Σε απάντηση της πρόσκλησής σας για συµµετοχή µας σε κατάθεση προτάσεων επί των πιο πάνω Σχεδίων θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας τα εξής:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε απάντηση της πρόσκλησής σας για συµµετοχή µας σε κατάθεση προτάσεων επί των πιο πάνω Σχεδίων θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας τα εξής:"

Transcript

1 Αθήνα Προς την Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης Υπόψη κ. Χαρ. Βογιατζή Αναπληρωτή ιευθυντή ΘΕΜΑ : ιαβούλευση Σχεδίου ιοικητή της ΤτΕ για Κανονισµό Συµπεριφοράς Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Αξιότιµε κύριε Βογιατζή, Σε απάντηση της πρόσκλησής σας για συµµετοχή µας σε κατάθεση προτάσεων επί των πιο πάνω Σχεδίων θα θέλαµε να θέσουµε υπόψη σας τα εξής: Με την από 1 η Αυγούστου 2011 επιστολή όλοι οι κλάδοι διαµεσολάβησης ζήτησαν παράταση του χρόνου κατάθεσης προτάσεων, για τα τόσο σοβαρά θέµατα που αφορούν τον κλάδο. Επίσης µε την από 8 η Αυγούστου 2011 επιστολή µας ζητήσαµε διευκρινιστικές ερµηνείες άρθρων και παραγράφων πλην όµως δεν λάβαµε απάντηση για καµία από τις παραπάνω επιστολές µας. Θα θέλαµε να κάνουµε γνωστό προς κάθε κατεύθυνση ότι µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους, οποιαδήποτε ρύθµιση της Εποπτικής Αρχής, η οποία έχει να κάνει µε την εν γένει εύρυθµη λειτουργία της Ασφαλιστικής Αγοράς, τον τρόπο λειτουργίας της Ασφαλιστικής ιαµεσολάβησης, όταν µάλιστα αναδεικνύεται ο κοινωνικός και χρήσιµος ρόλος της για την προώθηση του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και την προστασία του καταναλωτή, όσον αφορά την αγορά από αυτόν ασφαλιστικών προϊόντων τα οποία έχει ανάγκη και όχι αυτά που προσφέρονται στην αγορά χωρίς προηγούµενη έρευνα και σωστή πληροφόρηση. Ατυχώς δεν υπήρξε καµία ανταλλαγή απόψεων και κανένας ουσιαστικός διάλογος επί ενός τόσο σοβαρού ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ, που έχοντας ως αφετηρία τους κανόνες δεοντολογίας, ουσιαστικά δηλαδή την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας στην πρακτική και δεοντολογική της µορφή, κατέληξε σε υπερνοµοθέτηµα που σε πολλά σηµεία έρχεται σε ευθεία αντίθεση µε την κοινοτική νοµοθεσία µετά την εναρµόνιση της στην εθνική νοµοθεσία µε το Π..190/2006 και τον υφιστάµενο νόµο 1569/85. Εποµένως, µας βρίσκει αντίθετους ότι, σε ένα σχέδιο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ», να επιχειρείται 1

2 συµπλήρωση ή/και τροποποίηση της υφιστάµενης νοµοθεσίας, Π.. 190/2006 και ν.1569/85, που ήδη από µόνα τους αυτά τα δύο νοµοθετήµατα έχουν δηµιουργήσει αρκετά προβλήµατα στην ερµηνεία και την εφαρµογή τους και πολλές επικαλύψεις. Επί πλέον προστίθεται µε το ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ και τρίτο νοµοθέτηµα για να περιπλέξει ακόµη περισσότερο την σχετική νοµοθεσία. Θεωρούµε δε την στιγµή για µία τέτοιου είδους ρύθµιση άκαιρη, όταν γνωρίζουµε µέσω των ευρωπαϊκών οργάνων ότι, επίκειται αναθεώρηση της υφισταµένης κοινοτικής οδηγίας 2002/92/ΕΚ, µετά την συµπλήρωση 5/ετίας από την εφαρµογή της κατά την οποία έχει αποκτηθεί αρκετή εµπειρία και έχουν επισηµανθεί επίσης τα σηµεία επί των υφισταµένων διατάξεων που χρήζουν αναθεώρηση και επαναπροσδιορισµό. Γι αυτό τον λόγο από τις αρχές του 2010 έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες, µε προτάσεις φορέων όπως, οι Εποπτικές Αρχές των κρατών µελών της Ε.Ε. (ΕΙΟΡΑ), όπου προφανώς συµµετέχει και η ελληνική Εποπτική Αρχή, της BIPAR, της CEA και άλλων φορέων που κατέληξαν σε ασφαλή συµπεράσµατα τα οποία έκτοτε τέθηκαν σε δηµόσια διαβούλευση µε καταληκτική ηµεροµηνία την 31 η εκεµβρίου 2011 µε στόχο την διασφάλιση µίας συγκλίνουσας υλοποίησης της νέας IMD. Αναφέρουµε µεταξύ των άλλων που συζητήθηκαν χωρίς όµως να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις λόγω και των διισταµένων απόψεων, τα εξής : η σύγκρουση συµφερόντων, η ενηµέρωση του πελάτη από τον διαµεσολαβητή σχετικά µε την αµοιβή του, η αναθεώρηση της IMD µε την συνεχόµενη εργασία της πάνω στις δέσµες επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές (PRIP) και την σχεδιασµένη αναθεώρηση της οδηγίας για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων (MIFID) ο ορισµός πεδίου δραστηριότητος ανάµεσα στις πωλήσεις των ασφαλιστικών προϊόντων µέσω των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών και εκείνων που πωλούνται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ο προσδιορισµός αρµοδίων οργάνων για την λήψη παραπόνων και τις διαδικασίες για την διευθέτηση των παραπόνων εξωδικαστικά, οι άµεσες πωλήσεις από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους υπαλλήλους τους να περιλαµβάνονται στις ρυθµίσεις της IMD II. η παραβίαση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδοµένων και του ελεύθερου ανταγωνισµού και των θεµελιωδών δικαιωµάτων των καταναλωτών από φορείς (τράπεζες, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κλπ), οι οποίοι από δεσπόζουσα θέση, µέσω θυγατρικών εταιρειών τους επιβάλουν στον καταναλωτή συγκεκριµένη ασφαλιστική εταιρεία ή/και ασφαλιστικό πρόγραµµα. Μερικά από τα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ προς διαβούλευση, µε τους διαµεσολαβητές και άλλους ενδιαφερόµενους σε ελάχιστο χρόνο, όταν ευρωπαϊκοί οργανισµοί, Εποπτικές Αρχές, διεθνείς φορείς και άλλοι ειδικοί αδυνατούν να καταλήξουν σε οριστικά συµπεράσµατα για την αναθεώρηση της IMD µε συζητήσεις και διαβουλεύσεις επί σχεδόν δύο χρόνια. 2

3 Επίσης σχεδόν άγνωστες µέχρι σήµερα έννοιες ή ασαφούς περιεχοµένου, όπως π.χ, «λειτουργικός και κανονιστικός κίνδυνος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων», «µηχανισµοί ορθής πληροφόρησης», «εµπορική πολιτική», «σύγκρουση συµφερόντων», «κατάλληλη οργανωτική δοµή», «εύρος και πολυπλοκότητα των συµβάσεων για τις οποίες διαµεσολαβεί», χρησιµοποιούνται στο κείµενο του ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ χωρίς να αναλύονται επαρκώς για να µπορούν να συζητηθούν ή να γίνουν παρατηρήσεις και να τεθούν άλλες απόψεις. Ι. Επί του Σχεδίου ιοικητή της ΤτΕ για Κανονισµό Συµπεριφοράς Ασφαλιστικών ιαµεσολαβητών Αναλυτικότερα : Άρθρο 2 : Με δεδοµένο ότι ο κανονισµός εφαρµόζεται στο σύνολο των διαµεσολαβητών του Π.. 190/06 και ανεξάρτητα από την χώρα καταγωγής τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη οργάνων της Ε.Ε. ότι, ορισµένες πρακτικές κανονιστικού υπερθεµατισµού έχουν δηµιουργήσει κάποια εµπόδια στην λειτουργία της ενωµένης αγοράς για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, όσον αφορά την ελεύθερη µετακίνησή τους σε κράτη µέλη της Ε.Ε. * Άρθρο 3 : *παράγρ. 3,8. Θεωρούµε ότι ο κύκλος των προσώπων που λογίζονται συνδεδεµένα πρόσωπα διευρύνεται σε πρόσωπα πλέον του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου, τα οποία δεν έχουν καµία ευθύνη από την διαµεσολαβητική δραστηριότητα του διαµεσολαβητή. παράγρ. 9α,β,γ,δ, είναι ακόµη ασαφής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έννοια της σύγκρουσης συµφερόντων, θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην εθνική νοµοθεσία µετά την αναθεώρηση της IMD όπως θα έχει αποσαφηνιστεί µετά την ψήφιση της. Άρθρο 4: *παράγρ. 3 δεν µπορούµε να ερµηνεύσουµε την έννοια των λέξεων ξεχωριστά και µέλος διοίκησης. Πάντως επισηµαίνουµε ότι δεν είναι δυνατό να ευθύνεται πρόσωπο για πράξη που δεν έχει συµµετοχή σε αυτήν. Άρθρο 5 : παράγρ. 7 η διάταξη του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. δ 400/70 δεν είναι αναγκαστικού δικαίου και τα µέρη είναι ελεύθερα να συµφωνήσουν διαφορετικά ως προς το χρόνο απόδοσης των ασφαλίστρων. Ο Κώδικας εοντολογίας δεν αποτελεί νοµοθέτηµα αυξηµένης ισχύος, ώστε να µπορεί να µεταβάλει µια διάταξη ενδοτικού δικαίου σε αναγκαστικού. Τονίζουµε, εξάλλου, ότι σε κανένα µέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. δεν ορίζονται µε νοµοθέτηµα ο χρόνος και ο τρόπος πληρωµής µεταξύ προµηθευτή και πωλητή, διότι αφορά καθαρά την εµπορική πολιτική των προµηθευτών, εξ ού και η 3

4 µη αναφορά τέτοιου είδους ρύθµισης στην οδηγία 2002/92/EC και το Π.. 190/2006. Κάθε δε διαφορετική ρύθµιση κατά την άποψή µας, έρχεται σε αντίθεση µε την οδηγία 2002/92/EC. Άρθρο 6 : παράγρ. 6, ο Μεσίτης ασφαλίσεων λαµβάνει εντολή ασφαλίσεως από τον πελάτη για την ασφάλιση συγκεκριµένου κινδύνου η διάρκεια της οποίας είναι συνεχής έως την ανάκληση της. Κατ αυτή την έννοια είτε η ασφαλιστική σύµβαση είναι νέα, είτε είναι ανανέωση προηγούµενης που έληξε, ακολουθείται η διαδικασία της έρευνας της αγοράς για καλύτερους όρους και πλέον ανταγωνιστικό ασφάλιστρο που είναι στις υποχρεώσεις του µεσίτη στην σχέση του µε τον πελάτη. Στην περίπτωση της ανανέωσης της ασφαλιστικής σύµβασης ενδέχεται για τους παραπάνω λόγους να γίνει αλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας για την οποία ενηµερώνεται ο πελάτης του οποίου η συναίνεση για την µεταφορά του συµβολαίου είναι απαραίτητη. Η εν λόγω διαδικασία τηρείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π..190/2006 µε προφορική ή έγγραφη εντολή. Κάθε άλλη διαδικασία ή τήρηση διαφορετικού αρχείου και άλλων πρόσθετων υποχρεώσεων για τον µεσίτη, εµπίπτουν σε χρονοβόρες και κοστοβόρες γραφειοκρατικές πράξεις που είναι τελείως αντίθετες µε το σηµερινό πνεύµα και την οικονοµική κρίση. παράγρ. 7, κατά την έννοια της παραγράφου 6 του ίδιου άρθρου δεν βλέπουµε τον λόγο και σε τι θα ωφελήσει η κατά τρίµηνο αποστολή κατάστασης µεταφοράς ασφαλιστηρίων συµβολαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία µάλιστα προσκρούει στην αρχή προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των πελατών του. Άρθρο 7 : παράγρ. 3, η παράγραφος αυτή θα πρέπει να καταργηθεί γιατί καλύπτεται απόλυτα από την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. Τα χρώµατα, τα σχήµατα και τα άλλα δεν προσθέτουν τίποτα ιδιαίτερο στην ήδη από τον νόµο επιβαλλόµενη υποχρέωση του διαµεσολαβητή. παράγρ. 4 α, θα πρέπει οµοίως όπως η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου να καταργηθεί. παράγρ. 4 β, το καθεστώς της ενηµέρωσης του πελάτη για την αµοιβή του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή αλλά κυρίως το ύψος της, είναι ένα από τα πολυσυζητηµένα θέµατα µε πολλές και διισταµένες απόψεις, απόρροια των οποίων είναι η µη λήψη απόφασης κατά την εφαρµογή της πρώτης IMD, αλλά και η καθυστέρηση λήψης απόφασης κατά τις συζητήσεις µέχρι σήµερα για την αναθεώρησή της. εν βλέπουµε συνεπώς τον λόγο γιατί πρέπει να προηγηθούµε παίρνοντας µία απόφαση η οποία ενδεχοµένως µπορεί να κριθεί λανθασµένη και να µη περιµένουµε την απόφαση του αρµοδίου 4

5 οργάνου της Ε.Ε. που έχει ευρύτερη γνώση λόγω και της διευρυµένης διαβούλευσης για την υλοποίηση της συγκεκριµένης απόφασης. Σε όποια όµως περίπτωση δύναται αυτή την στιγµή ο διαµεσολαβητής στην πληροφόρηση του προς τον πελάτη µεταξύ άλλων να αναφέρει ότι, «η αµοιβή του προέρχεται από την ασφαλιστική εταιρεία σε µορφή προµήθειας χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης». Εφόσον όµως η αµοιβή του προέρχεται από άλλου είδους υπηρεσίες προς τον πελάτη, όπως µελέτη και αξιολόγηση του κινδύνου (risk management) και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες, αυτού του είδους η αµοιβή θα ανακοινώνεται γιατί είναι θέµα των µερών. Σε µία δε τρίτη περίπτωση διπλής αµοιβής της οποίας µέρος καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία και ένα άλλο µέρος από τον πελάτη, για τους προαναφερόµενους λόγους, θα ανακοινώνεται µόνο το µέρος της αµοιβής από την συµφωνία των µερών. παράγρ.8, η καθοδήγηση του πελάτη από τον διαµεσολαβητή στην πρόληψη ατυχηµάτων και κινδύνων και ο περιορισµός της έκτασης των ζηµιών του από τον επελθόντα κίνδυνο, είναι εξειδικευµένο αντικείµενο και ξεπερνάει τις υποχρεώσεις του αλλά ενδεχοµένως και τις γνώσεις του. Ως εκ τούτου η παράγραφος αυτή θα πρέπει να απαλειφθεί και να περιοριστεί στην υποχρέωση του εκ της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου. παράγρ.9, επιβάλλεται υποχρέωση ενηµέρωσης του πελάτη για τα δικαιώµατα εναντίωσης και υπαναχώρησης, µη καταβολής του ασφαλίστρου, καταγγελίας, κλπ. Έτσι, διευρύνονται υπέρµετρα οι υποχρεώσεις του διαµεσολαβητή και ειδικότερα του µεσίτη που ενεργεί για λογαριασµό του ασφαλισµένου και υποχρεώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως η υποχρέωση ενηµέρωσης για τα δικαιώµατα εναντίωσης και υπαναχώρησης, µετακυλύονται στους διαµεσολαβούντες. Η διεύρυνση των υποχρεώσεων αυτών ενέχει τον κίνδυνο αστικής ευθύνης των διαµεσολαβητών. Εκτός δε των άλλων θεωρούµε ότι, όπου µεταβιβάζονται στον διαµεσολαβητή επί πλέον υποχρεώσεις, πέραν αυτών που προέρχονται από το Π.. 190/2006 (οδηγία 2002/92/EC), ειδικά όταν αυτές αφορούν υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως η διαδικασία για την ανάληψη του κινδύνου (ν2496/1997 για την Ασφαλιστική Σύµβαση), είναι επικίνδυνες επικαλύψεις που πρέπει να αποφεύγονται προς διασφάλιση των συµφερόντων και την προστασία του καταναλωτή. Σηµειώνουµε ότι, η ενηµέρωση για τα δικαιώµατα εναντίωσης και υπαναχώρησης είναι υποχρέωση της ασφαλιστικής εταιρείας, κατά τον νόµο (2496/1997).. *Άρθρο 12 : Οι προβλεπόµενες κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, να περιοριστούν στις προβλεπόµενες από το ν.δ 400/1970 και του Π 190/2006 άρθρο 9 κυρώσεις ( άρθρο 8 κοινοτικής οδηγίας). Πως προστατεύεται ο ασφαλιστικός διαµεσολαβητής από ψευδείς ή 5

6 κακόβουλες καταγγελίες ή ακόµα από κατάχρηση εξουσίας ; εν υπάρχει πρόβλεψη για τυχόν άσκηση ένδικων µέσων από τους φερόµενους παραβάτες. Τέλος θα θέλαµε να προσθέσουµε ότι το ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ θα µπορούσε να περιοριστεί σε ένα αµιγή «ΚΑΝΟΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ», χωρίς κανονιστικές διατάξεις και επεµβάσεις στην υφιστάµενη νοµοθεσία, εκτός των διατάξεων για την εφαρµογή του ίδιου του κανόνα, τουλάχιστον µέχρι την αναµενόµενη αναθεώρηση της IMD. Σαν ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ είναι ιδιαίτερα αυστηρό στην υφή του, δυσνόητο σε πολλά σηµεία, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του την εφαρµογή τέτοιων κανόνων για πρώτη φορά στην ελληνική διαµεσολάβηση και δεν συνάδει µε τις επιβαλλόµενες προτάσεις και τις άκρως γραφειοκρατικές του εφαρµογές είτε µε την καθιέρωση εντύπων είτε µε την τήρηση ειδικών ηλεκτρονικών αρχείων, είτε µε υποχρεωτική αποστολή ηλεκτρονικών αρχείων και άλλων επιπρόσθετων υποχρεώσεων, µε τα περιορισµένα έσοδα των περισσοτέρων διαµεσολαβητών, τους οποίους ούτε καν τους εντάσσει κατά βαθµίδες διαµεσολάβησης ούτως ώστε να έχει ένα µέσο όρο των δυνατοτήτων τους. Έτσι απευθύνεται σε µια επαγγελµατική τάξη περίπου επαγγελµατιών τους οποίους τους µεταχειρίζεται διοικητικά και οικονοµικά ως ίσους και χωρίς τις επιβαλλόµενες εκ των προσωπικών κριτηρίων τους διαφοροποιήσεις. Αν συνεπώς πρόθεση της Εποπτικής Αρχής είναι η συνεχής επιµόρφωση, η αναβάθµιση του ρόλου τους και η βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών τους προς τους καταναλωτές και όχι η αφάνισή τους, θα έπρεπε τουλάχιστον να συζητήσει µε τους φορείς τους, να ανταλλάξει µεταξύ τους απόψεις και να τους συµβουλευθεί όπου αυτό είναι αναγκαίο χωρίς προκαταλήψεις, ούτως ώστε να έχει µόνο θετικά αποτελέσµατα και ευρεία αποδοχή χωρίς «απειλές» µέσω κυρώσεων που επικρέµονται σαν αµόκλειος σπάθη έτοιµες για την καρατόµησή τους. Όσα δε κατά καιρούς έχουν λεχθεί και έχουν περιπέσει στην αντίληψη της Εποπτικής Αρχής, για τις αµφιλεγόµενες και πολλές φορές ποινικά κολάσιµες πρακτικές ενός µέρους διαµεσολαβητών, χωρίς να θέλουµε να διαβεβαιώσουµε περί του αντιθέτου, θα προτρέπαµε να φιλτραριστούν προηγουµένως για την σκοπιµότητα και το εύρος τους. 6

7 ΙΙ. Επι Του Σχεδίου για το πλαίσιο Αρχών της Οργάνωσης και των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου: 1. Με την παρ. 3 του άρθρου 12 δίδεται η δυνατότητα στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αξιολογούν τις ικανότητες, γνώσεις και εµπειρία και των διαµεσολαβούντων στην άσκηση της δραστηριότητάς τους, ενώ η κατοχή νόµιµης άδειας αποτελεί τεκµήριο της γνώσης και της εµπειρίας τους. 2. Με την παρ. 7 του άρθρου 12 επιβάλλεται η απόδοση των ασφαλίστρων από τον ασφαλιστικό διαµεσολαβητή το αργότερο εντός µιας εβδοµάδας από την είσπραξη, κάθε δε αντίθετος συµβατικός όρος είναι άκυρος και ανίσχυρος. αναφερόµαστε σε όσα έχουµε εκθέσει για τον κώδικα δεοντολογίας. 3. Με την παρ. 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 συνδέεται η αµοιβή του διαµεσολαβητή µε την αξιολόγηση της απόδοσής του, η οποία γίνεται από το Σ της ασφαλιστικής επιχείρησης, χωρίς να είναι σαφές, αν η σύνδεση αυτή µπορεί να αφορά και τις ήδη συµφωνηµένες αµοιβές. Θα µπορούσε, ενδεχοµένως, η ασφαλιστική επιχείρηση, κάνοντας χρήση της δυνατότητας αυτής, να ζητήσει τη µείωση συµφωνηµένων αµοιβών, επικαλούµενη µειωµένη απόδοση του διαµεσολαβητή. 4. Με την παρ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3, παρέχεται η δυνατότητα αξιολόγησης των διαµεσολαβητών ετησίως, από την ασφαλιστική επιχείρηση, ως αν ήταν ανεξάρτητη Αρχή, η δε αξιολόγηση αυτή συνδέεται µε την πολιτική προµηθειών. Η διάταξη µπορεί να καταστεί «εργαλείον» για υπερβολές ή και αυθαιρεσίες σε βάρος των διαµεσολαβούντων. 5. Στην παρ. 17 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 ορίζεται ότι τα ασφαλιστήρια που δεν παραδίδονται στον πελάτη ή για τα οποία δεν πληρώνεται το ασφάλιστρο, πρέπει να ακυρώνονται εντός µιας εβδοµάδος από την ηµεροµηνία που τα παρέλαβε ο συνεργάτης. Ο χρόνος της µιας εβδοµάδος είναι λίγος και σε πολλές περιπτώσεις η τήρησή του ιδιαίτερα δυσχερής. Μπορεί να προταθεί µεγαλύτερος χρόνος, εναρµονισµένος µε το χρόνο απόδοσης των ασφαλίστρων, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 12 και στην παρ. 18 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Με την παρ. 21 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 3 οι προµήθειες που καταβάλλονται στους διαµεσολαβούντες καθορίζονται κατά τρόπο που δεν δηµιουργούν προβλήµατα στην κερδοφορία της ασφαλιστικής επιχείρησης. Το κριτήριο είναι άστοχο, αφού η κερδοφορία δεν είναι δυνατό να επηρεάζεται µόνο από τις προµήθειες. Για το λόγο 7

8 αυτό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για µείωση των προµηθειών, έστω και αν η κερδοφορία επηρεάζεται από άλλους παράγοντες. Ευελπιστούµε ότι η προσπάθεια µας να συνεισφέρουµε στη διαβούλευση µε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις µας να έχει θετικό αποτέλεσµα. Παραταύτα, θεωρούµε ότι µια συνάντηση µαζί σας επιβάλλεται εκ των πραγµάτων άµεσα. Με τιµή Τα Μέλη της Ε.Α..Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 8

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια.

Συνοπτική Παρουσίαση Σχεδίου Νόµου. Το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει 20 άρθρα κατανεµηµένα σε τρία Κεφάλαια. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΠΟΠΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 1/3/2010, ο κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Άρθρο 1 Σύσταση Νόµος 3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρµογή των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38/10.02.2004) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα 2009 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ INTERLIFE AΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αρ. Μητρώου 25088/05/Β/91/23 Έδρα: 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα