ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΡΙΣΜΑ ικαίωµα συµµετοχής σε προκηρύξεις του ν. 2643/1998 ΑΜΕΑ που ακολουθούν επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης (Αριθµ. Πρωτ. Υπόθεσης : *****/2003) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικός Επιστήµονας: Βοηθός Επιστήµονας: Κωνσταντίνος Μπαρτζελιώτης Ευαγγελία Μαντά 20 Ιανουαρίου 2004

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Α. Αναφορά υπό εξέταση Β. Προηγηθείσα διερεύνηση Γ. Πραγµατικά περιστατικά. Νοµικό πλαίσιο Ε. Κρίσιµα ζητήµατα ΣΤ. Θέσεις της ιοίκησης Ζ. Θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη Η. Συµπεράσµατα Θ. Προτάσεις Α. ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη, διερεύνησε σύµφωνα µε τον ν. 3094/2003 την υπ αριθµ. πρωτ. ****** αναφορά του κ.************, που υποβλήθηκε για λογαριασµό της κόρης του*******, η οποία την ενέκρινε εγγράφως. Η εν λόγω αναφορά θέτει δύο ζητήµατα. 1. πρώτον, τη διαδικασία πρόσληψης ατόµων ειδικών κατηγοριών, κατ εφαρµογή του ν. 2643/1998 στην προκήρυξη του 2002 του Ο.Α.Ε.. και ειδικότερα της συµµετοχής ατόµων που ακολουθούν επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης. 2. δεύτερον, το πρόβληµα των αλληλοαναιρούµενων και αντιφατικών εγκυκλίων-οδηγιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Β. ΠΡΟΗΓΗΘΕΙΣΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης µε στελέχη της εµπλεκόµενης Τ.Υ. του Ο.Α.Ε.. (Θεσσαλονίκης) και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορηθήκαµε ότι το αναφερόµενο στη συγκεκριµένη αναφορά πρόβληµα είχε ανακύψει σε πολλές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα. Προκειµένου να αντιµετωπισθεί ενιαία ο σχετικά µεγάλος αριθµός αιτήσεων θεραπείας ενώπιον των κατά τόπους Επιτροπών του άρθρου 9 του ν. 2643/1998, είχε επιληφθεί η Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισµού Εφαρµογής του ν. 2643/1998. Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε σκόπιµο να αποτανθεί στην Επιτροπή αυτή αποστέλλοντάς της το από και υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφό του, στο οποίο εξέθετε τα κρίσιµα πραγµατικά περιστατικά, ανέπτυσσε τον προβληµατισµό του και ζητούσε να πληροφορηθεί τις απόψεις της εν λόγω Επιτροπής επί του θέµατος. Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε απάντηση µε το από και υπ αριθµ. πρωτ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3 3 Κατόπιν αυτών συντάχθηκε το παρόν πόρισµα (άρθρο 4 παράγρ. 6 του ν. 3094/2003), το οποίο γνωστοποιείται αρµοδίως. Ο Συνήγορος του Πολίτη εν τούτοις, προτού εκθέσει τις απόψεις του, επισηµαίνει ότι το ως άνω απαντητικό έγγραφο της ιοίκησης ανακριβώς αποδίδει στο υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη εκφράσεις και χαρακτηρισµούς που ουδέποτε χρησιµοποίησε και συγκεκριµένα τον χαρακτηρισµό «ηµίµετρα» για τα µέτρα που εντάσσονται στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Γ. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Σύµφωνα µε την υπ αριθµ. πρωτ /2003 αναφορά, η κ.****** που είναι ανάπηρη, ενώ συµµετείχε σε επιδοτούµενο πρόγραµµα απασχόλησης, υπέβαλε αίτηση συµµετοχής (συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά) στην προκήρυξη του Ο.Α.Ε.. Τ.Υ. Θεσσαλονίκης του έτους 2002 που έγινε κατ εφαρµογή του ν. 2643/1998. Σύµφωνα µε την αναφορά και χωρίς να υπάρχει σχετική αντίκρουση από τη ιοίκηση, η κ.***** είχε λάβει διαβεβαιώσεις από υπαλλήλους της Τ.Υ. του Ο.Α.Ε.. Θεσσαλονίκης ότι η συµµετοχή της στο ως άνω επιδοτούµενο πρόγραµµα απασχόλησης δεν θα επηρέαζε το δικαίωµά της να συµµετάσχει στη διαδικασία προσλήψεων κατ εφαρµογή του ν. 2643/1998. Εν τούτοις, στον προσωρινό πίνακα µοριοδότησης, που αναρτήθηκε τον Ιούλιο του 2003, η κ.***** είχε µηδέν (0) µόρια, επειδή συµµετείχε σε επιδοτούµενο πρόγραµµα απασχόλησης κατά το διάστηµα υποβολής της αίτησης µε βάση τον ν. 2643/ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύµφωνα µε την παράγρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998: «1. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: α) β) Τα άτοµα, µε ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτοµα µε ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραµµένα στα µητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισµού Απασχολήσεως Εργατικού υναµικού.». Επίσης, σύµφωνα µε την παράγρ. 2 του άρθρου 7 του ίδιου νόµου: «2. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ( )τοποθετούνται ή διατίθενται σε εργασία στις υπόχρεες επιχειρήσεις ή εκµεταλλεύσεις ή φορείς, εφόσον είναι γραµµένα στα µητρώα άνεργων αναπήρων του Ο.Α.Ε..».

4 4 Όσον αφορά την εφαρµογή της διάταξης αυτής στους αναπήρους που συµµετέχουν σε επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης, είχε αρχικώς εκδοθεί από το Τµήµα ΙΙ της ιεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής ιεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων το υπ αριθµ. πρωτ / έγγραφο µε θέµα «παρέχονται οδηγίες για την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τους προστατευόµενους του ν. 2643/1998» στην παράγρ. 11 του οποίου αναφερόταν ότι «ικαιούχοι τοποθέτησης είναι και ΑΜΕΑ που απασχολούνται σε επιχορηγούµενα προγράµµατα από τον Ο.Α.Ε.. ή από άλλο φορέα, είτε παρακολουθούν σεµινάρια και ως εκ τούτου θα µοριοποιηθούν κανονικά.». Ακολούθησε το υπ αριθµ. πρωτ. 271/ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθυνόµενο στον Ο.Α.Ε.. Κοζάνης µε θέµα «Παροχή διευκρινήσεων επί ζητηµάτων εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2643/1998» στο οποίο αναφερόταν ότι «άνεργοι υποψήφιοι οι οποίοι, κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα της υποβολής των αιτήσεων, αποδεδειγµένα µετέχουν σε προγράµµατα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.., δεν έχουν την ιδιότητα του προστατευοµένου του ν. 2643/1998 και ως εκ τούτου οι αιτήσεις τους δεν πρέπει να γίνουν αποδεκτές. Μπορούν όµως να συµµετέχουν όσοι παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης.». Το αµφισβητούµενο αυτό ζήτηµα τελικά διευθετήθηκε νοµοθετικά µε τη διάταξη του άρθρου 8 του ν. 3174/2003 προς την κατεύθυνση της πρώτης από τις παραπάνω εγκυκλίους, χωρίς όµως η σχετική διάταξη να έχει αναδροµική εφαρµογή. Ε. ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η κ.******, επειδή συµµετείχε σε επιδοτούµενο πρόγραµµα απασχόλησης, κρίθηκε ότι δεν δικαιούται να είναι εγγεγραµµένη στα µητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.. Συγκεκριµένα κρίθηκε ότι δεν ενέπιπτε στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2643/1998, διότι δεν πληρούσε την προβλεπόµενη από την παράγρ. 1 του άρθρου 1, αλλά και την παράγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2643/1998 προϋπόθεση υπαγωγής στον νόµο αυτό. Κρίσιµα είναι τα εξής ζητήµατα: 1. Αν οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 1 και της παραγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2643/1998 εφαρµόζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείονται από τη διαδικασία προσλήψεων αυτού του νόµου οι ανάπηροι που συµµετέχουν σε επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης κατά το διάστηµα υποβολής της σχετικής αίτησης. Το γεγονός ότι υπεβλήθησαν σχετικά ερωτήµατα από τις κατά τόπους Τ.Υ. του Ο.Α.Ε.., καθώς και οι

5 5 αµφιταλαντεύσεις της ιοίκησης επί του θέµατος, συνηγορούν στο ότι η απάντηση στο ερώτηµα αυτό δεν προκύπτει ως κάτι το αυτονόητο από το γράµµα της συγκεκριµένης διάταξης. Περαιτέρω, ούτε η Εισηγητική Έκθεση του νόµου διαφωτίζει σχετικά. Το ερώτηµα πρέπει να απαντηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες µεθόδους ερµηνείας των κανόνων δικαίου. 2. Αν εν προκειµένω συντρέχει περίπτωση παραβίασης της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου, δεδοµένου ότι ο διοικούµενος υφίσταται δυσµενείς συνέπειες εξαιτίας ενεργειών, στις οποίες προέβη µε υπόδειξη της ιοίκησης σύµφωνα µε την πρακτική που αυτή ακολουθεί. 3. Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής του ν. 2643/1998 επιτρέπεται η εκ µέρους της ιοίκησης ανατροπή της εγκυκλίου που η ίδια εξέδωσε. ΣΤ. ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι θέσεις της ιοίκησης αναφορικά µε τα παραπάνω ζητήµατα, όπως αυτές αποτυπώνονται στο από και υπ αριθµ. πρωτ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, επικεντρώνονται στα εξής σηµεία: 1. Ότι, προκειµένου να µειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η απασχόληση, η χώρα µας εφαρµόζει ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, των οποίων µέρος αποτελούν και τα προγράµµατα απασχόλησης µε επιδότηση νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων επαγγελµατιών. Τα µέτρα αυτά υποβοηθούν την απασχόληση ατόµων που αντιµετωπίζουν αντικειµενικές δυσκολίες στην ανεύρεση εργασίας, µεταξύ των οποίων είναι και τα άτοµα µε αναπηρίες. Υποστηρίζει δηλαδή το Υπουργείο Εργασίας ότι τα µέτρα αυτά δρουν εναλλακτικά στη διαδικασία προσλήψεων του ν. 2643/ Ότι «η παρότρυνση των ανέργων να ενταχθούν στα προγράµµατα αυτά αποτελεί έργο αλλά και καθήκον των εµπλεκοµένων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.. αλλά σε καµιά περίπτωση ο ενδιαφερόµενος δεν πειθαναγκάζεται στην επιλογή του αυτή.» Ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που συµµετέχουν σε προγράµµατα απασχόλησης είναι εργαζόµενοι και για τον λόγο αυτό δεν µπορούν να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.., άρα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στον ν. 2643/ Ότι, από τη στιγµή που τα άτοµα µε αναπηρίες που συµµετέχουν σε προγράµµατα απασχόλησης εξοµοιώνονται πλήρως µε τους υπόλοιπους εργαζοµένους, το να θεωρήσουν, τόσο οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες του 1 Απόσπασµα από το υπ αριθµ. πρωτ. 1042/ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6 6 Ο.Α.Ε.. όσο και η Κεντρική Επιτροπή Εποπτείας και Συντονισµού Εφαρµογής του ν. 2643/1998, ότι αυτά υπάγονται στον ν. 2643/1998 και δικαιούνται να συµµετάσχουν στη διαδικασία του νόµου αυτού, θα συνιστούσε ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από τη νοµιµότητα, έστω και αν µε την υιοθέτηση της άποψης αυτής αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας πολλοί αιτούντες. 5. Ότι η υποχρέωση για προσκόµιση, µεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών, και ισχύουσας κάρτας ανεργίας προβλέπεται σαφώς από εκδοθείσες κατ εξουσιοδότηση του νόµου σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, καθώς επίσης ότι οι ενδιαφερόµενοι λαµβάνουν γνώση αυτού, καθ ότι υπάρχει ρητή σχετική αναφορά στο έντυπο που αναγράφει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και που αυτοί προµηθεύονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.. 6. Ότι «µε το έγγραφο 271/ του Υπ. Εργασίας, µε το οποίο απαντήθηκε σχετικό ερώτηµα της Υ.Ν. Ο.Α.Ε.. Κοζάνης, επιβεβαιώθηκε το αυτονόητο και δεν αντιλαµβανόµεθα πώς η εφαρµογή κειµένων διατάξεων µπορεί να θεωρηθεί ως ευθεία παραβίαση της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου, έστω και αν κατά το παρελθόν λόγοι υπαγορευόµενοι από το γεγονός της πρώτης εφαρµογής συνηγόρησαν στην έκφραση ακραίας επιείκειας.» Ότι η ρύθµιση του άρθρου 8 του ν. 3174/2003 αποσκοπεί αποκλειστικά στο να εξοµοιώσει τους αναπήρους µε τις λοιπές οµάδες προστατευοµένων του ν. 2643/1998, αναφορικά µε τη µη υποχρέωση προσκόµισης κάρτας ανεργίας, όταν υποβάλουν αίτηση κατ εφαρµογή του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 για πρόσληψη στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, ενώ δεν θίγει τις κείµενες διατάξεις για όσους υποβάλουν αίτηση κατ εφαρµογή του άρθρου 3 του ίδιου νόµου. Ζ. ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Οι θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη αναφορικά µε τα ανωτέρω (υπό Ε.) ζητήµατα, λαµβανοµένων υπόψη και των θέσεων της ιοίκησης, όπως παρουσιάστηκαν ανωτέρω (υπό ΣΤ.) είναι οι ακόλουθες: Ζ1. Ως προς τη δυνατότητα συµµετοχής στη διαδικασία πρόσληψης του ν. 2643/1998 των ΑΜΕΑ που ακολουθούν επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης Ως γνωστόν, διανύουµε µια περίοδο όπου η ανεργία καλπάζει και θεωρείται ένα από τα µείζονα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας. Συνέπεια αυτού είναι ο οξύτατος ανταγωνισµός στην αγορά εργασίας και το έντονο 2 Απόσπασµα από το υπ αριθµ. πρωτ. 1042/ έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7 7 συναίσθηµα ανασφάλειας σε µεγάλα στρώµατα πληθυσµού, πολύ περισσότερο στην κοινωνική οµάδα των ατόµων µε αναπηρίες. Ζώντας λοιπόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι φυσικό να αναζητούνται διέξοδοι στην απασχόληση, ακόµα και όταν αυτές είναι προσωρινές, αρκεί να υπόσχονται την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας. Σ αυτό το σηµείο σηµειώνεται ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης (όπως η επιδότηση νέων θέσεων εργασίας) παρέχουν µια εξασφάλιση του επωφελούµενου µόνο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Πρέπει να θεωρείται συνεπώς δεδοµένη η ανασφάλεια που αισθάνεται ένα άτοµο µε αναπηρία σε περίοδο οξυµένης ανεργίας, όταν παρέλθει ο χρόνος ισχύος του προγράµµατος. Από την άλλη πλευρά, η διαδικασία πρόσληψης/διορισµού που θεσπίζεται µε τον ν. 2643/1998 φαίνεται στα µάτια των προστατευοµένων από αυτόν, και κυρίως των αναπήρων, ως η µοναδική ελπίδα για σίγουρη και µόνιµη επαγγελµατική αποκατάσταση. Τόσο οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, στις οποίες εντάσσονται και τα προγράµµατα νέων θέσεων εργασίας και επιδότησης ελευθέρων επαγγελµατιών, όσο και οι αναγκαστικές για τον εργοδότη προσλήψεις βάσει του ν. 2643/1998 συνιστούν νοµοθετικά µέσα, που στοχεύουν στον ίδιο ακριβώς στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος από την προώθηση στην αγορά εργασίας ατόµων που χρήζουν ειδικής µέριµνας και που, ειδικά στην περίπτωση των αναπήρων, υπόκεινται στον ανταγωνισµό για µια θέση εργασίας υπό σαφώς δυσµενέστερους όρους. Θα εξασθένιζε συνεπώς την αποτελεσµατικότητα όλων των µέσων αυτών η εναλλακτική εφαρµογή τους, δηλαδή η υποχρέωση του ενδιαφεροµένου να επιλέξει ένα µόνο από αυτά. Με αυτά τα δεδοµένα, παρά το ότι η παράγρ. 1 του άρθρου 1 και η παράγρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2643/1998 θέτουν ως προϋπόθεση για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία πρόσληψης ή διορισµού του νόµου αυτού να είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα ανέργων αναπήρων του Ο.Α.Ε.., θα ήταν εν τούτοις τουλάχιστον ανεπιεικές και σίγουρα µη συνάδον µε το συνολικότερο πνεύµα του νοµοθέτη το να τίθεται ο ανάπηρος ενώπιον του διλήµµατος της επιλογής µεταξύ αφενός ενός προγράµµατος απασχόλησης, που του παρέχεται άµεσα, αλλά συνιστά προσωρινή λύση και αφετέρου της προστασίας του ν. 2643/1998, η οποία υπόσχεται µόνιµη επαγγελµατική αποκατάσταση, πλην όµως εµφανίζεται πιο µακρινή και αβέβαιη. Αξίζει να επισηµάνουµε, τέλος, ότι από το κείµενο του υπ αριθµ. πρωτ. 271/ εγγράφου της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προκύπτει µια σαφής αντίφαση: από τη µια χαρακτηρίζει τους συµµετέχοντες σε προγράµµατα απασχόλησης ως «ανέργους», από την άλλη όµως τους κρίνει ως µη προστατευόµενους από τον ν. 2643/1998. Πέραν τούτου, δεν αναφέρεται η διάταξη νόµου στην οποία βασίζεται η άποψη αυτή, µε συνέπεια το εν λόγω έγγραφο να εµφανίζεται στο σηµείο αυτό µε ελλιπή νοµική βάση.

8 8 Ζ2. Ως προς το ζήτηµα της παραβίασης της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης Ο ν. 2643/1998 συνιστά µια µετεξέλιξη του ν. 1648/1986 στηριζόµενη πάντα στην αρχή της «κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων» και βρίσκοντας πλέον συνταγµατικό έρεισµα στη διάταξη της παραγρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγµατος. Για την τήρηση της νοµιµότητας από την πλευρά της ιοίκησης σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, δεν αρκεί µόνο η τυπική εφαρµογή των νόµων αλλά προϋποτίθεται και ο σεβασµός της εµπιστοσύνης που δείχνει ο διοικούµενος προς τη ιοίκηση. Για τους λόγους αυτούς, ο τοµέας του κοινωνικούασφαλιστικού δικαίου είναι το κατεξοχήν πεδίο εφαρµογής της αρχής της «προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου» 3, στην οποία µάλιστα η νοµολογία φαίνεται να προσδίδει συνταγµατικό θεµέλιο 4. Εν προκειµένω, η ιοίκηση µε θετικές της ενέργειες δηµιούργησε στους προστατευόµενους του ν. 2643/1998 την εύλογη πεποίθηση ότι ενδεχόµενη συµµετοχή τους σε προγράµµατα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.. ουδόλως συνεπάγεται απεµπόληση των επίσης εύλογων προσδοκιών να επωφεληθούν των διατάξεων του νόµου αυτού. Αυτή ακριβώς η ευλόγως διαµορφωθείσα πεποίθηση των διοικουµένων διαψεύστηκε µε δυσµενείς γι αυτούς επιπτώσεις, εξαιτίας της µεταγενέστερης µεταβολής µιας ερµηνευτικής άποψης της ιοίκησης και αυτό συνιστά ευθεία παραβίαση της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου προς τη ιοίκηση. Αναφορικά µε τους προβαλλόµενους από τη ιοίκηση σχετικούς ισχυρισµούς (υπό ΣΤ.2., ΣΤ.4. και ΣΤ.6.) ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί τα κάτωθι: 1. Η πληροφόρηση που παρέχεται από τη ιοίκηση στον µέσο πολίτη σε σχέση µε την άσκηση των δικαιωµάτων του, «προφανώς χωρίς να πειθαναγκάζει» 5, είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων καθοριστικής σηµασίας για τη διαµόρφωση της βουλήσεώς του, ιδίως όταν άπτεται περίπλοκων ζητηµάτων, για τα οποία η ιοίκηση δεν τηρεί ενιαία στάση. 2. Στην πρώτη (αυτή του έτους 2000) εγκύκλιο-οδηγία του Υπουργείου Εργασίας δεν γίνεται λόγος για τα χρονικά ή άλλα όρια αυτής ούτε µνηµονεύεται ότι οι απόψεις που υιοθετούνται υπαγορεύονται από λόγους επιείκειας. Πάντως, αν στη συνέχεια η ιοίκηση θεώρησε ότι έσφαλε, τότε καλώς εξέδωσε το έτος 2003 νέα διαφορετική εγκύκλιο. Αυτό όµως που συνιστά παραβίαση της αρχής της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου είναι η ex tunc εφαρµογή της νέας εγκυκλίου και, συνακόλουθα, η έλλειψη πρόνοιας για όσους έδωσαν πίστη στην προηγούµενη. 3 Βλ. Γ. Κατρούγκαλου, «Η προστασία της εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος», ιοικητική ίκη, 1993, σελ. 947 επ. 4 Βλ. Π. Παυλόπουλου, «Το τεκµήριο νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων και η αρχή της προστασίας της εµπιστοσύνης του διοικουµένου», Επιθεώρηση ηµοσίου και ιοικητικού ικαίου, 1987, σελ. 198, υποσηµ Όπως αδόκιµα αναφέρεται στο υπ αριθµ. πρωτ. 1042/ απαντητικό έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προς τον Συνήγορο του Πολίτη.

9 9 Ζ3. Ως προς το ζήτηµα της εφαρµογής νέας εγκυκλίου Η θέσπιση σαφών και αντικειµενικών κριτηρίων αξιολόγησης, έτσι ώστε να δύναται ο κάθε ενδιαφερόµενος να υπολογίζει εκ των προτέρων τα µόρια που δικαιούται, ήταν ένα βασικό µέληµα του ν. 2643/1998 µε στόχο να διασφαλιστεί η διαφάνεια και, µέσω αυτής, η αξιοπιστία της συνολικής διαδικασίας τοποθετήσεων του νόµου. Η ρύθµιση ενός συγκεκριµένου ερµηνευτικού προβλήµατος κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που είχε υιοθετηθεί µε την προηγούµενη εγκύκλιο οδηγία, που ίσχυε κατά το χρόνο που οι ενδιαφερόµενοι υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις και µάλιστα µόλις δύο µήνες πριν την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων µοριοδότησης, στο µέτρο που οδηγεί σε µεταβολή των αποτελεσµάτων µοριοδότησης που διαφορετικά θα ίσχυαν, υπονοµεύει τους σκοπούς του νοµοθέτη του ν. 2643/1998, όπως περιγράφηκαν αµέσως παραπάνω. Η. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα ανωτέρω αναφερόµενα συνάγεται ότι: 1. Η Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε την ex tunc εφαρµογή της υπ αριθµ. πρωτ. 271/ εγκυκλίου της παραβιάζει την αρχή της προστατευόµενης εµπιστοσύνης του διοικουµένου. 2. Η αλλαγή ερµηνευτικής άποψης για συγκεκριµένο θέµα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσλήψεων του ν. 2643/1998, όταν οδηγεί σε µεταβολές στην κατάταξη των συµµετεχόντων, αντιβαίνει στην αρχή της διαφάνειας, η οποία ήταν το κύριο µέληµα του εν λόγω νοµοθετήµατος. Θ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: 1. Τον µη αποκλεισµό από την περαιτέρω διαδικασία προσλήψεων του ν. 2643/1998 όσων συµµετείχαν στην προκήρυξη του έτους 2002 βάσει του ν. 2643/1998 και κατά την ηµέρα υποβολής των σχετικών αιτήσεων ακολουθούσαν επιδοτούµενα προγράµµατα απασχόλησης. 2. Την επανεξέταση από τα αρµόδια όργανα του Ο.Α.Ε.. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της υπόθεσης της κας.

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόµος 2643/1998. Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑµεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυµάτων πολέµου

Ο νόµος 2643/1998. Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑµεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών εθνικής αντίστασης και αναπήρων και θυµάτων πολέµου Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Ο νόµος 2643/1998 Πρόσβαση στην απασχόληση και κοινωνική ένταξη ΑµεΑ, πολυτέκνων, αγωνιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2643/1998: Εφαρµογή και Αποτελεσµατικότητα

Ν.2643/1998: Εφαρµογή και Αποτελεσµατικότητα Ν.2643/1998: Εφαρµογή και Αποτελεσµατικότητα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2004 Συνήγορος του Πολίτη, Χατζηγιάννη Μέξη 5, περιοχή Χίλτον, 3 ος όροφος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Φορολόγηση εκπαιδευτικού επιδόµατος προερχοµένου από πρόγραµµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικοί επιστήµονες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.) Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 E - mail: esaea@otenet.gr 3 η εκέµβρη Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή **

19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή ** 19 Φεβρουαρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ***/2009 Ειδική Επιστήµονας :Λαµπροπούλου Κυριακή ** Προς τη Γενική Γραµµατέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Αθηνά ρέττα Σταδίου 29 101 10 Αθήνα Κοιν. ΙΚΑ-ΕΤEΑΜ Γενική /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Α ΕΙΩΝ (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 19404/2005 & 17312/2006,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων

Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Γιώργος Μόσχος Ειδική Επιστήµων: Σαµάνθα Στρατιδάκη ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Παροχές ανεργίας: δικαιώματα των ανέργων και λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. Παροχές ανεργίας: δικαιώματα των ανέργων και λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Παροχές ανεργίας: δικαιώματα των ανέργων και λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ Α. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΡΓΟΥ Στη σύγχρονη αγορά εργασίας ο κίνδυνος της ανεργίας καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Αθήνα, 12/3/2010 Αριθμ. Πρωτ.: ********* ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3094/2003) ΘΕΜΑ: «Προβλήματα κατά τη διαδικασία και ως προς τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή

Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Παρατηρήσεις Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών επί του Σχεδίου Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή Ι. Γενικές παρατηρήσεις 1. Εισαγωγική παρατήρηση Στο χρονικό διάστημα των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων με υπαιτιότητα της διοίκησης ΥΓΕΙΑ Λειτουργία μονάδων υγείας Ειδικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ασφάλιση ανεργίας Άνεργοι και Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 53 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 55 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 55 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΙΚΑ 57 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 89 ΓΕΝΙΚEΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 90 ΟΨΕΙΣ ΚΑΚΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 91 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 91 ΕΙ ΙΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ 91 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ. Ανεργία Άρση των εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων Απασχόληση στο Δημόσιο

Εργασία ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ. Ανεργία Άρση των εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων Απασχόληση στο Δημόσιο ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ανεργία Άρση των εμποδίων στην άσκηση επαγγελμάτων Απασχόληση στο Δημόσιο ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Ασφαλιστικές παροχές Ασφαλιστικές εισφορές Στην πολυετή οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη

Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη Η κρίση δηµόσιου χρέους και οι πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις για το οικιστικό περιβάλλον Η εµπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη. Φιλιππάκη, ικηγόρος, Ειδική Επιστήµονας στον Συνήγορο του Πολίτη Μ Ε «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», παρ. 5 άρθρου 3) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Η παρούσα ειδική έκθεση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

«Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» Κύκλος ικαιωµάτων του Παιδιού ΠΟΡΙΣΜΑ (ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρ. 4 6) Θέµα: «Εφαρµογή του θεσµού της παράλληλης στήριξης µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Διαβάστε περισσότερα

O Συνήγορος του Πολίτη φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης

O Συνήγορος του Πολίτη φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης Ειδική Έκθεση 2010 O Συνήγορος του Πολίτη φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης Συνήγορος του Πολίτη Ανεξάρτητη Αρχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 2. Παρουσίαση των υποθέσεων 4 Διακρίσεις λόγω εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Πολιτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κοινωνική Πολιτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Κοινωνική Πολιτική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΝΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5)

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ. (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Νόμος 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις» άρθρο 3 παρ. 5) Θέμα: Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας στις προσλήψεις εκπαιδευτικών Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Σ.ΕΠ.Ε. ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού Σ.ΕΠ.Ε. I ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ίση Μεταχείριση. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ Ίση Μεταχείριση ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 (άρθρο 20, παράγρ. 3 του Ν. 3304/2005) ΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών

Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Τεκμήρια διαβίωσης και δυνατότητα αμφισβήτησης ΤΕΛΗ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Τέλη Πρόστιμα Εισφορές και

Διαβάστε περισσότερα