ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΘΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΩ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩ Ε ΟΜΕΩ Παναγιώτης Μπούρος I. ΜΟΤΕΛΟ ΟΤΟΤΗΤΩ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩ Στην εκφώνηση της άσκησης δίνονται όλες οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές για τον σχεδιασµό µιας βάσης δεδοµένων για το µουσείο τέχνης «ΛΟΥΑ-ΛΟΥΑ». Εξειδικεύοντας και κατά περίπτωση επεκτείνοντας αυτούς τους κανόνες, είναι δυνατόν να οριστούν τα ακόλουθα σύνολα οντοτήτων και συσχετίσεων: ΣΥΟΛΑ ΟΤΟΤΗΤΩ ΑΤ_ΤΕΧΗΣ. Τα αντικείµενα τέχνης που εκτίθενται στο µουσείο «ΛΟΥΑ- ΛΟΥΑ». Κάθε αντικείµενο τέχνης προσδιορίζεται µοναδικά από το γνώρισµα [πρωτεύον κλειδί]. Το γνώρισµα Τίτλος µπορεί να θεωρηθεί ως υποψήφιο κλειδί µόνο εάν γίνει η παραδοχή ότι σε όλα τα αντικείµενα τέχνης δίνεται ένας µοναδικός τίτλος. Παράλληλα για τα αντικείµενα τέχνης φυλάσσεται µία σύντοµη περιγραφή τους (γνώρισµα ), ενώ επίσης κατασκευαστικά στοιχεία όπως Στυλ, Υλικό 1, ιαστάσεις, αλλά και η Εποχή και ο τόπος καταγωγής τους (γνώρισµα Καταγωγή). Τέλος ορίζουµε δύο παραγόµενα γνωρίσµατα ανεικό και Σε_Έκθεση τα οποία µπορούν να εξαχθούν µε βάση τις συσχετίσεις Σε_ ανεισµό_από και Εκτίθεται αντίστοιχα (Βλ Σύνολα Συσχετίσεων). 1 Τα Υλικό και Στυλ είναι γνωρίσµατα που µπορούν να αποδοθούν στο σύνολο των αντικειµένων τέχνης και όχι απαραίτητα π.χ. µόνο στους πίνακες 1

2 ΑΤ_ΤΕΧΗΣ ΠΙΑΚΑΣ. Εξειδίκευση των αντικειµένων τέχνης που πέραν των γενικών γνωρισµάτων κατέχει ένα Τύπο (λάδι, νεροµπογιά, κλπ) και µία Τεχνοτροπία. ΑΤ_ΤΕΧΗΣ ΓΛΥΠΤΟ. Εξειδίκευση των αντικείµενων τέχνης σε αυτά που κατασκευάζονται συγκεκριµένα από γλύπτες. Πέραν των γενικών γνωρισµάτων χαρακτηρίζονται και από το Τεχνοτροπία. ΑΤ_ΤΕΧΗΣ ΓΛΥΠΤΟ ΑΓΑΛΜΑ. Περαιτέρω εξειδίκευση των γλυπτών σε αντικείµενα που είναι αγάλµατα. ΑΤ_ΤΕΧΗΣ ΓΛΥΠΤΟ ΑΛΛΟ. Τα γλυπτά εκείνα που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν ως αγάλµατα. ΑΤ_ΤΕΧΗΣ ΑΛΛΟ. Όλα τα υπόλοιπα αντικείµενα τέχνης τα οποία δεν µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κάποια από τις προηγούµενες οντότητες. Έχουν ένα επιπλέον γνώρισµα () για παράδειγµα αν είναι φωτογραφίες ή εκτυπώσεις κλπ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΗΣ. Οι καλλιτέχνες που φιλοτέχνησαν τα αντικείµενα τέχνης που εκτίθενται στο µουσείο. Στο µουσείο φυλάσσονται πληροφορίες και για τους καλλιτέχνες που κατασκεύασαν αντικείµενα δανεικά από άλλα µουσεία ή συλλογές γενικά. Κάθε καλλιτέχνης προσδιορίζεται µοναδικά από το σύνθετο γνώρισµα Ονοµατεπώνυµο [πρωτεύον κλειδί], το οποίο αναλύεται σε και Επώνυµο. Επίσης φυλάσσονται προσωπικά στοιχεία κάθε καλλιτέχνη όπως Γέννησης, Θανάτου (εφόσον έχει πεθάνει), Χώρα_Καταγωγής και η Εποχή στην οποία έζησε. ΕΚΘΕΣΗ. Στο µουσείο διοργανώνονται εκθέσεις µε συγκεκριµένο θέµα και στις οποίες παρουσιάζεται µέρος των αντικειµένων τέχνης που φυλάσσονται. Κάθε έκθεση προσδιορίζεται µοναδικά από το όνοµά της () ενώ περιγράφεται επίσης από το Θέµα της και τις Έναρξης και Λήξης της. ΣΥΛΛΟΓΗ. Τα αντικείµενα τέχνης οργανώνονται σε συλλογές. Κάθε συλλογή προσδιορίζεται µοναδικά από το της [πρωτεύον κλειδί] και περιγράφεται από το γνώρισµα. ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΟΙΜΗ. Τα αντικείµενα τέχνης που ανήκουν στο µουσείο οργανώνονται στη λεγόµενη «µόνιµη» συλλογή του. Η οντότητα ΜΟΙΜΗ είναι εξειδίκευση της οντότητας ΣΥΛΛΟΓΗ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ. Αποτελεί εξειδίκευση της οντότητας ΣΥΛΛΟΓΗ. Τα αντικείµενα τέχνης που έχει δανειστεί το µουσείο ανήκουν σε κάποιες «εξωτερικές» συλλογές. Επιπλέον το µουσείο διατηρεί στοιχεία και για συλλογές που το ενδιαφέρουν, πιθανά για µελλοντικό δανεισµό. Οι εξωτερικές συλλογές χαρακτηρίζονται από τον Τύπο τους (µουσείο, προσωπική συλλογή), ενώ κρατούνται τα στοιχεία επικοινωνίας µε τον υπεύθυνο που τη διαχειρίζεται. Συγκεκριµένα υπάρχει το πλειότιµο γνώρισµα Τηλ_Υπευθύνου και τα σύνθετα Ονοµατεπώνυµο_Υπευθύνου και ιεύθυνση_υπευθύνου, τα οποία αναλύονται στα, Επώνυµο, και Οδός, Αριθµός αντίστοιχα. 2

3 ΜΕΣΟ. Τα ΜΜΕ µε τα οποία συνεργάζεται το µουσείο για τη διαφήµιση των εκθέσεών του. Προσδιορίζονται µοναδικά από το γνώρισµα [πρωτεύον κλειδί] και περιγράφονται από τον τύπο τους (), π.χ. εφηµερίδα, περιοδικό, τηλεοπτικό κανάλι κλπ. ΙΑΦΗΜΙΣΗ. Οι εκθέσεις που πραγµατοποιούνται στο µουσείο τέχνης «ΛΟΥΑ-ΛΟΥΑ» διαφηµίζονται σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα. Λόγω της προφανούς εξάρτησής της οντότητας ΙΑΦΗΜΙΣΗ από τα ισχυρά σύνολα οντοτήτων ΕΚΘΕΣΗ και ΜΕΣΟ µοντελοποιείται ως αδύναµο σύνολο οντοτήτων µε γνωρίσµατα την ηµεροµηνία δηµοσίευσης (Ηµεροµηνία) και το κόστος τους (Κόστος). Γίνεται η παραδοχή ότι την ίδια µέρα, στο ίδιο µέσο δεν είναι δυνατόν να διαφηµιστεί πάνω από µία φορά η ίδια έκθεση και κατά συνέπεια η ηµεροµηνία δηµοσίευσης αποτελεί µερικό κλειδί. ΣΥΟΛΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩ Για την IS_A σχέση των αντικειµένων τέχνης γίνεται η υπόθεση ότι τα σύνολα ΠΙΑΚΑΣ, ΓΛΥΠΤΟ και ΑΛΛΟ είναι ξένα (disjoint). H εξειδίκευση θεωρείται συνολική, καθώς δεν είναι δυνατόν ένα αντικείµενο να ανήκει σε παραπάνω από ένα τύπο, π.χ. να είναι τόσο πίνακας όσο και γλυπτό. Επίσης και η IS_A των γλυπτών σε ΑΓΑΛΜΑ και ΑΛΛΟ είναι επίσης συνολική, ενώ και τα σύνολα των εξειδικεύσεων είναι και αυτά ξένα (disjoint). Τέλος η εξειδίκευση της ΣΥΛΛΟΓΗ σε ΜΟΙΜΗ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ είναι επίσης συνολική µε ξένα σύνολα. Η συσχέτιση ΦΙΛΟΤΕΧΗΘΗΚΕ_ΑΠΟ συνδέει ένα αντικείµενο τέχνης µε τον/τους καλλιτέχνες που το κατασκεύασαν. Πρόκειται για συσχέτιση :Μ καθώς ένα αντικείµενο µπορεί να φιλοτεχνήθηκε από παραπάνω από ένα καλλιτέχνες και κάθε καλλιτέχνης έχει κατασκευάσει παραπάνω από ένα έργα. Η συµµετοχή και των δύο οντοτήτων είναι ολική, διότι θεωρούµε ότι για κάθε αντικείµενο ξέρουµε τον καλλιτέχνη που το φιλοτέχνησε, ενώ δεν έχει ουσία να φυλάσσονται πληροφορίες για καλλιτέχνες που δεν έχουν κατασκευάσει έργα που εκτίθενται ή έχουν εκτεθεί στο µουσείο. Τέλος η συσχέτιση χαρακτηρίζεται από τη Χρονολογία που κατασκευάστηκε τον εν λόγω αντικείµενο. Η συσχέτιση ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ συνδέει ένα αντικείµενο τέχνης µε την έκθεση στην οποία εκτίθεται µε βαθµό πληθικότητας :Μ. Το µουσείο διατηρεί αρχείο µε τις εκθέσεις στις οποίες κάθε αντικείµενο τέχνης έχει εκτεθεί. Οι εκθέσεις έχουν ολική συµµετοχή στη συσχέτιση γιατί προφανώς δε νοείται έκθεση χωρίς αντικείµενα. Η συσχέτιση ΑΗΚΕΙ συνδέει ένα αντικείµενο µε τη συλλογή στην οποία οργανώνεται-ανήκει. Πρόκειται για µία συσχέτιση 1:, διότι σε µία συλλογή ανήκουν πολλά αντικείµενα, αλλά κάθε αντικείµενο µπορεί να ανήκει µόνο σε µία συλλογή. Η συµµετοχή των αντικειµένων τέχνης είναι ολική, διότι κάθε αντικείµενο πρέπει να ανήκει σε κάποια συλλογή είτε στη µόνιµη του µουσείου είτε σε κάποια εξωτερική. 3

4 Η συσχέτιση ΑΕΙΣΕΙ_ΣΕ συνδέει τα αντικείµενα τέχνης του µουσείου που έχουν δοθεί δανεικά σε εξωτερικές συλλογές. Αυτά τα αντικείµενα µπορούν είναι είτε δικά του, δηλαδή από τη µόνιµη συλλογή, ή δανεικά από άλλες εξωτερικές συλλογές. Ο βαθµός πληθικότητας της συσχέτισης είναι :Μ ενώ κανένα σύνολο δε µετέχει ολικά, καθώς δεν είναι απαραίτητο να έχει υπάρξει δανεισµός αντικειµένου σε κάποια συλλογή. Τέλος η συσχέτιση χαρακτηρίζεται από τα γνωρίσµατα ανεισµού και Επιστροφής. Η συσχέτιση ΣΕ_ ΑΕΙΣΜΟ_ΑΠΟ συνδέει ένα δανεικό αντικείµενο τέχνης του µουσείου µε την εξωτερική συλλογή από όπου προέρχεται µε βαθµό πληθικότητας :Μ. Το µουσείο µπορεί να έχει δανειστεί κάποιο αντικείµενο πάνω από µία φορά (κρατάει ιστορικό) και πιθανόν από διαφορετική κάθε φορά εξωτερική συλλογή. Το τελευταίο δε σηµαίνει ότι ο αντικείµενο αυτό ανήκει σε πάνω από µία συλλογές, απλά µπορεί να το δανείστηκε από κάποια συλλογή που το είχε επίσης δανειστεί. Κανένα σύνολο δε µετέχει ολικά, καθώς δεν είναι απαραίτητο να έχει υπάρξει δανεισµός αντικειµένου από κάποια συλλογή. Τέλος η συσχέτιση χαρακτηρίζεται από τα γνωρίσµατα ανεισµού και Επιστροφής. Οι συσχετίσεις ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ και ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ αφορούν στο αδύναµο σύνολο οντοτήτων ΙΑΦΗΜΙΣΗ και αποτελούν τις προσδιοριστικές του συσχετίσεις. Κάθε διαφήµιση παρουσιάζει µία έκθεση και δηµοσιεύεται σε κάποιο ΜΜΕ. Κατά συνέπεια οι διαφηµίσεις έχουν ολική συµµετοχή και στις δύο συσχετίσεις. Επίσης και οι δύο συσχετίσεις είναι 1: καθώς τόσο σε ένα µέσο µπορεί να έχουν εµφανιστεί πολλές διαφηµίσεις, όσο και µία έκθεση µπορεί να εµφανίζεται σε πολλές διαφηµίσεις. Στην επόµενη σελίδα µπορείτε να βρείτε το συνολικό διάγραµµα Οντοτήτων Συσχετίσεων (ER-diagram). 4

5 5 Τηλ Υπεύθυνου ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΗΣ ΑΤ_ΤΕΧΗΣ ΑΛΛΟ ΠΙΑΚΑΣ ΦΙΛΟΤΕΧΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΓΛΥΠΤΟ IS_A ΑΛΛΟ ΑΓΑΛΜΑ IS_A Έναρξης Λήξης ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΙΜΗ IS_A ΑΕΙΣΕΙ_ΣΕ ΑΗΚΕΙ ΣΕ_ ΑΕΙΣΜΟ ΑΠΟ Όνοµ/νεπώνυµο Γέννησης Θανάτου Χώρα καταγωγής Εποχή disjoint disjoint disjoint Επιστροφής ανεισµού Επιστροφής 1 Μ Μ Χρονολογία Τίτλος Υλικό Καταγωγ ή Εποχή Σε_Έκθεση ανεικό 1 Μ Μ Τεχνοτροπία Όνοµ/επώνυµο Υπεύθυνου Τηλ Υπεύθυνου ιεύθυνση Υπεύθυνου Οδός Αριθµός Στυλ Απόκτησης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΜΕΣΟ 1 Ηµεροµηνία ιαστάσεις Τεχνοτροπία Επίθετο Επίθετο Θέµα Κόστος ανεισµού

6 IΙ. ΣΧΕΣΙΑΚΟ ΜΟΤΕΛΟ Στη συνέχεια µετατρέπουµε το προηγούµενο διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων, στο αντίστοιχο σχεσιακό σχήµα. Το πρωτεύον κλειδί κάθε σχέσης σηµειώνεται µε έντονα στοιχεία (bold) και υπογράµµιση. Τα υποψήφια κλειδιά σηµειώνονται µε έντονα µόνο στοιχεία. Είναι σύνηθες φαινόµενο στην πράξη να µην επιλέγονται αλφαρηθµητικοί ή τύποι κειµένου ως πρωτεύοντα κλειδιά στις σχέσεις. Για το λόγο αυτό παρότι σε πολλές περιπτώσεις το γνώρισµα είναι µοναδικό, προσθέτουµε ένα πεδίο του οποίου η χρήση είναι αποδοτικότερη και συνεπώς ενδείκνυται (indices και joins δουλεύουν αρκετά καλύτερα πάνω σε αριθµητικές τιµές). Αρχικά, κάθε ισχυρό σύνολο οντοτήτων µετατρέπεται απευθείας σε σχέση. ΑΤ_ΤΕΧΗΣ (,, Τίτλος, Υλικό, Στυλ, Καταγωγή, Εποχή, ιαστάσεις, ανεικό, Σε_Έκθεση) ΠΙΑΚΑΣ (,, Τεχνοτροπία) ΓΛΥΠΤΟ (, Τεχνοτροπία, Είναι_Άγαλµα) ΑΛΛΟ (, ) ΚΑΛΛΙΤΕΧΗΣ (,, Επώνυµο, Εποχή, Χώρα_Καταγωγής,, Γέννησης, Θανάτου) ΕΚΘΕΣΗ (,, Θέµα, Έναρξης, Λήξης) ΣΥΛΛΟΓΗ (,, ) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΛΛΟΓΗ (,, _Υπεύθυνου, _Υπέυθυνου, Επώνυµο_Υπεύθυνο, Οδός_Υπεύθυνου, Αριθµός_Υπεύθυνου) ΤΗΛΕΦΩΟ_ΥΠΕΥΘΥΟΥ (_Υπεύθυνου, Τηλέφωνο) ΜΕΣΟ (,, ) Σηµειώνονται τα εξής: Στη σχέση ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΛΛΟΓΗ προστέθηκε ένα επιπλέον πεδίο _Υπεύθυνου. Το πεδίο αυτό προσδιορίζει µοναδικά τον υπεύθυνο µία εξωτερικής συλλογής και η χρησιµότητά του φαίνεται σε συνδυασµό µε το πλειότιµο γνώρισµα Τηλέφωνο_Υπεύθυνου. Το πλειότιµο γνώρισµα του τηλεφώνου των υπευθύνων των εξωτερικών συλλογών υλοποιήθηκε ως ξεχωριστός πίνακας συµπεριλαµβάνοντας τον κωδικό του υπεύθυνου. Για την IS_A των γλυπτών αντικειµένων, θα µπορούσαµε να έχουµε δηµιουργήσει δύο καινούριες σχέσεις ΑΓΑΛΜΑ και ΑΛΛΟ_ΓΛΥΠΤΟ ωστόσο αυτό στην πράξη είναι υπερβολικό διότι οι δύο σχέσεις έχουν τα ίδια ακριβώς πεδία. Συνεπώς επιλέγουµε να κρατήσουµε µόνο τη σχέση ΓΛΥΠΤΟ και να 6

7 προσθέσουµε ένα πεδίο Είναι_Άγαλµα που να αναλαµβάνει το διαχωρισµό των αντικειµένων. Οµοίως, δε δηµιουργούµε τις σχέσεις ΜΟΙΜΗ_ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΛΛΟΓΗ, παρά κρατάµε τις σχέσεις ΣΥΛΛΟΓΗ και ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΛΛΟΓΗ. Η µόνιµη συλλογή των αντικειµένων τέχνης του µουσείου είναι απλά µία εγγραφή στη σχέση ΣΥΛΛΟΓΗ µε γνωστό και προκαθορισµένο κωδικό. εδοµένου ότι η IS_A των αντικειµένων τέχνης είναι συνολική, θα µπορούσαµε να κρατήσουµε µόνο τις σχέσεις ΠΙΑΚΑΣ, ΓΛΥΠΤΟ και ΑΛΛΟ, αποφεύγοντας εντελώς την ΑΤ_ΤΕΧΗΣ. Ωστόσο, για να διευκολύνουµε τη σχεδίασή µας (δηµιουργία σχετικών Foreign Keys, εκτέλεση ερωτηµάτων προς όλους τους ιδιοκτήτες κ.τ.λ.) επιλέξαµε να κρατήσουµε και τη σχέση ΑΤ_ΤΕΧΗΣ. Στη συνέχεια µετατρέπουµε τις συσχετίσεις του ER διαγράµµατος. ΦΙΛΟΤΕΧΗΘΗΚΕ_ΑΠΟ (_Αντικειµένου, _Καλλιτέχνη, Χρονολογία) ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ (_Αντικειµένου, _Έκθεσης) ΑΗΚΕΙ (_Αντικειµένου, _Συλλογής) ΑΕΙΣΕ_ΣΕ (_Αντικειµένου, _Συλλογής, ανεισµού, Επιστροφής) ΣΕ_ ΑΕΙΣΜΟ_ΑΠΟ (_Αντικειµένου, _Συλλογής, ανεισµού, Επιστροφής) Παρατηρούµε ότι στις συσχετίσεις ΑΕΙΣΕ_ΣΕ και ΣΕ_ ΑΕΙΣΜΟ_ΑΠΟ το πρωτεύον κλειδί κατασκευάζεται όπως ήταν αναµενόµενο από τα κλειδιά των οντοτήτων που µετέχουν, αλλά και από το πεδίο ανεισµού. Αυτό συµβαίνει διότι µπορεί το µουσείο να έχει δανειστεί από την ίδια συλλογή τον ίδιο αντικείµενο πάνω από µία φορές. Προφανώς η ηµεροµηνία δανεισµού είναι κάθε φορά µοναδική. Για την 1: συσχέτιση ΑΗΚΕΙ παρατηρούµε ότι δηµιουργήθηκε πίνακας µε πρωτεύον κλειδί το _Αντικειµένου της οντότητας ΑΤ_ΤΕΧΗΣ που µετέχει µε βαθµό πληθικότητας. Επιπλέον η συµµετοχή των αντικειµένων τέχνης στη συσχέτιση είναι ολική, δηλ. δεν υπάρχει αντικείµενο που δεν ανήκει σε κάποια συλλογή. Κατά συνέπεια µπορούµε εύκολα να συγχωνεύσουµε τη σχέση ΑΗΚΕΙ µε τη σχέση των αντικειµένων τέχνης απλώς µεταφέροντας το πεδίο _Συλλογής: ΑΤ_ΤΕΧΗΣ (,, Τίτλος, Υλικό, Στυλ, Καταγωγή, Εποχή, ιαστάσεις, ανεικό, Σε_Έκθεση, _Συλλογής) (από τη συσχέτιση ΑΗΚΕΙ) Τέλος για τις αδύναµο σύνολο ΙΑΦΗΜΙΣΗ και τις προσδιοριστικές του σχέσεις έχουµε ΙΑΦΗΜΙΣΗ (_Έκθεσης, _Μέσου, Ηµεροµηνία, Κόστος) Για τις προσδιοριστικές του συσχετίσεις δε χρειάζεται να παραχθούν σχέσεις καθώς είναι περιττές αφού τα γνωρίσµατά τους περιλαµβάνονται στο κλειδί της σχέσης ΙΑΦΗΜΙΣΗ. 7

8 Στο σχεσιακό σχήµα που µόλις ολοκληρώθηκε δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν κάποιοι δοµικοί περιορισµοί, εµφανείς όµως στο διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων: Ο βαθµός απεικόνισης, δηλαδή πόσες οντότητες διασυνδέονται µε άλλες σε κάποια συσχέτιση. Οι περιορισµοί συµµετοχής µιας οντότητας σε µια συσχέτιση (λ.χ. ολική συµµετοχή). Τυχόν εξειδικεύσεις ή γενικεύσεις οντοτήτων (κλάση-υποκλάση) και η αντίστοιχη κάλυψη (πλήρης, µερική). Αδύναµα σύνολα οντοτήτων. Από την άλλη πλευρά, στο σχεσιακό σχήµα µπορούν να δηλωθούν περιορισµοί αναφοράς µε ξένα κλειδιά, υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιµοποιηθεί µια διαγραµµατική µορφή για το σχήµα, σαν κι αυτή που παρατίθεται στην επόµενη σελίδα. 8

9 9 ΑΤ_ΤΕΧΗΣ Τίτλος Υλικό Στυλ Καταγωγή Εποχή ιαστάσεις ανεικό Σε_Έκθεση FK1 _Συλλογής ΠΙΑΚΑΣ,FK1 Τεχνοτροπία ΓΛΥΠΤΟ,FK1 Τεχνοτροπία Είναι_Άγαλµα ΑΛΛΟ,FK1 ΚΑΛΛΙΤΕΧΗΣ Επώνυµο Εποχή Χώρα_Καταγωγής Γέννησης Θανάτου ΕΚΘΕΣΗ Θέµα Έναρξης Λήξης ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ_ΣΥΛΛΟΓΗ _Υπεύθυνου _Υπέυθυνου Επώνυµο_Υπεύθυνου Οδός_Υπεύθυνου Αριθµός_Υπεύθυνου ΤΗΛΕΦΩΟ_ΥΠΕΥΘΥΟΥ,FK1 _Υπεύθυνου Τηλέφωνο ΜΕΣΟ ΦΙΛΟΤΕΧΗΘΗΚΕ_ΑΠΟ,FK2 _Αντικειµένου,FK1 _Καλλιτέχνη Χρονολογία ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ,FK1 _Αντικειµένου,FK2 _Έκθεσης ΑΕΙΣΕ_ΣΕ,FK1 _Αντικειµένου,FK2 _Συλλογής ανεισµού Επιστροφής ΣΕ_ ΑΕΙΣΜΟ_ΑΠΟ,FK1 _Αντικειµένου,FK2 _Συλλογής ανεισµού Επιστροφής ΙΑΦΗΜΙΣΗ,FK1 _Έκθεσης,FK2 _Μέσου Ηµεροµηνία Κόστος

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΙΚΟ ΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων ηχανικών & ηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2008-2009 άθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΕΩ ιδάσκοντες: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου, Καθ. Τιµολλέων Σελλής Ε ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδηµαϊκό Έτος 2006-2007 Μάθηµα: ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ιδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2005-2006 Μάθημα: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Διδάσκων: Καθ. Ιωάννης Βασιλείου ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εργαστήριο Βάσεων εδοµένων Ι Εργαστηριακές Ασκήσεις 405 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Στόχος του 1 ου εισαγωγικού εργαστηρίου είναι η κατανόηση του τρόπου οργάνωσης της πληροφορίας στους πίνακες της βάσης δεδοµένων. Αυτή η οργάνωση χαρακτηρίζεται από την οµαδοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1

Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων. Βάσεις Δεδομένων 2014-2015 Ευαγγελία Πιτουρά 1 Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετίσεων Ευαγγελία Πιτουρά 1 Βασικές Έννοιες Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): Database Management System (DBMS) λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας.

Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα σύστηµα διαχείρισης(ηλεκτρονικών και πιστωτικών) καρτών µιας τράπεζας. ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ:ΜΠΕΡΚΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΙΚΟ ΑΟΙΚΤΟ ΠΑΕΠΙΣΤΗΙΟ ΘΕ ΠΛΗ 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΓΕ2) ΕΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ 203-204 ΘΕΑ [45 μονάδες] Ερώτημα Α (Πρώτη εκδοχή) Ακολουθεί το προτεινόμενο σχήμα ΔΟΣ (για λόγους διευκόλυνσης της αναπαράστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις

Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Κεφάλαιο 9 Συσχετίσεις Το κεφάλαιο αυτό διαπραγµατεύεται τη δηµιουργία και διαχείριση των συσχετίσεων που υφίστανται ανάµεσα στους πίνακες µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων Σχεδιασμός μιας εφαρμογής Β : Βήματα Εισαγωγή. Συλλογή και Ανάλυση Απαιτήσεων (requirement analysis) Τι δεδομένα θα αποθηκευτούν, ποιες εφαρμογές θα κτιστούν πάνω στα δεδομένα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ηλεκτρονική Διαχείριση Κοινοχρήστων» Φοιτήτριες : 1) Ενεχειλόγλου Στέλλα ΑΕΜ 1570 2) Πουλτίδου Ελένη ΑΕΜ 1482 Επόπτης Καθηγητής: Δρ. Κρηνίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΡΟΜΗΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΕΜ 561) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΑΠΕ) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER)

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Entity-Relationship Diagram (ER) Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Entity-Relationship Diagram (ER) ER Diagram Το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (entityrelationship diagram) είναι ένας τρόπος αφηρημένης και εννοιολογικής αναπαράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

2003 2005 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ( Ι.ΟΡΓΑΝΩ.ΣΗ) ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 12

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 29/12/2014 Παράδοση Εργασίας: 31/01/2015 Γενικά: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση

Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Κεφάλαιο 4 Λογικός Σχεδιασµός Κανονικοποίηση Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικοί κανόνες σχεδίασης της δοµής των πινάκων στο σχεσιακό µοντέλο, και αναλύεται η τεχνική της κανονικοποίησης που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη»

Πτυχιακή εργασία «Δανειστική βιβλιοθήκη» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Δανειστική βιβλιοθήκη ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Καραδήμος Δημήτριος ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΕΛΕ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Πολυδάπανη συντήρηση (technical support) η οποία σε πολλές περιπτώσεις ειδικά στην επαρχία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί, είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε συνεργεία αυτοκινήτων. Η σχεδίαση και η υλοποίησή του στηρίζονται αποκλειστικά σε βάση δεδομένων σε συνδυασμό με σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Ιστότοπου µε PHP και MySQL Τσιτσικλή Νίκη Α.Μ. 94/05 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Σατρατζέµη Μαρία, Καθηγήτρια Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα