Ορισµένες θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη γεωργία κτηνοτροφία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορισµένες θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη γεωργία κτηνοτροφία"

Transcript

1 Ορισµένες θέσεις των Οικολόγων Πράσινων για τη γεωργία κτηνοτροφία Μιχάλης Αναστασιάδης Γεωπόνος, MSc Περιβαλλοντικής Πολιτικής & ιαχείρισης Μέλος Συντ. Επ. Θεµατικής Οµάδας«Γεωργία - Τρόφιµα» των Οικολόγων - Πράσινων

2 εν υπάρχει «πράσινη» κοινωνία και οικονοµία, αν δεν στηρίζεται σε αειφόρα : πρότυπα διατροφής, γεωργία-κτηνοτροφία, συστήµατα διανοµής της τροφής Σκεφτόµενοι µεσοµακροπρόθεσµα και παγκόσµια προκειµένου να δρούµε σήµερα & τοπικά, στον πυρήνα των πολιτικών ιδεών µας βρίσκεται η αναγνώριση : Της µεγάλης περιβαλλοντικής, ενεργειακής, κοινωνικής και οικονοµικής σηµασίας που έχουν οι διατροφικές µας επιλογές και ο τρόπος που καλλιεργούµε και εκτρέφουµε τα ζώα. Της αποξένωσης των κατοίκων των σύγχρονων κοινωνιών από τη φύση και τις διαδικασίες της πρωτογενούς παραγωγής. Και της µοναδικής σηµασίας της σύνδεσης των ανθρώπων µε τον αγροτικό χώρο της υπαίθρου µέσω της διατροφής. Του γεγονότος ότι µέσω του µηχανισµού των τιµών αλλά και των εφαρµοζόµενων πολιτικών, είναι καθεστώς η συστηµατική υποτίµηση της αξίας των τροφίµων, έτσι ώστε αυτά να µην εµπεριέχουν στην τιµή τους το πλήρες οικονοµικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος τους, προς όφελος των πιο τεχνολογικά εξελιγµένων προϊόντων και προς όφελος των πιο τεχνολογικά αναπτυγµένων κρατών. (Η πίεση αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανής και σήµερα µε την αρθρογραφία περί «σπανιότητας της τροφής» αλλά και µε τις κυοφορούµενες συµφωνίες της ΕΕ µε τη Mercosur και το Μαρόκο). Πως πραγµατικά ισχύει ότι «εύ γαρ φεροµένης της γεωργίας, άπασαι αι άλλαι τέχναι ευ φέρονται» (φράση που αποδίδεται στον Ηρόδοτο).

3 Οι σηµερινές συνθήκες Φωτό: Μ. Αναστασιάδης Αυτή είναι µία αγελάδα: (Χρωστάει ) Ο πρωτογενής τοµέας γενικά, έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια µια καθίζηση σε σχέση µε την κατανάλωση της χώρας. Μεταξύ του 1994 και του 2008, το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων της χώρας µας αυξήθηκε κατά 529,12%, από 484 εκατοµ. σε 3,04 δισ., εκ των οποίων τουλάχιστον το 2,1 δισ. αφορούν σε κτηνοτροφικά προϊόντα (κρέας, γάλα, ζωοτροφές). (Η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 79,50%, από 2,2 δισ. το 1994 σε 3,9 δισ. το 2008, ενώ η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 159,90%, από 2,7 δισ. το 1994 σε 7,0 δισ. το Με τις χώρες της ΕΕ το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων αυξήθηκε από 800 εκ. στα 2,5 δισ. ). Πετρόπουλος,.Π., etal (2010), ιαχρονική Εξέλιξη των Μεγεθών του Εξωτερικού Εµπορίου Αγροτικών Προϊόντων στην Ελλάδα την Περίοδο , ΕΣ Ο 2010, σελ

4 Οι σηµερινές συνθήκες Αυτό που ζήσαµε ως «µοντέλο» «αγροτικής πολιτικής» στην Ελλάδα Εγκατάλειψη της ενεργητικής πολιτικής από τις κυβερνήσεις των τελευταίων 30 ετών και συνειδητή υποκατάστασή της από τη διαχείριση ΨΗΦΩΝ και ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΩΝ Υποκατάσταση της πολιτικής από τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Συχνά καταστροφική νοµοθεσία (όσον αφορά : στόχους, κείµενα, διαδικασία νοµοθέτησης & εφαρµογής) Εκφυλισµός της συνεταιριστικής και συλλογικής δράσης Κενό στο πλαίσιο επιλογής τύπου καλλιεργειών και εκτροφών Κενό στη διαχείριση των νερών και του εδάφους Εγκατάλειψη της αγροτικής έρευνας και εκπαίδευσης Ανεξέλεγκτη εισαγωγή ξένης τεχνολογίας, µεταπρατισµός, και µάλιστα χωρίς εξωστρέφεια «Μοναχικοί τρελλοί» κάποιοι µε γνώσεις (Πανεπιστήµια, γεωτεχνικοί, παραγωγοί, κλπ) Εν λευκώ εκχώρηση της πολιτικής «Γεωργικών Εφαρµογών» προς κάποιο «αόρατο χέρι της αγοράς» (βλ. & επόµενη διαφάνεια)

5 Οι σηµερινές συνθήκες (ένα παράδειγµα αποτελεσµάτων αυτού που ζήσαµε ως «µοντέλο αγροτικής πολιτικής») ( ηλαδή εργασία εµπειρικά, χωρίς υποστήριξη από υποδοµές παροχής πληροφορίας) Συνολικά, το αποτέλεσµα είναι αποεπένδυση της γεωργίας-κτηνοτροφίας µε όρους υλικού, ανθρώπινου, κοινωνικού κεφαλαίου.

6 Οι µελλοντικές προκλήσεις Ο αιώνας που έχουµε µπροστά µας είναι κρίσιµος για την ανθρωπότητα, γιατί θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε µια τετραπλή πρόκληση : της διατροφής µεγαλύτερου πληθυσµού, της µεγάλης απειλής εξαφάνισης βιοποικιλότητας, της κλιµατικής αλλαγής και, της µείωσης της διαθεσιµότητας υγρών καυσίµων. Αυτό σηµαίνει ότι και ως χώρα χρειάζεται να σκεφτούµε στρατηγικά προς µία ισορροπηµένη χωροταξία των χρήσεων της γης, για να εξυπηρετηθεί η παραγωγή τροφίµων και ινών / η παραγωγή ζωοτροφών / η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές (µεταξύ αυτών και βιοκαυσίµων) / η προστασία της βιοποικιλότητας / η προστασία των πολύτιµων φυσικών πόρων όπως το νερό και το έδαφος.

7 Οι µελλοντικές προκλήσεις Αύξηση Πληθυσµού 1 δισεκατοµµύριο κάθε 12 χρόνια Pan, Tze-Chin, Jehng-Jung Kao (2009), Inter-generational equity index for assessing environmental sustainability: An example on global warming, Ecological Indicators, Vol. 9, pp

8 Οι µελλοντικές προκλήσεις Επίπτωση στη βιοποικιλότητα Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G., Kaltenborn, B. P. (Eds) (2009), The environmental food crisis The environment s role inaverting future food crises, a UNEP rapid response assessment, United Nations Environment Programme, GRID-Arendal,

9 Οι µελλοντικές προκλήσεις Peak Oil = Αιχµή διαθεσιµότητας Πετρελαίου, σύντοµα Sorrell, S. et al (2009), Global Oil Depletion: An assessment of the evidence for a near-term peak in global oil production, Technology & policy Assessment, UK Energy Research Centre

10 Οι µελλοντικές προκλήσεις Θα «κλειδώσει» η γεωργική γη (και θα τελειώσουν τα «φτηνά» αλλά περιβαλλοντικά καταστροφικά αγροτικά προϊόντα) Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G., Kaltenborn, B. P. (Eds) (2009), The environmental food crisis The environment s role inaverting future food crises, a UNEP rapid response assessment, United Nations Environment Programme, GRID-Arendal,

11 Θέσεις των Οικολόγων-Πράσινων 1) Υπεύθυνα µοντέλα ζωής µε κριτική στάση απέναντι στην κατανάλωση Ενθάρρυνση µε ενηµέρωση, µε ένταξη στην βασική εκπαίδευση αλλά και µε µέτρα πολιτικής : της «Μεσογειακής διατροφής», της µείωσης της κατανάλωσης κρέατος, της µείωσης σπατάλης τροφίµων, της υιοθέτησης του «οικολογικού αποτυπώµατος» ως εποπτικού εργαλείου κατανόησης της συνολικής επίπτωσης της κατανάλωσής µας. Τόσο µέσω της εκπαίδευσης όσο και µέσω της δηµόσιας ενηµέρωσης και της σήµανσης των προϊόντων και υπηρεσιών, ο πολίτης χρειάζεται να έχει όλες τις πληροφορίες, ώστε να µπορεί να επιλέξει µε συνειδητό τρόπο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Το ευρύτερο δηµόσιο (σχολεία, νοσοκοµεία, ΝΠ, κ.ά.) να υιοθετήσει ένα σύστηµα προµηθειών που σταδιακά θα εξασφαλίσει ότι µέχρι κάποιο προσδιορισµένο έτος, ένα καθορισµένο ποσοστό (π.χ. το 30%) των προϊόντων που χρησιµοποιεί να είναι "πράσινες προµήθειες". Συγκρότηση ενός καταναλωτικού κινήµατος µε διεκδικητικό χαρακτήρα ώστε να µπορεί να επιβάλει την άποψή του στις καταναλωτικές επιλογές, µε έµφαση σε κριτήρια υγείας και περιβάλλοντος.

12 Θέσεις των Οικολόγων-Πράσινων 2) Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία : περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργία και κτηνοτροφία που συµβάλει στη βιωσιµότητα της υπαίθρου Η Βιολογική γεωργία κτηνοτροφία, όταν ασκείται και ελέγχεται σωστά, είναι συνυφασµένη µε όλες τις σήµερα θεωρούµενες «καλές γεωργικές/κτηνοτροφικές πρακτικές» Για την προώθηση και υποστήριξη της Βιολογικής Γεωργίας, οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούµε επιτακτική ανάγκη: Την εφαρµογή ενός «Σχεδίου ράσης για τη προώθηση της Βιολογικής Γεωργίας», το οποίο εκτός των άλλων θα πρέπει να περιλαµβάνει µέτρα για τη καλυτέρευση της παραγωγής και των δοµών του εµπορίου καθώς και µέτρα για εξειδικευµένη ενηµέρωση, έρευνα και εκπαίδευση. Την πάγια, θεσµοθετηµένη και παραγωγική συνεργασία του κράτους µε µια «Εθνική Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία» στην οποία να συµµετέχουν όλοι οι εµπλεκόµενοι και ενδιαφερόµενοι φορείς.

13 Θέσεις των Οικολόγων-Πράσινων 2) Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ προτείνουµε (µεταξύ άλλων): έσµευση και συγκεκριµένες δράσεις και κίνητρα για να φτάσουν οι βιολογικές καλλιέργειες σε καθορισµένο υψηλό ποσοστό (π.χ. 10%) µέχρι κάποιο προσδιορισµένο έτος. Αναθεώρηση του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» µε σηµαντική αναδιανοµή πόρων προς τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Στροφή στην γεωπονική έρευνα κι εκπαίδευση µε βασική προτεραιότητα τη βιολογική γεωργία, στα πανεπιστηµιακά και τα ερευνητικά ιδρύµατα. Υπάρχει ανάγκη εφαρµοσµένης έρευνας που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Νοµοθετική αναγνώριση και επέκταση ιδιαίτερων λαϊκών αγορών αποκλειστικά από βιοκαλλιεργητές για βιολογικά προϊόντα στις πόλεις, µε ανεξαρτησία από τις συµβατικές λαϊκές, σε συνεργασία και αξιοποιώντας την γνώση και εµπειρία των εµπλεκόµενων στο χώρο βιοπαραγωγών, καταναλωτών και φορέων πιστοποίησης.

14 Θέσεις των Οικολόγων-Πράσινων 3) Ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα παραγωγής-διανοµής τροφής / αποδυνάµωση του συγκεντρωτικού µοντέλου Αποκέντρωση στην παραγωγή της τροφής, ενίσχυση του τοπικού παραγωγού, προώθηση ειδών που είναι πιο προσαρµοσµένα στις τοπικές συνθήκες (γενετική ποικιλία σπόρων και ζώων), η σύνδεση της τοπικής παραγωγής µε άλλες δραστηριότητες (π.χ οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, πράσινη χηµεία, παραγωγή ενέργειας για τοπικές ανάγκες από υπολείµµατα καλλιεργειών) και ταυτόχρονη αποδυνάµωση του συγκεντρωτικού βιοµηχανικού τρόπου παραγωγής και διανοµής της τροφής. Τα οφέλη αυτής της πολιτικής θα είναι πολλαπλά για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς θα ενδυναµώσει τον κοινωνικό ιστό, θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας για µικρούς παραγωγούς, θα αποτελέσει σηµαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της υπαίθρου. (Έρευνα στην Αγγλία σύγκρινε την αγορά τροφίµων από super-market και την αγορά τοπικών προϊόντων από λαϊκή αγορά. Στη δεύτερη περίπτωση έµεναν στην τοπική οικονοµία τα διπλάσια χρήµατα. Βλ. TIME, 11/6/2009) Συγχρόνως, η µείωση της απόστασης µεταξύ παραγωγού και τελικού καταναλωτή θα µειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. εκποµπές αερίων θερµοκηπίου και αερίων ρύπων) από τη διακίνηση των τροφίµων, συµβάλλοντας και στην αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης.

15 Η εφοδιαστική αλυσίδα στην Ευρώπη Καταναλωτές Πόσα ελέγχουν οι αγρότες & καταναλωτές; Αγρότες/παραγωγοί

16 Η εξέλιξη των τιµών : µεταξύ η τιµή του σταριού για τον αγρότη µειώθηκε κατά 50% αλλά το κόστος του ψωµιού για τον καταναλωτή 3πλασιάστηκε Η επέλαση του συγκεντρωτικού µοντέλου διανοµής

17 Τοπικές ροές χρηµάτων σε δύο τυπικές κοινότητες, µετά από 10 κύκλους αγοραπωλησιών (Η γκρίζα περιοχή δείχνει τα συνολικά ποσά που µπαίνουν στην τοπική οικονοµία) Κοινότητα µε ισχυρή αγορά τοπικών προϊόντων & υπηρεσιών Η τοπική παραγωγή, διανοµή & κατανάλωση είναι και οικονοµικά επωφελής για την κοινότητα Τοπικές ροές χρηµάτων σε δύο τυπικές κοινότητες, µετά από 5 κύκλους αγοραπωλησιών Κοινότητα µε ασθενή αγορά τοπικών προϊόντων & υπηρεσιών Sacks, J. (2002), The Money Trail - Measuring your impact on the local economy using LM3, New Economics Foundation (NEF) and The Countryside Agency

18 Ενίσχυση του τοπικού χαρακτήρα παραγωγής τροφής / αποδυνάµωση του συγκεντρωτικού µοντέλου Αδιαµεσολάβητη σύνδεση & επικοινωνία µε την κατανάλωση, τους κατοίκους των πόλεων Σύνδεση µε τις εστίες κατανάλωσης από ευαίσθητες και ευπαθείς οµάδες (παιδ. σταθµοί, σχολεία, νοσοκοµεία) Ενδυνάµωση νέων, άνεργων, κλπ, στα αστικά κέντρα : απασχόληση σε περιαστικά / αστικά βιολογικά αγροκτήµατα. Τρόφιµα µε το πρόσωπο του παραγωγού! Τρόποι: (Teikei, CSA : Καταναλωτές «µεριδιούχοι» αγροκτήµατος) (Box schemes) (Συνεταιρισµοί καταναλωτών αγροτών) κ.ά.... πολλοί!

19 Ευχαριστώ!

Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές

Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές Βιώσιµες Ενεργειακά Κοινότητες - Μία Σχεδιαστική Πρόκληση για τις Ορεινές Περιοχές Αν. Στρατηγέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Τοµέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου

μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Πράσινη Ανάπτυξη οι προτάσεις μας μάρτιος 2009 κείμενο διαλόγου Ανάπτυξη για τον άνθρωπο βασισμένη στην πράσινη οικονομία Περιεχόμενα 6 11 12 18 20 22 27 28 34 Προοίμιο Κεφάλαιο 1 Η κατάσταση σήμερα Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 672/5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως:

- Αύξηση της «προστιθέμενης» αξίας των αγροτικών περιοχών Οι στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1.1. Αιτιολόγηση των αναγκών που επιλέχθηκαν να αντιμετωπιστούν από το ΠΑΑ, καθώς και της επιλογής των στόχων, των προτεραιοτήτων, των τομέων επικέντρωσης και του καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ TΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & TΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΜΠΣ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΠΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Υ ΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ

Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α1. Η εικόνα της αποδιάρθρωσης Η ανυπαρξία στοιχειώδους εθνικού σχεδιασμού και η πολιτική της παθητικής προσαρμογής στην νεοφιλελεύθερη ΚΑΠ καθώς και οι

Διαβάστε περισσότερα

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών

Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Κοινή Γεωργική Πολιτική Μια εταιρική σχέση μεταξύ Ευρώπης και γεωργών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Πρόλογος Η Κοινή Γεωργική Πολιτική αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & OI ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΠΙTΧΑΒΑ ΑΜΑΛΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση

ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση ARC Γεωργική και Αγροτική Συνέλευση «Ανακοίνωση της κοινωνίας των πολιτών στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το µέλλον της γεωργικής και αγροτικής πολιτικής» Νοέµβριος 2010 Σύνοψη Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Εισαγωγή Η νέα περίοδος προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. <<Καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας>> Επόπτης: Καθηγητής Στυλιανός Πατσίκας

Αθήνα 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. <<Καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας>> Επόπτης: Καθηγητής Στυλιανός Πατσίκας Αθήνα 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ψυχογιού Όλγα ΑΜ:14275 Τσάκα Αλεξάνδρα ΑΜ:13495 Επόπτης: Καθηγητής Στυλιανός Πατσίκας 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε υπεύθυνες επενδύσεις στη βιομάζα ξύλου

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε υπεύθυνες επενδύσεις στη βιομάζα ξύλου ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε υπεύθυνες επενδύσεις στη βιομάζα ξύλου Φορέας: www.etifor.com Για: www.fcre.it www.copade.es Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος PRICE.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. πράσινης επιχειρηµατικότητας

Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. πράσινης επιχειρηµατικότητας Πράσινες θέσεις απασχόλησης και τοπικές κοινωνίες. Οι δήµοι ως κοιτίδες πράσινης επιχειρηµατικότητας Βασίλης Ν. Καραγιάννης Χηµικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., MSc Προϊστάµενος Τµήµατος Περιβάλλοντος ιεύθυνση Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία συνιστά μια εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδραση της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή. Μπροστά στην πρόκληση του νέου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Περί μίας εθνικής στρατηγικής για τη γεωργία και τα τρόφιμα

Περί μίας εθνικής στρατηγικής για τη γεωργία και τα τρόφιμα Περί μίας εθνικής στρατηγικής για τη γεωργία και τα τρόφιμα Δημήτρης Δαμιανός Καθηγητής (έως τον Ιανουάριο 2013) Αγροτικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜA» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ και η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ COMMISSION ON GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική εργασία ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΚΙΛΚΙΣ της ΜΑΡΙΑΣ Γ. ΜΠΙΤΕΡΝΑ Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ρ Αλέξανδρος Ε. Στεφανάκης Κτηνίατρος Μέλος.Ε. ΓΕΩΤΕΕ- ΠΚ Το µεταπολεµικό πρότυπο ανάπτυξης Βασίστηκε στη φθηνή εργασία, την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, την απαξίωση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος

Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος συνοπτική παρουσίαση oκτωbριοσ 2009 πρώτα ο πολίτης Περιεχόμενα 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 53 4. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 9 10 13 16

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ, 2014-2020 Συνοπτικές Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) για το σχεδιασμό των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Έρευνα και Καινοτομία 2014-2020 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία Η εξέλιξη των Αγρο-Βιοτεχνολογιών ως το 2015 Οµάδα Εργασίας Καινοτόµες ράσεις ΕΤΠΑ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα

Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μοροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 4.10 Παρουσίαση δράσεων σε επίπεδο µέτρου, έργου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 1.1 Αναβάθµιση δεξιοτήτων και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού - κατάρτιση ΡΑΣΗ 1.1.1 Επαγγελµατική κατάρτιση και δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Περιεχόμενα: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ... 4 2.1. Αρχές και Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα