ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1"

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ 1 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αρχές της οικονομικής βιωσιμότητας και της ανταποδοτικότητας ως στοιχεία της έννοιας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Οι αρχές αυτές σε συνδυασμό με τις ήδη καθιερωθείσες αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης και της εκπόνησης αναλογιστικών μελετών, διασφαλίζουν την οικονομική λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και την εκπλήρωση του κοινωνικού του σκοπού. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και μετά οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις διαδέχονται η μία την άλλη, χωρίς ωστόσο να έχουν επιτύχει να αποκαταστήσουν την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να εκπληρώνει αποτελεσματικά την κοινωνική του αποστολή. Ερωτάται, αν και με ποιον τρόπο η νομολογία μπορεί να συμβάλει στην προστασία της οικονομικής βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και των επί μέρους οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ). Υποστηρίζω ότι μπορεί να το πράξει με την καθιέρωση των αρχών της οικονομικής βιωσιμότητας και της ανταποδοτικότητας ως αρχών συνταγματικής περιωπής. Οι αρχές αυτές μαζί με τις ήδη αναγνωρισμένες ως συνταγματικής ισχύος αρχές της ασφαλιστικής αλληλεγγύης, της εκπονήσεως αναλογιστικών μελετών και της διαφάνειας εγγυώνται την οικονομική λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης και συνακόλουθα τον κοινωνικό της σκοπό. 1 Παρέμβαση που παρουσιάσθηκε στις 6-7 Μαΐου 2011 στην Επιστημονική Συνάντηση που διοργάνωσαν η Εταιρεία Διοικητικών Μελετών, ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης του ΑΠΘ και ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα «Επίκαιρα Ζητήματα Δημοσίου Δικαίου». 1

2 Διεθνώς ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης (social insurance) σημαίνει ότι το κράτος οργανώνει δημόσιες υπηρεσίες (υπό την οργανική ή τη λειτουργική έννοια 2 ) που καλύπτουν υποχρεωτικά από προκαθορισμένους κινδύνους όλα τα πρόσωπα που ανήκουν σε ορισμένη επαγγελματική ομάδα ή κατηγορία του πληθυσμού με βάση την ασφαλιστική τεχνική. Η τεχνική αυτή συνίσταται στην εξασφάλιση ορισμένων ατόμων από προκαθορισμένους κινδύνους με τη χορήγηση συγκεκριμένων παροχών που χρηματοδοτούνται καταρχήν από πολυάριθμες ατομικές εισφορές. Οι παροχές αναπληρώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα που είχε ο ασφαλισμένος πριν από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Το ενδεχόμενο επελεύσεως του κινδύνου σε μία ομάδα προσώπων υπολογίζεται μαθηματικά με βάση τις πιθανότητες, αποτιμάται και ασφαλίζεται 3. Με βάση την αναλογιστική αποτίμηση καθορίζονται οι παροχές, κατά ύψος και έκταση, και οι εισφορές. Ωστόσο, οι παροχές δεν τελούν σε πλήρη αντιστοιχία με τις καταβληθείσες εισφορές, διότι ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης προάγει παραλλήλως και την ασφαλιστική αλληλεγγύη μεταξύ της ομάδας των ασφαλισμένων. 2 Ως προς τη διάκριση της υπό οργανική έννοια από την υπό λειτουργική έννοια δημόσιας υπηρεσίας βλ. Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010, παρ. 20. Με βάση το λειτουργικό κριτήριο κάθε δραστηριότητα που αποσκοπεί στην ικανοποίηση μιας ανάγκης γενικότερου συμφέροντος αποτελεί δημόσια υπηρεσία. Κατά το οργανικό κριτήριο, η δημόσια υπηρεσία παρέχεται από δημόσια νομικά πρόσωπα. Στην Ελλάδα, η νομολογία δέχεται ότι η κοινωνική ασφάλιση κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος αποτελεί υπό οργανική έννοια δημόσια υπηρεσία. Η άποψη αυτή δεν είναι ορθή. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση δεν αποκλείει την ανάθεσή της σε ιδιωτικά νομικά πρόσωπα, εφόσον εξασφαλίζονται οι αρχές που διέπουν τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. της συνέχειας, της ίσης μεταχειρίσεως, της τροποποιήσεως του καθεστώτος για να εξασφαλισθεί πληρέστερα το δημόσιο συμφέρον, της διαφάνειας κλπ. Η κοινωνική ασφάλιση εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό, χωρίς όμως να αποτελεί έκφραση κυριαρχίας της κρατικής εξουσίας και ως εκ τούτου μπορεί να επιδιώκεται και από τις δυνάμεις της κοινωνίας και από την αγορά ως ιδιωτική δραστηριότητα. Το κράτος μόνο στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατό να παρασχεθούν οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης κατά τον προσήκοντα τρόπο, στο πλαίσιο της εγγυητικής του ευθύνης, υποχρεούται να παρέχει το ίδιο της υπηρεσίες αυτές ( βλ. Μ. Βροντάκης, «Τα συνταγματικά όρια της εξουσίας του νομοθέτη στον καθορισμό του τρόπου και την επιλογή της μορφής οργανώσεως για την εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού», Τόμος Τιμητικός Συμβουλίου της Επικρατείας 75 χρόνια», εκδ. Σάκκουλα Θεσσαλονίκη 2004, σ. 183 κε. Επίσης, Σπ. Φλογαϊτης, «Η απόφαση 5024/1987 του ΣτΕ», ΚριτΕ 1/1994, σ. 235 κε. και Π. Παπαρρηγοπούλου, «Η κοινωνική ασφάλιση ως δημόσια υπηρεσία συνεργασία ιδιωτικών και δημοσίων φορέων», Δ. Δίκη, Ι. Ρόκας, Ιδιωτική ασφάλιση, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, , σ. 10 κε. 2

3 Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης διακρίνεται από τον συγγενή θεσμό της κοινωνικής ασφάλειας ( social security), με τον οποίο το κράτος οργανώνει δημόσιες υπηρεσίες (υπό οργανική ή λειτουργική έννοια) που καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο του πληθυσμού από προκαθορισμένους κινδύνους με τη χορήγηση ελάχιστων παροχών που χρηματοδοτούνται πρωτίστως από τη φορολογία 4. Το ελληνικό σύνταγμα καθιερώνει τον θεσμό της κοινωνικής ασφάλισης και όχι της κοινωνικής ασφάλειας, διότι το Σύνταγμα στο άρθρο 22 παρ. 5 ρητά συνδέει την κοινωνική ασφάλιση με την επαγγελματική απασχόληση 5. Η κοινωνική ασφάλιση δεν μπορεί αντικειμενικά να λειτουργήσει ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τεχνική. Αν δηλαδή το ενδεχόμενο επελεύσεως του κινδύνου σε μία ομάδα προσώπων δεν έχει υπολογισθεί μαθηματικά με βάση τις πιθανότητες, δεν έχει αποτιμηθεί και δεν έχουν με βάση την αποτίμηση αυτή καθορισθεί οι ασφαλιστικές εισφορές με τρόπο που να καλύπτουν τις παροχές 6, τότε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης κινδυνεύει πολύ σύντομα (επί παροχών που δεν καλύπτονται από τις εισφορές) να καταστεί μη βιώσιμο και να μην μπορεί να εκπληρώσει την κοινωνική του αποστολή, δηλαδή την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων. Επομένως, α) η οικονομική βιωσιμότητα, β) η σύνταξη αναλογιστικών μελετών πριν από τη θέσπιση οιασδήποτε παροχής καθώς και ο τακτικός αναλογιστικός έλεγχος της οικονομικής ισορροπίας του συστήματος και γ) η αρχή της ανταποδοτικότητας αποτελούν εννοιολογικά στοιχεία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Δυστυχώς από τις αρχές αυτές μόνο η αρχή της εκπονήσεως των αναλογιστικών μελετών έχει απασχολήσει τη νομολογία και έχει καθιερωθεί ως αρχή συνταγματικής περιωπής και τούτο μόνο όσον αφορά στη 4 Ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλειας συνδέεται με τις στοιχειώδεις ανάγκες του ανθρώπου και την προστασία της αξίας και αξιοπρέπειάς του και προάγει την εθνική κοινωνική αλληλεγγύη (μεταξύ των φορολογουμένων σε μια χώρα). Αντίθετα, ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης συνδέεται με την αναπλήρωση του εισοδήματος που είχε ο ασφαλισμένος πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και προάγει την ασφαλιστική αλληλεγγύη (μεταξύ της ομάδας των ασφαλισμένων). Η διάκριση της κοινωνικής ασφάλισης από την κοινωνική ασφάλεια σε άλλα δίκαια είναι ευκολότερη αντιληπτή, διότι οι όροι που χρησιμοποιούνται διαφέρουν και ηχητικά. Στο ελληνικό δίκαιο οι όροι ασφάλιση και ασφάλεια είναι ηχητικά παραπλήσιοι, με αποτέλεσμα συχνά να προκαλείται σύγχυση. 5 Συγκεκριμένα ορίζεται ότι «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων». 6 Ι. Ρόκας, Ιδιωτική ασφάλιση, ό.π., σ. 10 κε. 3

4 σύνταξή τους πριν από τη χορήγηση αναπροσαρμογή των παροχών και όχι όσον αφορά στον τακτικό αναλογιστικό έλεγχο του συστήματος και των ΟΚΑ. Οι άλλες δύο αρχές δεν αναγνωρίζονται νομολογιακά ως συνταγματικής ισχύος, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η οικονομική λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και κατ επέκταση η εξυπηρέτηση του σκοπού του. Η σημερινή επιτακτική ανάγκη περιορισμού των συντάξεων και εν γένει των παροχών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης επί μακρόν λειτούργησε χωρίς να τηρεί τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του. Οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις δεν μπορούν να πετύχουν τον στόχο τους, αν ο νομοθέτης δεν στηρίξει τα θεμέλια του θεσμού και αν η νομολογία δεν διατυπώσει ως αρχές συνταγματικής ισχύος την οικονομική βιωσιμότητα και την ανταποδοτικότητα, ώστε να συμπληρωθεί το τετράπτυχο των αρχών που εγγυάται την οικονομική λειτουργία του θεσμού και συνακόλουθα την εκπλήρωση του κοινωνικού του σκοπού. α) Η αρχή της εκπονήσεως αναλογιστικών μελετών Ήδη από το έτος 1935 με το άρθρο 59 του ΑΝ 11/12 Νοεμβρίου 1935 καθιερωνόταν η υποχρέωση του Υπουργού Εργασίας να εγκρίνει, ή να τροποποιεί τα καταστατικά των οργανισμών, εφόσον προηγουμένως είχε συνταχθεί αναλογιστική μελέτη. Η μελέτη αυτή αποτελούσε ουσιώδη τύπο της διαδικασίας και η παράλειψη σύνταξής της επέφερε την ακυρότητα της επιχειρούμενης τροποποίησης. 7 Ωστόσο, η διάταξη αυτή στην πράξη κατά κανόνα δεν εφαρμόσθηκε. Με τον Ν. 457/1968 (άρθρο 1) προβλέφθηκε ότι η «η τοιαύτη διαδικασία απαιτείται όπου θεσπίζεται ή καταργείται ολόκληρο το κείμενο του καταστατικού ή Κανονισμού εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν αρκεί η προηγούμενη γνώμη του ΔΣ του οικείου οργανισμού και του παρά του Υπουργού Εργασίας ΣΚΑ». Στη διάταξη αυτή δόθηκε αναδρομική ισχύς 32 ετών, από τότε δηλαδή που ίσχυσε ο ΑΝ 11/12 Νοεμβρίου 1935! Ορθώς οι Φ. Χατζηδημητρίου και Γ. Ψηλός παρατηρούν ότι «ο νομοθέτης ηθελημένα παρέλειπε τη χρησιμοποίηση της αναλογιστικής τεχνικής με απώτερο σκοπό την άσκηση κάθε φορά ασφαλιστικής 7 ΣτΕ (Ολ) 1865/1967 ΕΔΚΑ 1968,

5 πολιτικής χωρίς περιορισμούς ως προς την εξεύρεση των αναγκαίων χρηματικών μέσων. Η παράλειψη αυτή συντέλεσε μετά βεβαιότητας στην οικονομική κρίση των μεγάλων φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως». 8 Το 1996, το ΣτΕ κατά την επεξεργασία διατάγματος δέχθηκε για πρώτη φορά ότι διάταξη που εξαρτά από τη διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως την υποχρέωση σύνταξης αναλογιστικών μελετών στις περιπτώσεις μεταβολής των όρων χρηματοδοτήσεως και καταβολής των παροχών των ΟΚΑ αντίκειται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος. 9 Για τον λόγο αυτό, δεν προτείνεται νόμιμα σχέδιο διατάγματος με το οποίο επιχειρείται μεταβολή του ποσού των συντάξιμων αποδοχών και της βάσης του υπολογισμού του επιδόματος ανεργίας χωρίς να συνοδεύεται από την απαιτούμενη από το ανωτέρω άρθρο 71 παρ. 2 αναλογιστική μελέτη. Οι αναφορές της νομολογίας στην υποχρέωση εκπονήσεως αναλογιστικών μελετών στην περίπτωση της μεταβολής των όρων χρηματοδοτήσεως και καταβολής των παροχών είναι μάλλον σπάνιες. Παρά το ότι η αρχή εκπονήσεως αναλογιστικών μελετών έχει καθιερωθεί ως συνταγματικού επιπέδου, πρέπει να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: Πρώτον, το περιεχόμενο της αρχής περιλαμβάνει και τον τακτικό αναλογιστικό έλεγχο του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και των ΟΚΑ. Δεν υπάρχει μέχρις στιγμής νομολογία σχετικά με την κρατική υποχρέωση τακτικού αναλογιστικού ελέγχου του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των επί μέρους ΟΚΑ. Η νομολογία περιορίζεται στο ότι προ πάσης νομοθετικής ρυθμίσεως που αφορά στις παροχές και τα έσοδα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και των επί μέρους ΟΚΑ, πρέπει να συντάσσονται αναλογιστικές μελέτες, ώστε να προκύπτουν με τη μεγαλύτερη δυνατή επιστημονική ασφάλεια η οικονομική βιωσιμότητά τους και οι επιπτώσεις των προτεινόμενων κάθε φορά ρυθμίσεων στα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. 8 Φ. Χατζηδημητρίου Γ. Ψηλός, Το νέο δίκαιο των κοινωνικών ασφαλίσεων (μετά τους θεσμικούς νόμους 1902/1990, 1976/1991 και 2084/92), εκδ. ΔΕΝ, 1993, σ Πρόκειται για τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 8 του Ν. 2335/1995 που τροποποιεί το άρθρο 71 παρ. 2 του Ν. 2084/1992. Βλ. τα Πρακτικά Επεξεργασίας του Ε τμήματος του Στε 119/1996, ΕΔΚΑ, 1996, 366, 141/1996, ΔΕΝ 1996, 525, 178/2000, ΕΔΚΑ 2000,

6 Δεύτερον, η αναλογιστική μελέτη διακρίνεται επιστημονικά από την οικονομική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη στηρίζεται σε συγκεκριμένους στατιστικούς υπολογισμούς με βάση τα πραγματικά στοιχεία των ασφαλισμένων και είναι πολύ λεπτομερής σε σχέση με την οικονομική μελέτη, η οποία είναι περισσότερο μακροσκοπική και στηρίζεται αφηρημένα σε μέσους όρους και μοντέλα. Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 δέχεται ότι η ειδική οικονομική μελέτη που προβλέπεται από το άρθρο 62 παρ. 6 του Ν. 3371/2005 για την υπαγωγή των αλληλοβοηθητικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων στο ΕΤΑΤ είναι ισοδύναμη της αναλογιστικής, κάτι που δεν είναι ακριβές και όπως προεκτέθηκε διασφαλίζει λιγότερο την οικονομική βιωσιμότητα και συνακόλουθα τους ασφαλισμένους σε σχέση με την αναλογιστική μελέτη. Αντίθετα και ορθότερα είχε κρίνει το ΠΕ του ΣτΕ 141/1996, σύμφωνα με το οποίο δεν αρκεί η οικονομική μελέτη για την αναπροσαρμογή των παροχών, αλλά απαιτείται αναλογιστική μελέτη. Πολύ περισσότερο όταν η έννοια της ειδικής οικονομικής μελέτης και ειδικότερα η διαφοροποίησή της από την απλή οικονομική μελέτη δεν καθορίζεται νομοθετικά και ως εκ τούτου δεν είναι σαφές και δεν μπορεί να ελεγχθεί δικαστικά το περιεχόμενό της, ώστε να κριθεί αν πράγματι είναι ισοδύναμη ή όχι με την αναλογιστική μελέτη. Σημειωτέον ότι διεθνώς οι μεταβολές των ασφαλιστικών καθεστώτων γίνονται με βάση αναλογιστικές και όχι οικονομικές ή ειδικές οικονομικές μελέτες. Τρίτον, αν και η αρχή της εκπονήσεως αναλογιστικών μελετών συνδέεται αναπόσπαστα με την αρχή της οικονομικής βιωσιμότητας, παραδόξως η τελευταία δεν έχει καθιερωθεί νομολογιακά και μάλιστα ως συνταγματικού επιπέδου. β) Η αρχή της οικονομικής βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και των κατ ιδίαν ΟΚΑ ή άλλως αρχή της οικονομικής ισορροπίας απορρέει από το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος και συμπληρωματικά και από τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας. Η δημιουργία αυτοτελούς συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αποσκοπεί στο να λειτουργεί ανεξάρτητα από το κράτος, με πόρους που προέρχονται αποκλειστικά ή πρωτίστως από τις ασφαλιστικές εισφορές. Η επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα μέριμνα για την καλή λειτουργία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σημαίνει 6

7 ότι το κράτος ευθύνεται για τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος και την παροχή ικανοποιητικών παροχών στους ασφαλισμένους σε σχέση με το εισόδημα που είχαν πριν επέλθουν οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι. Τονίζεται ότι σκοπός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν είναι η χορήγηση ελάχιστων παροχών στους ασφαλισμένους (όπως ισχύει στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας), αλλά η χορήγηση παροχών που αναπληρώνουν σε ικανοποιητικό βαθμό το εισόδημα το οποίο είχαν από την εργασία τους πριν από την επέλευση των ασφαλιστικών κινδύνων. Η οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ή των επί μέρους ΟΚΑ προκύπτει από τη σύγκριση αφ ενός της καθαρής παρούσας οικονομικής τους θέσεως πλέον των αναμενόμενων εσόδων για το υπό εξέταση χρονικό διάστημα και αφ ετέρου των συνολικών αναμενόμενων υποχρεώσεών τους για το διάστημα αυτό. Τα αναμενόμενα έσοδα και οι υποχρεώσεις υπολογίζονται από αναλογιστική μελέτη και λαμβάνονται υπόψη πλήθος παραμέτρων μεταξύ δε αυτών δημογραφικά στοιχεία, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, το ύψος των επιτοκίων κ.λπ. Με λίγα λόγια, το περιεχόμενο της οικονομικής βιωσιμότητας συνοψίζεται στο ισοζύγιο των εσόδων με τις δαπάνες του ασφαλιστικού συστήματος ή των επί μέρους ΟΚΑ στο υπό εξέταση διάστημα 10. Στα κεφαλαιοποιητικά οικονομικά συστήματα η βιωσιμότητα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών οργανισμών, ενώ στα διανεμητικά, όπως το ελληνικό, την αποφυγή της μετακυλίσεως δυσανάλογων οικονομικών υποχρεώσεων στις επόμενες γενεές Το γαλλικό Συνταγματικό Συμβούλιο με την απόφαση DC της 17ης Δεκεμβρίου 1997 αναγνωρίζει ότι η οικονομική ισορροπία της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί αρχή της κοινωνικής ασφάλισης συνταγματικής περιωπής που συνάγεται από τον συνταγματικό νόμο της 22ας Φεβρουαρίου 1996 για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφαλίσεως, σύμφωνα με τον οποίο οι νόμοι της χρηματοδοτήσεως της κοινωνικής ασφαλίσεως καθορίζουν τις γενικές συνθήκες της οικονομικής της ισορροπίας. Στην Ιταλία επίσης η οικονομική ισορροπία του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης έχει αναχθεί σε γενική αρχή του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου με συνταγματική κατοχύρωση βλ. M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, G. Giappichelli editore, Torino, 2003, σ. 21 με πλούσια σχετική νομολογία του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην υποσημείωση Συνοπτικά, κατά το διανεμητικό σύστημα το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών πόρων συγκεκριμένης χρονικής περιόδου διαμορφώνεται ανάλογα με τις πιθανές δαπάνες για να καλυφθούν οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι της ίδιας περιόδου καθώς και οι δαπάνες διοικήσεως. Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα οι εισφορές συγκεντρώνονται με ανατοκισμό σε μεγάλα αποθεματικά 7

8 Στις περιπτώσεις που το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή οι επί μέρους ΟΚΑ δεν είναι βιώσιμοι 12, το Κράτος οφείλει, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, να αποκαταστήσει την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος ή/και των ασφαλιστικών οργανισμών. Η αποκατάσταση περιλαμβάνει και την άμεση χρηματοδότηση για να μην κινδυνεύσει η χορήγηση των παροχών στους ασφαλισμένους και τη λήψη μέτρων, όπως ενδεχομένως η αναπροσαρμογή των παροχών και των πόρων, που θα επιτρέψουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να λειτουργήσει χωρίς να έχει στο μέλλον ανάγκη την κρατική χρηματοδότηση. 13 Σε μειοψηφίες αποφάσεων που αναφέρονταν στις ενοποιήσεις των ταμείων επικουρικής ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων επιχειρήθηκε η καθιέρωση της αρχής της οικονομικής βιωσιμότητας με επιχειρήματα που στηρίζονται στην προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της βιώσιμης ανάπτυξης. 14 Η ικανά να καλύψουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους. 12 Ενδεικτικά, περιπτώσεις κακής οργανώσεως είναι η ανάθεση της προνοιακής προστασίας στους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όταν οι παροχές επιβαρύνουν οικονομικά τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η παράλειψη θεσπίσεως υποχρεωτικών σε τακτά χρονικά διαστήματα αναλογιστικών και οικονομικών μελετών των ασφαλιστικών οργανισμών, η παράλειψη ή η καθυστέρηση προσαρμογής του συστήματος στις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις, όπως π.χ. η παράλειψη ρυθμίσεως των θεμάτων που έχουν σχέση με τις νέες μορφές απασχολήσεως, με αποτέλεσμα να υπάρχει σημαντικός αριθμός ανασφάλιστων εργαζομένων κ.ά. Μπορεί η κακή λειτουργία να οφείλεται και σε εντελώς εξωγενείς παράγοντες, όπως π.χ. γήρανση του πληθυσμού, χαμηλοί αναπτυξιακοί ρυθμοί, μεγάλης κλίμακας και διάρκειας φυσικές καταστροφές κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το κόστος για την αποκατάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό (προσφυγή στην εθνική αλληλεγγύη). 13 Το ΕΔΔΑ δέχεται ότι η προστασία του περιουσιακού δικαιώματος περιλαμβάνει και την υποχρέωση λήψεως θετικών μέτρων προστασίας, ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος να αναμένει την απόλαυση των παροχών. Με άλλα λόγια, οι ασφαλισμένοι δικαιούνται ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που θα τους καλύπτει από τους ασφαλιστικούς κινδύνους με τη χορήγηση τουλάχιστον των ελάχιστων παροχών. Επισημαίνεται ότι το ύψος των ελάχιστων κοινωνικοασφαλιστικών παροχών προσδιορίζεται από την 102 ΔΣΕ και άλλες διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα. Δεν ταυτίζονται οι ελάχιστες κοινωνικοασφαλιστικές παροχές με τις ελάχιστες προνοιακές παροχές που παραπέμπουν στα όρια της φτώχειας και αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αξίας του ανθρώπου. Απόφαση ΕΔΔΑ Oneryildoz κατά Τουρκίας, της 18 ης Ιουνίου ΣτΕ (Ολ.) 3099/01, ΕΔΚΑ 2001, 746 επ., Το ζήτημα που εξετάστηκε είναι, αν αντίκειται στην αρχή της ισότητας η ενιαία ρύθμιση ασφαλισμένων και συνταξιούχων που τελούσαν υπό διαφορετικές συνθήκες, δεδομένου ότι εξομοιώνονται ταμεία υγιή και εύρωστα με ταμεία μη βιώσιμα. Κατά την άποψη της πλειοψηφίας, δεν θίγονται οι παροχές των ασφαλισμένων του Ταμείου που συγχωνεύθηκε. Απλώς, ο νομοθέτης εκπληρώνοντας την υποχρέωσή του από το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος αναβαθμίζει τις παροχές των ασφαλισμένων στα ταμεία που υστερούσαν και ήσαν μη βιώσιμα καταβάλλει μάλιστα και κρατική επιχορήγηση για τον σκοπό αυτό. Η μειοψηφία διατύπωσε δύο απόψεις. Κατά την πρώτη, δεν επιτρέπεται η μεταβολή των κεκτημένων δικαιωμάτων των ασφαλισμένων των ταμείων που συγχωνεύονται. Κατά τη δεύτερη, δεν επιτρέπεται η συγχώνευση μη βιώσιμων οργανισμών σε βιώσιμους σύμφωνα με την αρχή της βιώσιμης αναπτύξεως που κατοχυρώνεται και από τις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ και σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος. Με άλλα 8

9 προσπάθεια αυτή δεν ευόδωσε και ορθώς, γιατί η αρχή της οικονομικής βιωσιμότητας στην κοινωνική ασφάλιση έχει έρεισμα στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, στον θεσμό δηλαδή της κοινωνικής ασφάλισης και αυτόν η νομολογία θα πρέπει να επικαλεσθεί και αναλύσει για να αιτιολογήσει την καθιέρωση της αρχής. γ) Η αρχή της ανταποδοτικότητας συνίσταται στο ότι είναι καταρχήν επιβεβλημένη η τήρηση αναλογίας μεταξύ των εισφορών και των παροχών. Ο όρος «ανταποδοτικότητα» αποτελεί μάλλον ταμπού για τον νομοθέτη που αντ αυτού προτιμά τον όρο «αναλογικότητα». Χαρακτηριστικά, στον Ν. 3863/2010 καθιερώνεται η διάκριση της βασικής από την αναλογική σύνταξη και ο ορισμός της αναλογικής σύνταξης ταυτίζεται με τον ορισμό που επικρατεί στη θεωρία για την ανταποδοτική σύνταξη. 15 Η λειτουργία της κοινωνικής ασφάλισης είναι οικονομική υπό την έννοια ότι επιτυγχάνεται η κάλυψη των ασφαλισμένων από τους προκαθορισμένους ασφαλιστικούς κινδύνους μέσω των παροχών, οι οποίες χρηματοδοτούνται πρωτίστως με την οικονομική συμβολή των ιδίων και των τυχόν εργοδοτών τους και μιας μικρότερης ή μεγαλύτερης σε έκταση αναδιανομής εισοδημάτων από τους οικονομικά ισχυρότερους ασφαλισμένους προς τους οικονομικά ασθενέστερους. Με νομικούς όρους, στην οικονομική συμβολή των ασφαλισμένων για την κοινωνική τους ασφάλιση αντιστοιχεί η γενική αρχή της ανταποδοτικότητας, δηλαδή η αναλογία των παροχών προς τις καταβληθείσες εισφορές, και στην αναδιανομή των εισοδημάτων αντιστοιχεί η γενική αρχή της ασφαλιστικής λόγια, επιτρέπονται οι συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, εφόσον δεν χειροτερεύει η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων στα ταμεία και αυτό όχι μόνο κατά τον χρόνο της συγχωνεύσεως, αλλά και στο μέλλον από τις έμμεσες συνέπειες των συγχωνεύσεων. Συνεπώς, επιτρεπτή, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος, είναι η συγχώνευση ομοιογενών ασφαλιστικών οργανισμών που βρίσκονται σε παραπλήσιο επίπεδο βιωσιμότητας, πράγμα το οποίο πρέπει να προκύπτει από τα πορίσματα επιστημονικής μελέτης που θα τεκμηριώνεται με κατάλληλα στοιχεία. Η ύπαρξη τέτοιας μελέτης είναι ουσιώδης όρος για τη συγχώνευση και ελέγχεται ακυρωτικά. 15 «Ανταποδοτική» ορίζεται η σύνταξη που καταβάλλεται ανάλογα με τις καταβληθείσες εισφορές κατά τη διάρκεια όλου ή τμήματος του εργασιακού βίου με την τρέχουσα σημερινή τους αξία σε συσχετισμό με την ηλικία συνταξιοδότησης και μετά αφαίρεση των λειτουργικών δαπανών του ΟΚΑ. «Bασική» ορίζεται η σύνταξη που χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό (φορολογία) και χορηγείται από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ). Αντί του όρου «βασική» μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος «κοινωνική» ή και ο όρος «εθνική» που παραπέμπουν ευθέως στην εθνική κοινωνική αλληλεγγύη. 9

10 αλληλεγγύης, δηλαδή η ενίσχυση των ασφαλισμένων που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Στη νομολογία αναφέρεται συχνά ο όρος «κοινωνική αλληλεγγύη» αντί του ορθού «ασφαλιστική αλληλεγγύη». Επισημαίνεται ότι η κοινωνική αλληλεγγύη διακρίνεται σε εθνική και σε ασφαλιστική. Η εθνική αλληλεγγύη αναφέρεται στην αναδιανομή των εισοδημάτων που πραγματοποιείται στο σύνολο των πολιτών νομίμων κατοίκων της χώρας μέσω της φορολογίας με κριτήριο τις ανάγκες που υπάρχουν. Στην κοινωνική ασφάλιση η κοινωνική αλληλεγγύη είναι ασφαλιστική, δηλαδή επιχειρείται συμπληρωματικά με την εθνική κοινωνική αλληλεγγύη μια περιορισμένη αναδιανομή εισοδημάτων μεταξύ των ασφαλισμένων. 16 Η ασφαλιστική αλληλεγγύη μετριάζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την ανταποδοτική αρχή. Παραδόξως, ενώ η κοινωνική ασφάλιση, όπως έχει διεθνώς καθιερωθεί, στηρίζεται στον συνδυασμό της ατομικής με τη συλλογική ευθύνη, η αρχή της ανταποδοτικότητας δεν θεωρείται από τη νομολογία του ΣτΕ συνταγματικής περιωπής 17. Η ασφαλιστική αλληλεγγύη έχει προβάδισμα έναντι της ανταποδοτικής αρχής, ενόψει του ότι μόνο αυτή έχει συνταγματική κατοχύρωση, κάτι που ωστόσο δεν είναι ορθό για τους εξής λόγους: 16 Για παράδειγμα, στον κλάδο ασθένειας όλοι οι ασφαλισμένοι πληρώνουν εισφορές, αλλά παροχές θα δικαιωθούν μόνο αυτοί που έχουν ασθενήσει. Επίσης, στον κλάδο συντάξεων μπορεί το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων να είναι μεγαλύτερο υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων, χωρίς πάντως να αναιρείται η ανταποδοτική αρχή κ.λπ. 17 Ως προς το ότι δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά η αρχή της ανταποδοτικότητας, βλ. Αθ. Πετρόγλου, «Η ανταποδοτικότητα και η κοινωνική αλληλεγγύη στην κοινωνική ασφάλιση. Σκέψεις με αφορμή τη νομολογία των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας μας για τη συνταγματικότητα ή μη της επιβολής ανωτάτου ορίου στα εφάπαξ και στις συντάξεις», ΘΠΔΔ, 6/2009, σ. 695 κε. Ενδεικτικά, βλ. ΣτΕ (Ολ) 2262/1983, ΕΔΚΑ, 1983, 74, ΣτΕ (Ολ), /1992, ΕΔΚΑ, 1993, 109, ΣτΕ 4837/1997, ΕΔΚΑ, 1998, 875, ΣτΕ 3552/1990, ΕΔΚΑ, 1991, 551, 615/1991, ΕΔΚΑ, 1991, 689, 1146/2005, ΕΔΚΑ, 2006, 358, 1635/1989, ΕΔΚΑ, 1989, 747, σύμφωνα με τις οποίες ο νομοθέτης δεν κωλύεται να μεταβάλλει το σύστημα συνταξιοδοτήσεων ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και ιδίως για τον εφεξής χρόνο, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει μεγαλύτερη, εν αναλογία προς την χορηγηθείσα σύνταξη, οικονομική επιβάρυνση εκείνων, οι οποίοι κατέβαλαν περισσότερες εισφορές ενώ δεν αποτελεί συνταγματικώς κατοχυρωμένο κανόνα η ύπαρξη αναλογίας μεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών παροχών. Επίσης, ΣτΕ 3519/1992, ΕΔΚΑ, 1993, 445, ΣτΕ 2183/1980 (Ολ), ΕΔΚΑ, 1980, 391 κατά την οποία πρέπει να τηρείται καταρχήν αναλογία, χωρίς όμως να επιβάλλεται όπως οι ασφαλιστικές παροχές καθορίζονται επί της αυτής μισθολογικής βάσεως επί της οποίας καθορίζονται οι εισφορές. Ίδιες και οι ΣτΕ 4081/2000, ΕΔΚΑ, 2001, 759, ΣτΕ 2263/1982 (Ολ), ΕΔΚΑ 1983, 74, ΣτΕ 4427/1984, ΕΔΚΑ 1985, 92. Επίσης, ΕΣ 16/1999, ΕΔΚΑ, 2000, 283, σύμφωνα με την οποία με βάση τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της σχετικότητας δεν επιτρέπεται η επιβάρυνση με εισφορές ατόμων ή ομάδων που δεν προσδοκούν κανένα ασφαλιστικό όφελος από τον ΟΚΑ. 10

11 1. Εκείνο που διαφοροποιεί την κοινωνική ασφάλιση από τα υπόλοιπα κοινωνικά δικαιώματα (πρόνοια, υγεία, κ.λπ.) είναι ότι χρηματοδοτείται πρωτίστως από τις εισφορές και όχι από τη φορολογία. Οι εισφορές αποτελούν διακριτικό γνώρισμα του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. 2. Οι εισφορές αποτελούν συστατικό στοιχείο της ασφαλιστικής τεχνικής με βάση την οποία λειτουργεί η κοινωνική ασφάλιση και συνακόλουθα και του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Το δικαίωμα του ασφαλισμένου να λάβει κοινωνικοασφαλιστικές παροχές στηρίζεται στην εκ μέρους του καταβολή των εισφορών. Άλλο το ότι οι εισφορές του ενδεχομένως να χρησιμοποιούνται για τη ρευστότητα του ΟΚΑ και την πληρωμή των συντάξεων στους ήδη συνταξιούχους (διανεμητικό σύστημα). 3. Στην κοινωνική ασφάλιση η αρχή της ανταποδοτικότητας μετριάζεται διττώς : Πρώτον, από την παραδοχή ότι οι παροχές τελούν σε αναλογία και όχι σε πλήρη αντιστοιχία με τις εισφορές (τούτο αντιθέτως ισχύει κατά κανόνα στην ιδιωτική ασφάλιση). Δεύτερον, από την ταυτόχρονη εφαρμογή της αρχής της ασφαλιστικής αλληλεγγύης που περιορίζει την αρχή της ανταποδοτικότητας και αντιστρόφως. 4. Είναι λογικά ανακόλουθο όταν ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης λειτουργεί με βάση τον συγκερασμό δύο βασικών αρχών, η μία από αυτές και ειδικότερα της αλληλεγγύης να έχει, κατά τη νομολογία, συνταγματική κατοχύρωση και η άλλη όχι. Η καθιέρωση της ανταποδοτικής αρχής δεν μπορεί να τεκμηριωθεί στον περιουσιακό χαρακτήρα της κοινωνικοασφαλιστικής αξίωσης κατά το 1 ο ΠΠΠ της ΕΣΔΑ ούτε στη νομική φύση των εισφορών ως τμήμα των αποδοχών του ασφαλισμένου. Τούτο διότι κατά το 1 ο ΠΠΠ της ΕΣΔΑ οι κοινωνικές αξιώσεις έχουν περιουσιακό χαρακτήρα 18, ανεξαρτήτως του αν χρηματοδοτούνται από 18 Όσον αφορά στην προστασία των χρηματικών παροχών της κοινωνικής ασφαλίσεως, βλ. Fr. Kessler και J.-P Lhernould, Droit social et politiques sociales communautaires, εκδ. Liaisons, 2003, σ. 218, Στ. 11

12 εισφορές ή όχι και ανεξαρτήτως του αν εφαρμόζεται το κεφαλαιοποιητικό ή το διανεμητικό οικονομικό σύστημα. 19 Με άλλα λόγια, κοινωνικά δικαιώματα που δεν στηρίζονται στην καταβολή εισφορών εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας του 1 ου ΠΠΠ της ΕΣΔΑ. Επομένως, ούτε η νομική φύση των εισφορών 20 ούτε η Κτιστάκη, Οι κοινωνικές παροχές υπό το πρίσμα της ΕΣΔΑ, ΘΠΔΔ, 6/2009, σ. 663 και 669, Ά. Στεργίου, «Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση. Απαραίτητες αποσαφηνίσεις πριν οι εννοιολογικές συγχύσεις γίνουν επικίνδυνες: Ανταποδοτικότητα versus κοινωνική αλληλεγγύη», EΔΚA 2005, σ. 161 κε, του ίδιου «Η προστασία των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ως περιουσιακών», ΔιΔικ, 4/2008, σ. 825 κε, Ν. Μηλιώνης, «Σύγχρονες όψεις του συνταξιοδοτικού δικαιώματος», EΔΚA 3/2003, σ. 166, Ξ. Κοντιάδης., «Oι συνταγματικές δεσμεύσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ.5 του Συντάγματος», ΕΔΚΑ 2002, σ. 168, Αθ. Τσαμπάση, «Η κατοχύρωση των χρηματικών παροχών κοινωνικής ασφάλισης κατά το Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου», EΔΚA 7/2001, σ. 481 κε, Αχ. Σκόρδας., Λ. Σισιλιάνος, «Προστατεύει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου στην EΣΔΑ το ύψος των συνταξιοδοτικών παροχών;», Γνωμοδότηση, ΝοΒ 8/2000, σ κε, Ι. Σαρμάς, Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σ. 169, , Ι. Πετρόγλου, «Η έννοια της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της EΣΔΑ», EΔΚA 9/1995, σ. 513 κε. Ειδικότερα ως προς τη νομολογία τoυ ΕΔΔΑ: α) Για τις ανταποδοτικές παροχές ενδεικτικά βλ. την απόφαση EΔΔA, Gaygusuz κατά Αυστρίας της 16 ης Σεπτεμβρίου 1996, EΔΚA 1997, 12 κε με την οποία γίνεται δεκτό ότι οι παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως, εφόσον η χορήγησή τους εξαρτάται έστω και εν μέρει από την καταβολή εισφορών του ασφαλισμένου, καθώς και οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον χορηγούνται σε όσους είχαν δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής ασφαλίσεως, αποτελούν ιδιοκτησία και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Επομένως, η άρνηση κράτους-μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης να χορηγήσει τέτοιες παροχές σε αλλοδαπό αποτελεί διάκριση, λόγω εθνικότητας, αντίθετη με το άρθρο 14 της ΕΣΔΑ που απαγορεύει τις διακρίσεις. β) Για τις μη ανταποδοτικές παροχές ενδεικτικά βλ. τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ Stec and others v. The United Kingdom της 12 ης Απριλίου 2006ν και Andrejeva κατά Λετονίας της 18 ης Φεβρουαρίου 2009, δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, Με τις αποφάσεις αυτές το ΕΔΔΑ ξεκαθαρίζει ότι το άρθρο 1 του 1 ου ΠΠΠ της ΕΣΔΑ εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την καταβολή εισφορών και ανεξάρτητα από τα μέσα χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος. 19 Η έκταση της προστασίας πάντως διαφέρει, ανάλογα με το αν πρόκειται για κεφαλαιοποιητικό ή διανεμητικό σύστημα. Στα κεφαλαιοποιητικά συστήματα το ΕΔΔΑ αναγνωρίζει καταρχήν δικαίωμα σε σύνταξη ορισμένου ποσού, ενώ στα διανεμητικά απαγορεύεται η ουσιώδης μείωση της σύνταξης και γίνεται έλεγχος της αναλογικότητας του μέτρου με το οποίο μειώνεται η παροχή σε σχέση με τον σκοπό δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκεται και τον πυρήνα του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση. 20 Μεγάλη σύγχυση επικρατεί στην ημεδαπή νομολογία σχετικά με τη νομική φύση των εισφορών. Το ΑΕΔ με τις αποφάσεις 3/2007, 4/2007, 6/2007, ΕΔΚΑ 2007, μετέστρεψε τα νομολογία του και δέχθηκε ότι οι εισφορές για το εφάπαξ βοήθημα αποτελούν μέρος των αποδοχών του εργαζομένου (ακόμη και οι εργοδοτικές), εφόσον οι παροχές δεν χρηματοδοτούνται ουσιωδώς από κοινωνικούς πόρους ή/και κρατική χρηματοδότηση. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται ότι οι εισφορές για το εφάπαξ βοήθημα στο μέτρο που οι παροχές χρηματοδοτούνται ουσιωδώς από κοινωνικούς πόρους ή/και κρατική επιχορήγηση, δεν αποτελούν τμήμα των αποδοχών του εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή μένει να καθορισθεί η νομική τους φύση. Η νομολογία πάντως του ΑΕΔ δεν αφορά στις εισφορές στην κύρια και επικουρική ασφάλιση. Η νομολογία του ΣτΕ δέχεται ότι οι εισφορές στην κύρια και την επικουρική ασφάλιση δεν αποτελούν οικονομικό βάρος και ειδικότερα φόρο, κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος, χωρίς όμως 12

13 αναγνώριση του περιουσιακού χαρακτήρα των κοινωνικών αξιώσεων αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την καθιέρωση της ανταποδοτικής αρχής. Κατά συνέπεια, κρίσιμο για την καθιέρωση της ανταποδοτικής αρχής παραμένει μόνο το πραγματικό γεγονός της κάλυψης των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από τις καταβαλλόμενες εισφορές. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η αρχή της ανταποδοτικότητας αποτελεί στοιχείο της έννοιας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και έχει έρεισμα στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος. Η υποβάθμιση της ανταποδοτικότητας υπονομεύει την οικονομική λειτουργία του θεσμού και προκαλεί σύγχυση μεταξύ διακριτών θεσμών, όπως είναι ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης και ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλειας. Η υπονόμευση της οικονομικής λειτουργίας του θεσμού καταλήγει τελικώς σε υπονόμευση του κοινωνικού του σκοπού. Συμπερασματικά: Η δημοσιονομική και εν γένει οικονομική κρίση δεν ξεπερνιέται μόνο με περικοπές δικαιωμάτων. Η κρίση είναι ευκαιρία για αναδιοργάνωση του συστήματος, για περισσότερη ισότητα και δικαιοσύνη. Η κοινωνική ασφάλιση έχει κοινωνικό σκοπό και οικονομική λειτουργία. Δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ούτε τον σκοπό της ούτε τη λειτουργία της. Η εξυπηρέτηση του σκοπού της κοινωνικής ασφάλισης κινδυνεύει, επειδή επί μακρόν έχει παραμεληθεί η οικονομική της λειτουργία. Η νομολογία δεν έχει μέχρι σήμερα αναγάγει σε αρχές συνταγματικού επιπέδου την οικονομική βιωσιμότητα και την ανταποδοτικότητα. Οι αρχές αυτές έχουν έρεισμα στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος και αποτελούν στοιχεία της έννοιας του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης. Η οικονομική βιωσιμότητα και η ανταποδοτικότητα σε συνδυασμό με τις ήδη καθιερωθείσες ως συνταγματικής ισχύος αρχές της αλληλεγγύης, της εκπόνησης αναλογιστικών μελετών και της να καθορίζει τη νομική τους φύση και χωρίς να την διαφοροποιεί, ανάλογα με το αν οι παροχές χρηματοδοτούνται ουσιωδώς από κοινωνικό πόρο ή/και κρατική χρηματοδότηση. Βλ. ΣτΕ 3147/2005, ΕΔΚΑ 2006, 278, ΣτΕ 2964/1990, ΕΔΚΑ, 1991, 426, ΣτΕ 1772/1993, δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Νόμος, 1039/2006, ΕΔΚΑ 2006, 336, ΣτΕ 1222/2008, ΕΔΚΑ, 2008, 78, κ.λπ. Αντίθετη είναι παλαιότερη νομολογία του Αρείου Πάγου, βλ. ΑΠ (Ολ), 1119/1977, ΝοΒ, 1978, σ

14 διαφάνειας διασφαλίζουν την οικονομική λειτουργία του θεσμού της κοινωνικής ασφάλισης και την εκπλήρωση του κοινωνικού του σκοπού. Η παρούσα συγκυρία είναι η κατάλληλη στιγμή για να καθιερωθούν νομολογιακά οι αρχές της οικονομικής βιωσιμότητας και της ανταποδοτικότητας, ώστε να διασφαλισθεί το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης. 14

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο

1. Η κρατική μέριμνα για την κοινωνική ασφάλιση κατά το Σύνταγμα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα, το περιεχόμενο Η συνταγματική υποχρέωση λειτουργίας δημοσίων φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η πιθανή εξωτερίκευση δραστηριοτήτων και συνεργασιών με επαγγελματικούς και ιδιωτικούς φορείς Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη

Διαβάστε περισσότερα

Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες

Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες Η βασική και η ανταποδοτική σύνταξη στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Στρεβλώσεις και ανισότητες Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη επίκουρη καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, δικηγόρος Όταν ψηφισθεί το νομοσχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν.

Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Η νομολογία του ΔΕΚ και του ΣτΕ σχετικά με την ίση κοινωνικοασφαλιστική μεταχείριση ανδρών και γυναικών συμπλέουν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, Δικηγόρος Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ ΙΚΟ ΥΡ ΙΚΕ Σ ΣΥ ΝΤΑΞΕ ΙΣ 1

ΕΠ ΙΚΟ ΥΡ ΙΚΕ Σ ΣΥ ΝΤΑΞΕ ΙΣ 1 ΕΠ ΙΚΟ ΥΡ ΙΚΕ Σ ΣΥ ΝΤΑΞΕ ΙΣ 1 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Επ. καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δικηγόρος 1. Το πρόβλημα των επικουρικών συντάξεων Το άρθρο 32 του Ν. 2084/1992 προβλέπει ότι το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, δικηγόρος 1. Η μείωση του αριθμού των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ"

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 11/1/2016 Προς Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" Παρατήρηση 1η: Το σύστημα δεν αφορά κατ'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

O συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση 1

O συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση 1 O συμπληρωματικός ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης για τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου μετά τη συνταξιοδότηση 1 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (Ολ.) 668/2012

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (Ολ.) 668/2012 Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και Σύνταγμα. Μια πρώτη αποτίμηση, ενόψει και της απόφασης ΣτΕ (Ολ.) 668/2012 Κώστας Χ. Χρυσόγονος* / Ακρίτας Καϊδατζής** Ι. Βασικές κατευθύνσεις της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών Eισαγωγή Χρησιμοποιούμε τον όρο «ενοποίηση» με την ευρεία έννοια και εννοούμε τις

Διαβάστε περισσότερα

Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Eφαρμογή της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ

Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΓΕΝΙΕΣ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Καθηγητή ασφαλιστικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρώην Διοικητή του ΙΚΑ Το Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Υπολογισμός της σύνταξης με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, δικηγόρος Ι. Εισαγωγικά Η πλειονότητα των πορισμάτων των επιτροπών που από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ

Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ Αθήνα Τηλ: Γράμμα ΕΤΕΑ Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ Αμερικής 6 Τ.Κ 10671 Αθήνα Τηλ:2103637726 Γράμμα ΕΤΕΑ Σας γνωστοποιούμε το πρόσφατο Υπόμνημά των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων προς το Διοικητή του ΕΤΕΑ, το οποίο κοινοποιήθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης E.Δ.K.A. τόμος ΝΓ (2011) 1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3996/2011 Η αναδρομικότητα των ρυθμίσεων και το έλλειμμα δικαιοσύνης και νομιμοποίησης ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ Δικηγόρου Η κοινωνικοασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ

Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ του καθηγητή Άγγελου Στεργίου Εφόσον συμφωνήσει κανείς επί της αρχής για τη σκοπιμότητα και την ωφέλεια του λογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων

Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Προτάσεις σε σχέση με τη φορολογική ρύθμιση συνταξιοδοτικών σχεδίων Νοέμβριος, 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) είναι ο αναγνωρισμένος φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Ν. 3985/2011) & Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (αρ. 1 επ. Ν. 3986/2011):

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. καθηγήτρια Παν/μιου Αθηνών, Δικηγόρος 1. Η επαγγελματική ασφάλιση 1 έκφραση «ευελιξίας» στην κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών

1. Ασφαλιστικά θέµατα µισθωτών µονοσυνταξιούχων διπλωµατούχων µηχανικών ΣΤΕΒ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β & ΜΑΡΝΗ ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Ι. Αλαβάνο ΑΘΗΝΑ 29/9/2005 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Tel , , Fax Αριθ. Πρωτ. 672 Αθήνα

Tel , , Fax Αριθ. Πρωτ. 672 Αθήνα ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. νομοσχεδίων με κοινωνικο-ασφαλιστικό περιεχόμενο βλ. Παράρτημα ΙΙ.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. νομοσχεδίων με κοινωνικο-ασφαλιστικό περιεχόμενο βλ. Παράρτημα ΙΙ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Επί του κείμενου που παραδόθηκε στις 2.12.2015 στο Προεδρείο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος από τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων

Θέµα: Ρύθµιση νοµοθετικών κενών και βελτίωση των διατάξεων της υποπαραγράφου Β5 του ν. 4093/2012 που αφορούν τις συντάξεις των άγαµων θυγατέρων 17 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: 189299/37512/2014 Πληροφορίες: Γιάννης Τσελεκίδης ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.47 /ΝΣΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΨΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, σχετικά με τις παροχές του ΕΤΕΑ και την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕ Ε νέων ασφαλισµένων Ε Ε (άρθρο 39 του ν.2084/1992.

Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕ Ε νέων ασφαλισµένων Ε Ε (άρθρο 39 του ν.2084/1992. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Βουκουρεστίου 30 Τηλ:210-3614224

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αθήνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Αθήνα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 6.10.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/16 Η Μεταρρύθμιση του Νόμου 4387/16 για το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης αποτελεί μια ριζοσπαστική τομή τόσο για την οργάνωση όσο και για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ανταποδοτική και βασική σύνταξη σε αναζήτηση ακριβοδικίας*

Ανταποδοτική και βασική σύνταξη σε αναζήτηση ακριβοδικίας* Ανταποδοτική και βασική σύνταξη σε αναζήτηση ακριβοδικίας* Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επ. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, Δικηγόρος Το νομοσχέδιο εισάγει τη διάκριση της βασικής από την ανταποδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/ (3498 Β ) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής

Θέμα: Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω πενταετούς παραγραφής Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χρήστος Α. Ιωάννου Ειδικός Επιστήμονας: Γιάννης Τσελεκίδης 23 Ιουνίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 202035/24754/2015 Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κύριο Δημήτρη Μάρδα ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 12-11-2014 ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΑΕΕ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ 11ος/2014 ΕΒΕΑ Θα ήθελα κατ' αρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, αφ' ενός για την πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς την Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ. Επί των μειώσεων της σύνταξης του μονοσυνταξιούχου Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από το 2010 παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη νομοθετική παρέμβαση, όσον αφορά στην καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Κουτεντάκης Φραγκίσκος - Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων».

Αθήνα 21-7-2011. «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και των Εφοριακών συνταξιούχων». ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 20 106 72 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3616178 210 3625026- FAX 210 3625983 Αθήνα 21-7-2011 «Περικοπές και μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθουμε υποχρέωσή μας να σας παρουσιάζουμε βήμα-βήμα τις ενέργειες του Συλλόγου μας σχετικά με το πιο σημαντικό, πλέον, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό

«Οι αλλαγές στο νέο Ασφαλιστικό ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 Τ.Κ. 106 71 ΤΗΛ.: 21036 37 726, 21036 23 583 FAX : 210 36 02 101 email : silsinate@hotmail.com Αθήνα 11.5.2016 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002)

ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ν. 3029/2002) ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση - Σκοπός Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και ανάπτυξη της συμπληρωματικής-επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη»

Εργασιακά Θέματα. «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Εργασιακά Θέματα «Η Υποχρέωση Πρόνοιας του Εργοδότη» Περιεχόμενα 1. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Γενική εργοδοτική υποχρέωση πρόνοιας Έννοια..... 3 3. Περιεχόμενο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1604 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:11:42 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18653 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ **************

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ************** ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1605 E Validity unknown Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.07 21:12:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18661 7 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 19 Μαρτίου 1988 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ Γεν. Ασφ. Μισθωτών Α2Ι/Φ.Τ.296 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8,10241 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: 35 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

«Οι επιπτώσεις των μνημονειακών παρεμβάσεων στην κοινωνική ασφάλιση» *

«Οι επιπτώσεις των μνημονειακών παρεμβάσεων στην κοινωνική ασφάλιση» * «Οι επιπτώσεις των μνημονειακών παρεμβάσεων στην κοινωνική ασφάλιση» * Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Αν. καθηγήτρια Νομικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών Εισαγωγή: Διαρθρωτικές και όχι απλώς δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 6ης Δεκεμβρίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία και σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ Αθήναι 19 Φεβρουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα