Οικονοµική Αξιολόγηση Μετασχηµατιστών ιανοµής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονοµική Αξιολόγηση Μετασχηµατιστών ιανοµής"

Transcript

1 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-51 Οικονοµική Αξιολόγηση Μετασχηµατιστών ιανοµής Π. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ ρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ν. ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Περίληψη Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα µοντέλο οικονοµικής αξιολόγησης µετασχηµατιστών (Μ/Σ) διανοµής. Σκοπός αυτού του άρθρο υ είναι η αναλυτική παρουσίαση των βηµάτων που απαιτούνται για την επιλογή των πλέον οικονοµικών και ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών. Ακολουθώντας το µοντέλο οικονοµικής αξιολό γησης, οι χρήστες των µετασχηµατιστών έχουν ένα εργαλείο για τον συνυπολογισµό του κόστους των απωλειών και του κόστους προµήθει ας των µετασχηµατιστών. Το άρθρο αυτό προσφέρει στους χρήστες των µετασχηµατιστών τη γνώση και τις µεθόδους για την αξιολόγηση των εναλλακτικών προσφορών µεταχηµατιστών και για την ικανο ποίηση της ανάγκης τους για εξοικονόµηση χρηµάτων και ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ηλεκτρικές εταιρίες βελτιώνουν την αποδοτικότητα των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, µειώνοντας τις απώλειες [1]. Οι βιοµηχανικοί και οι εµπορικοί χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης, βελτιώνουν την αποδοτικότητα των δικτύων διανοµής τους, µειώνοντας τις απώλειες. Η µείωση των απωλειών µεταφοράς και διανο- µής γίνεται µε τις παρακάτω επτά µεθόδους []: (1) αντικατάσταση των µεγαλύτερων αγωγών που είναι σε λειτουργία, () αύξηση της τάσης του συστήµατος, (3) βελτίωση του συντελεστή ισχύος του συστήµατος µε προσθήκη πυκνωτών διακλάδωσης, (4) προσθήκη γραµµών µεταφοράς ή αγωγών τροφοδοσίας, (5) προσθήκη ή εξισορρόπηση φάσεων, (6) χρήση ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών (χαµηλών απωλειών) και (7) επαναδιαµόρφωση του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ µερικές από τις παραπάνω παρεµβάσεις µπορούν να υλοποιηθούν ευκολότερα από κάποιες άλλες, η χρήση των ενεργειακά αποδοτικών Μ/Σ πραγµατοποιείται πάντοτε εύκολα. εν χρειάζεται µεγάλη τεχνική εµπειρία, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν σωστά οι Μ/Σ χαµηλών απωλειών. Η χρήση των ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών δεν απαιτεί τη γνώση του τρόπου µε τον οποίο έχουν σχεδιαστεί, ούτε και των µεθόδων παραγωγής µε τις οποίες έχουν κατασκευαστεί. Εκείνο που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο χρήστης είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να επιλέξει τον Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: περισσότερο οικονοµικό και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτικό µετασχηµατιστή. Από τη δεκαετία του 1970, το αυξηµένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει τις ηλεκτρικές εταιρίες να απαιτούν από τους κατασκευαστές µετασχηµατιστών να παράγουν περισσότερο αποδοτικούς µετασχηµατιστές, αν και µερικές µικρές ηλεκτρικές εταιρίες καθώς και βιοµηχανικοί και εµπορικοί χρήστες µετασχηµατιστών συνεχίζουν να χρησιµοποιούν φθηνότερους µη αποδοτικούς µετασχηµατιστές. Οι σηµερινοί µετασχηµατιστές είναι περισσότερο αποδοτικοί παρά ποτέ. Νέες τεχνικές κατασκευής και νέοι τύποι µαγνητικών υλικών έχουν οδηγήσει στην κατασκευή οικονο- µικών και ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών [3, 4, 5]. Το άρθρο είναι οργανωµένο ως εξής: η απόδοση των µετασχηµατιστών αναλύεται στο δεύτερο τµήµα. Στο τρίτο τµήµα υπολογίζεται το κόστος των απωλειών και στο τέταρτο τµήµα περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος του µετασχηµατιστή. Στο πέµπτο τµήµα παρουσιάζεται το µοντέλο της οικονοµικής αξιολόγησης των µετασχη- µατιστών και στο έκτο τµήµα το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται για την επιλογή της καλύτερης ανάµεσα σε έξι εναλλακτικές προσφορές µετασχηµατιστών συγκεκριµένου τύπου. Τέλος, στο έβδοµο τµήµα παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα της εργασίας. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ η: η απόδοση του Μ/Σ S: το φορτίο του Μ/Σ cos φ: ο συντελεστής ισχύος του Μ/Σ losses: οι απώλειες του Μ/Σ NLL: οι απώλειες κενού φορτίου του Μ/Σ LL: οι απώλειες φορτίου του Μ/Σ S B : η ονοµαστική ισχύς του Μ/Σ TOC : το συνολικό κόστος κτήσης του Μ/Σ

2 5 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- BP: η τιµή πώλησης του Μ/Σ A: ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου του Μ/Σ B: ο συντελεστής απωλειών φορτίου του Μ/Σ SC: το ετήσιο κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος EC: το ετήσιο κόστος της ενέργειας HPY: οι ώρες λειτουργίας του Μ/Σ ανά έτος FCR: ο συντελεστής του ετήσιου κόστους της επένδυσης του Μ/Σ RF: ο συντελεστής ανοµοιοµορφίας του φορτίου του Μ/Σ LF: ο ετήσιος συντελεστής απωλειών του Μ/Σ PL: η ετήσια ισοδύναµη οµοιόµορφη αιχµή φορτίου του Μ/Σ TL SPL : το φορτίο του Μ/Σ τη στιγµή της αιχµής φορτίου του συστήµατος TL TPL : η αιχµή φορτίου του Μ/Σ f : ο ετήσιος συντελεστής φορτίου cos t _ NLL : το κόστος των απωλειών κενού φορτίου cos t _ LL : το κόστος των απωλειών φορτίου LM : ο πολλαπλασιαστής απωλειών USPW : ο συντελεστής παρούσας αξίας. ΑΠΟ ΟΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ.1. Υπολογισµός απόδοσης µετασχηµατιστών Οι µετασχηµατιστές διανοµής είναι πολύ αποδοτικές ηλεκτρικές µηχανές µε βαθµό απόδοσης πάνω από 95%. Η απόδοση ισχύος οποιασδήποτε ηλεκτρικής µηχανής ορίζεται ως ο λόγος της χρήσιµης ισχύος εξόδου προς την ισχύ εισόδου. Η απόδοση µπορεί να καθορισθεί µε ταυτόχρονη µέτρηση των ισχύων εξόδου και εισόδου. Ειδικά για µεγάλες µηχανές µία τέτοια µέτρηση είναι δαπανηρή και δύσκολη. Επιπλέον, όταν η απόδοση είναι υψηλή, µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη ακρίβεια, εάν η απόδοση εκφραστεί µέσω των απωλειών. Έτσι, η απόδοση των µετασχηµατιστών υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση: S cosϕ η S cosϕ + losses (.1) όπου S το φορτίο του µετασχηµατιστή σε VA, losses οι απώλειες σε W και cosφ ο συντελεστής ισχύος. Από την εξίσωση (.1) προκύπτει ότι η απόδοση του µετασχηµατιστή αυξάνεται µε µείωση των απωλειών του. Οι απώλειες του µετασχηµατιστή χωρίζονται σε απώλειες κενού φορτίου και σε απώλειες φορτίου. Οι απώλειες κενού φορτίου είναι σταθερές, ενώ οι απώλειες φορτίου είναι ανάλογες του φορτίου του µετασχηµατιστή. Έτσι, η απόδοση του µετασχηµατιστή δίνεται από τη σχέση [6]: S cosϕ η (.) S cosϕ + NLL + LL( S / S ) B όπου NLL οι απώλειες κενού φορτίου, LL οι απώλειες φορτίου και S B η ονοµαστική ισχύς του µετασχηµατιστή σε VA... Μέθοδοι βελτίωσης απόδοσης µετασχηµατιστών Η απόδοση του µετασχηµατιστή βελτιώνεται µε τη µείωση των απωλειών του [7]. Οι απώλειες του µετασχηµατιστή µπορούν να µειωθούν µε µεταβολή της σχεδίασης, της κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης του µετασχηµατιστή καθώς και µε εφαρµογή µεθόδων τεχνητής νοηµοσύνης. Η πλέον χρησιµοποιούµενη µέθοδος βελτίωσης της απόδοσης του µετασχηµατιστή είναι µέσω της µεταβολής της σχεδίασής του [8, 9]...1. Βελτίωση απόδοσης µέσω της σχεδίασης του µετασχηµατιστή Η ιδεατή σχεδίαση µετασχηµατιστή στοχεύει να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες κενού φορτίου και τις απώλειες φορτίου [10]. Για τη µείωση των απωλειών κενού φορτίου συνήθως επιλέγεται η µείωση της µαγνητικής επαγωγής. Όµως, η µείωση της µαγνητικής επαγωγής απαιτεί περισσότερες σπείρες, µε συνέπεια να αυξάνονται οι απώλειες φορτίου. Παρόµοια, αν µειωθεί η πυκνότητα του ρεύµατος, θα µειωθούν οι απώλειες φορτίου, όµως στην περίπτωση αυτή απαιτείται περισσότερο µαγνητικό υλικό, οπότε αυξάνονται οι απώλειες κενού φορτίου. Η σχεδίαση µετασχηµατιστή µε µειωµένες απώλειες είναι ένας συµβιβασµός από τη µια µεριά µε την κατανοµή των απωλειών στον πυρήνα και στα πηνία, και από την άλλη µεριά µε το βάρος, το µέγεθος, τον όγκο, την τάση βραχυκύκλωσης, τη µόνωση και το κόστος του µετασχηµατιστή. Οι σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης µε τη βοήθεια Η/Υ επιτρέπουν πολλές µεταβολές στις µεταβλητές σχεδίασης µε αποτέλεσµα την επιλογή της βέλτιστης τεχνικοοικονοµικά λύσης. Στον πίνακα 1 φαίνεται πώς η µεταβολή της σχεδίασης του πυρήνα και των τυλιγµάτων µπορεί να µειώσει τις απώλειες κενού φορτίου και τις απώλειες φορτίου καθώς επίσης και πώς αυτές οι µεταβολές επηρεάζουν το κόστος του µετασχηµατιστή [].... Βελτίωση απόδοσης µέσω της κατασκευής του µετασχηµατιστή Οι τεχνικές κατασκευής των µετασχηµατιστών µέσω εναλλακτικών µαγνητικών υλικών και διαµορφώσεων του

3 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-53 Πίνακας 1: Εναλλακτικές τεχνικές µείωσης απωλειών. Table 1: Alternative loss reduction techniques. πυρήνα µειώνουν τις απώλειες κενού φορτίου. Οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν πυριτιούχο σίδηρο υψηλής µαγνητικής διαπερατότητας, ψυχράς εξέλασης, µε προσανατολισµένους κόκκους. Για περαιτέρω µειώσεις των απωλειών κενού φορτίου χρησιµοποιούν πυριτιούχο σίδηρο χαραγµένο µε laser, στον οποίο οι κόκκοι είναι προσανατολισµένοι κατά την κατεύθυνση της µαγνητικής ροής. Επίσης, η χρήση άµορφου σιδήρου ως υλικού κατασκευής του πυρήνα οδηγεί σε µείωση των απωλειών κενού φορτίου από 75% έως 80% σε σχέση µε τον µετασχηµατιστή µε συµβατικό πυριτιούχο σίδηρο [11]. Ο πυριτιούχος σίδηρος, που είναι χαραγµένος µε laser, είναι ακριβότερος από το συµβατικό, ενώ πολύ πιο ακριβός είναι ο άµορφος σίδηρος. Για το λόγο αυτό οι δύο αυτές επιλογές µαγνητικού υλικού ακολουθούνται, όταν δίνεται µεγάλη βαρύτητα στο κόστος των απωλειών...3. Βελτίωση απόδοσης µέσω της λειτουργίας του µετασχηµατιστή Η επιλογή της ονοµαστικής ικανότητας (µεγέθους) του µετασχηµατιστή επηρεάζει την απόδοσή του [1]. Αν επιλεγεί µετασχηµατιστής µε µεγαλύτερη ονοµαστική ικανότητα από την απαιτούµενη, τότε αυξάνονται οι απώλειες κενού φορτίου, ενώ, αν επιλεγεί µετασχηµατιστής µικρότερου µεγέθους, τότε αυξάνονται οι απώλειες φορτίου. Ένας τρόπος µείωσης των απωλειών είναι µέσω της λειτουργίας των µετασχηµατιστών µε τρόπο, ώστε να υπάρχει ισορροπία στη φόρτισή τους, διότι οι συνολικές απώλειες είναι χαµηλότερες, όταν το φορτίο µοιράζεται στους µετασχηµατιστές σύµφωνα µε την ονοµαστική τους ικανότητα...4. Βελτίωση απόδοσης µέσω της συντήρησης του µετασχηµατιστή Η συντήρηση του µετασχηµατιστή περιλαµβάνει επιθεώρηση και έλεγχο, ανακαίνιση και απόσυρση. Πολλοί λίγοι χρήστες συντηρούν τους µετασχηµατιστές, προκειµένου να εξοικονοµήσουν ενέργεια. Η συντήρηση συνήθως συνδέεται µε την αξιοπιστία και την ασφάλεια. Αν ένας χρήστης µπορεί µε τρόπο οικονοµικό να αντικαταστήσει ένα λιγότερο αποδοτικό µε έναν περισσότερο αποδοτικό µετασχηµατιστή, τότε θα εξοικονοµεί ένα σηµαντικό ποσό ενέργειας...5. Βελτίωση απόδοσης µε εφαρµογή τεχνικών τεχνητής νοηµοσύνης Τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης έχουν πρόσφατα εφαρµοστεί για τη βελτίωση της απόδοσης των µετασχηµατιστών µέσω της µείωσης των απωλειών κενού φορτίου (οι απώλειες φορτίου παραµένουν αµετάβλητες) [4]. Πιο συγκεκριµένα, µε τη βοήθεια των δένδρων απόφασης προσδιορίζονται οι πιο σηµαντικές παράµετροι, που επηρεάζουν τις απώλειες κενού φορτίου [13]. Οι παράµετροι αυτές είναι η µαγνητική επαγωγή, οι µέσες ειδικές απώλειες (στα και στα Gauss) του µαγνητικού υλικού των τεσσάρων ατοµικών πυρήνων, ο λόγος του πραγµατικού προς το θεωρητικό συνολικό βάρος των τεσσάρων ατοµικών πυρήνων και ο λόγος των πραγµατικών προς τις θεωρητικές συνολικές απώλειες κενού φορτίου των τεσσάρων ατοµικών πυρήνων. Οι τιµές των παραµέτρων αυτών είναι γνωστές πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής των µετασχηµατιστών. Τα νευρωνικά δίκτυα εφαρµόζονται για την πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου, χρησιµοποιώντας ως είσοδο τις τιµές των παραµέτρων που έχουν επιλεγεί από τα δένδρα απόφασης [14]. Η πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου µε χρήση των νευρωνικών δικτύων είναι πολύ ακριβής (µέσο απόλυτο σχετικό σφάλµα 1.6%) και εφαρµόζεται µε επιτυχία στη βιοµηχανία κατασκευής µετασχηµατιστών τύπου τυλιχτού πυρήνα [15].

4 54 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- Σχήµα 1: Ενεργό µέρος Μ/Σ τύπου τυλιχτού πυρήνα. Figure 1: Active part of wound core type transformer. Ένας τριφασικός µετασχηµατιστής τύπου τυλιχτού πυρήνα αποτελείται από τέσσερις διαφορετικούς ατοµικούς πυρήνες (σχήµα 1). Όταν πρόκειται να κατασκευαστεί µία παρτίδα, έστω 50, µετασχηµατιστών (ίδια µελέτη και ίδιος τύπος µετασχηµατιστή), τότε πρέπει να επιλυθεί το πρόβληµα της οµαδοποίησης των πυρήνων, δηλαδή να συνδυαστούν οι 00 ατοµικοί πυρήνες µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι, ώστε να προκύψουν 50 Μ/Σ µε τις χαµηλότερες δυνατές απώλειες. Ένας προσεγγιστικός τρόπος, που χρησιµοποιείται παραδοσιακά για την επίλυση του προβλήµατος οµαδοποίησης, είναι να συνδυαστούν ατοµικοί πυρήνες µε µεγαλύτερες και µικρότερες απώλειες έτσι, ώστε να προκύψουν µετασχηµατιστές µε µέσες απώλειες. Οι τεχνικές τεχνητής νοηµοσύνης δίνουν µία πολύ καλύτερη λύση στο πρόβληµα της οµαδοποίησης των ατοµικών πυρήνων. Πιο συγκεκριµένα, τα νευρωνικά δίκτυα χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη των απωλειών κενού φορτίου κάθε ενός από τους εναλλακτικούς τρόπους συνδυασµού των ατοµικών πυρήνων. Επειδή ο αριθµός των συνδυασµών αυτών είναι αρκετά µεγάλος για έναν τυπικό αριθµό (π.χ. 00) πυρήνων, χρησιµοποιούνται οι γενετικοί αλγόριθµοι έτσι, ώστε να υπολογιστεί µέσα σε µερικές ανακυκλώσεις η βέλτιστη διάταξη των ατοµικών πυρήνων. Η µέθοδος αυτή έχει οδηγήσει στη µείωση των απωλειών κενού φορτίου που φτάνει ή και, ορισµένες φορές, ξεπερνά το 3%, για µία τυπική παρτίδα 50 µετασχηµατιστών [5]. 3. ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Οι ηλεκτρικές εταιρίες προµηθεύονται µετασχηµατιστές µε βάση το κριτήριο του συνολικού κόστους κτήσης, το οποίο δίνεται από τη σχέση [16, 17]: TOC BP + A* NLL + B * LL (3.1) όπου BP ($) είναι η τιµή πώλησης, Α ($/W) είναι ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου ή η αξία των απωλειών κενού φορτίου κατά τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή και B ($/W) είναι ο συντελεστής απωλειών φορτίου. Ο προσδιορισµός των συντελεστών Α και B περιλαµβάνει πολλούς οικο- νοµικούς και τεχνικούς παράγοντες, όπως π.χ. επιτόκιο, κόστος ενέργειας, κόστος παραγωγικής ικανότητας, ρυθµός ανάπτυξης της αιχµής του φορτίου, αποδοτική φόρτιση κ.τ.λ. Ανάµεσα σε εναλλακτικές προσφορές, πιο συµφέρουσα είναι η προµήθεια των µετασχηµατιστών µε το µικρότερο συνολικό κόστος κτήσης. Στα επόµενα θα περιγραφεί ο τρόπος υπολογισµού των συντελεστών Α και B από τις ηλεκτρικές εταιρίες καθώς και από τους βιοµηχανικούς και εµπορικούς χρήστες µετασχη- µατιστών Συντελεστής Α Ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου, ή συντελεστής Α, παραµένει σταθερός καθ όλη τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή. Η τιµή του προσδιορίζεται από την παραγωγική ικανότητα και την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή, τη µεταφορά και τη διανοµή των απωλειών κενού φορτίου των µετασχηµατιστών. Η δυσκολία υπολογισµού του συντελεστή Α οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί µία ενιαία τιµή για τα 30 χρόνια ζωής του µετασχηµατιστή. Οι ηλεκτρικές εταιρίες προσπαθούν να υπολογίσουν την τιµή του συντελεστή Α προβλέποντας τη µελλοντική µεταβολή του κόστους παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Η τιµή του συντελεστή Α υπολογίζεται από τη σχέση [17]: SC + EC * HPY A FCR*1.000 (3.) όπου SC ($/kw-yr) είναι το ετήσιο κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος, EC ($/kwh) είναι το ετήσιο κόστος της ενέργειας, HPY (h/yr) είναι οι ώρες λειτουργίας του µετασχηµατιστή ανά έτος και FCR είναι ο συντελεστής του ετήσιου κόστους της επένδυσης του µετασχηµατιστή. Το κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος (SC) αντιπροσωπεύει το ετήσιο κόστος της επιπρόσθετης παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής, το οποίο είναι αναγκαίο για την παροχή 1 kw αιχµής φορτίου στο µετασχηµατιστή διανοµής. Ο συντελεστής αυτός περιλαµβάνει το κόστος των µονάδων βάσης καθώς και των εφεδρικών µονάδων παραγωγής. Το ετήσιο κόστος της ενέργειας (EC) περιλαµβάνει κάθε κόστος που είναι ανάλογο µε την ενέργεια εξόδου των γεννητριών των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι περιλαµβάνει το κόστος προµήθειας του καυσίµου, το κόστος µεταφοράς και αποθήκευσης του καυσίµου, το κόστος µετατροπής του καυσίµου σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και το κόστος συντήρησης του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του σταθµού παραγωγής. Ο συντελεστής του ετήσιου κόστους της επένδυσης του µετασχηµατιστή (FCR) περιλαµβάνει το κόστος του κεφα-

5 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-55 Πίνακας : Οικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδιασµών (Α $4/W, Β $1/W). Table : Economic evaluation of alternative designs (Α $4/W, Β $1/W). Πίνακας 3: Οικονοµική αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδιασµών (Α $,5/W, Β $0,75/W). Table 3: Economic evaluation of alternative designs (Α $,5/W, Β $0,75/W). λαίου, την απόσβεση της επένδυσης, την ασφάλεια και τους φόρους. 3. Συντελεστής Β Ο συντελεστής απωλειών φορτίου, ή συντελεστής Β, υπολογίζεται από τη σχέση [17]: ( SC * RF + EC * LF * HPY)* PL B (3.3) FCR *1.000 όπου RF είναι ο συντελεστής ευθύνης (µέτρο της ανοµοιο- µορφίας του φορτίου του µετασχηµατιστή), LF είναι ο ετήσιος συντελεστής απωλειών και PL είναι η ετήσια ισοδύνα- µη οµοιόµορφη αιχµή φορτίου του µετασχηµατιστή. Ο συντελεστής ευθύνης (RF) µειώνει την απαιτούµενη παραγωγική ικανότητα του συστήµατος για τις απώλειες φορτίου, επειδή οι µέγιστες απώλειες του µετασχηµατιστή δεν λαµβάνουν απαραίτητα χώρα τη στιγµή της αιχµής φορτίου. Ο συντελεστής ευθύνης υπολογίζεται από τη σχέση: TL SPL RF (3.4) TL TPL όπου TL SPL είναι το φορτίο του µετασχηµατιστή τη στιγµή της αιχµής φορτίου του συστήµατος και TL TPL είναι η αιχµή φορτίου του µετασχηµατιστή. Ο ετήσιος συντελεστής απωλειών (LF) χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των ετήσιων απωλειών των µετασχη- µατιστών διανοµής. Ο συντελεστής απωλειών συνήθως προκύπτει από την ακόλουθη προσεγγιστική σχέση []: LF 0,15* l + 0,85*( l f f ) (3.5) όπου f είναι ο ετήσιος συντελεστής φορτίου, ο οποίος είναι ίσος µε το λόγο της ενέργειας που καταναλώνεται λόγω της φόρτισης των µετασχηµατιστών προς την ενέργεια που θα καταναλωνόταν, αν οι µετασχηµατιστές ήταν συνεχώς φορτισµένοι µε το µέγιστο φορτίο. Η ετήσια ισοδύναµη οµοιόµορφη αιχµή φορτίου του µετασχηµατιστή (PL) είναι η ανηγµένη αιχµή φορτίου που τροφοδοτεί ο µετασχηµατιστής (α) θεωρώντας µία αρχική αιχµή φορτίου για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, (β) εκτιµώντας τον ετήσιο ρυθµό αύξησης της αιχµής του φορτίου και (γ) ορίζοντας µία µέγιστη επιτρεπόµενη αιχµή φορτίου, πέρα από την οποία ο µετασχηµατιστής πρέπει να αντικατασταθεί [17] Βιοµηχανικοί χρήστες Οι περισσότεροι βιοµηχανικοί και εµπορικοί χρήστες δεν αξιολογούν τις απώλειες των µετασχηµατιστών. Ο λόγος είναι ότι προµηθεύονται µετασχηµατιστές σε µικρές ποσότ η- τες και επιπλέον δεν αγοράζουν τους Μ/Σ απευθείας από τους κατασκευαστές αλλά µέσω αντιπροσώπων τους. Οι βιοµηχανικοί χρήστες µπορούν, αντί να µελετούν διεξοδικά όλες τις παραµέτρους κόστους των απωλειών των µετασχηµατιστών (όπως κάνουν οι ηλεκτρικές εταιρίες), να χρησιµοποιούν µία περισσότερο απλή αλλά αποδοτική προσέγγιση. Μπορούν να εφαρµόζουν τις ίδιες σχέσεις για τον υπολογισµό των συντελεστών A και B, χρησιµοποιώντας τη

6 56 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- Πίνακας 4: Προσφορές µετασχηµατιστών. Table 4: Transformer offers. Πίνακας 5: εδοµένα φόρτισης µετασχηµατιστών. Table 5: Transformer loading data.. ζήτηση ενέργειας και το ποσό µε το οποίο η ηλεκτρική εταιρία τούς χρεώνει την ενέργεια (κόστος παραγωγικής ικανότητας και κόστος ενέργειας). Η δυσκολία της µεθόδου αυτής έγκειται στην πρόβλεψη της τιµής µε την οποία η ηλεκτρική εταιρία θα τους χρεώνει την ενέργεια στο µέλλον. 4. ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ Ο αγοραστής δίνει στον κατασκευαστή του µετασχηµατιστή τις τιµές των συντελεστών A και B της σχέσης (3.1) του συνολικού κόστους κτήσης. Ο κατασκευαστής συνυπολογίζει τις τιµές των συντελεστών A και B µε τα διάφορα κόστη του µετασχηµατιστή (υλικά, εργατικά, γενικά βιοµηχανικά έξοδα), προκειµένου να υπολογίσει τη βέλτιστη τεχνικοοικονοµικά σχεδίαση. Έτσι, οι τιµές των συντελεστών A και B γίνονται µέρος της προδιαγραφής του µετασχηµατιστή. Η προδιαγραφή επίσης, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τη δυνατότητα υπερφόρτισης, την ικανότητα µόνωσης, την αντοχή στο βραχυκύκλωµα, τη συνδεσµολογία, τις συνθήκες λειτουργίας κ.ο.κ. Οι πίνακες και 3 δείχνουν πώς οι τιµές των συντελεστών A και B επηρεάζουν το κόστος του µετασχηµατιστή. Η σχεδίαση 3, η οποία έχει το µεγαλύτερο αρχικό κόστος, είναι η πιο συµφέρουσα (µικρότερο κόστος κτήσης), όταν οι τιµές των συντελεστών απωλειών είναι A $4 /W, B $1/W, ενώ η σχεδίαση 4 (η οποία έχει το µικρότερο αρχικό κόστος) είναι η πιο συµφέρουσα, όταν οι τιµές των συντελεστών απωλειών πέσουν σε A $,5 /W, B $0,75 /W. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Η κατανόηση των οικονοµικών παραµέτρων του µετασχηµατιστή είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση του κόστους του µετασχηµατιστή ως προς την απόδοσή του. Όπως σε κάθε οικονοµική ανάλυση, έτσι και για το µετασχη- µατιστή πρέπει να αξιολογηθεί το χρηµατικό κόστος σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Υπάρχουν τρεις µέθοδοι για την αξιολόγηση των µετασχηµατιστών [18]: (α) το ισοδύναµο κόστος επένδυσης, (β) το ισοκατανεµηµένο ετήσιο κόστος και (γ) η µέθοδος της παρούσας αξίας. Η µέθοδος του ισοδύναµου κόστους επένδυσης είναι η πλέον δηµοφιλής µέθοδος οικονοµικής ανάλυσης. Η µέθοδος αυτή παίρνει τη σχέση του συνολικού κόστους κτήσης και προσθέτει τους διάφορους παράγοντες χωρίς επιπρόσθετες τροποποιήσεις: TOC BP + cos t _ NLL + cos t _ LL (5.1) 1

7 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-57 Πίνακας 6: Αποτελέσµατα αξιολόγησης µε βάση το συνολικό κό στος κτήσης. Table 6: Evaluation results based on the total owning cost. Πίνακας 7: Αξιολόγηση προσφοράς ενός µετασχηµατιστή διανο µής. Table 7: Evaluation of the offer of one transformer. όπου cos t _ NLL και cos t _ LL είναι το κόστος των απωλειών κενού φορτίου και το κόστος των απωλειών φορτίου, αντίστοιχα, τα oποία υπολογίζονται ως εξής: cos t _ NLL A* (1 + LM ) * NLL cos t _ LL B *(1 + LM )* LL (5.) (5.3) όπου LM είναι ο πολλαπλασιαστής απωλειών, ο οποίος εκφράζει την επίδραση των απωλειών µεταφοράς και διανο- µής στον εξοπλισµό της παραγωγής. Η µέθοδος του ισοκατανεµηµένου ετήσιου κόστους µοιράζει κάθε παράγοντα κόστους της σχέσης του συνολικού κόστους κτήσης σε ετήσια κόστη εξίσου κατανεµηµένα καθ όλη τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή: TOC FCR * ( BP + cost _ NLL + cost _ LL) (5.4) ηλαδή η µόνη διαφορά από τη µέθοδο του ισοδύναµου κόστους επένδυσης είναι η ύπαρξη του συντελεστή του ετήσιου κόστους επένδυσης του µετασχηµατιστή (FCR).

8 58 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- Η µέθοδος της παρούσας αξίας µοιράζει κάθε παράγοντα κόστους της σχέσης του συνολικού κόστους κτήσης σε ετήσια κόστη εξίσου κατανεµηµένα και επιπλέον µετατρέπει αυτά τα κόστη σε παρούσα αξία: TOC USPW * FCR * ( BP + cost _ NLL + cost _ LL) (5.5) 3 ηλαδή η µόνη διαφορά από τη µέθοδο του ισοκατανε- µηµένου ετήσιου κόστους είναι η ύπαρξη του συντελεστή παρούσας αξίας, USPW, ο οποίος υπολογίζεται από τη σχέση: n (1 + i) 1 USPW (5.6) n i(1 + i) όπου i το επιτόκιο και n η διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή. Στην απελευθερωµένη αγορά το κόστος ενέργειας θα εξαρτάται από την ώρα της ηµέρας περισσότερο από ό,τι συµβαίνει σήµερα. Έτσι, το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των απωλειών ενέργειας θα εξαρτάται πάρα πολύ από την καµπύλη φόρτισης. Η τιµή της αιχµής ίσως είναι 3-4 φορές µεγαλύτερη από την τιµή βάσης. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η ιανοµή (Προµηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας) αξιολογεί Μ/Σ και αγοράζει ενέργεια από τον ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) στην οριακή τιµή του συστήµατος, θα πρέπει να είναι προσεκτική σε αυτό το σηµείο. 6. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Έστω ότι µία ηλεκτρική εταιρία θέλει να προµηθευτεί 500 µονοφασικούς µετασχηµατιστές λαδιού 75 kva. Στην ηλεκτρική εταιρία έχουν υποβληθεί, από 6 διαφορετικούς κατασκευαστές, οι προσφορές του πίνακα 4. Οι συντελεστές εκποµπής ρύπων της ηλεκτρικής εταιρίας είναι 1,5 lb/kwh CO, 5,8 gr/kwh SO και,5 gr/kwh NOx [19]. Η διάρκεια ζωής των µετασχηµατιστών είναι 30 χρόνια, το επιτόκιο λαµβάνεται 9% και ο συντελεστής ετήσιου κόστους επένδυσης είναι 17%. Το κόστος της παραγωγικής ικανότητας του συστήµατος είναι $99,8/kW-yr και το κόστος της ενέργειας είναι $0,0301/kWh. Τα δεδοµένα φόρτισης των µετασχηµατιστών φαίνονται στον πίνακα 5. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, ο συντελεστής απωλειών κενού φορτίου της ηλεκτρικής εταιρίας είναι: SC + EC * HPY $99,8 + $0,0301*8.760 A $,14 / W FCR * ,17*1.000 και ο συντελεστής απωλειών φορτίου είναι: (6.1) ( SC * RF + EC * LF * HPY)* PL B FCR *1.000 ($99,8*0,9 + $0,0301*0,196*8.760)*1,144 $0,95/ W 0,17 *1.000 (6.) Στον πίνακα 6 φαίνονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µε βάση το συνολικό κόστος κτήσης, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του ισοδύναµου κόστους επένδυσης. Στον πίνακα αυτό οι προσφορές είναι ταξινοµηµένες από το χαµηλότερο προς το υψηλότερο συνολικό κόστος επένδυσης. ιαπιστώνεται ότι πλέον συµφέρουσα είναι η προσφορά του κατασκευαστή 3. Το επόµενο βήµα είναι να διεξαχθεί µία συγκριτική ανάλυση ανάµεσα στις εναλλακτικές προσφορές µετασχηµατιστών. Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται η επιλογή ενός βασικού κατασκευαστή, µε τον οποίο θα συγκριθούν οι υπόλοιποι κατασκευαστές. Έστω ότι επιλέγεται ο κατασκευαστής 5 ως βασικός. Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προσφοράς για ένα µετασχηµατιστή. Η απόδοση σε φορτίο 50% για τον κατασκευαστή 3 υπολογίζεται ως εξής: S cosϕ η S cosϕ + NLL + LL( S / S ) B *1,0 0, *1, *( / ) (6.3) Οι απώλειες ισχύος (W) ενός µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 υπολογίζονται ως εξής: Wattage _ losses NLL + ( l ) * LL ,4 * ,6 W f (6.4) Οι ετήσιες απώλειες ενέργειας (kwh/yr) του ενός µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 είναι: Energy _ losses ( Wattage _ losses /1.000)* HPY h (160,6 /1.000) kw *8.760 yr kwh yr (6.5) Το ετήσιο κόστος των απωλειών ενέργειας ($/yr) ενός µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 υπολογίζεται ως εξής: Energy _ cos t Energy _ losses * EC kwh $0,0301 $4 (6.6) * yr kwh yr H ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ($/yr), που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Energy _ savings ( Energy _ losses Energy _ losses ) * EC 5 3 $3,1605 ( ) *0,0301 yr (6.7)

9 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-59 όπου Energy_losses 5 είναι οι απώλειες ενέργειας του βασικού µετασχηµατιστή. H απλή εξόφληση της επένδυσης (years), που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Pr ice _ difference Simple _ payback Energy _ savings (6.8) ($407 $388) 6 years $3,1605 yr Το κόστος της εξοικονοµούµενης ενέργειας ($/kwh) από τη χρησιµοποίηση, για όλη τη διάρκεια ζωής του, του επιλεγµένου µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 5, σε σχέση µε το µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Cost _ of _ energy _ saved (Pr ice Pr ice ) 3 5 i * ( Energy _ losses Energy _ losses ) n (1 i) ( ) 0,09 $0,0176 * ( ) 30 1 (1 0,09) kwh (6.9) όπου Price 3 είναι η τιµή του µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3. Το συνολικό κόστος της εξοικονοµούµενης ενέργειας (MWh) για όλη τη διάρκεια ζωής του µετασχηµατιστή, που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχη- µατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: Total _ energy _ savings ( Energy _ losses Energy _ losses )* n / ( )*30 / ,15 MWh (6.10) Η αποφυγή εκποµπών SO (lb), που προκύπτει από τη χρησιµοποίηση του επιλεγµένου µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5, αντί του µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 3, υπολογίζεται ως εξής: SO _ avoided ( Energy _ losses Energy _ losses ) * n * SO _ factor 5 3 kwh 5,8gr 1lb ( ) *30yr * * 40,77 lb yr kwh 453,6gr (6.11) όπου SO _ factor ο συντελεστής εκποµπών SO. Αντίστοιχα υπολογίζεται η αποφυγή εκποµπών CO και NO x. Συγκρίνοντας τα κόστη και τα πλεονεκτήµατα του µετασχηµατιστή του κατασκευαστή 3 ως προς το βασικό µετασχηµατιστή από τον κατασκευαστή 5 διαπιστώνεται ότι, παρ όλο που κοστίζει $19 περισσότερο ανά µετασχηµατιστή ($9.500 για τους 500 µετασχηµατιστές), ο µετασχηµατιστής του κατασκευαστή 3 οδηγεί σε $3,16 ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ($1.581 ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας για τους 500 µετασχηµατιστές) και οδηγεί σε απλή εξόφληση της επένδυσης εντός έξι ετών. Αν και οι 500 µετασχηµατιστές του κατασκευαστή 3 κοστίζουν $9.500 περισσότερο, στη διάρκεια των 30 ετών ζωής τους, οι µετασχηµατιστές θα οδηγήσουν σε εξοικονόµηση $ ($1.581 ετησίως για 30 χρόνια). 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται µία µέθοδος επιλογής των πλέον οικονοµικών και ενεργειακά αποδοτικών µετασχηµατιστών. Η επιλογή βασίζεται στο συνολικό κόστος κτήσης, το οποίο συνυπολογίζει το κόστος των απωλειών µε την τιµή πώλησης των µετασχηµατιστών. Η µέθοδος αυτή, εκτός από τις ηλεκτρικές εταιρίες, µπορεί να εφαρµοστεί και από τους βιοµηχανικούς χρήστες µετασχηµατιστών. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού όλων των παραµέτρων που υπεισέρχονται στο συνολικό κόστος κτήσης. Για την πληρέστερη τεκµηρίωση του µοντέλου οικονο- µικής αξιολόγησης των µετασχηµατιστών παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα βήµατα εφαρµογής της µεθόδου αυτής στην επιλογή της καλύτερης ανάµεσα σε έξι εναλλακτικές προσφορές µετασχηµατιστών συγκεκριµένου τύπου. Μέσα από αυτή την παρουσίαση φαίνονται επίσης η εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση των εκποµπών SO, CO και NO x που επιτυγχάνεται από τη χρήση του επιλεγµένου µετασχη- µατιστή σε σχέση µε τους υπόλοιπους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Β. Παπαδιάς και Γ. Κονταξής, Ηλεκτρική Οικονοµία, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Barry W. Kennedy, Energy Efficient Transformers, McGraw-Hill, New York, Greg. Paula, New insulation improves transformer performance, Electric World, vol. 03, no 14, 1989, pp P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou and D.G. Paparigas, AI Helps Reduce Transformer Iron Losses, IEEE Computer Applications in Power, vol. 1, no 4, October 1999, pp Π. Σ. Γεωργιλάκης, Συµβολή µεθόδων τεχνητής νοηµοσύνης στη µείωση των απωλειών κενού φορτίου µετασχηµατιστών διανο µής, διδακτορική διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Π. Ντοκόπουλος, Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις καταναλωτών µέσης και χαµηλής τάσης, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, S. Austen Stigant and A.C. Franklin, The J&P Transformer Book, 10th edition, Newnes-Butterworths, Boston, B. W. McConnell, Increasing Distribution Transformer Efficiency: Potential for Energy Savings, IEEE Power Engineering Review, vol. 18, no 7, July 1998, pp Wayne Beaty, Transformer designs cut costs and improve operations, Electric Light and Power, vol. 7, no 5, 1994, pp A. Dymkov, Transformer Design, English translation from the Russian by A. Gavrilovets, Mir Publishers, Moscow, C. Pruess, Low Core Loss Transformers for Industrial Energy Savings, IEEE Power Engineering Review, vol. 18, no 7, July 1998, pp

10 60 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-1. Α. Κάρτας και. Τσανάκας, Εξέταση της υνατότητας Υπερφόρτισης Μετασχηµατιστών Λαδιού, Τεχνικά Χρονικά, Επιστηµονική Έκδοση ΤΕΕ, III, τόµ. 17, τεύχ. 1-, 1997, σελ N. D. Hatziargyriou, P. S. Georgilakis, D. S. Spiliopoulos and J. A. Bakopoulos, Quality Improvement of Individual Cores of Distribution Transformers Using Decision Trees, Int. Journal of Engineering Intelligent Systems, vol. 6, no 3, September 1998, pp P. S. Georgilakis, N. D. Hatziargyriou, N. D. Doulamis, A. D. Doulamis and S. D. Kollias, Prediction of Iron Losses of Wound Core Distribution Transformers based on Artificial Neural Networks, Neurocomputing, vol. 3, no 1-3, December 1998, pp P.S. Georgilakis, N.D. Hatziargyriou, D.G. Paparigas, J.A. Bakopoulos and S.S. Elefsiniotis, Automatic Learning Techniques for on-line Control and Optimization of Transformer Core Manufacturing Process, Proceedings of the 1999 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS 99), Phoenix, Arizona, October 1999, vol. 1, pp ANSI/IEEE Standard C57.10, Loss Evaluation Guide for Power Transformers, Piscataway, N.J., A. M. Bozarth, D. A. Duckett and W. J. Ros, Guide for Evaluation of Distribution Transformers, Schenectady, N.Y.:GE, Department of Energy, Financial Statistics of Major Investor- Owned Electric Utilities, DOE/EIA-0437 (91), Washington, D.C.:DOE, Environmental Protection Agency, A Manual for Use with the Distribution Transformer Cost Evaluation Model (DTCEM), EPA 430-R , Washington, D.C.:EPA, April Π. Γεωργιλάκης, ρ ηλεκτρολόγος µηχανικός, Σνεντέρ Ελεκτρίκ Α.Ε., Εργοστάσιο ΕΛΒΗΜ, 550 χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, Οινόφυτα Βοιωτίας. Ν. Χατζηαργυρίου, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π., Αθήνα.

11 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1-61 Extended summary Economic Evaluation of Distribution Transformers P. GEORGILAKIS Dr Electrical Engineer N. HATZIARGYRIOU Professor N.T.U.A. Abstract In this paper a distribution transformer economic evaluation model is presented. The purpose of this paper is to analytically present the required steps for the selection of the most cost-effective and energy-efficient transformers. Following the economic evaluation model, the transformer users have a tool in order to simultaneously evaluate the cost of losses and the transformer purchasing cost. This paper provides the transformer users with the knowledge and methods for evaluating the alternative transformer offers and for meeting their need to save money and energy. 1. INTRODUCTION Electric utilities improve the efficiency of their transmission and distribution systems by reducing losses [1], as do industrial and commercial users of electricity. They reduce transmission and distribution losses by using the following seven basic methods []: (1) substitute larger conductors for those currently in use, () increase the system voltage, (3) improve system power factor by adding shunt capacitors, (4) add lines or feeders, (5) add or balance phases, (6) use energy-efficient transformers, and (7) reconfigure the electrical system. While some of these modifications can be done more easily than others, the use of energy efficient transformers is always easily accomplished. It does not take a great deal of technical expertise to correctly use high-efficiency transformers. All the user needs to know is how to choose the most cost-effective energy-efficient transformer. Since the 1970s, the increased cost of electrical energy has resulted in utilities requiring transformer manufacturers to build more efficient transformers, although some small utilities, as well as commercial and industrial users of transformers, continue to use inexpensive but inefficient transformers. Today s transformers are more efficient than ever. New manufacturing techniques and new magnetic materials have resulted in the construction of cost-effective energy-efficient transformers [3,4,5]. The paper is organized as follows: transformer efficiency is presented in section. The value of losses is calculated in section 3 and the parameters that affect the transformer cost Submitted: Sept. 11, 000 Accepted: Feb. 1, 001 are presented in section 4. The transformer cost evaluation model is presented in section 5 and the application of this model to the selection of the best transformer offer among six alternatives is presented in section 6. Finally, the conclusions are presented in section 7.. TRANSFORMER EFFICIENCY Distribution transformers are very efficient devices with an efficiency greater than 95%. Transformer efficiency is defined by equation (.) as a function of no-load losses, load losses, power factor, transformer load and nameplate rating [6]. Transformer efficiency is improved by reducing the losses in the transformer [7]. The losses in the transformer can be reduced by changing the design, manufacture, operation, and maintenance of the transformer and by applying artificial intelligence techniques during transformer manufacturing [8-15]. Table 1 illustrates how changing core and conductor design can reduce no-load and load losses and improve transformer efficiency []. 3. VALUE OF LOSSES The total owning cost (equation (3.1)) provides the transformer purchaser with a means to compare various transformer designs [16, 17]. The transformer that meets the transformer purchaser s technical specification with the lowest total owning cost becomes the most cost-effective transformer. The total owning cost of the transformer is calculated by summing up the initial purchasing price of the transformer and the equivalent present value of transformer losses using the A and B factors. The A factor is the capitalized cost per rated watt of no-load losses and the B factor is the capitalized cost per rated watt of load losses. The A factor is calculated according to equation (3.) using the annual cost of system capacity, the energy cost, the hours of transformer operation per year, and the fixed charge on capital per year (annual owning cost of an investment as a percentage of the investment).

12 6 Tεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, III, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, III, No 1- The B factor is calculated according to equation (3.3) using the peak loss responsibility factor (measure of the diversity of the load on the transformer), the annual loss factor, the uniform equivalent annual peak load, the annual cost of system capacity, the energy cost, the hours of transformer operation per year, and the fixed charge on capital per year. Most commercial and industrial users of transformers do not evaluate losses because they purchase transformers on a small scale and they do not develop their transformer expertise. Rather than going through the extensive research and analysis that a utility does in developing its transformer cost of losses, commercial and industrial transformer purchasers can use the same formulas for the cost of no-load and load losses but using the demand and energy rate the utility charges them for the capacity cost and energy cost. 4. TRANSFORMER COST The transformer purchaser provides the values of the A and B factors in the total owning cost formula to the transformer manufacturer. The transformer manufacturer integrates the values of the A and B factors into other costs of the transformer design. The costs of the A and B factors become part of the design specification. This includes the specified transformer overload capacity, transformer impedance, specified phasing, in-service conditions, voltage regulation, and the basic impulse level. Tables and 3 illustrate how the value of the A and B factors affect the cost of the transformer. 5. TRANSFORMER ECONOMICS An undestanding of transformer economics is necessary to weigh the transformer cost against the benefits of transformer efficiency. As with all economic analyses, the time value of money over the life cycle of the alternatives needs to be evaluated. Efficiency improvement and loss savings occur over time and must somehow be compared with the initial cost of purchasing and installing the transformer. There are basically three standard methods for evaluating alternative transformer choices [18]: (1) the equivalent investment cost, () the levelized annual cost, and (3) the present-worth method. Each one of these methods must be applied to the total owning cost formula in such a way that the various parts of the formula are compared on an equitable basis. Equations (5.1), (5.4) and (5.5) show how the total owning cost formula is affected when using each one of the above mentioned methods. 6. APPLICATION OF TRANSFORMER COST EVALUATION MODEL Let us consider that a utility is looking to purchase 500 single phase oil-immersed transformers rated at 75 kva. Let us also assume that the utility has received the 6 transformer offers of Table 4. The utility s emission factors are 1,5 lb/kwh CO, 5,8 gr/kwh SO and,5 gr/kwh NO x [19]. The transformer life is 30 years, the interest rate is 9%, and the fixed charge rate is 17%. The cost of system capacity is $99,8/kW-yr and the energy cost is $0,0301/kWh. The transformer load characteristics are illustrated in table 5. Table 6 presents the evaluation results based on the total owning cost formula. It can be concluded from table 6 that the best offer is the one of Manufacturer 3 (lowest total owning cost). Table 7 presents the evaluation results for one transformer. More specifically, table 7 analyzes the energy costs, benefits, and emissions avoided in relation with the selected base case transformer from Manufacturer 5. If the costs and benefits of transformers of Manufacturer 3 (lowest total owning cost) are compared with the base case (Manufacturer 5), it can be concluded that despite costing $19 more per transformer ($9.500 more for 500 transformers), the transformer of Manufacturer 3 will save $3,16/year in energy ($1.581/year for 500 transformers) and will result in a 6,0 year payback period. Though the transformers from Manufacturer 3 will cost $9.500 more in initial capital costs, over the 30 year transformer lifetime, the transformers will save $ ($1.517/year times 30 years) when compared to the transformers from Manufacturer CONCLUSIONS In this paper, a method for the selection of the most costeffective and energy-efficient transformers is presented. The selection is based on the total owning cost, which takes into account the cost of losses and the transformer price. Apart from the electric utilities, this method can also be used by the industrial and commercial transformer purchasers. In this paper, all the parameters involved in the total owning cost formula are analytically calculated. In order that above calculations be as clear as possible, an arithmetic example is used. From that example, the selection of the most cost-effective transformer among six alternative offers is presented together with the energy savings and the reduction of emissions that are coming from the specific selection. P. Georgilakis, Dr electrical engineer, Schneider Electric S.A., ELVIM Plant, 55th km Athens-Lamia National Road, Inofyta Viotias. N. Hatziargyriou, Professor N.T.U.A., Electric Energy Division, Department of Electrical and Computer Engineering, N.T.U.A., Athens.

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μειέηε, θαηαζθεπή θαη πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο κηθξήο αλεκνγελλήηξηαο αμνληθήο ξνήο ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κνηζακπφπνπινο Υ. Παλαγηψηεο Δπηβιέπσλ: Νηθφιανο Υαηδεαξγπξίνπ Καζεγεηήο Δ.Μ.Π Αζήλα, Μάξηηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΙΚΟΥ ΠΗΝΙΟΥ ( Switched Inductor Variable Filter ) Ευτυχία Ιωσήφ Λεμεσός, Μάιος 2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος

Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Αθ. Χριστοδούλου. Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Αθ. Σταθόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ TΩΝ ΚΑΘΟ ΙΚΩΝ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Προστασία ηλεκτροδίων γείωσης από τη διάβρωση» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Προστασία ηλεκτροδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία

Μέτρηση αντικτύπου του έργου Αποτελέσματα Ερευνών. Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Αποτελέσματα Ερευνών Deloitte 26 Οκτωβρίου 2016 Λευκωσία Γιατί είναι σημαντικό; Αντίκτυπος του έργου στην κοινωνία Βιώσιμη ανάπτυξη Ποιότητα ζωής Θετική αλλαγή στην καταναλωτική συμπεριφορά Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ i ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη (Executive Summary)

Περίληψη (Executive Summary) 1 Περίληψη (Executive Summary) Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την "Αγοραστική/ καταναλωτική συμπεριφορά. Η περίπτωση των Σπετσών" Κύριος σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

"ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013"

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2011-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Επιμέλεια Κρανιωτάκη Δήμητρα Α.Μ. 8252 Κωστορρίζου Δήμητρα Α.Μ. 8206 Μελετίου Χαράλαμπος Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics

A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain. Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics A Bonus-Malus System as a Markov Set-Chain Małgorzata Niemiec Warsaw School of Economics Institute of Econometrics Contents 1. Markov set-chain 2. Model of bonus-malus system 3. Example 4. Conclusions

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Οικονομετρική διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ:ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής

Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Κεφάλαιο 7 Φορτία Συστηµάτων ιανοµής Σύνοψη Στο κεφάλαιο αυτό µελετώνται τα φορτία του συστήµατος διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ορίζονται και αναλύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορτίων, όπως ο συντελεστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΟΚΛΑ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Υποβάλλεται στην ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ OLAP Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής Εξεταστική Επιτροπή από την Χαρά Παπαγεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών. Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Πως προκύπτει όφελος για το Δήμο; ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ Η αμοιβή της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών δικτύων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μηχανισμοί πρόβλεψης προσήμων σε προσημασμένα μοντέλα κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. του Γεράσιμου Τουλιάτου ΑΜ: 697 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του Γεράσιμου Τουλιάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα

Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων-Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αλληλεπίδραση Ανωδοµής-Βάθρων- Θεµελίωσης-Εδάφους σε Τοξωτή Οδική Μεταλλική Γέφυρα µε Σύµµικτο Κατάστρωµα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ AKAΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΜΟΤΣΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡΙΟΣ, ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΠΙΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CHAT ROOMS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων- Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Ελλάδα 28100,+30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ : : : NEA 2013 1 : : : (4507) :29-10-2013 2 Περιεχόμενα... 5 ABSTRACT... 6... 7 1:... 8 1.1 :... 8 1.2... 8 1.3... 9 1.4... 10 1.5... 11 1.5.1... 12 1.6... 13 1.6.1... 13 1.6.2 µ... 16 2:... 19 2.1 µ µ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1)

4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(1,1) 84 CHAPTER 4. STATIONARY TS MODELS 4.6 Autoregressive Moving Average Model ARMA(,) This section is an introduction to a wide class of models ARMA(p,q) which we will consider in more detail later in this

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology

Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού. Variable Refrigerant Temperature Technology Τεχνολογία Μεταβλητής θερµοκρασίας ψυκτικού µέσου Variable Refrigerant Temperature Technology Ρένος Ελευθεριάδης Consulting Sales Engineer Μηχανολόγος Μηχανικός Δράσεις κατά της υπερθέρµανσης του πλανήτη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας στους μετασχηματιστές διανομής

Εξοικονόμηση ενέργειας στους μετασχηματιστές διανομής Εξοικονόμηση ενέργειας στους μετασχηματιστές διανομής Φραγκίσκος Β. Τοπαλής Κωνσταντίνος Μπουρούσης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γενικά για τους μετασχηματιστές διανομής Μετασχηματιστές 20kV/410 V Iσχύς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

IMES DISCUSSION PAPER SERIES IMES DISCUSSION PAPER SERIES Will a Growth Miracle Reduce Debt in Japan? Selahattin mrohorolu and Nao Sudo Discussion Paper No. 2011-E-1 INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES BANK OF JAPAN 2-1-1

Διαβάστε περισσότερα