ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ... ' 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ... ' 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Αθήνα, Αριθ. ττρωτ.: 263/2014 Ταχ. δ/νση: Ταχ. κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνα: Φαξ: Ηλεκ. ταχυδρ. Σταδίου 27, Αθήνα Μ. - Α. Τσούτσουρα Φ. Αναγνωστάκης /ΐρος: ν τ η Βουλή των Ελλήνων Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων Κοινοποίηση: Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο Βουλή των Ελλήνων (με φ/φο των συνημμένων σε ψηφιακό δίσκο) Θέμα: Σχετ.: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Η υπ αριθμ. πρωτ. 6424/ Ερώτηση Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος, με θέμα «Απαράδεκτες καθυστερήσεις στα έργα αποκατάστασης της Λεωφόρου Σπάτων», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ αριθμ. πρωτ. ΤΕ 42494/961/ έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, με τα συνημμένα σε αυτό αναφερόμενα, για ενημέρωσή σας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ... ' 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ Συνημμένα: Εξήντα οκτώ (68) σελίδες σε ψηφιακό δίσκο Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 2. Γραφείο Τύπου

2 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ' 2 s ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. Α Τ Τ Ι Κ ^ ΓΕΝΙΚΗ Δ /Ν ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/Ν ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax 17 χλμ. Λ. Μαραθώνας Παλλήνη Θ. Θεοφανόπουλος , Παλλήνη Αρ. πρωτ. ΤΕ 42494/961 ΠΡΟΣ: ^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ευαγγελίστριας 2, ΑΘΗΝΑ FAX: , Φ ' Ζ τ κα X. ΚΊΣΚΗΡΑ 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ , ΑΘΗΝΑ Ρβ χ: ΘΕΜΑ : Α π ά ν τη σ η στη ν από επ ερ ώ τ η σ η του Β ο υ λ ε υ τ ή κ. Η λία Π α να γιώ τα ρ ο υ Σ χ ε τ.: Το α ρ.π ρ ω τ.ο ικ / έγ γ ρ α φ ό σ α ς / ^ γ. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που α φ ο ρ ά σ τη ν από επ ερ ώ τη σ η τ ο υ Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρου, σας ενημερώνουμε ότι: Α)Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επανακατασκευαστεί η γέφυρα επί της Λ. Σπάτων στο ύψος «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ» η οποία υπέστη σημαντικές βλάβες εξαιτίας της υπερχείλισης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας μετά την έντονη βροχόπτωση της και συγκεκριμένα: 1. Με το αρ.πρωτ. Τ Ε / / έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι φορείς της Περιφέρειας για τις ζημιές που προκλήθηκαν στη γέφυρα, για το κόστος της προς ανάθεση μελέτης και για το κόστος επανακατασκευής της γέφυρας, (επισυνάπτεται) 2. Με το Τ Ε / / έγγραφο ΔΤΕ/Π ΕΑΑ απεστάλη στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής Τεχνικό Δελτίο της μελέτης για την ανακα- τασκευή της γέφυρας, (επισυνάπτεται)

3 'ι 1 n!!ΐ Μασιάς, συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού και εξουσιοδοτήθηκε ο Λ/ντής Τ.Ε./Π Ε.Α,Α. ν/ιπ την nnruik-xrirrn ΓνΛιηίΠΡηΛιίΡνίιΐν υελετητών. Iεπισυνάπτεται) χx ται) 1 5.Την διεξήχθη ο διαγωνισμός και συντάχθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, (επισυνάπτεται) 16. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ /6965/ έγινε Εισήγηση της ΔΤΕ/Περ.Ενότ.Ανατ.Αττικής προς την Προϊσταμένη Αρχή για κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, (επισυνάπτεται) 17. Με την αρ. 2834/ απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός σε ανάδοχο μελετητικό σχήμα, (επισυνάπτεται) 18. Την με αρ.πρωτ. ΤΕ /7255/οικ/ αναγγελία ανάθεσης μελέτης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.(απ αιτείται η πάροδος 10 ημερών για την υπογραφή της σύμβασης). (επισυνάπτεται) 1 9.Το αρ.πρωτ. ΤΕ /6984/ έγγραφο ΔΤΕ/ΠΕΑΑ για έλεγχο νομιμότητας σχεδίου της σύμβασης από τη Νομική Υπηρεσία Π.Ε.Α.Α. (επισυνάπτεται) 20. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ /7291/ κλήθηκε ο ανάδοχος για έκδοση εγγυητικής επιστολής και υπογραφή σύμβασης, (επισυνάπτεται) 2 1.Την ο ανάδοχος προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης, (επισυνάπτεται) 22. Την θεωρήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία ΠΕΑΑ το σχέδιο της σύμβασης. 23. Με το ΤΕ /7422/ απεστάλη στην Αντιπεριφερειάρχη Αττικής Κα Λ. Βασιλάκου ο φάκελος για την υπογραφή της σύμβασης, (επισυνάπτεται) 2 4.Την υπεγράφη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης, (επισυνάπτεται) 25. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης είναι (3 ) μήνες και ο σ υ ν ο λ ικ ό ς (4) μήνες ήτοι μέχρι Την υποβλήθηκαν Υδραυλική Μελέτη, Μελέτη Οδοποιίας, Γεωτεχνική μελέτη, Τοπογραφική μελέτη, (επισυνάπτεται) 27. Την υποβλήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, (επισυνάπτεται) 28. Με το ΤΕ 22590/448/ διαβιβάστηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (επισυνάπτεται) 29. Την έγινε στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων και των μελετητών για την προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 30. Με το ΤΕ 28946/587/ υποβλήθηκε στη Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας(Πολυτεχνείου 4) φάκελος στοιχείων για περιβαλλοντική απαλλαγή, (επισυνάπτεται)

4 31. Την έγινε στα γραφεία Δ/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας συνάντηση για εξέταση του θέματος. 32. Την έγινε στα γραφεία της ΕΥΠΕ συνάντηση για εξέταση του θέματος. 33. Με το ΤΕ 17836/322/ ζητήθηκαν οι απόψεις της ΕΥΠΕ όσον αφορά στις α- παιτούμενες αδειοδοτήσεις για την ανακατασκευή της γέφυρας, (επισυνάπτεται) 34. Με το ΤΕ 40322/884/ ενημερώθηκε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για το αρ.πρωτ / έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται οριοθέτηση του ρέματος και ζητήθηκε η επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των περιβαλλοντικών όρων για την επανακατασκευή της γέφυρας(επισυνάπτεται). 35. Με το αρ.πρωτ. ΤΕ 40564/890/οικ/ ενημερώθηκαν οι Δήμοι Παιανίας, Σπάτων-Αρτέμιδας και Παλλήνης για το προαναφερθέν έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και για το ότι η Υπηρεσία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την επανακατασκευή της γέφυρας(επισυνάπτεται). Οι ανωτέρω περιγροωόμενες ενέργειες ένιναν σύμφωνα υε τα όσα επιτάσοέί Α ^ ίρ ε ν η νομοθεσία περί εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης Δημόσιων Έργω ν. Β ) 0 χρόνος αποκατάστασης της κυκλοφορίας της οδού εκτιμάται σε (5) πέντε μήνες από την ηυεοουηνία έκδοσηε των Περιβαλλοντικών Όρων και αναλύεται ως εξής: Απαιτείται (1) μήνας για την δημοπράτηση(προκήρυξη, δημοσίευση). Απαιτείται (1) μήνας από την δημοπράτηση μέχρι την υπογραφή της σύμβασης (κατακύρωση αποτελέσματος, προσυμβατικός έλεγχος από Ελεγκτικό Συνέδριο). Απαιτούνται (3) μήνες για την κατασκευή του έργου υπό ομαλές καιρικές συ νθ ή κες. Γ )Α ν α φ ο ρ ικά με το τρίτο ερώτημα της επερώτησης, η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την αποτίμηση των επιπτώσεων στις παρόδιες επ ιχ ειρ ή σεις, ούτε για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης αυτών(αποζημιώσεις κλπ.). Συνημμένα: Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα(φωτ/φο) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 1. κ. Δ/νπ\ 2. Χ.Α. 3.Τ.Υ Α Ε Ο ΔΙΕΥΘ ΥΝΤΗ Σ Τ.Ε 4. Φ.Μ. (ί ίϊαννησ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός

5 014 11:27 From:D/NSY TEXN.YP.NAAA To: P. l/3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Δ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Παλλήνη 10/02/2014 Αρ, Πρωτ. Τ.Ε / 587 Ταχ. Δ/νση : 171χιλ. Λ. Μαραθώνος Π ΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Κώδικας : ΠΑΛΛΗΝΗ Δ/ΝΣΙΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφορίες : Ο. Κοτσίνα - Θ. Θεοφανόπουλος Τμήμα Περιβάλλοντος Τηλέφωνο ; Πολυτεχνείου 4 - Αθήνα Fux : FAX: ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α. (κ. Κιακήμα ) 2. Γραφείο Αν. Γεν. Δ/ντη Αναπτυξιακού Προγ/σμου και Υποδομών (κ. Καρδοματέα) Λ. Συγγρού FAX: ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ «ΓΕΦΥΡΑ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ» Σας διαβιβάζουμε Φάκελο στοιχείων του Έργου του θέματος, που περιλαμβάνει Τεχνική Περιγραφή και σχέδια της προτεινόμενης ανακατασκευής της παλιάς γέφυρας της Λ. Σπάτων επί του ρέματος της Ραφήνας, η οποία έχει υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων στις 22/02/2013. Η παλαιά γέφυρα παρουσιάζει στατική ανεπάρκεια και γι αυτό το λογο εκδόθηκε η αρ / απόφαση Δ/νσης Τροχαίας Αττικής για διακοπή της κυκλοφορίας σ αυτήν και η διεξαγωγή της από παρακαμπτήριε; οδούς. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, η νέα γέφυρα προβλέπεται με άνοιγμα ίσο με αυτό της διατομής της υφιστάμενης διευθετημένης κοίτης του ρέματος ανάντη, ενώ η κατασκευή της προβλέπεται σε επέκταση των κατασκευασμένων τοίχων της διευθετημένης κοίτης. Το υπό μελέτη έργο αποτελεί την ανακατασκευή της γέφυρας για την αποκατάσταση τηί; λειτουργών τηε Λεωωόοου Σπάτων και την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση των χρηστών της οδού και των παοόδιων ιδιοκτησιών. Κατόπιν εξέτασης του ανωτέρω Φακέλου και σύμφωνα με την Υ.Α 1958/ (Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Αρθρο 1παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011) και τις πιο πρόσφατες εγκυκλίους, το έργο, το οποίο αποτελεί σημειακό έργο αποκατάστασης της βατότητας και της λειτουργίας της οδού χωρίς να επιφέρει καμμία διαφοροποίηση στη δίαιτα του ρέματος Ραφήνας, κρίνεται ότι δεν κατατάσσεται σε κάποια κατηγορία ή υποκατηγορία και επομένως δεν απαιτείται η περιβαλλοντική του αδειοδότηση. Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη σας. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ >- Φ. Μ. (Κοτσίνα - Θεοφανόπουλος) _Λ~.- ''" ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΕ - Β'

6 06-ΜΑΡ-Ξ014 11:27 Ρηοίη:0''Ν5Υ TEXN.YP.NRAA Το Ρ.2 / 3 Λ [/ Α 6 ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Δ Η Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ;/', V ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ \ ' νχ',' ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν ΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π ΡΟ Γ/ΣΜ Ο ΥΚ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/Ν ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚηΝ-ΛΙΜ ΕΝΙΚΠΝ-Ε.Β. Ταχ.Δ/νση Ταχ, Κωδ Πληροφορίες Τηλέφωνο Ρ3Χ 17 χιλ. Λ.Μαραθώνος Παλλήνη Θ. Θεοφανόπουλος : / ΠΡΟΣ: Παλλήνη Αρ.Π ρωτ. 24/02/2014 Τ.Ε /084 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 23θ, Ν ΨΥΧΙΚΟ ΡΑΧ: υττόψη κ. Α, Κοντογιάννη ΚΟΙΝ 1 ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.Α.Α. κα X ΚΙΣΚΗΡΑ 2. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-θβ, ΑΘΗΝΑ Ραχ:2ΐ0 6Θ , κα Κ. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & Π ΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 23Θ, Ν. ΨΥΧΙΚΟ ΘΕΜΑ: Σ χ ε τ.: Επανακατασκευή γέφυρας της Λ. Σπάτων στη θέση Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας α)το αρ.πρωτ. ΤΕ 22590/448/ έγγραφό μας β)το αρ.πρωτ, ΤΕ 17836/322/ έγγραφό μας γ)το αρ.πρωτ / έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ Σε συνέχεια του (ο) σχετικού με το οποίο σας υποβάλαμε την ΜΠΕ του έργου του θέματος, σας διαβιβάζουμε το (β) σχετικό που αφορά ερώτημά της Δ/νσής μας στην ΕΥΠΕ, καθώς και το (γ) σχετικά έγγραφο της ΕΥΠΕ αναφορικά με τις απόψεις της ποσ αφορούν τη μη α παίτηση οριοθέτησης του ρέματος, λόγω του ότι πρόκειται για έργο εγκάρσιο σε ρέμα. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την επίσπευση των ενεργειών σας δεδομένου ότι, όπως και προφορικά σας έχουμε ενημερώσει, η κυκλοφορία στην υπόψη γέφυρα γίνεται

7 06-ΜΡ!? :27 ΓγοιϊιιΟ'ΝΞΥ TEXN.YP.NPPR Το: από παρακαμητήριες οδούς με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία των κατοίκων Σπάτων και Αρτέμι δας, αλλά και τον αποκλεισμό των παρόδιων επαγγελματιών. Συνημμένα : Τα (β) και (γ) σχετικά (φωτ/φο) Ε.Δ. Ι.κ. Δ/ντή 2.Τ.Υ.Λ.Ε.Β. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓΩΝ 4.Φ. ( 0, Κοτσίνα) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Π ολιτικός Μ ηχανικός

8 Μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΙΊαλλήνη, 13 / 03/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αμ. πρω ί. Τ.Ε /1302 ΙΙΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. Α ΊΤ 1 * ΓΕΝΙΚΙΤ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. \ ΠΡΟΓ/ΣΜ ΟΥκ ΥΠΟΔΟΜΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΕΡΓΠΝ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗΝ ΕΡΓΠ*. ν ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΝ ΕΡΓΠΝ-ΕΓΓΕΙΠΝ ΒΕΛ- ΊΤΠΣΕΗΝ ίΐροσ: ι. Περψ>ερειάμχη Αττικής κ. Σγουρό Λ. Συγγρού Αντιπεριφερειάρχη ΙΤ.Ε.Α.Α. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : 17 χλμ. Λ. Μαραθώνος ΤΑΧ. ΚΗΔ.: Παλλήνη Πληροφορίες: Τ. Αφραταΐου Τηλ: ΕΑΧ: ΚΟΙΝ.: Δ/νση Αναπτ. Πρ/σμού & Υποδομών 3 Αν.Γεν Δ/ντη Αναπ.ΓΙ ρ/σμου & Υποδομών 0. Καρδοματέα Λ. Συγγρού 8ο-88 (Υπόψη κ. Λιάσκου) Λ. Συγγρού 8ο-88 ΘΕΜΑ: «Καταγραφή ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες σε υδραυλικάαντυιλημμυρικά-λιμενικά έργα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στις και ». Σ χετ.: α) Το αρ.πρωτ / έγγραφό σας. β) Το αριθ. πρωτ. 924/ /οικ. έγγραφό μας. Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας, όπου είχε γίνει μία πρώτη αποτίμηση των βλαβών από τις πρόσφατες πλημμύρες σε έργα υδραυλικό, γέφυρες, λιμενικά και ρέματα, διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: ι. Στον ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ, όπου είχαν κατασκευασθεί έργα προστασίας πρανών με συρματοκιβώτια, σε διάφορες θέσεις τμηματικά από τις εκβολές έως ανάντη του Συκάμινου, υπήρξε αστοχία των συρματοκιβωτίων σε 4 θέσεις, καταστροφή ο φειλώμενη σε υποσκαφή και ολίσθηοη (φωτ. 3,4,5) Επίσης, καταστράφηκε ο ένας κατάντη παλαιός πτερυγότοιχος της γέφυρας Συκάμινου χωρίς να υπάρξει βλάβη στα συρματοκιβώτια στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής (κατάντη γέφυρας Χαλκουτσίου) όπου η στέψη των συρματοκιβωτίων βρίσκεται υπεράνω του φυσικού εδάφους (+1,50 μ. περίπου) υπήρξε διάχυση των υδάτων από τα διάκενα με αποτέλεσμα την κατάκλιση της δεξιάς περιοχής (Αγ. Παρασκευή) ενώ περίπου στην απέναντι όχθη, όπου δεν υπήρχε κανένα έργο, έ γινε εκτεταμένη διάβρωση στις όχθες και πλημμύρισε η περιοχή προς οικισμό Χαλκουτσίου (φωτ. 1,2). Τέλος, ανάντη της γέφυρας Χαλκουτσίου όπου υπάρχει ασφαλτοστρωμένη παραποτάμια οδός, υπάρχει διάβρωση και κατολίσθηση των πρανών, πτώσεις δένδρων και φθορά της οδού σε μήκος περίπου 4θμ. Διάβρωση πρανών παρατηρήθηκε και σε άλλες θέσεις του ποταμού (φωτ. 8). Για όλα τα παραπάνο) οι προτεινόμενες ενέργειες και παρεμβάσεις είναι:

9 α) Η άμεση αποκατάσταση των συρματοκιβωτίων όσον αφορά το έργο: «Αντιστήριξη ηρανών-αντιπλημμυρική προστασία Ασωπού ποταμού» δεδο-,μένου ότι το έργο δεν έχει οριστικά παραληφθεΐ και υπάρχει ήδη αίτημα ; του αναδόχου για ζημίες από θεομηνία (φωτ. 6,7). ΓΙροεκτιμώμενη δαπάνη ευρώ. Ρ) μελέτης με τη διαδικασία του άρθρου ίο του Ν.3316/05 για τοάικές επεμβζισέις όπως η αντιστήριξη της οδού με πασσαλόψραγμα, η μελέτη του πτέρυγότοιχου, η αντιστήριξη των πρανών μέχρι την στάθμη του φυσικού εδάφους στην κατάντη περιοχή για την προστασία από περαιτέρω διάβρωση (όχι επίλυση της υπερχείλισης και αντιμετώπιση της υδατοπερατότητας των συρματοκιβωτίων στέψης. ΓΙροεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη ευρώ. γ) Όσον αφορά τα οριστικά έργα διευθέτησης του Ασωπού καθώς και την παλαιά γέφυρα Χαλκουτσίου δεδομένου ότι οι έως τώρα μελέτες και έργα έ χουν χρόνο επαναφοράς Τ = ίο έτη θα πρέπει να μελετηθούν από την εκβολή και σε μήκος τουλάχιστον 3,5 χλμ. οριστικά έργα με χρόνο επαναφοράς Τ = 50 έτη καθώς και η επανακατασκευή της γέφυρας Χαλκουτσίου. ΓΙροεκτιμώμενη αμοιβή για την μελέτη ευρώ. 2. Στην Ε.Ο. Πικερμίου -Σπάτων στη θέση «Πετρέζα» υπερχείλισε το ρέμα Ραφήνας με αποτέλεσμα την καταστροφή της οδού (επιχώματα, ασφαλτικά) καθώς και των έργων διευθέτησης (σαρζανέτ). Απαιτείται μελέτη έργων διευθέτησης κα ι προστασίας της οδού (φωτ. 9,10,11,12). Λμπάνη για αποκατάσταση (πρωτόκολλο θεομηνίας) ευρώ. 3 Στηγ γέφυρα της Λεωφ. Σπάτων με το μέγα Ρέμα Ραφήνας, υπήρξαν σημαντικές βλάβες που αφορούν διάβρωση των πρανών, πιθανή υποσκαφή του πτερυγότοιχου και της κοιτόστρωσης. Επίσης, απαιτείται έλεγχος της στατικής επάρκειας της γέφυρας που είναι παλαιή (> 50 ετών) λιθόκτιστη.. Η διατομή της γέφυρας από υδραυλική άποψη είναι ανεπαρκέστατη δεδομένου ότι ανάντη αυτής και σε μικρή απόσταση εκβάλλει ο πλακοσκεπής οχετός του ρέματος Παναγίτσας. Αυτό σε συνδυασμό με την ένταση της βροχόπτωσης δημιούργησε υπερχείλιση του ρέματος και τις περιγραφόμενες φθορές (φωτ. 13,14,15,16,17) Για το ρέμα Ραφήνας υπάρχει υδραυλική προμελέτη (που εκπονήθηκε με μέριμνα της Δ/νσης Διο του ΥΠΟΜΕΔΙ, όπου απαιτείται γέφυρα ελεύθερου ανοίγματος ι6μ. και ύψους 5μ. Βάσει της προμελέτης αυτής το κόστος επανακατασκευής της νέας γέφυρας είναι ευρώ ενώ μαζί με τα έργα προσαρμογής δοο.οοο ευρώ περίπου. Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής (στατικά, γαιοτεχνικά) προτείνεται η ανάθεση μελέτης (άρθρο ίο του Ν.3316/05) ποσού ευρώ. 4 Το ρέμα Ραφήνας υπερχείλισε στη θέση του 7ου Δημοτικού Παλλήνης, με αποτέγκαιρη εκκένωση του σχολείου. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους, της λεσμα εκτεταμένες καταστροφές στις αίθουσες (ισόγειες Ρτοΐίαΐ:) και στον αύλειο χώρο. Το ύψος νερού υπερέβη το ι,5θμ. μέσα στις αίθουσες αλλά ευτυχώς υπήρξε έ- άμεσης

10 γειτνίασης τοιν αιθουσών με ίο ρέμα, της ανεπάρκειας ιης διατομής του ρέματος στην περιοχή (βάσει προμελέτης προβλέπεται διευθετημένη διατομή 18,5 χ 5,5μ) προτείνουμε την μεταστέγααη του 7ου Δημοτικού Σχολείου μέχρι την ολοκλήρωση των έργων διευθέτησης του ρέματος (ς)ωτ. 18,19,20,21,22). 5 Στην περιοχή Αγ. Ιΐαντελεήμονα Μαραθώνα έχει παρατηρηθεί υποσκαψή τοιχίων αντιστήριξης της παραλιακής Ε.Ο.30 με αποτέλεσμα την υποχώρηση του πεζοδρομίου προς τη θάλασσα και μεγάλη επικινδυνότητα της οδού (φωτ. 23,24). Προεκτίμηση δαπάνης ευρώ για την μελέτη και την κατασκευή τους. 6. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης όλα τα ρέματα έχουν κατακλυσθεί από τεράστιες ποσότητες φερτών υλών, βλάστησης και από κορμούς δένδρων. Τα ρέματα της Ανατολικής Αττικής που χρήζουν καθαρισμού ανέρχονται σε 300 χιλιόμετρα μήκος περίπου. Το υπό δημοπράτηση έργο ποσού ι.οοο.οοο ευρώ καλύπτει μικρό τμήμα αναγκών. Απαιτείται τουλάχιστον επί πλέον ποσό ευρώ. ( ) 7 Εκτός των ανωτέρω περιγραφομένων σημαντικότερων βλαβών, έγινε καταγραφή ζημιών σε όλο το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της ΔΤΕ ΠΕΑΑ καθώς και σε τεχνικά και συντάχθηκαν σχετικές αναφορές από υπαλλήλους μας που επισυνάπτονται σε παράρτημα Γ. 8. Όσον αφορά το δημοτικό - αγροτικό οδικό δικτύου, ιδιαίτερα των Δήμων Μαραθώνα, Παλλήνης, Ραφήνας, Πικερμίου, Ωρωπίων, Διονύσου και Αχαρνών, κατόπιν αναφορών των Δήμων διαπιστώθηκαν φθορές τόσο στο οδικό δίκτυο αλλά κυρίως σε τεχνικά έργα (σωληνωτοί αγωγοί, μικρά γεφύρια, τοιχεία αντιστήριξης) που πιθανόν δεν είχαν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Η εκτίμηση των ζημιών αυτών δεν είναι δυνατή, δεδομένου ότι όποια επανακατασκευή θα πρέπει να γίνει κατόπιν μελέτης και τήρησης των προδιαγραφών... Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α 1. Φ ω το γρ α φ ίες (ι έως24) 2. Π α ρ ά ρ τη μ α I 3 Α να φ ο ρ ές δήμων Ε.Δ.: ι. κα. Δ/ντρια 2. Χ Α. 4 3 Τ.ΥΑ.Ε.Β Α ΑΝ >ΙΓΡΑΦί Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός X<. : ' \.. ΛηΛ ν',νη I 1

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΪΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΠΚΗΣ ΑΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΙ ΩΝ Ταχ. Δ/νση : 17 χιλ. Λ ΜαραΟώνος I 'αχ. Κώδικας 1Ιλιροφορίες Τηλέφωνο ΡΑΧ Παλλήνη ΤΑφραταίσυ-Λ Γ ιώχης , ΙΊαλληνη Αρ. Π/κυτ. Τ.Ε. IIΙΌΣ: Μση ΑντσιτυξιαίαΛ) 1Ιρσγ/χ^μταχ^ιού ΙΙ/> ρκρέρααςατπκης Συγ/ρσύ ΚΟΙΝ: 1. Ανππερυρφαάρχη ΠΕΑΑ Κα ΧΚΕΚΗΡΑ I 2. Ανοσιλ. Γενικό Δ/νπ'ι Αναπτ Προγρ/σμου & Υποδομών ΙΊφΐφέρεος Αττικής κ Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ Συγγρσύ ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΔΕ Σας αποστέλλουμε τεχνικά δελτία για τις ακόλουθες μελέτες: 1 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝ ΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ» 2. «ΣΥ Μ Π Λ Η ΡΩ Μ Α ΤΙΚ Α Α Ν ΤΙΠ Λ Η Μ Μ Υ ΡΙΚ Α ΕΡΓΑ ΑΣΩΠΟΥ Π Ο Τ Α ΜΟΥ» 3. «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΑΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ» 4. «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΦΥΓΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ» ' 5. «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» 6. «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΡΙΠΗΔΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΥΠΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ». _ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

12 1» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ*: ΣΠΑΤΩΝ» Σ.Α.: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ Ν ,00 ) *Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια ' ΚΟΡΕΑΣ Π εριφ έρεια Α ττικής / Περιφερειακή Ενότητα Α νατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικώ ν Έργων ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΗΜ/Ν ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής / Διεύθυνση Τεχνικώ ν Έργων Ο ικονομική Επιτροπή Περιφέρεια Α ττικής 1

13 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 χιλ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Γ.Παπαδάκης-Χαντζανδρέου Τηλέφωνο: ΕΠΕΙΓΟΝ χ Μ Γ\ Is ' tjfl* & \ y ' K Q ln i Παλλήνη 18/04/2013 Αρ. πρ. ΤΕ V R 2 0 i ^ J. 0 /οικ. * κ\ Θ. Καρδοματέα Äl/απληρωτή Γενικό ν / ;Α/ντή Αναπτυξιακού / ρρογραμματιαμού και Υποδομών Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Α.Α. Κα. X. Κισκήρα ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών οδοστρώματος στη γέφ υρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΑΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012» ΣΧΕΤ.: α) Το αρ. πρ. Τ.Ε /1506 έγγραφο του Τμήματος Τ.Υ.Λ.Ε.Β./ Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Α.Α. β) Η από Τεχνική Έκθεση του Μελετητικού Γραφείου «ΑΘΤ ΩΜΕΓΑ», η οποία αφορά τις Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων, (γ) Το αριθμ /2026/οικ./ έγγραφό μας. Σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω σχετική (β) Τεχνική Έκθεση που συντάχθηκε από το Μελετητικό Γραφείο «ΑϋΤ ΩΜΕΓΑ» κατ' εντολή του Τμήματος Υ.Λ.Ε.Β. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (α σχετικό), και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Βάσΐ] της ανωτέρω Τεχνικής Έκθεσης, η μόνη λύση για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού και η αντικατάσ τασ η αυτού με νέο. Καθίσταται επίσης σαφές ότι οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης τη ς υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία το υ τεχνικού σε περίπτωση επόμενης έντονης βροχόπτωσης, ή άλλης δυσμενούς φ υσικής καταστροφής. 2. Για την προσωρινή και μόνον αποκατάσταση των πρανών της οδού και του πλάτους της οδού, ο μελετητής προτείνει την λύση που εμφανίζεται στη ανωτέρω Τεχνική Έκθεση. Σύμφωνα με αυτή, όπως αναφέραμε και προηγουμένως δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης ή άλλης αιτίας (π.χ. σεισμός) με πιθανή συνέπεια την εκ νέου διάβρωση των πρανών της οδού και τον κίνδυνο της ασφάλειας της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω η προτεινόμενη λύση είναι προσωρινή και κατά την άποψή μας δεν λύνει το πρόβλημα της βλάβης οριστικά. Με βάση έναν ενδεικτικό υπολογισμό οι εργασίες που προτείνει ο μελετητής για την ανωτέρω προσωρινή αποκατάσταση ανέρχονται στο ποσό των:

14 Α/Α ΕΡ ΓΑ Σ ΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜ Η ΔΑΠΑΝΗ 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες Σιδηρούν δομικό πλέγμα St IV (S500) εκτός υπόγειων έργων C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάς>ρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ Κατασκευή επιχωμάτων Στρώση στράγγισης οδοστρώματος (ΠΤΠ 0-150) Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π ) Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π ) Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 cm Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 1, Ασφαλτική ισοπ.στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265) , Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου , Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ , Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους απλής όψης Στύλος πινακίδων από γαλβ.σιδ/σωλήνα Φ 1 1/2" ( ΣΥΝΟΛΟ: 1 2, ΑΦΑΙΡΕΓΓΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 13,00%: 1 0, ΓΕ &. ΟΕ 18,00%: 1 2, ΦΠΑ 23,00%: 1 5, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 15, Η ανωτέρω δαπάνη δύναται να καλυφθεί από την εν ενεργεία εργολαβία συντήρησης του οδικού δικτύου η οποία λήγει τον Μάρτιο του 2014, και οι εργασίες αυτές θα καταστραφούν στο σύνολό τους μετά την οριστική λύση του προβλήματος. Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας δοθούν άμεσα σχετικές οδηγίες για την προσωρινή αντιμετώπιση του θέματος έχοντας υπόψη το δημόσιο συμφέρον και την επικινδυνότητα της κυκλοφορίας της οδού στο συγκεκριμένο σημείο (δρόμος ταχείας κυκλοφορίας που σήμερα εξυπηρετείται βάσει προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με ένα ρεύμα. Τέλος, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων για την οριστική λύση του προβλήματος σε συνεννόηση με την Υπηρεσία μας, που σας έχουν ζητηθεί με το ανωτέρω (γ) σχετικό έγγραφό μας. Επισυνάπτεται Φωτ/φα σχετικών. α κ ρ ι β έ ς ^ ' Ι Α I - Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. κα. Α /\π $ 0?/& :/β /,.. * y * - ν\ ''-^. >; \ / Ζ '., τ 2. Χ.Α / < / «/ :Χ * 1.. ~Τ îd* 3. ΤΟΜΕ, > 4.'3ΓΕΓ(Β. ^Α ξαμ ρεου) / / ν, ΜΑΡΙΑΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 5.Γ. Παπαδάκη<^ν -^ ^ /? ν ν.ή ν η./ έ./ ^ / / '3 ΑΡΧ τέκτω ν Μηχανικός

15 ICAAHNIKII AHMOKPATLA IIEPia>EPELA A lt I KIIΣ ΙΤΕΡΙΦΕΡΕΕΑΚΙI ΕΝΟΊΤΓΓΑ ΛΝΑΤΟΑΙίαΐΣ Α Τ Π Κ Η Σ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ANAHTi7SIAKOY ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΙΙ TEXN. EPlTlN ΕΞ Ε ΙΙΕ ΙΓΟ Ν Παλλήνη 23/04/2013 Ap. πμ. T.E.B b ^ 2 / *-432. /οικ. Σχπ. T.E /2310 ΠΡΟΣ: Θ. Καρθοματέα Αν. Γεν. Δ/ντη Ανππτ. Πρ/σμού Περιφέρειας Αττικής Ταχ. Δ/νση: ιγ χιλ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Χαντζανδρέου-ΙΙαπαδάκης Τηλέφωνο: KO IN.: κ. Κισκήρα Χρυσάνθη Αντιπερκρερειάρχη ΠΕΑΑ ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροψωτισμού και λουτές εργασίες οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το έτος » Σ Χ Ε Τ.: (α) To αρ. πρ. TE 53633/ i 506/ 0iK.i έγγραφοτ.υ.λ.ε.β. (β) H από Τεχνική Έκθεση προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων. (γ) To αρ. πρωτ. T.E. 692i 9/ 2026/ 0iK./8-4-20i 3 έγγραφό μας. (δ) To αρ. πρωτ. T.E /2310/ έγγραφό μας. (ε) To αρ. πρωτ. Τ.Ε.79885/2377/ έγγραφό μας. (στ) To από έγγραφο του μελετητή. Σε συνέχεια του ανωτέρω (δ) σχετικού ζητήθηκε από τον μελετητή, με το (ε), σχεακό να μας γνωρίσει πλήρως το εάν η προσωρινή λύση που προτείνει διασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών για το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την οριστική αντιμετώπιση του θέματος. O μελετητής με το από (αρ. πρ. A3553) έγγραφό του μας γνωρίζει ότι η προσωρινή αποκατάσταση του οδοστρώματος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να έχει χρονικό ορίζοντα λειτουργίας πέραν των προσεχών καλοκαιρινών μηνών με χρήση μόνον μιας λωρίδας κυκλοφορίας η οποία δεν υπέστη ζημιές, τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων (> l,5 tn). Μετά τα ανωτέρω, επανερχόμαστε στο (δ) σχετικό έγγραφό μας και παρακαλούμε όπως μας δοθούν άμεσα σχετικές οδηγίες. H Υπηρεσία μας έχει ήδη δώσει εντολή στον ανάδοχο της συντήρησης να προβεί στην σύνταξη μελέτης παράκαμψης της οδού και επί καθημερινής βάσεως παρακολουθεί την εξέλιξη της βλάβης. Επισυνάπτεται: Τα ανωτέρω (ε) και (στ) σχετικά. Ε.Δ. 1. κα. Δ/ντρια,;'rC ;- A^'^V.- /S.% ' -'.. :V-T IcrF A^HiA/NTPLV ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΕΡΓίΙΝ 2.X.A Α γ Α %/". 3. T.O.M.E. /</- '; 4. Τ.Υ.Λ.Ε.Β. i 5 ; o, ^'-. >- ' 5. Φ.Ε. (Β.Χαντ&ίνδΡέουΤ 6.Π. Παπαδάκης \ \ -----,/ > \ '-....''

16 ^5&Cr EAAlINIIGi ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ Π ΕΡ ΙΦ ΕΡΕΓνΑ ΊΤΙΚ Η Σ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ EN O TIITA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ Α ΤΤΙΚ Η Σ ΓΕΝ ΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΝ ΑΓΙΤΥΞIAKOY Π Ρ Ο Π γσμ Ο Υ Δ/ΝΣΙΙ TEXN. ΕΡΓΩΝ KS ΕΠΕΙΓΟΝ ΙΙΡΟΣ: ΙΙαλλήνη 24/0 4/2013 Λρ.πρ.Τ.Ε.W -W /iqhr, Σχετ. T.E / /2432 θ. Καρδοματέα Αν. Γεν. Δ/ντη Αναπτ. Π ρ/σμού i Ιεριφέρειας Αττικής Ταχ. Δ/νση: 170χώ. A. ΜαραΟώνος Ταχ. Κώδο<ας: Πλη ροίροριες: Χαντζανδρέου-Παπαδάκης Τηλέφωνο: KOIN.: κ.κισκήραχρυσάνθη Αντιπερις)ερειάρχη ΠΕΑΑ ΘΕΜΑ: Εργασίες προσωρινής αποκατάστασης πρανών στη γέίρυρα ρέματος Ραφήνας στη A. Σπάτων στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφιωτκτμού και λουιές εργασίες οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ανατολικής Αττικής για το έτος 20 12» Σ Χ Ε Τ.: (α) To αρ. πρ. T E /*5 0 6 /oik.i9-3 "2 0 i3 έγγραφο Τ.Υ.Λ.Ε.Β. (β) Ii από Τεχνική Έκθεση προσωρινής αποκατάστασης στη γέφυρα ρέματος Ραφήνας στη Λ. Σπάτων. (γ) To αρ. πρωτ. T.E, 692i 9/ 2026/ 0iK./8-4-20i3 έγγραφό μας. (δ) To αρ. πρωτ. T.E /2310/ έγγραφό μας. (ε) To αρ. πρωτ. Τ.Ε.79885/2377/ έγγραφό μας. (στ) To από _2013 έγγραφο του μελετητή. (ζ) H αριθμ. πρωτ /2461/24-4^013 έγκριση μελέτης προσωρινής αποκατάστασης πρανών Σε συνέχεια των ανωτέρω α-στ σχετικών μετά και την προφορική μας συνεννόηση σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας ενέκρινε μελέτη προσωρινής αποκατάστασης πρανών της Λ. Σπάτων στη Γέφυρα Μέγα Ρέματος Ραφήνας. OI εργασίες της μελέτης αυτής κρίθηκαν απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των χρηστών της οδού έως το τέλος του καλοκαιριού η οποία σήμερα όπως γνωρίζετε γίνεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με προσωρινή σηματοδότηση. Τέλος παρακαλούμε και πάλι για την επίσπευση των διαδικασιών εξασφάλισης των αναγκαίων πιστώσεων για την οριστική λύση του προβλήματος. Ε.Δ. 1. κα.δ/ντρια 2.X.A 3. T.Q.M.E. 4. Τ.Υ.Λ.Ε.Β. 5- Φ.Ε. (Β.Χαντ 6.Γ. ΠαπαδάκηςνχΟ/^. : ' -. : \ j *<./'*- ;,;.' T tr*- ' '. 1. f*zi*-(- {.Jg yv. :. *.. :... ι!<l'^; I trf-'.s. -isi: ; -,'-* W \ ' 7 -V H Δ/NTPLA ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΡΙΒΕΣ ANTirF1AC^APLY ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ Υ Αρχιτέκτων Μηχανικός. * ί. V 1 νν ΐ κ ~ P ^ A T cfi ί>.^

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση :17 χιλ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Ιφ. Χαντζανδρέου : Ελ. Πούσια Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΣ: E5J5QEirgM Παλλήνη, Αρ. Πρωτ. Τ.Ε / Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax Υπόψη κ. Γρηγοριάδη 2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax: ΚΟΙΝ: 1. κ. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπόψη κ. Κ. Ακούλογλου ΕΝΤΑΥΘΑ ΟΕΜΑ: «Κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014 και 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφερειακής ενότητας Α νατολικής Α ττικ ή ς οικονομικού έτους 2013» Σχετ.: α. Το με αρ.πρ / έγγραφ0 Της Α/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής. Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας αποστέλλουμε συνημμένα του παρακάτω πίνακες έργων του Περιφερειακού προγράμματος έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής για την κατάρτιση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2014 & την 4η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2013:

18 1. Αιτήματα νια ένταεη νέων έργων (1 πίνακας) 2. Ολοκληρωμένα έργα (1 πίνακας) 3. Εκτελούμενα (1 πίνακες) 4. Δημοττρατημένα (1 πίνακας) 5. Υπό Δημοττράτηση (1 πίνακες) Στους ανωτέρω πίνακες αποτυπώνονται και τα κάτωθι στοιχεία: απορροφήσεις όλων των έργων εντό(: του έτους 2013 ανεκτέλεστο υπόλοιπο Β προτεινόμενες πιστώσεις 4'1ζ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 προτεινόμενες πιστώσεις προϋπολογισμού έτους αυξήσεις προϋπολογισμού όπου απαιτείται μειώσεις προϋπολογισμού όπου απαιτείται προτάσεις για ένταξη νέων έργων στην 4ηζ τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2013 ή στον προϋπολογισμό έτους Συγκεντρωτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα: ' - γ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4 ^ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2013 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ 2014 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,12

19 Στους συνημμένους πίνακες εμφανίζεται η ανάγκη ΑΥΞΗΣΗΣ_ή Μ ΕΙΩΣΗΣ του εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά έργο στη στήλη ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. Συν.: Πέντε (5) π ίνακες Ε.Δ. 1. κ. Δ/ντή 2 χ.α. 3.ΤΚΕ-ΕΠ-ΗΜ 4. Τ.Ο.Μ.Ε 5. ΤΎ.Λ.Ε.Β 6. Ιφ. Χαντζανδρέου 7. Ελ. Πούσια 8. Φ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ

20 * 25/07/2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε Ρ Γ Ω Ν διεύθυνση τεχνικών έργων πεαα * ' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΑΑ - ΝΕΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ.ΣΠΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΜΠΕ) ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΩΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΡΤΈΜΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΑΚΤΗΣ" ΣΠ Α ΤΟ Ν - Α Π ΤΜ ΙΔ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗ "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ" ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.30 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 22 ΒΑΡΗΣ - ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡ1ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΓΟΓ Ο Ι ΟΜΗΡ1ΩΝ ΦβΟΟ ΜΗΚΟΥΣ 780Μ, ΦΡΟΟ ΜΗΚΟΥΣ 950Μ., ΣΩΛΗΝΕΣ Ρ\Κ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 3Ι5«ητη ΜΗΚΟΥΣ 720Μ, ΣΤΟΝ ΒΑΡΝΑΒΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΡΛΕΖΑΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΛΡΚΟηΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΟΡΙΟθΕΤΗΣΗ - ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΠΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΛΙΕΥΟΡΤΗΣΜ ΡΕΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΑΔΓΜΟΤΙίαΟ 1 ΝΤΟΑΙΤΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΚΓΕΟΑΝΑΒΥΙΙΟΥ ΚΤΙΙΊΑΚΟ I ΑΤΟΝΙΚΟΥ 2 ΝΤΟΛΠΗΜΛ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΠΛΑΤΕΙΑΣΦΙΛΙΑΤΗΔΗΜΟΥΚΡΟΠΙΑΙ ΠΤΙΝΒΑΛΛΟΝ ΙΟΛΑΧΑΙ... _ ί>!3μ!» 59. μ:,ν 1 ΝΙΟΑΙΤΗΜΑ ΕΙΤΑ1ΙΙΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΣΚΕΥΗΣIIΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥΔΡΟΜΟΥ ΚΙΙΜΑΚΟ ΠΑΡΑΠΟΝΑ,? :ρορ,ο ' «ΝΤΟΛΓΠΙΜΛ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗλ ΕΝΙΣΧΥΣΗΙ1ΡΑ1ΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΧΩΡΟΥΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣΓΛΥΚΩΝΝΕΡΩΝΛΗΜΟΥίΙΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΗΑΙΛΜΙΑΣ % ΝΤΟΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΜΑΡΑΘΩΝΙΑΣΛΙΑΛΡΟΜΗΣΑΠΌΜΑΙΆΟΩΝΑ ΕΩΣΣΤΑΥΡΟΛ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ί*γν»ααλον ΜΛΛΗΜΟΙ 1*0? &410,0»3 * ^-----^ Ρθ.ΟΟΟ,θϋ γ;κϊ ΝΤΟΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΚΑϊ Α3ΚΙ ΥΜΓΜΠΙΛΟν ΛΗΜΟΥΜΛΡΑΟΟΜΑ ΜΚνίΙΗΗΗ πατμιοκλ 05ί,*ΐ4ΐ,3/: 'ΪΨ$ 1 V1. *ι π η ή ^ 3!,. ;. Υθ

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑ \ / / ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠαλΛήνη, 28/08/2013, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ' V Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.Ι6 6 & Γ 3 /4 Ο Ή /ο ικ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ: 1.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τάχ. ϊ/νση ~ΤΤ7 χιλ. Ά. Μαραθώνος ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ταχ. Κώδικας :15351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πληροφορίες : Ιφ. Χαντζανδρέου Λ. Συγγρού Αθήνα ν: ta. I Ιούσια Fax: Τηλέφωνο : Υπόψη κ. Γρηγοριάδη FAX : Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Λ. Συγγρού Αθήνα.... Fax: ΚΟΙΝ: 1. κ. ΚΙΣΚΗΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ. Α ΤΤΙΚΗ Σ 2. κ. Θ. ΚΑΡΔΟΜΑΤΕΑ ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤ, * ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Λ. Συγγρού Αθήνα Fax: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπόψη κ. Κ. Ακούλογλου ΕΝΤΑΥΘΑ Θ ΕΜ Α: «Έ νταξη έργων στην εττόμενη τροποποίηση προϋττολογισμού Περιφέρειας Α ττικής Περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής οικονομικού έτους 2013». Σχετ.: 1. Το με αρ.πρ. Τ.Ε /4393/ έγγραφό μας 2.Το με αρ. πρ. Τ.Ε /4822/ έγγραφό μας. 3. Το με αρ. πρ. Τ.Ε.69219/2026/οικ/ έγγραφό μας. 4. Το με αρ. πρ. Τ.Ε23367/518/οικ/ έγγραφό μας. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με τα οποία έχουμε προτείνει έργα και μελέτες (συμπεριλαμβανομένων και των κατωτέρω) για ένταξη στο ΠΔΕ και στους ιδίους π-κόρους της Περιφέρειας Αττικής και λόγω του εξαιρετικά επείγοντος σας εφιστούμε την προοοχή για την άμεση ανάγκη για την ένταξη κατά προτεραιότητα στην τροποποίηση προϋπολον συού του Περιφερειακού προγράμματος έτους 2013 και στον προϋπολογισμό 2014 της Περιφέρειας Αττικής των κάτωθι μελετών και έργων:

22 $ 3! ρ 8 η η κ Η Μ * " I! Β8Β3Ε88ΐ ^ ^ ^ ^ -Μ Ε Μ ί^ ^ Β ΐ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΠΑΤΩΝ ,00 Λόγω της μεγάλης έκτασης καταστροφής της γέφυρας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα με προσωρινό σηματοδότη και μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. (έχει προταθεί στο ΠΔΕ - νέα έργα) ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ,00 ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ,00 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.75 ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ,00 Ε.Ο.30 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Λόγω της μεγάλης έκτασης καταστροφής της γέφυρας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε μία λωρίδα με προσωρινό σηματοδότη και μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών. Έχει γίνει διάβρωση στο υπέδαφος με αποτέλεσμα την καθίζηση του εδάφους και την κούφωση του υπεδάφους του οδοστρώματος με σοβαρό κίνδυνο κατάρρευσης ίου οδοστρώματος προς την πλευρά της θάλασσας; Σημειώνεται ότι από τη θέση αυτή διέρχονται βαρέα οχήματα πράγμα που καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνη την όλη κατάσταση. Έχει καταστραφεί το πεζοδρόμιο σε μήκος ττέρίττου 50μ. με κίνδυνο ατυχήματος. Επίσης υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του οδοστρώματος. (έχει προταθεί στο ΠΔΕ αρχικά με ,00 ) Ε.Δ. - / \ \ \ V.* * Λ " λκρ&ε ς α ΤΙΓΡΑΦΟ 1. κ. Δ /νίή ;,,Γ, >9 'Ρ* \ 2 χ α ( V : *>.* 3,ΤΚΕ-ΕίΥ^ ΤΚΕ-Εή-ΗΜ \ '/ / 4 5 τ ύ α ε Ι κ. η/ ΐ I. ] 3 6. Ιω. Χαντδανδοέου > 7. Ελ Πούσια 8 Φ Λ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

23 0 Ο (>ρ ο ο ]Λ$> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ-Ε.Β. Ταχ. ΔΛ/ση : : 17 χλμ. Λ Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο ΡΑΧ : Παλλ\ΐηνιη : Τ. Αφραταίου : : Παλλήνη 30 /10/2013 Αρ. Πρωτ. Τ.Ε.2Ι ΟΠΟθ/θ22>4 ϋ^ π ρ ο ς"? ^Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής ΑΣΥΓΓΡ0Υ ΑΘΗΝΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση περί ένταξης μελέτης στη διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ.4(στ) του Ν.3481/2006. Η «Μελέτη γέφυρας της Λ. Σττάτων με το ρέμα Ραφήνας», ττροτείνεται να ανατεθεί με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 5 παρ. 4 περ.(στ) του Ν.3481/2006, όπως αντικατέστησε την περίπτωση στ' της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.3316/2005. Γο αντικείμενο αφορά τις απαιτούμενες μελέτες για την κατασκευή νέου τεχνικού της Λ. Σττάτων στη θέση που γεφυρώνει το ρέμα Ραφήνας, προς αντικατάσταση του υφιστάμενου τεχνικού στην ίδια θέση και περιλαμβάνει: Α) Τοπονοαφίκέα Μελέτες: Επίγεια τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση της έκτασης των έργων. Β ) Συγκοινωνιακές Μελέτες: Οριστική μελέτη οδοποιίας και μελέτη σήμανσης - ασφάλισης τμήματος της Λ. Σπάτων με Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Ο Στατικές Μελέτες: Οριστική μελέτη της γέφυρας της Λ. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας με Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Δ) Υδραυλικές Μελέτες: Οριστική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης ομβρίων τμήματος της Λ. Σπάτων και της γέφυρας με το ρέμα Ραφήνας με Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. Ε) Περιβαλλοντικές Μελέτες: Προετοιμασία φακέλου Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δ ε σμεύσεων (ΠΠΔ). Σ Τ ) Γεωτεχνικές Έρευνες και Μελέτες. Γεωτεχνικές έρευνες στην περιοχή της γέφυρας και μελέτη θεμελίωσης του τεχνικού. Η ανάγκη αντικατάστασης του υφιστάμενου τεχνικού προέκυψε έπειτα από τις σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν σε αυτό μετά την έντονη βροχόπτωση στις Η υφιστάμενη λιθόκτιστη γέφυρα είναι ελεύθερου ανοίγματος περίπου 6,00μ. Η διευθετημένη

24 υδραυλική κοίτη ανάντη του τεχνικού έχει εύρος περίπου 16,00μ με αποτέλεσμα το ύπαρχον άνοιγμα του υφιστάμενου τεχνικού να μην διαθέτει επαρκή υδραυλική παροχετευτικότητα. Κατά την προαναφερθείσα έντονη βροχόπτωση στις στη θέση της γεφύρωσης παρουσιάστηκε μεγάλο ύψος νερού και ροή φερτών με αποτέλεσμα το νερό να υπερπηδήσει την οδό και να διαβρώσει το πρανές και το έδαφος κάτωθεν της κατάντη οριογραμμής της Λ. Σπάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το οδόστρωμα στην αντίστοιχη πλευρά της Λ. Σπάτων να χάσει τη στήριξή του, να υποστεί βλάβες και να μειωθεί το πλάτος κυκλοφορίας της οδού ε πιδεινώνοντας την οδική ασφάλεια των διερχομένων. Η ευθύνη για τις προκληθείσες ζημιές βαρύνει αποκλειστικά την υδραυλικά ανεπαρκή διατομή της υπάρχουσας λιθόκτιστης γέφυρας. Καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε λύση αποκατάστασης της υφιστάμενης γεφύρωσης δεν εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του τεχνικού σε περίπτωση επόμενης βροχόπτωσης, τονίζεται δε ότι η πιθανότητα εκ νέου υπερχείλισης του ρέματος θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διερχόμενη κυκλοφορία της Α. Σπάτων. Η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού και η αντικατάσταση αυτού με νέο επαρκούς υδραυλικής διατομής. Με βάση τα παραπάνω κρίνεται απολύτως αναγκαία η ανάθεση της συγκεκριμένης μελέτης, αύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 περ. (στ) της παραγράφου 4 του ως άνω νόμου, α φού συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την ανάθεσή της και σε ποσό που δεν υπερβαίνει τα χωρίς τον ΦΠΑ. Η αμοιβή για την παραπάνω μελέτη προεκτιμάται. στο ποσό των ,96 (χωρίς τον Φ.ΓΊ.Α.) που θα είναι και το ανώτερο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Το ποσό προκύπτει από τον συνημμένο υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών των (Α), (Β), (Γ), (Δ), (Ε) και (ΣΤ) εργασιών σύμφωνα με τον εν ισχύ Κανονισμό Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών του Ν.3316/05. Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα παρακαλούμε για την θετική γνωμοδότησή σας για την έ νταξη της μελέτης με τίτλο «Μελέτη γέφυρας της Α. Σπάτων με το ρέμα Ραφήνας» στη διαδικασία ανάθεσης της παρ. 4 περ. (στ) του Άρθρου 5 του Ν.3481/2006. ΐ-Δ. 1.Χ Α 2. Θ.Θεοφανόπουλο Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός

25 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α/Α Άρθρο Περιγραφή Εργασίας Φυσικό Αντικείμενο ν Δαπάνη Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας τκ = 1,259 Ια. τ ο π ο γ ρ α φ ικ ε ς μ ε λ ε τ ε Σ 1 α= 4 I Πλήθος ανθρωποημερών Α1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 4 377, ,80«ο= 300,00 I Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ο*τκ α= 2 [Πλήθος ανθρωποημερών Α2 ΠΞΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 2 566, ,10«ο= 450,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΟΝ: 2.643,90 $, I Β. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ α= 3 Πλήθος ανθρωποημερών 61 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 3 377, ,10«ο= 300,00 ; Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ α= 1 Πλήθος ανθρωποημερών Β2 ΓΈΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 1 566,55 566,55«ε= Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1.699,65«Γ. Σ Τ Α Τ ΙΚ Ε Σ Μ ΕΛ ΕΤΕΣ [ I α= 6 Πλήθος ανθρωποημερών Γ1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 6 377, ε= 300,00 Κόστος ανθρωποημέρας - " Α*α*ε*τκ α* 5 Πλήθος ανθρωποημερών Γ2 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 5 566,55«2.832,75 ε= 450,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α α*ε*τκ α= 4 Πλήθος ανθρωποημερών Π ΠΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας άνω των 20 ετών ημέρα 4 755, ,60«ε» 600,00«Κόστος ανθρωποημέρας Α=α*ε*τκ. ^ ^ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 8.120,55 «,' I -, Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ α 3 Πλήθος ανθρωποημερών Δ1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 3 377,70 «1.133,10«ε 300,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α»α*ε*τκ α 1 Πλήθος ανομωιιοημερών Δ2 ΓΈΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα 1 566,55«566,55«ε 450,00 Κόστος ανθρωποημέρας - Μ Α α*ε*τκ * ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1.699,65«ΙΕ. Π ΕΡΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΙΚ ΕΣ Μ ΕΛΕΤΕΣ α 3 I Πλήθος ανθρωποημερών Ε1 ΓΕΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας έως 10 ετών ημέρα 3 377,70 «1.133,10«ο- 300,00 Κόστος ανθρωποημέρας Α ο*ε*τκ Ε2 ΓΈΝ.4Β Μηχανικός εμπειρίας από 10 έως 20 ετών ημέρα «606,55«α 1 ε 450,00 Πλήθος ανθρωττοημερών Κόστος ανθρωποημέρας Α α*ε*τκ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1.699,65 «

26 Φυσικό Αντικείμενο A/A Άρθρο Περιγραφή Εργασίας Δαπάνη Μονάδα Ποσότητα Τιμή Μονάδας ΣΤ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ. τκ= 1,259 Εργασίες υπαίθρου 9.530,04 Εισκόμιση και αποκόμιση ΣΤ1 ΓΤΕ.1.1 γεωτρητικού συγκροτήματος στην 1η τεμάχιο 1.778, ,34 θέση γεώτρησης Υπολογισμός Δαπάνης Τ= 15,00 Απόσταση (χλμ) οδικής μεταφοράς Α1= 1.412,50 Οδική μεταφορά: 1300+(7,5*Τ) Π= 1 Πλήθος γεωτρηπκών συγκροτημάτων Α=Α2*Π*τκ Γ=2 Πλήθος γεωτρήσεων: 2x15μ Μετακίνηση γεωτρητικού 1= 3,00 Χρόνος μετακίνησης γεωτρηπκού για κάθε ΣΤ2 ΓΤΕ.1.2 συγκροτήματος από τη θέση ώρα 3,00 107,02 321,06 γεώτρηση γεωτρήσεως σε άλλη θέση c= 85,00 Δαπάνη ώρας Α=(Γ-1)Το*τκ Περιστροφικές γεωτρήσεις σε 11= 26,00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων ΣΤ3 Π Έ.1.5 σχηματισμούς αργίλων, ιλύος, c1= 180,00«Τιμή σε βάθη 0-20μ άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι μμ 26,00 226, ,12«και 4 MOHS κλπ, σε βάθη 0-20μ A=I1*c 1*tk Περκ/τροφικές γεωτρήσεις σε 12= 2.00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων ΣΤ4 ΓΤΕ.1.6 αμμοχάλικα ή κροκάλες και βράχους c2= 306,00 Τιμή σε βάθη 0-20μ μμ 2,00 385,26 770,52 κατακερματισμένους με RQD < 25%, I σε βάθη 0-20μ A=I2*c2*ik I3a= 2,00 Μέτρα μήκους γεωτρήσεων ΣΤ5 Π Έ.1.7 Περιστροφικές γεωτρήσεις σε c3a=i 252,00 [Τιμή σε βάθη 0-20μ 1 βράχους σκληρότητας μεγαλύτερης μμ 2,00 317,27 634,54 I των 4 MOHS, σε βάθη 0-20μ Α=Ι3α*σ3α*τκ Δ= 2 Δείγμα εδαφικού υλικού/γεώτρηση: 1 Πρόσθετη αποζημίωση για Γδ= 1 Διαταραγμένα δείγματα εδαφικού υλικού: δειγματοληψίες εν ξηρώ σε ΣΤ 6 ΓΤΕ.1.17 τεμάχιο 1,00 67,99 67,99 C6= 54,00 Τιμή δειγματοληψίας εν ξηρώ εδαφικού γεωτρήσεις του άρθρου ΓΤΕ.1.5, σε υλικού σε βάθη: 0-20μ βάθη 0-20μ Α=Γδ*Θδ*τκ Δ= 2 Δείγμα εδαφικού υλικού/γεώτρηση: 1 ΣΤ7 ΠΈ.1.23 Πρόσθετη αποζημίωση για λήψη Γα* 1 Αδιατάρακτα δείγματα εδαφικού υλικού: αδιατάρακτων δειγμάτων από τις τεμάχιο 1,00 65,47 65,47«Ca= 52,00 Τιμή δειγματοληψίας αδιατάρακτου περιστροφικές γεωτρήσεις του δείγματος εδαφικού υλικού άρθρου ΓΤΕ.1.5 Α=Γα*0α*τκ Εργαστηριακές δοκιμές 681,32«ΣΤ 8 ΓΤΕ.2.1 Π* 2 Πλήθος δειγμάτων Προπαροσκευή δειγμάτων εδάφους τεμάχιο 2 16,37 32,74 c= 13,00«Κόστος προτταρασκευής για εργαστηριακές δοκιμές A*n*C*TK ΣΤ 9 ΠΈ.2.3 O 1 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους τεμάχιο 1 32,73 32,73 ΦΒ- 26,00 Κόστος δοκιμής συνεκτικών υλικών Α=Π*ΦΒ*τκ ΣΤ 10 ΓΤΕ.2.4 Π- 1 Πλήθικ, δειγμάτων Προσδιορισμός ειδικού βάρους τεμάχιο ,29 «EB- 32,00«Κόστος δοκιμής εδαφών Α=Π*ΕΒ*τκ Π- 1 Πλήθος δειγμάτων ΣΤ 11 ΓΤΕ.2.5 Προσδιορισμός ορίων ATTERBERG τεμάχιο 1 49,10 49,10«OA 39,00 Κόστος δοκιμής Α=ΠΌΑ*τκ ΣΤ 12 ΠΓΕ.2.β Π» 1 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός κοκκομετρικής τεμάχιο 1 40,10«40,10«ΚΑ 39,00 Κόστος δοκιμής αναλύσεως Α=Π*ΚΑ*τκ ΣΤ 13 ΓΤΕ.2.16 Γα 1 Πλήθος δειγμάτων Τριαζονική δοκιμή με στερεοποίηση τεμάχιο 1 146,04 «146,04«CU- 116,00«Κόστος δοκιμής πιέσιως πόρων (CUPP) A=ra*CU*iK rp - 4 Πλήθος δειγμάτων Πρ 65,00 «ΣΤ14 ΓΤΕ.2.27 Προετοιμασία κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων τεμάχιο 4 69,25 «277,00«Προετοιμασία κυλινδρικών δοκιμίων βραχωδών δειγμάτων ΣΤ 15 ΓΤΕ.2.30 Α-ΓβΤΙρ'τκ Γβθ- 2 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός της αντοχής σε τεμάχιο «103.24«ΑΘ- 41,00«Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη ανεμπόδιστη θλίψη Α»Γβθ*ΑΘ*τκ ΣΤ 10 ΓΤΕ.2.32 Ιβ-.1 Πλήθος δειγμάτων Προσδιορισμός της αντοχής σε τεμάχιο 4 37,77 «151.06«ΣΦ Αντοχή ο» σημειακή φόρτιση σημειακή φόρτιση Α»Γβ*ΣΦ*τκ Προγραμματισμός και αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών 1.561,70 «Έκθεση Προγράμματος Γεωτεχνικών Γ ,36 Κόσιος γεωτεχνικών ερευνών ΣΤ17 ΓΜΕ.1.3 Ερευνών & Έκθεση Λζιολόγηαης τεμάχιο 1 1,501.70« «Π%» 15,00% Ajioiprt ειιίβλιψης γι.ιυτεχντκών εργασιών Γ εωτεχντκών Ερευνών Σ('Φ ΚΙ% Τ (ττ«ηγ(φ)-500*ικ Γεωτεχνικές μελέ T,S 1.668,50 «Κ 1,00 Κλίση εδάφους θεμελίωοης: <15* Σ118 Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωοης Δ 1.00 Έδαφος θεμελίωοης. Κατηγορία A. Β τεμάχιο 1 866,50«γέφυρας ί - 200,00 Εμβαδόν καταοτρώματος τεχνικού: 19*11 Σ(Φ) 30*Κ*Δ*ΕΑ0 6 (rntni(0h 600*τκ ) ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΜΕΛΕΤΩΝ: ,56 «ΣΥΝΟΛΙΚΗ npoektimqmenh ΑΜΟΙΒΗ

27 ΙΙΕΡΙΦ. ENOT. AN. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ^ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ ΠΡΩΤ. T. E. S & 4 «τ ' 1*-' ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ,.3 *» Λ Λ... i ;Ά '4? c. **.. ΤΗ 1Α. ί fi a 1τ ] K Η Σ -^H fipf QM... :io ] j 7'μ:ϊμ; :::τόρχιν; 1f ^ / _ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και υπ ο δο μ ώ ν Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 3Τ* 10^2013 Α.Π. i 1S6739 Toju&/vcjrj Τα&Κωδ. Πληροφορίας ΤΠ&έφωνα Fax m m : ϊχ α.: Συγγρού Μ. Μίοκα, Μ. Κυριάκογλου Β. Κωσχάρα ΈνταΕπ έργων στη ΣΑΕΠ 085 κηισαμπ 085 ΠΡΟΣ:. 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ! ΑΤΤΙΚΗΣ FAX: ΔΗΜΟ ΚΡΡΑΤΣΊΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ FAX: » Δ9 FAX: ΔΚΕΣΟ FAX: (α) Η μ ε αρ. ηρωτ /ΔΕ-2697/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-260). (β) Η με αρ. ηρωτ /ΔΕ-2697/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καί Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-ΟΟΧ). Σας ενημερώνουμε ότι με τις ανωτέρω αναφερόμενες Αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επ^νδύσεοιν - τα νέα έργα: ΚΩΔΙΚΟΣ ίαεπ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ) ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ( } ί 2013ΕΠϋ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΛΥΝΟΥΓΗΤΛΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΣ , ,83 I ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 2013 Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΟ , ,00 30 i Ii 203 3EIIO-85CXK310 ΑΝΛΚΛΤΛΣΚΕΥΜ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ , ΣΠΑΤΩΝ? *11 ΑΝΑΚΛΤΛΣΚΕΥΗ , ,90 j ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ. ΤΟΙΧΕΙΩΝ 1 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΟ 75, ί ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 1 ιις νέες μελβτβς:! ΚΓΆΙΚΟ Ι ΣΑΕΠ <ΜΠθ $θθϋ(κ) ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΛΚΑΤΑΣΚΙΥΜ ΓΕΦΥΡΑ! PFMAT0) ΡΑΦΗ ΝΑΙ ΣΤΗ η>>ο?πολοηΐμο1ΐ ΐι 36.9υυ,οο ΣΤΜΕΙΤ Μ. λ ) ,00

28 201ΒΜΠ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ , ,00 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. 194/Α/ ), η αναφέρω Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αποτελεί τίτλο ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος του Π.Δ.Ε. Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εσωίτ&ρική δ ιά νο un : φ.'εργου, Αρχείο Δ/νχη, - Χρονολογικό Αρχείο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΜΑΣΙΑΔΗΣ.,~TR >v. Α Κ Ρ ΙΒ Ε Σ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ' Λ λ^ Ρ \ a ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ^

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 «ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ) ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Δ/ΝΣΗ Τ. Υ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε Ρ Γ Ο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΛΗΝ ΕΔΡΑΣ (Τ.Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ, ΜΑΡΓΕΛΙΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ > ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ: Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιευθέτησης ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ. Άνοιξης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-03-2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ7045/2966 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών - κτηµατολογίου, προµελέτης - οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οριστικής µελέτης αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ» ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ: ΙΩΑΝ. ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΘΕΜΑ 25 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010).

Με την 21/2011 απόφαση Δ.Σ Ελευσίνας, επικαιροποιήθηκαν οι προηγούμενες αποφάσεις των Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας (331/2009 ) & Μαγούλας (90/2010). ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.. Γ..Π..Σ.. Όπως είναι γνωστό, όσον αφορά την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, το Γ.Π.Σ που ισχύει είναι αυτό που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 310Δ/16-04-1997 βάσει της υπ αριθμ. 9418/1758/31-03-1997

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικής µελέτης, µελέτης κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση οριστικής µελέτης οδοποιίας, µελέτης σήµανσης - ασφάλισης, οριστικής υδραυλικής µελέτης (αποχέτευσης - αποστράγγισης) και µελέτες Η/Μ στο α' υποτµήµα " ράµα - Άγιος Αθανάσιος"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Π. 550 ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «Μελέτες για την κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής για τη σύνδεση του Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) με την κύρια γραμμή του ΟΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: Φ2989/3515 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α /νση Περ/κου και Χωρικού Σχεδιασµού Τµηµα Περ/κου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Τρίπολη, 18-10- 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΙΦΘ1-ΒΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αθήνα, 7/5/2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΜΕΟ/o/1890

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Fax: 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΥΕΛΕΕΒ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θήρα Δεκέμβρης 2014. Ο Συντάξας. Σαββόπουλος Αποστόλης Πολιτικός Μηχανικός

Θήρα Δεκέμβρης 2014. Ο Συντάξας. Σαββόπουλος Αποστόλης Πολιτικός Μηχανικός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε.ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Σήμανση-Ασφάλεια οδικού Δικτύου ν. Θήρας» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην οριζόντια σήμανση (διαγράμμιση)

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη:

Έχοντας υπόψη το παρακάτω Υ.Σ.του Προϊσταμένου του Γραφείου Ποιότητας Δημήτρη Οικονομίδη: ΔΕΥΑΜΒ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Ετήσιας Ανασκόπησης του Συστήματος ISO 9001:2008 και ενημέρωση για την Ετήσια Επιτήρηση από τον Φορέα TUV AUSTRIA HELLAS Η Ανασκόπηση της Διοίκησης του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ.T.Y. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 651.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Αγροτικη οδοποιία Δ.Ε Παπαφλέσσα. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 550.000,00 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προκαταρκτικής και οριστικής µελέτης (γεωλογικής, γεωτεχνικής, υδραυλικής και στατικής) των σηράγγων Σ6 και Σ7, µε υπόγεια διάνοιξη, του τµήµατος από Α/Κ Χορτιάτη έως Α/Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου, οριστικής µελέτης οδοποιίας, οριστικής µελέτης αποχέτευσης - αποστράγγισης, οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικών µελετών - αξιολογήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής μελέτης του τμήματος Μεσορράχη - Καβάλα του Κάθετου Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. 19 / 15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.243,45

Διαβάστε περισσότερα