Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών. Χατζηττοουλή Κατερίνα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών. Χατζηττοουλή Κατερίνα"

Transcript

1 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ο ρόλος των χειρονομιών στη μάθηση των μαθηματικών στην προσχολική ηλικία στο πλαίσιο της χρήσης ψηφιακών υλικών Ευαγγέλου Κυριακούλλα Πανεπιστήμιο Κύπρου Χατζηττοουλή Κατερίνα Πανεπιστήμιο Κύπρου Ηλία Ιλιάδα Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, τόσο οι χειρονομίες, όσο και οι κινήσεις του σώματος γενικότερα έχουν θεωρηθεί ως μια σημαντική πηγή πληροφοριών και συνιστώσα της μαθηματικής σκέψης και επικοινωνίας. Εν τούτοις, η εξέταση των χειρονομιών αποτελεί ακόμη ένα νέο ερευνητικό πεδίο στη μαθηματική παιδεία, με αποτέλεσμα πολλά θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα να παραμένουν ανοικτά. Η παρούσα μελέτη διερευνά τη χρήση χειρονομιών δύο παιδιών προσχολικής ηλικίας (3,5 και 4,5 χρονών), καθώς αλληλεπιδρούν με ένα εφαρμογίδιο σύνθεσης σχημάτων χρησιμοποιώντας ψηφιακά σχήματα μοτίβων. Για την υλοποίηση των ερευνητικών στόχων του άρθρου βιντεογραφήθηκαν οι εκφράσεις και οι αντιδράσεις των παιδιών σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Οι μη λεκτικές εκφράσεις των παιδιών αναλύθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την πρόταση του McNeill (1992;2005), ενώ εντοπίστηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στις λεκτικές και μη λεκτικές εκφράσεις τους. Επιπλέον, διερευνήθηκαν τυχόν διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση των χειρονομιών για συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι και τα δύο παιδιά χρησιμοποιούσαν χειρονομίες σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, με το παιδί μικρότερης ηλικίας να εμφανίζει μια μικρή υπεροχή στα ποσοστά συχνότητας χρήσης χειρονομιών. Και τα δύο παιδιά χρησιμοποίησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό δεικτικές και εικονικές χειρονομίες, ως αποτέλεσμα της φύσης της δραστηριότητας, με σημαντικές όμως διαφορές στη συχνότητα εμφάνισης της κάθε κατηγορίας. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας ήταν και η παρουσία της πολυδιάστατης σχέσης ανάμεσα στη γλώσσα και τις χειρονομίες. Ειδικότερα, οι χειρονομίες παρουσιάστηκαν να μεταφέρουν το ίδιο νόημα με την ομιλία σε μεγάλο ποσοστό, να αντικαθιστούν την ομιλία, να την εμπλουτίζουν και πολλές φορές να συγκρούονται με αυτή. Παρόλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση, τα δύο παιδιά παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά εμφάνισης της κάθε κατηγορίας. Οι διαφορές αυτές μεταξύ των δύο παιδιών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και εγείρουν πολλά ερευνητικά ερωτήματα, σε σχέση με το ρόλο των χειρονομιών στη μαθηματική κατανόηση. Εισαγωγή Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών από διαφορετικούς κλάδους, όπως μαθηματικά, ψυχολογία και γλωσσολογία εμφάνισαν τα τελευταία χρόνια ένα έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον σε σχέση με τις χειρονομίες. Οι μελέτες αυτές έχουν αναδείξει α) το ρόλο των χειρονομιών στην γνώση, στη μάθηση και στην επίλυση των προβλημάτων (π.χ. Church and Goldin-Meadow, 1986), β) την επίδραση και τα οφέλη της αναντιστοιχίας λόγου-χειρονομίας στην επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων (Singer and Goldin- Meadow, 2005), γ) τη σημασία των χειρονομιών ως συνιστώσα της μαθηματικής κατανόησης (Flevares and Perry, 2001), και τέλος, δ) τον ρόλο των χειρονομιών στη διατήρηση της μάθησης (Cook, Mitchell, and Goldin-Meadow, 2008). 21

2 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Σύμφωνα με τον McNeil(1992) οι χειρονομίες ορίζονται ως οι αυθόρμητες κινήσεις των χεριών και των μπράτσων που συγχρονίζονται με την ροή της ομιλίας. Θεωρητικό Πλαίσιο Χειρονομίες Οι Parill & Sweetser (2004) τονίζουν ότι η έννοια της χειρονομίας είναι η σχέση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο κινούνται τα χέρια, παράγοντας μια χειρονομία, και της οποιασδήποτε νοερής αναπαράστασης που κρύβεται πίσω από αυτή. Ο McNeill (1992) πρότεινε τέσσερις κατηγορίες χειρονομιών με αναφορά στη σημασία τους: 1) τις δεικτικές χειρονομίες, οι οποίες δείχνουν με την κίνηση υπάρχοντα ή πραγματικά αντικείμενα και ενέργειες στο χώρο, 2) τις εικονικές χειρονομίες, που είναι στενά συνδεδεμένες με το σημασιολογικό περιεχόμενο της ομιλίας, δηλαδή αναπαριστούν οπτικά το περιεχόμενο πραγματικών οντότητων και ενεργειών, 3) τις μεταφορικές χειρονομίες, που αναπαριστούν μια εικόνα ενός αφηρημένου αντικειμένου ή ιδέας, και 4) τις επαναλαμβανόμενες χειρονομίες, που χρησιμοποιούνται για να δοθεί έμφαση. Ένα σημαντικό στοιχείο που απασχολεί πολλές ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από το πεδίο των χειρονομιών είναι και η σχέση των χειρονομιών με τη γλώσσα. Σύμφωνα με τους Elia, Gagatsis, Michael, Georgiou και Van den Heuvel-Panhuizen (2011) παρατηρείται μια πολυδιάστατη σχέση ανάμεσα στην ομιλία και στις χειρονομίες. Αυτή η σχέση εμφανίζεται στα παιδιά σε 3 κατηγορίες. Αρχικά στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται η αντικατάσταση της ομιλίας από χειρονομίες, ενώ η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην ταύτιση των χειρονομιών με την ομιλία. Τέλος, οι ερευνητές (Elia et al., 2011) κάνουν λόγο και για τρίτη κατηγορία, σύγκρουση ομιλίας με χειρονομίες, όπου οι χειρονομίες των παιδιών παρουσιάζουν διαφορετικές πληροφορίες από την ομιλία. Η αναντιστοιχία, αυτή της ομιλίας και των χειρονομιών, αναφέρεται και από άλλους ερευνητές (Alibali, Kita and Young, 2000), οι οποίοι τη θεωρούν δείκτη μετάβασης από ένα στάδιο σε άλλο, όσον αφορά την γνωστική ανάπτυξη ή την αντιμετώπιση ενός έργου. Γεωμετρική κατανόηση στην προσχολική εκπαίδευση Η γεωμετρία είναι η μελέτη των σχημάτων και του χώρου και παρέχει ένα ισχυρό σύστημα για την αναπαράσταση, την περιγραφή και την κατανόηση του χώρου και των αντικείμενων γύρω μας. Μελετώντας την γεωμετρία δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν περαιτέρω τις μαθηματικές τους ικανότητες (National Research Council, 2009). Ο Duval (1999) διέκρινε τέσσερις τύπους κατανόησης του γεωμετρικού σχήματος: την αντιληπτική, τη διαδικαστική, τη λεκτική και τη λειτουργική. Παρόλα αυτά, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι πιο εφικτό να έρθουν σε επαφή στο νηπιαγωγείο με τα δύο βασικά είδη κατανόησης : την αντιληπτική κατανόηση δηλαδή, την αναγνώριση και την ονομασία των γεωμετρικών σχημάτων και τη λειτουργική κατανόηση με έμφαση στην αναδιαμόρφωση του σχήματος. 22

3 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ειδικότερα, η αντιληπτική κατανόηση αναφέρεται στην αναγνώριση του σχήματος στο χώρο ή στο βάθος. Η αντιληπτική κατανόηση δείχνει την ικανότητα του ατόμου να ονομάζει το σχήμα και την ικανότητα αναγνώρισης των υποσχημάτων. Η λειτουργική κατανόηση είναι αυτή που καθιστά δυνατή την πρόσβαση στη λύση του προβλήματος. Η λειτουργική κατανόηση εξαρτάται από τους διάφορους τρόπους τροποποίησης του σχήματος: μερεολογική, τις οπτικές και την αλλαγή θέσης. Γεωμετρική κατανόηση και χειρονομίες Οι Kim, Roth και Thom (2011) τόνισαν ότι οι χειρονομίες διαδραματίζουν αναπόσπαστο ρόλο στη μάθηση των παιδιών του δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα, σε έργα με τρισδιάστατα αντικείμενα, μοτίβα και ενέργειες σε αντικείμενα, τα παιδιά εντοπίστηκαν να χρησιμοποιούν χειρονομίες ακόμη και χωρίς να χρησιμοποιούν την ομιλία όταν ερευνούσαν, επεξεργάζονταν και εξέφραζαν τις ιδέες τους γι αυτά. Πολλές έρευνες τόνισαν ότι οι χειρονομίες και ο χωρικός συλλογισμός, που είναι σημαντικά στοιχεία της μάθησης της γεωμετρίας σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα (Sarama and Clements, 2009), είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Οι χειρονομίες είναι κατάλληλες στο να μεταβιβάζουν χωρικές πληροφορίες (Kita and Ozyurek, 2003). Οι άνθρωποι τείνουν να παράγουν περισσότερο χειρονομίες όταν μιλούν για χωρικές έννοιες πάρα όταν μιλούν για μη χωρικές(krauss, 1998). Αυτά τα αυξανόμενα δεδομένα για τη σχέση χωρικών και γεωμετρικών ικανοτήτων και χειρονομιών τονίζουν την ανάγκη για εξέταση τόσο των λεκτικών όσο και των μη λεκτικών εκφράσεων, εάν επιθυμούμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν και στοχάζονται για το χώρο και το σχήμα, με απώτερο σκοπό να ενισχύσουμε τις γεωμετρικές και χωρικές τους δεξιότητες. Εν τούτοις, οι έρευνες για τη διερεύνηση του ρόλου των χειρονομίων στην ανάπτυξη του χωρικού και γεωμετρικού συλλογισμού είναι περιορισμένες. Μεθοδολογία έρευνας Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να μελετήσει τις χειρονομίες δύο παιδιών διαφορετικής ηλικίας, καθώς αλληλεπιδρούν με ένα ενήλικα για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας στον υπολογιστή. Ειδικότερα, η παρούσα έρευνα επιδιώκει να απαντήσει τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα: Σε ποιες κατηγορίες της πρότασης του ΜcNeill (1992) εμπίπτουν οι χειρονομίες των παιδιών, κατά την αλληλεπίδραση τους με το εφαρμογίδιο και ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης της κάθε κατηγορίας; Πώς σχετίζονται οι χειρονομίες των παιδιών με τη γλώσσα; Πώς διαφοροποιούνται οι χειρονομίες των παιδιών σε συγκεκριμένες μαθηματικές έννοιες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Περιγραφή δραστηριότητας Για τους σκοπούς της έρευνας παρουσιάστηκε στα παιδιά ένα ψηφιακό παιχνίδι (http://illuminations.nctm.org/activitydetail.aspx?id=27 ). Το παιχνίδι αυτό απαιτούσε την συμμετοχή 2 παιχτών, όπου ο ένας από τους δύο ήταν η ερευνήτρια. Κάθε φορά συμμετείχε μόνο ένα παιδί και η ερευνήτρια. Στο παιχνίδι αυτό το κάθε παιδί καλείτο να 23

4 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου δώσει οδηγίες στην ερευνήτρια για να συμπληρώσει το παζλ, καθώς αυτή διαχειριζόταν τον υπολογιστή. Εικόνα 1: Εφαρμογίδιο«Illumination, Resources for Teaching Math» Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι για την εγκυρότητα, την επανάληψη, την καλύτερη επεξεργασία και κατανόηση των χειρονομιών των παιδιών, χρησιμοποιήθηκε βιντεοκάμερα. Δείγμα της έρευνας Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε τον μήνα Νοέμβριο με δείγμα 1 κορίτσι ηλικίας 4,5 χρονών(παιδί 1) και 1 αγόρι ηλικίας 3,5 χρόνων(παιδί 2). Και τα δύο παιδιά φοιτούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο στην επαρχία Λάρνακας. Αποτελέσματαα Πρώτιστος στόχος της παρούσας έρευνας, ήταν η εξέταση του είδους των χειρονομιών που χρησιμοποιήθηκαν από τα παιδιά ακολουθώντας την πρόταση του McNeil(1992). Tόσο το παιδί 1 όσο και το παιδί 2 χρησιμοποίη ησαν χειρονομίες σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, με το παιδί 2 να εμφανίζει σημαντική υπεροχή ως προς τη συχνότητα παραγωγής τους (Παιδί 1: 50 φορές, Παιδί 2: 72 φορές). Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα 1, το παιδί 1 χρησιμοποίησε ίσα ποσοστά δεικτικών (48%) και εικονικών (48%) χειρονομιών και σε μικρότερο βαθμό (4%) επαναλαμβανόμενες χειρονομίες. 24

5 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Διάγραμμα1: Κατηγορίες χειρονομιών Παιδιού 1 Κατηγοριοποίηση Χειρονομιών Παιδιού1 δεικτική εικονική επαναλαμβανόμενες 4% 48% 48% Μικρότερο εύρος παρατηρείται ως προς την κατανομή των χειρονομιών του παιδιού 2, εφόσον οι χειρονομίες του αγοριού εμπίπτουν μόνο σε δύο κατηγορίες. Συγκεκριμένα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χειρονομιών του παιδιού 2 αναγνωρίστηκαν ως δεικτικές (83%) και ένα πολύ πιο μικρό ποσοστό ως εικονικές (17%). Διάγραμμα 2: Κατηγορίες χειρονομιών Παιδιού 2 Κατηγοριοποίηση Χειρονομιών Παιδιού 2 δεικτική εικονική 17% 83% Και τα δύο παιδιά χρησιμοποιούσαν δεικτικές χειρονομίες, με απώτερο στόχο να δηλώσουν γεωμετρικά στοιχεία (σχήμα) και χωρικές σχέσεις (τη θέση του σχήματος). Συγκεκριμένα, το παιδί 1 κάθε φορά που επιθυμούσε να δηλώσει το σχήμα που χρειαζόταν τέντωνε το δεξί του χέρι και με το δείκτη του υποδήλωνε το συγκεκριμένο σχήμα. Για παράδειγμα, όταν ήθελε να επιλέξει το εξάγωνο τέντωσε το δεξί του χέρι και με το δείκτη του χεριού του έδειξε το σχήμα, συνοδεύοντας τη μη λεκτική του έκφραση με τη λέξη «αυτό» (εικόνα 1). Άλλοτε, όταν ήθελε να τονίσει μία χωρική σχέση, έδειχνε με τον δείχτη του χεριού του την τοποθεσία που ήθελε να βάλει το σχήμα που επέλεξε. 25

6 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Ειδικότερα, όταν ήθελε για παράδειγμα να δείξει πού ακριβώς επιθυμούσε να τοποθετηθεί το τρίγωνο, χρησιμοποιώντας τη λεκτική έκφραση «να το βάλουμε εδώ» έδειχνε με το δείκτη του δεξιού του χεριού την τοποθεσία. Εικόνα 1: Δεικτική χειρονομία για τη λέξη «αυτό» Όμοια και το παιδί 2 κάθε φορά που επιθυμούσε να δηλώσει γεωμετρικά στοιχεία ή χωρικές σχέσεις τέντωνε το δεξί του χέρι και με τον δείκτη του δήλωνε το σχήμα που επιθυμούσε ή την τοποθεσία. Για παράδειγμα, όταν ήθελε να επιλέξει το παραλληλόγραμμο τέντωσε το δεξί του χέρι και με τον δείχτη του χεριού του έδειξε το σχήμα. Πανομοιότυπη ήταν και η χειρονομία του όταν ήθελε να δηλώσει την τοποθεσία του σχήματος. Για να εξηγήσει τη θέση που ήθελε να τοποθετήσει το παραλληλόγραμμο λέγοντας «πρέπει να το βάλεις εδώ» τέντωσε το δεξί του χέρι και με το δείκτη του χεριού του δήλωσε τη θέση. Εικόνα 2: Δεικτική χειρονομία για τη φράση «πρέπει να το βάλεις εδώ» Συνεπώς, θα μπορούσε να υπογραμμιστεί ότι η χρήση των δεικτικών χειρονομιών που παράχθηκαν αποτελούσαν ένα μέσο έκφρασης της αντιληπτικής κατανόησης των παιδιών. Πίνακας 1: Eικονικές χειρονομίες Παιδιού 1 26

7 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Έννοια Εικόνα Περιγραφή χειρονομίας «Στρίβω» Αφού τοποθέτησε τις παλάμες του τη μια πίσω από την άλλη έκανε μια περιστροφή «Φέρεις στα αριστερά» Αφού τοποθετεί τις παλάμες οριζόντια την μια απεναντι από την άλλη, τις μετακινάει συνεχώς αριστερά. πρός τα Σημαντικό ήταν και το ποσοστό των εικονικώνν χειρονομιών που παράχθηκαν ιδιαίτερα από το μεγαλύτερο παιδί (παιδί 1). Παρόλα αυτά και τα δύο παιδιά χρησιμοποιούσαν εικονικές χειρονομίες, με στόχο να αναπαράγουν δεξιότητες και γνώσεις που εμπίπτουν περισσότερο στη λειτουργική κατανόηση του σχήματος και αναφέρονται σε γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, όπως είναι η περιστροφή και η μετατόπιση. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, όταν το παιδί 1 έλεγε την φράση «να το στρίψεις» αμέσως τοποθετούσε τις παλάμες του την μια πίσω από την άλλη και έκανε περιστροφή. Όμοια και στον γεωμετρικό μετασχηματισμό της μετατόπισης, χρησιμοποίησε εικονική χειρονομία. Συγκεκριμένα, άνοιξε τις παλάμες του και αφού τις τοποθέτησε απέναντι, τις μετακινούσε συνεχώς προς τα αριστερά, χρησιμοποιώντας παράλληλα τη λεκτική έκφραση «να το φέρεις αριστερά» Σημαντικές, αλλά με μικρότερο βαθμό συχνότητας, ήταν και οι εικονικές χειρονομίες του παιδιού 2 (πίνακας 2). Για παράδειγμα, όταν το παιδί 2 ζήτησε από την ερευνήτρια να πάρει το εργαλείο περιστροφής, για να το εξηγήσει καλύτερα έφερε κοντά στην οθόνη του 27

8 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου υπολογιστή τον δείχτη του δεξιού του χεριού και έκανε κυκλικές κινήσεις, όμοιες με αυτές του συγκεκριμένου εργαλείου λέγοντας παράλληλα, «πρέπει να το βάλεις εκεί». Πίνακας 2: Εικονικές χειρονομίες Παιδιού 2 Έννοια Εικόνα Περιγραφή χειρονομίας Εργαλείο περιστροφής Με τον δείκτη του δεξιού του χεριού κάνει μια κυκλική κίνηση. Πίνακας 3: Επαναλαμβανόμενες χειρονομίες Παιδιού 1 28

9 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Έννοια Στρίβω Εικόνα Περιγραφή χειρονομίας Αφού τοποθέτησε τις παλάμες τις τη μια πίσω από την άλλη, κάνει μια περιστροφή.τη χειρονομία την επαναλαμβάνει μέχρι να φτάσει το σχήμα στην σωστή θέση.. Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένωνν φανερώνει αρκετά παραδείγματα όπου το παιδί 1 χρησιμοποιεί και επαναλαμβανόμενες χειρονομίες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όταν το παιδί είπε στην ερευνήτρια «να το στρίψεις», τοποθέτησε τις παλάμες του την μία πίσω από την άλλη κάνοντας περιστροφή. Όταν η ερευνήτρια στην συνέχεια το ρώτησε αν είναι σωστή η θέση του σχήματος, το παιδί της απάντησε «όχι, να το στρίψεις» κάνοντας την ίδια χειρονομία και επαναλαμβάνοντας την συνεχώς, μέχρι να φτάσει το σχήμα στην σωστή του θέση. Ωστόσο οι επαναλαμβανόμενες χειρονομίες είναι εμφανείς μόνο στην περίπτωση του παιδιού 1 και όχι στο παιδί 2, προκαλώντας πολλά ερευνητικά ερωτήματα για την απουσία αυτή. Ένας από τους διερευνηθείς στόχους ήταν και η σχέση μεταξύ ομιλίας και χειρονομιών. Ωστόσο η ανάλυση των δεδομένων παρουσίασε το μεγαλύτερο ποσοστό των χειρονομιών και στα δύο παιδιά να μεταβιβάζει ίδιο νόημα με την ομιλία (Παιδί 1: 67%, Παιδί 2: 54). Παρόλα αυτά,, εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στις συχνότητες εμφάνισης των υπόλοιπων κατηγοριών ανάμεσαα στα δύο παιδιά. Ενώ το ποσοστό αναντιστοιχίας(εμπλουτισμού, σύγκρουσης, αντικατάστασης) ανάμεσα στη γλώσσα και στη χειρονομία στο μεγαλύτερο παιδί (παιδί 1) μόλις που αγγίζει το 33%, στην περίπτωση του μικρότερου(παιδί 2) πλησιάζει το 50% (46%), φτάνοντας περίπου τα επίπεδα της αντιστοίχισης γλώσσας-χειρονομίας.. Ειδικότερα, ενώ στο παιδί 1 παρατηρήθηκε ένα μικρό ποσοστό (10%) αντικατάσταση της λεκτικής έκφρασης από τις χειρονομίες, το ποσοστό αυτό στο παιδί 2 ανέρχεται στο 31 %. Ωστόσο και στα δύο παιδιά το ποσοστό 29

10 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου εμπλουτισμού της ομιλίας από τη γλώσσα παραμένει στα ίδια όρια του 15%. Ως εκ τούτου, το παιδί 2 δεν εμφανίζει κανένα είδος σύγκρουσης λεκτικών και μη λεκτικών εκφράσεων, σε αντίθεση με το παιδί 1 του οποίου η συχνότητα εμφάνισης της συγκεκριμένης κατηγορίας αγγίζει το 8%. Διάγραμμα 3: Ανάλυση σχέσης γλώσσας και χειρονομιών Παιδιού 1 Σχέση Γλώσσας και Χειρονομίας Παιδιού 1 Αντιστοίχιση Αντικατάσταση Σύγκρουση Εμπλουτισμός 8% 10% 15% 67% Διάγραμμα 4: Ανάλυση σχέσης γλώσσας και χειρονομιών Παιδιού 2 Σχέση Γλώσσας & Χειρονομιών Παιδιού 2 Αντιστοίχιση Αντικατάσταση Σύγκρουση Εμπλουτισμός 0% 15% 31% 54% Πίνακας 4: Σχέση χειρονομιών-ομιλίας Παιδιού 1 30

11 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 1) Αντικατάσταση ομιλίας από χειρονομίες 2) Σύγκρουση ομιλίας-χειρονομία. 3)Αντιστοίχισης ομιλίας - χειρονομίας 4) Εμπλουτισμ μός ομιλίας από χειρονομίες "Κάτω" (το δείχνει με χειρονομία) "Να το φέρεις στα δεξιά"(ενώ δείχνει στα αριστερά) "Να το στρίψεις" (κάνει την κινηση) «Ακόμη μια φορά» Όσον αφορά το παιδί 1 όπως έχει άλλωστε προαναφερθεί δεν ήταν λίγες οι φορές που οι χειρονομίες του ταυτίζονταν με την ομιλία. Όπως για παράδειγμα, όταν στις λεκτικές του οδηγίες έκανε αναφορά στην περιστροφή με τη φράση «να το στρίψεις» συνόδευσε τη φράση αυτή με χειρονομία που μεταβίβαζε ακριβώς το ίδιο νόημα, τοποθετώντας τις παλάμες του την μία απέναντι από την άλλη και εκτελώντας με αυτό τον τρόπο μια περιστροφή. Παρόλα αυτά, η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων φανέρωσε και την ύπαρξη αντικατάσταση της ομιλίας με χειρονομία, όπως έγινε φανερό στην περίπτωση που το παιδί θέλοντας να εξηγήσει στην ερευνήτρια να φέρει κάτω το σχήμα δεν χρησιμοποίησε την ομιλία, αλλά μεταβίβασε το μήνυμα της οδηγίας με χειρονομία, ενώνοντας τις δύο του παλάμες και μετακινώντας τις προς τα κάτω. Η κατηγορία της σύγκρουσης ομιλίας-χειρονομίας έγινε αρκετά εμφανής στην περίπτωση μόνο του παιδιού 1 όπου αν και το παιδί έδινε οδηγίες στην ερευνήτρια για το που θα τοποθετήσει το σχήμα που επέλεξε, λέγοντας «να το στρίψεις στα δεξιά», έφερεε τις παλάμες απέναντι την μια από την άλλη και τις μετακινούσε προς τα αριστερά και όχι προς τα δεξιά. Τέλος, η πολυδιάστατη σχέση της ομιλίας και της χειρονομίας στην περίπτωση του παιδιού 1 ανέδειξε και τη σχέση εμπλουτισμού ομιλίας- χειρονομιών. Συγκεκριμένα, όταν το παιδί 1 είπε στην ερευνήτρια «ακόμα μια φορά» (υπονοώντας την επανάληψη της περιστροφής του σχήματος) ) φρόντισε να διευκρινίσει το λεκτικό του μήνυμα,, τοποθετώντας τις παλάμες τη μια πίσω από την άλλη και εκτελώντας μια περιστροφή. Πίνακας 5: Σχέση χειρονομιών-ομιλίας Παιδιού 2 31

12 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 1)Αντιστοίχηση ομιλίας και χειρονομίας 2) Αντικατάσταση της ομιλίας από χειρονομίες. 3) Εμπλουτισμός ομιλίας από χειρονομίες «Eδώ» Δείχνει το τραπέζιο «Αυτό βοηθάει να κάμει έτσι» Όπως και στο παιδί 1 έτσι και στο παιδί 2, η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν φανερώνει μεγάλα ποσοστά συχνότητας της ταύτισης της ομιλίας από την χειρονομία. Ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει αυτήν την κατηγορία είναι όταν το παιδί 2 είπε στην ερευνήτρια «τοο χωρεί ανάποδα» αναπαράστησε τη λεκτική του φράση με χειρονομία, βάζοντας τον αντίχειρα και το δείκτη του δεξιού του χεριού απέναντι και γυρίζοντας ανάποδα το χέρι του. Όσον αφορά την κατηγορία αντικατάσταση της ομιλίας από τη χειρονομία, η κατηγορία αυτή στο παιδί 2 παρουσιάστηκε στην περίπτωση που το παιδί επέλεξε να δηλώσει το σχήμα που επιθυμούσε να πάρει, δείχνοντας με το δείκτη του δεξιού του χεριού το τραπέζιο και αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε λεκτική έκφραση. Ένα παράδειγμα που επιβεβαιώνει την κατηγορία εμπλουτισμού στο παιδί 2, είναι όταν στην προσπάθεια του να ορίσει το ρόλο του εργαλείου περιστροφής εμπλούτισε τη λεκτική του έκφραση «αυτόό βοηθάει να κάμει έτσι» με χειρονομία, αφού ένωσε τον δείχτη και τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού και τα έστριψε προς τα δεξιά ( αντιγράφοντας την κίνηση που έκανε το εργαλείο). Πίνακας 6: Χειρονομίες και μαθηματικές έννοιες περιστροφής και μετατόπισης 32

13 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Στρίβω Στρίβω (με την έννοια του μετακινώ) Ο σημαντικός ρόλος των χειρονομιών στη μεταβίβαση του μαθηματικού νοήματος και ιδιαίτερα στην προσχολική ηλικία, όπου η γλώσσα θεωρείται ακόμη φτωχή ως προς τον πλούτο των λέξεων που τα παιδιά έχουν κατακτήσει στην ηλικία αυτή, έγινε αρκετά εμφανής στην περίπτωση του παιδιού 1. Ενώ πολλές φορές αναφερόταν με τη λέξη στρίβω στην μετατόπιση του σχήματος, η παραγωγή της χειρονομίας έδινε το πραγματικό νόημα που επιθυμούσε. Για παράδειγμα, όταν έδινε την οδηγία στην ερευνήτρια «ναα το στρίψεις» τοποθετούσε τις παλάμες την μια μπροστά από την άλλη και έκανε περιστροφή. Ωστόσο χρησιμοποιούσε και την ίδια έννοια (στρίβω) λεκτικά όταν ήθελε να μετατοπίσει το σχήμα. Συγκεκριμένα, ενώ έλεγε στην ερευνήτρια «να το στρίψεις στα αριστερά», η εικονική χειρονομία που χρησιμοποιούσε αναπαριστούσε τη μετατόπιση του σχήματος και όχι την περιστροφή(άνοιγε τις παλάμες της τοποθετώντας τις δίπλα- δίπλα και τις μετακινούσε στα δεξιά). Εν τούτοις, η αναντιστοιχία αυτή υποχωρούσε όσο περνούσε ο χρόνος του παιχνιδιού. Συμπεράσματα Η έρευνα αυτή μελέτησεε την παραγωγή χειρονομιών από δύο παιδιά διαφορετικής ηλικίας 3,5 και 5 χρονώνν καθώς αλληλεπιδρούσαν με ένα ψηφιακό παιχνίδι σύνθεσης γεωμετρικών σχημάτων. Μέσα από την παρατήρηση προέκυψαν στοιχεία σχετικά με το εύρος και την κατηγοριοποίηση των μαθηματικών χειρονομιών, της σχέση τους με τη γλώσσα, αλλά και το ρόλο τους στην μαθηματική κατανόηση. Τόσο το παιδί μικρότερης ηλικίας, όσο και το μεγαλύτερο χρησιμοποίησαν χειρονομίες σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού με τις δεικτικές χειρονομίες και εικονικές χειρονομίες να αποτελούν τις πρώτες επιλογές και για τους δύο, για τη μεταβίβαση του νοήματος τους. Ωστόσο, τα δύο παιδιά παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς την συχνότητα εμφάνισης των κατηγοριών. Ειδικότερα, οι δεικτικές χειρονομίες του παιδιού των 3,5 χρονών καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των χειρονομιών του, υπερβαίνοντας κατά πολύ το 50% του ποσοστού των παραχθέντωνν χειρονομιών, ενώ οι εικονικές χειρονομίες του, που αντικατόπτριζαν τροποποιήσεις που εμπίπτουν στη λειτουργική κατανόηση, παραμένουν 33

14 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο παιδί παρουσιάζει ίσα ποσοστά δεικτικών και εικονικών χειρονομιών. Αυτή η σημαντική διαφορά ίσως να οφείλεται στα διαφορετικά στάδια γεωμετρικής κατανόησης που βρίσκονται τα δύο παιδιά. Σύμφωνα με τους Cook και Goldin-Meadow (2006), τα παιδιά που είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο κατάκτησης ενός έργου παράγουν χειρονομίες που διαφέρουν από τις χειρονομίες που παράγονται σε ένα μη μεταβατικό στάδιο. Σε σχέση με την πολυδιάστατη σχέση των δύο αγωγών, γλώσσας και χειρονομιών, η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει τα ευρήματα παλαιότερων ερευνών (Elia, et al.,2011), που υποστηρίζουν ότι η σχέση αυτή παρουσιάζεται με τρεις τρόπους, όπως είναι η ταύτιση γλώσσας και χειρονομίας, αντικατάστασης γλώσσας από χειρονομία και τέλος, σύγκρουσης γλώσσας και χειρονομίας. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή, όπως παρουσιάστηκε και στα αποτελέσματα, τα δύο παιδιά παρουσιάζουν διαφορές ως προς τις συχνότητες εμφάνισης της κάθε κατηγορίας. Ενώ το μεγαλύτερο παιδί εμφανίζει μεγάλα ποσοστά αντιστοίχισης του νοήματος που μεταβιβάζεται από τη γλώσσα και την χειρονομία, το μικρότερο παρουσιάζει περίπου ίσα ποσοστά αντιστοίχισης και μη αντιστοίχισης γλωσσικού νοήματος και χειρονομιών, προκαλώντας πολλά ερευνητικά ερωτήματα. Μία πιθανή εξήγηση θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι το μικρότερο παιδί βρίσκεται ακόμη σε μια διαδικασία κατάκτησης της έννοιας, η οποία χαρακτηρίζεται από μια γνωστική αστάθεια. Παρόλα αυτά, η αναντιστοιχία αυτή είναι πολύ σημαντική για τη γνωστική εξέλιξη του παιδιού (Goldin-Meadow, 2000). Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και τα δύο παιδιά παρουσιάζουν ίσα ποσοστά εμπλουτισμού γλώσσας από χειρονομία. Σύμφωνα με τους Goldin-Meadow (2003), αυτό το είδος κατηγορίας, όπως επίσης και όλες οι κατηγορίες της μη αντιστοίχισης της γλώσσας και της χειρονομίας, αποτελούν για τα παιδιά δείκτες ετοιμότητας για μάθηση. Ενδιαφέρον προκάλεσε η συμβολή της χειρονομίας στην περίπτωση που ενώ η λεκτική έκφραση παρουσίαζε αδυναμίες ως προς τον διαχωρισμό μαθηματικών εννοιών, η χειρονομία είχε διευκρινιστικό ρόλο. Συγκεκριμένα, ενώ το παιδί 1 κατά τη διάρκεια της μαθηματικής δραστηριότητας ταύτιζε λεκτικά τους δύο γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, οι διαφοροποιημένες χειρονομίες για τον κάθε μετασχηματισμό έκαναν φανερό ότι η σύγχυση αυτή δεν οφειλόταν σε ανεπαρκείς γνώσεις της γεωμετρικής κατανόησης, αλλά στο φτωχό μαθηματικό λεξιλόγιο. Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για να επιστήσουμε την προσοχή των εκπαιδευτικών και ειδικότερα των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευση στις μη λεκτικές εκφράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια αξιολόγησης της μαθηματικής γνώσης. Η άποψη αυτή βρίσκει σύμφωνους και άλλους ερευνητές (Hebert and Pierce, 2007), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εάν οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίσουν τις χειρονομίες όπως αντιμετωπίζουν και τις λέξεις, τότε θα έχουν μια ολοκληρωμένη και ακριβή κατανόηση της εξέλιξης των μαθητών τους. Η ανάλυση των χειρονομιών μπορεί να θεωρηθεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα από το οποίο μπορούν να κερδίσουν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι ερευνητές της μαθηματικής παιδείας εφόσον συμπεριληφθεί στο διδακτικό και ερευνητικό ρεπερτόριο τους, αντίστοιχα. 34

15 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Παρόλα αυτά, η παρούσα έρευνα ασχολήθηκε με την παρατήρηση και την ανάλυση των χειρονομιών μόνο δύο παιδιών προσχολικής ηλικίας, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιήθηκε οποιοδήποτε εργαλείο με απώτερο στόχο τη διερεύνηση και την ποσοτική ανάλυση της αντιληπτικής και λειτουργικής κατανόησης των παιδιών. Θα είχε μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον η διεκπεραίωση μιας ερευνητικής δραστηριότητας, που θα εξέταζε τις χειρονομίες μεγαλύτερου πληθυσμού παιδιών προσχολικής ηλικίας και θα εντόπιζε τις διαφορές ως προς τις χειρονομίες παιδιών διαφορετικής ηλικίας στα διαφορετικά είδη κατανόησης στο νηπιαγωγείο. Αναφορές Alibali, M. W., Kita, S., and Young, A. (2000). Gesture and the process of speech production: We think, therefore we gesture. Language and cognitive processes, 15: Church, R. B., and Goldin-Meadow, S. (1986). The mismatch between gesture and speech as an index of transitional knowledge. Cognition, 23: Cook, S. W., and Goldin-Meadow, S. (2006) The role of gesture in learning: Do children use their hands to change their minds? Journal of Cognition & Development, 7(2): Cook, S. W., Mitchell, Z., and Goldin-Meadow, S. (2008). Gesturing makes learning last. Cognition, 106: Duval, R. (1999). Representation, vision and visualization: Cognitive functions in mathematical thinking. Basic Issues for learning. Retrieved from ERIC ED Elia, I., Gagatsis, A., Michael, P., Georgiou, A., and Van den Heuvel-Panhuizen, M. (2011). Kindergartners use of gestures in the generation and communication of spatial thinking. The 7th Conference of the European Society for Research in Mathematics Education: Working Group 13: Rzeszów, Poland: ERME. Flevares, L. M., and Perry, M. (2001). How many do you see? The use of nonspoken representations in first-grade mathematics lessons. Journal of Educational Psychology, 93: Goldin-Meadow, S. (2000). The Importance of Gesture to Researchers and Learners. Child Development, 71,( 1): Goldin-Meadow, S. (2003). Hearing gestures: How our hands help us think. Chicago: Chicago University Press. Herbert, S., and Pierce, R. (2007). Video evidence: What gestures tell us about students' understanding of rate of change. In J. M. Watson, & K. Beswick (Eds.), Mathematics: Essential research, essential practise: Proceedings of the 30th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia.(pp ). Hobart: MERGA. 35

16 12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Kim, M., Roth, W.M., and Thom, J. (2011) Children's gestures and the embodied knowledge of geometry. International Journal of Science and Mathematics Education, 9, Kita, S., and Ozyurek, A. (2003). What does cross-linguistic variation in semantic coordination of speech and gesture reveal? Evidence for an interface representation of spatial thinking and speaking. Journal of Memory and Language, 48, Krauss, R. M. (1998). Why do we gesture when we speak? Current Directions in Psychological Science, 7: McNeill, D. (1992) Hand and mind: What gestures reveal about thought. Chicago: The University of Chicago Press. National Research Council (2009). Mathematics learning in early childhood: Paths toward excellence and equity. Washington, DC: The National Academies Press. Parrill, F., and Sweetser, E. (2004). What we mean by meaning.gesture, 4: Sarama, J., and Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. New York: Routledge. Singer, M., and Goldin-Meadow, S. (2005). Children learn when their teacher s gestures and speech differ. Psychological Science, 16(2):

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κυριακούλλα Ευαγγέλου 1 & Ιλιάδα Ηλία 2 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kevang01@ucy.ac.cy 1, iliada@ucy.ac.cy 2 Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΤΟΝ Πετρίδου Ανδρούλλα, Ηλία Ιλιάδα, Γαγάτσης Αθανάσιος Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου apetri02@ucy.ac.cy;

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά

Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Έρευνες με χρήση φορητής μάθησης στα Μαθηματικά Οι Drigas & Pappas (2015) κάνουν μια ανασκόπιση των ερευνών της φορητής μάθησης στα Μαθηματικά. Με βάση την ιδέα της ενσωμάτωσης της κινητής μάθησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 8: Επίλυση προβλήματος Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση

Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Χωρικές σχέσεις και Γεωμετρικές Έννοιες στην Προσχολική Εκπαίδευση Ενότητα 6: Γεωμετρικά σχήματα και μεγέθη δύο και τριών διαστάσεων Δημήτρης Χασάπης Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ I.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ I. Γεωμετρία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΛ I. Εισαγωγή Η διδασκαλία της Γεωμετρίας στην Α Λυκείου εστιάζει στο πέρασμα από τον εμπειρικό στο θεωρητικό τρόπο σκέψης, με ιδιαίτερη έμφαση στη μαθηματική απόδειξη. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α και Β Ενιαίου Λυκείου» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr

ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ. ΤΕΙ Αθήνας & 2ης Περιφ. Νομαρχίας Αθήνας, e-mail : kapelou@rhodes.aegean.gr 95 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (NCTM & ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΠΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΕΙ Αθήνας &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Μ. Καλδρυμίδου, Ε. Μορόγλου Π. Τ. Ν. - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων mkaldrim@uoi.gr, manmo@otenet.gr Στην εργασία αυτή επιχειρείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης

Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με νοητική ανεπάρκεια μέσα από το παιχνίδι με τους συνομηλίκους τους: ένα πιλοτικό πρόγραμμα παρέμβασης Γ. Μπάρμπας Ε. Γκιργκινούδη θεωρητικό πλαίσιο βασικός πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση: Εκπαιδευτικά εικονικά περιβάλλοντα και κόσμοι Αναστάσιος Μικρόπουλος Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Τεχνολογίες μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας Οι εννοιολογικοί χάρτες και οι εφαρμογές τους στη διδασκαλία με τη βοήθεια της τεχνολογίας Τι είναι γνώση; Για τη γνώση δεν υπάρχει ένας και μοναδικός συμφωνημένος ορισμός. Κατά έναν ορισμό είναι η θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας

Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία. Στόχος έρευνας Προτιμήσεις εκπαιδευτικών στην επίλυση προβλημάτων με συμμετρία Πουλιτσίδου Νιόβη- Χριστίνα Τζιρτζιγάνης Βασίλειος Φωκάς Δημήτριος Στόχος έρευνας Να διερευνηθούν οι παράγοντες, που επηρεάζουν την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του γεωμετρικού σχήματος στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Μιχαήλ Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο ρόλος του γεωμετρικού σχήματος στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος. Μιχαήλ Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου Ο ρόλος του γεωμετρικού σχήματος στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος Μιχαήλ Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται ο ρόλος του γεωμετρικού σχήματος στην επίλυση μαθηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Υπολογιστές: Μια μελέτη περίπτωσης με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την έννοια της ταξινόμησης

Μαθηματικά και Υπολογιστές: Μια μελέτη περίπτωσης με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την έννοια της ταξινόμησης Μαθηματικά και Υπολογιστές: Μια μελέτη περίπτωσης με παιδιά προσχολικής ηλικίας για την έννοια της ταξινόμησης Α.Φιλιππίδη, Μ. Παρίση, Α. Τζαβάρα, Κ. Ζαχάρος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική. Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών

O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική. Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών O μετασχηματισμός μιας «διαθεματικής» δραστηριότητας σε μαθηματική Δέσποινα Πόταρη Πανεπιστήμιο Πατρών Η έννοια της δραστηριότητας Δραστηριότητα είναι κάθε ανθρώπινη δράση που έχει ένα κίνητρο και ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΜΑΘΗΜΑ: Ψυχολογία της συμπεριφοράς ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη επικοινωνίας στα παιδιά ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Αικ. Αντωνοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Νοέμβρης Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος

Εννοιολογική χαρτογράφηση. Τ. Α. Μικρόπουλος Εννοιολογική χαρτογράφηση Τ. Α. Μικρόπουλος Οργάνωση γνώσης Η οργάνωση και η αναπαράσταση της γνώσης αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την οικοδόμηση νέας γνώσης. Η οργάνωση των εννοιών που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Διερεύνηση σχημάτων και χώρου Γ2.1 Ονομάζουν και κατασκευάζουν σημεία, ευθύγραμμα τμήματα, ημιευθείες, ευθείες και διάφορα είδη γραμμών (καμπύλες, ευθείες, τεθλασμένες)

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Το Εκπαιδευτικό Υλικό 1 στη σχέση Διδακτικής Μαθηματικών και Μαθηματικής Εκπαίδευσης Χρυσάνθη Σκουμπουρδή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, kara@aegean.gr Η προσπάθεια περιγραφής και αξιολόγησης της σχέσης της Διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 2: Η ανάπτυξη της σκέψης του παιδιού Η γνωστική-εξελικτική θεωρία του J. Piaget Μέρος Ι Θέματα διάλεξης Νοημοσύνη Ανάπτυξη Μάθηση Οι κύριοι παράγοντες που ορίζουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος.

Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Ενότητα 2 Γραμμικά Συστήματα Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να επιλύουμε και να διερευνούμε γραμμικά συστήματα. Να ορίζουμε την έννοια του συμβιβαστού και ομογενούς συστήματος. Να ερμηνεύουμε γραφικά τη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά για Διδασκαλία III

Μαθηματικά για Διδασκαλία III Μαθηματικά για Διδασκαλία III Μαριάννα Τζεκάκη Απαραίτητα στον εκπαιδευτικό Μαθηματικό περιεχόμενο γνώση Ζητήματα των στόχων της διδασκαλίας των μαθηματικών μάθησης και του σχετικού μαθηματικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης

Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης Γνωστική Ανάπτυξη Ενότητα 6: Κοινωνικο-Πολιτισμικές Θεωρίες Μάθησης Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των επικρατέστερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τι είναι Μαθηματικά; Ποια είναι η αξία τους καθημερινή ζωή ανάπτυξη λογικής σκέψης αισθητική αξία και διανοητική απόλαυση ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Βαλανίδου Ευτυχία. Διερευνώντας τη δεξιότητα της κατηγοριοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 1. Εισαγωγή

Βαλανίδου Ευτυχία. Διερευνώντας τη δεξιότητα της κατηγοριοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 1. Εισαγωγή Βαλανίδου Ευτυχία Διερευνώντας τη δεξιότητα της κατηγοριοποίησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 1 Εισαγωγή Ένα σηµαντικό αναπτυξιακό επίτευγµα είναι αυτό της δηµιουργίας κατηγοριών (π.χ. καρέκλες, τίγρεις,

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών).

Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών). Μάθημα 5ο Ο πρώτος ηλικιακός κύκλος αφορά μαθητές του νηπιαγωγείου (5-6 χρονών), της Α Δημοτικού (6-7 χρονών) και της Β Δημοτικού (7-8 χρονών). Ο δεύτερος ηλικιακός κύκλος περιλαμβάνει την ηλικιακή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Η Χαρτογραφία σε ένα Κόσμο που Αλλάζει Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016 Χ. Χάρχαρος, Μ. Κάβουρας, Μ. Κόκλα, Ε. Τομαή Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ορίζεται ως η ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Φτιάχνω γεωµετρικά σχήµατα», (Μαθηµατικά Β ηµοτικού) 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα αξιοποιηθούν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο

EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο EDUP-332 Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο Συνάντηση 2 Βασικές πρωτομαθηματικές δεξιότητες: σύγκριση, σειροθέτηση, εκτίμηση Ο Τζέρεμι και η Τζάκι Ο Τζέρεμι και η αδερφή του η Τζάκι συζητούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Πατσιομίτου spatsiomitou@sch.gr. Σενάριο : Μοντελοποίηση ταυτοτήτων σε στατικά και δυναμικά μέσα παραγοντοποίηση πολυωνύμων

Σταυρούλα Πατσιομίτου spatsiomitou@sch.gr. Σενάριο : Μοντελοποίηση ταυτοτήτων σε στατικά και δυναμικά μέσα παραγοντοποίηση πολυωνύμων Σταυρούλα Πατσιομίτου spatsiomitou@sch.gr Τάξη: Γ Γυμνασίου A Λυκείου Μάθημα : Άλγεβρα Διδακτική ενότητα: Αξιοσημείωτες Ταυτότητες, Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων Εισαγωγή Σενάριο : Μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι. Χριστίνα Μισαηλίδου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι. Χριστίνα Μισαηλίδου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ C ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι Χριστίνα Μισαηλίδου Χριστίνα Μισαηλίδου C.Misailidou@primedu.uoa.gr Γραφείο: Ιπποκράτους 20, 3 ος όροφος Ώρες Γραφείου: Τρίτη 13.00-15.30 Παρασκευή 10.00-12.00 Πρακτική Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού έγινε πλέον θεσμός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, αφού διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 5: Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις. Όνομα Καθηγητή: Ζαχαρούλα Σμυρναίου

Τίτλος Μαθήματος: Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 5: Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις. Όνομα Καθηγητή: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Τίτλος Μαθήματος: Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 5: Νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις Όνομα Καθηγητή: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Τμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εκπαιδευτική πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία

1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία 1. Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία Ο διδακτικός σχεδιασμός (instructional design) εμφανίσθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην κατάρτιση την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας;

Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Για τους γονείς και όχι μόνο από το Τι μαθησιακός τύπος είναι το παιδί σας; Ακουστικός, οπτικός ή μήπως σφαιρικός; Ανακαλύψτε ποιος είναι ο μαθησιακός τύπος του παιδιού σας, δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία

Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Εισαγωγή στην ανάπτυξη της έννοιας του αριθμού στην προσχολική ηλικία Ενότητα 1: Εισαγωγή Κωνσταντίνος Π. Χρήστου Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ένα απλό πρόβλημα Η οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου

Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή. Χ.Δαφέρμου Η προσέγγιση του γραπτού λόγου και η γραφή Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να μιλούν? Προσπαθώντας να επικοινωνήσουν Πώς μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν? Μαθαίνoυν να γράφουν γράφοντας Η γραφή λύνει προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σέργιος Σεργίου Λάμπρος Στεφάνου ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 16 ο Συνέδριο Ε.Ο.Κ. 8-19 Οκτωβρίου 2016 Αξιοποίηση των Δεικτών Επάρκειας Ομαδική Εργασία Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Το ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.

Το ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας. Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Το ανοιχτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα της Νορβηγίας Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Γενικοί Στόχοι Ευέλικτο εκπαιδευτικό σύστημα : Βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ελευθερία στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη στην πρώτη σχολική περίοδο (Νηπιαγωγείο Δημοτικό) μαρία καλδρυμίδου

άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη στην πρώτη σχολική περίοδο (Νηπιαγωγείο Δημοτικό) μαρία καλδρυμίδου άλγεβρα και αλγεβρική σκέψη στην πρώτη σχολική περίοδο (Νηπιαγωγείο Δημοτικό) μαρία καλδρυμίδου κάποια ερωτήματα τι είναι η άλγεβρα; τι περιλαμβάνει η άλγεβρα; ποια η σχέση της με την αριθμητική; γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Μαθηματικών Ρόδος 2017

Επιμόρφωση Μαθηματικών Ρόδος 2017 Επιμόρφωση Μαθηματικών Ρόδος 2017 Διδακτική Ευκλείδειας Γεωμετρίας Διδασκαλία με χρήση Geogebra Δραστηριότητες Κώστας Μαλλιάκας, Μαθηματικός 1 ο Γενικό Λύκειο Ρόδου Βενετόκλειο kmath1967@gmail.com Διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν

Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Επιστημολογικές πεποιθήσεις για τα μαθηματικά και επίδοση σε αριθμητικά έργα με το μηδέν Σοφοκλέους Παρασκευή Πανεπιστήμιο Κύπρου & Φιλίππου Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Σημαντικό μέρος της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες. Γεωμετρικά σχήματα και σώματα

Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες. Γεωμετρικά σχήματα και σώματα Γεωμετρική σκέψη και γεωμετρικές έννοιες Γεωμετρικά σχήματα και σώματα Αφόρμιση Σχεδιάστε 5 τρίγωνα, κάθε ένα από τα οποία διαφέρει από τα άλλα Εξηγείστε ως προς τι διαφέρουν τα τρίγωνά σας Σε τι διαφέρουν;

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ STEPHEN J. PAPE & CHUANG WANG Μάθημα: Ειδικά Θέματα ΔτΜ Διδάσκουσα: Μ. Τζεκάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικοί Χάρτες (Χάρτες Κινούμενων Εικόνων Animations)

Δυναμικοί Χάρτες (Χάρτες Κινούμενων Εικόνων Animations) Ενότητα 9 η Δυναμικοί Χάρτες (Χάρτες Κινούμενων Εικόνων Animations) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Τροχιές μάθησης. learning trajectories. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου. Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών. επ. Κωνσταντίνος Π.

Τροχιές μάθησης. learning trajectories. Διδάσκων: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου. Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών. επ. Κωνσταντίνος Π. Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών Τροχιές μάθησης learning trajectories Διδάσκων: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου επ. Κωνσταντίνος Π. Χρήστου τι είναι η τροχιά μάθησης Η μάθηση των μαθηματικών ακολουθεί μία τροχιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Διεθνών Τάσεων

Έρευνα Διεθνών Τάσεων Έρευνα Διεθνών Τάσεων στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Trends in International Mathematics and Science Study Ξεκίνησε το 1995. Διεξάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013.

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 2000 ΩΣ ΤΟ 2013. Πρακτικές και καινοτομίες στην εκπαίδευση και την έρευνα. Άγγελος Μπέλλος Καθηγητής Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην συγγραφή μιας εργασίας χρησιμοποιούμε μια αρχική σελίδα με τον τίτλο του μεταπτυχιακού, του μαθήματος, το θέμα της εργασίας και τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 7: Παιχνίδι και μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να προσδιοριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τίτλος: Πώς η διαδραστική αφήγηση μιας ιστορίας μπορεί να αυξήσει την κατανόηση της ιστορίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ζυγοπούλου Στεργιανή Mediterranean College-Σχολή Εκπαίδευσης Αγγλική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα