Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταφραστής Braille WinBraille v.4.1.5"

Transcript

1 Μεταφραστής Braille WinBraille v Σύντοµες Οδηγίες Χρήσης Γενικά Η εγκατάσταση του WinBraille προσφέρει στο σύστηµά σας τις παρακάτω εφαρµογές: WinBraille: Αποτελεί την κύρια εφαρµογή µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη επεξεργασίας αρχείων, µετάφρασής σε Braille και η ανάγλυφη εκτύπωσή τους στον εκτυπωτή Braille, τον Everest (Η τελευταία διαδικασία θα αναφέρεται ως Embossing). Rule File Editor: Η εφαρµογή αυτή αποτελεί έναν επεξεργαστή αρχείων Κανόνων Μετάφρασης (Rule Files). Image Editor: Μέσω αυτής της εφαρµογής ο χρήστης µπορεί να µετατρέψει ή να δηµιουργήσει µια εικόνα σε απτή (tactile) µορφή µε τη χρήση κουκκίδων. Add Printer Wizard: Χρησιµοποιείται για την εγκατάσταση οδηγών (drivers) για τους εκτυπωτές Braille. IbPrint: ίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να εκτυπώσει σε µορφή Braille τα περιεχόµενα.txt αρχείων κειµένου. Microsoft Office Add-ins και Adobe Acrobat Plug-in: Οι εφαρµογές αυτές δίνουν τη δυνατότητα Embossing από τις εφαρµογές του Microsoft Office και τον Acrobat Reader. WinBraille Οι βασικές λειτουργίες του λογισµικού WinBraille είναι: Επεξεργασία πηγαίου αρχείου κειµένου και µεταφρασµένου αρχείου κειµένου Μετάφραση πηγαίου αρχείου κειµένου σε εξάστιγµο σύστηµα Braille Embossing Στο σύστηµά σας υπάρχουν εγκατεστηµένα δύο εκδόσεις του λογισµικού η Standard και η Professional. Η διαφορά τους έγκειται στο πλήθος των στοιχείων που διαθέτουν στο µενού επιλογών. Πριν προχωρήσετε στις παρακάτω οδηγίες σιγουρευτείτε ότι έχετε επιλέξει την Professional Edition (από το µενού επιλογών View επιλέξετε Professional Edition). Ένα πρώτο βήµα στη χρήση του WinBraille αποτελεί η ρύθµιση των βασικών χαρακτηριστικών της εφαρµογής. Οι ρυθµίσεις αυτές αφορούν το προεπιλεγµένο προφίλ (default profile), το οποίο εφαρµόζεται αρχικά σε όλα τα έγγραφα. Ένας τρόπος για να διαµορφώσετε το προεπιλεγµένο προφίλ είναι να ρυθµίσετε ένα-ένα τα χαρακτηριστικά του από το µενού επιλογών Profile/ Shortcuts. Για να αποθηκεύονται οι ρυθµίσεις σας επιλέξετε κάθε φορά Update Template. Μερικές από τις βασικές ρυθµίσεις για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά περιγράφονται παρακάτω: Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 1

2 Preferences: Γενικές προτιµήσεις υνατότητα καθορισµού του αυτοµατισµού (automation) όταν ανοίγετε ένα έγγραφο από την εφαρµογή: Edit source document = Επεξεργασία του πηγαίου αρχείου κειµένου Edit translated document = Επεξεργασία µεταφρασµένου αρχείου (σε περίπτωση που ανοίγουµε ένα πηγαίο αρχείο κειµένου τότε λαµβάνει χώρα στο υπόβαθρο η µετάφραση) Complete Automation = Πλήρης αυτοµατοποίηση της διαδικασίας. Απευθείας µετάφρασης του πηγαίου αρχείου κειµένου και αποστολή προς τον εκτυπωτή Braille. υνατότητα ενεργοποίησης εισαγωγής κειµένου από το πλήκτρολόγιο σε µορφή Braille. Use 6 key Entry = Χρήση πλήκτρων f,d, s, j, k, l ως κουκκίδες(dots) 1, 3, 5, 2, 4, 6 αντίστοιχα. υνατότητα καθορισµού προεπιλεγµένης µορφής µετάφρασης. Υπάρχουν δύο µορφές µετάφρασης του πηγαίου αρχείου: Show Print: υνατότητα ανάγνωσης του µεταφρασµένου αρχείου µέσω Braille Display Show Braille: Εικονική απεικόνιση του µεταφρασµένου κειµένου (π.χ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς) Η εκτύπωση του µεταφρασµένου κειµένου στον εκτυπωτή Braille είναι δυνατή ανεξάρτητα από τη µορφή µετάφρασης. Embosser: Χαρακτηριστικά εκτυπωτή υνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης (Duplexing) Page Layout: ιάταξη σελίδας υνατότητα καθορισµού µεγέθους σελίδας ( συνήθως Α4), προσανατολισµού (συνήθως Portrait) και περιθωρίων. Header: Τοποθέτηση επιπλέον πληροφορίας στην κορυφή ή στο τέλος της σελίδας (π.χ. αριθµός σελίδας µεταφρασµένου ή πηγαίου αρχείου κειµένου). Graphics: Γραφικά/ Εικόνες Include graphics in translated document: υνατότητα διατήρης γραφικών/ εικόνων στο µεταφρασµένο αρχείο. Tables: υνατότητα καθορισµού του τρόπου µε τον οποίο απεικονίζονται τα περιεχόµενα των πινάκων. Lists: υνατότητα µορφοποίησης λίστας. Source Page Number: Καταγραφή του αριθµού σελίδας στο µεταφρασµένο αρχείο. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 2

3 Reformatting : Αναµόρφωση περιεχοµένου του πηγαίου αρχείου κειµένου π.χ. αφαίρεση κενών σελίδων. Paragraph: ιαµόρφωση παραγράφου Translate: Μετάφραση πηγαίου αρχείου κειµένου. Μέσα από αυτό το παράθυρο θα πρέπει να επιλέξετε το αρχείο κανόνων (rule file) και αρχείο εξαιρέσεων που θα χρησιµοποιηθούν κατά τη µετάφραση των περιεχοµένων. Επιλέξετε το αρχείο κανόνων greek_g1.ibk για µετάφραση σε ελληνικό σύστηµα Braille 1 ου βαθµού. Hyphenation: υαντότητα αυτόµατης αλλαγής γραµµής Separator: υνατότητα τοποθέτησης διαχωριστικής γραµµής. Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε κάποιες από τις παραπάνω ρυθµίσεις για ένα συγκεκριµένο έγγραφο χωρίς αυτό να επιρρεάζει το προεπιλεγµένο προφίλ, το µενού επιλογών Document Options σας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Επεξεργασία πηγαίου αρχείου κειµένου και µεταφρασµένου αρχείου κειµένου Η εφαρµογή λειτουργεί ως κοινός επεξεργαστής κειµένου όσον αφορά την επεξεργασία των πηγαίων αρχείων κειµένου. Για να επεξεργατείτε το µεταφρασµένο κείµενο θα πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα εισαγωγής κειµένου από το πλήκτρολόγιο σε µρφή Braille (Profile/ Shotcuts/ Preferences/ Use 6 key Entry). Μετάφραση πηγαίου αρχείου κειµένου Υπάρχουν τρεις τρόποι µε τους οποίους µπορείτε να µεταφράσετε το πηγαίο αρχείο κειµένου: Shift + T: Μετάφραση του ενεργού αρχείου κειµένου στο WinBraille. Σε αυτή τη περίπτωση χρησιµοποιείται η µορφή µετάφρασης που έχει οριστεί στο προεπιλεγµένο προφίλ τη στιγµή δηµιουργίας/ ανοίγµατος του αρχείου. Αναδυόµενο µενού: ( εξί κλικ στο ενεργό παράθυρο πηγαίου αρχείου κειµένου.) Translate: Χρήση προεπιλεγµένης µορφής µετάφρασης Translate to Braille Translate to Print Braille/ Translate: (από το µενού επιλογών) Χρήση προεπιλεγµένης µορφής µετάφρασης Σε περίπτωση που το αρχείο σας εµπεριέχει εικόνες ή το περιεχόµενο του είναι γραµµένο σε παραπάνω από µια γλώσσα σας παραπέµπουµε να διαβάσετε τη διαδικασία µετάφρασης από το Εγχειρίδιο Χρήστη στην ενότητα Tutorials. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 3

4 Για να αποθηκεύσετε το πηγαίο αρχείο κειµένου µαζί µε το µεταφρασµένο και το Προφίλ που χρησιµοποιήσατε τότε θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές Save Project/ Save As Project. Εκτύπωση σε µορφή Braille (Embossing) Για να στείλετε το µεταφρασµένο κειµένο για εκτύπωση στον εκτυπωτή Braille επιλέξετε File/ Emboss. Image Editor Η µετάβαση στην εφαρµογή µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: 1. Επιλέγοντας Image Editor από το µενού επιλογών Tools του WinBraille 2. Kάνοντας διπλό κλικ πάνω σε µια εικόνα σε ένα µεταφρασµένο αρχείο IbPrint Για απευθείας embossing µέσω IbPrint αρχείων κειµένου (.txt): Drag and Drop το αρχείο κειµένου στην εφαρµογή IbPrint. Επιλέξτε τον Embosser Everest Print Σε περίπτωση που επιθυµείτε εκτύπωση διπλής όψης θα πρέπει να επιλέξετε Advanced για να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη επιλογή. Embossing από άλλες εφαρµογές Microsoft Office (Word, Excel) Υπάρχουν δύο τρόποι για embossing από τις εφαρµογές αυτές: Πλήκτρο Emboss από τη γραµµή εργαλείων: Εφαρµογή του Προεπιλεγµένου Προφίλ του WinBraille και εκτύπωση του µεταφρασµένου εγγράφου στο Embosser (Everest) File/ WinBraille/ Emboss: Άνοιγµα του παραθύρου διαλόγου απ όπου µπορείτε να επιλέξετε να επεξεργαστείτε το πηγαίο αρχείο ή το µεταφρασµένο. Χρησιµοποιήστε αυτόν τον τρόπο εάν το πηγαίο αρχείο κειµένου σας εµπεριέχει και εικόνες ή το περιεχόµενο του είναι πολυγλωσσικό (Πλήρης επεξήγηση για αυτές τις περιπτώσεις θα βρείτε στο Users Manual/ Tutorials). Windows και Acrobat Reader Από οποιαδήποτε εφαρµογή των Windows µπορεί να γίνει Embossing όπως περιγράφετε παρακάτω: File/ Print επιλέγοντας από το παράθυρο διαλόγου τον WinBraille και ύστερα Print. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 4

5 Το υποέργο LibAccessATHINA: «Υποστήριξη ΑµεΑ Χρηστών Βιβλιοθηκών» υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εµπλουτισµός και Αναβάθµιση Βιβλιοθηκών του ΕΚΠΑ» του Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Γ' ΚΠΣ. Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 5

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης

ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Βιβλιοθήκη&ΚέντροΠληροφόρησης,ΠανεπιστήμιοΠατρών ΛογισμικόΔιαχείρισηςΒιβλιογραφικώνΑναφορών ΕγχειρίδιοΧρήσης ΤοRefWorksπαρέχεταιαπότηνΚεντρικήΒιβλιοθήκητουΔημοκρίτειου ΠανεπιστημίουΘράκηςσταπλαίσιατουέργου«ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House

Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων. ABBYY FineReader. Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης. 2002 ABBYY Software House Πρόγραµµα Οπτικής Αναγνώρισης Χαρακτήρων ABBYY FineReader Εκδοση 6.0 Εγχειρίδιο χρήσης 2002 ABBYY Software House Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να µεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ WORD Περιεχόµενα Εισαγωγή στον επεξεργαστή κειµένου Word...1 Αρχικά...1 Επιλογή εντολών...3 Προσθήκη Αφαίρεση...5 Γραµµής Εργαλείων & Εικονιδίων...5 Αποθήκευση εγγράφου...7

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών Εφαρμογή Εκτύπωσης Ταξιθετικών Ετικετών 2000-2005 Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργιών Εισαγωγή Το παρόν κείμενο στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο

Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Διαδικτυακή πύλη για τη Διασύνδεση και την Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες, σε ΤΠΕ Ενότητα 3 - Βασικές ικανότητες ΤΠΕ - Ανώτερο επίπεδο Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0. από και MS-

Έκδοση: 1.0. από και MS- Έκδοση: 1.0 Νικόλαος Παπαθεοδώρου papat@di..uoa.gr Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS- 0 και Γεώργιος Κουρουπέτρογλου koupe@ @di.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2013. από και MS-

Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2013. από και MS- Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Έκδοση: 1.0 Αθήνα 2013 Αναλυτικές οδηγίες για τη δημιουργία προσβάσιμων εγγράφων PDF από προσβάσιμα έγγραφα MS-Word και MS- 0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων»

Διαβάστε περισσότερα

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide

SYSTRAN 6. Γρήγορος Οδηγός Χρήσης. Quick Start Guide SYSTRAN 6 Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide 2 GR Γρήγορος Οδηγός Χρήσης Quick Start Guide GR 3 Περιεχόμενα: ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ SYSTRAN 6!... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης

HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό Εγχειρίδιο

Βοηθητικό Εγχειρίδιο AGFN EXPERT LITE Χρηµατιστήριο Αθηνών Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Βοηθητικό Εγχειρίδιο Version 7.5.0.322 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ AGFN EXPERTLITE... 2 2. ΣΥΝ ΕΣΗ (LOGIN)... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word

Εισαγωγή στο Word. Κεντρική οθόνη του Word Εισαγωγή στο Word Το Word είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η εύκολη και γρήγορη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων. Κεντρική οθόνη του Word Το

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης

Χρήση των λειτουργιών σάρωσης Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο CanoScan LiDE 200 Sayfa 1 / 282 sayfa MC-2444-V1.00 Τρόπος χρήσης του παρόντος εγχειριδίου Εκτύπωση του παρόντος εγχειριδίου Λήψη της τελευταίας έκδοσης του προγράμματος οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ. Οδηγός χρήσης σπουδαστών για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ για την πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης elearning.teiser.gr ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Πράξη 2.2.2.α. «Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών» Κεντρική Υποστήριξη H πλατφόρµα ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη

International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7. Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη International diploma in IT Skills Standard MS Office 2010 MS Windows 7 Συγγραφέας : Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Τίτλος Βιβλίου: International Diploma in IT Skill Standard MS Office 2010 MS Windows 7 ISBN 978-618-80304-0-4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2

Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2 Εγχειρίδιο χειριστή του TOSHIBA Viewer V2 Wordcraft International Limited, Σύµβαση άδειας χρήσης του Λογισµικού ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ Το λογισµικό αδειοδοτείται υποκείµενο σε περιορισµούς πάνω στην επιτρεπόµενη

Διαβάστε περισσότερα

HP Officejet 7200 All-in-One series

HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series HP Officejet 7200 All-in-One series Οδηγός χρήσης Πνευµατικά δικαιώµατα 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων

Οδηγός γρήγορης αναφοράς. 1: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Οδηγός γρήγορης αναφοράς Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται οι γνώσεις που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι για τις γνωστικές ενότητες: Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων, Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Παρουσιάσεις ηµιουργία Παρουσίασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παρουσιάσεις Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας εφαρµογής παρουσιά- σεων. ηµιουργία και µορφοποίηση παρουσίασης. 2. Αντιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Οδηγός Χρήσης

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series. Οδηγός Χρήσης LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Οδηγός Χρήσης Εκτυπωτής HP LaserJet Professional P1100 Series Οδηγός Χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2014 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14

εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E Ξεκινώντας 7 πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 2-672-704-91(1) Ξεκινώντας 7 Οδηγός εφαρµογών υπολογιστή DCR-SR100/SR90E/ SR100E ηµιουργία DVD µε το πάτηµα ενός πλήκτρου 10 Αντιγραφή/προβολή εικόνων σε υπολογιστή 14 ηµιουργία DVD µε εικόνες που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειµένου

Επεξεργασία κειµένου Επεξεργασία κειµένου Microsoft Office Word 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας. 1 2. Επιλογή, ιόρθωση, Επεξεργασία. 9 3. Μορφοποίηση γραµµατοσειρών και παραγράφων. 17 4. ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Υπολογιστικά Φύλλα Ms Excel 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Υπολογιστικά Φύλλα: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Εκκίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα