ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Θ. Χαλκίδης,. Λυγούρας, Ξ. Βερύκιος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Λίµνη Πλαστήρα, Απριλίου 2007

2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Έτος ίδρυσης 2001 Χρηµατοδότηση: Εµπορική Κεφαλαίου ΠΡΑΞΕ Β (ΓΓΕΤ, ΥΠΑΝ) Εταιρεία έντασης-γνώσης (spin-off) για την εµπορική εκµετάλλευση ερευνητικών αποτελεσµάτων του Παν. Πατρών Κύριες δραστηριότητες: ανάπτυξη και κατασκευή συστηµάτων παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιµες (π.χ. βιο-αιθανόλη) και συµβατικές πρώτες ύλες (π.χ. Φ.Α) Μονάδες συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας µε κυψελίδες καυσίµου. ιεθνής πρωτοπορία στον τοµέα παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ

3 Υδρογόνο! Το καύσιµο του µέλλοντος; Μεταβολή των βασικών ενεργειακών πηγών του ανθρώπου συναρτήσει του χρόνου

4 Υδρογόνο! Το καύσιµο του µέλλοντος; Περιεκτικότητα σε υδρογόνο βασικών ενεργειακών πηγών ΧΡΟΝΟΣ

5 ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΠΟΛΗ Στερεά Απόβλητα Ανακύκλωση ή Ταφή Ανόργανης Ύλης Γεωργική Παραγωγή Σόργο Σόργο Σόργο Ενεργειακές Καλλιέργειες Κατάλοιπα Γεωργικής Παραγωγής Εδαφοβελτιωτικό και λίπασµα Ενεργειακά Φυτά Ηλεκτρική Ενέργεια Υδρογόνο Κέντρο Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας Θερµότητα Βιο-καύσιµα Χαρτί Οργανική ύλη Χώρος ιαλογής Απόβλητα Αγροτοβιοµηχανιών Οχήµατα µε Κυψέλες Καυσίµου Νησιά και Αποµακρυσµένες Περιοχές Αγροτικές Βιοµηχανίες (Τρόφιµα)

6 Ηλιακή Ενέργεια ιεργασία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Από Βιοµάζα µε Κυψελίδες Καυσίµου εδαφοβελτιωτικό CO 2 Βιοµάζα CO 2 Αναερόβια Χώνευση Βιο-αέριο Αναµόρφωση Βιοαερίου Καλλιέργειες Ενεργειακών Φυτών Υπολείµµατα Καλλιεργειών και Αγροτοβιοµηχανιών Αστικά Απόβλητα (οργανικό κλάσµα) Σακχαροποίηση / Ζύµωση Απόσταξη Πυρόλυση Αεριοποίηση Αιθανόλη 40-55% Βιο-έλαιο Αναµόρφωση Αιθανόλης Αναµόρφωση Βιο-ελαίου CO, H 2 Μετατόπιση µε Ατµό CO 2 CO H 2 Εκλεκτική Οξείδωση CO CO 2 H 2 Θερµότητα CO 2 Κυψελίδα Καυσίµου Καύση Ηλεκτρική Ενέργεια

7 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Η Βιοµάζα είναι µια 100% ανανεώσιµη, τοπικά παραγόµενη και ευρέως διαθέσιµη πηγή ενέργειας. Ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης µέσω µετατόπισης της παραγωγής προς τις ενεργειακές καλλιέργειες συµβάλλοντας στην ενίσχυση του εισοδήµατος των αγροτών και την περιφερειακή ανάπτυξη. Σύνδεση της παροχής ενέργειας µε την αειφόρο ανάπτυξη. Παρά το δυναµικό της η Βιοµάζα συνεισφέρει µόνο κατά 3% (45 Mtoe) στην ευρωπαϊκή κατανάλωση ενέργειας. Η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο επιπλέον παραγωγή 90 Mtoe ως το Τα παραγόµενα βιοκαύσιµα (βιοαέριο, βιοαιθανόλη, βιοντήζελ, βιοέλαιο) µπορούν να αξιοποιηθούν σε ευρύ πεδίο εφαρµογών.

8 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Βήµατα... Εργαστηριακή Κλίµακα Ανάπτυξη καταλυτών -Βελτιστοποίηση Ανάπτυξη αντιδραστήρων - Βελτιστοποίηση Βελτιστοποίηση λειτουργικών παραµέτρων Έλεγχος καταλυτών Ολοκλήρωση ιεργασίας Αυτοµατοποίηση Πιλοτική Κλίµακα Προ-εµπορικές Μονάδες Ασφάλεια Απόδοση Πρώιµα προβλήµατα Ανταγωνιστικό Προϊόν (απόδοση, κόστος) Εµπορικές Μονάδες

9 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Εργαστηριακή κλίµακα: Ανάπτυξη καταλυτών Ανάπτυξη καταλυτών- έλεγχος Βελτιστοποίηση καταλυτών Βέλτιστες πειραµατικές συνθήκες

10 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Εργαστηριακή κλίµακα: Ανάπτυξη αντιδραστήρων Flue gas combustion catalyst film reforming catalyst film Combustibles Reforming Feed Reformate heat exchange zone reaction zone heat exchange zone Heat-Integrated Wall Reactor (HIWAR)

11 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Πιλοτική Μονάδα 5kWe Έλεγχος καταλυτών Πολλαπλοί αντιδραστήρες & Ε/Θ Ολοκλήρωση της διεργασίας Συστήµατα αυτοµατισµού

12 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Προ-εµπορική Μονάδα 10 kwe

13 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ Προ-εµπορική µονάδα παραγωγής υδρογόνου Χαρακτηριστικά: Ισχύς ηλεκτρική: 10 kwe (ισοδύναµο Η2) Ισχύς θερµική: 7 kw Ισχύς θερµική µε KK: 17 kw Καύσιµο: Βιο-αιθανόλη, Υγραέριο, Φ/Α Εφαρµογές: Παραγωγή υδρογόνου για σχεδόν όλους τους τύπους κυψελών καυσίµου Επιτόπια συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας (ΣΗΘ) Παραγωγή Η 2 υψηλής καθαρότητας [>99.9%] µε συστήµατα διαχωρισµού (PSA, µεµβράνες, αµίνες κτλ.)

14 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΒΙΟ Α) ΦΟΡΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Χαρακτηριστικά Ισχύς kw Καύσιµο... Υγραέριο, Προπάνιο, Φυσικό Αέριο Εφαρµογές Τροχόσπιτα, Σκάφη αναψυχής, Ειδικά αυτοκίνητα, Εξοχικές κατοικίες Β) ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Χαρακτηριστικά: Ηλεκτρική Ισχύς:... 5 kw Καύσιµο:... Βιο-αιθανόλη, Φυσικό Αέριο, Υγραέριο Εφαρµογές: Αποµακρυσµένες και εκτός δικτύου περιοχές

15 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΒΙΟ Γ) ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ & ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ υναµικότητα: Nm3/h καθαρό υδρογόνο (99.999%) Καύσιµο: Βιο-αιθανόλη, Φυσικό Αέριο, Υγραέριο Εφαρµογές: Παροχή βιοµηχανικού υδρογόνου, ανεφοδιασµός αυτοκινήτων και λεωφορείων ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΟ-ΑΕΡΙΟ Πηγές βιο-αερίου: Βιολογικοί καθαρισµοί, ΧΥΤΑ, βιοµηχανικά απόβλητα υναµικότητα ανάλογη της παροχής βιο-αερίου ( kwe)

16 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ KAΠΕ: Μονάδα παραγωγής υδρογόνου µε βιοαιθανόλη ισχύος 0.5 kwe ΒΓ. ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ: Μονάδα συµπαραγωγής από βιο-αιθανόλη ισχύος 5 kwe και 10 kwth ΕΥΑΠ: Μονάδα επίδειξης µε βιο-αέριο ισχύος 20 kwe και 40 kwth ΙΤΑΛΙΑ: Μονάδα παραγωγής υδρογόνου για ΚΚ, ισχύος 5 kwe ΣΟΥΗ ΙΑ : Μονάδα συµπαραγωγής µε βιοαέριο ισχύος 50 kwe και 100 kwth.

17

18 Κύριες Αγορές Μονάδες Συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας (ΣΗΘ) µε κυψελίδες καυσίµου (fuel cells) Μονάδες παραγωγής υδρογόνου για βιοµηχανική χρήση και για σταθµούς ανεφοδιασµού οχηµάτων «Πράσινο» υδρογόνο

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΣΩ Υ ΡΟΓΟΝΟΥ ηµήτρης Κ. Λυγούρας και Ξενοφών Ε. Βερύκιος ΕΛΒΙΟ Α.Ε. Συστηµάτων Παραγωγής Υδρογόνου και Ενέργειας, Μαρούσι και Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικά, ενεργειακά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη από την παραγωγή και χρήση του βιοαερίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΤΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Κωνσταντίνος Σιούλας Περιβαλλοντολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε&Α

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε&Α ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ε&Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ιάκωβος Βασάλος Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τμ. Μηχανικών ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Ορισμοί και Είδη Βιομάζας 1.2 ιαθεσιμότητα Βιομάζας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS

Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων FUELS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΙOΝΤΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Λέκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιφερειακός Πόλος Καινοτοµίας υτικής Μακεδονίας συνενέργεια (Γ.Γ.Ε.Τ. Γ' ΚΠΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα) - Άξονας 4, Μέτρο 4.6, ράση 4.6.1. ρ. Μαρία Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Αγροτικών Καλλιεργειών για την παραγωγή ενέργειας

Μέθοδοι Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Αγροτικών Καλλιεργειών για την παραγωγή ενέργειας Eναλλακτικές Μέθοδοι Αξιοποίησης Υπολειμμάτων Αγροτικών Καλλιεργειών για την παραγωγή ενέργειας Αναστασία Ζαμπανιώτου Τμήμα Χημικών Μηχανικών Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης Χημικών ιεργασιών και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΕΤ με ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΑΕΡΙΟ: ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΓΗ Σύντοµο Ιστορικό Η εταιρεία ΚΡΕΚΑ Α.Ε. είναι µια καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής κρέατος ιαθέτει σύγχρονες εγκεκριµένες εγκαταστάσεις εκτροφής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Τίτλος: Ελληνικές προτεραιότητες στο τομέα Ενέργειας στο πλαίσιο της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης Αλίκη Παππά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Β. Στεργιόπουλος και Π. Τσιακάρας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Το Ενεργειακό Πρόβλημα Τα 10 Σημαντικότερα Παγκόσμια Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011

Τι είναι η βιομάζα? Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία. Ενέργεια από βιομάζα 10/1/2011 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια από βιομάζα Αλεξάνδρα Κατσίρη Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Αθήνα 2010-2011 Τι είναι η βιομάζα? Βιομάζα είναι η ύλη

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2

Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του καυσίμου του μέλλοντος Η2 Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Υπάρχουσες τεχνολογίες και τελικές χρήσεις του "καυσίμου του μέλλοντος" Η2 (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α103/Σ8/23.03.2010 της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Ανάλυση κύκλου ζωής βιοαιθανόλης και βιοντίζελ ως καύσιµα µεταφοράς ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. ΒΙΟΜΑΖΑ 1. Εισαγωγή Γενικά, ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά, στον όρο βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο. Πιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο

Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο IEE Project BiogasIN Εθνικοί Οδικοί Χάρτες για το Βιοαέριο D.6.2.4 / WP6 Σεπτέµβριος 2012 1 Έκδοση και συντονισµός: Nathalie Bachmann (EBA) Arthur Wellinger (EBA) Συνεισφορά από: PetkoApostolov (ENPRO)

Διαβάστε περισσότερα

Biomass utilization for electric energy production

Biomass utilization for electric energy production ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. /. ΠΕΙΡ ΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Εφαρμογών Συvεπιβλέπων: ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ ΕΡΙΕΤΤΑ Πανεπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιοενέργεια στην Κύπρο

Βιοενέργεια στην Κύπρο Βιοενέργεια στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος Intelligent Energy-Europe και την Ένωση Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

ΒΙΟΑΕΡΙΟ. Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος? Karl Str. 1/1 7373 Esslingen Germany Phone: +49 (711) 932583 Fax: +49 (3222) 11447 info@ingrees.com www.ingrees.com ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναξιοποίητος Ενεργειακός Αγροτικός Πλούτος στην Ελλάδα Η Ενέργεια του Μέλλοντος?

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη

Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Εκτίμηση συνάρτησης κόστους επένδυσης σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας από βιοαέριο στην Ευρώπη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµένη καύση (σύγκαυση) άνθρακα και βιοµάζας Ιωάννα Παπαµιχαήλ Τµήµα βιοµάζας, ΚΑΠΕ Ορισµός συνδυασµένη καύση βιοµάζας µαζί µε ορυκτά καύσιµα, συχνότερα άνθρακα αλλά και φυσικό αέριο, στον ίδιο σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Υποβλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας» Ονοματεπώνυμο: Παντελάκη Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής:κ. Κατσαράκης Νικόλαος Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Ευρωπαϊκή Πολιτική και Προτεραιότητες στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας ΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα