ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος: ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείμενο) Σάββατο Να απαντήσετε στις ογδόντα (80) ισοδύναμες ερωτήσεις του επόμενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. Κάθε ερώτηση συμμετέχει κατά 1,25 % στη διαμόρφωση της βαθμολογίας της πρώτης θεματικής ενότητας. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α) Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε το 1999 και κατ αυτήν τροποποιήθηκαν 15 άρθρα του. β) Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε το 2001 και κατ αυτήν τροποποιήθηκαν 79 άρθρα του. γ) Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε το 2001 και κατ αυτήν τροποποιήθηκαν 45 άρθρα του. δ) Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος έγινε το 2002 και κατ αυτήν τροποποιήθηκαν 72 άρθρα του. 2. Στην Ελλάδα σήμερα ισχύει : α) το Σύνταγμα του β) το Σύνταγμα του γ) το Σύνταγμα του δ) το Σύνταγμα του Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος: α) η μέση και η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. β) η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται κατά κύριο λόγο από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. γ) η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. δ) η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 4. Σύμφωνα με το Σύνταγμα: α) αμνηστία παρέχεται μόνο για πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής. β) αμνηστία παρέχεται μόνο για κοινά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής. γ) αμνηστία παρέχεται για κοινά και πολιτικά εγκλήματα, με νόμο που ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής. δ) δεν προβλέπεται πλέον η παροχή αμνηστίας για κανένα έγκλημα. Σελίδα 1 από 9

2 5. Ποιο από τα παρακάτω είναι ορθό; α) Η Βουλή συνεδριάζει δημόσια στο Βουλευτήριο και απαγορεύεται οποιαδήποτε μυστική συνεδρίαση. β) Η Βουλή μπορεί να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση ύστερα από αίτηση του Προέδρου της, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. γ) Η Βουλή μπορεί να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση ύστερα από αίτηση της Κυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. δ) Η Βουλή μπορεί να διασκεφθεί σε μυστική συνεδρίαση ύστερα από αίτηση του Πρωθυπουργού ή πέντε βουλευτών, αν το αποφασίσει η πλειοψηφία σε μυστική συνεδρίαση. 6. Η Βουλή, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτούνται ρητά προβλεπόμενες ειδικές πλειοψηφίες, αποφασίζει: α) με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών. β) με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της. γ) με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που ποτέ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των βουλευτών. δ) με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, χωρίς αριθμητικό περιορισμό. 7. Ρυθμιστής του πολιτεύματος είναι κατά το Σύνταγμα: α) η Βουλή. β) ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης. γ) ο ελληνικός λαός. δ) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 8. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι προϋπόθεση για την εκλογή κάποιου προσώπου ως Προέδρου της Δημοκρατίας; α) Η συμπλήρωση του 45 ου έτους της ηλικίας του. β) Η ικανότητα του εκλέγειν. γ) Η ελληνική καταγωγή από πατέρα ή μητέρα. δ) Η κτήση, προ πενταετίας τουλάχιστον, της ελληνικής υπηκοότητας. 9. Η κατάσχεση εφημερίδων με παραγγελία του εισαγγελέα, πριν την κυκλοφορία τους: α) επιτρέπεται για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Κυβέρνησης. β) επιτρέπεται για δημοσίευμα που δίνει πληροφορίες για οποιαδήποτε μη δημόσια συνεδρίαση δικαστηρίου. γ) επιτρέπεται για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για την οχύρωση της χώρας. δ) δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. 10. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ανήκει στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας; α) Ο διορισμός και η παύση δημοσίων υπαλλήλων. β) Η απονομή παρασήμων. γ) Η απονομή τίτλων ευγενείας σε Έλληνες πολίτες. δ) Η απονομή βαθμών σε όσους υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. 11. Τα μέλη της Κυβέρνησης: α) διορίζονται από τον Πρωθυπουργό. β) διορίζονται από τον Πρόεδρο της Βουλής, με πρόταση του Πρωθυπουργού. γ) διορίζονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με πρόταση του Πρωθυπουργού. δ) διορίζονται από τη Βουλή, με πρόταση του Πρωθυπουργού. 12. Μπορούν να ανακηρυχθούν ως υποψήφιοι βουλευτές και να εκλεγούν, παρ ότι δεν παραιτήθηκαν πριν την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων: α) οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις. β) οι καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. γ) οι υπάλληλοι του Δημοσίου. δ) οι υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 13. Η Κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή: α) μέσα σε 2 μήνες από τη διενέργεια των εκλογών. β) μέσα σε 15 ημέρες από την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού. γ) μέσα σε 20 ημέρες από τη συγκρότηση της Βουλής σε σώμα. δ) μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα που θα της το ζητήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σελίδα 2 από 9

3 14. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται: α) από τη Βουλή. β) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη Βουλή και την Κυβέρνηση. γ) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη Βουλή. δ) από τη Βουλή, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 15. Ξένη στρατιωτική δύναμη μπορεί να διαμένει μέσα στην ελληνική επικράτεια: α) μετά από απόφαση της Κυβέρνησης, με σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας. β) μετά από απόφαση της Βουλής, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών της. γ) μετά από νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. δ) υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 16. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ανήκει στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας; α) Η επεξεργασία των διαταγμάτων που έχουν κανονιστικό χαρακτήρα. β) Η μετά από αίτηση αναίρεση των τελεσίδικων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. γ) Η μετά από αίτηση ακύρωση των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών για παράβαση νόμου. δ) Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων. 17. Για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, μία από τις προϋποθέσεις είναι: α) να διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησής του με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται σε δύο ψηφοφορίες οι οποίες απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. β) να διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησής του με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της. γ) να διαπιστωθεί η ανάγκη αναθεώρησής του με απόφαση της Κυβέρνησης. δ) να αποφασιστεί η αναθεώρησή του από τη Βουλή μετά από πρόταση τριάντα τουλάχιστον βουλευτών. 18. Τα ατομικά δικαιώματα παρέχονται: α) μόνο στους Έλληνες πολίτες. β) σε όσους δεν έχουν καταδικασθεί από ποινικό δικαστήριο. γ) στους έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. δ) σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια. 19. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι σωστό (δεν ισχύει); α) Τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει υποχρεωτικά να είναι Έλληνες πολίτες. β) Τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 30 ο έτος της ηλικίας τους. γ) Τα μέλη της Κυβέρνησης μπορεί να είναι βουλευτές ή να μην προέρχονται από το Κοινοβούλιο. δ) Τα μέλη της Κυβέρνησης πρέπει να έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν. 20. Βουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα προσόντα εκλογιμότητάς του: α) εκπίπτει από το βουλευτικό του αξίωμα μετά από απόφαση της Βουλής, λαμβανόμενη κατά τη συνήθη πλειοψηφία. β) διατηρεί το βουλευτικό του αξίωμα μέχρι την επόμενη τακτική ετήσια σύνοδο της Βουλής. γ) εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωμα. δ) εκπίπτει από το βουλευτικό του αξίωμα μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού. 21. Ο κυοφορούμενος, εφόσον γεννηθεί ζωντανός, έχει: α) πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. β) περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα. γ) πλήρη ικανότητα δικαίου. δ) περιορισμένη ικανότητα δικαίου. 22. Ο Π., πρόεδρος του φιλανθρωπικού σωματείου Σ., μετά από απόφαση του ΔΣ (Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.), έχοντας εξουσιοδότηση από το καταστατικό, συμφωνεί με τον Κ. τη μίσθωση γραφείων από το Σ. Ποιος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα μισθώματα; α) Ο Π. β) Το Σ. γ) Το ΔΣ του Σ. δ) Ο Π και το Σ εις ολόκληρον. Σελίδα 3 από 9

4 23. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σωματείου που δεν ελήφθη με την προβλεπόμενη στο καταστατικό απαρτία είναι: α) αυτοδικαίως άκυρη. β) ανυπόστατη. γ) ακυρώσιμη, δηλαδή απαιτείται απόφαση δικαστηρίου για να καταστεί άκυρη. δ) έγκυρη. 24. Για τη σύσταση ιδρύματος απαιτείται: α) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας του ιδρύματος. β) εγγραφή της ιδρυτικής πράξης στα δημόσια βιβλία. γ) εγκριτικό Προεδρικό Διάταγμα. δ) απόφαση του Νομάρχη. 25. Ποια από τις παρακάτω δικαιοπραξίες, στις οποίες συμμετέχουν αυτοπροσώπως ανήλικοι, είναι άκυρη; α) Αγορά εφημερίδας από οκτάχρονο ο οποίος μεταφέρει τη δήλωση του πατέρα του στον περιπτερά. β) Δωρεά διαμερίσματος σε δεκαεφτάχρονο. γ) Χρησιδάνειο ποδηλάτου από δεκαεξάχρονο. δ) Αγορά ποδηλάτου από δεκατετράχρονο με χρήματα που του δόθηκαν από τους γονείς για το σκοπό αυτό. 26. Το δικαίωμα της οίκησης ΔΕΝ ανήκει σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιωμάτων: α) εμπράγματα. β) αμεταβίβαστα. γ) απόλυτα. δ) παρεπόμενα. 27. Η παραγραφή αξίωσης ΔΕΝ διακόπτεται με: α) την αναγνώριση της αξίωσης από τον υπόχρεο. β) την άσκηση αγωγής από το δικαιούχο. γ) την υποβολή από το δικαιούχο ένστασης για συμψηφισμό της αξίωσης. δ) την έγγραφη πρόσκληση του δικαιούχου προς τον υπόχρεο να εκπληρώσει. 28. Το δικαίωμα αυτού που εξαπατήθηκε να ζητήσει την ακύρωση δικαιοπραξίας υπόκειται: α) στη συνήθη εικοσαετή παραγραφή. β) στην πενταετή παραγραφή του άρθρ. 250 ΑΚ. γ) σε διετή αποσβεστική προθεσμία. δ) σε δεκαετή αποκλειστική προθεσμία. 29. Η προπαρασκευαστική σύμβαση με την οποία παρέχεται στον ένα από τους συμβαλλόμενους το διαπλαστικό δικαίωμα να επιφέρει μονομερώς την κατάρτιση της κύριας σύμβασης χαρακτηρίζεται ως: α) προσύμφωνο. β) σύμφωνο προτίμησης. γ) σύμφωνο προαιρέσεως. δ) σύμβαση προσχωρήσεως. 30. Ο Β. οφειλέτης του Α. ετοιμάζεται να αναχωρήσει για μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό. Ο Α. προκειμένου να εμποδίσει την απομάκρυνσή του, καταστρέφει το λάστιχο του αυτοκινήτου του Β. Η πράξη του Α. συνιστά: α) αυτοδικία. β) άμυνα. γ) κατάσταση ανάγκης. δ) κατάχρηση δικαιώματος. 31. Η δικαιοπραξία για την οποία δεν τηρήθηκε ο τύπος τον οποίο όρισαν τα μέρη είναι: α) έγκυρη. β) άκυρη. δ) ανυπόστατη. Σελίδα 4 από 9

5 32. Ο Α. πωλεί με ιδιωτικό έγγραφο στη φίλη του Φ. το αυτοκίνητό του, ενώ στην πραγματικότητα οι Α. και Φ. επιδιώκουν τη σύσταση δωρεάς. Ο Α., μετανιώνοντας, αρνείται να παραδώσει το αυτοκίνητο. Η συμφωνία των Α. και Φ. είναι: β) έγκυρη. δ) ανυπόστατη. 33. Ο εβδομηντάχρονος Α. δωρίζει νομότυπα στη νεαρή Ε. πανάκριβο αυτοκίνητο με τον όρο να συνάψει ερωτικές σχέσεις μαζί του. Η δωρεά είναι: β) έγκυρη. δ) ανυπόστατη. 34. Ο Α. μεταβιβάζει νομότυπα στον Β. λόγω δωρεάς ένα ακίνητο. Στο συμβόλαιο περιλαμβάνεται η συμφωνία ότι ο Β. δε θα μεταβιβάσει περαιτέρω το ακίνητο τα επόμενα πέντε χρόνια. Παρά τη συμφωνία, ο Β. μεταβιβάζει το ακίνητο το επόμενο έτος στον Γ. Η τελευταία αυτή μεταβίβαση είναι: β) έγκυρη. δ) ανυπόστατη. 35. Η αγορά βάζου από την Α. για τον επικείμενο γάμο της εξαδέλφης της, ο οποίος όμως έχει ήδη ματαιωθεί, γεγονός το οποίο αγνοεί η Α., είναι: β) έγκυρη. δ) μετέωρης ισχύος. 36. Οι Α. και Β. επιθυμούν την πώληση από τον Α. στο Β. 200 κιλών φιστικιού τύπου Αιγίνης, στο σχετικό όμως έγγραφο το οποίο υπέγραψαν δεν πρόσεξαν ότι, από λάθος της δακτυλογράφου, αναφερόταν η πώληση κιλών. Η πιο πάνω πώληση είναι: β) έγκυρη για 200 κιλά. δ) έγκυρη για κιλά. 37. Η σύσταση ενεχύρου σε κινητό ΔΕΝ ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες δικαιοπραξιών: α) Αναιτιώδεις. β) Υποσχετικές. γ) Τυπικές. δ) Εμπράγματες. 38. Η ακυρότητα άκυρης δικαιοπραξίας επέρχεται: α) με τελεσίδικη δικαστική απόφαση. β) με δήλωση του δικαιούμενου να επικαλεστεί την ακυρότητα. γ) αυτοδικαίως. δ) με την παρέλευση αποσβεστικής προθεσμίας δύο ετών. 39. Ο Π. πωλεί και μεταβιβάζει ένα διαμέρισμα στον Α. με τον όρο ότι η κυριότητα θα επιστρέψει αυτοδικαίως στον Π. αν ο Α. δεν αποπληρώσει το τίμημα το αργότερο την Η συμφωνία Π. και Α. περιέχει: α) αναβλητική αίρεση. β) διαλυτική αίρεση. γ) αναβλητική προθεσμία. δ) διαλυτική προθεσμία. 40. Ποια από τις παρακάτω δικαιοπραξίες είναι έγκυρη; α) Πώληση αυτοκινήτου στην οποία ενεργεί ως αντιπρόσωπος του αγοραστή ο δεκαεξάχρονος γιος του. β) Γάμος μέσω αντιπροσώπου. γ) Πώληση διαμερίσματος μέσω αντιπροσώπου στον οποίο δόθηκε πληρεξουσιότητα με ιδιωτικό έγγραφο. δ) Πώληση ακινήτου στην οποία το ίδιο πρόσωπο ενεργεί ως αντιπρόσωπος του αγοραστή και του πωλητή, χωρίς να του έχει επιτραπεί η αυτοσύμβαση. Σελίδα 5 από 9

6 41. Ποια κράτη έγιναν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ; α) Η Ουγγαρία και η Ρουμανία. β) Η Βουλγαρία και η Ρουμανία. γ) Η Βουλγαρία και η Πολωνία. δ) Η Σλοβακία και η Τσεχία. 42. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: α) εκλέγεται για 2 ½ χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης, δηλαδή για μισή νομοθετική περίοδο. β) εκλέγεται για πέντε χρόνια, ήτοι για μια πλήρη νομοθετική περίοδο. γ) εκλέγεται για 4 χρόνια. δ) εκλέγεται για 1 χρόνο. 43. Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό; α) Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανήκει κατ αποκλειστικότητα η νομοθετική εξουσία. β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποφασίζει για τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάντοτε μόνο συμβουλευτικό ρόλο κατά τη θέσπιση νομοθετικών πράξεων. δ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιράζεται τη νομοθετική εξουσία με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 44. Ποιος εγκρίνει τον κοινοτικό προϋπολογισμό; α) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελεγκτικό Συνέδριο. β) Τα κράτη-μέλη. γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ) Η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων. 45. Η προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκείται: α) για διάστημα έξι μηνών από κράτος-μέλος, το οποίο προκύπτει μετά από κλήρωση, μεταξύ όλων των κρατών-μελών, που διενεργείται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. β) εκ περιτροπής και για διάστημα έξ μηνών από κάθε κράτος-μέλος. γ) εκ περιτροπής και για διάστημα δύο ετών από κάθε κράτος-μέλος. δ) εκ περιτροπής και για διάστημα ενός έτους από τις 6 αρχικές χώρες που την ίδρυσαν, ήτοι το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. 46. Πόσα είναι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης; α) 15. β) 25. γ) 27. δ) Ποια από τα παρακάτω κράτη διατήρησαν το δικαίωμα να μην υιοθετήσουν το ευρώ, αν και πληρούσαν τα κριτήρια («δυνατότητα μη συμμετοχής»); α) Η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία. β) Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Ολλανδία. γ) Η Δανία, η Σουηδία και η Ιταλία. δ) Η Ομοσπονδιακή Γερμανία, η Ιταλία και το Βέλγιο. 48. Ποιο ΔΕΝ είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης; α) Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. δ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 49. Στις τροποποιήσεις που επήλθαν με τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνεται η: α) θέσπιση ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) κατάργηση των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. γ) επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. δ) διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 50. Ποιοι από τους παρακάτω κανόνες δεν ανήκουν στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο; α) Οι νομοθετικές πράξεις των κοινοτικών οργάνων. β) Οι ιδρυτικές συνθήκες της Κοινότητας. γ) Οι συνθήκες προσχώρησης νέων μελών. δ) Η συνθήκη του Μάαστριχτ. Σελίδα 6 από 9

7 51. Ποιοι κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου έχουν γενική και άμεση εφαρμογή στις εθνικές έννομες τάξεις, χωρίς να χρειάζεται να ενταχθούν σε αυτές με κρατική πράξη; α) Οι Κανονισμοί. β) Οι Οδηγίες. γ) Οι Αποφάσεις. δ) Οι Γνωμοδοτήσεις. 52. Οι Οδηγίες: α) Δεν έχουν ποτέ άμεσο αποτέλεσμα. β) έχουν πάντοτε άμεσο αποτέλεσμα. γ) υπό προϋποθέσεις έχουν άμεσο αποτέλεσμα στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών. δ) υπό προϋποθέσεις έχουν άμεσο αποτέλεσμα στις σχέσεις μεταξύ κρατών-μελών και ιδιωτών. 53. Η αρχή σύμφωνα με την οποία η δράση της Κοινότητας και των κρατών-μελών δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της όρια είναι η αρχή της: α) επικουρικότητας. β) νόμιμης εμπιστοσύνης. γ) ασφάλειας δικαίου. δ) αναλογικότητας. 54. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κατόπιν καταγγελιών για κακή διοίκηση, έχει την εξουσία να: α) επιβάλλει κυρώσεις στα κοινοτικά όργανα. β) ακυρώνει πράξεις κοινοτικών οργάνων. γ) διεξάγει έρευνα και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. δ) επιλύει διαφορές μεταξύ ιδιωτών και κοινοτικών οργάνων. 55. Ο έλεγχος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι πλήρης: α) σε όλο το φάσμα των πυλώνων. β) μόνο στον κοινοτικό πυλώνα. γ) μόνο σε ορισμένες πράξεις των κοινοτικών οργάνων. δ) στις διεθνείς συνθήκες που συνάπτει η Κοινότητα. 56. Ποια από τις παρακάτω αρχές δεν ισχύει στο κοινοτικό δίκαιο; α) Της αμοιβαιότητας. β) Της άμεσης εφαρμογής των κανόνων του κοινοτικού δικαίου. γ) Της ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού δικαίου στην κοινοτική πολιτική. δ) Της υπεροχής του κοινοτικού έναντι του εθνικού δικαίου. 57. Η προστασία του περιβάλλοντος εντάσσεται στις: α) αποκλειστικές αρμοδιότητες της Κοινότητας. β) συντρέχουσες αρμοδιότητες της Κοινότητας. γ) γενικότερες κοινοτικές επιδιώξεις. δ) οικονομικές κοινοτικές επιδιώξεις. 58. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου: α) αποτελεί κοινοτικό δίκαιο. β) έχει άμεση εφαρμογή στην κοινοτική έννομη τάξη. γ) αποτελεί πηγή του κοινοτικού δικαίου. δ) Δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα. 59. Ο έλεγχος της νομιμότητας των εσόδων εξόδων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ανήκει: α) Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. β) Στο Ελεγκτικό Συνέδριο. γ) στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων. δ) Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 60. Νομική προσωπικότητα έχει: α) η Ευρωπαϊκή Ένωση. β) η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. γ) η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. δ) ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 61. Κατά το 19 ο αιώνα ο μετασχηματισμός της οικονομίας συνίστατο: α) στον ιδιαίτερο καταμερισμό εργασίας γύρω από τη βιομηχανική παραγωγή. β) στις καπιταλιστικές επενδύσεις. γ) στη χρήση ατμού. δ) σε όλα τα παραπάνω. Σελίδα 7 από 9

8 62. Η έννοια του «laissez faire» σημαίνει ότι: α) αν τα άτομα αφήνονταν μόνα τους να επιδιώξουν το κέρδος, το αποτέλεσμα θα ήταν το πλέον δυσμενές για όλη την κοινωνία. β) τα άτομα αφήνονται ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν, με σκοπό τη διαμόρφωση κοινοβιακών σχημάτων κοινοκτημοσύνης. γ) αν τα άτομα αφήνονταν μόνα τους να επιδιώξουν το κέρδος, το αποτέλεσμα θα ήταν το πλέον επωφελές για όλη την κοινωνία. δ) αν τα άτομα αφήνονταν μόνα τους να επιδιώξουν το κέρδος, το αποτέλεσμα θα ήταν αδιάφορο για την υπόλοιπη κοινωνία. 63. Με ποια από τις παρακάτω αρχές ΔΕΝ θα συμφωνούσαν οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού; α) Ομοιογένεια της ανθρώπινης φύσης. β) Μηδενική ανοχή στη διαφορετικότητα και παραβατικότητα. γ) Ελευθερία. δ) Εκκοσμίκευση. 64. Ο στοχαστής που το έργο του υπογράμμισε την επιρροή του προτεσταντισμού στην εδραίωση του καπιταλισμού ήταν: α) ο Καρλ Μαρξ (K. Marx). β) ο Ντέιβιντ Χιουμ (D. Hume). γ) ο Μαξ Βέμπερ (M. Weber). δ) ο Πιερ Μπουρντιέ (P. Bourdieu). 65. Ποια από τα παρακάτω ΔΕΝ θα συμπεριλαμβάνατε στην έννοια της Κοινωνίας των Πολιτών; α) Την οικογένεια. β) Τη σφαίρα της οικονομίας. γ) Την αλληλεπίδραση των πολιτών. δ) Τις πολιτιστικές δραστηριότητες. 66. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία ΔΕΝ χαρακτηρίζει τις κοινωνίες χωρίς κρατική δομή; α) Οι άτυποι μηχανισμοί διακυβέρνησης. β) Τα ασαφή εδαφικά όρια. γ) Τα θεσμικά τμήματα της Κυβέρνησης καθορίζονται από το Σύνταγμα. δ) Οι σχέσεις και οι συναλλαγές καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τα έθιμα. 67. Ο Ντέιβιντ Ίστον (D. Easton) συνέλαβε και περιέγραψε το πολιτικό σύστημα ως: α) δομή ταξικών ιεραρχήσεων. β) δομή που εκφράζει τη διαφορετικότητα της κοινωνίας. γ) σύνολο σχέσεων ανάμεσα στους κυβερνώντες των διαφόρων κυβερνητικών επιπέδων. δ) τίποτε από τα παραπάνω. 68. Η συνένωση συμφερόντων (interest aggregation) ως εσωτερική λειτουργία του πολιτικού συστήματος, εκτός των άλλων, έχει ως αποτέλεσμα: α) τη μείωση των απαιτήσεων. β) τον πολλαπλασιασμό των απαιτήσεων. γ) τον αποκλεισμό των απαιτήσεων. δ) τίποτε από τα παραπάνω. 69. Η σύγχρονη κριτική πολιτική επιστήμη ασχολείται κυρίως: α) με την αρχαία πολιτική φιλοσοφία. β) με τις αποφάσεις και τις πράξεις των πολιτικών. γ) με την ανακάλυψη μηχανισμών τυφλής αναγκαιότητας στην πολιτική διαδικασία. δ) με την ιστορία και την πολιτική ως προϊόντα της κοινωνικής εξουσιαστικής δράσης των ανθρώπων. 70. Η έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ (UNESCO) βρίσκεται: α) στη Νέα Υόρκη. β) στο Παρίσι. γ) στη Γενεύη. δ) στη Ρώμη. 71. Η σύλληψη ότι η ιστορική προοπτική της ανθρωπότητας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «σύγκρουση πολιτισμών» ανήκει στον: α) Α. Γκίντενς (A. Giddens). β) Σ. Χάντιγκτον (S. Huntington). γ) Ζ. Μποντριγιάρ (J. Baudrillard). δ) Ντ. Χάρβεϋ (D. Harvey). Σελίδα 8 από 9

9 72. Η κυριότερη διαφορά μεταξύ κομμάτων στελεχών και κομμάτων μαζών βρίσκεται: α) στο πρόγραμμά τους. β) στον τρόπο οργάνωσής τους. γ) στην προβολή των ηγετών τους. δ) σε όλα τα παραπάνω. 73. Σύμφωνα με τον Πάρσονς (T. Parsons), η σχέση του πολιτικού συστήματος με το κοινωνικό σύστημα είναι: α) η υπαγωγή του πρώτου στο δεύτερο. β) η υπαγωγή του δευτέρου στο πρώτο. γ) πλήρως ταυτόσημη. δ) πλήρως ασύμπτωτη. 74. Η άποψη ότι «ο πρώτος που έβαλε όρια (περιέφραξε) ένα τμήμα γης και το όρισε ως δικό του είναι ο ιδρυτής της πολιτικής κοινωνίας» είναι του: α) Α. Γκίντενς (A. Giddens). β) Ζαν-Ζακ Ρουσσό (J.-J. Rousseau). γ) Τζον Λοκ (J. Locke). δ) Ντ. Χιουμ (D. Hume). 75. Μέχρι τα τέλη του 17 ου αιώνα στη Δ. Ευρώπη η κοινωνική διαστρωμάτωση περιλάμβανε τις εξής τάξεις: α) δούλους, απελεύθερους, ελεύθερους. β) αστούς, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, εργάτες. γ) ανώτερη τάξη, μεσαία προς ανώτερη τάξη, μεσαία προς κατώτερη τάξη, κατώτερη τάξη. δ) γαιοκτήμονες, τεχνίτες και επαγγελματίες, εργάτες γης. 76. Η αμφισβήτηση των πολιτικών κοινωνικού κράτους τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι αποτέλεσμα: α) της μεγάλης γραφειοκρατίας που είχε δημιουργήσει η μέχρι τότε λειτουργία του κοινωνικού κράτους. β) της νίκης νέο-συντηρητικών ή/και νέο-φιλελεύθερων πολιτικών δυνάμεων. γ) της υποχώρησης των ιδεών ισότητας, αλληλεγγύης και άλλων ιδεών της Αριστεράς. δ) όλων των παραπάνω. 77. Ο Άνταμ Σμιθ (A. Smith) στο έργο του «Ο πλούτος των εθνών» αντιμετώπισε με σκεπτικισμό και καχυποψία: α) τους βιομηχάνους. β) τους εμπόρους. γ) τον κλήρο. δ) τους πολιτικούς. 78. Τα λεγόμενα «κόμματα καρτέλ»χαρακτηρίζονται, εκτός των άλλων, από: α) εγωιστικές ηγεσίες. β) τις συνομωσίες των ηγετών τους, που αποσκοπούν στη μονοπώληση κομματικής και πολιτικής εξουσίας. γ) εκλογικές εκστρατείες εντάσεως κεφαλαίου. δ) έλλειψη κομματικής δομής και οργάνων. 79. Για την Πολιτική Επιστήμη, το σημαντικότερο έργο του Πλάτωνα θεωρείται: α) τα Πολιτικά. β) η Πολιτεία. γ) το Συμπόσιο. δ) η Απολογία του Σωκράτους. 80. Ποιος από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στον φιλόσοφο Τ. Χομπς (T. Hobbes); α) Φιλελεύθερος. β) Ρατσιστής. γ) Κομουνιστής. δ) Δημοκράτης. Σελίδα 9 από 9

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ

Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Ε Υ Γ Ε Ν Ι Δ Ο Υ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Α ΕΚΔΟΣΗ 1988 Β ΕΚΔΟΣΗ 2005 ISBN: 960-337-066-5 Copyright 2005 Απαγορεύεται η ολική ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008

ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008 Ενδεικτικά Θέματα για το ΤΕΣΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2008 1. Mέχρι σήμερα η Ελλάδα εκλέγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο α) 20 ευρωβουλευτές. β) 24 ευρωβουλευτές. γ) 30 ευρωβουλευτές. δ) 35 ευρωβουλευτές. 2. Διαρκής Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

2. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συγκροτούν τους Οργανισμούς του Πρώτου Βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΝΟΜΟΣ 3463/2006 - ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία. Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνεταιρισμός νόμου στην Ισπανία Νόμος 27/1999 (από 16 Ιούλη 1999) Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοια και περιγραφή 1. Ο συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «Ε.ΣΥ. - ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ------------------ Με τους διακριτικούς τίτλους: «Ε.ΣΥ.», «ΕΛ.ΕΥΣΙΣ.» και «ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ (Η ΕΞΑΜΗΝΟ) Κ α θ η γ η τ ή ς: Κος Α.Γ. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Συνταγµατική Θεµελίωση της Προσχώρησης της Ελλάδας (Αρ. 28Σ1975/1986/2001)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή 1. Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται εθελοντικά

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Δίκαιο της Ε.Ε. klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2007 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΦΕΚ: Α 114 20060608) Αρθρο: 1 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙ- ΟΙΚΗΣΗΣ Πρώτος Βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κων/νος Παπαδηµητρίου Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών Απόφοιτος Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης Α. Ορολογία/Αποσαφήνιση εννοιών: ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυµία - Έδρα Σελίδα 1 από 35 ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισµού Θεσσαλών Τοµατοπαραγωγών «Α.Σ. ΘΕΣΤΌ» (Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε µε τον ν. 4015/2011 και σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...134. Πρόλογος... 7

Περιεχόμενα ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ...134. Πρόλογος... 7 Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Κεφάλαιο 1: Οι κανόνες δικαίου γενικά... 15 1.1 Έννοια και Στοιχεία του Δικαίου...15 1.2 Θετικό και Φυσικό Δίκαιο (Δικαιοσύνη)...17 1.3 Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο...17 1.4 Πηγές

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με τις διακρίσεις

Εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με τις διακρίσεις Εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά με τις διακρίσεις «Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» - VT/2010/007 - Łukasz Bojarski, Isabelle

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ» 1 Σελίδα 1 από 50 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού (Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πανεπιστηµιακές παραδόσεις στις Γενικές Αρχές του Αστικού ικαίου Μάθηµα: Εµπορικό ίκαιο ιδάσκων: Βασίλης Τουντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατάρτισης καταπολέμησης των διακρίσεων

Εγχειρίδιο κατάρτισης καταπολέμησης των διακρίσεων Εγχειρίδιο κατάρτισης καταπολέμησης των διακρίσεων «Σεμινάρια ευαισθητοποίησης στους τομείς της μη διάκρισης και της ισότητας για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών» - VT/2010/007 - Μελέτη των Łukasz

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 10 11 12 16 1. Εισαγωγή στις έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητικού Δικαίου 4 1.1 Εισαγωγή στην έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Εξέλιξη και Προοπτικές

Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Εξέλιξη και Προοπτικές Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: Εξέλιξη και Προοπτικές ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Μ. : 7564 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011)

ΜΙΝΩΙΚΗ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε. με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑ ΑΣΤΑΤΙΚ ΚΟ ΑΓΡΟΤΙKΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟYY ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΗ (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2810/2000, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4015/2011) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Αγροτικού Συνεταιρισμού Μινωική Γη (Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν 2081/1992/Α-154 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΛΠ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΜΟΣ» 26 Οκτωβρίου 2012 26/10/2012 Σελίδα 1 από 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κεφάλαιο 1 ο Γενικές Διατάξεις (Ίδρυση, Επωνυμία, Έμβλημα, Έδρα) 3 Κεφάλαιο 2 ο Σκοπός του Κόμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1 - Πηγές του δικαίου Οι κανόνες του δικαίου περιλαμβάνονται στους νόμους και στα έθιμα. Άρθρο 2 - Αναδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση Νομική Φύση - Διάρκεια 1. Ιδρύεται Αστικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός

Διαβάστε περισσότερα