ΑΡΙΘΜΟΣ 7502 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΥΡΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΘΜΟΣ 7502 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 10.000 ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΑΡΙΘΜΟΣ 7502 Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΕΥΡΩ Στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης σήµερα στις είκοσι εννέα (29) του µήνα Μαϊου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη, στην κατοικία του Ιωάννη Ανεζουλάκη, που βρίσκεται στην πάροδο Ρόδων αριθµός 26, όπου µετά από πρόσκληση ήρθα, σε µένα τη Συµβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης ΑΝΝΑ ΠΟΥΛΟΥΤΙ ΟΥ του Γεωργίου, κάτοχο Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ Β Θεσσαλονίκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, εµφανίστηκαν οι γνωστοί µου και µη εξαιρούµενοι από το Νόµο α φ ε ν ό ς ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ του ηµητρίου και της Μαρίας, επιχειρηµατίας, γεννηµένος στις στο Βαθύλακο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πανοράµατος Θεσσαλονίκης στην πάροδο Ρόδων αριθµός 26, κάτοχος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αριθµό Χ / του Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας Σάντας, κάτοχος Α.Φ.Μ , ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος του.σ και ιευθύνων Σύµβουλος και στο όνοµα και για λογαριασµό της εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑ - ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ>> και µε διακριτικό τίτλο «ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α.Ε.», µε αριθµό Μητρώου 17720/06/Β/88/19, κατόχου Α.Φ.Μ , που εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς, που θα ονοµάζεται στο εξής για συντοµία «εκµισθώτρια», αναφεροµένου ότι η εταιρία αυτή συστάθηκε µε την υπ αριθµ /19-7-

2 1988 πράξη του άλλοτε Συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευάγγελου Σαρρή και εγκρίθηκε η σύστασή της µε την υπ αριθµ. ΕΜ.1842/ απόφαση του Νοµάρχη Κιλκίς, περίληψη δε του άνω Καταστατικού δη- µοσιεύθηκε νόµιµα στο υπ αριθµ. 2798/ Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, αναφεροµένου ότι το τελευταίο ιοικητικό Συµβούλιο της άνω ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώµα µε το από Πρακτικό, που καταχωρήθηκε στις στο Μ.Α.Ε. της αρµόδιας Υπηρεσίας και δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο µε αριθµό 7197/ ΦΕΚ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, ειδικά εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή του παρόντος µε το υπ αριθµ. 414/ πρακτικό του.σ., αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν και α φ ε τ έ ρ ο υ: 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ του ηµητρίου και της Μαρίας, επιχειρηµατίας, γεννηµένος στις στο Βαθύλακο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης, κάτοικος Πανοράµατος Θεσσαλονίκης στην πάροδο Ρόδων αριθµός 26, κάτοχος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αριθµό Χ / του Αστυνοµικού Τµήµατος Νέας Σάντας Κιλκίς, κάτοχος Α.Φ.Μ και 2) ΧΡΥΣΟΥΛΑ σύζυγος Ιωάννη ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ, το γένος Βασιλείου και Μαρίας ΣΟΥΣΗ, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηµένη στις στη Θεσσαλονίκη, κάτοικος Θεσσαλονίκης στην πάροδο Ρόδων αριθµός 26 - Πανόραµα, κάτοχος δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας µε αριθµό Ρ / του Α' Τµήµατος Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, κάτοχος Α.Φ.Μ , οι οποίοι ενεργούν ως ιδρυτές και ως µόνοι εταίροι της συσταθησόµενης ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «ΒΑΦΕΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ -

3 Φύλλο 2 Αριθµός 7502 ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΑΥΑΤΕΧ S.A.», που θα εδρεύει στη Ν. Σάντα Κιλκίς, της ηµοτικής Ενότητας Γαλλικού, του ήµου Κιλκίς, και που θα ονοµάζεται στο εξής για συντοµία «µισθώτρια». Οι ανωτέρω συµβαλλόµενες εταιρίες, όπως εκπροσωπούνται, ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος, µε το οποίο δήλωσαν, συµφώνησαν και αποδέχθηκαν αµοιβαία τα εξής: Η αφενός συµβαλλόµενη «εκµισθώτρια» έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή της το υπ αριθµ. 113 τεµάχιο αγρού, εκτάσεως σύµφωνα µε τον τίτλο κτήσης 9296 µ2 και κατά επιτόπια εµβαδοµέτρηση 9250 µ2 ή όσης έκτασης και αν είναι, που βρίσκεται στη Νέα Σάντα Κιλκίς, της Τοπικής Κοινότητας Νέας Σάντας, της ηµοτικής Ενότητας Γαλλικού, του ήµου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Ειρηνοδικείου και Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς, συνορευόµενο ολόγυρα σύµφωνα µε το συνηµµένο στο άνω πωλητήριο τοπογραφικό διάγραµµα Βορειοανατολικά σε πλευρά Α µήκους µέτρων γραµµικών εκατόν τριάντα έξι και ενενήντα δύο εκατοστών του γρ. µέτρου (136,92) µε το υπ αριθµ. 112 τεµάχιο αγρού, Νοτιοανατολικά σε πρόσοψη Γ µήκους µέτρων γραµµικών εξήντα επτά (67,00) µε αγροτική οδό, Νοτιοδυτικά σε πλευρά ΒΓ µήκους µέτρων γραµµικών εκατόν τριάντα εννέα και τριάντα εκατοστών του γρ. µέτρου (139,30) µε το υπ αριθµ. 114 τεµάχιο αγρού και Βορειοδυτικά σε πρόσοψη ΑΒ µήκους µέτρων γραµµικών εξήντα επτά (67,00) µε αγροτική οδό, που περιήλθε σ αυτήν µε το υπ αριθµ / πωλητήριο συµβόλαιο της άλλοτε Συµβολαιογράφου Κιλκίς Ελπινίκης Χριστοδουλίδου, που νόµιµα µεταγράφηκε στα Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Κιλκίς στον Τόµο 571 µε αύξοντα αριθµό 53. Ότι στο άνω ακίνητό της η άνω εταιρία

4 έκτισε βιοµηχανικό κτίριο και βιοµηχανική αποθήκη και κατόπιν της υπ αριθµ. 426/1998 άδειας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς έκανε προσθήκη των κτισµάτων της κατά 9326 µ2. Ότι από το Βιοµηχανικό Κτίριο, ισόγειο τµήµα παραγωγής και αποθήκης εµβαδού µέτρων τετραγωνικών δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε (2185 Μ2), συγκείµενο από τρεις χώρους µε ενιαία λειτουργικότητα, µε δική του ανεξάρτητη είσοδο από το υπόλοιπο Κτίριο εργοστάσιο της άνω αφενός συµβαλλόµενης εταιρίας, το οποίο τµήµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την χρήση που συµφωνείται µε το παρόν µισθωτήριο και που κατωτέρω θα αναφέρεται και ως «το µίσθιο», εκµισθώνει µε το παρόν η εκµισθώτρια εταιρία στην αφετέρου συµβαλλόµενη µισθώτρια µε τους παρακάτω ειδικότερους όρους και συµφωνίες: 1. Η διάρκεια της µίσθωσης συµφωνείται εικοσαετής (20), αρχίζει από τις 29/5/2012 και λήγει στις 29/5/ Ως ετήσιο µίσθωµα συµφωνείται το ποσό των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ για όλη τη διάρκεια της µίσθωσης. Το ετήσιο µίσθωµα θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήµερο του 2ου µισθωτικού µήνα εκάστου µισθωτικού έτους, δηλαδή στο διάστηµα από είκοσι εννέα (29) Ιουνίου έως οκτώ (8) Ιουλίου κάθε έτους. Η καταβολή των ενοικίων θα αποδεικνύεται µε έγγραφη απόδειξη της εκµισθώτριας εταιρίας ή του νόµιµου πληρεξουσίου της ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που θα ανήκει στην εκµισθώτρια εταιρία. Απαγορεύεται κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο και ακόµη και ο όρκος. Τη µισθώτρια βαρύνει εξ ολοκλήρου και το τέλος

5 Φύλλο 3 Αριθµός 7502 χαρτοσήµου µε την προσαύξηση του ΟΓΑ, που θα καταβάλλεται µαζί µε το µίσθωµα. 3. Το µίσθιο, δηλαδή το τµήµα του άνω βιοµηχανικού κτιρίου, θα χρησιµοποιηθεί από τη «µισθώτρια» για την παραγωγή και εµπορία τυπωµένων υφασµάτων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Επιτρέπεται ρητά η υποµίσθωση ή η παραχώρηση της χρήσης σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε ή χωρίς αντάλλαγµα, επίσης η σύσταση της άνω µισθώτριας εταιρίας, καθώς και η τροποποίηση αυτής σε οποιουδήποτε νοµικό πρόσωπο µε παραχώρηση της χρήσης του µισθίου σ αυτό ή η µετατροπή της µορφής της µισθώτριας εταιρίας ή η µεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων της. 5. Το µίσθιο το εξέτασαν οι άνω ιδρυτές εταίροι της συσταθησόµενης µισθώτριας εταιρίας και το βρήκαν σε άριστη κατάσταση και απολύτως κατάλληλο για το σκοπό που το προορίζει η µισθώτρια. Μετά τη λήξη της διάρκειας της µίσθωσης υποχρεούται η µισθώτρια να παραδώσει το µίσθιο χωρίς φθορές και βλάβες, υποχρεούµενη να αποκαταστήσει κάθε φθορά και βλάβη, εκτός από αυτές που οφείλονται στη συνήθη χρήση. 6. Η µισθώτρια µπορεί να προβεί στις απαραίτητες για την άνω χρήση εγκαταστάσεις, µεταρρυθµίσεις ή τροποποιήσεις στο µίσθιο (εγκατάσταση µηχανηµάτων, βοηθητικών συστηµάτων κ.λ.π.), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της εκµισθώτριας. Σε κάθε περίπτωση, η µισθώτρια υποχρεούται κατά τη λήξη της µίσθωσης να αποκαταστήσει τα πράγµατα στην προηγούµενη κατάστασή τους, µε δαπάνες της, εφόσον ζητήσει αυτό η εκµισθώτρια. Η µισθώτρια δικαιούται κατά τη λήξη της µίσθωσης να αφαιρέσει και να πάρει όλα τα παραρτήµατα µηχανήµατα και καθετί που τυχόν θα έχει τοποθετήσει στο µίσθιο.

6 7. Η µισθώτρια είναι υποχρεωµένη να καταβάλει τις δαπάνες ΕΥΑΘ, ΕΗ, για το ύδωρ και το ρεύµα που τυχόν χρησιµοποιεί για τις ανάγκες της, καθώς και τα τυχόν δηµοτικά τέλη που την βαρύνουν. 8. Ειδικά συµφωνείται ότι η χρήση του εξωτερικού χώρου (προαύλιο και πάρκινγκ), κατά τα λοιπά, θα ανήκει από κοινού σε όλους τους µισθωτές των εσωτερικών χώρων του κτιρίου και στην ίδια την εκµισθώτρια, δηλαδή σε όλους τους χρήστες του κτιρίου. 9. Η παράβαση από τη µισθώτρια κάποιου όρου του παρόντος συµφωνητικού έχει τις συνέπειες που ορίζει εκάστοτε ο νόµος. 10. Για τη δικαστική επίλυση κάθε διαφοράς που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την παρούσα µίσθωση αρµόδια κηρύσσονται τα ικαστήρια του Κιλκίς. 11. Οιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος µπορεί να γίνει και αποδεικνύεται µόνον εγγράφως. 12. Η παρούσα µίσθωση τελεί υπό την έγκριση τόσο της αµέσως επόµενης Γ.Σ. των µετόχων της εκµισθώτριας, όσο και της αµέσως επόµενης Γ.Σ. των µετόχων της µισθώτριας, σύµφωνα µε το άρθρο 23α 4 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, καθώς και υπό την προϋπόθεση της ίδρυσης της άνω µισθώτριας εταιρίας. Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα πράξη σε πέντε (5) κατά συνέχεια φύλλα, για την οποία θα εισπράξω για τέλη και δικαιώµατα µου µε µεγαρόσηµο και τέσσερα (4) αντίγραφα τετρακόσια τριάντα οκτώ ΕΥΡΩ και ογδόντα ένα λεπτά (438,81 ΕΥΡΩ), από τα οποία 3,00 ΕΥΡΩ για µεγαρόσηµο πρωτοτύπου, 18,00 ΕΥΡΩ για ΕΤΑΑ (10,80

7 Φύλλο 4 Αριθµός 7502 ΕΥΡΩ ΤΝ, 7,20 ΕΥΡΩ για ΤΑΣ) και 130,00 ΕΥΡΩ για ΤΝΑ, που καταβλήθηκε µε την ηµεροµηνία πληρωµή εισφορών υπέρ Ταµείου Νοµικών µέσω Internet Banking (Ιντερνετ Μπάνκινγκ) της Εθνικής Τράπεζας, 220,80 ΕΥΡΩ για καθαρή αµοιβή, 247,00 ΕΥΡΩ για µικτή αµοιβή, 56,81 ΕΥΡΩ για ΦΠΑ αµοιβή και η οποία πράξη αφού διαβάστηκε καθαρά και µεγαλόφωνα στους συµβαλλόµενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς και εµένα τη Συµβολαιογράφο, νόµιµα στο τέλος των τεσσάρων (4) προηγούµενων φύλλων και στο τέλος του παρόντος, όπως ορίζει ο Νόµος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 19/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 462.τ.µ. (ΟΙΚΟΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90Ω9Μ-ΠΚΥ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Γεώργιος

ΑΔΑ: ΒΛ90Ω9Μ-ΠΚΥ. Γεώργιος Αναστάσιος Χριστόδουλος Γρηγόριος Ανδρέας Κων/νος Ανέστης Στυλιανός Γεώργιος Γεώργιος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16/11-09-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφ. 441/2013 ΘΕΜΑ: Παραχώρηση στο Δήμο Δράμας, ακινήτου με χρησιδάνειο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1/1/2011 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 167/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Άρθρο 1 Η «ηµοτική Αγορά Αργοστολίου» λειτουργεί σε χώρο 2.613 τ.µ. στην περιοχή Λυκιαρδοπουλάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Αρ. Πρωτ. 15516/2012.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εκμίσθωση μέρους του πρώτου ορόφου του Επιμελητηριακού Μεγάρου Το Επιμελητήριο Καβάλας, κατόπιν της με αριθ. 58/16.12.2013

Διαβάστε περισσότερα

Για την ενοικίαση Κυλικείου εντός του ηµοτικού Γηπέδου Περιβολίων

Για την ενοικίαση Κυλικείου εντός του ηµοτικού Γηπέδου Περιβολίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά 13-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ.Πρωτ: 67534 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ.: Θεµ. Αµπατζής /νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Γ.Ε.ΜΗ. Υπό Του Φοιτητή Σαρηγιαννίδη Αλέξανδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΩΤΤΗ ------------------------------------------------ Ταχ/κη Δ/νση: 22300, Λεωνίδιο Αρκαδίας Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΧΡΥΣΟ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύνολο σελίδων:35 ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ο.Ε. Γραµµατοσειρά που χρησιµοποιήθηκε: «Times New Roman» Μέγεθος Γραµµατοσειράς: 12 ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ ΜΙΡΑΝΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη µίσθωση από το ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου, που θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΝΙΣΤΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΝΙΣΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 12-05-2015 Αριθµ.πρωτ.: 6769 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΝΙΣΤΑΣ Ο ήµαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 85 & Γ. ΣΟΥΡΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 89) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προερχόµενη από µετατροπή της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης

προερχόµενη από µετατροπή της µονοπρόσωπης εταιρείας περιορισµένης ευθύνης Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ 13.674.- Σύσταση &Καταστατικό Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.) µε την επωνυµία: «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» προερχόµενη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου

Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Αττικής ΝΠ Οργανισµός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης ήµου Πεντέλης Γραφείο ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του.σ. Της 4 ης συνεδρίασης Ηµεροµηνία επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. O.T.A. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 11 & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΟΤ 480) Η ανώνυμη εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα