Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας. Non Paper"

Transcript

1 Μύθοι και αλήθειες για τους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας Non Paper Πέµπτη 30 Ιουλίου

2 Εισαγωγή Στο δηµόσιο διάλογο επικρατούν στρεβλώσεις για το τηλεοπτικό τοπίο, γι αυτό είναι αναγκαίο να αποκαταστηθεί η αλήθεια για όσα πραγµατικά ισχύουν στον κλάδο της ιδιωτικής τηλεόρασης. Οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους εγείρονται σχόλια στη δηµόσια συζήτηση κι απαιτείται να αποσαφηνιστούν οι µύθοι και οι αλήθειες είναι: η Αδειοδότηση Παρόχου ικτύου και οι Συχνότητες για επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική εκποµπή και οι Φόροι και τέλη που έχουν πληρωθεί, αλλά στρεβλά έχει επικρατήσει στην κοινή γνώµη και συνεχίζει να προωθεί η κυβέρνηση ότι δεν έχουν αποδοθεί στην Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, ακολουθούν οι ενότητες που αναλύουν µε σαφήνεια τι ισχύει σχετικά µε: Α. Το πλαίσιο λειτουργίας Β. Την αδειοδότηση του Παρόχου ικτύου και τις συχνότητες για επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική εκποµπή Γ. Οικονοµικές απαιτήσεις της κυβέρνησης / Τέλη αναλογικής εποχής / Σύγκριση Τελών και Λοιπών Επιβαρύνσεων µεταξύ Ευρωπαϊκών Χωρών / Φόροι και Λοιπές Επιβαρύνσεις Τ/Ο Σταθµών / ιαφήµιση. Τη συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονοµία Ε. Τις επιδιώξεις της κυβέρνησης 2

3 Α) Το πλαίσιο λειτουργίας Στη συζήτηση που υπάρχει στο δηµόσιο διάλογο για το τηλεοπτικό τοπίο συχνά αναφέρεται ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί δεν έχουν άδεια λειτουργίας. εν Ισχύει! Οι τηλεοπτικοί σταθµοί πανελλαδικής εµβέλειας λειτουργούν απολύτως νόµιµα. Το καθεστώς λειτουργίας τους θεσµοθετήθηκε µε νόµο το 1989 και αδειοδοτήθηκαν µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις. εν έχει γίνει κατανοητό ότι το υφιστάµενο πλαίσιο λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθµών είναι πολύ διαφορετικό από αυτό της έναρξης λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης, από τη στιγµή που ξεκίνησε η ψηφιακή εποχή. εν υπάρχει αναλογική εκποµπή, η εποµπή γίνεται µόνο ψηφιακά. Γίνεται από τον πάροχο δικτύου, την Digea, που διαφέρει από τον πάροχο περιεχοµένου, τους τηλεοπτικούς σταθµούς (οι οποίοι είναι µέτοχοι της Digea). Ένα µεγάλο µέρος όσων ακούγονται δεν ισχύουν, επειδή το θεσµικό πλαίσιο που εφαρµόζεται εξαιτίας του ψηφιακού φάσµατος, είναι ρυθµισµένο, στη βάση όσων έχει η ίδια η Πολιτεία έχει θέσει, εξαιτίας και των σχετικών ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Α1. Ο πιο µεγάλος µύθος αφορά στην αδειοδότηση. Πράγµατι δεν πραγµατοποιήθηκαν διαγωνισµοί για την περίοδο του αναλογικού σήµατος εκποµπής των σταθµών, µε απόλυτη ευθύνη την πολιτείας, σε αντίθεση µε την ψηφιακή εποχή που ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες - και νοµοθέτησης - στη βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών. 3 Από τη µέρα έναρξης λειτουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών µε αναλογικό σήµα, παρόλο που πάρα πολλές φορές ξεκίνησαν διαγωνιστικές διαδικασίες αδειοδότησης είτε των ραδιοφωνικών είτε των τηλεοπτικών µη κρατικών σταθµών, αυτές δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Τέσσερις φορές, το 1990, το 1992, το 1998 και το 2003, οι προκηρυχθείσες αδειοδοτικές διαδικασίες για τους µη κρατικούς τηλεοπτικούς σταθµούς δεν ολοκληρώθηκαν. Συνολική αδειοδότηση των µη κρατικών τηλεοπτικών σταθµών όλης της επικράτειας δεν έγινε, από το 1989 (οπότε δηµοσιεύθηκε ο Ν. 1866/1989 µε τον οποίο θεσπίσθηκε η µη κρατική τηλεόραση). Από το 2011, η Ελλάδα, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή νοµοθεσία υποχρέωσε τους τηλεοπτικούς σταθµούς να προβούν σε µετατροπή του συστήµατος µετάδοσης από αναλογικό σε ψηφιακό και να µην κατέχουν συχνότητες. Στόχος ήταν να απελευθερωθεί το µείζον µέρος του φάσµατος συχνοτήτων, ώστε να χρησιµοποιηθεί από την κινητή τηλεφωνία (ψηφιακό µέρισµα), µετά από διαγωνισµό για την παραχώρησή του. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί υποχρεώθηκαν να κάνουν παράλληλη λειτουργία αναλογικού και ψηφιακού συστήµατος µετάδοσης (δύο επενδύσεις, δύο λειτουργικά κόστη), µεταβαίνοντας σταδιακά στην πλήρη ψηφιακή µετάδοση. Κάθε µετάβαση των τηλεοπτικών σταθµών από την αναλογική στην ψηφιακή εκποµπή, σήµαινε επιστροφή της αναλογικής συχνότητας

4 στο ηµόσιο, όπως πιστοποιείται από τις δηλώσεις των σταθµών προς το ΕΣΡ και τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις της ΕΕΤΤ. Από το 2012 ξεκίνησε σταδιακά η επιστροφή των συχνοτήτων εκποµπής τηλεοπτικού σήµατος από τους µέχρι τότε τηλεοπτικούς σταθµούς και ανατέθηκε η χρήση τους στους παρόχους δικτύου. Η ολοκληρώθηκε το 2014 µε το τέλος της διαγωνιστικής ς. Με τον ίδιο νόµο καταργήθηκε η υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθµών να καταβάλλουν προς το δηµόσιο οποιοδήποτε αντάλλαγµα για τη χρήση των συχνοτήτων µε το πέρας της ς. Η υποχρέωση αυτή επιβάρυνε πια όσους χρησιµοποιούσαν τις συχνότητες, δηλαδή τους παρόχους δικτύου. Αυτή η καταβολή ανταλλάγµατος προβλέφθηκε σε πλειοδοτικούς διαγωνισµούς, ενώ την τιµολογιακή πολιτική των παρόχων δικτύων προς τους πελάτες τους παρόχους περιεχοµένου έκανε η ΕΕΤΤ. Υπογραµµίζεται ότι το δικαιώµα που σκοπεύει η κυβέρνηση να αδειοδοτήσει, δεν είναι το δικαίωµα κατοχής τηλεοπτικών συχνοτήτων. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί της Ευρώπης, µε το πέρασµα στην ψηφιακή εποχή, έπαψαν να είναι πάροχοι δικτύων, είναι πλέον πάροχοι περιεχοµένου. Η δε πλατφόρµα οπτικοακουστικού περιεχοµένου επιλέγεται από το κοινό, που ωστόσο µπορεί να επιλέξει όποιο πάροχο περιεχοµένου επιθυµεί (για παράδειγµα διαδίκτυο ή συνδροµητική τηλεόραση, που δεν απαιτούν κρατικές άδειες και δεν έχουν σύνορα, ενώ το διαδίκτυο δεν έχει επιβαρύνσεις από διαφηµιστική εκµετάλλευση). Το οπτικοακουστικό περιεχόµενο, εκτός της Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης, είναι πλέον διαθέσιµο στο κοινό και µέσω εναλλακτικών πλατφορµών διανοµής, δηλαδή ικτυακή Τηλεόραση (IPTV), ορυφορική Τηλεόραση, ιαδικτυακή Τηλεόραση (Over The Top ή WebTV) που δεν απαιτούν κρατικές άδειες και δεν έχουν σύνορα 1, ενώ το ιαδίκτυο δεν έχει επιβαρύνσεις από διαφηµιστική εκµετάλλευση. Η µετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή εποχή έφερε τροποποιήσεις στα αδειοδοτικά πλαίσια. Β. Αδειοδότηση Παρόχου ικτύου / Συχνότητες για επίγεια ψηφιακή τηλεοπτική εκποµπή Σύµφωνα µε τοποθετήσεις στελεχών της κυβέρνησης, η παραχώρηση των συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης στην DIGEA, έγινε µε σκανδαλώδεις όρους και καταχρηστικές µεθοδεύσεις που ζηµίωσαν το δηµόσιο συµφέρον. εν ισχύει! 1 Δεν ισχύει για την IPTV ότι δεν υπάρχουν σύνορα, επειδή χρησιμοποιεί το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο της χώρας. 4

5 Η παραχώρηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων στην Digea έγινε κατόπιν διεθνούς διαγωνισµού, οι όροι του οποίου κοινοποιήθηκαν από την ΕΕΤΤ στις καθ ύλην αρµόδιες Ευρωπαϊκές αρχές για θέµατα συµβατότητας µε το Ευρωπαϊκό πλαίσιο χωρίς να υπάρξει καµία αρνητική παρατήρηση. Σκόπιµα επιδιώκεται να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον αµφιβολίας και αρνητισµού ως προς τη νοµιµότητα της ς, προκειµένου να προχωρήσει σε εκ νέου πώληση των συχνοτήτων. Το παρόν περιβάλλον λειτουργίας και αδειοδότησης του Παρόχου ικτύου, όπως έχει διαµορφωθεί, αποτελεί το πρώτο και πολύ σηµαντικό βήµα εξορθολογισµού του τηλεοπτικού τοπίου στην Ελλάδα και σύγκλισης στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέλος η µετάβαση στην Ελλάδα αποτελεί παράδειγµα επιτυχίας τόσο ως προς την αποδοχή της αλλαγής από το κοινό όσο και από την ταχύτητα στην οποία πραγµατοποιήθηκε, µε πολλαπλά οφέλη για την Πολιτεία αλλά και τους Έλληνες τηλεθεατές. Β1. Η δηµοπράτηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014 µε την του ιεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού. Εποµένως, οποιαδήποτε αναφορά σε επανα-δηµοπράτηση σηµαίνει ακύρωση ενός ιεθνούς ιαγωνισµού, ενώ η Πολιτεία επιδιώκει να πράξει για δεύτερη φορά κάτι που έχει ήδη κάνει. Η δηµοπράτηση έχει γίνει µε ανοιχτό, διεθνή, διαγωνισµό και τις πλέον διαφανείς διαδικασίες µε βάση τις Ευρωπαϊκές πρακτικές, δεδοµένου του πλειοδοτικού χαρακτήρα του. Από τον Ιούνιο ως το εκέµβριο του 2013, πραγµατοποιήθηκε σειρά διαβουλεύσεων για το τεύχος προκήρυξης (τους όρους του διαγωνισµού) µε στόχο την διασφάλιση τόσο της διαφάνειας όσο και της ευρύτερης δυνατής αποδοχής από τα πιθανά ενδιαφερόµενα µέρη. Υπήρχε εξαρχής πρόβλεψη για το τι θα γινόταν εάν υπήρχε µόνο µία υποψηφιότητα στο πλαίσιο της πρακτικής της ΕΕΤΤ και σε άλλους παρόµοιους ιαγωνισµούς. Στην Ελλάδα επιλέχθηκε η του ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη του παρόχου, για να είναι πιο αυστηρό και διαφανές το πλαίσιο, µε επιπλέον στόχο τη µεγιστοποίηση εσόδου της Πολιτείας, καθώς και την ταχύτητα της ς δεδοµένου ότι αποτελούσε ζητούµενο για την Πολιτεία. Β2. Η Digea ολοκλήρωσε µε επιτυχία την µετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση µέσα σε 224 ηµέρες ανοίγοντας το δρόµο για πολλαπλά ηµόσια οφέλη. 5 Μία αµιγώς ελληνική εταιρεία, επένδυσε περίπου 35 εκ ευρώ βασισµένη σε ιδιωτικά κεφάλαια για την πραγµατοποίηση του έργου της µετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Η έγκαιρη ολοκλήρωση της µετάβασης επέτρεψε την απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσµατος και τη δηµοπράτησή του εντός του 2014 (κινητή

6 τηλεφωνία), κάτι που αποτελούσε ανελαστική υποχρέωση της χώρας, αποφέροντας άµεσα οφέλη για την Πολιτεία ύψους 386εκ. Ενεργοποίησε 156 κέντρα εκποµπής σε όλη την Ελλάδα χρησιµοποιώντας εξοπλισµό κορυφαίας «πράσινης» τεχνολογίας και έδωσε πρόσβαση στο τεχνολογικά ανώτερο ψηφιακό σήµα σε πάνω από το 96% του ελληνικού πληθυσµού. Αναβάθµισε έτσι την καθηµερινή του τηλεοπτική εµπειρία µε θετικά περιβαλλοντικά αποτελέσµατα. Παρέχει τις υπηρεσίες της σε 8 τηλεοπτικούς σταθµούς Εθνικής Εµβέλειας και 103 τηλεοπτικούς σταθµούς Περιφερειακής Εµβέλειας. ηµιούργησε συµπαγές δίκτυο εκποµπής µε οµοιογενή κάλυψη για όλους τους σταθµούς. Με το ψηφιακό δίκτυο όλοι ανεξαιρέτως οι σταθµοί, Εθνικής και Περιφερειακής εµβέλειας αύξησαν την κάλυψη τους. Ανέλαβε η ίδια το έργο της ενηµέρωσης του κοινού µε πάνω από 15 διαφορετικά τηλεοπτικά σποτ και διανοµή έξι εκ. ενηµερωτικών φυλλαδίων. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν η απροβληµάτιστη µετάβαση στην ψηφιακή εποχή και κυρίως χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση της Πολιτείας. Β3. Το τίµηµα παραχώρησης ορίστηκε στα 18,3 εκ. ευρώ από τους αρµόδιους φορείς, µε βάση ευρωπαϊκές πρακτικές, και είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Το τίµηµα αυτό είναι το πιο ακριβό στην Ευρώπη από κάθε άποψη, µε δεδοµένο ότι υπάρχει επιπλέον κόστος επένδυσης στους τηλεοπτικούς σταθµούς, κάτι που εναλλακτικά θα µπορούσε να επενδυθεί στην παραγωγή περιεχοµένου. Όσον αφορά σε µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, το τίµηµα του φάσµατος είναι µηδενικό για τη Γαλλία, ενώ στη Γερµανία το τίµηµα του φάσµατος ανά κάτοικο είναι 15 φορές κάτω από αυτό της Ελλάδας. Σε δείγµα 9 χωρών (Βουλγαρία, Τσεχία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο), ο Μέσος Όρος του τιµήµατος του συνολικού φάσµατος για Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση ανά κάτοικο είναι 3,5 φορές κάτω από το τίµηµα που πληρώθηκε από την Digea. Ένα ακόµη υψηλότερο τίµηµα (ακούστηκε παλαιότερα από τον νυν πρωθυπουργό και το ποσόν των 700εκ!), θα είχε µόνο «θύµα» την πολυφωνία, καθώς οι λιγότερο οικονοµικά δυνατοί τηλεοπτικοί σταθµοί δεν θα µπορούσαν να ανταπεξέλθουν. Β4. Η Digea καλύπτει το 96,2% του πληθυσµού της χώρας, ένα ποσοστό από τα υψηλοτέρα στην Ευρώπη. Η κάλυψη του περαιτέρω πληθυσµού είναι υποχρέωση κατ αρχήν της ηµόσιας τηλεόρασης ενώ σε περίπτωση που η πολιτεία επιθυµεί την διεύρυνση του Ιδιωτικού ικτύου, η πρακτική 6

7 να αναλαµβάνει αυτό το έργο η Τ.Α. είναι συνήθης τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Ο χάρτης συχνοτήτων για τους Ιδιωτικούς σταθµούς δίνει πληθυσµιακή κάλυψη 96,2%. Το ποσοστό αυτό είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη δεδοµένου ότι οι περισσότερες χώρες έχουν υποχρέωση κάλυψης το 95% ενώ υπάρχουν και χώρες που το ποσοστό αυτό πέφτει κάτω από το 90% για τους Ιδιωτικούς Σταθµούς. Σύµφωνα µε την EBU το αντίστοιχο όριο στόχος για την ηµόσια τηλεόραση είναι το 98%. Η Digea ενισχύει τον πλουραλισµό εξυπηρετώντας το µεγαλύτερο κατά κεφαλή αριθµό περιφερειακών τηλεοπτικών καναλιών, σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες: Χώρα Εθνικά Κανάλια Περιφερειακά Κανάλια Εθνικά Τ/Ο Κανάλια ανά εκ. Άτοµα Περιφερειακά Τ/Ο Κανάλια ανά εκ. Άτοµα Βουλγαρία Γαλλία Γερµανία Ισπανία Ιταλία Κύπρος Μεγάλη Βρετανία Πορτογαλία Ρουµανία Σουηδία Τσεχία 25 Μ/ 2.4 Μ/ Ελλάδα Μ.Ο. EU Β5. Στη δηµόσια συζήτηση υπάρχει το επιχείρηµα ότι η DIGEA λειτουργεί ανταγωνιστικά στη ηµόσια τηλεόραση, και είχε κλείσει για να διατεθεί το φάσµα που της ανήκει. Ωστόσο, η ηµόσια Τηλεόραση έχει το δικό της υπεραρκετό φάσµα, στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών χωρών. Τα δύο δίκτυα, Ιδιωτικό και ηµόσιο, δεν «τέµνονται» επιχειρηµατικά πουθενά στην Ευρώπη. 7 Η ΕΡΤ έχει από νόµο το δικό της φάσµα (2 πανελλαδικοί πολυπλέκτες) το οποίο της απονεµήθηκε χωρίς κόστος, µε νόµο από το 2013 (4070/13). Η χωρητικότητα του φάσµατος της δηµόσιας τηλεόρασης είναι 12 σταθµοί Τυπικής Ευκρίνειας ή µέχρι 6 σταθµοί Υψηλής Ευκρίνειας. Η ΠΟΣΠΕΡΤ έστειλε σχόλια στην διαβούλευση τα οποία ελήφθησαν υπόψη από την ΕΕΤΤ. Η ηµόσια τηλεόραση από την φύση της δεν δύναται να συµµετέχει σε πλειοδοτικό διαγωνισµό του ηµοσίου δεδοµένου ότι τίθεται θέµα αθέµιτου ανταγωνισµού. εν υπάρχει τέτοιο προηγούµενο στην Ευρώπη, πόσο µάλλον αν ληφθεί υπόψη ότι δεν ετέθη πουθενά και θέµα αγοράς του συγκεκριµένου φάσµατος.

8 Τέλος, το δηµόσιο θα είχε υποστεί ζηµιά εάν η ΕΡΤ πλειοδοτούσε στον συγκεκριµένο διαγωνισµό γιατί δεν θα εισέπραττε στην πραγµατικότητα τίποτα από µια ιδιωτικοποίηση που θα απέφερε τουλάχιστον τα 18,3εκ της τιµής εκκίνησης. Με δύο λόγια, η ΕΡΤ, η οποία είναι ΕΚΟ, θα διέθετε χρήµατα και πάλι του δηµοσίου, άρα το ηµόσιο θα πλήρωνε το εαυτό του. Β6. Η Digea εφαρµόζει τον τιµοκατάλογο της ΕΕΤΤ που προβλέπει πολύ συγκεκριµένη και χαµηλή κερδοφορία (~8% κατά Μ.Ο.) επί του επενδυµένου κεφαλαίου µε ένα αυστηρά κοστοκεντρικό µοντέλο, ενώ δίνει πάνω από 20% έκπτωση στους πρώτους 18 µήνες. Το κόστος εκποµπής µέσω Digea είναι υποπολλαπλάσιο του κόστους δικτύου τόσο των περιφερειακών όσο και των εθνικής εµβέλειας σταθµών στην αναλογική εποχή. Το τιµολόγιο έχει καθοριστεί από (κοστοκεντρικό) µοντέλο που ορίζει και ελέγχει η ΕΕΤΤ καθορίζοντας ένα Ανώτατο Όριο Τιµής. Ο συνολικός υπολογισµός κόστους στο µοντέλο της ΕΕΤΤ οµογενοποιεί το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας του συνόλου της χώρας ήτοι το κόστος του εξοπλισµού και το κόστος λειτουργίας. Σε αυτό έχει δοθεί έκπτωση που ξεπερνάει το 20%. Ειδικά για τους περιφερειακούς σταθµούς έχει ληφθεί υπόψη ο πληθυσµιακός παράγοντας ώστε οι πιο εύρωστες αγορές να υποστηρίζουν τις ακριτικές και πιο αδύναµες. Το µηνιαίο κόστος για να εκπέµπει κανείς έναν Περιφερειακό σταθµό από το δίκτυο της Digea στην Ελλάδα κυµαίνεται από 1300 έως 6000 µηνιαίως. Μέσω του δικτύου της Digea, οι περιφερειακοί σταθµοί αναβάθµισαν την ποιότητα εκποµπής και την πληθυσµιακή τους κάλυψη, µειώνοντας σε κάθε περίπτωση το κόστος εκποµπής. Γ. Σύµφωνα µε προτάσεις που είδαν το φως της δηµοσιότητας, απαιτούνται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς εκατοντάδες εκατ. ευρώ - χωρίς να εξηγείται αν αφορά τους παρόχους περιεχοµένου ή τους παρόχους δικτύου. Πρόκειται για απαίτηση άκυρη, άτοπη, άδικη, αλλά και ανέφικτο να υλοποιηθεί. Σύµφωνα µε την ρητορική της κυβέρνησης, οι τηλεοπτικοί σταθµοί δεν έχουν αποδώσει τους φόρους και τα τέλη που ορίζουν οι νόµοι. εν ισχύει! Η πραγµατικότητα είναι ότι έχουν αποδοθεί όλοι οι φόροι και όλα τα τέλη που προβλέπονται από τη νοµοθεσία, άµεσα και µετά από την έκδοση κάθε πράξης ετήσιου καθορισµού και ειδικότερου καταλογισµού. Ο κλάδος έχει πληρώσει πολλά χρήµατα στο ηµόσιο, ωστόσο η κυβέρνηση και το πολιτικό σύστηµα είναι που δεν έχουν αποδώσει τα χρήµατα που έπρεπε στους τηλεοπτικούς σταθµούς, µε στόχο να είναι όµηροι των επιδιώξεων του πολιτικού προσωπικού (και, βεβαίως, προφανώς για τους ίδιους πολιτικούς 8

9 λόγους, δεν έχει ολοκληρώσει κανένα αδειοδοτικό διαγωνισµό από αυτούς προκήρυξε από το 1995 και έπειτα). Ι) Οι οικονοµικές απαιτήσεις της κυβέρνησης Γ1. Η κυβέρνηση, σύµφωνα µε προτάσεις που απέστειλε προς τους θεσµούς και είδαν κατά καιρούς το φως της δηµοσιότητας, απαιτεί από τους τηλεοπτικούς σταθµούς εκατοντάδες εκατ. ευρώ - χωρίς να εξηγεί αν αφορά τους παρόχους περιεχοµένου ή τους παρόχους δικτύου. Πρόκειται για παράλογη απαίτηση που δεν µπορεί να υλοποιηθεί. Είναι απολύτως ασαφές τι ζητά η κυβέρνηση. Καταρχήν κάνει λόγο για τέλη που δεν έχουν εισπραχθεί, κάτι που είναι παντελώς ψευδές. Έχουν αποδοθεί στην πολιτεία όλα τα τέλη που της αναλογούν, τόσο για την αναλογική όσο και για την ψηφιακή εποχή (βλ. τέλη ψηφιακής εποχής και τέλη φάσµατος). Είναι ασαφές πόσα χρήµατα διεκδικεί και από πού, καθώς στις προτάσεις προς τους εταίρους έχουν παρουσιαστεί διαφορετικά κάθε φορά µεγέθη, από διαφορετικές πηγές. Η κατανοµή αυτή των χρηµάτων είναι αυθαίρετη και δεν έχει προκύψει από κάποιο οικονοµοτεχνικό µοντέλο. εν είναι σαφές από ποιους διεκδικεί αυτά τα χρήµατα, αν αφορά στους παρόχους δικτύου ή στους παρόχους περιεχοµένου και γιατί. Γ2. Οι συνολικές αυτές οικονοµικές απαιτήσεις, µε τα παραπάνω ποσά, που στάλθηκαν κι ως προτάσεις στους θεσµούς, είναι παράλογες κι ανεδαφικές. Ο τζίρος του κλάδου είναι πολύ µικρότερος κι είναι αδύνατο να εισπραχθούν, ενώ ακόµα και οι υπολογισµοί γίνονται σε λάθος βάση. Τα έσοδα του τηλεοπτικού κλάδου βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία και ο τζίρος βαίνει συνεχώς µειούµενος. Αιτία της φθίνουσας πορείας είναι η µείωση του διαφηµιστικού εσόδου τόσο εξαιτίας της κρίσης, όσο κι εξαιτίας του επιµερισµού της διαφηµιστικής δαπάνης από τα άλλα µέσα, όπως το διαδίκτυο, που λειτουργούν ως «Συγκοινωνούντα οχεία». Σηµαντική αιτία για τη µείωση του τζίρου του τηλεοπτικού κλάδου είναι και οι βαρύτατες επιπλέον επιβαρύνσεις που υπόκεινται οι τηλεοπτικοί σταθµού, όπως οι Ειδικοί Φόροι Τηλεόρασης, το αγγελιόσηµο ( αγγελιόσηµο 21.5% επί του διαφηµιστικού εσόδου, ειδικός φόρος τηλεόρασης 20% επί του τζίρου, φόρος υπέρ τυφλών 0,3% επί του τζίρου) που φτάνουν συνολικά την επιβάρυνση στο 41,8%. Μάλιστα, από τη στιγµή που ο τζίρος του κλάδου έχει τεράστιες ζηµίες που φθάνουν ακόµα και τα 50 εκ. ευρώ για το 2014, ενώ οι σωρευτικές ζηµιές των µελών της ΕΙΤΗΣΕΕ για την περίοδο υπερβαίνουν τα 500 εκ. είναι αδιανόητο να είναι απαιτητά από την κυβέρνηση τέτοια ποσά που στραγγαλίζουν τον κλάδο. 9

10 ΙΙ) Tέλη αναλογικής εποχής Γ3. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι τηλεοπτικοί σταθµοί δεν έχουν πληρώσει στο παρελθόν τέλη και ανακοινώνει ότι επιβάλλει τέλη χρήσεως συχνοτήτων για τα έτη , µε ποσοστό 2% επί των ακαθάριστων εσόδων τους για ποσά που δήθεν δεν εισπράχθηκαν. Όλα αυτά δεν ισχύουν. Στην πραγµατικότητα, οι τηλεοπτικοί σταθµοί έχουν πληρώσει όλα τα τέλη που προβλέπονται στη νοµοθεσία και από τότε που νοµοθετικά προβλέφθηκαν ειδικότερα (1989 έως σήµερα), άµεσα και µετά από την έκδοση κάθε πράξης ετήσιου καθορισµού και ειδικότερου καταλογισµού. Συγκεκριµένα, για την αναλογική εποχή, τα τέλη συχνοτήτων καταλογίζονται ανελλιπώς από το ελληνικό δηµόσιο από το 1995 και καταβάλλονται από τους τηλεοπτικούς σταθµούς που είναι µέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ ανελλιπώς µε βάση όσα προβλέπονται από τη νοµοθεσία. Το σύνολο των καταβληθέντων ποσών ως τέλος 2% για χρήση συχνοτήτων από τα µέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ από το 1995 ως σήµερα είναι ευρώ. Πέρα των χρηµάτων αυτών, οι τηλεοπτικοί σταθµοί µέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ έχουν διαθέσει στο ελληνικό δηµόσιο airitime συνολικής αξίας ευρώ, µετά από οµόφωνες αποφάσεις των κοµµάτων που µετείχαν στις εκάστοτε διακοµµατικές επιτροπές εκλογών ή/και των ευρωκλογών από το 2004 και έπειτα, προκειµένου ο τηλεοπτικός χρόνος να χρησιµοποιηθεί για την προεκλογική προβολή των κοµµάτων µε τηλεοπτικά spots. Σε αυτό το ποσό airtime δεν υπολογίζεται το επιπλέον airtime που διέθεσαν οι τηλεοπτικοί σταθµοί, πάλι µε απόφαση των διακοµµατικών επιτροπών, για τις ίδιες περιόδους από το 2004 και έπειτα για την κάλυψη των προεκλογικών κινήσεων των κοµµάτων (οµιλίες, συνεντεύξεις, δραστηριότητες κ.ο.κ). Από το 2011 και µετά, η αξία αυτού του άνευ ανταλλάγµατος διατιθέντος airtime για διαφηµιστικό προεκλογικό χρόνο προβολήες των κοµµάτων ανέρχεται στο ποσό των ευρώ. Ειδικότερα,, µε νόµο που ψηφίστηκε το 2002 (ΦΕΚ Α 146/ ), προβλέφθηκε υποχρεωτικά η προβολή προεκλογικών µηνυµάτων των κοµµάτων από τα ραδιοτηλεοπτικά µέσα, που, όπως δηλώθηκε πολιτικά και υλοποιήθηκε στη συνέχεια µε σχετικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν, θα συµψηφίζονταν µέρος του τέλους χρήσεως συχνοτήτων µετά και την υπογραφή Υπουργικών Αποφάσεων. Για την περίοδο , αποφασιζόταν η µείωση των τελών από 2% σε 1%, για κάθε εκλογική αναµέτρηση (για κάθε βουλευτικές και ευρωβουλευτικές). Για τις εκλογικές αναµετρήσεις περιόδου εκδόθηκαν οι προβλεπόµενες Υπουργικές Αποφάσεις για την κατανοµή αλλά και την αποτίµηση του διατιθέµενου airtime προς τα κόµµατα συνολικής αξίας 28,2 εκ ευρώ: Αναµέτρηση Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Απόφαση Ποσόν Εκλογές 7/3/2004 ΚΥΑ 2846/Ε

11 Ευρωεκλογές 13/6/2004 ΚΥΑ Εκλογές 16/9/2007 ΚΥΑ Ευρωεκλογές 7/6/2009 ΥΑ Εκλογές 4/10/2009 ΥΑ Μετά την υπογραφή των Υπουργικών Αποφάσεων το ποσό της διαφηµιστικής δαπάνης (airtime) που επιβαρύνθηκαν οι τηλεοπτικοί σταθµοί για τα κόµµατα στις εκλογές και ευρωεκλογές για την περίοδο , µε υπολογισµό 1%, έφτασε τα 24,1 εκ. ευρώ: Αναµέτρηση Ηµεροµηνία ιεξαγωγής Απόφαση Ποσόν Εκλογές 6/5/2012 ΚΥΑ Εκλογές 17/6/2012 ΚΥΑ Ευρωεκλογές 25/5/2012 ΚΥΑ Εκλογές 25/1/2015 ΚΥΑ Ωστόσο, για την ίδια περίοδο , δεν υπογράφηκαν ποτέ οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις για να γίνει το προβλεπόµενο αντιστάθµισµα προς τους τηλεοπτικούς σταθµούς, παρότι τα κόµµατα χρησιµοποίησαν τον τηλεοπτικό χρόνο για την προβολή τους και δεν αποδόθηκαν στους τηλεοπτικούς σταθµούς ποτέ τα χρήµατα που τους αναλογούσαν από το Ελληνικό ηµόσιο. Εποµένως, το Κράτος οφείλει στους (πανελλαδικούς) τηλεοπτικούς σταθµούς προκειµένου να υλοποιήσει την δική του υποχρέωση 24,1 εκ. ΙII) Σύγκριση Τελών και Λοιπών Επιβαρύνσεων µεταξύ Ευρωπαϊκών Χωρών ΙΙΙ.Α Τέλη Φάσµατος Γ4. Τα τέλη φάσµατος στην Ελλάδα και τα 18,3 εκ. ευρώ που απέδωσε για το λόγο αυτό η Digea είναι τα πιο υψηλά σε όλη την Ευρώπη Στην ψηφιακή εποχή, τα τέλη φάσµατος κατά κεφαλή που πληρώνει η Digea είναι τα υψηλότερα στην Ευρώπη, όταν µάλιστα υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, κι η Σουηδία που έχουν Μηδενικά τέλη για τη χρήση φάσµατος: ιαδικασίες και Τέλη Αδειοδότησης Παρόχων ικτύου/πολυπλεξίας σε άλλες χώρες Χώρα Μέθοδος Τέλη Βουλγαρία* Γαλλία Γερµανία Πλειστηρια σµός Απευθείας Ανάθεση Απευθείας Ανάθεση 3,2 εκ. για 15 χρόνια για 2 εθνικούς MUXes. Οι πλειστηριασµοί που έχουν διεξαχθεί αµφισβητούνται από το Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Ετήσια Τέλη ( /1000 άτοµα) Μηδενικά τέλη για τη χρήση φάσµατος. 0 Αρχικό εφάπαξ τέλος 125/10 m 2 : 4,46 εκ. εάν εφαρµοστεί σε ολόκληρη την επικράτεια. Η κανονικοποίηση βασίζεται στην κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας. Θεωρείται διάρκεια άδειας 8 έτη. 29,5 6,9 11

12 Ισπανία Ιταλία Κύπρος Μεγάλη Βρετανία Πορτογαλία Ρουµανία Σουηδία Τσεχία ηµόσια Προσφορά/ Απευθείας Ανάθεση Απευθείας Ανάθεση (Πλειστηρι ασµός) Πλειστηρια σµός ηµόσια Προσφορά Πλειστηρια σµός εν Ισχύει Απευθείας Ανάθεση Απευθείας ανάθεση MUXes σε υφιστάµενους παρόχους περιεχοµένου. Απονοµή νέων αδειών κατόπιν ηµόσιας Προσφοράς. Το φάσµα απονέµεται ανά MUX, η κυριότητα ενός MUX όµως ανήκει στους παρόχους περιεχοµένου που τον καταλαµβάνουν, και έτσι το φάσµα θεωρείται ότι πληρώνεται από τους παρόχους περιεχοµένου. Τα τέλη παρουσιάζονται στην επόµενη ενότητα. Απευθείας ανάθεση MUXes (19) σε υφιστάµενους παρόχους περιεχοµένου. Το 2014, προκηρύχθηκε πλειστηριασµός για 3 νέους MUXes: L1 για 29,3 εκ., L2 για 29.8 εκ., L3 για 31.6 εκ. Παρ όλα αυτά, πλειοδότης υπήρξε για έναν µόνο MUX (L3 για 31,6 εκ. για 20 χρόνια). Ο πλειοδότης έχει προσφύγει για την ακύρωση του ιαγωνισµού ( 10 εκ. για 15 χρόνια) εξαιτίας των υπέρµετρων τελών και έχει κερδίσει πρωτοδίκως. Είτε θα επαναληφθεί ο ιαγωνισµός, είτε ως ύψος των τελών θα θεωρηθεί η τιµή εκκίνησης των Ετήσια τέλη (Ofcom) GBP /MUX για 7 ψηφιακούς MUXes, GBP 5.000/MUX για 1 τοπικό MUX. Ετήσια τέλη (Wireless Telegraphy) GBP /MUX για 6 εθνικούς MUXes, GBP /MUX για 1 τοπικό MUX και GBP 3.360/MUX για τον MUX της Β. Ιρλανδίας. Ετήσια τέλη /MHz για εθνική κάλυψη. Η κανονικοποίηση βασίζεται στη λειτουργία του µοναδικού MUX, ο οποίος καταλαµβάνει 8 MHz /MUX για 5 εθνικούς MUXes, /MUX κατά µέγιστο για 40 περιφερειακούς MUXes, 1.000/MUX για 19 τοπικούς MUXes. ιάρκεια άδειας 10 έτη. Μηδενικά τέλη για τη χρήση φάσµατος. Ο πάροχος δικτύου/πολυπλεξίας είναι στην κυριότητα του Κράτους. Ετήσια τέλη βάσει EIRP. Ενδεικτικά, για µέσο EIRP 40 dbw, τα ισοδύναµα ελληνικά τέλη για ένα κέντρο εκποµπής ανέρχονται σε ετησίως. Κανονικοποίηση βάσει των συχνοτήτων της Digea. Μέγιστο τέλος CZK 18εκ. ( ). Αποτέλεσµα βάσει µεγίστου. Ελλάδα Πλειστηρι 18,3 εκ. για 15 χρόνια ασµός 110,3 Μ.Ο. EU 23,6 0 26,5 64,3 26,7 34,3 9,4 0 61,6 ΙΙΙ.Β Τέλη Παρόχων Περιεχοµένου στην Ευρώπη 12 Οι πάροχοι περιεχοµένου συνήθως αδειοδοτούνται µέσω ς ς τυχόν τέλη που επιβάλλονται στο περιεχόµενο είναι µάλλον ασήµαντα: Χώρα Βουλγαρία Μέθοδος (Υφιστάµενοι Πάροχοι) Μέθοδος (Νέοι Πάροχοι) Τέλη Ετήσια τέλη BGN ανά ιδιοκτήτη Τ/Ο σταθµού και BGN για κάθε κανάλι/πρόγραµµα. Αρχικά εφάπαξ τέλη BGN και BGN αντίστοιχα Θεωρείται Ετήσια Τέλη ( /1000 άτοµα)* 0,7

13 διάρκεια άδειας 15 χρόνια. Γαλλία Γερµανία Μηδενικά τέλη περιεχοµένου 0 Ετήσια τέλη 23.72/10 m 2 : 0,85 εκ. εάν εφαρµοστεί σε ολόκληρη την επικράτεια. Η κανονικοποίηση βασίζεται στην κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας. 10,5 Ισπανία Ιταλία Κύπρος Μεγάλη Βρετανία Πορτογαλία Απευθείας Ανάθεση Απευθείας Ανάθεση Απευθείας Ανάθεση ηµόσια Προσφορά Μη ιαµορφωµένη Σύµφωνα µε τον Ισολογισµό του ιδιοκτήτη Τ/Ο σταθµών Mediaset το 2013, έξοδο 1,765 εκ. αποδίδεται σε «Φόρο ηµόσιου Ραδιοφάσµατος» για τα 4 κανάλια της. 9,5 Μηδενικά τέλη περιεχοµένου 0 Ετήσια τέλη για κάθε τηλεοπτικό κανάλι εθνικής εµβέλειας. Υπολογισµός τελών βάσει κλιµακίων του κύκλου εργασιών. Μέγιστο ύψος τελών GBP για τζίρο GBP 300 εκ. Κανονικοποίηση βάσει του µέγιστου ύψους. 58,3 12,5 Μηδενικά τέλη περιεχοµένου 0 Ρουµανία Μη ιαθέσιµο Μη ιαθέσιµο Μη ιαθέσιµο Μ/ Σουηδία Τσεχία Ελλάδα Μη ιαµορφωµένη Μη ιαµορφωµένη Εφάπαξ τέλος SEK ( 4.070) ανά τηλεοπτικό κανάλι (εθνικό & περιφερειακό) για 6 χρόνια. Εφάπαξ τέλη CZK ( 3.240) για 12 χρόνια ανά τηλεοπτικό κανάλι. Μη ιαµορφωµένα - Μ.Ο. EU 9,2 0,1 0,03 ΙΙΙ.Γ Λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις Παρόχων Περιεχοµένου στην Ευρώπη Πρόσθετες επιβαρύνσεις Παρόχων Περιεχοµένου σε άλλες χώρες: Χώρα Βουλγαρία Γαλλία Γερµανία Πρόσθετες Επιβαρύνσεις Μηδενικές πρόσθετες επιβαρύνσεις 5.5% του συνολικού εσόδου που υπερβαίνει τα 11 εκ. Το διαφηµιστικό έσοδο επωφελείται µείωσης φόρου 4%. Μηδενικές πρόσθετες επιβαρύνσεις 13

14 Ισπανία Ιταλία Κύπρος Μεγάλη Βρετανία Πορτογαλία Ρουµανία Σουηδία Τσεχία Ελλάδα 3% επί του τζίρου για τηλεοπτικό σταθµό ελεύθερης λήψης, για τη χρηµατοδότηση της δηµόσιας τηλεόρασης (RTVE), ως ανταπόδοση για τη µη προβολή διαφηµίσεων από το RTVE. Ο αντίστοιχος φόρος για συνδροµητικό τηλεοπτικό σταθµό είναι 1.5%. Σηµειώνεται ότι η συνεισφορά των τηλεοπτικών σταθµών ελεύθερης λήψης δεν µπορεί να υπερβεί το 15% του ετήσιου προϋπολογισµού του RTVE. Το αντίστοιχο µέγιστο όριο για συνδροµητικό τηλεοπτικό σταθµό είναι 20%. Μηδενικές πρόσθετες επιβαρύνσεις Μηδενικές πρόσθετες επιβαρύνσεις Μηδενικές πρόσθετες επιβαρύνσεις 4% του διαφηµιστικού εσόδου, για την ανάπτυξη και προστασία του Κινηµατογράφου. Μη ιαθέσιµο Μηδενικές πρόσθετες επιβαρύνσεις Οι ιδιωτικοί πάροχοι περιεχοµένου υποχρεούνται να πληρώνουν το 2% του διαφηµιστικού εσόδου υπέρ του Κρατικού Ταµείου Κινηµατογράφου. Συνολική πρόσθετη επιβάρυνση 41,8%, αποτελούµενη από: αγγελιόσηµο 21.5% επί του διαφηµιστικού εσόδου, ειδικό φόρο τηλεόρασης 20% επί του τζίρου, φόρο υπέρ τυφλών 0,3% επί του τζίρου Στην πλειοψηφία των χωρών δεν επιβάλλονται πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις στους Τ/Ο σταθµούς. Στις υπόλοιπες χώρες, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις υπολογίζονται ως ποσοστό του εσόδου των Τ/Ο σταθµών. Στην Ελλάδα, οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις των Τ/Ο σταθµών είναι µε διαφορά οι βαρύτερες µεταξύ των χωρών υπό εξέταση. Η συνολική πρόσθετη επιβάρυνση της τάξης του 41,8% στην Ελλάδα ακολουθείται από ένα ποσοστό 5,5% αντιστοίχως στη Γαλλία, όπου όµως δεν υπάρχει καµία επιβάρυνση για τη χρήση του φάσµατος. ΙΙΙ. Τέλη Φάσµατος στην Ευρώπη κατά την Αναλογική Εκποµπή Τέλη φάσµατος κατά την αναλογική εκποµπή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Χώρα Βουλγαρία Γαλλία Γερµανία Ισπανία Ιταλία Κύπρος Τέλη Φάσµατος Το 2006, εφαρµόζονταν ετήσια τέλη BGN ανά ιδιοκτήτη Τ/Ο σταθµού και BGN για κάθε κανάλι/πρόγραµµα. Συνολικά BGN ή Μηδενικά τέλη για τη χρήση φάσµατος. Μη ιαθέσιµο Μηδενικά τέλη για τη χρήση φάσµατος. Από το 2000 έως το 2014, εφαρµόζονταν τέλη φάσµατος ίσα µε 1% του κύκλου εργασιών. Μηδενικά τέλη για τη χρήση φάσµατος. 14

15 Μεγάλη Βρετανία Πορτογαλία Ρουµανία Σουηδία Τσεχία Ελλάδα Το 2005, τα τέλη υπολογίζονταν βάσει κλιµακίων του κύκλου εργασιών. Μέγιστο ύψος τελών GBP για τζίρο GBP 300 εκ. και άνω (αντίστοιχο µέγιστο ποσοστό τελών επί του τζίρου 0,25%). Μη ιαθέσιµο Μη ιαθέσιµο Το 2000, τα τέλη φάσµατος για ένα ιδιοκτήτη Τ/Ο σταθµού (TV4) ήταν 29,8 εκ., αντιστοιχώντας περίπου στο 17,8% του κύκλου εργασιών του. To 2005, τα ετήσια τέλη υπολογίζονταν βάσει του EIRP. Θεωρώντας ότι το EIRP της αναλογικής εκποµπής είναι διπλάσιο του EIRP της ψηφιακής, και βάσει των συχνοτήτων της Digea, τα ετήσια τέλη φάσµατος λαµβάνουν τη µέγιστη επιβαλλόµενη τιµή των CZK 18εκ. ( ). 2% του κύκλου εργασιών Στην Ιταλία, µια χώρα όπου είχε υιοθετηθεί ένα πλαίσιο παρόµοιο µε το ελληνικό, οι τηλεοπτικοί σταθµοί απέδιδαν ετησίως το 1% του κύκλου εργασιών τους. Στην Αγγλία, το µέγιστο δυνατό ποσοστό τελών φάσµατος επί του κύκλου εργασιών ενός τηλεοπτικού σταθµού προσέγγιζε το 0,24%. Στη Γαλλία, την Ισπανία και την Κύπρο, τα τέλη για τη χρήση του φάσµατος ήταν µηδενικά. ΙΙΙ.Ε Σύνοψη ς Ανάλυσης Γ5. Οι επιβαρύνσεις στις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι κατά πολύ λιγότερες από αυτές που πληρώνουν οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθµοί: Μέσα σε αυτές τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες, η ελληνική µη συνδροµητική τηλεοπτική βιοµηχανία εξακολουθεί να υπόκειται σε βαρύτατες οικονοµικές επιβαρύνσεις σε σύγκριση µε άλλες χώρες της ΕΕ που εξετάστηκαν: o Επιβαρύνσεις δικτύου: Η κατά κεφαλή επιβάρυνση του ελληνικού παρόχου δικτύου είναι περίπου 4,5 φορές ο Ευρωπαϊκός Μ.Ο. o Επιβαρύνσεις περιεχοµένου: Οι ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθµοί υφίστανται την υψηλότερη πρόσθετη φορολογία. o Επιβαρύνσεις ήδη κατά την αναλογική εποχή: η υψηλή φορολόγηση των ελληνικών σταθµών επιβαλλόταν ήδη πριν τη Ψηφιακή Μετάβαση. ΙV) Φόροι και Λοιπές Επιβαρύνσεις Τηλεοπτικών Σταθµών Γ6. Σηµαντικό ρόλο για την κατάρρευση του κύκλου εργασιών των µελών της ΕΙΤΗΣΕΕ διαδραµάτισε η επιβολή ειδικών επιβαρύνσεων από το Ελληνικό κράτος, πέραν της δεδοµένης οικονοµικής κρίσης και της ανόδου του ούτως ή άλλως ανερχόµενου διαδικτύου. 15

16 Κατά την περίοδο , τα µέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ υπέστησαν συρρίκνωση του κύκλου εργασιών κατά 48%, η οποία ήταν πολλαπλάσια της µείωσης του ΑΕΠ (18%). Κατά την ίδια περίοδο, οι ειδικές «φορολογικές επιβαρύνσεις» υπερέβησαν το 16% του κύκλου εργασιών. Κατά την περίοδο , οι σωρευτικές ζηµιές των µελών της ΕΙΤΗΣΕΕ υπερέβησαν τα 500 εκ. Οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από το ελληνικό κράτος αυξάνουν το µοναδιαίο κόστος διαφήµισης στην τηλεόραση. Λόγω της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιµή, συνέπεια της προκαλούµενης αύξησης του µοναδιαίου διαφηµιστικού κόστους στην Τηλεόραση είναι η µείωση του διαφηµιστικού budget που επενδύεται σε αυτή. Βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, οι επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από το ελληνικό κράτος στους τηλεοπτικούς σταθµούς απορροφούν περίπου το 41% της δαπάνης των διαφηµιζοµένων. VII) ιαφήµιση Γ7. Οι τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης στην Ελλάδα έχουν τις µεγαλύτερες απώλειες διαφηµιστικού εσόδου συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Παγκοσµίως, κατά το διάστηµα , παρατηρήθηκε µια τάση αύξησης τόσο του συνολικού διαφηµιστικού εσόδου, όσο και αυτού των κύριων µέσων προβολής (Τηλεόραση, ιαδίκτυο και Ραδιόφωνο) πλην του Τύπου. Στην Ευρώπη, το συνολικό διαφηµιστικό έσοδο παρέµεινε σχεδόν σταθερό, µε το διαφηµιστικό έσοδο που απορροφήθηκε από το ιαδίκτυο να γνωρίζει µεγάλη αύξηση σε ευθυγράµµιση µε τις διεθνείς τάσεις, κατατάσσοντας το εν λόγω µέσο στην πρώτη θέση για το

17 Αντίθετα, το διαφηµιστικό έσοδο της τηλεόρασης παρέµεινε σχεδόν σταθερό. Οι χώρες που επηρεάστηκαν σοβαρότερα από την κρίση, δηλαδή η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία, ήταν επίσης εκείνες στις οποίες οι τηλεοπτικοί σταθµοί ελεύθερης λήψης γνώρισαν τις υψηλότερες απώλειες διαφηµιστικού εσόδου ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η Ελλάδα είχε τις µεγαλύτερες συνολικές απώλειες διαφηµιστικού εσόδου (ως απόλυτο µέγεθος), σε σχέση µε τις εν λόγω χώρες. Στην Ελλάδα, το διαφηµιστικό έσοδο υπέστη συρρίκνωση για όλα τα µέσα εξαιρουµένου του ιαδικτύου το οποίο αυξήθηκε κατά 35% κατά την περίοδο Στην Ελλάδα το συνολικό διαφηµιστικό έσοδο στο διάστηµα µειώθηκε στο µισό, ως απόρροια της οικονοµικής κρίσης. Ειδικότερα, το διαφηµιστικό έσοδο της τηλεόρασης µειώθηκε κατά 43%, ενώ ο γραπτός τύπος και το ραδιόφωνο υπέστησαν σηµαντική συρρίκνωση καθώς τα διαφηµιστικά τους έσοδα µειώθηκαν περισσότερο από 65%. Εντυπωσιακή είναι επίσης η αύξηση του µεριδίου του ιαδικτύου στην Ελληνική διαφηµιστική αγορά κατά 169%, ενώ η αύξησή του σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν 67% και 74% αντίστοιχα. Το συνολικό διαφηµιστικό έσοδο, καθώς και το διαφηµιστικό έσοδο προς την Τηλεόραση Ελεύθερης Λήψης ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε στην Ελλάδα περισσότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η διαφηµιστική αγορά στην Ελλάδα κατά την πενταετία συρρικνώθηκε κατά 41% ως προς το ΑΕΠ, όταν στην Ευρώπη η αντίστοιχη µείωση ήταν µόλις 5%. Η Τηλεόραση Ελεύθερης Λήψης ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε στην Ελλάδα κατά 34% ενώ η αντίστοιχη µείωση στην Ευρώπη ήταν 14%. Κατά την περίοδο , τα µέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ υπέστησαν συρρίκνωση του κύκλου εργασιών κατά 48%. Κατά την ίδια περίοδο, οι ειδικές «φορολογικές επιβαρύνσεις» υπερέβησαν το 16% του κύκλου εργασιών Η µείωση του κύκλου εργασιών των µελών της ΕΙΤΗΣΕΕ (48%) ήταν πολλαπλάσια της µείωσης του ΑΕΠ (18%). Σηµαντικό ρόλο για την κατάρρευση του κύκλου εργασιών των µελών της ΕΙΤΗΣΕΕ διαδραµάτισε η επιβολή ειδικών επιβαρύνσεων από το Ελληνικό κράτος, πέραν της δεδοµένης οικονοµικής κρίσης και της ανόδου του ούτως ή άλλως ανερχόµενου διαδικτύου. Γ8. Οι επιπτώσεις από την φθίνουσα πορεία είναι σηµαντικές και πολύπλευρες 17 Η ταχύτατη µείωση του διαφηµιστικού εσόδου των τηλεοπτικών σταθµών έχει ως συνέπεια να καταγράψουν βαθιές ζηµίες. Η συστηµατική ζηµιογόνα λειτουργία τους έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα

18 του προγράµµατος και της ενηµέρωσης, όσο και στην απασχόληση που δηµιουργεί ο κλάδος. Οι αρνητικές οικονοµικές συγκυρίες συνδυαζόµενες µε την µη τεχνικά επεξεργασµένη προσπάθεια αύξησης των εσόδων του κράτους οδηγούν µε στατιστική βεβαιότητα στη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στον τηλεοπτικό κλάδο, την µείωση των φορολογικών εσόδων λόγω διαφυγής προς το διαδίκτυο και την συστηµατική υποβάθµιση του τηλεοπτικού προϊόντος και της ενηµέρωσης. Η άµεση αλλαγή της φορολογικής αντίληψης και βάσης για όλα τα µέσα είναι η αναγκαία συνθήκη για την αναστροφή της τάσης αυτής. Ο κλάδος των Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθµών είναι ζηµιογόνος µε ζηµιές που φτάνουν τα 50 εκ. ευρώ για το Ο συνολικός τζίρος είναι πολύ µικρότερο τζίρο από το ποσό που έχει αυθαίρετα οριστεί. Επίσης είναι τελείως αυθαίρετος ο καθορισµός ενός (οποιουδήποτε) ποσού για την αδειοδότηση της τηλεοπτικής δραστηριότητας, πριν να έχουν τεθεί οι παράµετροι του πεδίου του ανταγωνισµού. Πρώτα πρέπει να έχει καθορισθεί πόσο και ποιο θα είναι το πεδίο δράσης του δηµόσιου τοµέα στην ραδιοτηλεόραση, έπειτα η διάρκεια ισχύος των αδειών, κατόπιν πόσες και τι είδους άδειες (τοπικές / πανελλαδικές, ενηµερωτικές / ψυχαγωγικές / µεικτές, κοκ) θα προκηρυχθούν για αδειοδότηση. Μόνο αφού αυτές οι παράµετροι έχουν αποφασισθεί είναι δυνατόν να ακολουθήσει η κοστολόγηση της αδειοδότησης - συνολικά και επιµέρους.. Συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία: 1. Η συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονοµία είναι τεράστια, καθώς από την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης έχουν διατεθεί προς το ελληνικό δηµόσιο και επενδύσεις 8 δισ ευρώ, ενώ η ετησία συνεισφορά φτάνει στα 350 εκτ. Ενδεικτικά: Το σύνολο των άµεσων και έµµεσων φόρων του κλάδου της τηλεόρασης είναι 2,15 δισ. ευρώ µε µέσο όρο κατά έτος 93 εκ. ευρώ Οι τηλεοπτικοί σταθµοί αποδίδουν στα ασφαλιστικά ταµεία (µε Αγγελιόσηµο) 73 εκ. ευρώ ανά έτος και συνολικά για όλα τα χρόνια που δραστηριοποιούνται οι σταθµοί 1,7 δισ. ευρώ. Ο κλάδος έχει επενδύσει 4,1 δισ ευρώ και κατά µέσο όρο επενδύει 175 εκ ευρώ ετησίως µέσα από τη των παραγωγών τηλεοπτικού προγράµµατος. 2. Την ίδια στιγµή, συνεισφέρουµε ως κλάδος ευρύτερα στην ελληνική οικονοµία, απασχολώντας εργαζόµενους (οι µε άµεση µισθολογική σχέση) και συµβάλλοντας στη συντήρηση πολλών ακόµα κλάδων που στηρίζονται στην ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, όπως τον κλάδο των σκηνοθετών και ηθοποιών, των µουσικοσυνθετών, των εισπρακτικών φορέων τους για τη δηµόσια εκτέλεση, των τεχνικών, των 18

19 διαφηµιστών. Περαιτέρω δε µε την άµεση επιβάρυνση των τηλεοπτικών επιχειρήσεων µε ειδικά τέλη υπέρ κοινωνικών οµάδων (π.χ. τυφλοί), το κράτος ασκεί την κοινωνική πολιτική του. 3. Συνέπεια της κατάρρευσης της ζήτησης διαφηµιστικού χρόνου στην τηλεόραση είχε ως συνέπειες: την απώλεια θέσεων εργασίας για τους άµεσα εργαζόµενους στους τηλεοπτικούς σταθµούς (µείωση προσωπικού κατά 17%). τον περιορισµό των εγχώριων παραγωγών, και κατ επέκταση τον σηµαντικό περιορισµό θέσεων εργασίας εξαρτώµενων από τον τηλεοπτικό κλάδο (έµµεσα εργαζόµενοι) που προσέγγισε το 67%. Ε. Κυβέρνηση και επιδιώξεις Η κυβέρνηση σύµφωνα µε τις διακηρύξεις της επιδιώκει να διορθώσει το στρεβλό τοπίο που επικρατεί στον τηλεοπτικό κλάδο, όµως στην πραγµατικότητα δηµιουργεί περισσότερη αναρχία και ωθεί έναν κλάδο που ήδη αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα, σε οριακή κατάσταση. εν επιθυµεί να βάλει ρυθµίσει το τοπίο, αλλά αφενός να εκβιάσει και χειραγωγήσει τα υφιστάµενα ΜΜΕ κι αφετέρου να ανοίξει το δρόµο στους δικούς της παίκτες. Ε1. Οι ρυθµίσεις που έχουν ανακοινωθεί δεν βάζουν τάξη. Στην πραγµατικότητα δίνουν στο κράτος τη δυνατότητα να δηµοπρατήσει εκ νέου τις ψηφιακές συχνότητες. Ο σχεδιασµός της κυβέρνησης, µε βάση και όσα έχουν ως τώρα βγει στο φως της δηµοσιότητας δεν περιέχει βελτιωτικές ρυθµίσεις και προτάσεις. Νοµοθετείται η δυνατότητα εκ νέου δηµοπράτηση των τηλεοπτικών αδειών, χωρίς να διευκρινίζεται µάλιστα αν πρόκειται για τον πάροχο δικτύου ή τον πάροχο περιεχοµένου. Κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει, γιατί το ίδιο το Κράτος, έχει Η Η παραχωρήσει για περίοδο 15 ετών στην εταιρεία πάροχο ψηφιακού δικτύου DIGEA. εν µπορεί λοιπόν να δηµοπρατήσει κάτι που έχει ήδη πουλήσει. Ε2. Χωρίς διάλογο, η κυβέρνηση νοµοθετεί αυθαίρετα, επιδιώκοντας αυστηρά και µόνο να περάσει το δικό της πλαίσιο λειτουργίας, που προωθεί τις επιδιώξεις της. εν έχει ζητήσει προτάσεις από τους ενδιαφερόµενους, δεν έχει ζητήσει οικονοµικά ή άλλα απαραίτητα στοιχεία πριν προβεί σε οποιοδήποτε σχεδιασµό. 19

20 Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει σχεδιασµός, παρά µόνο η στρατηγική ελέγχου του υφιστάµενου τηλεοπτικού σκηνικού. εν έχει καλέσει τους φορείς που αφορούν οι ρυθµίσεις για να τους ενηµερώσει για τις προθέσεις της. εν έχει γίνει σωστή νοµική προετοιµασία, δεν έχει λάβει υπόψη καν την πραγµατικότητα. εν απαντά καν στις επιστολές που τις αποστέλλονται και δεν ανταποκρίνεται στις προσπάθειες να υπάρξει συζήτηση µε τους εκπροσώπους του κλάδου. Στην πραγµατικότητα, µε τις πράξεις της και τις εξαγγελίες της δείχνει ότι επιδιώκει να πλήξει την πολυφωνία και τον πλουραλισµό. Θα περίµενε κανείς από µια κυβέρνηση, µια αριστερή κυβέρνηση, που στο παρελθόν τόσο λόγο έκανε την ανάγκη σωστής λειτουργίας των δηµοκρατικών διαδικασιών να ακολουθήσει τουλάχιστον το δρόµο του διαλόγου µε τους εµπλεκόµενους φορείς. Ε3. Είναι τεράστια ευθύνη που έχει το πολιτικό καθεστώς και η πολιτεία που δεν έχουν ρυθµίσει το τοπίο. Οι ίδιοι οι τηλεοπτικοί σταθµοί επιθυµούν ένα ρυθµισµένο περιβάλλον για να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις του υγιώς. Κάθε φορά που αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση µια νέα πολιτική δύναµη, χτίζει το µύθο της παράνοµης λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθµών. Τα τελευταία 25 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις επιδίωκαν να µείνει αρρύθµιστος ο κλάδος των τηλεοπτικών συχνοτήτων, µε στόχο να κρατά όµηρους τους τηλεοπτικούς σταθµούς. Η αλήθεια είναι ότι οι κυβερνήσεις ευθύνονται τόσο για το στρεβλό και διαρκώς µεταβαλλόµενο νοµοθετικό καθεστώς όσο και για τις διαρκώς µαταιούµενες διαγωνιστικές αδειοδοτικές διαδικασίες χωρίς καν αιτιολόγηση. Ένα απόλυτα χαρακτηριστικό παράδειγµα, για συναφή κλάδο, είναι το εξής: Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί της χώρας (τοπικοί κατά τη νοµοθεσία και µε άδεις µονοετείς) ουδέποτε έχουν αδειοδοτηθεί από το 1988 (τότε ήταν η πρώτη και τελευταία φορά), µε την εξαίρεση του νοµού Αττικής. Ετσι, σε όλους τους νοµούς της χώρας λειτουργούν ραδιοσταθµοί µε άδεια µονοετούς διάρκειας (που ενδεχοµένως αδειοδοτήθηκαν άπαξ το 1988), που ούτε καν προκηρύσσονται διαγωνισµοί για την επαναδειοδότησή τους. Το ίδιο το πολιτικό σύστηµα νοµοθέτησε στρεβλώσεις, προκείµενου να µην πληρώνουν τα κόµµατα υποχρεώσεις τους. Σε αυτό το πλαίσιο νοµοθέτησαν τον υποχρεωτικό συµψηφισµό του τέλους χρήσεων συχνοτήτων (2%) µε την υποχρεωτική προβολή προεκλογικών τηλεοπτικών µηνυµάτων των κοµµάτων, ώστε να µην πληρώνουν την αγορά του τηλεοπτικού χρόνου για διαφηµίσεις. Υπενθυµίζεται ότι από το 1989 η κρατική διαφήµιση κατανενόταν στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ χωρίς τα τελευταία να έχουν αδειοδοτηθεί συνολικά. Μήπως αυτή η πολιτική συµπεριφορά δεν έδειχνε την αντίθεση του 20

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους

ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΨΤ) Μερικές συχνές απορίες και οι απαντήσεις τους 1. Είναι η ΕΕΤΤ ανεξάρτητη αρχή ή είναι ρυθµιστική αρχή και τι ρόλο έχει στο πεδίο της ψηφιακής τηλεόρασης; Η ΕΕΤΤ έχει ρητά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΙ Α Ε-BUSINESS FORUM ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ HΛΕΚΤΡΑ PALACE - AΘΗΝΑ 13.11.2008 Αλέξανδρος Οικονόµου ιδάκτωρ Νοµικής - ικηγόρος Ειδικός Επιστήµονας ΕΣΡ economou@age-law.gr

Διαβάστε περισσότερα

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι,

16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014. Κυρίες και Κύριοι, 16 ο Infocom World 2014: Ψηφιακή Μετάβαση: Η επόµενη µέρα! Τοποθέτηση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, ρ. Ν. Παπαουλάκη 21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και Κύριοι, Αποτελεί τιµή και χαρά να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, ανοίγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) - Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας Κοινή τοποθέτηση ΣΔΕ, ΕΙΤΗΣΕΕ, ΕΔΕΕ στο υπό δημόσια διαβούλευση σ/ν του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου» Την Παρασκευή 1 η Ιουλίου 2016, ο Υπουργός Επικρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011 Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Τηλέμαχου Χυτήρη στο Συνέδριο της ΕΕΤΤ Η ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί μια πραγματικότητα για την Ελλάδα. Ήδη σήμερα, με τη συντονισμένη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: fwa@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη Ζώνη των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 3,4-3,8 GHz Μαρούσι, Απρίλιος 2013 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Περίοδος: 13 15 Σεπτεμβρίου 2016 Περιοχή έρευνας: Πανελλαδική Δείγμα: Μέθοδος: Σταθμίσεις: Ψηφοφόροι, άνδρες & γυναίκες, άνω των 17 ετών, 1.004 ψηφοφόροι

Διαβάστε περισσότερα

Κον Τ. Πετρόπουλο Σταδίου 29 ΤΚ Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Κον Κατρούγκαλο ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κον Τ. Πετρόπουλο Σταδίου 29 ΤΚ Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Κον Κατρούγκαλο ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ: Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Κον Τ. Πετρόπουλο Σταδίου 29 ΤΚ 10110 email : gramm_k.asfalisis@yeka.gr Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Κον Κατρούγκαλο KOIN: Υπουργό Επικράτειας Κον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3/2016 25/10/2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανδρέας Θεοφάνους Νεόφυτος Επαμεινώνδας Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον Βασικός στόχος της μελέτης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα. Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2014 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 278 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ Βασικά oικονοµικά στοιχεία 2005 Μεταβολή 2005 Σύνολο καθαρών εσόδων 103.850 84.742

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αύξηση σε Καθαρά Έσοδα και Μεικτά Λειτουργικά Κέρδη ως αποτέλεσμα της αποδοτικής εμπορικής πολιτικής και των αποτελεσματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία % εκ-07 εκ-06 Μεταβολή εκ-07 εκ-06 '000 '000

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2012 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου

Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Opinion Η συνεισφορά της Cyta Ελλάδος στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου Γιάννης Κουλίας H ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη µέσω της σύγκλισης τεχνολογιών, η ανάπτυξη καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών µεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Συγχωνεύσεις & Εξαγορές Αλυσίδων S/M Η νέα τάξη πραγμάτων στο ελληνικό λιανεμπόριο Μάιος 2015 Δρ Πέτρος Δασόπουλος, Ph.D.,MRSC, MBAM DASO BUSINESS PERFORMANCE CEO/Business Strategist Αλλάζει ο χάρτης των

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων

Λειτουργία ραδιοφωνικών σταθµών ελεύθερης λήψης µέσω δορυφόρου ή άλλων δικτύων ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 4/9.9.2003 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 9 Σεπτεµβρίου 2003 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 3/01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 214 Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο και τομέα του εμπορίου η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Τηλ. : 2310 539817, Fax : 2310 541933 URL www.sbbe.gr Με την παράκληση να δηµοσιευθεί Πέµπτη, 25 Ιουνίου, 2009 Θέµα: Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Μαρούσι, 14-2-2003 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:276/49 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισµός Καθορισµού των Τελών Χρήσης του Φάσµατος και των Τελών Εκχώρησης Ραδιοσυχνοτήτων Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012

Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 Αποτελέσματα Δωδεκάμηνου 2012 29 Μαρτίου 2013 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση πελατειακής βάσης κατά 21% στις συνδυαστικές υπηρεσίες έναντι του 2011 Μερίδιο 42% στους νέους συνδροµητές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3

Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...3 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κανονισµό Χορήγησης ικαιωµάτων Χρήσης Μεµονωµένων Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων ΜΑΙΟΣ 2006 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ

Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Στατιστικά απασχόλησης στην ΕΕ Κύρια στατιστικά στοιχεία Ποσοστά απασχόλησης κατά φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο Το 2014, στις χώρες της ΕΕ (EU-28) το ποσοστό απασχόλησης για τα άτομα ηλικίας 15 έως

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/52 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση κοινής απόφασης περί καθορισμού μηχανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ» Στο πλαίσιο της υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Σ.Ε.ΔΙ.Κ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΥΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Αθήνα 20 Μαίου 2007 Το Σωµατείο Ερµηνευτών Διαφηµιστικών κειµένων,αφού πραγµατοποίησε συναντήσεις µε τα Δ.Σ της Ε.Δ.Ε.Ε και της ΠΑ.Κ.Τ, διαµόρφωσε τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. www.eetep.gr 19 + 1 ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΣ 1. Η ΕΕΤΕΠ συμφωνεί και υπερθεματίζει για την θεσμική αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός σαφούς, ξεκάθαρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων

δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή των οποίων Κυρίες και κύριοι Με την ευκαιρία του 2 ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου µου δίνεται η δυνατότητα να µιλήσω για ένα κατεξοχήν εργαλείο ανάπτυξης, τις συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

επικεντρωθεί στην απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης των επιχειρήσεων,

επικεντρωθεί στην απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης των επιχειρήσεων, Η Delta Company είναι μια online λύση που συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για τη σύσταση και λειτουργία της επιχείρησής σας. Έχουμε επικεντρωθεί στην απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεγιστοποίησε η Ελληνική Κυβέρνηση τα Έσοδα από την Εκχώρηση των Τεσσάρων Τηλεοπτικών Αδειών; Γρηγόρης Θ. Παπανίκος

Μεγιστοποίησε η Ελληνική Κυβέρνηση τα Έσοδα από την Εκχώρηση των Τεσσάρων Τηλεοπτικών Αδειών; Γρηγόρης Θ. Παπανίκος Μεγιστοποίησε η Ελληνική Κυβέρνηση τα Έσοδα από την Εκχώρηση των Τεσσάρων Τηλεοπτικών Αδειών; Γρηγόρης Θ. Παπανίκος (5 Σεπτεμβρίου 2016) Δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συχνότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas.

ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Λεωφ. Κηφισίας 76-78, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 8113411, Fax.:210 8113456, www.tellas. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΛΛΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ Η ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 3,5 GHZ ΤΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Αριθ. 650/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθ. 650/16.12.2008 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 16 εκεµβρίου 2008 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012

Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αποτελέσματα 1 ου Εξαμήνου 2012 Αύγουστος 2012 Σηµαντικά Σηµεία Αύξηση ταµειακών διαθεσίµων: οι λειτουργικές ταµειακές ροές του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012 ανήλθαν σε 37,9 εκατ. (+43,2% σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χαιρετισμός του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Σπύρου Βούγια, στην ημερίδα του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

Μαρούσι, εκέµβριος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 529/138/30-6-2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ «ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ FEMTOCELLS ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 Ε. ΣΤ ΤΟΥ Ν. 2801/2000» (ΦΕΚ 1458/Β /20-7-2009)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών.

Μετάδοση από τηλεοπτικούς σταθµούς διαφηµίσεων παιδικών παιχνιδιών. Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 2/18.02.2014 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO CLIPS) AΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Aθήνα, Ιανουάριος 2012 ΑΝΟΙΚΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑ ΟΣΗ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ (VIDEO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα