ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ... ' 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ... ' 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, Αριθ. ττρωτ.: 263/2014 Ταχ. δ/νση: Ταχ. κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνα: Φαξ: Ηλεκ. ταχυδρ. Σταδίου 27, Αθήνα Μ. - Α. Τσούτσουρα Φ. Αναγνωστάκης /ΐρος: ν τ η Βουλή των Ελλήνων Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων Κοινοποίηση: Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο Βουλή των Ελλήνων (με φ/φο των συνημμένων σε ψηφιακό δίσκο) Θέμα: Σχετ.: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Η υπ αριθμ. πρωτ. 6424/ Ερώτηση Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος, με θέμα «Απαράδεκτες καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης της Λεωφόρου Σπάτων», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ αριθμ. πρωτ. ΤΕ 42494/961/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα σε αυτό αναφερόμενα, για ενημέρωσή σας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ... ' 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ Συνημμένα: Εξήντα οκτώ (68) σελίδες σε ψηφιακό δίσκο Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 2. Γραφείο Τύπου

2 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ' 2 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. Α Τ Τ Ι Κ ^ ΓΕΝΙΚΗ Δ /Ν ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/Ν ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax 17 χλμ. Λ. Μαραθώνας Παλλήνη Θ. Θεοφανόπουλος , Παλλήνη Αρ. πρωτ. ΤΕ 42494/961 ΠΡΟΣ: ^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ευαγγελίστριας 2, ΑΘΗΝΑ FAX: , Φ ' Ζ τ κα X. ΚΊΣΚΗΡΑ 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ , ΑΘΗΝΑ Ρβ χ: ΘΕΜΑ : Α π ά ν τη σ η στη ν από επ ερ ώ τ η σ η του Β ο υ λ ε υ τ ή κ. Η λία Π α να γιώ τα ρ ο υ Σ χ ε τ.: Το α ρ.π ρ ω τ.ο ικ / έγ γ ρ α φ ό σ α ς / ^ γ. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που α φ ο ρ ά σ τη ν από επ ερ ώ τη σ η τ ο υ Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου, σας ενημερώνουμε ότι: Α)Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανακατασκευαστεί η γέφυρα επί της Λ. Σπάτων στο ύψος «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ» η οποία υπέστη σημαντικές βλάβες εξαιτίας της υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας μετά την έντονη βροχόπτωση της και συγκεκριμένα: 1. Με το αρ.πρωτ. Τ Ε / / έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας για τις ζημιές που προκλήθηκαν στη γέφυρα, για το κόστος της προς ανάθεση μελέτης και για το κόστος επανακατασκευής της γέφυρας, (επισυνάπτεται) 2. Με το Τ Ε / / έγγραφο ΔΤΕ/Π ΕΑΑ απεστάλη στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Δελτίο της μελέτης για την ανακα- τασκευή της γέφυρας, (επισυνάπτεται)

3 'ι 1 n!!ΐ Μασιάς, συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε ο Λ/ντής Τ.Ε./Π Ε.Α,Α. ν/ιπ την nnruik-xrirrn ΓνΛιηίΠΡηΛιίΡνίιΐν υελετητών. Iεπισυνάπτεται) χx ται) 1 5.Την διεξήχθη ο διαγωνισμός και συντάχθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, (επισυνάπτεται) 16. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ /6965/ έγινε Εισήγηση της ΔΤΕ/Περ.Ενότ.Ανατ.Αττικής προς την Προϊσταμένη Αρχή για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, (επισυνάπτεται) 17. Με την αρ. 2834/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε ανάδοχο μελετητικό σχήμα, (επισυνάπτεται) 18. Την με αρ.πρωτ. ΤΕ /7255/οικ/ αναγγελία ανάθεσης μελέτης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.(απ αιτείται η πάροδος 10 ημερών για την υπογραφή της σύμβασης). (επισυνάπτεται) 1 9.Το αρ.πρωτ. ΤΕ /6984/ έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ για έλεγχο νομιμότητας σχεδίου της σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία Π.Ε.Α.Α. (επισυνάπτεται) 20. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ /7291/ κλήθηκε ο ανάδοχος για έκδοση εγγυητικής επιστολής και υπογραφή σύμβασης, (επισυνάπτεται) 2 1.Την ο ανάδοχος προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης, (επισυνάπτεται) 22. Την θεωρήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ΠΕΑΑ το σχέδιο της σύμβασης. 23. Με το ΤΕ /7422/ απεστάλη στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Κα Λ. Βασιλάκου ο φάκελος για την υπογραφή της σύμβασης, (επισυνάπτεται) 2 4.Την υπεγράφη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης, (επισυνάπτεται) 25. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι (3 ) μήνες και ο σ υ ν ο λ ικ ό ς (4) μήνες ήτοι μέχρι Την υποβλήθηκαν Υδραυλική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιίας, Γεωτεχνική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη, (επισυνάπτεται) 27. Την υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (επισυνάπτεται) 28. Με το ΤΕ 22590/448/ διαβιβάστηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (επισυνάπτεται) 29. Την έγινε στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων και των μελετητών για την προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 30. Με το ΤΕ 28946/587/ υποβλήθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας(Πολυτεχνείου 4) φάκελος στοιχείων για περιβαλλοντική απαλλαγή, (επισυνάπτεται)

4 31. Την έγινε στα γραφεία Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας συνάντηση για εξέταση του θέματος. 32. Την έγινε στα γραφεία της ΕΥΠΕ συνάντηση για εξέταση του θέματος. 33. Με το ΤΕ 17836/322/ ζητήθηκαν οι απόψεις της ΕΥΠΕ όσον αφορά στις α- παιτούμενες αδειοδοτήσεις για την ανακατασκευή της γέφυρας, (επισυνάπτεται) 34. Με το ΤΕ 40322/884/ ενημερώθηκε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το αρ.πρωτ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται οριοθέτηση του ρέματος και ζητήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων για την επανακατασκευή της γέφυρας(επισυνάπτεται). 35. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 40564/890/οικ/ ενημερώθηκαν οι Δήμοι Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας και Παλλήνης για το προαναφερθέν έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και για το ότι η Υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την επανακατασκευή της γέφυρας(επισυνάπτεται). Οι ανωτέρω περιγροωόμενες ενέργειες ένιναν σύμφωνα υε τα όσα επιτάσοέί Α ^ ίρ ε ν η νομοθεσία περί εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης Δημόσιων Έργω ν. Β ) 0 χρόνος αποκατάστασης της κυκλοφορίας της οδού εκτιμάται σε (5) πέντε μήνες από την ηυεοουηνία έκδοσηε των Περιβαλλοντικών Όρων και αναλύεται ως εξής: Απαιτείται (1) μήνας για την δημοπράτηση(προκήρυξη, δημοσίευση). Απαιτείται (1) μήνας από την δημοπράτηση μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (κατακύρωση αποτελέσματος, προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο). Απαιτούνται (3) μήνες για την κατασκευή του έργου υπό ομαλές καιρικές συ νθ ή κες. Γ )Α ν α φ ο ρ ικά με το τρίτο ερώτημα της επερώτησης, η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την αποτίμηση των επιπτώσεων στις παρόδιες επ ιχ ειρ ή σεις, ούτε για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών(αποζημιώσεις κλπ.). Συνημμένα: Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα(φωτ/φο) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1. κ. Δ/νπ\ 2. Χ.Α. 3.Τ.Υ Α Ε Ο ΔΙΕΥΘ ΥΝΤΗ Σ Τ.Ε 4. Φ.Μ. (ί ίϊαννησ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός

5 014 11:27 From:D/NSY TEXN.YP.NAAA To: P. l/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Δ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Παλλήνη 10/02/2014 Αρ, Πρωτ. Τ.Ε / 587 Ταχ. Δ/νση : 171χιλ. Λ. Μαραθώνος Π ΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Κώδικας : ΠΑΛΛΗΝΗ Δ/ΝΣΙΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Ο. Κοτσίνα - Θ. Θεοφανόπουλος Τμήμα Περιβάλλοντος Τηλέφωνο ; Πολυτεχνείου 4 - Αθήνα Fux : FAX: ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α. (κ. Κιακήμα ) 2. Γραφείο Αν. Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγ/σμου και Υποδομών (κ. Καρδοματέα) Λ. Συγγρού FAX: ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ «ΓΕΦΥΡΑ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ» Σας διαβιβάζουμε Φάκελο στοιχείων του Έργου του θέματος, που περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή και σχέδια της προτεινόμενης ανακατασκευής της παλιάς γέφυρας της Λ. Σπάτων επί του ρέματος της Ραφήνας, η οποία έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων στις 22/02/2013. Η παλαιά γέφυρα παρουσιάζει στατική ανεπάρκεια και γι αυτό το λογο εκδόθηκε η αρ / απόφαση Δ/νσης Τροχαίας Αττικής για διακοπή της κυκλοφορίας σ αυτήν και η διεξαγωγή της από παρακαμπτήριε; οδούς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, η νέα γέφυρα προβλέπεται με άνοιγμα ίσο με αυτό της διατομής της υφιστάμενης διευθετημένης κοίτης του ρέματος ανάντη, ενώ η κατασκευή της προβλέπεται σε επέκταση των κατασκευασμένων τοίχων της διευθετημένης κοίτης. Το υπό μελέτη έργο αποτελεί την ανακατασκευή της γέφυρας για την αποκατάσταση τηί; λειτουργών τηε Λεωωόοου Σπάτων και την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χρηστών της οδού και των παοόδιων ιδιοκτησιών. Κατόπιν εξέτασης του ανωτέρω Φακέλου και σύμφωνα με την Υ.Α 1958/ (Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Αρθρο 1παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011) και τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους, το έργο, το οποίο αποτελεί σημειακό έργο αποκατάστασης της βατότητας και της λειτουργίας της οδού χωρίς να επιφέρει καμμία διαφοροποίηση στη δίαιτα του ρέματος Ραφήνας, κρίνεται ότι δεν κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία ή υποκατηγορία και επομένως δεν απαιτείται η περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ >- Φ. Μ. (Κοτσίνα - Θεοφανόπουλος) _Λ~.- ''" ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΕ - Β'

6 06-ΜΑΡ-Ξ014 11:27 Ρηοίη:0''Ν5Υ TEXN.YP.NRAA Το Ρ.2 / 3 Λ [/ Α 6 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ;/', V ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ \ ' νχ',' ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π ΡΟ Γ/ΣΜ Ο ΥΚ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/Ν ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚηΝ-ΛΙΜ ΕΝΙΚΠΝ-Ε.Β. Ταχ.Δ/νση Ταχ, Κωδ Πληροφορίες Τηλέφωνο Ρ3Χ 17 χιλ. Λ.Μαραθώνος Παλλήνη Θ. Θεοφανόπουλος : / ΠΡΟΣ: Παλλήνη Αρ.Π ρωτ. 24/02/2014 Τ.Ε /084 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 23θ, Ν ΨΥΧΙΚΟ ΡΑΧ: υττόψη κ. Α, Κοντογιάννη ΚΟΙΝ 1 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.Α.Α. κα X ΚΙΣΚΗΡΑ 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-θβ, ΑΘΗΝΑ Ραχ:2ΐ0 6Θ , κα Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Π ΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 23Θ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΘΕΜΑ: Σ χ ε τ.: Επανακατασκευή γέφυρας της Λ. Σπάτων στη θέση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας α)το αρ.πρωτ. ΤΕ 22590/448/ έγγραφό μας β)το αρ.πρωτ, ΤΕ 17836/322/ έγγραφό μας γ)το αρ.πρωτ / έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ Σε συνέχεια του (ο) σχετικού με το οποίο σας υποβάλαμε την ΜΠΕ του έργου του θέματος, σας διαβιβάζουμε το (β) σχετικό που αφορά ερώτημά της Δ/νσής μας στην ΕΥΠΕ, καθώς και το (γ) σχετικά έγγραφο της ΕΥΠΕ αναφορικά με τις απόψεις της ποσ αφορούν τη μη α παίτηση οριοθέτησης του ρέματος, λόγω του ότι πρόκειται για έργο εγκάρσιο σε ρέμα. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την επίσπευση των ενεργειών σας δεδομένου ότι, όπως και προφορικά σας έχουμε ενημερώσει, η κυκλοφορία στην υπόψη γέφυρα γίνεται

7 06-ΜΡ!? :27 ΓγοιϊιιΟ'ΝΞΥ TEXN.YP.NPPR Το: από παρακαμητήριες οδούς με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατοίκων Σπάτων και Αρτέμι δας, αλλά και τον αποκλεισμό των παρόδιων επαγγελματιών. Συνημμένα : Τα (β) και (γ) σχετικά (φωτ/φο) Ε.Δ. Ι.κ. Δ/ντή 2.Τ.Υ.Λ.Ε.Β. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ 4.Φ. ( 0, Κοτσίνα) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Π ολιτικός Μ ηχανικός

8 Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΙΊαλλήνη, 13 / 03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αμ. πρω ί. Τ.Ε /1302 ΙΙΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. Α ΊΤ 1 * ΓΕΝΙΚΙΤ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. \ ΠΡΟΓ/ΣΜ ΟΥκ ΥΠΟΔΟΜΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΡΓΠΝ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΝ ΕΡΓΠ*. ν ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΝ ΕΡΓΠΝ-ΕΓΓΕΙΠΝ ΒΕΛ- ΊΤΠΣΕΗΝ ίΐροσ: ι. Περψ>ερειάμχη Αττικής κ. Σγουρό Λ. Συγγρού Αντιπεριφερειάρχη ΙΤ.Ε.Α.Α. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος ΤΑΧ. ΚΗΔ.: Παλλήνη Πληροφορίες: Τ. Αφραταΐου Τηλ: ΕΑΧ: ΚΟΙΝ.: Δ/νση Αναπτ. Πρ/σμού & Υποδομών 3 Αν.Γεν Δ/ντη Αναπ.ΓΙ ρ/σμου & Υποδομών 0. Καρδοματέα Λ. Συγγρού 8ο-88 (Υπόψη κ. Λιάσκου) Λ. Συγγρού 8ο-88 ΘΕΜΑ: «Καταγραφή ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες σε υδραυλικάαντυιλημμυρικά-λιμενικά έργα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στις και ». Σ χετ.: α) Το αρ.πρωτ / έγγραφό σας. β) Το αριθ. πρωτ. 924/ /οικ. έγγραφό μας. Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας, όπου είχε γίνει μία πρώτη αποτίμηση των βλαβών από τις πρόσφατες πλημμύρες σε έργα υδραυλικό, γέφυρες, λιμενικά και ρέματα, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: ι. Στον ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ, όπου είχαν κατασκευασθεί έργα προστασίας πρανών με συρματοκιβώτια, σε διάφορες θέσεις τμηματικά από τις εκβολές έως ανάντη του Συκάμινου, υπήρξε αστοχία των συρματοκιβωτίων σε 4 θέσεις, καταστροφή ο φειλώμενη σε υποσκαφή και ολίσθηοη (φωτ. 3,4,5) Επίσης, καταστράφηκε ο ένας κατάντη παλαιός πτερυγότοιχος της γέφυρας Συκάμινου χωρίς να υπάρξει βλάβη στα συρματοκιβώτια στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής (κατάντη γέφυρας Χαλκουτσίου) όπου η στέψη των συρματοκιβωτίων βρίσκεται υπεράνω του φυσικού εδάφους (+1,50 μ. περίπου) υπήρξε διάχυση των υδάτων από τα διάκενα με αποτέλεσμα την κατάκλιση της δεξιάς περιοχής (Αγ. Παρασκευή) ενώ περίπου στην απέναντι όχθη, όπου δεν υπήρχε κανένα έργο, έ γινε εκτεταμένη διάβρωση στις όχθες και πλημμύρισε η περιοχή προς οικισμό Χαλκουτσίου (φωτ. 1,2). Τέλος, ανάντη της γέφυρας Χαλκουτσίου όπου υπάρχει ασφαλτοστρωμένη παραποτάμια οδός, υπάρχει διάβρωση και κατολίσθηση των πρανών, πτώσεις δένδρων και φθορά της οδού σε μήκος περίπου 4θμ. Διάβρωση πρανών παρατηρήθηκε και σε άλλες θέσεις του ποταμού (φωτ. 8). Για όλα τα παραπάνο) οι προτεινόμενες ενέργειες και παρεμβάσεις είναι:

9 α) Η άμεση αποκατάσταση των συρματοκιβωτίων όσον αφορά το έργο: «Αντιστήριξη ηρανών-αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού ποταμού» δεδο-,μένου ότι το έργο δεν έχει οριστικά παραληφθεΐ και υπάρχει ήδη αίτημα ; του αναδόχου για ζημίες από θεομηνία (φωτ. 6,7). ΓΙροεκτιμώμενη δαπάνη ευρώ. Ρ) μελέτης με τη διαδικασία του άρθρου ίο του Ν.3316/05 για τοάικές επεμβζισέις όπως η αντιστήριξη της οδού με πασσαλόψραγμα, η μελέτη του πτέρυγότοιχου, η αντιστήριξη των πρανών μέχρι την στάθμη του φυσικού εδάφους στην κατάντη περιοχή για την προστασία από περαιτέρω διάβρωση (όχι επίλυση της υπερχείλισης και αντιμετώπιση της υδατοπερατότητας των συρματοκιβωτίων στέψης. ΓΙροεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη ευρώ. γ) Όσον αφορά τα οριστικά έργα διευθέτησης του Ασωπού καθώς και την παλαιά γέφυρα Χαλκουτσίου δεδομένου ότι οι έως τώρα μελέτες και έργα έ χουν χρόνο επαναφοράς Τ = ίο έτη θα πρέπει να μελετηθούν από την εκβολή και σε μήκος τουλάχιστον 3,5 χλμ. οριστικά έργα με χρόνο επαναφοράς Τ = 50 έτη καθώς και η επανακατασκευή της γέφυρας Χαλκουτσίου. ΓΙροεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη ευρώ. 2. Στην Ε.Ο. Πικερμίου -Σπάτων στη θέση «Πετρέζα» υπερχείλισε το ρέμα Ραφήνας με αποτέλεσμα την καταστροφή της οδού (επιχώματα, ασφαλτικά) καθώς και των έργων διευθέτησης (σαρζανέτ). Απαιτείται μελέτη έργων διευθέτησης κα ι προστασίας της οδού (φωτ. 9,10,11,12). Λμπάνη για αποκατάσταση (πρωτόκολλο θεομηνίας) ευρώ. 3 Στηγ γέφυρα της Λεωφ. Σπάτων με το μέγα Ρέμα Ραφήνας, υπήρξαν σημαντικές βλάβες που αφορούν διάβρωση των πρανών, πιθανή υποσκαφή του πτερυγότοιχου και της κοιτόστρωσης. Επίσης, απαιτείται έλεγχος της στατικής επάρκειας της γέφυρας που είναι παλαιή (> 50 ετών) λιθόκτιστη.. Η διατομή της γέφυρας από υδραυλική άποψη είναι ανεπαρκέστατη δεδομένου ότι ανάντη αυτής και σε μικρή απόσταση εκβάλλει ο πλακοσκεπής οχετός του ρέματος Παναγίτσας. Αυτό σε συνδυασμό με την ένταση της βροχόπτωσης δημιούργησε υπερχείλιση του ρέματος και τις περιγραφόμενες φθορές (φωτ. 13,14,15,16,17) Για το ρέμα Ραφήνας υπάρχει υδραυλική προμελέτη (που εκπονήθηκε με μέριμνα της Δ/νσης Διο του ΥΠΟΜΕΔΙ, όπου απαιτείται γέφυρα ελεύθερου ανοίγματος ι6μ. και ύψους 5μ. Βάσει της προμελέτης αυτής το κόστος επανακατασκευής της νέας γέφυρας είναι ευρώ ενώ μαζί με τα έργα προσαρμογής δοο.οοο ευρώ περίπου. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής (στατικά, γαιοτεχνικά) προτείνεται η ανάθεση μελέτης (άρθρο ίο του Ν.3316/05) ποσού ευρώ. 4 Το ρέμα Ραφήνας υπερχείλισε στη θέση του 7ου Δημοτικού Παλλήνης, με αποτέγκαιρη εκκένωση του σχολείου. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, της λεσμα εκτεταμένες καταστροφές στις αίθουσες (ισόγειες Ρτοΐίαΐ:) και στον αύλειο χώρο. Το ύψος νερού υπερέβη το ι,5θμ. μέσα στις αίθουσες αλλά ευτυχώς υπήρξε έ- άμεσης

10 γειτνίασης τοιν αιθουσών με ίο ρέμα, της ανεπάρκειας ιης διατομής του ρέματος στην περιοχή (βάσει προμελέτης προβλέπεται διευθετημένη διατομή 18,5 χ 5,5μ) προτείνουμε την μεταστέγααη του 7ου Δημοτικού Σχολείου μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διευθέτησης του ρέματος (ς)ωτ. 18,19,20,21,22). 5 Στην περιοχή Αγ. Ιΐαντελεήμονα Μαραθώνα έχει παρατηρηθεί υποσκαψή τοιχίων αντιστήριξης της παραλιακής Ε.Ο.30 με αποτέλεσμα την υποχώρηση του πεζοδρομίου προς τη θάλασσα και μεγάλη επικινδυνότητα της οδού (φωτ. 23,24). Προεκτίμηση δαπάνης ευρώ για την μελέτη και την κατασκευή τους. 6. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης όλα τα ρέματα έχουν κατακλυσθεί από τεράστιες ποσότητες φερτών υλών, βλάστησης και από κορμούς δένδρων. Τα ρέματα της Ανατολικής Αττικής που χρήζουν καθαρισμού ανέρχονται σε 300 χιλιόμετρα μήκος περίπου. Το υπό δημοπράτηση έργο ποσού ι.οοο.οοο ευρώ καλύπτει μικρό τμήμα αναγκών. Απαιτείται τουλάχιστον επί πλέον ποσό ευρώ. ( ) 7 Εκτός των ανωτέρω περιγραφομένων σημαντικότερων βλαβών, έγινε καταγραφή ζημιών σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ ΠΕΑΑ καθώς και σε τεχνικά και συντάχθηκαν σχετικές αναφορές από υπαλλήλους μας που επισυνάπτονται σε παράρτημα Γ. 8. Όσον αφορά το δημοτικό - αγροτικό οδικό δικτύου, ιδιαίτερα των Δήμων Μαραθώνα, Παλλήνης, Ραφήνας, Πικερμίου, Ωρωπίων, Διονύσου και Αχαρνών, κατόπιν αναφορών των Δήμων διαπιστώθηκαν φθορές τόσο στο οδικό δίκτυο αλλά κυρίως σε τεχνικά έργα (σωληνωτοί αγωγοί, μικρά γεφύρια, τοιχεία αντιστήριξης) που πιθανόν δεν είχαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η εκτίμηση των ζημιών αυτών δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι όποια επανακατασκευή θα πρέπει να γίνει κατόπιν μελέτης και τήρησης των προδιαγραφών... Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α 1. Φ ω το γρ α φ ίες (ι έως24) 2. Π α ρ ά ρ τη μ α I 3 Α να φ ο ρ ές δήμων Ε.Δ.: ι. κα. Δ/ντρια 2. Χ Α. 4 3 Τ.ΥΑ.Ε.Β Α ΑΝ >ΙΓΡΑΦί Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός X<. : ' \.. ΛηΛ ν',νη I 1

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΪΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΠΚΗΣ ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΙ ΩΝ Ταχ. Δ/νση : 17 χιλ. Λ ΜαραΟώνος I 'αχ. Κώδικας 1Ιλιροφορίες Τηλέφωνο ΡΑΧ Παλλήνη ΤΑφραταίσυ-Λ Γ ιώχης , ΙΊαλληνη Αρ. Π/κυτ. Τ.Ε. IIΙΌΣ: Μση ΑντσιτυξιαίαΛ) 1Ιρσγ/χ^μταχ^ιού ΙΙ/> ρκρέρααςατπκης Συγ/ρσύ ΚΟΙΝ: 1. Ανππερυρφαάρχη ΠΕΑΑ Κα ΧΚΕΚΗΡΑ I 2. Ανοσιλ. Γενικό Δ/νπ'ι Αναπτ Προγρ/σμου & Υποδομών ΙΊφΐφέρεος Αττικής κ Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ Συγγρσύ ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΔΕ Σας αποστέλλουμε τεχνικά δελτία για τις ακόλουθες μελέτες: 1 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝ ΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ» 2. «ΣΥ Μ Π Λ Η ΡΩ Μ Α ΤΙΚ Α Α Ν ΤΙΠ Λ Η Μ Μ Υ ΡΙΚ Α ΕΡΓΑ ΑΣΩΠΟΥ Π Ο Τ Α ΜΟΥ» 3. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΑΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» 4. «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΦΥΓΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ» ' 5. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» 6. «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». _ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

12 1» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ*: ΣΠΑΤΩΝ» Σ.Α.: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ Ν ,00 ) *Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια ' ΚΟΡΕΑΣ Π εριφ έρεια Α ττικής / Περιφερειακή Ενότητα Α νατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικώ ν Έργων ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΗΜ/Ν ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικώ ν Έργων Ο ικονομική Επιτροπή Περιφέρεια Α ττικής 1

13 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 χιλ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γ.Παπαδάκης-Χαντζανδρέου Τηλέφωνο: ΕΠΕΙΓΟΝ χ Μ Γ\ Is ' tjfl* & \ y ' K Q ln i Παλλήνη 18/04/2013 Αρ. πρ. ΤΕ V R 2 0 i ^ J. 0 /οικ. * κ\ Θ. Καρδοματέα Äl/απληρωτή Γενικό ν / ;Α/ντή Αναπτυξιακού / ρρογραμματιαμού και Υποδομών Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α. Κα. X. Κισκήρα ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών οδοστρώματος στη γέφ υρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΑΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012» ΣΧΕΤ.: α) Το αρ. πρ. Τ.Ε /1506 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Λ.Ε.Β./ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α. β) Η από Τεχνική Έκθεση του Μελετητικού Γραφείου «ΑΘΤ ΩΜΕΓΑ», η οποία αφορά τις Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων, (γ) Το αριθμ /2026/οικ./ έγγραφό μας. Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική (β) Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από το Μελετητικό Γραφείο «ΑϋΤ ΩΜΕΓΑ» κατ' εντολή του Τμήματος Υ.Λ.Ε.Β. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (α σχετικό), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Βάσΐ] της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης, η μόνη λύση για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού και η αντικατάσ τασ η αυτού με νέο. Καθίσταται επίσης σαφές ότι οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης τη ς υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία το υ τεχνικού σε περίπτωση επόμενης έντονης βροχόπτωσης, ή άλλης δυσμενούς φ υσικής καταστροφής. 2. Για την προσωρινή και μόνον αποκατάσταση των πρανών της οδού και του πλάτους της οδού, ο μελετητής προτείνει την λύση που εμφανίζεται στη ανωτέρω Τεχνική Έκθεση. Σύμφωνα με αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή άλλης αιτίας (π.χ. σεισμός) με πιθανή συνέπεια την εκ νέου διάβρωση των πρανών της οδού και τον κίνδυνο της ασφάλειας της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω η προτεινόμενη λύση είναι προσωρινή και κατά την άποψή μας δεν λύνει το πρόβλημα της βλάβης οριστικά. Με βάση έναν ενδεικτικό υπολογισμό οι εργασίες που προτείνει ο μελετητής για την ανωτέρω προσωρινή αποκατάσταση ανέρχονται στο ποσό των:

14 Α/Α ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ Η ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάς>ρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Κατασκευή επιχωμάτων Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΠΤΠ 0-150) Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π ) Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π ) Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 cm Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 1, Ασφαλτική ισοπ.στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) , Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου , Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ , Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους απλής όψης Στύλος πινακίδων από γαλβ.σιδ/σωλήνα Φ 1 1/2" ( ΣΥΝΟΛΟ: 1 2, ΑΦΑΙΡΕΓΓΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 13,00%: 1 0, ΓΕ &. ΟΕ 18,00%: 1 2, ΦΠΑ 23,00%: 1 5, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 15, Η ανωτέρω δαπάνη δύναται να καλυφθεί από την εν ενεργεία εργολαβία συντήρησης του οδικού δικτύου η οποία λήγει τον Μάρτιο του 2014, και οι εργασίες αυτές θα καταστραφούν στο σύνολό τους μετά την οριστική λύση του προβλήματος. Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας δοθούν άμεσα σχετικές οδηγίες για την προσωρινή αντιμετώπιση του θέματος έχοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον και την επικινδυνότητα της κυκλοφορίας της οδού στο συγκεκριμένο σημείο (δρόμος ταχείας κυκλοφορίας που σήμερα εξυπηρετείται βάσει προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με ένα ρεύμα. Τέλος, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων για την οριστική λύση του προβλήματος σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, που σας έχουν ζητηθεί με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφό μας. Επισυνάπτεται Φωτ/φα σχετικών. α κ ρ ι β έ ς ^ ' Ι Α I - Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. κα. Α /\π $ 0?/& :/β /,.. * y * - ν\ ''-^. >; \ / Ζ '., τ 2. Χ.Α / < / «/ :Χ * 1.. ~Τ îd* 3. ΤΟΜΕ, > 4.'3ΓΕΓ(Β. ^Α ξαμ ρεου) / / ν, ΜΑΡΙΑΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 5.Γ. Παπαδάκη<^ν -^ ^ /? ν ν.ή ν η./ έ./ ^ / / '3 ΑΡΧ τέκτω ν Μηχανικός

15 ICAAHNIKII AHMOKPATLA IIEPia>EPELA A lt I KIIΣ ΙΤΕΡΙΦΕΡΕΕΑΚΙI ΕΝΟΊΤΓΓΑ ΛΝΑΤΟΑΙίαΐΣ Α Τ Π Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ANAHTi7SIAKOY ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΙΙ TEXN. EPlTlN ΕΞ Ε ΙΙΕ ΙΓΟ Ν Παλλήνη 23/04/2013 Ap. πμ. T.E.B b ^ 2 / *-432. /οικ. Σχπ. T.E /2310 ΠΡΟΣ: Θ. Καρθοματέα Αν. Γεν. Δ/ντη Ανππτ. Πρ/σμού Περιφέρειας Αττικής Ταχ. Δ/νση: ιγ χιλ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Χαντζανδρέου-ΙΙαπαδάκης Τηλέφωνο: KO IN.: κ. Κισκήρα Χρυσάνθη Αντιπερκρερειάρχη ΠΕΑΑ ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροψωτισμού και λουτές εργασίες οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το έτος » Σ Χ Ε Τ.: (α) To αρ. πρ. TE 53633/ i 506/ 0iK.i έγγραφοτ.υ.λ.ε.β. (β) H από Τεχνική Έκθεση προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων. (γ) To αρ. πρωτ. T.E. 692i 9/ 2026/ 0iK./8-4-20i 3 έγγραφό μας. (δ) To αρ. πρωτ. T.E /2310/ έγγραφό μας. (ε) To αρ. πρωτ. Τ.Ε.79885/2377/ έγγραφό μας. (στ) To από έγγραφο του μελετητή. Σε συνέχεια του ανωτέρω (δ) σχετικού ζητήθηκε από τον μελετητή, με το (ε), σχεακό να μας γνωρίσει πλήρως το εάν η προσωρινή λύση που προτείνει διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του θέματος. O μελετητής με το από (αρ. πρ. A3553) έγγραφό του μας γνωρίζει ότι η προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να έχει χρονικό ορίζοντα λειτουργίας πέραν των προσεχών καλοκαιρινών μηνών με χρήση μόνον μιας λωρίδας κυκλοφορίας η οποία δεν υπέστη ζημιές, τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων (> l,5 tn). Μετά τα ανωτέρω, επανερχόμαστε στο (δ) σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε όπως μας δοθούν άμεσα σχετικές οδηγίες. H Υπηρεσία μας έχει ήδη δώσει εντολή στον ανάδοχο της συντήρησης να προβεί στην σύνταξη μελέτης παράκαμψης της οδού και επί καθημερινής βάσεως παρακολουθεί την εξέλιξη της βλάβης. Επισυνάπτεται: Τα ανωτέρω (ε) και (στ) σχετικά. Ε.Δ. 1. κα. Δ/ντρια,;'rC ;- A^'^V.- /S.% ' -'.. :V-T IcrF A^HiA/NTPLV ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓίΙΝ 2.X.A Α γ Α %/". 3. T.O.M.E. /</- '; 4. Τ.Υ.Λ.Ε.Β. i 5 ; o, ^'-. >- ' 5. Φ.Ε. (Β.Χαντ&ίνδΡέουΤ 6.Π. Παπαδάκης \ \ -----,/ > \ '-....''

16 ^5&Cr EAAlINIIGi ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ Π ΕΡ ΙΦ ΕΡΕΓνΑ ΊΤΙΚ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ EN O TIITA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α ΤΤΙΚ Η Σ ΓΕΝ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΝ ΑΓΙΤΥΞIAKOY Π Ρ Ο Π γσμ Ο Υ Δ/ΝΣΙΙ TEXN. ΕΡΓΩΝ KS ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΙΡΟΣ: ΙΙαλλήνη 24/0 4/2013 Λρ.πρ.Τ.Ε.W -W /iqhr, Σχετ. T.E / /2432 θ. Καρδοματέα Αν. Γεν. Δ/ντη Αναπτ. Π ρ/σμού i Ιεριφέρειας Αττικής Ταχ. Δ/νση: 170χώ. A. ΜαραΟώνος Ταχ. Κώδο<ας: Πλη ροίροριες: Χαντζανδρέου-Παπαδάκης Τηλέφωνο: KOIN.: κ.κισκήραχρυσάνθη Αντιπερις)ερειάρχη ΠΕΑΑ ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών στη γέίρυρα ρέματος Ραφήνας στη A. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφιωτκτμού και λουιές εργασίες οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το έτος 20 12» Σ Χ Ε Τ.: (α) To αρ. πρ. T E /*5 0 6 /oik.i9-3 "2 0 i3 έγγραφο Τ.Υ.Λ.Ε.Β. (β) Ii από Τεχνική Έκθεση προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων. (γ) To αρ. πρωτ. T.E, 692i 9/ 2026/ 0iK./8-4-20i3 έγγραφό μας. (δ) To αρ. πρωτ. T.E /2310/ έγγραφό μας. (ε) To αρ. πρωτ. Τ.Ε.79885/2377/ έγγραφό μας. (στ) To από _2013 έγγραφο του μελετητή. (ζ) H αριθμ. πρωτ /2461/24-4^013 έγκριση μελέτης προσωρινής αποκατάστασης πρανών Σε συνέχεια των ανωτέρω α-στ σχετικών μετά και την προφορική μας συνεννόηση σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας ενέκρινε μελέτη προσωρινής αποκατάστασης πρανών της Λ. Σπάτων στη Γέφυρα Μέγα Ρέματος Ραφήνας. OI εργασίες της μελέτης αυτής κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των χρηστών της οδού έως το τέλος του καλοκαιριού η οποία σήμερα όπως γνωρίζετε γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με προσωρινή σηματοδότηση. Τέλος παρακαλούμε και πάλι για την επίσπευση των διαδικασιών εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων για την οριστική λύση του προβλήματος. Ε.Δ. 1. κα.δ/ντρια 2.X.A 3. T.Q.M.E. 4. Τ.Υ.Λ.Ε.Β. 5- Φ.Ε. (Β.Χαντ 6.Γ. ΠαπαδάκηςνχΟ/^. : ' -. : \ j *<./'*- ;,;.' T tr*- ' '. 1. f*zi*-(- {.Jg yv. :. *.. :... ι!<l'^; I trf-'.s. -isi: ; -,'-* W \ ' 7 -V H Δ/NTPLA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ANTirF1AC^APLY ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ Υ Αρχιτέκτων Μηχανικός. * ί. V 1 νν ΐ κ ~ P ^ A T cfi ί>.^

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση :17 χιλ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ιφ. Χαντζανδρέου : Ελ. Πούσια Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣ: E5J5QEirgM Παλλήνη, Αρ. Πρωτ. Τ.Ε / Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax Υπόψη κ. Γρηγοριάδη 2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax: ΚΟΙΝ: 1. κ. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπόψη κ. Κ. Ακούλογλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΟΕΜΑ: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014 και 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφερειακής ενότητας Α νατολικής Α ττικ ή ς οικονομικού έτους 2013» Σχετ.: α. Το με αρ.πρ / έγγραφ0 Της Α/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας αποστέλλουμε συνημμένα του παρακάτω πίνακες έργων του Περιφερειακού προγράμματος έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής για την κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014 & την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2013:

18 1. Αιτήματα νια ένταεη νέων έργων (1 πίνακας) 2. Ολοκληρωμένα έργα (1 πίνακας) 3. Εκτελούμενα (1 πίνακες) 4. Δημοττρατημένα (1 πίνακας) 5. Υπό Δημοττράτηση (1 πίνακες) Στους ανωτέρω πίνακες αποτυπώνονται και τα κάτωθι στοιχεία: απορροφήσεις όλων των έργων εντό(: του έτους 2013 ανεκτέλεστο υπόλοιπο Β προτεινόμενες πιστώσεις 4'1ζ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 προτεινόμενες πιστώσεις προϋπολογισμού έτους αυξήσεις προϋπολογισμού όπου απαιτείται μειώσεις προϋπολογισμού όπου απαιτείται προτάσεις για ένταξη νέων έργων στην 4ηζ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 ή στον προϋπολογισμό έτους Συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: ' - γ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4 ^ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ 2014 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,12

19 Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζεται η ανάγκη ΑΥΞΗΣΗΣ_ή Μ ΕΙΩΣΗΣ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά έργο στη στήλη ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Συν.: Πέντε (5) π ίνακες Ε.Δ. 1. κ. Δ/ντή 2 χ.α. 3.ΤΚΕ-ΕΠ-ΗΜ 4. Τ.Ο.Μ.Ε 5. ΤΎ.Λ.Ε.Β 6. Ιφ. Χαντζανδρέου 7. Ελ. Πούσια 8. Φ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ

20 * 25/07/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε Ρ Γ Ω Ν διεύθυνση τεχνικών έργων πεαα * ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΑΑ - ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ.ΣΠΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΈΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ" ΣΠ Α ΤΟ Ν - Α Π ΤΜ ΙΔ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ" ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.30 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 22 ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡ1ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΓΟΓ Ο Ι ΟΜΗΡ1ΩΝ ΦβΟΟ ΜΗΚΟΥΣ 780Μ, ΦΡΟΟ ΜΗΚΟΥΣ 950Μ., ΣΩΛΗΝΕΣ Ρ\Κ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3Ι5«ητη ΜΗΚΟΥΣ 720Μ, ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΛΡΚΟηΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΟΡΙΟθΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΠΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΛΙΕΥΟΡΤΗΣΜ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΑΔΓΜΟΤΙίαΟ 1 ΝΤΟΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΚΓΕΟΑΝΑΒΥΙΙΟΥ ΚΤΙΙΊΑΚΟ I ΑΤΟΝΙΚΟΥ 2 ΝΤΟΛΠΗΜΛ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΛΑΤΕΙΑΣΦΙΛΙΑΤΗΔΗΜΟΥΚΡΟΠΙΑΙ ΠΤΙΝΒΑΛΛΟΝ ΙΟΛΑΧΑΙ... _ ί>!3μ!» 59. μ:,ν 1 ΝΙΟΑΙΤΗΜΑ ΕΙΤΑ1ΙΙΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣIIΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΔΡΟΜΟΥ ΚΙΙΜΑΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΑ,? :ρορ,ο ' «ΝΤΟΛΓΠΙΜΛ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗλ ΕΝΙΣΧΥΣΗΙ1ΡΑ1ΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΩΡΟΥΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΓΛΥΚΩΝΝΕΡΩΝΛΗΜΟΥίΙΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΗΑΙΛΜΙΑΣ % ΝΤΟΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣΛΙΑΛΡΟΜΗΣΑΠΌΜΑΙΆΟΩΝΑ ΕΩΣΣΤΑΥΡΟΛ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ί*γν»ααλον ΜΛΛΗΜΟΙ 1*0? &410,0»3 * ^-----^ Ρθ.ΟΟΟ,θϋ γ;κϊ ΝΤΟΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑϊ Α3ΚΙ ΥΜΓΜΠΙΛΟν ΛΗΜΟΥΜΛΡΑΟΟΜΑ ΜΚνίΙΗΗΗ πατμιοκλ 05ί,*ΐ4ΐ,3/: 'ΪΨ$ 1 V1. *ι π η ή ^ 3!,. ;. Υθ

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑ \ / / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠαλΛήνη, 28/08/2013, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ' V Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ι6 6 & Γ 3 /4 Ο Ή /ο ικ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τάχ. ϊ/νση ~ΤΤ7 χιλ. Ά. Μαραθώνος ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ταχ. Κώδικας :15351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πληροφορίες : Ιφ. Χαντζανδρέου Λ. Συγγρού Αθήνα ν: ta. I Ιούσια Fax: Τηλέφωνο : Υπόψη κ. Γρηγοριάδη FAX : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Λ. Συγγρού Αθήνα.... Fax: ΚΟΙΝ: 1. κ. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. Α ΤΤΙΚΗ Σ 2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤ, * ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπόψη κ. Κ. Ακούλογλου ΕΝΤΑΥΘΑ Θ ΕΜ Α: «Έ νταξη έργων στην εττόμενη τροποποίηση προϋττολογισμού Περιφέρειας Α ττικής Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής οικονομικού έτους 2013». Σχετ.: 1. Το με αρ.πρ. Τ.Ε /4393/ έγγραφό μας 2.Το με αρ. πρ. Τ.Ε /4822/ έγγραφό μας. 3. Το με αρ. πρ. Τ.Ε.69219/2026/οικ/ έγγραφό μας. 4. Το με αρ. πρ. Τ.Ε23367/518/οικ/ έγγραφό μας. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με τα οποία έχουμε προτείνει έργα και μελέτες (συμπεριλαμβανομένων και των κατωτέρω) για ένταξη στο ΠΔΕ και στους ιδίους π-κόρους της Περιφέρειας Αττικής και λόγω του εξαιρετικά επείγοντος σας εφιστούμε την προοοχή για την άμεση ανάγκη για την ένταξη κατά προτεραιότητα στην τροποποίηση προϋπολον συού του Περιφερειακού προγράμματος έτους 2013 και στον προϋπολογισμό 2014 της Περιφέρειας Αττικής των κάτωθι μελετών και έργων:

22 $ 3! ρ 8 η η κ Η Μ * " I! Β8Β3Ε88ΐ ^ ^ ^ ^ -Μ Ε Μ ί^ ^ Β ΐ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ ,00 Λόγω της μεγάλης έκτασης καταστροφής της γέφυρας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα με προσωρινό σηματοδότη και μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. (έχει προταθεί στο ΠΔΕ - νέα έργα) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ,00 ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ,00 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.75 ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ,00 Ε.Ο.30 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Λόγω της μεγάλης έκτασης καταστροφής της γέφυρας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα με προσωρινό σηματοδότη και μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Έχει γίνει διάβρωση στο υπέδαφος με αποτέλεσμα την καθίζηση του εδάφους και την κούφωση του υπεδάφους του οδοστρώματος με σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης ίου οδοστρώματος προς την πλευρά της θάλασσας; Σημειώνεται ότι από τη θέση αυτή διέρχονται βαρέα οχήματα πράγμα που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την όλη κατάσταση. Έχει καταστραφεί το πεζοδρόμιο σε μήκος ττέρίττου 50μ. με κίνδυνο ατυχήματος. Επίσης υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του οδοστρώματος. (έχει προταθεί στο ΠΔΕ αρχικά με ,00 ) Ε.Δ. - / \ \ \ V.* * Λ " λκρ&ε ς α ΤΙΓΡΑΦΟ 1. κ. Δ /νίή ;,,Γ, >9 'Ρ* \ 2 χ α ( V : *>.* 3,ΤΚΕ-ΕίΥ^ ΤΚΕ-Εή-ΗΜ \ '/ / 4 5 τ ύ α ε Ι κ. η/ ΐ I. ] 3 6. Ιω. Χαντδανδοέου > 7. Ελ Πούσια 8 Φ Λ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

23 0 Ο (>ρ ο ο ]Λ$> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β. Ταχ. ΔΛ/ση : : 17 χλμ. Λ Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο ΡΑΧ : Παλλ\ΐηνιη : Τ. Αφραταίου : : Παλλήνη 30 /10/2013 Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.2Ι ΟΠΟθ/θ22>4 ϋ^ π ρ ο ς"? ^Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής ΑΣΥΓΓΡ0Υ ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση περί ένταξης μελέτης στη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4(στ) του Ν.3481/2006. Η «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σττάτων με το ρέμα Ραφήνας», ττροτείνεται να ανατεθεί με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ. 4 περ.(στ) του Ν.3481/2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005. Γο αντικείμενο αφορά τις απαιτούμενες μελέτες για την κατασκευή νέου τεχνικού της Λ. Σττάτων στη θέση που γεφυρώνει το ρέμα Ραφήνας, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού στην ίδια θέση και περιλαμβάνει: Α) Τοπονοαφίκέα Μελέτες: Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση της έκτασης των έργων. Β ) Συγκοινωνιακές Μελέτες: Οριστική μελέτη οδοποιίας και μελέτη σήμανσης - ασφάλισης τμήματος της Λ. Σπάτων με Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Ο Στατικές Μελέτες: Οριστική μελέτη της γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας με Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Δ) Υδραυλικές Μελέτες: Οριστική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης ομβρίων τμήματος της Λ. Σπάτων και της γέφυρας με το ρέμα Ραφήνας με Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Ε) Περιβαλλοντικές Μελέτες: Προετοιμασία φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δ ε σμεύσεων (ΠΠΔ). Σ Τ ) Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες. Γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή της γέφυρας και μελέτη θεμελίωσης του τεχνικού. Η ανάγκη αντικατάστασης του υφιστάμενου τεχνικού προέκυψε έπειτα από τις σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν σε αυτό μετά την έντονη βροχόπτωση στις Η υφιστάμενη λιθόκτιστη γέφυρα είναι ελεύθερου ανοίγματος περίπου 6,00μ. Η διευθετημένη

24 υδραυλική κοίτη ανάντη του τεχνικού έχει εύρος περίπου 16,00μ με αποτέλεσμα το ύπαρχον άνοιγμα του υφιστάμενου τεχνικού να μην διαθέτει επαρκή υδραυλική παροχετευτικότητα. Κατά την προαναφερθείσα έντονη βροχόπτωση στις στη θέση της γεφύρωσης παρουσιάστηκε μεγάλο ύψος νερού και ροή φερτών με αποτέλεσμα το νερό να υπερπηδήσει την οδό και να διαβρώσει το πρανές και το έδαφος κάτωθεν της κατάντη οριογραμμής της Λ. Σπάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το οδόστρωμα στην αντίστοιχη πλευρά της Λ. Σπάτων να χάσει τη στήριξή του, να υποστεί βλάβες και να μειωθεί το πλάτος κυκλοφορίας της οδού ε πιδεινώνοντας την οδική ασφάλεια των διερχομένων. Η ευθύνη για τις προκληθείσες ζημιές βαρύνει αποκλειστικά την υδραυλικά ανεπαρκή διατομή της υπάρχουσας λιθόκτιστης γέφυρας. Καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης της υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση επόμενης βροχόπτωσης, τονίζεται δε ότι η πιθανότητα εκ νέου υπερχείλισης του ρέματος θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διερχόμενη κυκλοφορία της Α. Σπάτων. Η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού και η αντικατάσταση αυτού με νέο επαρκούς υδραυλικής διατομής. Με βάση τα παραπάνω κρίνεται απολύτως αναγκαία η ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης, αύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 περ. (στ) της παραγράφου 4 του ως άνω νόμου, α φού συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεσή της και σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα χωρίς τον ΦΠΑ. Η αμοιβή για την παραπάνω μελέτη προεκτιμάται. στο ποσό των ,96 (χωρίς τον Φ.ΓΊ.Α.) που θα είναι και το ανώτερο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Το ποσό προκύπτει από τον συνημμένο υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) εργασιών σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/05. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα παρακαλούμε για την θετική γνωμοδότησή σας για την έ νταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γέφυρας της Α. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» στη διαδικασία ανάθεσης της παρ. 4 περ. (στ) του Άρθρου 5 του Ν.3481/2006. ΐ-Δ. 1.Χ Α 2. Θ.Θεοφανόπουλο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός

25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας Φυσικό Αντικείμενο ν Δαπάνη Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας τκ = 1,259 Ια. τ ο π ο γ ρ α φ ικ ε ς μ ε λ ε τ ε Σ 1 α= 4 I Πλήθος ανθρωποημερών Α1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 4 377, ,80«ο= 300,00 I Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ο*τκ α= 2 [Πλήθος ανθρωποημερών Α2 ΠΞΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 2 566, ,10«ο= 450,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΟΝ: 2.643,90 $, I Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ α= 3 Πλήθος ανθρωποημερών 61 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 3 377, ,10«ο= 300,00 ; Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ α= 1 Πλήθος ανθρωποημερών Β2 ΓΈΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 1 566,55 566,55«ε= Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1.699,65«Γ. Σ Τ Α Τ ΙΚ Ε Σ Μ ΕΛ ΕΤΕΣ [ I α= 6 Πλήθος ανθρωποημερών Γ1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 6 377, ε= 300,00 Κόστος ανθρωποημέρας - " Α*α*ε*τκ α* 5 Πλήθος ανθρωποημερών Γ2 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 5 566,55«2.832,75 ε= 450,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α α*ε*τκ α= 4 Πλήθος ανθρωποημερών Π ΠΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας άνω των 20 ετών ημέρα 4 755, ,60«ε» 600,00«Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ. ^ ^ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 8.120,55 «,' I -, Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ α 3 Πλήθος ανθρωποημερών Δ1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 3 377,70 «1.133,10«ε 300,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α»α*ε*τκ α 1 Πλήθος ανομωιιοημερών Δ2 ΓΈΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 1 566,55«566,55«ε 450,00 Κόστος ανθρωποημέρας - Μ Α α*ε*τκ * ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1.699,65«ΙΕ. Π ΕΡΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΙΚ ΕΣ Μ ΕΛΕΤΕΣ α 3 I Πλήθος ανθρωποημερών Ε1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 3 377,70 «1.133,10«ο- 300,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α ο*ε*τκ Ε2 ΓΈΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα «606,55«α 1 ε 450,00 Πλήθος ανθρωττοημερών Κόστος ανθρωποημέρας Α α*ε*τκ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1.699,65 «

26 Φυσικό Αντικείμενο A/A Άρθρο Περιγραφή Εργασίας Δαπάνη Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας ΣΤ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ. τκ= 1,259 Εργασίες υπαίθρου 9.530,04 Εισκόμιση και αποκόμιση ΣΤ1 ΓΤΕ.1.1 γεωτρητικού συγκροτήματος στην 1η τεμάχιο 1.778, ,34 θέση γεώτρησης Υπολογισμός Δαπάνης Τ= 15,00 Απόσταση (χλμ) οδικής μεταφοράς Α1= 1.412,50 Οδική μεταφορά: 1300+(7,5*Τ) Π= 1 Πλήθος γεωτρηπκών συγκροτημάτων Α=Α2*Π*τκ Γ=2 Πλήθος γεωτρήσεων: 2x15μ Μετακίνηση γεωτρητικού 1= 3,00 Χρόνος μετακίνησης γεωτρηπκού για κάθε ΣΤ2 ΓΤΕ.1.2 συγκροτήματος από τη θέση ώρα 3,00 107,02 321,06 γεώτρηση γεωτρήσεως σε άλλη θέση c= 85,00 Δαπάνη ώρας Α=(Γ-1)Το*τκ Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 11= 26,00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων ΣΤ3 Π Έ.1.5 σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, c1= 180,00«Τιμή σε βάθη 0-20μ άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι μμ 26,00 226, ,12«και 4 MOHS κλπ, σε βάθη 0-20μ A=I1*c 1*tk Περκ/τροφικές γεωτρήσεις σε 12= 2.00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων ΣΤ4 ΓΤΕ.1.6 αμμοχάλικα ή κροκάλες και βράχους c2= 306,00 Τιμή σε βάθη 0-20μ μμ 2,00 385,26 770,52 κατακερματισμένους με RQD < 25%, I σε βάθη 0-20μ A=I2*c2*ik I3a= 2,00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων ΣΤ5 Π Έ.1.7 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε c3a=i 252,00 [Τιμή σε βάθη 0-20μ 1 βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης μμ 2,00 317,27 634,54 I των 4 MOHS, σε βάθη 0-20μ Α=Ι3α*σ3α*τκ Δ= 2 Δείγμα εδαφικού υλικού/γεώτρηση: 1 Πρόσθετη αποζημίωση για Γδ= 1 Διαταραγμένα δείγματα εδαφικού υλικού: δειγματοληψίες εν ξηρώ σε ΣΤ 6 ΓΤΕ.1.17 τεμάχιο 1,00 67,99 67,99 C6= 54,00 Τιμή δειγματοληψίας εν ξηρώ εδαφικού γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5, σε υλικού σε βάθη: 0-20μ βάθη 0-20μ Α=Γδ*Θδ*τκ Δ= 2 Δείγμα εδαφικού υλικού/γεώτρηση: 1 ΣΤ7 ΠΈ.1.23 Πρόσθετη αποζημίωση για λήψη Γα* 1 Αδιατάρακτα δείγματα εδαφικού υλικού: αδιατάρακτων δειγμάτων από τις τεμάχιο 1,00 65,47 65,47«Ca= 52,00 Τιμή δειγματοληψίας αδιατάρακτου περιστροφικές γεωτρήσεις του δείγματος εδαφικού υλικού άρθρου ΓΤΕ.1.5 Α=Γα*0α*τκ Εργαστηριακές δοκιμές 681,32«ΣΤ 8 ΓΤΕ.2.1 Π* 2 Πλήθος δειγμάτων Προπαροσκευή δειγμάτων εδάφους τεμάχιο 2 16,37 32,74 c= 13,00«Κόστος προτταρασκευής για εργαστηριακές δοκιμές A*n*C*TK ΣΤ 9 ΠΈ.2.3 O 1 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους τεμάχιο 1 32,73 32,73 ΦΒ- 26,00 Κόστος δοκιμής συνεκτικών υλικών Α=Π*ΦΒ*τκ ΣΤ 10 ΓΤΕ.2.4 Π- 1 Πλήθικ, δειγμάτων Προσδιορισμός ειδικού βάρους τεμάχιο ,29 «EB- 32,00«Κόστος δοκιμής εδαφών Α=Π*ΕΒ*τκ Π- 1 Πλήθος δειγμάτων ΣΤ 11 ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ορίων ATTERBERG τεμάχιο 1 49,10 49,10«OA 39,00 Κόστος δοκιμής Α=ΠΌΑ*τκ ΣΤ 12 ΠΓΕ.2.β Π» 1 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός κοκκομετρικής τεμάχιο 1 40,10«40,10«ΚΑ 39,00 Κόστος δοκιμής αναλύσεως Α=Π*ΚΑ*τκ ΣΤ 13 ΓΤΕ.2.16 Γα 1 Πλήθος δειγμάτων Τριαζονική δοκιμή με στερεοποίηση τεμάχιο 1 146,04 «146,04«CU- 116,00«Κόστος δοκιμής πιέσιως πόρων (CUPP) A=ra*CU*iK rp - 4 Πλήθος δειγμάτων Πρ 65,00 «ΣΤ14 ΓΤΕ.2.27 Προετοιμασία κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων τεμάχιο 4 69,25 «277,00«Προετοιμασία κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων ΣΤ 15 ΓΤΕ.2.30 Α-ΓβΤΙρ'τκ Γβθ- 2 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός της αντοχής σε τεμάχιο «103.24«ΑΘ- 41,00«Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη ανεμπόδιστη θλίψη Α»Γβθ*ΑΘ*τκ ΣΤ 10 ΓΤΕ.2.32 Ιβ-.1 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός της αντοχής σε τεμάχιο 4 37,77 «151.06«ΣΦ Αντοχή ο» σημειακή φόρτιση σημειακή φόρτιση Α»Γβ*ΣΦ*τκ Προγραμματισμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 1.561,70 «Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Γ ,36 Κόσιος γεωτεχνικών ερευνών ΣΤ17 ΓΜΕ.1.3 Ερευνών & Έκθεση Λζιολόγηαης τεμάχιο 1 1,501.70« «Π%» 15,00% Ajioiprt ειιίβλιψης γι.ιυτεχντκών εργασιών Γ εωτεχντκών Ερευνών Σ('Φ ΚΙ% Τ (ττ«ηγ(φ)-500*ικ Γεωτεχνικές μελέ T,S 1.668,50 «Κ 1,00 Κλίση εδάφους θεμελίωοης: <15* Σ118 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωοης Δ 1.00 Έδαφος θεμελίωοης. Κατηγορία A. Β τεμάχιο 1 866,50«γέφυρας ί - 200,00 Εμβαδόν καταοτρώματος τεχνικού: 19*11 Σ(Φ) 30*Κ*Δ*ΕΑ0 6 (rntni(0h 600*τκ ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΜΕΛΕΤΩΝ: ,56 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ npoektimqmenh ΑΜΟΙΒΗ

27 ΙΙΕΡΙΦ. ENOT. AN. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ^ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ. T. E. S & 4 «τ ' 1*-' ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,.3 *» Λ Λ... i ;Ά '4? c. **.. ΤΗ 1Α. ί fi a 1τ ] K Η Σ -^H fipf QM... :io ] j 7'μ:ϊμ; :::τόρχιν; 1f ^ / _ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και υπ ο δο μ ώ ν Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 3Τ* 10^2013 Α.Π. i 1S6739 Toju&/vcjrj Τα&Κωδ. Πληροφορίας ΤΠ&έφωνα Fax m m : ϊχ α.: Συγγρού Μ. Μίοκα, Μ. Κυριάκογλου Β. Κωσχάρα ΈνταΕπ έργων στη ΣΑΕΠ 085 κηισαμπ 085 ΠΡΟΣ:. 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ! ΑΤΤΙΚΗΣ FAX: ΔΗΜΟ ΚΡΡΑΤΣΊΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ FAX: » Δ9 FAX: ΔΚΕΣΟ FAX: (α) Η μ ε αρ. ηρωτ /ΔΕ-2697/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-260). (β) Η με αρ. ηρωτ /ΔΕ-2697/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καί Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-ΟΟΧ). Σας ενημερώνουμε ότι με τις ανωτέρω αναφερόμενες Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επ^νδύσεοιν - τα νέα έργα: ΚΩΔΙΚΟΣ ίαεπ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ( } ί 2013ΕΠϋ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΛΥΝΟΥΓΗΤΛΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΣ , ,83 I ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 2013 Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟ , ,00 30 i Ii 203 3EIIO-85CXK310 ΑΝΛΚΛΤΛΣΚΕΥΜ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ , ΣΠΑΤΩΝ? *11 ΑΝΑΚΛΤΛΣΚΕΥΗ , ,90 j ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ. ΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟ 75, ί ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1 ιις νέες μελβτβς:! ΚΓΆΙΚΟ Ι ΣΑΕΠ <ΜΠθ $θθϋ(κ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΛΚΑΤΑΣΚΙΥΜ ΓΕΦΥΡΑ! PFMAT0) ΡΑΦΗ ΝΑΙ ΣΤΗ η>>ο?πολοηΐμο1ΐ ΐι 36.9υυ,οο ΣΤΜΕΙΤ Μ. λ ) ,00

28 201ΒΜΠ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ , ,00 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/ ), η αναφέρω Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποτελεί τίτλο ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Π.Δ.Ε. Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εσωίτ&ρική δ ιά νο un : φ.'εργου, Αρχείο Δ/νχη, - Χρονολογικό Αρχείο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΜΑΣΙΑΔΗΣ.,~TR >v. Α Κ Ρ ΙΒ Ε Σ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ' Λ λ^ Ρ \ a ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ^

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ: ΧΡΗΜΑΤ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α.Π. 550 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ προς Β. Ελλάδα με παράκαμψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 32 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2013 Μελέτη: «Στατική μελέτη έργων αντιμετώπισης-σταθεροποίησης και αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 09/03/2015 Α.Π. : οικ. 1057 Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 178 ΘΕΜΑ: Απ ευθείας ανάθεση της Γεωτεχνικής Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αντικείμενο: ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Χρηματοδότηση: Προεκτιμώμενη Αμοιβή: «ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 4/2013 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ ΑΜΠΕΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 762.600,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΟΣΑΠΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ.

ΕΡΓΟ:  Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Α.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΟ: " Βελτίωση οδικής σύνδεσης Αλεξ/πολης Αύρας" Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΡ. 66/2013 ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ:

Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ. Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α ΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ & Ε ΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ E-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ.Πρ. ΔΑΕΕ/οικ.810/Φ.Μαραθώνας ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/Γ.Δ.Υ.Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ «Κυκλοφοριακή ì ελέτη Δήμου Αλεξανδρούπολης» : ΣΑΤΑ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 336.480,60 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ(με ΦΠΑ) : 57.809,24 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. Παλλήνη Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015

Αναλυτικός Απολογισμός ανά τμήμα και γραφείο της Δ/νσης της χρονικής περιόδου Mαρτίου Απριλίου 2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σκοπός: Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών έχει σκοπό την μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/10.06.2014) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ.

Τη χάραξη νέας θέσης παραβολής κρουαζιερόπλοιου, ολικού μήκους άνω των 300μ. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας στα πλαίσια της από 13/2/2008 Προγραμματικής Σύμβασης με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, είχε χρηματοδοτήσει την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τροποποίηση Προγραμματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝ/ΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Έργο: "Βελτίωση - ιαπλάτυνση Επαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ. Γ. Υ./ Γ. Δ. Υ. Κ. Υ. Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.ΔΑΕΕα/οικ.813/Φ.Ν.ΜΑΚΡΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015

Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΡΑΚΑΣ 16 / 10 /2015 Aριθμ. Μελέτης : 61/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης περιοχής Ασυρμάτου τμήματος Π.Ε. 1 στα νέα πολεοδομικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση δρόµου Κάµπος Επάνω Κάµπος και ασφαλτόστρωση δρόµων προς Αλµυρό και Λορέντζαινα Ν.Ίου (Ν13.00b)» 3.700.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν1300b/4958 EΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 917.000,oo ΘΕΣΗ: T. Κ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ, ΓΥΜΝΟΥ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ

ΤΕΎΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΊΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΏΝ ΤΗΣ ΜΕΛΈΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 19/02-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 526-19/02-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός - Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404529 - 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: vxidianos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος.

Σας στέλνουμε συνημμένα Περίληψη Προκήρυξης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ" με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΝΟΥ με κωδικό MIS 426021 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013».

3. Την Ε(2007)5439/05.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 30/2015 από (13-10- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4980/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Μονοκαµπίου (Ν53.00)» 1.160.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 137/2013 ΘΕΜΑ: 5 ο Έγκριση για την τροποποίηση της οριστικής μελέτης οδοποιίας της οδού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών λόγω πληµµυρών στα οδικά τµήµατα: Ολυµπιάδος - Στρατωνίου, Πλανών Γοµατίου και Μεγάλης Παναγιάς Πλανών του επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Χαλκιδικής (R5802-R5803-R5804)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.418.535 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/5071/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.418.535 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300b\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/5071/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµατα Εύδηλος Αρµενιστής, Βρακάδες Κουνιάδοι, Μαγγανίτης Καρκινάγρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Τίτλος Έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟ ΦΙΑΛ» Τόπος Έργου: ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ.Ε., Λ.Ε. και Ε.Β. Ταχ. Δ/νση : Εθν. Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 48 η Απόφαση υπ αριθ. 1712/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΣ7ΛΩ-ΔΙ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΣ7ΛΩ-ΔΙ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΟΓΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 14/06/2010 Α.Π. : 2800. Προς: ΔΗΜΟΣ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 29 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ Τηλέφωνο : 2651360500

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ" με κωδικό MIS 376661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ με κωδικό MIS 376661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΠΙΚΕΡΜΙ Ταχ.Κώδικας : 19009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 53 /2013 (απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων Λούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση περιοχών που αφορά στην πλημμύρα της 11 ης Νοεμβρίου 2013 σε περιοχές ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΞΧΟΡΙΝ-Β4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2012ΣΕ07580053

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 82/ΤΥ544 ( 25--22) εισηγητικό έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. Θέμα: Διενέργεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας/ εργασίας με τίτλο «Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων». Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ. 26536332 ΦΑΞ 2650-7444 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ιωάννινα 9 02-204

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα,

Χρόνος Διατήρησης Βαθμός Ασφάλειας Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.) ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ. «ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(εκτός πεδίου του ν.3316/2005) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 70040 / 13-11 2014 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Τ5Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ7Λ7-Τ5Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 33 η Απόφαση υπ αριθμ. 1312/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο "ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ-

Τίτλος της µελέτης κατά τη σύµβαση ανάθεσης σε µελετητικό γραφείο ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟ- 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. - φορέας υλοποίησης µελετητής Η παρούσα µελέτη αφορά τη βελτίωση τµηµάτων της επαρχιακής οδού Βέλου Στιµάγκα Νεµέα και πιο συγκεκριµένα των οδικών τµηµάτων : Νεµέα - Κούτσι και Κούτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1.ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΠΤΕΕΟ Α-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26 / 2012 ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤ/ΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝA Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΚ-ΛΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΞΥΔΙΑΝΟΣ Τηλέφωνο : 2813404529 Fax : 2810335040 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014 ΘΕΜΑ: 98 ο Έγκριση Διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την μελέτη «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/17-09-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 619-21/17-09-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 821-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Φ.Α.Υ.: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Σ.Κ.Υ. & Ε.Ε. Έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Προϋπολογισµός: 413.069,00 (συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 Ε.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ 1.799.113,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ7ΛΩ-Ψ0Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Τηλέφωνο : 22513-52000

Διαβάστε περισσότερα