ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΤΖΑΚΡΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΧΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Α.Τζάκρης [2]

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΤΖΑΚΡΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ : ΔΗΜΗΤΡΑ Μ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 7 η Δεκεμβρίου Δήμητρα Βουλγαρίδου Θεόδωρος Κουτρούκης Σπύρος Ρουκανάς Ph.d. Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Ph.d. Δ.Π.Θ. Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Α.Τζάκρης [3]

4 Α.Τζάκρης [4]

5 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη μικρή μου φίλη και επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, Δρ. Δήμητρα Βουλγαρίδου για τις πολύτιμες υποδείξεις και την καθοδήγηση της για τη συγγραφή αυτής της Διπλωματικής Εργασίας. Ολόψυχες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω και στους συναδέλφους μου των κέντρων και του ΟΤΕ στη Θεσσαλονίκη. Στον προϊστάμενο Ν. Καλογερόπουλο, στην Κατερίνα στο 11888, στο Στέλιο και στην Τριανταφυλλιά στο για τις πολύτιμες πληροφορίες και τη βοήθεια που μου παρείχαν, για τη λειτουργία των κέντρων και του λογισμικού που εφαρμόζεται σε αυτά. Στον προϊστάμενο της διεύθυνσης πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών για τη δυνατότητα που μου παρείχε στη πρόσβαση σε στοιχεία σημαντικά για την ολοκλήρωση της εργασίας. Επίσης την οικογένεια μου, τη γυναίκα μου Έφη και στα παιδιά μου Γιάννη (Msc.) και Μάριο (φοιτητή), για την κατανόηση, την ψυχολογική και ηθική συμπαράσταση που μου παρείχε σε όλη τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους με αγαπούν, συγγενείς και φίλους, που άλλοι πολύ, άλλοι λιγότερο με παρότρυναν στο σημαντικό αυτό εγχείρημα, στα 53 μου χρόνια, μέσα από μια πορεία επτά χρόνων, να αποκτήσω Πανεπιστημιακό πτυχίο και στη συνέχεια Μεταπτυχιακό Δίπλωμα. Τους βεβαιώνω ότι οι δυσκολίες μπορούν να είναι επίσης ευχάριστες και όμορφες. Αθανάσιος Τζάκρης Α.Τζάκρης [1]

6 Α.Τζάκρης [2]

7 Περίληψη Η ιλιγγιώδης ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνολογία στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και των Η/Υ, τις τελευταίες δύο τρεις δεκαετίες, έχει δώσει τεράστια ώθηση στην κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και διεθνοποίησης των αγορών. Αυτό με τη σειρά του έχει αλλάξει ριζικά τους όρους του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες έπρεπε με κάθε τρόπο να ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον. Αποδύθηκαν λοιπόν σ έναν αγώνα δρόμου προσπαθώντας να συνδυάζουν τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους με την ταυτόχρονη αύξηση ή στη χειρότερη περίπτωση τη διατήρηση των επιπέδων εξυπηρέτησης των πελατών τους. Ένας σημαντικός (αν όχι ο σημαντικότερος) τομέας άσκησης πολιτικής μείωσης του κόστους παροχής υπηρεσιών ήταν η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στη βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού έχοντας πάντα υπόψη την ισορροπία μεταξύ του βέλτιστου αριθμού στελέχωσης των λειτουργιών εξυπηρέτησης των πελατών και της επίτευξης ενός προκαθορισμένου επιπέδου ικανοποίησης των πελατών. Ένα ιδανικό πεδίο εφαρμογής των μεθόδων προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού είναι τα τηλεφωνικά κέντρα και τα κέντρα επαφής επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παροχής πληροφοριών και πωλήσεων μέσω τηλεφώνων. Συνήθως είναι μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ως εκ τούτου δημιουργείται η ανάγκη για τον προσδιορισμό της βέλτιστης λειτουργικότητας των αναγκών τους. Το ευτύχημα στις μέρες μας είναι ότι, λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας της πληροφορικής και των Η/Υ, είναι πλέον δυνατόν να γίνονται πολύπλοκες γεωγραφικές συνδέσεις και διαχείριση μεγάλων όγκων πληροφοριών σε ελάχιστους χρόνους. Αυτό ευνόησε την ανάπτυξη πληθώρας λογισμικών και πληροφοριακών συστημάτων που εξειδικεύονται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα στον χρονοπρογραμματισμό και την ανάθεσή του σε βάρδιες. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας μελετήθηκε μια τέτοια περίπτωση, όπως είναι τα τηλεφωνικά κέντρα και του ΟΤΕ. Η εφαρμογή του λογισμικού Genesys WFM 7.6.1, στα κέντρα αυτά ανέδειξε τις προϋποθέσεις εφαρμογής, τα πολλαπλά οφέλη και τα επιμέρους προβλήματα που συνεπάγονται από μια τέτοιας εμβέλειας μεταβολή στη λειτουργικότητα των κέντρων αυτών. Αποδείχτηκε δε, ότι η καινοτομία, η εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας και η συνεπής προσήλωση σε σύγχρονες λύσεις αποτελούν την καλύτερη απόδειξη των δυνατοτήτων εφαρμογής πολλών θεωρητικών λύσεων από τη μια, αλλά και σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, αφού στηρίζουν την ισορροπία μεταξύ του κόστους ανθρώπινων πόρων και του επιθυμητού επιπέδου ικανοποίησης των πελατών τους, από την άλλη. Α.Τζάκρης [3]

8 Λέξεις Κλειδιά: Shift schedule, Employee Scheduling Problem, Staffing Large Call Centers, Work Shift Scheduling System, Method for an Agent Scheduling Problem, Days-Off Scheduling, Scheduling Systems, Employee Time Scheduling, Optimal Shift Scheduling, Personnel Scheduling, Staff Scheduling, Workforce Planning, Staff Rostering, Call Center Staffing, Telephone Call Centers, Work Allocation and Scheduling, Workforce scheduling, Workload Forecasting, Employee Shift Scheduling Software, Employee Shift Scheduling. Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Ανθρώπινο Δυναμικό, Προγραμματισμός Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Προσωπικού. Α.Τζάκρης [4]

9 Abstract The breakneck speed, at which during the last two to three decades technology has moved in the fields of telecommunications and computing, has given a tremendous impetus towards the economic globalization and the internationalization of markets. This in turn has profoundly changed the terms of competition between firms, who must react by all necessary means to the new environment. They therefore had to embark on a race, trying to combine the reduction of operating costs with a simultaneous increase or, in the worst case, the maintenance of normal service levels to their customers. Perhaps the most important sector where the policy of cost reduction in the provision of services was applied, was the management of human resources. A lot of weight was given to the optimum utilization of available staff, keeping in mind the balance between the optimal number of staff functions of the customer service and the achievement of a predetermined level of customer satisfaction. An ideal field for testing workforce planning methods is the call centres and enterprise contact centres, active in providing information and telephone sales. These are usually large companies that employ a large number of employees, hence the need to identify the optimal functionality of their use. Fortunately nowadays, due to advances in information technology and computing, it is possible to conduct complex geographical operations and to manage large volumes of information in a minimal time. This encouraged the development of a range of software and IT systems, specialized in providing human resources management services and more specifically, time planning and shifts assignment services. This thesis includes a case study, namely of the call centres '11888 'and '13888' of the Hellenic Telecommunications Organization (OTE). The use of the software system "Genesys WFM 7.6.1" in these centres has highlighted the initial requirements of introducing such a system, the significant benefits and several particular problems resulting from this a wide ranging change in the functioning of these centers. It was shown that innovation, the use of new working methods and a consistent dedication to modern solutions are not just an exhibition of the application of several theoretical solutions, but provide as well a serious competitive advantage to many businesses, since they help keep the balance between the cost of human resources and the desired level of customer satisfaction. Α.Τζάκρης [5]

10 Keywords: Shift schedule, Employee Scheduling Problem, Staffing Large Call Centers, Work Shift Scheduling System, Method for an Agent Scheduling Problem, Days-Off Scheduling, Scheduling Systems, Employee Time Scheduling, Optimal Shift Scheduling, Personnel Scheduling, Staff Scheduling, Workforce Planning, Staff Rostering, Call Center Staffing, Telephone Call Centers, Work Allocation and Scheduling, Workforce scheduling, Workload Forecasting, Employee Shift Scheduling Software, Employee Shift Scheduling. Human Resources Management System, Human Resources, Human Resource Planning, Personnel Management. Α.Τζάκρης [6]

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αντικείμενο της εργασίας Τρόποι και μέσα εκπόνησης της εργασίας Η επιχείρηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Π. : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Γενικά Προσδιορισμός και ανάλυση του προβλήματος Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων ανάλογα με το είδος του χρονοπρογραμματισμού Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων κατά περιοχή εφαρμογής Τεχνικές επίλυσης (αλγόριθμοι) του προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων Μερικά Παραδείγματα Ο περιορισμός των πόρων Προγραμματισμός ημερών εργασίας και ανάπαυσης (ρεπό) Κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και κέντρα επικοινωνίας Η ισορροπία ποιότητας/αποτελεσματικότητας στα call centers Προγραμματισμός βαρδιών σε κέντρα επικοινωνίας (contact centers) Τα κύρια στοιχεία της εφαρμογής Περιγραφή του συστήματος εφαρμογής Προγραμματισμός εργατικού δυναμικού στα call centers Προβλήματα χρονικού προγραμματισμού Α.Π. & μέθοδοι επίλυσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Π Γενικά Οι τύποι λύσεων που προσφέρονται Συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των προσφερόμενων λύσεων Κριτήρια αξιολόγησης λογισμικών Κατάταξη λογισμικών Επισκόπηση του WhenToWork Α.Τζάκρης [7]

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ CALL CENTERS ΟΤΕ & Genesys WFM Γενικά Α. Το PROFILE του ΟΤΕ Ιστορία, τα πρώτα βήματα και η πορεία του ΟΤΕ Η απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών Η κατάσταση σήμερα Οργανόγραμμα ΟΤΕ Β. Τα Call Centers ΟΤΕ Υφιστάμενη υποδομή Υφιστάμενη Λειτουργία Το Workforce Management - WFM Γνωριμία με το Genesys WFM Παραμετροποίηση του Genesys WFM Προετοιμασία προγράμματος (Pre-planning) με το Ημερολόγιο Όρια αδειών (Time off Limits) Προγραμματισμός (Scheduling) Μέθοδος προγραμματισμού για το Μέθοδος προγραμματισμού για το Κυλιόμενα ωράρια Μέθοδος Α Προσθήκη διαθεσιμότητας Μέθοδος Β Ευέλικτος προγραμματισμός Μέθοδος Γ Διαχείριση μετά την δημοσίευση του προγράμματος Σύνθεση σεναρίου προγράμματος Δημιουργία προγράμματος Αξιολόγηση της κάλυψης του προγράμματος Επιδιορθώσεις στο σενάριο προγράμματος Δημοσίευση (Publish) προγράμματος Στοιχεία λειτουργίας του προγράμματος Σύνοψη προγραμματισμού με το Genesys WFM ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΤΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ Α.Π. & ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ Α.Τζάκρης [8]

13 Πίνακας Εικόνων Σχήμα 1.1. Σχηματική παράσταση της ουράς αναμονής M/M/n+G Σχήμα 1.2. Κέντρο επικοινωνίας με επαναληπτικές προσπάθειες Σχήμα 1.3. Αριθμός εισερχόμενων κλήσεων σε Τ.Κ Εικόνα 2.1. Κατάταξη Λογισμικών Εικόνα 2.2. Το κύριο μενού του WhenToWork Εικόνα 2.3. Παράδειγμα προγραμματισμού Εικόνα 2.4. Ανταλλαγές σε αναμονή έγκρισης Εικόνα 2.5. Ημερήσια εικόνα Εικόνα 2.6. Μηνύματα Εικόνα 2.7. Επιλογές αναφορών Εικόνα 2.8. Πρόγραμμα ημέρας Εικόνα 2.9. Προφίλ της επιχείρησης Εικόνα Εβδομαδιαία εικόνα Εικόνα Οι θέσεις των εργαζόμενων Εικόνα Ο πίνακας αλλαγών των εργαζόμενων Εικόνα Αιτήματα για ρεπό Εικόνα 3.1. Αρχική σελίδα σύνδεσης στο Genesys WFM Εικόνα 3.2. Κύρια οθόνη του WFM Supervisor Web Εικόνα 3.3. Παράθυρο βοήθειας στο Genesys WFM Εικόνα 3.4. Modules/Views του WFM Web Εικόνα 3.5. α, β, γ. Βασικά παράθυρα του λογισμικού Εικόνα 3.6. Επίπεδα του WFM Web Εικόνα 3.7. Χώρος εργασίας (Working Pane) στο Genesys WFM Web Εικόνα 3.8. Calendar Items, ημερολόγιο και Objects Εικόνα 3.9. Εισαγωγή Calendar Items σε agents Εικόνα Επιλογή του menu Actions Εικόνα Επιλογή των agents Εικόνα Επιλογή των calendar items Εικόνα Εισαγωγή εξαίρεσης (Exception) Εικόνα Εισαγωγή άδειας (Time Off) Εικόνα Παρουσίαση άδειας ενός agent (Time Off) Εικόνα View σε επίπεδο Site Εικόνα Εισαγωγή πληροφοριών σε agents Εικόνα Εισαγωγή προτίμησης χρόνου έναρξης βάρδιας agent Εικόνα Εισαγωγή agents σε κυλιόμενο ωράριο Εικόνα Μεταφορά agents Εικόνα Εισαγωγή διαθεσιμότητας agent Α.Τζάκρης [9]

14 Εικόνα Επιλογή Calendar Item Εικόνα Καθορισμός του ωραρίου προτίμησης Εικόνα Καθορισμός της διαθεσιμότητας Εικόνα Δημοσίευση αδειών Εικόνα Ρύθμιση μηνυμάτων Εικόνα Εμφάνιση μηνυμάτων Εικόνα Αλλαγή της πραγματικής κατάστασης της άδειας Εικόνα Εμφάνιση άδειας στο Master Schedule Εικόνα Παράθυρο του Schedule module Εικόνα Παράθυρο δημιουργίας Scenario Εικόνα Επιλογή δραστηριοτήτων για το σενάριο Εικόνα Παράθυρο προγραμματισμένων agents Εικόνα Λίστα σεναρίων Εικόνα Λίστα σεναρίων Εικόνα 3.35.α. Μη δημοσιευμένο πρόγραμμα Εικόνα 3.35.β. Δημοσιευμένο πρόγραμμα Εικόνα Schedule Build Wizard Εικόνα Καθορισμός προτιμήσεων Εικόνα Εισαγωγή προφίλ (Profile) Εικόνα Δημιουργία προγράμματος Εικόνα Αποτελέσματα δημιουργίας προγράμματος Εικόνα Σχέση πραγματικής/προβλεπόμενης κάλυψης Εικόνα Εβδομαδιαίο σενάριο προγράμματος Εικόνα Σενάριο προγράμματος 4 εβδομάδων Εικόνα Ημερήσιο σενάριο προγράμματος Εικόνα Δημοσίευση προγράμματος Εικόνα Καθορισμός στοιχείων προς δημοσίευση Εικόνα Προβολή κατάστασης σεναρίου Εικόνα Master Schedule Intraday Εικόνα Agent Extended View Α.Τζάκρης [10]

15 Πίνακες Πίνακας 1.1. Κατάταξη ειδών χρονοπρογραμματισμού ανθρώπινων πόρων Πίνακας 1.2. Κατάταξη πεδίων εφαρμογής προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων Πίνακας 1.3. Κατηγοριοποίηση αλγορίθμων επίλυσης προγραμματισμού Α.Π Πίνακας 1.4. Πρόγραμμα προσωπικού φύλαξης τριών εβδομάδων Πίνακας 1.5. Παράδειγμα από ημίωρη ACD έκθεση Πίνακας 3.1. Μερίδια αγοράς σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας Πίνακας 3.2. Μερίδια αγοράς σταθερής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας Πίνακας 3.4. Genesys WFM Web Supervisor βοήθεια πλοήγησης Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Πίνακας ΠΙΙ Α.Τζάκρης [11]

16 Α.Τζάκρης [12]

17 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 1. Αντικείμενο της εργασίας Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των διεθνοποιημένων αγορών, ο παράγοντας του ανταγωνισμού έχει καταστεί βασικό στοιχείο όχι μόνο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά πολλές φορές της επιβίωσής τους. Οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις παίρνουν διάφορες μορφές. Ένας από τους κυριότερους είναι και ο έλεγχος του κόστους των ανθρώπινων πόρων που αυτές χρησιμοποιούν. Το μισθολογικό κόστος πάντοτε αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κόστη για τις επιχειρήσεις. Σε εκείνες μάλιστα που το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους είναι εντάσεως εργασίας, συνήθως είναι και το μεγαλύτερο από τα κόστη που αντιμετωπίζουν, με μεγάλη μάλιστα διαφορά από τα άλλα (Αντζούλης, 2009). Προκειμένου λοιπόν να ελεγχθεί το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία. Στις μέρες μας δε, αυτά είναι απόλυτα ενταγμένα στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Βασική μεθοδολογία των εργαλείων αυτών είναι ο προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων, για τον οποίο έχουν διατυπωθεί διάφορα μοντέλα που βασίζονται σε αλγόριθμους βελτιστοποίησης της διαδικασίας αυτής (Τερζίδης, 2004). Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται σε κανονική βάση σε πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών. Εξετάζει την κατανομή των πόρων σε έργα κατά τη διάρκεια των δεδομένων χρονικών διαστημάτων (βάρδιες) και ο στόχος του είναι να βελτιστοποιήσει έναν ή περισσότερους αντικειμενικούς σκοπούς. (Pinedo, 2008). Η διαχείριση του προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων ήταν και εξακολουθεί να είναι περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. Ευτυχώς όμως με την τελευταία γενιά των προγραμμάτων Η/Υ για τον προγραμματισμό των υπαλλήλων, έχουμε όλα τα στοιχεία και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για την κατάρτιση ενός αποδοτικού σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού (Βεντούρη, 2005). Α.Τζάκρης [13]

18 2. Τρόποι και μέσα εκπόνησης της εργασίας Βασικές πηγές πληροφόρησης για τα θέματα σχετικά με το θέμα της εργασίας αυτής αποτέλεσαν τόσο η πλούσια βιβλιογραφία, τόσο η ελληνική όσο κυρίως η ξένη, όσο και το πλούσιο υλικό που διατίθεται στο διαδίκτυο, κυρίως με λογισμικά που εξυπηρετούν τον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων στις επιχειρήσεις, τόσο με την εγκατάστασή του στις υποδομές των επιχειρήσεων όσο και με τη χρήση τους, σε πραγματικό χρόνο, από τον δικτυακό τόπο των παρόχων του λογισμικού. Επίσης έγινε επιτόπου έρευνα στα call centers του ΟΤΕ (11888 και 13888) στη Θεσσαλονίκη, ενώ αναπτύχθηκε και κλίμα συνεργασίας με τα αρμόδια υπεύθυνα στελέχη για την εξυπηρέτηση των αναγκών της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Σημαντική συνεισφορά αποτέλεσε και η επικοινωνία με στελέχη της επιχείρησης (ΟΤΕ) καθώς και με τον καθ ύλη αρμόδιο διευθυντή πωλήσεων και εξυπηρέτησης πελατών. 3. Η επιχείρηση Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ A.E.) είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα, ενώ μαζί με τις θυγατρικές του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελεί σήμερα έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει εκτός από ευρυζωνικές υπηρεσίες, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, δορυφορικές συνδέσεις, επικοινωνία δεδομένων υψηλών ταχυτήτων και υπηρεσίες μισθωμένων γραμμών. Ο ΟΤΕ είναι μία από τις πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στα διεθνή χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Στις 14 Μαΐου 2008 υπεγράφη συμφωνία ανάμεσα στην Ελληνική Κυβέρνηση και την Deutsche Telekom σχετικά με τη συμμετοχή της τελευταίας στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ. Από τις 31 Ιουλίου 2009, μετά από την πώληση επιπλέον 5% μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στον ΟΤΕ ανέρχεται σε 20% και της Deutsche Telekom σε 30%. Ο Όμιλος ΟΤΕ δραστηριοποιείται σε πέντε χώρες παρέχοντας ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και απασχολεί περίπου άτομα. Απευθύνεται σε 60 εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανάμεσα στις οποίες και τα νεοεισερχόμενα μέλη της Ε.Ε. Ρουμανία και Βουλγαρία. Α.Τζάκρης [14]

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Π. : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1.1. Γενικά Ο χρονοπρογραμματισμός εργατικού δυναμικού, είναι μια διαδικασία πανταχού παρούσα στην οικονομική δραστηριότητα, όπως βιομηχανικές μονάδες, εταιρείες διανομής, εμπορικούς οργανισμούς, εταιρείες μεταφορών και κατασκευαστικές εταιρείες (Αλεφραγκής. 2000). Οι υπολογιστικές μέθοδοι για τον χρονοπρογραμματισμό και τον σχεδιασμό του ανθρώπινου δυναμικού έχουν αποτελέσει αντικείμενο μιας συνεχούς έρευνας αλλά και εμπορικού ενδιαφέροντος ήδη από την δεκαετία του 50. Με την έρευνα του Ernst (2004a) και των συνεργατών του έχει δημιουργηθεί μια περιεκτική συλλογή από περίπου 700 σχετικές αναφορές, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σύμφωνα με τον τύπο του προβλήματος που εξετάζεται, τους τομείς εφαρμογής που καλύπτονται και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Η παλαιότερη αναφέρεται στο υπολογισμό του αριθμού των σταθμών διοδίων (Edie, 1954) και ως εκ τούτου στον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτούνται ώστε να παρέχεται ένα καθορισμένο επίπεδο υπηρεσιών σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Ταυτόχρονα γίνεται μια περιγραφή του προγραμματισμού των λειτουργών των διοδίων με τη χρήση του γραμμικού προγραμματισμού (Dantzig, 1954). Όλες αυτές βεβαίως αφορούν σε περιοχές που εστιάζουν κυρίως σε αλγόριθμους για τη δημιουργία του χρονοπρογραμματισμού και το σχεδιασμό του προσωπικού αλλά και σε περιοχές όπως τον σχεδιασμό του εργατικού δυναμικού και τον υπολογισμό των αναγκών σε προσωπικό των επιχειρήσεων. Επίσης παρέχουν τους πόρους για μια περιεκτική αναθεώρηση των σημαντικότερων μεθόδων ερευνητικών κατευθύνσεων, διαμόρφωσης λύσεων και εφαρμογών, σε έναν τομέα μεγάλης σπουδαιότητας για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να στελεχώσουν τις λειτουργίες τους με έναν τρόπο που να Α.Τζάκρης [15]

20 είναι οικονομικώς αποδοτικός, να ακολουθεί τους κανονισμούς της εργατικής νομοθεσίας και να ικανοποιεί ταυτόχρονα τις προτιμήσεις εργασίας των ατόμων (Ernst κ.α., 2004b). Ένα σημαντικό στοιχείο που διαφοροποιεί το πρόβλημα χρονοπρογραμματισμού ανθρώπινων πόρων, από τα απλά προβλήματα βελτιστοποίησης, είναι οι κανονισμοί νομιμότητας. Οι κανονισμοί αυτοί προέρχονται κυρίως από κυβερνητικούς νόμους, συμβάσεις εργασίας και ποιοτικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων (Αλεφραγκής, 2000) Δύο τύποι εφαρμογών έχουν κυρίως παρακινήσει έρευνες στον τομέα των προβλημάτων προγραμματισμού, ο σχεδιασμός των έργων και ο προγραμματισμός των μηχανών. Ενώ στον προγραμματισμό των μηχανών ένας μεγάλος αριθμός από συγκεκριμένες καταστάσεις του προγραμματισμού που εξαρτώνται από το περιβάλλον των μηχανών και τα χαρακτηριστικά των εργασιών έχουν εξεταστεί, οι πρόσφατες μελέτες στον σχεδιασμό των έργων ερευνούν τον προγραμματισμό των καταστάσεων με περιορισμούς προτεραιότητας μεταξύ των δραστηριοτήτων, υποθέτοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμοι επαρκείς πόροι για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Πιο πρόσφατα, στον προγραμματισμό των έργων οι περιορισμένοι πόροι έχουν ληφθεί υπόψη οδηγώντας στα αποκαλούμενα προβλήματα προγραμματισμού έργων με περιορισμένους πόρους. Από την άλλη πλευρά, επίσης στον προγραμματισμό των μηχανών περισσότερο γενικά και πολύπλοκα προβλήματα έχουν διερευνηθεί. Λόγω των εξελίξεων αυτών, σήμερα και οι δύο περιοχές είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Επιπλέον οι εφαρμογές, όπως η δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, ο βιομηχανικός προγραμματισμός ή ο χρονοπρογραμματισμός είναι συνδεδεμένες και με τους δύο τομείς (Brucker και Knust, 2005). Το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού πόρων είναι ένα πρόβλημα που συναντάται σε ένα μεγάλο φάσμα προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Στόχος της επίλυσης του προβλήματος είναι η ανάθεση πόρων σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ένα σύνολο από περιορισμούς με το ελάχιστο δυνατό κόστος (Αλεφραγκής, 2000). Η περιοχή στην οποία θα εστιαστεί η εργασία είναι εκείνη που αφορά στις ανάγκες που παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις για την απασχόληση του κατάλληλου εργατικού δυναμικού τόσο σε αριθμό όσο και δεξιότητες αλλά κυρίως στον κατάλληλο χρόνο Προσδιορισμός και ανάλυση του προβλήματος Για τους περισσότερους οργανισμούς η δυνατότητα να έχουν το κατάλληλο προσωπικό στην υπηρεσία τους, στο σωστό χρόνο είναι ένας κρίσιμος και σημαντικός παράγοντας κατά την προσπάθεια τους να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. Ο προγραμματισμός των ανθρώπινων πόρων ορίζεται ως η διαδικασία βελτιστοποίησης των χρονοδιαγραμμάτων εργασίας για το προσωπικό. Έχει προκαλέσει δε μια αυξανόμενη προσοχή τα τελευταία χρόνια (Χυτήρης 2001, Σκουλάς 1998). Υπό μια γενική έννοια, το πρόβλημα του χρονοπρογραμματισμού περιλαμβάνει την κατανομή κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού για να ικανοποιήσει μια χρονικά εξαρτώμενη απαίτηση για διαφορετικές υπηρεσίες με ταυτόχρονη τήρηση των συλλογικών εργασιακών συμβάσεων, προσπαθώντας να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες Α.Τζάκρης [16]

21 προτιμήσεις εργασίας. Αυτά είναι χαρακτηριστικά ιδιαίτερα περιοριστικά και σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης. Οι ιδιαίτερες απαιτήσεις των διαφόρων επιχειρήσεων οδηγούν στα αρκετά διαφορετικά πρότυπα χρονοπρογραμματισμού και, στη συνέχεια, αυτά τα ίδια πρότυπα απαιτούν πολύ διαφορετικές τεχνικές επίλυσης προκειμένου να παρασχεθούν αυτά που θεωρούνται καλές και ρεαλιστικές λύσεις (Ernst κ.α., 2004a). Ενώ ο κόσμος της εργασίας εμφανίζεται να γίνεται πιο περίπλοκος, η πολυπλοκότητα των πραγματικών προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού πιθανώς δεν έχει αυξηθεί αισθητά κατά τη διάρκεια του μισού αιώνα που μεσολάβησε από τα πρώτα βήματα ερευνών. Εντούτοις, οι πρόοδοι στις ακριβείς και ευρετικές μεθόδους βελτιστοποίησης, που συνδέονται με την αυξανόμενη διαθεσιμότητα ισχυρών υπολογιστών, έχουν δει την ανάπτυξη ρεαλιστικότερων προτύπων και των σχετικών τεχνικών λύσης για αυτά τα προβλήματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτές οι πρόοδοι αφορούν τη διαδικασία ανάπτυξης χρονοπρογραμματισμού για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πιο πρόσφατα έχει δοθεί προσοχή στη διαχείριση της κινητικότητας η οποία προκαλείται από την γρήγορη ανακατανομή του προσωπικού που απαιτείται για να καλύψει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες (Ernst κ.α., 2004a). Θα μπορούσε να παρουσιαστεί η διαδικασία χρονοπρογραμματισμού ως μια σειρά σταδίων η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των αναγκών σε προσωπικό και τελειώνει με τις προδιαγραφές του έργου που πρέπει να πραγματοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από κάθε άτομο του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συγκεκριμένου χρονοπρογραμματισμού μπορεί να απαιτεί μόνο μερικά από τα στάδια αυτά, ενώ σε πολλές πρακτικές εφαρμογές, αρκετές από τις φάσεις μπορεί να συνδυαστούν σε μία διαδικασία (Ernst κ.α., 2004a) Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων ανάλογα με το είδος του χρονοπρογραμματισμού Εδώ παρουσιάζεται (πίνακας 1.1) μια κατάταξη του προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων με βάση το είδος του χρονοπρογραμματισμού που έχει επιλεγεί να υλοποιηθεί. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και ό αριθμός των αναφορών οι οποίες έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, ενώ ακολουθεί και σύντομη περιγραφή τους. Η παρουσίαση των θεμάτων παρακάτω βασίστηκε κυρίως στη μελέτη του Ernst και των συνεργατών του (2004a). Categorisation of papers by rostering classification Classification Papers Classification Papers Crew Scheduling 219 Task Based Demand 47 Tour Scheduling 185 Demand Modelling 40 Flexible Demand 107 Task Assignment 32 Workforce Planning 99 Shift Assignment 24 Crew Rostering 76 Disruption Management 16 Shift Scheduling 64 Other Classifications 12 Cyclic Roster 62 Stint Based Roster 9 Days Off Scheduling 61 Roster Assignment 6 Shift Demand 55 Πίνακας 1.1. Κατάταξη ειδών χρονοπρογραμματισμού ανθρώπινων πόρων. Πηγή : Ernst κ.α., 2004a. Α.Τζάκρης [17]

22 Μοντελοποίηση της ζήτησης (Demand Modeling) Μοντελοποίηση της ζήτησης είναι η διαδικασία της μετάφρασης ορισμένων προβλεπόμενων τύπων συμβάντων, σε συναφείς εργασίες και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις απαιτήσεις του έργου, να τους εξασφαλίσει τη ζήτηση για προσωπικό. Υπάρχουν τρεις γενικές κατηγορίες συμβάντων στις οποίες η ζήτηση προσωπικού μπορεί να βασίζεται. Η εργασία με βάση τη ζήτηση, ευέλικτη ζήτηση και βάρδιες με βάση τη ζήτηση. Κάθε ένα από αυτά τα αιτήματα συζητείται παρακάτω. Σε πολλές μελέτες, οι ανάγκες σε προσωπικό υποτίθεται ότι πρέπει να δίνεται. Ωστόσο η μοντελοποίηση της ζήτησης συχνά δεν συνιστά κοινό τόπο και αναφορές με σημαντικές συζητήσεις σχετικά με την δημιουργία απαιτήσεων σε προσωπικό έχουν απασχοληθεί με αυτό. Η εργασία με βάση τη ζήτηση (Task Based Demand) Εδώ, η ζήτηση για το προσωπικό προέρχεται από τις λίστες των επιμέρους εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν. Τα καθήκοντα ορίζονται με βάση έναν νωρίτερο χρόνο έναρξης, έναν αργότερο χρόνο περάτωσης, τη διάρκεια, και ενδεχομένως, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Σε πολλές περιπτώσεις τα καθήκοντα ενδέχεται να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο τόπο. Τυπικές εφαρμογές εργασιών με βάση τη ζήτηση είναι ο προγραμματισμός του πληρώματος σε αεροπορικές εταιρείες, τους σιδηροδρόμους, τα λεωφορεία, και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς και άλλα συστήματα μεταφοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, η ζήτηση αυτή μπορεί να ληφθεί από τους πίνακες δρομολογίων. Η ευέλικτη ζήτηση (Flexible Demand) Με την απουσία των δεδομένων χρονοδιαγραμμάτων ή των καταλόγων καθηκόντων, η πιθανότητα μελλοντικών συμβάντων, όπως οι διακυμάνσεις των αφίξεων των ερωτημάτων των πελατών σε ένα τηλεφωνικό κέντρο, πρέπει να διαμορφωθεί με χρήση των τεχνικών πρόβλεψης. Η μετατροπή μιας πρόβλεψης συμβάντος σε απαιτήσεις στελέχωσης επιτυγχάνεται με τη χρήση τεχνικών όπως η θεωρία ουρών αναμονής και η προσομοίωση. Το αποτέλεσμα αυτής της μετατροπής είναι ο αριθμός του προσωπικού που απαιτείται σε κάθε επίπεδο δεξιοτήτων, σε κάθε χρονική περίοδο, π.χ. ωριαία, κατά την διάρκεια του προγράμματος. Βάρδια με βάση τη ζήτηση (Shift Demand) Στην περίπτωση αυτή, η ζήτηση προέρχεται απευθείας από τον προσδιορισμό του αριθμού του προσωπικού το οποίο απαιτείται να είναι σε υπηρεσία κατά τη διάρκεια διαφορετικών βαρδιών. Μια βάρδια ορίζεται συχνά ως μια ημέρα εργασίας για έναν εργαζόμενο. Βάρδια με βάση τη ζήτηση είναι συχνά η βάση για τον προγραμματισμό του νοσηλευτικού προσωπικού. Προγραμματισμός ρεπό (Days Off Scheduling) Το κύριο πρόβλημα στο προγραμματισμού των ρεπό είναι να καθορισθούν οι ημέρες εκτός εργασίας για κάθε εργαζόμενο κατά τη διάρκεια του ορίζοντα Α.Τζάκρης [18]

23 σχεδιασμού του χρονοπρογραμματισμού, παρά το να αναθέσει στον εργαζόμενο ιδιαίτερες βάρδιες κατά τις εργάσιμες ημέρες. Ο προγραμματισμός των ρεπό ανακύπτει συχνά στα προβλήματα χρονοπρογραμματισμού στην ευέλικτη ζήτηση και στη βάρδια με βάση τη ζήτηση. Μια αποδοτική βέλτιστη λύση για προγραμματισμό των ρεπό του προσωπικού (πρόβλημα επιχειρήσεων που έχουν εβδομαδιαία εργασία 7 ημερών, όπως εστιατόρια, νοσοκομεία, ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.) από τον πραγματικό κόσμο είναι αυτή που αφορά το πρόβλημα κύκλου εργασίας τριών εβδομάδων (Alfares, 2002). Για ένα δεδομένο κύκλο εργασίας, σε κάθε εργαζόμενο δίνονται 14 διαδοχικές ημέρες εργασίας και 7 διαδοχικές ημέρες ρεπό. Αυτός ο χρονοπρογραμματισμός των ρεπό για τρεις εβδομάδες αναφέρεται ως προγραμματισμός (14,21). Λαμβανομένης υπόψη της διαφορετικής ζήτησης εργασίας για κάθε ημέρα της εβδομάδας, ο αρχικός στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των εργαζόμενων. Ο δεύτερος στόχος είναι να μειωθεί το κόστος των μετακινήσεων, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των ενεργών σχεδίων ρεπό. Η τεχνική της λύσης χρησιμοποιεί τη δυική λύση του γραμμικού προγραμματισμού για να καθορίσει τον ελάχιστο αριθμό των εργαζόμενων και τις εφικτές κατανομές των ρεπό, χωρίς τη χρήση γραμμικού ή ακέραιου προγραμματισμού. Η περίπτωση αναφέρεται στο πρόβλημα του προγραμματισμού των ρεπό (14,21), το οποίο έχει ένα κύκλο εργασιών 21 ημερών. Κατά τη διάρκεια του κύκλου αυτού, σε κάθε εργαζόμενο ανατίθεται μια εκτεταμένη συνεχόμενη περίοδος ημερών εργασίας 14 ημερών και μια διακοπή 7 συνεχόμενων ημερών ρεπό. Αυτός είναι ένας πραγματικός προγραμματισμός που χρησιμοποιείται σε μεγάλες εταιρείες πετρελαιοειδών για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε απομακρυσμένες περιοχές. Το κύριο πλεονέκτημα του είναι το μειωμένο κόστος της μεταφοράς των εργαζόμενων στις απομακρυσμένες θέσεις εργασίας. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για τους συγκεκριμένους περιορισμούς προγραμματισμού και ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των απομακρυσμένων θέσεων εργασίας. Προγραμματισμός βάρδιας (Shift Scheduling) Ο προγραμματισμός βάρδιας περιλαμβάνει την επιλογή ενός συνόλου από τις καλύτερες βάρδιες από ένα μεγάλο εύρος υποψηφίων βαρδιών μίας ημέρας. Είναι παρόμοιο με τον προγραμματισμό πληρώματος σε συστήματα μεταφοράς. Προγραμματισμός περιήγησης (Tour Scheduling) Ο προγραμματισμός περιήγησης ενσωματώνει ρεπό και προγραμματισμό βάρδιας. Η διαδικασία περιλαμβάνει τόσο την επιλογή των ρεπό για τους εργαζόμενους όσο και την κατανομή των βαρδιών για καθεμιά από τις εργάσιμες ημέρες τους κατά τη διάρκεια του ορίζοντα χρονοπρογραμματισμού. Ο προγραμματισμός αυτός μειώνει τον προγραμματισμό της βάρδιας όταν ο ορίζοντας χρονοπρογραμματισμού είναι μία ημέρα και τον προγραμματισμό των ρεπό όταν υπάρχει μία μόνο βάρδια σε κάθε ημέρα. Α.Τζάκρης [19]

24 Σχεδιασμός εργατικού δυναμικού (Workforce Planning) Ο σχεδιασμός εργατικού δυναμικού είναι περισσότερο για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων παρά για τις λειτουργικές. Περιλαμβάνει τον καθορισμό των επιπέδων του προσωπικού που απαιτούνται, εάν κάποιος οργανισμός θέλει να επιτύχει τους στόχους του. Για παράδειγμα, ένα πρόβλημα σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού για τις αεροπορικές εταιρείες είναι να αποφασίσει πόσοι πιλότοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Ανάθεση εργασίας (Task Assignment) Ανάθεση εργασιών είναι η διαδικασία της κατανομής ενός συνόλου εργασιών, με συγκεκριμένες ώρες έναρξης και λήξης και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, μεταξύ μιας ομάδας εργαζομένων που έχουν κατά κανόνα ήδη εκχωρηθεί σε ένα σύνολο από βάρδιες. Ανάθεση βάρδιας (Shift Assignment) Αυτή είναι μια ειδική περίπτωση του προγραμματισμού περιήγησης κατά την οποία ημέρες εργασίας και ανάπαυσης (ρεπό) δίνονται ως εισροές. Ανάθεση χρονοπρογραμματισμού (Roster Assignment) Ανάθεση χρονοπρογραμματισμού είναι η διαδικασία ανάθεσης των γραμμών της εργασίας στο προσωπικό. Μια γραμμή της εργασίας καθορίζει το πλήρες πρόγραμμα εργασίας για ένα άτομο κατά τη διάρκεια του ορίζοντα χρονοπρογραμματισμού (π.χ. ένας μήνας). Προγραμματισμός πληρώματος (Crew Scheduling) Προγραμματισμός πληρώματος, που εφαρμόζεται συνήθως σε συστήματα μεταφοράς, περιλαμβάνει την επιλογή από ένα βέλτιστο σύνολο από υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές ονομάζονται μερικές φορές συνδυασμένες ή κυκλικές. Ένα σχετικό πρόβλημα είναι η παραγωγή εφικτών υπηρεσιών. Η κατασκευή των υπηρεσιών είναι συχνά μια αρκετά περίπλοκη εργασία, δεδομένου ότι πολλοί κανόνες της βιομηχανίας και των οργανισμών πρέπει να τηρούνται. Ο προγραμματισμός πληρώματος αποτελεί μία από τις κυρίαρχες περιοχές στον προγραμματισμό του προσωπικού και τον χρονοπρογραμματισμό. Πολλές δημοσιευμένες εργασίες ασχολούνται με τον προγραμματισμό του πληρώματος στα τρένα, στις αεροπορικές εταιρείες, και τα λεωφορεία. Ο προγραμματισμός πληρώματος είναι ανάλογος με τον προγραμματισμό βάρδιας σε συστήματα εκτός των μεταφορών. Χρονοπρογραμματισμός πληρώματος (Crew Rostering) Ο χρονοπρογραμματισμός πληρώματος, σε μεγάλο βαθμό, εφαρμόζεται σε συστήματα μεταφορών. Οι βέλτιστες υπηρεσίες που λαμβάνεται από τον προγραμματισμό πληρώματος είναι διαδοχικές, σε ορισμένες βέλτιστες μορφές, για να διαμορφώσει τις εφικτές γραμμές εργασίας. Ο χρονοπρογραμματισμός πληρώματος είναι τότε η διαδικασία της επιλογής ενός συνόλου από τις καλύτερες γραμμές της εργασίας για όλους τους εργαζομένους. Ο προγραμματισμός Α.Τζάκρης [20]

25 περιήγησης σε συστήματα εκτός μεταφορών είναι παρόμοιος με τον χρονοπρογραμματισμό πληρώματος. Κυκλικός χρονοπρογραμματισμός (Cyclic Roster) Σε ένα κυκλικό χρονοπρογραμματισμό όλοι οι εργαζόμενοι της ίδιας κατηγορίας εκτελούν ακριβώς την ίδια γραμμή της εργασίας, αλλά με διαφορετικούς χρόνους εκκίνησης για την πρώτη βάρδια ή υπηρεσία. Αυτός ο τύπος χρονοπρογραμματισμού είναι πιο εφαρμόσιμος για τις καταστάσεις με επαναλαμβανόμενα πρότυπα ζήτησης. Χρονοπρογραμματισμός με βάση τη νόρμα (Stint Based Roster) Οι νόρμες είναι πρότυπα της εργασίας με βάρδιες κατά τη διάρκεια των διαδοχικών ημερών, με μία βάρδια κατανεμημένη ανά ημέρα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας Μ, Ν και Χ να αντιπροσωπεύουν τη μέρα, τη νύχτα και μέρα χωρίς βάρδια, αντίστοιχα, το ΜΜNN είναι εργάσιμη νόρμα με δύο ημερήσιες βάρδιες ακολουθούμενο από δύο νυχτερινές βάρδιες, και το ΧΧΧ είναι μια νόρμα ανάπαυσης με τρεις συνεχόμενες ημέρες ρεπό. Ο χρονοπρογραμματισμός με βάση τη νόρμα είναι μια ακολουθία από νόρμες. Καλές νόρμες, στον χρονοπρογραμματισμό με βάση τη νόρμα, που καθορίζουν τα εγκεκριμένα πρότυπα εργασίας, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία χρονοπρογραμματισμών με την εφαρμογή των κανόνων μετάβασης αποδεκτών νορμών. Διαχείριση προσωρινών διακοπών (Disruption Management) Οι περισσότερες υπάρχουσες προσεγγίσεις στον προγραμματισμό προσωπικού και τον χρονοπρογραμματισμό δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις διακοπές και τις καθυστερήσεις. Οι διακοπές μπορούν να προκαλέσουν πολλά προβλήματα και να αυξήσουν τα λειτουργικά έξοδα δραματικά εάν τα προγραμματισμένα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ άκαμπτα. Ο στόχος της διαχείρισης των προσωρινών διακοπών είναι να δημιουργήσει ισχυρά χρονοδιαγράμματα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ενδεχόμενων διαταραχών Προγραμματισμός ανθρώπινων πόρων κατά περιοχή εφαρμογής Εδώ παρουσιάζεται (πίνακας 1.2) μια κατάταξη του προγραμματισμού των ανθρώπινων πόρων με βάση τις περιοχές εφαρμογής που εφαρμόζεται, τόσο στις υπηρεσίες όσο και στον τομέα της βιομηχανίας. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται και ό αριθμός των αναφορών οι οποίες έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. Η παρουσίαση των θεμάτων παρακάτω βασίστηκε κυρίως στη μελέτη του Ernst και των συνεργατών του το 2004a. Α.Τζάκρης [21]

26 Categorisation of papers by application Application Papers Application Papers Buses 129 Civic Services and Utilities 22 Nurse Scheduling 103 Venue Management 19 Airlines 99 Protection and Emergency Services 16 Railways 37 Other Applications 14 Call Centres 37 Transportation Systems 12 General 33 Hospitality and Tourism 7 Manufacturing 29 Financial Services 6 Mass Transit 28 Sales 3 Health Care Systems 23 Πίνακας 1.2. Κατάταξη πεδίων εφαρμογής προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων. Πηγή : Ernst κ.α., 2004a. Αεροπορικές εταιρείες (Airlines) Λόγω της οικονομικής του κλίμακας και των επιπτώσεών του, ο προγραμματισμός και ο χρονοπρογραμματισμός του πληρώματος των αεροπορικών εταιρειών έχει προσελκύσει την προσοχή των ερευνητών. Σχεδόν όλες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο χρησιμοποιούν σήμερα κάποιας μορφής λογισμικό προγραμματισμού και χρονοπρογραμματισμού των πληρωμάτων για να βοηθήσει στη δημιουργία των ζευγών πληρώματος και στον χρονοπρογραμματισμό του πληρώματος για τους πιλότους και τους συνοδούς. Ορισμένες μεγάλες εταιρείες διαθέτουν ολόκληρα τμήματα αφιερωμένα στην διαχείριση του πληρώματος. Εταιρείες λεωφορείων (Buses) Ο προγραμματισμός των οδηγών λεωφορείων είναι μια άλλη από τις πιο δημοφιλείς περιοχές προγραμματισμού και χρονοπρογραμματισμού πληρωμάτων. Πολλά συστήματα προγραμματισμού οδηγών λεωφορείων έχουν αναπτυχθεί σε αρκετές χώρες μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τον Καναδά και την Αμερική. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας έχει παρουσιαστεί σε ημερίδες και εργασίες που αφορούν το σχεδιασμό με την βοήθεια υπολογιστή στον τομέα των μεταφορών επιβατών. Σιδηροδρομικές εταιρείες (Railways) Σε σύγκριση με τον προγραμματισμό και τον χρονοπρογραμματισμό των πληρωμάτων στις αεροπορικές εταιρείες και τα λεωφορεία, ο προγραμματισμός του πληρώματος μηχανοδηγών των αμαξοστοιχιών είναι ένας πιο πρόσφατος τομέας της έρευνας σε συστήματα δημοσίων συγκοινωνιών. Οι περισσότερες από τις μέχρι τώρα εργασίες στον τομέα αυτό έχουν προέλθει από ευρωπαίους ερευνητές. Μέσα μαζικής μεταφοράς (Mass Transit) Λεωφορεία, τρένα, αεροπλάνα και πλοία μεταφέρουν μεγάλο αριθμό ατόμων και ως εκ τούτου είναι μορφές μαζικής μεταφοράς. Εδώ χρησιμοποιούμε την έννοια της μαζικής μεταφοράς για να αναφερθούμε σε μητροπολιτικά συστήματα όπως είναι ο υπόγειος σιδηρόδρομος. Ο προγραμματισμός και ο Α.Τζάκρης [22]

27 χρονοπρογραμματισμός των πληρωμάτων σε συστήματα μαζικής μεταφοράς συχνά περιλαμβάνει τόσο τους οδηγούς όσο και τους φρουρούς ασφαλείας. Συστήματα γενικών μεταφορών (General) Η ενότητα αυτή περιέχει αναφορές σε δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τη γενικευμένη έννοια των συστημάτων μεταφοράς και που θα μπορούσαν να ισχύουν για ορισμένες από τις περιοχές που προαναφέρθηκαν. Δύο κοινά χαρακτηριστικά των εφαρμογών που τίθενται στον τομέα των μεταφορών είναι ότι η ζήτηση συνήθως δημιουργείται από τα χρονοδιαγράμματα, και ότι τα γεωγραφικά κριτήρια κάνουν τη διαδικασία του προγραμματισμού πιο περίπλοκη. Κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (call centers) Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον προγραμματισμό του προσωπικού που τοποθετείται σε τηλεφωνικά κέντρα. Λόγω του κυμαινόμενου χαρακτήρα του φόρτου εργασίας, η πρόβλεψη συμβάντων και η μοντελοποίηση της ζήτησης είναι απαραίτητα στάδια για την ανάπτυξη του χρονοπρογραμματισμού των τηλεφωνικών κέντρων, αν και πολλές εργασίες υποθέτουν ότι οι προβλέψεις των συμβάντων και η ζήτηση για τις ανάγκες του προσωπικού είναι δεδομένα. Προγραμματισμός νοσηλευτικού προσωπικού (Nurse Scheduling) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη δυσκολία του έργου, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα αναφορών που αφορούν τον προγραμματισμό του νοσηλευτικού προσωπικού. Μαθηματικές προσεγγίσεις προγραμματισμού δεν είναι κυρίαρχες στον προγραμματισμό του νοσηλευτικού προσωπικού. Πολλές εξελιγμένες ευρετικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προσωπικών προτιμήσεων που είναι μια πολύ σημαντική πτυχή της ανάπτυξης ενός καλού χρονοπρογραμματισμού για τους νοσηλευτές. Συστήματα φροντίδας υγείας (Health Care Systems) Η ενότητα αυτή περιέχει αναφορές σε δημοσιεύσεις που ασχολούνται με τον χρονοπρογραμματισμό των επαγγελματιών της υγείας, εκτός των νοσηλευτών. Συστήματα ασφαλείας και εκτάκτων αναγκών (Protection and Emergency Services) Ο τομέας αυτός καλύπτει αστυνομία, ασθενοφόρα, πυροσβεστική, την προστασία, και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης οδικών συμβάντων. Ένας σημαντικός στόχος σε αυτές τις περιοχές είναι η αντιμετώπιση περιστατικών εντός συγκεκριμένης προθεσμίας ανταπόκρισης. Η ζήτηση για την υπηρεσία είναι δυναμική, και δεν είναι γνωστή εκ των προτέρων. Ως αποτέλεσμα, η πρόβλεψη συμβάντων και η μοντελοποίηση της ζήτησης απαιτείται κατά κανόνα να είναι μέρος της συνολικής διαδικασίας προγραμματισμού. Ενώ η διακύμανση της ζήτησης είναι παρόμοια με αυτήν που συμβαίνει σε τηλεφωνικά κέντρα, η Α.Τζάκρης [23]

28 γεωγραφική διάσταση των προσκλήσεων για την υπηρεσία, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξέταση αυτών των συστημάτων. Δημοτικές και κοινωφελείς υπηρεσίες (Civic Services and Utilities) Σε επίπεδο εθνικών, περιφερειακών και τοπικών κυβερνήσεων λειτουργεί ένας μεγάλος αριθμός από υπηρεσίες υψηλής έντασης εργασίας όπως οι βιβλιοθήκες, τα ταχυδρομεία, τα πανεπιστήμια, οι σταθμοί διοδίων και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας παροχής ενέργειας. Σε ορισμένους από αυτούς τους τομείς, παρέχονται υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα, ενώ η ζήτηση για υπηρεσίες ποικίλλει ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Η αποτελεσματική στελέχωση είναι σημαντική τόσο από την πλευρά του πελάτη όσο και από την προοπτική που παρέχει μια οικονομικώς αποδοτική υπηρεσία. Διαχείριση χώρων (Venue Management) Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι από λειτουργίες κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτελούν διάφορες εργασίες στον ίδιο τόπο. Ο φόρτος εργασίας αλλάζει κατά την πάροδο του χρόνου. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το έδαφος, τα φορτία και ή συντήρηση στα αεροδρόμια. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα καζίνο, τα αθλητικά κέντρα και άλλες ειδικές εκδηλώσεις. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (Financial Services) Οι δημοσιεύσεις που αναφέρονται εδώ αφορούν στον χρονοπρογραμματισμό γραφείων εργαζομένων στη βιομηχανία των υπηρεσιών όπως οι τράπεζες και οι ασφάλειες. Μια πτυχή της ανάπτυξης του χρονοπρογραμματισμού για τους υπαλλήλους των τραπεζικών στα γκισέ είναι η εμφάνιση των αιχμών της ζήτησης, συχνά το μεσημέρι, που εξυπηρετούνται με προσωπικό μερικής απασχόλησης. Υπηρεσίες φιλοξενίας και τουρισμού (Hospitality and Tourism) Η στελέχωση είναι ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους σε ξενοδοχεία, τουριστικά θέρετρα και εστιατόρια. Και πάλι η ζήτηση για τις υπηρεσίες δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα εκ των προτέρων. Οι εργαζόμενοι μπορεί να χρειαστεί να εργασθούν κατά τις νυκτερινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα. Ορισμένα μέλη του προσωπικού έχουν πολλαπλές δεξιότητες και μπορούν να εκτελέσουν διάφορες εργασίες. Ένας αποτελεσματικός προγραμματισμός μπορεί να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων με την ελαχιστοποίηση του προσωπικού που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Πωλήσεις (Sales) Στον προγραμματισμό και χρονοπρογραμματισμό του προσωπικού έχει δοθεί αρκετή προσοχή για το λιανικό εμπόριο στη βιβλιογραφία. Βιομηχανία (Manufacturing) Η δυναμική της ζήτησης για διαφορετικά προϊόντα εξαναγκάζει τους κατασκευαστές να αναθεωρούν τα επίπεδα παραγωγής τους από καιρού εις Α.Τζάκρης [24]

29 καιρόν, προκειμένου να διατηρηθεί μια κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της προσφοράς, της ζήτησης και των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαχειριστούν δυναμικές απαιτήσεις σε εργατικό δυναμικό έτσι ώστε να καταφέρουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικές γραμμές παραγωγής Τεχνικές επίλυσης (αλγόριθμοι) του προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων Η ενότητα αυτή κατηγοριοποιεί τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού. Ο πίνακας 1.3 δείχνει τις κατηγορίες των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για την επίλυση των προβλημάτων στον προγραμματισμό των ανθρώπινων πόρων. Επίσης παρουσιάζεται ο αριθμός των αναφορών που έχουν ασχοληθεί με την ανάπτυξη των αλγορίθμων επίλυσης. Η παρουσίαση των θεμάτων παρακάτω βασίστηκε κυρίως στη μελέτη του Ernst και των συνεργατών του το 2004a. Categorisation of papers by solution method Method Papers Method Papers Branch and Bound 14 Lagrangean Relaxation 32 Branch and Cut 9 Linear Programming 35 Branch and Price 30 Matching 36 Column Generation 48 Mathematical Programming 27 Constraint Logic Programming 46 Network Flow 38 Consructive Heuristic 133 Other Meta Heuristic 11 Dynamic Programming 17 Other Methods 35 Enumeration 13 Queueing Theory 32 Evolution 4 Set Covering 58 Expert Systems 15 Set Partioning 72 Generic Algorithm 28 Simple Local Search 39 Goal Programming 19 Simulated Annealing 20 Integer Programming 139 Simulation 31 Iterated Randomised Construction 5 Tabu Search 16 Πίνακας 1.3. Κατηγοριοποίηση αλγορίθμων επίλυσης προγραμματισμού Α.Π. Πηγή : Ernst κ.α., 2004a. Εκτεταμένη απαρίθμηση (Enumeration) Αυτή είναι μια απλή μέθοδος κατά την οποία πραγματοποιείται μια πλήρης ή μερική απαρίθμηση όλων των πιθανών λύσεων. Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence AI)) Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) είναι η προσομοίωση της ανθρώπινης νοημοσύνης σε ορισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούν μηχανές, ειδικά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν εκμάθηση (την απόκτηση των πληροφοριών και τους κανόνες για τη χρήση των πληροφοριών), συλλογιστική (χρησιμοποιώντας τους κανόνες για την επίτευξη κατά προσέγγιση ή οριστικών συμπερασμάτων) και αυτο-διόρθωση. Ενώ τα έμπειρα συστήματα είναι μια συγκεκριμένη εφαρμογή της ΑΙ, η μέθοδος αυτή θεωρείται ως χωριστή κατηγορία. Η ασαφής λογική περιλαμβάνεται στην κατηγορία της Τεχνητής Α.Τζάκρης [25]

30 Νοημοσύνης. Έμπειρα συστήματα (Expert Systems) Ένα έμπειρο σύστημα είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή που προσομοιώνει την απόφαση και τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή οργανισμού, με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Συνήθως, ένα τέτοιο σύστημα περιλαμβάνει μια γνωσιακή βάση αποθηκευμένης και συσσωρευμένης εμπειρίας και ένα σύνολο κανόνων για την εφαρμογή της γνωσιακής βάσης σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, όταν αυτή περιγράφεται στο έμπειρο σύστημα. Στο πλαίσιο του προγραμματισμού και χρονοπρογραμματισμού προσωπικού επιχειρήσεων, οι εν λόγω κανόνες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ζευγών αρμοδιοτήτων και προγραμμάτων. Λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς (Constrain Logic Programming) Ο Λογικός Προγραμματισμός με Περιορισμούς (CLP) αποτελεί τεχνολογία προγραμματισμού για την επίλυση σύνθετων συνδυαστικών προβλημάτων. Τα στοιχεία που αντιπροσωπεύουν ένα πρόβλημα περιγράφονται από μεταβλητές τομέα. Κάθε μεταβλητή καλύπτει ένα σχετικό τομέα, ο οποίος είναι το σύνολο των δυνητικά εφικτών τιμών της. Οι περιορισμοί περιγράφουν τις διαφορετικές σχέσεις που πρέπει να πληρούνται από ένα σύνολο μεταβλητών. Ο CLP παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για την εξεύρεση εφικτών λύσεων σε πολλά προβλήματα προγραμματισμού και χρονοπρογραμματισμού κατά την οποία σύνθετοι κανόνες είναι πολύ δύσκολο να μοντελοποιηθούν ως μαθηματικές εξισώσεις. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα περιορισμένο ή όταν μια εφικτή (μη-βέλτιστη) λύση θα είναι αρκετή. Μια πρόσφατη τάση είναι να ενοποιούν τον προγραμματισμό με περιορισμούς με τη χρήση μαθηματικού προγραμματισμού. Δημιουργική ευρετική μέθοδος (Constructive Heuristic) Στην πράξη, είναι μερικές φορές πιο σημαντικό να παρθεί μια λογική εφικτή λύση γρήγορα από το να δαπανηθεί μεγάλη υπολογιστική προσπάθεια να επιτευχθεί η βέλτιστη ή κοντά στη βέλτιστη λύση. Απλοί αλλά γρήγοροι ευρετικοί αλγόριθμοι παρέχουν έναν μέσο για το σκοπό αυτό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης υπολογιστικών προσεγγίσεων για ορισμένα προβλήματα. Επιπλέον, εφικτές λύσεις από απλούς ευρετικούς αλγορίθμους συχνά προσφέρουν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την απόκτηση καλύτερων λύσεων. Εγχειρίδιο λύσεων για τον προγραμματισμό και χρονοπρογραμματισμό μπορεί να χαρακτηριστούν οι απλοί ευρετικοί αλγόριθμοι. Απλή τοπική αναζήτηση (Simple Local Shearch) Οι αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της ποιότητας λύσης με διαδοχικά επαναλαμβανόμενη εξερεύνηση εφικτών λύσεων στη γειτονιά της τρέχουσας λύσης. Οι μέθοδοι της απλής τοπικής αναζήτησης δεν χρησιμοποιούν τις περίπλοκες διακινούμενες στρατηγικές που υιοθετούνται σε Α.Τζάκρης [26]

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter)

Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Διαχείριση Βραδιών Προσωπικού (Roster MaSter) Το Roster MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο, να καλύψει πλήρως τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud!

Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! Now available!!! Microsoft Dynamics NAV & Microsoft Dynamics CRM Also in Cosmos Cloud! H ελληνική έκδοση του Microsoft Dynamics NAV είναι ένα ολοκληρωμένο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Combined Bus and Driver Scheduling

Combined Bus and Driver Scheduling Combined Bus and Driver Scheduling C Valouxis, E Housos Computers and Operation Research Journal Vol 29/3, pp 243-259, March 22 AMORE Patra, 2 Problem Definition () Shift: a set of routes that will be

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ Μιχαήλ Γεωργιάδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κοζάνη 50100 Χαρακτηριστικά Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Unified Communications. Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014. Angelo Gentili Business Development Manager. www.partnernet.gr

Unified Communications. Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014. Angelo Gentili Business Development Manager. www.partnernet.gr Unified Communications Everywhere! Τρίτη 21 Οκτωβρίου, 2014 Angelo Gentili Business Development Manager www.partnernet.gr Καλώς Ορίσατε Οι οργανισμοί σήμερα καλούνται να καλύψουν όλο και περισσότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους

ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Για οικονομολόγους ΕΠΛ 003.3: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Για οικονομολόγους Στόχοι 1 Να εξετάσουμε γιατί η Πληροφορική είναι χρήσιμη στην οικονομική επιστήμη. Να μάθουμε πώς χρησιμοποιείται η Πληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων

Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Διαχείριση Ετερογενών Δικτύων Δημήτρης Ι. Χρόνης (Ο.Τ.Ε) Λάμπρος Ράπτης (Ε.Μ.Π) Περιεχόμενα Παροχή υπηρεσιών σε ετερογενή δίκτυα Αρχιτεκτονική διαχείρισης ετερογενών δικτύων Λειτουργικές απαιτήσεις Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES

Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BEST PRACTICES Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ? Σε περίοδο διεθνούς κρίσης οι κρουαζιέρα αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

shaping the world of life sciences life sciences good to know you

shaping the world of life sciences life sciences good to know you shaping the world of life sciences good to know you life sciences Best Workplaces 2013 Greece profile H Randstad είναι ένας από τους μεγαλύτερως παρόχους στελέχωσης και υπηρεσίων Ανθρώπινου Δυναμικού παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής

Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών & Διοίκησης/ Σχολή Πληροφορικής Επικοινωνήστε µε το Admissions Office: ΑΘΗΝΑ: Σωρού 74, Μαρούσι, 151 25 Τ: 210 6199891 F: 210 6199320 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Σωτήρος Διός 1, 185 35 T: 210 4121200 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ελ.Βενιζέλου 14 & Τσιµισκή, 546 24 T:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης

Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Σενάριο 15: Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος : Ενεργός Μετεωρολογικός Χάρτης Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω,

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ), Σχολή Επιστημών της Διοίκησης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το προφίλ του Τμήματος και των Αποφοίτων σε 10 Ερωτήσεις 1. Τί είδους Μηχανικός είναι ο Μηχανικός Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central Ολοκληρωμένες υπηρεσίες SMA Service για κεντρικούς μετατροπείς Sunny Central ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SMA SERVICE SUNNY CENTRAL ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Οι ηλιακοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας αποτελούν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Προσομοιωση και Βελτιστοποιηση Συστηματος (Haimes, 1977) ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 3.1 Εισαγωγη ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα συστηματα εφαρμοζονται σε αναπτυξιακα προγραμματα, σε μελετες σχεδιασμου εργων, σε προγραμματα διατηρησης ή προστασιας περιβαλλοντος και υδατικων πορων και

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ανθρώπινοι πόροι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ-ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστούν Η σπουδαιότητα των ανθρώπινων πόρων Οι λειτουργίες της διοίκησης ανθρώπινων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΕΟ 11-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 3 Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..σελ. 2 Μέτρηση εργασίας σελ. 2 Συστήματα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

More than. a CRM program! Customer Relationship Management

More than. a CRM program! Customer Relationship Management More than a CRM program! Customer Relationship Management Το σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων της SoftOne αναβαθμίζει τη σχέση με τους πελάτες σας Εύκολο στη χρήση και ευέλικτο στις εφαρμογές του,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό)

Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Πληροφορική(18 μήνες, Μεταπτυχιακό) Περιγραφή: Το πρόγραμμα προσφέρει προχωρημένου επιπέδου γνώση σε όλους τους σημαντικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών, όπως σύγχρονα δίκτυα, βάσεις δεδομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΠΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δ.5.1 Πιλοτική Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Dr. Christos D. Tarantilis Associate Professor in Operations Research & Management Science http://tarantilis.dmst.aueb.gr/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι - 1- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΒασική Πληροφοριακή Υποδομή των Επιχειρήσεων Βασίλης Ταμπακάς, Καθηγητής 1 Βασικά - Ορισμοί Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων ή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ

Υπηρεσία αρωγής χρηστών του δικτύου ΕΔΕΤ Συντάκτης: Γιάννης Μητσός Ανδρέας Πολυράκης Κωδικός: NOC CP 0002 Αρμόδιο Τμήμα: Τεχνική διεύθυνση Κέντρο Αριθμός Αναθεώρησης: R2 Περιεχόμενα 1 Σκοπός... 3 2 Αρωγή Φορέων ΕΔΕΤ Helpdesk... 3 3 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM

CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM CYBERLOGIC e-tourism PLATFORM Cyberlogic Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Πληροφορικής & Διαδικτύου Μάχης Κρήτης 10, Μεγ. Χάνδαξ 1ος Όροφος Τηλ. 2810371123, Φαξ. 2810371124 Web: www.cyberlogic.gr / email: info@cyberlogic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 17. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 23. Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή στον γραμμικό προγραμματισμό... 63 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή..................................................................... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή..................................................................... 23 1.1 Επίλυση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Θέμα: Η διαχείριση έργου στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων παραγόμενων από τελικούς χρήστες. Λίντα Ράτζιχα Σεπτέμβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: Μια ενδιαφέρουσα σταδιοδρομία N. Μισυρλής (e-mail: nmis@di.uoa.gr) Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Αθηνών Parallel Scientific Computing Laboratory (PSCL)

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα

ΟΜΑΔΑ Λ. Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΟΜΑΔΑ Λ Αναστασίου Κωνσταντίνος Δεληγιάννη Ισαβέλλα Ζωγοπούλου Άννα Κουκάκης Γιώργος Σταθάκη Αρετιάννα ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Τι είναι η βιοπληροφορική; Αποκαλείται ο επιστημονικός κλάδος ο οποίος προέκυψε από

Διαβάστε περισσότερα

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Ε 07.01.10. Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Ε 07.01.10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1.0 / 18.1.2010 07 ΓΕΝΙΚΑ 01 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 10 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ αριθμ. Γ/4.333.082/18.1.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου

Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου Πρακτικά Τεχνικής Συνάντησης Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ημερομηνία: Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013 Ώρα: 10:00 π. μ. Τόπος: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Transportation Problems) Βασίλης Κώστογλου E-mail: vkostogl@it.teithe.gr URL: www.it.teithe.gr/~vkostogl Περιγραφή Ένα πρόβλημα μεταφοράς ασχολείται με το πρόβλημα του προσδιορισμού του καλύτερου δυνατού

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η λύση της Microsoft Business Solutions-Navision για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ σας παρέχει ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες ώστε να επικεντρώνετε τις ενέργειές σας σε

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα