ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων και Αναπτύξεων Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «5Κ ENTERPRISES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» με δ.τ. «5Κ ENTERPRISES A.E.» την επωνυμία «ΣΟΛΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΣΟΛΕ ΑΕ» την επωνυμία «ΣΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙ ΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΟΝΑ ΑΕ» την επωνυμία «Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε.ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΤΕ» την επωνυμία «COTY PRESTIGE HELLAS Ανώνυ μη Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών» με δ.τ. «COTY PRESTIGE HELLAS AE» την επωνυμία «MAGIC OOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» την επωνυμία «AMANTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙ ΚΗ» με δ.τ. «AMANTA A.E.» την επωνυμία «ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Α.Ε.» την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «THE IRST INSURANCE AGENCY» την επωνυμία «MELOSA ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MELOSA A.E.» την επωνυμία «ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪ ΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΝIΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΒΑΓΓΕΛΑ ΤΟΣ Α.Ε.» την επωνυμία «ΕΜΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορι κή Τεχνική και Κατασκευαστική Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΜΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Τ.Κ.Ε» την επωνυμία «NEW STEP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗ ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «SARCO» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ELEGANT A.E.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «Ανώνυμος Εταιρεία Τουριστικών Επιχει ρήσεων και Αναπτύξεων Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυ μος Εταιρεία Τουριστικών Επιχειρήσεων και Αναπτύξεων Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΕ Η ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ» και αριθμό Μητρώου 1717/01ΑΤ/Β/86/982, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: τη χρήση Το από 27/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΚΑΒΕΛΛΑΡΗΣ ΠΑΝΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ με Α.Μ.Ε.Γ Αγία Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (2) Εται επωνυμία «5Κ ENTERPRISES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» με δ.τ. «5Κ ENTERPRISES A.E.». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «5Κ ENTERPRISES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» με δ.τ. «5Κ ENTERPRISES A.E.» και αριθμό Μητρώου 61858/01ΑΤ/Β/06/478, που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού Αττικής: τη χρήση Το από 30/06/2011 πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: α) ΜΠΕΡΤΣΟΥ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού β) ΑΝΑΓΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού α) ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού β) ΚΡΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (3) την επωνυμία «ΣΟΛΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΣΟΛΕ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΛΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» με δ.τ. «ΣΟΛΕ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 30764/01ΑΤ/Β/94/378(2003), που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: τη χρήση Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, (ΟΡΚΩΤΟΣ) με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΑ Αγία Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (4) Εται επωνυμία «ΣΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟ ΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΟΝΑ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 24/11/2011 πρακτικό

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από 24/11/2011 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΟΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΣΟΝΑ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 54215/01ΑΤ/Β/03/156 που εδρεύει στο δήμο Κηφισιάς Αττι κής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Costa Milton John Theo του Μίλτον Κώστα και, της Μαίρης Αικατερίνης Θέο, που γεννήθηκε στο Χαράρε Ζι μπάμπουε, το 1972, κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδός Ωρωπού, αρ. 15, κάτοχο του υπ αριθμ / Αγγλι κού Διαβατηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) Ευαγγελία Ευανθία Στουγιαννίδη του Δημητρίου και της Θεοδώρας Ιωάννου, που γεννήθηκε στο Χαράρε Ζιμπά μπουε, το 1951, κάτοικο Ν. Ερυθραίας Αττικής, οδός Ευαγγε λιστρίας, αρ. 35, κάτοχο του υπ αριθμ. Χ / Δελτίου Ταυτότητας του Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, Μέλος. 3) Ηλία Νικολόπουλο του Γεωργίου και της Αγγελικής, που γεννήθηκε στα Ανώγεια Λακωνίας, το έτος 1952, κάτοικο Αθηνών, οδός Σκουφά αρ. 81, κάτοχο του υπ αριθμ. Μ / Δελτίου Ταυτότητας του ΚΖ Π.Α. Αθηνών, Μέλος. Σχετικά με την εκπροσώπηση της εταιρείας, το Διοικη τικό Συμβούλιο αποφάσισε και ανέθεσε στον Costa Mil ton John Theo (Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλος) την εκπροσώπηση της εταιρείας, έναντι οιουδήποτε και δι οιοδήποτε θέμα που ανάγεται στο σκοπό της εταιρείας, μεταξύ δε των εξουσιών, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων αυτού αναφέρονται όλως ενδεικτικά και τα έξης: Να εκπροσωπεί και να αντιπροσωπεύει, το Διοικητι κό Συμβούλιο της εταιρείας στη Διοίκηση, Διαχείριση και εκπροσώπηση αυτής ενώπιον όλων των Ελληνικών Δικαστηρίων, Πολιτικών, Διοικητικών και Ποινικών, πα ντός βαθμού και δικαιοδοσίας και ενώπιον πάσης άλλης δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής, τελωνειακής και προξενικής αρχής και ενώπιον πάσης αλλοδαπής αρ χής. Ακόμη, όπως εκπροσωπεί την εταιρεία στις πάσης φύσεως σχέσεις αυτής μετά παντός τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ορ γανισμού, τραπέζης κ.λπ., ιδία δε όπως επ ονόματι της εταιρείας ανοίγει, κινεί και κλείνει τραπεζικούς λογα ριασμούς, καταθέτει αποσύρει και εισπράττει χρήμα τα, χρηματόγραφα, μερίσματα, αποδείξεις και τοκο μερίδια υπογράφων πάσαν σχετικήν απόδειξη, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογράφει. τριτεγγυάται και εξοφλεί συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, εκδίδει. οπισθογράφει, και εξοφλεί τραπεζικές επιταγές, αιτείται την προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, εισπράττει το ποσόν της προεξοφλήσεως υπογραφή οιοδήποτε έγγραφο. Συνάπτει οποιεσδήποτε συμβάσεις, με οποιουσδήποτε όρους και συμφωνίες, που αναφέρονται στο σκοπό της εταιρείας μετά τρίτων, τραπεζών κ.λπ. προβαίνει σε αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση των κινητών της εταιρείας. Προσλαμβάνει και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει τα καθήκοντα, τους μισθούς και αμοιβές αυτού. Παρα λαμβάνει και μεταβιβάζει δι οπισθογραφήσεως ή κατ άλλο τρόπο φορτωτικές και εξοφλεί αυτές επ ονόματι της εταιρείας, και γενικά συνομολογεί συμβάσεις και κάνει δηλ;vσεις πάσης φύσεως, με τις οποίες αναλαμ βάνονται υποχρεώσεις, ασκούνται, διατίθενται ή μεταβι βάζονται δικαιώματα σε σχέσεις με τις συναλλαγές της εταιρείας έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, τραπέζης Ελληνικής ή αλλοδαπής, Οργανισμού κ.λ.π.. ενεργεί οτιδήποτε χρειασθεί ενώπιον του ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΑ κλπ., για την σύνδεση τηλεφωνικοί γραμ μών, ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος των γραφείων και των εν γένει εγκαταστάσεων της εταιρείας. Και γενικά όπως έχει πάντα τα υπό του καταστατικού της εταιρείας και του Νόμου απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διοίκηση, εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρείας, των πιο πάνω αρμοδιο τήτων, επαναλαμβάνεται, θεωρουμένων ως ενδεικτικά αναφερθεισών και όχι περιοριστικ;a. Αγία Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (5) Εται επωνυμία «Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΤΕ». Την 08/12/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΑΤΣΑ ΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Ε. ΑΤΣΑΛΗΣ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 52767/01ΑΤ/Β/02/310, που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής: τη χρήση Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1/1 31/12/2011 οι εξής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΣΚΟΤΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ.Ε.Γ Αγία Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2011 Με εντολή Διευθύντριας Α. ΘΕΟΧΑΡΗ (6) Εται επωνυμία «COTY PRESTIGE HELLAS Ανώνυμη Εμπο ρική Εταιρεία Καλλυντικών» με δ.τ. «COTY PRESTIGE HELLAS AE». Την 14/12/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «COTY PRESTIGE HELLAS Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Καλλυ ντικών» με δ.τ. «COTY PRESTIGE HELLAS AE» και αριθμό Μητρώου 48670/01ΑΤ/Β/01/241(2010), που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: τη χρήση Το από 10/11/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκε για τον έλεγχο της επόμενης χρήσης / η ελεγκτική εταιρεία «Baker Tilly Hellas A.E.» με Α.Μ.ΣΟΕΛ 148 και ειδικότερα οι εξής: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΟΡΚΩΤΟΣ) με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΑ Αγία Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2011 κ.α.α. ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ (7) Εται επωνυμία «MAGIC OOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MAGIC OOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και με αριθμό Μητρώου 48932/02/Β/01/90(2009): 2. Το από 28/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές ΛΑΣΑΝΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου, με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου, με αριθμό Μη τρώου Σ.Ο.Ε.Λ Αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORTON A.E. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ» με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ Ο Προϊστάμενος (8) την επωνυμία «AMANTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με δ.τ. «AMANTA A.E.». της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «AMANTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΗ» με δ.τ. «AMANTA A.E.» και με αριθμό Μητρώου 49165/02/Β/01/91: 2. Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΡΑΚΗΣ του Νικολάου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ του Δημητρίου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας «PK Ευρωελε γκτική Α.Ε.» με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ (9) την επωνυμία «ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» με δ.τ. «ΚΑ ΛΑΓΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ» με δ.τ. «ΚΑΛΑΓΙΑ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 34342/02/Β/95/54(2008): για τη χρήση 01/01/ /12/2010. α) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθ μό Μητρώου O.E α) ΖΕΡΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 β) ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με αριθμό Μητρώου O.E (10) την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «THE IRST INSURANCE AGENCY». Ο ΑΝΤIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γ. ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ» με δ.τ. «THE IRST INSURANCE AGENCY» και με αριθμό Μητρώου 42695/02/Β/99/65(2008): α) ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E α) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ με αριθμό Μητρώου O.E β) ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E (11) Εται επωνυμία «MELOSA ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MELOSA A.E.». της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «MELOSA ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΤΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «MELOSA A.E.» και με αριθμό Μητρώου 58746/02/Β/05/62(2006): 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι για τη χρήση 01/01/ /12/ ) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης α) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΣΠΑΤIΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E α) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, με αριθμό Μητρώου O.E (12) την επωνυμία «ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΠΟ ΨΗ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΠΟΨΗ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 47815/02/Β/00/164: α) ΣΟΦΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E α) ΝΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ, με αριθμό Μη τρώου O.E β) ΔΑΜΙΓΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ, με αριθμό Μητρώου O.E (13) Εται επωνυμία «ΝIΚ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩ ΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.».

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NIK. ΒΑΓΓΕ ΛΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Α.Ε.» και με αριθμό Μητρώου 60747/02/ Β/06/57: 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι 2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το οποίο ορίστη καν ορκωτοί ελεγκτές ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου, με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας «PK ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ (14) Εται επωνυμία «ΕΜΚΑ ΕΛΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Τεχνι κή και Κατασκευαστική Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΜΚΑ ΕΛ ΛΑΣ Α.Ε.Τ.Κ.Ε». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΚΑ ΕΛ ΛΑΣ Ανώνυμη Εμπορική Τεχνική και Κατασκευαστική Εταιρεία» με δ.τ. «ΕΜΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Τ.Κ.Ε» και με αριθμό Μητρώου 60745/02/Β/06/55: α) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ, με αριθμό Μητρώ ου O.E α) ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με αριθμό Μη τρώου O.E β) ΜΟΥΡΑΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με αριθμό Μητρώου O.E (15) Εται επωνυμία «NEW STEP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩ ΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «SARCO». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEW STEP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» με δ.τ. «SARCO» και με αριθμό Μητρώου 60715/02/Β/06/53: για τη χρήση 01/01/ /12/2010. α) ΑΝΤΩΝΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΨΥΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E α) ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E β) ΝΤΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, με αριθμό Μητρώου O.E (16) Εται επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑ ΤΩΝ, ΩΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ELEGANT A.E.». Την 08/12/2011 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΛΟ ΓΙΩΝ, ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ELEGANT A.E.» και αριθμό Μητρώου 65045/02/Β/07/114. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι τη χρήση 01/01 31/12/10. 2) Το από 30/06/2011 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης α) ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού 6634.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 β) ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού α) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΣ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φορο τεχνικού. β) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με αριθμό Μητρώου O.E και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX