Φωτογραφία εξωφύλλου: Γ. Βρεττάκος Ι3ΒΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φωτογραφία εξωφύλλου: Γ. Βρεττάκος Ι3ΒΝ 960-254-000-1"

Transcript

1 Στον ελληνικό χώρο, µόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε ν' αναπτύσσεται κάποιος προβληµατισµός από τους δηµόσιους φορείς για την υιοθέτηση των κατάλληλων µέτρων στεγαστικής πολιτικής, ενώ οι θεσµικές και οικονοµικές δυνατότητες εφαρ- µογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπλασης είναι πολύ περιορισµένες. Η παρούσα έρευνα προτείνει τη δηµιουργία µιας ιεραρχηµένης δοµής οργανωτικών σχηµάτων και χρηµατοδοτικών µηχανισµών που θα επιτρέψουν τον καλύτερο συντονισµό, διαχείριση και χρηµατοδότηση των έργων ανάπλασης σε υποβαθµισµένες περιοχές όπου κύρια χρήση ήταν ή παραµένει η κατοικία. Η παρακολούθηση και υλοποίηση αυτών των προγραµ- µάτων που κατά προτεραιότητα αφορούν τις πυκνοδοµηµένες κεντρικές περιοχές πολυκατοικιών, τις περιοχές προσφυγικών κατοικιών, τις περιοχές εργατικών κατοικιών, τις κεντρικές περιοχές ιστορικού χαρακτήρα και τις περιοχές αυθαιρέτων πρώτης κατοικίας -- προβλέπεται ν' αναληφθούν κυρίως από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φωτογραφία εξωφύλλου: Γ. Βρεττάκος Ι3ΒΝ

2 ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ υνατότητες και προοπτικές των προγραµµάτων ανάπλασης Προτάσεις για ένα νέο οργανωτικό σχήµα ηµήτρης ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος Γιάννης ΠΟΛΥΖΟΣ, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης ΠΥΡΠΩΤΗΣ, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος Φωτεινή ΤΟΥΝΤΑ, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος

3 Το βιβλίο αυτό είναι το πρώτο µιας νέας σειράς εκδόσεων του Τοµέα «Πόλη και Κοινωνικές Πρακτικές» µε τίτλο ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ και βασίζεται σε ερευνητικά προγράµµατα που έχουν ολοκληρωθεί και στα οποία µετέχουν µέλη του Τοµέα Η σειρά αυτή ενισχύεται οικονοµικά από τα κονδύλια των ερευνών και εκδίδεται από την Επιτροπή Ερευνών του Τοµέα. Σ ΕΙ ΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Λουκόπουλος. Ι. Πολύζος, Ι. Πυργιώτης Φ. Τούντα, «υνατότητες και προοπτι κές των προγραµµάτων ανάπλασης. Προτάσεις για ένα νέο οργανωτικό σχήµα», ΕΜΠ/ΓΓΕΤ/ΕΕΤΑΑ. Τ. Κοσµάκη. Ι. Λιάπης,. Λουκόπουλος, Μ. Μαντουβάλου, Ι. Πολύζος. «υνατότη τες πολεοδοµικής ανάπλασης κεντρικών περιοχών κατοικίας Μελέτη περίπτωσης Κάτω Πατήσια. Αθήνα», ΕΜΠ/ΥΠΕΧΟ Ε. Ι. Στεφάνου, Ιουλία Στεφάνου, Ι Τσουδερός. «Τα άτοµα µειωµένης, κινητικότητας και ο χώρος». ΕΜΠ/ΥΥΠ & ΚΑ. Α. Αραβαντινός. Α. Βασενχόβεν, Κ. Λαµπρίδης. Μ. Μάρκου, Ε. Παναγιωτάκου, Ι. Σαγιάς, Γ. Τζιαφέτας, «Μελέτη και έρευνα προβληµάτων δυσλειτουργίας των Μεσαί ων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων σε σχέση µε την πολεοδοµική οργάνωση». ΕΜΠ/ΕΟΜΜΕΧ. Ι3ΒΝ , Τοµέας «Πόλη και Κοινωνικές Πρακτικές» Πατησίων 42, Αθήνα Τηλ ΡΑΧ

4 ΕΜΠ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ υνατότητες και προοπτικές των προγραµµάτων ανάπλασης Προτάσεις για ένα νέο οργανωτικό σχήµα ηµήτρης ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος Γιάννης ΠΟΛΥΖΟΣ, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ Γιάννης ΠΥΡΠΩΤΗΣ Αρχιτέκτων Πολεοδόµος Φωτεινή ΤΟΥΝΤΑ, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος

5 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF ARCHITECTURE DEPARTEMENT CITIES AND SOCIAL PRACTICE GENERAL SECRETARIAT FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLENIC AGENCY FOR LOCAL DEVELOPMENT AND LOCAL GOVERNMENT UNIVERSITE TECHNIQUE NATIONALE D' ATHENES ECOLE D' ARCHITECTURE DEPARTEMENT VILLE ET PRATIQUES SOCIALES SECRETARIAT GENERAL A LA RECHERCHE ET A LA TECHNOLOGIE AGENCE HELLENIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT LOCAL ET L' AUTOADMINISTRATION Perspectives for urban réhabilitation policies in Greece Proposais for a new organizational structure and methods of financement Perspectives des réhabilitations urbaines en Propositions pour une nouvelle structure d'organisation et de financement English Summary/Résumé Français p. 162 Research Team / Groupe de Recherche Dimitris LOUKOPOULOS, Architect - Planner Yannis POLYZOS, Architect Planner, As. Professer, Scientific Coordinator Yannis PYRGIOTIS, Architect Planner Fotini TOUNTA, Architect - Planner ATHENS / ATHENES 1990

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΕΦ. 1. ΚΕΦ. 2. ΚΕΦ. 3. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...' Τυπολογία υποβαθµισµένων περιοχών κατοικίας υνατότητες θεσµικού πλαισίου Οικονοµικές ενισχύσεις, πηγές χρηµατοδότησης, τρόποι απόκτησης γης Φορείς αναπλάσεων ΤΑΥΡΟΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΙΓ Παρουσίαση της περιοχής µελέτης Ιστορικό διαδικασιών και εµπλεκόµενοι φορείς Το πρόγραµµα ανάπλασης ΘΗΒΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ Παρουσίαση της περιοχής µελέτης Ιστορικό διαδικασιών και εµπλεκόµενοι φορείς Η προκαταρκτική µελέτη της ΕΠΟΣ Η εναλλακτική πρόταση της Αστικής Εταιρίας Συµµετοχικού Σχεδιασµού....' Αξιολόγηση των παραδειγµάτων ανάπλασης του Ταύρου και της Θήβας Σηµειώσεις Πρώτου Μέρους ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΚΕΦ. 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ: ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τα αίτια της υποβάθµισης των κεντρικών περιοχών κατοικίας Παράγοντες διαµόρφωσης πολιτικής αναπλάσεων Μηχανισµοί και µέτρα για την εφαρµογή προγραµµάτων ανάπλασης ΚΕΦ. 5. ΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ Πολιτική χρηµατοδότησης της κατοικίας Τα προγράµµατα αναπλάσεων στη Γλασκόβη Το παράδειγµα της ολοκληρωµένης ανάπλασης στη Αν. Γλασκόβη (ΟΕΑΡ) ΚΕΦ. 6. ΟΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ Χαρακτηριστικοί τύποι και φορείς επεµβάσεων... 98

7 ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: 2. Οι Προγραµµατικές Παρεµβάσεις για τη Βελτίωση της Κατοικίας (ΟΡΑΗ) ύο παραδείγµατα ανάπλασης: η πόλη της Trouville και η συνοικία του Bas-Montreuil Συµπεράσµατα από την ευρωπαϊκή εµπειρία Σηµειώσεις ευτέρου Μέρους ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΕΦ. 7 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦ 8. ΚΕΦ Προτάσεις γενικότερων µέτρων πολιτικής Η Επιτροπή Κατοικίας του ΥΠΕΘΟ Πρόταση συγκρότησης κεντρικού φορέα στεγαστικής πολιτικής Προτάσεις ΕΠΟΣ για κατευθύνσεις πολιτικής προγραµµάτων κατοικίας σε ΖΕΕ και ΖΕΠ Το σχέδιο νόµου του ΥΠΕΧΩ Ε για ανα µόρφωση κατοικηµένων περιοχών ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Στόχοι και κλίµακα των παρεµβάσεων Οι τύποι των παρεµβάσεων Κριτήρια για την τεκµηρίωση της κοινωνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας ενός προγράµµατος ανάπλασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Εθνικό Συµβούλιο Στεγαστικής Πολιτικής Οργανισµός Ανάπλασης Προβληµατικών Περιοχών Τοπικός Φορέας Ανάπλασης Κατηγορίες επεµβάσεων και προτάσεις χρηµατοδότησης Σηµειώσεις Τρίτου Μέρους ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΕΝGLISH SUMMARY/RESUME FRANCAIS

8 ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, που µας ανατέθηκε από τη Γενική Γραµµατεία ' Έρευνας και Τεχνολογίας (Πρόγραµµα Προσανατολισµένη Έρευνας ) και συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, η οµάδα µελέτης ασχολήθηκε µε τη διερεύνηση των οργανωτικών και οικονοµικών προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εφαρµογής των προγραµµάτων ανάπλασης σε ορισµένους τύπους υποβαθµισµένων περιοχών όπου κυρίαρχη χρήση ήταν ή παραµένει η κατοικία. Μέσα από επιλεγµένα παραδείγµατα ανάπλασης που εφαρµόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, µελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι ρόλοι και τρόποι δράσης των εµπλεκόµενων φορέων, οι πολεοδοµικοί και χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί επέµβασης καθώς και οι θεσµικές και πρακτικές δυνατότητες συµµετοχής των κατοίκων αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έρευνα που διήρκησε συνολικά 15 µήνες, Φεβρουάριος Μάιος 1989, εκπονήθηκε σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη, έγινε η αξιολόγηση των εφαρµοζόµενων στην πράξη διαδικασιών µε συλλογή στοιχείων από τους αρµόδιους οργανισµούς και φορείς που αφορούσαν κυρίως τα προγράµµατα ανάπλασης σε δύο προσφυγικές περιοχές, το συνοικισµό της Θήβας και το Οικοδοµικό Τετράγωνο ΙΓ του ήµου Ταύρου. Επειδή από την ανάλυση των δύο παραπάνω παραδειγµάτων προέκυψε ότι οι θεσµικές, οργανωτικές και οικονοµικές δυνατότητες εφαρµογής των προγραµµάτων ανάπλασης είναι πολύ περιορισµένες, αλλά και οι εφαρµοζόµενες διαδικασίες είναι δύσκολα γενικεύσιµες, η ερευνά προσανατολίστηκε στην αξιολόγηση και άλλων παραδειγµάτων, από την ξένη εµπειρία αυτή τη φορά. Έτσι, στη δεύτερη φάση έγινε αναφορά στα προβλήµατα της υποβάθµισης και στην πολιτική των αναπλάσεων που ασκείται τα τελευταία χρόνια στη. Ευρώπη, αντλώντας στοιχεία από µελέτες διεθνών οργανισµών και πρακτικά συνεδρίων. Η διεξοδικότερη διερεύνηση των εµπλεκοµένων φορέων και διαδικασιών έγινε µέσα από συγκεκριµένα παραδείγµατα εφαρµογής προγραµµάτων ανάπλασης στον αγγλικό και γαλλικό χώρο, απ' όπου µελετήθηκαν οι περιπτώσεις της Γλασκόβης στη Σκωτία, της µικρής

9 πόλης Touville στη Νορµανδία και της συνοικίας του Βas-Montreuil στο Παρίσι. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην αξιολόγηση των κυριότερων µηχανισµών και τύπων προγραµµάτων αστικής ανάπλασης που εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια. Τέλος, κατά την τρίτη φάση, µετά την εξαγωγή συµπερασµάτων από την ξένη εµπειρία αλλά και την αξιολόγηση σειράς προτάσεων των αρµοδίων φορέων κατοικίας στην Ελλάδα ( ΕΠΟΣ, Επιτροπή Κατοικίας του ΥΠΕΘΟ, κλπ.), οδηγηθήκαµε στην διατύπωση µιας συνολικής πρότασης ενός νέου οργανωτικού σχήµατος, ιεραρχηµένου σε τρία επίπεδα λήψης αποφάσεων µε στόχο τον αποτελεσµατικότερο συντονισµό, διαχείριση, παρακολούθηση και εκτέλεση των προγραµµάτων ανάπλασης κοινωνικού χαρακτήρα. Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από µια πρώτη διατύπωση κριτηρίων για την τεκµηρίωση της κοινωνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας ενός προγράµµατος, µια σύντοµη αναφορά στις κατηγορίες των επεµβάσεων και τις αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις. Η οµάδα της έρευνας συγκροτήθηκε από τους: ηµήτρη Λουκόπουλο, Αρχιτέκτονα - Πολεοδόµο. Γιάννη Πολύζο, Αρχιτέκτονα - Πολεοδόµο, Επίκ. Καθηγητή ΕΜΠ και Επιστηµονικό Υπεύθυνο της έρευνας. Γιάννη Πυργιώτη, Αρχιτέκτονα - Πολεοδόµο. «Φωτεινή Τούντα, Αρχιτέκτονα - Πολεοδόµο. Οφείλουµε να ευχαριστήσουµε όλους αυτούς που συνέβαλαν στη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών για την εκπόνηση της παρούσας έρευνας και ιδιαίτερα: Τους ηµάρχους Θήβας και Ταύρου, κ.κ. Κ. Κουρκούτη και Π. Βακαλόπουλο. Την κ. Κ. Αραπάκη από το Γραφείο Ανάπλασης του ήµου Ταύ ρου και τον κ. Π. Μήτραινα από τη ηµοτική Επιχείρηση Πολιτι στικής και Οικιστικής Ανάπτυξης Θήβας. Την κ. Τ. Κατερίνη από την Αστική Εταιρία Συµµετοχικού Σχεδιασµού και τους κ.κ. Σ. Βαρουτσή, Γ. Μπράτσο και. Εµµανουήλ από τη ΕΠΟΣ. 8 Τον κ.y.dauge,delegue Interministeriel a la ville και κ. P.Revert, τον Καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή της Νορµανδίας. Τις κ.m-f, Goldberger από την Επιχείρηση Banlieues 89 κα F.ι

10 Salvador από την Agence Nationale pour l'amelioration de l' Habitat Την επιστηµονική παρακολούθηση της έρευνας εκ µέρους της ΕΕΤΑΑ ανέλαβε η κ. Ασπασία Ρουφαγάλη και εκ µέρους της ΓΓΕΤ ο κ. Σάββας Τσιλένης. Η παρούσα έκδοση - που αποτελεί τµήµα της έρευνας µε αρχικό τίτλο «Οροι Εφαρµογής Προγραµµάτων Ανάπλασης και Λειτουργίας Οργανισµού / Φορέα Οργάνωσης και ιαχείρισης τους», ΕΜΠ φιλοδοξεί να συµβάλλει στην πληροφόρηση για θέµατα αναπλάσεων αφενός των σπουδαστών και αφετέρου των µελετητών και ειδικών φορέων, που είναι αρµόδιοι για την υλοποίηση αυτών των έργων. Ειδικότερα, απευθύνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις δηµοτικές της επιχειρήσεις που στο µέλλον θα διαδραµατίσουν τον καθοριστικό φορέα εφαρµογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστικής ανάπλασης. Την επιµέλεια της έκδοσης ανέλαβαν οι Γιάννης Πολύζος και Φωτεινή Τούντα.

11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στον Ελληνικό χώρο, όπου µόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε ν' αναπτύσσεται κάποιος προβληµατισµός από τους δηµόσιους φορείς για την υιοθέτηση των κατάλληλων µέτρων στεγαστικής πολιτικής και όπου οι θεσµικές και οικονοµικές δυνατότητες εφαρµογής ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπλασης είναι πολύ περιορισµένες, µια και η έµφαση έχει δοθεί στην οικιστική ανάπτυξη, κρίθηκε απαραίτητη η διερεύνηση εκείνων των οργανωτικών σχηµάτων και χρηµατοδοτικών µηχανισµών που θα επέτρεπαν τη διαχείριση, συντονισµό, παρακολούθηση και εφαρµογή των έργων της ανάπλασης, κυρίως από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αντιµετώπιση των έργων ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών κατοικίας παρουσιάζει, όπως είναι φανερό, προβλήµατα θεσµικής, οικονοµικής και οργανωτικής φύσης. Κρίθηκε εποµένως απαραίτητη η υιοθέτηση ορισµένων ρυθµίσεων που θα διευκολύνουν στη διαµόρφωση µιας περισσότερο συντονισµένης πολιτικής αναπλάσεων και αφορούν κυρίως: Στο ρόλο και το συντονισµένο τρόπο παρέµβασης των διαφόρων φορέων στα προγράµµατα ανάπλασης: ήµοι, Τοπική Αυτοδιοίκηση Β' και Γ' βαθµού, ΥΠΕΧΩ Ε, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοια, ΕΠΟΣ, χρήστες, ιδιωτική πρωτοβουλία, κ.α. Στην οργάνωση και λειτουργία οργανισµών/φορέων παρά τους ΟΤΑ: ήµοι - ηµόσιο - ενδιαφερόµενοι κάτοικοι. Στην εξειδίκευση του θεσµικού πλαισίου, που µέχρι σήµερα παραµένει έλλειπες και συγκεχυµένο ως προς τα θέµατα αναπλάσεων, µε ρυθµίσεις για κάθε τύπο υποβαθµισµένων περιοχών. Στην «κοστολόγηση» των διαδικασιών όπως προκύπτουν από το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο, καθώς και στη διερεύνηση νέων κινήτρων και πηγών χρηµατοδότησης. Στην εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοδυναµίας των έργων ανάπλασης, δηλαδή στη διερεύνηση ενός συστήµατος υπολογισµού κόστους - ωφέλειας που ν' ανταποκρίνεται στους συγκεκριµένους στόχους κάθε προγράµµατος. 11

12 Στην έρευνα αυτή εξετάζονται µερικά από τα παραπάνω θέµατα µέσα από επιλεγµένα παραδείγµατα εφαρµογής προγραµµάτων ανάπλασης στον ελληνικό χώρο. Η σκοπιµότητα της διερεύνησης αυτής έχει δύο σκέλη: Τη συστηµατική καταγραφή αφενός, των µέχρι σήµερα εφαρµοζόµενων στην πράξη διαδικασιών ώστε αυτές να γίνουν γενικεύσιµες και να µπορούν να επαναλαµβάνονται από τους ΟΤΑ και τους αρµόδιους φορείς και αφετέρου, την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας τόσο των θεσµοθετηµένων ρυθµίσεων όσο και των χρηµατοδοτικών µηχανισµών που τις συνοδεύουν µε αντικείµενο την εφαρµογή βελτιωµένων διαδικασιών και µηχανισµών επέµβασης. Την επεξεργασία πρότασης οργανωτικού σχήµατος *φορέων ανάπλασης που θα έχουν σαν αντικείµενο δραστηριοτήτων, την εξασφάλιση και διαχείριση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων, την παρακολούθηση και το συντονισµό µελετών και προγραµµάτων καθώς και την εκτέλεση και αρχική συντήρηση των έργων. Από τη διερεύνηση των παραδειγµάτων της ξένης εµπειρίας έγινε φανερό ότι η εφαρµογή των προγραµµάτων ανάπλασης γίνεται, κατά κανόνα, από ευέλικτα οργανωτικά σχήµατα και µε ευνοϊκούς µηχανισµούς χρηµατοδότησης που λειτουργούν όλο και περισσότερο σε τοπικό επίπεδο ακολουθώντας, είτε τις γενικότερες τάσεις αποκέντρωσης, είτε συστήνονται ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες. Αυτά τα οργανωτικά σχήµατα και µηχανισµοί προσαρµόζονται στους τύπους και το εύρος των παρεµβάσεων και ενισχύονται από κρατικές επιχορηγήσεις και άλλες οικονοµικές ενισχύσεις ανά κατηγορία δικαιούχων. Για να προσεγγιστεί εποµένως ο τελικός στόχος της έρευνας που ήταν η πρόταση νέου οργανωτικού σχήµατος, έπρεπε να προσδιοριστεί το πεδίο ενασχόλησης του µελλοντικού φορέα, που λογικά θα προέκυπτε από τη διαµόρφωση µιας κατ' αρχήν τυπολογικής ανάλυσης υποβαθµισµένων περιοχών κατοικίας, η οποία µε τη σειρά της θα καθόριζε τους τύπους των παρεµβάσεων ανά περιοχή και συνεπώς και τα είδη των προγραµµάτων ανάπλασης. Ένα δεύτερο πρόβληµα που συνδέεται και µε τη γενικότερη θεώρηση του αντικειµένου των αναπλάσεων, ήταν ο προσδιορισµός της κλίµακας των παρεµβάσεων, δηλαδή αν τα προγράµµατα που θα εφαρµόζονταν από τους διάφορους φορείς θ' αντιµετώπιζαν τα προβλήµατα της υποβάθµισης σ' επίπεδο γειτονιάς -- συνοικίας ή θα περιορίζονταν σε µεµονωµένα οικοδοµικά τετράγωνα. Από τη διερεύνηση των επιλεγµένων παραδειγµάτων, που είχε σκοπό την ανάδειξη των κυρίαρχων διαδικασιών, φορέων και µηχανι- 12

13 σµών χρηµατοδότησης, προέκυψε ότι η σφαιρικότερη αντιµετώπιση των προβληµάτων σ' επίπεδο γειτονιάς ή συνοικίας προϋποθέτει, για τον ελληνικό χώρο, τη δηµιουργία νέων οργανωτικών σχηµάτων που θα επέτρεπαν το συντονισµό πολλών και διαφορετικών εµπλεκόµενων φορέων, επιπέδων σχεδιασµού και διαδικασιών καθώς και την εξασφάλιση µόνιµων πόρων και µηχανισµών χρηµατοδότησης για την πιστή εφαρµογή τους. Η διατύπωση µιας τέτοιας πρότασης οργανωτικού σχήµατος αναπλάσεων προϋπέθετε, επίσης, την ένταξη του σ' ένα γενικότερο πλαίσιο πολιτικής για την κατοικία και γι' αυτό κρίθηκε σκόπιµο να επεκταθεί η έρευνα στην πρόταση συγκρότησης ενός συντονιστικού οργάνου άσκησης στεγαστικής πολιτικής, σε εθνικό επίπεδο, όσο και αν αυτό ξέφευγε από τα «στενά» περιθώρια διερεύνησης του αντικειµένου. Ως προς τη κοινωνική και οικονοµική σκοπιµότητα των προγραµµάτων, θεωρήθηκε αναγκαίο να διαµορφωθεί ένα πλαίσιο γενικών κριτηρίων αξιολόγησης ώστε, βάσει αυτού, ένας άλλος οργανισµός, σε κεντρικό επίπεδο, να ιεραρχεί και αξιολογεί τα προγράµµατα ανάπλασης και να φροντίζει για την κατανοµή των κονδυλίων. Οι προτεινόµενες επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις ή δανειοδοτήσεις όφειλαν να διαχωριστούν ανά κατηγορία παρεµβάσεων (βελτιώσεις στα κτίρια, επεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο, νέες κατασκευές, κλπ), γεγονός που ετέθη σε πλαίσια γενικής προβληµατικής, ενώ το θέµα της εξεύρεσης νέων πόρων και πηγών χρηµατοδότησης συνάντησε περισσότερες δυσκολίες στη διερεύνηση του. Ταυτόχρονα, για το συντονισµό, παρακολούθηση και εκτέλεση των έργων ανάπλασης, θεωρήθηκε επίσης απαραίτητη η σύσταση τοπικών φορέων ανάπλασης παρά τους αρµόδιους ΟΤΑ. Η πρόταση οργανωτικού σχήµατος που διαµορφώθηκε τελικά, αποτελεί µια πρώτη προσέγγιση και προβληµατική που είναι αναγκαίο να συζητηθεί και να υποστεί επεξεργασία στις λεπτοµέρειες της, ώστε να λάβει τη µορφή ενός πιο συγκεκριµένου πλαισίου δράσης και κατευθύνσεων που θα διευκολύνουν την εφαρµογή των προγραµµάτων ανάπλασης από την τοπική αυτοδιοίκηση. 13

14 ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η εκτεταµένη χρήση του όρου ανάπλαση σε πολλούς και διαφορετικούς τύπους πολεοδοµικών και οικιστικών παρεµβάσεων έχει επιφέρει εννοιολογική ασάφεια. Η ασάφεια αυτή εντείνεται, είτε µε τα διάφορα νοµοθετήµατα, όπου ο όρος χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει επεµβάσεις οποιασδήποτε κλίµακας (π.χ. ανάπλαση κτιρίου), είτε µε τις διάφορες πολεοδοµικές πρακτικές που ακολουθούνται κατά καιρούς από τους δηµόσιους φορείς κυρίως. Έτσι, για παράδειγµα, ως τύποι αναπλάσεων που εφαρµόζονται από το ΥΠΕΧΩ Ε, χαρακτηρίζονται οι διαµορφώσεις ελεύθερων χώρων και χώρων αναψυχής για αποκατάσταση και εξυγίανση του περιβάλλοντος (πεζοδροµήσεις, επεµβάσεις σε λόφους, πρώην λατοµεία) 1, καθώς και επεµβάσεις σε ιστορικά κέντρα µε διαµόρφωση ελεύθερων χώρων, έλεγχο χρήσεων, ρύθµιση της κυκλοφορίας, χορήγηση δανείων για επισκευή διατηρητέων κτιρίων. Τα «προγράµµατα αναπλάσεων» που εφαρµόζονται από τη Ε-ΠΟΣ σε προσφυγικές περιοχές (Καισαριανή, Ν. Φιλαδέλφεια, Ταύρος), είναι στην ουσία εφαρµογή στεγαστικών προγραµµάτων. Όµως, ανάπλαση δεν µπορεί να σηµαίνει µόνο εφαρµογή ενός στεγαστικού προγράµµατος, ούτε και είναι σκόπιµο αυτός ο όρος να αναφέρεται για µεµονωµένα έργα διαµορφώσεων ελεύθερων χώρων. Από τους ορισµούς που έχουν µέχρι σήµερα προταθεί 2, και για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, υιοθετήθηκε αυτός που διευκρινίζει ότι η ανάπλαση αφορά το σύνολο εκείνων των επεµβάσεων που εφαρµόζονται στο χτισµένο περιβάλλον και σε υποβαθµισµένες περιοχές µε σκοπό την αντικατάσταση ή βελτίωση του οικιστικού αποθέµατος, την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου, τη δηµιουργία τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής, καθώς και την ενίσχυση άλλων λειτουργιών που συµβάλλουν στην αναβάθµιση των περιοχών αυτών. Είναι σκόπιµο επίσης ν' αναφερθεί ο διαχωρισµός που γίνεται µεταξύ «ριζικής ανάπλασης» και «ήπιας µορφής ανάπλασης», όχι µόνο γιατί αφορά δύο τελείως διαφορετικές µορφές επεµβάσεων στο χτισµένο περιβάλλον, αλλά και γιατί ενώ στο εξωτερικό η στροφή προς τη µια ή την άλλη µορφή υπήρξε το αποτέλεσµα γενικότερης πολιτικής που πήγαζε από συγκεκριµένες κάθε φορά οικονοµικές και κοινωνικές επιταγές, στην Ελλάδα γίνεται η προσπάθεια από τους ήµους, τα τελευταία χρόνια, να εφαρµοστούν προγράµµατα αναπλάσεων χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλες θεσµικές και οικονοµικές ρυθµίσεις και ιδιαίτερος προβληµατισµός γύρω από το είδος και τη µορφή της ανάπλασης. 17

16 Η «ριζική ανάπλαση» (renovation- bulldozer) προϋποθέτει κατεδάφιση των υπαρχόντων κτισµάτων και δηµιουργία καινούργιων, µε αλλαγές στον πληθυσµό και στις λειτουργίες και συνήθως γίνεται µε οργανωµένη δόµηση. Η «ήπιας µορφής ανάπλαση» ή «προσεκτική αστική ανάπλαση» (rehabilitation, careful urban renewal), από την άλλη πλευρά, σηµαίνει το σύνολο ήπιων επεµβάσεων, δηλαδή διατήρηση και βελτίωση σε µεγάλο βαθµό του οικιστικού αποθέµατος και παράλληλη αξιοποίηση του υπάρχοντος αστικού ιστού. Στη δεύτερη περίπτωση θα µπορούσαν να αναφερθούν τα παραδείγµατα του Kreuzberg στο Βερολίνο και της ΑΙma Gare στην πόλη Roubaix της Β. Γαλλίας, όπου η έµφαση δόθηκε στις συµµετοχικές διαδικασίες των ενδιαφεροµένων κατοίκων και στην κατεύθυνση της διατήρησης µεγάλου τµήµατος του κτιριακού αποθέµατος, της βελτίωσης του υπάρχοντος αστικού ιστού και της χωροθέτησης εκείνων των λειτουργιών που εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Οι ιδιοµορφίες της οικιστικής ανάπτυξης στον ελληνικό χώρο (κατακερµατισµός και διασπορά της ιδιοκτησίας της γης, υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης ακόµη και στα νοικοκυριά χαµηλού εισοδήµατος, αποταµίευση µε κύρια κατεύθυνση την απόκτηση κατοικίας, αυτοστέγαση), η απρογραµµάτιστη ταχύρρυθµη ανοικοδόµηση που πραγµατοποιήθηκε τα µεταπολεµικά χρόνια από την ιδιωτική πρωτοβουλία, κυρίως µέσω του συστήµατος της αντιπαροχής, καθώς και ο περιορισµένος ρόλος του δηµόσιου τοµέα κατοικίας, είχαν σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση πολλών περιοχών κατοικίας. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα που παρουσιάζονται συνήθως σ' αυτές τις περιοχές, είναι: υσαναλογία ιδιωτικού προς δηµόσιο χώρο, ανεπάρκεια εσωτερικού οδικού δικτύου, κοινόχρηστων χώρων, κοινωνικού εξοπλισµού, προβλήµατα κυκλοφορίας και στάθµευσης. 2. Ανάµειξη της κατοικίας µε άλλες ασυµβίβαστες και οχλούσες χρήσεις. 3. υσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες µε υπερβολική ρύπανση και ταυτόχρονη έλλειψη πράσινου. 4. Ανάγκη προστασίας ιστορικών περιοχών και αξιόλογων κτιρίων. 5. Υψηλή οικοδοµική εκµετάλλευση (αυξηµένοι Σ, υψηλές πυκνότητες, µεγάλα ποσοστά κάλυψης).

17 Φ. 1,2 Συνοικία Kreuzberg υτ. Βερολίνου. Ένα πετυχηµένο παράδειγµα ήπιας µορφής ανάπλασης. 19

18 Φ. 3,4 Συνοικία Alma Gare, στο Roubaix Γαλλίας. Πριν και µετά την ανάπλαση. ' Ενα παράδειγµα έντονης συµµετοχής των κατοίκων. 20

19 6. Κακή οικοδοµική κατάσταση και έλλειψη τεχνικού εξοπλισµού των κτιρίων. Με βάση τα κριτήρια υποβάθµισης και τις ιδιοµορφίες του ελληνικού συστήµατος κατοικίας, διακρίνουµε ορισµένους τύπους υπο- 3αθµισµένων περιοχών κατοικίας, όπως τις: α. Πυκνοδοµηµένες περιοχές πολυκατοικιών που κατασκευάστηκαν από το 1950 και µετά µε το σύστηµα της αντιπαροχής (Κυψέλη, Παγκράτι, Πατήσια, κ.λπ.), όπου κυριαρχούν οι κατηγορίες προβληµάτων 1,3,5. Αν και οι αξίες των ακινήτων είναι χαµηλές, δεν είναι εφικτές αναπλάσεις ευρείας κλίµακας κυρίως λόγω της υψηλής πυκνότητας ιδιοκτησίας 4. β. Περιοχές προσφυγικών ή εργατικών κατοικιών που χτίστηκαν στο µεσοπόλεµο (Καισαριανή, Ταύρος, Θήβα, κ.λπ.) ή µεταπολεµικά µε οργανωµένη δόµηση (προγράµµατα ΟΕΚ) και που έχουν υποστεί έντονη φθορά του οικιστικού αποθέµατος, µια και δεν υπήρχαν επαρκή κίνητρα για να επέµβει η ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ κυριαρχούν οι κατηγορίες προβληµάτων 1 (µια και έγιναν πολλές αυθαίρετες επεκτάσεις στο δηµόσιο χώρο) και 6, η κατηγορία 3 (για τις περιοχές που βρίσκονται στην πρωτεύουσα) και σε ορισµένες περιπτώσεις και η κατηγορία 4 (παράδειγµα Θήβας). γ. Κεντρικές περιοχές µικτών χρήσεων ιστορικού χαρακτήρα που έχουν υποβαθµιστεί λόγω ανάπτυξης οχλουσών χρήσεων, χονδρεµπορίου, αναψυχής και µεταφορών (Μεταξουργείο, Γκαζοχώρι, Θησείο, Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, κ.λπ.). Εδώ κυριαρχούν οι κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 6. Μελέτες αναπλάσεων έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια Ρυθµιστικών Σχεδίων και έχει ήδη εφαρµοστεί σε µεγάλο βαθµό η ανάπλαση για την Πλάκα που αποτελεί ένα πρόγραµµα παρεµβάσεων και κανονιστικών µέτρων 5. δ. Περιαστικές περιοχές αυθαίρετων ή οικισµών προ του '23 που εντάσσονται σαν πυκνοδοµηµένες σύµφωνα µε τον Ν. 1337/83 και αντιµετωπίζονται µε τις µελέτες επεκτάσεων της ΕΠΑ. Ενδεικτικά αναφέρουµε και τους δύο παρακάτω τύπους περιοχών που χρειάζονται ανάπλαση: ε. Περιαστικές περιοχές πρώην αυθαιρέτων που εντάχθηκαν στο σχέδιο τα τελευταία 30 χρόνια, µε έντονα προβλήµατα λόγω µη έγκαιρης υλοποίησης των σχεδίων και έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής. στ. Πυκνοδοµηµένες περιοχές παραθεριστικής κατοικίας. Αποτελούν επίσης πρώην περιοχές αυθαιρέτων που εντάσσονται στο σχέδιο. Εξαρχής η έρευνα ασχολήθηκε µε τις δυνατότητες εφαρµογής 21

20 προγραµµάτων ανάπλασης σε υποβαθµισµένες περιοχές µε κύρια χρήση την κατοικία. Περισσότερο διερευνήθηκαν δύο παραδείγµατα που ανήκουν στον ίδιο τύπο υποβαθµισµένων περιοχών, δηλαδή τα προγράµµατα ανάπλασης στη Θήβα και τον Ταύρο, διότι αυτά έχουν προχωρήσει σε υλοποίηση αν και ο τρόπος αντιµετώπισης τους είναι τελείως διαφορετικός. Τα αρνητικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτού του τύπου είναι το παλιό οικιστικό απόθεµα, υποβαθµισµένες δηλαδή συνθήκες στέγασης από άποψη εµβαδού και ποιότητας κατοικίας, ελλείψεις σε τεχνική υποδοµή, κοινόχρηστους χώρους και κοινωνικό εξοπλισµό. Η µέση, αλλά κυρίως η χαµηλή εισοδηµατική στάθµη χαρακτηρίζει τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Ως θετικά χαρακτηριστικά κρίνονται οι χαµηλοί πραγµατοποιηµένοι Σ, η κοινωνική συνοχή των οικιστών και η υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής, καθώς και ή θέση των περιοχών αυτών που βρίσκονται συνήθως σε άµεση γειτνίαση µε κεντρικές περιοχές. Μέχρι σήµερα αναπλάσεις προσφυγικών περιοχών επιχειρήθηκαν και υλοποιήθηκαν από τους ενδιαφερόµενους ήµους και τη ΕΠΟΣ ή µελετήθηκαν από τη ΕΠΟΣ, αλλά δεν προχώρησαν σε υλοποίηση (Θήβα, οικισµός Λεβαντή στο ήµο Συκεών Θεσσαλονίκης). Βασικός στόχος των προγραµµάτων υπήρξε ή επανεγκατάσταση όλων των ιδιοκτητών στην ίδια περιοχή σε νέες κατοικίες µε σαφώς βελτιωµένα πρότυπα, χωρίς να αντιµετωπιστεί όµως και το πρόβληµα ένταξης των ενοικιαστών στα προγράµµατα αυτά. Το κυρίαρχο πρόβληµα αυτών των περιοχών είναι το ιδιόµορφο ιδιοκτησιακό καθεστώς (ανυπαρξία τίτλων κυριότητας σε πολλές περιπτώσεις, ύπαρξη πολλών κληρονόµων, κ.λπ.), καθώς και το γενικότερο χαρακτηριστικό γνώρισµα που συναντάµε στον ελληνικό χώρο, των πολλών και µικρών ιδιοκτησιών που προκαλεί δυσκολίες στην εφαρµογή των προγραµµάτων µια και δεν υπάρχουν ευέλικτες µορφές αντιµετώπισης µέσω της νοµοθεσίας (Αστικός Κώδικας). Ο συνδυασµός των παραπάνω προβληµάτων, µε το γεγονός ότι κατοικίες και οικόπεδα ανήκουν στους οικιστές, οδηγεί συχνά σε υιοθέτηση διαδικασιών άλλων από αυτών της απαλλοτρίωσης, εξίσου όµως προβληµατικών ως προς την εφαρµογή τους όπως, για παράδειγµα, της σύστασης αναγκαστικού συνεταιρισµού. Στην αρχή της διαδικασίας υλοποίησης του προγράµµατος η ΕΠΟΣ δρα ως τεχνικός και οικονοµικός σύµβουλος των ήµων, εκπονεί τη µελέτη και εξασφαλίζει την αναγκαία χρηµατοδότηση των έργων (εξασφάλιση επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων). Στη συνέχεια, ο ήµος και η ΕΠΟΣ µπορούν να συστήσουν είτε κάποια Εταιρία Ιδιωτικού ικαίου, είτε Εταιρία Μικτής Οικονοµίας (ΕΜΟ) για την εκτέλεση των έργων ανάπλασης στην περιοχή. 22

21 Η περίπτωση της ανάπλασης του προσφυγικού συνοικισµού της Θήβας, αν και αρχικά ακολούθησε τις ίδιες διαδικασίες (δηλαδή ο ήµος άρχισε να συνεργάζεται µε τη ΕΠΟΣ για την υλοποίηση ενός προγράµµατος ριζικής ανάπλασης), στην πορεία και για λόγους που θα αναλυθούν στο σχετικό κεφάλαιο, διαφοροποιήθηκε από τα προηγούµενα παραδείγµατα, εφόσον τη µελέτη, διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος ανέλαβαν δηµοτική επιχείρηση σε συνεργασία µε εξωτερικούς µελετητές και τους κατοίκους του συνοικισµού. 2. ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Το θεσµικό πλαίσιο όσον αφορά τους φορείς και τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις για τις αναπλάσεις µπορεί, τα τελευταία ιδίως χρόνια, να έχει αναπτυχθεί σε επίπεδο προθέσεων, παραµένει όµως ασαφές και συγκεχυµένο. Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι, ο κύριος κορµός των ρυθµίσεων αυτών αναφέρεται σε περιοχές επεκτάσεων όπου υπάρχει και ένα σχετικά πλήρως διατυπωµένο θεσµικό πλαίσιο µε έµφαση στις κανονιστικές ρυθµίσεις για εντάξεις στο σχέδιο πόλεως. Μια δεύτερη διαπίστωση είναι ότι, παρόλο που η υφιστάµενη νοµοθεσία για αναπλάσεις καλύπτει σε σηµαντικό βαθµό τους θεσµούς, διαδικασίες, φορείς, χρηµατοδοτήσεις και κίνητρα, οι διατάξεις αυτές παραµένουν ανεφάρµοστες µια και δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές ρυθµίσεις (απόφασης, διατάγµατα, κ.λπ.) που εξειδικεύουν τις προθέσεις και παρέχουν τα εργαλεία, τους πόρους και τις διαδικασίες για την υλοποίηση προγραµµάτων. Μια τρίτη, τέλος, διαπίστωση είναι ότι, οι διατάξεις που αφορούν τις αναπλάσεις είναι πολλές και διάσπαρτες σε νοµικά κείµενα και χαρακτηρίζονται συχνά από ασάφεια, αντιφατικότητα στη χειρότερη περίπτωση και έλλειψη αλληλοσυσχέτισης στην καλύτερη. Το βασικό νοµοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία φορέων ανάπλασης, καθώς και για την εκτέλεση των προγραµµάτων, αποτελείται, αφενός από την οικιστική νοµοθεσία (Ν. 947/79, 1337/83 και ΓΟΚ/85) και αφετέρου από τη νοµοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση (Ν. 1416/84 όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π 76/85). Η διαδικασία «αναµόρφωσης περιοχών», µε το χαρακτηρισµό τους σαν Ζωνών Ενεργού Πολεοδοµίας ή Ζωνών Αστικού Αναδασµού βάσει του άρθρου 10 του Ν. 1337/83, αποδείχτηκε ανεφάρµοστη στην πράξη, διότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολύπλοκη (π.χ. προγράµµατα ΕΠΟΣ για προσφυγικές περιοχές). Ταιριάζει περισσότερο σε προγράµµατα µεγάλης εµβέλειας και σε περιοχές επεκτάσεων. Με το συνδυασµό των άρθρων 11 και 13 του ίδιου νόµου, επιχειρείται η εφαρµογή πιο ευέλικτων διαδικασιών για την ανάπλαση προβληµατικών περιοχών εντός σχεδίου, αλλά, όπως θα φανεί στη συνέχεια, 23

22 οι δυνατότητες πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής των άρθρων αυτών είναι πολύ περιορισµένες. Η βασική διάταξη µε την οποία µπορούν να πολεοδοµηθούν και να αναπλασθούν προβληµατικές περιοχές εντός σχεδίου είναι το άρθρο 13 του Ν. 1337/83. Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, στις διαδικασίες του νόµου µπορούν να υπαχθούν προβληµατικές «εντός σχεδίου» περιοχές «που απαιτούν αναµόρφωση» µε ειδικές διαδικασίες. Εκτός δηλαδή από την κλασική διαδικασία της έγκρισης του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και της Πολεοδοµικής Μελέτης, η υπαγωγή µπορεί να γίνει κατ' ευθείαν µε Π, αν από «υπάρχουσες µελέτες» προκύπτει η αναγκαιότητα για την ανάπλαση της περιοχής. Τα κύρια εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην περίπτωση αυτή (άρθρο 11) είναι οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) και οι Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ). Μια περιοχή που υπάγεται σε πρόγραµµα ανάπλασης µπορεί να κηρυχθεί ΖΕΕ ώστε να υπάρξουν ειδικές οικονοµικές ενισχύσεις, κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές. Ειδικότερα, οι δυνατότητες που παρέχονται από τα παραπάνω άρθρα, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 55, 58 και 59 του Ν. 947/79, είναι: 24 Το δικαίωµα προτίµησης στο φορέα που είναι υπεύθυνος του προγράµµατος ανάπλασης, για την αγορά ακινήτων. Η παροχή δανείων, κατά προτεραιότητα, σε στεγαστικά προγράµµατα ΖΕΕ από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων, Τράπεζες και άλλα ΝΠ ή στεγαστικούς φορείς. Η διάθεση ορισµένου κονδυλίου ή οικονοµικής ενίσχυσης, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, για την κάλυψη τµήµατος του κόστους του έργου. Όµως, δεν έχουν εκδοθεί τα σχετικά διατάγµατα που εξειδικεύουν τις σηµαντικές αυτές ρυθµίσεις- και, έτσι, οι προβλέψεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή στην πράξη. Η πλήρης απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του ηµοσίου, των ΟΤΑ ή άλλου ΝΠ, στις περιπτώσεις απόκτησης κυριότητας µετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση. Τις ίδιες απαλλαγές έχουν και οι εκούσιες µεταβιβάσεις ακινήτων προς το φορέα ανάπλασης, καθώς και οι µεταβιβάσεις ακινήτων που παρέχονται σαν αντάλλαγµα αντί αποζηµίωσης ή σαν αντιπαροχή για τη συµµετοχή ιδιοκτητών στην ενεργοποίηση της ΖΕΕ. Επίσης, πρόσθετες απαλλαγές που ισχύουν, είναι η µείωση στο µισό (5,5%) του φόρου µεταβίβασης που βαρύνει τον αγοραστή στις περιπτώσεις πώλησης ακινήτων από το φορέα ανάπλασης, καθώς και η επιβάρυνση µόνο στο 1/5 των διαφόρων τελών και εισφορών υπέρ του ηµοσίου στις συµβάσεις δανείων.

23 Τέλος, είναι δυνατόν να χορηγείται από το ηµόσιο κρατική ενίσχυση στον αντίστοιχο ΟΤΑ για συµµετοχή στην εκτέλεση των βασικών κοινοχρήστων πολεοδοµικών έργων (Άρθρο 11, παρ. 4 του Ν. 1337/83). Μέσα σε περιοχές ή τµήµατα περιοχών ανάπλασης µπορούν επίσης, σύµφωνα µε το Ν. 1337, να καθοριστούν ΖΕΚ µέσα στις οποίες παρέχονται ειδικά χρηµατοδοτικά και πολεοδοµικά κίνητρα για να κατασκευάζονται ή διαµορφώνονται κτίρια ή τµήµατα τους που είναι αναγκαία για τα κέντρα πολεοδοµικών ενοτήτων, όπως κτίρια αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθµευσης αυτοκινήτων, κ.λπ. Και για τη ρύθµιση αυτή ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι, η σχετική εξουσιοδότηση που παρέχει ο νόµος δεν έχει εκδοθεί και έτσι, η διάταξη αυτή είναι ανενεργή. Ειδικά για τους χώρους στάθµευσης, προβλέπεται ήδη από το 1980 η δυνατότητα δανειοδότησης µέχρι ύψους 70% του προϋπολογιζόµενου κόστους κατασκευής. Με τα άρθρα 12 και 13 του ΓΟΚ/85, θεσµοθετήθηκαν οι σηµειακές και περιορισµένης κλίµακας επεµβάσεις, λόγω της ιδιοµορφίας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της έλλειψης οργανωτικών σχηµάτων και οικονοµικών προϋποθέσεων κατάλληλων να στηρίξουν προγράµµατα ανάπλασης ευρείας κλίµακας. Το πρώτο άρθρο αφορά ενοποίηση των ακαλύπτων χώρων ενός οικοδοµικού τετραγώνου, ενώ το δεύτερο θεσπίζει το Ενεργό Οικοδοµικό Τετράγωνο. Η ενοποίηση των ακαλύπτων χώρων ενός οικοδοµικού τετραγώνου µπορεί να είναι, είτε υποχρεωτική στις περιοχές ένταξης στο σχέδιο πόλης, επέκτασης, αναθεώρησης ή τροποποίησης σύµφωνα µε τους όρους δόµησης που θεσπίζονται, είτε προαιρετική για τις υπόλοιπες περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου σχεδίου. Στην πρώτη περίπτωση, είναι δυνατόν να προβλέπεται η δηµιουργία δευτερεύοντος δικτύου ελεύθερων χώρων για πεζούς. Η παραχώρηση στο ήµο για κοινή χρήση των ακαλύπτων του δικτύου αυτού γίνεται µε αντάλλαγµα την αύξηση της δοµήσιµης επιφάνειας κάθε οικοπέδου, ίσης µε το µισό εµβαδόν του χώρου που παραχωρήθηκε. Στην περίπτωση της προαιρετικής ενοποίησης, οι όροι ενοποίησης και διαµόρφωσης των ακαλύπτων χώρων του οικοδοµικού τετραγώνου, αποφασίζονται από την Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών αυτού του τετραγώνου, χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα κυριότητας. Για την εκτέλεση των έργων είναι δυνατόν να δίδεται επιδότηση από το ΕΤΕΡΠΣ. Όµως, το Π που θα καθόριζε λεπτοµερώς τις προϋποθέσεις συγκρότησης και λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών του οικοδοµικού τετραγώνου, κι αυτό επίσης, δεν έχει ακόµη εκδοθεί. Ο χαρακτηρισµός του οικοδοµικού τετραγώνου σαν ενεργού, γίνεται µε πρωτοβουλία του οικείου ήµου ή της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας, µετά από σύµφωνη γνώµη της Πολεοδοµικής Επι- 25

24 τροπής Γειτονιάς και σε περιοχές υποβαθµισµένες, όπου, είτε υπάρχει ανεπάρκεια τεχνικού και κοινωνικού εξοπλισµού, είτε προκύπτουν «ειδικές πολεοδοµικές, οικιστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες ιδίως από την ύπαρξη ακάλυπτων µη οικοδοµήσιµων οικοπέδων και διατηρητέων κτιρίων». Αποβλέπει στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής µε βελτίωση του τεχνικού και κοινωνικού εξοπλισµού αλλά και του οικιστικού αποθέµατος, στη διατήρηση αξιόλογων κτιρίων και ελεύθερων χώρων µε δυνατότητα εφαρµογής της µεταφοράς του Συντελεστή όµησης, καθώς και στην οργάνωση της δόµησης µε βάση ενιαία µελέτη. Είναι δυνατόν να θεσπίζονται για το εν λόγω οικοδοµικό τετράγωνο, ειδικοί όροι δόµησης και περιορισµοί χρήσης, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του ισχύοντος Σ, καθώς και άλλες ειδικές ρυθµίσεις χωρίς να θίγονται όµως δικαιώµατα ιδιοκτησίας. Από την Υπουργική Απόφαση 69788/3483 της , διαφαίνεται ο περιορισµένος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων - ιδιοκτήτων στη διαδικασία χαρακτηρισµού ενός οικοδοµικού τετραγώνου σαν ενεργού. Η Γενική Συνέλευση των ιδιοκτητών και η Πολεοδοµική Επιτροπή Γειτονιάς αποκτούν γνωµοδοτικό ρόλο, ενώ ο ήµος περιορίζεται στην κίνηση της διαδικασίας και τη σύνταξη έκθεσης που αιτιολογεί τη σκοπιµότητα χαρακτηρισµού του οικοδοµικού τετραγώνου σαν ενεργού, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται µε Υπουργική Απόφαση. Εφόσον, στην περίπτωση αυτή, η ανάπλαση τίθεται κάτω από τον έλεγχο της πολιτείας, θα 'πρεπε κανονικά να υπάρχει συσχετισµός και µε τα άρθρα 11 και 13 του Ν. 1337/83, ώστε να µπορούν να ισχύουν αφενός οι µηχανισµοί απόκτησης γης (δικαίωµα προτίµησης, απαλλοτριώσεις κ.λπ.), αφετέρου οι οικονοµικές ενισχύσεις και τα κίνητρα. Όµως, θα προέκυπτε τότε θέµα δέσµευσης της ιδιοκτησίας, πράγµα που αποκλείει το άρθρο 13, παρ. 4 του ΓΟΚ/85. Ο µηχανισµός της µεταφοράς Σ άλλωστε, όπως θα διαπιστωθεί και παρακάτω, ισχύει µόνο στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων και αδόµητων οικοπέδων. ' Έτσι, το πρόβληµα της ανάπλασης οικοδοµικών τετραγώνων σε πυκνοδοµηµένες περιοχές τύπου α, δεν µπορεί ακόµη ν' αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά µέσω του θεσµού του Ενεργού Οικοδοµικού Τετραγώνου, γιατί πρέπει να προβλεφθούν επιπλέον νοµοθετικές ρυθµίσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΓΗΣ Εκτός από τις περιπτώσεις που προδιαγράφει ο Ν. 1337/83, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω και που είναι στο σύνολο τους ανενεργές, υπάρχουν µια σειρά άλλες δυνατότητες που παρέχονται από τη νοµοθεσία για τα κίνητρα οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς και από 26

25 το καθεστώς δανειοδοτήσεων και χρηµατοδοτήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύµφωνα µε τους αναπτυξιακούς νόµους 1262/82 και 1360/83 µπορούν να χρηµατοδοτηθούν (δωρεάν επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου) επενδύσεις δηµοτικών επιχειρήσεων που αφορούν δηµοτικές αγορές, χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και χώρους λοιπών υπηρεσιών, όπως είναι οι δηµόσιοι χώροι στάθµευσης. Για τους τελευταίους, η πρόσφατη ρύθµιση για επιχορήγηση δρχ. ανά θέση στάθµευσης ισχύει και για τις δηµοτικές επιχειρήσεις 7. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η δωρεάν επιχορήγηση µπορεί να φτάσει µέχρι 35% του ύψους της επένδυσης, ενώ η επιδότηση του επιτοκίου του τραπεζικού δανείου µέχρι 35% για 3 χρόνια. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή της επένδυσης στον αναπτυξιακό νόµο είναι η συνεισφορά του φορέα στο 20% της επένδυσης. Ανάλογα µε τη µορφή του φορέα ανάπλασης ( ΕΠΟΣ, ήµος ή ηµοτικές Επιχειρήσεις, ΕΜΟ, κ.λπ.), παρέχονται και οι αντίστοιχες δυνατότητες χρηµατοδότησης για την υλοποίηση των προγραµµάτων ανάπλασης. Οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης για προγράµµατα αναπλάσεων µπορούν να είναι τριών τύπων 8 : ' Ίδια Κεφάλαια: Οικόπεδα, µετρητά του φορέα, εισφορές σε χρήµα. Ξένα Κεφάλαια: άνεια µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τράπεζες). άνεια από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων (µε ευνοϊκούς όρους) 9. Πιστώσεις (ΕΚΤΕ, ΑΤΕ, κ.λπ.). Επιχορηγήσεις ηµοσίου: Προγραµµατικές συµβάσεις. Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων (Άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 1337/83). Ειδική κρατική ενίσχυση (ΖΕΕ και ΖΕΚ). Επιχορήγηση του Ν. 1262/82 για κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι δυνατότητες για απόκτηση γης στις περιπτώσεις αναπλάσεων, είναι ενδεικτικά 10 : Η αγορά µε ελεύθερη συναλλαγή. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Η αντιπαροχή. Η µεταφορά Σ. Η χρήση Κοινωνικού Σ. Ο7

26 Οι εισφορές γης. Το δικαίωµα προτίµησης υπέρ του ηµοσίου ή του αναδόχου φορέα. Η εκχώρηση γης στο ήµο για κοινή χρήση και δηµιουργία δευτερεύοντος δικτύου ελεύθερων χώρων (Άρθρο 12 του ΓΟΚ/85). Εκτός από την ελεύθερη συναλλαγή, η ενεργοποίηση των ΖΕΕ και των ΖΕΠ συνιστά δηµόσια ωφέλεια και ο φορέας ανάπλασης έχει το δικαίωµα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Ειδικά για τις περιπτώσεις αναπλάσεων σε περιοχές κατοικίας, η χρήση του µέτρου αυτού δεν µπορεί να είναι παρά εξαιρετικά περιορισµένη, µια και έρχεται συχνά σε αντίθεση µε τους κοινωνικούς στόχους των προγραµµάτων αυτών. Εξάλλου, είναι διαπιστωµένο πως οι τιµές απαλλοτρίωσης, όπως καθορίζονται από τα δικαστήρια, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλότερες από τις τιµές της ελεύθερης αγοράς. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δυνατότητα απόκτησης γης στις ζώνες ΖΕΠ και ΖΕΕ, αποτελεί το δικαίωµα προτίµησης που παρέχεται υπέρ του ηµοσίου ή του αναδόχου φορέα (Άρθρα 10, 11 και 13 του Ν. 1337/83). Η µεταφορά του Σ (Ν. 880/79 και Π 510/79, 470/79, όπως τροποποιήθηκαν µε τα 163Α/87 και 592 /87) είναι ένα µέτρο που έχει κυρίως θεσπιστεί για την απαλλαγή της τοπικής αυτοδιοίκησης από έξοδα απαλλοτρίωσης και µόνο στις περιπτώσεις ρυµοτοµούµενων ακινήτων και διατηρητέων κτιρίων. Στο πλαίσιο των πολεοδοµικών µελετών και µετά από απόφαση των αρµοδίων δηµοτικών συµβουλίων, θα µπορούσαν µε το θεσµό αυτό να αξιοποιηθούν αρκετά από τα οικόπεδα που δεν έχουν χτιστεί έως τώρα για δηµιουργία ελεύθερων χώρων. Επίσης, µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις, ο θεσµός πρέπει να επεκταθεί στα χαµηλά κτίρια, ώστε ν' αποφεύγονται οι υψηλές πυκνότητες και να εξασφαλίζονται χώροι για κοινωνικό εξοπλισµό 11. Ο Κοινωνικός Σ (Άρθρο 6, παρ. 6 του 1337/83) θα µπορούσε επίσης ν' αποτελέσει χρήσιµο µέτρο για µια πολιτική αναπλάσεων στις υπό ένταξη δοµηµένες περιοχές, όταν η µεγάλη κατάτµηση γης απαγορεύει τη δηµιουργία ικανοποιητικών κοινόχρηστων χώρων µε τις εισφορές σε γη. ' Όµως, οι Ζώνες Κοινωνικού Σ δεν έχουν ακόµη ενεργοποιηθεί. Στις εκτός σχεδίου περιοχές υπό ένταξη, οι κοινόχρηστοι χώροι καθώς και οι χώροι κοινωφελών λειτουργιών, εξασφαλίζονται µέσω της αναγκαστικής εισφοράς των ιδιοκτησιών σε γη που κλιµακώνεται ανάλογα µε το µέγεθος τους (Άρθρο 8 του Ν. 1337/83). Επίσης, για τις πυκνοδοµηµένες περιοχές επέκτασης οι ιδιοκτησίες του ηµοσίου, των ΟΤΑ και άλλων ΝΠ και ΝΠΙ συνεισφέρονται αυτοδίκαια για τη δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Άρθρο 8, παρ. 9 και 10). Για τις περιοχές αναπλάσεων εντός σχεδίου, ισχύει η διάταξη 28

27 του άρθρου 13, η οποία όµως είναι συγκεχυµένη και ασαφής. Προβλέπει εισφορά αντίστοιχη µε τις εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες, αφού όµως αφαιρεθούν τα τµήµατα εκείνα κοινόχρηστων χώρων για τα οποία έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις σύµφωνα µε την προϊσχύουσα νοµοθεσία. Στην πράξη, επειδή οι ιδιοκτησίες είναι µικρές και διάσπαρτες, η εισφορά αυτή δεν µπορεί να καλύψει τις υφιστάµενες ανάγκες. Για τις περιοχές ανάπλασης εκτός σχεδίου, που προέρχονται από παλιές βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, αποθήκες, κ.λ.π., προτείνεται, µε πρόσφατο σχέδιο νοµοθετικής ρύθµισης, η µείωση των εισφορών µε το σκεπτικό ότι πρόκειται για παραγωγικές λειτουργίες και ότι οι εκτός σχεδίου όροι δόµησης για παρόµοιες χρήσεις είναι κατά πολύ υψηλότεροι των όρων δόµησης που ισχύουν για χρήση κατοικίας. Τελικά, η πιο διαδεδοµένη µορφή απόκτησης γης σε υλοποιηµένα προγράµµατα ανάπλασης παραµένει η µέθοδος της αντιπαροχής ή καλύτερα της ανταλλαγής της ιδιοκτησίας των οικιστών µε ίσης ή µεγαλύτερης αξίας ακίνητο, συνήθως διαµέρισµα. 4. ΦΟΡΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Φορείς διαχείρισης και εκτέλεσης προγραµµάτων ανάπλασης µπορούν ν' αποτελέσουν: 12 Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Οι ΟΙΑ, εφόσον διαθέτουν οργανωµένη τεχνική υπηρεσία και γίνει και η µεταφορά των αναγκαίων πόρων για την εκτέλεση των έργων της ανάπλασης (Άρθρα 8 και 16 του Ν. 1416/84), µπορούν να αποκτήσουν αυτή την αρµοδιότητα. Στην περίπτωση αυτή, συστήνουν δικές τους επιχειρήσεις ή µετέχουν σε επιχειρήσεις µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Αναλυτικότερα, οι ηµοτικές Επιχειρήσεις είναι δυνατόν να έχουν τις παρακάτω µορφές: Αµιγής ηµοτική Επιχείρηση. Αµιγής ιαδηµοτική Επιχείρηση. ηµοτική Επιχείρηση Συνεταιριστικού Χαρακτήρα. ηµοσυνεταιριοτική Α.Ε. ηµοτική Εταιρία Λαϊκής Βάσης. Ανώνυµη Εταιρία Φορέων ΤΑ. Μικτή Επιχείρηση Φορέων ΤΑ. Όλες αυτές οι µορφές µπορούν να συσταθούν ύστερα από πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη για τις οποίες και προβλέπονται φοροα- 29

28 παλλαγές και κίνητρα (Άρθρα 260 και 272 του Π 76/85). Οι ΟΤΑ µπορούν να συµµετέχουν, χωρίς κανένα περιορισµό, σε Ανώνυµες Εταιρίες, σε ΕΜΟ, σε Συνεταιρισµούς, σε Κοινοπραξίες, χωρίς όµως η συµµετοχή τους να είναι και καθοριστική όπως για τις παραπάνω επτά επιχειρήσεις. Επίσης, για τη µελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραµµάτων ανάπλασης, οι ΟΤΑ µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς του δηµόσιου τοµέα που επικυρώνονται από το Νοµάρχη. Στις προγραµµατικές συµβάσεις µπορούν να συµµετέχουν συνεταιρισµοί, επιµελητήρια και επιστηµονικοί φορείς δηµοσίου δικαίου (Άρθρο 11 του Ν. 1416/84). Εταιρίες Μικτής Οικονοµίας Οι ΕΜΟ που προβλέπονται από το Ν. 947/79 και 1337/83 είναι ΝΠΙ µε τη µορφή ανωνύµων εταιριών. Αν και ένα κώλυµα για τη σύσταση ΕΜΟ είναι ότι δεν έχει εκδοθεί Π µε το οποίο να συγκεκριµενοποιείται η µορφή της επιχείρησης, η νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών παρουσιάζει σηµαντικές δυσκαµψίες για προγράµµατα κοινωνικής σκοπιµότητας όπως είναι οι αναπλάσεις, κυρίως λόγω των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στη λειτουργία τους. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για κάθε άλλη δηµοτική επιχείρηση που έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρίας και υπάγεται στις διατάξεις του Ν ΕΜΟ µπορούν να συγκροτούν: ΕΠΟΣ + ΟΤΑ ή ηµοτική Επιχείρηση ΕΠΟΣ + ΟΤΑ + ηµόσιος Τοµέας ή ηµοτική Επιχείρηση ΕΠΟΣ + ΟΤΑ + Ιδιωτικός Τοµέας ή ηµοτική Επιχείρηση ΕΠΟΣ + ΟΤΑ + ηµόσιος Τοµέας + Ιδιωτικός Τοµέας ή ηµοτική Επιχείρηση Τα κίνητρα για τη σύσταση ΕΜΟ είναι δάνεια, κρατικές ενισχύσεις, προνοµιακή µεταχείριση και απαλλαγές από φόρους και εισφορές (Ν. 1337/83 και νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών). ηµόσια Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης Η ΕΠΟΣ µαζί µε τους ΟΤΑ ή τις ηµοτικές Επιχειρήσεις τους µπορούν ν' αποτελέσουν αναδόχους διαχείρισης και εκτέλεσης προγραµµάτων ανάπλασης. Σε περίπτωση συνεργασίας ΕΠΟΣ και ΟΤΑ (απαραίτητη για ΖΕΠ αλλά όχι για τις άλλες περιπτώσεις αναπλάσεων, όπως ΖΕΕ και ΖΕΚ), προτείνεται από τη ΕΠΟΣ και ο θεσµός της «κοινοπραξίας» µεταξύ ΕΠΟΣ και ήµου ή ηµοτικής Επιχείρησης, 30

29 Αυτή η µορφή συνεργασίας, αν και δεν προβλέπεται σαφώς από τη νοµοθεσία σαν επιχείρηση µε νοµική προσωπικότητα κατά την έννοια των διατάξεων για τις αναπλάσεις ή τις δηµοτικές επιχειρήσεις, αποτελεί µια µορφή σύµπραξης που εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό τα κριτήρια ευελιξίας και ισοδύναµης συµµετοχής που απαιτούνται σε τέτοιου είδους προγράµµατα. Εφόσον δεν αποτελεί ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο, η κοινοπραξία δεν έχει αφεαυτής τα προνόµια που παρέχει είτε η πολεοδοµική είτε, κυρίως, η αναπτυξιακή νοµοθεσία. Τα προνόµια όµως αυτά µπορούν να καλυφθούν από τον καθένα από τους εταίρους χωριστά (ειδικά για τον Ν τα προνόµια αφορούν τις δηµοτικές επιχειρήσεις). Με το κοινοπρακτικό καθορίζεται ότι, πόροι που παραχωρούνται από διάφορες πηγές για το έργο διατίθενται αποκλειστικά και µόνο για τις ανάγκες του έργου, ανεξάρτητα του σε ποιον από τους συµπράττοντες δίνονται. Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, στις εκτάσεις των οποίων είναι δυνατόν να εφαρµόζονται όλοι οι πολεοδοµικοί µηχανισµοί ανάπλασης, µπορούν επίσης να αποκτήσουν αυτή την αρµοδιότητα. Μπορούν να υλοποιούν στεγαστικά προγράµµατα, είτε κατασκευάζοντας κατοικίες, είτε παρέχοντας οικόπεδα για στέγαση, είτε αγοράζοντας απ' ευθείας έτοιµες κατοικίες. Στις ΖΕΠ και ΖΑΑ, συνεταιρισµός δύναται να συµµετέχει και στο φορέα ανάπλασης µε ποσοστό µικρότερο του 50%. Στους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς είναι δυνατόν να παρέχονται όλα τα κίνητρα που προβλέπονται από τους Ν. 1337/83, Ν. 1262/83 και το Π 93/87. Η υλοποίηση στεγαστικών προγραµµάτων από οικοδοµικούς συνεταιρισµούς γίνεται µε τους παρακάτω τρόπους: Ανεξάρτητα και µε αυτοχρηµατοδότηση. Με σύναψη δανείων ή µε πόρους ΕΤΕΡΠΣ. Με συµµετοχή σε ΕΜΟ. Με συµµετοχή σε ηµοτικές Επιχειρήσεις. Για την προώθηση του θεσµού των οικοδοµικών συνεταιρισµών καθορίζονται τα εξής κίνητρα (Άρθρο 21 του Π 93/87): υνατότητα καθορισµού των ελάχιστων ποσοστών εισφοράς σε γη- υνατότητα παροχής κτηµατογράφησης από το κράτος. υνατότητα εκπόνησης Πολεοδοµικής Μελέτης από το ΥΠΕΧΩ- Ε, ΕΠΟΣ, ΟΤΑ ή άλλους φορείς του ηµοσίου. Προτεραιότητα στη σύνδεση της έκτασης του οικοδοµικού συνεταιρισµού µε τα κεντρικά δίκτυα της ευρύτερης περιοχής. 31

30 υνατότητα χαρακτηρισµού της έκτασης σαν Ζώνης Κοινωνικού Σ, ΖΕΕ ή ΖΕΚ. Παροχή φορολογικών απαλλαγών όταν η έκταση χαρακτηρίζεται σαν ΖΕΠ ή ΖΑΑ (Άρθρο 59 του Ν. 947/79). Ο οικοδοµικός συνεταιρισµός υποχρεώνεται να παραχωρήσει στον οικείο ΟΤΑ, πριν την έγκριση της Πολεοδοµικής Μελέτης, τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που προβλέπονται και που αποτελούν το 30-40% της πολεοδοµούµενης έκτασης, καθώς και οικοδοµήσιµη επιφάνεια σε ποσοστό 5% της συνολικής δοµήσιµης έκτασης του. Η επιφάνεια αυτή προορίζεται, είτε για κοινωφελείς σκοπούς, είτε για την εκτέλεση στεγαστικών προγραµµάτων. 32

31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑΥΡΟΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 1Γ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ΟΤ. 1Γ βρίσκεται στο κέντρο του ήµου Ταύρου, πολύ κοντά στο ηµαρχείο και το πάρκο των ηµοτικών Σφαγείων. Έχει έκταση τ.µ., σχεδόν µηδενικές κλίσεις και περικλείεται από τους δρόµους Πειραιώς - Θράκης - Κλαζοµενών και Καραϊσκάκη. Το οικόπεδο διέσχιζε µια µη εγκεκριµένη οδός, η Χρήστου Κατσιγιάννη, µεγάλης κυκλοφορίας. Υπήρχαν 8 παλιές προσφυγικές πολυκατοικίες, 6 διώροφες που χτίστηκαν από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΥΚΥ) το 1936 και 2 τριώροφες από το Υπουργείο Ανοικοδοµήσεως το Οι διώροφες πολυκατοικίες περιλάµβαναν 100 διαµερίσµατα, εµβαδού τ.µ., ενώ οι τριώροφες 36 διαµερίσµατα, εµβαδού τ.µ. Στις περισσότερες κατοικίες δεν υπήρχε κουζίνα ή λουτρό και το δίκτυο ύδρευσης ήταν πολύ παλιό και σχεδόν κατεστραµµένο. Από τα τ.µ. της επιφάνειας του ΟΤ, τα τ.µ., που αποτελούσαν κοινόχρηστους χώρους και ανήκαν στο ΥΚΥ, παραχωρήθηκαν στη ΕΠΟΣ για την ανάπλαση. Η καλυµµένη επιφάνεια ήταν γύρω στο 32%, αλλά µε τις προσθήκες που δηµιούργησαν αυθαίρετα στις κατοικίες τους 80 περίπου ιδιοκτήτες, το ποσοστό αυτό ανήλθε τελικά στο 45%. Πολλοί κάτοικοι επίσης έκαναν χωρισµό αυλών µε τοίχους ή στέγαστρα για διάφορες χρήσεις, µε αποτέλεσµα να µην αποµένει καθόλου σχεδόν ακάλυπτος χώρος εφόσον υπήρχε και η οδός που διέσχιζε το ΟΤ. Στις παλιές προσφυγικές πολυκατοικίες στεγάζονταν 136 οικογένειες, συνήθως τετραµελείς. Σύµφωνα µε τα στοιχεία απογραφής του 1982, που έγινε από την οµάδα ΕΠΟΣ - ήµου, τα 90 διαµερίσµατα ιδιοκατοικούντο, ενώ στα 46 έµεναν ενοικιαστές. Από τις 136 ιδιοκτησίες, οι 95 έχουν µέγεθος οικοπέδου 25 τ.µ. περίπου, οι 4 30 τ.µ., οι τ.µ., οι τ.µ. και οι 7 55 τ.µ., µαζί µε τις πρασιές. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, για το 40% περίπου της έκτασης της που αποτελεί την ιδιόκτητη γη, χαρακτηρίζεται από µεγάλη κατάτµηση και διασπορά. Στο διάγραµµα του 1936 που συνόδευε τα αρχικά παραχωρητήρια 13, οι ιδιοκτησίες αντιµετωπίζονταν µε άνισο τρόπο (π.χ. σε 2 διαµερίσµατα από τα 4 µιας κατοικίας δινόταν ιδιοκτησία επί της πρασιάς). Στα οριστικά δε παραχωρητήρια, το τίµηµα των διαµερισµάτων µε ιδιοκτησία επί της πρασιάς (7 ιδιοκτησίες) ήταν το ίδιο περίπου µε εκείνο που δεν είχε τέτοια ιδιοκτησία, παρ' όλη τη διαφορά που προέκυπτε στο µέγεθος της ιδιοκτησίας. Υπήρχαν επίσης πολλοί κληρονόµοι για την ίδια ιδιοκτησία (π.χ. 33

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το

επεµβάσεων και αναπλάσεων, τα οποία είναι διδακτικά ως τη φιλοσοφία, τον τρόπο υλοποίησής τους ( οργανωτικά σχήµατα, χρηµατοδότηση κλπ), αλλά και το Εισαγωγή Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται θέµατα σχετικά µε τις επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας και τις αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, καθώς και τις επιδράσεις τους µέσα στα πλαίσια των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ποιοτική διασφάλιση στα ιδιωτικά έργα. Κοινωνικό-οικονοµικό κόστος και προτάσεις θεσµικής και οργανωτικής αντιµετώπισης. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδοµικός σχεδιασµός και οικιστική ανάπτυξη- Η εξέλιξη της Ιδιωτικής Πολεοδόµησης από την έναρξη του θεσµού έως σήµερα

Πολεοδοµικός σχεδιασµός και οικιστική ανάπτυξη- Η εξέλιξη της Ιδιωτικής Πολεοδόµησης από την έναρξη του θεσµού έως σήµερα Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 8(10):243-262 Πολεοδοµικός σχεδιασµός και οικιστική ανάπτυξη- Η εξέλιξη της Ιδιωτικής Πολεοδόµησης από την έναρξη του θεσµού έως σήµερα Ελένη Σταµατίου Εντεταλµένη διδάσκουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ I---------...... ' π.........1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΗΟΥΑΑΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2007-2008 ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Αυθαίρετη

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο

Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 9(22): 513-536 Εξελίξεις της νοµοθεσίας για τον αιγιαλό και την παραλία- Οικιστική ανάπτυξη- Προβλέψεις, παραβλέψεις και επιπτώσεις στον παράκτιο χώρο Ελένη Σταµατίου Εντεταλµένη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) είναι μια δυναμική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, διαμέσου της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης στα Νησιά των Κυκλάδων

ηµιουργία Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης στα Νησιά των Κυκλάδων ηµιουργία Συστήµατος Παροχής Υπηρεσιών Ύδρευσης Αποχέτευσης στα Νησιά των Κυκλάδων Εκτενής Περίληψη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Σεπτέµβριος 2002 Σελίδα 2 ηµιουργία Συστήµατος Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: Γ.Π.Σ. ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ :

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ : ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΜΕΓΑΡΧΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33)

Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) Νόµος 1337 της 12/14.3.83. Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις (Α' 33) ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 9 παρ. 7 εδ. δεύτερο του Ν. 1512/1985 (Α 4): "Σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Πτυχιακή Εργασία. Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053 Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.) Χριστίνα Κλιμένκου Τηλ.: 2610-521884 και 6976050053

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 89-90, 1996, 53-80 Μαρία Μαντουβάλου* ΑΣΤΙΚΗ ΓΑΙΟΠΡΟΣΟΔΟΣ, ΤΙΜΕΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ II. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ** ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Στο Σχέδιο Νόμου: «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΟΙ ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις επεξεργασίες της πρώτης και της δεύτερης φάσης του Ερευνητικού Προγράμματος «Οριστικοποίηση Προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Υγειονοµάκη Ειρήνη ΤΟ REAL ESTATE ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Τσουκάτος Βαγγέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Τ ε χ ν ι κ ό Ε π ι µ ε λ η τ ή ρ ι ο Ε λ λ ά δ α ς Τ Μ Η Μ Α Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Κ Ρ Η Τ Η Σ Ο ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Προβλήµατα - Εµπόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα