ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε επιχειρήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε 2.000 επιχειρήσεις"

Transcript

1 ΗχαρτογράφησητουεπιχειρηματικούτομέαστηνΕλλάδα: Έρευνα σε επιχειρήσεις Στο πλαίσιο του έργου «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών στα περιφερειακά παραγωγικά συστήματα και τις τοπικές αγορές εργασίας» Άγγελος Τσακανίκας ΔιευθυντήςΈρευναςΙΟΒΕ, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ

2 Σεκρίσιμοσταυροδρόμιηελληνική οικονομία Σεκαθεστώςσκληρήςδημοσιονομικήςπροσαρμογής... Εκτός αγορών από το 2010 Υπό συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας Μετά από 6 χρόνια ύφεσης, με σωρευτική απώλεια ~25% του προϊόντος της οικονομίας Μακροχρόνια ανεργία: 60% της συνολικής(~27%) Υπό αυστηρή επιτήρηση πέρα από τη δημοσιονομική (ευρεία λίστα από«policy conditionalities») 2

3 Σεκρίσιμοσταυροδρόμιηελληνική οικονομία Ανάγκη για γρήγορη αλλαγή του αναπτυξιακού μας υποδείγματος, ταυτόχρονα με δημοσιονομική προσαρμογή, ώστε να αποφύγουμε μια συνολική αποδιάρθρωση του παραγωγικού μας συστήματος 3

4 Στόχος: βελτίωσησυνολικής ανταγωνιστικότητας Διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και ανταγωνιστικότητα κόστους, ώστε να συμπορευτούμε με αναπτυγμένες οικονομίες και να μην υποβαθμιστούμε σε οικονομία χαμηλού κόστους που θα ανταγωνίζεται αναπτυσσόμενες χώρες Διπλή ανταγωνιστική πίεση στις ελληνικές επιχειρήσεις Από φθηνούς παραγωγούς(επιχειρήσεις από«χώρες χαμηλού κόστους εργασίας») Από ποιοτικούς και διαφοροποιημένους παραγωγούς(επιχειρήσεις από χώρες υψηλών τεχνολογικών/ παραγωγικών δυνατοτήτων) 4

5 Στόχος: βελτίωσησυνολικής ανταγωνιστικότητας Είναισεθέσητοεγχώριοπαραγωγικό/ επιχειρηματικόσύστημανακινηθείπροςτη 2ηεπιλογή; 5

6 Επιχειρηματικό παραγωγικόσύστημα Το είδος και τα χαρακτηριστικά αυτού του επιχειρηματικού συστήματος θα καθορίσουν: αποτελεσματικότητα και ταχύτητα με την οποία θα γίνει η απαιτούμενη αναδιάρθρωσητηςελληνικήςοικονομίας. Αξιολόγηση παραγωγικών δραστηριοτήτων και κλαδικών οικοσυστημάτων που μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στην επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας Αναζητούμε ελληνικές επιχειρήσεις βιώσιμες(ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες ρευστότητας), διεθνώς ανταγωνιστικές 6

7 Μεθοδολογία: Δύοβασικοίπυλώνες Έρευνα πεδίου στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας το2011 (αφάση) καιτο2013 (βφάση) Οργάνωση πάνελ εμπειρογνωμόνων Στελέχηεπιχειρήσεων, Θεσμικοί εκπρόσωποι κλάδων, εμπειρογνώμονες σε θέματα καινοτομίαςκαιανάπτυξηςανθρώπινουδυναμικού, Ερευνητές, πανεπιστημιακοί, Διαμορφωτές πολιτικής 7

8 Ηαξίατωνδύοερευνών Αποτύπωση στρατηγικής ταυτότητας, αλλά και βαθμού προσαρμογής τωνελληνικώνεπιχειρήσεωνστανέαδεδομένα. Χαρτογράφηση/ τυπολόγηση ενός σημαντικού τμήματος του παραγωγικού ιστού της χώρας: ανάδειξη προσδιοριστικών παραγόντων οικονομικής επιτυχίας ή/ και απλώς επιβίωσης Δύο χρονικές στιγμές(2011, 2013): επαναληπτικότητα Συνεισφορά με τεκμηριωμένο τρόπο στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού στη δημόσια γνώση και τη δημόσια συζήτηση για το οικονομικό ζήτημα της χώρας ώστε να διευκολύνουν τη διαμόρφωση των κατάλληλων δημόσιων πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών. 8

9 Έρευναπεδίουστις2.000 απότις μεγαλύτερεςεπιχειρήσειςτηςχώρας Ερωτώμενος: ΓΔ/ ΔΣ Βηματική προσέγγιση: οι 2000 μεγαλύτερες, οι επόμενες κ.ο.κ(~4200 κλήσεις) Υλοποίηση: Public Issue Βφάση:2013 Χρονικό διάστημα: Μάρτιος Μάιος 2013 Σύνολο απαντήσεων: 2048 Απασχόληση: ~ 310 χιλ. άτομα, μετζίρο (2011) σχεδόν85 δισ. Αφάση:2011 Χρονικό διάστημα: Μάρτιος Ιούνιος 2011 Σύνολο απαντήσεων: 2025 Απασχόληση: ~ 320 χιλ. άτομα, με τζίρο(2009) σχεδόν70 δισ κοινές επιχειρήσεις 9

10 Επαρκέςδείγμαανάπεριφέρεια % επιχειρήσεων Περιφέρεια Αττική 35,0% 35,3% Κεντρική Μακεδονία 13,5% 13,3% Θεσσαλία 7,5% 7,7% Κρήτη 7,4% 7,1% υτική Ελλάδα 6,1% 6,0% Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 6,3% 6,3% Στερεά Ελλάδα 5,3% 5,4% Πελοπόννησος 4,8% 4,8% Νότιο Αιγαίο 4,3% 4,5% Ήπειρος 3,3% 3,0% υτική Μακεδονία 2,7% 2,7% Ιόνια Νησιά 2,2% 2,2% Βόρειο Αιγαίο 1,5% 1,6% Σύνολο 100% 100% Αριθµός επιχειρήσεων

11 ΒιομηχανίακαιΕμπόριο: τα3/4 τουδείγματος Κλάδος Εµπόριο 34,9% 36,5% Μεταποίηση 34,7% 34,0% Ξενοδοχεία- Εστιατόρια 7,2% 7,1% Κατασκευές 5,5% 5,4% Υπηρεσίες(60-71)* 4,8% 4,8% Πρωτογενής τοµέας 4,5% 3,6% Συµβουλευτικές(74)* 3,3% 3,5% Πληροφορική(72)* 2,5% 2,5% Λοιπές υπηρεσίες(75-93)* 2,5% 2,7% % επιχειρήσεων Σύνολο 100,0% 100,0% *Σε παρένθεση κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 03 11

12 Σχεδόντο45% πάνωαπό50 άτομα Απασχόληση % επιχειρήσεων 2013 % επιχειρήσεων άτομα 15,7% 12,2% άτομα 41,0% 41,9% άτομα 33,3% 35,2% Πάνω από 250 άτομα 10,0% 10,6% Σύνολο 100,0% 100,0% 12

13 Α. Οικονομικέςεπιδόσεις& αγορά 13

14 Σημαντικέςοιεπιπτώσειςτηςκρίσης στηνπορείατωνεσόδων Μειώθηκαν οι πωλήσεις εσωτερικού και παραμένει υψηλότερο το% των επιχειρήσεων που προβλέπει ότι οι πωλήσεις εσωτερικού θα μειωθούν και το 2013 αλλά βελτίωση εκτιμήσεων για φετινές πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι % επιχειρήσεων 14

15 Οιαγορέςτουεξωτερικούστήριξαντις ελληνικέςεπιχειρήσεις Διεύρυνση αριθμού εξαγωγικών επιχειρήσεων: οι μισές πλέον εξάγουν(2013) έναντι 45% (2011) Σταθεροποίησηεξαγωγικώνπροοπτικώνγιατο2013 όμως το 40% των επιχειρήσεων έχουν χαμηλή διείσδυση εξαγωγών(<10%) Ισχυρότερες επιδόσεις στη μεταποίηση: το 77% των επιχειρήσεων εξάγει Δυσκολίες για τις μικρότερες επιχειρήσεις 15

16 Μεήπιαόμωςαποτελέσματαστηνκερδοφορία: Ασφυκτικό το 2012, σταθεροποίηση το 2013 Απότο2010 έωςτο2012 περιορίζεταισυνεχώςτο% των επιχειρήσεωνμεκέρδη(από64% σε52%) καιτούψοςτων κερδών Το 2013 εκτιμάται μικρή ενίσχυση του% των επιχειρήσεων με κέρδη, μείωση% επιχειρήσεων με ζημιές: ενίσχυση των οριακών μεταβολών Σταθεροποίηση, αλλά σε ένα νέο επίπεδο κερδοφορίας 16

17 Επενδυτικήεξασθένιση, αλλάδιστακτική άμβλυνσητηςαπαισιοδοξίας Οι δυσοίωνες προβλέψεις για πτώση των επενδύσεων το επιβεβαιώθηκαν, τόσοσεαριθμόεπενδυτικώνσχεδίων, όσοκαιστομέσούψος Επιφυλακτικοί παραμένουν οι επενδυτές: οριακά πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για τη διετία % 17

18 Απειλητικότερητηςκερδοφορίαςήτανκαι παραμένειηέλλειψηρευστότητας Ποσοστό επιχειρήσεων που απάντησε µε 4 και 5 σε 5βάθµια κλίµακα Likert, όπου 1: καθόλου, 5 σε πολύ µεγάλο βαθµό 18

19 Ταξινόμηση: Οικονομικέςεπιδόσεις ΚατηγορίαΑ: υνατές Κατηγορία Β: Σε κρίση ΚατηγορίαΓ: υσκολίες βιωσιµότητας Κέρδη (t-1) Ετος Κέρδη (t) έτος Μεταβολή πωλήσεων (dt) ,1% 28,3% /- +/- 62,0% 52,0% - - +/- 23,9% 19,8% t=τρέχον έτος 19

20 Εξαγωγές και καινοτομία προσδιοριστικοί παράγοντες της επίδοσης, πέρα από το μέγεθος Δυνατές επιχειρήσεις (Κατηγορία Α) 57% εξαγωγικές 67% αναμένουν αύξηση εξαγωγών το % καινοτομίαπροϊόντος, 29% διαδικασιών, 37% οργάνωσης 79,9% εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης Επιχειρήσεις με δυσκολίες βιωσιμότητας(κατηγορία Γ) 43,5% εξαγωγικές 45,9% αναμένουν αύξηση εξαγωγών το % καινοτομία προϊόντος,16% διαδικασιών, 24% οργάνωσης 67,1% εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης 20

21 Β. Τεχνολογικές& καινοτομικές επιδόσεις 21

22 Δυσχεραίνεταιηπροσπάθειατων επιχειρήσεωνσεκαινοτομία Ανκαιενισχύεταιστο14% από11% τοποσοστότωνεπιχειρήσεωνμενέα για την παγκόσμια αγορά Ενίσχυση της καινοτομίας σε μεθόδους παραγωγής(53% από 45%) Ενίσχυση σε καινοτομίες στις μεθόδους πωλήσεων/ διάθεσης προϊόντων 22

23 ΣημαντικέςυστερήσειςόμωςσεΕ&Α Αν και 29% δήλωσε ότι πραγματοποιεί δαπάνες για Ε&Α, μόνο 19,5% (κυρίως οι μεγαλύτερες) διαθέτει τμήμα Ε&Α Κατάμέσοόροδαπανούν3% τουτζίρουτους Περιορισμένησυμμετοχήεπιχειρήσεωνσεευρωπαϊκάερευνητικάέργα: μόλις 10% συμμετείχε σε κάποιο έργο την τελευταία διετία(5 επιχειρήσεις το 40% αυτών) Περιορισμένη όχι μόνο ιδιωτική, αλλά και συνεργατική έρευνα Μόλις 4% των επιχειρήσεων έχουν την τελευταία διετία υποβάλλει ή προετοιμάζονται να υποβάλουν αίτηση για πατέντες στο εξωτερικό Πρόκειται για συστηματικούς«παίκτες»: αναλογούν 4,8 πατέντες ανά επιχείρηση (οι μεταποιητικές περίπου τα 2/3 αυτών) Συνεπώς αναδεικνύεται ένας μικρός πυρήνας επιχειρήσεων κυρίως μεγαλύτερες και μεταποιητικές- που διαθέτει τις ερευνητικές υποδομές και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να μετουσιώνει τη νέα γνώση και τις ερευνητικές επιδόσεις23 σε πατέντες

24 Ταξινόμηση: Kαινοτομικέςεπιδόσεις ΚατηγορίαΑ: υψηλής έντασης καινοτομίας ΚατηγορίαΒ: μέτριας έντασης καινοτομίας ΚατηγορίαΓ: χαμηλής έντασης καινοτομίας Καινοτομία Προϊόντος Καινοτομία Διαδικασίας Οργανωσιακή Καινοτομία /- 13,6% 21,9% ,2% 48,6% ,2% 29,5% 24

25 Ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και ερευνητική δραστηριότητα βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες Επιχειρήσεις υψηλής έντασης καινοτομίας(κατηγορία Α) 88,5% εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης 46,4% διεξάγει έρευνα in house 33,8% αντλεί γνώση από τους πελάτες 7,2% αντλεί γνώση από πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα Επιχειρήσεις χαμηλής έντασης καινοτομίας(κατηγορία Γ) 57,3% εφαρµόζει προγράµµατα εκπαίδευσης 7,3% διεξάγει έρευνα in house 21,4% αντλεί γνώση από τους πελάτες 3,8% αντλεί γνώση από πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα Θετική σχέση καινοτομικών επιδόσεων κάθε είδους και μεγέθους πολιτικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού Συνεργασιών στην Ε&Α 25

26 Γ. Απασχόλησηκαιπολιτικές ανάπτυξηςανθρωπίνουδυναμικού 26

27 Παρά την υψηλή ανεργία, ακόμα υπάρχουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα 27% των επιχειρήσεων δηλώνει ακόμα δυσκολίες στην εύρεση κατάλληλων υποψηφίων(από 37% πάντως το 2011) Αιτίες: οι υποψήφιοι % επιχειρήσεων δεν πληρούν τις προδιαγραφές της θέσης εργασίας 75,6% 73,2% είναι λίγοι, ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι για τη θέση 58,1% 55,4% δεν διαθέτουν την προσωπικότητα που χρειάζεται η επιχείρηση έχουν περισσότερα προσόντα από ό,τι απαιτεί η θέση εργασίας 53,5% 55% 13,5% 12,6% 27

28 ...αν και περιορίζονται οι ελλείψεις γνώσεων και δεξιοτήτων στους υφιστάμενους εργαζόμενους Ένα30% τωνεπιχειρήσεωνδηλώνειελλείψειςγνώσεων/ δεξιοτήτων στο υφιστάμενο προσωπικό(38% πάντως το 2011) Βασικές αιτίες % επιχειρήσεων Αδυναµίες επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος να παρέχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες Ελλείψεις προγραµµάτων εκπαίδευσης / ανάπτυξης προσωπικού 66,4% 64,8% 66,2% 50,4% Αστοχία της διαδικασίας επιλογής προσωπικού 43,9% 44,6% Συχνή αντικατάσταση προσωπικού 14,4% 23,8% 28

29 Ανθεκτικές οι μεγάλες επιχειρήσεις στη διατήρηση θέσεων εργασίας Μείωση9% στοκοινόδείγμα(12,6% στοσύνολοτηςοικονομίας) Αύξηση μερικής, εποχικής αλλά και γυναικείας απασχόλησης Περίπου 500 επιχειρήσεις διατήρησαν ή/και αύξησαν τις θέσεις εργασίας 29

30 Ταξινόμηση: πολιτικέςεκπαίδευσης Κατηγορία Α: Υψηλής έντασης εκπαίδευσης Κατηγορία Β: Μέτριας έντασης εκπαίδευσης Κατηγορία Γ: Χαμηλής έντασης εκπαίδευσης Όλοι οι τύποι προγραμμάτων εκπαίδευσης Κάποιοι τύποι προγραμμάτων εκπαίδευσης Κανένα είδος εκπαιδευτικού προγράμματος ,7% 29,2% ,7% 46,1% ,6% 24,7% Θετική σχέση μεγέθους και προγραμμάτων εκπαίδευσης: 3 στις 4 επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 250 άτομα ανήκουν στην κατηγορία Α. Επιχειρήσεις της κατηγορίας Α φαίνεται να είναι λιγότερο εκτεθειμένες σε προβλήματα όπως είναι π.χ. τα προβλήματα ρευστότητας. ΣχεδόνμίαστιςτρειςεπιχειρήσειςτηςΚατηγορίαςΑδιαθέτειοργανωμένοτμήμαR&D έναντισημαντικάμικρότερωνποσοστώνσεεπιχειρήσειςμέτριας(β) καιχαμηλής(γ) έντασης εκπαίδευσης 30

31 «Άριστες»(ΑΑΑ!): 41 επιχειρήσειςαπό71 το 2011 το 70% των επιχειρήσεων απασχολεί πάνω από 50 άτομα Ευρύτερη χρήση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας Ευρύτερη χρήση πρακτικών management Χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων οιμισέςστηναττική ΑΑΑ Ηπιότερη αντίδραση στην κρίση, κυρίως μέσω συγκράτησης αμοιβών κυρίως μεταποίηση 31

32 Σημαντικέςσυσχετίσεις Το μέγεθος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την καινοτομική επίδοση, την εξαγωγική συμπεριφορά και τις επενδύσεις Οι εξαγωγές στηρίζουν τον οικονομικό δυναμισμό των επιχειρήσεων(επενδύσεις, κερδοφορία, πωλήσεις). Σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις που επενδύουν σημαντικά ποσά είναι και αυτές που έχουν κέρδη Αλλά και οι επιχειρήσεις που επενδύουν φαίνεται να αναμένουν θετικότερη πορεία πωλήσεων και κερδών μεσοπρόθεσμα. Το εκπαιδευμένο προσωπικό έχει θετική συσχέτιση με καλές επιδόσεις στο πλήρες φάσμα λειτουργιών των επιχειρήσεων 32

33 Συμπερασματικά... Καθοριστική η κρίση για τη στρατηγική ταυτότητα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων τη χώρας Ασφυκτικές πιέσεις από μειωμένη εγχώρια ζήτηση, πιστωτική στενότητα, έλλειψη ρευστότητας σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας τους Συρρίκνωση οικονομικών αποτελεσμάτων που απειλεί τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων Αβεβαιότητες που κορυφώθηκαν το 2012: επιδείνωση επενδυτικού κλίματος, συνεχείς προσπάθειες για μείωση λειτουργικού κόστους, κτλ Διστακτικάοιαβεβαιότητες αμβλύνονταιτο

34 Συμπερασματικά... Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να στηρίξουν τα έσοδά τους μέσω εξαγωγών Όμως: η εξωστρέφεια δεν είναι εύκολη Απαιτείται γνώση των αγορών, ποιότητα, ευελιξία, τεχνολογικές ικανότητες και ισχυρό ανθρώπινο κεφάλαιο Χρειάζονται επενδύσεις σε τεχνολογία, σύγχρονο εξοπλισμό και «δύσκολη» καινοτομία ώστε να εστιάσουμε σε νησίδες αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο Υπέρβαση της αυστηρής κλαδικής προσέγγισης: ανάπτυξη συνεργειών και στρατηγικών κινήσεων παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε μια ευρύτερη αλυσίδα αξίας που διατρέχει συναφείς, αλληλοσυμπληρούμενους κλάδους της οικονομίας 34

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε πραγματικό σημείο καμπής. Εύλογα πολίτες και επιχειρήσεις αυτής της χώρας αναρωτιούνται με ποιες προϋποθέσεις θα υπάρξει ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης της οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τσάµη Καρατάσου, 742 Αθήνα Tηλ.: 20 92 200-0, Fax: 20 92 33 977 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997

Περίληψη. Γιάννης Καλογήρου. Yet not to innovate is to die. Some firms actually do elect to die Chris Freeman and Luc Soete, 1997 Η τεχνολογική ταυτότητα και η καινοτομική επίδοση του επιχειρηματικού τομέα στην ελληνική οικονομία. Δημόσιες πολιτικές και επιχειρηματικές στρατηγικές για την αναβάθμισή του Yet not to innovate is to

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων 1 Προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής στο ελληνικό παραγωγικό και επιχειρηματικό σύστημα: Αποτελέσματα εργασιών πάνελ εμπειρογνωμόνων «Έρευνα στις επιχειρήσεις για την πρόβλεψη των μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2012-13: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; Σταύρος Ιωαννίδης. Ιωάννης Γιωτόπουλος ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής

ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ. Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής ΤΑ ΚΡΊΣΙΜΑ ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΩΣ ΚΙΝΗΤΉΡΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΝΈΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ Θέσεις και Προτάσεις Πολιτικής Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1. Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η γνώση είναι ο κυριότερος παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΜΕ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Σταύρος Ιωαννίδης Άγγελος Τσακανίκας Στελίνα Χατζηχρήστου Νοέµβριος 2009 Το είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ... 3 1.1. Μακροοικονομικό περιβάλλον... 3 1.2. Ανταγωνιστικό περιβάλλον... 4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Τομεακή Κατανομή των Α.Ξ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης.. 136 7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ... 138 7.1. Πορεία υλοποίησης του

6.4. Τομεακή Κατανομή των Α.Ξ.Ε. στην Περιφέρεια Κρήτης.. 136 7. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Γ' Κ.Π.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ... 138 7.1. Πορεία υλοποίησης του 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....4 2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 5 3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ..7 3.1. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π.).8 3.2. Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (Α.Π.Α.) και εργατική παραγωγικότητα σε σύνολα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012. Δελτίο τύπου

Αθήνα, 23 Μαΐου 2012. Δελτίο τύπου Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΜΠ Αθήνα, 23 Μαΐου 2012. Δελτίο τύπου Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο Έλληνικής Φαρμακοβιομηχανίας 7/5/2014

1o Συνέδριο Έλληνικής Φαρμακοβιομηχανίας 7/5/2014 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

H δομή, η στρατηγική ανάπτυξη και οι προοπτικές του κλάδου των τεχνολογιών

H δομή, η στρατηγική ανάπτυξη και οι προοπτικές του κλάδου των τεχνολογιών Μελέτη εέηιοβε H δομή, η στρατηγική ανάπτυξη και οι προοπτικές του κλάδου των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα Άγγελος Τσακανίκας Διδάσκων Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ LOREM LPSUM ΣΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014-2020 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» Τίτλος μεταπτυχιακής εργασίας: «Οικονομική καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογές στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ. Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007 ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP001 Title Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα