NI-707525 ΕΛΛΗΝΙΚΑ HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον προσαρμογέα Homeplug ICIDU. Με τον προσαρμογέα Homeplug 200

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4449 Μοντέλο(α): 7d1, 7dE Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel

Εισαγωγή. Περιεχόµενα της συσκευασίας. Ελληνική Έκδοση. Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel JB000160 Ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 Megapixel Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε την ψηφιακή φωτογραφική µηχανή 4,2 megapixel της Sweex. Σας συνιστούµε να διαβάσετε πρώτα προσεκτικά αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης

Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος. Οδηγίες χρήσης Conserve Socket Χρονοδιακόπτης ρεύματος Οδηγίες χρήσης Μια συσκευή που έχει παραμείνει συνδεδεμένη αλλά δεν χρησιμοποιεί, μπορεί να εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα. Ο χρονοδιακόπτης ρεύματος Conserve

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4448 Μοντέλο(α): 4d1, 4dE Εμπορικά σήματα Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 5400 series. Οδηγός χρήσης

HP Deskjet 5400 series. Οδηγός χρήσης HP Deskjet 5400 series Οδηγός χρήσης Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com

Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series. 2008 www.lexmark.com Οδηγός Φαξ 5600-6600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...4 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...4 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...7

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας

Γρήγορη έναρξη. Δρομολογητής μόντεμ VDSL/ADSL AC1600 Wi-Fi Μοντέλο D6400. Περιεχόμενα συσκευασίας Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή, βρείτε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Φαξ X5400 Series

Οδηγός Φαξ X5400 Series Οδηγός Φαξ X5400 Series Ιανουάριος 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Εισαγωγή...5 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...5 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του εκτυπωτή...8 Παρουσίαση των εξαρτημάτων του

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Officejet 4630 series... 3 Τα μέρη του

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1

Ξεκινώντας. 9247677, Τεύχος 2 ΕL. Nokia N73-1 Ξεκινώντας 9247677, Τεύχος 2 ΕL Nokia N73-1 Πλήκτρα και τμήματα (μπροστά και πλάι) Αριθμός μοντέλου: Nokia N73-1 Στο εξής θα αναφέρεται ως Nokia N73. 1 Αισθητήρας φωτός 2 Δευτερεύουσα κάμερα με χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series

Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Εκτυπωτές Lexmark E260, E260d και E260dn Series Οδηγός χρήσης Μάιος 2008 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International,

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης

Υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής μόντεμ Wi-Fi DSL D6200 Οδηγός εγκατάστασης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Δρομολογητής Dual Band 11ac WiFi R6200 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ. Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Κ4607-Ζ Σχεδιάστηκε από τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Εγκατάσταση του USB Stick 4 Windows 7, Windows

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300

Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL D6300 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης

HP Scanjet G2410/G2710. Οδηγός χρήσης HP Scanjet G2410/G2710 Οδηγός χρήσης Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...3 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...3 Πρόσβαση στον οδηγό χρήσης µε λογισµικό ανάγνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 6500 Series

Οδηγός χρήσης 6500 Series Οδηγός χρήσης 6500 Series Μάιος 2007 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια Χρησιμοποιήστε μόνο την πηγή τροφοδοσίας και το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχονται με το προϊόν αυτό ή την εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Prevail Pro700 Series Μάιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Ελληνική Έκδ ση LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Αυτός ο Ασύρματος Προσαρμογέας LAN

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207

Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Σύντομος οδηγός χρήσης Vodafone Mobile Wi-Fi R207 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 2 Επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα 5 Εφαρμογή Mobile Wi-Fi Web 6 Επισκόπηση εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions

Οδηγός χρήσης του SmartSolutions Οδηγός χρήσης του SmartSolutions 2009 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες για το SmartSolutions...4 Τι είναι οι λύσεις SmartSolutions;...4 Συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος...6 Κατανόηση του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series

Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Οδηγός γρήγορης αναφοράς Lexmark Intuition S500 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Σημαντικό μήνυμα για την ανακύκλωση κασετών μελάνης! Διαβάστε πριν ανοίξετε τη συσκευασία της κασέτας μελάνης Αντιμετωπίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 / ESATA Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 132 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet Σειρά 9800

HP Deskjet Σειρά 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet Σειρά 9800 Οδηγός Χρήσης Πληροφορίες περί πνευµατικών δικαιωµάτων Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 2570 All-in-One series

HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series HP Photosmart 2570 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ Dual Band Gigabit N600 DGND3700v2 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε το σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε το

Διαβάστε περισσότερα