Βασίλης Νάστος, Εκπαιδευτικός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βασίλης Νάστος, Εκπαιδευτικός"

Transcript

1 ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Βασίλης Νάστος, Εκπαιδευτικός ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εισήγηση υποστηρίζεται η άποψη πως η πίστη στην παιδική αθωότητα και η ετεροκανονικότητα συντελούν στην αναπαραγωγή και συντήρηση των σχετικών με τη σεξουαλικότητα διακρίσεων και αποκλεισμών στο χώρο του σχολείου και στη συνέχεια προτείνονται σχετικές αντισταθμιστικές παρεμβάσεις. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: σχολείο, οικογένεια, παιδική αθωότητα, ετεροκανονικότητα, προ-υποτιθέμενη ετεροφυλοφιλία, γνωστική ασυμφωνία, σεξουαλική ταυτότητα, σεξουαλική αγωγή, κοινωνικός έλεγχος, δημοκρατικές αξίες, επιλογή. Η κατ ανάγκη περιορισμένη έκταση αυτής της ανακοίνωσης δεν επιτρέπει εκτεταμένη ανάλυση των εμπλεκόμενων εννοιών, ωστόσο όμως θεωρώ απαραίτητες ορισμένες σύντομες αρχικές επισημάνσεις. Πρώτον, στην ανάλυση που ακολουθεί η έννοια της σεξουαλικότητας εκλαμβάνεται με τον τρόπο που ορίζεται στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Δεύτερον, η σεξουαλική ανισότητα θεωρείται αλληλένδετη με την ανισότητα των φύλων, εφόσον το φύλο παραπέμπει πάντοτε στη σεξουαλικότητα και, αντιστρόφως, η σεξουαλικότητα καθορίζεται πάντοτε σε σχέση με το φύλο. Τρίτον, η φράση μύθος της παιδικής αθωότητας δεν υπονοεί ότι ένα παιδί δε μπορεί να διαθέτει αθωότητα, αλλά αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η έννοια της αθωότητας γίνεται αντιληπτή από ορισμένους ενήλικες. Το σχολείο θεωρείται ως τόπος μάθησης, ψυχο-κοινωνικής ανάπτυξης, συγκρότησης ταυτοτήτων αλλά και προστασίας της παιδικής αθωότητας. Με αφορμή το τελευταίο, η σεξουαλικότητα τοποθετείται συνήθως εκτός των ορίων του σχολικού χώρου, ταυτόχρονα επιβάλλοντας την αποσιώπηση ποικίλων παραμέτρων της. Η σχέση σεξουαλικότητας και σχολείου εμφανίζεται στο δημόσιο πεδίο κυρίως ή μόνο όταν υπάρξει πρόβλημα ή σκάνδαλο, καθώς τα σχετικά με τη σεξουαλικότητα ζητήματα πολύ συχνά συμπιέζονται στο περιθώριο ή και εκτός των ορίων του δημόσιου διαλόγου, ώστε να παραμείνουν στα όρια του ιδιωτικού και του αφανούς. Έτσι το αίτημα για άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία περιορίζεται στο βαθμό που επιτρέπει η φαντασία (ή οι ηθικές δεσμεύσεις) των επινοητών της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ωστόσο, όπως ελπίζω πως θα καταδειχθεί στη συνέχεια, η σχέση μεταξύ σεξουαλικότητας και σχολικού θεσμού είναι αδιάκοπα υπαρκτή, αν και δεν είναι πάντοτε προφανής. Σύμφωνα με τα παραπάνω, «το σχολείο βρίσκεται μάλλον στη δημόσια πλευρά του διπόλου δημόσιο/ιδιωτικό, ενώ η σεξουαλικότητα βρίσκεται με βεβαιότητα στην ιδιωτική» (Epstein and Johnson, 1998:1-2). Τα όρια όμως μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου δεν είναι αδιαπέραστα και η έννοια της σεξουαλικότητας ανακατασκευάζεται διαρκώς μέσα από τις λογοθετήσεις που επιτελούνται στον ευρύτερο δημόσιο χώρο, μέρος του οποίου είναι και το σχολείο. Στις περισσότερες δημόσια εκφρασμένες εκδοχές της, η έννοια της σεξουαλικότητας εξαντλείται ISSN:

2 συνήθως στο επίπεδο της παραβατικότητας ή της παρέκκλισης, αποτελώντας αντικείμενο σκανδαλολογίας ή ηθικολογίας και συνεπώς καθορίζεται ως καλή ή κακή, αποδεκτή ή μη αποδεκτή. Η σεξουαλικότητα όμως αποτελεί πολύ περισσότερα από το χαρακτηριστικό μιας πράξης ή από τον καθορισμό μιας παραβατικής κατηγορίας, καθώς αποτελεί συνάρτηση πολλών άλλων παραμέτρων, όπως: επιθυμία, συναίσθημα, αυτογνωσία, αυτο-έκφραση, κοινωνικός ρόλος, ταυτότητα. Ως ταυτότητα συνδέεται με άλλες ταυτότητες: εθνικές, φυλετικές, ταξικές ή έμφυλες. Κατά συνέπεια, όλα εκείνα με τα οποία η σεξουαλικότητα εμφανίζεται συνυφασμένη αποκτούν ιδιαίτερη κοινωνικο-πολιτική σημασία. Από την άλλη πλευρά, το παιδί συνήθως τοποθετείται στον αντίποδα της σεξουαλικότητας, μέσα από μια δυιστική λογική σύμφωνα με την οποία κατασκευάζεται ως αθώο και απροστάτευτο. Με τον τρόπο αυτό συντηρείται η ιδέα της παιδικής αθωότητας και επομένως το αίτημα για την περιφρούρησή της. Η παιδική αθωότητα καθορίζεται έτσι ως ο αντίποδας της διαστροφής, η οποία συνιστά αυτό ακριβώς που πρέπει να κρατηθεί μακριά από τα παιδιά. Η έννοια της διαστροφής όμως δεν είναι αυτονόητη, αλλά συνδέεται με την αμφιλεγόμενη έννοια του φυσιολογικού και στις ποικίλες ιεραρχήσεις που αυτή συνεπάγεται. Παράλληλα λοιπόν με την ανάγκη περιφρούρησης της αθωότητας και της ομαλότητας, θα έπρεπε να μας προβληματίζει εξίσου και ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται η έννοια του φυσιολογικού στο σχολικό πλαίσιο. Η ιδέα της παιδικής αθωότητας έχει τις ρίζες της σε παιδαγωγικές θεωρίες της προβιομηχανικής περιόδου. Όπως αναφέρει ο Philipe Aries (2001: 51), στα κείμενα του 17 ου αιώνα τα παιδιά εμφανίζονται ως «πλάσματα όμοια με τους αγγέλους», ενώ ο Johann Heinrich Pestalozzi, εμπνευστής της παιδαγωγικής της αγάπης, «πίστευε πως τα παιδιά ήταν εγγενώς αθώα και ότι οι κοινωνικοί θεσμοί οδηγούσαν τα άτομα στη διαφθορά» (στο Weems, 1999: 31). Το όραμά του για τη στοιχειώδη εκπαίδευση ξεκινούσε από την εξιδανικευμένη ιδέα του καλού δασκάλου ως καλής μητέρας και του παιδιού ως αθώου και απροστάτευτου. Όπως επισημαίνεται, «η παιδαγωγική της αγάπης εγκαθιστά έναν ολόκληρο θίασο από χαρακτήρες: Την καλή μητέρα που είναι από φύσης φορέας ανατροφής, το αθώο αλλά κοινωνικά ευάλωτο παιδί [και] τον απόμακρο αλλά πατριαρχικό πατέρα» (Weems, 1999: 31). Είναι βεβαίως προφανές πως στόχος του Pestalozzi ήταν να προστατέψει το παιδί με τα μέσα που διέθετε και όχι να το αποδυναμώσει κοινωνικά. Στο σύγχρονο όμως πλαίσιο η ιδέα της παιδικής αθωότητας «εξυπηρετεί το να αστυνομεύει τα όρια ανάμεσα στις αποδεκτές και τις μη αποδεκτές μορφές της επιθυμίας... Η αγάπη επιτρέπεται, η επιθυμία όχι. Η αγάπη εξισώνεται με την τάξη, την ομαλότητα και τον πολιτισμό... Αντίθετα η επιθυμία αντιπροσωπεύει τη φύση: τις απειθάρχητες επιθυμίες και ανάγκες των παιδιών και των απολίτιστων» (Weems, 1999: 30-31). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παιδαγωγικής αντίληψης ορισμένες κατηγορίες επιθυμιών, σωμάτων και ταυτοτήτων θεωρήθηκαν ως φυσικές και καλές, ενώ άλλες ως παρεκκλίνουσες και ύποπτες, από τις οποίες τα παιδιά οφείλουν να προστατευθούν, συνεισφέροντας στη θεώρηση των δασκάλων ως «διαχειριστών της αρετής» (Weems, 1999: 32-3). Όπως έχει όμως επισημανθεί, «δεδομένης της έκτασης της παραπληροφόρησης για τις σχέσεις των φύλων και τη σεξουαλικότητα, η οποία στις μέρες μας κυκλοφορεί ελεύθερα στους δημόσιους χώρους, τα ΜΜΕ και τις ομάδες ομηλίκων, οι δάσκαλοι δε θα μπορούσαμε να εμποδίσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν σεξουαλική πληροφόρηση ακόμα κι αν το θέλαμε» (Bickmore, 1999: 15). Παρά τους περιορισμούς και την γενικότερη αποσιώπηση της σεξουαλικότητας που συνεχίζει να υφίσταται στο σχολείο, υπάρχουν τόποι όπου η σεξουαλικότητα είναι όχι μόνο προφανής, αλλά αποτελεί μέρος του επίσημου ή του ISSN:

3 ανεπίσημου αναλυτικού προγράμματος, όπως για παράδειγμα στις παρέες των ομηλίκων. «Τα παιδιά στα δημοτικά σχολεία των χωρών του ύστερου καπιταλισμού, τουλάχιστον γνωρίζουν ήδη τη σεξουαλικότητα και ενδιαφέρονται γι αυτήν με πάμπολους διαφορετικούς τρόπους...» (Epstein et al, 2002: 278). Επιπρόσθετα, η εμμονή στην ιδέα της παιδικής αθωότητας θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο εφόσον, στερώντας τους τη δυνατότητα κριτικής διαπραγμάτευσης καίριων ζητημάτων στο σχολείο, τα αφήνει εκτεθειμένα σε πηγές πληροφόρησης «αμφίβολης εγκυρότητας» (Κρουσταλάκης, 1995: 404). Όπως έχει άλλωστε επισημανθεί, «η πίστη στην αθωότητα παρεμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ των παραβιασμένων παιδιών και των ενηλίκων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, ενώ η ίδια η άγνοια είναι επικίνδυνη για το παιδί... Το ζεύγος αθωότητα/ προστασία λειτουργεί προς όφελος του ελέγχου των ενηλίκων και ενάντια στην έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού» (Epstein and Johnson, 1998: 97). Παραφράζοντας μάλιστα τον Φουκό (1982), μπορεί να υποστηριχθεί πως η έμφαση στην παιδική αθωότητα λειτουργεί εναντίον της αυτονομίας του παιδιού, εφόσον διαμέσου αυτής επιχειρείται η μη πρόσβασή του στη δύναμη. Σε συνέχεια των παραπάνω πιστεύω πως το το επιχείρημα της παιδικής αθωότητας είναι βαθύτατα προβληματικό και παρωχημένο, εφόσον αγνοεί ή παραγνωρίζει τους σεξουαλικούς υπο-πολιτισμούς των ίδιων των παιδιών, τα οποία συχνά θεωρούνται ως στερούμενα σεξουαλικής περιέργειας ή γνώσης και εκλαμβάνονται «ως παθητικοί αποδέκτες των σεξουαλικών αναπαραστάσεων» (Epstein και Johnson, 1998: 96). Επιπρόσθετα, η άρνηση του να συζητηθεί η σεξουαλικότητα στο σχολείο οδηγεί στην επιλεκτική αποσιώπηση ορισμένων μόνο εκδοχών της, παραχωρώντας όλο τον περί σεξουαλικότητας διαλογικό χώρο στον κυρίαρχο ετεροκανονικό λόγο. Σύμφωνα με την Nagel (2003: 49-50), η έννοια της ετεροκανονικότητας «αναφέρεται στην υπόθεση ότι ο καθένας είναι ετεροφυλόφιλος και στην αναγνώριση ότι όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί (η οικογένεια, η θρησκεία, η οικονομία, το πολιτικό σύστημα) είναι χτισμένοι γύρω από ένα ετεροφυλοφιλικό μοντέλο αρσενικών/ θηλυκών κοινωνικών σχέσεων». Στο πλαίσιο της ετεροκανονικότητας, η ετεροφυλοφιλία 154 αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο κανονιστικό πρότυπο «αλέκιαστη, σιωπηρή, προ-υποτιθέμενη... και υποχρεωτική... με την οποία συγκρινόμενο οτιδήποτε άλλο κρίνεται ως διαφορετικό, αλλότριο, ανώμαλο» (Letts IV, 1999: 98). Όπως παρατηρεί η Butler, αυτή η ετερο-σεξουαλικοποίηση καθίσταται εφικτή εφόσον, «η ετεροφυλόφιλη κανονιστική οικογένεια αποτελεί τον προνομιακό τρόπο αναπαραγωγής αγαθών και της κοινωνικής αναπαραγωγής των ατόμων» (στο Γιαννακόπουλος, 2006: 73). Αυτή η αναπαράσταση της οικογένειας ως «τόπου πατριωτικού σχηματισμού» είναι κυρίαρχη και στις εκπαιδευτικές δομές, μεταθέτοντας έτσι τον κανονιστικό έλεγχο του φύλου και της σεξουαλικότητας στο σχολικό περιβάλλον. Η ετεροκανονικότητα διατρέχει το σύνολο των εκπαιδευτικών διαδικασιών, αν και συνήθως περνάει απαρατήρητη καθώς εμπίπτει στο πλαίσιο της θεωρούμενης φυσιολογικής έμφυλης ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί πως η κριτική στην ετεροκανονικότητα δε σημαίνει κριτική στην ετεροφυλοφιλία γενικά, αλλά συγκεκριμένα στην ηγεμονική ετεροφυλοφιλία, δηλαδή την ετεροφυλοφιλία η 154 Σύμφωνα με το Λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2004, η ετεροφυλοφιλία ορίζεται ως η σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με πρόσωπα του αντίθετου φύλου. Ωστόσο, υπό το πρίσμα της θεωρίας queer, αμφισβητούνται τα διαχωριστικά δίπολα που καθορίζουν τις σεξουαλικές ταυτότητες ως ετεροφυλόφιλες ή ομοφυλόφιλες (βλ. Nicholson and Seidman, 1995; Jagose, 1996; Butler, 1999/1990 και 2004; Beasley, 2005). ISSN:

4 οποία φυσικοποιεί τον εαυτό της ως βέβαιο και αυτονόητο δεδομένο. Αυτή η ηγεμονική διάσταση της ετεροφυλοφιλίας συνδέεται πολύ στενά με τον εθνικισμό 155 και τον ηγεμονικό ανδρισμό 156. Οι ιδεώδεις (ετεροκανονικές) αναπαραστάσεις της σεξουαλικότητας που προβάλλονται στο πλαίσιο των σχολικών δομών και διαδικασιών λειτουργούν λίγο πολύ όπως και οι φαντασιακές κατασκευές του κυρίαρχου έθνους ή του κυρίαρχου ιδεώδους του ανδρισμού. Δεν παράγουν μόνο τις υποδειγματικές μορφές του έμφυλου και σεξουαλικού ανήκειν και μη-ανήκειν, αλλά επίσης ασκούν εξαναγκασμό με σκοπό τη συμμόρφωση όλων με τα κυρίαρχα έμφυλα και σεξουαλικά πρότυπα. Κατά συνέπεια, η ετεροκανονικότητα που διατρέχει το σύνολο της σχολικής δομής, εμποτίζοντας το κυρίαρχο σχολικό ήθος, καθορίζει τις στάσεις ορισμένων δασκάλων ως προς τη σεξουαλικότητα, χαρακτηρίζει τις μεθόδους και τα μέσα διδασκαλίας και βρίσκεται διάχυτη στα αναλυτικά προγράμματα. Ο τρόπος δράσης και οι επιπτώσεις της ετεροκανονικότητας είναι τόσο βαθειά εγχαραγμένα στις δομές του σχολείου, ώστε οι απόπειρες αναμορφωτικής πολιτικής συχνά αδυνατούν να κλονίσουν τις «κοινωνικά έμφυλες κατασκευές του κόσμου» που παράγει η έξη (Bourdieu, 1999: 29). Σε ένα ετεροκανονικά δομημένο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης οι μαθητές ωθούνται στο να είναι ή να γίνουν αυτό που προτείνεται από το ίδιο το σχολικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι ή το ποιοι θα ήθελαν να είναι. Επομένως, «η ετεροκανονικότητα αποτελεί έναν σημαντικό διαμορφωτή ταυτοτήτων μαζί με άλλες διαφορές εξίσου σημαντικές (όπως το φύλο, η κοινωνική τάξη, η εθνοτική καταγωγή, η αναπηρία κλπ)» (Epstein et al, 2003: 144). Η ετεροκανονικότητα αποτελεί συνεπώς σημαντικό πρόβλημα στο χώρο του σχολείου, αν και συνήθως φέρνει μαζί της και την αποσιώπηση των ιεραρχιών που δημιουργεί, με αποτέλεσμα «να είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους δασκάλους, τα στελέχη εκπαίδευσης, τους δημιουργούς εκπαιδευτικής πολιτικής και τους γονείς να δουν πόσο ριζωμένη είναι αυτή η στενή εκδοχή της ετεροφυλοφιλίας στο [εκπαιδευτικό] σύστημα και τη ζημιά που μπορεί να κάνει και κάνει σ ένα ολόκληρο φάσμα μαθητευομένων» (Epstein et al, 2003: 145). Η πλέον συνηθισμένη μορφή με την οποία η ετεροκανονικότητα πραγματοποιεί τη δημόσια έκφρασή της και η οποία χαρακτηρίζει ολόκληρη τη σχολική δομή είναι εκείνη της αυτονόητης ή προ-υποτιθέμενης ετεροφυλοφιλίας. Η προ-υποτιθέμενη ετεροφυλοφυλία συνίσταται στο σύνολο των διαδικασιών και πρακτικών μέσα από τις οποίες η σεξουαλικότητα των ανθρώπων θεωρείται εξ ορισμού και υποχρεωτικά ως ετεροφυλόφιλη. Πολλοί δάσκαλοι θεωρούν ότι τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν σχέση με τη σεξουαλικότητα, τουλάχιστον στο πλαίσιο των επίσημων εκπαιδευτικών διαδικασιών, παρολ αυτά όμως «...συμπεριφέρονται σαν να θεωρούν τα παιδιά σεξουαλικές υπάρξεις...[εφόσον]...ενεργούν σαν να ήταν όλα τα παιδιά ετεροφυλόφιλα μέχρι αποδείξεως του εναντίου» (Cahill & Theilheimer, 1999: 41). Επομένως, «[η] προ-υποτιθέμενη ετεροφυλοφιλία, όταν προτάσσεται ως το κανονιστικό πρότυπο της κοινωνικής και σεξουαλικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής και σεξουαλικής ταυτότητας, αποτελεί ένα όργανο καταπίεσης...» (Leck, 1999: 260). Ως συνέπεια των παραπάνω, όπως αναφέρουν οι Epstein et al (2003: 145) υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών, «οι οποίοι θάβουν τον εαυτό τους στη δουλειά του σχολείου, για να διατηρήσουν αποστάσεις από την υποχρεωτικότητα της κανονιστικής 155 Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της σχέσης μεταξύ σεξουαλικότητας και εθνικισμού, βλ. Nagel (2003). 156 Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της έννοιας του ηγεμονικού ανδρισμού, βλ. Kimmel (2001: 266) ISSN:

5 ετεροφυλοφιλίας», ενώ ορισμένα αγόρια αποφεύγουν να είναι ιδιαίτερα επιμελείς μαθητές, για να μην αμφισβητηθεί ο ανδρισμός τους (Epstein et al, 1998 και Πολίτης 2006). Έτσι, στο σχολείο δοκιμάζονται οι δημοκρατικές αξίες αλλά και ριζώνουν οι προκαταλήψεις εφόσον, διαμέσου της προ-υποτιθέμενης ετεροφυλοφιλίας, κάποια άτομα ιεραρχούνται ως κατώτερα από άλλα με κριτήριο τη σεξουαλικότητά τους. Η ετεροκανονικότητα μπορεί επίσης να εντοπισθεί στις μεθόδους, στα μέσα διδασκαλίας και στο περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος. Οι μαθητές συχνά διδάσκονται να σκέφτονται με βάση δίπολα αντιθέτων, των οποίων μερικές φορές το ένα άκρο είναι καλό, επιθυμητό και ανώτερο, ενώ το άλλο είναι κακό, απορριπτέο ή απλά κατώτερο. Έτσι τα παιδιά αισθάνονται την ανάγκη να ταχθούν με το μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς. Όπως παρατηρεί ο Letts IV (1999: 103), σε ορισμένες περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται η διχοτομία των βιολογικών φύλων καταλήγει να διχοτομεί με βιολογικό τρόπο και το κοινωνικό φύλο καθιστώντας το ετερο-φύλο. Στα σχολικά βιβλία η σεξουαλικότητα παρουσιάζεται μέσα από ένα μονοδιάστατο ετεροκανονικό πλαίσιο των έμφυλων ρόλων, του γάμου και της οικογένειας. «Το διδακτικό υλικό και οι στρατηγικές διδασκαλίας χρησιμοποιούν αυτά τα αξιακά φορτισμένα πρότυπα, περιλαμβανομένης της υποτιθέμενης ομαλότητας ή του αναπόφευκτου της ετεροφυλοφιλίας, πολύ πριν παραδεχτούν ότι μιλούν για το σεξ...» (Bickmore, 1999: 16). Εκτός από το επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα η ετεροκανονικότητα διατρέχει και το κρυφό, δηλαδή τις απόψεις και θέσεις που εκφράζονται από το δάσκαλο και τους μαθητές, τη γλώσσα του σώματος, τις συναισθηματικά φορτισμένες αφηγήσεις, τα έμμεσα μηνύματα που υπεισέρχονται ποικιλοτρόπως στο επίσημο πλαίσιο διδασκαλίας και οποιουδήποτε είδους μικρο-πολιτισμικές διαδικασίες και πρακτικές. Ωστόσο, τα δύο προγράμματα δεν πρέπει να θεωρηθούν ως διακριτές ή διαδοχικές διαδικασίες, αλλά μάλλον ως διαρκώς συνυπάρχοντα και αλληλοδιαπλεκόμενα. Στα πλαίσια του κρυφού αναλυτικού προγράμματος οι μαθητές φέρνουν στο σχολείο μια τεράστια ποικιλία διαφορετικών εμπειριών και βιωμάτων σχετικών με τη σεξουαλικότητα, τα οποία κυκλοφορούν και επικοινωνούνται καθώς «η σεξουαλικότητα διαπερνά το προαύλιο και τις αίθουσες του δημοτικού σχολείου και τα παιδιά τα χρησιμοποιούν ως πόρους για να κατασκευάσουν τους εαυτούς τους ως αγόρια και ως κορίτσια» (Epstein et al, 2002: 284). Αυτό συμβαίνει με διάφορους τρόπους μέσα από τα παιχνίδια των παιδιών, στα οποία κατασκευάζουν φαντασιακές (ετεροφυλόφιλες) οικογένειες και ρόλους, μπορεί όμως να φτάσει μέχρι την απόρριψη, την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τον πλήρη αποκλεισμό εκείνων των μαθητών που θα κατονομαστούν από τους άλλους ως διαφορετικοί, επειδή δεν εκπληρούν το κανονιστικό πρότυπο. Όπως υποστηρίζεται, συχνά «[τ]α παιδιά μπορεί να επαναλαμβάνουν ομοφοβικά σχόλια έχοντας επίγνωση της δύναμής τους, αλλά όχι του νοήματός τους» (Cahill & Theilheimer, 1999: 45). Επομένως, η απουσία παρεμβάσεων από την πλευρά του σχολείου σε ανάλογες περιπτώσεις, λειτουργεί ενάντια στην ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση κάποιων μαθητών. Η εφαρμογή μιας ανοικτής και δημοκρατικής παιδαγωγικής σε ζητήματα σεξουαλικότητας προϋποθέτει την αναθεώρηση των εκπαιδευτικών πρακτικών συνολικά, από το γενικότερο σχολικό ήθος μέχρι τις μεθόδους και το περιεχόμενο διδασκαλίας. Απαιτείται ένας ευρύτερος εκδημοκρατισμός των σχολικών δομών και δάσκαλοι «που έχουν την ικανότητα να δημουργήσουν δημοκρατικά περιβάλλοντα μάθησης στα σχολεία και τις τάξεις τους» (Olssen et al, 2004: 269). Επομένως χρειάζεται ένας παιδαγωγικός προσανατολισμός ο οποίος, «υπερβαίνει την παραδοσιακή καθήλωση της εκπαίδευσης στη μεταβίβαση γνώσης και στη θεώρηση του δασκάλου ως κυρίαρχου της γνώσης» (Luhmann, 1998: 148). Προϋπόθεση γι αυτό ISSN:

6 είναι η αποθάρρυνση της απόκρυψης, η ενθάρρυνση του διαλόγου και η ανάπτυξη κριτικής στάσης των μαθητών σχετικά με τη σεξουαλική διαφορά, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν ερωτήματα και προκλήσεις, τα οποία το οικογενειακό τους περιβάλλον ίσως να μην είναι σε θέση να προβλέψει και να διαχειριστεί. Χρειάζεται ένα μοντέλο ηθικής ανάπτυξης, το οποίο λειτουργεί διαλογικά στη βάση μιας επικοινωνιακής σεξουαλικής ηθικής και προϋποθέτει την εναντίωση στον ομαλοποιητικό κοινωνικό έλεγχο (Seidman, 2001: 359). Όλοι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να γνωρίσουν θετικά πρότυπα ταύτισης, επομένως η προβολή αποκλειστικά και μόνο ετεροφυλόφιλων προτύπων συνιστά αποκλεισμό εκείνων, οι οποίοι ίσως να μην επιθυμούν ή να μη μπορούν να ταυτιστούν με αυτά, φέρνοντάς τους έτσι αντιμέτωπους με μια προφανή γνωστική ασυμφωνία και με το αφόρητο αίσθημα του να είσαι ο μόνος στον κόσμο. Το κλειδί για μια παιδαγωγική ουσιαστικής ισότητας είναι οι διδάσκοντες, οι οποίοι όμως ως προϊόντα και οι ίδιοι ενός συστήματος ανισότητας, ίσως άθελά τους αναπαράγουν διαμέσου των προσδοκιών τους την «διατήρηση των αξιών που θεμελιώνουν την κοινωνική τάξη των πραγμάτων» (Μπουρντιέ, 1985: 378). Επομένως οι δάσκαλοι οφείλουν ν αναγνωρίσουν τους άμεσους ή έμμεσους εξαναγκασμούς στους οποίους υπόκεινται οι ίδιοι και να κατανοήσουν τον αμυντικό τρόπο με τον οποίο ίσως προσεγγίζουν τα σεξουαλικά ζητήματα, ώστε να μην μεταδώσουν μηνύματα που και οι ίδιοι δεν σκόπευαν να μεταδώσουν. Κυρίως όμως χρειάζεται να πάψουν να αυτο-λογοκρίνονται (Bickmore, 1999: 17). Ως δάσκαλοι οφείλουμε «να περιορίσουμε τις απλούστερες δραστηριότητες της τάξης μας στο πλαίσιο των οποίων εξισώνουμε σεξουαλικές ταυτότητες με σεξουαλικές πράξεις, τοποθετούμε σε προνομιακή θέση την ετεροφυλόφιλη κατάσταση και κάνουμε υποθέσεις για τους σεξουαλικούς προορισμούς ζωής» (Letts and Sears, 1999: 5). Απαιτείται λοιπόν μια περισσότερο αναστοχαστική προσέγγιση της σεξουαλικής υποκειμενικότητας, η οποία δεν αναλώνεται σε άγονες υποθέσεις για την αιτιακή προέλευση των σεξουαλικών προσανατολισμών, αλλά επικεντρώνεται στο πρόβλημα της ετεροκανονικότητας και των σεξουαλικών προκαταλήψεων γενικότερα. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη της γενικευμένης εισαγωγής της σεξουαλικής αγωγής ως δημοκρατικής αγωγής από την πρώτη κιόλας βαθμίδα εκπαίδευσης, ώστε να τερματισθεί η άτυπη και ανεξέλεγκτη επικράτηση του ιατρικοθρησκευτικού μοντέλου, το οποίο ταυτίζει τη σεξουαλικότητα με το σεξ και το σεξ με την αναπαραγωγή, αδυνατώντας ουσιαστικά να δει τη σεξουαλικότητα με μηγενετήσιους όρους. Η σεξουαλική αγωγή πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από «ηθικός αυταρχισμός» ή από «πραγματισμός της δημόσιας υγείας» (Epstein and Johnson, 1998: 52). Η αποκλειστική ένταξή της στο πλαίσιο της αγωγής υγείας καταδεικνύει την συγκριτική υποτίμηση των συναφών κοινωνικο-πολιτικών ζητημάτων, θέτοντας ως κύριο στόχο για τους μαθητές το «να μην αρρωστήσουν» ως επέκταση του «να μην αμαρτήσουν» (Παρασκευόπουλος 1995: 431). Ωστόσο, αντίθετα με το παραπάνω, οι νέοι θα πρέπει «...να διδαχτούν το πως θα κάνουν τις δικές τους επιλογές, και η επιλογή θα πρέπει να παίζει κεντρικό ρόλο στη σεξουαλική ηθική» (Archard 2000: 34). Συμπερασματικά, η αντιμετώπιση της σεξουαλικής ανισότητας προϋποθέτει συγκεκριμένες δράσεις, όπως συμβαίνει και με άλλες περιπτώσεις ανισότητας. Η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική δεν μπορεί να επικεντρώνεται επιλεκτικά στην ανάδειξη ανισοτήτων που αφορούν ορισμένες μόνο κατηγορικές ταυτότητες, αποκλείοντας ταυτόχρονα κάποιες άλλες, καθώς οι διαφορετικές όψεις της ανισότητας ανατροφοδοτούν η μία την άλλη ως συγκοινωνούντα δοχεία. Επομένως, η αντιμετώπιση των ποικίλων όψεων της ανισότητας, πέρα από την ενασχόληση με τα ISSN:

7 επιμέρους προβλήματα και αιτήματα, οφείλει να έχει ως άξονα αναφοράς το οντολογικό επίπεδο των πανανθρώπινων δικαιωμάτων και αναγκών... Ακολούθως, απαιτείται να δοθεί η δέουσα σημασία στο δικαίωμα των νέων να κάνουν αυτόνομες επιλογές για τη δική τους σεξουαλικότητα, σε ένα ασφαλές, πλουραλιστικό και απαλλαγμένο από ανισότητες σχολικό περιβάλλον. ISSN:

8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γιαννακόπουλος, Κώστας (2006) Σεξουαλικότητα. Θεωρίες και Πολιτικές της Ανθρωπολογίας. Αθήνα: Αλεξάνδρεια Κρουσταλλάκης, Γ. (1995) Γονείς και παιδιά μπροστά στην ερωτική σχέση. Στο Παρασκευόπουλος Ι. κ. ά.(επιμέλεια) Διαφυλικές σχέσεις, α τόμος. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Μπουρντιέ, Πιερ (1985/1966) Το συντηρητικό σχολείο: Οι ανισότητες στην εκπαίδευση και την παιδεία. Στο Φραγκουδάκη Άννα (1985) Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα στο Σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση Παρασκευόπουλος, Ι. (1995) Διαφυλική Αγωγή: Ένα Μοντέλο για την Εισαγωγή της στο Ελληνικό Σχολείο. Στο Παρασκευόπουλος Ι. (επιμ) Διαφυλικές σχέσεις, α τόμ. Αθήνα: Eλλ. Γράμματα Πολίτης, Φώτης (2006) Οι ανδρικές ταυτότητες στο σχολείο. Ετεροσεξουαλικότητα, ομοφυλοφοβία και μισογυνισμός. Θεσσαλονίκη: επίκεντρο Φουκό, Μισέλ (1982) Ιστορία της σεξουαλικότητας. 1: η δίψα της γνώσης. Αθήνα: Κέδρος. Aries, Philipe (2001) Οι εκδοχές περί παιδικής ηλικίας. Στο Μακρυνιώτη, Δήμητρα (επιμ.) Παιδική ηλικία. Αθήνα: νήσος Bourdieu, P. (1999) H ανδρική κυριαρχία. Αθήνα: Ύψιλον Butler, Judith (2004) Σώματα που έχουν σημασία: σχετικά με τα όρια του «φύλου» σε επίπεδο λόγου, στο Μακρυνιώτη, Δήμητρα (επιμ.) (2004) Τα όρια του σώματος. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Αθήνα: νήσος Archard, D. (2000) Sex Education, Impact Series Nº 7. Philosophy of Education Society of Great Britain Bickmore, Cathy (1999) Why Discuss Sexuality in Elementary School? In Letts IV, William and Sears, James (eds)(1999) Queering Elementary Education. Advancing the Dialogue about Sexualities and Schooling. Oxford and Lanham: Rowman and Littlefield Butler, Judith (1999/ 1990) Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New York and London: Routledge Cahill, Betsy J. and Theilheimer, Rachel (1999) Stonewall in the Housekeeping Area: Gay and Lesbian Issues in the Early Childhood Classroom. In Letts IV, William and Sears, James (eds)(1999) Queering Elementary Education. Advancing the Dialogue about Sexualities and Schooling. Oxford and Lanham: Rowman and Littlefield Epstein, D. and Johnson, R. (1998) Schooling Sexualities. Buckingham: Open University Press Epstein, D., Elwood, J., Hey, V., and Maw, J. (eds) (1998) Failing Boys. Issues in Gender and Underachievement. Buckingham, Philadelphia: Open University Press Epstein, Debbie; O Flynn, Sara; Telford, David (2002) Innocence and Experience. Paradoxes in Sexuality and Education. In Richardson, Diane and Steven Seidman (eds) (2002) Handbook of Lesbian and Gay studies. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Epstein, Debbie; O Flynn, Sara; Telford, David (2003) Silenced Sexualities in Schools and Universities. Stoke on Trent, UK and Sterling, USA: Trentham books Jagose, Annamarie (1996) Queer Theory. Carlton South: Melbourne University Press Kimmel, M., S. (2001) Masculinity as Homophobia: Fear, Shame and Silence in the Contruction of Gender Identity. In Whitehead, S. et. al.(eds) The masculinities reader. Cambridge: Polity Press Letts IV, William J. (1999) How to Make Boys and Girls in the Classroom. In Letts IV, William and Sears, James (eds)(1999) Queering Elementary Education. Advancing the Dialogue about Sexualities and Schooling. Oxford and Lanham: Rowman and Littlefield Luhmann, Susanne (1998) Queering/ Querying Pedagogy? Or, Pegagogy Is a Pretty Queer Thing, in Pinnar, William (ed) Queer Theory in Education. Mahwah: Lawrence Erlbaum Publishers Nagel, Joane (2003) Race, Ethnicity and Sexuality. Intimate Intersections, Forbidden Frontiers. New York and Oxford: Oxford University Press Nicholson, Linda and Seidman, Steven (eds) (1995) Social postmodernism. Beyond Identity Politics. Cambridge University Press Olssen, Mark; Codd, John and O Neill, Anne-Marie (2004) Education Policy. Globalisation, Citizenship & Democracy. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Contemporary debates. London and New York: Routledge Seidman, Steven (2001) From Identity to Queer Politics, in Seidman, Steven and Alexander, Jeffrey (eds) (2001) The New Social Theory Reader. Contemporary debates. London and New York: Routledge Weems, Lisa (1999) Pestalozzi, Perversity, and the Pedagogy of Love. In Letts IV, William and Sears, James (eds)(1999) Queering Elementary Education. Advancing the Dialogue about Sexualities and Schooling. Oxford and Lanham: Rowman and Littlefield ISSN:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας. Λόγος και Εμπειρία στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας "Λόγος" και "Εμπειρία" στην Νέα Κοινωνική Ιστορία Τρίγκα Χριστίνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Κεφάλαιο 1: Η ανάδυση της νέας κοινωνικής ιστορίας...4

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα του φύλου στο σχολείο και στην τηλεόραση Παύλος Χαραµής Πρόεδρος Κέντρου Μελετών και Τεκµηρίωσης της ΟΛΜΕ Πάυλος Χαραµής, Νίνα Παζαρζή Η επίδραση που ασκούν τα µέσα µαζικής επικοινωνίας (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΟΥΤΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τμήμα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πτυχιακή Εργασία» Απόψεις του φοιτητικού πληθυσμού για τα στερεότυπα και τους ρόλους των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Τσιρίκα. Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια. Θεσσαλονίκη 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ευτυχία Τσιρίκα. Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια. Θεσσαλονίκη 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έ. Τσιρίκα, Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια 1 Ονοματεπώνυμο: Ευτυχία Τσιρίκα Θέμα: Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Η ΑΓΩΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Στις σύγχρονες πλουραλιστικές δημοκρατικές κοινωνίες η προσωπική αυτονομία προβάλλεται ως η πρώτη αρχή και ένας από τους κυριότερους στόχους του ιδεώδους

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ελένη Γλαρέντζου Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ

Περίληψη. Ελένη Γλαρέντζου Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ Στερεότυπα του φύλου στο σχολείο και στην τηλεόραση Παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την ETUCE στις Βρυξέλλες στις 25-26 Μαΐου 2009 με θέμα: «Ευαισθητοποίηση για την ισότητα των φύλων στο

Διαβάστε περισσότερα

Κογκίδου. και Πολίτης Φ. (2006). Η εννοιολόγηση του φύλου στη φεµινιστική σκέψη: Από το δίπολο βιολογικό -κοινωνικό φύλο στην απαρχή του τρίτου φεµινιστικού κύµατος. Προλογικό σηµείωµα. Στο: Connell R.W.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ»

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ» ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΤΕΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΥΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΗΛΙΓΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΗΛΙΓΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΗΛΙΓΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ Ευχαριστώ τους καθηγητές μου και όσους με στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια, και τον Γιώργο για τη βοήθειά του. Αφιερωμένο στις κακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Μαρία Γ ιώτα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Μαρία Γ ιώτα Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Μαρία Γ ιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό

Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό Α.Π.Θ 2013 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό Επιμέλεια: Βασιλική Δεληγιάννη Κουϊμτζή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική. Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης

Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική. Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης Αναπηρία και εκπαιδευτική πολιτική Κριτική προσέγγιση της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης ΠEΔIO Επιστημονικές Εκδόσεις Σειρά: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ειδική Αγωγή, Ενταξιακή Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο.

Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Διαπολιτισμικές δεξιότητες για όλους: Προετοιμασία για τη ζωή μέσα σ έναν ετερογενή κόσμο. Εισαγωγή Josef Huber, Επικεφαλής του προγράμματος Pestalozzi Το περιεχόμενο και η καθημερινή πραγματικότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. The R utledge Falmer. Madeleine Arnot Mairtin Mac an Ghaill. The Routledge Falmer Reader in GENDER and EDUCATION

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. The R utledge Falmer. Madeleine Arnot Mairtin Mac an Ghaill. The Routledge Falmer Reader in GENDER and EDUCATION 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : The R utledge Falmer Madeleine Arnot Mairtin Mac an Ghaill The Routledge Falmer Reader in GENDER and EDUCATION,,,,,, 2008 - : On Demand AE 1. 11 MADELEINE

Διαβάστε περισσότερα

σώμα φύλο σεξουαλικότητα

σώμα φύλο σεξουαλικότητα σώμα φύλο σεξουαλικότητα Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Αποκωδικοποιώντας το σύστημα της σεξουαλικότητας 7 Κανένα φύλο... ή πολλά! 7 Η σεξουαλική έκφραση ως εργαλείο της εξουσίας 9 Το καρτεσιανό υποκείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις Η κοινωνική ένταξη σε σχολείο και η μετάβαση σε χώρο εργασίας για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ Δ.Γούναρη 62-68, 54635, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 3 Ταυτότητες, ομάδες και κοινωνικά ζητήματα 3 Στάσεις, κοινωνικές αναπαραστάσεις και η δια του λόγου ψυχολογία 3 Ομαδική σύγκρουση και η κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ»

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. εληγιάννη-κουϊµτζή

Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Ταυτότητες φύλου και σχολείο: νέες προσεγγίσεις για τον παράγοντα φύλο στο σχολικό πλαίσιο και ερευνητικά ευρήµατα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Εισαγωγή Η παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΗ 3 Μελέτη ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Μαρία Καντούρου Μαρία Λιάπη ΑΘΗΝΑ 2007 Το έργο εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα",

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η στάση των μαθητών απέναντι στους Τσιγγάνους συμμαθητές τους: η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ευανθία Τάζογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ευανθία Τάζογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ευανθία Τάζογλου ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ/ΕΣ ΕΓΓΑΜΟΥΣ/ΕΣ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα