ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ NAT PRO I1 3.2 Τζαμαλούκας Κωνσταντίνος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περ.Δυτ. Ελλάδας Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

2 Το έργο NATPRO (1/3) Επικεφαλής: Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Εταίροι : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) Φορέας Διαχείρισης Torre Guaceto Πανεπιστήμιο Salento Δήμος Ostuni 2

3 Το έργο NATPRO (2/3) Το έργο περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες είναι μέρος του δικτύου «Natura 2000» και έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Οκύριοςστόχοςτουέργουείναιηαποκατάσταση, ηπροστασίακαιηανάδειξητων περιοχών αυτών, μέσω του συνδυασμού ολοκληρωμένης διαχείρισης των περιοχών και της ενθάρρυνσης της πολιτιστικής και κοινωνικής συνοχής. Προτεραιότητες του έργου είναι η βελτίωση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας Ιταλίας, η εύρεση κοινών λύσεων για την πρόληψη φυσικών κινδύνων καθώς και η ανάπτυξη πολιτικών για την αποκατάσταση και την προστασία των οικοσυστημάτων. Οι περιοχές Natura στην Ελλάδα είναι: Για Ηλεία η ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας Καϊάφα (GR ) Για την Αχαΐα Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου Στροφυλιάς (GR GR ) Για την Ζάκυνθο οι δυτικές και βορειοανατολικές ακτές της Ζακύνθου (GR ) Για τις περιοχές της Ιταλίας - Brindisi: Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni (IT ) Torre Guaceto (IT ) Litorale Brindisino (IT ) 3

4 Περιοχές Μελέτης 4

5 WP1 Διαχείριση Συντονισμός WP2 Πληροφόρηση Δημοσιότητα Πακέτα Εργασίας WP3 Αξιολόγηση και Διαχείριση για την Αποκατάσταση της Διατήρησης των Οικοτόπων WP4 Βελτίωση της Προστασίας του Περιβάλλοντος WP5 Σύστημα Πρόληψης και Προστασίας Σχεδιασμός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Ανάπτυξη Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων με βάση το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Επιχειρησιακά σχέδια πρόληψης αντιμετώπισης πυρκαγιών WP6 Βιώσιμη Οικοτουριστική Ανάπτυξη Μελέτη Σχεδιασμού μονοπατιών και διαδρομών 5

6 Αρχιτεκτονική των web-gis εφαρμογών Publishing Services End Users Desktop Users Mobile Users Web Users Maps Desktop + OnLine Create Beautiful maps ArcGIS Server Web GIS Build Great User Experiences Publish Fast Map Services Geodata Globe Services Map Services Analysis & Modeling Services Image Services Geometry Compa ct Cache GDB Ready-to-use Templates & RIA technology Geodatabase

7 Το σχήμα της αρχιτεκτονικής του συστήματος ArcGIS Desktop (Analyst) ArcGIS Desktop (Editor) Χρήστες ArcGIS Desktop (Viewing Reporting) ArcGIS Server Χρήστες ArcGIS Desktop (Administrator) Χρήστες Geodatabase Web Editing Για διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων Συλλογή δεδομένων με Mobile και Web εφαρμογές

8 Για την υλοποίηση της εφαρμογής, χρησιμοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα λογισμικά: GIS Software ArcGIS Desktop 10.1 & extension ArcGIS Server Standard Enterprise ArcGIS Viewer for Flex (v. 3.4) RDBMS Java SDK

9 Διάγραμμα ροής Συλλογή δεδομένων Επεξεργασία εδομένων Σχεδιασμός Βάσης εδομένων ημιουργία Γεωγραφικής Βάσης εδομένων ημιουργία χαρτοσυνθέσεων στο ArcGIS 10,1 ημοσίευση (Publish) των services Χρήση των services από τις εφαρμογές Flex και Java ημιουργία εφαρμογών Α) Κεντρική εφαρμογή Β) DSS Italy Γ) DSS Greece Οργάνωση δεδομένων σε Feature classes & Feature Datasets

10 Δεδομένα Υπάρχοντα δεδομένα από προγενέστερες καταγραφές και μελέτες Νέα δεδομένα που προέκυψαν από εργασίες πεδίου Δεδομένα που προέκυψαν από επεξεργασία και εκτέλεση αλγορίθμων προσομοίωσης 10

