ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 690 0,90 H εφημερίδα που γράφει την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος Εκδότης-Διευθυντής Βασίλης Λαζαρίδης Συναυλία «Μαζί για το Παιδί»: Mία ακόμη επιτυχία για τα παιδιά! Η Ηρώ Σαΐα, μιλάει στη Θάλεια Χούντα ΣΕΛ. 11 Συνέντευξη Τύπου στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας «Το ποδήλατο στη ζωή μας» ΣΕΛ. 7 Εντεκα συλλήψεις με παραπομπή τους στο αυτόφωρο και ζημιά στη μεγάλη μας φίλη, την Εθνική Τράπεζα Mια αξιέπαινη πράξη από τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική «ΡΕΑ» Δωρεάν και εφ όρου ζωής παροχές στα χρυσά κορίτσια της υδατοσφαίρισης ΣΕΛ. 6 Επιβεβαιώθηκε η κάθοδος του Κ. Αρβανιτόπουλου στην Α Πειραιά ΣΕΛ. 10 γνώμη Ο Δήμος Πειραιά στηρίζει τις «Διαδρομές Καρδιάς» ΠΟΡΟΣ ΣΕΛ. 9 Διαβατήριο ανεργίας ΓΡΑΦΕΙ Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ΣΕΛ Παραμένει το Ειρηνοδικείο ΣΕΛ Η«ΔΙΑΣ» Ιχθυοκαλλιέργιες δίνει απαντήσεις ΣΕΛ. 3 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΕΛ. 5 Ανδρουλάκης: Να επιτευχθεί αναγκαία εθνική και κοινωνική συνοχή ΣΕΛ. 15 Προμελέτη για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Δ. Πειραιά ΣΕΛ. 8 ΣΕΛ. 14 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ Ηλιάννα Παπαγεωργίου: «Πήγα στο Μις Υφήλιος για τη χώρα μου» ΣΕΛ. 4 Από τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη Σύσκεψη για την προώθηση των έργων στα νησιά

2 02 ME MIA MATIA ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ένα χαμόγελο... εικόνες ευρώ ετησίως... σύνταξη πρόκειται να αρχίσει να εισπράττει από τον Νοέμβριο η πρώην πορνοστάρ Ιλόνα Στάλερ, γνωστή με το όνομα «Τσιτσιολίνα». Αυτό το ισόβιο επίδομα θα καταβληθεί στην ουγγρικής καταγωγής πορνοστάρ ως αποζημίωση για το γεγονός ότι θήτευσε ως βουλευτής της ιταλικής Βουλής για πέντε συναπτά έτη, από το 1987 ως το Zητούνται 3 σοβαρά άτομα (άνω των 22 ετών) για εργασία από το χώρο τους μέσω H/Y, μερική ή ολική απασχόληση. Πληροφορίες στο site ΤΗΛ Κοπέλα, πτυχιούχος Πληροφορικής με προϋπηρεσία σε τραπεζικό οργανισμό και σε εταιρεία πληροφορικής στο τμήμα δοκιμών(testing) και υποστήριξη των εφαρμογών, ζητεί εργασία. Πληροφορίες ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τηλ.: Fax : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 5/2011 Η ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. προκηρύσσει, σύμφωνα με την Απόφαση 680/45/ του Διοικητικού Συμβουλίου της, ΑΝΟΙ- ΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (CPV: , , ) ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΕΙ- ΡΑΙΑ, (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 5/2011), προϋπολογιζόμενης δαπάνης (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανώτατο Όριο για την μη κήρυξη ως ασύμφορου) ,00 για την αρχική διάρκεια της σύμβασης (12 μήνες με δικαίωμα παράτασης 3 μήνες με μονομερή δήλωση της ΕΤΑΝΑΛ και άλλους 3 μήνες με συναίνεση του αναδόχου)/ ,00 συμπεριλαμβανομένης μεγίστης διάρκειας παρατάσεων, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των κρατήσεων (Προϋπολογισμός Ιχθυόσκαλας Δημοσίου Πειραιά) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Γ της παρούσας διακήρυξης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 09/11/2011, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε., Αριστοτέλους 8, Καλλιθέα Αττικής. Δεκτές θα γίνονται σφραγισμένες προσφορές, στην Ελληνική γλώσσα, υπογεγραμμένες από τους νομίμους εκπροσώπους σας. Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (οδό Αριστοτέλους 8, 3ος όροφος, Καλλιθέα Αττικής) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω ταχ.δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού μέχρι την μ.μ. Κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού οι προσφορές κατατίθενται από την π.μ. μέχρι την π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης (Αριστοτέλους 8, 3ος όροφος, Καλλιθέα Αττικής). Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία και ώρα θα επιστραφούν ως μη αποδεκτές. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην Διακήρυξη. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ή χρηματοοικονομικού ιδρύματος ή του ΤΣΜΕΔΕ ποσού ίσου με το 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α. ( ΕΥΡΩ) και η εγγύηση καλής εκτέλεσης ομοίως για ποσό ίσο με το με το 10% της συνολικής (ανώτατης) συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα μέχρι και 07/05/2012 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο είναι η 23/09//2011. Η ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΦΕΚ είναι η 23/09/2011. Η ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι η 15/09/2011. Παραλαβή του τεύχους της Διακήρυξης θα λαμβάνει χώρα και λοιπές πληροφορίες θα παρέχονται από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑ- ΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 8, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ , Fax : κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και η διακήρυξη θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. (www.etanal.gr) Καλλιθέα, 21/09/2011 Ο ΔΙΕΥΘΥNΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 1049 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 0,90 Μέλος της Ενωσης Ιδιοκτητών και Εκδοτών Πειραϊκού Τύπου ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1996 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 30, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ: ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 4, ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 61, ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕ» & «ΜΕΛΛΟΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: ΡΕΝΑ ΚΑΝΑΚΗ Τηλ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ: ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ (ΕΤΗΣΙΑ): ΙΔΙΩΤΕΣ 100 ΔΗΜΟΙ - ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΔΗΜΟΣΙΟ - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΙ 150 ΔΙΑΝΟΜΗ: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΡΓΟΣ αυτή η εβδομάδα κάποτε ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1905: Ο νεαρός φυσικός Άλμπερτ Αϊνστάιν δημοσιεύει την ειδική θεωρία της σχετικότητας. 1944: Υπογράφεται στην Καζέρτα της Ιταλίας η «Συμφωνία της Καζέρτας», ανάμεσα στους Σαράφη, Ζέρβα και Σκόμπυ, που προβλέπει ότι όλες οι ανταρτικές δυνάμεις που δρουν στην Ελλάδα τίθενται υπό τις διαταγές της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου. 2000: Το επιβατηγό πλοίο «Εξπρές Σαμινα» βυθίζεται στ' ανοιχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα. 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1932: Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκλονίζει την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Ολόκληρα χωριά καταστρέφονται, 161 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται. 1941: Ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ). 1989: Η Βουλή παραπέμπει στο Ανώτατο Δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκωτά τους Ανδρέα Παπανδρέου, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα, Παναγιώτη Ρουμελιώτη, Γιώργο Πέτσο και Δημήτρη Τσοβόλα. 2004: Νταλίκα συγκρούεται με λεωφορείο του ΚΤΕΛ στο 173o χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας, με αποτέλεσμα 7 μαθητές του Λυκείου Φαρκαδόνας να σκοτωθούν και 23 να τραυματιστούν. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1916: Εθνικός διχασμός προ των πυλών. Η Ελλάδα βρίσκεται με δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, η μία στη Θεσσαλονίκη υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο και η άλλη στην Αθήνα υπό την επιρροή του βασιλιά Κωνσταντίνου. Αιτία, η διχογνωμία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου για το αν η χώρα έπρεπε να συνταχθεί ή όχι με τις δυνάμεις της Αντάντ κατά τη διάρκεια του Α' Παγκόσμιου Πολέμου. 1973: Υποβάλει την παραίτησή του από τη χουντική κυβέρνηση Μαρκεζίνη ο Νικόλαος Μακαρέζος, εκ των πρωτεργατών του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ακολουθούν και άλλοι στρατιωτικοί υπουργοί. 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1922: Ο Γεώργιος Β' ανακηρύσσεται βασιλιάς των Ελλήνων, μετά την παραίτηση του Κωνσταντίνου Α'. 1925: Ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει τη Συντακτική Συνέλευση και προκηρύσσει εκλογές, τις οποίες όμως δεν θα διενεργήσει και θα επιβάλει δικτατορία. 1974: Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αναγγέλλει την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1922: Η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη συμφωνία της Διάσκεψης των Μουδανιών, με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Έβρο. 1969: Η Αθήνα αρχίζει να υδροδοτείται από το Μόρνο. 1988: Ο Ανδρέας Παπανδρέου υποβάλλεται σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Χέρφιλντ του Λονδίνου. 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 331 π.χ: Στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων, ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρείου Γ' του Κοδομανού. Με τη νίκη του αυτή, ο μέγας στρατηλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της περσικής αυτοκρατορίας. 1873: Κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερίς» και εκδότη τον Κορομηλά. 1922: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δηλώνει ότι αποχωρεί οριστικά από την πολιτική. Θα επιστρέψει θριαμβευτικά το : Η Κύπρος ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος. (εθνική εορτή) 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912: Οι Κρήτες βουλευτές γίνονται δεκτοί από την Ελληνική Βουλή, έπειτα από πολύμηνη προσπάθεια να μετάσχουν κι αυτοί στις εργασίες της, ώστε να επισπευτεί η ένωση της νήσου με την Ελλάδα. 1914: Ο Σπύρος Σπυρομίλιος κηρύσσει την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. 1947: Η διεθνής ομοσπονδία αυτοκινήτου καθιερώνει αγώνες στην κατηγορία της Formula 1.

3 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ δ.τ. «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» Μάνδρα Αττικής, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η εταιρεία, θορυβημένη, αλλά και αγανακτισμένη, από τις διαστάσεις των συκοφαντιών σχετικά με τις εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιέργειας στη νήσο Πόρο, και μολονότι μέχρι πρότινος υιοθέτησε στάση ανοχής και διαλλακτικότητας, κρίνει πως η περαιτέρω διατήρηση της στάσης αυτής είναι άνευ αποτελέσματος. Είναι προφανές πλέον ότι ο διάλογος, με ανταλλαγή τεκμηριωμένων και επιστημονικών απόψεων και στοιχείων δεν εξυπηρετεί ορισμένους. Κατόπιν και των τελευταίων δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας, τα οποία αφενός προκάλεσαν σωρεία αντιδράσεων τόσο στην τοπική κοινωνία του Πόρου όσο και στην ευρύτερη κοινή γνώμη που ενδιαφέρεται για το θέμα και παρακολουθεί τις τρέχουσες εξελίξεις, και αφετέρου πλήττουν με τον πιο βάναυσο τρόπο την καλή φήμη και αξιοπιστία της εταιρείας, η προσφυγή στην ποινική δικαιοσύνη κρίθηκε αναπόφευκτη και αναγκαία. Η εταιρεία προτίθεται να λάβει κάθε απαιτούμενο νομικό μέτρο προς προάσπιση των συμφερόντων της, οδηγώντας στη δικαιοσύνη οποιονδήποτε προσπαθεί μεθοδευμένα, με ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία, να πλήξει το κύρος, τη φήμη, την πίστη της, αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτήν. Για την εταιρεία Ο Πρόεδρος Στέλιος Πιτάκας 1ο χλμ. Αττικής Οδού, Μάνδρα Αττικής Τ: F:

4 04 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Από τον αντιπεριφερειάρχη Νήσων Δημήτρη Κατσικάρη Σύσκεψη για την προώθηση των έργων στα νησιά Συντονισμός λιμένων υπέρ της κρουαζιέρας ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ σύσκεψη για την προώθηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των νησιών προκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης με την πρόσκληση κλιμακίου της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης (ΜΟΔ), για τους Δήμους Αίγινας, Τροιζηνίας, Πόρου και Ύδρας. Στη σύσκεψη πήραν μέρος ο δήμαρχος Τροιζηνίας Γιάννης Σαμπάνης, Πόρου Δημήτρης Στρατηγός, Ύδρας Άγγελος Κοτρώνης και τεχνικά στελέχη όλων των Δήμων. Από την πλευρά της ΜΟΔ παρευρέθηκαν και έδωσαν κατευθύνσεις για την ωρίμανση των προτάσεων, τα στελέχη της μονάδας Μάκης Καλτσάς, Ελένη Μπούτσικου, Ηλίας Κανελόπουλος και Νίκος Παπανικολάου, ενώ συμμετείχαν με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Ενότητας με επικεφαλής τον διευθυντή Νάσο Μοσχολέα, όπως και τα στελέχη της τέως ΤΥΔΚ που ασχολούνται με τα έργα των νησιών. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν όλες οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο ΕΣΠΑ, έγινε αναλυτική προσέγγιση σε κάθε μία από αυτές και αποφασίστηκε η επιμέρους συνεργασία, προκειμένου να συμπληρωθούν οι φάκελοι και να είναι πλήρεις από κάθε πλευρά. Μετά τη σύσκεψη ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Προχωρήσαμε στη σημερινή διαδικασία με τη συμμετοχή των στελεχών της ΜΟΔ, για να θωρακίσουμε με την απαιτούμενη πλήρη ωρίμανση τα έργα στα νησιά μας, προκειμένου να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ και την ανάπτυξη που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο, με υποδομές ουσίας και όχι λόγια και μακέτες για τη βιτρίνα. Τόσο με τα έργα που προωθεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, όσο και με τα έργα που προετοίμασαν και προτείνουν οι δήμοι, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις στέρεες βάσεις που απαιτούνται για το μέλλον. Μέσα από τη σημερινή συνεργασία με τη ΜΟΔ, τις τεχνικές μας υπηρεσίες και τους Δήμους, κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και ανοίγει ο δρόμος για εντάξεις σημαντικών έργων στο ΕΣΠΑ, στόχος που αποτελεί προτεραιότητα τόσο για τον Περιφερειάρχη Γιάννη Σγουρό, όσο και για την νεοσύστατη περιφερειακή ενότητα νήσων. Ευχαριστώ θερμά τον υπουργό ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοϊδη για την πολυσήμαντη συνεργασία με τη ΜΟΔ, γιατί βοηθάει τη δουλειά μας και ενισχύει την τεχνογνωσία που μέσα από τη συνεργασία οδηγεί σε αποτελέσματα». xxxz Προτάσεις για βελτίωση της καθαριότητας από τον Γιάννη Μίχα Να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ και να αξιοποιήσει στο έπακρο κάθε δυνατότητα στον τομέα της ανακύκλωσης, που στον Δήμο του Πειραιά βρίσκεται ακόμη σε εμβρυικό στάδιο, πρότεινε στη δημοτική αρχή κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννης Μίχας. Αντικείμενο της συζήτησης του Δ.Σ. ήταν η διαχείριση των στερεών αποβλήτων επί τη βάσει μελέτης που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Δήμου με στόχο την βελτίωση της εικόνας της πόλης και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Όπως επεσήμανε στην τοποθέτησή του ο κ. Μίχας, ο Πειραιάς έκανε στραβή αρχή με την ανακύκλωση γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τα οποία ο Δήμος έχει μόλις 5 ειδικά απορριμματοφόρα για μπλε κάδους. «Αυτό πρακτικά σημαίνει» τόνισε ο Γιάννης Μίχας «ότι ούτε τα αυτοκίνητα επαρκούν για να συλλέξουν τα απορρίμματα από τους μπλε κάδους, ούτε οι κάδοι επαρκούν για τις ανάγκες της πόλης. Άρα πολλοί μπλε κάδοι χρησιμοποιούνται ως συμβατικοί και τα απορρίμματά τους συλλέγονται από τα συμβατικά απορριμματοφόρα. Πρόκειται δηλαδή για ανακύκλωση στα λόγια και στην πράξη για κοροϊδία. Επίσης εάν ρίξει κανείς μια ματιά στους δρόμους της πόλης θα διαπιστώσει ότι σε άλλα σημεία υπάρχουν μόνο συμβατικοί κάδοι και σε μερικά μόνο μπλε. Ακόμη μια απόδειξη της στρεβλής λειτουργίας της ανακύκλωσης στην πόλη μας». Στην συνέχεια της τοποθέτησής του ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα: 1. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας και κατ' επέκταση της απόδοσης και της ποιότητας δουλειάς των εργαζομένων στον τομέα Καθαριότητας. 2. Εγκατάσταση νέων μπλε κάδων ανακύκλωσης για να αυξηθεί δραστικά ο σημερινός αριθμός και να καλυφθούν αποτελεσματικότερα οι ανάγκες της πόλης ώστε να πετύχουμε την αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών. 3. Οι μπλε κάδοι πρέπει να τοποθετηθούν βάσει ειδικού σχεδιασμού ώστε να ανατραπεί η σημερινή κατάσταση που σε ορισμένες οδούς βλέπουμε μόνο συμβατικούς ή μόνο μπλε κάδους και φυσικά να διασφαλιστεί η μεταφορά τους από τα ειδικά απορριμματοφόρα. 4. Δημιουργία πράσινων σημείων (Green Points) συλλογής υλικών. Πρόκειται για περιφραγμένους, καλά χωροθετημένους και φυλασσόμενους χώρους στους οποίους συλλέγονται υλικά όπως είναι τα οικιακά απόβλητα ελεγχόμενης επικινδυνότητας 5. Δημιουργία Μονάδας Κομποστοποίησης οργανικών προεπιλεγμένων αποβλήτων τόνων. Τα πράσινα απόβλητα των δημοσίων εκτάσεων κήπων, πάρκων κλπ μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού για τις ανάγκες του δήμου και των δημοτών. 6. Περισυλλογή ειδικών μορφών απορριμμάτων στους χώρους όπου αυτά παράγονται μαζικά. Για παράδειγμα στα Σχολικά συγκροτήματα, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στα Εμπορικά σημεία της πόλης 7. Τοποθέτηση καλαίσθητων και εύχρηστών κάλαθων υποδοχής απορριμμάτων, τόσο στο κεντρικό Πειραιά όσο και στις περιφερειακές συνοικίες. 8. Δημιουργία και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και σε διάφορα σημεία του Πειραιά, Οδηγού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος του Δήμου, που θα καταγράψει τις υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής αλλά και των φορέων, συλλόγων, οργανισμών και των ίδιων των δημοτών, με στόχο την τήρηση της καθαριότητας της πόλης και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Η κοινή θέληση πρέπει να γίνει και κοινή προσπάθεια! 9. Η Δημοτική Αστυνομία ασκεί επισταμένους ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα που ρυπαίνουν το περιβάλλον. 10. Συστηματικές ενημερωτικές καμπάνιες ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, με σκοπό να επαναπροσδιορίσουμε όλοι μας τη σχέση με περιβάλλον που ζούμε, αλλά και την ατομική ευθύνη που έχει ο καθένας απέναντι σ αυτό. Οποιαδήποτε προσπάθεια για τη ριζική αντιμετώπιση της καθαριότητας και της αξιοποίησης των αστικών αποβλήτων της πόλης προϋποθέτει την καθημερινή συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην επιτυχία της. «Σε κάθε περίπτωση η παράταξή μας πιστεύει ότι εάν η δημοτική αρχή δείξει αλλαγή στη νοοτροπία, οι πολίτες θα ακολουθήσουν. Εάν εμείς κάνουμε την αρχή η πόλη μπορεί να αλλάξει. Οι πολίτες θέλουν να δουν έναν ομορφότερο και καθαρότερο Πειραιά. Οι πολίτες θέλουν να καμαρώσουν έναν ομορφότερο και καθαρότερο Πειραιά. Ο Πειραιάς μπορεί να γίνει μια καθαρή πόλη βασισμένη σε σύγχρονες μεθόδους αποκομιδής απορριμμάτων και στη φιλική στο περιβάλλον συμπεριφορά των δημοτών του. Ο στόχος είναι δύσκολος, δεν είναι όμως ανέφικτος. Αρκεί να κάνουμε μια νέα αρχή με σεβασμό στο περιβάλλον, στην πόλη και στα χρήματα που καταβάλλουν οι συμπολίτες μας που είναι από τα υψηλότερα στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα» επεσήμανε στο κλείσιμο της τοποθέτησης του ο Γιάννης Μίχας. xxxz ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ δημιουργία «Ενωσης Λιμένων Κρουαζιέρας», η οποία θα αποτελείται από οκτώ λιμάνια της Ενωσης Λιμένων Ελλάδας (ΕΛΙΜΕ) -Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Βόλος, Ηράκλειο και Καβάλα- και έξι Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία - Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κατάκωλο, Κως, Χανιά- αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΙΜΕ που συνεδρίασε στο κτίριο του Οργανισμού Λιμένος Ελλάδας (ΟΛΠ Α.Ε.). Αποφασίσθηκε η «Ενωση Λιμένων Κρουαζιέρας», στο μέλλον, να διευρυνθεί αναλόγως των κριτηρίων και αιτήσεων προς την ΕΛΙΜΕ. Στόχος της Ενωσης, όπως αναφέρθηκε, είναι η ανάπτυξη και ο ενιαίος συντονισμός στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών κρουαζιέρας. Επίσης, αποφασίσθηκε η ενεργοποίηση των μηχανισμών ένταξης στα Ecoports της Ευρώπης (Περιβαλλοντικά Λιμάνια) όλων των μεγάλων λιμανιών της χώρας, με έμφαση στα λιμάνια κρουαζιέρας, όπως και η άμεση ενεργοποίηση του fast track στα λιμάνια και ένταξη στο ΕΣΠΑ μέσω ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων) όλων των λιμενικών έργων που είναι ώριμα. Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Θάνος Πάλλης, παρουσίασε τους στόχους ενός αποτελεσματικού και λειτουργικού Εθνικού Λιμενικού Συστήματος, του οποίου, όπως είπε, η τελική φάση εφαρμογής θα αρχίσει πριν από το τέλος του έτους και κάλεσε την ΕΛΙΜΕ να συμβάλει ισχυρά στην ανάπτυξή του, όπου τα 12 εθνικά λιμάνια θα έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. xxxz Παπακωνσταντίνου: Δεν αποκλείει πετρελαιοκίνηση σε Αθήνα, Πειραιά ΘΕΤΙΚΟΣ στο ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στην Αθήνα και τον Πειραιά εμφανίστηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γ. Παπακωνσταντίνου ενημερώνοντας την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε πάντως ότι ακόμη είμαστε στη φάση της εξέτασης του θέματος και ότι δεν υπάρχει ειλημμένη απόφαση δεδομένου ότι η άρση της απαγόρευσης πρέπει να συνδυαστεί και με μια σειρά άλλων μέτρων, όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων για την ποιότητα των καυσίμων, η καθιέρωση πράσινου δακτυλίου και η ανανέωση του στόλου των γηρασμένων αυτοκινήτων. Αναφερόμενος στο μέτρο του δακτυλίου ο υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι πλέον έχει χάσει τον περιβαλλοντικό του χαρακτήρα και ότι πρέπει να αναζητήσουμε ένα πιο «έξυπνο» μέτρο που θα αντικαταστήσει τον δακτύλιο. xxxz

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΟ ΘΕΜΑ 05 Εντεκα συλλήψεις με παραπομπή τους στο αυτόφωρο και ζημιά στη μεγάλη μας φίλη, την Εθνική Τράπεζα ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΕΚΑ άτομα έχουν συλληφθεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ κατηγορείται ένας ακόμα για την απάτη με τα εικονικά τροχαία στην Εθνική Ασφαλιστική. Σε 182 ύποπτους φακέλους ζημιών που εξετάσθηκαν διαπιστώθηκε ζημιά ευρώ,ενώ η έρευνα συνεχίζεται και...σε άλλους φακέλους από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Κύκλωμα από υπαλλήλους ασφαλιστικής εταιρείας, πραγματογνώμονες, ασφαλιστικούς πράκτορες καθώς και έναν ιδιοκτήτη συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, το οποίο καταχράσθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό από την Εθνική Ασφαλιστική με ανύπαρκτες, εικονικές ή υπερκοστολογημένες ζημιές σε οχήματα εξαρθρώθηκε, χθες ( ) στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από πολυήμερες έρευνες της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Στην εξάρθρωση του κυκλώματος συνέδραμαν κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ σημαντικός ήταν ο ρόλος των αρμόδιων ελεγκτών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στον εντοπισμό των ενδείξεων για τη δράση του κυκλώματος και στη μετέπειτα υποστήριξη των αστυνομικών ερευνών. Στις 182 ενδεικτικές υποθέσεις φακέλους που εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε η παράνομη είσπραξη αποζημιώσεων, συνολικού ύψους ευρώ, που προέκυψαν από εικονικές ή ανύπαρκτες ζημιές οχημάτων από τροχαία ατυχήματα, κακόβουλες ενέργειες τρίτων, βλάβες από φυσικές καταστροφές, θραύσεις κρυστάλλων κλπ. Επίσης, όπως διαπιστώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις, σε πραγματικές ζημιές οχημάτων που είχαν κοστολογηθεί και είχαν εισπραχθεί κανονικά τα αντίστοιχα ποσά από τους δικαιούχους, τα μέλη του κυκλώματος είχαν εισπράξει μεγαλύτερα ποσά, ως αποζημιώσεις, εν αγνοία των δικαιούχων. Με την ολοκλήρωση της έρευνας των 182 ύποπτων φακέλων περατώθηκε και η πρώτη φάση των αστυνομικών ερευνών, που άρχισαν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2011, ύστερα από σχετική καταγγελία των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ο έλεγχος και άλλων φακέλων στο Υποκατάστημα της Εθνικής Ασφαλιστικής στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τον εντοπισμό και άλλων παρομοίων περιπτώσεων. Η δράση του κυκλώματος - εγκληματικής οργάνωσης, που δρούσε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προσδιορίζεται τουλάχιστον από το έτος 2008, αφορούσε στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής και συμμετείχαν, από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα, δώδεκα (12) άτομα. Ειδικότερα, συμμετείχαν πέντε (5) υπάλληλοι του Τομέα Ζημιών και Αναλήψεων του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, δύο (2) συμβεβλημένοι πραγματογνώμονες, δύο (2) ασφαλιστικοί πράκτορες, καθώς και ένας (1) ιδιοκτήτης συνεργείου αποκατάστασης ζημιών οχημάτων και πώλησης ανταλλακτικών με δύο (2) συγγενικά του πρόσωπα. Οι έντεκα (11) από τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα εξαπάτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής έχουν συλληφθεί στο όρια του αυτοφώρου, ενώ ένας ακόμα, που κατηγορείται για συμμετοχή στο κύκλωμα, δεν συνελήφθη καθόσον δεν συνέτρεχαν τα κριτήρια της αυτόφωρης διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, που εκδηλώθηκε ταυτόχρονα, σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Βέροιας και των Γιαννιτσών, πραγματοποιήθηκαν είκοσι τέσσερις (24) έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις, γραφεία, καταστήματα, συνεργεία επισκευής οχημάτων, εξοχικές κατοικίες, παρουσία δέκα (10) Εισαγγελικών Λειτουργών. Ειδικότερα, από την έρευνα που έγινε, στην Αθήνα αλλά και στο Υποκατάστημα της Ασφαλιστικής Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, στους 182 ύποπτους φακέλους ζημιών, διαπιστώθηκε ότι: Σε 110 φακέλους έχουν επισυναφθεί 450 πλαστά τιμολόγια, συνολικού ποσού ,10 ευρώ, τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από 11 συνεργεία αυτοκινήτων, εκ των οποίων τα 10 είναι ανύπαρκτα. Σε 50 φακέλους, που αφορούν σε αποζημιώσεις συνολικού ποσού ευρώ, έχουν επισυναφθεί, στην αντίστοιχη Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, (ίδιες) φωτογραφίες οχημάτων που απεικονίζουν την ίδια ζημία. Σε 5 φακέλους, σε διαφορετικές περιπτώσεις αποζημιώσεων, χρησιμοποιήθηκαν φωτογραφίες του ιδίου οχήματος, με τρεις διαφορετικές πινακίδες κυκλοφορίας. Σε 97 φακέλους, που αφορούν σε αποζημιώσεις βλαβών οχημάτων, συνολικού ποσού ευρώ, η ζημία για την οποία καταβλήθηκε αποζημίωση, είναι μικρότερη αναντίστοιχη από την τελικώς καταβληθείσα αποζημίωση. 172 επιταγές αποζημίωσης, συνολικού ποσού ευρώ, που έχουν εκδοθεί σε ονόματα δήθεν ζημιωθέντων, εισπράχθηκαν από μη δικαιούχους με οπισθογράφηση του σώματος της επιταγής. Σε 154 φακέλους, γνωματεύονται, πιστοποιούνται και εγκρίνονται αποζημιώσεις για ζημίες μεγαλύτερου κόστους του πραγματικού. Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν στα σπίτια, τα γραφεία και τις εξοχικές κατοικίες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων,: Δέκα πέντε (15) μηχανικές σφραγίδες με στοιχεία διαφόρων ανύπαρκτων εταιρειών των οποίων πλαστά τιμολόγια & αποδείξεις παροχής υπηρεσιών είχαν βρεθεί σε φακέλους αποζημιώσεων εικονικών ζημιών οχημάτων Αποδείξεις Πληρωμής, διαφόρων χρηματικών ποσών, τα οποία υπέχουν και θέση εντάλματος στο ταμείο της Ασφαλιστικής Εταιρείας, με διάφορα ονόματα δικαιούχων Μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών και στελέχη πλαστών Τιμολογίων. Ιδιόχειρες σημειώσεις με στοιχεία οχημάτων, ονομάτων, ΑΦΜ και αυτοσχέδια σκαριφήματα σημείων σύγκρουσης οχημάτων. Πλήθος φωτογραφιών, στις οποίες απεικονίζονται οχήματα που φέρουν εικονικές ζημιές. Ιδιόχειρες σημειώσεις που αναγράφουν αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων, ονόματα πραγματογνωμόνων, χρηματικά ποσά και αυτοσχέδια σκαριφήματα σημείων σύγκρουσης οχημάτων. Βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων τραπεζών. Οι έντεκα (11) συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελλειοδικών Θεσσαλονίκης και παραπέμφθηκαν σε Τακτικό Ανακριτή για να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και αφορούν, κατά περίπτωση, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε συνδυασμό με τις διατάξεις για τους καταχραστές του δημοσίου, την πλαστογραφία, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. xxxz Τι απαντούν οι εργαζόμενοι του Νεκροταφείου Σχιστού στο ρεπορτάζ της εφημερίδας μας ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Εργαζομένων Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την Ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου, απέστειλε στην εφημερίδα μας εξώδικο που αφορούσε το πρωτοσέλιδο θέμα μας στις 11 Ιουλίου 2011 με τίτλο «Μεγάλο φαγοπότι στο Νεκροταφείο Σχιστού» και το οποίο (εξώδικο) δημοσιεύουμε ως έχει: ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου Εργαζομένων Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου ΠΡΟΣ Τον Βασίλη Λαζαρίδη, εκδότη και Διευθυντή της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ», κάτοικο Πειραιά, οδός Κολοκοτρώνη, αρ Όπως γνωρίζετε, σε δημοσίευμα της 11ης Ιουλίου 2011 στην εβδομαδιαία εφημερίδα σας «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» περιλαμβάνεται άρθρο ανυπόγραφο, το οποίο φέρει τον τίτλο «ΜΕ- ΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ» και στο οποίο εμπεριέχεται σωρεία γενικεύσεων και υπαινιγμών που πλήττουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψη του συνόλου των εργαζομένων του Νεκροταφείου Σχιστού. Συγκεκριμένα, αναφέρετε επί λέξει ότι: «Όλοι το χαν ρίξει στη «μάσα» και κονόμαγαν από πεθαμένους και ζωντανούς το μεγάλο φαγοπότι που γίνεται, από το 2000 και μετά και συμμετέχουν σ αυτό σχεδόν όλοι: από τους φύλακες έως αυτούς που δεν φαντάζεσθε Τα στόματα ήδη άρχισαν να ανοίγουν και αυτά που έρχονται στο φως σαν πληροφορίες, είναι συγκλονιστικά. Μας είπαν ότι ακόμη και τα βράδια, μετά την ταφή των νεκρών, άνοιγαν τους τάφους και έκλεβαν ότι είχε αξία, με προτίμηση στα χρυσά δόντια. Μας κατήγγειλαν ότι υπήρχε ταρίφα για την τοποθέτηση βρύσης για νερό δίπλα στον τάφο, αν και προβλεπόταν από τη συμφωνία αγοράς». Με το δημοσίευμα αυτό, περιγράφετε μια άκρως επαίσχυντη κατάσταση στην οποία συμμετέχουν, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, όλοι οι εργαζόμενοι, μηδενός εξαιρουμένου, χωρίς να κατονομάζετε από πού αντλείτε τέτοιου είδους πληροφορίες και χωρίς να υποδεικνύετε συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι όμως τέτοια η βαρύτητα των αποδιδόμενων χαρακτηρισμών, που επιβάλλει, από πλευράς σας, μεγαλύτερη προσοχή και υπευθυνότητα, ενώ η διάδοση τέτοιων «πληροφοριών» χωρίς παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων είναι αποδοκιμαστέα και ανεπίτρεπτη. Πολλώ δε μάλλον, όταν μεταξύ των κατηγοριών που αποδίδονται στο σύνολο των εργαζομένων εμπεριέχονται και ποινικά κολάσιμες πράξεις (όπως η περιύβριση νεκρών). Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η σκανδαλολογία που έχει προκληθεί από τις άνω αυθαίρετες κατηγορίες σας, που βάλλουν εναντίον όλων των εργαζομένων, συνιστά κατασυκοφάντηση εις βάρος μας, προσβολή της επαγγελματικής μας τιμής αλλά και της προσωπικότητάς μας. Για τους λόγους αυτούς ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ έντονα για το περιεχόμενο του άρθρου σας, κατά τα σημεία που επισημάναμε ανωτέρω, με τα οποία πλήττεται βάναυσα η τιμή και η υπόληψη του συνόλου των εργαζομένων του Νεκροταφείου, σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όπως, σε επόμενο δημοσίευμά σας, προβείτε σε άμεση ανάκληση των ως άνω αυθαιρέτων κατηγοριών σε βάρος του συνόλου των εργαζομένων-μελών του Σωματείου μας, και αποκατάσταση της αλήθειας με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αλλά και πηγών από όπου αντλούνται οι περιεχόμενες στο ως άνω άρθρο σας πληροφορίες, αλλιώς σας ΔΗΛΩ- ΝΟΥΜΕ ότι επιφυλασσόμαστε να καταθέσουμε εναντίον σας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ότι θα λάβουμε εν γένει όλα τα ενδεικνυόμενα από το νόμο μέτρα εναντίον σας για την προάσπιση και τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων μας. Με τη ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σ αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται προκειμένου να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες. Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011 Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

6 06 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. «ΡΕΑ» «Σε μια εποχή που η χώρα δοκιμάζεται, τα κορίτσια της Εθνικής ομάδας φώναξαν ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και μπορεί. Η προσφορά είναι μικρή μπροστά σ αυτή της ομάδας, αλλά είναι αυτό που μπορεί να δώσει η ΡΕΑ και το δίνει με όλη της την καρδιά» Mια αξιέπαινη πράξη από τη Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική «ΡΕΑ» Δωρεάν και εφ όρου ζωής παροχές στα χρυσά κορίτσια της υδατοσφαίρισης Τιμήθηκε επίσης η παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης Μαριάνα Λυμπερά, η φυσιοθεραπεύτρια Εφη Βούλγαρη και η Τατιάνα Κεχαγιά ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ εκδήλωση, σε πλήρη αντίθεση με τη μιζέρια της εποχής, η Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική «ΡΕΑ» έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ΡΕΑ, «υιοθέτησε» την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Γυναικών, την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της κολύμβησης Μαριάνα Λυμπερτά, τη φυσιοθεραπεύτρια της ομάδας Έφη Βούλγαρη και τη σύζυγο του βοηθού προπονητή Τατιάνα Κεχαγιά. Στις κοπέλες αυτές, η ΡΕΑ χορήγησε ειδικές προνομιακές κάρτες, με τις οποίες θα έχουν Δωρεάν και Εφ Όρου Ζωής σημαντικές παροχές της κλινικής όπως έξοδα τοκετού, εξετάσεις παρακολούθησης κύησης, διαγνωστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Το συντονισμό του πάνελ των ομιλητών είχε ο πειραιώτης δημοσιογράφος Βασίλης Σκουντής. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΡΕΑ» ιατρός Ευστάθιος Τσαλίκης Σε μια εποχή που η χώρα δοκιμάζεται, τα κορίτσια της Εθνικής ομάδας φώναξαν ότι η Ελλάδα είναι παρούσα και μπορεί. Ο πρόεδρος είπε επίσης ότι η προσφορά είναι μικρή μπροστά σ αυτή της ομάδας, αλλά είναι αυτό που μπορεί να δώσει η ΡΕΑ και το δίνει με όλη της την καρδιά. Ο γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Πάνος Μπιτσαξής, εξήρε την πρωτοβουλία της ΡΕΑ, τόνισε ότι «ο πακτωλός των εκατομμυρίων στον επαγγελματικό αθλητισμό τελείωσε» και ζήτησε από την ιδιωτική πρωτοβουλία να ακολουθήσει το παράδειγμα της ΡΕΑ και με τη μορφή παροχών ή χορηγιών, να συνδράμει τον υγιή και πάντα διακρινόμενο ερασιτεχνικό ελληνικό αθλητισμό. Ο δήμαρχος του Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος είπε ότι «αυτά τα κορίτσια είναι η Ελλάδα και όχι η μιζέρια που μας δείχνει η τηλεόραση και αυτοί που μας οδήγησαν στην κρίση» ενώ ζήτησε τη συμπαράσταση της Πολιτείας για περισσότερες πισίνες στον Πειραιά. Στο ίδιο πνεύμα μίλησε ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης. Συμπαράσταση και περισσότερες ανοιχτές πισίνες ζήτησε ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο.Ε Γιώργος Κατσαρός ενώ ο προπονητής της Εθνικής Γιώργος Μορφέσης δήλωσε περήφανος που είναι μέλος αυτής της ομάδας. Ο παλαίμαχος διεθνής αθλητής του πόλο, ιατρός και μέλος του Δ.Σ της ΡΕΑ Θόδωρος Μουστακαρίας, υπογράμμισε ότι «η προσφορά αυτή αποτελεί ιδέα και καθήκον των γιατρών της ΡΕΑ και των γιατρών όλης της Ελλάδας», μίλησε για τις θυσίες και τις στερήσεις των αθλητριών και τις κάλεσε να κάνουν πολλά και υγιή παιδιά. Με δύο λόγια, η αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Κική Λιόση, έδωσε το στίγμα της μέρας. «Εμάς, τις αθλήτριες και τους αθλητές, μας ξεχνάνε όλοι μετά τις επιτυχίες. Σήμερα η ΡΕΑ μας είπε ότι θα μας θυμάται και θα είναι δίπλα μας σε όλη μας τη ζωή. Την ευχαριστούμε». Η εκδήλωση άρχισε με τον Ολυμπιακό Ύμνο, σύνθεση του κορυφαίου συνθέτη της Επτανησιακής Σχολής Σπυρίδωνος Σαμάρα σε ποίηση Κωστή Παλαμά και έκλεισε με τον εθνικό ύμνο του Πειραιά, το θέμα του Μάνου Χατζιδάκι από το «Ποτέ την Κυριακή», που τιμήθηκε με όσκαρ καλύτερης μουσικής. Ερμήνευσε η εξαίρετη Φιλαρμονική του Δήμου Πειραιά υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Κώστα Σαϊνη. Την ειδική κάρτα και το συμβόλαιο έλαβαν οι αθλήτριες: Αλκηστις Αβραμίδου, Σταυρούλα Αντωνάκου, Αλεξάνδρα Ασημάκη, Αγγελική Γερόλυμου, Ελένη Γούλα, Ελένη Κούβδου, Γιούλη Λάρα, Αντιόπη Μελιδώνη, Αντιγόνη Ρουμπέση, Χριστίνα Τσουκαλά, Ηλέκτρα Ψούνη, Κυριακή Λιόση, Μαργαρίτα Λυμπερτά, η φυσικοθεραπεύτρια Ευθυμία Βούλγαρη και η σύζυγος του βοηθού προπονητή Τατιάνα Κεχαγιά. Την απονομή έκαναν οι δήμαρχοι Πειραιώς και Π. Φαλήρου, οι βουλευτές Δημ. Καρύδης, Παν. Μελάς, Θοδ. Δρίτσας, Δημ. Λιντζέρης, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Σπ.Σπυρίδων και Αικ. Αναγνώστου (εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής Ιω. Σγουρού), ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς Παν. Κουβάτσος, ο δημοτικός σύμβουλος Πειραιώς Νικ. Βλαχάκος, οι παλαίμαχοι αθλητές του πόλο Αντ. Αρώνης, Βαγ. Πάτρας, Σωτ. Μαυρωτάς, Δήμητρα Ασιλιάν, τα στελέχη της διοίκησης της ΡΕΑ Στ. Φωτόπουλος, Κυρ. Μητσάκος- Μπαρμπαγιάννης, Γ. Γεωργόπουλος, Χρ. Βαλακώστας, Ευγενία Κουράκου και ο τ. πρόεδρος του πόλο του «Εθνικού» Γιώργος Χατζηγεωργίου. Στην εκδήλωση παρέστησαν όλα σχεδόν τα μέλη των εθνικών ομάδων πόλο γυναικών των τελευταίων ετών, πολλοί παλαιοί αθλητές, με ευρωπαϊκές και ολυμπιακές διακρίσεις, αθλητές από άλλα αθλήματα, προπονητές, στελέχη της Κ.Ο.Ε και σύσσωμος ο δημοσιογραφικός κόσμος του υγρού στίβου. xxxz

7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΙΔΗΣΕΙΣ 07 Συνέντευξη Τύπου στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας «Το ποδήλατο στη ζωή μας» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τύπου παρέθεσαν ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής και ο Ειδικός Γραμματέας Διατροφής και Άθλησης του Υπουργείου Υγείας κ. Κώστας Παταβούκας, την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και ώρα μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κεντρικό θέμα της Συνέντευξης Τύπου ήταν «Το ποδήλατο στη ζωή μας», με αφορμή τις εκδηλώσεις που θα συνδιοργανώσουν ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ομάδας κινητικότητας, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου. Το λόγο είχε αρχικά ο Δήμαρχος Κερατσινίου- Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών ΜΜΕ ανάφερε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας έχει υποχρέωση να κάνει συνείδηση στους δημότες τη χρήση του ποδηλάτου. Αυτό βέβαια για να γίνει πράξη, θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθούν οι ανάλογες υποδομές, δηλαδή να φτιαχτούν ποδηλατόδρομοι. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να γίνουμε Άμστερνταμ, ωστόσο έχουμε τη θέληση να κάνουμε πολλά πράγματα. Ήδη έχουμε κάνει μια πρώτη επαφή με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με τον καθ ύλη αρμόδιο καθηγητή κ. Βλαστό για να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φτιάξουμε ποδηλατόδρομους στην πόλη μας, ενώ μόλις χτες είχαμε μια συνάντηση για το ίδιο θέμα με την αρμόδια επιστημονική ομάδα του Πολυτεχνείου, τον επικεφαλής πρώην πρύτανη καθηγητή κ. Μαρκάτο και τους συνεργάτες του. Όσον αφορά τις αυριανές εκδηλώσεις, είναι ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Αποσκοπούν και συμβάλουν στην προσπάθεια που ποικιλότροπα και οργανωμένα καταβάλει αυτή η Δημοτική Αρχή για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας και στη συμμετοχή των φορέων, των ομάδων πολιτών και του κάθε δημότη ξεχωριστά στη διεκδίκηση και στην κατάκτηση μιας καλύτερης πόλης όπως αυτή αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας. Είναι ένα σαφές μήνυμα προς τους συνδημότες μας ότι στη σημερινή ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, η συμμετοχή όλων μας και η οργανωμένη μας διεκδίκηση είναι ο μόνος δρόμος αντίδρασης. Είναι ο μόνος πρόσφορος τρόπος να διεκδικήσουμε μικρά και μεγάλα, άμεσα και μακροπρόσθεσμα κέρδη για τη ζωή και το μέλλον μας». Στη συνέχεια το λόγο είχε ο Ειδικός Γραμματέας κ. Κώστας Παταβούκας δηλώνοντας: «Είναι ευκαιρία να διαμορφώσουμε τις πόλεις μας πιο ανθρώπινες, πιο φιλικές, όχι μόνο στην μετακίνηση, αλλά και στην καθημερινότητα τους. Θεωρούμε ότι το ποδήλατο μας δίνει αυτή ακριβώς την ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για αυτό. Είναι ωστόσο η αρχή μιας διαδικασίας, μια καλή συγκυρία, για να αρχίσουμε να διαμορφώνουμε αυτή τη σχέση. Αρωγός σε αυτή τη προσπάθεια είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πραγματικά δεν υπάρχουν καλύτεροι συνεργάτες σε αυτή τη προσπάθεια από τους Δήμους. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Δήμαρχο του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, για την φιλοξενία του.» Τους λόγους των κεντρικών ομιλητών ολοκλήρωσε η κ. Ελένη Αμυρά, η οποία εκπροσωπώντας τον Γιώργο Αμυρά, δημοσιογράφο και δημοτικό σύμβουλο Αθηνών δήλωσε μεταξύ άλλων: «Εμείς υποστηρίζουμε το ποδήλατο και επιμένουμε να το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας. Χαίρομαι που το Υπουργείο Υγείας επιμένει και ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας και στη συμμετοχή των φορέων, των ομάδων πολιτών και του κάθε δημότη ξεχωριστά στη διεκδίκηση και στην κατάκτηση μιας καλύτερης πόλης όπως αυτή αξίζει σε εμάς και τα παιδιά μας» αυτό στο ποδήλατο, βγάζοντας ένα ωραίο πρόγραμμα για να βάλει το ποδήλατο στη ζωή μας. Χαίρομαι επίσης που ο Δήμαρχος Κερατσινίου- Δραπετσώνας παίρνει αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσει πολύ δυναμικά, δίνοντας στους δημότες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με το ποδήλατο και να τολμήσουν να το χρησιμοποιήσουν.» Ο λόγος στη συνέχεια δόθηκε στους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οι οποίοι απηύθυναν τις ερωτήσεις τους προς τους ομιλητές. Με κεντρικό άξονα το ποδήλατο στη ζωή μας, αναδείχθηκαν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος και της υγείας, καθώς και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από όλους τους κρατικούς φορείς, για την αναβάθμιση των εν λόγω ζητημάτων. xxxz Αποκαλυπτήρια της προτομής του Χιλιανού απελευθερωτή Bernando O Higgins ΟΙ ΑΝΤΙΞΟΕΣ καιρικές συνθήκες δεν εμπόδισαν να πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Χιλιανού απελευθερωτή Bernando O Higgins, επ ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της Χιλής, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2011 στην Πλατεία Κρήτης, στο Κερατσίνι. Μια εκδήλωση αντάξια της περίστασης η οποία διοργανώθηκε από κοινού από την Πρέσβη της Χιλής κ. Carmen Ibanez, το Δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας κ. Λουκά Τζανή, τον Πρόεδρο του ομίλου UNESCO Πειραιά και Νήσων κ. Γιάννη Μαρωνίτη και την Πρόεδρο της Ελληνο - Χιλιανής Πολιτιστικής Ένωσης κ. Ανχέλικα Κοντρέρας, στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων των δύο χωρών Ελλάδας και Χιλής. Ο Δήμαρχος Κερατσινίου- Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής στο σύντομο χαιρετισμό του ανάφερε μεταξύ άλλων: «Στο πρόσωπο και τη διαδρομή αυτού του μεγάλου άνδρα συμπυκνώνονται και εκφράζονται αξίες και διεκδικήσεις, οι οποίες διαχρονικά ταυτίζονται με την εξέλιξη, την πρόοδο και τη χειραφέτηση των κοινωνιών. Ο Μπερνάντο Ο Χίγκινς όπως αντίστοιχα και ο Έλληνας ήρωας και αγωνιστής του αγώνα της εθνεγερσίας Γεώργιος Καραϊσκάκης, εξέφρασαν σε μία σχεδόν ταυτόσημη χρονική συγκυρία την εθνικοαπελευθερωτική αναγκαιότητα, την απαίτηση για κοινωνική εξέλιξη, τον πόθο για την ελευθερία, ως έννοια χαρακτηριστική του ανθρώπου. Ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας στο πλαίσιο αυτό, έχει την τιμή να αποδεχτεί την πρόταση της αδελφοποίησης με την πόλη του Valparaiso, πρόταση της χώρας της Χιλής, η οποία ασφαλώς συνιστά μέγιστη διάκριση και αναγνώριση της ιστορίας και των αγώνων του Δήμου μας. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η πρόταση αυτή, μιας και αφορά μια πόλη χαρακτηρισμένη από την Unesco ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.» Το λόγο στη συνέχεια είχε η πρέσβης της Χιλής κ. Carmen Ibanez, η οποία δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη που το βασικό πρόσωπο της Χιλής, ο Bernando O Higgins έμεινε με τον τρόπο αυτό στη χώρα σας για πάντα. Για μένα είναι ένα μεγάλο όνειρο που γίνεται πραγματικότητα. Τώρα πια ο μεγάλος ηγέτης θα ζει για πάντα στις καρδιές μας σε αυτή την υπέροχη πόλη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο κ. Λουκά Τζανή, τον Πρόεδρο κ. Γιάννη Μαρωνίτη για αυτή τους την ενέργεια», και ολοκλήρωσε λέγοντας: «Στη Χιλή, η βροχή σημαίνει καλοτυχία. Εύχομαι η βροχή της αποψινής βραδιάς να φέρει τύχη και στις δύο υπέροχες χώρες μας». Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του χιλιανού στρατιωτικού και πολιτικού ηγέτη, τίμησαν με την παρουσία τους πρέσβεις και εκπρόσωποι των πρεσβειών των χωρών της Κίνας, του Περού, της Αργεντινής, του Παναμά, της Βενεζουέλας, της Σουηδίας, της Ουρουγουάης, του Πακιστάν, του Ιράκ, της Σερβίας, της Αιγύπτου, του Μεξικό, της Κύπρου, της Βραζιλίας και της Συρίας, ο βουλευτής της ΝΔ Β Πειραιά κ. Αναστάσιος Νεράντζης, οι αντιδήμαρχοι Κερατσινίου - Δραπετσώνας κ. Βασιλική Δατσέρη, κ. Πέτρος Καψοκόλης, κ. Μαρία Μαïλη, κ. Οικονομάκης Νικόλαος, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης κ. Λάλος Κανέλλος και οι δημοτικοί σύμβουλοι της πόλης κ. Αναστάσιος Βενέτης, κ. Διονύσης Θεοχάρης, κ. Ιωάννης Λάλος, κ. Ειρήνη Μόσχου, κ. Χονδροκούκης Γεώργιος. Στο τέλος της εκδήλωσης, ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Τζανής πρόσφερε στην πρέσβη κ. Carmen Ibanez το ιστορικό λεύκωμα της πόλης. xxxz

8 08 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Συμβούλια Ενταξης Μεταναστών: Ενας δρόμος για την ένταξη και τη συμμετοχή Πρωτοβουλία του Κορυδαλλού για τη δικτύωση των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και την ενίσχυση του θεσμού Μήνυση Παπουτσή σε τηλεοπτική εκπομπή Η ΑΝΑΓΚΗ να προχωρήσει, να λειτουργήσει και να ενισχυθεί ο νέος θεσμός των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών στους Δήμους ήταν το συμπέρασμα της συζήτησης με θέμα «Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών: ένας δρόμος για την ένταξη και τη συμμετοχή στην τοπική κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Εθνικών Κοινοτήτων του Δήμου Κορυδαλλού. Στη συζήτηση πήραν μέρος ο Ανδρέας Τάκης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, η Μαρία Κουβέλη Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Αθηναίων, η Ελένη Χατζηδημητρίου Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Αγίου Δημητρίου, ο Αβταντίλ Μικαμπερίτζε Πρόεδρος του Γεωργιανού Ινστιτούτου Αθήνας και Αντιπρόεδρος του Forum Μεταναστών Ελλάδος και ο Γιώργος Μακρυνός εντεταλμένος σύμβουλος Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πρόεδρος του ΣΕΜ Δήμου Κορυδαλλού, ενώ συντόνισε ο καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξης. «Σε αυτήν την τόσο δύσκολη περίοδο που περνά η πατρίδα μας, δοκιμαζόμαστε όλοι. Ιδιαίτερα δοκιμάζεται η τοπική κοινωνία και η συνοχή της» τόνισε, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Σταύρος Κασιμάτης. «Γι αυτό κι οι ευθύνες που έχει η δημοτική αρχή είναι μεγαλύτερες. Και ειδικά απέναντι σε εκείνες τις ομάδες των συμπολιτών μας που κινδυνεύουν να μπουν στο περιθώριο. Η έκβαση της κοινωνικής και πολιτικής ένταξης των μεταναστών στην πόλη μας εξαρτάται σημαντικά από τις ευκαιρίες που εμείς θα προσφέρουμε αλλά και από την ενεργή κοινωνική και πολιτική συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας ζωής». Ο νέος θεσμός ως συμβουλευτική δομή μπορεί να συμβάλλει στην ένταξη των μεταναστών στην τοπική κοινωνία και στην προστασία της κοινωνικής συνοχής που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, υπογράμμισαν όλοι οι ομιλητές. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον Κορυδαλλό, που είχε και την Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Σταύρος Κασιμάτης κατά την ομιλία του πρωτοβουλία της εκδήλωσης, ως πρωτοπόρου Δήμου τα τελευταία χρόνια σε θέματα χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής, αφού πρώτος και πριν την καθιέρωση του θεσμού των ΣΕΜ, προχώρησε στη δημιουργία πλαισίου λειτουργίας Συμβουλίου Μεταναστών με συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενώ έγινε αναφορά σε σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και τη συμμετοχή των μεταναστών στα τοπικά δρώμενα. Στη διάρκεια της συζήτησης, αφού αναλύθηκαν οι δυσκολίες στη λειτουργία των ΣΕΜ αναδείχθηκε η ανάγκη συντονισμού δράσεων και παρεμβάσεων από τους Δήμους που έχουν ενεργοποιήσει το νέο θεσμό. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος του ΣΕΜ Κορυδαλλού Γιώργος Μακρυνός πρότεινε στους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των Δήμων την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ όλων των Δήμων που έχουν να επιδείξουν από την εμπειρία τους καλές πρακτικές και προτάσεις, προκειμένου να ενισχυθεί και να εξαπλωθεί ο θεσμός σε όλη τη χώρα. Ακολούθησαν παρεμβάσεις και προτάσεις από τον Φάτος Μάλαι Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή από το Πολιτιστικό Στέκι Αλβανών Μεταναστών, τον Φώτη Ανδριόπουλο Πρόεδρο του Ανοιχτού Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, τον Γιώργο Αλεβιζάκη μέλος της Γραμματείας Μεταναστών της Γ.Σ.Ε.Ε, τον Δημήτρη Κρατημένο Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού- Αγ. Βαρβάρας και τον Γιάννη Βαρδουνιώτη Πρόεδρο της Β ΕΛΜΕ Πειραιά. xxxz ΣΧΕΤΙΚΑ με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή ΔΙΚΗ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ στις 19 Σεπτεμβρίου 2011, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής, ανέθεσε σε πληρεξούσιο δικηγόρο να συντάξει και να καταθέσει μήνυση και αγωγή κατά παντός υπευθύνου για συκοφαντική δυσφήμιση εις βάρος του. xxxz Δημοσιεύτηκε ο νόμος για τα αυθαίρετα ΣΕ ΙΣΧΥ τίθεται από ο νόμος για τα αυθαίρετα και την περιβαλλοντική αδειοδότηση, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η πρώτη αλλαγή που φέρνει είναι ότι από σήμερα κάθε μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, ότι στο ακίνητο δεν έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές ή δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετρες χρήσεις. Η δήλωση αυθαιρέτων ξεκινά, σύμφωνα με τον νόμο, από την 1η Οκτωβρίου. xxxz Παρουσιάστηκε από ομάδα εργασίας του δήμου Πειραιά στο Δημοτικό Συμβούλιο Προμελέτη για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων ΤΗΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ομάδα εργασίας του Δήμου Πειραιά, υπό τον Γενικό Γραμματέα κ. Στ. Διαμαντίδη. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα αποτελέσματα της δουλειάς της ομάδας εργασίας, η οποία περιλαμβάνει: τη συλλογή, την μεταφορά, την ανάκτηση υλικών, την ανάκτηση ενέργειας, την επεξεργασία, την τελική διάθεση, τις δυνατότητες και την προοπτική για την ορθότερη διαχείριση των απορριμμάτων. Κατά την εισήγηση του θέματος, ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Βασίλης Μιχαλολιάκος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Θέλω να συγχαρώ τα μέλη της Επιτροπής γι αυτήν την προσπάθεια. Σε άλλες εποχές, άλλοι δήμοι θα είχαν χρυσοπληρώσει αυτό το πόνημα, αυτή την προμελέτη. Εδώ έγινε καθ υπέρβαση των όποιων υποχρεώσεων τους και έγινε με πάθος από αγάπη προς τον Πειραιά. Μας δείχνει το δρόμο ότι μπορούμε. Μπορούμε αξιοποιώντας την περιουσία μας και την επιστημονική γνώση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δημοπρατούμε ή ξεκινάμε. Θέλει και νομοθετικό πλαίσιο και συζήτηση με την κυβέρνηση. Εμείς αυτό που σκεφτόμαστε είναι να δώσουμε λύση στον Πειραιά που δεν θα είναι λύση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, αλλά για τις επόμενες γενιές. Να λύσουμε το πρόβλημα επενδυτικά και για τις επόμενες γενιές. Όχι για τους εργολάβους, αλλά για τον Πειραιά. Μπορούμε να απαλλαγούμε και από τα σκουπίδια και να παράγουμε ενέργεια σε μια εποχή που τόσο κρίσιμη είναι και για την πατρίδα μας και για την Ευρώπη. Θα δίνει στον Πειραιά, θα δίνει τη δυνατότητα και στους όμορους δήμους και ακόμη πιο μακριά. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Λέμε όχι στο τέλμα, όχι στη στασιμότητα.» Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Στ. Διαμαντίδης, κατά την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, τόνισε μεταξύ άλλων, την ανάγκη της ενεργειακής αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. «Όλη η Ευρώπη έχει αναπτύξει μεθόδους ενεργειακής αξιοποίησης. Σε δύσκολους καιρούς η ενεργειακή αξιοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Στην πατρίδα μας αυτό δεν το έχουμε ακουμπήσει ακόμη. Τα θάβουμε όλα μαζί οργανικά, τοξικά, ανακυκλώσιμα στους ΧΥΤΑ, οι οποίοι πάνε να σκάσουν. Εάν ο Δήμος Πειραιά π.χ. είχε ένα σύστημα περισυλλογής συγκροτημένο, ώστε να μαζεύει τα λάδια από τα καταστήματα τα εστιατόρια, τα fast founds, κτλ. Αυτό το σύστημα θα απασχολούσε κάποιους εργαζόμενους. Θα μπορούσαμε στο Σχιστό να κάνουμε μια μονάδα που τα τηγανόλαδα αυτά θα γίνονταν βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς και θα κινούσαν το στόλο των απορριμματοφόρων του Δήμου. Το κόστος ανά λίτρο μπορεί να ήταν ίδιο με το κόστος του πετρελαίου, όπως το αγοράζουμε από το διυλιστήριο. Όμως αυτό το κόστος θα το είχαμε δώσει στην ντόπια αγορά. Θα είχαμε δώσει εργασία σε 30 εργαζόμενους και θα είχαμε κόψει από εκροή του κρατικού πόρου, τα χρήματα που θα αγοράζαμε για το πετρέλαιο, για να το διυλίσουμε. Αυτό το τηγανόλαδο είναι αειφόρο, ανανεώσιμο. Δηλαδή, παράγεται και σήμερα και αύριο, παράγεται συνέχεια, ενώ το πετρέλαιο εισάγεται. Έχει και οικονομική διάσταση αυτό και την ανεργία μειώνει και την πατρίδα βοηθάει να μην εξαγάγει πολύτιμο συνάλλαγμα. Επιπλέον, έχει και περιβαλλοντική διάσταση, γιατί οι περισσότεροι τα τηγανόλαδα τα ρίχνουν στις αποχετεύσεις με αποτέλεσμα να δημιουργούν εμφρακτικές τάσεις στους αγωγούς.» Στην παρουσίαση έγινε ειδική αναφορά στους τρόπους υλοποίησης για το Δήμο Πειραιά, τονίζοντας ότι, το ζητούμενο είναι να μπορούν οι Δήμοι εκτός από τη συλλογική μεταφορά να έχουν αρμοδιότητα και για επεξεργασία και αξιοποίηση των αποβλήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο Δήμο Πειραιά η ποσότητα των απορριμμάτων είναι περίπου τόνοι το χρόνο, εκ των οποίων οι τόνοι είναι σύμμεικτα απορρίμματα. xxxz

9

10 10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Κώστας Αρβανιτόπουλος: Εγκληματική η εγκατάλειψη των εθνικών θεμάτων από την κυβέρνηση Επιβεβαιώθηκε η κάθοδός του στην Α Πειραιά ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΣ ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, έδωσε το στίγμα της μηδενικής ανοχής που αναμένεται να ακολουθήσει η ΝΔ τους επόμενους μήνες. Γέννημα θρέμμα Πειραιώτης τρίτης γενιάς μάλιστα, σφυροκόπησε την κυβερνητική πολιτική, αποκάλυψε όμως και τις πολιτικές του προθέσεις εντός έδρας, στο Κανάλι 1 του Πειραιά και τον δημοσιογράφο Νίκο Παρασκευά. Η Ελλάδα είναι απούσα από τον διεθνή στίβο τα τελευταία δύο χρόνια. Με πρόσχημα την οικονομική κρίση εγκαταλείψαμε τελείως την εξωτερική πολιτική σε μία εποχή που δεν συγχωρείται ούτε μια στιγμή ολιγωρίας. Η ιστορική εμπειρία μας διδάσκει ότι οι πληγές της οικονομίας επουλώνονται στον χρόνο, όχι όμως και οι πληγές των εθνικών υποχωρήσεων. Ο κ. Αρβανιτόπουλος άλλωστε έχει μεγάλη εμπειρία στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων. Η τοποθέτηση του δείχνει και τις προτεραιότητες του κόμματος που θα Ο Δημήτρης Καρύδης στο 12ο Συνέδριο της Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ. Το δρόμο προς την κεντρική πολιτική σκηνή δείχνει ο Αντώνης Σαμαράς στον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο ΣΤΟ 12ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, παρευρέθη ο βουλευτής Α Πειραιά και Νήσων του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Καρύδης. Στον σύντομο χαιρετισμό του προς τους συνέδρους, ο βουλευτής αναγνώρισε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του πρώην Υπουργείου Ναυτιλίας, λέγοντας, χαρακτηριστικά, ότι «οι μεγάλες αλλαγές που επαγγελθήκαμε στον τομέα της Ναυτιλίας χάθηκαν λόγω της προχειρότητας και του ερασιτεχνισμού στην εφαρμογή τους». Ο κ. Καρύδης, στην συνέχεια, αναφέρθηκε στην ικανοποίηση δύο διαχρονικών, βασικών αιτημάτων της Ομοσπονδίας Λιμενικών όπως είναι η ίδρυση και η λειτουργία του Αρχηγείου του Λ.Σ και η καθιέρωση αδιάβλητων, διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών στην πρόσληψη 587 Λιμενοφυλάκων, Υπαξιωματικών και Αξιωματικών στο Λ.Σ, βάζοντας τέλος στο όργιο ρουσφετολογίας και κομματισμού των προηγούμενων ετών. «Παρά όμως αυτές τις θετικές εξελίξεις γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην καθημερινή, επαγγελματική σας δραστηριότητα που δυσκολεύουν τη ζωή σας» τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, «όπως είναι η απόδοση οφειλόμενων οδοιπορικών τα οποία εκκρεμούν από το 2006, η οικονομική κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής σας περίθαλψης και οι επισκευές των πλωτών μέσων του Λιμενικού» πρόσθεσε ο κ. Καρύδης. «Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να αποκατασταθεί η αποτελεσματική λειτουργία της Διοίκησης προς όφελος του προσωπικού και ήδη υπάρχει αισθητή βελτίωση» επισήμανε ο Δημήτρης Καρύδης. «Είναι όμως εξοργιστικό τα στελέχη της Ν.Δ να χύνουν «κροκοδείλια» δάκρυα για τις ελλείψεις όταν αυτές διογκώθηκαν επί των ημερών της. Η μάχη που δίνεται για την ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων της χώρας, για την ασφάλεια των πολιτών, είναι σεβαστή από όλους» σημείωσε ο βουλευτής. Ολοκληρώνοντας το χαιρετισμό του, ο κ. Καρύδης, αφού τόνισε ότι «είμαστε στο πλευρό σας για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων σας», ευχήθηκε κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. xxxz Eρώτηση Θοδωρή Δρίτσα για το ρωσικό νηογνώμονα αναλυθούν εκτενέστερα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λόγω και των πολιτικών εξελίξεων που αναμένονται. Για την οικονομία, επανέλαβε την αναγκαιότητα του Επενδυτικού σοκ ανάπτυξης στην αγορά, όπως το χαρακτήρισε. Άλλωστε, η αγορά είναι 50% ψυχολογία, που θα πρέπει να αναστραφεί και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με κεντρικές αποφάσεις ανατροπής της υφιστάμενης πολιτικής. Τέλος, επιβεβαίωσε την κάθοδο του στην Α Πειραιά, ενώ χαρακτήρισε την πολιτική του Βασίλη Μιχαλολιάκου ως υπόδειγμα σύγχρονης και αποφασιστικής διακυβέρνησης, που καταρρίπτει τους μύθους της εξάρτησης και των μονοδρομων. Αν είναι δυνατόν σε μία οικονομία που θέλει να λέγεται ελεύθερη, να υπάρχουν μόνο εκβιαστικές λύσεις. Η επιλογή του άλλωστε ως υποψηφίου δείχνει και την βαρύτητα την οποία δίνει ο Α. Σαμαράς για τον ρόλο του Πειραιά σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας. xxxz ΕΡΩΤΗΣΗ προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θοδωρής Δρίτσας. Αναλυτικά η ερώτηση προς τον υπουργό έχει ως εξής: Η διακοπή της σύμβασης με τον ρωσικό νηογνώμονα και η απαγόρευση απόπλου των πλοίων που ήταν πιστοποιημένα από αυτόν έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα που αφορούν τόσο στην αδυναμία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης νησιωτικών και παράκτιων περιοχών όσο και στην ακύρωση προγραμματισμένων ταξιδιών αναψυχής. Σημαντικότερο ωστόσο είναι το πρόβλημα που αντικειμενικά προκύπτει αναφορικά με την ασφάλεια επιβατών και ναυτικών. Τα προβλήματα που προκλήθηκαν από τη λειτουργία του ρωσικού νηογνώμονα μετά την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας με αυτόν από το τότε ενιαίο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τον Ιούλιο του 2009, καθώς και το πρόσφατο γεγονός της αναστολής της λειτουργίας του ελληνικού νηογνώμονα επιτείνει την ανησυχία και ασφαλώς δημιουργεί ερωτηματικά ως προς δυνατότητα ελέγχου της αξιοπιστίας των νηογνωμόνων από το Ελληνικό κράτος. Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία πλήρους αποκατάστασης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης νησιωτικών και παράκτιων περιοχών και με ποιο χρονοδιάγραμμα; 2. Πόσα και ποια πλοία έχουν λάβει πιστοποιητικά κλάσης ή/ και αξιοπλοΐας από τον ρωσικό νηογνώμονα και πότε εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά για κάθε πλοίο ξεχωριστά και με ποια ακριβή ημερομηνία εκδόθηκαν τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά για κάθε πλοίο ξεχωριστά; 3. Πόσα από αυτά τα πλοία εντάχθηκαν σε κλάση από τον ρωσικό νηογνώμονα επειδή έπαψαν να ισχύουν τα πιστοποιητικά τους μετά την αναστολή λειτουργίας του ελληνικού νηογνώμονα; Έχει διερευνηθεί αν ο χρόνος της διαδικασίας ένταξης τους σε κλάση ήταν επαρκής, έχοντας υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ανά επιθεωρητή; 4. Πόσοι και ποιοι είναι οι αναγνωρισμένοι επιθεωρητές του ρωσικού νηογνώμονα και ποια υπογραφή φέρουν τα πιστοποιητικά που εξέδωσε ο ρωσικός νηογνώμονας για κάθε πλοίο ξεχωριστά; Οι υπογράφοντες είχαν δικαίωμα υπογραφής των πιστοποιητικών που εξέδωσαν ως αναγνωρισμένοι επιθεωρητές; Παρακαλώ για την κατάθεση αντιγράφων των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας που εξέδωσαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Κλάδου Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων (ΚΕΕΠ) και τα οποία αφορούν σε πλοία τα οποία εντάχθηκαν σε κλάση από τον ρωσικό νηογνώμονα. xxxz γνώμη Διαβατήριο ανεργίας ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΗ η κυβέρνηση, μετά την παταγώδη αποτυχία της πολιτικής της και υπό την ασφυκτική πίεση της τρόικας, καταφεύγει σε απολύσεις στο δημόσιο. Φοβούμενη, όμως, την δικαιολογημένη κατακραυγή του κόσμου, πονηρά σκεπτόμενη, βάπτισε ως «εργασιακή εφεδρεία» τη διαδικασία των απολύσεων. ΓΡΑΦΕΙ Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος* Και στη συνέχεια χρέωσε αυθαίρετα την έμπνευση στη ΝΔ, γιατί πρώτη μίλησε για την «εργασιακή εφεδρεία», προκειμένου, όμως, να αποφευχθούν οι απολύσεις. Ο στόχος προφανής: η παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Επιτέλους, όμως, ας τελειώνουμε με τα ψεύδη. Η πρόταση του Αντώνη Σαμαρά έχει τόση σχέση με εκείνη που προωθεί η κυβέρνηση όση σχέση έχει ο φάντης με το ρετσινόλαδο. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές. Η πρόταση της ΝΔ επιδιώκει ένα δίκτυ κοινωνικής ασφάλειας για τους εργαζόμενους που θα ενταχθούν στην «εργασιακή εφεδρεία», μόνο με το βασικό τους μισθό χωρίς επιδόματα και προσαυξήσεις, μέχρι να δημιουργηθούν συνθήκες ανάκαμψης και ανάπτυξης στην οικονομία που θα οδηγήσουν σε αύξηση της προσφοράς θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα προτείνει: Όσοι είναι άνω των 50 ετών, «εφεδρεία» με το βασικό μισθό ως τη σύνταξη, εκτός κι αν ο εργαζόμενος βρει δουλειά αλλού. Όσοι είναι από 40-50, δύο τριετίες και Όσοι είναι από 30-40, μια τριετία. Για τις δυο τελευταίες κατηγορίες, τα όρια «εφεδρείας» ισχύουν εφόσον στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας που μπορούν να διεκδικήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, τα όρια εφεδρείας παρατείνονται. Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία θα έχει λιγότερο κοινωνικό και οικονομικό κόστος απ ότι αν προχωρήσει σε απολύσεις. Ο εργαζόμενος δεν ρίχνεται στον καιάδα της ανεργίας. Δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις και επιδόματα ανεργίας. Τα ταμεία δεν χάνουν ασφαλιστικές εισφορές, δεν μειώνεται η κατανάλωση άρα και τα έσοδα από το ΦΠΑ. Επιπλέον, μειώνεται το λειτουργικό κόστος του δημοσίου (ρεύμα, τηλέφωνο θέρμανση, αναλώσιμη ύλη). Η «εργασιακή εφεδρεία» του ΠΑΣΟΚ έχει το αντίστροφο περιεχόμενο. Η διάρκεια για όλους θα είναι ένα έτος. Και μετά απόλυση. Πετά δηλαδή τους εργαζόμενους κυριολεκτικά στο δρόμο. Τους δίνει, δηλαδή, διαβατήριο ανεργίας σε μια εποχή που τα ποσοστά της είναι στο 20% και τα λουκέτα πέφτουν βροχή στην αγορά. Οι πολίτες ας συγκρίνουν και ας κρίνουν. xxxz *Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι Γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης.

11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 Συναυλία «Μαζί για το Παιδί» στο Ηρώδειο: Mία ακόμη επιτυχία για τα παιδιά! Ο Σταύρος Ξαρχάκος με τις Ελλη Πασπαλά, Μάρθα Φριντζήλα και Ηρώ Σαΐα μάγεψαν τους θεατές Γράφει η Θάλεια Χούντα* Πρίν λίγες ημέρες για μία ακόμη φορά η "Ένωση Μαζί για το Παιδί" κατόρθωσε να συγκινήσει, να μαγέψει και να ενθουσιάσει τους συμπολίτες μας οι οποίοι έσπευσαν στο κάλεσμα της και παρευρέθηκαν στην ανεπανάληπτη Συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο για τους σκοπούς της Ένωσης O ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ με την 12μελή Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής και τις κυρίες Έλλη Πασπαλά, Μάρθα Φριντζήλα και Ηρώ Σαΐα ταξίδεψαν κυριολεκτικά τους παρευρισκόμενους με τις υπέροχες μελωδίες και τις αντάξια υπέροχες ερμηνείες τους. Το κατάμεστο θέατρο τραγουδούσε γνώριμους στίχους του Νίκου Γκάτσου, του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Κώστα Φέρρη κ.α μελοποιημένους από το Μάνο Χατζιδάκι, το Μίκη Θεοδωράκη και το Σταύρο Ξαρχάκο, δημιουργώντας μια παραμυθένια ατμόσφαιρα σε πλήρη αρμονία με την συντροφιά της τελευταίας πανσέληνου του καλοκαιριού. Η νύχτα ήταν μαγική και ο σκοπός ιερός γι αυτό και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, ενισχύοντας με την παρουσία του το δύσκολο έργο της «Ένωσης Μαζί για το Παιδί» και των 10 σωματείων της για τα παιδιά σε ανάγκη. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για τους σκοπούς της " Ένωσης Μαζί για το Παιδί " καθώς η Ένωση κατάφερε να καλύψει όλα τα έξοδα της συναυλίας με την βοήθεια των πολύτιμων χορηγών της. Στην μεγάλη αυτή φιλανθρωπκή συναυλία έδωσαν το παρών πολλοί επώνυμοι καθώς και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο όπως ο συνθέτης και πρώην Υπουργός Πολιτισμού Θάνος Μικρούτσικος, ο Μανώλης Μητσιάς, η Μαίρη Λίντα, ο Μανώλης Λιδάκης, ο Χρήστος Θηβαίος και πολλοί άλλοι. Ηρώ Σαΐα: Μία από τις πιο αξιόλογες φωνές της νέας γενιάς! Μία από τις ερμηνεύτριες η οποία εντυπωσίασε με την ερμηνεία της το κοινό ήταν η Ηρώ Σαΐα, η οποία επάξια χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιό αξιόλογες φωνές της νέας γενιάς. Αλλά ας γνωρίσουμε καλυτερα την Ηρώ Σαΐα, η οποία σπούδασε φωνητική στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών, είναι απόφοιτη του τμήματος του Ελληνικού Πολιτισμού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και τριτοετής στη δραματική Σχολή του Γ. Αρμένη. Το 1999 ξεκίνησε σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού με τον Σταμάτη Κραουνάκη και είναι από τα ιδρυτικά μέλη της μουσικοθεατρικής ομάδας "Σπείρα-Σπείρα"ενώ έχει συνεργαστεί με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως οι Ο.Περίδης, Ν.Ξυδάκης, Γ. Σπανός, Στ. Κορκολής, Μ. Μητσιάς, Ευσταθία κ.α. Το καλοκαίρι του 2008 συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Σ. Ξαρχάκο σε καλοκαιρινές συναυλίες. Το 2010 συμμετείχε στην παράσταση "Ένα σπίτι παραμύθια" των Σ. Κραουνάκη και Λ. Νικολακοπούλου ενώ την ίδια χρονιά παρουσίασε στη μουσική θεατρική σκηνή "Αθηναϊς" την παράσταση "Γυναίκα Τριαντάφυλλο "με την υπογραφή του Σ.Κραουνάκη. Τον Μάρτιο του 2011 συνεχίστηκε η συνεργασία της με τον Σ. Ξαρχάκο και την Κ.Ο.Ε.Μ στη σκηνή του Gazarte στο "Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι " μαζί με τους Μ. Φριντζήλα και Γ. Παλαμίδα. Στην συνέντευξη της στην εφημερίδα μας, η Ηρώ Σαΐα, μοιράζεται μαζί μας τα συναισθήματά της και την εμπειρία της από εκείνη την τόσο σημαντική βραδιά. Κυρία Σαΐα, είστε μία από τις ερμηνεύτριες, που συμμετείχατε στην συναυλία που διοργάνωσε η "Ένωση Μαζί Για το Παιδί", για φιλανθρωπικό σκοπό. Ποιό ήταν το δικό σας κίνητρο για την συμμετοχή σας σε κάτι τόσο σημαντικό; «Κατ αρχάς ο σκοπός της συναυλίας. Απ όσο γνωρίζω, ολόκληρο το ποσόν του εισιτηρίου -και Ελλη Πασπαλά, Σταύρος Ξαρχάκος, Ηρώ Σαΐα, Μάρθα Φριντζήλα στα παρασκήνια όχι μέρος του- θα αποδωθεί σε παιδικά ιδρύματα. Φυσικά τεράστιο κίνητρο αποτελεί και η καλλιτεχνική αξία της συγκεκριμένης συναυλίας, η συνεργασία μου με τον Σταύρο Ξαρχάκο - σπουδαίο εφόδιο και τεράστια εμπειρία -αλλά και με τις δύο καταξιωμένες συναδέλφους, την Έλλη Πασπαλά και την Μάρθα Φριντζήλα». Ποιά συναισθήματα σας γεννήθηκαν από μία τέτοια εμπειρία; «Χαρά για την συμμετοχή μου, ευθύνη ως προς το αποτέλεσμα». Γνωρίζοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνουν τα σωματεία που είναι αφιερωμένα για την ευημερία των παιδιών, θα θέλατε να μας κάνετε το δικό σας σχόλιο για την σκληρή οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά; «Δυστυχώς η άσχημη οικονομική κατάσταση της χώρας έχει επηρεάσει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα καθιστώντας έτσι πιό δύσκολη τη χρηματοδότηση φορέων και σωματείων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που αφορούν στην προστασία και φροντίδα των παιδιών. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι ως ενεργοί και συνειδητοί πολίτες οφείλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε να στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες». Είστε μία από τις πιό αξιόλογες φωνές της νέας γενιάς. Πως νιώθετε γι αυτό; «Αγαπώ πολύ αυτό που κάνω και εξελίσσομαι συνεχώς». Η μέχρι τώρα καλλιτεχνική σας πορεία έχει στεφθεί με επιτυχίες. Θέλετε να μας μιλήσετε ια τα σχέδια σας; «Υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, για τον προσεχή χειμώνα, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε φάση διαμόρφωσης και θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθούν». xxxz * Η κ. Θάλεια Χούντα είναι Κοινωνιολόγος-Δημοσιογράφος Αποψη από το κατάμεστο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού Από αριστερά, Μαρία Χατζηνικολάκη υπεύθυνη επικοινωνίας και δημ. σχέσεων «Μαζί για το Παιδί», Αννα Τσουρή υπεύθυνη διοργάνωσης «Μαζί για το Παιδί», η Ελλη Πασπαλά με το γιό της, η Μάιρα Ριτσώνη και η Μαλβίνα Τσουνάκη

12 12 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Eβδομάδα Πολιτισμού «Σαλαμίνια 2011» Πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης Ευχαριστίες δήμου Αίγινας για το 3ο Aegina Fistiki Fest ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της εβδομάδας Πολιτισμού «Σαλαμίνια 2011». Με πρώτο τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Τσαβαρή, στεφάνους προς τιμή των Σαλαμινομάχων κατέθεσαν εκπρόσωποι της πολιτικής και Στρατιωτικής ηγεσίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις, Στρατιωτικοί ακόλουθοι ξένων πρεσβειών, εκπρόσωποι κομμάτων, Δήμαρχοι, βουλευτές της συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης καθώς και φορείς της Σαλαμίνας. Ακολούθησε συνέντευξη Τύπου στο Ζάππειο Μέγαρο, με συντονιστή τον δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Καπράνο, όπου δόθηκε η ευκαιρία στον Δήμαρχο κ. Γιάννη Τσαβαρή να εξηγήσει τη φιλοσοφία των «Σαλαμινίων» και να εκφράσει τις προσδοκίες του για το νησί από την ανάδειξη της ιστορικότητας του γεγονότος. Η πρώτη μέρα έληξε στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του Δημαρχιακού Μεγάρου «Δημήτρης Μπόγρης», με εκδήλωση που οργάνωσαν τα εκπαιδευτήρια Ηλιάδη, υπό την αιγίδα του Δήμου, με θέμα τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας. xxxz Υπό την αιγίδα του Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων Με επιτυχία η συναυλία του Μιχάλη Τζουγανάκη στο Βεάκειο ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ του Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συναυλία του σπουδαίου λαουτίστα, ερμηνευτή και τραγουδοποιού Μιχάλη Τζουγανάκη, με τον ιδιαίτερο τίτλο ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ, στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά. Μέσα από μια «μουσική οδύσσεια» ήχων και αρμονιών, ο δυνατός performer προσκάλεσε το κοινό, το οποίο και τον ακολούθησε ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ. Όσοι παρευρέθησαν στη συναυλία, είχαν τη δυνατότητα να τον απολαύσουν να ερμηνεύει τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία καθώς και άλλων αγαπημένων δημιουργών, (Διονύσης Σαββόπουλος, Μάνος Λοίζος, Νίκος Ξυλούρης). Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων Κέντρων UNESCO (WFUCA) κ. Ιωάννης Μαρωνίτης υπογράμμισε Δεξιά, ο Πρόεδρος του Ομίλου UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων Κέντρων UNESCO (WFUCA) κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, τίμησε τον σπουδαίο λαουτίστα και τραγουδοποιό Μιχάλη Τζουγανάκη (αριστερά) πως ο Μιχάλης Τζουγανάκης, με τη δυνατή και μοναδική φωνή του, δεν παραμένει στα στενά γεωγραφικά όρια της χώρας μας αλλά τα ξεπερνά και φτάνει στα πέρατα της γης, τιμώντας μέσα από την καλλιτεχνική πορεία, που έχει έως τώρα διαγράψει, την Ελλάδα αλλά και την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κρήτη. Στο σημείο αυτό, τονίζεται πως με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου UNESCO Πειραιά, ο Μιχάλης Τζουγανάκης έχει ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος του. Ενώ ο Όμιλος UNESCO Πειραιά, τίμησε τον Μ.Τζουγανάκη για την προσφορά του στον Πολιτισμό δίνοντάς του τιμητικό έπαινο και μετάλλιο του Ομίλου. Παράλληλα ο κ. Μαρωνίτης του προσέφερε ένα εκπληκτικό ΛΕΥ- ΚΩΜΑ, έκδοση του Ομίλου, που παρουσιάζει ανάγλυφα τις φυσικές ομορφιές του τόπου μας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη του ΔΣ του Ομίλου. xxxz Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ της Αίγινας κος Θεοδόσιος Γ. Σακκιώτης, η κα Ελένη Κυπραίου Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 3ου Aegina Fistiki Fest, το οποίο διοργανώθηκε Σεπτεμβρίου 2011, ο Πρόεδρος τη ΚΕΔΑ κος Νικόλαος Τζίτζης καθώς και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ευχαριστούν θερμά για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθεια τους, τους εθελοντές, μικρούς και μεγάλους, τους Οικονομικούς Χορηγούς τους Χορηγούς Επικοινωνίας, όσους συμμετείχαν στην Εμπορική Έκθεση καθώς και όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις και μας στήριξε ηθικά. Με την συνεργασία όλων μπορέσαμε να διοργανώσουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού το οποίο τόνωσε την οικονομική αγορά, έδωσε στους κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες του την ευκαιρία να ζήσουν στιγμές ξενοιασιάς, να απολαύσουν πολιτιστικές και εικαστικές εκδηλώσεις και ν' ανακαλύψουν μοναδικά μονοπάτια ψυχαγωγίας σ' ένα από τα πιο όμορφα νησιά, την Αίγινα. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς! Το φεστιβάλ ήταν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με ποστηρικτές: CHEF'S CLUB, ATHENS EVERY WEEK, HATTA. xxxz Ξεκίνησε ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικοπέδων Με απόφαση του Δημάρχου Πειραιά Βασίλη Μιχαλολιάκου ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ του Δημάρχου Πειραιά κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου και με εισαγγελική άδεια, ξεκίνησε σήμερα από ειδικά συνεργεία του Δήμου, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικοπέδων της πόλης, τα οποία απειλούν τη δημόσια υγεία καθώς έχουν δημιουργηθεί σ αυτά εστίες μόλυνσης και σκουπιδιών και προσβάλλουν την αισθητική του Πειραιά. Όπως έχει τονίσει ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Μιχαλολιάκος, ο σεβασμός στην ιδιοκτησία είναι απόλυτος και εκτός των άλλων προβλέπεται και από το Σύνταγμα. Η προστασία του κοινωνικού συνόλου είναι ιερό καθήκον του Δήμου και της Πολιτείας. Τα εγκαταλελειμμένα για μια σειρά λόγων οικόπεδα, τα οποία βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Πειραιά, καταγράφονται, καθαρίζονται και θα επιβληθούν τα νόμιμα πρόστιμα σε όσους ιδιοκτήτες βρεθούν. Για όσα έχουν εγκαταλειφθεί για άλλους λόγους, ο Δήμος Πειραιά θα κινήσει όλες εκείνες τις διαδικασίες που προβλέπουν οι Νόμοι και θα εφαρμοστούν όλες οι διοικητικές ποινές και διαδικασίες. Σήμερα, τα συνεργεία του Δήμου καθάρισαν οικόπεδο στη συμβολή των οδών Αιτωλικού και Δημητρακοπούλου. xxxz

13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΥΓΕΙΑ 13 Σύκο: Ενα παρεξηγημένο καλοκαιρινό φρούτο υψηλής διατροφικής αξίας! Γράφει η Έλενα Περλεπέ* Η ΣΥΚΙΑ είναι το πρώτο δέντρο που αναφέρεται στη Βίβλο, εξ ου και το φύλλο συκής με το οποίο εμφανίστηκαν ο Αδάμ και η Εύα. Επίσης, στην αρχαιότητα συνδέονταν με τη λατρεία της Δήμητρας και του Διονύσου και αποτελούσαν βασική τροφή κατά τον δείπνο των αρχαίων Αθηναίων. Εδώ και χρόνια το σύκο αποτελεί βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής. Μάλιστα, το θεωρούσαν σε τέτοιο βαθμό αναπόσπαστο μέρος του διαιτολογίου, ώστε κάποιες φορές αντικαθιστούσε ακόμη και το ψωμί. Δεν είναι όμως μόνο θρεπτικό, αλλά έχει και ιδιαίτερο συμβολισμό. Γεμάτο με όλους αυτούς τους μικροσκοπικούς σπόρους κατέληξε να συμβολίζει τη γονιμότητα και την ευημερία, την ενότητα και τη γνώση. n Διατροφική αξία Ο διατροφικός πλούτος του σύκου είναι πολύ μεγάλος. Αποδίδει 41 kcal/100 γρ. και περιέχει 9.5 γρ. υδατάνθρακες, 2.5 γρ. φυτικών ινών και Πέφτει η τεστοστερόνη στους άντρες μόλις γίνονται πατέρες ΣΥΜΦΩΝΑ με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PNAS των Η.Π.Α., οι άνδρες με νεογέννητα μωρά παρουσιάζουν ιδιαίτερα μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης. Το γνωμικό ότι οι άντρες γίνονται άλλοι άνθρωποι αφού αποκτήσουν παιδί φαίνεται να επιβεβαιώνεται μέσα από την έρευνα που έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Northwestern του Illinois, για τις ανάγκες της οποίας εξετάστηκαν 624 άνδρες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι σεξουαλικές ορμές του άντρα που οφείλονται στην συγκεκριμένη ορμόνη είναι κατά πολύ μειωμένες σε σχέση με το επίπεδό τους πριν γίνουν γονείς. Η μείωση που παρατηρήθηκε (κατά μέσο όρο 26-34%) υπολογίζεται ότι αποτρέπει τις ασωτίες του νέου μπαμπά και τον βοηθά να συγκεντρωθεί καλύτερα στα πατρικά του καθήκοντα. Η μεγαλύτερη μείωση της τεστοστερόνης καταγράφηκε σε όσους πατέρες είχαν την μεγαλύτερη εμπλοκή στην φροντίδα του μωρού τους, ενώ η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι ανύπαντροι άνδρες που αρχικά είχαν το υψηλότερο επίπεδο τεστοστερόνης, σημείωσαν μεγάλη πτώση στην ορμόνη. Ακόμα, οι ερευνητές πιστεύουν ότι η πτώση της τεστοστερόνης μπορεί να λειτουργεί προστατευτικά έναντι ορισμένων χρόνιων ασθενειών, πράγμα που εν μέρει ίσως εξηγεί γιατί οι παντρεμένοι και οι πατέρες έχουν συχνά καλύτερη υγεία από τους συνομηλίκους τους που ζουν άγαμοι και χωρίς παιδιά. xxxz 84.6 γρ. νερού. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία όπως β-καροτένιο, καλιο, φώσφορο, ασβέστιο, φυλλικό οξύ και σίδηρο. Επίσης περιέχει πολλά ένζυμα και σάκχαρα. n Ευεργετικές ιδιότητες Η ευεργετική επίδραση των φρέσκων σύκων είναι γνωστή από την εποχή του Ιπποκράτη: αυξάνουν την ενεργητικότητα, έχουν τονωτικές και αφροδισιακές ιδιότητες, προστατεύουν το δέρμα, δρουν χωνευτικά και διουρητικά, ανακουφίζουν από άσθμα, βρογχικά, φαρυγγίτιδα και διαταραχές της εμμηνόπαυσης. Χάρη στα σποράκια τους, συντελούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και βοηθούν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. n Αντενδείξεις κατανάλωσής του Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε σάκχαρα, τα σύκα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο από παχύσαρκα άτομα, καθώς και από όσους έχουν σακχαρώδη διαβήτη, υψηλά τριγλυκερίδια ή μεταβολικό σύνδρομο. Τα σποράκια τους μπορεί να επιδεινώσουν το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου ή άλλες γαστρεντερικές παθήσεις. Η αντίληψη που επικρατεί για το σύκο είναι πως θεωρείται ως ένα φρούτο με πολλές θερμίδες, αντίληψη που δεν ισχύει, σύμφωνα και με την διατροφική ανάλυση. Είναι ένα πολύ ευεργετικό και θρεπτικό τρόφιμο για το οργανισμό χωρίς την ύπαρξη ενοχών για την θερμιδική του αξία. xxxz * Η Έλενα Περλεπέ είναι Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος, ΒSc Επιστημονική Συνεργάτης Απίσχνανσις-Λόγω Διατροφής Πειραιά Eρχεται το πρώτο αντηλιακό σε χαπάκι ΛΥΣΗ σε όσους αγαπούν τον ήλιο, αλλά βαριούνται τις συχνές επαλείψεις με αντηλιακό κάθε δυο-τρεις ώρες, έρχονται να δώσουν Βρετανοί επιστήμονες που βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία του πρώτου αντηλιακού σε μορφή χαπιού. Οι ερευνητές του King's College του Λονδίνου, με επικεφαλής τον Πολ Λονγκ, έφτασαν στον στόχο τους αντλώντας έμπνευση από δείγματα κοραλλιών που συγκέντρωσαν από τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Υφαλο της Αυστραλίας. Ως γνωστόν, ο συγκεκριμένος θαλάσσιος οργανισμός που ζει σε ρηχά νερά μπορεί να προστατευτεί από την ηλιακή ακτινοβολία. Συλλέγοντας κοράλλια κατά τη διάρκεια νυχτερινών καταδύσεων και εκθέτοντάς στον ήλιο το επόμενο πρωί, οι ειδικοί είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον μηχανισμό της αντηλιακής τους προστασίας. «Ανακαλύψαμε ότι η άλγη παράγει ένα συστατικό το οποίο μεταφέρεται στο κοράλλι. Στη συνέχεια, αυτό μετατρέπεται σε αντηλιακό φίλτρο προς όφελος τόσο του κοραλλιού όσο και της άλγης» δήλωσε ο Λονγκ, επισημαίνοντας ότι το εν λόγω φίλτρο δεν προστατεύει μόνο αυτούς τους οργανισμούς από τη βλάβη που προκαλούν οι ακτίνες UV, αλλά και τα ψάρια που τρέφονται από το κοράλλι. «Είναι ξεκάθαρο ότι το όφελος περνάει και στην τροφική αλυσίδα» πρόσθεσε. Eνας στους τέσσερις θα πάθει «νόσο των καπνιστών» ENAΣ στους τέσσερις άντρες και γυναίκες ηλικίας 35 ετών και πάνω, κινδυνεύει να αναπτύξει χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) κάποια στιγμή στη ζωή του, σύμφωνα με μία νέα μελέτη. Ο κίνδυνος αυτός είναι πολύ υψηλότερος απ ό,τι νόμιζαν έως τώρα οι ειδικοί, ενώ Το νέο αυτό σκεύασμα που, όπως εκτιμούν, ενδέχεται να είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, θα μπορεί να προσφέρει αντηλιακή προστασία διάρκειας μερικών εβδομάδων, απαλλάσσοντάς μας έτσι από την ανάγκη χρήσης αντηλιακών κρεμών, ακόμη και γυαλιών ηλίου. Αν και θα είναι σε θέση να μας προστατεύει από τις ρυτίδες και τα άλλα σημάδια πρόωρης γήρανσης που προκαλεί ο ήλιος, δεν θα μας μαυρίζει, γεγονός που σημαίνει ότι οι λάτρεις της ηλιοκαμένης επιδερμίδας θα πρέπει να καταφεύγουν σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος. Οι ειδικοί, που βρίσκονται ήδη πολύ κοντά στη δημιουργία του συγκεκριμένου αντηλιακού συστατικού στο εργαστήριο, υποστηρίζουν ότι το σκεύασμα θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί σε σειρά τοξικολογικών εξετάσεων. xxxz υπερβαίνει κατά πολύ τον κίνδυνο εκδηλώσεως άλλων νοσημάτων, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια και οι καρκίνοι του μαστού και του προστάτη. «Τα νέα ευρήματα έλκουν την προσοχή στην τεράστια επίπτωση της ΧΑΠ στην κοινωνία. και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμηθεί η νόσος, ενώ δικαιολογούν την συνέχιση των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος», γράφει η ιατρική επιθεώρηση «The Lancet» σε ειδικό της τεύχος για την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS). xxxz Το πάχος δεν συνεπάγεται πάντα καρδιακά προβλήματα ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ από το κανονικό βάρος στον άνθρωπο δεν σημαίνει κατ' ανάγκη ότι η καρδιά του θα έχει πρόβλημα, σύμφωνα με μια νέα ελληνική έρευνα, με επικεφαλής τη δρα Χριστίνα Βούλγαρη της Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι λιγότερο από το 10% των υγιών παχύσαρκων ατόμων ηλικίας ετών εμφανίζουν τελικά κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα μέσα στην επόμενη εξαετία, έναντι μεγαλύτερου ποσοστού 16% των πιο λεπτών. Οι ερευνητές μελέτησαν 550 άνδρες και γυναίκες, με μέση ηλικία 55 ετών, από τους οποίους το ένα τέταρτο ήταν παχύσαρκοι, αλλά κανείς δεν εμφάνιζε σημάδια καρδιοπάθειας ή διαβήτη στο ξεκίνημα της έρευνας. Πάνω από τα δύο τρίτα των παχύσαρκων ανθρώπων του δείγματος είχαν διάφορους παράγοντες κινδύνου για παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος, όπως υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα τους, χαμηλή «καλή» χοληστερίνη, υψηλή πίεση, ινσουλινο-αντίσταση και μεγάλη περιφέρεια μέσης (όλα αυτά από κοινού θεωρούνται σημάδια του λεγόμενου «μεταβολικού συνδρόμου»). Συγκριτικά, μόνο το ένα τρίτο των ατόμων κανονικού βάρους είχε τέτοια μεταβολικά συμπτώματα. Σύμφωνα, όμως, με την έρευνα, το αν ένα άτομο είναι παχύσαρκο ή όχι, φαίνεται πως έχει μικρή επίπτωση στο κατά πόσο θα εμφανίσει καρδιολογικό πρόβλημα ή φράξιμο των αρτηριών. Από την άλλη, η ύπαρξη μεταβολικού συνδρόμου, είτε σε παχουλά είτε σε αδύνατα άτομα, έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά την εμφάνιση καρδιαγγειακού προβλήματος. Το 63% των ανθρώπων με φυσιολογικό βάρος, αλλά με μεταβολικό σύνδρομο, εμφάνισαν πρόβλημα καρδιάς, έναντι μόλις 16% όσων δεν είχαν μεταβολικές διαταραχές. «Το να έχουμε φυσιολογικό βάρος, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είμαστε υγιείς», όπως δήλωσε η κ. Βούλγαρη. Η μελέτη έδειξε ότι οι υπέρβαροι αντιμετωπίζουν λιγότερα περιστατικά καρδιολογικών προβλημάτων σε σχέση με τα άτομα κανονικού βάρους και τους παχύσαρκους. Μεταξύ των παχύσαρκων με μεταβολικό σύνδρομο το 54% είχε προβλήματα καρδιάς κάποια στιγμή, έναντι μόλις 9% μεταξύ των παχύσαρκων χωρίς μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο τελικά αναδεικνύεται στον παράγοντα-κλειδί. xxxz

14 14 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ηλιάννα Παπαγεωργίου: «Πήγα στο Μις Υφήλιος για τη χώρα μου» Η ΗΛΙΑΝΝΑ Παπαγεωργίου αν και είχε όλα τα προσόντα να βγει Μις Υφήλιος και μέχρι τελευταία στιγμή την θεωρούσαν φαβορί, ωστόσο δεν κατάφερε να προκριθεί. Η καστανή καλλονή μίλησε για τη συμμετοχή της στα καλλιστεία και το λόγο που θεωρεί ότι δεν προκρίθηκε. «Δεν είναι κάτι που έφταιξε. Απλά, έτσι αποφάσισε η επιτροπή και αυτό το σέβομαι. Εγώ ήμουν 100% εντάξει ως μοντέλο. Βασικά συμμετείχα σε έναν διαγωνισμό που δεν έχει να κάνει μόνο με την εξωτερική ομορφιά, αλλά κυρίως με την ομορφιά της ψυχής. Σκοπός είναι να βγεις από έναν τέτοιο διαγωνισμό και με την ομορφιά σου, να ξεκινήσει μια φιλανθρωπική δράση. Πήγα εκεί για τη χώρα μου πρώτα κι όχι ως Ηλιάννα για να δείξω τα κάλλη μου». xxxz Η Ελεονώρα στο δελτίο ειδήσεων του Star ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ Το Σαββατοκύριακο 24 και 25 Σεπτεμβρίου, η Ελεονώρα Μελέτη, λοιπόν, είχε και άλλη μια πρεμιέρα. Αφού μας πρόσφερε την καλημέρα της για αρκετές ημέρες, τώρα μας είπε και την καλησπέρα της. Πήρε θέση στο στούντιο των ειδήσεων και ως η anchorwoman του Star για το Σαββατοκύριακο, μας καλησπέρισε με το φωτεινό της χαμόγελο, μας ενημερώσει για τα σοβαρά και στη συνέχεια παρουσίασε ευχάριστα ρεπορτάζ και videaκια, έτσι να ξεχαστούμε για λίγο, όσο μας παίρνει... xxxz Ποιος είναι για την Κατερίνα Στικούδη ο πιο sexy Έλληνας τραγουδιστής; ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ της σε έναν πολύ γνωστό Έλληνα τραγουδιστή, τον οποίο μάλιστα θεωρεί και too sexy, αποκάλυψε η Κατερίνα Στικούδη. «Ο πιο sexy Έλληνας τραγουδιστής είναι ο Νίνο. Μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια του κι το στιλ του και θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ μαζί του κάποια στιγμή». xxxz Παναγιώτης Πετράκης: «Μετά τα Μυστικά δεν είχα απολύτως καμία πρόταση» Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πετράκης εξομολογήθηκε πως δεν του έγινε καμία πρόταση για σίριαλ παρά την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν τα «Μυστικά». «Δεν ήταν επιλογή μου. Μετά τα Μυστικά της Εδέμ δεν είχα απολύτως καμία πρόταση να παίξω σε σίριαλ. Αυτό, εν μέρει, μπορώ να το δικαιολογήσω, επειδή μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου η σειρά θα συνεχίσει να παίζει, αλλά και επειδή τα σίριαλ που γυρίζονται πια μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, οπότε ποιος να πρωτοπαίξει. Δεν σου κρύβω, όμως, ότι με προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν χτύπησε καν το τηλέφωνό μου για να μου προτείνουν κάτι, γιατί κανονικά θα περίμενε κανείς ότι έπειτα από μια τόση μεγάλη επιτυχία θα έπεφταν βροχή οι προτάσεις. Μάλιστα κάποια στιγμή το συζήτησα με την Έλενα Ακρίτα, ζητώντας της να μου πει τι είχε γίνει όταν τελείωσε η Βέρα στο δεξί. Μου είπε, λοιπόν, ότι τότε κάθε ηθοποιός είχε τρεις με τέσσερις προτάσεις. Αυτό μάλλον δείχνει πόσο στριμωγμένα είναι τα πράγματα». xxxz Χριστίνα Σάλτη: «Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν εχθρούς συνεχώς» ΓΙΑ ΤΟΝ ανταγωνισμό μίλησε η Χριστίνα Σάλτη και απάντησε στο αν θα έμπαινε στο «παιχνίδι» αυτό. «Ο ανταγωνισμός είναι κάτι που το έχεις μέσα σου. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν εχθρούς και ανταγωνιστές συνεχώς όπου κι αν βρίσκονται. Εγώ έχω ως στόχο την δουλειά μου. Θυμάμαι πως η μητέρα μου μου έλεγε πάντα να κοιτάζω τι κάνω εγώ και όχι οι γύρω μου». xxxz

15 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 5 επιλογές δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων Ανδρουλάκης: Να επιτευχθεί αναγκαία εθνική και κοινωνική συνοχή Η ΕΛΛΑΔΑ βρίσκεται μπροστά σε ιστορικές καταστάσεις που θα κρίνουν την τύχη της για μια ολόκληρη γενιά και συνεπώς χρειάζεται ενισχυμένη δημοκρατική νομιμοποίηση στη διαχείριση της κρίσης, αναφέρει σε άρθρο του στο προσωπικό του ιστολόγιο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μίμης Ανδρουλάκης. «Είναι επείγουσα ανάγκη κάτι να αλλάξει στην κεντρική πολιτική σκηνή ώστε να υπάρξει αποσυμπίεση, να εξελιχθεί ομαλά ο ψυχολογικός κύκλος "άρνηση της πραγματικότητας, θυμός, αγανάκτηση, κατάθλιψη, δημιουργική προσαρμογή και αλλαγή", ώστε τουλάχιστον να αποφευχθεί η ροπή προς το χειρότερο, το αυτοκαταστροφικό σενάριο και να επιτευχθεί τουλάχιστον μια ελάχιστη αναγκαία εθνική και κοινωνική συνοχή ενώπιον των μεγάλων κινδύνων», ανάφερει και προτείνει πέντε επιλογές δημοκρατικής νομιμοποίησης των αποφάσεων που μπορεί να ληφθούν: Πρώτη είναι ότι η κυβέρνηση κερδίζει ντε φάκτο νομιμοποίηση στην κοινωνία για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Έχει συμβεί, αναφέρει, να εκλεγεί κάποιος με ένα πρόγραμμα όπως ο Ρούζβελτ και στη συνέχεια να κάνει "άλλα", λόγω κραχ ή πολέμου, και τελικά να έχει στο πλευρό του την ανάδυση μιας σιωπηλής πλειοψηφίας. Σ ένα βαθμό το πέτυχε προσωρινά και αυτή η κυβέρνηση όπως έδειξαν οι δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, σημειώνει, για σειρά λόγους, όχι μόνο με δική της ευθύνη, απέτυχε να δημιουργήσει στην κοινωνία μια τραγική συναίσθηση μιας κοινής μοίρας. Δε συγκεντρώθηκε στο "λιγότερα και καλύτερα" crisis management, στα χειροπιαστά αποτελέσματα αλλά κατά καιρούς χάνεται, μη μπορώντας να ξεκοπεί από τις αρχικές ψευδαισθήσεις της. Έκαψε αρκετό κοινωνικό και πολιτικό κεφάλαιο. Η δεύτερη επιλογή αφορά, όπως γράφει, τη μετεξέλιξη της σημερνής κυβέρνησης σε κυβέρνηση εθνικής ανάγκης, ευρύτερης βάσης, η οποία πρέπει Από το δήμο Κορυδαλλού Εναρξη εγγραφών στα αθλητικά προγράμματα του Οργανισμού Αθλησης και Πολιτισμού ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι εγγραφές στα προγράμματα του Οργανισμού Άθλησης και Πολιτισμού (Τομέας Αθλητισμού) και πραγματοποιούνται στα νέα γραφεία του Οργανισμού, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Σολωμού 2-4) και ώρες: Δευτέρα - Πέμπτη, Παρασκευή και Δευτέρα & Τετάρτη τηλ.: , -5 (εσωτ.:1). Με την εγγραφή, απαραίτητο δικαιολογητικό, η βεβαίωση ιατρού ικανότητας άθλησης (παθολόγου ή καρδιολόγου για τους ενήλικες παιδιάτρου ή καρδιολόγου για τα παιδιά). ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Τρίτεκνοι - Πολύτεκνοι (με εισόδημα έως ): 1ο μέλος δωρεάν, 2ο μέλος -50% Δικαιολογητικά: 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση 3. Πρόσφατο τιμολόγιο ΔΕΚΟ 4. Πιστοποιητικό φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας (για νέους από ετών). Τα παιδιά των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών διατηρούν την πολυτεκνική τους ιδιότητα έως την ενηλικίωση τους και έως 25 ετών εφόσον σπουδάζουν. Μονογονεϊκή οικογένεια. Δωρεάν με εισόδημα έως , - 50% με εισόδημα από έως Δικαιολογητικά: 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση 3. Πρόσφατο τιμολόγιο ΔΕΚΟ 4. Εργαζόμενοι (και τα ανήλικα παιδιά αυτών) του Δήμου Κορυδαλλού και των Νομικών του Προσώπων: - 30% Α.Μ.Ε.Α. κατά περίπτωση. Απαιτείται αίτηση προς το Δ.Σ. του Ο.Α.Π. και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Οι εκπτώσεις αφορούν τους κατοίκους ή δημότες του Δήμου Κορυδαλλού. Μόνο για τα Δημοτικά Γυμναστήρια τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου (ΤΟ.ΣΥΝ.) & οι νέοι (δημότες Κορυδαλλού) έως & 24 ετών (ή έως & 28 ετών, φοιτητές - σπουδαστές): - 30%. Δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 2. Πιστοποιητικό φοιτητικής ή σπουδαστικής ιδιότητας (για νέους άνω των 24 ετών). Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση xxxz να έχει θητεία το ελάχιστο ενός χρόνου μέχρι την προκήρυξη εκλογών ώστε να ενταχθεί ομαλά η χώρα στο νέο ευρωπαϊκό ταμείο διάσωσης (ESM 2013). Ενδεχόμενα, προσθέτει, με Πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, με επιφάνεια στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, δίχως μεγάλες ανακατωσούρες στο μηχανισμό διοίκησης. Το μειονέκτημα αυτής της επιλογής αναγνωρίζει ότι μπορεί να είναι πιθανόν ότι όλοι θα βγάζουν την ουρά τους απ έξω και θα επιδοθούν σε μια παρατεταμένη ανεύθυνη προεκλογική εκστρατεία. Το πρόβλημα εδώ είναι η γνωστή αθλιότητα του ευρύτερου πολιτικού συστήματος και η απουσία κουλτούρας συνεννόησης και στοιχειωδώς συναίνεσης που θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Η τρίτη επιλογή που προτείνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αφορά στην άμεση προκήρυξη εκλογών. Η κυβέρνηση, τονίζει, δυστυχώς έχασε το timing να υποβάλλει στο εκλογικό σώμα τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου ώστε να αποφασίσει ο ίδιος ο λαός αν θέλει διάσωση εντός του ευρώ ή άμεση χρεοκοπία και αποχώρηση από το κοινό νόμισμα. Το μειονέκτημα αυτής της "καθαρής" λύσης είναι η πολιτική αστάθεια στο κρίσιμο τρίμηνο που ακολουθεί και οι κίνδυνοι μιας τυφλής εξέλιξης προς τη χρεοκοπία και της εγκατάλειψης μας και από πολύτιμους εταίρους. Το κλίμα ήδη έχει γίνει βαρύ για την Ελλάδα στην κοινή γνώμη και παραδοσιακών φίλων μας. Την ανησυχία εντείνει η τυχοδιωκτική ηθελημένη άγνοια της κατάστασης που έδειξε στη Θεσσαλονίκη ο αρχηγός της αξιωματική αντιπολίτευσης και η υψηλού κινδύνου αναφορά του σε ενδεχόμενο διπλών απανωτών εκλογών! Δηλαδή μιας επικίνδυνης περιπέτειας στην πιο τραγική στιγμή του Ελληνισμού μετά το χαοτικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την εισβολή της Τουρκίας. Τέταρτη επιλογή ο Μίμης Ανδρουλάκης θεωρεί το δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο λαός στο ιστορικό δίλημμα διάσωση πάση θυσία εντός του ευρώ ή επιστροφή στη δραχμή. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει βιωμένη κουλτούρα δημοψηφισμάτων, επισημαίνει, και είναι πολύ δύσκολο να μορφοποιηθεί με ευρύτερη συναίνεση το σχετικό ερώτημα. Ενδεχόμενα μπορεί να εντείνει τον εθνικό διχασμό ενώπιον των μεγάλων κινδύνων. Η πέμπτη επιλογή είναι να αναδυθούν νέες δυνάμεις, έξω από το καθιερωμένο πολιτικό σκηνικό που θα έβγαζαν τη χώρα από την κρίση. Μέχρι στιγμής όμως, αναγνωρίζει, και στο αμέσως επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα, παρά τη ρευστότητα, τις ζυμώσεις, και την αναταραχή, οι δυνάμεις αδράνειας είναι ισχυρότερες και δεν προβλέπεται σύντομα η ανάδυση μιας αξιόπιστης νέας εναλλακτικής πρότασης. Στο μέλλον είναι σίγουρο, αλλά "μακροπρόθεσμα θα είμαστε νεκροί", όπως λέει ο μακαρίτης ο Κέινς, τονίζει. «Όλες αυτές οι επιλογές έχουν σημαντικό ρίσκο, αλλά φαίνεται ότι η δεύτερη λύση, υπό προϋποθέσεις, είναι η πιο πρόσφορη και με την ευρύτερη αποδοχή στην κοινωνία και την ευρωζώνη. Λογικά, έτσι είναι, αλλά το παράλογο κυριαρχεί εδώ και καιρό στη ζωή της Ελλάδας», αναφέρει ο Μ. Ανδρουλάκης. xxxz Κινητοποιήσεις στον Πειραιά από τους υπαλλήλους του πρώην ΥΕΝ Δίωρη κατάληψη της εισόδου του κτιρίου στην Ακτή Βασιλειάδη ΣΕ ΔΙΩΡΗ συμβολική κατάληψη της εισόδου του κτιρίου στην Ακτή Βασιλειάδη στον Πειραιά που στεγάζει υπηρεσίες των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προχώρησαν οι πολιτικοί υπάλληλοι σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων του τέως Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας «οι δραματικές περικοπές εισοδημάτων, τα νέα φορολογικά χαράτσια, η αύξηση της ανεργίας, οι μαζικές απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων στο Δημόσιο μέσα από τον αντεργατικό θεσμό της εργασιακής εφεδρείας, το νέο φτωχολόγιο - μισθολόγιο, το ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας, η διάλυση της κύριας σύνταξης και των επικουρικών ταμείων, η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και η παρά πέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, αποτελούν τα αντεργατικά εργαλεία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης, που θέλει να γυρίσει την κοινωνία στον προηγούμενο αιώνα». Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «στον χώρο της ναυτιλίας, η επιλογή της κυβέρνησης για έναν πολιτικό, οικονομικό - παραγωγικό φορέα διοίκησης, απαιτεί την ενίσχυση με πολιτικό προσωπικό, μέσω της διαδικασίας μετατάξεων από άλλες υπηρεσίες. Συνεπώς, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιβάλλεται να προχωρήσει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, μεθοδικά και με προγραμματισμό». xxxz Εξαρθρώθηκε "πλοκάμι" της γεωργιανής μαφίας «ΠΛΟΚΑΜΙ» της γεωργιανής μαφίας, το οποίο δρούσε τους τελευταίες 19 μήνες στη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και το Κιλκίς, εκβιάζοντας επιχειρηματίες και ιδιώτες κατά περίπτωση είτε με τη μορφή παροχής «προστασίας» είτε χορηγώντας δάνεια με τοκογλυφικούς τόκους, εξάρθρωσε η Ασφάλεια Θεσσαλονίκης. Στα «δίχτυα» του πολυμελούς κυκλώματος εκτιμάται ότι έπεσαν περισσότεροι από 50 ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, καφέ, ακόμη και περιπτέρων, καθώς επίσης τουλάχιστον 20 ιδιώτες. Στη διάρκεια γιγαντιαίας επιχείρησης που έλαβε χώρα σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, και Χαλκιδική, και στην οποία πήραν μέρος άνδρες της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, των ΕΚΑΜ και της Αντιτρομοκρατικής, συνελήφθησαν συνολικά 28 άτομα που είτε είχαν ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση είτε αποτελούσαν περιφερειακά της μέλη, στην πλειονότητά τους ομογενείς από τη Γεωργία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και πέντε άτομα που φέρονται ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος. Εξάλλου, οι διωκτικές αρχές ερευνούν τη συμμετοχή δεκάδων άλλων ατόμων στο κύκλωμα, μερικοί εκ των οποίων έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση αφορά συνολικά 73 άτομα. Όπως είπε σε δηλώσεις του ο διευθυντής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, Αθηναγόρας Παζαρλής, η συμμορία είχε «δίαυλο επικοινωνίας» με εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται διεθνώς και έχει ως έδρα της τη Γεωργία. Αυτό προκύπτει κι από την τακτική επικοινωνία που είχαν τα εδώ ηγετικά στελέχη της οργάνωσης με τους αρχηγούς τους στη Γεωργία. «Μεγάλα χρηματικά ποσά από την παράνομη δραστηριότητά τους, τα στέλνανε στους αρχηγούς τους στη Γεωργία», παρατήρησε. Πάντως, από την έως τώρα αστυνομική προανάκριση δεν προέκυψε η συμμετοχή του κυκλώματος σε εκτελέσεις ή δολοφονίες. «Διήγαν πολυτελή βίο» Σύμφωνα με τον κ. Παζαρλή, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δεν είχαν καμία επαγγελματική δραστηριότητα και διήγαν πολυτελή βίο από τα χρήματα που αποσπούσαν εκβιαστικά ή τοκογλυφικά από τα θύματά τους. Είναι ενδεικτικό ότι τα προερχόμενα από εκβιάσεις, «προστασία» μαγαζιών και τοκογλυφίες χρηματικά ποσά, από το Μάρτιο του 2011 και μετά, ξεπερνούν κατά πολύ τις ευρώ και νομιμοποιούνταν παρανόμως με αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Ο κ. Παζαρλής εκτίμησε ότι το ποσό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κι αυτό ενδεχομένως να προκύψει από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα. Στα «δίχτυα» της οργάνωσης έπεσαν ακόμη και ιδιοκτήτες περιπτέρου, στους οποίους τα μέλη της πουλούσαν προστασία. «Εισέπρατταν εβδομαδιαία από περιπτερούχο το ποσό των 300 ευρώ», είπε ο κ. Παζαρλής, τονίζοντας ότι προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματα από τα θύματά τους χρησιμοποιούσαν απειλές και εκβιασμούς. Σε ό,τι αφορά την τοκογλυφία, είναι ενδεικτικό ότι για τους τελευταίους μήνες, ο τοκογλυφικός δανεισμός ξεπερνούσε τα ευρώ. xxxz

16 ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ Παραμένει στον Πόρο το Ειρηνοδικείο ΤΕΛΟΣ καλό, όλα καλά για το Ειρηνοδικείο Πόρου, αφού η Ολομέλεια των Εφετών έκρινε πως πρέπει να συγχωνευθεί το Ειρηνοδικείο Σπετσών με αυτό του Πόρου, με έδρα τον Πόρο. Η συγχώνευσή του επιφέρει και την αναβάθμισή του σε υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να προσέρχονται στον Πόρο περισσότεροι πολίτες. Πρακτικά σημαίνει ότι θα τονωθεί η τοπική αγορά, αρκεί το χειμώνα οι ερχόμενοι στο νησί να βρίσκουν ανοιχτά εστιατόρια και βέβαια ξενοδοχεία και καταλύματα για να διανυκτερεύουν. Στο χέρι των Ποριωτών είναι να «εκμεταλλευτούν» το δώρο που τους έκανε η Ολομέλεια των Εφετών. xxxz Είδαν Σαμαρά, Μανωλάκος & Παρασκευάς ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ από 20 λεπτά της ώρας είδαν τον Αντώνη Σαμαρά προχτές Πέμπτη, το μεσημέρι, ο Πρόεδρος της ΔΗ.ΡΑ.Π. (Κανάλι 1) Κυριάκος Μανωλάκος και ο διευθυντής του σταθμού, δημοσιογράφος Νίκος Παρασκευάς. Τους δέχτηκε στο γραφείο του και συζήτησε μαζί τους θέματα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας. Γνωρίζω μάλιστα ότι ζήτησε από τον Πρόεδρο της ΔΗ.ΡΑ.Π. να τον ενημερώσει για το «πολιτικό κλίμα» στον Πειραιά. Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκε μάλιστα όταν κατέβει στον Πειραιά (ίσως τη μεθεπόμενη εβδομάδα), να παραχωρήσει συνέντευξη στο Νίκο Παρασκευά, στο ΚΑΝΑΛΙ 1. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κυριάκος Μανωλάκος δεσμεύτηκαν να έχουν «ανοιχτή» γραμμή επικοινωνίας για τα θέματα του Πειραιά. xxxz Αίρει το απόρρητο των τηλεφωνημάτων Ασημομύτη και Ηρειώτη ο Εισαγγελέας ΔΕΚΤΟ έκανε το αίτημα του ανακριτή ο Εισαγγελέας Πειραιά για να αρθεί το απόρρητο των τηλεφωνικών κλήσεων που έγιναν προς και από τα κινητά τηλέφωνα των ήδη προφυλακισμένων, για την κατάχρηση των από το ταμείο του Δήμου Πόρου, Αγγελικής Ασημομύτη και Τόμης Ηρειώτη. Μετά απ αυτό και σε συνδυασμό με την ανώνυμη επιστολή που έχει ο Ανακριτής στα χέρια του θα «κελαηδήσουν πολλές καρδερίνες» σε Γαλατά και Πόρο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ανακριτής ζητά να βρει από πότε γνώριζε ο Δήμαρχος Πόρου Δημήτρης Στρατηγός και οι συν αυτώ σύμβουλοι για την κατάχρηση. Γι αυτό σας γράφω ότι προβλέπω πολύ θερμό χειμώνα. xxxz ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ την καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα του Πειραιά Παραιτήθηκε ο Κ. Χρονόπουλος. Ε και; ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ο Κώστας Χρονόπουλος από Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσώνας και κάποιοι έσπευσαν να πουν ότι τώρα θα γίνει η «συντέλεια του Δήμου». Για να εξηγηθώ, ποτέ δεν θεώρησα τον σεβάσμιο πλέον Χρονόπουλο ικανό Δήμαρχο, όταν ήταν στη Δραπετσώνα, και ποτέ δεν διέκρινα τις ικανότητές του στην Αυτοδιοίκηση. Απεναντίας, κινήθηκε πάντα στη μετριότητα αλλά έκανε όνομα γιατί δεν είχε ποτέ αντίπαλο. Φεύγοντας λοιπόν απ το «μαγαζί» του που μονοπωλούσε και μπαίνοντας στο μεγάλο «μαγαζί», το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας και κυρίως, συνυπάρχοντας με δυνατούς όπως ο Λουκάς Τζανής αλλά και συμβούλους του, κατάλαβε πως δεν μπορούσε (ο Χρονόπουλος) ν αντέξει τις συγκρίσεις και προτίμησε ν αποχωρήσει ηρωικά (αν θεωρηθεί ηρωισμός η παραίτησή του). Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο για τον καλό μου φίλο Κώστα Χρονόπουλο και γι αυτούς που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τη δήθεν απώλεια. xxxz Το εξώδικο του σωματείου και η συνέχεια της εφημερίδας μας ΕΞΩΔΙΚΟ έστειλε ο σύλλογος εργαζομένων στο Νεκροταφείο Σχιστού, που το διαβάσατε στη σελίδα 5 της εφημερίδας μας. Αναφαίρετο δικαίωμά τους να υπερασπίζονται τα μέλη τους, ακόμη κι αυτά που δεν τιμούν με τις πράξεις τους την έννοια του συνδικαλισμού αλλά και της προσφοράς εργασίας, σ έναν πολύ ευαίσθητο και Πού είναι ο Γιάννης Βουτσινάς; ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ότι καιρό τώρα απουσιάζει από το πολιτικό σκηνικό του Πειραιά ο αξιόλογος και πολλά υποσχόμενος πολιτικός Γιάννης Βουτσινάς. Μετά τις δημοτικές εκλογές φρόντισε να «περνά απαρατήρητος», χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρακολουθεί και τα δρώμενα, στην πολιτική και την πόλη μας. Το ζητούμενο είναι αν θα ξαναμπεί στην πολιτική κονίστρα, διεκδικώντας μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Πειραιά και πότε θα γίνει αυτό. Ο χρόνος θα δείξει. xxxz ανθρώπινο τομέα. Βέβαια, το θέμα που αναδείξαμε στις 11 Ιουλίου με τίτλο «Μεγάλο φαγοπότι στο Νεκροταφείο Σχιστού» έχει και συνέχεια. Και μάλιστα οδυνηρή για κάποιους εργαζόμενους στο Νεκροταφείο. Ας κάνουν υπομονή λοιπόν, γιατί θα πρέπει να στείλουν πολλά εξώδικα ακόμη. (Σημείωση: Η εφημερίδα μας δεν ζήτησε νομιμοποίηση» για να αποσταλεί το εξώδικο, ούτε ποιοι εκπροσωπούν ποιους και από ποιους πήρε εντολή ο δικαστικός επιμελητής για να το επιδώσει. Τα παραβλέπουμε γιατί μας ενδιαφέρει η ουσία). xxxz ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ο Κώστας Αρβανιτόπουλος επισκέπτεται τα Καμίνια ΑΥΤΗΝ την εβδομάδα, ο Κώστας Αρβανιτόπουλος (διευθυντής πολιτικού γραφείου του Αντώνη Σαμαρά) θα επισκεφτεί τη γειτονιά των παππούδων του στα Καμίνια (Υμηττού 6), στο πλαίσιο των εξορμήσεών του στον Πειραιά. Είναι γνωστό ότι ο Κώστας Αρβανιτόπουλος θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Πειραιά και θα δώσει την εκλογική μάχη όπως όλοι οι άλλοι συνυποψήφιοί του. Υπενθυμίζω ότι έχει σπουδάσει οικονομία στην Αμερική κι είναι καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. xxxz Καλή επιτυχία Μάκη Κουρή ΣΗΜΕΡΑ ο Μάκης Κουρής (εφημερίδα «Το Παρόν») θα μπει στο Ωνάσειο κι αύριο θα υποβληθεί σε μια δύσκολη επέμβαση στην καρδιά. Και σ αυτή τη μάχη ο Μάκης θα βγει νικητής και σε λίγες εβδομάδες θα ναι και πάλι ετοιμοπόλεμος για νέες δημοσιογραφικές επιτυχίες. Όλοι οι φίλοι του εδώ στον Πειραιά του ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και γρήγορη ανάρρωση. xxxz Πολλοί οι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στην Α Πειραιά ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΣ υποψηφιοτήτων παρατηρείται για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Α Πειραιά, αλλά λίγοι θα είναι οι εκλεκτοί. Μαθαίνω λοιπόν, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Κώστα Αρβανιτόπουλο, Κώστα Κατσαφάδο, Σπύρο Σπυρίδωνα, Λίτσα Γιαννακάκου, Λίτσα Καλαγιά, Ζωή Ρούσσου, Νίκο Βλαχάκο. Όλοι οι πιο πάνω θεωρούνται βέβαιαοι ως προς τη συμμετοχή τους, πλην του Νίκου Βλαχάκου, για του οποίου τη συμμετοχή υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Οι πληροφορίες μου λένε ότι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ψάχνουν εναγωνίως έναν άλλον Μανιάτη για να τον βάλουν στη θέση του Νίκου. Η συμμετοχή Μελά είναι αυτοδίκαιη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πολλοί από τη Συγγρού δεν ζητούν την αποστρατεία του. xxxz Αστρολογικές προβλέψεις Στείλε ΕΡΣΗ στο ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΘΕΙΣ!!!

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 693 0,90

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 693 0,90 ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 693 0,90 EΛΕΠΑΠ: «Βήματα Ζωής» για τα παιδιά με αναπηρία Η Γενική Διευθύντρια του Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. της Πριγκίπισσας ΑικατερίνηςΣΕΛ. 8-9. Πάσχα με. σκουπίδια. Οι «παγίδες» της Εφορίας για τις αποδείξεις

ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ. της Πριγκίπισσας ΑικατερίνηςΣΕΛ. 8-9. Πάσχα με. σκουπίδια. Οι «παγίδες» της Εφορίας για τις αποδείξεις ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΟΣ 15ο ΔΕΥΤΕΡΑ 2 MAΪΟΥ 2011 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 679 0,90 e-mail: mellon@first.gr H εφημερίδα που γράφει την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος Εκδότης-Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία

Επίσημη πρώτη στα σχολεία με ελλείψεις στα βιβλία Αχαρνές και Φυλή Επιτυχόντες σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 12 χρόνια από τον φονικό σεισμό n σελ. 8 n σελ. 12-14, 19-22 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΥΠΟΣ Σε ιδιώτες η διαχείριση των απορριμμάτων n σελ. 13 ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ www.doxthi.gr Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕ. Με δεματοποίηση η διαχείριση των απορριμμάτων. Κορινθο-κεντρική παρέμβαση στην 7η Τέχνη Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 209 - Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008 - ΤιΜΗ: 0,

Διαβάστε περισσότερα

Η υτική Μακεδονία αποτελεί την «Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας»

Η υτική Μακεδονία αποτελεί την «Ενεργειακή Καρδιά της Ελλάδας» ΚΟΖΑΝΗ KΩΔIKOΣ 3609 "Διαφωνώ μαζί σου. Θ' αγωνιστώ όμως μέχρι θανάτου για να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου." BOΛTAIPOΣ Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. φύλλου 4182 Τιμή φύλ. : 0,15 Θεσσαλία Δυτική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης

Η Νέα Σμύρνη στο επίκεντρο με αφορμή τα κουλούρια Θεσσαλονίκης πρώτο ηµίχρονο, όµως η κακή καθηµερινή καθημερινή ενηµέρωση ενημέρωση 24 24 ώρες: e-epikaira.gr gr Νέα Σµύρνη Σμύρνη Νέος Άγιος Κόσµος Δημήτριος άφνη Ελληνικό-Αργυρούπολη - Υµηττός Αγίος ηµητρίος Γλυφάδα

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παραμένουν οι ταμπέλες των καταστημάτων

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παραμένουν οι ταμπέλες των καταστημάτων E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Με εξώδικη διαμαρτυρία απαντά ο Αλ. Μουστόγιαννης σελ. 7 Εκκρεμούν οι πληρωμές των καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων»

ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ. Η κινηματογραφική. άνοιξη της Κορίνθου. καρδιά του Φθινοπώρου. Στα πάρτυ του Kappa Radio και των «εστεμμένων» Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθµός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 206 - Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2008 - ΤΙΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2464 Tρίτη 22 Απριλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΤΟ ΙΚΑ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Από κόσκινο η κατ' οίκον φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα

Καμία αύξηση. τελών στην Κόρίνθό. Κλείνει ή όχι το 6 0 Σ.Π.; Δύο αντικρουόμενα ρεπορτάζ προκάλεσαν αναστάτωση στην Κόρινθο. Θέματα ΤΙΜΗ: 1 ευρώ ΕΤΟΣ 8ο ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ: 400 Θέματα Εβδομαδιαία, πολιτική, οικονομική και κοινωνική εφημερίδα Διαβάστε τα κυριότερα άρθρα της εφημερίδας, στο blog του Πολίτη: hp://poliis-news. blogspo. com/

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη

Μείωση 10% στα δημοτικά τέλη E B Δ O M A Δ I A I A E Φ H M E P I Δ A Γ N Ω M Η Σ Α Α Γ M E P I Δ A ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ «Πριν να γεννηθώ» της Εύας Σολδάτου από τη Γωγώ Ατζολετάκη σελ. 30 Παραστάσεις Καραγκιόζη

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου,

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιάννη Ξανθόπουλου, ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ = ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β = ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 170 = ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 {2 {3 {4 {5 { 6 7 Διαβάστε σ αυτό το φύλλο { 8 9 {10 {11 {12 Νέα από την Οικολογική Κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟΤιμή : ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2722 Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr TEΛΕΥΤΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2517 Τρίτη 8 Ιουλίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Στην τσιμπίδα της Οικονομικής Αστυνομίας ΜκΟ στο Ολυμπιακό Χωριό Δεν επεδείχθησαν έγγραφα νομιμοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί

η Αδεσμευτη Απαξίωσαν το θεσμό πριν καν γεννηθεί η Αδεσμευτη ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ - ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙEΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΤIΚΗΣ ΕΤΟΣ 3ο Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 9 Παρασκευή 4 Μαρτίου 011 Τιμή 0.80 ευρώ Με το θάρρος της γνώμης Δεν ανεχόμαστε άλλο την γυφτο-ομηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2488 Τρίτη 27 Μαΐου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Νέος Δήμαρχος Μεγάρων-Νέας

Διαβάστε περισσότερα

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal

EΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΤΟ «ΣΤΕΜΜΑ» Ο ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ. «Παιχνίδια» με τον Σταύρο Δήμα. Σημαντική επιτυχία είχε η έκθεση «Κορινθία 2008» Restaurant Royal Χ. Μωραΐτης Α.Ε. Ισθμός Κορίνθου, τηλ.: 27410.75055 27410.20368 fax: 27410.75065 Εβδομαδιαία Πολιτική & Οικονομική εφημερίδα της Κορινθίας - Έτος 4ο - Αρ. Φύλλου 208 - Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2008 - τιμη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2704 Δευτέρα 27 Απριλίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Τιμή : 0,01 κ.2239 Ελπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2510 Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2742 Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015 Έτος 21ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr Εφ' όλης της ύλης συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2011 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά Έκθεση Πεπραγμένων 2011, 2012, 2013 Εισαγωγικό σημείωμα Από

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι NEWS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ENΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΛΑΜΙΑ IOYΛIOΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ 10 Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α Σ / Ο Θ Ω Ν Ο Σ 3, Τ. Κ. 3 5 1 0 0 Λ Α Μ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η μνήμη της. τραγωδίας. Ποιότητα στην εκτύπωση µε τεχνολογία αιχµής! Μαύρη επέτειος 13 ετών για το ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα

Η μνήμη της. τραγωδίας. Ποιότητα στην εκτύπωση µε τεχνολογία αιχµής! Μαύρη επέτειος 13 ετών για το ναυάγιο του Εξπρές Σάμινα Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η Σ δεν επιτρέπεται η πώληση ΠΕΜΠΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Φύλλου 3729 Έτος 31 ο Τιμή Φύλλου 0,50 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μαύρη επέτειος 13 ετών για

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτα η Ασφάλεια. Η θέληση ενάντια στην κρίση. Τι περιμένει η κοινωνία από τους πνευματικούς ανθρώπους; Τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 2013

Πρώτα η Ασφάλεια. Η θέληση ενάντια στην κρίση. Τι περιμένει η κοινωνία από τους πνευματικούς ανθρώπους; Τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 2013 Τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 2013 Τεύχος Απριλίου-Ιουνίου 2013 Πρώτα η Ασφάλεια Τι περιμένει η κοινωνία από τους πνευματικούς ανθρώπους; Η θέληση ενάντια στην κρίση Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού 1 2 Παράθυρο Τεύχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Y ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ - ΤΣΙΠΡΑ. Online έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Y ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ - ΤΣΙΠΡΑ. Online έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ - ΤΣΙΠΡΑ Μίνιμουμ συναίνεσης ζήτησε ο Παπούλιας σελ. 13 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΔΡΥΤΗΣ: Γ.Β. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ (1936-1945): Β.Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ (1945-2004): Π.Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι

Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 265 ΤΙΜΗ 0,10 Και ο Δήμος Γαλατσίου στο κίνημα της πατάτας Ξεπερνούν τις 6.000 οι παραγγελίες Θα διατεθούν πάνω από 250 τόνοι Και ο

Διαβάστε περισσότερα

Διανέμεται μόνο μέσω ταχυδρομείου. Γραφεία: Σικελιανoύ 13 Σαλαμίνα T.K. 189 00, T.Θ. 1550, τηλ. / φαξ: 210 46 51 538, κιν. 69 76 045 914, 6986677850

Διανέμεται μόνο μέσω ταχυδρομείου. Γραφεία: Σικελιανoύ 13 Σαλαμίνα T.K. 189 00, T.Θ. 1550, τηλ. / φαξ: 210 46 51 538, κιν. 69 76 045 914, 6986677850 Η μόνη τοπική εφημερίδα που σε μία 15ετία δεν της έχουν δοθεί κρατικές καταχωρήσεις (όπως ΟΠΑΠ, Κρατικά Λαχεία κ.λ.π.) Διανέμεται μόνο μέσω ταχυδρομείου TAX. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Γραφεία: Σικελιανoύ 13 Σαλαμίνα T.K.

Διαβάστε περισσότερα

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Κοζάνη Καλώς ήλθες Και η Κοζάνη ανέβηκε στο τραίνο του Eurotaxi Hellas Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Ο επόμενος; Τιμή: 0 .com 801 111 10 20 για όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού

ΝΕΟΛΟΓΟΣ. Αποκλειστικό. Δεν επηρεάζεται το καθεστώς ιδιοκτησίας του Εργοστασίου Αναμένεται η επικύρωση της από τον υπ. Πολιτισμού η εφηµερίδα της πόλης Υπερτοπική Εβδομαδιαία Εφημερίδα Έτος 6ο Αρ. Φύλλου 171 Τιμή Φύλλου 0,10 ευρώ 21 Φεβρουαρίου 2011 Τηλ.: 210-66.64.951-952 Fax: 210-66.64.971 www.neologos.gr info@neologos.gr Μετά

Διαβάστε περισσότερα