Η Συμβολή της Βιοτεχνολογίας και της Μοριακής Βιολογίας στην Προστασία και ιαχείριση του Περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Συμβολή της Βιοτεχνολογίας και της Μοριακής Βιολογίας στην Προστασία και ιαχείριση του Περιβάλλοντος"

Transcript

1 Η Συμβολή της Βιοτεχνολογίας και της Μοριακής Βιολογίας στην Προστασία και ιαχείριση του Περιβάλλοντος Δρ Ζήσης Μαμούρης Καθηγητής Γενετικής Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μοριακή Βιολογία και Γενετική Μηχανική: Μελέτη, Ανάλυση, Τροποποίηση του DNA και του RNA Εξαγωγή Ράψιμο Έχουμε τα «εργαλεία» Αντιγραφή Κόψιμο Σήμανση Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βιολογία Βιοτεχνολογία Βιοχημεία Βιομηχανική Χημικές διεργασίες Πληροφορική Μηχανική Χημεία Ο 6ος Μαζικός Αφανισμός Τα γεωλογικά δεδομένα υποδεικνύουν 5 μαζικούς αφανισμούς ειδών Επί του παρόντος είμαστε μάρτυρες του 6ου μαζικού αφανισμού Βασικός υπεύθυνος οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις: Καταστροφές ή/και κατακερματισμός φυσικού περιβάλλοντος Κυνήγι Ταξινομική ομάδα Θηλαστικά Πτηνά Ερπετά Αμφίβια Ψάρια Ασπόνδυλα Φυτά Αριθμός % των ομάδων % των ειδών αφανισμών που χάθηκαν που απειλούνται Αφανισμοί που καταχωρήθηκαν από το 1900 Ο ρυθμός των αφανισμών επιταχύνεται Θερμά σημεία Βιοποικιλότητας περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ενδημικών ειδών, στις οποίες καταγράφεται ταχεία απώλεια ενδιαιτημάτων Μοριακή Οικολογία Η Μοριακή Οικολογία χρησιμοποιεί τεχνικές μοριακής γενετικής για να λύσει προβλήματα οικολογίας, εξέλιξης και συμπεριφοράς, κάτω από το πρίσμα και την προοπτική της διατήρησης της βιοποικιλότητας 1

2 Αναδιπλασιασμός του DNA Λάθη Μοριακοί είκτες Μικρές περιοχές του γονιδιώματος που χρησιμοποιούνται ως δείκτες γενετικής ποικιλομορφίας Είναι χρήσιμοι μόνο όταν είναι πολυμορφικοί στους πληθυσμούς 3 εκατ. πολυμορφικές θέσεις Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) AGTTCGATTGCTCGATAGCACGAT AGTTCAATTGCTTGATAGCACGAT AGTTCGATTGCTTGATAGCTCGAT Repeats AGTTCAATTGCTTGATAGCGCGAT AGTTCAATTGCTTGCTTGCTTGATAGCGCGAT Deletions AGTTCAATTGATAGCGCGAT Γιατί μοριακοί δείκτες; Ενυπάρχουν στα άτομα (δεν μπορούν να χαθούν) Κληρονομήσιμοι (ταυτοποίηση απογόνων) εν καταστρέφεται το δείγμα (δεν απαιτείται θανάτωση του ζώου) Πολλοί διαφορετικοί δείκτες: Ισοένζυμα Αλληλουχίες μιτοχονδριακού (mt( mt) DNA Αλληλουχίες χλωροπλαστικού (cp) DNA Μικροδορυφορικό DNA Αλληλουχίες πυρηνικού DNA Πυρηνικό DNA Εξωπυρηνικό DNA Μικροδορυφορικό DNA Μικροδορυφόροι είναι τόποι όπου μικρές αλληλουχίες DNA επαναλαμβάνονται στη σειρά η μια αμέσως μετά την άλλη. Χρωμόσωμα Y Μικρό χρωμόσωμα cpdna που προσδιορίζει Μιτοχονδριακό Χρωμόσωμα DNA το (mtdna) φύλο ενός Υ ατόμου. Έμβρυα με Το σπέρμα δίνει μόνο χρωμόσωμα γενετικό υλικό Υ γίνονται αρσενικά. και όχι κυτταρικά οργανίδια. Έτσι, η γενετική Έτσι, πληροφορία του όλο το mtdna προέρχεται χρωμοσώματος από Υ το είναι μόνο ωάριο, το οποίο είναι πατρικής μητρικής προέλευσης. προέλευσης. mtdna Polymerase Chain Reaction (PCR) Ability to generate identical high copy number DNAs made possible in the 1970s by recombinant DNA technology (i.e., cloning). Cloning DNA is time consuming and expensive. Probing libraries can be like hunting for a needle in a haystack. PCR, discovered in 1983 by Kary Mullis, enables the amplification (or duplication) of millions of copies of any DNA sequence with known flanking sequences. Requires only simple, inexpensive ingredients and a couple hours. DNA template Primers (anneal to flanking sequences) DNA polymerase dntps Mg 2+ Buffer Can be performed by hand or in a machine called a thermal cycler. 1993: Nobel Prize for Chemistry Hot water bacteria: Thermus aquaticus Taq DNA polymerase Life at High Temperatures by Thomas D. Brock Biotechnology in Yellowstone 1994 Yellowstone Association for Natural Science 2

3 Gel Electrophoresis separates nucleic acids by size Πηκτή Θήκες Vetex Τροφοδοτικό Gel Electrophoresis separates nucleic acids by size DNA or RNA have negative charge. They migrate towards cathode, in "bands" according to mol wt "Loaded" onto gel at anode end. Smaller molecules navigate through the matrix faster Buffer Nucleic acids can be detected by general stains, or... (not sequence specific) DNA ή Γενετικοί είκτες: γενετικοί, πολυμορφικοί τόποι, με περισσότερα του ενός αλληλόμορφα, οι οποίοι είναι δυνατόν να ανιχνευτούν με μοριακή ανάλυση. AFLP: Amplified Fragments Length Polymorphism RFLP: Restriction Fragments Length Polymorphism RAPD: Randomly Amplified Polymorphic DNA SNP: Single Nucleotide Polymorphism SSCP: Single Strand Conformation Polymorphism SSR: Simple Sequence Repeat OLA: Oligonucleotide Ligation Assay VNTR: Variable Number of Tandem Repeat CAPS: Cleaved Amplified Polymorphic Sequence Μοριακοί είκτες Ισοένζυμα Χαμηλός πολυμορφισμός Πιθανή επιλογή Χαμηλή αναλυτική ικανότητα (Αρχικά σε Ανθρώπους, Harris, 1966) Heterozygote Translation Enzyme products Electrophoresis Homozygote Μέθοδος RFLP Βασίζεται στα ένζυμα περιορισμού Μιτοχονδριακό DNA Kb 37 γονίδια 13 mrna Συντηρημένη ομή Σημαντικό Μοριακό Εργαλείο Γρήγορος ρυθμός μετάλλαξης Μητρική κληρονόνιση Απουσία ανασυνδυασμού Γρήγορη διαφοροποίηση Εύκολο στη χρήση 3

4 Ανάλυση MtDNA με χρήση Τεχνική RAPD RFLP Αλληλούχισης (Sequencing) Τεχνική RAPD DNA digestion, ligation, PCR and detection Μικροδορυφόροι (SSR Simple Sequence Repeats) Οι μονάδες επανάληψης είναι συνήθως δι-, τρι-, τετρα-, πεντανουκλεοτίδια 21 Με τη χρήση διαφόρων μικροδορυφορικών τόπων, μπορεί να παραχθεί ένα μοναδικό γενοτυπικό πρότυπο για κάθε άτομο, επιτρέποντας την ατομική ταυτοποίηση SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) Normal Allele (N) Mutated Allele (M) C A A GT T PCR Products Denaturation CG A GC T CA A GTT CAA CGA NN NM MM GCT Polyacrilamide Gel Electrophoresis CGA GTT GCT 4

5 Γιατί ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ μοριακοί δείκτες; Γονιδιώματα πολύ διαφορετικά - Συμπαγή γονιδιώματα: λιγότερο πολυαλληλομορφικοί δείκτες Ποικιλία καταστάσεων - Εξημερωμένοι και Φυσικοί πληθυσμοί διαχωρισμένοι για γενιές: μεγάλη γενετική διαφοροποίηση Ποικιλία τεχνικών για ατομική γενοτύπηση - Φτηνή/ακριβή τεχνικά εύκολη/δύσκολη Ποικιλία πληθυσμιακών καταστάσεων - Πρόσφατοι στενωποί: μικρή ενδοπληθυσμιακή ποικιλότητα ιαφορετικοί τύποι γενετικών δεικτών - Υπερέχοντες, συνυπερέχοντες, δι-, πολύ- αλληλομορφικοί Σωστή επιλογή = γνώση της βιολογίας του είδους Έχει η φαινοτυπική ποικιλότητα πάντα γενετικό υπόβαθρο; Η περίπτωση της κουτσομούρας ( (Mullus barbatus) Η μορφολογική ποικιλότητα δεν συμβαδίζει πάντα με τη γενετική διαφοροποίηση Γενετική ποικιλότητα στο πυρηνικό και το μιτοχονδριακό DNA RAPD mtdna ΜΙΚΡΟ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ DNA (SEQUENCING Μοριακή ταυτοποίηση: Είδη, Άτομα και Φύλο Αντιστοίχιση ατόμων σε πληθυσμούς Ταυτοποίηση υβριδίων μεταξύ ειδών Ταυτοποίηση λείας σε στομάχια θηρευτών Ταυτοποίηση φορέων ασθενειών Ιατροδικαστικές έρευνες σε φυσικούς ζωικούς πληθυσμούς Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών Οικολογία Συμπεριφοράς Προσδιορισμός τύπων ζευγαρώματος Πολυγαμία / Μονογαμία ιμορφισμός και αναλογία φύλου Μοριακή ανίχνευση επιλογής συντρόφου (Π.χ. MHC) ιαμάχες μεταξύ φύλων Εκτίμηση διασποράς των ζώων 5

6 Πληθυσμιακή Γενετική και Εφαρμοσμένη Φυλογεωγραφία Εκτίμηση δομής, δραστικού μεγέθους και κατανομής πληθυσμών και μεταπληθυσμών Γονιδιακή ροή και ρυθμοί μετανάστευσης Προσδιορισμός και ταυτοποίηση μεταναστών Πληθυσμιακές στενωποί Ταξινομικές αποφάσεις Ανίχνευση του μητρικού πληθυσμού εισαγόμενων ειδών Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών Εκτίμηση γενετικής διαφοροποίησης σε μικρούς πληθυσμούς Αιμομικτική κατάπτωση και γενετικό φορτίο Εκτίμηση ανάγκης - επιτυχίας εμπλουτισμών και εισαγωγής ειδών και πληθυσμών Γενετική της αποκατάστασης των ειδών Κρυο-συντήρηση γαμετών, τεχνητή γονιμοποίηση, κλωνοποίηση Χρήση Μοριακών εικτών για Προσδιορισμό των «Μονάδων ιατήρησης» σε Απειλούμενους Φυσικούς Πληθυσμούς TUATARA (Sphenodon) αρχαία σειρά ερπετών Πάνθηρας της Florida Τσίτα (Acinonyx jubatus) Γκρίζος Λύκος Θαλάσσιοι Ελέφαντες 100δες είδη πτηνών 100δες είδη εντόμων..και δυστυχώς ο κατάλογος συνεχώς μεγαλώνει Μοριακά εργαλεία για αποκάλυψη απάτης Γενετική ανάλυση κρέατος φάλαινας ραματική μείωση των πληθυσμών ιεθνείς διαμάχες για την προστασία Ταυτοποίηση είδους με mtdna ανάλυση Παράνομη διακίνηση κρέατος στις παγκόσμιες αγορές Παράνομη διακίνηση ιστών από προστατευόμενα είδη DNA Barcode: Μικρές τυποποιημένες αλληλουχίες που θα βοηθήσουν στη διάκριση των ειδών σε ένα ευρύ φάσμα ζωντανών οργανισμών εν φιλοδοξεί να περιγράψει τα είδη, αλλά να προσδιορίσει τα όριά τους Απελευθερώσεις λαγών εκτροφείου Ανεξέλεγκτες απελευθερώσεις λαγών εκτροφείου Γενετική ρύπανση Απώλεια τοπικής ποικιλομορφίας Ηλύση U A B C M mtdna-rflp ανάλυση: 3 γενετικές ομάδες A B C1 C Ένα στέλεχος του ιού EBHS, διαφορετικό από τα ελληνικά, εισαγόμενο πιθανώς από την Κ. Ευρώπη 6 6

7 ιάκριση διαφόρων φυλών χοίρων 428bp 256bp 172bp Sus scrofa X Sus scrofa domestica Ανεξέλεγκτη εκτροφή αγριόχοιρων Γενετική ρύπανση από εμπλουτισμούς ιατροφική απάτη Πέψη Μ Πέψη Μ Εκτρεφόμενοι χοίροι ΥβρίδιοΑγριόχοιροι Υβρίδιο PCR-RFLP και SSCP ανάλυση του υποδοχέα της μελανοκορτίνης (MC1R) Ταυτοποίηση Φύλου σε Γεράκια ( (Accipiter cooperii) Αρσενικό ZZ Αρσενικό ή Θηλυκό; Ενήλικος Φυλετικός ιμορφισμός Θηλυκό ZW Στα πτηνά η ταυτοποίηση φύλου είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση και διαχείριση των ειδών PCR-SSCP ανάλυση ενός τμήματος 400bp του γονιδίου CHD ιάκριση συγγενών ειδών του γένους Macrolophus mtdna analysis Αδυναμία μελέτης της οικολογίας των αρπακτικών (μετακινήσεις, προτιμήσεις καλλιεργειών, φυτά καταφύγια) που θα βοηθούσε στην ορθολογικότερη διαχείρισή τους. ιατήρηση του του Γκιζανιού Γκιζανιού,, ενδημικού ψαριού της Ρόδου Εξαιτίας ανθρωπογενών παρεμβάσεων θεωρείται απειλούμενο είδος υψηλής προτεραιότητας από την Ε.Ε. Ανάλυση RAPD και λειτουργικών γονιδίων (MHC): Πολύ χαμηλά επίπεδα πολυμορφισμού, αιμομικτική κατάπτωση, κίνδυνος εξαφάνισης Μελέτη της Βιολογίας και της Γενετικής των υπαρχόντων πληθυσμών και διατύπωση διαχειριστικών προτάσεων MHC Α Β Γ M RAPD Ιχνηλασιμότητα των ΓΤΟ Γιατί ο έλεγχος για ΓΤΟ; Νομοθεσία ΗΠΑ: Σήμανση τροφών GM-Free <5% ΓΤ ΕΕ: Σήμανση τροφών ΓΤ εάν >1% ΓΤ Ιαπωνία: Σήμανση τροφών ΓΤ εάν >5% Πως ελέγχουμε για ΓΤΟ PCR: Έλεγχος για παρουσία εισαγόμενου ξένου DNA Υπέρ: σταθερότητα DNA Κατά: Ακριβό, χρονοβόρο ΓΤΟ Θετικό ΓΤΟ αρνητικό ELISA: Έλεγχος παρουσίας πρωτεϊνών από τη γενετική τροποποίηση Υπέρ: Γρήγορο, φθηνό, Κατά: Εξειδίκευση για κάθε φυτό, σταθερότητα πρωτεΐνης Ανάπτυξη και Εφαρμογή Μοριακών εικτών για την Ταυτοποίηση Ειδών Κρέατος στην Αλυσίδα Εμπορίας τους ή πιο απλά: Ιχνηλασιμότητα τροφών 7

8 Ιχνηλασιμότητα τροφών Τροφή (Κονσερβοποιημένη, επεξεργασμένη, ωμή, μαγειρεμένη) Εξαγωγή και απομόνωση DNA Επεξεργασία DNA (PCR, πέψη, ηλεκτροφόρηση, ανάλυση) Η Αναγκαιότητα της Ταυτοποίησης ιατροφικές Κρίσεις (BSE,γρίπη πουλερικών). Νοθεία (ηλιέλαιου, γάλακτος, κρεατοσκευασμάτων). Τροφικές αλλεργίες δηλητηριάσεις. Γ.Τ. τρόφιμα. Αύξηση της ανησυχίας και του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για την σύσταση & ποιότητα των τροφίμων. Απαραίτητη η ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων πιστοποίησης της αυθεντικότητας των συστατικών. Προστασία της υγείας των καταναλωτών, οικονομικοί & θρησκευτικοί λόγοι. Ταυτοποίηση των ειδών που περιέχονται στο αρχικό επεξεργασμένο προϊόν Ενίσχυση επιθυμητών γονιδιακών τόπων των Cyt b,12s b rrna, COI (PCR, universal primers) PCR προϊόντα: Επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος πουλερικών 12S rrna Cyt b Βιοπληροφορική ανάλυση GenBank,BioEdit & REBsite Πέψη με διαφορετικά ένζυμα περιορισμού Ηλεκτροφόρηση και Χρώση (Silver Staining) Καταλληλότερο Ε.Π. Πρότυπα 10 ειδών πουλερικών και 3 θηλαστικών μετά την πέψη του 12S rrna με το AciI. όμοια πρότυπα με το νωπό κρέας Μίγμα κρεάτων & ιατροφική απάτη Τα πρότυπα από τα παριζάκια γαλοπούλας είναι όμοια με αυτά των προϊόντων από κοτόπουλο και όχι με της γαλοπούλας, όπως θα έπρεπε! Λουκάνικο στρουθοκάμηλου Ανάμιξη κρέατος στρουθοκαμήλου με χοιρινό για την παρασκευή λουκάνικου στρουθοκαμήλου χοιρινό στρουθοκάμηλος Πέψη του Cyt b με HaeIII & HinfI στα δείγματα: 1) Κοτόπουλο νωπό, 2) Κοτόπουλο ψητό, 3) Μπιφτέκι κοτόπουλου, 4) Παριζάκι κοτόπουλου, 5) Γαλοπούλα νωπό, 6) Σνίτσελ γαλοπούλας, 7) Παριζάκι γαλοπούλας 1, 8) Παριζάκι γαλοπούλας 2. 8

9 Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον Η βιοτεχνολογία μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων ή στην εφαρμογή βιομηχανικών μεθόδων ή διεργασιών που περιορίζουν την ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος 1. Βιολογική Αποκατάσταση Ηχρήση της μεταβολικής ικανότητας μικροοργανισμών με στόχο την αποκατάσταση και εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών, υδροφόρων και λοιπών οικοσυστημάτων 2. Ανάπτυξη βιομηχανικών διεργασιών Χρήση μικροοργανισμών φιλικών προς το περιβάλλον αντί τοξικών χημικών και γενικά προϊόντων που δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα Τι περιλαμβάνει η βιολογική απορρύπανση Χρήση άγριων στελεχών ή γενετικά τροποποιημένων μικροοργανισμών με ιδιαίτερες ικανότητες διάσπασης υπολειμματικών και ιδιαίτερα τοξικών οργανικών ρύπων 1. Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες 2. Πολυχλωριωμένα ιφαινύλια 3. Πολυχλωριωμένες φαινόλες 4. Γεωργικά Φάρμακα Βακτήρια «δείκτες» ανίχνευση μόλυνσης και ρύπανσης του περιβάλλοντος μικροοργανισμοί ευαίσθητοι σε συγκεκριμένους ρυπαντές Βιοτεχνολογία στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών βιομηχανικών διεργασιών Βιολογική επεξεργασία Υγρών και Στερεών Αποβλήτων Παραγωγή Βιοαιθανόλης, Βιοαερίου Παραγωγή Βιοπλαστικών Βιολογική ανάκτηση μετάλλων Παραγωγή βιολογικών γεωργικών φαρμάκων Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Καλό Απόγευμα ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τι κοινό έχουν όλα τα παραπάνω; Χρησιμοποιούν μικροοργανισμούς ή ένζυμα τους αντί τοξικών χημικών και γενικά προϊόντων που δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY 9

Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών

Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών Γενετική της ιατήρησης επαπειλούμενων ειδών Εκτίμηση γενετικής διαφοροποίησης σε μικρούς πληθυσμούς Αιμομικτική κατάπτωση και γενετικό φορτίο Εκτίμηση ανάγκης - επιτυχίας εμπλουτισμών και εισαγωγής ειδών

Διαβάστε περισσότερα

EΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Εισηγητής Επικ. Καθ. Πουλακάκης Νίκος poulakakis@nhmc.uoc.gr

EΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. Εισηγητής Επικ. Καθ. Πουλακάκης Νίκος poulakakis@nhmc.uoc.gr EΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Εισηγητής Επικ. Καθ. Πουλακάκης Νίκος poulakakis@nhmc.uoc.gr Διαλέξεις Μία φορά την εβδομάδα Τρίτη 14:00-17:00 A.Περιγραφή μαθήματος Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή σε αυτό που σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα

Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Θέματα Γονιδιωματικής, Πρωτεομικής και Βιοτεχνολογίας Γονιδιώματα Το γονιδίωμα περιλαμβάνει τόσο τα γονίδια όσο και τις μη κωδικοποιούσες ακολουθίες DNA. Ο όρος προτάθηκε το 1920 από τον καθηγητή Hans

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ATHERINA BOYERI ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΡΑΪΤΣΕΚ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑ, 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών

Εργαστήριο Γενετικής και Βελτίωσης Φυτών ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες

Μέρος 5 ο. Γονιδιακοί δείκτες Μέρος 5 ο Γονιδιακοί δείκτες R.C. Lewontin 1966 K.B. Mullis 1983 Εισαγωγή στη δασική γενετική Γονιδιακοί δείκτες Όπως είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, η γενετική πληροφορία είναι οργανωµένη πάνω σε µια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ (Alectoris graeca) ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ (Alectoris chukar) ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Η ενδυνάμωση των φυσικών πληθυσμών της πέρδικας στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Τμήμα Βιολογικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Σπύρος Σφενδουράκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Λεόντιος Γ. Κωστρίκης KAΘHΓHTΕΣ Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Νιόβη Σανταμά

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικών Επιστημών. Εισαγωγή. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεώργιος Απιδιανάκης Παντελής Γεωργιάδης Αντώνης Κυρμίζης Χρυσούλα Πιτσούλη Πάρης Α.

Βιολογικών Επιστημών. Εισαγωγή. EΠIKOYPOI KAΘHΓHTEΣ Γεώργιος Απιδιανάκης Παντελής Γεωργιάδης Αντώνης Κυρμίζης Χρυσούλα Πιτσούλη Πάρης Α. Βιολογικών Επιστημών ΠPOEΔPOΣ Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Νιόβη Σανταμά KAΘHΓHTΕΣ Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Ι. Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANAΠΛHPΩTEΣ KAΘHΓHTEΣ Νιόβη Σανταμά Σπύρος Σφενδουράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ρ. Ηλίας Αναστασόπουλος ΛΑΡΙΣΑ 2004 Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1ο ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΟΞΕΑ- ΤΟ DNA....3 Κεφάλαιο 2 ο Τo RNA....8 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

π ø POE PO π ƒ ƒ KA H HT ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE EKTOP Ανδρέας Κωνσταντίνου Νιόβη Σανταμά

π ø POE PO π ƒ ƒ KA H HT ANA HPøTE KA H HTE E IKOYPOI KA H HTE EKTOP Ανδρέας Κωνσταντίνου Νιόβη Σανταμά µèôïôáèîòó appleèûùëìòó POE PO Ανδρέας Κωνσταντίνου π ƒ ƒ Νιόβη Σανταμά KA H HT Κωνσταντίνος Δέλτας Ανδρέας Κωνσταντίνου Λεόντιος Γ. Κωστρίκης ANA HPøTE KA H HTE Νιόβη Σανταμά Σπύρος Σφενδουράκης E IKOYPOI

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

9 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος

9 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος 9 η Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας Περιβάλλοντος Τμήμα Βιολογίας-Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Πρόγραμμα της Συνάντησης Τόμος Περιλήψεων 26-28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ REAL TIME PCR (RT- PCR) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ PCR ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

250.000 750.000 41.000

250.000 750.000 41.000 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 250.000 750.000 41.000 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ : 3,7-4 δισεκατομμύρια έτη Μέγεθος κυττάρου Ολική βιομάζα των ζώων Ανθρώπινα κύτταρα : Μικροοργανισμοί 1 : 10 Βακτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών

Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση και το χαρακτηρισμό μικροοργανισμών Η ανίχνευση και ο χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1

Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ Θεωρία - Εφαρμογές ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ Έπιλογή με βάση: ΔΕΙΚΤΕΣ Φαινοτυπικοί δείκτες Γενετικοί δείκτες Μοριακοί δείκτες (Πρωτεϊνικοί &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟ ΟΡΥΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, BACTROCERA OLEAE ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΒΙΟΔΙΑΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΝΙΤΡΟΦΑΙΝΟΛΗ. Καλλιόπη Τσαγγαρίδου Λεμεσός 2013

Διαβάστε περισσότερα

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

JAMIL A. ALTARAYRAH ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ JAMIL A. ALTARAYRAH Πτυχιούχου Γεωπόνου, Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση αυθεντικότητας προϊόντων κρέατος με μεθόδους DNA: Η περίπτωση νοθείας με κρέας αλόγου Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc PhD

Ανάλυση αυθεντικότητας προϊόντων κρέατος με μεθόδους DNA: Η περίπτωση νοθείας με κρέας αλόγου Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc PhD Ανάλυση αυθεντικότητας προϊόντων κρέατος με μεθόδους DNA: Η περίπτωση νοθείας με κρέας αλόγου Στέλιος Σπανιόλας Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc PhD 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της νοθείας των τροφίμων, τόσο από την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία

Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία Επιτροπή Ερευνών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Τεχνολογική Προοπτική ιερεύνηση στην Κεντρική Μακεδονία Η εξέλιξη των Αγρο-Βιοτεχνολογιών ως το 2015 Οµάδα Εργασίας Καινοτόµες ράσεις ΕΤΠΑ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη. Πτυχίο Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστηµίου Πειραιώς «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ» Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά µε τους Γενετικά Τροποποιηµένους Οργανισµούς και η αντιµετώπισή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αναστασία Γεωργίου Φουρτίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.18 Ενημέρωση με τα στοιχεία από τα ευρήματα της έρευνας για τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ EΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πώς αλλάζουν οι κυτταρικές πληροφορίες Μεταλλάξεις Φυσικοί Μηχανισμοί Μεταφοράς Γονιδίων Μετασχηματισμός Μεταγωγή Επισώματα και Σύζευξη Εσωτερική Mεταφορά Γονιδίων Γενετική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερής γενετική ανάλυση στο. χρωμόσωμα 1 8 του ποντικού για τον. εντοπισμό ενός νέου παθογενετικού. στόχου που προκαλεί θνησιγόνο

Λεπτομερής γενετική ανάλυση στο. χρωμόσωμα 1 8 του ποντικού για τον. εντοπισμό ενός νέου παθογενετικού. στόχου που προκαλεί θνησιγόνο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Λεπτομερής γενετική ανάλυση στο χρωμόσωμα 1 8 του ποντικού για τον εντοπισμό ενός νέου παθογενετικού στόχου που προκαλεί θνησιγόνο νευρολογικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη μεθόδων λύσης βακτηριακών κυττάρων»

«Ανάπτυξη μεθόδων λύσης βακτηριακών κυττάρων» Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας «Ανάπτυξη μεθόδων λύσης βακτηριακών κυττάρων» Δημητριάδης-Γιαννέλης Ι. Κωνσταντίνος Μεταπτυχιακή Μελέτη Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR MICROARRAYS PCR. Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ REAL - TIME PCR PCR Γιώργος Καπαρός Λέκτωρ Μικροβιολογίας MICROARRAYS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Μπορούν περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η διατροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 1. Εισαγωγή Σε έναν κόσμο όπου ο καθένας, για να κάνει τις επιλογές του, είναι απαραίτητο να καταφεύγει καθημερινά σε επιστημονικές πληροφορίες, η αναγκαιότητα παροχής

Διαβάστε περισσότερα