11 Οργάνωση δεδομένων Κατηγορία Α. Δεδομένα υποβάθρου και αναγλύφου Δεδομένα Ισοϋψείς Υδρολογικό δίκτυο Οδικό δίκτυο Οικισμοί Διοικητικά όρια Γεωλογικά δεδομένα Υδρογεωλογικά δεδομένα Β. Δεδομένα οικοτόπων Δίκτυο Natura 2000 Corine Land Cover 2000 Δορυφορική ανάλυση Γ. Φυσικοί παράγοντες Όριο δάσους Δ. Ανθρωπογενείς παράγοντες Καμένες περιοχές Δεδομένα βόσκησης Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου Πολεοδομικά στοιχεία Ε. Δεδομένα oικοτουρισμού Ποδηλατικές διαδρομές Πεζοπορικές διαδρομές ΣΤ. Δεδομένα βιοποικιλότητας Δεδομένα χλωρίδας Δεδομένα πανίδας

12 Γεωγραφική Βάση Δεδομένων Ιταλια Γεωγραφική Βάση εδομένων ΙΤΑΛΙΑΣ Γεωγραφική Βάση εδομένων ΕΛΛΑ ΑΣ

13 Δημιουργία και δημοσίευση χαρτών

14 Δημιουργία εφαρμογών Δημιουργήθηκαν δύο εφαρμογές σε ArcGIS Viewer for Flex και σε Java SDK Flex Java SDK

15 Εφαρμογές Κεντρική εφαρμογή ΝΑΤ_PRO

16 Εφαρμογές Εφαρμογή DSS Italy Εφαρμογή DSS Greece Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Αθήνα, 8 9 Μαΐου 2014

17 Λειτουργικότητα εφαρμογής (1/4) Προεπισκόπηση δεδομένων και χαρτών υποβάθρου Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση θεματικών επιπέδων Πλοήγηση στον χάρτη με διάφορα εργαλεία (zoom in, zoom out, pan, κ.α.) Δυνατότητα επιτόπιων μετρήσεων πάνω στο χάρτη όπως εμβαδόν, περίμετρος

18 Λειτουργικότητα εφαρμογής (2/4) Επιλογή των θεματικών επιπέδων που θα φαίνονται από τον τελικό χρήστη Παρουσίαση και αναζήτηση περιγραφικής πληροφορίας των δεδομένων του χάρτη Παρουσίαση εικόνων και εγγράφων που θα συνδεθούν σε συγκεκριμένα γεωγραφικά δεδομένα.

19 Λειτουργικότητα εφαρμογής (3/4) Εναλλαγή χαρτών υποβάθρου Αυτόματη εστίαση στις περιοχές μελέτης Αναζητήσεις γεωγραφικής και περιγραφικής πληροφορίας Εκτέλεση προκατασκευασμένων queries

20 Λειτουργικότητα εφαρμογής (4/4) Προσομοιώσεις εξάπλωσης ενδεχόμενων δασικών πυρκαγιών στις περιοχές Καϊάφα & Ζακύνθου Εξαγωγή δεδομένων και παραγωγή χαρτών με τη δυνατότητα κριτηρίων επιλογής Εκτυπώσεις χαρτών

21 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας Για τα ζωϊκά είδη (Πτηνά, Νυχτερίδες, Λεπιδόπτερα) Η δημιουργία των χαρτών καταλληλότητας έγινε με διαμόρφωση στατιστικής φόρμουλας που βασίστηκε σε πίνακα συσχέτισης ανάμεσα στην παρουσία/απουσία του κάθε είδους στις 22 θέσεις δειγματοληψίας και σε παράγοντες περιβάλλοντος Οι μεταβλητές περιβάλλοντος ταξινομήθηκαν σε δύο κατηγορίες, με βάση την κάλυψη γης (εννέα παράγοντες) και τις μετρικές τοπίου (τέσσερις παράγοντες) Για τις νυχτερίδες αντί για παρουσία/απουσία χρησιμοποιήθηκε η συχνότητα κυνηγιού ανά είδος.

22 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας Για τα ζωϊκά είδη (Πτηνά, Νυχτερίδες, Λεπιδόπτερα) Ecirlus_F Emberiza cirlus Habitat Y= (0.276 * "PINUS_255m") (0.211 * "HIGH_MA_255m") + (0.390* "LOW_MA_255m") + (0.401 * "METAV_255m") (0.236 * "FRYGANA_255m") (0.216 * "GRASS_255m") + (0.064* "GYMNA_255m") (0.243 * "BURNED_255m") (0.001* "OLIVES_255m") ± 0 2, Km Landscape metrics Y= (0.213* "shdi") (0.438 * "pr") (0.437 * "pd") + (0.114 * "area_mn")

23 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας Για τα ζωϊκά είδη (Πτηνά, Νυχτερίδες, Λεπιδόπτερα)

24 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας Για τα φυτικά είδη Η δημιουργία των χαρτών καταλληλότητας για τα φυτικά είδη τα φυτικά είδη έγινε σε πέντε κατηγορίες βάσει της ταξινομικής λειτουργικής θέσης τους Ορχιδέες (10 είδη), Αρωματικά είδη (11 είδη), Ψυχανθή (26 είδη), Ξυλώδη (32 είδη) και Λοιπές πόες (80 είδη). Βασίστηκε στη διαμόρφωση μιας δεκαβάθμιας κλίμακας καταλληλότητας με βάση γνώμη ειδικών (expert opinion). Χρησιμοποιήθηκαν δύο κατηγορίες παραγόντων: 1) η πυκνότητα κάλυψης (landscape openness) της βλάστησης και 2) η επίδραση της φωτιάς.

25 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας Για τα φυτικά είδη Ο συνολικός χάρτης σημαντικότητας (conservation status) χλωρίδας δημιουργήθηκε με βάση τα παρακάτω σχετικά βάρη: ορχιδέες : 0,4 αρωματικά: 0,25 ψυχανθή: 0,15 ξυλώδη: 0,1 υπόλοιπα ποώδη: 0,1

26 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας Για τα φυτικά είδη

27 Δημιουργία χαρτών καταλληλότητας Για το σύνολο των ζωϊκών και φυτικών ειδών

28 GIS Ζάκυνθος (1/4) Εθνικό Πάρκο Natura

29 GIS Ζάκυνθος (2/4) Εθνικό Πάρκο Natura 2000 Καμένες Ζώνες 29

30 GIS Ζάκυνθος (3/4) Εθνικό Πάρκο Natura 2000 Καμένες Ζώνες Χάρτης Βλάστησης 30

31 GIS Ζάκυνθος (4/4) Εθνικό Πάρκο Natura 2000 Καμένες Ζώνες Χάρτης Βλάστησης 31

32 GIS Καϊάφας (1/3) Υδρογεωλογία 32

33 GIS Καϊάφας (2/3) Υδρογεωλογία Καμένες Ζώνες 33

34 GIS Καϊάφας (3/3) Υδρογεωλογία Καμένες Ζώνες Καύσιμη Ύλη 34

35 GIS Κοτύχι (1/3) Οικότοποι 35

36 GIS Κοτύχι (2/3) Οικότοποι Όρια άσους 36

37 GIS Κοτύχι (3/3) Ποδηλατικές ιαδρομές 37

38 DSS Torre Guaceto (1/7) Fragility (Fr): Η τάση ενός συστήματος να υποστεί απώλειες λόγω της έκθεσής του σε πιέσεις (Nilsson e Grelsson, 1995) Εξαρτάται από την ευαισθησία ή την κατάσταση (α) του συστήματος και τις πιέσεις του (U) (Zurlini et al., 1999) Fr = α U (Zurlini et al., 1999) Pressures (U) Fragility Vulnerability Status or Sensitivity (α) Fragility 38

39 Torre Guaceto (2/7) Sensitivity Factors 39

40 Torre Guaceto (3/7) SENSITIVITY Result 40

41 Torre Guaceto (4/7) Pressure Factors 41

42 Torre Guaceto (5/7) Pressure Factors 42

43 Torre Guaceto (6/7) Fragility 43

44 Torre Guaceto (7/7) 44

45 Περιοχές εφαρμογής DSS 45

46 Ζάκυνθος (1/2) 46

47 Ζάκυνθος (2/2) 47

48 Καϊάφας (1/2) 48

49 Καϊάφας (2/2) 49

50 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ιστότοπος έργου: Εφαρμογή GIS: Εφαρμογή DSS Greece: Εφαρμογή DSS Italy: 50

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος Τ.Κ. 27100, Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223 Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr website: www.aepde.gr ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Α' (Δράση 3.1.)

ΦΑΣΗ Α' (Δράση 3.1.) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ» ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ Δεκέμβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Σκοπός και Στόχοι του Έργου... 1 3. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία 2007 2013»

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία 2007 2013» Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Ιταλία 2007 2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS

22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS 22 η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS Τίτλος εργασίας: Επιχειρησιακά σχέδια διαχείρισης & προσομοιώσεις εξάπλωσης δασικών πυρκαϊών για την ευρύτερη περιοχή της λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Τεκμηριωμένο Σχέδιο Δράσης ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005)

Δράση 6.1 Σχέδιο βιώσιμης τουριστικής διαχείρισης για την περιοχή Καϊάφας Δάσος Στροφιλιάς(GR2330005) Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε."

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5144 IANOYAΡΙΟΣ 2012 Σελ. 1 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2.

ΕΡΓΟ: «Strategic plans for restoration, protection & eco tourism promotion in Natura 2000 sites which devastated by natural disasters» ΔΡΑΣΗ 4.2. ΕΡΓΟ: «Στρατηγικά σχέδια αποκατάστασης, προστασίας και ανάδειξης του οικοτουρισμού σε περιοχές NATURA που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές», NAT PRO «Strategic plans for restoration, protection & eco

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΔΡΑΣΗ Δ.02

«ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΔΡΑΣΗ Δ.02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΔΡΑΣΗ Δ.02 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών

Αναφορά για το σχεδιασμό του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία» «Γεώκλιμα» Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος κλιματικής πληροφορίας Κωδικός Έργου: 09ΣΥΝ 31 1094 EE5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ. 28/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ:«AΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ» του έργου «Πρόληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ASPROFOS ENGINEERING S.A.

ASPROFOS ENGINEERING S.A. ASPROFOS ENGINEERING S.A. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Γιώτη Ευαγγελία 1 - Χουρμουζιάδης Δημήτρης 2 1 Γεωγράφος Ειδικός Γεωπληροφορικής, MSc 2 Δασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας

Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Πρόβλεψη εγκατάστασης φυσικής αναγέννησης στα καμένα δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis) στο νομό Ηλείας Νοέμβριος 2010 «Το Μέλλον των Δασών» Βιβλιογραφική αναφορά: Ποϊραζίδης, Κ., Ζωγράφου, Κ., Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης

WWF Ελλάς 2012. Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης WWF Ελλάς 2012 Επιμελητές έκδοσης Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Παναγιώτα Μαραγκού, Θύμιος Παπαγιάνννης Συγγραφική ομάδα WWF ΕΛΛΑΣ Κωνσταντίνα Ζωγράφου, Ναταλία Καλεβρά, Ευαγγελία Κορακάκη, Παναγιώτης Κορδοπάτης,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης, Προσομοίωσης και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων με Περιβαλλοντική και Κοινωνικο- Οικονομική Δυναμική Εφαρμογή του Συστήματος στη Λεκάνη Απορροής της Λίμνης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Γεωγραφίας Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση Μελέτη Διάρκεια Παραδοτέο Δωρητής Δωρεοδόχος Μελετητής Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Φορέας Υλοποίησης Ημερομηνία Παράδοσης Χαρτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013»

Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας 3: «Βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστασία του περιβάλλοντος και ενίσχυση της κοινωνικής και πολιτιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΤΣΗΣ ΚΟΨΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ

ΜΠΕΤΣΗΣ ΚΟΨΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΥ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ο Ι Κ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Σ Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Π Ο Λ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Μ Ε Γ Α Ν Η Σ Ι Ο Υ Α Σ Τ Α Δ Ι Ο : Α Ν Α ΛΥ Σ Η Δ Ι Α Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Προϋπολογισμός: 103.252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα