Εγχειρίδιο λογισµικού. GoPal Navigator Έκδοση 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο λογισµικού. GoPal Navigator Έκδοση 5"

Transcript

1 Εγχειρίδιο λογισµικού GPal Navigatr Έκδοση 5

2 GPal Navigatr Έκδοση 5 Πίνακας περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Χαιρετισµός...1 Περιεχόµενο του CD/DVD...1 Προϋποθέσεις συστήµατος...3 Παραδοχές σε αυτό το εγχειρίδιο...4 Συµβουλές και προειδοποιητικές υποδείξεις...4 Σηµαντικές πληροφορίες...5 Εµπορικά σήµατα...5 Cpyright και εγγύηση...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ... 7 Χειρισµός στην προβολή µενού...7 Χειρισµός στην προβολή χάρτη...9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GOPAL Μη αυτόµατη εισαγωγή της διεύθυνσης...11 Εισαγωγή χώρας...11 Εισαγωγή ταχυδροµικού κώδικα ή οικισµού...11 Εισαγωγή οδού...12 Εισαγωγή αριθµού σπιτιού...13 Εισαγωγή λοιπών προορισµών...14 Τελευταίοι οικισµοί...14 Ειδικοί προορισµοί...14 Αγαπηµένα...16 Συντεταγµένες...18 Προορισµός από χάρτη...18 Έναρξη του υπολογισµού της διαδροµής...19 ιαχειριστής διαδροµών...19 Σχεδιασµός διαδροµής...20 Πληροφορίες διαδροµής...22 Αποκλεισµός διαδροµής...24 Εξοµοίωση διαδροµής...25 Έναρξη και απεικόνιση της καθοδήγησης προς τον προορισµό...26 Περισσότερες προβολές...28 Απεικόνιση πυξίδας...28 Προβολή βέλους...29 i

3 Εγχειρίδιο λογισµικού Πληροφορίες ταξιδιού...29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ειδικές ρυθµίσεις για το λογισµικό πλοήγησης...31 Προσαρµογή των επιλογών διαδροµής...33 Προσαρµογή της απεικόνισης...35 Προσαρµογή των ρυθµίσεων γλώσσας...38 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του προγράµµατος...39 Προσαρµογή των ρυθµίσεων της συσκευής...41 Προσαρµογή των ειδικών λειτουργιών...44 Βοηθός ρυθµίσεων...45 Προσαρµογή των ρυθµίσεων του Γρήγορου µενού...45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πρώτη θέση σε λειτουργία...47 Νέα εγκατάσταση και ενηµέρωση του λογισµικού...48 Μεταφορά του υλικού χαρτών και των δεδοµένων ειδικών προορισµών στην κάρτα µνήµης.49 Μεταφορά των δεδοµένων στην εσωτερική µνήµη της συσκευής πλοήγησης...50 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ GOPAL ASSISTANT Εγκατάσταση του λογισµικού GPal Assistant...52 Επιφάνεια εργασίας του GPal Assistant...53 Ρύθµιση γλώσσας χειρισµού...55 Μη αυτόµατες ενέργειες για την ανταλλαγή δεδοµένων...56 Ενέργειες µέσω του Cntent Imprt Wizard...58 ιαχείριση ιχνών GPS...59 Λειτουργίες για τη διαχείριση της συσκευής...60 Μετονοµασία της συσκευής...60 ιαµόρφωση της εξωτερικής κάρτας µνήµης...61 Ψώνια στη θύρα GPal-Shp-Prtal...61 ii

4 GPal Navigatr 5 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Χαιρετισµός Σας καλωσορίζουµε θερµά και σας ευχαριστούµε που αποφανθήκατε υπέρ του κινητού συστήµατος πλοήγησής µας. Ενώ στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µαζί µε τη συσκευή περιγράφονται ο βασικός χειρισµός της συσκευής πλοήγησής σας και πρόσθετες εφαρµογές (όπως ΜΡ3 Player, Picture Viewer, κ.ά.), αυτό το εγχειρίδιο ασχολείται µε τα ακόλουθα θέµατα: Χειρισµός του λογισµικού πλοήγησης Προσαρµογή των ρυθµίσεων Εγκατάσταση του λογισµικού και του υλικού χαρτών Χειρισµός µέσω ακουστικής εισαγωγής (εφόσον αυτή διατίθεται για τη συσκευή σας) Επιπρόσθετα θα λάβετε πληροφορίες σχετικά µε σηµαντικά βήµατα χειρισµού και σηµαντικές λειτουργίες µέσω της λειτουργίας βοήθειας του συστήµατος πλοήγησής σας. Το λογισµικό της κινητής συσκευής πλοήγησής σας υπόκειται σε µία διαρκή διαδικασία ανάπτυξης και µπορεί να ενηµερώνεται µέσω δωρεάν ή πληρωτέων ενηµερώσεων. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο αναφέρονται αποκλειστικά στην έκταση των λειτουργιών κατά τη χρονική στιγµή παράδοσης του συστήµατος πλοήγησής σας. Εάν το λογισµικό και/ή το υλικό τροποποιηθεί και/ή ενηµερωθεί εκ των υστέρων, οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο µπορεί να αποκλίνουν από τα πραγµατικά βήµατα χειρισµού. Σε αυτή την περίπτωση µπορείτε να αναζητήσετε µία επίκαιρη έκδοση αυτού του εγχειριδίου στην περιοχή υποστήριξης της ιστοσελίδας της Medin (www.medin.de/dwnlads), στην οποία θα τεκµηριώνονται οι αλλαγές του χειρισµού. Παρακαλούµε λάβετε υπόψη ότι ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει καταρχήν καµία ευθύνη για απώλειες ή ζηµίες, οι οποίες παρουσιάστηκαν λόγω στοιχείων ή ενδεχοµένως εσφαλµένων πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Περιεχόµενο του CD/DVD Στο παρεχόµενο CD/DVD υπάρχουν όλα τα πακέτα λογισµικού που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήµατος πλοήγησής σας καθώς και αρχεία εγκατάστασης για πρόσθετες εφαρµογές, οι οποίες πρέπει να εγκατασταθούν κατ επιλογήν στη µνήµη της συσκευής πλοήγησής σας ή σε περιβάλλον Windws στον υπολογιστή σας. Όταν εισάγετε το CD/DVD στη µονάδα δίσκου του υπολογιστή σας, θα ανοιχθεί αυτόµατα ένας οδηγός εγκατάστασης, ο οποίος θα σας υποστηρίξει κατά την εγκατάσταση: Ακολουθήστε απλά τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε αυτόµατα τα επιλεγµένα δεδοµένα. Εάν ο οδηγός εγκατάστασης δεν ξεκινήσει αυτόµατα, τότε µπορείτε να εγκαταστήσετε τα απαιτού- µενα δεδοµένα επίσης µη αυτόµατα. Στη συνέχεια θα µάθετε ποια στοιχεία περιέχονται στο CD/DVD και σε ποιον κατάλογο της εξωτερικής κάρτας µνήµης ή της µνήµης Flash της συσκευής πλοήγησής σας θα πρέπει να είναι αποθηκευµένα για να διασφαλίζεται µία λειτουργία χωρίς σφάλµατα. 1

5 Εισαγωγή Στοιχείο Περιγραφή Κατάλογος προορισµού ActiveSync Adbe APD Assistant Installatin License Agreements Manuals Map Regins AUTORUN Αυτό το αρχείο δεν χρειάζεται να αντιγραφεί. readme_ellhni KA.txt Αυτός ο φάκελος περιέχει τα δεδοµένα εγκατάστασης του λογισµικού συγχρονισµού Micrsft ActiveSync. Αυτό το λογισµικό εξυπηρετεί το συγχρονισµό της συσκευής πλοήγησής σας µε έναν υπολογιστή µε Windws. Αυτός ο φάκελος περιέχει τα δεδοµένα εγκατάστασης του Adbe Acrbat Reader. Αυτό το λογισµικό σάς επιτρέπει να ανοίξετε την ψηφιακή έκδοση PDF αυτού του εγχειριδίου σε έναν υπολογιστή µε Windws. Αυτός ο φάκελος περιέχει δεδοµένα για το GPal Assistant. Αυτός ο φάκελος περιέχει τα δεδοµένα εγκατάστασης του GPal Assistant. Αυτός ο φάκελος περιέχει τα δεδοµένα εγκατάστασης του λογισµικού πλοήγησής σας. Σε αυτό το φάκελο βρίσκονται πληροφορίες για τις άδειες χρήσης διάφορων υπηρεσιών. Αυτός ο φάκελος περιέχει εκδόσεις PDF αυτού του εγχειριδίου στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας χρήσης. Αυτός ο φάκελος περιέχει τα δεδοµένα των χαρτών που χρειάζεται το σύστηµα πλοήγησής σας. Αυτή η πληροφορία/εφαρµογή εγκατάστασης φροντίζει ο οδηγός εγκατάστασης, ο οποίος σας υποστηρίζει κατά την εγκατάσταση των στοιχείων του λογισµικού, να ξεκινήσει αµέσως µετά από την εισαγωγή του CD/DVD. Σε αυτό το αρχείο κειµένου θα βρείτε ση- µαντικές πληροφορίες σχετικά µε το περιεχόµενο αυτού του CD/DVD και την εγκατάσταση των διάφορων εφαρµογών που περιέχονται σε αυτό στη γλώσσα της εκάστοτε χώρας χρήσης. Αυτό το πρόγραµµα πρέπει να εγκατασταθεί (µη αυτόµατα ή µε τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης) στον κατάλογο Prgram Files του υπολογιστή σας. Αυτό το πρόγραµµα πρέπει να εγκατασταθεί (µη αυτόµατα ή µε τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης) στον κατάλογο Prgram Files του υπολογιστή σας. Αυτά τα δεδοµένα χρειάζονται αποκλειστικά για την εγκατάσταση του GPal Assistant στον υπολογιστή σας και δεν πρέπει να αντιγραφούν µη αυτόµατα. Αυτά τα δεδοµένα χρειάζονται αποκλειστικά για την εγκατάσταση του GPal Assistant στον υπολογιστή σας και δεν πρέπει να αντιγραφούν µη αυτόµατα. Αυτά τα αρχεία πρέπει να εγκατασταθούν (µη αυτόµατα ή µε τη βοήθεια του GPal Assistant) στον κατάλογο My Flash Disk της εξωτερικής κάρτας µνήµης ή στο φάκελο My Flash Disk > INSTALL της συσκευής πλοήγησής σας. Αυτά τα αρχεία δεν πρέπει να αντιγραφούν. Αυτά τα αρχεία πρέπει να εγκατασταθούν (µη αυτόµατα ή µε τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης) στον κατάλογο Prgram Files > Medin GPal Assistant > Manuals του υπολογιστή σας. Αυτά τα αρχεία πρέπει να εγκατασταθούν (µη αυτόµατα ή µε τη βοήθεια του GPal Assistant) στον κατάλογο MapRegins της εξωτερικής κάρτας µνήµης ή στο φάκελο My Flash Disk της συσκευής πλοήγησής σας. Αυτό το αρχείο δεν χρειάζεται να αντιγραφεί. 2

6 Εισαγωγή Setup Assistant Αυτή η εφαρµογή εκτελείται αυτόµατα µετά από την εισαγωγή του CD/DVD και σας υποστηρίζει κατά την εγκατάσταση των στοιχείων του λογισµικού. Αυτό το αρχείο δεν χρειάζεται να αντιγραφεί. Ανάλογα µε την έκδοση και τον εξοπλισµό του συστήµατος πλοήγησής σας µπορεί κάποιοι από τους παραπάνω φακέλους ή κάποια από τα παραπάνω αρχεία να µην περιέχονται στο CD/DVD σας ή αυτό να περιέχει πρόσθετα δεδοµένα. Θα βρείτε αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά µε τα δεδο- µένα που περιέχει τα παρεχόµενο CD/DVD στο αρχείο readme του CD/DVD. Κατά την παράδοση του συστήµατος πλοήγησής σας, διάφορα στοιχεία, όπως το λειτουργικό σύστηµα και το λογισµικό πλοήγησης, έχουν ήδη προεγκατασταθεί στη συσκευή πλοήγησής σας και/ή στην παρεχόµενη κάρτα µνήµης: Εποµένως µπορείτε να θέσετε το σύστηµα πλοήγησής σας σε λειτουργία αµέσως µετά από την εξαγωγή του από τη συσκευασία, χωρίς να χρειάζεται να διεξάγετε πρόσθετες εγκαταστάσεις. Ωστόσο θα σας συνιστούσαµε να εγκαταστήσετε τις πρόσθετες εφαρµογές όπως το GPal Assistant ή το Adbe Acrbat Reader στον υπολογιστή σας, έτσι ώστε να µπορείτε να εκµεταλλευτείτε τις λειτουργικότητες που αυτές παρέχουν. Εκτός αυτού µπορεί λόγω κάποιας δυσλειτουργίας να χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε εκ των υστέρων διάφορα στοιχεία του λογισµικού για το σύστηµα πλοήγησής σας. Αυτή διαδικασία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5: Μη αυτόµατη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία και στο Κεφάλαιο 6: Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία µε το G- Pal Assistant. Προϋποθέσεις συστήµατος Το κινητό σύστηµα πλοήγησής σας µπορεί να συνδεθεί µε ένα συµβατικό προσωπικό υπολογιστή µε Windws για την (εκ των υστέρων) εγκατάσταση δεδοµένων εφαρµογών, πρόσθετου υλικού χαρτών κ.ά. Για µία επικοινωνία χωρίς σφάλµατα ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις συστήµατος. Υποστηριζόµενα λειτουργικά συστήµατα: Windws 2000 SP4 και άνω, Windws XP & Vista TM Στοιχεία υλικού: σύγχρονη γενιά υπολογιστή, τουλάχιστον 128 MB RAM, τουλάχιστον µία ελεύθερη θύρα USB 1.1. συσκευή ανάγνωσης καρτών SD/MMC προτεινόµενη Απαιτούµενο πρόσθετο λογισµικό: Micrsft ActiveSync (µόνο για Windws 2000/XP) για τη λειτουργία ως κινητή συσκευή µε τον υπολογιστή σας, GPal Assistant για την αυτόµατη µεταφορά δεδοµένων µεταξύ συσκευής πλοήγησης και υπολογιστή (εφόσον απαιτείται). Συµβουλή Εάν εργάζεστε µε το λειτουργικό σύστηµα Micrsft Windws Vista TM, τότε δεν χρειάζεστε το λογισµικό επικοινωνίας ActiveSync. Τα απαραίτητα για τη µεταφορά δεδοµένων αρχεία συστήµατος είναι ήδη ενσωµατωµένα στο λειτουργικό σύστηµα Windws Vista TM κατά την παράδοσή του. Παρακαλούµε συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας µε τη βοήθεια του παρεχόµενου καλωδίου USB: Μετά από την αναγνώριση της συσκευής πλοήγησής σας ως νέας συσκευής εγκαθίστανται αυτόµατα τα απαραίτητα προγράµµατα οδήγησης. Μετά από µία επιτυχή εγκατάσταση η νέα συσκευή σας αναφέρεται στο µενού Φορητές συσκευές της επισκόπησης του Εξερευνητή των Windws. Εάν έχετε αποθηκεύσει πρόσθετα δεδοµένα στη συσκευή πλοήγησής σας, προσέξτε ότι πρέπει να διατίθεται επαρκής ελεύθερος χώρος κατά τη µεταφορά των δεδοµένων. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, καταργήστε αρχεία, τα οποία δεν χρειάζεστε. Εάν ο υπολογιστής σας πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, µπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή πλοήγησής σας µε το παρεχόµενο καλώδιο USB σε µία ελεύθερη θύρα USB του υπολογιστή για να α- νταλλάξετε δεδοµένα. 3

7 Εισαγωγή Παραδοχές σε αυτό το εγχειρίδιο Ο χειρισµός της συσκευής πλοήγησής σας διεξάγεται µε γνώµονα την καθοδήγηση του χρήστη ε- νός λογισµικού εφαρµογής για έναν υπολογιστή. Αυτό σηµαίνει ότι οι καταχωρήσεις στο λογισµικό απεικονίζονται οπτικά στην οθόνη, από όπου και µπορούν να εκτελεστούν. Ο χειρισµός καθαυτός διαφέρει ωστόσο: Ενώ στον υπολογιστή σας εκτελείτε µία λειτουργία κάνοντας κλικ µε το ποντίκι, ο χειρισµός του συστήµατος πλοήγησής σας διεξάγεται είτε µε την παρεχόµενη γραφίδα είτε απευθείας µέσω µη αυτόµατης εισαγωγής από την οθόνη αφής της συσκευής πλοήγησής σας. Για τις ακόλουθες περιγραφές ισχύει εποµένως το εξής: Για καταχωρήσεις, τις οποίες διεξάγετε µε το ποντίκι του υπολογιστή σας, χρησιµοποιούµε τον όρο «κάνω κλικ». Για καταχωρήσεις, τις οποίες διεξάγετε µε τη γραφίδα ή µε το δάκτυλο στην οθόνη αφής της συσκευής πλοήγησής σας, χρησιµοποιούµε τον όρο «ακουµπώ». Σε διάφορα σηµεία αυτού του εγχειριδίου αναφερόµαστε σε καταχωρήσεις εντός µίας εφαρµογής λογισµικού ή σε ένα στοιχείο διαδροµής στον υπολογιστή / στην κάρτα µνήµης σας. Στις ακόλουθες περιγραφές, αυτές οι αναφορές τεκµηριώνονται ως εξής: Καταχωρήσεις από το λογισµικό (όπως κουµπιά, καταχωρήσεις µενού ή λεζάντες πλαισίων ε- λέγχου) απεικονίζονται µε έντονη γραφή. Ειδικές λειτουργίες και προγράµµατα του συστήµατος πλοήγησης (π. χ. ΜΡ3 Player, κ.ά.) ή του υπολογιστή σας (π. χ. Εξερευνητής των Windws, κ.ά.) απεικονίζονται µε πλάγια γραφή. Στοιχεία σχετικά µε καταλόγους και διαδροµές αποθήκευσης (στην εξωτερική κάρτα SD ή στη µνήµη Flash της συσκευής πλοήγησής σας) απεικονίζονται µε πλάγια γραφή. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο τεκµηριώνουν το χειρισµό του λογισµικού πλοήγησης, επεξηγούν τη γραφική σύνταξη στην οθόνη της συσκευής πλοήγησής σας και παραθέτουν τις διαθέσιµες επιλογές για µεµονωµένες λειτουργίες. Για τις ακόλουθες περιγραφές ισχύει εποµένως το εξής: Περιγραφές, οι οποίες περιγράφουν την εκτέλεση µίας λειτουργίας, παρατίθενται αριθµητικά, ο- ρίζοντας τη σειρά των µεµονωµένων βηµάτων εργασίας. Περιγραφές, οι οποίες αναφέρονται σε διάφορα στοιχεία εντός ενός παράθυρου λογισµικού ή παρόµοιου στοιχείου, παρατίθενται επίσης αριθµητικά, ωστόσο χρωµατισµένες. Περιγραφές, οι οποίες παραθέτουν διάφορες ισοδύναµες επιλογές (όπως σε αυτή την περίπτωση), επισηµαίνονται µε σύµβολα αρίθµησης. Συµβουλές και προειδοποιητικές υποδείξεις Σε διάφορα σηµεία αυτού του εγχειριδίου σάς παρέχουµε πρακτικές συµβουλές ή υποδεικνύουµε περιστάσεις, οι οποίες µπορεί να διαταράξουν την οµαλή λειτουργία του συστήµατος πλοήγησής σας. Αυτές οι παράγραφοι επισηµαίνονται ως εξής στις ακόλουθες περιγραφές. Συµβουλή Με αυτό το σύµβολο θέλουµε να σας υποδείξουµε λειτουργίες και χαρακτηριστικά που επισπεύδουν τη ροή της εργασίας σας και διευκολύνουν το χειρισµό του συστήµατος πλοήγησής σας. Παρατήρηση Με αυτό το σύµβολο θέλουµε να σας υποδείξουµε σηµαντικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά αποφασιστικής σηµασίας για τη λειτουργία του συστήµατος πλοήγησής σας. Παρακαλούµε ακολουθήστε όλες τις υποδείξεις, για να αποφύγετε δυσλειτουργίες λόγω σφαλµάτων χειρισµού ή εσφαλµένων καταχωρήσεων. 4

8 Εισαγωγή Σηµαντικές πληροφορίες Στη συνέχεια θα βρείτε σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία του συστήµατος πλοήγησής σας. Αυτές οι πληροφορίες επαναλαµβάνονται σε ενδεδειγµένα σηµεία αυτού του εγχειριδίου µε τη µορφή παρατηρήσεων και υποδείξεων. Για λόγους ασφαλείας οι καταχωρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται από τον ίδιο τον οδηγό κατά την οδήγηση: Προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες καταχωρήσεις πριν από την έναρξη της οδήγησης. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τις καταχωρήσεις σας κατά την πορεία, σταµατήστε το όχηµά σας σε ένα κατάλληλο σηµείο (θέση στάθµευσης ή παρόµοιο µέρος). Τζάµια οχηµάτων από θερµικό ή επιµεταλλωµένο γυαλί περιορίζουν σηµαντικά τη λήψη σηµάτων GPS. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η επιµετάλλωση δεν εκτείνεται σε µία ειδική επιφάνεια, πίσω από την οποία µπορεί να τοποθετηθεί η συσκευή πλοήγησης. Εάν αυτό δεν συµβαίνει, τότε πρέπει να συναρµολογηθεί µία συνήθης κεραία GPS του εµπορίου έξω από τον θάλαµο των επιβατών (π. χ. στη σκεπή του οχήµατος). Οι οδηγίες του συστήµατος πλοήγησης αποτελούν συστάσεις: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Παρακαλούµε προσέξτε ότι η συσκευή πλοήγησής σας πρέπει να λαµβάνει ένα έγκυρο σήµα GPS για να διεξάγει τον υπολογισµό της διαδροµής από την τρέχουσα θέση σας. Παρακαλούµε προσέξτε ότι η συσκευή πλοήγησής σας πρέπει να ρυθµιστεί στην τοπική ζώνη ώρας για να µπορεί να υπολογίσει τη σωστή ώρα άφιξης κατά τους επόµενους υπολογισµούς διαδροµών. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε την επίκαιρη θέση σας στο χάρτη, χωρίς να εισάγετε έ- ναν προορισµό. Τότε θα προβάλλεται το όνοµα της οδού, στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγ- µή, εφόσον αυτό διατίθεται. Προσέξτε ότι παροδικές τοπικές αλλαγές και/ή περιορισµοί του ΚΟΚ (π. χ. µέγιστο όριο ταχύτητας) δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασµό µίας διαδροµής. Συµµορφωθείτε σε κάθε περίπτωση µε τις πινακίδες και/ή την τοπική καθοδήγηση της κυκλοφορίας. Παρακαλούµε προσέξτε ότι το υλικό των χαρτών είναι επίκαιρο κατά τη χρονική στιγµή της παράδοσης. Ο κατασκευαστής δεν µπορεί ωστόσο να εγγυηθεί ότι οι πληροφορίες που περιέχει είναι απολύτως δεσµευτικές και ότι συµπίπτουν απολύτως µε την πραγµατική οδική χάραξη και σήµανση. Εµπορικά σήµατα Όλα τα αναφερόµενα στο εγχειρίδιο και ενδεχοµένως προστατευµένα από τρίτους εµπορικά σήµατα προϊόντων ή εταιρειών υπόκεινται απεριόριστα στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος δικαίου προστασίας σηµάτων και των δικαιωµάτων νοµής του εκάστοτε καταχωρηµένου ιδιοκτήτη. Όλα τα εδώ αναφερόµενα εµπορικά σήµατα όπως και οι εδώ αναφερόµενες εµπορικές ονοµασίες και ε- πωνυµίες εταιρειών µπορεί να αποτελούν κατατεθέντα εµπορικά σήµατα των εκάστοτε ιδιοκτητών τους. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων, τα οποία δεν παρέχονται ρητώς εδώ. Η έλλειψη µίας ρητής σήµανσης των εµπορικών σηµάτων που χρησιµοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν σηµαίνει ότι µία ονοµασία είναι ελεύθερη από δικαιώµατα τρίτων. Τα Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM και ActiveSync αποτελούν εµπορικά σήµατα της Micrsft Crpratin. Τα Acrbat και Acrbat Reader αποτελούν εµπορικά σήµατα της Adbe Systems Incrprated. 5

9 Εισαγωγή Cpyright και εγγύηση Cpyright η έκδοση Με επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Όλα τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση και δεν αποτελούν υποχρέωση εκ µέρους του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για απώλειες ή ζηµίες, οι οποίες προέκυψαν λόγω στοιχείων ή ενδεχοµένως εσφαλµένων πληροφοριών σε αυτό το εγχειρίδιο. εχόµαστε ευχαρίστως υποδείξεις σφαλµάτων ή προτάσεις βελτίωσης, έτσι ώστε στο µέλλον να µπορούµε να σας προσφέρουµε προϊόντα µε ακόµη καλύτερες επιδόσεις. εν επιτρέπεται για οποιονδήποτε σκοπό η συνολική ή µερική αναπαραγωγή, αποθήκευση σε η- λεκτρονικά µέσα ή άλλης µορφής ηλεκτρονική, ηλεκτρική, µηχανική, οπτική, χηµική, φωτοτυπική ή ηχογραφηµένη µετάδοση αυτού του εγχειριδίου χωρίς ρητή, έγγραφη άδεια του κατασκευαστή. 6

10 GPal Navigatr 5 Κεφάλαιο 2: Βάσεις χειρισµού Η συσκευή πλοήγησής σας είναι έτοιµη για λειτουργία αµέσως µετά από την εξαγωγή της από τη συσκευασία. Το λογισµικό πλοήγησης και το παρεχόµενο υλικό χαρτών είναι ήδη προεγκατεστη- µένα στη συσκευή σας. Για την εισαγωγή δικών σας προορισµών πλοήγησης και εξατοµικευµένων ρυθµίσεων πρέπει ωστόσο να είστε εξοικειωµένος µε τις βασικές αρχές χειρισµού του συστήµατος πλοήγησής σας, τις οποίες θα θέλαµε να σας παρουσιάσουµε στις ακόλουθες σελίδες. Εάν είστε ήδη εξοικειωµένος µε τις αρχές χειρισµού, µπορείτε να προχωρήσετε απευθείας στ Κεφάλαιο 3: Προσαρµογή των ρυθµίσεων. Ο χειρισµός του συστήµατος πλοήγησής σας διεξάγεται αποκλειστικά στις δύο καταστάσεις λειτουργίας «Προβολή µενού» και «Προβολή χάρτη». Χειρισµός στην προβολή µενού Στην προβολή µενού όλες οι λειτουργίες του λογισµικού είναι διατεταγµένες σε ιεραρχικά µενού, τα οποία επιλέγονται µε τα κουµπιά στην οθόνη αφής της συσκευής πλοήγησής σας. Κάθε κουµπί ανοίγει ένα κατώτερο επίπεδο, το οποίο µε τη σειρά του παρέχει πρόσβαση σε περαιτέρω επιλογές σχετικά µε αυτό το µενού ή αυτή τη λειτουργία. Εάν σε ένα κουµπί δεν αντιστοιχεί ένα κατώτερο επίπεδο µενού, τότε η λειτουργία του εκτελείται απευθείας. Ακολουθεί ένα παράδειγµα: Με το κουµπί......έχετε πρόσβαση στα υποµενού/κουµπιά... Εντός των επιπέδων των µενού µπορείτε να ανοίξετε περαιτέρω υποµενού µε τα διαθέσιµα κου- µπιά ή να τα εγκαταλείψετε και πάλι για να επιστρέψετε στο αντίστοιχο κύριο µενού. Η πλοήγηση εντός των µενού διεξάγεται ως εξής: Για να ανοίξετε το επιθυµητό µενού και να απεικονίσετε τα υποµενού που περιέχει, ακουµπήστε το αντίστοιχο κουµπί. Για να κλείσετε το επίκαιρα ανοικτό υποµενού και να µεταβείτε στο αντίστοιχο κύριο µενού, α- κουµπήστε το κουµπί. Για να µεταβείτε σε µία άλλη σελίδα εντός ενός επιπέδου µενού, ακουµπήστε το κουµπί. Σε διάφορες οθόνες πρέπει να διαλέξετε µεταξύ των διαθέσιµων επιλογών µίας λίστας. 7

11 Βάσεις χειρισµού Για να προβάλλετε µη ορατές καταχωρήσεις µίας λίστας µπορείτε να µετακινήσετε την περιοχή απεικόνισης προς τα πάνω ή προς τα κάτω µε τα κουµπιά ή αντίστοιχα. Η τρέχουσα θέση εντός της λίστας προβάλλεται στη γραµµή κύλισης µεταξύ αυτών των κουµπιών. Σε διάφορες οθόνες µπορείτε να µειώσετε ή να αυξήσετε µία προεπιλεγµένη τιµή. Για να µειώσετε ή να αυξήσετε µία απεικονιζόµενη τιµή, ακουµπήστε το κουµπί ή αντίστοιχα. Η τρέχουσα τιµή θα προβληθεί στην κλίµακα τιµών µεταξύ των δύο κουµπιών. Σε διάφορες οθόνες πρέπει να επιλέξετε εάν θέλετε να εκτελεστεί ή να ακυρωθεί µία λειτουργία ή ένα βήµα εργασίας. Για να εκτελέσετε µία λειτουργία ή ένα βήµα εργασίας, ακουµπήστε το κουµπί. Για να ακυρώσετε µία λειτουργία ή ένα βήµα εργασίας, ακουµπήστε το κουµπί. 8

12 Βάσεις χειρισµού Χειρισµός στην προβολή χάρτη Εντός της προβολής χάρτη απεικονίζονται κουµπιά και ενδείξεις κατάστασης. Κουµπιά Με αυτό το κουµπί ανοίγετε το παράθυρο ρυθµίσεων Ένταση ήχου: Εδώ µπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου των ακουστικών οδηγιών, του κλικ των πλήκτρων και της συσκευής ΜΡ3 Player. Αυτό το κουµπί διατίθεται µόνο εάν το σύστηµα πλοήγησής σας είναι εξοπλισµένο µε ένα σύστηµα ελεύθερης ακρόασης Bluetth (βλ. εγχειρίδιο της συσκευής). Στην κατάσταση διαιρεµένης οθόνης µπορείτε να επιλέξετε εάν εδώ θα απεικονίζεται η προβολή βέλους ή θα προσφέρονται ειδικοί προορισµοί προς άµεση επιλογή. Με αυτό το κουµπί επιστρέφετε από την προβολή χάρτη στο µενού πλοήγησης. Με αυτό το κουµπί αλλάζετε στην προβολή χάρτη µεταξύ των επιλογών Χάρτης σε κατεύθυνση πορείας., Βοράς επάνω και Χάρτης 3. Με αυτά τα κουµπιά µεγεθύνετε ή σµικρύνετε το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη. Εάν ακουµπήσετε ένα από τα κουµπιά του ζουµ, θα µπορείτε να µεταβείτε ανά πάσα στιγµή στην κατάσταση αυτόµατου ζουµ µε το κουµπί. Με αυτό το κουµπί ανοίγετε το Γρήγορου µενού, το οποίο περιγράφεται στην Προσαρµογή των ρυθµίσεων του γρήγορου µενού. Ενδείξεις κατάστασης Εδώ προβάλλεται η απόσταση έως τον επόµενο ελιγµό. Εδώ προβάλλεται η οδός, στην οποία βρίσκεστε επί του παρόντος. Εδώ προβάλλεται η ποιότητα λήψης σήµατος TMC. Εδώ προβάλλεται η κατάσταση φόρτισης. Εδώ προβάλλεται η ποιότητα λήψης σήµατος GPS. Εδώ προβάλλεται η µέση ταχύτητα. Εδώ προβάλλεται η τρέχουσα ταχύτητα. Εδώ προβάλλεται η προβλεπόµενη ώρα άφιξής σας στον προορισµό. Εδώ απεικονίζεται η τρέχουσα θέση σας στο απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη. Εδώ προβάλλεται ο υπολειπόµενος χρόνος οδήγησης ως τον προορισµό. Εδώ προβάλλεται η απόσταση ως τον προορισµό. Εδώ προβάλλεται η τρέχουσα κλίµακα του απεικονιζόµενου τµήµατος του χάρτη. 9

13 GPal Navigatr 5 Κεφάλαιο 3: Χειρισµός του λογισµικού πλοήγησης GPal Αυτό το κεφάλαιο ασχολείται µε τη βασική διάρθρωση και το χειρισµό του λογισµικού πλοήγησής σας. Για την ακόλουθη περιγραφή προϋποτίθεται ότι είστε εξοικειωµένος µε το βασικό χειρισµό του συστήµατος πλοήγησής σας και ότι εργάζεστε µε τις προεπιλογές της κατάστασης παράδοσης. Μετά από τη θέση του σε λειτουργία, το σύστηµα πλοήγησής σας ξεκινά το βοηθό ρυθµίσεων, ο οποίος θα σας οδηγήσει βήµα προς βήµα σε όλες τις σηµαντικές ρυθµίσεις. Ωστόσο µπορείτε επίσης να αποδεχθείτε τις τυπικές ρυθµίσεις, τις οποίες θα µπορείτε ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσετε και να προσαρµόσετε στις ανάγκες σας στο µενού Ρυθµίσεις. Εάν έχετε ήδη προσαρµόσει ο- ρισµένες ρυθµίσεις στις προσωπικές σας ανάγκες, η περιγραφή µπορεί να αποκλίνει από τα περιεχόµενα που απεικονίζονται στο σύστηµά σας. Συµβουλή Σε αυτό το εγχειρίδιο περιγράφεται µόνο ο χειρισµός του λογισµικού πλοήγησής σας. Πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµό των περαιτέρω λειτουργιών του συστήµατος πλοήγησής σας θα βρείτε στο εγχειρίδιο της συσκευής. Μετά από την επιλογή του µενού πλοήγησης τίθενται στη διάθεσή σας τα ακόλουθα µενού και οι ακόλουθες λειτουργίες προς επιλογή και για τον υπολογισµό της επιθυµητής διαδροµής (ή των επιθυµητών διαδροµών): Εδώ εισάγετε ένα νέο προορισµό. Εδώ επιλέγετε έναν προορισµό από τους τελευταίους οικισµούς που εισάγατε, τις κατηγορίες ειδικών προορισµών ή τα αγαπηµένα που δηµιουργήσατε σας. Εκτός αυτού µπορείτε να ορίσετε έναν προορισµό βάσει των συντεταγµένων του ή απευθείας στο χάρτη. Εδώ προβάλλετε διάφορες πληροφορίες για την τρέχουσα διαδροµή, την οποία και µπορείτε να επεξεργαστείτε ή να προσοµοιώσετε στη συσκευή. Εδώ ξεκινάτε τον υπολογισµό της διαδροµής προς τον προορισµό που εισάγατε. Συµβουλή Εάν έχετε ήδη εισάγει έναν ή περισσότερους προορισµούς στη συσκευή πλοήγησής σας, στην περιοχή πάνω από τα πλήκτρα του µενού θα προβληθούν δύο κουµπιά µε τους τελευταίους προορισµούς που εισάγατε. Με τη βοήθεια αυτών των κουµπιών µπορείτε να ξεκινήσετε απευθείας την καθοδήγηση προς αυτό τον προορισµό. 10

14 Μη αυτόµατη εισαγωγή της διεύθυνσης Μετά από την εκκίνηση της συσκευής πλοήγησής σας µπορείτε να εισάγετε έναν προορισµό για να υπολογίσετε µία διαδροµή από την τρέχουσα θέση σας έως την επιθυµητή θέση. Στη βασική ρύθ- µιση η διαδροµή υπολογίζεται µε βάση τις προεπιλογές για τις διαδροµές (βλ.προσαρµογή των ε- πιλογών διαδροµής). Για τη µη αυτόµατη εισαγωγή των πληροφοριών του προορισµού ακουµπήστε στο µενού πλοήγησης το κουµπί Εισαγωγή διεύθυνσης. Τότε θα ανοίξει η ακόλουθη οθόνη: Συµβουλή Για λόγους ασφαλείας οι καταχωρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται από τον ίδιο τον οδηγό κατά την οδήγηση: Προβείτε σε όλες τις απαιτούµενες καταχωρήσεις πριν από την έναρξη της οδήγησης. Εισαγωγή χώρας Σε αυτό το µενού είναι πάντα προεπιλεγµένη η χώρα, η γλώσσα της οποίας επιλέχθηκε κατά την εγκατάσταση. Εάν σχεδιάζετε µία καθοδήγηση προς έναν προορισµό στο εξωτερικό, µπορείτε ω- στόσο να επιλέξετε και µία άλλη χώρα ως προορισµό. Προϋπόθεση αποτελεί το αντίστοιχο υλικό χαρτών να είναι εγκατεστηµένο στο σύστηµα πλοήγησής σας. Προβείτε ως εξής για να επιλέξετε µία άλλη χώρα: 1. Ακουµπήστε το εικονίδιο της σηµαίας στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης ή το κουµπί Χώρα στο κάτω τµήµα της οθόνης. Τότε θα ανοίξει ένα µενού µε µία λίστα όλων των χωρών, το υλικό χαρτών των οποίων είναι εγκατεστηµένο στο σύστηµα πλοήγησης. 2. Ακουµπήστε την επιθυµητή χώρα: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή και θα ανοίξει ξανά η οθόνη εισαγωγής του οικισµού. Παρατήρηση Με τη βοήθεια του GPal Assistant µπορείτε να επιλέξετε ποιο υλικό χαρτών θα αποθηκευτεί στη συσκευή πλοήγησής σας. Εάν χρειαστεί, µπορείτε ανά πάσα στιγµή να εγκαταστήσετε περαιτέρω υλικό χαρτών στην ε- ξωτερική κάρτα µνήµης ή στη µνήµη Flash της συσκευής πλοήγησής σας. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην παράγραφο Μη αυτόµατες ενέργειες για την ανταλλαγή δεδοµένων. Εισαγωγή ταχυδροµικού κώδικα ή οικισµού Η επιλογή του οικισµού προορισµού µπορεί να διεξαχθεί µέσω εισαγωγής του ταχυδροµικού κώδικα ή του ονόµατος του οικισµού: Ο ταχυδροµικός κώδικας που εισάγατε αποδίδεται αυτόµατα στον αντίστοιχο οικισµό και αντίστροφα. 11

15 Προβείτε ως εξής για να εισάγετε τον οικισµό προορισµού µέσω του ονόµατος ή του ταχυδροµικού κώδικά του: Ακουµπήστε το επιθυµητό όνοµα µε τα αλφαριθµητικά πλήκτρα στην οθόνη. Ακουµπήστε το κουµπί ταχυδροµικό κώδικα. για να προβάλετε τα αριθµητικά πλήκτρα εισαγωγής και εισάγετε τον Κατά την εισαγωγή του ονόµατος του οικισµού ή του ταχυδροµικού κώδικα, το πληκτρολόγιο προσαρµόζεται αυτόµατα και θέτει προς επιλογή µόνο τα κουµπιά, τα οποία επιτρέπονται για την εισαγωγή του επόµενου γράµµατος: Όλα τα ανενεργά κουµπιά απεικονίζονται µε γκρίζο χρώµα και δεν µπορούν να επιλεχθούν µέσω αφής. Μπορείτε να αναιρέσετε οποιαδήποτε εισαγωγή αριθµού ή γράµµατος µε το κουµπί. Μετά από την εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα, στην περιοχή µεταξύ του πεδίου για το όνοµα του οικισµού στο άνω τµήµα της οθόνης και του πληκτρολογίου προβάλλονται τρία πρόσθετα κου- µπιά: Τα πρώτα δύο κουµπιά θέτουν προς επιλογή δυνατούς προορισµούς, οι οποίοι αντιστοιχούν στους χαρακτήρες που εισάγατε έως τότε. Αυτή η προκαταρκτική επιλογή προσαρµόζεται εκ νέου µε κάθε εισαγωγή ενός νέου χαρακτήρα. Μόλις µία προκαταρκτική επιλογή συµπίψει µε τον επιθυµητό προορισµό σας, µπορείτε να την επιλέξετε απευθείας ακουµπώντας το αντίστοιχο κουµπί. Με το τρίτο κουµπί Όλα τα αποτελέσµατα ανοίγετε µία λίστα µε όλους τους διαθέσιµους προορισµούς της προκαταρκτικής επιλογής σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Οι διατιθέµενοι προορισµοί της προκαταρκτικής επιλογής θα απεικονιστούν σε ένα χάρτη επισκόπησης για τη διευκόλυνση του προσανατολισµού σας. Με το κουµπί Απόκρυψη χάρτη κλείνετε την απεικόνιση του χάρτη και µε το κουµπί Προβολή χάρτη την ανοίγετε εκ νέου. Ανατρέξτε τη λίστα µε τα κουµπιά και, και ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή. Εάν δεν θέλετε να προβείτε σε µία επιλογή ή θέλετε να περιορίσετε τις προκαταρκτικές επιλογές σας, επιστρέψτε στην εισαγωγή χαρακτήρων µε το κουµπί. Μετά από την επιλογή του προορισµού προβάλλεται αυτόµατα η οθόνη εισαγωγής της οδού. Εισαγωγή οδού Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να εισάγετε µία συγκεκριµένη οδό, να κατευθύνετε την καθοδήγηση προς το κέντρο του οικισµού ή να επιλέξετε έναν ειδικό προορισµό. Προβείτε ως εξής για να εισάγετε την οδό: 1. Ακουµπήστε τον πρώτο χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο της οθόνης: Το πληκτρολόγιο προσαρµόζεται αυτόµατα και θέτει µόνο τα κουµπιά (δηλ. τους χαρακτήρες) προς επιλογή, για τα οποία διατίθεται µία οδός στον επιλεγµένο προορισµό. Όλα τα άλλα κουµπιά, για τα ο- ποία δεν διατίθεται κάποια οδός σε αυτό τον οικισµό, απεικονίζονται µε γκρίζο χρώµα και δεν µπορούν να επιλεχθούν µέσω αφής. 2. Συνεχίστε να εισάγετε χαρακτήρες, µέχρι να ολοκληρωθεί το όνοµα της επιθυµητής οδού. Όταν η επιθυµητή οδός προσφερθεί ως προκαταρτική επιλογή σε ένα από τα δύο κουµπιά, ακουµπήστε το αντίστοιχο κουµπί για να την επιλέξετε απευθείας. Με το τρίτο κουµπί Όλα τα αποτελέσµατα ανοίγετε εναλλακτικά µία λίστα µε όλους τους διαθέσιµους προορισµούς της προκαταρκτικής επιλογής σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Ανατρέξτε τη λίστα µε τα κου- µπιά και, και ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε καµία επιλογή, επιστρέψτε στην εισαγωγή χαρακτήρων µε το κουµπί. Μετά από την επιλογή της οδού προβάλλεται αυτόµατα η οθόνη εισαγωγής του αριθµού του σπιτιού. 12

16 Εναλλακτικά ως προς τη µη αυτόµατη εισαγωγή της οδού, τα δύο κουµπιά µεταξύ του πεδίου για το όνοµα στο άνω τµήµα και του πληκτρολογίου προσφέρουν τις ακόλουθες επιλογές: Με το κουµπί Προς το κέντρο του οικισµού «οικισµός προορισµού» ξεκινάτε την καθοδήγηση προς τον προορισµό, ο οποίος έχει οριστεί στο υλικό χαρτών ως κεντρικό σηµείο αυτού του οικισµού. Αυτό το κεντρικό σηµείο του οικισµού απεικονίζεται σε ένα χάρτη επισκόπησης στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες. Εδώ µπορείτε να προσθέσετε αυτό τον προορισµό στα αγαπη- µένα, να προβάλετε τις επιλογές της διαδροµής, να προσθέσετε έναν άλλο προορισµό ή να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. Με το κουµπί Ειδικοί προορισµοί ανοίγετε µία λίστα για την επιλογή ενός ειδικού προορισµού στον επιλεγµένο οικισµό προορισµού. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. Εισαγωγή αριθµού σπιτιού Η οθόνη εισαγωγής του αριθµού του σπιτιού θα ανοίξει αυτόµατα µετά από την επιλογή της οδού του οικισµού προορισµού µε ένα από τα κουµπιά προκαταρκτικής επιλογής ή µέσω της απεικονιζόµενης λίστας (Όλα τα αποτελέσµατα). Σε αυτή την οθόνη παρέχονται τότε οι ακόλουθες επιλογές: Εισαγάγετε µη αυτόµατα τον αριθµό του σπιτιού: Όταν ο επιθυµητός αριθµός σπιτιού προσφερθεί σε ένα από τα δύο κουµπιά ως προκαταρτική επιλογή, ακουµπήστε το αντίστοιχο κουµπί για να τον επιλέξετε απευθείας. Με το τρίτο κουµπί Όλα τα αποτελέσµατα ανοίγετε εναλλακτικά µία λίστα µε όλους τους διαθέσιµους αριθµούς σπιτιών σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Ανατρέξτε τη λίστα µε τα κουµπιά και, και ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε καµία επιλογή, επιστρέψτε στην εισαγωγή χαρακτήρων µε το κουµπί. Με το κουµπί Μέσον οδού κατευθύνετε την καθοδήγηση προς το σηµείο, το οποίο ορίζεται ως το µέσον αυτής της οδού στο υλικό χαρτών. Με το κουµπί ιασταυρώσεις µπορείτε να εισάγετε το όνοµα µίας δευτερεύουσας οδού, η ο- ποία διασταυρώνεται µε την αρχικά καταχωρηµένη οδό: Ο προορισµός θα αντιστοιχηθεί τότε µε αυτή τη διασταύρωση. Εισάγετε το όνοµα της διασταυρωνόµενης οδού µε το πληκτρολόγιο: Ό- ταν η επιθυµητή οδός προσφερθεί ως προκαταρτική επιλογή σε ένα από τα δύο κουµπιά, ακου- µπήστε το αντίστοιχο κουµπί για να την επιλέξετε απευθείας. Με το τρίτο κουµπί Όλα τα αποτελέσµατα ανοίγετε εναλλακτικά µία λίστα µε όλες τις διασταυρωνόµενες οδούς σε ένα ξεχωριστό παράθυρο. Ανατρέξτε την αντίστοιχη λίστα µε τα κουµπιά και, και ακουµπήστε την ε- πιθυµητή καταχώρηση: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή και η λίστα επιλογών θα κλείσει. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε καµία επιλογή, επιστρέψτε στην εισαγωγή χαρακτήρων µε το κουµπί. Όταν προβείτε σε µία επιλογή, η εισαγωγή του προορισµού θα ολοκληρωθεί: Ο προορισµός θα απεικονιστεί στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες σε ένα χάρτη επισκόπησης και ως διεύθυνση. Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να προσθέσετε αυτό τον προορισµό στα αγαπηµένα, να προβάλετε τις επιλογές της διαδροµής, να προσθέσετε έναν άλλο προορισµό ή να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. 13

17 Εισαγωγή λοιπών προορισµών Εναλλακτικά προς τη µη αυτόµατη εισαγωγή ενός προορισµού µέσω οικισµού/οδού/αριθµού σπιτιού µπορείτε επίσης να εισάγετε ή να επιλέξετε τον προορισµό σας βάσει άλλων κριτηρίων. Ακου- µπήστε για αυτό το κουµπί Αναζήτηση λοιπού προορισµού στο µενού πλοήγησης. Τελευταίοι οικισµοί Η συσκευή πλοήγησής σας αποθηκεύει τους τελευταίους οικισµούς προορισµούς που εισάγατε στη λίστα Τελευταίοι οικισµοί, την οποία προβάλλετε µε το οµώνυµο κουµπί. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να επιλέξετε αυτούς τους οικισµούς προορισµού,. χωρίς να εισάγετε πρώτα εκ νέου τις πληροφορίες του αντίστοιχου προορισµού. Ανατρέξτε την αντίστοιχη λίστα µε τα πλήκτρα και, και ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Ο προορισµός θα απεικονιστεί σε ένα χάρτη επισκόπησης στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες. Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να προσθέσετε έναν περαιτέρω προορισµό, να ανοίξετε και να προσαρµόσετε τις επιλογές της διαδροµής για την καθοδήγηση προς τον προορισµό, ή να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. Συµβουλή Μπορείτε να διαγράψετε από τη λίστα προορισµούς, τους οποίους δεν χρειάζεστε πλέον, µε το κουµπί. Εάν θέλετε να διαγράψετε όλους τους τελευταίους οικισµούς, ακουµπήστε το κουµπί ιαγραφή όλων στο κάτω τµήµα της οθόνης. Ειδικοί προορισµοί Το κουµπί Ειδικοί προορισµοί στο µενού Εισαγωγή νέου προορισµού σάς παρέχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσετε απευθείας συγκεκριµένους ειδικούς προορισµούς και τα αποθηκευµένα στο υλικό χαρτών δεδοµένα POI (Pints f Interest - σηµεία ενδιαφέροντος) για τον υπολογισµό της διαδροµής προς τον προορισµό. Μέσω των άλλων επιλογών σε αυτό το µενού ορίζετε σε ποια κατηγορία θα αναζητηθεί ο επιθυµητός ειδικός προορισµός. Παρατήρηση Η έκταση των δεδοµένων ειδικών προορισµών ή αξιοθεάτων εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής και από την έκδοση του συστήµατος πλοήγησής σας: Για αυτό το λόγο στο σύστηµα πλοήγησής σας ενδεχοµένως διατίθενται µόνο επιλεγµένες κατηγορίες προς επιλογή. Κατηγορίες ειδικών προορισµών Στη λίστα επιλογής κατηγοριών ειδικών προορισµών προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές: 14

18 Με το κουµπί Όλοι οι ειδικοί προορισµοί ανοίγετε ένα παράθυρο για την επιλογή από όλους τους διαθέσιµους ειδικούς προορισµούς. Ακουµπήστε το κουµπί Προβολή όλων των ειδικών προορισµών, για να προβάλετε όλους τους ειδικούς προορισµούς σε µία λίστα επιλογής. Εναλλακτικά εισαγάγετε το όνοµα ή την κατηγορία (π. χ. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ) του επιθυµητού ειδικού προορισµού µε το αλφαριθµητικό πληκτρολόγιο. Ακουµπήστε τότε το κουµπί Προβολή επιλογής για να προβάλετε σε µία λίστα όλους τους ειδικούς προορισµούς, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που εισάγατε. Εναλλακτικά µπορείτε να διαλέξετε επίσης µία συγκεκριµένη κατηγορία ειδικών προορισµών (π. χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) από τη λίστα επιλογής. Όταν ακουµπήσετε την κατηγορία στην οθόνη, το λογισµικό πλοήγησης θα προβάλει µία περαιτέρω λίστα επιλογής, µε την οποία µπορείτε να περιορίσετε τις προκαταρκτικές επιλογές (π. χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ > Αεροδρόµιο, Λιµάνι, Σιδηροδροµικός Σταθµός, Ενοικίαση Αυτοκινήτων, κτλ.). Ανατρέξτε τη λίστα µε τα κουµπιά και, και ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή. Με το κουµπί Προβολή όλων των «ειδικός προορισµός» προβάλλετε σε µία λίστα όλους τους διαθέσιµους ειδικούς προορισµούς αυτής της κατηγορίας. Μπορείτε να εισάγετε µη αυτόµατα το όνοµα του αναζητούµενου ειδικού προορισµού µε το πληκτρολόγιο. Μετά από την εισαγωγή του πρώτου χαρακτήρα ανοίξτε µε το κουµπί Προβολή επιλογής µία λίστα µε όλους τους ειδικούς προορισµούς της επιλεγµένης κατηγορίας, οι οποίοι α- ντιστοιχούν στους χαρακτήρες που εισάγατε έως τότε. Επιλογή ειδικών προορισµών Προβείτε ως εξής για να επιλέξετε έναν ειδικό προορισµό: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Ειδικοί προορισµοί στο µενού Εισαγωγή νέου προορισµού. Τότε θα προβληθεί ένα µενού µε µία λίστα όλων των κατηγοριών ειδικών προορισµών, οι οποίες διατίθενται προς επιλογή στο σύστηµα πλοήγησής σας. 2. Ανατρέξτε τη λίστα µε τα κουµπιά και, και ακουµπήστε την επιθυµητή κατηγορία: Τότε θα προβληθεί η οθόνη Πού θέλετε να ψάξετε;. 3. ιαλέξτε εκεί µε τα κουµπιά µεταξύ των ακόλουθων επιλογών: Ακουµπήστε το κουµπί Σε ένα συγκεκριµένο οικισµό, για να επιλέξετε ένα νέο οικισµό προορισµού. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο Μη αυτόµατη εισαγωγή της διεύθυνσης. Ακουµπήστε το κουµπί Κοντά για να επιλέξετε έναν προορισµό κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Ακουµπήστε το κουµπί Κατά µήκος της διαδροµής για να προβάλετε µία λίστα µε όλους τους προορισµούς, οι οποίοι βρίσκονται σε άµεση εγγύτητα της περαιτέρω πορείας της τρέχουσας διαδροµής. Ακουµπήστε το κουµπί Στον οικισµό προορισµού για να επιλέξετε έναν ειδικό προορισµό στον επίκαιρα επιλεγµένο οικισµό προορισµού. 4. Ανάλογα µε την επιλογή που διαλέξατε, µπορείτε να ανοίξετε µία λίστα µε όλους τους ειδικούς προορισµούς που αντιστοιχούν στα επιλεγµένα κριτήρια µε το κουµπί Προβολή όλων των «κατηγορία ειδικών προορισµών». Ανατρέξτε τη λίστα µε τα κουµπιά και, και ακου- µπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε καµία επιλογή, επιστρέψτε στην εισαγωγή χαρακτήρων µε το κουµπί. Ο επιθυµητός ειδικός προορισµός θα απεικονιστεί τότε στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες σε ένα χάρτη επισκόπησης µαζί µε την πλήρη διεύθυνση και τον αριθµό τηλεφώνου του (εφόσον διατίθεται). Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να προσθέσετε έναν περαιτέρω προορισµό, να ανοίξετε και να προσαρµόσετε τις επιλογές της διαδροµής για την καθοδήγηση προς τον προορισµό, να τηλεφωνήσετε µε τον προορισµό ή να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό. 15

19 Συµβουλή Οι ειδικοί προορισµοί µπορούν να επιλεχθούν επίσης απευθείας κατά την εισαγωγή ενός νέου προορισµού. Σε αυτή την περίπτωση η επιλογή του ειδικού προορισµού αφορά ωστόσο αποκλειστικά τον οικισµό προορισµού που εισάγατε. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην παράγραφο Μη αυτόµατη εισαγωγή της διεύθυνσης. Αγαπηµένα Με το κουµπί Αγαπηµένα µπορείτε να αποθηκεύσετε συχνούς προορισµούς στη µνήµη της συσκευής πλοήγησής σας. Τότε θα µπορείτε να επιλέξετε απευθείας αυτά τα αγαπηµένα, έτσι ώστε να µην απαιτείται πλέον η µη αυτόµατη εισαγωγή του εκάστοτε προορισµού. ηµιουργία ενός αγαπηµένου Κατά την πρώτη θέση της συσκευής πλοήγησής σας σε λειτουργία (ή µετά από την επαναφορά της στην αρχική κατάσταση) δεν υπάρχουν αποθηκευµένα αγαπηµένα στη συσκευή. Προβείτε ως εξής για να δηµιουργήσετε ένα νέο αγαπηµένο: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Αγαπηµένα στο µενού Εισαγωγή νέου προορισµού. Τότε θα προβληθεί η οθόνη του µενού Αγαπηµένα. 2. Ακουµπήστε το κουµπί ηµιουργία αγαπηµένου στο δεξί τµήµα της οθόνης: Στη συνέχεια θα ανοίξει η οθόνη επιλογής ηµιουργία αγαπηµένου, στην οποία θα µπορείτε να διαλέξετε µεταξύ των ακόλουθων επιλογών: Εάν έχετε ήδη εισάγει περισσότερους προορισµούς, τότε θα µπορείτε να επιλέξετε απευθείας τον τελευταίο προορισµό που εισάγατε µε το πλήκτρο στο άνω τµήµα της οθόνης. Εάν τίθενται περισσότεροι τελευταίοι προορισµοί προς επιλογή, τότε µπορείτε να ανοίξετε µία λίστα επιλογής µε αυτούς τους προορισµούς µε το κουµπί Τελευταίοι οικισµοί. Εάν ακουµπήσετε έναν από τους προορισµούς, ο επιλεγµένος προορισµός θα προβληθεί στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες. Ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες. Ακουµπήστε το κουµπί Εισαγωγή νέου προορισµού για να εισάγετε τον προορισµό / το αγαπηµένο µέσω των µενού εισαγωγής Χώρα, Οικισµός/Ταχυδροµικός Κώδικας, Οδός και αριθµός σπιτιού. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο Μη αυτόµατη εισαγωγή της διεύθυνσης. Ακουµπήστε το κουµπί Ειδικοί προορισµοί, για να επιλέξετε έναν προορισµό / ένα αγαπηµένο από την επιθυµητή κατηγορία ειδικών προορισµών. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο Ειδικοί προορισµοί. Ακουµπήστε το κουµπί Τρέχουσα θέση, για να προσθέσετε την τρέχουσα θέση σας στα αγαπηµένα. 3. Μετά από την επιλογή ή την εισαγωγή θα προβληθεί η οθόνη για την εισαγωγή του ονόµατος του αγαπηµένου. 4. Εισάγετε το όνοµα του αγαπηµένου µε το πληκτρολόγιο της οθόνης και ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί. Επιλογή ενός αγαπηµένου Μετά από τη δηµιουργία ενός ή περισσότερων αγαπηµένων θα µπορείτε να το (τα) επιλέξετε α- πευθείας στο µενού Αγαπηµένα. Προβείτε ως εξής: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Αγαπηµένα. Τότε θα προβληθεί µία λίστα επιλογής από τα αγαπηµένα που έχουν δηµιουργηθεί. 2. Ανατρέξτε την αντίστοιχη λίστα µε τα πλήκτρα και, και ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Ο προορισµός θα απεικονιστεί σε ένα χάρτη επισκόπησης στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες. 16

20 3. Ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί : Τότε θα διεξαχθεί ο υπολογισµός της διαδροµής προς αυτό τον προορισµό. ιαγραφή όλων των αγαπηµένων Εάν το θελήσετε, µπορείτε να διαγράψετε όλα τα αγαπηµένα που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή πλοήγησής σας, ακουµπώντας το κουµπί ιαγραφή όλων στο κάτω τµήµα της οθόνης: Τότε θα διαγραφούν όλες οι καταχωρήσεις από τη λίστα των αγαπηµένων. Επεξεργασία αγαπηµένων Εάν το θελήσετε, µπορείτε να µετονοµάσετε µεµονωµένα αγαπηµένα της λίστας, να τους αποδώσετε ένα δικό τους εικονίδιο, να τα ορίσετε ως διεύθυνση κατοικίας ή να διαγράψετε την αντίστοιχη καταχώρηση στο µενού Αγαπηµένα. στην προβολή λί- Για να επεξεργαστείτε ένα αγαπηµένο, ακουµπήστε το αντίστοιχο πλήκτρο στας. Τότε θα ανοίξει η οθόνη Επεξεργασία αγαπηµένου. Προβείτε ως εξής για να µετονοµάσετε το επιλεγµένο αγαπηµένο: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Όνοµα. Στη συνέχεια θα προβληθεί ξανά η οθόνη εισαγωγής του ονό- µατος του αγαπηµένου. 2. Εάν το θελήσετε, διαγράψτε το επίκαιρο όνοµα µε το πλήκτρο. 3. Εισάγετε το όνοµα του αγαπηµένου µε το πληκτρολόγιο της οθόνης και ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί. Το τροποποιηµένο όνοµα του αγαπηµένου θα ενταχθεί τότε στην απεικόνιση οθόνης Επεξεργασία αγαπηµένου και της λίστας αγαπηµένων. Προβείτε ως εξής για να αποδώσετε ένα νέο εικονίδιο στο επιλεγµένο αγαπηµένο: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Σύµβολο. Στη συνέχεια θα προβληθεί η οθόνη Επιλογή συµβόλου. 2. Ανατρέξτε την αντίστοιχη λίστα µε τα κουµπιά και, και ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση: Τότε η επιλογή θα γίνει αποδεκτή και η λίστα επιλογών θα κλείσει. Το νέο εικονίδιο θα ενταχθεί τότε στην απεικόνιση της οθόνης Επεξεργασία αγαπηµένου και της λίστας αγαπηµένων. Με το κουµπί Ως διεύθυνση κατοικίας στο κάτω τµήµα της οθόνης µπορείτε να ορίσετε το επιλεγµένο αγαπηµένο ως λεγόµενη διεύθυνση κατοικίας: Τότε η διεύθυνση κατοικίας θα µπορεί να επιλέγεται απευθείας ως προορισµός µε το πρώτο πλήκτρο προκαταρκτικής επιλογής στο µενού πλοήγησης. Με αυτό τον τρόπο θα µπορείτε να επιλέγετε έναν προορισµό που χρειάζεστε συχνά (όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας ή η έδρα της εταιρείας σας) άµεσα και χωρίς περαιτέρω εισαγωγή προορισµού. Ακουµπήστε το κουµπί Ως διεύθυνση κατοικίας στο κάτω τµήµα της οθόνης. Τότε στην καταχώρηση θα αποδοθεί το εικονίδιο. Αυτή η καταχώρηση θα χρησιµοποιείται τότε ως πρώτο πλήκτρο προκαταρκτικής επιλογής και θα τίθεται πρώτη προς επιλογή στο µενού Αγαπηµένα. Παρατήρηση Καθώς η διεύθυνση κατοικίας, εφόσον ορίστηκε, τίθεται πάντα προς επιλογή µε το πρώτο κουµπί προκαταρκτικής επιλογής στο µενού πλοήγησης, δεν περιλαµβάνεται στη λίστα προκαταρκτικής επιλογής Τελευταίοι οικισµοί, την οποία µπορείτε να ανοίξετε µε το οµώνυµο κουµπί στο µενού πλοήγησης. Η διεύθυνση κατοικίας προστίθεται καταρχήν στα αγαπηµένα και ως εκ τούτου παρέχεται πάντα στην πρώτη θέση του µενού επιλογής Αγαπηµένα. Εποµένως, εάν ακουµπήσετε το κουµπί ιαγραφή όλων στο µενού Α- γαπηµένα, θα διαγραφεί επίσης η διεύθυνση κατοικίας και, εάν χρειαστεί, θα πρέπει να εισαχθεί εκ νέου. 17

21 Παρακαλούµε προσέξτε: Κατά την προσθήκη νέων αγαπηµένων δεν πρέπει να τα αποθηκεύετε µε το ίδιο όνο- µα όπως τη διεύθυνση κατοικίας. Το µενού Επεξεργασία αγαπηµένου παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα διαγραφής του επιλεγµένου αγαπηµένου. Ακουµπήστε το κουµπί ιαγραφή στο κάτω τµήµα της οθόνης. Τότε η καταχώρηση θα διαγραφεί από τη λίστα. Συµβουλή Παρακαλούµε προσέξτε: Τα αγαπηµένα που διαγράψατε δεν µπορούν να ανακτηθούν. Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία διαγραφής µόνο εάν δεν τα χρειάζεστε πλέον. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τα εισάγετε εκ νέου. Συντεταγµένες Το αντίστοιχο υποµενού παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής του οικισµού προορισµού µέσω του γεωγραφικού πλάτους και µήκους του. Προβείτε ως εξής για να εισάγετε τις συντεταγµένες µη αυτόµατα: 1. Εισάγετε το επιθυµητό γεωγραφικό πλάτος µε το αριθµητικό πληκτρολόγιο ως δεκαδική τιµή: Για την υποδιαίρεση εισάγετε µία υποδιαστολή (π.χ. η τιµή 49,36 ερµηνεύεται ως το γεωγραφικό πλάτος ). Ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί : Στην επόµενη οθόνη θα προτραπείτε να εισάγετε το γεωγραφικό µήκος ως δεκαδική τιµή. Συµβουλή Με το κουµπί Eξηκονταδικό σύστηµα στο κάτω τµήµα της οθόνης µπορείτε εναλλακτικά να εισάγετε τις συντεταγµένες ως εξηκονταδική τιµή. Στην αντίστοιχη οθόνη εισαγάγετε την επιθυµητή θέση στα αντίστοιχα πεδία για τις µοίρες, τα πρώτα λεπτά και τα δεύτερα λεπτά. Εκτός αυτού, µε τα κουµπιά Β<>Ν (για το γεωγραφικό πλάτος) ή Α<> (για το γεωγραφικό µήκος) στην άνω αριστερή γωνία της οθόνης ορίζετε τον ισηµερινό ή τον πρώτο µεσηµβρινό αντίστοιχα ως σηµείο αναφοράς. 2. Εισαγάγετε το επιθυµητό γεωγραφικό µήκος µε τα ψηφία του πληκτρολογίου: Ανάλογα µε την επιλογή για την εισαγωγή του γεωγραφικού πλάτους είναι επίσης ενεργό το δεκαδικό ή το εξηκονταδικό σύστηµα. Ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί : Τότε η εισαγωγή των συντεταγµένων θα ολοκληρωθεί: Ο προορισµός θα προβληθεί σε ένα χάρτη επισκόπησης στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες µαζί µε το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό µήκος. Σε αυτή την οθόνη µπορείτε να προσθέσετε έναν περαιτέρω προορισµό, να ανοίξετε και να προσαρµόσετε τις επιλογές της διαδροµής για την καθοδήγηση προς τον προορισµό, ή να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις επόµενες σελίδες. Προορισµός από χάρτη Στην προβολή χάρτη έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε µη αυτόµατα έναν προορισµό στο χάρτη. Με αυτό τον τρόπο ορίζετε άµεσα τον προορισµό χωρίς εισαγωγή του ονόµατος ή των συντεταγµένων του, όπως αυτή περιγράφηκε στις προηγούµενες παραγράφους. Προβείτε ως εξής για να εισάγετε τον οικισµό προορισµού στην προβολή χάρτη: 1. Ακουµπήστε την επιθυµητή θέση εντός του απεικονιζόµενου τµήµατος του χάρτη. Εάν χρειαστεί, θέστε πρώτα το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη µε το ζουµ στην επιθυµητή κλίµακα. 2. Η θέση που ακουµπήσατε επισηµαίνετε στο χάρτη µε το εικονίδιο. Το σύστηµα πλοήγησης προτείνει στο άνω τµήµα της οθόνης έναν οικισµό προορισµού, ο οποίος συµπίπτει µε αυτή τη θέση. Εάν µπορεί να βρεθεί ένας συγκεκριµένος προορισµός (π. χ. ένας ειδικός προορισµός), η διεύθυνσή του θα προβληθεί στην κεφαλίδα. 18

22 Εάν βρεθούν περισσότεροι συγκεκριµένοι προορισµοί, τότε θα προβληθεί ο αριθµός των προτεινόµενων προορισµών και η θέση του απεικονιζόµενου προορισµού µεταξύ αυτών των επιλογών (Π.χ.: Η ένδειξη 3/12 σηµαίνει Προορισµός 3 από 12 διατιθέµενους προορισµούς). Ανατρέξτε τη λίστα µε τους διαθέσιµους προορισµούς µε τα κουµπιά και στο κάτω τµήµα της οθόνης. Εάν δεν µπορεί να βρεθεί κανένας συγκεκριµένος προορισµός, στην κεφαλίδα θα προβληθούν οι συντεταγµένες. 3. Ακουµπήστε το κουµπί Αναλυτικές πληροφορίες για να απεικονίσετε τον επίκαιρο προορισµό σε ένα χάρτη επισκόπησης στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες: Εάν έχουν αποθηκευτεί ή διατίθενται δεδοµένα διευθύνσεων για αυτό τον προορισµό, αυτά θα προβληθούν. Με τα κουµπιά στο κάτω τµήµα της οθόνης µπορείτε να προσθέσετε τον επίκαιρο προορισµό στα αγαπηµένα και να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό. 4. Ακουµπήστε το κουµπί στο κάτω τµήµα της οθόνης για να ξεκινήσετε τον υπολογισµό της διαδροµής προς αυτό τον προορισµό. Έναρξη του υπολογισµού της διαδροµής Μετά από την εισαγωγή και την επιλογή του προορισµού θα προβληθεί η οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες. Εδώ θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες για τον επιλεγµένο προορισµό: Ο επιλεγµένος προορισµός απεικονίζεται σε ένα χάρτη επισκόπησης για το γρήγορο προσανατολισµό σας. Εάν ακουµπήσετε το χάρτη επισκόπησης, θα ανοίξει η προβολή χάρτη. Με τα κουµπιά του ζουµ και την προβολή πυξίδας µπορείτε να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη, και να τον απεικονίσετε σε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη προβολή. Με το κουµπί επιστρέφετε στις αναλυτικές πληροφορίες. ίπλα στο χάρτη επισκόπησης απεικονίζεται η διεύθυνση που εισάγατε. Εάν ορίσατε τον προορισµό µέσω των συντεταγµένων του, τότε αυτές θα προβληθούν. Εάν έχει αποθηκευτεί ένας αριθµός τηλεφώνου για αυτό τον ειδικό προορισµό και αν η λειτουργία τηλεφώνου διατίθεται για τη συσκευή πλοήγησής σας, µπορείτε να τηλεφωνήσετε στον προορισµό µε το κουµπί Κλήση τώρα. Με τα κουµπιά στο υποσέλιδο µπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες: Με το κουµπί Οικισµός ως αγαπηµένο µπορείτε να αποθηκεύσετε τον προορισµό ως προσωπικό αγαπηµένο στη µνήµη της συσκευής πλοήγησής σας. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο Αγαπηµένα. Με το κουµπί Περαιτέρω προορισµός µπορείτε να προσθέσετε έναν ή περισσότερους προορισµούς στην καθοδήγηση. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο Επεξεργασία των καταχωρήσεων στη λίστα διαδροµών. Με το κουµπί Επιλογές διαδροµής µπορείτε να προσαρµόσετε διάφορες παραµέτρους της καθοδήγησης προς τον προορισµό. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο Προσαρµογή των επιλογών διαδροµής. Με το κουµπί ξεκινάτε τον υπολογισµό της καθοδήγησης προς τον προορισµό. Εδώ παρέχονται περαιτέρω επιλογές, οι οποίες περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο. ιαχειριστής διαδροµών Το κουµπί ιαχειριστής διαδροµών στο µενού πλοήγησης σάς παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε και να προσοµοιώσετε εκ των προτέρων διαδροµές, να ζητήσετε πληροφορίες για την επίκαιρη διαδροµή ή να εισάγετε µία παράκαµψη στην καθοδήγηση προς τον προορισµό, αποκλείοντας µε µη αυτόµατο τρόπο τµήµατα της διαδροµής. 19

23 Σχεδιασµός διαδροµής Προσαρµογή των ρυθµίσεων Το κουµπί Σχεδιασµός διαδροµής σάς παρέχει τη δυνατότητα να σχεδιάσετε εκ των προτέρων µία διαδροµή, ή να τροποποιήσετε και/ή να βελτιστοποιήσετε εκ των υστέρων µία ήδη σχεδιασµένη διαδροµή. Αυτό το µενού παρέχει επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης των διαδροµών που χρησιµοποιείτε συχνά και τη φόρτωσή τους σε µία αργότερη χρονική στιγµή. Συµβουλή Εάν χρειαστεί να αλλάξετε τις καταχωρήσεις σας κατά την πορεία, σταµατήστε το όχηµά σας σε ένα κατάλληλο σηµείο (θέση στάθµευσης ή παρόµοιο µέρος). Εισαγωγή της αφετηρίας Στην εργοστασιακή κατάσταση δεν έχουν οριστεί οικισµοί στη συσκευή πλοήγησής σας, οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αφετηρία για µία νέα διαδροµή. Προβείτε ως εξής για να δηµιουργήσετε µία αφετηρία για τη διαδροµή: 1. Ακουµπήστε την καταχώρηση Τελευταίος γνωστός προορισµός στην οθόνη του µενού Τροποποίηση διαδροµής: Τότε θα ανοίξει το µενού ηµιουργία προορισµού. 2. Εισάγετε ένα νέο προορισµό: Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3: Χειρισµός του λογισµικού πλοήγησης GPal. Ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες. Ο προορισµός που εισάγατε θα χρησιµοποιηθεί τότε ως αφετηρία της διαδροµής και θα απεικονιστεί ως πρώτη καταχώρηση στη λίστα του µενού Τροποποίηση διαδροµής. Προσθήκη ενός προορισµού Το κουµπί Προσθήκη προορισµού στο κάτω τµήµα της οθόνης σάς παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε περαιτέρω σηµεία προορισµού στη διαδροµή: Ο τρόπος εισαγωγής ενός περαιτέρω προορισµού είναι ο ίδιος µε τον τρόπο εισαγωγής της αφετηρίας (βλ. παραπάνω). Μετά από την εισαγωγή ο νέος προορισµός θα απεικονίζεται ως επόµενος προορισµός στη λίστα του µενού Τροποποίηση διαδροµής. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να εισάγετε άλλους προορισµούς, οι ο- ποίοι θα ενταχθούν τότε στη λίστα µε τη σειρά της εισαγωγής τους. Εάν ορίσετε περισσότερους από τέσσερις προορισµούς, τότε µπορείτε να ανατρέξετε τη λίστα µε τα πλήκτρα και. Εάν ακουµπήσετε έναν προορισµό στη λίστα, αυτός θα απεικονιστεί στην οθόνη Αναλυτικές πληροφορίες σε ένα χάρτη επισκόπησης µαζί µε τα αποθηκευµένα στοιχεία της διεύθυνσης ή τις συντεταγµένες του. Με το κουµπί επιστρέφετε στο µενού Τροποποίηση διαδροµής. Επεξεργασία των καταχωρήσεων στη λίστα διαδροµών Εάν το θελήσετε, µπορείτε να διαγράψετε τις καταχωρήσεις στη λίστα διαδροµών ή να αλλάξετε τη σειρά των καταχωρήσεων στη λίστα για να τροποποιήσετε την πορεία της διαδροµής. Προβείτε ως εξής για να διαγράψετε µία καταχώρηση από τη λίστα: Ακουµπήστε το κουµπί του εκάστοτε προορισµού: Τότε η αντίστοιχη καταχώρηση θα διαγραφεί από τη λίστα. Εάν αυτή η καταχώρηση δεν αποτελούσε τον τελικό προορισµό της διαδροµής, όλοι οι ακόλουθοι προορισµοί θα µετατεθούν κατά µία θέση προς τα µπροστά. Παρατήρηση Οι καταχωρήσεις προορισµών που διαγράψατε δεν µπορούν να ανακτηθούν. Εάν τους ξαναχρειαστείτε, θα πρέπει να εισάγετε εκ νέου. 20

24 Προβείτε ως εξής για να επεξεργαστείτε τη σειρά των καταχωρήσεων στη λίστα και εποµένως τη σειρά των διαδροµών: Ακουµπήστε το κουµπί ή για τον εκάστοτε προορισµό: Τότε η αντίστοιχη καταχώρηση θα µετατεθεί κατά µία θέση προς τα κάτω ή προς τα πάνω στη λίστα, και η διαδροµή που προκύπτει θα επαναχαραχθεί αντίστοιχα. Βελτιστοποίηση της διαδροµής Με το κουµπί Βελτιστοποίηση διαδροµής µπορείτε να ελέγξετε την επίκαιρη διαδροµή και να τη διαµορφώσετε για µία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική καθοδήγηση προς τον προορισµό: Η συσκευή πλοήγησής σας θα θεωρήσει τότε ότι η αφετηρία και το τέρµα της διαδροµής σας συµπίπτουν. Εποµένως η σειρά των προορισµών προσαρµόζεται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει η διαδροµή, η οποία παρέχει τη συνολικά µεγαλύτερη εξοικονόµηση χρόνου. Συµβουλή Προσέξτε ότι η βελτιστοποίηση µπορεί να διεξαχθεί µόνο εάν η διαδροµή περιέχει περισσότερους από δύο προορισµούς εκτός από την αφετηρία / το τέρµα της. Το σύστηµα πλοήγησης χρησιµοποιεί εκτός αυτού τις αποστάσεις σε ευθεία γραµµή µεταξύ των προορισµών για τη βελτιστοποίηση της διαδροµής. Στην πράξη η βέλτιστη καθοδήγηση προς τους προορισµούς µπορεί να αποκλίνει από αυτή τη θεωρητικά βελτιστοποιηµένη καθοδήγηση, η οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνο ως πρόταση. Αποθήκευση και φόρτωση µίας διαδροµής Εάν χρειάζεστε σχετικά συχνά µία καθοδήγηση προς έναν προορισµό, τότε µπορείτε να αποθηκεύσετε αυτή τη διαδροµή στο σύστηµα πλοήγησής σας και να τη φορτώσετε στο µέλλον. Προβείτε ως εξής για να αποθηκεύσετε την επίκαιρη διαδροµή: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Φόρτωση/Αποθήκευση. Τότε θα ανοίξει η οθόνη Φόρτωση και αποθήκευση διαδροµής. 2. Ακουµπήστε το κουµπί Αποθήκευση τρέχουσας διαδροµής στο κάτω τµήµα της οθόνης. Στη συνέχεια θα προβληθεί η οθόνη εισαγωγής του ονόµατος της διαδροµής. 3. Εισαγάγετε το όνοµα µε το πληκτρολόγιο της οθόνης και ολοκληρώστε την καταχώρηση µε το κουµπί. Μετά από την εισαγωγή, η καταχώρηση αυτής της διαδροµής θα απεικονιστεί στη λίστα της οθόνης Φόρτωση και αποθήκευση διαδροµής. Προβείτε ως εξής για να φορτώσετε µία καταχώρηση της λίστας σε µία οποιαδήποτε χρονική στιγµή στο µέλλον: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Φόρτωση/Αποθήκευση. Τότε θα ανοίξει η οθόνη Φόρτωση και αποθήκευση διαδροµής. 2. Ακουµπήστε µία καταχώρηση της λίστας: Τότε θα προβληθεί µία οθόνη µε ένα χάρτη και τις πληροφορίες αυτής της διαδροµής. 3. Για να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό αυτής της διαδροµής ακουµπήστε το κουµπί. Εάν δεν θέλετε να προχωρήσετε σε καµία επιλογή, επιστρέψτε στην οθόνη Φόρτωση και αποθήκευση διαδροµής µε το κουµπί. Εάν δεν χρειάζεστε πλέον µία αποθηκευµένη διαδροµή, ακουµπήστε το αντίστοιχο κουµπί η αντίστοιχη καταχώρηση θα διαγραφεί από τη λίστα. : Τότε Τροποποίηση µίας σχεδιασµένης διαδροµής Εάν το θελήσετε, µπορείτε να τροποποιήσετε τη διαδροµή επίσης εκ των υστέρων. Προβείτε ως εξής για αυτό: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Φόρτωση/Αποθήκευση. Τότε θα ανοίξει η οθόνη Φόρτωση και αποθήκευση διαδροµής. 21

25 2. Ακουµπήστε µία καταχώρηση της λίστας: Τότε θα προβληθεί µία οθόνη µε ένα χάρτη και τις πληροφορίες αυτής της διαδροµής. 3. ιαλέξτε εκεί µε τα κουµπιά µεταξύ των ακόλουθων επιλογών: Με το κουµπί επιστρέφετε στην οθόνη Φόρτωση και αποθήκευση διαδροµής, χωρίς να διεξάγετε κάποια τροποποίηση. Με το κουµπί Επεξεργασία ανοίγετε και πάλι την οθόνη Τροποποίηση διαδροµής: Εδώ τίθενται στη διάθεσή σας όλες οι λειτουργίες που περιγράφηκαν στις προηγούµενες σελίδες (προσθήκη προορισµού, αλλαγή σειράς, διαγραφή προορισµών, κτλ.). Με το κουµπί Μετονοµασία ανοίγετε και πάλι την οθόνη εισαγωγής ονόµατος: Τροποποιήστε το όνοµα και επιβεβαιώστε την καταχώρηση µε το κουµπί. Το τροποποιηµένο όνοµα θα ενταχθεί στη λίστα της οθόνης Φόρτωση και αποθήκευση διαδροµής. Με το κουµπί ιαγραφή καταργείτε αυτή τη διαδροµή από το σύστηµα πλοήγησής σας. Αυτή η διαδικασία δεν µπορεί να αναιρεθεί. Με το κουµπί ξεκινάτε την καθοδήγηση προς τον προορισµό αυτής της διαδροµής. Πληροφορίες διαδροµής Στο µενού Πληροφορίες διαδροµής έχετε τη δυνατότητα να προβάλετε σηµαντικές πληροφορίες για τη σχεδιασµένη διαδροµή σας. Περιγραφή διαδροµής Μετά από την έναρξη της καθοδήγησης προς τον προορισµό µίας διαδροµής (προς ένα νέο προορισµό ή µε µία αποθηκευµένη διαδροµή), τίθεται προς επιλογή το κουµπί Περιγραφή διαδρο- µής. Από την περιγραφή της διαδροµής µπορείτε να ενηµερωθείτε για τις οδούς που πρέπει να χρησιµοποιήσετε για να φτάσετε στον προορισµό σας. Όλες οι πληροφορίες της διαδροµής προβάλλονται µαζί µε τα στοιχεία απόστασης σε µία λίστα στην οθόνη Περιγραφή διαδροµής, χρησι- µεύοντας έτσι ως προεπισκόπηση των επικείµενων ελιγµών. Εάν η σχεδιασµένη διαδροµή δεν µπορεί να προβληθεί σε µία µόνο σελίδα της οθόνης, τότε µπορείτε να ανατρέξετε τη λίστα µε τα κουµπιά και. Για τον καλύτερο προσανατολισµό επισηµαίνονται οι συνοριακές διαβάσεις προς άλλες χώρες. Εάν θέλετε να εγκαταλείψετε την περιγραφή της διαδροµής, επιστρέψτε στο µενού επιλογών για τις πληροφορίες της διαδροµής µε το πλήκτρο. Κυκλοφοριακή κατάσταση Με αυτή τη λειτουργία µπορείτε να προβάλετε σε µία λίστα τρέχουσες πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία, τις οποίες λαµβάνει το σύστηµα πλοήγησής σας, και να τις φορτώσετε στοχευµένα. Προβείτε ως εξής για να διεξάγετε τη βασική ρύθµιση της λήψης πληροφοριών σχετικά µε την κυκλοφορία: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Κυκλοφοριακή κατάσταση: Τότε θα ανοίξει η οθόνη Κυκλοφοριακή κατάσταση. 2. Ακουµπήστε το κουµπί Ρυθµίσεις στο κάτω τµήµα της οθόνης: Τότε ανοίξει το µενού Ρυθµίσεις TMC στις Ρυθµίσεις προγράµµατος του προγράµµατος πλοήγησής σας. 3. Προσαρµόστε τη λήψη υπηρεσιών TMC στις ανάγκες σας: Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην παράγραφο Προσαρµογή των ρυθµίσεων του προγράµµατος. 22

26 Παρατήρηση Η κατάσταση λήψης σήµατος TMC προβάλλεται µε την ένδειξη στην προβολή χάρτη καθώς και στην οθόνη Κυκλοφοριακή κατάσταση. Εάν η λήψη παρουσιάζει διαταραχές, το σύστηµα πλοήγησής σας δεν µπορεί να λάβει µηνύµατα σχετικά µε την κυκλοφορία. Μετά από τη βασική ρύθµιση της λήψης του ποµπού TMC µπορείτε χρησιµοποιήσετε τις διαθέσι- µες υπηρεσίες κυκλοφοριακής ενηµέρωσης. Προβείτε ως εξής για να προβάλετε τρέχουσες πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφοριακή κατάσταση: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Κυκλοφοριακή κατάσταση: Τότε θα ανοίξει η οθόνη Κυκλοφοριακή κατάσταση. Στην αντίστοιχη λίστα θα προβληθούν πρώτα τα µηνύµατα κυκλοφορίας που αναφέρονται στη διαδροµή σας: Αυτές οι καταχωρήσεις επισηµαίνονται µε κόκκινα σήµατα κυκλοφορίας (π. χ. ). Η σειρά αυτών των καταχωρήσεων εξαρτάται από την απόστασή τους από την τρέχουσα θέση σας. Στο κάτω τµήµα της λίστας προβάλλονται εκτός αυτού αποτελέσµατα, τα οποία δεν βρίσκονται στη διαδροµή σας: Αυτές οι καταχωρήσεις επισηµαίνονται µε γκρίζα σύµβολα (π. χ. ) και ταξινοµούνται αλφαβητικά. Μπορείτε να ανατρέξετε τη λίστα των µηνυµάτων κυκλοφορίας µε τα κουµπιά και. 2. Ακουµπήστε την επιθυµητή καταχώρηση της λίστας για να απεικονίσετε το µήνυµα κυκλοφορίας στην προβολή λεπτοµερειών: Στο κείµενο του µηνύµατος κυκλοφορίας περιγράφονται η διαδροµή, το τµήµα της διαδροµής καθώς και το είδος και το µήκος της παρακώλυσης της κυκλοφορίας. Εάν η διαταραχή της κυκλοφορίας έχει επιπτώσεις για τη διάρκεια του ταξιδιού σας (συµφόρηση, αργή κυκλοφορία), θα προβληθεί επιπρόσθετα η αναµενόµενη καθυστέρηση Εάν δεν µπορεί να υπολογιστεί µία διαδροµή παράκαµψης, το προειδοποιητικό εικονίδιο θα εξαφανιστεί µεν από το χάρτη, θα µπορείτε ωστόσο να επιλέξετε εκ νέου τη διαταταραχή της κυκλοφορίας που αφορά τη διαδροµή σας στην προβολή λίστας και να υπολογίσετε ξανά µία διαδϑοµή παράκαµψης στην προβολή προειδοποιήσεων κυκλοφορίας. 3. Ακουµπήστε το πεδίο Οικισµός στο χάρτη για να απεικονίσετε τη θέση της παρεµπόδισης της κυκλοφορίας στην προβολή χάρτη: Εκεί µπορείτε να µεγεθύνετε ή να σµικρύνετε κατά βούληση το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη µε το ζουµ. Εάν θέλετε να εγκαταλείψετε την προβολή χάρτη, ακουµπήστε το κουµπί. 4. Εάν η παρεµπόδιση της κυκλοφορίας βρίσκεται στην τρέχουσα διαδροµή σας, τότε µπορείτε να υπολογίσετε µία παράκαµψή της µε το κουµπί Υπολογισµός διαδροµής παράκαµψης;: Αυτή η επιλογή διατίθεται µόνο εάν στις επιλογές διαδροµής δεν είναι ενεργή η επιλογή Παράκαµψη συµφόρησης: Αυτόµατα παράκαµψη συµφόρησης. Σε διαφορετική περίπτωση υπολογίζεται αυτόµατα η διαδροµή παράκαψης, µε βάση την οποία θα διεξαχθεί η καθοδήγηση προς τον προορισµό. Εάν δεν µπορεί να υπολογιστεί µία διαδροµή παράκαµψης, το προειδοποιητικό εικονίδιο θα εξαφανιστεί µεν από το χάρτη, θα µπορείτε ωστόσο να επιλέξετε εκ νέου τη διαταταραχή της κυκλοφορίας που αφορά τη διαδροµή σας στην προβολή λίστας και να υπολογίσετε ξανά µία διαδϑοµή παράκαµψης στην προβολή προειδοποιήσεων κυκλοφορίας. Εάν θέλετε να εγκαταλείψετε την προβολή λίστας Κυκλοφοριακή κατάσταση, επιστρέψτε στο µενού επιλογής των πληροφοριών της διαδροµής µε το πλήκτρο. Επισκόπηση Με το κουµπί Επισκόπηση προβάλλετε την υπολογισµένη διαδροµή από την τρέχουσα θέση σας / την αφετηρία έως την περιοχή προορισµού. Η τρέχουσα θέση σας απεικονίζεται τότε µε το εικονίδιο, ενώ ο προορισµός ή οι προορισµοί απεικονίζονται µε το εικονίδιο : Εάν έχετε σχεδιάσει περισσότερους προορισµούς, αυτοί απεικονίζονται µε αριθµητική σειρά. Η υπολογισµένη διαδρο- µή µεταξύ της τρέχουσας θέσης / της αφετηρίας και του προορισµού (ή των προορισµών) απεικονίζεται µε µπλε χρώµα. Με το κουµπί Έναρξη καθοδήγησης προς προορισµό µπορείτε να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό απευθείας από αυτό το παράθυρο. 23

27 Τρέχουσα θέση Με το κουµπί Τρέχουσα θέση προβάλλετε την τρέχουσα θέση σας στην προβολή χάρτη: Η τρέχουσα θέση επισηµαίνεται µε το εικονίδιο. Με το κουµπί Έναρξη καθοδήγησης προς προορισµό µπορείτε να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό απευθείας από αυτό το παράθυρο. Σηµείο αφετηρίας Με το κουµπί Αφετηρία προβάλλετε την αφετηρία της διαδροµής στην προβολή χάρτη. Η σχεδιασµένη διαδροµή απεικονίζεται µε µπλε χρώµα και εξέρχεται από το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη. Με το κουµπί Έναρξη καθοδήγησης προς προορισµό µπορείτε να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό απευθείας από αυτό το παράθυρο. Περιοχή προορισµού Με το κουµπί Περιοχή προορισµού προβάλλετε το επόµενο σηµείο προορισµού στην προβολή χάρτη. Η σχεδιασµένη διαδροµή απεικονίζεται µε µπλε χρώµα και εισέρχεται στο απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη. Με το κουµπί Έναρξη καθοδήγησης προς προορισµό µπορείτε να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον προορισµό απευθείας από αυτό το παράθυρο. Αποκλεισµός διαδροµής Στη σχεδιασµένη διαδροµή µπορεί να προκύψουν παρακωλύσεις της κυκλοφορίας, οι οποίες δεν είναι (ακόµη) γνωστές κατά τη χρονική στιγµή του σχεδιασµού της διαδροµής και ως εκ τούτου δεν µπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό. Σε αυτή την περίπτωση µπορείτε να αποκλείσετε µη αυτόµατα ένα τµήµα της διαδροµής µετά από την τρέχουσα θέση σας, για να υπολογίσετε µία εναλλακτική διαδροµή για το επιλεγµένο τµήµα και να παρακάµψετε την παρακώλυση της κυκλοφορίας µε καθοδήγηση από το σύστηµα πλοήγησής σας. Προβείτε ως εξής για να αποκλείσετε ένα τµήµα της διαδροµής: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Αποκλεισµός διαδροµής: Τότε θα ανοίξει η οθόνη Μήκος αποκλεισµού. 2. Επιλέξτε την επιθυµητή απόσταση από τη λίστα: Εάν η επιθυµητή απόσταση δεν διατίθεται προς επιλογή στο απεικονιζόµενο τµήµα της λίστας, τότε µπορείτε να ανατρέξετε τη λίστα µε τα κουµπιά και. Μπορείτε να διαλέξετε µεταξύ των ακόλουθων επιλογών: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km. 3. Ανάλογα µε την επιλογή της απόστασης ανοίγει η οθόνη Αρχή αποκλεισµού: Εδώ µπορείτε να επιλέξετε σε ποια απόσταση (σε σχέση µε την επίκαιρη θέση σας) πρόκειται να αποκλειστεί η διαδροµή. Εκτός από την επίκαιρη θέση (καταχώρηση: Από τώρα) διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές: 100/500 m, 1/2/5/10/15 km Μετά από την επιλογή του µήκους του αποκλεισµένου τµήµατος και της απόστασης από αυτό, το σύστηµα πλοήγησής σας θα υπολογίσει µία διαδροµή παράκαµψης και θα µεταβεί αυτόµατα στην προβολή χάρτη: Η καθοδήγηση προς τον προορισµό θα ενηµερωθεί και θα προσαρµοστεί στην παράκαµψη. Το σύµβολο στην προβολή χάρτη επισηµαίνει τη θέση, από την οποία και µετά η διαδροµή έχει αποκλειστεί: Η διαδροµή παράκαµψης θα επισηµανθεί µε κόκκινο χρώµα στην προβολή χάρτη. Στο τέλος της διαδροµής παράκαµψης το σύστηµα πλοήγησής σας µεταβαίνει και πάλι στην αρχικά σχεδιασµένη διαδροµή και συνεχίζει την καθοδήγηση προς τον προορισµό. Για να αναιρέσετε και πάλι τον αποκλεισµό τµηµάτων της διαδροµής, προβείτε ως εξής: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Αποκλεισµός διαδροµής: Τότε θα ανοίξει η οθόνη Αποκλεισµός διαδροµής. 2. Ακουµπήστε το κουµπί : Τότε ο τρέχων αποκλεισµός (ή οι τρέχοντες αποκλεισµοί) θα αναιρεθούν. 24

28 Εάν θέλετε να εγκαταλείψετε τον αποκλεισµό διαδροµών, επιστρέψτε στο µενού επιλογής του διαχειριστή διαδροµών µε το πλήκτρο. Εξοµοίωση διαδροµής Εάν το θελήσετε, µπορείτε να εξοµοιώσετε τη σχεδιασµένη διαδροµή: Τότε η καθοδήγηση προς τον προορισµό απεικονίζεται και αναπαράγεται στην προβολή χάρτη µαζί µε όλους τους ελιγµούς: Η καθοδήγηση προς έναν προορισµό διεξάγεται καταρχήν σε αληθινό χρόνο µε βάση ένα από τα όρια ταχύτητας που προδιαγράφονται για το εκάστοτε τµήµα του χάρτη. Οι ελιγµοί τεκµηριώνονται τόσο οπτικά στην οθόνη όσο και µέσω των φωνητικών οδηγιών του συστήµατος πλοήγησής σας. Κατά την εξοµοίωση σάς παρέχονται οι ακόλουθες δυνατότητες: Μπορείτε να τερµατίσετε την εξοµοίωση µε το κουµπί ιακοπή προσοµοίωσης. Τότε στην ο- θόνη θα προβληθεί και πάλι η απεικόνιση του χάρτη µε την τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε να περάσετε στον εκάστοτε επόµενο ελιγµό εντός της εξοµοίωσης µε το κουµπί Επό- µενος ελιγµός για να συντοµεύσετε την καθοδήγηση προς το στόχο σε αληθινό χρόνο. Τα στοιχεία της διάρκειας του ταξιδιού θα προσαρµοστούν αντίστοιχα. Πέραν αυτού, κατά τη διάρκεια της εξοµοίωσης το σύστηµα πλοήγησής σας βρίσκεται στη διάθεσή σας µε την πλήρη λειτουργικότητά του. 25

29 Έναρξη και απεικόνιση της καθοδήγησης προς τον προορισµό Αµέσως µετά από την εισαγωγή ή επιλογή της επιθυµητής διαδροµής µπορείτε ξεκινήσετε τον υ- πολογισµό και µε αυτόν την καθοδήγηση προς τον προορισµό αυτής της διαδροµής. Συµβουλή Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την καθοδήγηση προς τον επίκαιρο προορισµό µε το κουµπί Έναρξη καθοδήγησης προς προορισµό στο µενού πλοήγησης. Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης προς τον προορισµό προβάλλεται αντί αυτού το κουµπί ιακοπή καθοδήγησης προς προορισµό, µε το οποίο τερµατίζετε την καθοδήγηση προς τον επίκαιρο προορισµό. Μετά από την έναρξη της καθοδήγησης προς τον προορισµό, το σύστηµα πλοήγησής σας µεταβαίνει στην προβολή χάρτη. Η υπολογισµένη διαδροµή απεικονίζεται εκεί και συγχρονίζεται σε α- ληθινό χρόνο µε την επίκαιρη θέση σας. Στην κατάσταση διαιρεµένης οθόνης της προβολής χάρτη η σχεδιασµένη διαδροµή απεικονίζεται ως εξής: Η διαδροµή απεικονίζεται σε ένα τµήµα του χάρτη προσανατολισµένο προς το βορά. Εάν το θελήσετε, µπορείτε να αλλάξετε την απεικόνιση του χάρτη µε το κουµπί µεταξύ δισδιάστατης και τρισδιάστατης προβολής. ιατίθενται οι ακόλουθες καταστάσεις απεικόνισης: Ο χάρτης απεικονίζεται ως δισδιάστατη κάτοψη. Εάν ορίσατε στο µενού Ρυθµίσεις > Α- πεικόνιση την προβολή χάρτη ως Χάρτης σε κατεύθυνση πορείας, τότε ο χάρτης προσανατολίζεται πάντα προς την κατεύθυνση της πορείας. Εάν ορίσατε στο µενού Ρυθµίσεις > Απεικόνιση την προβολή χάρτη ως Βοράς επάνω, τότε ο χάρτης προσανατολίζεται πάντα προς το βορά. Εάν έχετε διαλέξει την επιλογή Βελτιστοποιηµένη, ο χάρτης θα προσανατολίζεται προς το βορά στις χαµηλές βαθµίδες µεγέθυνσης και προς την κατεύθυνση πορείας στις υψηλές βαθµίδες µεγέθυνσης (βλ. επίσης Προσαρµογή της απεικόνισης). Στην κατάσταση Χάρτης 3 ο χάρτης απεικονίζεται από µία κεκλιµένη τρισδιάστατη άποψη. Ηϑτρισδιάστατη απεικόνιση είναι πάντα προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση πορείας. 26

30 Συµβουλή Στις καταστάσεις δισδιάστατης απεικόνισης µπορείτε να µετατοπίσετε µη αυτόµατα το επίκαιρα απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη ακουµπώντας ένα σηµείο εντός του χάρτη και µεταθέτοντάς το προς την επιθυµητή θέση, χωρίς να το αφήσετε. Το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη προσαρµόζεται αυτόµατα. Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται στην κατάσταση τρισδιάστατης απεικόνισης! Το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη προβάλλεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Στην αριστερή πλευρά της διαιρεµένης οθόνης διατίθενται δύο επιλογές: Εάν το πλήκτρο ειδικών προορισµών είναι ενεργό, µε τα δύο πλήκτρα που βρίσκονται πάνω από αυτό µπορείτε να επιλέξετε τους δύο πλησιέστερους ειδικούς προορισµούς. Με το µενού Ρυθµίσεις > Απεικόνιση > Ρυθµίσεις ειδικών προορισµών µπορείτε να ορίσετε ποιες κατηγορίες ειδικών προορισµών θα απεικονίζονται. Εάν το πλήκτρο µε το βέλος είναι ενεργό, τότε η καθοδήγηση προς τον προορισµό διασαφηνίζεται µε το χάρτη και επιπρόσθετα µε την προβολή βέλους: Όταν επίκειται ένας ε- λιγµός, το βέλος υποδηλώνει µε την κατεύθυνσή του προς τα πού θα καθοδηγηθείτε µε τον ελιγµό. Η απόσταση έως το επόµενο ελιγµό απεικονίζεται µέσω της ένδειξης δίπλα από το βέλος. Η σχεδιασµένη διαδροµή απεικονίζεται µε µπλε χρώµα στο απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη. Σε περίπτωση µη αυτόµατης ή αυτόµατης παράκαµψης µίας συµφόρησης, η διαδροµή παράκαµψης θα απεικονιστεί µε κόκκινο χρώµα. Στο άνω τµήµα της οθόνης προβάλλεται η οδός, στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγµή. Πριν από έναν ελιγµό προβάλλεται η κατεύθυνση της καθοδήγησης προς τον προορισµό µέσω της προβολής βέλους, όπως και η απόσταση ως το ελιγµό. Οι εθνικές οδοί και οι αυτοκινητόδροµοι επισηµαίνονται χρωµατικά και µε τον αριθµό τους. Η τρέχουσα θέση σας απεικονίζεται στο χάρτη µε το εικονίδιο. Στοιχεία σχετικά µε την τρέχουσα και τη µέση ταχύτητα, την απόσταση από τον προορισµό του ταξιδιού, την αποµένουσα διάρκεια του ταξιδιού και την ώρα άφιξης προβάλλονται (µόνο 480 x 272 Pixel) στη γραµµή πληροφοριών στο κάτω τµήµα της οθόνης (βλ. επίσης Χειρισµός της προβολής χάρτη). Μπορείτε να προσαρµόσετε την επιθυµητή µεγέθυνση του χάρτη στο µενού Ρυθµίσεις > Απεικόνιση > Αυτόµατο ζουµ (βλ. παράγραφο Προσαρµογή της απεικόνισης). Εάν το θελήσετε, µπορείτε να προσαρµόσετε µη αυτόµατα τη µεγέθυνση του απεικονιζόµενου τµήµατος του χάρτη στις ανάγκες σας µε τα κουµπιά και. Η τρέχουσα κλίµακα προβάλλεται στο χάρτη. Οι ειδικοί προορισµοί, όπως π.χ. πρατήρια καυσίµων, περιοχές ανάπαυσης, κτλ., επισηµαίνονται µε εικονίδια στην απεικόνιση του χάρτη. Με το µενού Ρυθµίσεις > Απεικόνιση > Ρυθµίσεις ειδικών προορισµών µπορείτε να ορίσετε ποιες κατηγορίες ειδικών προορισµών θα απεικονίζονται. Συµβουλή Εάν το θελήσετε, µπορείτε να µετατοπίσετε µη αυτόµατα το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη εντός της οθόνης, π.χ. για να απεικονίσετε ειδικούς προορισµούς κοντά στην υπολογισµένη διαδροµή στην προβολή χάρτη. Ακου- µπήστε για αυτό µία κατάλληλη θέση στο απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη και µεταθέστε την κατά βούληση στην οθόνη, χωρίς να την αφήσετε: Το απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη προσαρµόζεται αντίστοιχα. Εκτός από την οπτική καθοδήγηση προς τον προορισµό, όλοι οι ελιγµοί αναγγέλλονται ταυτόχρονα µε ακουστικές εντολές, εφόσον έχετε ενεργοποιήσει τις αντίστοιχες επιλογές στο µενού Ρυθµίσεις > Ακουστικές αναγγελίες. Μπορείτε να προσαρµόσετε ως εξής τις ακουστικές οδηγίες κατά την καθοδήγηση προς έναν προορισµό: Ακουµπήστε το κουµπί στο αριστερό άνω τµήµα της οθόνης: Τότε θα ανοίξει το µενού ρυθ- µίσεων Ένταση ήχου, στο οποίο µπορείτε να ρυθµίσετε εξατοµικευµένα την ένταση του ήχου των ακουστικών οδηγιών, του κλικ των πλήκτρων και της ακουστικής αναπαραγωγής αρχείων ΜΡ3 µε την πρόσθετη εφαρµογή MP3 Player. Η ένταση που ρυθµίζεται εδώ ισχύει τόσο για την έξοδο µέσω του εσωτερικού ηχείου όσο και για την υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) της συσκευής πλοήγησής σας. 27

31 Μπορείτε να µειώσετε ή να αυξήσετε σε επτά βαθµίδες την ένταση του ήχου για την εκάστοτε έξοδο σήµατος µε τα κουµπιά και αντίστοιχα. Στη χαµηλότερη βαθµίδα η έξοδος του εκάστοτε σήµατος έχει τεθεί υπό σίγαση. Παρατήρηση Η ρύθµιση της έντασης αποθηκεύεται και τίθεται στην αποθηκευµένη τιµή κατά την επόµενη εκκίνηση του συστήµατος πλοήγησής σας. Περισσότερες προβολές Στο γρήγορο µενού µπορείτε να ενεργοποιήσετε εναλλακτικές προβολές για την απεικόνιση του χάρτη. Οι ρυθµίσεις για το γρήγορο µενού περιγράφονται στην παράγραφο Προσαρµογή των ρυθ- µίσεων του γρήγορου µενού. Απεικόνιση πυξίδας Στην πυξίδα, η τρέχουσα θέση σας απεικονίζεται σε σχέση µε τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα, µε το βορά επισηµασµένο χρωµατικά για τον καλύτερο προσανατολισµό σας. Η τρέχουσα θέση σας παρέχεται εκτός αυτού µε το γεωγραφικό µήκος και πλάτος της σε µοίρες, πρώτα λεπτά και δεύτερα λεπτά. Ο προσανατολισµός της πυξίδας και η απεικόνιση του γεωγραφικού µήκους και πλάτους ενηµερώνονται συνεχώς, έτσι ώστε να καθιστούν δυνατό τον ακριβή προσανατολισµό σας. Καταρχήν ισχύει ωστόσο και εδώ ότι η ακρίβεια της µέτρησης και εποµένως της ένδειξης εξαρτάται από την ποιότητα του λαµβανόµενου σήµατος GPS: Για αυτό το λόγο παρατίθεται επιπρόσθετα η ποιότητα λήψης του σήµατος GPS στο πεδίο HDOP. Εκτός αυτού, δίπλα από το εικονίδιο α- πεικονίζεται ο αριθµός των δορυφόρων, το σήµα των οποίων λαµβάνεται εκείνη τη στιγµή. Στο κάτω τµήµα του παραθύρου προβάλλονται περαιτέρω στοιχεία για την τρέχουσα διαδροµή (όπως η ταχύτητα, η απόσταση, η υπολογισµένη διάρκεια του ταξιδιού, κτλ.) στη γραµµή πληροφοριών. Συµβουλή Το σύστηµα πλοήγησής σας χρησιµοποιεί τα σήµατα περισσότερων δορυφόρων για τον καθορισµό της θέσης σας. Στις περιοχές τοµής αυτών των σηµάτων των δορυφόρων µπορεί να προκύψουν υπερθέσεις, οι οποίες µειώνουν την ακρίβεια της µέτρησης. Η τιµή HDOP που παρέχει η πυξίδα περιγράφει την ακρίβεια της µέτρησης στον οριζόντιο δισδιάστατο χάρτη: Σε περίπτωση τιµών έως 6 διασφαλίζεται µία υψηλή έως επαρκής ακρίβεια µέτρησης, σε περίπτωση τιµών άνω του 6 αυξάνεται η πιθανότητα παρουσίασης αποκλίσεων. 28

32 Παρατήρηση Εάν για το επίκαιρο τµήµα της διαδροµής έχει καταχωρηθεί ένα όριο ταχύτητας, αυτό απεικονίζεται µε το εικονίδιο στην αριστερή γωνία: Μία ακουστική προειδοποίηση δίνεται µόνο εάν έχουν ενεργοποιηθεί οι επιλογές Προειδοποιητικές πινακίδες στο µενού Ρυθµίσεις > Βασική ρύθµιση ειδικών λειτουργιών και Υποδείξεις κυκλοφορίας στο µενού Ρυθµίσεις > Ακουστικές αναγγελίες και η ταχύτητα ξεπέρασε το όριο κατά τη ρυθµισµένη τιµή. Προβολή βέλους Στη προβολή βέλους καθοδηγείστε ανεξάρτητα από το χάρτη µε ένα σύστηµα καθοδήγησης, το οποίο βασίζεται σε βέλη. Η προβολή βέλους παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: Το βέλος περιγράφει την τρέχουσα κατεύθυνση πορείας. Όταν επίκειται ένας ελιγµός, η κατεύθυνση του βέλους υποδεικνύει την κατεύθυνση προς την οποία θα καθοδηγηθείτε κατά τη διάρκεια του ελιγµού. Ανάλογα µε τον ελιγµό µπορεί να απεικονιστούν και δευτερεύουσες οδοί, η κύρια διαδροµή επισηµαίνεται ωστόσο σε κάθε περίπτωση σαφώς. Η απόσταση έως τον επόµενο ελιγµό απεικονίζεται µέσω της ένδειξης δίπλα από το βέλος: Όσο περισσότερο πλησιάζει ο επόµενος ελιγµός, τόσο γεµίζουν τα πεδία της ένδειξης. Έτσι µπορείτε να εκτιµήσετε καλά την πραγµατική απόσταση έως τον ελιγµό ανάλογα µε την ταχύτητά σας. Στο άνω τµήµα της οθόνης απεικονίζεται η οδός, στην οποία βρίσκεστε εκείνη τη στιγµή, καθώς και η διαδροµή, την οποία πρέπει να διανύσετε σε αυτή την οδό µέχρι τον επόµενο ελιγµό. Οι εθνικές οδοί και οι αυτοκινητόδροµοι επισηµαίνονται χρωµατικά και µε τον αριθµό τους. Όταν ο ελιγµός επίκειται άµεσα, η απεικόνιση θα αλλάξει: Τότε θα προβληθεί η απόσταση έως τον ελιγµό καθώς και η οδός/κατεύθυνση, στην οποία θα καθοδηγηθείτε µετά από τον ελιγµό. Στο κάτω τµήµα του παραθύρου προβάλλονται περαιτέρω στοιχεία για την τρέχουσα διαδροµή (όπως η ταχύτητα, η απόσταση, η υπολογισµένη διάρκεια του ταξιδιού, κτλ.) στη γραµµή πληροφοριών. Πληροφορίες ταξιδιού Στην προβολή Πληροφορίες ταξιδιού προβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την καθοδήγηση προς τον επίκαιρο προορισµό: Ανώτατη ταχύτητα Μέση ταχύτητα ιανυθείσα διαδροµή ιάρκεια πορείας Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις διανυθείσες διαδροµές από την τελευταία επαναφορά της ένδειξης Πληροφορίες ταξιδιού (βλ. παρακάτω). Για τη µέτρηση πληροφοριών σχετικά µε µία συγκεκριµένη διαδροµή πρέπει να µηδενίσετε τις τιµές Πληροφορίες ταξιδιού πριν από την έ- 29

33 ναρξη της καθοδήγησης προς τον προορισµό. Ακουµπήστε για αυτό το κουµπί θα µηδενιστούν και η µέτρηση θα ξεκινήσει εκ νέου. : Όλες οι τιµές Παρατήρηση 30

34 Οι τιµές Πληροφορίες ταξιδιού µηδενίζονται αυτόµατα, εάν το σύστηµα πλοήγησής σας δεν λάβει κανένα έγκυρο πακέτο δεδοµένων GPS επί δύο ώρες. Κεφάλαιο 4: Προσαρµογή των ρυθµίσεων Μετά από την εκκίνηση της συσκευής πλοήγησής σας, η οθόνη θέτει προς επιλογή τις διαθέσιµες περιοχές λειτουργιών του συστήµατος πλοήγησής σας. Μ αυτό το κουµπί ξεκινά το Προβολή χάρτη. Μ αυτό το κουµπί ξεκινά το µενού πλοήγησης. Μ αυτό το κουµπί ξεκινά το µενού Περισσότερες εφαρµογές. Πληροφορίες σχετικά µε το χειρισµό των περαιτέρω λειτουργιών του συστήµατος πλοήγησής σας θα βρείτε στο εγχειρίδιο της συσκευής. Με αυτό το κουµπί εκκινείτε το µενού ρυθµίσεων, στο οποίο προσαρµόζετε τις βασικές ρυθµίσεις του συστήµατος πλοήγησής σας. Οι διαθέσιµες επιλογές ρύθµισης περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο. Εάν θέλετε να αποδεχτείτε τις τυπικές ρυθµίσεις του συστήµατος πλοήγησής σας ή έχετε ήδη διεξάγει τις προσωπικές ρυθµίσεις σας, µπορείτε να προσπεράσετε τις ακόλουθες σελίδες και να µεταβείτε απευθείας στο επόµενο κεφάλαιο. Ειδικές ρυθµίσεις για το λογισµικό πλοήγησης Μετά από τη θέση του σε λειτουργία, το σύστηµα πλοήγησής σας ξεκινά το βοηθό ρυθµίσεων, ο οποίος θα σας οδηγήσει βήµα προς βήµα σε όλες τις σηµαντικές ρυθµίσεις. Ωστόσο µπορείτε επίσης να αποδεχθείτε τις τυπικές ρυθµίσεις, τις οποίες θα µπορείτε ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσετε και να προσαρµόσετε στις ανάγκες σας στο µενού Ρυθµίσεις. Μπορείτε να ανοίξετε το µενού Ρυθµίσεις µε το κουµπί, το οποίο διατίθεται στο κάτω τµήµα της οθόνης στο µενού πλοήγησης. Ο βοηθός ρυθµίσεων µπορεί επίσης να εκκινηθεί αργότερα µέσω του οµώνυµου µενού ρύθµισης. 31

35 32

36 Προς επιλογή διατίθενται εδώ τα ακόλουθα µενού ρυθµίσεων: Επιλογές διαδροµής Απεικόνιση Ρυθµίσεις γλώσσας Ρυθµίσεις προγράµµατος Ρυθµίσεις συσκευής Βασική ρύθµιση ειδικών λειτουργιών Βοηθός ρυθµίσεων Στη συνέχεια περιγράφονται τα διαθέσιµα µενού ρυθµίσεων και οι εκεί διαθέσιµες επιλογές ρύθµισης. Μπορείτε να αλλάξετε και πάλι ανά πάσα στιγµή τις ρυθµίσεις που διεξήγατε. Προσαρµογή των επιλογών διαδροµής Σε αυτό το υποµενού προσαρµόζετε τον υπολογισµό και την καθοδήγηση της διαδροµής στις επίκαιρες προσωπικές ανάγκες σας. Προσέξτε ότι οι επιλογές διαδροµής αλληλοεπηρεάζονται: Ανάλογα µε το επιλεγµένο τύπο διαδροµής απενεργοποιούνται άλλες επιλογές διαδροµής. Με τα κουµπιά του µενού Επιλογές διαδροµής διαλέγετε την επιθυµητή διαδροµή, τις επιλογές της οποίας επιθυµείτε να προσαρµόσετε. Μπορείτε να επιλέξετε καταρχήν µεταξύ των ακόλουθων επιλογών: Τύπος οχήµατος ΙΧ Ο υπολογισµός διαδροµών έχει βελτιστοποιηθεί για ΙΧ. Για αυτή τη ρύθµιση ισχύει ο ΚΟΚ: Εποµένως µπορούν να χρησιµοποιηθούν καταρχήν όλες οι οδοί, οι µονόδροµοι όµως µόνο στην επιτρεπόµενη κατεύθυνση πορείας. Οι πεζοδροµηµένες ζώνες δεν είναι καταρχήν άµεσα προσβάσιµες, για αυτές προβάλλεται ένα αντίστοιχο µήνυµα. Πεζοπορία Ο υπολογισµός διαδροµών έχει βελτιστοποιηθεί για πεζούς (δυνατό σε µία ακτίνα έως 50 χλµ από την τρέχουσα θέση): Κατά τον υπολογισµό της διαδροµής λαµβάνονται επίσης υπόψη οι πεζόδροµοι και οι ποδηλατόδροµοι, η χρήση µονόδροµων είναι δυνατή και προς τις δύο κατευθύνσεις πορείας και οι πεζοδροµηµένες ζώνες είναι άµεσα προσβάσι- µες. Υπολογίζεται πάντα η πιο σύντοµη διαδροµή, η παράκαµψη συµφόρησης είναι ανενεργή. Η χρήση αυτοκινητοδρόµων και οδών µε διόδια αποκλείεται, οι αντίστοιχες επιλογές διαδροµής απενεργοποιούνται αυτόµατα (βλ. παρακάτω). Ποδήλατο Ο υπολογισµός διαδροµών έχει βελτιστοποιηθεί για ποδήλατα (δυνατό σε µία ακτίνα έως 50 χλµ από την τρέχουσα θέση): Κατά τον υπολογισµό της διαδροµής λαµβάνονται επίσης υπόψη οι ποδηλατόδροµοι και οι πεζοδροµηµένες ζώνες είναι άµεσα προσβάσιµες. Υπολογίζεται πάντα η πιο σύντοµη διαδροµή, η παράκαµψη συµφόρησης είναι ανενεργή. Η χρήση αυτοκινητοδρόµων και οδών µε διόδια αποκλείεται, οι αντίστοιχες επιλογές διαδροµής απενεργοποιούνται αυτόµατα (βλ. παρακάτω). 33

37 Είδος διαδροµής Σύντοµη Ο υπολογισµός διαδροµών βελτιστοποιείται ως προς το µήκος τη διαδροµής: Υπολογίζεται η εκάστοτε πιο σύντοµη διαδροµή. Γρήγορη Ο υπολογισµός διαδροµών βελτιστοποιείται ως προς τη διάρκεια του ταξιδιού: Υπολογίζεται η εκάστοτε πιο γρήγορη δυνατή διαδροµή. Οικονοµική Ο υπολογισµός διαδροµών αποτελεί συνδυασµό της πιο γρήγορης και της πιο σύντοµης διαδροµής: Πρόκειται για την πιο οικονοµική διαδροµή. Η ακόλουθη επιλογή διατίθεται µόνο, εάν στη συσκευή πλοήγησής σας έχουν εγκατασταθεί τα α- ντίστοιχα δεδοµένα χαρτών. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην παράγραφο Μη αυτόµατες ενέργειες για την ανταλλαγή δεδοµένων. Βελτιστοποίηση ως προς την κυκλοφοριακή ροή Με την επιλογή Βελτιστοποίηση ως προς την κυκλοφοριακή ροή υπολογίζεται καταρχήν η πιο γρήγορη δυνατή διαδροµή. Για αυτό το σκοπό η συσκευή πλοήγησης χρησιµοποιεί ωστόσο ειδικές πληροφορίες για την κυκλοφοριακή ροή, οι οποίες επισηµαίνονται στο υ- λικό χαρτών: Συγκοινωνιακοί κόµβοι, στους οποίους αναµένεται κίνδυνος συµφόρησης κατά τη χρονική στιγµή υπολογισµού της διαδροµής, παρακάµπτονται. Αντί για τη διέλευση από τέτοιους κόµβους υπολογίζεται µία εναλλακτική παράκαµψή τους βελτιστοποιηµένη ως προς την κυκλοφοριακή ροή. Παράκαµψη συµφόρησης Καµία Η παράκαµψη συµφόρησης δεν είναι ενεργή: Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία (TMC) δεν λαµβάνονται υπόψη κατά την καθοδήγηση σε µία διαδροµή. Μη αυτόµατη Εάν είναι ενεργή η µη αυτόµατη παράκαµψη συµφόρησης, τότε ένα προειδοποιητικό εικονίδιο στην προβολή χάρτη θα σας υποδεικνύει την επόµενη διαταραχή της κυκλοφορίας, η οποία βρίσκεται στη διαδροµή σας και επηρεάζει τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Αυτόµατη Εάν είναι ενεργή η αυτόµατη παράκαµψη συµφόρησης, τότε το λογισµικό πλοήγησης υ- πολογίζει αυτόµατα µε βάση τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε την κυκλοφορία διαδροµές παράκαµψης των διαταραχών της κυκλοφορίας, οι οποίες βρίσκονται στη διαδρο- µή σας και επηρεάζουν τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Συµβουλή Η επιλογή παράκαµψης της συµφόρησης που επιλέχθηκε χρησιµοποιείται επίσης για τις Ρυθµίσεις TMC στο µενού Ρυθµίσεις προγράµµατος, όπου και µπορεί να τροποποιηθεί (βλ. Προσαρµογή των ρυθµίσεων του προγράµµατος). Φεριµπότ Χρήση Η χρήση φεριµπότ λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό διαδροµών. Αποφυγή Η χρήση φεριµπότ αποκλείεται κατά τον υπολογισµό διαδροµών. 34

38 Αυτοκινητόδροµοι Χρήση Εκτός από τοπικές, επαρχιακές και εθνικές οδούς κατά τον υπολογισµό διαδροµών λαµβάνονται επίσης υπόψη οι αυτοκινητόδροµοι. Αποφυγή Η χρήση αυτοκινητοδρόµων αποκλείεται κατά τον υπολογισµό διαδροµών: Κατά τον υπολογισµό µίας διαδροµής λαµβάνονται υπόψη µόνο τοπικές, επαρχιακές και εθνικές οδοί. Οδοί µε διόδια Χρήση Οδοί µε διόδια λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό διαδροµών. Αποφυγή Η χρήση οδών µε διόδια αποκλείεται κατά τον υπολογισµό διαδροµών. Συµβουλή Αν και το υλικό χαρτών βρίσκεται σε επίκαιρη κατάσταση κατά την παράδοση της συσκευής, δεν µπορεί να διασφαλιστεί ότι όντως περιέχει όλες τις οδούς µε διόδια. Προσαρµογή της απεικόνισης Σε αυτό το υποµενού προσαρµόζετε την απεικόνιση στην οθόνη αφής του συστήµατος πλοήγησής σας στις προσωπικές σας ανάγκες. Εδώ µπορείτε να διαλέξετε µεταξύ των ακόλουθων επιλογών: Προβολή χάρτη Μόνο χάρτης Στην κατάσταση Μόνο χάρτης ο χάρτης συνεχίζει να προβάλλεται κατά τη διάρκεια ενός ελιγµού. Το βέλος του ελιγµού σµικρύνεται και προβάλλεται στο χάρτη. Προβολή βέλους Στην κατάσταση Προβολή βέλους η καθοδήγηση επί της διαδροµής απεικονίζεται αποκλειστικά µέσω βελών ελιγµού, µία απεικόνιση χάρτη δεν έχει προβλεφθεί. Η προβολή βέλους µπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί µέσω του γρήγορου µενού. Χάρτης ff Στην κατάσταση Χάρτης ff δεν απεικονίζονται πληροφορίες στην οθόνη αφής: Η καθοδήγηση προς τον προορισµό διεξάγεται αποκλειστικά µέσω ακουστικών εντολών. ιαιρεµένη οθόνη Στην κατάσταση ιαιρεµένη οθόνη η απεικόνιση διαιρείται σε δύο τµήµατα: Ενώ στη δεξιά πλευρά της οθόνης προβάλλεται ο χάρτης, στην αριστερή πλευρά µπορείτε να επιλέξετε µεταξύ της προβολής ειδικών προορισµών και της προβολής βέλους. Στην προβολή ειδικών προορισµών τίθενται προς άµεση επιλογή οι δύο πλησιέστεροι ειδικοί προορισµοί, ενώ στην προβολή βέλους η καθοδήγηση προς τον προορισµό απεικονίζεται µε βέλη κατεύθυνσης. υν. χάρτης και βέλος Στην κατάσταση υν. χάρτης και βέλος η απεικόνιση αλλάζει δυναµικά από την προβολή χάρτη στην προβολή βέλους κατά τη διάρκεια ενός ελιγµού. Μετά από τον ελιγµό η απεικόνιση επιστρέφει στην προβολή χάρτη. 35

39 Εναλλαγή χάρτη και διαιρεµένης οθόνης Στην κατάσταση Εναλλαγή χάρτη και διαιρεµένης οθόνης η απεικόνιση αλλάζει δυναµικά από την προβολή χάρτη στην προβολή διαιρεµένης οθόνης κατά τη διάρκεια ενός ελιγ- µού. Μετά από τον ελιγµό η απεικόνιση επιστρέφει στην προβολή χάρτη. Σχεδιασµός νύχτας/ηµέρας Αυτόµατα Η απεικόνιση του χάρτη προσαρµόζεται αυτόµατα σε φως ηµέρας ή σκοτάδι ανάλογα µε την τρέχουσα ώρα. Σχεδιασµός ηµέρας Ο χάρτης απεικονίζεται βελτιστοποιηµένος για ηµερήσια προβολή. Σχεδιασµός νύχτας Ο χάρτης απεικονίζεται βελτιστοποιηµένος για νυκτερινή προβολή. Συµβουλή Στο µενού Βασικές ρυθµίσεις > Ρυθµίσεις οθόνης > Ρύθµιση φωτεινότητας βλ. παράγραφο Ρυθµίσεις οθόνης) µπορείτε να προσαρµόσετε τις επιλογές για την ηµερήσια και νυκτερινή προβολή στις ανάγκες σας. Ρυθµίσεις ειδικών προορισµών Ειδικοί προορισµοί στο χάρτη Σε αυτή τη λίστα επιλογής διαλέγετε ποιες κατηγορίες ειδικών προορισµών θα απεικονίζονται στην προβολή χάρτη. Ακουµπήστε για αυτό το κουµπί δίπλα στην εκάστοτε κατηγορία ειδικών προορισµών: Η κατάσταση απεικόνισης θα αλλάξει αντίστοιχα και η επιλογή θα µεταφερθεί στο χάρτη. Ειδικοί προορισµοί στη διαιρεµένη οθόνη Σε αυτή τη λίστα επιλογής διαλέγετε ποιες κατηγορίες ειδικών προορισµών θα προβάλλονται ως άµεση επιλογή στη διαιρεµένη οθόνη (κατάσταση επιλογής κατηγορίας ειδικών προορισµών). Ακουµπήστε για αυτό το κουµπί δίπλα στην εκάστοτε κατηγορία ειδικών προορισµών: Η κατάσταση απεικόνισης θα αλλάξει αντίστοιχα και η επιλογή θα µεταφερθεί στα πλήκτρα επιλογής στη διαιρεµένη οθόνη. Προτιµώµενα πρατήρια καυσίµων Σε αυτή τη λίστα επιλογής διαλέγετε τα πρατήρια καυσίµων ποιας µάρκας θα προσφέρονται στο χάρτη και στη διαιρεµένη οθόνη. Ακουµπήστε για αυτό το κουµπί µάρκα καυσίµων, για να αλλάξετε την κατάσταση απεικόνισης. δίπλα στη Συµβουλή Με το κουµπί Όλοι οι ειδικοί προορισµοί αλλάζετε την κατάσταση όλων των διατιθέµενων καταχωρήσεων στο κάτω τµήµα της οθόνης. Κατεύθυνση χάρτη 2 Βοράς επάνω Στην κατάσταση Βοράς επάνω η απεικόνιση του χάρτη προσανατολίζεται πάντα προς το βορά: Στην πράξη η κατεύθυνση της πορείας σας θα αποκλίνει εποµένως από τον προσανατολισµό του χάρτη, µπορώντας να δείχνει ακόµα και προς την αντίθετη κατεύθυνση. 36

40 Χάρτης σε κατεύθυνση πορείας Στην κατάσταση Χάρτης σε κατεύθυνση πορείας η απεικόνιση του χάρτη προσανατολίζεται πάντα σύµφωνα µε την τρέχουσα κατεύθυνση της πορείας σας: Ανάλογα µε το βαθµό ζουµ ενδέχεται λοιπόν να εµφανίζεται η περιοχή ή η χώρα στην οποία βρίσκεστε, πλάγια ή ανάποδα στην οθόνη. Βελτιστοποίηση Στην κατάσταση Βελτιστοποίηση ο χάρτης προσανατολίζεται ανάλογα µε την κλίµακά του προς το βορά ή προς την κατεύθυνση πορείας. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι: Σε περίπτωση υψηλού βαθµού ζουµ (έντονης µεγέθυνσης του απεικονιζόµενου τµή- µατος του χάρτη), ο χάρτης απεικονίζεται στην κατεύθυνση πορείας, διευκολύνοντας έτσι τον προσανατολισµό µε βάση το περιβάλλον. Σε περίπτωση χαµηλού βαθµού ζουµ (ελάχιστη µεγέθυνση του απεικονιζόµενου τµή- µατος του χάρτη) ο χάρτης περιστρέφεται αυτόµατα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να δείχνει πάντα προς το βορά: Αυτή η κατάσταση υποβοηθά την επισκόπηση και αποτρέπει την ανάποδη απεικόνιση χωρών ή περιοχών. Συµβουλή Εναλλαγή µεταξύ της προβολής 2 και της κεκλιµένης προβολής 3 του χάρτη µπορεί να διεξαχθεί µόνο µέσω του εικονιδίου της πυξίδας στην οθόνη. Μορφή ώρας 24 h Όλες οι πληροφορίες χρόνου εντός του λογισµικού πλοήγησης απεικονίζονται µε 24ωρη µορφή. 12 h Όλες οι πληροφορίες χρόνου εντός του λογισµικού πλοήγησης απεικονίζονται µε 12ωρη µορφή (AM/PM). Αυτόµατο ζουµ Προσέγγιση Το επίκαιρα απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη µεγεθύνεται σε έναν υψηλό βαθµό ζουµ. Μεσαίο Εάν η λειτουργία του αυτόµατου ζουµ είναι ενεργή, το επίκαιρα απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη θα µεγεθυνθεί στο µέσο βαθµό ζουµ, όταν επίκειται η εκτέλεση ενός ελιγµού. Αποµάκρυνση Το επίκαιρα απεικονιζόµενο τµήµα του χάρτη σµικρύνεται σε ένα χαµηλότερο βαθµό ζουµ. Αυτόµατη εξασθένηση φωτεινότητας Αυτή η λειτουργία έχει σηµασία αποκλειστικά για τη λειτουργία της συσκευής πλοήγησής σας µε µπαταρία και εξυπηρετεί τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας της συσκευής και συνεπώς την αύξηση του χρόνου λειτουργίας της. Τυπική Στην τυπική κατάσταση η φωτεινότητα της ένδειξης της οθόνης µειώνεται αυτόµατα (λειτουργία κατά την ηµέρα: Φωτεινότητα νύχτας, λειτουργία κατά τη νύχτα: Μειωµένη φωτεινότητα νύχτας), εφόσον η συσκευή δεν δεχθεί κανένα χειρισµό επί 30 δευτερόλεπτα και δεν επίκειται κανένας ελιγµός. Εάν η συσκευή δεχθεί χειρισµό ή εάν επίκειται ένας ελιγµός (ΙΧ/µοτοσυκλέτα: σε 5 χιλιό- µετρα, ποδήλατο: σε 750 m), η φωτεινότητα της οθόνης θα τεθεί αυτόµατα στη Φωτεινό- 37

41 τητα ηµέρας που έχει οριστεί (βλ. παράγραφο Ρυθµίσεις οθόνης) και στη συνέχεια θα µειωθεί και πάλι. Έξυπνη Στην έξυπνη κατάσταση η φωτεινότητα της οθόνης διαβαθµίζεται µε ακόµα µεγαλύτερη ακρίβεια στη λειτουργία κατά τη νύχτα: Ανάλογα µε την απόσταση έως τον επόµενο ελιγ- µό, η φωτεινότητα της οθόνης αλλάζει αυτόµατα µεταξύ ελάχιστης φωτεινότητας (απόσταση έως τον επόµενο ελιγµό: πάνω από 5 χιλιόµετρα), µίας µειωµένης Φωτεινότητας νύχτας (απόσταση έως τον επόµενο ελιγµό: 2,5 έως 5 χιλιόµετρα) και της Φωτεινότητας νύχτας που έχει οριστεί στις ρυθµίσεις της συσκευής (απόσταση έως τον επόµενο ελιγµό: κάτω από 2,5 χιλιόµετρα ή χειρισµός συσκευής). Στη συνέχεια η φωτεινότητα της οθόνης µειώνεται και πάλι αυτόµατα. Προσαρµογή των ρυθµίσεων γλώσσας Σε αυτό το υποµενού προσαρµόζετε παραµέτρους της γλώσσας της εφαρµογής. Γλώσσα Η γλώσσα των µενού του λογισµικού πλοήγησης προεπιλέγεται µέσω επιλογής του αρχείου ε- γκατάστασης για την εκάστοτε χώρα ή µέσω επιλογής της γλώσσας κατά την εγκατάσταση. Εάν στη συσκευή πλοήγησής σας έχουν προεγκατασταθεί περισσότερες γλώσσες, τότε µπορείτε να επιλέξετε µία άλλη γλώσσα ακουµπώντας την επιθυµητή καταχώρηση στην εκεί απεικονιζόµενη λίστα επιλογών. Συµβουλή Η εγκατάσταση άλλων γλωσσών εκ των υστέρων είναι δυνατή µέσω της επιλογής αρχείων εγκατάστασης για τις εκάστοτε χώρες στο GPal Assistant (βλ. Την παράγραφο Ενέργειες µέσω του Cntent Imprt Wizard). ιάταξη πλήκτρων Αλφαβητική Η αλφαριθµητική εισαγωγή (π. χ. χωρών, οικισµών, οδών) διεξάγεται µε ένα πληκτρολόγιο µε αλφαβητική διάταξη των πλήκτρων. Γερµανική Η διάταξη των πλήκτρων αντιστοιχεί στην αναπτυγµένη για πληκτρολόγια γραφοµηχανών και υπολογιστών διάταξη QWERTZ, η οποία προβλέπεται για το γερµανόφωνο χώρο, την Πολωνία, την Τσεχία και τη Ρωσία. Αγγλική Η διάταξη των πλήκτρων αντιστοιχεί στην αναπτυγµένη για πληκτρολόγια γραφοµηχανών και υπολογιστών διάταξη QWERTY, η οποία προβλέπεται για τον αγγλόφωνο χώρο, τη Σκανδιναβία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τις Κάτω Χώρες. Γαλλική Η διάταξη των πλήκτρων αντιστοιχεί στην αναπτυγµένη για πληκτρολόγια γραφοµηχανών και υπολογιστών διάταξη AZERTY, η οποία προβλέπεται για τις γαλλόφωνες χώρες. Κυριλλική Η διάταξη των πλήκτρων αλλάζει σε ένα σχεδιασµό πληκτρολογίου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την κυριλλική αλφάβητο. Ελληνική Η διάταξη των πλήκτρων αλλάζει σε ένα σχεδιασµό πληκτρολογίου, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για την ελληνική αλφάβητο. Ακουστικές αναγγελίες Ονόµατα οδών Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, θα αναγγέλλεται το όνοµα της οδού για τον επό- 38

42 µενο ελιγµό. Κυκλοφοριακές υποδείξεις Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, θα αναγγέλλονται κυκλοφοριακές υποδείξεις για τον επόµενο ελιγµό. Κατευθύνσεις Εάν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή, θα αναγγέλλεται µία οδηγία κατεύθυνσης για τον επόµενο ελιγµό. Προσαρµογή των ρυθµίσεων του προγράµµατος Σε αυτό το υποµενού προσαρµόζετε ειδικές παραµέτρους της εφαρµογής. Ρυθµίσεις TMC Σε αυτό το υποµενού µπορείτε να ρυθµίσετε τη λήψη πληροφοριών κυκλοφορίας TMC. Παρατήρηση Το TMC είναι µία ψηφιακή υπηρεσία ραδιοφωνικής µετάδοσης δεδοµένων διαταραχής της κυκλοφορίας µέσω του Radi Data System (RDS) µε τη µορφή µηνυµάτων, τα οποία µπορεί να ερµηνεύσει η συσκευή πλοήγησής σας. Το TMC χρησιµοποιεί δεδοµένα, τα οποία λαµβάνει από την αστυνοµία, συσκευές δήλωσης κυκλοφοριακής συµφόρησης, υπηρεσίες οδικής βοήθειας και άλλες διαθέσιµες πηγές. Η ποιότητα λήψης του σήµατος της υπηρεσίας κυκλοφορίας προβάλλεται µε την ένδειξη κατάστασης στο άνω τµήµα της προβολής χάρτη. Με τα κουµπιά στο κάτω τµήµα της περιοχής επιλογής δεδοµένων έχετε τις εξής επιλογές: Παράκαµψη συµφόρησης Καµία Η παράκαµψη µίας συµφόρησης βάσει πληροφοριών TMC δεν είναι ενεργή. Μη αυτόµατη Κατά τη µη αυτόµατη παράκαµψη µίας συµφόρησης, οι διαταραχές της κυκλοφορίας που λαµβάνονται µέσω TMC σάς υποδεικνύονται µόνο µε ένα προειδοποιητικό εικονίδιο στην προβολή χάρτη. Αυτόµατη Η συσκευή υπολογίζει την αυτόµατη παράκαµψη µίας συµφόρησης βάσει των διατιθέµενων πληροφοριών TMC (βλ. επίσης την παράγραφο Παράκαµψη συµφόρησης ). Αναζήτηση ποµπού Αυτόµατη Η συσκευή πλοήγησής σας αναζητεί αυτόµατα έναν ποµπό. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας λήψης αναζητείται αµέσως ένας νέος ποµπός. Μη αυτόµατη Με τη µη αυτόµατη αναζήτηση ποµπών µπορείτε να ρυθµίσετε ένα µόνιµο ποµπό TMC µε τα κουµπιά και. Σε περίπτωση επιδείνωσης της ποιότητας λήψης δεν αναζητείται κάποιος νέος ποµπός. Παρατήρηση Ο χειρισµός των κουµπιών και είναι δυνατός, µόνο εάν αναζητείτε µη αυτόµατα τον ποµπό TMC. Ζώνη ώρας 39

43 Η ζώνη ώρας του λογισµικού πλοήγησης ρυθµίζεται ως Greenwich Mean Time. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Εδιµβούργο, Λισσαβόνα, Λονδίνο. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται προκαταρκτικά ως GMT+1:00 (Greenwich Time συν 1 ώρα). Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Άµστερνταµ, Βερολίνο, Ρώµη. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 2 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Μινσκ. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 2 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Ελσίνκι, Κίεβο, Ρίγα, Σόφια. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 3 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, Βόλγκογκραντ. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 4 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Σαµάρα. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 5 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Αικατερινβούργο. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 6 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Οµσκ. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 7 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Κρασνογιάρσκ. Η ζώνη ώρας ρυθµίζεται ως Greenwich Time συν 8 ώρες. Αυτή η ρύθµιση αντιστοιχεί στη ζώνη ώρας Ιρκούτσκ. Κατάσταση ασφάλειας Ενεργοποίηση Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείτε την κατάσταση ασφάλειας: Στην κατάσταση ασφάλειας ο χειρισµός της συσκευής δεν είναι δυνατός µέσω της οθόνης αφής ενώ οδηγείτε, αποτρέποντας έτσι µία ενδεχόµενη απόσπαση της προσοχής σας από την οδήγηση. Απενεργοποίηση Με αυτή την επιλογή απενεργοποιείτε την κατάσταση ασφάλειας: Ο χειρισµός της συσκευής µέσω της οθόνης αφής θα είναι εποµένως δυνατός επίσης κατά την οδήγηση. Ενεργός χάρτης Εδώ απεικονίζεται η επιλογή για το επίκαιρα ενεργό υλικό χαρτών. Εάν έχετε εγκαταστήσει περαιτέρω υλικό χαρτών στο σύστηµα πλοήγησής σας, τότε εδώ µπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικούς χάρτες. Καταγραφή ίχνους GPS Απενεργοποίηση Η διανυθείσα διαδροµή δεν καταγράφεται ούτε αποθηκεύεται ως ίχνος GPS στη συσκευή πλοήγησής σας. Ενεργοποίηση Από τη στιγµή που διαλέξετε αυτή την επιλογή, η επίκαιρη διαδροµή θα καταγράφεται. Η καταγραφή θα τερµατιστεί, εάν επαναφέρετε τις πληροφορίες στην προβολή Πληροφορίες ταξιδιού (βλ. παράγραφο Πληροφορίες ταξιδιού) ή εάν διαλέξετε την επιλογή Καταγραφή ίχνους GPS: Aπενεργοποίηση. 40

44 Μονάδες Μετρικό σύστηµα Όλα τα στοιχεία των διαδροµών µετρούνται στο µετρικό σύστηµα. Οι εκφωνήσεις και τα στοιχεία αποστάσεων στην οθόνη βασίζονται στο χιλιοµετρικό/µετρικό σύστηµα. Αυτοκρατορικό σύστηµα Όλα τα στοιχεία των διαδροµών µετρούνται στο βρετανικό αυτοκρατορικό σύστηµα. Τα φωνητικά µηνύµατα και τα στοιχεία των αποστάσεων στην οθόνη αναφέρονται σε µίλια/πόδια. Πληροφορίες έκδοσης Με αυτό το κουµπί προβάλλετε πληροφορίες σχετικά µε τον κατασκευαστή και την έκδοση του επίκαιρα εγκατεστηµένου υλικού χαρτών. Προσαρµογή των ρυθµίσεων της συσκευής Προς επιλογή διατίθενται εδώ τα ακόλουθα µενού ρυθµίσεων: Έντασης ήχου Ρυθµίσεις οθόνης Επιλογές ενέργειας Ρυθµίσεις ασφάλειας (ανάλογα µε τη συσκευή) Ποµπός FM (ανάλογα µε τη συσκευή) Eπαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Ακουµπήστε ένα από τα κουµπιά για να ανοίξετε το αντίστοιχο υποµενού. Για να εγκαταλείψετε το εκάστοτε µενού ρυθµίσεων ακουµπήστε το κουµπί. Ρυθµίσεις έντασης ήχου Σε αυτό το υποµενού µπορείτε να ρυθµίσετε ξεχωριστά την ένταση ήχου των φωνητικών εντολών, των πλήκτρων καθώς και της αναπαραγωγής αρχείων MP3 µε την πρόσθετη εφαρµογή MP3 Player. Η ένταση που ρυθµίζεται εδώ ισχύει τόσο για την έξοδο µέσω του εσωτερικού ηχείου όσο και για την υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) της συσκευής πλοήγησής σας. Μπορείτε να µειώσετε ή να αυξήσετε σε επτά βαθµίδες την ένταση του ήχου για την εκάστοτε έξοδο σήµατος µε τα κουµπιά και αντίστοιχα. Στη χαµηλότερη βαθµίδα η έξοδος του εκάστοτε σήµατος έχει τεθεί υπό σίγαση. Ρυθµίσεις οθόνης Σε αυτό το υποµενού µπορείτε να προσαρµόσετε εξατοµικευµένα τις ρυθµίσεις φωτεινότητας για τη λειτουργία κατά την ηµέρα / τη νύχτα και να διεξάγετε µία βαθµονόµηση της οθόνης. Εάν ακουµπήσετε το κουµπί Ρύθµιση φωτεινότητας, θα µπορείτε να µειώσετε ή να αυξήσετε σε έξι βαθµίδες το Φωτεινότητα ηµέρας και το Φωτεινότητα νύχτας µε τα κουµπιά και αντίστοιχα. Εάν ακουµπήσετε το κουµπί Βαθµονόµηση οθόνης, θα µπορείτε να βαθµονοµήσετε εκ νέου την οθόνη αφής του συστήµατος πλοήγησής σας. Αυτό απαιτείται όταν οι καταχωρήσεις στην οθόνη αφής δεν συµπίπτουν πλέον µε την εκτελούµενη ενέργεια: Η αντιστοιχία µεταξύ πλήκτρων και των αντίστοιχων χαρακτήρων ή εντολών µπορεί π.χ. να αποκλίνει από την προβλεπόµενη κατάσταση. 41

45 Για να διεξάγετε µία βαθµονόµηση, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ακουµπώντας τους σταυρούς ευθυγράµµισης. Τελειώνοντας αποδέχεστε τις νέες ρυθµίσεις ακουµπώντας εκ νέου την οθόνη. Παρατήρηση Εάν διαµορφώσετε τη µνήµη Flash της συσκευής πλοήγησής σας, π.χ. για να διεξάγετε µία ενηµέρωση σε µία νεότερη έκδοση του λογισµικού, τότε πρέπει επίσης να βαθµονοµήσετε εκ νέου την οθόνη κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης (βλ. επίσης το εγχειρίδιο της συσκευής). Οι ρυθµίσεις φωτεινότητας αποθηκεύονται και τίθενται στην αποθηκευµένη τιµή κατά την επόµενη εκκίνηση του συστήµατος πλοήγησής σας. Επιλογές ενέργειας Σε αυτό το υποµενού µπορείτε να προσαρµόσετε τις επιλογές ενέργειας για τη λειτουργία µε µπαταρίας ή από το δίκτυο. Στο κάτω τµήµα της οθόνης απεικονίζεται η κατάσταση φόρτισης της µπαταρίας µε ένα γράφηµα στηλών. Εάν επιλέξετε την καταχώρηση Σε λειτουργία µπαταρίας, στο αντίστοιχο αναδυόµενο µενού θα µπορείτε να διαλέξετε µία από τις ακόλουθες επιλογές της λίστας: Aπενεργοποιήθηκε Η συσκευή πλοήγησης θα απενεργοποιηθεί µόνο όταν το φορτίο της εσωτερικής µπαταρίας εξαντληθεί. 15/30/45 min / 1/2 h Εάν η συσκευή πλοήγησης δεν δεχθεί χειρισµούς και δεν εκτελεί µία τρέχουσα καθοδήγηση προς έναν προορισµό, τότε µετά από το επιλεγµένο χρονικό διάστηµα θα εισέλθει στην κατάσταση ετοιµότητας: Εάν πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας, η συσκευή θα επανενεργοποιηθεί και θα απεικονίσει την τελευταία ενεργή οθόνη. Εάν επιλέξετε την καταχώρηση Σε σύνδεση µε φορτιστή, στο αντίστοιχο αναδυόµενο µενού θα µπορείτε να διαλέξετε µία από τις ακόλουθες επιλογές της λίστας: Aπενεργοποιήθηκε Η συσκευή πλοήγησης δεν απενεργοποιείται ποτέ. 15/30/45 min / 1/2 h Εάν η συσκευή πλοήγησης δεν δεχθεί χειρισµούς και δεν εκτελεί µία τρέχουσα καθοδήγηση προς έναν προορισµό, τότε µετά από το επιλεγµένο χρονικό διάστηµα θα εισέλθει στην κατάσταση ετοιµότητας: Εάν πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας, η συσκευή θα επανενεργοποιηθεί και θα απεικονίσει την τελευταία ενεργή οθόνη. Σε Αυτόµατη ετοιµότητα λειτουργίας µενού ορίζετε τη συµπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση που το βύσµα ηλεκτρικής τροφοδοσίας εξαχθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης ή κατά τη λειτουργία. Aπενεργοποιήθηκε Η συσκευή θα παραµείνει ενεργοποιηµένη ανεξάρτητα από την κατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, µέχρι να εξαντληθεί η εσωτερική τάση. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι ρυθµίσεις, στις οποίες προβήκατε στις Pwer Management. 1 λεπτό Εάν ακουµπήσετε την επιλογή 1 λεπτό στη λίστα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτό- µατα ένα λεπτό µετά από την εξαγωγή του βύσµατος φόρτισης. 2 λεπτά Εάν ακουµπήσετε την επιλογή 2 λεπτά ά στη λίστα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτό- µατα δύο λεπτά µετά από την εξαγωγή του βύσµατος φόρτισης. 5 λεπτά Εάν ακουµπήσετε την επιλογή 5 λεπτά ά στη λίστα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτό- µατα πέντε λεπτά µετά από την εξαγωγή του βύσµατος φόρτισης. 42

46 Εάν δεν επιλέξατε την Αυτόµατη ετοιµότητα λειτουργίας: Aπενεργοποιήθηκε, το σύστηµα πλοήγησής σας θα προβάλει την ακόλουθη οθόνη µετά από την εξαγωγή του βύσµατος ηλεκτρικής τροφοδοσίας. επιστρέφετε στην οθόνη που ήταν ενεργή πριν από την εξαγωγή του βύσµα- Με το πλήκτρο τος. Με το πλήκτρο Με το πλήκτρο απενεργοποιείτε τη συσκευή. επανεκκινείτε τη συσκευή. Εάν δεν εισάγετε κάποιο στοιχείο, η συσκευή µεταβαίνει σε κατάσταση αναµονής µετά από πέντε λεπτά. Παρατήρηση Παρακαλούµε προσέξτε ότι αυτή η λειτουργία διατίθεται µόνο για ορισµένους τύπους της συσκευής. Ρυθµίσεις ασφάλειας Το σύστηµα πλοήγησης σάς παρέχει τη δυνατότητα να προστατέψετε την πρόσβαση µε έναν εξατοµικευµένο κωδικό πρόσβασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις ασφάλειας θα βρείτε στο εγχειρίδιο της συσκευής. Παρατήρηση Παρακαλούµε προσέξτε ότι αυτή η ρύθµιση διατίθεται µόνο για ορισµένους τύπους της συσκευής. Ποµπός FM Περαιτέρω πληροφορίες για τις ρυθµίσεις του ποµπού FM θα τις βρείτε στο εγχειρίδιο συστήµατος. Παρατήρηση Παρακαλούµε προσέξτε ότι αυτή η ρύθµιση διατίθεται µόνο για ορισµένους τύπους της συσκευής. 43

47 Eπαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Με αυτό το κουµπί µπορείτε να επαναθέσετε τις ρυθµίσεις της συσκευής στην εργοστασιακή τους κατάσταση. Τότε θα διαγραφούν όλες οι προσωπικές ρυθµίσεις, όπως τα αγαπηµένα ή οι τελευταίοι προορισµοί που εισάγατε. Εποµένως θα πρέπει να εκτελείτε αυτή τη λειτουργία µόνο εάν δεν χρειάζεστε πλέον αυτές τις πληροφορίες. Εάν ακουµπήσετε το κουµπί, η συσκευή πλοήγησής σας θα προβάλει ένα µήνυµα επιβεβαίωσης. Ακουµπήστε το κουµπί για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις: Σε διαφορετική περίπτωση µπορείτε να ακυρώσετε τη διαδικασία µε το κουµπί. Μετά από την επανεκκίνηση πρέπει να επιλέξετε πρώτα µία γλώσσα για το λογισµικό. Εκτός αυτού, µετά από την εκκίνηση του λογισµικού πλοήγησης έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε καλύτερα το σύστηµα πλοήγησής σας µέσω µία σύντοµης εισαγωγής: Εάν το θελήσετε, µπορείτε επίσης να προσπεράσετε αυτό το βήµα και να χειριστείτε απευθείας το σύστηµα πλοήγησής σας. Προσαρµογή των ειδικών λειτουργιών Προειδοποιητικές πινακίδες Ενεργοποίηση Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιηµένη, θα σας υποδεικνύονται κατά την πορεία ση- µεία κινδύνου και ειδικές ρυθµίσεις της κυκλοφορίας µέσω προβολής προειδοποιητικών πινακίδων. Απενεργοποίηση Όταν αυτή η επιλογή δεν είναι ενεργοποιηµένη, δεν θα λαµβάνετε οπτικές υποδείξεις ση- µείων κινδύνου και ρυθµίσεων της κυκλοφορίας. Όριο ταχύτητας Μη προβολή Οι πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας που περιέχει το υλικό των χαρτών για το εκάστοτε τµήµα της διαδροµής δεν προβάλλονται στην οθόνη και δεν τεκµηριώνονται µε ένα ακουστικό προειδοποιητικό σήµα σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων (ρύθµιση: Μη προβολή). Προβολή χωρίς προειδοποίηση Το αποθηκευµένο όριο ταχύτητας για αυτό το τµήµα της διαδροµής προβάλλεται στο χάρτη, ωστόσο το σύστηµα πλοήγησής σας δεν εκπέµπει κάποιο ακουστικό σήµα σε περίπτωση υπέρβασής του. Προειδοποίηση στα 5 χλµ/ώρα (εναλλακτικές ρυθµίσεις: 10/15/20/25/30 km/h) Το αποθηκευµένο όριο ταχύτητας για αυτό το τµήµα της διαδροµής προβάλλεται στο χάρτη. Το σύστηµα πλοήγησής σας εκπέµπει επιπρόσθετα ένα ακουστικό σήµα, εάν υπερβείτε το όριο ταχύτητας κατά την επιλεγµένη τιµή. Παρατήρηση Ανάλογα µε την επιλογή του συστήµατος µηκών στο µενού Ρυθµίσεις προγράµµατος > Μονάδες (βλ. παρακάτω) µετριέται και γίνεται δήλωση της υπέρβασης της υψηλότατης ταχύτητας σε χιλιόµετρα την ώρα (Mετρικό σύστηµα) ή µίλια την ώρα (Αυτοκρατορικό σύστηµα). Η πραγµατικά µετρηµένη υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ε- ξαρτάται ωστόσο πάντα από τη µονάδα µέτρησης που χρησιµοποιείται από το υλικό χαρτών και ισχύει στην ε- κάστοτε χώρα: Κατά την καθοδήγηση προς ένα στόχο στην Αγγλία η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας µετράται εποµένως σε µίλια, ακόµα και εάν επιλέξατε χλµ ως µονάδα µέτρησης. 44

48 Βοηθός ρυθµίσεων Με αυτό το κουµπί εκκινείτε το βοηθό ρυθµίσεων, ο οποίος προβάλλεται επίσης κατά την πρώτη θέση της συσκευής πλοήγησης σε λειτουργία. Ο βοηθός ρυθµίσεων σάς υποστηρίζει στην επιλογή των κατάλληλων ρυθµίσεων για τη συσκευή πλοήγησής σας: Η προσαρµογή των ρυθµίσεων διεξάγεται ανά βήµατα, πλοηγώντας µε τα πλήκτρα και µεταξύ των επιλογών ρύθµισης. Μπορείτε να κλείσετε το βοηθό ρυθµίσεων ανά πάσα στιγµή µε το κουµπί : Οι ρυθµίσεις, στις οποίες προβήκατε έως εκείνη τη χρονική στιγµή, θα αντικαταστήσουν τις ρυθµίσεις που ίσχυαν έως τότε για τη συσκευή πλοήγησής σας. Προσαρµογή των ρυθµίσεων του Γρήγορου µενού Το Γρήγορου µενού τίθεται στη διάθεσή σας µε το κουµπί στην κάτω δεξιά γωνία της προβολής χάρτη και καθιστά δυνατή την άµεση πρόσβαση σε λειτουργίες, στις οποίες φτάνετε κανονικά µέσω των συµβατικών µενού. Έτσι µπορείτε π.χ. να αποδώσετε σε ένα από τα κουµπιά του Γρήγορου µενού την επιλογή Οικισµός: Όταν στο µέλλον ακουµπάτε το κουµπί, θα µεταβαίνετε άµεσα στην εισαγωγή µίας πόλης στην οθόνη Εισαγωγή διεύθυνσης. Σε ένα άλλο κουµπί µπορείτε π.χ. να αποδώσετε την πρόσθετη εφαρµογή Συσκευή αναπαραγωγής MP3 Player, για να την προβάλετε άµεσα. Με αυτό τον τρόπο µπορείτε να διεξάγετε µία βασική ρύθµιση για έως και τέσσερις λειτουργίες που χρειάζεστε συχνά και να τις προβάλετε γρήγορα µε τα κουµπιά του γρήγορου µενού. Προβείτε ως εξής για να αντιστοιχήσετε τα κουµπιά στο γρήγορο µενού µε τις επιθυµητές λειτουργίες: 1. Ακουµπήστε το κουµπί Γρήγορου µενού Ρυθµίσεις στο κάτω τµήµα του Γρήγορου µενού. Στη συνέχεια θα εµφανιστεί ένα µήνυµα, το οποίο θα σας προτρέψει να επιλέξετε ένα από τα πλήκτρα της οθόνης, για να αλλάξετε τη λειτουργία του. 2. Ακουµπήστε ένα κουµπί της επιλογής σας για να ορίσετε µία νέα αντιστοίχηση λειτουργίας ή για να τροποποιήσετε την υφιστάµενη αντιστοίχησή του. 3. Ακουµπήστε στην οθόνη Γρήγορου µενού Ρυθµίσεις το κουµπί για την κύρια οµάδα, στην ο- ποία ανήκει η επιθυµητή λειτουργία. Προς επιλογή διατίθενται οι ακόλουθες κύριες οµάδες: Εισαγωγή προορισµού Πληροφορίες διαδροµής Περισσότερες εφαρµογές Ειδικοί προορισµοί Pυθµίσεις Περισσότερες προβολές 45

Εγχειρίδιο λογισµικού. GoPal Navigator Έκδοση 4

Εγχειρίδιο λογισµικού. GoPal Navigator Έκδοση 4 Εγχειρίδιο λογισµικού GoPal Navigator Έκδοση 4 GoPal Navigator Έκδοση 4 Πίνακας περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Χαιρετισµός...1 Περιεχόµενο του CD/DVD...1 Προϋποθέσεις συστήµατος...3 Παραδοχές σε

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition

MLS Destinator. Εγχειρίδιο Χρήσης. MLS Destinator Mobile Phone Edition MLS Destinator Εγχειρίδιο Χρήσης MLS Destinator Mobile Phone Edition 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα 01. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MLS DESTINATOR 05 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ MLS DESTINATOR 06 ΠΡΩΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Tηλέφωνο FC312E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2011. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος της παρούσας, σε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation System. Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System. Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation System Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine Navigation System Ελληνική Μάρτιος 2015, έκδ. 1.0 Πίνακας περιεχομένων 1 Προειδοποιήσεις και πληροφορίες ασφάλειας... 5 2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO

Ελληνικά. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο TVGo DVB-T02PRO Ελληνικά 1.1 Εισαγωγή Το TVGo DVB-T02PRO μπορεί να μετατρέψει τον φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή σας σε μία προσωπική ψηφιακή τηλεόραση και σας επιτρέπει να παρακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

support@displaynote.com +44-2890-730-482

support@displaynote.com +44-2890-730-482 Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα Ρύθμιση... 3 Λήψη του λογισμικού... 3 Εγκατάσταση του λογισμικού... 3 Λήψη της εφαρμογής... 4 Ρύθμιση της σύνδεσης... 5 Χρήση του DisplayNote... 6 Δημιουργία λογαριασμού DisplayNote...

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat

Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Οδηγίες εγκατάστασης Δορυφορικής κάρτας Technisat Απαιτήσεις συστήματος IBM συμβατό PC με επεξεργαστή Pentium III 700 MHz ή ανώτερο Τουλάχιστον 256 MB RAM Τουλάχιστον 30 MB ελεύθερος χώρος στον σκληρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ

«Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ 1 «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Ε ΣΤ Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του λογισμικού Συντελεστές: Συγγραφή διδακτικού υλικού Νίκη Κακιά-Βόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110. Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 2100 2110 Ελληνικά Αύγουστος 2007 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου αποριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Σειρά GPSMAP 800/1000 Εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Ιανουάριος 2014 190-01658-67_0A Εκτυπώθηκε στην Ταϊβάν Παρουσίαση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Smart Notebook Software Installer 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του SMART προϊόντος σας, θα σας ενηµερώσουµε για νέα χαρακτηριστικά και καινούριες ενηµερώσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤ ΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Οδηγός γρήγορης έναρξης Κάντε κλικ εδώ για λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης αυτού του εγγράφου Το ESET

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Εγκατάσταση λογισμικού (προγραμμάτων) Ορισμοί Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη, το υλικό και το λογισμικό. Το υλικό αποτελείται από όλα τα εξαρτήματα τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53

Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Οδηγός αναβάθμισης των Windows 8 βήμα προς βήμα ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 1/53 Περιεχόμενα 1. 1. Διαδικασία των Windows 8 2. Απαιτήσεις συστήματος 3. Προετοιμασία 2. 3. 4. 5. με τη 6. 1. Εξατομίκευση 2. Ασύρματο 3.

Διαβάστε περισσότερα

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης

GMI 10. εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης GMI 10 εγχειρίδιο γρήγορης εκκίνησης Εισαγωγή Δείτε τον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις που αφορούν το προϊόν και άλλες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1

Χάρτες Ovi για κινητά. Τεύχος 1 Χάρτες Ovi για κινητά Τεύχος 1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Επισκόπηση Χαρτών 3 Η θέση µου 4 Προβολή της θέσης σας και του χάρτη 4 Προβολή χάρτη 4 Αλλαγή της εµφάνισης του χάρτη 4 Λήψη και ενηµέρωση χαρτών

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις

Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Google Apps για το Office 365 για επιχειρήσεις Πραγματοποίηση της μετάβασης Το Office 365 για επιχειρήσεις έχει διαφορετική εμφάνιση από το Google Apps. Για το λόγο αυτό, όταν συνδεθείτε, θα δείτε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προτάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader Από την Απρίλης 2011 Ψηφιακή Βιβλιοθήκη στον E-Book-Reader ανεισµός και χρήση e-book σε e-book-reader Χάρη στο format EPUB δίνεται η δυνατότητα ευχάριστης ανάγνωσης. Αυτό το format προσαρµόζεται στα διάφορα

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο MioMore Desktop

Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο MioMore Desktop Σειρά Moov/Navman Spirit Εγχειρίδιο MioMore Desktop Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε...4 Τι είναι το MioMore Desktop;...5 Πώς θα εγκαταστήσω το MioMore Desktop στον υπολογιστή μου;...6 Μενού MioMore Desktop...8

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation

Εγχειρίδιο χρήσης. Alpine Navigation Εγχειρίδιο χρήσης Alpine Navigation Λογισμικό πλοήγησης για το Alpine INE-W977BT Ελληνική (GR) Ευχαριστούμε για την επιλογή σας του Alpine-NAVI ως πλοηγό σας. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας αμέσως.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Stand 15.10.2013. Seite 1 von 11. Οδηγίες βήµα προς βήµα για την εφαρµογή Onleihe

Stand 15.10.2013. Seite 1 von 11. Οδηγίες βήµα προς βήµα για την εφαρµογή Onleihe Οδηγίες βήµα προς βήµα για την εφαρµογή Onleihe Με την εφαρµογή αυτή µπορούν να χρησιµοποιηθούν ebooks σε µορφή epub, καθώς και eaudios και emusic σε µορφή WMA, σε όλα τα Smartphones, ipodtouchs και Tablets

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε την αναβάθμιση χαρτών Ελλάδος θα πρέπει να εγγραφείτε ως νέος χρήστης στην ιστοσελίδα http://www.mlsdestinator.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλους στην ιστοσελίδα αναβαθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Εγχειρίδιο. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Εγχειρίδιο GR Εισαγωγή...2 Περιεχόμενα συσκευασίας...2 Επισκόπηση...2 Κουμπιά...3 Ενεργοποίηση συσκευής...3 Απενεργοποίηση συσκευής...3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. NAVIGON 13xx 23xx. Ελληνικά

Εγχειρίδιο χρήστη. NAVIGON 13xx 23xx. Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήστη NAVIGON 13xx 23xx Ελληνικά Απρίλιος 2009 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων στην

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: NEWSLETTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα

Δομή. 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση. 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB. 9 Είσοδος Κάρτας SD. 6 Μπροστινή κάμερα Γρήγορος Οδηγός, Δομή 1 2 3 4 5 6 7 7 8 6 10 11 1 Πλήκτρα αυξομείωσης έντασης ήχου 7 Ηχεία 2 Θύρα Φόρτιση 8 Πλήκτρο Home 3 Θύρα MicroUSB 9 Είσοδος Κάρτας SD 4 Υποδοχή ακουστικών 3.5mm 10 Πίσω κάμερα 5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς

TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς TomTom BRIDGE Οδηγός αναφοράς Περιεχόμενα Καλώς ορίσατε στο TomTom BRIDGE 6 Εκκίνηση της συσκευής TomTom BRIDGE 8 Εφαρμογές στη συσκευή TomTom BRIDGE 10 Σύνδεση της συσκευής TomTom BRIDGE 11 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Nokia Connectivity Cable Drivers Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 2. Τι πρέπει να διαθέτετε...1 3. Εγκατασταση Των Προγραμματων Οδηγησησ Nokia Connectivity

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων.

Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Εφαρμογές Πληροφορικής Διαχείριση Αρχείων Η έννοια του αρχείου, βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων. Ορισμός Ένα αρχείο είναι ένα σύνολο από σχετιζόμενες πληροφορίες οι οποίες έχουν αποθηκευτεί σε κάποιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης. Smart TV box

Οδηγός χρήσης. Smart TV box Smart TV box CPU: Τετραπύρηνη έως 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB μνήμη flash Android Jelly Bean 4.2 OS Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Τηλεχειριστήριο υπερύθρων Υποστήριξη για κάρτα microsdhc Google Play Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft OneNote 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0)

EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) Ultima EasyControl Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης (v 0.9.0) E05.06.02.GR.0.9.0.31.7.2013 2/44 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...5 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η/Υ...6 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...6 4. ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone

Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick. Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband USB Stick Σχεδιάστηκε για τη Vodafone Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 2 3 4 5 Καλώς ήρθατε Εγκατάσταση του USB Stick Εκκίνηση εφαρμογής Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 η OUTLOOK EXPRESS III ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ψάχνετε να βρείτε ένα µήνυµα από τα πολλά που έχετε, πώς θα το καταφέρετε αυτό εύκολα και γρήγορα; Θέλετε τα µηνύµατά σας να εµφανίζονται µε βάση την ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης

Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Προσαρμογέας USB N150 Wireless Micro WNA1000M Οδηγός εγκατάστασης Αυτός ο οδηγός περιγράφει την γρήγορη εγκατάσταση με τον οδηγό Smart Wizard της NETGEAR καθώς και την εγκατάσταση μεμονωμένου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Εγχειρίδιο χρήστη Ελληνικά Ιούνιος 2010 Το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες σημαίνει ότι το προϊόν πρέπει να διατίθεται σε ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς

TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς TomTom Navigation app for iphone/ipad Εγχειρίδιο αναφοράς Περιεχόμενα Έναρξη 6 Έναρξη TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Ενημέρωση του TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Λήψη GPS... 7 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα