Από το Δασικό Κτηματολόγιο στους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Από το Δασικό Κτηματολόγιο στους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο"

Transcript

1 Από το Δασικό Κτηματολόγιο στους Δασικούς Χάρτες και το Δασολόγιο Δημήτρης Παλάσκας, Δρ. Δασολογίας Βάιος Μπλιούμης*, Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Χριστοδούλου *, Αν. Καθηγητής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Δασικοί Χάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου καθιερώθηκαν με το ν.2664/98 Περί Εθνικού Κτηματολογίου αντικαθιστώντας τις μέχρι τότε παράλληλες θεσμοθετημένες δασικές χαρτογραφήσεις του Δασικού Κτηματολογίου και του Δασολογίου. Το Δασολόγιο, όρος καινοφανής στη δασολογική επιστήμη, επανήλθε στο προσκήνιο αρχικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 και στη συνέχεια με το νέο δασικό νόμο. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται κυρωμένων οριστικών Δασικών Χαρτών και Δασολογίου, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς μόνο κατά περίπτωση πιστοποιητικά περί του δασικού ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων (Πράξεις Χαρακτηρισμού). Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύγκριση μεταξύ των κατά καιρούς θεσμοθετημένων δασικών χαρτογραφήσεων περιλαμβανομένου και του κόστους εκπόνησης, παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι λόγοι σχετικά με την αδυναμία της Πολιτείας να προβεί στην οριστική επίλυση του καθορισμού του δασικού χώρου, αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του Δασολογίου ως μέσου αποτελεσματικής καταγραφής και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων και γίνεται μια προσπάθεια τεκμηρίωσης της αναγκαιότητας απεμπλοκής του Δασολογίου από το έργο των Δασικών Χαρτών, έργα τα οποία αμφότερα αποτελούν προϋπόθεση μακροχρόνιου αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δασολόγιο, Δασικοί Χάρτες, κτηματογράφηση, Πράξεις Χαρακτηρισμού, ενδικοφανής διαδικασία, άρθρο 24, κόστος χαρτογραφήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος ενσωμάτωσε στο άρθρο 24 την επιτακτική ανάγκη και υποχρέωση του Κράτους να προβεί στη σύνταξη του Δασολογίου. Ο όρος «Δασολόγιο» είναι καινοφανής για τη δασολογική επιστήμη 1 και δεν συναντάται σε άλλες χώρες με την έννοια και το περιεχόμενο που του έχει αποδοθεί κατά καιρούς στην Ελλάδα, για τους λόγους που θα αναλυθούν στη συνέχεια. Η σύνταξη του Δασολογίου θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με τα άρθρα 11, 12 και 13 του ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) κατ εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το π.δ. 1141/80 (ΦΕΚ 288/Α) «Περί φωτογραφήσεως και χαρτογραφήσεως των δασών και δασικών εκτάσεων και δασολογίου της Χώρας», όπου και εξειδικεύτηκαν ορισμένα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα. Της θεσμοθέτησης του Δασολογίου προηγήθηκε η θεσμοθέτηση του Δασικού Κτηματολογίου με το ν. 248/76 (ΦΕΚ 6/Α) διαδικασίες οι οποίες θεωρήθηκαν ότι εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς την περίοδο εκείνη και με την έννοια αυτή προβλέφθηκε να εξελιχθούν παράλληλα, παρ όλο που θεωρούνται ως παρεμφερείς Δασολόγος Phd, * Αναπλ. Καθηγητής, Αναπλ. Καθηγητής, Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., ΤΚ 54124, ΤΘ 242, Θεσσαλονίκη. 1 «Η υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής δασοπονίας. Προεπενδυσιακά έργα Δασικό Κτηματολόγιο». Κείμενο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 1

2 (Πετρέλης, 2003). Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία της Δ/νσης Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ, 2004), τα συνεργεία κτηματογράφησης του ν. 248/76 κατέγραψαν συνολικά στρ. σε 189 ΟΤΑ, εκ των οποίων το 75,7% είναι δάση και δασικές εκτάσεις, χωρίς όμως οι καταρτισθέντες χάρτες να κυρωθούν και να καταστούν οριστικοί. Από την άλλη, τα 100 προβλεπόμενα συνεργεία του π.δ. 1141/80 δεν συγκροτήθηκαν ποτέ, ελλείψει πιστώσεων ή άλλων παραγόντων. Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να αναφερθεί ότι ο νομοθέτης του 1979, αξιολογώντας ορθά τις ενδεχόμενες δυσκολίες για την κατάρτιση του Δασολογίου σε πανελλαδικό επίπεδο, προέβλεψε μια ειδική ενδικοφανή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο, ανεξάρτητη της Κτηματογράφησης, η οποία υποκαθιστά πλήρως το Δασολόγιο, αφού περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σύνταξη του Δασολογίου, όταν αυτό θα υλοποιούνταν σε ευρεία κλίμακα. Η διαδικασία αυτή του άρθρου 14 του ν. 998/79 (έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού) λειτούργησε ικανοποιητικά για πολλά χρόνια, αν και ελλιπώς για ένα διάστημα, με τη μορφή της έκδοσης Βεβαιώσεων 2 από τα Δασαρχεία. Ωστόσο, με αφορμή αμφιλεγόμενες περιπτώσεις που έχουν λάβει αρνητική δημοσιότητα, η διαδικασία αυτή έχει κατακριθεί ως διαδικασία «αποχαρακτηρισμού» των δασών, λόγω του γεγονότος ότι η πλειονότητα των αιτήσεων αφορά μη δασικές εκτάσεις (κυρίως αγροτεμάχια), ενώ οι περιπτώσεις εκτάσεων που κρίνονται αρχικά ως δασικές, στη συνέχεια αναιρούνται από τις Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται πληθώρα αιτημάτων και εκδηλώνεται η προφανής αδυναμία των δασικών υπαλλήλων να ανταποκριθούν στις χρονικές προθεσμίες, με αποτέλεσμα να έχουν επιληφθεί οι αρμόδιες Αρχές, προτείνοντας στην Πολιτεία τα κατάλληλα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και η σύνταξη του Δασολογίου (ΣτΠ 2006α, 2006β, ΣΕΕΔ 2002). Με την ανελλιπή όμως εφαρμογή της διαδικασίας του χαρακτηρισμού των εκτάσεων εδώ και 30 χρόνια έχει προκύψει ένα τεράστιο όφελος και μια αναμφισβήτητη κληρονομιά: η νομολογία των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων και ειδικά του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα οποία με αφορμή συγκεκριμένες περιπτώσεις προσφυγών έχουν εξετάσει ενδελεχώς ένα πλήθος ζητημάτων και λεπτομερειών που αφορούν το χαρακτηρισμό των δασών και των δασικών εκτάσεων. Με την ιστορική απόφαση 2818/1997, το ΣτΕ ακύρωσε την παράλειψη της Διοίκησης να προβεί στη σύνταξη του Δασολογίου, υποχρεώνοντας το Κράτος να το πράξει σε εύλογο χρονικό διάστημα, κρίνοντας περί αυτού ότι η κατάρτιση του Δασολογίου είναι ανεξάρτητη και αποσυνδεδεμένη από το Εθνικό Κτηματολόγιο, έργο εκ της φύσεώς του χρονοβόρο και επίπονο, λόγω των άλυτων ιδιοκτησιακών προβλημάτων (Παλάσκας, 2007). Εξάλλου και οι ίδιες οι Πράξεις Χαρακτηρισμού δεν προβαίνουν στην εξέταση ιδιοκτησιακών ζητημάτων. Με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 2664/98 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 275/Α) καθιερώθηκε μια νέα διαδικασία καταγραφής και χαρτογράφησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου με τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών, ενώ με τις παρ. 14 και 15 του άρθρου 28 καταργήθηκαν οι σχετικές διατάξεις των ν. 248/76 (Δασικό Κτηματολόγιο) και 998/79 (Δασολόγιο), παραβλέποντας ουσιαστικά τις επιταγές της απόφασης 2818/97 του ΣτΕ. Παρά την προσπάθεια του κοινού νομοθέτη να καταργήσει τον ακυρωτικό δικαστή, όλες οι αποφάσεις του ΣτΕ που αφορούν το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασικών, ακόμα και μετά το 1998 συνέχισαν να εκδίδονται με σκεπτικό επί τη βάσει των καταργηθέντων διατάξεων περί Δασολογίου. Για τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών οι πρώτες Τεχνικές Προδιαγραφές εκδόθηκαν με την Υ.Α /506/ (ΦΕΚ 1358/Β). Οι προδιαγραφές αυτές συμπληρώθηκαν και βελτιώθηκαν άτυπα αρκετές φορές με αποτέλεσμα την έκδοση νέων με 2 η διαφορά των Βεβαιώσεων (εγγράφων των Δασαρχείων πληροφοριακού χαρακτήρα) με τις Πράξεις Χαρακτηρισμού αφορά μόνο στην τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας 2

3 την Υ.Α /754/2007 (ΦΕΚ 1811/Β), οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα. Από τις προδιαγραφές αυτές προκύπτει ότι το σύστημα ταξινόμησης των εκτάσεων διαφέρει σημαντικά από τον προτεινόμενο τρόπο στα πλαίσια του Δασολογίου, που ήδη υλοποιείται με τις Πράξεις Χαρακτηρισμού, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νομικού κενού, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών 3. Τον Απρίλιο του 2001 το Δασολόγιο επανέρχεται δυναμικά με την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, στα πλαίσια μιας προσπάθειας εξευμενισμού των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την αναθεώρηση αυτή. Στο ίδιο πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί η συμπερίληψη σχεδόν αυτούσιου του κατά ΑΕΔ (1999) ορισμού του δάσους στην ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 24. Κατ εκτέλεση του αναθεωρηθέντος άρθρου 24, το Δασολόγιο θεσμοθετείται εκ νέου με το άρθρο 3 του ν. 3208/03 (ΦΕΚ 303/Α), ενώ με την Υ.Α /174/ («Καθορισμός διαδικασίας, τήρησης, κωδικοποίησης και ενημέρωσης του δασολογίου» ΦΕΚ 370/Β) εκδίδονται και οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Δασολογίου 4, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος, δεδομένου ότι: 1. για την κατάρτιση του Δασολογίου προϋποτίθεται η σύνταξη και κύρωση των Δασικών Χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου 2. οι Δασικοί Χάρτες που συντάχθηκαν την περίοδο (1ο και 2ο Πιλοτικό, 1ο κύριο Πρόγραμμα) δεν έχουν κυρωθεί, ενώ αβέβαιη θεωρείται η τύχη των Δασικών Χαρτών που ξεκίνησαν να συντάσσονται με το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε πολλές περιοχές που οι Δασικοί Χάρτες επικαλύπτονται με τους χάρτες του Δασικού Κτηματολογίου, οι τελευταίοι ενσωματώνονται ως έχουν, με κατάλληλες προσαρμογές (βλ. διαδικασία που αναφέρεται στο Παράρτημα της Υ.Α. 7414/754/2007). 3. ένας από τους λόγους μη κύρωσης των Δασικών Χαρτών είναι η αλλαγή του ορισμού του δάσους (άρθρο 1 του ν. 3208/03), και η επακόλουθη προσφυγή κατά της εγκυκλίου 90422/40/ για την προσαρμογή των Δασικών Χαρτών στο νέο ορισμό. Για το νέο ορισμό αποφασίστηκε τελικά να τεθεί προδικαστικό ερώτημα στο ΔΕΚ (ΣτΕ 3560/2008) σε μια πρωτόγνωρη 5 δικαστική περιπέτεια που μετρά ήδη 7 χρόνια και πλήθος αναβολές, αν και ήδη με τη 202/2005 η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ έχει καταστήσει το νέο ορισμό ανενεργό. Ανεξαρτήτως των παλινωδιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, η έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού από τα Δασαρχεία συνεχίζεται κανονικά ακόμα και σήμερα, χωρίς να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ως προς τον ορισμό του δάσους, ενώ έχουν προκύψει και μια σειρά από άλλα ζητήματα (π.χ. εποικιστικές εκτάσεις του ν. 3147/03), τα οποία αναδείχθηκαν με πρόσφατες υποθέσεις δικαστικών διεκδικήσεων εκτάσεων από μοναστήρια. Η πολυπλοκότητα των διατάξεων περί χαρακτηρισμού των εκτάσεων σε συνδυασμό με τα άλυτα ιδιοκτησιακά προβλήματα και τη δικομανή φύση των Ελλήνων φαίνεται ότι έχουν δημιουργήσει ανυπέρβλητα εμπόδια για την οριστική και τελεσίδικη κατάρτιση του Δασολογίου. Τη θεώρηση αυτή έρχεται να ενισχύσει η άγνοια των ληπτών αποφάσεων και 3 Η διαπίστωση αυτή αναφέρθηκε σε συνάντηση του συγγραφέα με υπηρεσιακούς παράγοντες της Δ/νσης Δασικών Χαρτών το Νοέμβριο του Το νομικό κενό δημιουργείται επειδή στους Δασικούς Χάρτες τα δάση και οι δασικές εκτάσεις αποτυπώνονται ενιαία, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η εφαρμογή διατάξεων για επιτρεπτές παρεμβάσεις σε δασικές εκτάσεις, όπως π.χ. με το άρθρο 13 του ν.1734/87 4 Οι ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης του Δασολογίου θεωρούνται μάλλον αποσπασματικές σε σύγκριση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Δασικών Χαρτών 5 χαρακτηριστικό της υπόθεσης αυτής είναι ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάσισε την έκδοση απόφασης ακόμα και μετά την απόσυρσης των εγκυκλίων έναντι των οποίων είχε ασκηθεί προσφυγή (Ελευθεροτυπία 5/7/09, Ναυτεμπορική 6/7/09). Ως γνωστόν η προσφυγή στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο γίνεται μόνο έναντι των πράξεων της διοίκησης (π.χ. εγκύκλιοι, προεδρικά διατάγματα) και όχι έναντι των Νόμων που ψηφίζει η Βουλή 3

4 των διαμορφωτών της κοινής γνώμης για τη διαφορετική και μοναδική φύση του Δασολογίου ως αναπτυξιακού έργου, συγχέοντάς το είτε με τους Δασικούς Χάρτες, είτε με άλλα έργα που χρηματοδοτήθηκαν (π.χ. Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων) ή πρόκειται να ενταχθούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και διεξοδική ανάλυση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ του Δασικού Κτηματολογίου, των Δασικών Χαρτών και του Δασολογίου, καθώς και η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας αλλαγής του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει την κύρωση των Δασικών Χαρτών ως προϋπόθεση για τη σύνταξη του Δασολογίου. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Για την περιγραφή και σύγκριση μεταξύ του Δασικού Κτηματολογίου, των Δασικών Χαρτών και του Δασολογίου χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικές πηγές από την κατά καιρούς ισχύουσα νομοθεσία, όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθώς και στοιχεία από τη μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή στην πράξη και την υλοποίηση των έργων αυτών. Η συγκριτική ανάλυση μεταξύ των τριών κύριων μεθόδων καταγραφής του δασικού χώρου επικεντρώθηκε στα παρακάτω τέσσερα σημεία: 1. φορέας υλοποίησης οργάνωση χρηματοδότηση 2. σκοπός περιεχόμενο κατηγορίες ταξινόμησης των εκτάσεων 3. μεθοδολογία χαρτογράφησης και προδιαγραφές 4. διόρθωση ανάρτηση ενημέρωση 5. κόστος επίσημα τιμολόγια προγραμμάτων Λόγω της έλλειψης πραγματικών στοιχείων και εμπειρίας για την υλοποίηση στην πράξη του Δασολογίου, λήφθηκε υπόψη η εμπειρία από τη σύνταξη των Πράξεων Χαρακτηρισμού, δεδομένου ότι, όπως αναφέρθηκε, λειτουργούν ως υποκατάστατο (προσωρινά) του Δασολογίου. Χρήσιμα στοιχεία για τις σύνθετες περιπτώσεις έκδοσης Πράξεων Χαρακτηρισμού προκύπτουν από τη μελέτη της πλούσιας νομολογίας που σχετίζεται με τα θέματα χαρακτηρισμού των εκτάσεων κατά τη δασική νομοθεσία. Με τη συστηματική μελέτη των αντιπροσωπευτικότερων περιπτώσεων της νομολογίας καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση των προτεινόμενων αλλαγών προκειμένου η σύνταξη του Δασολογίου να ξεκινήσει άμεσα, ανεξαρτήτως της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Σύγκριση των θεσμοθετημένων δασικών χαρτογραφήσεων α) Φορέας υλοποίησης οργάνωση χρηματοδότηση Για την κτηματογράφηση στα πλαίσια του Δασικού Κτηματολογίου προβλέπονταν η συγκρότηση μέχρι 15 συνεργείων κτηματογράφησης, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός των συνεργείων για την κατάρτιση του Δασολογίου ήταν 100, σύμφωνα με το π.δ. 1141/80, δηλ. ένα περίπου ανά Δασαρχείο (Πίνακας 1). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το έργο εκτελείται με αυτεπιστασία και πόρους από τη χρηματοδότηση για τη Δασοπονία (Κρατικός Προϋπολογισμός, Π.Δ.Ε., Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών κ.λπ). Για τους Δασικούς Χάρτες προβλέπεται η δυνατότητα εκπόνησης από το προσωπικό των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών επιπέδου Νομού, η στελέχωση και ο εξοπλισμός των οποίων καθορίστηκε από το π.δ. 187/2000 (ΦΕΚ 176/Α) (Πίνακας 2). Στην πράξη οι μονάδες αυτές ανέλαβαν μόνο τον έλεγχο και τη διόρθωση των Δασικών Χαρτών που εκπονήθηκαν από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι έχουν αποδυναμωθεί λόγω της τοποθέτησης του προσωπικού σε άλλες υπηρεσιακές μονάδες. Στις αρμοδιότητες των 4

5 Τμημάτων αυτών περιλαμβάνεται σήμερα και η κατάρτιση του Δασολογίου, μετά την κύρωση των Δασικών Χαρτών. β) Σκοπός περιεχόμενο κατηγορίες ταξινόμησης των εκτάσεων Οι Κτηματικοί Χάρτες του Δασικού Κτηματολογίου συντάχθηκαν με σκοπό την αποτύπωση και καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των δασών και δασικών εκτάσεων, ενώ αντίθετα οι Δασικοί Χάρτες και το Δασολόγιο αποτυπώνουν μόνο το (νομικό) χαρακτήρα και τη μορφή των εκτάσεων, χωρίς να εξετάζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή να θίγουν δικαιώματα ιδιωτών ή του Δημοσίου. Με την εφαρμογή του τεκμηρίου της κυριότητας του Δημοσίου στις εκτός σχεδίου περιοχές, το βάρος της απόδειξης πέφτει αποκλειστικά στους πολίτες, για τις χαρακτηριζόμενες ως δασικές εκτάσεις. Ως προς τα στοιχεία που καταγράφονται, οι Δασικοί Χάρτες έχουν μεγάλη ομοιότητα με τους Κτηματικούς Χάρτες, αφού ταξινομούν τις εκτάσεις σε 4 κύριες κατηγορίες που προκύπτουν από τη σύγκριση του χαρακτήρα στο παρελθόν (κατά κανόνα στο έτος 1945) και κατά τη στιγμή της χαρτογράφησης. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής: Ανέκαθεν δάση και δασικές εκτάσεις (ΔΔ) Εκχερσώσεις (ΔΑ) Δασώσεις (ΑΔ) Ανέκαθεν άλλης μορφής εκτάσεις (ΑΑ). Όπως αναφέρθηκε, στο Μητρώο Καταγραφής του Δασικού Κτηματολογίου καταχωρούνται πληροφορίες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων, ενώ επιπλέον καταγράφονται και καταχωρούνται τα υπομνήματα που έχουν υποβληθεί από τους πολίτες κατά το πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης. Στους Δασικούς Χάρτες, εκτός από τις παραπάνω 4 κατηγορίες, αποτυπώνονται οι διοικητικές πράξεις και τα άλση εντός σχεδίου πόλεως. Οι επιπλέον κατηγορίες είναι: ΠΑ: Πράξη Χαρακτηρισμού μη δασική ΠΔ: Πράξη Χαρακτηρισμού δασική ΑΝ: Δασωτέες αναδασωτέες εκτάσεις ΑΛ: Άλση και Πάρκα εντός σχεδίου πόλεως Ένα επιμέρους προϊόν των Δασικών Χαρτών αποτελεί και ο Πρόσφατος Ορθοφωτοχάρτης, στον οποίο διακρίνονται με ειδικές κατηγορίες οι δημόσιες χορτολιβαδικές (μη δασικές) εκτάσεις. Έτσι, προκύπτουν ακόμα 3 κατηγορίες (ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ και ΠΑ, ΠΧ κατ αντιστοιχία με τις ανωτέρω κατηγορίες των Δασικών Χαρτών). Στον Ορθοφωτοχάρτη του 1945/1960, ο οποίος αποτελεί επίσης ξεχωριστό προϊόν των Δασικών Χαρτών, περιλαμβάνονται μόνο οι 3 βασικές κατηγορίες, δηλ. «Δ», «Α» και «Χ». Άλλου είδους πληροφορίες δεν προβλέπονται κατά τη σύνταξη των Δασικών Χαρτών, εκτός εκείνων που απαιτούνται για την τεχνική και τοπολογική πληρότητα των βάσεων δεδομένων (έκταση, περίμετρος, κωδικός ΟΤΑ, κωδικοποίηση πολυγώνων κ.λπ). Το Δασολόγιο είναι περισσότερο σύνθετο από άποψη εκτάσεων που οριοθετούνται και πληροφοριών που καταγράφονται, ενώ υπάρχουν και διαφοροποιήσεις μεταξύ του παλαιού (ν. 998/79) και νέου (ν. 3208/03) Δασολογίου. Με τις Τεχνικές Προδιαγραφές εξειδικεύτηκαν και καταγράφηκαν συστηματικά οι πρόνοιες των παλαιότερων νομοθετημάτων (κατηγορίες του άρθρου 3 του ν. 998/79, είδος, πυκνότητα, μείξη καθώς και κάθε άλλη προσδιοριστική λεπτομέρεια), καθώς ορίστηκαν 6 διαφορετικά είδη οριογραμμών και 11 ενότητες πληροφοριών των πολυγώνων. Βασικό επίπεδο χαρτογράφησης του Δασολογίου ορίζεται το πολύγωνο βλάστησης, το οποίο ανήκει σε μία από τις 6 κατηγορίες οριογραμμών. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι με το πολύγωνο βλάστησης η ταξινόμηση των δασικών εκτάσεων ξεκινάει από τη δασική μερίδα (διαχειριζόμενο δάσος ή γεωγραφική ενότητα ΟΤΑ) και φτάνει μέχρι το κύριο δασοπονικό είδος. Επιπλέον, στο Δασολόγιο περιλαμβάνονται οι κυρωμένες οριογραμμές των Δασικών Χαρτών (ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ κ.λπ.). Όλες οι πληροφορίες του 5

6 Δασολογίου καταχωρούνται στο Βιβλίο Δασολογίου, το οποίο στη σύγχρονη μορφή του αντιστοιχεί σε μια πλήρη βάση δεδομένων. Σημειώνεται ότι στο Δασολόγιο με την αρχική του μορφή περιλαμβάνονταν και η ταξινόμηση των εκτάσεων με βάση το άρθρο 4 του ν. 998/79 (κατηγορίες δασών, όπως παραγωγικά, προστατευτικά κ.λπ.). Επιπλέον, δεν διευκρινίζονταν εάν η οριοθέτηση των εκτάσεων θα σταματούσε στη διάκριση των κατηγοριών των άρθρων 3 και 4 του ν.998/79, ή εάν θα επεκτείνονταν στην οριοθέτηση δασοπονικών ειδών, κλάσεων πυκνότητας κ.λπ. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά ο τρόπος ταξινόμησης για όλες τις περιπτώσεις των δασικών χαρτογραφήσεων που αναφέρθηκαν. γ) μεθοδολογία χαρτογράφησης και προδιαγραφές Για την εκπόνηση των Κτηματικών Χαρτών του Δασικού Κτηματολογίου αφιερώθηκε σημαντικός χρόνος στις εργασίες πεδίου, όπου τα συνεργεία κτηματογράφησης, με αξιόπιστες τοπογραφικές μεθόδους (ταχυμετρική αποτύπωση) αποτύπωσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα οριογραμμών κυρίως σε περιοχές με υποβληθέντα υπομνήματα, καθώς και όπου η φωτοερμηνεία δεν παρείχε ακριβείς εκτιμήσεις (Φραγκισκάκης, 1999). Τα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα που κατασκευάστηκαν με τις μεθόδους εκείνης της εποχής εκτιμάται ότι δεν παρείχαν αξιόπιστη γεωμετρική ακρίβεια, συγκρινόμενα με τα υπόβαθρα που παράγονται με τις σύγχρονες μεθόδους. Δυστυχώς, σήμερα δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί ποιες οριογραμμές προέρχονται από ταχυμετρική αποτύπωση και ποιες από φωτοερμηνεία και οριοθέτηση στα υπόβαθρα 6. Επιπλέον, η οριοθεσία των εκτάσεων γίνεται σε μία φάση στα πρόσφατα υπόβαθρα, λαμβάνοντας υπόψη τις αεροφωτογραφίες του Στις εργασίες πεδίου χρησιμοποιούνται τοπικοί οριοδείκτες, ενώ καλούνται και οι όμοροι ιδιοκτήτες. Οι Δασικοί Χάρτες παράγονται κυρίως με τη στερεοσκοπική παρατήρηση των αεροφωτογραφιών και απόδοση των οριογραμμών επί των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών σε δύο ανεξάρτητες φάσεις: μία για τις ιστορικές Α/Φ και μία για τις πρόσφατες. Στη συνέχεια οι οριογραμμές των δύο χρονικά ανεξάρτητων χαρτογραφήσεων συντίθενται απαλείφοντας τις όποιες αποκλίσεις προέρχονται λόγω διαφορετικών υποβάθρων, κατά την κρίση του μελετητή, διατηρώντας όμως τη θέση των γραμμών στα πρόσφατα υπόβαθρα, τα οποία και θεωρούνται περισσότερο αξιόπιστα. Οι εργασίες πεδίου περιορίζονται κυρίως στον έλεγχο της φωτοερμηνείας. Από καμία προβλεπόμενη διαδικασία δεν διασφαλίζεται η πραγματοποίηση των αυτοψίων, πλην από τον υποχρεωτικό έλεγχο ακρίβειας, σύμφωνα με της Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης, η πραγματικά φωτοερμηνευόμενη έκταση περιορίζεται ανάλογα με την ύπαρξη διοικητικών πράξεων, σχεδίων πόλεως, εποικιστικών και κτηματογραφημένων εκτάσεων, οπότε και γίνεται αυτούσια ενσωμάτωση ή προσαρμογή των οριογραμμών στα υπόβαθρα. Η εξάρτηση της χωρικής ακρίβειας των οριογραμμών στους Δασικούς Χάρτες από την ακρίβεια των υποβάθρων είναι καθοριστικής σημασίας και αναπόφευκτη, λόγω της απεικόνισης του υπόβαθρου του ορθοφωτοχάρτη στις εκτυπώσεις, σε αντίθεση με το Δασικό Κτηματολόγιο, του οποίου οι Κτηματικοί Χάρτες ήταν θεματικοί (χωρίς υπόβαθρο). Για τη μεθοδολογία παραγωγής του Δασολογίου και με βάση τις προδιαγραφές του 1980 αυτό θα περιλάμβανε σημαντικό μέρος εργασιών πεδίου, δεδομένου ότι είχε προβλεφθεί, εκτός του τοπογραφικού εξοπλισμού, η επιτόπια (εκ του σύνεγγυς) φωτογράφηση, η οποία αποτελεί αδιάψευστο τεκμήριο για την επιτόπια αποτύπωση οριογραμμών. Από τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές δεν διευκρινίζεται ο προσανατολισμός της μεθοδολογίας, αν και εκτιμάται ότι θα αξιοποιούνται μάλλον οι μέθοδοι της τηλεπισκόπησης. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία σύνταξης Πράξεων Χαρακτηρισμού, καταξιωμένη επιστημονικά και εφαρμοζόμενη για πολλά χρόνια από τη μεγάλη πλειοψηφία του δασικού 6 Φραγκισκάκης, Ν., προφορική επικοινωνία 6

7 προσωπικού, μπορεί να αποτελέσει έναν οδηγό για τη σύνταξη του Δασολογίου. Η μεθοδολογία που ακολουθείται περιλαμβάνει κατά κανόνα τη διαχρονική έρευνα αρχείου (για τις οριακές περιπτώσεις η έρευνα καλύπτει όλες τις χρονικές στιγμές που υπάρχουν διαθέσιμες αεροφωτογραφίες), τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών, την αυτοψία και τη σύνταξη ειδικής, επαρκώς αιτιολογημένης έκθεσης με αναφορά σε όλα τα στοιχεία που συμβάλλουν στην απόδοση του χαρακτηρισμού (μορφολογία εδάφους, ίχνη καλλιέργειας, είδη, μαρτυρίες κ.λπ). Η διαδικασία διευκολύνεται εν μέρει από το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός αποδίδεται σε ήδη οριοθετημένη έκταση (με βάση εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με σχετική οδηγία των Δασικών Υπηρεσιών), χωρίς να αποκλείεται η διάκριση, οριοθέτηση και χαρακτηρισμός επιμέρους τμημάτων στην έκταση αυτή, ανάλογα με τη βλαστητική της κατάσταση. Οι παραπάνω ομοιότητες και διαφορές απεικονίζονται συνοπτικά στον Πίνακα 4. δ) διόρθωση ανάρτηση ενημέρωση Ο έλεγχος και η διόρθωση των χαρτών πραγματοποιείται όταν αυτοί δεν συντάσσονται με αυτεπιστασία αλλά με ανάθεση σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Το σύστημα αυτό λειτούργησε και λειτουργεί ήδη στα πλαίσια σύνταξης των Δασικών Χαρτών, οι οποίοι με τις αρχικές προδιαγραφές (του 1999) δεν προέβλεπαν ποιοτικά κριτήρια των παραδοτέων (ως προς την ακρίβειά τους) με αποτέλεσμα τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων, πολλές φορές, να αναμορφώνουν πλήρως το περιεχόμενο των χαρτών στο στάδιο των διορθώσεων. Πλέον προβλέπεται δειγματοληπτικός έλεγχος ακρίβειας με απαιτούμενη ακρίβεια 90% (διάστημα εμπιστοσύνης 95%), Ωστόσο, ο προτεινόμενος έλεγχος ακρίβειας είναι μάλλον μη ρεαλιστικός και ανεπαρκής (Παλάσκας, 2009). Ένα δεύτερο στάδιο διορθώσεων προκύπτει κατά τη διαδικασία της ανάρτησης των χαρτών, όταν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις έναντι του περιεχομένου. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού διασφαλίζει τα δικαιώματα των ιδιωτών έναντι του Δημοσίου, ενώ με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποκαλυφθούν ακόμα και προφανή λάθη που διέφυγαν του ελέγχου. Το δικαίωμα αυτό ασκείται σε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Η διάρκεια της ανάρτησης ήταν 30 ημέρες για το Δασικό Κτηματολόγιο και το Δασολόγιο του ν.998/79, ενώ η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων 2 μήνες, μετά την οποία επέρχεται τελεσιδικία. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονταν αντίστοιχα σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ως εξής: στο Ειρηνοδικείο και το Πολυμελές Πρωτοδικείο, για το Δ. Κτηματολόγιο στην Α Βάθμια και Β Βάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΔΑ) για το Δασολόγιο (Πράξεις Χαρακτηρισμού) 7. Μετά την παρέλευση 3 μηνών, που αποτελεί τη νόμιμη προθεσμία για την έκδοση απόφασης, θεωρείται ότι οι Επιτροπές έχουν απορρίψει σιωπηρά την προσφυγή. Αντίθετα, για τα δικαστήρια εξέτασης των προσφυγών του Δασικού Κτηματολογίου δεν είχε προβλεφθεί χρονικός περιορισμός, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν μακροχρόνιες δικαστικές διεκδικήσεις, που εμπόδισαν στην πράξη την κύρωση των Κτηματικών Χαρτών. Προσφυγή κατά της Β βάθμιας ΕΕΔΑ γίνεται στο ΣτΕ. Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται για τους Δασικούς Χάρτες, χωρίς να έχει γίνει ανάρτηση μέχρι στιγμής. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι 45 ημέρες από την ανάρτηση του χάρτη, ενώ η επιτροπή εξέτασης αυτών αποτελείται από ένα δασολόγιο (ως Πρόεδρο), ένα γεωπόνο και ένα μηχανικό και έχει προθεσμία 2 μηνών για την έκδοση απόφασης. Στα καινούρια προγράμματα σύνταξης Δασικών Χαρτών προβλέπεται ότι η 7 Οι επιτροπές αυτές έχουν τριμελή σύνθεση και αποτελούνται από ένα δικαστικό (προϊστάμενο Πρωτοδικών ή Πρόεδρο Εφετών), ένα δασολόγο (Διευθυντή ή Επιθεωρητή Δασών) και ένα γεωπόνο (Διευθυντή ή Επιθεωρητή Γεωργίας). 7

8 ανάρτηση θα πραγματοποιείται από τα ιδιωτικά μελετητικά γραφεία με ένα επιπλέον κόστος 15% (ΤΕΕ 2009). Για το Δασολόγιο του ν. 3208/03 δεν προβλέπεται διαδικασία διόρθωσης, ανάρτησης και υποβολής αντιρρήσεων, παρ όλο που η περαιτέρω διάκριση των κυρωμένων δασικών οριογραμμών σε δάση και δασικές εκτάσεις έχει βαρύνουσα σημασία, λόγω του διαφορετικού βαθμού προστασίας αυτών από τη δασική νομοθεσία και της κλιμάκωσης των επιτρεπτών παρεμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 1734/87 (ΦΕΚ 189/Α). Η σημασία της διάκρισης μεταξύ δάσους και δασικής έκτασης αναδείχθηκε πρόσφατα στην υπόθεση του δάσους της Ουρανούπολης (βλ. γνωμοδότηση 161/2008 ΝΣΚ). Η περιοδική συστηματική ενημέρωση και αναθεώρηση των χαρτών ορίζονταν με σαφήνεια μόνο στο π.δ. 1141/80 (Δασολόγιο), όπου αναφέρεται η 5ετής περίοδος ενημέρωσης για κάθε μερίδα δάσους. ε) κόστος θεσμοθετημένων χαρτογραφήσεων Οι διαφορές που χαρακτηρίζουν τα εξεταζόμενα εναλλακτικά θεσμοθετημένα κατά καιρούς προγράμματα δασικών χαρτογραφήσεων (φορέας υλοποίησης, σκοπός, μεθοδολογία κ.λπ) έχουν αντίκτυπο και στο κόστος αυτών ή στις προβλεπόμενες επίσης αμοιβές εκπόνησης. Σύμφωνα με τον Φραγκισκάκη (1999) το κόστος κτηματογράφησης στα πλαίσια του Δασικού Κτηματολογίου για μια τυπική κτηματική μονάδα στρ ανέρχεται σε δρχ (τιμές 1993). Με αναγωγή στη μονάδα επιφάνειας και σε σημερινές τιμές (2009), σύμφωνα με τα στοιχεία του τιμαρίθμου της ΕΛ.ΣΤΑΤ, προκύπτει ένα απολογιστικό κόστος της τάξης του 1,50 ευρώ/στρ., όπου περιλαμβάνονται μισθοί και αποζημιώσεις προσωπικού, αποσβέσεις παγίων κ.ά. Από μία μελέτη του ΤΕΕ (2005) το κόστος σύνταξης Δασικών Χαρτών των τριών πρώτων προγραμμάτων υπολογίσθηκε σε 3,00 ευρώ ανά στρέμμα δασικής έκτασης ή 3,45 /στρ δασικής έκτασης συμπεριλαμβανομένου του κόστους εξέτασης των ενστάσεων. Από τα απολογιστικά στοιχεία των προγραμμάτων, το κόστος αυτό αναλογεί σε 1,66 ευρώ ανά στρέμμα συνολικής επιφάνειας (Παλάσκας, 2009). Το τελευταίο είναι άμεσα συγκρίσιμο με το ισχύον τιμολόγιο σύνταξης Δασικών Χαρτών, στο οποίο καθορίζεται αμοιβή ίση με 1,00 ευρώ/στρ 8. συνολικής έκτασης (ΥΑ 11542/ /ΦΕΚ 405/Β) 9, αναπροσαρμοζόμενο τιμαριθμικά με έτος βάσης το Στο τιμολόγιο αυτό προστίθεται επιπλέον αμοιβή για αποτύπωση διοικητικών πράξεων.. Δεδομένης της μη υλοποίησης μέχρι σήμερα προγράμματος Δασολογίου, ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διαδικασία που το αντικαθιστά έως και σήμερα (Πράξεις Χαρακτηρισμού) κοστίζουν στο Δημόσιο περίπου 11 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο επιμεριζόμενο στη μονάδα επιφάνειας φτάνει τα 41,87 ευρώ/στρ (Παλάσκας, 2009). Στο κόστος αυτό δεν περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα των ιδιωτών (π.χ. σύνταξη τοπογραφικού) και αμοιβές των επιτροπών εκδίκασης των αντιρρήσεων. 2. Ειδικές αναφορές στη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας 8 Με την εφαρμογή της ανώτατης έκπτωσης που καθορίζεται από τη νομοθεσία ανάθεσης δημόσιων μελετών (ν. 3316/05, ΦΕΚ 42/Α), το παραπάνω τιμολόγιο υπόκειται σε έκπτωση που φτάνει το 20% (στην πράξη έχει καθιερωθεί να χρησιμοποιείται το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης) 9 Πριν από την έκδοση του ισχύοντος Κανονισμού το τιμολόγιο ανέρχονταν σε 1,20 ευρώ/στρ για Δασικούς Χάρτες οι οποίοι ανατίθενται από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και σε 1,25 ευρώ/στρ. περίπου για Δασικούς Χάρτες με φορέα ανάθεσης το ΥπΑΑΤ (η αρμοδιότητα αυτή ήδη μεταβιβάσθηκε στο ΥΠΕΚΑ). 8

9 Εκτός από την προαναφερθείσα απόφαση-σταθμό του ΣτΕ 2818/97, όπου τονίζεται η ανάγκη διαχωρισμού της κτηματογράφησης από τη σύνταξη του Δασολογίου, έχουν εκδοθεί μια σειρά από αποφάσεις που τεκμηριώνουν τα παρακάτω κομβικά σημεία σχετικά με το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής, σύμφωνα με το άρθρο 14 (Παλάσκας 2009): 1. θεμελιώδες κριτήριο για το χαρακτηρισμό μιας έκτασης ως δασικής αποτελεί η οργανική ενότητα της βλάστησης (απόφ. ΣτΕ 2086/1995) 2. θα πρέπει να υπάρχει πλήρης και επαρκής αιτιολόγηση με συγκεκριμένα στοιχεία που θα στηρίζουν την περί του χαρακτήρα κρίση (ΣτΕ 3220/1999) 3. ο χαρακτηρισμός κάθε έκτασης γίνεται αυτοτελώς και με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως προς τη μορφή και τη φυτική κάλυψη (απόφ. ΣτΕ 5234/1996) 4. ο χαρακτηρισμός αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, ή έστω την πρόσφατη πραγματική, και όχι τη μορφή στο παρελθόν, με αρμόδιο όργανο το Δασάρχη (απόφ. ΣτΕ 838/2002) 5. η διαδικασία του άρθρου 14 δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις που εκτάσεις κατά το παρελθόν δασικές έχουν απωλέσει τη δασική τους μορφή. Στην περίπτωση αυτή οι εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες με πράξη του Γ.Γ. Περιφέρειας (απόφ. ΣτΕ 2333/1999) 6. Η χρήση μιας έκτασης ή το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν επηρεάζουν την κρίση περί χαρακτηρισμού, εκτός αν βεβαιώνουν την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών ικανών να κλονίσουν το χαρακτηρισμό αυτό (ΣτΕ 2996/2003) Όπως όμως χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Ρόζο (2006), ενώ η νομοθεσία υπήρξε στα λόγια και ιδίως στο υψηλότερο (συνταγματικό) επίπεδο καινοτόμος, στην πράξη και στο χαμηλότερο επίπεδο (νομοθετικό) αποδείχθηκε συνεχιστής της οικονομικής αντίληψης του δάσους. Αντίθετα, η νομολογία είναι συνεπής, αναγκασμένη μάλιστα να αντιμετωπίζει νόμους που προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τετελεσμένες καταστάσεις. Από τα παραπάνω αναφερθέντα κομβικά σημεία της αναφερόμενης ως συνεπούς νομολογίας προκύπτει ότι μόνο με το Δασολόγιο θα μπορούσε να καλυφθεί επαρκώς το δεύτερο σημείο (πλήρης τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού) και μάλιστα όχι γενικά, για μια ευρύτερη έκταση, όπως πιθανότητα θα μπορούσε να αναφέρεται σε μια Τεχνική Έκθεση κατάρτισης Δασικών Χαρτών, αλλά εξατομικευμένα, σύμφωνα και με το τρίτο σημείο. Εξάλλου, από τα σημεία 4 και 5 προκύπτει ότι η διαφοροποίηση της διαδικασίας και της αρμοδιότητας ως προς το χρόνο της χαρτογράφησης (παρελθόν ή πρόσφατη κατάσταση), ενώ σύμφωνα με το 6ο σημείο, η γνώση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μια έκτασης είναι προαιρετική, αν και θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού. 3. Η περίπτωση του Έργου Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων Αν και η σύνταξη του Δασολογίου διέπεται καταρχάς από την αυστηρή προϋπόθεση της σύνταξης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών, αυτό δεν απέτρεψε την εκπόνηση και χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια ενός πρόδρομου, βοηθητικού έργου με τίτλο Οριοθέτηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων, το οποίο η ίδια η Δασική Υπηρεσία χαρακτήρισε ως αντιεπιστημονικό σε έγγραφο προς την Κτηματολόγιο Α.Ε. (απόφαση ΥπΑΑΤ αριθμ /371/ Δασικοί Χάρτες και Γ' ΚΠΣ ), εργοδότη του συγκεκριμένου έργου. Η χρησιμότητα και σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου έφτασε μέχρι και στην Ευρωβουλή (ερώτηση Ε4875/08). Το έργο ολοκληρώθηκε και, όπως είχε προβλεφθεί αρχικά, δεν αξιοποιήθηκε κατά τη μετέπειτα σύνταξη των Δασικών Χαρτών, αφού έγινε με ακατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές (ως προς τη μεθοδολογία εκπόνησης), δεν ελέγχθηκε επί της ουσίας από καμία αρμόδια υπηρεσία και τελικά παρέμεινε αναξιοποίητο. Σημειώνεται ότι τέτοιου είδους βοηθητικό έργο δεν προβλέπονταν μέχρι τη στιγμή της 9

10 προκήρυξής του από κανένα νομοθέτημα ή οδηγία, ενώ για την υποχρέωση σύνταξης του Δασολογίου αναφέρονται τόσο οι αποφάσεις του ΣτΕ, όσο και το ίδιο το Σύνταγμα, χωρίς να προκύπτει οποιαδήποτε προϋπόθεση. Με την ίδια φιλοσοφία, θα ήταν δυνατή η εκπόνηση ενός έργου πρόδρομου Δασολογίου το οποίο θα υποβοηθούσε ουσιαστικά την κατάρτιση Δασικών Χαρτών, εφ' όσον πραγματοποιούνταν με επιστημονικά αποδεκτές μεθόδους και περιορίζονταν μόνο στην καταγραφή και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Έτσι, οι εμφανιζόμενες με δασικό χαρακτήρα σήμερα εκτάσεις θα υπάγονταν άμεσα υπό την προστασία της δασικής νομοθεσίας, ενώ οι λοιπές εκτάσεις θα υπάγονταν σε διερεύνηση του χαρακτήρα τους στο παρελθόν από του Δασικούς Χάρτες. ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και με το ν.2664/98 η Πολιτεία προσπάθησε να δώσει μια νέα ώθηση στην επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος επίλυσης των ιδιοκτησιακών προβλημάτων και οριστικού καθορισμού της δημόσιας περιουσίας, καταργώντας τις προηγούμενες θεσμοθετημένες διαδικασίες του Δασικού Κτηματολογίου του ν.248/76 και του Δασολογίου του ν.998/79, σήμερα, 12 χρόνια μετά, δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος στο θέμα αυτό, αφού κανένας Δασικός Χάρτης δεν έχει καταστεί οριστικός. Επιπλέον, σημαντικά κονδύλια έχουν δαπανηθεί εν τω μεταξύ, αφού η Δασική Υπηρεσία έχει περιοριστεί πρακτικά στην παραλαβή και τον έλεγχο των Δασικών Χαρτών που καταρτίζονται από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, σε σύγκριση με το Δασικό Κτηματολόγιο που υλοποιήθηκε με αυτεπιστασία, ενώ και η έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού γίνεται χωρίς επιπλέον κόστος, αφού αξιοποιείται το υφιστάμενο δυναμικό της Δασικής Υπηρεσίας. Από τη σύγκριση πάντως του κόστους υλοποίησης των εναλλακτικών προγραμμάτων, υψηλότερη οικονομικότητα παρουσίαζε το (καταργηθέν) Δασικό Κτηματολόγιο, ενώ η (προσωρινή) διαδικασία των Πράξεων Χαρακτηρισμού στην πραγματικότητα κοστίζει πολύ ακριβά, αφού απασχολεί μεγάλο μέρος του επιστημονικού προσωπικού της Δασικής Υπηρεσίας στερώντας το από άλλα καθήκοντα (κόστος ευκαιρίας). Η σύνταξη του Δασολογίου υπονομεύτηκε αρχικά από την προσωρινή διαδικασία της έκδοσης των Πράξεων Χαρακτηρισμού χάρη στην οποία παρήχθη ιδιαίτερα πλούσια νομολογία σε θέματα χαρακτηρισμού δασών και δασικών εκτάσεων από το ΣτΕ και στη συνέχεια από τους Δασικούς Χάρτες, αφού η σύνταξη αυτών τέθηκε ως προϋπόθεση κατάρτισης του Δασολογίου για πρώτη φορά με το ν.3208/03. Η ανάρτηση και η κύρωση των Δασικών Χαρτών υπονομεύτηκε, μεταξύ άλλων, από την αλλαγή του ορισμού του δάσους και τις συνεπακόλουθες δικαστικές εμπλοκές, αν και με το ν.3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α') επανήλθε το προηγούμενο καθεστώς ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης, και έτσι αναμένεται λογικά, απεμπλοκή ως προς τον παράγοντα αυτόν τουλάχιστον, χωρίς να αποκλείονται μελλοντικά εμπόδια από τυχόν νέες προσπάθειες επανακαθορισμού του ορισμού του δάσους και της δασικής έκτασης. Όπως τονίζεται, εξάλλου, και από τους Schreuder et al. (2003), απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε προγράμματος χαρτογράφησης αποτελεί ο σαφής καθορισμός των κατηγοριών χαρτογράφησης. Παράλληλα, η δυνατότητα που παρέχεται από το Δασολόγιο για την καταγραφή των κρίσιμων εκείνων χαρακτηριστικών που καθορίζουν τη διάκριση μεταξύ δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (πυκνότητα, ύψος, είδος δέντρων, κ.ά) προσδίδει σε αυτό μια σημαντική ευελιξία όχι μόνο σε πιθανό επαναπροσδιορισμό της έννοιας του δάσους λαμβάνοντας υπόψη ότι το θέμα αυτό είναι αντικείμενο διεθνούς έρευνας, βλ. Schuck et al 2002 και Παλάσκας 2005 αλλά και στην εκτίμηση των επιπτώσεων από πιθανές μεταβολές των ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Η εκ του αποτελέσματος αποτυχία μετά από 40 χρόνια τόσο του Δασικού Κτηματολογίου όσο και των Δασικών Χαρτών προσφάτως να καταλήξουν σε κύρωση και οριστικοποίηση 10

11 είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, αφού η ανάρτηση και η κύρωση υπόκειται σε μεγάλο αριθμό ενστάσεων ή αντιρρήσεων και ενδεχομένως προσφυγών σε δικαστικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι ο δρόμος για τη σύνταξη του Δασολογίου παραμένει μακρύς και αβέβαιος, εφ' όσον η σύνταξή του συνεχίζει να εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η υλοποίηση ενός άλλου έργου (των Δασικών Χαρτών) και οι άγνωστες αντιδράσεις μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων σε σχέση με τα στοιχεία του έργου αυτού. Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και το φαινομενικά απλό ζήτημα της επίσημης καταγραφής των υφιστάμενων σήμερα δασών και δασικών εκτάσεων, που αποτελούν ένα σημαντικό μέρος των συνολικών εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία, παραμένει υπό την ομηρία της οριστικής επίλυσης των ιδιοκτησιακών προβλημάτων στην Ελλάδα, με προφανή αντίκτυπο στο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, ενώ ο πραγματικός χαρακτήρας του Δασολογίου ως δυναμικής και ολοκληρωμένης τράπεζας πληροφοριών στερεί σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως έχει τονιστεί από τους Palaskas and Stamou (2006). SUMMARY From the Forest Cadastre to the Forest Maps and Dasologio D. Palaskas, V. Blioumis* *, A. Christodoulou* The National Cadastre's Forest Maps were established with Law n.2664/98 On National Cadastre replacing the until then parallel forest mapping projects of Forest Cadastre and Dasologio. The Dasologio, a novel term in forest science, came back initially due to the constitutional revision of the year 2001 and afterwards by the new Forest Law. Nevertheless, Greece keeps on lacking certified definitive Forest Maps and Dasologio providing to the interested bodies only in-case certificates of the forested or non-forested character of the land areas (Acts of Characterization). In this paper a comparison is made of the occasionally established forest mappings, the main reasons of State's weakness to define the forest areas are presented, the distinctiveness of Dasologio is explained as an effective mean of the forest area's registration and protection and an effort is made to validate the necessity of Dasologio 's disengagement from the forest maps. Both projects are considered as a prerequisite of the country s long time development perspective. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Παλάσκας, Δ., Έννοιες και ορισμοί του δάσους: Εκ του πονηρού ή εκ του μη επιστητού; Δικτυακός τόπος ΝΟΜΟΣ + ΦΥΣΗ (www.nomosphysis.org.gr) Παλάσκας, Δ., Το Δασολόγιο και η ΣτΕ. Άρθρο στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Δασικής Οικονομικής (http://aeiforia.for.auth.gr) Παλάσκας, Δ., Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων. Η περίπτωση του Δασολογίου. Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σελ. 319 Πετρέλης, Β., Δασικοί Χάρτες και Δασολόγιο. Εισήγηση στην Επιστημονική Ημερίδα Θέματα προστασίας δασών. Δεκέμβριος 2003, Θεσσαλονίκη Ρόζος, Ν., Η αντιμετώπιση από τη νομοθεσία και τη νομολογία ορισμένων ζητημάτων που αφορούν εκτάσεις με δασική βλάστηση. Δικτυακός τόπος ΝΟΜΟΣ + ΦΥΣΗ (http://www.nomosphysis.org.gr) * Laboratory of Forest Economics, Faculty of Forestry and Natural Environment, Thessaloniki, Greece 11

12 Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), 2006α. Προβλήματα διαδικασίας Πράξεων Χαρακτηρισμού. Ημερίδα Το δέντρο και το δάσος: κανόνες και διαδικασίες για την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. 28/11/2006, Αθήνα. Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ), 2006β. Επιστολή προς ΥπΑΑΤ με θέμα Οργανωτική πρόταση για τη βελτίωση του Δασαρχείου Πεντέλης. Απρίλιος 2006, Αθήνα Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔ) Έκθεση πεπραγμένων Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, σελ. 147 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Άξονες Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επιχειρησιακού Σχεδίου ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου. Ημερίδα: «Εθνικό Κτηματολόγιο: εμπειρίες και προοπτικές» , Αθήνα. Σελ. 65 και 3 Προσαρτήματα Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Επικαιροποίηση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2005 oλοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου. Νοέμβριος 2009, Αθήνα. Σελ. 74 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), Στατιστικά στοιχεία κτηματογράφησης ν.248/76 (αδημοσίευτα στοιχεία). Δ/νση Δασικών Χαρτών, Αθήνα. Φραγκισκάκης, Ν Παραγωγικότητα των συνεργείων δασικής κτηματογράφησης στο Ν. Χαλκιδικής. Διδακτορική διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σελ. 103 Palaskas, D. and Stamou, N., Social and economic benefits from compiling the forest data bank project (Dasologio) in Greece. ESDI: From Inspiration to Implementation. 12 th EC-GI&GIS Workshop June, Innsbruck, Austria Schreuder, H.T., Bain, S. and Czaplewski, R.C., Accuracy Assessment of Percent Canopy Cover, Cover Type and Size Class. USDA Forest Service. Rocky Mountain Research Station, Σελ. 10 Schuck, A., Päivinen, E., Hytönen, T. and Pajari, B., European Forest Institute 2002, Internal Report 6 Compilation of Forestry Terms and Definitions. Joensu, Finland. Σελ.48 12

13 Πίνακας 1. Φορέας υλοποίησης, οργάνωση και χρηματοδότηση Δασολογίου Table 1. Body of implement, organization and funding of Dasologio Περιγραφή Αριθμός συνεργείων Έδρα επίπεδο οργάνωσης Χρηματοδότηση Σύστημα εκπόνησης Δ. Κτηματολόγιο (ν. 248/76) μέχρι 15 (μέχρι 20 μέλη) ανάλογα με απόφ. Υπ.Γε. Πιστώσεις δασοπονίας Αυτεπιστασία Δασικοί Χάρτες (ν. 2664/98) 54 Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων Νομών και 13 Περιφερειών για εποπτεία (ν. 998/79 και π.δ. 1141/80) μέχρι 100, 5μελή Διεύθυνση Δασών Νομού Δασαρχείο Κτηματολόγιο ΑΕ.(Ειδικός Φορέας Δασών) Ανάθεση από ΥΠΕΧΩΔΕ ή ΥπΑΑΤ σε μελετητικά γραφεία κατηγ.24 Πιστώσεις δασοπονίας Αυτεπιστασία Δασολόγιο (ν και Τεχν.Προδ.) Τμήματα Δασικών Χαρτογρ. Νομού Δ. Δασών Νομού δεν προβλ. Αυτεπιστασία 13

14 Πίνακας 2. Εξοπλισμός και στελέχωση Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων (π.δ. 187/2000) και συνεργείων χαρτογράφησης (π.δ. 1141/80) Table 2. Equipment and staff of the Forest Mapping Departments (pd 187/00) and mapping workshops (pd 1141/80) Πόροι Τμ. Δασ. Χαρτ. Περιφ. Τμ. Δασ. Χαρτ. Νομού. Συνεργεία Δασολογίου Προσωπικό Δασολόγοι Δασοπόνοι 1 1 Οδηγοί Λοιποί ΤΕ Λοιποί ΔΕ Εξοπλισμός Φωτογραμμετρικός σταθμός ΝΑΙ ΝΑΙ Στερεοσκόπια GIS ΝΑΙ ΝΑΙ Όχημα 4Χ4 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Τοπογραφικός εξοπλισμός Εκτυπωτής Λοιπά Σύστημα GPS Σχεδιογράφος (plotter) Σαρωτής διαθετικών 2 Γεωδαιτικοί Σταθμοί (Total Station) Εκτυπωτής Α3 Ταχύμετρο, θεοδόλιχος, αποστασιόμετρο Φωτογραφική μηχανή 14

15 Πίνακας 3. Κατηγορίες ταξινόμησης εκτάσεων και οριογραμμές Δασικού Κτηματολογίου, Δασικών Χαρτών, παλαιού και νέου Δασολογίου Table 3. Area classification categories and boundary lines of the Forest Cadastre, F.Maps and Dasologio Περιγραφή κατηγοριών Δάση και δασικές εκτάσεις Χορτολιβαδικές εκτάσεις Διοικητικές Πράξεις Ιδιοκτησιακό καθεστώς Κατηγορίες άρθρου 3 Κατηγορίες δασών (άρθρο 4) Λοιπά στοιχεία (πολύγωνα) Λοιπά στοιχεία (οριογραμμή) Λοιπά στοιχεία (περιγραφή) Δ. Κτηματολόγ ιο (ν. 248/76) Δασικοί Χάρτες (ν. 2664/98 και Τεχν.Προδ.) Δασικός Χάρτης Πρόσφατος ΟΦΧ ΟΦΧ 1945 (ν. 998/79 και π.δ. 1141/80) ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΑΑ Δ, Α αναλύονται στις κατηγ. δεν προβλέπεται ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ Χ του άρθρου 3 ΟΧΙ ΠΑ, ΠΔ, ΑΛ, ΑΝ ΠΑ, ΠΔ, ΠΧ, ΑΛ, ΑΝ ΟΧΙ ΠΑ, ΠΔ, ΠΧ, ΑΛ, ΑΝ Δασολόγιο (ν και Τεχν.Προδ.) ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΑΑ ΝΑΙ ( 7 άρθρου 3) ΠΑ, ΠΔ, ΑΛ, ΑΝ ΝΑΙ ΟΧΙ δεν διευκρ. ΝΑΙ δάση και δασικές εκτάσεις σε μία ενιαία κατηγορία Σχέδια Πόλης, υπομνήματα Διοικητικά όρια Σχέδια Πόλης ΝΑΙ ΝΑΙ δεν προβλέπεται ΝΑΙ δεν προβλ. Διοικητικά όρια, Σχέδια Πόλης, εποικιστικές εκτάσεις, κτηματογρ. εκτάσεις ν. 248/76 10 ΟΧΙ δεν διευκρ. Είδος Διοικ. όρια πληροφοριακά στοιχεία (κωδικοί Α/Φ, πινακίδων) και τοπολογίας Διοικητικά όρια και όρια δάσους (δασική μερίδα) Είδος, Πυκνότητα, Ηλικία κ.ά. Δασοπονική μορφή, σύνθεση 10 Οι οριογραμμές αυτές δεν σχηματίζουν ξεχωριστά πολύγωνα 15

16 Λοιπά Περιγραφική πληροφορία και τεκμηρίωση Τηλεπισκόπηση Μέθοδοι πεδίου Πίνακας 4. Σύγκριση της μεθοδολογίας χαρτογράφησης και των προδιαγραφών Table 4. Comparison of the mapping methodology and the technical specifications Κατηγορία Δ. Κτηματολόγιο (ν. 248/76) Ταχυμετρική αποτύπωση υπομνημάτων και ποσοστού οριογραμμών Οριοθέτηση εκτάσεων σε πρόσφατα υπόβαθρα με ταυτόχρονο έλεγχο του 1945 Κτηματικός Πίνακας, όπου περιλαμβάνεται ο χαρακτήρας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα υπομνήματα κ.λπ Δασικοί Χάρτες (ν. 2664/98) Έλεγχος αυτοψία οριογραμμών και πολυγώνων Στερεοσκοπική φωτοερμηνεία και απόδοση οριογραμμών (με ή χωρίς τη χρήση φωτογραμμετρικού σταθμού) σε πρόσφατα και υπόβαθρα 1945 και σύνθεση οριογραμμών Μόνο ο χαρακτηρισμός και ορισμένα μεταδεδομένα. Βάση δεδομένων Διασφάλιση από ποιοτικό έλεγχο έλεγχο ακρίβειας (ν. 998/79 και π.δ. 1141/80) Από τη στελέχωση με εξοπλισμό εκτιμάται ότι όπως το Δασικό Κτηματολόγιο Βιβλίο Δασολογίου που ανοίγεται για κάθε μερίδα με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες (είδος, μορφολογία εδάφους, πυκνότητα κ.λπ) Δασολόγιο διαδικασία άρθρου 14 Έλεγχος στο πεδίο των ορίων και της φωτοερμηνευτικ ής εργασίας Έρευνα αρχείου αεροφωτογραφι ών διαδοχικών ετών για τις οριακές περιπτώσεις και τοποθέτηση του τοπογραφικού διαγράμματος, αν υπάρχει Εισηγητική Έκθεση με πληροφορίες για τα είδη, το ανάγλυφο και κάθε προσδιοριστικό στοιχείο (ν και Τεχν.Προδ.) όπως προβλέπεται για τους Δασικούς Χάρτες ««η Βάση Δεδομένων θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία που περιγράφοντ αι στις Τεχν.Προδ. Υπομνήματα πολιτών προηγούνται Έλεγχος και διορθώσεις από Διευθ. Δασών Επιτόπια φωτογράφηση Δημοσιότητα έλεγχος από διοικ. δικαστήρια 16

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής. Άρθρο 1 Αναστολή έκδοσης οικοδομικών Αδειών και απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr

Γοργοποτάμου17 301 00 Θωμάς Κ. Ψαρράς 2641057617 & 45174 2641024804 dasagr@4774.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Κερκύρας 17-19, 113 62 Αθήνα, Τηλ.- Fax : 210.8236663 Ε-mail: segek@tee.gr ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αμφιλοχία 1 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 38531/1328. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. Ο Αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79)

ΠΡΑΞΗ Χαρακτηρισμού εκτάσεως (Άρθρ.14 Ν.998/79) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 16-12 -2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. 7733/260715 ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Π.Α ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη :

ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ. O Δασάρχης Βόλου, έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 23-7 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 3630/127967 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για. τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες. κτηµατογράφησης από δικηγόρους» Προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 2005 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ: «Η συµµετοχή δικηγόρων στα συµπράττοντα σχήµατα για τις µελέτες κτηµατογράφησης Νοµικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Καστοριά 19-11-2014 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 68193/7895 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Δ.Π. ΤΜΗΜΑ: Α -------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ: ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 27-02-2015 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1192 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 12311 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Δ/νση Δασών Νομού Λέσβου ανακοινώνει ότι με την αριθμ. 04/2014 απόφαση, η Δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ Τ.Κ. ΞΕΡΙΑ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ 14 Ιουνίου 2011 2 Ένα σύντομο ιστορικό Ενα σύντομο ιστορικό με τα σημαντικότερα στάδια για την καταγραφή των δασών και δασ.εκτάσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) Τηλέφωνο: 2231022319 FAX: 2231026306 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (19-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία: 14-09-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ. Πρωτ.: 4648/159850 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΙΦΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΙΜΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΜΛΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΦΑΡΜΟΓΗΣ Π.1- Καραούζι, Π.8- Παπαχωράφι, Π.9-Μάριζα & Π.13- Νέα Παλλήνη» Ίδιοι Πόροι Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΕΡΓΟΥ» Σελ.: 1 Από: 6 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ( Π.3.5.2) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας

Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας Κάντε την κτηµατογράφηση «κτήµα» σας ΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΩΣΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ Η πορεία της κτηματογράφησης μέχρι σήμερα 1995-1999 Ξεκινά πιλοτικά η κτηματογράφηση σε 340 προ- -Καποδιστριακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700

Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ Έδεσσα 30-10-2014 Αρ. Πρωτ. 15700 ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ.

Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ. Π Α Ν Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ν Τ Ε Λ Η Σ Δ Α Σ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Α. Π. Θ. ΠΡΟΣ: To Γεωτεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) Βενιζέλλου 64 Τ.Κ. 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Υπ όψη Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1323 (ΣΧΕΤ. 1105) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΔΑ: 6ΩΙΘ6ΣΙ-Α6Ζ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1204 / A2-578 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία

ΠΡΟΣ. Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2103808079 FAX 2103828958 Κινητό 6977650982 ΠΡΟΣ Το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών.

Από τους προηγούμενους εισηγητές ακούσαμε μερικά από τα θέματα που απασχολούν τους εμπλεκόμενους κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών. Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκλησή της ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ και να τη συγχαρώ για την πρωτοβουλία της. Ελπίζω με τη σύντομη εισήγησή μου να συμβάλλω και εγώ από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο. Αντισταθμιστική Εκπαίδευση 1. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Αντισταθμιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Εισηγητής: Σοφοκλής Τζοβαρίδης Προϊστάμενος Δ11β στη ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή)

Χανιά 31-03-2015 Αριθμ. Πρωτ: 2109. ΠΡΟΣ: 1) Νικολιουδάκη Νεκτάριο του Δημητρίου, Αγία Μαρίνα. 2) ΟΠΕΚΕΠΕ (ηλεκτρονική αποστολή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΣΝΗ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χρυσοπηγή 73100 Χανιά Πληρ.: Β.Καστρινάκης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 25-9-2008 Αριθμ.πρωτ.915 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Σας κοινοποιούμε το υπ αριθμ. πρωτ. 844945/4-9-2008 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε. σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Κλώνου &Κ. Στεφάνου 8- Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας

Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΝΟΜΟΣ XΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υποστηρικτικές εργασίες για τη λειτουργία του Γραφείου Παρακολούθησης Πολεοδομικών Μελετών Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.3316/2005 Προτάσεις βελτίωσης

Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.3316/2005 Προτάσεις βελτίωσης Προβλήματα από την εφαρμογή του Ν.3316/2005 Προτάσεις βελτίωσης Με τον Ν.716/77 η ανάθεση των μελετών πριν το 2005 γινόταν με δύο κριτήρια: Την εμπειρία των γραφείων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΙΙ (ΣΕΣ) 2014-2020 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του.

e mail :... 13 Για το Γ.Γ. της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου από την εισαγωγή στο πρωτόκολλο της έδρας του. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ III ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Π.Ε. / ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc

\\Gspafs\dolkep_doc\ΔΟΛ ΚΕΠ\F05 LEITOYRGIKA\F05_2011\F5_181_18006_Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 45 Ν.3979.doc ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13-9-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ)

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ) Η συμπλήρωση της αίτησης επαλήθευσης-πιστοποίησης δαπανών που υλοποιεί ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας»

Προς: 1) Όλα τα Υπουργεία Πληροφορίες: Δ. Πολυκράτης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την πρώτη εφαρμογή του έργου «Σχεδιασμός Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας» ΑΔΑ: ΒΕ56Χ-ΠΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα