Οδηγός χρήσης. Αύγουστος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός χρήσης. Αύγουστος 2001. www.lexmark.com"

Transcript

1 Οδηγός χρήσης Αύγουστος 2001

2 Έκδοση: Αύγουστος 2001 Η ακόλουθη παράγραφος δεν ισχύει στις χώρες στις οποίες οι εν λόγω όροι δεν είναι συµβατοί µε το εθνικό δίκαιο: Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙ ΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ορισµένες χώρες δεν επιτρέπουν την αποποίηση ρητών ή σιωπηρών εγγυήσεων σε συγκεκριµένες συναλλαγές και, συνεπώς, η παρούσα δήλωση µπορεί να µην έχει ισχύ για εσάς. Το παρόν εγχειρίδιο είναι πιθανό να περιέχει ανακριβή τεχνικά στοιχεία ή τυπογραφικά σφάλµατα. Οι περιεχόµενες πληροφορίες υπόκεινται σε περιοδικές αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές ενσωµατώνονται σε µεταγενέστερες εκδόσεις. Βελτιώσεις ή αλλαγές στα προϊόντα ή στα προγράµµατα που περιγράφονται µπορούν να πραγµατοποιηθούν οποτεδήποτε. Μπορείτε να στείλετε σχόλια για το παρόν εγχειρίδιο στη διεύθυνση: Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. Για το Ηνωµένο Βασίλειο και τη ηµοκρατία της Ιρλανδίας, µπορείτε να τα στείλετε στη διεύθυνση: Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Η Lexmark ενδέχεται να χρησιµοποιήσει ή να διανείµει µε οποιονδήποτε τρόπο κάποιες από τις πληροφορίες που έχετε παραχωρήσει, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε υποχρέωση προς εσάς. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον αντίγραφα του παρόντος εγχειριδίου σχετικά µε αυτό το προϊόν καλώντας στο Για το Ηνωµένο Βασίλειο και την ηµοκρατία της Ιρλανδίας, καλέστε στο Για τις υπόλοιπες χώρες, επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς του προϊόντος. Οι αναφορές που γίνονται στην παρούσα έκδοση σε προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες δεν υποδηλώνουν την πρόθεση του κατασκευαστή να διαθέσει τα παραπάνω σε όλες τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Οποιαδήποτε αναφορά σε προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία δεν γίνεται µε την πρόθεση να δηλώσει ο κατασκευαστής, άµεσα ή έµµεσα, ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο το συγκεκριµένο προϊόν, πρόγραµµα, ή υπηρεσία. Στη θέση αυτών µπορεί να χρησιµοποιηθεί οποιοδήποτε λειτουργικά ισότιµο προϊόν, πρόγραµµα ή υπηρεσία που δεν παραβιάζει κάποιο υπάρχον δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Η αξιολόγηση και η επαλήθευση της λειτουργίας σε συνδυασµό µε άλλα προϊόντα, προγράµµατα ή υπηρεσίες, εκτός αυτών που έχει καθορίσει ρητά ο κατασκευαστής, αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Οι επωνυµίες Lexmark και Lexmark µε το λογότυπο του διαµαντιού είναι εµπορικά σήµατα της Lexmark International, Inc., κατατεθέντα στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Άλλα εµπορικά σήµατα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Copyright 2001 Lexmark International, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. UNITED STATES GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS This software and documentation are provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS and in applicable FAR provisions: Lexmark International, Inc., Lexington, KY Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Χρησιµοποιήστε µόνο το τροφοδοτικό που σας παρέχει η Lexmark για το συγκεκριµένο προϊόν ή κάποιο ανταλλακτικό τροφοδοτικό που έχει εγκριθεί από τη Lexmark. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε πρίζα που βρίσκεται κοντά στο προϊόν και στην οποία είναι εύκολη η πρόσβαση. Αναθέστε τη συντήρηση ή τις επισκευές, οι οποίες δεν περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, σε έναν επαγγελµατία τεχνικό. Προειδοποίηση: Οι προειδοποιήσεις επισηµαίνουν οτιδήποτε µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υλικό ή το λογισµικό του εκτυπωτή.

3 Περιεχόµενα Lexmark i Εγκατάσταση... 3 Eκτύπωση... 9 Χρήση της θήκης χαρτιού...9 Χρήση της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας...10 Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box)...12 Χρήση υπολογιστή...12 Συντήρηση Τοποθέτηση ή αντικατάσταση κασετών...14 Ευθυγράµµιση κασετών µε χρήση υπολογιστή...16 Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού Φροντίδα των κασετών...18 Αφαίρεση τροφοδοτικού...19 Αντιµετώπιση προβληµάτων Λυχνίες που αναβοσβήνουν...20 Λυχνίες που ανάβουν σταθερά...21 Για περισσότερη βοήθεια...22 Παράρτηµα Σηµειώσεις σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας...23 ENERGY STAR

4 Lexmark i Λυχνίες # Αυτή η λυχνία Ανάβει όταν 3 Λυχνία λειτουργίας Πατήσετε το κουµπί λειτουργίας για να ανοίξετε τον εκτυπωτή. Συνδέσετε το τροφοδοτικό. 4Λυχνία έγχρωµου µελανιού 5 Λυχνία µαύρου µελανιού 6 Λυχνία τέλους χαρτιού Εξαρτήµατα του εκτυπωτή Το µελάνι της κασέτας έγχρωµης εκτύπωσης τελειώνει. Το µελάνι της κασέτας ασπρόµαυρης εκτύπωσης τελειώνει. Η θήκη χαρτιού είναι άδεια. Αφαιρείτε τη θήκη χαρτιού από τον εκτυπωτή. # Χρησιµοποιήστε αυτό το εξάρτηµα Για να 1 Πλαϊνή θύρα Αφαιρέσετε το χαρτί που έχει µπλοκάρει στον εκτυπωτή. 2 Υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας Τοποθετήσετε ένα χαρτί ειδικού τύπου. 7 Θήκη χαρτιού Τοποθετήσετε µια στοίβα απλού ή φωτογραφικού χαρτιού. 8 Θήκη εξόδου χαρτιού Πάρετε το έγγραφο που έχει τυπωθεί. Τοποθετηθούν έως και 25 φύλλα τυπωµένου χαρτιού. 2

5 Εγκατάσταση 1 2 Βγάλτε τον εκτυπωτή τη συσκευασία του. 3 Συνδέστε το καλώδιο USB. Σηµείωση: Συνδέστε τη µία άκρη µε τον εκτυπωτή και την άλλη µε τον υπολογιστή ή µε κάποια άλλη συσκευή Internet, όπως ο αποκωδικοποιητής (συσκευή set-top box) Συνδέστε το τροφοδοτικό. Σηµείωση: Το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να είναι ήδη συνδεδεµένο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι αναµµένη. 3

6 5 6 Τραβήξτε ολόκληρη τη θήκη χαρτιού έξω. Τοποθετήστε απλό χαρτί στη θήκη χαρτιού µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα κάτω. 7 8 Σηµείωση: Μην τοποθετήσετε περισσότερα από 100 φύλλα χαρτιού στη θήκη χαρτιού. Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουµπήσουν στις άκρες του χαρτιού. Σπρώξτε τη θήκη χαρτιού προς τα µέσα ώστε να κλείσει τελείως. 4

7 9 10 Βγάλτε την κασέτα µελανιού από τη συσκευασία της. Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την κασέτα εκτύπωσης Προειδοποίηση: Μην ακουµπήσετε τις χρυσές επαφές της κασέτας. Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Ο φορέας της κασέτας µπορεί να µετακινηθεί λίγο και στη συνέχεια να επιστρέψει στη θέση φόρτωσης. Σπρώξτε προς τα πάνω το µοχλό της κασέτας. Σηµείωση: Τα ελατήρια της θήκης της κασέτας ανοίγουν. 5

8 13 14 Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης στη µπροστινή υποδοχή του φορέα Σπρώξτε το µοχλό κασέτας προς τα πίσω για να ασφαλίσει κάτω από το άγκιστρο της κασέτας. ΚΛΙΚ Πιέστε το µοχλό της κασέτας προς τα κάτω µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Κλείστε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Μπορείτε επίσης να αγοράσετε µια κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Για να την εγκαταστήσετε, επαναλάβετε τα βήµατα 9 έως 14 χρησιµοποιώντας την πίσω υποδοχή του φορέα. 6

9 Συγχαρητήρια! Τώρα µπορείτε να εκτυπώνετε χρησιµοποιώντας αποκωδικοποιητή. Την πρώτη φορά που θα στείλετε ένα έγγραφο για εκτύπωση, θα εκτυπωθεί µια σελίδα ευθυγράµµισης. Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί αυτή τη σελίδα για να ευθυγραµµίσει τις κασέτες εκτύπωσης. Θα χρειαστεί να επαναλάβετε την αποστολή του εγγράφου για εκτύπωση. Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας µόνο µε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης: Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας µε τις κασέτες έγχρωµης και ασπρόµαυρης εκτύπωσης: Τοποθέτηση άλλων συσκευών πάνω από τον εκτυπωτή Πάνω από τον εκτυπωτή µπορούν να τοποθετηθούν συσκευές ή αντικείµενα που ζυγίζουν λιγότερο από δέκα κιλά. Μπορείτε, αν θέλετε, να τοποθετήσετε πάνω από τον εκτυπωτή µία συσκευή βίντεο, αποκωδικοποιητή, ή σαρωτή. Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε πάνω στον εκτυπωτή αντικείµενα που ζυγίζουν περισσότερο από 10 κιλά στο σύνολό τους. 7

10 Για να εκτυπώσετε µέσω υπολογιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα εγκατάστασης: 1 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε λειτουργία. 2 Κάντε κλικ στο Άκυρο σε οποιαδήποτε παρόµοια µε αυτή οθόνη. 3 4 Τοποθετήστε το CD. Περιµένετε να φορτωθεί το πρόγραµµα οδήγησης. Επιλέξτε Άµεση εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισµικό. Άµεση εγκατάσταση Σηµείωση: Σε περίπτωση που δεν εµφανιστεί η παραπάνω οθόνη εγκατάστασης, επιλέξτε Έναρξη Εκτέλεση. Στο πλαίσιο κειµένου της γραµµής εντολών, πληκτρολογήστε το γράµµα που αντιστοιχεί στον οδηγό του CD και αµέσως µετά :\setup (για παράδειγµα, d:\setup) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο OK. 8

11 Eκτύπωση Χρήση της θήκης χαρτιού Η θήκη χαρτιού έχει σχεδιαστεί για χρήση µε απλό ή φωτογραφικό χαρτί. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω µεγέθη χαρτιού στη θήκη χαρτιού: Πλάτος: 4 8,5 ίν. ( χιλ.) Μήκος: 6 11,7 ίν. ( χιλ.) Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στη θήκη χαρτιού: Τοποθετήστε έως και φύλλα απλού χαρτιού 25 φύλλα φωτογραφικού χαρτιού ή φωτογραφικές κάρτες Και βεβαιωθείτε ότι... Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα κάτω. Η γυαλιστερή ή η επικαλυµµένη πλευρά είναι στραµµένη προς τα κάτω. Αφαιρείτε κάθε φωτογραφία καθώς βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήστε την να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες. 9

12 Τοποθέτηση του χαρτιού 1 Τοποθετήστε το χαρτί στη θήκη χαρτιού µε την πλευρά εκτύπωσης στραµµένη προς τα κάτω. Σηµείωση: Όταν εκτυπώνετε µικρότερα µεγέθη, αφαιρέστε άλλα χαρτιά από τη θήκη και προσαρµόστε τους οδηγούς ώστε να ταιριάζουν µε το µικρότερο χαρτί. 2 Μετακινήστε τους οδηγούς χαρτιού ώστε να ακουµπήσουν στις άκρες του χαρτιού. 3 Για να τυπώσετε το έγγραφό σας, δείτε τη σελίδα 12. Χρήση της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας Η υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας έχει σχεδιαστεί για να χρησιµοποιείται µε χαρτί ειδικού τύπου όπως φάκελοι, φωτογραφικές κάρτες, διαφάνειες ή σιδερότυπα, ένα κάθε φορά. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα παρακάτω µεγέθη χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας: Πλάτος: 3 8,5 ίν. (76,2 216 χιλ.) Μήκος: 5 11,7 ίν. ( χιλ.) Για οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο τοποθέτησης του χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας, δείτε τη σελίδα

13 Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας: Τοποθετήστε... Ένα φάκελο Μία ευχετήρια κάρτα, κάρτα ευρετηρίου ή ταχυδροµική κάρτα Μία διαφάνεια Ένα σιδερότυπο Και βεβαιωθείτε ότι... Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. Ο φάκελος εφάπτεται στη δεξιά πλευρά της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας. Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. Η τραχιά πλευρά είναι στραµµένη προς τα πάνω. Αφαιρείτε κάθε διαφάνεια καθώς βγαίνει από τον εκτυπωτή και αφήσετε την να στεγνώσει πριν την τοποθετήσετε επάνω στις άλλες. Η πλευρά εκτύπωσης είναι στραµµένη προς τα πάνω. ιαβάστε τις οδηγίες στη συσκευασίας του σιδερότυπου για να δείτε ποια είναι η πλευρά εκτύπωσης. Εκτυπώστε σε απλό χαρτί το έγγραφό σας πριν το εκτυπώσετε σε σιδερότυπο. Τοποθέτηση του χαρτιού 1 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε η αριστερή πλευρά να είναι στραµµένη προς το µέρος σας. 2 Τοποθετήστε το χαρτί στη δεξιά πλευρά της υποδοχής µη αυτόµατης τροφοδοσίας. Ο εκτυπωτής ανιχνεύει το χαρτί και το τραβάει µέσα στον εκτυπωτή. Μπορεί να χρειαστούν δύο µε τρία δευτερόλεπτα. Σηµείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το χαρτί στην υποδοχή µη αυτόµατης τροφοδοσίας πριν στείλετε το έγγραφο για εκτύπωση. 3 Για να τυπώσετε το έγγραφό σας, δείτε τη σελίδα

14 Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box) Αν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεµένος µε έναν αποκωδικοποιητή, πατήστε το κουµπί εκτύπωσης ή επιλέξτε Εκτύπωση από την εφαρµογή που χρησιµοποιείτε. Σηµείωση: Ο χρόνος που απαιτείται για να αρχίσει η εκτύπωση διαφέρει, ανάλογα µε την εφαρµογή σας. Χρήση υπολογιστή Αν ο εκτυπωτής σας είναι συνδεδεµένος µε υπολογιστή: 1 Ανοίξτε τις Ιδιότητες εκτυπωτή από την εφαρµογή λογισµικού που χρησιµοποιείτε για να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις του εκτυπωτή. Windows 98 και Windows Me: Από το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωση Ιδιότητες. Windows 2000: Από το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε, επιλέξτε Αρχείο Εκτύπωση. Από την καρτέλα Ρυθµίσεις εκτυπωτή, επιλέξτε Αλλαγή. Σηµείωση: Για ορισµένες εφαρµογές στα Windows 2000, ακολουθήστε τις οδηγίες για τα Windows 98 και τα Windows Me για να ανοίξετε τις Προτιµήσεις εκτύπωσης. Ιδιότητες εκτυπωτή 12

15 2 Από την καρτέλα Ρύθµιση χαρτιού, επιλέξτε τον τύπο και το µέγεθος χαρτιού και τον προσανατολισµό εκτύπωσης. είτε τη σελίδα 13 για περισσότερες οδηγίες. Αν θέλετε να κάνετε άλλες αλλαγές, όπως στην ποιότητα ή στο στυλ εκτύπωσης, µεταβείτε στις άλλες καρτέλες για τις Ιδιότητες εκτύπωσης. 3 Επιλέξτε OK. 4 Επιλέξτε OK ή Εκτύπωση. Αφαίρεση εγγράφου Προσέχοντας να µην αγγίξετε το µελάνι, αφαιρέστε το έγγραφο που εκτυπώθηκε από τη θήκη εξόδου χαρτιού. Σηµείωση: Για να αποφύγετε την εµπλοκή χαρτιού, αφαιρέστε τα έγγραφά σας πριν συσσωρευτούν 25 φύλλα στη θήκη εξόδου χαρτιού. 13

16 Συντήρηση Τοποθέτηση ή αντικατάσταση κασετών 1 Βεβαιωθείτε ότι στη θήκη χαρτιού έχει τοποθετηθεί απλό χαρτί. 2 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία λειτουργίας είναι αναµµένη. 3 Ανοίξτε τη θύρα της κασέτας. Σηµείωση: Ο φορέας της κασέτας µπορεί να µετακινηθεί λίγο και στη συνέχεια να επιστρέψει στη θέση φόρτωσης. 4 Σπρώξτε προς τα πάνω το µοχλό κασέτας. Σηµείωση: Τα ελατήρια της θήκης της κασέτας ανοίγουν. 5 Αφαιρέστε την παλιά κασέτα µελανιού και απορρίψτε την. 14

17 6 Αφαιρέστε το αυτοκόλλητο και τη διαφανή ταινία από την καινούρια κασέτα µελανιού. Προειδοποίηση: ΜΗΝ αγγίζετε τη χρυσαφί επιφάνεια της κασέτας µελανιού. 7 Τοποθετήστε την καινούρια κασέτα µελανιού: ΚΛΙΚ Τοποθετήστε την κασέτα στην υποδοχή του φορέα. Σπρώξτε το µοχλό κασέτας προς τα πίσω για να ασφαλίσει κάτω από το άγκιστρο της κασέτας. Πιέστε το µοχλό της κασέτας προς τα κάτω, µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Σηµείωση: Τοποθετήστε την κασέτα έγχρωµης εκτύπωσης στη µπροστινή υποδοχή του φορέα. Τοποθετήστε την κασέτα ασπρόµαυρης εκτύπωσης στην πίσω υποδοχή του φορέα. 8 Κλείστε τη θύρα της κασέτας. 15

18 Σηµείωση: Την επόµενη φορά που θα στείλετε ένα έγγραφο για εκτύπωση, θα εκτυπωθεί µια σελίδα ευθυγράµµισης. Ο εκτυπωτής χρησιµοποιεί τη σελίδα ευθυγράµµισης για να ευθυγραµµίσει τις κασέτες. Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε την αποστολή του εγγράφου για εκτύπωση. Ευθυγράµµιση κασετών µε χρήση υπολογιστή 1 Τοποθετήστε απλό χαρτί. 2 Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark για να ανοίξει. Επιλέξτε Κασέτες εκτύπωσης Ευθυγράµµιση κασετών. 3 Για να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες αυτόµατα, επιλέξτε Αυτόµατη ευθυγράµµιση και στη συνέχεια πατήστε Επόµενο. Εκτυπώνεται µια σελίδα ευθυγράµµισης. Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της αυτόµατης ευθυγράµµισης και να ευθυγραµµίσετε τις κασέτες µη αυτόµατα, επιλέξτε Μη αυτόµατη ευθυγράµµιση και στη συνέχεια πατήστε Επόµενο. Ο εκτυπωτής τυπώνει µια δοκιµαστική σελίδα ευθυγράµµισης και εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου Ευθυγράµµιση κασετών. Η δοκιµαστική σελίδα που τυπώνεται περιέχει διάφορα µοτίβα ευθυγράµµισης, ανάλογα µε τις κασέτες που έχετε τοποθετήσει. Κάτω από κάθε µοτίβο υπάρχει ένας αριθµός. Η εκτυπωµένη δοκιµαστική σελίδα µοιάζει µε αυτή: 16

19 α Επιλέξτε το πιο σκούρο βέλος σε κάθε σειρά. Για παράδειγµα, στην οµάδα ευθυγράµµισης Α, το βέλος µε τον αριθµό 3 είναι το πιο σκούρο. β Στο παράθυρο διαλόγου Ευθυγράµµιση κασετών, καταχωρίστε τους αριθµούς για τα βέλη που επιλέξατε. γ Αφού καταχωρίσετε έναν αριθµό για όλα τα µοτίβα, κάντε κλικ στο OK. Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική, ίσως πρέπει να εκτυπώσετε µια σελίδα έλεγχου των ακροφυσίων. Με τον τρόπο αυτό, διοχετεύεται πρόσθετο µελάνι µέσα από τα ακροφύσια ώστε να ξεβουλώσουν. Χρήση αποκωδικοποιητή (συσκευή set-top box) 1 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να κλείσετε τον εκτυπωτή. 2 Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί λειτουργίας για περίπου πέντε δευτερόλεπτα. Η εκτυπωµένη σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων µοιάζει µε αυτή: 3 Εκτυπώστε το αρχικό έγγραφο για να δείτε αν η ποιότητα εκτύπωσης είναι ικανοποιητική. Αν όχι, εκτυπώστε µια σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων έως και δύο φορές ακόµη. 17

20 Χρήση υπολογιστή 1 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark στην επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια επιλέξτε Κασέτες εκτύπωσης Καθαρισµός των ακροφυσίων των κασετών µελανιού. Εκτυπώνεται µια σελίδα ελέγχου των ακροφυσίων. Η εκτυπωµένη δοκιµαστική σελίδα µοιάζει µε αυτή: 2 Συγκρίνετε τις διαγώνιες γραµµές που βρίσκονται επάνω από τις τυπωµένες λωρίδες µε τις διαγώνιες γραµµές που βρίσκονται κάτω από τις τυπωµένες λωρίδες. Εξετάστε αν υπάρχουν κενά στις διαγώνιες γραµµές κάτω από τις τυπωµένες λωρίδες. Οι συνεχείς γραµµές σηµαίνουν καθαρά ακροφύσια. Οι διακεκοµµένες γραµµές σηµαίνουν φραγµένα ακροφύσια. Αν οι κάτω γραµµές παρουσιάζουν κενά, εκτυπώστε το µοτίβο ελέγχου ακροφυσίων έως και δύο φορές ακόµη. Εκτυπώστε το αρχικό έγγραφο για να δείτε αν η ποιότητα εκτύπωσης είναι ικανοποιητική. Φροντίδα των κασετών Για να εξασφαλίσετε τη µεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής για την κασέτα µελανιού και τη βέλτιστη απόδοση του εκτυπωτή σας: Φυλάσσετε την καινούργια κασέτα στη συσκευασία της µέχρι να την τοποθετήσετε στον εκτυπωτή. 18

21 Μην αφαιρείτε την κασέτα µελανιού από τον εκτυπωτή παρά µόνο για να την αντικαταστήσετε, να την ευθυγραµµίσετε, να την καθαρίσετε ή να την αποθηκεύσετε σε αεροστεγή συσκευασία. Η κασέτα µελανιού δεν τυπώνει σωστά, εάν αφαιρεθεί από τον εκτυπωτή και παραµείνει εκτεθειµένη για παρατεταµένη χρονική περίοδο. Η εγγύηση του εκτυπωτή σας δεν καλύπτει τις επισκευές βλαβών ή ζηµιών που οφείλονται σε επαναπλήρωση της κασέτας µελανιού. Η Lexmark δεν συνιστά τη χρήση ξαναγεµισµένων κασετών. Η επαναπλήρωση των κασετών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα εκτύπωσης και να προξενήσει ζηµιά στον εκτυπωτή. Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, χρησιµοποιήστε αναλώσιµα της Lexmark. Αφαίρεση τροφοδοτικού 1 Βγάλτε το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα. 2 Τοποθετήστε τον εκτυπωτή έτσι ώστε το τροφοδοτικό να είναι στραµµένο προς το µέρος σας. 3 Για να έχετε πρόσβαση στην ασφάλεια συγκράτησης, τραβήξτε λίγο τον εκτυπωτή πέρα από την άκρη της επιφάνειας στην οποία ακουµπά. Η ασφάλεια συγκράτησης βρίσκεται κάτω από το τροφοδοτικό. 4 Τραβήξτε την ασφάλεια που είναι κάτω από το τροφοδοτικό προς τα έξω για να βγάλετε το τροφοδοτικό από τον εκτυπωτή

22 Αντιµετώπιση προβληµάτων Αν ο εκτυπωτής σας παρουσιάσει πρόβληµα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι: Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεµένο στον αποκωδικοποιητή ή τον υπολογιστή και στον εκτυπωτή σας. Έχετε αφαιρέσει το αυτοκόλλητο και τη διάφανη ταινία που καλύπτουν το κάτω µέρος κάθε κασέτας. Ο εκτυπωτής είναι ανοικτός. Λυχνίες που αναβοσβήνουν Αν αναβοσβήνουν όλες οι λυχνίες, µπορεί να υπάρχει εµπλοκή χαρτιού. Εµπλοκή χαρτιού 1 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να κλείσετε τον εκτυπωτή. 2 Ελέγξτε για εµπλοκή χαρτιού: α Στη θήκη εξόδου χαρτιού β Στη θήκη χαρτιού γ Στην επιφάνεια πλαϊνής θύρας. γ β α 20

23 Σηµείωση: Για να βγάλετε το χαρτί, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τη θήκη χαρτιού ή να ανοίξετε την πλαϊνή θύρα. 3 Αφαιρέστε το χαρτί µε προσοχή. Σηµείωση: Αν έχετε ανοίξει την πλαϊνή θύρα, σπρώξτε την προς τον εκτυπωτή και στη συνέχεια προς τα πάνω για να κλείσει. 4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά το χαρτί. Για βοήθεια, δείτε τη σελίδα 4. 5 Πατήστε το κουµπί λειτουργίας για να ανοίξετε τον εκτυπωτή. 6 Στείλτε ξανά το έγγραφο για εκτύπωση. Λυχνίες που ανάβουν σταθερά Τέλος χαρτιού Αν είναι αναµµένη η λυχνία τέλους χαρτιού, ίσως έχει τελειώσει το χαρτί στον εκτυπωτή. 1 Τραβήξτε ολόκληρη τη θήκη χαρτιού έξω. 2 Τοποθετήστε το χαρτί. 3 Βάλτε ξανά τη θήκη χαρτιού στη θέση της. Χαµηλή στάθµη µελανιού Αν η πάνω λυχνία (έγχρωµου) µελανιού είναι αναµµένη, ενδέχεται να τελειώνει το µελάνι της κασέτας εκτύπωσης έγχρωµης εκτύπωσης. Αν η κάτω λυχνία (µαύρου) µελανιού είναι αναµµένη, ενδέχεται να τελειώνει το µελάνι της κασέτας ασπρόµαυρης εκτύπωσης. Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε την κασέτα µε το λίγο µελάνι µέχρι να αδειάσει ή µέχρι να µειωθεί σηµαντικά η ποιότητα της εκτύπωσης. Τότε, αντικαταστήστε την µε µια καινούργια κασέτα. 21

24 Για περισσότερη βοήθεια Ανατρέξτε στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark. Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Κέντρου υποστήριξης Lexmark για να ανοίξει. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την επικοινωνία µε το Κέντρο τεχνικής υποστήριξης πελατών στην καρτέλα "Πληροφορίες επικοινωνίας". Από οποιαδήποτε καρτέλα στις Ιδιότητες εκτυπωτή ή στο Κέντρο υποστήριξης Lexmark, πατήστε το κουµπί Βοήθεια. 22

25 Παράρτηµα Σηµειώσεις σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ήλωση συµµόρφωσης µε την Οµοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) Ο εκτυπωτής Lexmark i3 έχει δοκιµαστεί και διαπιστωθεί ότι συµµορφώνεται µε τα όρια που έχουν θεσπισθεί για ψηφιακές συσκευές Κλάσης B, σύµφωνα µε το άρθρο 15 των κανονισµών της FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις εξής δύο συνθήκες: (1) η παρούσα συσκευή δεν δηµιουργεί επιβλαβείς παρεµβολές και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να µπορεί να αντέξει σε οποιαδήποτε παρεµβολή δεχθεί, συµπεριλαµβανοµένων των παρεµβολών οι οποίες µπορούν να επιφέρουν ανεπιθύµητα αποτελέσµατα. Τα όρια της FCC για συσκευές κλάσης B έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν ικανοποιητική προστασία από τις επιβλαβείς παρεµβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισµός δηµιουργεί, χρησιµοποιεί και µπορεί να εκπέµψει ακτινοβολία ραδιοφωνικών συχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες, µπορεί να επιφέρει επιβλαβείς παρεµβολές στις ραδιοφωνικές επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα δηµιουργηθούν παρεµβολές σε συγκεκριµένες εγκαταστάσεις. Αν ο παρών εξοπλισµός προκαλέσει επιβλαβείς παρεµβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκποµπών, γεγονός το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί κλείνοντας και ανοίγοντας τον εξοπλισµό, σας συνιστούµε να προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από τις παρεµβολές µε κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους: Αλλάξτε την κατεύθυνση ή τη θέση της κεραίας λήψης. Αυξήστε την απόσταση µεταξύ του εξοπλισµού και του δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισµό σε πρίζα ηλεκτρικού κυκλώµατος διαφορετικού από αυτό στο οποίο έχει συνδεθεί ο δέκτης. Επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή τον αντιπρόσωπο συντήρησης για επιπλέον συµβουλές. 23

26 Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για παρεµβολές σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση που προκαλούνται από τη χρήση καλωδίων διαφορετικών από τα συνιστώµενα ή από µη εγκεκριµένες αλλαγές ή τροποποιήσεις στον παρόντα εξοπλισµό. Μη εγκεκριµένες αλλαγές ή τροποποιήσεις µπορούν να αναιρέσουν το δικαίωµα του χρήστη να χρησιµοποιεί τον παρόντα εξοπλισµό. Σηµείωση: Για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της FCC που αφορούν τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές σε υπολογιστικό µηχάνηµα Κλάσης B, χρησιµοποιήστε ένα σωστά θωρακισµένο και γειωµένο καλώδιο, όπως το καλώδιο της Lexmark µε κωδικό 12A2405. Η χρήση διαφορετικού καλωδίου το οποίο δεν είναι σωστά θωρακισµένο και γειωµένο µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την παραβίαση των κανονισµών της FCC. Ερωτήσεις σχετικά µε την παρούσα δήλωση συµµόρφωσης θα πρέπει να σταλούν στη διεύθυνση: Director of Lab Operations Lexmark International, Inc. 740 West New Circle Road Lexington, KY (859) Industry Canada compliance statement This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Avis de conformité aux normes d Industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada. 24

27 Συµµόρφωση µε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) Το παρόν προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις προστασίας των οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της ΕΚ για την προσέγγιση και την εναρµόνιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών της που αφορά στη συµβατότητα σχετικά µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας και την ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών σχεδιασµένων για χρήση εντός συγκεκριµένων ορίων τάσης. Η δήλωση συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας έχει υπογραφεί από τον ιευθυντή Παραγωγής και Τεχνικής Υποστήριξης, Lexmark International, S.A., Boigny, France. Το προϊόν αυτό πληροί τα όρια της Κλάσης B του προτύπου EN και τις απαιτήσεις ασφαλείας του προτύπου EN Japanese VCCI notice The United Kingdom Telecommunications Act 1984 This apparatus is approved under the approval number NS/G/1234/J/ for the indirect connections to the public telecommunications systems in the United Kingdom. 25

28 Επίπεδα εκποµπής θορύβου Οι παρακάτω µετρήσεις έγιναν σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 7779 και αναφέρονται σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Μέση ηχητική πίεση στο 1 µέτρο, dba Κατά την εκτύπωση 44 Σε αδράνεια αθόρυβος ENERGY STAR Το πρόγραµµα γραφειακού εξοπλισµού EPA ENERGY STAR αποτελεί µια συλλογική προσπάθεια των κατασκευαστών προγραµµάτων γραφειακού εξοπλισµού για την προώθηση προϊόντων που κάνουν αποτελεσµατικότερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και που οδηγούν στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης η οποία προκαλείται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εταιρείες που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα προτείνουν προϊόντα που εξοικονοµούν ενέργεια όταν δεν χρησιµοποιούνται. Το χαρακτηριστικό αυτό µειώνει την κατανάλωση ενέργειας µέχρι και 50 τοις εκατό. Η Lexmark είναι υπερήφανη που συµµετέχει σε αυτό το πρόγραµµα. Ως συνεργάτης του ENERGY STAR, η Lexmark International, Inc. έχει αποφασίσει ότι αυτό το προϊόν είναι σύµφωνο µε τις κατευθυντήριες γραµµές του ENERGY STAR για εξοικονόµηση ενέργειας. 26

"Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή.

Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα στη σελίδα 9. Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. X6100 Series Οδηγός χρήσης για Windows "Πληροφορίες για τον εκτυπωτή Όλα σε Ένα" στη σελίδα 9 Πληροφορίες σχετικά µε τα εξαρτήµατα και το λογισµικό του εκτυπωτή. "Σύνδεση σε δίκτυο" στη σελίδα 75 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series. Οδηγός χρήσης

Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series. Οδηγός χρήσης Εκτυπωτής Όλα σε Ένα 1200 Series Οδηγός χρήσης Edition: February 2006 The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law: LEXMARK INTERNATIONAL,

Διαβάστε περισσότερα

3400 Series All-In-One

3400 Series All-In-One 3400 Series All-In-One Οδηγός χρήσης Φεβρουάριος 2006 www.lexmark.com Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other

Διαβάστε περισσότερα

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης

3500-4500 Series. Οδηγός Χρήσης 3500-4500 Series Οδηγός Χρήσης Μάρτιος 2007 www.lexmark.com Οι ονομασίες Lexmark και Lexmark με το λογότυπο με σχήμα ρόμβου είναι σήματα κατατεθέντα της Lexmark International, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

2006 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

2006 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE

CONTACT SAMSUNG WORLDWIDE Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Samsung Electronics δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ

Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ ML-1640 Series ML-2240 Series Μονόχρωµος εκτυπωτής λέιζερ Οδηγός χρήσης φανταστείτε τις δυνατότητες Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Samsung. Για να έχετε ένα ακόµα πιο ολοκληρωµένο σέρβις,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series. Ελληνικά

Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series. Ελληνικά Οδηγός χρήσης του HP Photosmart 7400 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet F300 All-in-One series

HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series HP Deskjet F300 All-in-One series Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 8000 series. Ελληνικά

Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 8000 series. Ελληνικά Οδηγός αναφοράς HP Photosmart 8000 series Ελληνικά Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα Πνευµατικά δικαιώµατα 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...7 Εισαγωγή...8 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...8 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...11 Παράκαμψη των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 6 Σάρωση με το CaptureOnTouch...33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 6 Σάρωση με το CaptureOnTouch...33 Εγχειρίδιο χρήσης ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές της σειράς I1400

Σαρωτές της σειράς I1400 Σαρωτές της σειράς I1400 Οδηγός χρήσης A-61550_el 5K2322 Οδηγός χρήσης στο CD εγκατάστασης Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Τοποθετήστε το σαρωτή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 2600 Series

Οδηγός χρήσης 2600 Series Οδηγός χρήσης 2600 Series Ιανουάριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4433, 4445 Μοντέλο(α): Διάφορα, xxx, όπου"x" είναι οποιοσδήποτε αλφαριθμητικός χαρακτήρας Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

XEROX, The Document Company, the digital X και Phaser είναι σήµατα κατατεθέντα της Xerox Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα επίπεδου σαρωτή 201 Εγχειρίδιο χρήσης

Μονάδα επίπεδου σαρωτή 201 Εγχειρίδιο χρήσης Μονάδα επίπεδου σαρωτή 201 Εγχειρίδιο χρήσης ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

RÈGLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Εγχειρίδιο χρήσης Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το σαρωτή. Αφού ολοκληρώσετε την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, αποθηκεύστε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ FCC

Διαβάστε περισσότερα

TELECOM SAGEM MF 5482. Οδηγίες Χρήσης ELL

TELECOM SAGEM MF 5482. Οδηγίες Χρήσης ELL TELECOM SAGEM MF 5482 Οδηγίες Χρήσης ELL Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης

HP Officejet Pro K550 Series. Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης HP Officejet Pro K550 Series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες πνευµατικής ιδιοκτησίας 2005 Πνευµατικά δικαιώµατα Hewlett- Packard Development Company, L.P. Έκδοση 1,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V525w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4448 Μοντέλο(α): 4d1, 4dE Εμπορικά σήματα Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

HP Deskjet Σειρά 9800

HP Deskjet Σειρά 9800 HP Deskjet 9800 HP Deskjet Σειρά 9800 Οδηγός Χρήσης Πληροφορίες περί πνευµατικών δικαιωµάτων Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή ή µετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series

Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series Οδηγός χρήσης 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...9 Εισαγωγή...10 Εύρεση πληροφοριών σχετικά με τον εκτυπωτή...10 Εγκατάσταση του εκτυπωτή...14 Παράκαμψη

Διαβάστε περισσότερα

HP DeskJet Printer Οδηγός χρήσης για Windows. 930C Series. Ελληνικά

HP DeskJet Printer Οδηγός χρήσης για Windows. 930C Series. Ελληνικά HP DeskJet Printer Οδηγός χρήσης για Windows 930C Series Ελληνικά Εμπορικά σήματα Tα Μicrosoft, MS, MS-DOS και Windows είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation (Αριθ. Διπλ. Ευρεσιτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ πελάτη. MFP Laser. Αναλώσιµα είδη

Αγαπητέ πελάτη. MFP Laser. Αναλώσιµα είδη pagepro 1490MF Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser

Έγχρωµος εκτυπωτής Laser Έγχρωµος εκτυπωτής Laser Με επιφύλαξη κάθε νόµιµου δικαιώµατος. εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης ή µεταβίβαση µέρους αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w

Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Οδηγός χρήσης εκτυπωτή Dell V725w Ιανουάριος 2012 www.dell.com support.dell.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4449 Μοντέλο(α): 7d1, 7dE Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart A510 series. Οδηγός χρήσης

HP Photosmart A510 series. Οδηγός χρήσης HP Photosmart A510 series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα και εµπορικά σήµατα 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Pro800. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4444 Μοντέλο(α): 201, 20E

Οδηγός χρήσης Pro800. Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4444 Μοντέλο(α): 201, 20E Οδηγός χρήσης Pro800 Νοέμβριος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4444 Μοντέλο(α): 201, 20E Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...6 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...7 Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα