Ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων στην πολιτική δίκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων στην πολιτική δίκη"

Transcript

1 Ηλεκτρονική επίδοση δικογράφων στην πολιτική δίκη Απόστολος Άνθιμος Δ.Ν. Δικηγόρος Επισκέπτης καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Η συμβολή της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ( address) σε σειρά εκφάνσεων του κοινωνικού και οικονομικού βίου είναι αδιαμφισβήτητη και πανθομολογούμενη: Πρόκειται για μία από τις νέες μορφές άμεσης και ταχύτατης επικοινωνίας με μηδενικό ή έστω μηδαμινό κόστος μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων. Επιπρόσθετα, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης κερδίζουν διαρκώς νέους φίλους και οπαδούς στον κυβερνοχώρο. Facebook, twitter, linkedin, και πολλοί άλλοι ακόμη κόμβοι επικοινωνίας, έχουν εισέλθει για τα καλά στη ζωή μας. Μόνο στο Facebook έχουν καταχωρηθεί περί τα 250 εκ. λογαριασμοί. Κοντά στις είναι οι επαφές από τη Θεσσαλονίκη. Ήδη αποτελεί παγκοσμίως ζητούμενο η αξιοποίηση των ανωτέρω μέσων και στο νομικό πεδίο, όντας ένα από τα νέα «δώρα» των τεχνολογικών εξελίξεων. Η θεματική θα εξεταστεί από την οπτική γωνία της πολιτικής δίκης, εστιάζοντας στη δυνατότητα αξιοποίησης της ύπαρξης ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή συνδέσμου κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο του δικαίου των επιδόσεων. 1. ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η θέση της επίδοσης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα ισχύοντα νομοθετικά καθεστώτα που τυγχάνουν εφαρμογής στη χώρα μας κυμαίνεται από περιστασιακή έως ανύπαρκτη. Μέχρι τη δημοσίευση του ν. 3994/2011, σε κανένα σημείο του ΚΠολΔ δεν προβλεπόταν δυνατότητα ηλεκτρονικών επιδόσεων. Με το άρθρο 10 2 ν. 3994/2011, προστέθηκε 5 η παράγραφος στο άρθρο 122 ΚΠολΔ, με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Τα δικόγραφα είναι

2 δυνατόν να επιδίδονται και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 150/2001. Το δικόγραφο που έχει επιδοθεί με ηλεκτρονικά μέσα θεωρείται ότι επιδόθηκε, εφόσον επιστραφεί στον αποστολέα του εγγράφου από τον παραλήπτη ηλεκτρονική απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την άνω έννοια και θα ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Η διάταξη αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με προεδρικό διάταγμα, που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, στο οποίο θα ορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται». Σχεδόν δύο έτη μετά, προσμένουμε ακόμη με ανυπομονησία την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος Ανάλογο είναι το τοπίο στο πεδίο των διμερών συμβάσεων δικαστικής αρωγής, αλλά και της Σύμβασης της Χάγης (ν. 1334/1983), όπου δεν γίνεται λόγος για κοινοποίηση σε ηλεκτρονική διεύθυνση. Πρόκειται ασφαλώς για κάτι αναμενόμενο, καθώς όλα τα προαναφερόμενα νομοθετικά κείμενα εκπονήθηκαν και δημοσιεύθηκαν πριν από την εδραίωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις συναλλαγές. Ωστόσο, στο πλαίσιο της κοινοτικοποίησης του δικονομικού διεθνούς δικαίου και της εντατικής πλέον συνεργασίας των κρατών-μελών στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η «ηλεκτρονική» ή «ψηφιακή» επίδοση έχει αρχίσει δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή της. Το ξεκίνημα έγινε με τον καν. 1348/2000, ο οποίος αντικαταστάθηκε με τον καν. 1393/2007, για τις διασυνοριακές επιδόσεις. Στα άρθρα 4 και 7 γίνεται αναφορά στη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο πλαίσιο της διαβίβασης των δικογράφων μεταξύ των αρχών διαβίβασης και παραλαβής. Άμεση επίδοση δικογράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρίθηκε παράτολμη, εφόσον δεν επιλυθούν τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με την αξιόπιστη πιστοποίηση της περιέλευσης του δικογράφου στον αποδέκτη του. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο καν. 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου. Στα άρθρα 13 1 δ και 14 1 στ γίνεται πλέον λόγος για επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα. Η επίδειξη ολοένα και περισσότερης εμπιστοσύνης στη νέα αυτή μορφή κοινοποίησης καταδεικνύεται και στους καν. 1896/2006 (άρθρα 13

3 περ. δ και 14 στ ) και 861/2007 (άρθρα 3 1 και 13), για την ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αντίστοιχα. Εξάλλου, και στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης διαφαίνεται η τάση διείσδυσης των ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, καθώς στην πράσινο βίβλο της Επιτροπής για την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών προτείνεται η διεκπεραίωση πράξεων εκτέλεσης με ψηφιακό τρόπο. Τέλος, αναφορά εσωτερικών, κοινοτικών, ή διεθνών συμβατικών κειμένων, σχετική με τη δυνατότητα κοινοποίησης εισαγωγικού ή άλλου δικογράφου σε λογαριασμό του παραλήπτη σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης δεν έχει ακόμη καταγραφεί στον ευρωπαϊκό χώρο, με τη μοναδική εξαίρεση σχεδίου νόμου της πολιτείας του Τέξας στις αρχές του ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Μια σύντομη περιήγηση σε μερικές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις μπορεί να προσφέρει μια πιο σφαιρική εικόνα, με βάση την οποία δύναται να αξιολογηθεί αν και κατά πόσο θα πρέπει να εξεταστεί με μεγαλύτερη ενδελέχεια το ζήτημα της ηλεκτρονικής επίδοσης και στη χώρα μας. Α. Γερμανία Επίδοση εισαγωγικού δικογράφου με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν προβλέπεται. Ωστόσο, σύμφωνα με την 174 ΙΙΙ της γερμανικής ΠολΔ είναι δυνατή η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων σε δικηγόρους (και μεταξύ δικηγόρων κατά την 195), συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς και δικαστικούς επιμελητές, ενώ νοητή είναι αντίστοιχης μορφής κοινοποίηση και σε άλλους μετέχοντες της δίκης, εφόσον όμως έχουν συναινέσει στη διαβίβαση με τον τρόπο αυτόν. Επιπρόσθετα, απαραίτητη είναι η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής. Β. Ελβετία Στην Ελβετία συντελείται μια ριζική αλλαγή στο πεδίο της πολιτικής δικαιοσύνης, καθώς από το 2011 υφίσταται ο νέος πρώτος κοινός ΚΠολΔ,

4 ο οποίος ισχύει για όλα τα καντόνια από Στο άρθρο 139 του νέου ΚΠολΔ προβλέπεται το επιτρεπτό της ηλεκτρονικής επίδοσης με τη συγκατάθεση του παραλήπτη. Γ. Ηνωμένο Βασίλειο Η έννομη τάξη της Μεγάλης Βρετανίας έχει σωρεύσει την ηλεκτρονική επίδοση στους επιτρεπτούς τρόπους κοινοποίησης, ακόμη και στα εισαγωγικά δικόγραφα, υπό την τήρηση ωστόσο κάποιων προϋποθέσεων, που απαριθμούνται στον κανόνα CPR Part 6, σε συνδυασμό με τις σχετικές οδηγίες (Practice Directions), δηλαδή συναίνεση του παραλήπτη και δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, στην οποία μπορούν να λάβουν χώρα κοινοποιήσεις. Αξιοσημείωτο είναι άλλωστε το γεγονός της πλήρους αντικατάστασης του εγγράφου από το ηλεκτρονικό κείμενο, αν και συνιστάται η συγκοινοποίηση και σε υλική μορφή, προς αποφυγή αποδεικτικών δυσχερειών. Δ. Ισπανία Στον νέο ΚΠολΔ της Ισπανίας (δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2000) προβλέπεται η χρήση οιωνδήποτε τεχνολογικών μέσων που καθιστούν δυνατή την πιστοποίηση της παραλαβής, της ημερομηνίας κοινοποίησης, και του περιεχομένου του προς επίδοση εγγράφου. 3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής επίδοσης στο δικονομικό δίκαιο δεν είναι ουτοπία. Είναι μελλοντικό γεγονός. Η απίστευτη διείσδυση του διαδικτύου στον παγκόσμιο κοινωνικό ιστό δεν μπορεί, ούτε πρέπει να αφήσει αδιάφορο το Δίκαιο, ιδίως όταν οι εφαρμογές του πρώτου είναι σε θέση να προσφέρουν τόσα πολλά στο δεύτερο. Κατά τον ίδιο τρόπο που το κράτος εγκαινιάζει και υλοποιεί τεχνικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τη θέσπιση επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικών υπογραφών, είναι καιρός να ξεκινήσει η προσπάθεια για την αναμόρφωση του δικαίου των επιδόσεων προς την ίδια κατεύθυνση. Η

5 προσθήκη 5 ης παραγράφου στο άρθρο 122 ΚΠολΔ αποτελεί το πρώτο βήμα, το οποίο είχε άλλωστε προαναγγελθεί ήδη από το Ανεξάρτητα από τη βραδυπορία του Υπουργείου στην έκδοση του προεδρικού διατάγματος, η τάση είναι προδιαγεγραμμένη, και κατατείνει βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα - στη διαμόρφωση μιας νέας ψηφιακής - τάξης πραγμάτων στην πολιτική δίκη. Α. Επίδοση σε ηλεκτρονική διεύθυνση Τρανταχτά παραδείγματα της νέας εποχής μας έρχονται εξάλλου ήδη από αλλοδαπές έννομες τάξεις, και κατά κύριο λόγο από τον αγγλοσαξονικό χώρο. Πρωτοπόρος η διάταξη 4/96 της Queens Bench Division of the Royal Courts of Justice, London, η πρώτη καταγεγραμμένη 2 (αλλά όχι δημοσιευμένη) δικαστική πράξη αποδοχής της ηλεκτρονικής επίδοσης παγκοσμίως. Θετικά αντιμετωπίστηκε άλλωστε από αγγλικά δικαστήρια η ηλεκτρονική επίδοση σε υπόθεση οικογενειακού δικαίου, αλλά και στο πεδίο της διαιτησίας. 1 Στις είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης η ένατη διατύπωση του σχεδίου ΚΠολΔ, η οποία όμως δεν φιλοξενείται πλέον εκεί. Στην ειδική έκθεση για τις κατ ιδίαν διατάξεις γίνεται εκτενής μνεία για την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών στην πολιτική δίκη Ό.π., σελ. 20, όπου σημειώνονται τα εξής: «Η διακίνηση δικογράφων με ηλεκτρονικά μέσα θα είναι ανεπαρκής και ημιτελής, αν δεν χρησιμοποιηθούν τα σχετικά ηλεκτρονικά μέσα, με τη βοήθεια και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), και για την ταχύτερη επίδοση δικογράφων και εγγράφων κ.ο.κ. Βέβαια και εν προκειμένω απαραίτητη προϋπόθεση και για την επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα δικογράφων θα πρέπει να είναι, ότι υφίσταται πλήρης εγγύηση ως προς τη δημιουργία πλήρους απόδειξης για το ότι ο φερόμενος ως παραλήπτης του εγγράφου πραγματικά έλαβε γνώση τούτου. Είναι αυτονόητο επίσης, ότι για λόγους ασφάλειας δικαίου δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να παρακαμφθεί εν προκειμένω η λειτουργική αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή για τη διαδικασία επίδοσης. Θα πρέπει δηλαδή και η δυνατότητα της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα να εξακολουθήσει να παραμένει στην αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος θα πρέπει να εξακολουθεί να παρεμβάλλεται μεταξύ του προσώπου που δίνει την εντολή για επίδοση εγγράφου και του προσώπου, προς το οποίο απευθύνεται το έγγραφο και προς το οποίο πρέπει να επιδοθεί το έγγραφο (δηλαδή του παραλήπτη του εγγράφου)». Βλ. ακόμη ό.π., σελ. 21: «Επομένως, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι επιμέρους διατάξεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και τα δικόγραφα να διακινούνται ή επιδίδονται με ηλεκτρονικά μέσα και να συντάσσονται επίσης με ηλεκτρονικά μέσα οι προβλεπόμενες εκθέσεις (ιδίως επί του δικογράφου) με πλήρη βεβαιότητα ως προς την πραγματική επίδοση, και χωρίς οποιαδήποτε έκπτωση ή έλλειμμα ως προς το θέμα αυτό. Και πάντοτε με την εγγύηση της λειτουργικής παρεμβολής του δικαστικού επιμελητή, ο οποίος επίσης ανήκει στην κατηγορία των οργάνων που εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης. Είναι αυτονόητο, ότι ως ημερομηνία υποβολής του δικογράφου που θα κατατίθεται με ηλεκτρονικά μέσα θα θεωρείται η ημέρα της από τον αποστολέα υποβολής με ηλεκτρονικά μέσα του δικογράφου (θα πρέπει βέβαια να αποσταλεί, δηλαδή να επιστραφεί, από το δικαστήριο η ηλεκτρονική απόδειξη). Ειδικά για την παρά-γραφο 6 του άρθρου 227 ΚΠολΔ βλ. και πιο κάτω παράγραφο 15 αυτής της αιτιολογικής έκθεσης». 2 Conley, :-) Service with a smiley: The effect of and other electronic communications on service of process, 11 Temp. Int l & Comp. L.J. (1997), 408 επ.

6 Περνώντας στις ΗΠΑ, μεγάλη είναι η απήχηση που είχε η απόφαση του 9ου ομοσπονδιακού εφετείου στην υπόθεση Rio Properties, Inc. v. Rio International Interlink 3, με την οποία επικυρώθηκε για πρώτη φορά σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας το επιτρεπτό της ηλεκτρονικής επίδοσης. Η ιδιαιτερότητα της απόφασης έγκειται στο ότι επρόκειτο για επίδοση στην αλλοδαπή. Ειδικότερα, το εφετείο, εφαρμόζοντας τον κανόνα 4 των ομοσπονδιακών κανόνων Πολιτικής Δικονομίας, έκρινε πως η επίδοση με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εναγόμενη εταιρία με έδρα στην Κόστα Ρίκα δεν αντιβαίνει στις συνταγματικά αποδεκτές και νομολογιακά παγιωμένες αντιλήψεις της αμερικανικής έννομης τάξης, καθώς αποτελούσε τον μοναδικό εφικτό τρόπο κοινοποίησης του δικογράφου, λόγω έλλειψης γνωστής διεύθυνσης της παραλήπτριας. Παράλληλα, το δικαστήριο αποσαφήνισε πως αντίστοιχη λύση δεν είναι δυνατή υπό την ισχύ της Σύμβασης της Χάγης του 1965 για την επίδοση δικογράφων στην αλλοδαπή, η οποία άλλωστε δεν εφαρμοζόταν στην παρούσα υπόθεση, λόγω μη κύρωσής της από την Κόστα Ρίκα. Φωνές υπέρ της ένταξης της ηλεκτρονικής επίδοσης και στο ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω σύμβασης έχουν πάντως αρχίσει να εμφανίζονται. Ωστόσο, ισχυρός είναι ο αντίλογος υπέρ της ενσωμάτωσης της ηλεκτρονικής επίδοσης και στο πλαίσιο της πολυμερούς σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος προς την εδραίωση της ηλεκτρονικής επίδοσης δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Λόγοι ασφάλειας του Δικαίου επιτάσσουν σαφείς απαντήσεις αναφορικά με την πιστοποίηση της περιέλευσης του εγγράφου στον παραλήπτη του, η οποία δεν αποδεικνύεται με την απλή επίδειξη αντιγράφου του αποστολέα από τον πίνακα απεσταλμένων του λογαριασμού του 4, αλλά κατά μία άποψη 5 - ούτε και από αντίγραφο βεβαίωσης ανάγνωσης του απεσταλμένου μηνύματος, καθώς δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν ο παραλήπτης ήταν τελικά σε θέση να αναγνώσει το συνημμένο έγγραφο. Για το λόγο αυτό προτείνεται η μεσολάβηση μιας ενδιάμεσης υπηρεσίας παραλαβής εγγράφων, θωρακισμένης με αυξημένο F.3d 1007 (9th Cir. 2002) = 41 ILM 987 (2002) 4 Ad hoc OGH , JBl 2008, 324 επ. 5 Stadler, Δ 34, 43.

7 κύρος, η οποία θα πιστοποιεί την ημεροχρονολογία της παραλαβής με τη χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικής υπογραφής 6. Β. Επίδοση σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Πολύ πρόσφατα άλλωστε, δηλαδή το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, αμερικανικό δικαστήριο τόλμησε να περάσει στο επόμενο και ουσιαστικά αναμενόμενο βήμα: Την αποδοχή κοινοποίησης δικογράφου σε σύνδεσμο που τηρούσε ο εναγόμενος στο facebook. Η κρίση του δικαστηρίου χαιρετίστηκε στον αμερικανικό νομικό τύπο ως δείγμα συνειδητοποίησης της σπουδαιότητας και προσφορότητας των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης στο πεδίο απονομής της Δικαιοσύνης. Ανάλογη ήταν και η αντίδραση των ιθυνόντων του ιστότοπου, που προφανώς εκλαμβάνουν τις εξελίξεις ως προστιθέμενη αξία στο ήδη χρυσοφόρο δημιούργημά τους. 4. Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΥΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ Πρέπει να υπογραμμιστεί, ότι η αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης εξετάζεται πλέον και από τη σκοπιά της ψηφιακής ετοιμότητας του εκάστοτε κράτους. Στην πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το έτος 2013, η χώρα μας κατατάσσεται στην 64 η θέση μεταξύ 144 χωρών. Η αρχική συγκρατημένη ικανοποίηση κατεδαφίζεται στις επιμέρους κατηγορίες που αφορούν σε θέματα δικαιοσύνης: Στον πυλώνα 1 (πολιτικό και κανονιστικό περιβάλλον), η αποδοτικότητα του νομικού συστήματος στην επίλυση διαφορών κατατάσσεται στην 135 η θέση, ενώ η αποδοτικότητα του νομικού συστήματος σε δύσκολους κανονισμούς στην 132 η θέση. Επίσης, στον πυλώνα 8 (Χρήση από την Κυβέρνηση), η χώρα μας καταλαμβάνει την 138 η θέση στη σημασία των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο όραμα της κυβέρνησης. Τέλος, η επιτυχία της κυβέρνησης στην προώθηση των ΤΠΕ είναι μάλλον μηδαμινή, αν ληφθεί υπόψη η 136 η θέση που καταλαμβάνει η χώρα μας στη σχετική κατηγορία. 6 Stadler, ό.π.

8 Η ατολμία της χώρας μας να προωθήσει εναλλακτικές μορφές κατάθεσης, διαβίβασης, και κοινοποίησης δικογράφων είναι μέχρις ενός σημείου συγγνωστή, συνεκτιμώντας τη χαλεπή οικονομική συγκυρία των τελευταίων ετών. Οι εξελίξεις ωστόσο οδηγούν νομοτελειακά προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιες άραγε μπορεί να είναι οι ενδεχόμενες αντανακλάσεις στο ελληνικό δίκαιο; Προς το παρόν δεν μπορεί να αναμένεται καμία επίδραση: Το σύνολο των ημεδαπών ρυθμίσεων παραμένει αεροστεγώς κλεισμένο έναντι κάθε μορφής διείσδυσης ηλεκτρονικών ατραπών στο χώρο των επιδόσεων, ενώ το άρθρο ΚΠολΔ, όταν ενεργοποιηθεί, θα κινείται στο πεδίο των ας πούμε «συναινετικών κοινοποιήσεων», καθώς επιτάσσει χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής αμφοτέρωθεν, και αποστολή αποδεικτικού παραλαβής από τον παραλήπτη. Έτσι όμως περιορίζεται εν τη γενέσει του το ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης, ενώ θα μπορούσε να επεκταθεί σε σειρά διατάξεων, όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει η ηλεκτρονική επίδοση, χωρίς την υποχρεωτική πρόβλεψη χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής. Με τη λήψη μερικών απλών νομοθετικών μέτρων, σύμφωνα με τα οποία θα επιβάλλεται η δήλωση διεύθυνσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η επίδοση σε ηλεκτρονική διεύθυνση θα μπορούσε να υπηρετήσει τόσο το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, που ενίοτε βάλλεται από τις δυσχέρειες που εμφανίζονται κατά τη διεξαγωγή της κοινοποίησης, όσο και το δικαίωμα παροχής ακρόασης, που ασφαλώς κατοχυρώνεται όταν το επιδιδόμενο έγγραφο περιέρχεται στον κατάλογο των εισερχομένων της διεύθυνσης που ο ίδιος ο παραλήπτης έχει δηλώσει, αποκλείοντας οιεσδήποτε δυσλειτουργίες στο πεδίο άλλων μορφών έμμεσων επιδόσεων. Έτσι, νοητή είναι η χρήση ηλεκτρονικής επίδοσης, υπό την ανωτέρω προϋπόθεση, στις εξής περιπτώσεις: Επίδοση σε νόμιμο αντιπρόσωπο ανίκανου προσώπου (άρθρο 124 β ΚΠολΔ), σε ηλεκτρονική διεύθυνση νομικού προσώπου (άρθρο 124 γ ΚΠολΔ), σε ηλεκτρονική διεύθυνση νοσοκομείου και σωφρονιστικού καταστήματος (άρθρο 131 ΚΠολΔ), καθώς και εμπορικού πλοίου (άρθρο 132 ΚΠολΔ), και μονάδας του ελληνικού στρατού (άρθρο 133 ΚΠολΔ). Όλες οι προαναφερόμενες περιπτώσεις είναι πρόσφορες, καθώς με τον ένα ή άλλο τρόπο, τα πρόσωπα που κατά τον ΚΠολΔ καλούνται να παραλάβουν το δικόγραφο, μπορούν να υποχρεωθούν

9 στη δήλωση συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, η οποία άλλωστε ήδη υφίσταται στις περισσότερες περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, μεγάλη μπορεί να αποβεί η χρησιμότητα της ηλεκτρονικής επίδοσης στις έμμεσες μορφές των άρθρων (θυροκόλληση), 134 (επίδοση στην αλλοδαπή) και 135 ΚΠολΔ (επίδοση ως άγνωστης διαμονής). Εδώ πλέον οι προβλεπόμενες μορφές είτε παρέχουν αμφίβολης αξίας εχέγγυα (θυροκόλληση), είτε επιβραδύνουν αδικαιολόγητα την περιέλευση του δικογράφου στον παραλήπτη (επίδοση στην αλλοδαπή), είτε τέλος δεν περιέχουν την παραμικρή πιθανότητα πραγματικής ενημέρωσης του παραλήπτη (επίδοση ως άγνωστης διαμονής). Ενδεχόμενη συνεπώς γνώση ύπαρξης είτε ηλεκτρονικής διεύθυνσης, είτε συνδέσμου σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης του παραλήπτη, συμβάλλει πολύ περισσότερο στην ευόδωση του στόχου που ο δικονομικός, αλλά και ο συνταγματικός νομοθέτης έχει επιφυλάξει για το κεφάλαιο περί επιδόσεων: Την κατοχύρωση της πραγματικής γνώσης του παραλήπτη. Επιφυλάξεις γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, την ταυτοποίηση του προσώπου προς τον οποίο απευθύνεται το δικόγραφο, τους κινδύνους απώλειας των συνημμένων στις λεωφόρους του διαδικτύου, διατυπώνονται ήδη από πολλούς. Το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών φαίνεται πάντως να υπερπηδά τις επιφυλάξεις: Με το άρθρο 33 ν. 4141/2013, με αντικείμενο την τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. προβλέπεται ότι: 1. Στο άρθρο 84 του ν.δ. 356/1974 προστίθεται τρίτη παράγραφος ως ακολούθως: «3. Οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 30και 30Α δύναται να ενεργούνται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον: α) τα προς επίδοση έγγραφα φέρουν προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια της παραγράφου 1του άρθρου 3 του ν. 3979/2011, β) το προς ο η επίδοση πρόσωπο έχει γνωστοποιήσει συγκεκριμένο µέσο ως προτιµώµενο, ανεξάρτητα αν έχει συγκατατεθεί ρητά στη χρήση του. Η επίδοση θεωρείται ότι συντελέστηκε κατά την ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης του εγγράφου στο ηλεκτρονικό µέσο που δηλώθηκε ως

10 προτιµώµενο. Απόδειξη, που θα φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την ως άνω έννοια ισχύει ως έκθεση επίδοσης. Τα προηγούµενα εδάφια ισχύουν αναλόγως και για την υποβολή της δήλωσης του άρθρου 32. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.» Στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4141/2013 αναφέρονται σχετικά τα ακόλουθα: «Με τη διάταξη της παραγράφου 1, θεσπίζεται η δυνατότητα κοινοποίησης των προβλεπόμενων στα άρθρα 30 και 30 Α του ν.δ. 356/1974 κατασχέσεων στα χέρια τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και της δήλωσης αυτών σύμφωνα με το άρθρο 32 του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος, όπως θα οριστούν λεπτομέρειες με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με σκοπό την απλοποίηση, την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης καθώς και την εξοικονόμηση δαπανών». Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι το άρθρο 30 αφορά στην κατάσχεση εις χείρας τρίτων, ενώ το άρθρο 30 Α σε κατασχέσεις στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων. Και αν πράγματι γίνει δεκτό, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν ευχερώς να υποχρεωθούν στην υποβολή δεσμευτικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, διερωτάται κανείς πως θα εντοπιστούν αντίστοιχες διευθύνσεις τρίτων, πολλές φορές φυσικών προσώπων, που δεν οφείλουν στο Δημόσιο. Είναι ξεκάθαρο ότι η σχετική ρύθμιση χρήζει πολύ προσεκτικής εξειδίκευσης με την επικείμενη υπουργική απόφαση, καθώς για πρώτη φορά επί ελληνικού εδάφους συναρτά έννομες συνέπειες με επίδοση σε ηλεκτρονική διεύθυνση, ανεξάρτητα αν ο εκάστοτε παραλήπτης έχει δώσει σχετική συγκατάθεση! Και αν σε τελική ανάλυση διανοίγεται αυτή η προοπτική για το Ελληνικό Δημόσιο, μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της, τόσο εναντίον του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, όσο και εναντίον κακόπιστων εναγόμενων γενικότερα; 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

11 Δε χωρεί αμφιβολία ότι η προβληματική βρίσκεται σε εμβρυακή μορφή τόσο στη χώρα μας, όσο και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρόκειται όμως για μυθολόγημα, αλλά για απαραγνώριστη εξέλιξη, το γεφύρωμα από τη Δικονομία του τηλέγραφου στη Δικονομία του κυβερνοχώρου. Πρέπει να υποτάξουμε τη λογική που επιτάσσει τη μετακίνηση του υποκειμένου και τη συμπλεγματική-αμετακίνητη στάση στην υλική διαβίβαση του εγγράφου. Ας μη λησμονούμε ότι πολλά «ταμπού» έπεσαν με το πέρασμα του χρόνου στο δικονομικό δίκαιο, του δικαίου των επιδόσεων μη εξαιρούμενου χρόνια πριν αρκούσε η αναφώνηση της αγωγής από τον ενάγοντα κατά τον εβραϊκό νόμο της Εσνούνα. Χίλια χρόνια πριν αρκούσε η στεντορεία τη φωνή δήλωση του κήρυκα στη συνοριογραμμή σχετικά με αγωγές κατά προσώπων που κατοικούσαν σε γειτονικά βασίλεια/φέουδα. Η Δικονομία του Μάουρερ δεν περιείχε βέβαια πρόβλεψη για τηλεφωνική κοινοποίηση, διότι το 1834 δεν υπήρχε τηλέφωνο, χρειάστηκε όμως να φτάσουμε στο 1967 για να εισαχθεί αυτός ο τρόπος επίδοσης στο άρθρο ΚΠολΔ. Η ταχυδρομική επίδοση καταγράφεται στο άρθρο ΚΠολΔ, αλλά έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος δεν πρέπει να αναμένεται, για λόγους ευνόητους και σαφέστατα άσχετους με την πιστότητα του μέσου. Ταυτόχρονα βέβαια το κοινοτικό δίκαιο έχει «αποενοχοποιήσει» την ταχυδρομική επίδοση στις διασυνοριακές διαφορές, παρέχοντας επιχείρημα υπέρ της προσφορότητας κατά την εφαρμογή του μέσου αυτού. Άρα: Η εποχή των ηλεκτρονικών επιδόσεων θα σημάνει σύντομα, καθώς απολάκτιση του διαδικτύου από την πολιτική δίκη δεν μπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά. Το ζητούμενο είναι η προσεκτική προσαρμογή τους, και ελπίζω η εισήγησή μου να σας μετέδωσε τα θεμελιακά ερωτήματα που θέτει η ενσωμάτωση και οικειοποίηση της τεχνολογίας στο δίκαιο των επιδόσεων. Χρειάζεται αυτεπίγνωση στα καθ ημάς, διασυνοριακή ομογλωσσία, και ευρηματικότητα εντός, εκτός και επί τα αυτά.

Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές

Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΤΟΣ 12 ο ΤΙΜΗ 0,01 Ηλεκτρονική επίδοση και ηλεκτρονικές υπογραφές n n n 22ο Παγκόσμιο συνέδριο - Μαδρίτη 2015 Ηλεκτρονική αποϋλοποίηση ενσήμων ΤΥΔΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η χώρα μας αντιμετωπίζει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π.

N. 4174/2013 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015. .Νένα Π. N. 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.4330/2015 1.Νένα Π. Διονυσοπούλου ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 112DV106

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 112DV106 ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 112DV106 Θεσσαλονίκη, 23 24 Νοεμβρίου 2012 Υποστηρικτικό υλικό Διαδραστικό εργαστήριο για τη ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαιοσύνη 2 Ένας οδηγός των ασκούντων νομικά επαγγέλματα Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 8. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14. Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 8 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 14 Θέματα Εργατικού Δικαίου 26 Ρυθμιστικά Θέματα 29 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 41 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Το Σύνταγμα προβλέπει το δικαίωμα κάθε πολίτη ακρόασής του ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s

Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Μ.Σ.) Διπλωματική Εργασία: Η εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) στα Goody s Φοιτήτρια: Μπεκίρη Αλκέτα

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α 80)» Α. Επί της αρχής Β. Γενικό µέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α 80)» Α. Επί της αρχής Β. Γενικό µέρος ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α 80)» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Άρθρο 1 Τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας Α. Επί της αρχής Με την από 12.7.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ» Το Συμβούλιο της Επικρατείας και η διοικητική δικαιοσύνη στο σύνολό της υπάρχουν για να προστατεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα» Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

Θέμα: «Διαχείριση εισερχομένων εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα» Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα παρακάτω: ΑΔΑ: 4ΑΓΒ4691ΩΓ-Σ3 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 31 Μαρτίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των

Ενημερωτικό Δελτίο. Κελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012. Μέλος των Ενημερωτικό Δελτίο ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2012 Κελεμένης & Συνεργάτες Μέλος των ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 6 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 13 Θέματα Εργατικού Δικαίου 18 Ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωμάτωση

Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωμάτωση Προσωπική ελευθερία και κοινωνική ενσωμάτωση ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ Έκπτωση από τη νομιμότητα διαμονής για οικονομικούς λόγους και απόφαση επιστροφής Δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32

Περιεχόμενα. Εν συντομία 3. Πρόσφατη Νομοθεσία 4. Νομολογιακή Ενημέρωση 7. Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12. Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Περιεχόμενα Εν συντομία 3 Πρόσφατη Νομοθεσία 4 Νομολογιακή Ενημέρωση 7 Θέματα Εμπορικού Δικαίου 12 Θέματα Εργατικού Δικαίου 32 Ρυθμιστικά Θέματα 34 Δικαστική Επίλυση Διαφορών 36 Θέματα Φορολογικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

«ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ «Κώδικας αμοιβών σε σχέση με το Θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ

Ν Μ Ο Ο Μ Σ Ο 22 2 5 2 1 5 / 1 1 / 9 1 9 9 4 9 ΦΕ Φ Κ ΝΟΜΟΣ 2251/1994 ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών.

Ερώτημα : Υπ' αριθ. πρωτ. ΓρΓΓΓ000727ΕΞ 2012/12-6-12/ΓΓΠΣ Υπουργείου Οικονομικών. Γν.ΝΣΚ 443/2012 (Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ) Συνεδρίαση της 8ης Αυγούστου 2012 ΣΥΝΘΕΣΗ : Ποοεδοεύων : Ιωάννης Τρϊαντος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρχαιότερος των παρισταμένων Νομικών Συμβούλων του Τμήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009

Executive Summary. 4 Νοεμβρίου 2009 Παρατηρήσεις της ΕΕΤ επί της πρότασης σχεδίου νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας: «Ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων καταναλωτών» 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα

Σελίδα 1 από 12. 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα Σελίδα 1 από 12 2.2.1 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/2523/4-2-1999 περί διακίνησης εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο χειρότερος εχθρός µας

Ο χειρότερος εχθρός µας EDITORIAL Ο χειρότερος εχθρός µας Συνάδελφοι, Μέλληµά µας τα τελευταία χρόνια είναι να προωθήσουµε την εικόνα του Δικαστικού Επιµελητή. Στόχος µας είναι να «µιλούν» όλοι για τον Δικαστικό Επιµελητή και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21 ου ΑΙΩΝΑ Ι. Η διεθνής εξέλιξη Είναι κοινός τόπος ότι μετά την τυπογραφία το Internet έφερε ριζική αλλαγή στην επικοινωνία και δημιούργησε μία νέα κουλτούρα, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την 26.03.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την 26.03. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την 26.03.2013 Χαιρετισμοί, ευχαριστίες Είναι προφανές για το εκλεκτό ακροατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Γενική Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας κα Εθνικών Κληροδοτημάτων Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα