ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α)"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας, Ενότητα 4(322Α-323Α) 1) «Οὕτω δή παρεσκευασμένοι...δεσμοί φιλίας συναγωγοί»:να μεταφραστεί το απόσπασμα αυτό. 2) «Ἐπειδή δέ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον μέν διά τήν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεούς ἐνόμισεν, καί ἐπεχείρει βωμούς τέ ἱδρύεσθαι καί ἀγάλματα θεῶν ἔπειτα φωνήν καί ὀνόματα ταχύ διηρθρώσατο τῇ τέχνῃ» 1) Ποια θεωρία διατυπώνει ο Πρωταγόρας για την εμφάνιση και την ανάπτυξη της θρησκείας και πώς αυτή συσχετίζεται με τις γενικότερες αντιλήψεις του περί θεών; 2) Ποια είναι η άποψη που εκφράζει ο Πρωταγόρας σχετικά με τη γλώσσα; Συμφωνεί με την αρχαία παράδοση η άποψή του; 3) Πώς λειτουργούν στο συγκεκριμένο χωρίο τα επιρρήματα «πρῶτον» και «ἔπειτα»; Μονάδες 18 3) «ἐζήτουν δή ἀθροίζεσθαι καί σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις»:να συγκρίνετε την άποψη που εκφράζει εδώ ο Πρωταγόρας για τη συγκρότηση κοινωνιών με την αντίστοιχη του Αριστοτέλη(Πολιτικά, Ενότητα 12): «..Όλα αυτά κάνουν φανερό ότι η πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων που υπάρχουν εκ φύσεως και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση να ζει σε πόλη (πολιτικόν ζῷον)». Μονάδες 12 4) Με ποια λέξη του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι ακόλουθες : ευνομία, αυτοάνοσο, διάκοσμος, άφθαρτος, διασκέδαση, σχήμα, όλεθρος, διανομή, κατοικία, τόκος. 5) Τι γνωρίζετε για τη μέθοδο του σχολιασμού ποιητικών κειμένων που χρησιμοποιεί ο Πρωταγόρας; ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Πλάτωνος, Κ ρίτων 45 c-d ) Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ἔτι δὲ, ὦ Σώκρατες, οὐδέ δίκαιον μοι δοκεῖς ἐπιχειρεῖν πρᾶγμα, σαυτόν προδοῦναι, ἐξόν σωθῆναι. Καὶ τοιαῦτα σπεύδεις περί σαυτόν γενέσθαι, ἅπερ ἄν καὶ οἱ ἐχθροί σου σπεύσαιεν τὲ καὶ ἔσπεισαν σε διαφθεῖραι βουλόμενοι. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ τοὺς ὑιεῖς τοὺς σαυτοῦ ἔμοιγε δοκεῖς προδιδόναι, οὕς σοι ἐξόν καὶ ἐκθρέψαι καὶ ἐκπαιδεῦσαι οἰχήσει καταλιπών. Καὶ τὸ σόν μέρος, ὅ τι ἄν τύχωσι, τοῦτο πράξωσι. Τεύξονται δὲ, ὡς τὸ εἰκός, τοιούτων οἷα περ εἴωθε γίγνεσθαι ἐν ταῖς ὀρφανίαις περὶ τοὺς ὀρφανούς. Ἤ γὰρ οὐ χρὴ ποιεῖσθαι παίδας ἤ ξυνδιαταλαιπωρεῖν καὶ τρέφοντα καὶ παιδεύοντα. (Πλάτωνος, Κρίτων 45 c-d ) Σπεύδω = επιδιώκω, το σον μέρος = όσο εξαρτάται από εσένα Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο. 20 μονάδες 2. Να γραφούν οι παρακάτω γραμματικοί τύποι: προδοῦναι: το ίδιο στον παρακείμενο Ἐξόν: γ ενικό οριστικής μέλλοντα

2 βουλόμενοι: Ἐπιχειρεῖν: Οἰχήσει: Δίκαιον: Σαυτόν: Ὑιεῖς: Παίδας: Τοῦτον: απαρέμφατο αορίστου β ενικό προστακτικής ενεστώτα γ ενικό οριστικής παρατατικού ίδιος τύπος στον υπερθετικό γενική πληθυντικού ίδιου γένους στο α πρόσωπο γενική πληθυντικού κλητική ενικού γενική πληθυντικού θηλυκού γένους 10 μονάδες 3. 1) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου. 5 μονάδες 2) «ἔτι δὲ, ὦ Σώκρατες.σωθῆναι»: Να μεταφέρετε τον παραπάνω ευθύ λόγο σε πλάγιο με εξάρτηση Κρίτων ἔφη. 5 μονάδες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1) «Με αυτά, λοιπόν, τα μέσα εφοδιασμένοι οι άνθρωποι κατοικούσαν στην αρχή διασκορπισμένοι, πόλεις όμως δεν υπήρχαν κατασπαράσσονταν, λοιπόν, από τα θηρία γιατί ήταν από κάθε άποψη πιο αδύναμοι από αυτά και οι τεχνικές γνώσεις ήταν βέβαια βοηθός τους καλός για την ανεύρεση της τροφής, ανεπαρκής όμως για τον πόλεμο με τα θηρία-γιατί δεν κατείχαν ακόμη την πολιτική τέχνη, μέρος της οποίας είναι η πολεμική τέχνη-ζητούσαν λοιπόν να συγκεντρώνονται και να σώζονται χτίζοντας πόλεις κάθε φορά λοιπόν που συγκεντρώνονταν, αδικούσαν ο ένας ο ένας τον άλλο, επειδή δεν είχαν την πολιτική τέχνη, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται και να απειλούνται πάλι με αφανισμό. Ο Δίας, λοιπόν, επειδή φοβήθηκε για το γένος μας μήπως χαθεί ολόκληρο, στέλνει τον Ερμή να φέρει στους ανθρώπους και το σεβασμό και τη δικαιοσύνη, για να εξασφαλίσουν και την τάξη στις πόλεις και να αποτελούν τους συνεκτικούς δέσμους φιλίας ανάμεσα στους ανθρώπους.» 2) 1) Σε αυτό το απόσπασμα του μύθου ο Πρωταγόρας αναφέρεται στη γένεση της θρησκείας. Υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος από όλα τα ζωντανά πλάσματα πίστεψε στους θεούς λόγω της συγγένειάς του με αυτούς (διά τήν τοῦ θεοῦ συγγένειαν). Φυσικά, η συγγένεια του ανθρώπου με το θεό δεν εννοείται κυριολεκτικά. Πρόκειται για πνευματική ή πολιτισμική συγγένεια η οποία οφείλεται, σύμφωνα με το μύθο, στα θεϊκά στοιχεία που απέκτησε ο άνθρωπος από τους θεούς, δηλαδή στο πύρ και στην ἔντεχνον σοφίαν (τεχνικές γνώσεις) και στον τρόπο με τον οποίο τα απέκτησε, δηλαδή τη θεϊκή παρέμβαση και συγκεκριμένα την παρέμβαση του Προμηθέα (ήταν Τιτάνας). Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τον άνθρωπο στην πίστη και στη λατρεία των θεών. Ο Πρωταγόρας φαίνεται να λογίζεται τη θρησκεία ως ανθρωπολογικό δεδομένο και τη συμπεριλαμβάνει στα πρώτα επιτεύγματα του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι άνθρωποι αναπτύσσουν θρησκεία και θρησκευτική τέχνη, δηλαδή αρχίζουν να πιστεύουν στην ύπαρξη θεών και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την οργάνωση και τέλεση των θρησκευτικών τελετών (χτίσιμο βωμών, κατασκευή αγαλμάτων θεών). Αυτή η θεωρία του Πρωταγόρα περί γένεσης της θρησκείας προκαλεί εντύπωση, καθώς ο σοφιστής αναφέρεται στους θεούς και φαίνεται να αναγνωρίζει ως έμφυτο το θρησκευτικό συναίσθημα, ενώ ο ίδιος ήταν αγνωστικιστής, δηλαδή αμφέβαλλε για την ύπαρξη θεών. Ωστόσο, η αναφορά του Πρωταγόρα στην πίστη του ανθρώπου για την ύπαρξη θεών μπορεί να δικαιολογηθεί από το συμβολικό χαρακτήρα της μυθικής αφήγησης. Επίσης, μπορεί ο Πρωταγόρας να θεωρεί ότι η λατρεία προσιδιάζει στην ανθρώπινη φύση, αναγνωρίζοντάς την έτσι ως ανθρώπινη ανάγκη, αλλά δεν διατυπώνει καμία θέση σχετικά με την ύπαρξη του αντικειμένου της. Ο

3 Πρωταγόρας εδώ ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξήγηση γένεσης του θρησκευτικού συναισθήματος, παρά για το θέμα της ύπαρξης θεών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η άποψη αυτή περί γένεσης της θρησκείας είναι πλατωνική και έντεχνα τοποθετείται στο στόμα του Πρωταγόρα. 2) Ο Πρωταγόρας, όπως και οι άλλοι σοφιστές, θεωρεί ότι ο γλωσσικός κώδικας δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος από πολύ νωρίς (τάχυ) άρχισε να μετουσιώνει τους άναρθρους ήχους της φωνής του σε έναρθρους φθόγγους, να τους συνδυάζει, φτιάχνοντας λέξεις και εν συνεχεία προτάσεις. Ο άνθρωπος, δηλαδή, αρχικά μπορούσε απλά να βγάζει άναρθρες κραυγές, όπως τα ζώα. Όμως, επειδή ο άνθρωπος είναι προικισμένος με πνευματικές δυνάμεις (νόηση/λογική) δημιούργησε ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του πολιτισμού, τη γλώσσα η οποία υπήρξε η αρχή για τα υπόλοιπα μεγάλα έργα του ανθρώπινου πνεύματος. Επομένως, η γλώσσα είναι, σύμφωνα με το σοφιστή, προϊόν ανθρώπινης νόησης και βούλησης, δημιουργήθηκε νόμῳ και διαμορφώθηκε σταδιακά από τον άνθρωπο με μακροχρόνιες προσπάθειες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η σύγχρονη γλωσσολογία συμφωνεί με αυτή τη θέση των σοφιστών, καθώς πρεσβεύει ότι η γλώσσα είναι προϊόν του ανθρώπινου πολιτισμού που συνεχώς εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Όμως, η άποψη αυτή του Πρωταγόρα δεν συμφωνεί με την επικρατούσα άποψη της αρχαίας παράδοσης. Στην αρχαιότητα επικρατούσε μία θεοκρατική αντίληψη περί γλώσσας, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα είναι φυσικό κτήμα του ανθρώπου δοσμένο από το θεό, δηλαδή ο θεός χάρισε τη γλώσσα στον άνθρωπο, μόλις τον έπλασε. Αυτή η αντίληψη περί θεϊκής προέλευσης της γλώσσας εκφράζει ο Ηρόδοτος στο έργο του «Ἱστορίαι» αναφερόμενος στο πείραμα του Ψαμμήτιχου, βασιλιά της Αιγύπτου, για να διαπιστώσει ποια ήταν η πρώτη γλώσσα των ανθρώπων. Ο Ψαμμήτιχος ανατρέφει δύο βρέφη, χωρίς να ακούσουν ποτέ τους ούτε μία ανθρώπινη λέξη. Όταν αυτά έγιναν δύο ετών μίλησαν, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν ποτέ τους κανένα ανάλογο ακουστικόγλωσσικό ερέθισμα. Έτσι αποδείχτηκε ότι η γλώσσα είναι «φύσει», δηλαδή έμφυτo χαρακτηριστικό του ανθρώπου. 3) Ο Πρωταγόρας φαίνεται να υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος πρώτα πίστεψε στους θεούς, κατασκεύασε λατρευτικούς ναούς και αγάλματα και μετά διαμόρφωσε οργανωμένο, έναρθρο λόγο, δηλαδή τη γλώσσα. Όμως, μία τέτοια θεώρηση φαίνεται λογικά αδύνατη. Η χρήση των χρονικών επιρρημάτων «πρῶτον» και «ἔπειτα» δε φανερώνει μάλλον χρονική ακολουθία. Ο Πρωταγόρας αναφέρεται πρώτα στη γένεση της θρησκείας, γιατί αυτή συνδέεται άμεσα με την προγενέστερη αφήγηση, που αποδεικνύει το μερίδιο συμμετοχής του ανθρώπου στη θεϊκή φύση. Θεωρείται λογικό, αφού πρώτα ερμήνευσε τη συγγένεια του ανθρώπου με το θεό, να αναφερθεί στη συνέχεια στη γένεση της θρησκείας. Έτσι, η θρησκεία προτάσσεται λόγω της άμεσης σύνδεσής της με το «θείας μετέσχε μοίρας». Επιπλέον, ο Πρωταγόρας φαίνεται ότι δεν παρουσιάζει τα ανθρώπινα επιτεύγματα με τη χρονική σειρά διαδοχής τους, αλλά με αξιολογική ιεράρχηση, προχωρώντας από τα ανώτερα στα υποδεέστερα: πρώτα τη θρησκεία (ηθικός πολιτισμός), μετά τη γλώσσα (πνευματικός πολιτισμός) και τέλος τα επιτεύγματα του υλικού πολιτισμού. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η εξεύρεση της τροφής παρουσιάζεται στο τέλος, ενώ σίγουρα αναγκαστικά ο άνθρωπος θα ενδιαφέρθηκε πρωταρχικά γι αυτήν, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Επομένως, γίνεται φανερό ότι τα επιρρήματα «πρῶτον» και «ἔπειτα» δεν έχουν χρονική, αλλά μεταβατική σημασία. 3) Στο απόσπασμα αυτό από το έργο του Πλάτωνα «Πρωταγόρας» διατυπώνεται η πολιτική θεωρία του σοφιστή Πρωταγόρα περί σύστασης των ανθρώπινων κοινωνιών. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι οι ανθρώπινες κοινωνίες συνιστούν ένα τεχνητό προϊόν, μία τεχνητή σύμβαση (νόμῳ) των ανθρώπων, καθώς η αιτία συγκρότησής τους είναι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης του ανθρώπου, δηλαδή η ανάγκη του να προστατεύσει την ύπαρξή του από εξωτερικούς κινδύνους και να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Αυτό συμβαίνει, γιατί οι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Πρωταγόρα, δεν είναι πλασμένοι εκ φύσεως να συμβιώνουν σε οργανωμένες κοινωνίες. Αντιθέτως, στη φυσική (προπολιτική/προκοινωνική) κατάσταση, όπου επικρατεί ο πόλεμος όλων εναντίον όλων και υπερισχύει το δίκαιο του ισχυρότερου, οι άνθρωποι ζούσαν διασκορπισμένοι και ήταν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των θηρίων. Αυτό τον κίνδυνο δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ως προς τη δύναμη και τις άλλες σωματικές τους ικανότητες υστερούσαν σε σχέση με τα θηρία. Δεύτερον, γιατί δεν

4 είχαν τα κατάλληλα όπλα για την προστασία τους από τα θηρία, αφού δεν είχαν αναπτύξει την πολιτική τέχνη (δηλαδή την κατάλληλη κοινωνική και πολιτική οργάνωση) μέρος της οποίας είναι η πολεμική τέχνη, η οποία είναι απαραίτητη για την απόκρουση των επιθέσεων των θηρίων. Επομένως, η ανάγκη προστασίας από τα θηρία οδήγησε τον άνθρωπο στην κοινωνική συμβίωση, στη συγκρότηση οργανωμένων κοινωνιών. Η θέση αυτή του Πρωταγόρα έρχεται σε αντίθεση με τη θέση που διατυπώνει ο Αριστοτέλης στο έργο του «Πολιτικά» ενότητα 12, καθώς η πολιτική θεωρία του τελευταίου στηρίζεται στη φυσιοκρατική αρχή της κοινωνίας. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι οδηγήθηκαν στην οργάνωση κοινωνιών λόγω της έμφυτης (φύσει) ανάγκης τους να συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ένα ον προορισμένο από τη φύση του να ζει σε πόλη (πολιτικόν ζῷον) και η κοινωνία δημιουργείται, για να ικανοποιήσει τις βιοτικές του ανάγκες και να δημιουργήσει έναν ανώτερο πολιτισμό. Επομένως, ο Αριστοτέλης, σε αντιδιαστολή με τον Πρωταγόρα, θεωρεί ότι η πόλη δεν είναι προϊόν σύμβασης (νόμῳ), αλλά υπάρχει εκ φύσεως (φύσει), γιατί ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό ον. Γι αυτό η πόλη προηγείται από τα μέλη της, η οργάνωσή της είναι σύμφωνη με τη φύση και ο στόχος της δεν είναι απλά η διασφάλιση της ζωής, όπως υποστηρίζει ο Πρωταγόρας, αλλά η εξασφάλιση της καλής ζωής. 4) ευνομία : αυτοάνοσο: διάκοσμος : άφθαρτος : διασκέδαση : σχήμα : όλεθρος : διανομή : κατοικία : τόκος : νόμον νόσος κόσμοι διεφθείροντο σκεδαννύμενοι ἔχοντες (μετέσχε/εἶχον/μετέχειν) ἀπώλλυντο (ἀπόλοιτο) νενέμηνται ᾤκουν/οἰκήσεις τεχνῶν 5) (βλέπε εισαγωγή σελίδα 57) «Τέλος, έχουμε τη μέθοδο σχολιασμού ποιητικών κειμένων. στην αλήθεια». ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1. Και ακόμη, Σωκράτη, μου φαίνεσαι πως δεν επιχειρείς ούτε δίκαιη πράξη, δηλαδή να προδώσεις τον εαυτό σου, αν και είναι δυνατόν να σωθείς. Και επιδιώκεις να συμβούν σε βάρος του εαυτού σου τέτοια, τα οποία ακριβώς τυχόν και οι εχθροί σου θα μπορούσαν να επιδιώξουν και επιδίωξαν, επειδή ήθελαν να σε εξοντώσουν. Αλλά εκτός από αυτά σ εμένα φαίνεσαι ότι και τα παιδιά σου προδίδεις, τα οποία, αν και είναι δυνατόν και να τα αναθρέψεις και να τα εκπαιδεύσεις, βιαστικά (τα) εγκατέλειψες. Και όσο εξαρτάται από εσένα, ό,τι τυχόν τους συμβεί αυτό να πράξουν (: θα γίνουν έρμαια της τύχης τους). Και θα τύχουν, όπως είναι φυσικό, αυτά ακριβώς που συνηθίζεται να γίνονται στις ορφάνιες για τα ορφανά. Γιατί ή δεν πρέπει (κάποιος) να κάνει παιδιά ή να ταλαιπωρείται μαζί τους ανατρέφοντάς (τα) και μορφώνοντάς (τα). 2. προδοῦναι: Ἐξόν: βουλόμενοι: Ἐπιχειρεῖν: Οἰχήσει: Δίκαιον: Σαυτόν: Ὑιεῖς: Παίδας: προδεδωκέναι ἐξέσται βουληθῆναι ἐπιχείρει ᾤχετο δικαιότατον ἡμων αὑτῶν ὑιέων / ὑιῶν παῖ

5 3. 1) Τοῦτον: τούτων προδοῦναι: τελικό απαρέμφατο ως επεξήγηση στο «πρᾶγμα» (ταυτοπροσωπία) μοι: δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου από το «δοκεῖς» καταλιπών: κατηγορηματική μετοχή από το «οἰχήσει» σε θέση κατηγορουμένου τοιούτων: αντικείμενο στο ρήμα «τεύξονται» ξυνδιαταλαιπωρεῖν: τελικό απαρέμφατο υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα «χρή» (αναγκαστική ετεροπροσωπία) 2) Κρίτων ἔφη Σωκράτη ἔτι δε οὐδέ δίκαιον οἱ / τούτῳ δοκεῖν επιχειρεῖν πρᾶγμα, ἑαυτόν προδοῦναι, ἐξόν σωθῆναι.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.» Μη ξέροντας λοιπόν ο Προμηθέας τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 42) Δ2. Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη (σς 34-1. Ποια ήταν η φιλοσοφική στάση του Σωκράτη απέναντι στην ανθρώπινη σοφία και τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com,

www.prooptikh.com www.prooptikh.comπολιτισμός www.prooptikh.comπολιτικάντης www.prooptikh.com www.prooptikh.com, 1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ πόλις: πόλη, κωμόπολη, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτης, συμπολίτης, πολιτικός, πολιτειακός, πολιτικάντης, πολιούχος, πολιτευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) Ι. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ηµήτριος Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ( ιδακτική και ερµηνευτική προσέγγιση) ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η (Β 1, 1-3) ιανοητική και ηθική αρετή. Ταιριάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 1) Ακόμη, εξασφάλιζε τροφές διαφορετικές για το κάθε γένος, δηλαδή σε άλλα χορτάρι από τη γη, σε άλλα καρπούς δέντρων και σε

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, σελ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (σελ. 34-39) Δ2.Οι φιλοσοφικές ιδέες του Σωκράτη. Διαλεκτική, μαιευτική, ειρωνεία. Η αναζήτηση των ορισμών, η επαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο

Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε. Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Ο Θανάσης Βακαλιός γεννήθηκε στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Σερρών (1929). Σπούδασε φιλοσοφία και κοινωνιολογία στο Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand της Βουδαπέστης. Παράλληλα σπούδασε για δυο χρόνια αρχαία ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση

Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Σχετικά με τις βιολογικές προϋποθέσεις της ηθικής: επιθετικότητα, αλληλεγγύη και ανθρώπινη φύση Λες και μέσα μας τ' αντίθετα τραβάν να ψηφίσουμε στο ίδιο παραβάν σαν αιώνιο Ιησούν ή Βαραβάν του ανθρώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΗΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2005 ISDN:960-630-661-5 ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΤΣΙΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος, Πρωταγόρας 324 Α- C Ἔνθα δή πᾶς παντί θυμοῦται καί νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καί μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ. Ανθολόγηση ΑΝΑΞΙΜΑΝ ΡΟΣ Περιοδικό RAM, Ιούνιος 2005 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 2 1. ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ 2. ΣΟΦΙΣΤΕΣ 3. ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΠΛΑΤΩΝ 4. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 5. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ 6. ΧΑΡΤΕΣ 7. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Επιμέλεια ύλης: Μαρία Αλεξίου, Άννα Βλαχοδήμου,

Διαβάστε περισσότερα

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος

009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9. 1η-6η. ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 9 1η-6η ΕΝΟΤΗΤΕΣ Πρώτο Μέρος 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 10 009-050 B.qxp:Layout 1 7/21/07 1:53 PM Page 11 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η παράγραφος 1.1. 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

36. Η κινεζική θρησκεία

36. Η κινεζική θρησκεία 36. Η κινεζική θρησκεία Κινεζική θρησκεία, είναι η παραδοσιακή θρησκεία του κινεζικού λαού. Επικρατεί στην Κίνα και την Ταϊουάν, αλλά και στη μεγάλη κινέζικη διασπορά των νησιών της νοτιοανατολικής Ασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος Κώστας Ν. Θεριανός A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης

Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής : Γιώργος Κοκκώνης Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Πτυχιακή Εργασία Θέμα Παράδοση και νεοτερικότητα. Η περίπτωση του λαουτιέρη Χρήστου Ζώτου Της σπουδάστριας : Δέσποινας Βαμβακά Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου»

«Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών του Δημοτικού σχολείου» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Αυτοεκτίμηση και κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο

Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον τρόπο Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΙΜΑΡΜΕΝΗΣ 4.1 Η αιτιότητα και η Εἱμαρμένη πριν τους Στωικούς. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης μας παρουσιάσαμε τις βασικές α- ντιλήψεις των Στωικών για τη λειτουργία της Φύσης, αλλά και τον

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Θ Ο Υ Κ Υ Δ Ι Δ Ο Υ «ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ» ΣΧΟΛΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κεφάλαια 34 47 Βασική δοµή του λόγου: κεφ. 34: Εισαγωγή κεφ. 35: Προοίµιο κεφ. 36 41: Μέρος πρώτο κεφ. 42-43: Μέρος δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα