Από το Δασικό Κτηματολόγιο στους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το Δασικό Κτηματολόγιο στους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο"

Transcript

1 Από το Δασικό Κτηματολόγιο στους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο Δημήτρης Παλάσκας, Δρ. Δασολογίας Βάιος Μπλιούμης*, Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Χριστοδούλου *, Αν. Καθηγητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Δασικοί Χάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου καθιερώθηκαν με το ν.2664/98 Περί Εθνικού Κτηματολογίου αντικαθιστώντας τις μέχρι τότε παράλληλες θεσμοθετημένες δασικές χαρτογραφήσεις του Δασικού Κτηματολογίου και του Δασολογίου. Το Δασολόγιο, όρος καινοφανής στη δασολογική επιστήμη, επανήλθε στο προσκήνιο αρχικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 και στη συνέχεια με το νέο δασικό νόμο. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται κυρωμένων οριστικών Δασικών Χαρτών και Δασολογίου, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς μόνο κατά περίπτωση πιστοποιητικά περί του δασικού ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων (Πράξεις Χαρακτηρισμού). Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των κατά καιρούς θεσμοθετημένων δασικών χαρτογραφήσεων περιλαμβανομένου και του κόστους εκπόνησης, παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι λόγοι σχετικά με την αδυναμία της Πολιτείας να προβεί στην οριστική επίλυση του καθορισμού του δασικού χώρου, αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του Δασολογίου ως μέσου αποτελεσματικής καταγραφής και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων και γίνεται μια προσπάθεια τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας απεμπλοκής του Δασολογίου από το έργο των Δασικών Χαρτών, έργα τα οποία αμφότερα αποτελούν προϋπόθεση μακροχρόνιου αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δασολόγιο, Δασικοί Χάρτες, κτηματογράφηση, Πράξεις Χαρακτηρισμού, ενδικοφανής διαδικασία, άρθρο 24, κόστος χαρτογραφήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος ενσωμάτωσε στο άρθρο 24 την επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση του Κράτους να προβεί στη σύνταξη του Δασολογίου. Ο όρος «Δασολόγιο» είναι καινοφανής για τη δασολογική επιστήμη 1 και δεν συναντάται σε άλλες χώρες με την έννοια και το περιεχόμενο που του έχει αποδοθεί κατά καιρούς στην Ελλάδα, για τους λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Η σύνταξη του Δασολογίου θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) κατ εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το π.δ. 1141/80 (ΦΕΚ 288/Α) «Περί φωτογραφήσεως και χαρτογραφήσεως των δασών και δασικών εκτάσεων και δασολογίου της Χώρας», όπου και εξειδικεύτηκαν ορισμένα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα. Της θεσμοθέτησης του Δασολογίου προηγήθηκε η θεσμοθέτηση του Δασικού Κτηματολογίου με το ν. 248/76 (ΦΕΚ 6/Α) διαδικασίες οι οποίες θεωρήθηκαν ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς την περίοδο εκείνη και με την έννοια αυτή προβλέφθηκε να εξελιχθούν παράλληλα, παρ όλο που θεωρούνται ως παρεμφερείς Δασολόγος Phd, * Αναπλ. Καθηγητής, Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., ΤΚ 54124, ΤΘ 242, Θεσσαλονίκη. 1 «Η υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής δασοπονίας. Προεπενδυσιακά έργα Δασικό Κτηματολόγιο». Κείμενο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1

2 (Πετρέλης, 2003). Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ, 2004), τα συνεργεία κτηματογράφησης του ν. 248/76 κατέγραψαν συνολικά στρ. σε 189 ΟΤΑ, εκ των οποίων το 75,7% είναι δάση και δασικές εκτάσεις, χωρίς όμως οι καταρτισθέντες χάρτες να κυρωθούν και να καταστούν οριστικοί. Από την άλλη, τα 100 προβλεπόμενα συνεργεία του π.δ. 1141/80 δεν συγκροτήθηκαν ποτέ, ελλείψει πιστώσεων ή άλλων παραγόντων. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να αναφερθεί ότι ο νομοθέτης του 1979, αξιολογώντας ορθά τις ενδεχόμενες δυσκολίες για την κατάρτιση του Δασολογίου σε πανελλαδικό επίπεδο, προέβλεψε μια ειδική ενδικοφανή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο, ανεξάρτητη της Κτηματογράφησης, η οποία υποκαθιστά πλήρως το Δασολόγιο, αφού περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύνταξη του Δασολογίου, όταν αυτό θα υλοποιούνταν σε ευρεία κλίμακα. Η διαδικασία αυτή του άρθρου 14 του ν. 998/79 (έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού) λειτούργησε ικανοποιητικά για πολλά χρόνια, αν και ελλιπώς για ένα διάστημα, με τη μορφή της έκδοσης Βεβαιώσεων 2 από τα Δασαρχεία. Ωστόσο, με αφορμή αμφιλεγόμενες περιπτώσεις που έχουν λάβει αρνητική δημοσιότητα, η διαδικασία αυτή έχει κατακριθεί ως διαδικασία «αποχαρακτηρισμού» των δασών, λόγω του γεγονότος ότι η πλειονότητα των αιτήσεων αφορά μη δασικές εκτάσεις (κυρίως αγροτεμάχια), ενώ οι περιπτώσεις εκτάσεων που κρίνονται αρχικά ως δασικές, στη συνέχεια αναιρούνται από τις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται πληθώρα αιτημάτων και εκδηλώνεται η προφανής αδυναμία των δασικών υπαλλήλων να ανταποκριθούν στις χρονικές προθεσμίες, με αποτέλεσμα να έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες Αρχές, προτείνοντας στην Πολιτεία τα κατάλληλα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η σύνταξη του Δασολογίου (ΣτΠ 2006α, 2006β, ΣΕΕΔ 2002). Με την ανελλιπή όμως εφαρμογή της διαδικασίας του χαρακτηρισμού των εκτάσεων εδώ και 30 χρόνια έχει προκύψει ένα τεράστιο όφελος και μια αναμφισβήτητη κληρονομιά: η νομολογία των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και ειδικά του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα οποία με αφορμή συγκεκριμένες περιπτώσεις προσφυγών έχουν εξετάσει ενδελεχώς ένα πλήθος ζητημάτων και λεπτομερειών που αφορούν το χαρακτηρισμό των δασών και των δασικών εκτάσεων. Με την ιστορική απόφαση 2818/1997, το ΣτΕ ακύρωσε την παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στη σύνταξη του Δασολογίου, υποχρεώνοντας το Κράτος να το πράξει σε εύλογο χρονικό διάστημα, κρίνοντας περί αυτού ότι η κατάρτιση του Δασολογίου είναι ανεξάρτητη και αποσυνδεδεμένη από το Εθνικό Κτηματολόγιο, έργο εκ της φύσεώς του χρονοβόρο και επίπονο, λόγω των άλυτων ιδιοκτησιακών προβλημάτων (Παλάσκας, 2007). Εξάλλου και οι ίδιες οι Πράξεις Χαρακτηρισμού δεν προβαίνουν στην εξέταση ιδιοκτησιακών ζητημάτων. Με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 2664/98 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275/Α) καθιερώθηκε μια νέα διαδικασία καταγραφής και χαρτογράφησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου με τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών, ενώ με τις παρ. 14 και 15 του άρθρου 28 καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις των ν. 248/76 (Δασικό Κτηματολόγιο) και 998/79 (Δασολόγιο), παραβλέποντας ουσιαστικά τις επιταγές της απόφασης 2818/97 του ΣτΕ. Παρά την προσπάθεια του κοινού νομοθέτη να καταργήσει τον ακυρωτικό δικαστή, όλες οι αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών, ακόμα και μετά το 1998 συνέχισαν να εκδίδονται με σκεπτικό επί τη βάσει των καταργηθέντων διατάξεων περί Δασολογίου. Για τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών οι πρώτες Τεχνικές Προδιαγραφές εκδόθηκαν με την Υ.Α /506/ (ΦΕΚ 1358/Β). Οι προδιαγραφές αυτές συμπληρώθηκαν και βελτιώθηκαν άτυπα αρκετές φορές με αποτέλεσμα την έκδοση νέων με 2 η διαφορά των Βεβαιώσεων (εγγράφων των Δασαρχείων πληροφοριακού χαρακτήρα) με τις Πράξεις Χαρακτηρισμού αφορά μόνο στην τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας 2

3 την Υ.Α /754/2007 (ΦΕΚ 1811/Β), οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα. Από τις προδιαγραφές αυτές προκύπτει ότι το σύστημα ταξινόμησης των εκτάσεων διαφέρει σημαντικά από τον προτεινόμενο τρόπο στα πλαίσια του Δασολογίου, που ήδη υλοποιείται με τις Πράξεις Χαρακτηρισμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νομικού κενού, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών 3. Τον Απρίλιο του 2001 το Δασολόγιο επανέρχεται δυναμικά με την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, στα πλαίσια μιας προσπάθειας εξευμενισμού των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την αναθεώρηση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί η συμπερίληψη σχεδόν αυτούσιου του κατά ΑΕΔ (1999) ορισμού του δάσους στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24. Κατ εκτέλεση του αναθεωρηθέντος άρθρου 24, το Δασολόγιο θεσμοθετείται εκ νέου με το άρθρο 3 του ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α), ενώ με την Υ.Α /174/ («Καθορισμός διαδικασίας, τήρησης, κωδικοποίησης και ενημέρωσης του δασολογίου» ΦΕΚ 370/Β) εκδίδονται και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Δασολογίου 4, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος, δεδομένου ότι: 1. για την κατάρτιση του Δασολογίου προϋποτίθεται η σύνταξη και κύρωση των Δασικών Χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου 2. οι Δασικοί Χάρτες που συντάχθηκαν την περίοδο (1ο και 2ο Πιλοτικό, 1ο κύριο Πρόγραμμα) δεν έχουν κυρωθεί, ενώ αβέβαιη θεωρείται η τύχη των Δασικών Χαρτών που ξεκίνησαν να συντάσσονται με το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε πολλές περιοχές που οι Δασικοί Χάρτες επικαλύπτονται με τους χάρτες του Δασικού Κτηματολογίου, οι τελευταίοι ενσωματώνονται ως έχουν, με κατάλληλες προσαρμογές (βλ. διαδικασία που αναφέρεται στο Παράρτημα της Υ.Α. 7414/754/2007). 3. ένας από τους λόγους μη κύρωσης των Δασικών Χαρτών είναι η αλλαγή του ορισμού του δάσους (άρθρο 1 του ν. 3208/03), και η επακόλουθη προσφυγή κατά της εγκυκλίου 90422/40/ για την προσαρμογή των Δασικών Χαρτών στο νέο ορισμό. Για το νέο ορισμό αποφασίστηκε τελικά να τεθεί προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ (ΣτΕ 3560/2008) σε μια πρωτόγνωρη 5 δικαστική περιπέτεια που μετρά ήδη 7 χρόνια και πλήθος αναβολές, αν και ήδη με τη 202/2005 η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έχει καταστήσει το νέο ορισμό ανενεργό. Ανεξαρτήτως των παλινωδιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, η έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού από τα Δασαρχεία συνεχίζεται κανονικά ακόμα και σήμερα, χωρίς να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ως προς τον ορισμό του δάσους, ενώ έχουν προκύψει και μια σειρά από άλλα ζητήματα (π.χ. εποικιστικές εκτάσεις του ν. 3147/03), τα οποία αναδείχθηκαν με πρόσφατες υποθέσεις δικαστικών διεκδικήσεων εκτάσεων από μοναστήρια. Η πολυπλοκότητα των διατάξεων περί χαρακτηρισμού των εκτάσεων σε συνδυασμό με τα άλυτα ιδιοκτησιακά προβλήματα και τη δικομανή φύση των Ελλήνων φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια για την οριστική και τελεσίδικη κατάρτιση του Δασολογίου. Τη θεώρηση αυτή έρχεται να ενισχύσει η άγνοια των ληπτών αποφάσεων και 3 Η διαπίστωση αυτή αναφέρθηκε σε συνάντηση του συγγραφέα με υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Δασικών Χαρτών το Νοέμβριο του Το νομικό κενό δημιουργείται επειδή στους Δασικούς Χάρτες τα δάση και οι δασικές εκτάσεις αποτυπώνονται ενιαία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εφαρμογή διατάξεων για επιτρεπτές παρεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις, όπως π.χ. με το άρθρο 13 του ν.1734/87 4 Οι ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης του Δασολογίου θεωρούνται μάλλον αποσπασματικές σε σύγκριση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Δασικών Χαρτών 5 χαρακτηριστικό της υπόθεσης αυτής είναι ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάσισε την έκδοση απόφασης ακόμα και μετά την απόσυρσης των εγκυκλίων έναντι των οποίων είχε ασκηθεί προσφυγή (Ελευθεροτυπία 5/7/09, Ναυτεμπορική 6/7/09). Ως γνωστόν η προσφυγή στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο γίνεται μόνο έναντι των πράξεων της διοίκησης (π.χ. εγκύκλιοι, προεδρικά διατάγματα) και όχι έναντι των Νόμων που ψηφίζει η Βουλή 3

4 των διαμορφωτών της κοινής γνώμης για τη διαφορετική και μοναδική φύση του Δασολογίου ως αναπτυξιακού έργου, συγχέοντάς το είτε με τους Δασικούς Χάρτες, είτε με άλλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν (π.χ. Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων) ή πρόκειται να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και διεξοδική ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ του Δασικού Κτηματολογίου, των Δασικών Χαρτών και του Δασολογίου, καθώς και η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αλλαγής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει την κύρωση των Δασικών Χαρτών ως προϋπόθεση για τη σύνταξη του Δασολογίου. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Για την περιγραφή και σύγκριση μεταξύ του Δασικού Κτηματολογίου, των Δασικών Χαρτών και του Δασολογίου χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές πηγές από την κατά καιρούς ισχύουσα νομοθεσία, όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και στοιχεία από τη μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή στην πράξη και την υλοποίηση των έργων αυτών. Η συγκριτική ανάλυση μεταξύ των τριών κύριων μεθόδων καταγραφής του δασικού χώρου επικεντρώθηκε στα παρακάτω τέσσερα σημεία: 1. φορέας υλοποίησης οργάνωση χρηματοδότηση 2. σκοπός περιεχόμενο κατηγορίες ταξινόμησης των εκτάσεων 3. μεθοδολογία χαρτογράφησης και προδιαγραφές 4. διόρθωση ανάρτηση ενημέρωση 5. κόστος επίσημα τιμολόγια προγραμμάτων Λόγω της έλλειψης πραγματικών στοιχείων και εμπειρίας για την υλοποίηση στην πράξη του Δασολογίου, λήφθηκε υπόψη η εμπειρία από τη σύνταξη των Πράξεων Χαρακτηρισμού, δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, λειτουργούν ως υποκατάστατο (προσωρινά) του Δασολογίου. Χρήσιμα στοιχεία για τις σύνθετες περιπτώσεις έκδοσης Πράξεων Χαρακτηρισμού προκύπτουν από τη μελέτη της πλούσιας νομολογίας που σχετίζεται με τα θέματα χαρακτηρισμού των εκτάσεων κατά τη δασική νομοθεσία. Με τη συστηματική μελέτη των αντιπροσωπευτικότερων περιπτώσεων της νομολογίας καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση των προτεινόμενων αλλαγών προκειμένου η σύνταξη του Δασολογίου να ξεκινήσει άμεσα, ανεξαρτήτως της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Σύγκριση των θεσμοθετημένων δασικών χαρτογραφήσεων α) Φορέας υλοποίησης οργάνωση χρηματοδότηση Για την κτηματογράφηση στα πλαίσια του Δασικού Κτηματολογίου προβλέπονταν η συγκρότηση μέχρι 15 συνεργείων κτηματογράφησης, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των συνεργείων για την κατάρτιση του Δασολογίου ήταν 100, σύμφωνα με το π.δ. 1141/80, δηλ. ένα περίπου ανά Δασαρχείο (Πίνακας 1). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία και πόρους από τη χρηματοδότηση για τη Δασοπονία (Κρατικός Προϋπολογισμός, Π.Δ.Ε., Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών κ.λπ). Για τους Δασικούς Χάρτες προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης από το προσωπικό των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών επιπέδου Νομού, η στελέχωση και ο εξοπλισμός των οποίων καθορίστηκε από το π.δ. 187/2000 (ΦΕΚ 176/Α) (Πίνακας 2). Στην πράξη οι μονάδες αυτές ανέλαβαν μόνο τον έλεγχο και τη διόρθωση των Δασικών Χαρτών που εκπονήθηκαν από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι έχουν αποδυναμωθεί λόγω της τοποθέτησης του προσωπικού σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες. Στις αρμοδιότητες των 4

5 Τμημάτων αυτών περιλαμβάνεται σήμερα και η κατάρτιση του Δασολογίου, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών. β) Σκοπός περιεχόμενο κατηγορίες ταξινόμησης των εκτάσεων Οι Κτηματικοί Χάρτες του Δασικού Κτηματολογίου συντάχθηκαν με σκοπό την αποτύπωση και καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των δασών και δασικών εκτάσεων, ενώ αντίθετα οι Δασικοί Χάρτες και το Δασολόγιο αποτυπώνουν μόνο το (νομικό) χαρακτήρα και τη μορφή των εκτάσεων, χωρίς να εξετάζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή να θίγουν δικαιώματα ιδιωτών ή του Δημοσίου. Με την εφαρμογή του τεκμηρίου της κυριότητας του Δημοσίου στις εκτός σχεδίου περιοχές, το βάρος της απόδειξης πέφτει αποκλειστικά στους πολίτες, για τις χαρακτηριζόμενες ως δασικές εκτάσεις. Ως προς τα στοιχεία που καταγράφονται, οι Δασικοί Χάρτες έχουν μεγάλη ομοιότητα με τους Κτηματικούς Χάρτες, αφού ταξινομούν τις εκτάσεις σε 4 κύριες κατηγορίες που προκύπτουν από τη σύγκριση του χαρακτήρα στο παρελθόν (κατά κανόνα στο έτος 1945) και κατά τη στιγμή της χαρτογράφησης. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: Ανέκαθεν δάση και δασικές εκτάσεις (ΔΔ) Εκχερσώσεις (ΔΑ) Δασώσεις (ΑΔ) Ανέκαθεν άλλης μορφής εκτάσεις (ΑΑ). Όπως αναφέρθηκε, στο Μητρώο Καταγραφής του Δασικού Κτηματολογίου καταχωρούνται πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, ενώ επιπλέον καταγράφονται και καταχωρούνται τα υπομνήματα που έχουν υποβληθεί από τους πολίτες κατά το πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης. Στους Δασικούς Χάρτες, εκτός από τις παραπάνω 4 κατηγορίες, αποτυπώνονται οι διοικητικές πράξεις και τα άλση εντός σχεδίου πόλεως. Οι επιπλέον κατηγορίες είναι: ΠΑ: Πράξη Χαρακτηρισμού μη δασική ΠΔ: Πράξη Χαρακτηρισμού δασική ΑΝ: Δασωτέες αναδασωτέες εκτάσεις ΑΛ: Άλση και Πάρκα εντός σχεδίου πόλεως Ένα επιμέρους προϊόν των Δασικών Χαρτών αποτελεί και ο Πρόσφατος Ορθοφωτοχάρτης, στον οποίο διακρίνονται με ειδικές κατηγορίες οι δημόσιες χορτολιβαδικές (μη δασικές) εκτάσεις. Έτσι, προκύπτουν ακόμα 3 κατηγορίες (ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ και ΠΑ, ΠΧ κατ αντιστοιχία με τις ανωτέρω κατηγορίες των Δασικών Χαρτών). Στον Ορθοφωτοχάρτη του 1945/1960, ο οποίος αποτελεί επίσης ξεχωριστό προϊόν των Δασικών Χαρτών, περιλαμβάνονται μόνο οι 3 βασικές κατηγορίες, δηλ. «Δ», «Α» και «Χ». Άλλου είδους πληροφορίες δεν προβλέπονται κατά τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών, εκτός εκείνων που απαιτούνται για την τεχνική και τοπολογική πληρότητα των βάσεων δεδομένων (έκταση, περίμετρος, κωδικός ΟΤΑ, κωδικοποίηση πολυγώνων κ.λπ). Το Δασολόγιο είναι περισσότερο σύνθετο από άποψη εκτάσεων που οριοθετούνται και πληροφοριών που καταγράφονται, ενώ υπάρχουν και διαφοροποιήσεις μεταξύ του παλαιού (ν. 998/79) και νέου (ν. 3208/03) Δασολογίου. Με τις Τεχνικές Προδιαγραφές εξειδικεύτηκαν και καταγράφηκαν συστηματικά οι πρόνοιες των παλαιότερων νομοθετημάτων (κατηγορίες του άρθρου 3 του ν. 998/79, είδος, πυκνότητα, μείξη καθώς και κάθε άλλη προσδιοριστική λεπτομέρεια), καθώς ορίστηκαν 6 διαφορετικά είδη οριογραμμών και 11 ενότητες πληροφοριών των πολυγώνων. Βασικό επίπεδο χαρτογράφησης του Δασολογίου ορίζεται το πολύγωνο βλάστησης, το οποίο ανήκει σε μία από τις 6 κατηγορίες οριογραμμών. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι με το πολύγωνο βλάστησης η ταξινόμηση των δασικών εκτάσεων ξεκινάει από τη δασική μερίδα (διαχειριζόμενο δάσος ή γεωγραφική ενότητα ΟΤΑ) και φτάνει μέχρι το κύριο δασοπονικό είδος. Επιπλέον, στο Δασολόγιο περιλαμβάνονται οι κυρωμένες οριογραμμές των Δασικών Χαρτών (ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ κ.λπ.). Όλες οι πληροφορίες του 5

6 Δασολογίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Δασολογίου, το οποίο στη σύγχρονη μορφή του αντιστοιχεί σε μια πλήρη βάση δεδομένων. Σημειώνεται ότι στο Δασολόγιο με την αρχική του μορφή περιλαμβάνονταν και η ταξινόμηση των εκτάσεων με βάση το άρθρο 4 του ν. 998/79 (κατηγορίες δασών, όπως παραγωγικά, προστατευτικά κ.λπ.). Επιπλέον, δεν διευκρινίζονταν εάν η οριοθέτηση των εκτάσεων θα σταματούσε στη διάκριση των κατηγοριών των άρθρων 3 και 4 του ν.998/79, ή εάν θα επεκτείνονταν στην οριοθέτηση δασοπονικών ειδών, κλάσεων πυκνότητας κ.λπ. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ο τρόπος ταξινόμησης για όλες τις περιπτώσεις των δασικών χαρτογραφήσεων που αναφέρθηκαν. γ) μεθοδολογία χαρτογράφησης και προδιαγραφές Για την εκπόνηση των Κτηματικών Χαρτών του Δασικού Κτηματολογίου αφιερώθηκε σημαντικός χρόνος στις εργασίες πεδίου, όπου τα συνεργεία κτηματογράφησης, με αξιόπιστες τοπογραφικές μεθόδους (ταχυμετρική αποτύπωση) αποτύπωσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα οριογραμμών κυρίως σε περιοχές με υποβληθέντα υπομνήματα, καθώς και όπου η φωτοερμηνεία δεν παρείχε ακριβείς εκτιμήσεις (Φραγκισκάκης, 1999). Τα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα που κατασκευάστηκαν με τις μεθόδους εκείνης της εποχής εκτιμάται ότι δεν παρείχαν αξιόπιστη γεωμετρική ακρίβεια, συγκρινόμενα με τα υπόβαθρα που παράγονται με τις σύγχρονες μεθόδους. Δυστυχώς, σήμερα δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποιες οριογραμμές προέρχονται από ταχυμετρική αποτύπωση και ποιες από φωτοερμηνεία και οριοθέτηση στα υπόβαθρα 6. Επιπλέον, η οριοθεσία των εκτάσεων γίνεται σε μία φάση στα πρόσφατα υπόβαθρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αεροφωτογραφίες του Στις εργασίες πεδίου χρησιμοποιούνται τοπικοί οριοδείκτες, ενώ καλούνται και οι όμοροι ιδιοκτήτες. Οι Δασικοί Χάρτες παράγονται κυρίως με τη στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών και απόδοση των οριογραμμών επί των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών σε δύο ανεξάρτητες φάσεις: μία για τις ιστορικές Α/Φ και μία για τις πρόσφατες. Στη συνέχεια οι οριογραμμές των δύο χρονικά ανεξάρτητων χαρτογραφήσεων συντίθενται απαλείφοντας τις όποιες αποκλίσεις προέρχονται λόγω διαφορετικών υποβάθρων, κατά την κρίση του μελετητή, διατηρώντας όμως τη θέση των γραμμών στα πρόσφατα υπόβαθρα, τα οποία και θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστα. Οι εργασίες πεδίου περιορίζονται κυρίως στον έλεγχο της φωτοερμηνείας. Από καμία προβλεπόμενη διαδικασία δεν διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των αυτοψίων, πλην από τον υποχρεωτικό έλεγχο ακρίβειας, σύμφωνα με της Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης, η πραγματικά φωτοερμηνευόμενη έκταση περιορίζεται ανάλογα με την ύπαρξη διοικητικών πράξεων, σχεδίων πόλεως, εποικιστικών και κτηματογραφημένων εκτάσεων, οπότε και γίνεται αυτούσια ενσωμάτωση ή προσαρμογή των οριογραμμών στα υπόβαθρα. Η εξάρτηση της χωρικής ακρίβειας των οριογραμμών στους Δασικούς Χάρτες από την ακρίβεια των υποβάθρων είναι καθοριστικής σημασίας και αναπόφευκτη, λόγω της απεικόνισης του υπόβαθρου του ορθοφωτοχάρτη στις εκτυπώσεις, σε αντίθεση με το Δασικό Κτηματολόγιο, του οποίου οι Κτηματικοί Χάρτες ήταν θεματικοί (χωρίς υπόβαθρο). Για τη μεθοδολογία παραγωγής του Δασολογίου και με βάση τις προδιαγραφές του 1980 αυτό θα περιλάμβανε σημαντικό μέρος εργασιών πεδίου, δεδομένου ότι είχε προβλεφθεί, εκτός του τοπογραφικού εξοπλισμού, η επιτόπια (εκ του σύνεγγυς) φωτογράφηση, η οποία αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο για την επιτόπια αποτύπωση οριογραμμών. Από τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές δεν διευκρινίζεται ο προσανατολισμός της μεθοδολογίας, αν και εκτιμάται ότι θα αξιοποιούνται μάλλον οι μέθοδοι της τηλεπισκόπησης. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία σύνταξης Πράξεων Χαρακτηρισμού, καταξιωμένη επιστημονικά και εφαρμοζόμενη για πολλά χρόνια από τη μεγάλη πλειοψηφία του δασικού 6 Φραγκισκάκης, Ν., προφορική επικοινωνία 6

7 προσωπικού, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό για τη σύνταξη του Δασολογίου. Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει κατά κανόνα τη διαχρονική έρευνα αρχείου (για τις οριακές περιπτώσεις η έρευνα καλύπτει όλες τις χρονικές στιγμές που υπάρχουν διαθέσιμες αεροφωτογραφίες), τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών, την αυτοψία και τη σύνταξη ειδικής, επαρκώς αιτιολογημένης έκθεσης με αναφορά σε όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόδοση του χαρακτηρισμού (μορφολογία εδάφους, ίχνη καλλιέργειας, είδη, μαρτυρίες κ.λπ). Η διαδικασία διευκολύνεται εν μέρει από το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός αποδίδεται σε ήδη οριοθετημένη έκταση (με βάση εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με σχετική οδηγία των Δασικών Υπηρεσιών), χωρίς να αποκλείεται η διάκριση, οριοθέτηση και χαρακτηρισμός επιμέρους τμημάτων στην έκταση αυτή, ανάλογα με τη βλαστητική της κατάσταση. Οι παραπάνω ομοιότητες και διαφορές απεικονίζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. δ) διόρθωση ανάρτηση ενημέρωση Ο έλεγχος και η διόρθωση των χαρτών πραγματοποιείται όταν αυτοί δεν συντάσσονται με αυτεπιστασία αλλά με ανάθεση σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Το σύστημα αυτό λειτούργησε και λειτουργεί ήδη στα πλαίσια σύνταξης των Δασικών Χαρτών, οι οποίοι με τις αρχικές προδιαγραφές (του 1999) δεν προέβλεπαν ποιοτικά κριτήρια των παραδοτέων (ως προς την ακρίβειά τους) με αποτέλεσμα τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, πολλές φορές, να αναμορφώνουν πλήρως το περιεχόμενο των χαρτών στο στάδιο των διορθώσεων. Πλέον προβλέπεται δειγματοληπτικός έλεγχος ακρίβειας με απαιτούμενη ακρίβεια 90% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%), Ωστόσο, ο προτεινόμενος έλεγχος ακρίβειας είναι μάλλον μη ρεαλιστικός και ανεπαρκής (Παλάσκας, 2009). Ένα δεύτερο στάδιο διορθώσεων προκύπτει κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των χαρτών, όταν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις έναντι του περιεχομένου. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού διασφαλίζει τα δικαιώματα των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου, ενώ με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποκαλυφθούν ακόμα και προφανή λάθη που διέφυγαν του ελέγχου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Η διάρκεια της ανάρτησης ήταν 30 ημέρες για το Δασικό Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο του ν.998/79, ενώ η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων 2 μήνες, μετά την οποία επέρχεται τελεσιδικία. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονταν αντίστοιχα σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ως εξής: στο Ειρηνοδικείο και το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για το Δ. Κτηματολόγιο στην Α Βάθμια και Β Βάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ) για το Δασολόγιο (Πράξεις Χαρακτηρισμού) 7. Μετά την παρέλευση 3 μηνών, που αποτελεί τη νόμιμη προθεσμία για την έκδοση απόφασης, θεωρείται ότι οι Επιτροπές έχουν απορρίψει σιωπηρά την προσφυγή. Αντίθετα, για τα δικαστήρια εξέτασης των προσφυγών του Δασικού Κτηματολογίου δεν είχε προβλεφθεί χρονικός περιορισμός, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν μακροχρόνιες δικαστικές διεκδικήσεις, που εμπόδισαν στην πράξη την κύρωση των Κτηματικών Χαρτών. Προσφυγή κατά της Β βάθμιας ΕΕΔΑ γίνεται στο ΣτΕ. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται για τους Δασικούς Χάρτες, χωρίς να έχει γίνει ανάρτηση μέχρι στιγμής. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι 45 ημέρες από την ανάρτηση του χάρτη, ενώ η επιτροπή εξέτασης αυτών αποτελείται από ένα δασολόγιο (ως Πρόεδρο), ένα γεωπόνο και ένα μηχανικό και έχει προθεσμία 2 μηνών για την έκδοση απόφασης. Στα καινούρια προγράμματα σύνταξης Δασικών Χαρτών προβλέπεται ότι η 7 Οι επιτροπές αυτές έχουν τριμελή σύνθεση και αποτελούνται από ένα δικαστικό (προϊστάμενο Πρωτοδικών ή Πρόεδρο Εφετών), ένα δασολόγο (Διευθυντή ή Επιθεωρητή Δασών) και ένα γεωπόνο (Διευθυντή ή Επιθεωρητή Γεωργίας). 7

8 ανάρτηση θα πραγματοποιείται από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία με ένα επιπλέον κόστος 15% (ΤΕΕ 2009). Για το Δασολόγιο του ν. 3208/03 δεν προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης, ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων, παρ όλο που η περαιτέρω διάκριση των κυρωμένων δασικών οριογραμμών σε δάση και δασικές εκτάσεις έχει βαρύνουσα σημασία, λόγω του διαφορετικού βαθμού προστασίας αυτών από τη δασική νομοθεσία και της κλιμάκωσης των επιτρεπτών παρεμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1734/87 (ΦΕΚ 189/Α). Η σημασία της διάκρισης μεταξύ δάσους και δασικής έκτασης αναδείχθηκε πρόσφατα στην υπόθεση του δάσους της Ουρανούπολης (βλ. γνωμοδότηση 161/2008 ΝΣΚ). Η περιοδική συστηματική ενημέρωση και αναθεώρηση των χαρτών ορίζονταν με σαφήνεια μόνο στο π.δ. 1141/80 (Δασολόγιο), όπου αναφέρεται η 5ετής περίοδος ενημέρωσης για κάθε μερίδα δάσους. ε) κόστος θεσμοθετημένων χαρτογραφήσεων Οι διαφορές που χαρακτηρίζουν τα εξεταζόμενα εναλλακτικά θεσμοθετημένα κατά καιρούς προγράμματα δασικών χαρτογραφήσεων (φορέας υλοποίησης, σκοπός, μεθοδολογία κ.λπ) έχουν αντίκτυπο και στο κόστος αυτών ή στις προβλεπόμενες επίσης αμοιβές εκπόνησης. Σύμφωνα με τον Φραγκισκάκη (1999) το κόστος κτηματογράφησης στα πλαίσια του Δασικού Κτηματολογίου για μια τυπική κτηματική μονάδα στρ ανέρχεται σε δρχ (τιμές 1993). Με αναγωγή στη μονάδα επιφάνειας και σε σημερινές τιμές (2009), σύμφωνα με τα στοιχεία του τιμαρίθμου της ΕΛ.ΣΤΑΤ, προκύπτει ένα απολογιστικό κόστος της τάξης του 1,50 ευρώ/στρ., όπου περιλαμβάνονται μισθοί και αποζημιώσεις προσωπικού, αποσβέσεις παγίων κ.ά. Από μία μελέτη του ΤΕΕ (2005) το κόστος σύνταξης Δασικών Χαρτών των τριών πρώτων προγραμμάτων υπολογίσθηκε σε 3,00 ευρώ ανά στρέμμα δασικής έκτασης ή 3,45 /στρ δασικής έκτασης συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξέτασης των ενστάσεων. Από τα απολογιστικά στοιχεία των προγραμμάτων, το κόστος αυτό αναλογεί σε 1,66 ευρώ ανά στρέμμα συνολικής επιφάνειας (Παλάσκας, 2009). Το τελευταίο είναι άμεσα συγκρίσιμο με το ισχύον τιμολόγιο σύνταξης Δασικών Χαρτών, στο οποίο καθορίζεται αμοιβή ίση με 1,00 ευρώ/στρ 8. συνολικής έκτασης (ΥΑ 11542/ /ΦΕΚ 405/Β) 9, αναπροσαρμοζόμενο τιμαριθμικά με έτος βάσης το Στο τιμολόγιο αυτό προστίθεται επιπλέον αμοιβή για αποτύπωση διοικητικών πράξεων.. Δεδομένης της μη υλοποίησης μέχρι σήμερα προγράμματος Δασολογίου, ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διαδικασία που το αντικαθιστά έως και σήμερα (Πράξεις Χαρακτηρισμού) κοστίζουν στο Δημόσιο περίπου 11 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο επιμεριζόμενο στη μονάδα επιφάνειας φτάνει τα 41,87 ευρώ/στρ (Παλάσκας, 2009). Στο κόστος αυτό δεν περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα των ιδιωτών (π.χ. σύνταξη τοπογραφικού) και αμοιβές των επιτροπών εκδίκασης των αντιρρήσεων. 2. Ειδικές αναφορές στη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 8 Με την εφαρμογή της ανώτατης έκπτωσης που καθορίζεται από τη νομοθεσία ανάθεσης δημόσιων μελετών (ν. 3316/05, ΦΕΚ 42/Α), το παραπάνω τιμολόγιο υπόκειται σε έκπτωση που φτάνει το 20% (στην πράξη έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιείται το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης) 9 Πριν από την έκδοση του ισχύοντος Κανονισμού το τιμολόγιο ανέρχονταν σε 1,20 ευρώ/στρ για Δασικούς Χάρτες οι οποίοι ανατίθενται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και σε 1,25 ευρώ/στρ. περίπου για Δασικούς Χάρτες με φορέα ανάθεσης το ΥπΑΑΤ (η αρμοδιότητα αυτή ήδη μεταβιβάσθηκε στο ΥΠΕΚΑ). 8

9 Εκτός από την προαναφερθείσα απόφαση-σταθμό του ΣτΕ 2818/97, όπου τονίζεται η ανάγκη διαχωρισμού της κτηματογράφησης από τη σύνταξη του Δασολογίου, έχουν εκδοθεί μια σειρά από αποφάσεις που τεκμηριώνουν τα παρακάτω κομβικά σημεία σχετικά με το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής, σύμφωνα με το άρθρο 14 (Παλάσκας 2009): 1. θεμελιώδες κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής αποτελεί η οργανική ενότητα της βλάστησης (απόφ. ΣτΕ 2086/1995) 2. θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και επαρκής αιτιολόγηση με συγκεκριμένα στοιχεία που θα στηρίζουν την περί του χαρακτήρα κρίση (ΣτΕ 3220/1999) 3. ο χαρακτηρισμός κάθε έκτασης γίνεται αυτοτελώς και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως προς τη μορφή και τη φυτική κάλυψη (απόφ. ΣτΕ 5234/1996) 4. ο χαρακτηρισμός αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, ή έστω την πρόσφατη πραγματική, και όχι τη μορφή στο παρελθόν, με αρμόδιο όργανο το Δασάρχη (απόφ. ΣτΕ 838/2002) 5. η διαδικασία του άρθρου 14 δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις που εκτάσεις κατά το παρελθόν δασικές έχουν απωλέσει τη δασική τους μορφή. Στην περίπτωση αυτή οι εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες με πράξη του Γ.Γ. Περιφέρειας (απόφ. ΣτΕ 2333/1999) 6. Η χρήση μιας έκτασης ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν επηρεάζουν την κρίση περί χαρακτηρισμού, εκτός αν βεβαιώνουν την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών ικανών να κλονίσουν το χαρακτηρισμό αυτό (ΣτΕ 2996/2003) Όπως όμως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Ρόζο (2006), ενώ η νομοθεσία υπήρξε στα λόγια και ιδίως στο υψηλότερο (συνταγματικό) επίπεδο καινοτόμος, στην πράξη και στο χαμηλότερο επίπεδο (νομοθετικό) αποδείχθηκε συνεχιστής της οικονομικής αντίληψης του δάσους. Αντίθετα, η νομολογία είναι συνεπής, αναγκασμένη μάλιστα να αντιμετωπίζει νόμους που προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τετελεσμένες καταστάσεις. Από τα παραπάνω αναφερθέντα κομβικά σημεία της αναφερόμενης ως συνεπούς νομολογίας προκύπτει ότι μόνο με το Δασολόγιο θα μπορούσε να καλυφθεί επαρκώς το δεύτερο σημείο (πλήρης τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού) και μάλιστα όχι γενικά, για μια ευρύτερη έκταση, όπως πιθανότητα θα μπορούσε να αναφέρεται σε μια Τεχνική Έκθεση κατάρτισης Δασικών Χαρτών, αλλά εξατομικευμένα, σύμφωνα και με το τρίτο σημείο. Εξάλλου, από τα σημεία 4 και 5 προκύπτει ότι η διαφοροποίηση της διαδικασίας και της αρμοδιότητας ως προς το χρόνο της χαρτογράφησης (παρελθόν ή πρόσφατη κατάσταση), ενώ σύμφωνα με το 6ο σημείο, η γνώση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μια έκτασης είναι προαιρετική, αν και θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού. 3. Η περίπτωση του Έργου Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων Αν και η σύνταξη του Δασολογίου διέπεται καταρχάς από την αυστηρή προϋπόθεση της σύνταξης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών, αυτό δεν απέτρεψε την εκπόνηση και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια ενός πρόδρομου, βοηθητικού έργου με τίτλο Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων, το οποίο η ίδια η Δασική Υπηρεσία χαρακτήρισε ως αντιεπιστημονικό σε έγγραφο προς την Κτηματολόγιο Α.Ε. (απόφαση ΥπΑΑΤ αριθμ /371/ Δασικοί Χάρτες και Γ' ΚΠΣ ), εργοδότη του συγκεκριμένου έργου. Η χρησιμότητα και σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου έφτασε μέχρι και στην Ευρωβουλή (ερώτηση Ε4875/08). Το έργο ολοκληρώθηκε και, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, δεν αξιοποιήθηκε κατά τη μετέπειτα σύνταξη των Δασικών Χαρτών, αφού έγινε με ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές (ως προς τη μεθοδολογία εκπόνησης), δεν ελέγχθηκε επί της ουσίας από καμία αρμόδια υπηρεσία και τελικά παρέμεινε αναξιοποίητο. Σημειώνεται ότι τέτοιου είδους βοηθητικό έργο δεν προβλέπονταν μέχρι τη στιγμή της 9

10 προκήρυξής του από κανένα νομοθέτημα ή οδηγία, ενώ για την υποχρέωση σύνταξης του Δασολογίου αναφέρονται τόσο οι αποφάσεις του ΣτΕ, όσο και το ίδιο το Σύνταγμα, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε προϋπόθεση. Με την ίδια φιλοσοφία, θα ήταν δυνατή η εκπόνηση ενός έργου πρόδρομου Δασολογίου το οποίο θα υποβοηθούσε ουσιαστικά την κατάρτιση Δασικών Χαρτών, εφ' όσον πραγματοποιούνταν με επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους και περιορίζονταν μόνο στην καταγραφή και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Έτσι, οι εμφανιζόμενες με δασικό χαρακτήρα σήμερα εκτάσεις θα υπάγονταν άμεσα υπό την προστασία της δασικής νομοθεσίας, ενώ οι λοιπές εκτάσεις θα υπάγονταν σε διερεύνηση του χαρακτήρα τους στο παρελθόν από του Δασικούς Χάρτες. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και με το ν.2664/98 η Πολιτεία προσπάθησε να δώσει μια νέα ώθηση στην επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος επίλυσης των ιδιοκτησιακών προβλημάτων και οριστικού καθορισμού της δημόσιας περιουσίας, καταργώντας τις προηγούμενες θεσμοθετημένες διαδικασίες του Δασικού Κτηματολογίου του ν.248/76 και του Δασολογίου του ν.998/79, σήμερα, 12 χρόνια μετά, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος στο θέμα αυτό, αφού κανένας Δασικός Χάρτης δεν έχει καταστεί οριστικός. Επιπλέον, σημαντικά κονδύλια έχουν δαπανηθεί εν τω μεταξύ, αφού η Δασική Υπηρεσία έχει περιοριστεί πρακτικά στην παραλαβή και τον έλεγχο των Δασικών Χαρτών που καταρτίζονται από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, σε σύγκριση με το Δασικό Κτηματολόγιο που υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία, ενώ και η έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού γίνεται χωρίς επιπλέον κόστος, αφού αξιοποιείται το υφιστάμενο δυναμικό της Δασικής Υπηρεσίας. Από τη σύγκριση πάντως του κόστους υλοποίησης των εναλλακτικών προγραμμάτων, υψηλότερη οικονομικότητα παρουσίαζε το (καταργηθέν) Δασικό Κτηματολόγιο, ενώ η (προσωρινή) διαδικασία των Πράξεων Χαρακτηρισμού στην πραγματικότητα κοστίζει πολύ ακριβά, αφού απασχολεί μεγάλο μέρος του επιστημονικού προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας στερώντας το από άλλα καθήκοντα (κόστος ευκαιρίας). Η σύνταξη του Δασολογίου υπονομεύτηκε αρχικά από την προσωρινή διαδικασία της έκδοσης των Πράξεων Χαρακτηρισμού χάρη στην οποία παρήχθη ιδιαίτερα πλούσια νομολογία σε θέματα χαρακτηρισμού δασών και δασικών εκτάσεων από το ΣτΕ και στη συνέχεια από τους Δασικούς Χάρτες, αφού η σύνταξη αυτών τέθηκε ως προϋπόθεση κατάρτισης του Δασολογίου για πρώτη φορά με το ν.3208/03. Η ανάρτηση και η κύρωση των Δασικών Χαρτών υπονομεύτηκε, μεταξύ άλλων, από την αλλαγή του ορισμού του δάσους και τις συνεπακόλουθες δικαστικές εμπλοκές, αν και με το ν.3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α') επανήλθε το προηγούμενο καθεστώς ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης, και έτσι αναμένεται λογικά, απεμπλοκή ως προς τον παράγοντα αυτόν τουλάχιστον, χωρίς να αποκλείονται μελλοντικά εμπόδια από τυχόν νέες προσπάθειες επανακαθορισμού του ορισμού του δάσους και της δασικής έκτασης. Όπως τονίζεται, εξάλλου, και από τους Schreuder et al. (2003), απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος χαρτογράφησης αποτελεί ο σαφής καθορισμός των κατηγοριών χαρτογράφησης. Παράλληλα, η δυνατότητα που παρέχεται από το Δασολόγιο για την καταγραφή των κρίσιμων εκείνων χαρακτηριστικών που καθορίζουν τη διάκριση μεταξύ δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (πυκνότητα, ύψος, είδος δέντρων, κ.ά) προσδίδει σε αυτό μια σημαντική ευελιξία όχι μόνο σε πιθανό επαναπροσδιορισμό της έννοιας του δάσους λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό είναι αντικείμενο διεθνούς έρευνας, βλ. Schuck et al 2002 και Παλάσκας 2005 αλλά και στην εκτίμηση των επιπτώσεων από πιθανές μεταβολές των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Η εκ του αποτελέσματος αποτυχία μετά από 40 χρόνια τόσο του Δασικού Κτηματολογίου όσο και των Δασικών Χαρτών προσφάτως να καταλήξουν σε κύρωση και οριστικοποίηση 10

11 είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αφού η ανάρτηση και η κύρωση υπόκειται σε μεγάλο αριθμό ενστάσεων ή αντιρρήσεων και ενδεχομένως προσφυγών σε δικαστικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος για τη σύνταξη του Δασολογίου παραμένει μακρύς και αβέβαιος, εφ' όσον η σύνταξή του συνεχίζει να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η υλοποίηση ενός άλλου έργου (των Δασικών Χαρτών) και οι άγνωστες αντιδράσεις μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων σε σχέση με τα στοιχεία του έργου αυτού. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και το φαινομενικά απλό ζήτημα της επίσημης καταγραφής των υφιστάμενων σήμερα δασών και δασικών εκτάσεων, που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των συνολικών εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία, παραμένει υπό την ομηρία της οριστικής επίλυσης των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Ελλάδα, με προφανή αντίκτυπο στο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, ενώ ο πραγματικός χαρακτήρας του Δασολογίου ως δυναμικής και ολοκληρωμένης τράπεζας πληροφοριών στερεί σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως έχει τονιστεί από τους Palaskas and Stamou (2006). SUMMARY From the Forest Cadastre to the Forest Maps and Dasologio D. Palaskas, V. Blioumis* *, A. Christodoulou* The National Cadastre's Forest Maps were established with Law n.2664/98 On National Cadastre replacing the until then parallel forest mapping projects of Forest Cadastre and Dasologio. The Dasologio, a novel term in forest science, came back initially due to the constitutional revision of the year 2001 and afterwards by the new Forest Law. Nevertheless, Greece keeps on lacking certified definitive Forest Maps and Dasologio providing to the interested bodies only in-case certificates of the forested or non-forested character of the land areas (Acts of Characterization). In this paper a comparison is made of the occasionally established forest mappings, the main reasons of State's weakness to define the forest areas are presented, the distinctiveness of Dasologio is explained as an effective mean of the forest area's registration and protection and an effort is made to validate the necessity of Dasologio 's disengagement from the forest maps. Both projects are considered as a prerequisite of the country s long time development perspective. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παλάσκας, Δ., Έννοιες και ορισμοί του δάσους: Εκ του πονηρού ή εκ του μη επιστητού; Δικτυακός τόπος ΝΟΜΟΣ + ΦΥΣΗ (www.nomosphysis.org.gr) Παλάσκας, Δ., Το Δασολόγιο και η ΣτΕ. Άρθρο στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής (http://aeiforia.for.auth.gr) Παλάσκας, Δ., Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων. Η περίπτωση του Δασολογίου. Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σελ. 319 Πετρέλης, Β., Δασικοί Χάρτες και Δασολόγιο. Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα Θέματα προστασίας δασών. Δεκέμβριος 2003, Θεσσαλονίκη Ρόζος, Ν., Η αντιμετώπιση από τη νομοθεσία και τη νομολογία ορισμένων ζητημάτων που αφορούν εκτάσεις με δασική βλάστηση. Δικτυακός τόπος ΝΟΜΟΣ + ΦΥΣΗ (http://www.nomosphysis.org.gr) * Laboratory of Forest Economics, Faculty of Forestry and Natural Environment, Thessaloniki, Greece 11

12 Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), 2006α. Προβλήματα διαδικασίας Πράξεων Χαρακτηρισμού. Ημερίδα Το δέντρο και το δάσος: κανόνες και διαδικασίες για την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. 28/11/2006, Αθήνα. Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), 2006β. Επιστολή προς ΥπΑΑΤ με θέμα Οργανωτική πρόταση για τη βελτίωση του Δασαρχείου Πεντέλης. Απρίλιος 2006, Αθήνα Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) Έκθεση πεπραγμένων Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, σελ. 147 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Άξονες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου. Ημερίδα: «Εθνικό Κτηματολόγιο: εμπειρίες και προοπτικές» , Αθήνα. Σελ. 65 και 3 Προσαρτήματα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2005 oλοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου. Νοέμβριος 2009, Αθήνα. Σελ. 74 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Στατιστικά στοιχεία κτηματογράφησης ν.248/76 (αδημοσίευτα στοιχεία). Δ/νση Δασικών Χαρτών, Αθήνα. Φραγκισκάκης, Ν Παραγωγικότητα των συνεργείων δασικής κτηματογράφησης στο Ν. Χαλκιδικής. Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σελ. 103 Palaskas, D. and Stamou, N., Social and economic benefits from compiling the forest data bank project (Dasologio) in Greece. ESDI: From Inspiration to Implementation. 12 th EC-GI&GIS Workshop June, Innsbruck, Austria Schreuder, H.T., Bain, S. and Czaplewski, R.C., Accuracy Assessment of Percent Canopy Cover, Cover Type and Size Class. USDA Forest Service. Rocky Mountain Research Station, Σελ. 10 Schuck, A., Päivinen, E., Hytönen, T. and Pajari, B., European Forest Institute 2002, Internal Report 6 Compilation of Forestry Terms and Definitions. Joensu, Finland. Σελ.48 12

13 Πίνακας 1. Φορέας υλοποίησης, οργάνωση και χρηματοδότηση Δασολογίου Table 1. Body of implement, organization and funding of Dasologio Περιγραφή Αριθμός συνεργείων Έδρα επίπεδο οργάνωσης Χρηματοδότηση Σύστημα εκπόνησης Δ. Κτηματολόγιο (ν. 248/76) μέχρι 15 (μέχρι 20 μέλη) ανάλογα με απόφ. Υπ.Γε. Πιστώσεις δασοπονίας Αυτεπιστασία Δασικοί Χάρτες (ν. 2664/98) 54 Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων Νομών και 13 Περιφερειών για εποπτεία (ν. 998/79 και π.δ. 1141/80) μέχρι 100, 5μελή Διεύθυνση Δασών Νομού Δασαρχείο Κτηματολόγιο ΑΕ.(Ειδικός Φορέας Δασών) Ανάθεση από ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥπΑΑΤ σε μελετητικά γραφεία κατηγ.24 Πιστώσεις δασοπονίας Αυτεπιστασία Δασολόγιο (ν και Τεχν.Προδ.) Τμήματα Δασικών Χαρτογρ. Νομού Δ. Δασών Νομού δεν προβλ. Αυτεπιστασία 13

14 Πίνακας 2. Εξοπλισμός και στελέχωση Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων (π.δ. 187/2000) και συνεργείων χαρτογράφησης (π.δ. 1141/80) Table 2. Equipment and staff of the Forest Mapping Departments (pd 187/00) and mapping workshops (pd 1141/80) Πόροι Τμ. Δασ. Χαρτ. Περιφ. Τμ. Δασ. Χαρτ. Νομού. Συνεργεία Δασολογίου Προσωπικό Δασολόγοι Δασοπόνοι 1 1 Οδηγοί Λοιποί ΤΕ Λοιποί ΔΕ Εξοπλισμός Φωτογραμμετρικός σταθμός ΝΑΙ ΝΑΙ Στερεοσκόπια GIS ΝΑΙ ΝΑΙ Όχημα 4Χ4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Τοπογραφικός εξοπλισμός Εκτυπωτής Λοιπά Σύστημα GPS Σχεδιογράφος (plotter) Σαρωτής διαθετικών 2 Γεωδαιτικοί Σταθμοί (Total Station) Εκτυπωτής Α3 Ταχύμετρο, θεοδόλιχος, αποστασιόμετρο Φωτογραφική μηχανή 14

15 Πίνακας 3. Κατηγορίες ταξινόμησης εκτάσεων και οριογραμμές Δασικού Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών, παλαιού και νέου Δασολογίου Table 3. Area classification categories and boundary lines of the Forest Cadastre, F.Maps and Dasologio Περιγραφή κατηγοριών Δάση και δασικές εκτάσεις Χορτολιβαδικές εκτάσεις Διοικητικές Πράξεις Ιδιοκτησιακό καθεστώς Κατηγορίες άρθρου 3 Κατηγορίες δασών (άρθρο 4) Λοιπά στοιχεία (πολύγωνα) Λοιπά στοιχεία (οριογραμμή) Λοιπά στοιχεία (περιγραφή) Δ. Κτηματολόγ ιο (ν. 248/76) Δασικοί Χάρτες (ν. 2664/98 και Τεχν.Προδ.) Δασικός Χάρτης Πρόσφατος ΟΦΧ ΟΦΧ 1945 (ν. 998/79 και π.δ. 1141/80) ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΑΑ Δ, Α αναλύονται στις κατηγ. δεν προβλέπεται ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ Χ του άρθρου 3 ΟΧΙ ΠΑ, ΠΔ, ΑΛ, ΑΝ ΠΑ, ΠΔ, ΠΧ, ΑΛ, ΑΝ ΟΧΙ ΠΑ, ΠΔ, ΠΧ, ΑΛ, ΑΝ Δασολόγιο (ν και Τεχν.Προδ.) ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΑΑ ΝΑΙ ( 7 άρθρου 3) ΠΑ, ΠΔ, ΑΛ, ΑΝ ΝΑΙ ΟΧΙ δεν διευκρ. ΝΑΙ δάση και δασικές εκτάσεις σε μία ενιαία κατηγορία Σχέδια Πόλης, υπομνήματα Διοικητικά όρια Σχέδια Πόλης ΝΑΙ ΝΑΙ δεν προβλέπεται ΝΑΙ δεν προβλ. Διοικητικά όρια, Σχέδια Πόλης, εποικιστικές εκτάσεις, κτηματογρ. εκτάσεις ν. 248/76 10 ΟΧΙ δεν διευκρ. Είδος Διοικ. όρια πληροφοριακά στοιχεία (κωδικοί Α/Φ, πινακίδων) και τοπολογίας Διοικητικά όρια και όρια δάσους (δασική μερίδα) Είδος, Πυκνότητα, Ηλικία κ.ά. Δασοπονική μορφή, σύνθεση 10 Οι οριογραμμές αυτές δεν σχηματίζουν ξεχωριστά πολύγωνα 15

16 Λοιπά Περιγραφική πληροφορία και τεκμηρίωση Τηλεπισκόπηση Μέθοδοι πεδίου Πίνακας 4. Σύγκριση της μεθοδολογίας χαρτογράφησης και των προδιαγραφών Table 4. Comparison of the mapping methodology and the technical specifications Κατηγορία Δ. Κτηματολόγιο (ν. 248/76) Ταχυμετρική αποτύπωση υπομνημάτων και ποσοστού οριογραμμών Οριοθέτηση εκτάσεων σε πρόσφατα υπόβαθρα με ταυτόχρονο έλεγχο του 1945 Κτηματικός Πίνακας, όπου περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα υπομνήματα κ.λπ Δασικοί Χάρτες (ν. 2664/98) Έλεγχος αυτοψία οριογραμμών και πολυγώνων Στερεοσκοπική φωτοερμηνεία και απόδοση οριογραμμών (με ή χωρίς τη χρήση φωτογραμμετρικού σταθμού) σε πρόσφατα και υπόβαθρα 1945 και σύνθεση οριογραμμών Μόνο ο χαρακτηρισμός και ορισμένα μεταδεδομένα. Βάση δεδομένων Διασφάλιση από ποιοτικό έλεγχο έλεγχο ακρίβειας (ν. 998/79 και π.δ. 1141/80) Από τη στελέχωση με εξοπλισμό εκτιμάται ότι όπως το Δασικό Κτηματολόγιο Βιβλίο Δασολογίου που ανοίγεται για κάθε μερίδα με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (είδος, μορφολογία εδάφους, πυκνότητα κ.λπ) Δασολόγιο διαδικασία άρθρου 14 Έλεγχος στο πεδίο των ορίων και της φωτοερμηνευτικ ής εργασίας Έρευνα αρχείου αεροφωτογραφι ών διαδοχικών ετών για τις οριακές περιπτώσεις και τοποθέτηση του τοπογραφικού διαγράμματος, αν υπάρχει Εισηγητική Έκθεση με πληροφορίες για τα είδη, το ανάγλυφο και κάθε προσδιοριστικό στοιχείο (ν και Τεχν.Προδ.) όπως προβλέπεται για τους Δασικούς Χάρτες ««η Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία που περιγράφοντ αι στις Τεχν.Προδ. Υπομνήματα πολιτών προηγούνται Έλεγχος και διορθώσεις από Διευθ. Δασών Επιτόπια φωτογράφηση Δημοσιότητα έλεγχος από διοικ. δικαστήρια 16

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Μάρτιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» Σκοπός : διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Στέργιος Διαμαντόπουλος Δασολόγος εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Τι είναι οι Δασικοί Χάρτες / τι σκοπό επιτελούν 2 θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 2664/1998 Παρουσιάζουν ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Μάρτιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» Σκοπός : διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας

Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις. Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Δεδομένα Προβλήματα - Απόψεις Εισηγητής: Νικόλαος Χλύκας Μάιος 2017 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ / ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θεσμοθετήθηκαν με τον Ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» Σκοπός : διαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Διεύθυνση Δασών Χανίων

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Διεύθυνση Δασών Χανίων ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Διεύθυνση Δασών Χανίων Αντικείμενο Δασικών Χαρτών Η κατάρτιση των Δασικών Χαρτών έχει ως αντικείμενο την οριοθέτηση και καταγραφή των δασών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών

Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Στέργιος Διαμαντόπουλος Δασολόγος εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ Ανάρτηση και αντίρρηση επί των Δασικών Χαρτών Τι είναι οι Δασικοί Χάρτες / τι σκοπό επιτελούν 2 θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 2664/1998 Παρουσιάζουν ποιες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια w w w. o l y z o n. g r Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια Απόστολος Ντέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Αλίνα Κουτρουμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: «Κατάρτιση- Ανάρτηση Δασικών Χαρτών»

ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: «Κατάρτιση- Ανάρτηση Δασικών Χαρτών» ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: «Κατάρτιση- Ανάρτηση Δασικών Χαρτών» Λένα Γρηγοροπούλου, MSc, Αγρ. Τοπογράφοι Μηχ., Στέλεχος Τμήματος Τεκμηρίωσης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών & Φυσικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε.-Παράρτημα ΚΜ σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ΗΜΕΡΙΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη 6.2.2017 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Απόστολος Αρβανίτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Διημερίδα «Ο ΑΤΜ στην Εκτίμηση, Αξιοποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας» Αθήνα, 23/6/2017 Νικόλαος Ζαχαριάς

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Άρθρο. Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Άρθρο Τροποποιήσεις προσθήκες στο ν.998/1979 (Α 289) 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Για τις επεμβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών

Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών Ο ρόλος του Μηχανικού στο έργο του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών Ημερίδα: «ΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα «Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σχιζοδήµου

Ηµερίδα «Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σχιζοδήµου Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. Αθήνα Τρίτη 11 εκεµβρίου 2007 Ηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3713 19 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 317 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη δασικής έκτασης, εμβαδού 823,50 τ.μ., στη θέση «Άσπρος Ανήφορος»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της.

ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών. Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Πράσινο φως για τη σωτηρία των δασών Παγκόσµιο έτος ασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας τη σηµαντική εµπειρία και την τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου»

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Χαρακτηρισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Χαρακτηρισμοί ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Χαρακτήρας δασών και δασικών εκτάσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Χαρακτηρισμοί Άρθρο... Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων 1. Μέχρι την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Περιφερειών: Να ανασταλούν οι διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες

Ένωση Περιφερειών: Να ανασταλούν οι διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες Ένωση Περιφερειών: Να ανασταλούν οι διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017 Να ανασταλούν οι διαδικασίες για τους δασικούς χάρτες για το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων Pressoffice@ktimatologio.gr Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016 Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Δασικά Οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης & διαχείρισης»» ΣΧΕΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------------------- - Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ».

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 18/5/2017 : ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο «αιγιαλός»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ Ο.Τ.Α (ΣΥΝΟΛΙΚΑ 157 Ο.Τ.Α.) ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΟΡΔΑΙΑΣ, ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ ΚΑΙ ΒΟΪΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟ- ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέλεχος Τμήματος Χωρικών Μεταβολών της Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου

Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Στέλεχος Τμήματος Χωρικών Μεταβολών της Διεύθυνσης Λειτουργούντος Κτηματολογίου ΘΕΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ «Οι χαρτογραφικές πτυχές της διαδικασίας επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων ακινήτων στις περιοχές του Λειτουργούντος Κτηματολογίου, στις οποίες εντοπίζονται σημαντικά σφάλματα στον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑ 13-11-2013 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ Π. ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΥ ΑΓΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 27-01-2017 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ: 10901 ΗΠΕΙΡΟΥ - ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΤ2-08 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ... 4 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιασμός απόφασης 893/2004 Ε Τμήμα. Α. Ιστορικό

Σχολιασμός απόφασης 893/2004 Ε Τμήμα. Α. Ιστορικό Α.. Ιστορικό Η σχολιαζόμενη απόφαση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκδόθηκε μετά από αίτηση ακυρώσεως διαφόρων κοινοτήτων του νομού Κεφαλληνίας, κατά αποφάσεως του Νομάρχη με την οποία χορηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 / 03 /2017 Αρ. πρωτ.: ΔΝΣγ /οικ.23608/φ.εγκυκλ. 1 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 30 /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ * ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: * Διαγράφεται όποιο δεν έχει εφαρμογή ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 14 Ιουνίου 2011 2 Ένα σύντομο ιστορικό Ενα σύντομο ιστορικό με τα σημαντικότερα στάδια για την καταγραφή των δασών και δασ.εκτάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία Αριθ. Πρωτ. 56/3447

Λαμία Αριθ. Πρωτ. 56/3447 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟΚΕΝΤ ΡΩ ΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣ Η ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ Λαμία 20-1 -

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

04/05/ :10 ZE3 bcc > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ Εξοδος

04/05/ :10 ZE3 bcc > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ Εξοδος > FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ http://domino.rae.gr/rae/webprotocol.nsf/systemmemoprintbycdocid/id=c2256d6... Σελίδα 1 από 1 10/6/2011 Εξοδος 04/05/2011 11:10 ZE3 To cc bcc Subject res_consultation@rae.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµία

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας στο Υπουργείο Οικονοµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-04-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 153394 / 919 ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Αυτό που θέλουν σήμερα οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη :

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 23-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 3630/127967 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 ΠΟΛ: /11/2009. ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Πληροφορίες: Κ. Απέργης Τηλέφωνο : FAX:

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2009 ΠΟΛ: /11/2009. ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Πληροφορίες: Κ. Απέργης Τηλέφωνο : FAX: 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Κολωνού 2 Ταχ. Κώδικας: 104 37 Αθήνα Αθήνα, 30 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΣΚΟΠΟΣ... 4 2. ΟΡΙΣΜΟΙ... 6 2.1 «ΔΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ... 6 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑΔΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Αναγκαστική απαλλοτρίωση Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων

Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Δ7 Διαδικασία Ωρίµανσης και Σχεδιασµού Έργων, Επιλογής Άµεσα Ωφελούµενων Έργων ΕΚΤ και Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σταυρούπολη 05-12-2014 ΑΔΑΜ... Αρ.πρωτ. : 76996 ΣΥΜΒΑΣΗ Εκτέλεσης εργασιών με τίτλο μελέτης Εργασίες ελέγχου από Ορκωτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κατερίνη: 13 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Ενημερωτικό έντυπο επί του Δασικού Χάρτη και της διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων Λαμία Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 14-09-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/159850 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-02-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1192 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ):

Σημειώνω τις εξής παρατηρήσεις επί του σχεδίου του ΒΙΒΛΙΟΥ IV (ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ): ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε κ. Γ. Γάγαλη. Θεσσαλονίκη 6. 4. 2016

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες:

Αναπληρωτές Υπουργούς και Πληροφορίες: Αναρτητέα στο διαδίκτυο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4169 15 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 369 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 0,420 στρ. στη θέση «Αγ. Τριάδα Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739 Τεύχος Α 94/27.05.2016 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2739 εξουσιοδότηση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να θεσπίζει κάθε αναγκαία πράξη και να ρυθμίζει κάθε σχετικό ζήτημα.» Άρθρο 152 Καταργούμενες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ Β: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ ( ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ) Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8 Ημ/νια Έκδοσης:22.10.2012 1:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 4:ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6:ΑΑ ΔΕΛΤΙΟΥ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2014 T:#211#770#0#670! F:#211#770#0#671! E:!info@gmlaw.gr! W:!www.gmlaw.gr! Πινδάρου!7,!10671!Αθήνα! Δοµή Εισήγησης I. Άρση περιορισµών συµµετοχής εργοληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - "ΣΜΕ"

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ - ΣΜΕ Ξενοκράτους 31, 106 76 Αθήνα ΤΗΛ.: 21 07253112 FAX: 21 07235531 E-mail : sme@tee.gr Προς :Tον Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων κ. ηµ. Ρέππα. Αθήνα, 29.01.2010 Αρ. Πρωτ. : 439 Θέµα :Αναµόρφωση Θεσµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 04/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Για να µπορεί το δηµόσιο να έχει έγκαιρα ολοκληρωµένε και άρτιε µελέτε πρέπει, εκτό από τα αναφερόµενα στο βασικό θεσµικό πλαίσιο, να ισχύουν και τα ακόλουθα :

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05.

Θ Ε Μ Α : Οδηγίες για την θεσµοθέτηση αποφαινοµένων και γνωµοδοτούντων οργάνων στις συµβάσεις του ν. 3316/05. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Ν. ΣΥΡΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΟΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Ν. ΣΥΡΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΟΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Ν. ΣΥΡΟΥ, ΣΙΦΝΟΥ, ΚΙΜΩΛΟΥ, ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΟΤΑ ΜΥΚΟΝΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, ζητούμενο πολλών ετών και καθοριστικής σημασίας έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Εθνικό Κτηματολόγιο

ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Εθνικό Κτηματολόγιο ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Εθνικό Κτηματολόγιο Αθήνα, 22 Μαΐου 2008 1 Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ Για το Εθνικό Κτηματολόγιο Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ.

Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ. Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ. ΠΡΟΣ: To Γεωτεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Βενιζέλλου 64 Τ.Κ. 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Υπ όψη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα