Οδηγός χρήσης. Αύγουστος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήσης. Αύγουστος 2001. www.lexmark.com"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2001

2 Έκδοση: Αύγουστος 2001 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι δεν είναι συµβατοί µε το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισµένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριµένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση µπορεί να µην έχει ισχύ για εσάς. Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλµατα. Οι περιεχόµενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ενσωµατώνονται σε µεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράµµατα που περιγράφονται µπορούν να πραγµατοποιηθούν οποτεδήποτε. Μπορείτε να στείλετε σχόλια για το παρόν εγχειρίδιο στη διεύθυνση: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Για το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ηµοκρατία της Ιρλανδίας, µπορείτε να τα στείλετε στη διεύθυνση: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Η Lexmark ενδέχεται να χρησιµοποιήσει ή να διανείµει µε οποιονδήποτε τρόπο κάποιες από τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου σχετικά µε αυτό το προϊόν καλώντας στο Για το Ηνωµένο Βασίλειο και την ηµοκρατία της Ιρλανδίας, καλέστε στο Για τις υπόλοιπες χώρες, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς του προϊόντος. Οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία δεν γίνεται µε την πρόθεση να δηλώσει ο κατασκευαστής, άµεσα ή έµµεσα, ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο το συγκεκριµένο προϊόν, πρόγραµµα, ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιµο προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία που δεν παραβιάζει κάποιο υπάρχον δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασµό µε άλλα προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Οι επωνυµίες Lexmark και Lexmark µε το λογότυπο του διαµαντιού είναι εµπορικά σήµατα της Lexmark International, Inc., κατατεθέντα στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν ή κάποιο ανταλλακτικό τροφοδοτικό που έχει εγκριθεί από τη Lexmark. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές, οι οποίες δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, σε έναν επαγγελµατία τεχνικό. Προειδοποίηση: Οι προειδοποιήσεις επισηµαίνουν οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υλικό ή το λογισµικό του εκτυπωτή.

3 Περιεχόµενα Lexmark i Εγκατάσταση... 3 Eκτύπωση... 9 Χρήση της θήκης χαρτιού...9 Χρήση της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας...10 Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box)...12 Χρήση υπολογιστή...12 Συντήρηση Τοποθέτηση ή αντικατάσταση κασετών...14 Ευθυγράµµιση κασετών µε χρήση υπολογιστή...16 Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού Φροντίδα των κασετών...18 Αφαίρεση τροφοδοτικού...19 Αντιµετώπιση προβληµάτων Λυχνίες που αναβοσβήνουν...20 Λυχνίες που ανάβουν σταθερά...21 Για περισσότερη βοήθεια...22 Παράρτηµα Σηµειώσεις σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας...23 ENERGY STAR

4 Lexmark i Λυχνίες # Αυτή η λυχνία Ανάβει όταν 3 Λυχνία λειτουργίας Πατήσετε το κουµπί λειτουργίας για να ανοίξετε τον εκτυπωτή. Συνδέσετε το τροφοδοτικό. 4Λυχνία έγχρωµου µελανιού 5 Λυχνία µαύρου µελανιού 6 Λυχνία τέλους χαρτιού Εξαρτήµατα του εκτυπωτή Το µελάνι της κασέτας έγχρωµης εκτύπωσης τελειώνει. Το µελάνι της κασέτας ασπρόµαυρης εκτύπωσης τελειώνει. Η θήκη χαρτιού είναι άδεια. Αφαιρείτε τη θήκη χαρτιού από τον εκτυπωτή. # Χρησιµοποιήστε αυτό το εξάρτηµα Για να 1 Πλαϊνή θύρα Αφαιρέσετε το χαρτί που έχει µπλοκάρει στον εκτυπωτή. 2 Υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας Τοποθετήσετε ένα χαρτί ειδικού τύπου. 7 Θήκη χαρτιού Τοποθετήσετε µια στοίβα απλού ή φωτογραφικού χαρτιού. 8 Θήκη εξόδου χαρτιού Πάρετε το έγγραφο που έχει τυπωθεί. Τοποθετηθούν έως και 25 φύλλα τυπωµένου χαρτιού. 2

5 Εγκατάσταση 1 2 Βγάλτε τον εκτυπωτή τη συσκευασία του. 3 Συνδέστε το καλώδιο USB. Σηµείωση: Συνδέστε τη µία άκρη µε τον εκτυπωτή και την άλλη µε τον υπολογιστή ή µε κάποια άλλη συσκευή Internet, όπως ο αποκωδικοποιητής (συσκευή set-top box) Συνδέστε το τροφοδοτικό. Σηµείωση: Το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να είναι ήδη συνδεδεµένο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι αναµµένη. 3

6 5 6 Τραβήξτε ολόκληρη τη θήκη χαρτιού έξω. Τοποθετήστε απλό χαρτί στη θήκη χαρτιού µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα κάτω. 7 8 Σηµείωση: Μην τοποθετήσετε περισσότερα από 100 φύλλα χαρτιού στη θήκη χαρτιού. Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουµπήσουν στις άκρες του χαρτιού. Σπρώξτε τη θήκη χαρτιού προς τα µέσα ώστε να κλείσει τελείως. 4

7 9 10 Βγάλτε την κασέτα µελανιού από τη συσκευασία της. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την κασέτα εκτύπωσης Προειδοποίηση: Μην ακουµπήσετε τις χρυσές επαφές της κασέτας. Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Ο φορέας της κασέτας µπορεί να µετακινηθεί λίγο και στη συνέχεια να επιστρέψει στη θέση φόρτωσης. Σπρώξτε προς τα πάνω το µοχλό της κασέτας. Σηµείωση: Τα ελατήρια της θήκης της κασέτας ανοίγουν. 5

8 13 14 Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης στη µπροστινή υποδοχή του φορέα Σπρώξτε το µοχλό κασέτας προς τα πίσω για να ασφαλίσει κάτω από το άγκιστρο της κασέτας. ΚΛΙΚ Πιέστε το µοχλό της κασέτας προς τα κάτω µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Κλείστε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να αγοράσετε µια κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Για να την εγκαταστήσετε, επαναλάβετε τα βήµατα 9 έως 14 χρησιµοποιώντας την πίσω υποδοχή του φορέα. 6

9 Συγχαρητήρια! Τώρα µπορείτε να εκτυπώνετε χρησιµοποιώντας αποκωδικοποιητή. Την πρώτη φορά που θα στείλετε ένα έγγραφο για εκτύπωση, θα εκτυπωθεί µια σελίδα ευθυγράµµισης. Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί αυτή τη σελίδα για να ευθυγραµµίσει τις κασέτες εκτύπωσης. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε την αποστολή του εγγράφου για εκτύπωση. Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας µόνο µε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης: Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας µε τις κασέτες έγχρωµης και ασπρόµαυρης εκτύπωσης: Τοποθέτηση άλλων συσκευών πάνω από τον εκτυπωτή Πάνω από τον εκτυπωτή µπορούν να τοποθετηθούν συσκευές ή αντικείµενα που ζυγίζουν λιγότερο από δέκα κιλά. Μπορείτε, αν θέλετε, να τοποθετήσετε πάνω από τον εκτυπωτή µία συσκευή βίντεο, αποκωδικοποιητή, ή σαρωτή. Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πάνω στον εκτυπωτή αντικείµενα που ζυγίζουν περισσότερο από 10 κιλά στο σύνολό τους. 7

10 Για να εκτυπώσετε µέσω υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα εγκατάστασης: 1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία. 2 Κάντε κλικ στο Άκυρο σε οποιαδήποτε παρόµοια µε αυτή οθόνη. 3 4 Τοποθετήστε το CD. Περιµένετε να φορτωθεί το πρόγραµµα οδήγησης. Επιλέξτε Άµεση εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισµικό. Άµεση εγκατάσταση Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε Έναρξη Εκτέλεση. Στο πλαίσιο κειµένου της γραµµής εντολών, πληκτρολογήστε το γράµµα που αντιστοιχεί στον οδηγό του CD και αµέσως µετά :\setup (για παράδειγµα, d:\setup) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK. 8

11 Eκτύπωση Χρήση της θήκης χαρτιού Η θήκη χαρτιού έχει σχεδιαστεί για χρήση µε απλό ή φωτογραφικό χαρτί. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω µεγέθη χαρτιού στη θήκη χαρτιού: Πλάτος: 4 8,5 ίν. ( χιλ.) Μήκος: 6 11,7 ίν. ( χιλ.) Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στη θήκη χαρτιού: Τοποθετήστε έως και φύλλα απλού χαρτιού 25 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού ή φωτογραφικές κάρτες Και βεβαιωθείτε ότι... Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα κάτω. Η γυαλιστερή ή η επικαλυµµένη πλευρά είναι στραµµένη προς τα κάτω. Αφαιρείτε κάθε φωτογραφία καθώς βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήστε την να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες. 9

12 Τοποθέτηση του χαρτιού 1 Τοποθετήστε το χαρτί στη θήκη χαρτιού µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα κάτω. Σηµείωση: Όταν εκτυπώνετε µικρότερα µεγέθη, αφαιρέστε άλλα χαρτιά από τη θήκη και προσαρµόστε τους οδηγούς ώστε να ταιριάζουν µε το µικρότερο χαρτί. 2 Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουµπήσουν στις άκρες του χαρτιού. 3 Για να τυπώσετε το έγγραφό σας, δείτε τη σελίδα 12. Χρήση της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας Η υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται µε χαρτί ειδικού τύπου όπως φάκελοι, φωτογραφικές κάρτες, διαφάνειες ή σιδερότυπα, ένα κάθε φορά. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω µεγέθη χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας: Πλάτος: 3 8,5 ίν. (76,2 216 χιλ.) Μήκος: 5 11,7 ίν. ( χιλ.) Για οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας, δείτε τη σελίδα

13 Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας: Τοποθετήστε... Ένα φάκελο Μία ευχετήρια κάρτα, κάρτα ευρετηρίου ή ταχυδροµική κάρτα Μία διαφάνεια Ένα σιδερότυπο Και βεβαιωθείτε ότι... Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. Ο φάκελος εφάπτεται στη δεξιά πλευρά της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας. Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. Η τραχιά πλευρά είναι στραµµένη προς τα πάνω. Αφαιρείτε κάθε διαφάνεια καθώς βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήσετε την να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες. Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. ιαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασίας του σιδερότυπου για να δείτε ποια είναι η πλευρά εκτύπωσης. Εκτυπώστε σε απλό χαρτί το έγγραφό σας πριν το εκτυπώσετε σε σιδερότυπο. Τοποθέτηση του χαρτιού 1 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε η αριστερή πλευρά να είναι στραµµένη προς το µέρος σας. 2 Τοποθετήστε το χαρτί στη δεξιά πλευρά της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας. Ο εκτυπωτής ανιχνεύει το χαρτί και το τραβάει µέσα στον εκτυπωτή. Μπορεί να χρειαστούν δύο µε τρία δευτερόλεπτα. Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το χαρτί στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας πριν στείλετε το έγγραφο για εκτύπωση. 3 Για να τυπώσετε το έγγραφό σας, δείτε τη σελίδα

14 Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box) Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µε έναν αποκωδικοποιητή, πατήστε το κουµπί εκτύπωσης ή επιλέξτε Εκτύπωση από την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε. Σηµείωση: Ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει η εκτύπωση διαφέρει, ανάλογα µε την εφαρµογή σας. Χρήση υπολογιστή Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος µε υπολογιστή: 1 Ανοίξτε τις Ιδιότητες εκτυπωτή από την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε για να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή. Windows 98 και Windows Me: Από το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωση Ιδιότητες. Windows 2000: Από το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωση. Από την καρτέλα Ρυθµίσεις εκτυπωτή, επιλέξτε Αλλαγή. Σηµείωση: Για ορισµένες εφαρµογές στα Windows 2000, ακολουθήστε τις οδηγίες για τα Windows 98 και τα Windows Me για να ανοίξετε τις Προτιµήσεις εκτύπωσης. Ιδιότητες εκτυπωτή 12

15 2 Από την καρτέλα Ρύθµιση χαρτιού, επιλέξτε τον τύπο και το µέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισµό εκτύπωσης. είτε τη σελίδα 13 για περισσότερες οδηγίες. Αν θέλετε να κάνετε άλλες αλλαγές, όπως στην ποιότητα ή στο στυλ εκτύπωσης, µεταβείτε στις άλλες καρτέλες για τις Ιδιότητες εκτύπωσης. 3 Επιλέξτε OK. 4 Επιλέξτε OK ή Εκτύπωση. Αφαίρεση εγγράφου Προσέχοντας να µην αγγίξετε το µελάνι, αφαιρέστε το έγγραφο που εκτυπώθηκε από τη θήκη εξόδου χαρτιού. Σηµείωση: Για να αποφύγετε την εµπλοκή χαρτιού, αφαιρέστε τα έγγραφά σας πριν συσσωρευτούν 25 φύλλα στη θήκη εξόδου χαρτιού. 13

16 Συντήρηση Τοποθέτηση ή αντικατάσταση κασετών 1 Βεβαιωθείτε ότι στη θήκη χαρτιού έχει τοποθετηθεί απλό χαρτί. 2 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι αναµµένη. 3 Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Ο φορέας της κασέτας µπορεί να µετακινηθεί λίγο και στη συνέχεια να επιστρέψει στη θέση φόρτωσης. 4 Σπρώξτε προς τα πάνω το µοχλό κασέτας. Σηµείωση: Τα ελατήρια της θήκης της κασέτας ανοίγουν. 5 Αφαιρέστε την παλιά κασέτα µελανιού και απορρίψτε την. 14

17 6 Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την καινούρια κασέτα µελανιού. Προειδοποίηση: ΜΗΝ αγγίζετε τη χρυσαφί επιφάνεια της κασέτας µελανιού. 7 Τοποθετήστε την καινούρια κασέτα µελανιού: ΚΛΙΚ Τοποθετήστε την κασέτα στην υποδοχή του φορέα. Σπρώξτε το µοχλό κασέτας προς τα πίσω για να ασφαλίσει κάτω από το άγκιστρο της κασέτας. Πιέστε το µοχλό της κασέτας προς τα κάτω, µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Σηµείωση: Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης στη µπροστινή υποδοχή του φορέα. Τοποθετήστε την κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης στην πίσω υποδοχή του φορέα. 8 Κλείστε τη θύρα της κασέτας. 15

18 Σηµείωση: Την επόµενη φορά που θα στείλετε ένα έγγραφο για εκτύπωση, θα εκτυπωθεί µια σελίδα ευθυγράµµισης. Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί τη σελίδα ευθυγράµµισης για να ευθυγραµµίσει τις κασέτες. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε την αποστολή του εγγράφου για εκτύπωση. Ευθυγράµµιση κασετών µε χρήση υπολογιστή 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί. 2 Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark για να ανοίξει. Επιλέξτε Κασέτες εκτύπωσης Ευθυγράµµιση κασετών. 3 Για να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες αυτόµατα, επιλέξτε Αυτόµατη ευθυγράµµιση και στη συνέχεια πατήστε Επόµενο. Εκτυπώνεται µια σελίδα ευθυγράµµισης. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της αυτόµατης ευθυγράµµισης και να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες µη αυτόµατα, επιλέξτε Μη αυτόµατη ευθυγράµµιση και στη συνέχεια πατήστε Επόµενο. Ο εκτυπωτής τυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα ευθυγράµµισης και εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ευθυγράµµιση κασετών. Η δοκιµαστική σελίδα που τυπώνεται περιέχει διάφορα µοτίβα ευθυγράµµισης, ανάλογα µε τις κασέτες που έχετε τοποθετήσει. Κάτω από κάθε µοτίβο υπάρχει ένας αριθµός. Η εκτυπωµένη δοκιµαστική σελίδα µοιάζει µε αυτή: 16

19 α Επιλέξτε το πιο σκούρο βέλος σε κάθε σειρά. Για παράδειγµα, στην οµάδα ευθυγράµµισης Α, το βέλος µε τον αριθµό 3 είναι το πιο σκούρο. β Στο παράθυρο διαλόγου Ευθυγράµµιση κασετών, καταχωρίστε τους αριθµούς για τα βέλη που επιλέξατε. γ Αφού καταχωρίσετε έναν αριθµό για όλα τα µοτίβα, κάντε κλικ στο OK. Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική, ίσως πρέπει να εκτυπώσετε µια σελίδα έλεγχου των ακροφυσίων. Με τον τρόπο αυτό, διοχετεύεται πρόσθετο µελάνι µέσα από τα ακροφύσια ώστε να ξεβουλώσουν. Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box) 1 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να κλείσετε τον εκτυπωτή. 2 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Η εκτυπωµένη σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων µοιάζει µε αυτή: 3 Εκτυπώστε το αρχικό έγγραφο για να δείτε αν η ποιότητα εκτύπωσης είναι ικανοποιητική. Αν όχι, εκτυπώστε µια σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων έως και δύο φορές ακόµη. 17

20 Χρήση υπολογιστή 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark στην επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε Κασέτες εκτύπωσης Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού. Εκτυπώνεται µια σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων. Η εκτυπωµένη δοκιµαστική σελίδα µοιάζει µε αυτή: 2 Συγκρίνετε τις διαγώνιες γραµµές που βρίσκονται επάνω από τις τυπωµένες λωρίδες µε τις διαγώνιες γραµµές που βρίσκονται κάτω από τις τυπωµένες λωρίδες. Εξετάστε αν υπάρχουν κενά στις διαγώνιες γραµµές κάτω από τις τυπωµένες λωρίδες. Οι συνεχείς γραµµές σηµαίνουν καθαρά ακροφύσια. Οι διακεκοµµένες γραµµές σηµαίνουν φραγµένα ακροφύσια. Αν οι κάτω γραµµές παρουσιάζουν κενά, εκτυπώστε το µοτίβο ελέγχου ακροφυσίων έως και δύο φορές ακόµη. Εκτυπώστε το αρχικό έγγραφο για να δείτε αν η ποιότητα εκτύπωσης είναι ικανοποιητική. Φροντίδα των κασετών Για να εξασφαλίσετε τη µεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής για την κασέτα µελανιού και τη βέλτιστη απόδοση του εκτυπωτή σας: Φυλάσσετε την καινούργια κασέτα στη συσκευασία της µέχρι να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. 18

21 Μην αφαιρείτε την κασέτα µελανιού από τον εκτυπωτή παρά µόνο για να την αντικαταστήσετε, να την ευθυγραµµίσετε, να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε σε αεροστεγή συσκευασία. Η κασέτα µελανιού δεν τυπώνει σωστά, εάν αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή και παραµείνει εκτεθειµένη για παρατεταµένη χρονική περίοδο. Η εγγύηση του εκτυπωτή σας δεν καλύπτει τις επισκευές βλαβών ή ζηµιών που οφείλονται σε επαναπλήρωση της κασέτας µελανιού. Η Lexmark δεν συνιστά τη χρήση ξαναγεµισµένων κασετών. Η επαναπλήρωση των κασετών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προξενήσει ζηµιά στον εκτυπωτή. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε αναλώσιµα της Lexmark. Αφαίρεση τροφοδοτικού 1 Βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. 2 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε το τροφοδοτικό να είναι στραµµένο προς το µέρος σας. 3 Για να έχετε πρόσβαση στην ασφάλεια συγκράτησης, τραβήξτε λίγο τον εκτυπωτή πέρα από την άκρη της επιφάνειας στην οποία ακουµπά. Η ασφάλεια συγκράτησης βρίσκεται κάτω από το τροφοδοτικό. 4 Τραβήξτε την ασφάλεια που είναι κάτω από το τροφοδοτικό προς τα έξω για να βγάλετε το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή

22 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αν ο εκτυπωτής σας παρουσιάσει πρόβληµα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι: Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεµένο στον αποκωδικοποιητή ή τον υπολογιστή και στον εκτυπωτή σας. Έχετε αφαιρέσει το αυτοκόλλητο και τη διάφανη ταινία που καλύπτουν το κάτω µέρος κάθε κασέτας. Ο εκτυπωτής είναι ανοικτός. Λυχνίες που αναβοσβήνουν Αν αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες, µπορεί να υπάρχει εµπλοκή χαρτιού. Εµπλοκή χαρτιού 1 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να κλείσετε τον εκτυπωτή. 2 Ελέγξτε για εµπλοκή χαρτιού: α Στη θήκη εξόδου χαρτιού β Στη θήκη χαρτιού γ Στην επιφάνεια πλαϊνής θύρας. γ β α 20

23 Σηµείωση: Για να βγάλετε το χαρτί, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τη θήκη χαρτιού ή να ανοίξετε την πλαϊνή θύρα. 3 Αφαιρέστε το χαρτί µε προσοχή. Σηµείωση: Αν έχετε ανοίξει την πλαϊνή θύρα, σπρώξτε την προς τον εκτυπωτή και στη συνέχεια προς τα πάνω για να κλείσει. 4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Για βοήθεια, δείτε τη σελίδα 4. 5 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να ανοίξετε τον εκτυπωτή. 6 Στείλτε ξανά το έγγραφο για εκτύπωση. Λυχνίες που ανάβουν σταθερά Τέλος χαρτιού Αν είναι αναµµένη η λυχνία τέλους χαρτιού, ίσως έχει τελειώσει το χαρτί στον εκτυπωτή. 1 Τραβήξτε ολόκληρη τη θήκη χαρτιού έξω. 2 Τοποθετήστε το χαρτί. 3 Βάλτε ξανά τη θήκη χαρτιού στη θέση της. Χαµηλή στάθµη µελανιού Αν η πάνω λυχνία (έγχρωµου) µελανιού είναι αναµµένη, ενδέχεται να τελειώνει το µελάνι της κασέτας εκτύπωσης έγχρωµης εκτύπωσης. Αν η κάτω λυχνία (µαύρου) µελανιού είναι αναµµένη, ενδέχεται να τελειώνει το µελάνι της κασέτας ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την κασέτα µε το λίγο µελάνι µέχρι να αδειάσει ή µέχρι να µειωθεί σηµαντικά η ποιότητα της εκτύπωσης. Τότε, αντικαταστήστε την µε µια καινούργια κασέτα. 21

24 Για περισσότερη βοήθεια Ανατρέξτε στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark για να ανοίξει. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επικοινωνία µε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης πελατών στην καρτέλα "Πληροφορίες επικοινωνίας". Από οποιαδήποτε καρτέλα στις Ιδιότητες εκτυπωτή ή στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark, πατήστε το κουµπί Βοήθεια. 22

25 Παράρτηµα Σηµειώσεις σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ήλωση συµµόρφωσης µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Ο εκτυπωτής Lexmark i3 έχει δοκιµαστεί και διαπιστωθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που έχουν θεσπισθεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης B, σύµφωνα µε το άρθρο 15 των κανονισµών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δηµιουργεί επιβλαβείς παρεµβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να µπορεί να αντέξει σε οποιαδήποτε παρεµβολή δεχθεί, συµπεριλαµβανοµένων των παρεµβολών οι οποίες µπορούν να επιφέρουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Τα όρια της FCC για συσκευές κλάσης B έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τις επιβλαβείς παρεµβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισµός δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεµβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δηµιουργηθούν παρεµβολές σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Αν ο παρών εξοπλισµός προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών, γεγονός το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τον εξοπλισµό, σας συνιστούµε να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από τις παρεµβολές µε κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης. Αυξήστε την απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισµό σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώµατος διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης για επιπλέον συµβουλές. 23

26 Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για παρεµβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από τα συνιστώµενα ή από µη εγκεκριµένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στον παρόντα εξοπλισµό. Μη εγκεκριµένες αλλαγές ή τροποποιήσεις µπορούν να αναιρέσουν το δικαίωµα του χρήστη να χρησιµοποιεί τον παρόντα εξοπλισµό. Σηµείωση: Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της FCC που αφορούν τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές σε υπολογιστικό µηχάνηµα Κλάσης B, χρησιµοποιήστε ένα σωστά θωρακισµένο και γειωµένο καλώδιο, όπως το καλώδιο της Lexmark µε κωδικό 12A2405. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου το οποίο δεν είναι σωστά θωρακισµένο και γειωµένο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την παραβίαση των κανονισµών της FCC. Ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 24

27 Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) Το παρόν προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις προστασίας των οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρµόνιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών της που αφορά στη συµβατότητα σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών σχεδιασµένων για χρήση εντός συγκεκριµένων ορίων τάσης. Η δήλωση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας έχει υπογραφεί από τον ιευθυντή Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Το προϊόν αυτό πληροί τα όρια της Κλάσης B του προτύπου EN και τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου EN Japanese VCCI notice The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. 25

28 Επίπεδα εκποµπής θορύβου Οι παρακάτω µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7779 και αναφέρονται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Μέση ηχητική πίεση στο 1 µέτρο, dba Κατά την εκτύπωση 44 Σε αδράνεια αθόρυβος ENERGY STAR Το πρόγραµµα γραφειακού εξοπλισµού EPA ENERGY STAR αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια των κατασκευαστών προγραµµάτων γραφειακού εξοπλισµού για την προώθηση προϊόντων που κάνουν αποτελεσµατικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και που οδηγούν στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης η οποία προκαλείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εταιρείες που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα προτείνουν προϊόντα που εξοικονοµούν ενέργεια όταν δεν χρησιµοποιούνται. Το χαρακτηριστικό αυτό µειώνει την κατανάλωση ενέργειας µέχρι και 50 τοις εκατό. Η Lexmark είναι υπερήφανη που συµµετέχει σε αυτό το πρόγραµµα. Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, η Lexmark International, Inc. έχει αποφασίσει ότι αυτό το προϊόν είναι σύµφωνο µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ENERGY STAR για εξοικονόµηση ενέργειας. 26

Z55 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος

Z55 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος Οδηγός χρήσης Z55 Color Jetprinter Οδηγός χρήσης εκέµβριος 2001 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Z65 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος

Z65 Color Jetprinter. Οδηγός χρήσης. εκέµβριος Οδηγός χρήσης Z65 Color Jetprinter Οδηγός χρήσης εκέµβριος 2001 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή

Αποστολή προγράμματος οδήγησης. Οδηγός διαχειριστή Αποστολή προγράμματος οδήγησης Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2013 www.lexmark.com Επισκόπηση 2 Επισκόπηση Η επιλογή Αποστολή προγράμματος οδήγησης σάς επιτρέπει να λαμβάνετε εύκολα ένα πρόγραμμα οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco

Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Ρυθμίσεις λειτουργίας Eco Έκδοση 5.1 Οδηγός χρήσης Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Χρήση της εφαρμογής... 5 Χρήση της λειτουργίας Eco-Mode...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Έκδοση 3.0 Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή Φόρμες και αγαπημένα Έκδοση 5.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή Αντιγραφή κάρτας Έκδοση 4.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web

Διαβάστε περισσότερα

Z65n Color Jetprinter

Z65n Color Jetprinter Οδηγός χρήσης Z65n Color Jetprinter Οδηγός χρήσης εκέµβριος 2001 www.lexmark.com Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Οδηγός διαχειριστή Απρίλιος 2013 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Επισκόπηση... 3 Διαμόρφωση ασφαλών εργασιών εκτύπωσης σε αναμονή...4 Διαμόρφωση και ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Ιανουάριος 2012 www.lexmark.com Σημείωση για την έκδοση Ιανουάριος 2012 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις

Διαβάστε περισσότερα

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Δεκέμβριος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Λύσεις εγκατάστασης Ιανουάριος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις

Διαβάστε περισσότερα

Lexmark 1400 Series. Οδηγός χρήσης

Lexmark 1400 Series. Οδηγός χρήσης Lexmark 1400 Series Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Βήμα 1 Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Βήμα 2 Κλείστε τη μονάδα του σαρωτή αργά. Προσοχή. Πρέπει να ακολουθήσετε προσεκτικά τις οδηγίες, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό. 1

Διαβάστε περισσότερα

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Ξεκινώντας Δεκέμβριος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη αναφορά. Τοποθέτηση χαρτιού. Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών. Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες

Σύντομη αναφορά. Τοποθέτηση χαρτιού. Τοποθέτηση μέσων εκτύπωσης στον τροφοδότη διαφορετικών μεγεθών. Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες Σύντομη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού Τοποθέτηση χαρτιού στις θήκες Αν τοποθετήσετε τύπο χαρτιού διαφορετικό από απλό, ρυθμίστε το μέγεθος και τον τύπο χαρτιού ώστε να αντιστοιχεί με το χαρτί που έχει τοποθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery

Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Προσωπικός Εκτυπωτής Ετικετών Avery Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 1. Εισαγωγή 2 2. Απαιτήσεις Συστήματος 2 3. Χαρακτηριστικά Προσωπικού Εκτυπωτή Ετικετών Avery 2 4. Περιγραφή τμημάτων Προσωπικού Εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

6300 Series All-In-One

6300 Series All-In-One 6300 Series All-In-One Οδηγός χρήσης May 2005 www.lexmark.com Οι ονοµασίες Lexmark και Lexmark µε το λογότυπο µε σχήµα ρόµβου είναι σήµατα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2

TRUST AMI MOUSE 250S MINI OPTICAL WIRELESS. Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση Εγκατάσταση στα Windows 3.2 Μέθοδος κατά την πρώτη χρήση Κεφάλαιο 1. Σύνδεση 3.1 2. Εγκατάσταση στα Windows 3.2! 3. οκιµή 3.3 1 Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προορίζεται για τους χρήστες της συσκευής Trust AMI MOUSE 250S MINI

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο. Αποστολή/λήψη φαξ. Χρήση του πίνακα ελέγχου

Αντιγραφή πολλών σελίδων σε ένα φύλλο. Αποστολή/λήψη φαξ. Χρήση του πίνακα ελέγχου Σύντομη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων 1 Τοποθετήστε ένα πρωτότυπο έγγραφο στη θήκη του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF) ή στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή. Σημειώσεις: Για να αποφύγετε την

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ

Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης. Εκτυπωτές λέιζερ Οδηγός συμβατότητας εκτυπωτή, προαιρετικού εξαρτήματος και βάσης Εκτυπωτές λέιζερ Ιανουάριος 2015 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Μέγιστες υποστηριζόμενες διαμορφώσεις...4 Lexmark CS310, CS410

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός Χρήστη Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3740 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων

Κάρτες εξωτερικών µέσων Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Java είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Sun Microsystems, Inc στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

350 Series. Οδηγός χρήσης

350 Series. Οδηγός χρήσης 350 Series Οδηγός χρήσης Ιούλιος 2006 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet σειρά CP1510 Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης

Εκτυπωτής HP Color LaserJet σειρά CP1510 Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Εκτυπωτής HP Color LaserJet σειρά CP1510 Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS.

F G H. Περιγραφή λυχνιών και ακουστικών προειδοποιήσεων Ένδειξη Ήχος Έξοδος Φόρτιση Περιγραφή Ενέργεια - - Όχι Ναι Το UPS είναι Ανοίξτε το UPS. Πληροφορίες προϊόντος E A C F G H A: ιακόπτης On/Off : Με ηλεκτρικό ρεύµα: σταθερά µε πράσινο χρώµα Με µπαταρία: αναβοσβήνει µε πράσινο χρώµα C: Με ηλεκτρικό ρεύµα: δείχνει το επίπεδο φορτίου Με µπαταρία:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο EX2700 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης

Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Σελίδα 1 από 20 Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες α Εκτυπώστε μια λίστα δειγμάτων γραμματοσειρών για να βεβαιωθείτε ότι οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Lexmark 8300 Series All-In-One

Lexmark 8300 Series All-In-One Lexmark 8300 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2005 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series Ιανουάριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4433, 4445 Μοντέλο(α): Διάφορα, xxx, όπου"x" είναι οποιοσδήποτε αλφαριθμητικός χαρακτήρας Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG

Αντιµετώπιση προβληµάτων MPEG MPEG Η ενότητα αυτή αφορά τους χρήστες καρδιολογίας που προβάλλουν αρχεία MPEG. Ανατρέξτε στα θέµατα που ακολουθούν για βοήθεια στα προβλήµατα που ενδεχοµένως αντιµετωπίζετε κατά την προβολή αρχείων MPEG.

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης

Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Κάρτες εξωτερικών µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα που ανήκει στον κάτοχο αυτού. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες µέσων

Εξωτερικές κάρτες µέσων Εξωτερικές κάρτες µέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εµπορικό σήµα του κατόχου του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1 HP Scanjet G3010 Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...2 Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...2 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...2 Τρόπος χρήσης του λογισµικού HP Photosmart...3 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης.

Σκοπός. Εάν πατήσετε το κουμπί αναστολής λειτουργίας ή το διακόπτη τροφοδοσίας, γίνεται επαναφορά του εκτυπωτή από τη λειτουργία αδρανοποίησης. Σύντομη αναφορά Γνωριμία με τον εκτυπωτή Χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή 7 Χρησιμοποιήστε το 3 4 Σκοπός 6 5 Οθόνη Προβολή της κατάστασης του εκτυπωτή. Κουμπί αρχικής οθόνης Ρύθμιση και χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex

FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex FB000011 Κάρτα FireWire PCI 3 θυρών Sweex FB000010 Κάρτα FireWire PCI 4 θυρών Sweex Εισαγωγή Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε την κάρτα FireWire PCI Sweex. Η κάρτα αυτή σας δίνει πολλές δυνατότητες: - Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης. Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series

1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series 1 Εκτυπωτές HP Deskjet 6500 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: HP Deskjet 6540-50 series Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Easy, Reliable & Secure. Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA)

Easy, Reliable & Secure. Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου WiFi USB Micro N150 (N150MA) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης

Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Μονάδες µνήµης Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες

Οι χαρακτήρες εμφανίζουν ακανόνιστες ή ανομοιόμορφες άκρες Σελίδα 1 από 13 Οδηγός ποιότητας εκτύπωσης Εάν οι λύσεις που παρατίθενται εδώ δεν επιλύουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών. Πιθανόν είναι απαραίτητη η προσαρμογή ή η αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Πίνακας περιεχομένων 1 Βοήθεια για το HP Deskjet 1510 series... 1 2 Εξοικείωση με τον HP Deskjet 1510 series... 3 Μέρη εκτυπωτή... 4 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου... 5 Φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά

Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0. Οδηγός χρήσης Ελληνικά Φορητός σκληρός δίσκος USB 2.0 Οδηγός χρήσης Ελληνικά Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Σύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 4 Αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων 4 Αποσύνδεση του φορητού σκληρού δίσκου 5 Τεχνική υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series

Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Εκτυπωτής HP Color LaserJet CP1210 Series Οδηγός χρήσης χαρτιού και μέσων εκτύπωσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή,

Διαβάστε περισσότερα

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series

1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series 1 Εκτυπωτής HP Deskjet 3840 series Για να βρείτε την απάντηση σε μια ερώτηση, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα: Ανακοινώσεις Ειδικά χαρακτηριστικά Για να ξεκινήσετε Σύνδεση του εκτυπωτή Εκτύπωση φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Εξωτερικές κάρτες μέσων Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Το λογότυπο SD είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Z2300 Series

Οδηγός χρήσης Z2300 Series Οδηγός χρήσης Z2300 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Εισαγωγή...6 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...6 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...9 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2400 Series All-In-One

2400 Series All-In-One 2400 Series All-In-One Οδηγός χρήσης February 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N600. Μοντέλο WN3500RP Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N600 Μοντέλο WN3500RP Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3

Εγκατάσταση. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN3000RPv3 Εγκατάσταση Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series. Οδηγός χρήσης

Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series. Οδηγός χρήσης Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series Οδηγός χρήσης Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL,

Διαβάστε περισσότερα