ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Μαρία Μ. Βίλλη Πολιτικός Μηχανικός Νίκος Πνευματικός Πολ. Μηχ., Υποψ. Διδάκτορας Ε.Μ.Π. Κώστας Ε. Λουκάκης Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννης Ψαράς Πολιτικός Μηχανικός Γεωργία Μπαχουνζούζη Πολιτικός Μηχανικός 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται το στατικό σύστημα, το σύστημα θεμελίωσης, καθώς και στοιχεία της ανάλυσης και της διαστασιολόγησης του μεταλλικού φορέα για τη στέγαση του αρχαιολογικού χώρου του Λυκείου Αριστοτέλους στην Οδό Ρηγίλλης, στην Αθήνα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται στην προμελέτη και στην οριστική μελέτη του στεγάστρου, και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν στη φάση εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. Έμφαση δίνεται στις ιδιαιτερότητες του στατικού συστήματος, με τοξωτούς κύριους φορείς μεγάλου ανοίγματος, χωρίς εσωτερικά υποστυλώματα, που αναρτώνται μέσω καλωδίων από μονόπλευρους πυλώνες, λύση που προέκυψε με στόχο τη βέλτιστη προσαρμογή στις εδαφικές συνθήκες, αλλά και για να ικανοποιηθούν οι αυξημένες αρχαιολογικές και αρχιτεκτονικές απαιτήσεις προστασίας του μνημείου. Η ανάρτηση επιτρέπει αφενός μεν το χαμηλό ύψος των κύριων φορέων, ώστε το στέγαστρο να πλησιάζει την ανθρώπινη κλίμακα και να σέβεται την κλίμακα του μνημείου, αφετέρου δε το μικρό στατικό ύψος, με στόχο την επίτευξη αίσθησης ελαφρότητας. Επιπλέον, η απομάκρυνση των πυλώνων από την κύρια πλευρά θέασης, επί της οδού Ρηγίλλης, βοηθάει στην εστίαση της προσοχής στο μνημείο και όχι στο στέγαστρο. 2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Όπως προαναφέρθηκε, στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της προμελέτης και της οριστικής στατικής μελέτης και μελέτης θεμελίωσης του μεταλλικού φορέα για τη στέγαση του αρχαιολογικού χώρου του Λυκείου Αριστοτέλους στην Οδό Ρηγίλλης, στην Αθήνα. Φορέας του έργου είναι η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανάθεση της προμελέτης και της οριστικής μελέτης έγινε στην ομάδα που κέρδισε το πρώτο βραβείο του σχετικού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 37

2 Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική μελέτη [1] εκπονήθηκε από τους K. Καραδήμα, Δ. Λουκόπουλο, Κ. Βρεττού, Χ. Παπαδημητρίου, και E. Σταυροπούλου, η στατική μελέτη [2] και η μελέτη θεμελίωσης [3] από τους K. Λουκάκη, Μ. Βίλλη, Ι. Ψαρά, Ν. Πνευματικό, και Γ. Μπαχουνζούζη, με σύμβουλο τον X. Γαντέ, και η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη από τον I. Τριπιδάκη, ενώ ειδικός σύμβουλος σε θέματα συντήρησης και καθορισμού περιβαλλοντικών συνθηκών σε στεγασμένους αρχαιολογικούς χώρους ήταν ο B. Λαμπρόπουλος, σε αρχαιολογικά θέματα η Κ. Τσόγκα, και σε θέματα φωτισμού η εταιρεία Δ. Ιωαννίδης & Σια Ο.Ε. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΟΡΕΑ ΑΝΩΔΟΜΗΣ Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου, ο καλυπτόμενος χώρος είναι συνολικής κάτοψης 63.50m x 60.45m. Ο μεταλλικός φέρων οργανισμός του στεγάστρου αποτελείται από 6 κύριους φορείς ανοίγματος 60.45m που διατάσσονται παράλληλα μεταξύ τους σε αποστάσεις 10.50m, και συνδέονται με κύριες τεγίδες και διαγώνιους συνδέσμους εύρους δύο φατνωμάτων κυρίων τεγίδων (Σχήμα 1). Εκατέρωθεν των δύο ακραίων κύριων φορέων ο καλυπτόμενος χώρος διευρύνεται μέσω τεγίδων σε πρόβολο, μήκους 5.50m. Κάθε κύριος φορέας αποτελείται από ένα επίπεδο τόξο αρθρωμένο στο έδαφος στο ένα του άκρο (ανατολικό, προς το Βυζαντινό Μουσείο), που κοντά στο άλλο άκρο του (δυτικό, προς την οδό Ρηγίλλης) ευθυγραμμίζεται και εδράζεται σε διπλό υποστύλωμα σχήματος V (Σχήμα 2). Και τα δύο άκρα των δύο σκελών του διπλού υποστυλώματος είναι αρθρωτά. Ο τοξωτός φορέας αναρτάται σε ενδιάμεσα σημεία του μέσω προεντεταμένων καλωδίων από πυλώνα ύψους 25m, ο οποίος εδράζεται αρθρωτά στο έδαφος στην ίδια θέση με το ανατολικό άκρο του τόξου, και είναι ελαφρώς κεκλιμένος ως προς την κατακόρυφο. Η ευστάθεια του κάθε πυλώνα εντός και εκτός επιπέδου εξασφαλίζεται μέσω δύο προεντεταμένων καλωδίων αντιστήριξης (Σχήματα 2 και 3). ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΟΥ VVS-2 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 50mm ΠΥΛΩΝΑΣ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟ CHS610/20 ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΚΡΑ ΦΟΡΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΔΙΑΤΟΜΗΣ U260 ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ HEA260 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ CHS355.6/20 Ωδείο Βυζαντινό Μουσείο ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ L100/12 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΞΩΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΨΟΥΣ h=600mm, ΠΛΑΤΟΥΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ b=35mm, ΠΑΧΟΥΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ tf=25mm, ΠΑΧΟΥΣ ΚΟΡΜΟΥ tw=15mm ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ ΤΕΓΙΔΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΗΕΑ280 ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΤΕΓΙΔΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ IPE140 ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ VVS-1 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20mm, 20mm,22mm,28mm,38mm Οδός Ρηγίλλης Λέσχη Αξιωματικών Σχήμα 1: Κάτοψη φέροντα οργανισμού Προς την πλευρά της οδού Ρηγίλλης και προς το Βυζαντινό Μουσείο για τη δημιουργία βοηθητικών στεγασμένων ζωνών επεκτείνεται η καλυπτόμενη επιφάνεια μέσω ανεξαρτήτων εσχαρών, με κλίση διάφορη από αυτή του βασικού φορέα και τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται το άνοιγμα προς την πόλη της «κλειστής μορφής» του χαμηλωμένου τόξου και να επιτρέπεται καλύτερος φυσικός φωτισμός. Οι κεκλιμένες εσχάρες τοποθετούνται πάνω σε συνεχείς δοκούς σωληνωτής διατομής, που στηρίζονται στους κύριους φορείς. Προς την πλευρά της οδού Ρηγίλλης διατάσσονται στο πρώτο και στο τελευταίο φάτνωμα πλευρικοί σύνδεσμοι δυσκαμψίας μορφής Λ. Επίσης, με διαγώνιο μέλος συνδέονται τα άκρα του εξωτερικού σωλήνα προς την οδό Ρηγίλλης με τη βάση του πρώτου και του 38

3 τελευταίου στύλου μορφής V. Όπου απαιτείται διατάσσονται δευτερεύουσες τεγίδες για τη στήριξη της επικάλυψης, διαφορετικά αυτή εδράζεται απευθείας στις κύριες τεγίδες Σχήμα 2: Σχηματική όψη ενός κύριου φορέα Σχήμα 3: Πλευρική όψη πυλώνων και καλωδίων αντιστήριξης 4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ Για τα κύρια μεταλλικά στοιχεία του φέροντος οργανισμού του στεγάστρου (τοξωτός κύριος φορέας, διπλά υποστυλώματα, πυλώνας ανάρτησης, τεγίδες, σύνδεσμοι δυσκαμψίας) θα χρησιμοποιηθεί δομικός χάλυβας ποιότητας S355. Τα καλώδια ανάρτησης και αντιστήριξης θα κατασκευαστούν από χαλύβδινα συρματόσχοινα αντοχής 1570MPa. Οι κύριοι φορείς θα έχουν συγκολλητή διατομή διπλού ταυ με h=600mm, b=350mm, t f =25mm, t w =15mm. Το ύψος της διατομής αυξάνεται τοπικά στην περιοχή στήριξης στο εσωτερικό σκέλος του διπλού υποστυλώματος τύπου V για να παραληφθούν με ασφάλεια οι τοπικά αυξημένες ροπές κάμψης. Προς την πλευρά του Βυζαντινού Μουσείου η διατομή ενισχύεται αρχικά με πλευρικά ελάσματα πάχους 15mm, ενώ κοντά στην αρθρωτή έδραση διακλαδίζεται σε δύο κοίλες ορθογωνικές διατομές πλάτους 175mm, ύψους 600mm, πάχους ελασμάτων κορμού 15mm, και πάχους ελασμάτων πελμάτων 25mm (Σχήμα 4). ΔΙΠΛΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ Σχήμα 4: Ακραίο τμήμα και έδραση τοξωτού φορέα από τη πλευρά του Βυζαντινού Μουσείου. Το εσωτερικό σκέλος του υποστυλώματος V έχει διατομή ΗΕΑ360, και το εξωτερικό CHS197.3/6.3. Οι πυλώνες ανάρτησης των κύριων φορέων έχουν σωληνωτή διατομή CHS610/20, σταδιακά απομειούμενη προς τα άκρα, με συμπαγές τμήμα στην τελική απόληξη. Οι κύριες τεγίδες είναι διατομής HEA280 και οι δευτερεύουσες ΙΡΕ140. Για 39

4 τους συνδέσμους δυσκαμψίας της στέγης χρησιμοποιούνται γωνιακά 100/12 και για τους κατακόρυφους συνδέσμους δυσκαμψίας CΗS197.3/6.3. Για τα καλώδια ανάρτησης προτείνεται ο τύπος VVS 1 heavy galvanized/galfan της Pfeifer ή άλλα ισοδύναμα, με διατομές ονομαστικής διαμέτρου για το 1 ο και 2 ο καλώδιο 20mm, για το 3 ο καλώδιο 22mm, για το 4 ο 28mm, και για το 5 ο 38mm. Τα καλώδια αντιστήριξης είναι τύπου VVS 2 heavy galvanized/galfan της Pfeifer ή άλλα ισοδύναμα, ονομαστικής διαμέτρου 50mm. Τέλος, για τις εσχάρες στήριξης της επικάλυψης προτείνονται διατομές ΗΕΑ260 και U260 και για τους ορθοστάτες των εσχαρών διατομές CHS219.1/ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα μέλη του φέροντος οργανισμού του στεγάστρου αξιοποιούνται στην ανάληψη των κύριων κατηγοριών φορτίων που καταπονούν τον φορέα του στεγάστρου, όπως περιγράφεται συνοπτικά στη συνέχεια. Τα κατακόρυφα φορτία μεταβιβάζονται από την επικάλυψη είτε στις δευτερεύουσες τεγίδες και από εκεί στις κύριες τεγίδες, όπου υπάρχουν φεγγίτες, είτε απευθείας στις κύριες τεγίδες, και από αυτές στους κύριους τοξωτούς φορείς. Από εκεί κατά ένα μέρος οδηγούνται απευθείας στη θεμελίωση με μικτή λειτουργία τόξου (αξονική) και πλαισίου (καμπτική), ενώ κατά το μεγαλύτερο μέρος μεταβιβάζονται μέσω εφελκυσμού των καλωδίων ανάρτησης στον πυλώνα και από εκεί στο έδαφος με θλιπτική δράση του πυλώνα και εφελκυστική δράση των καλωδίων αντιστήριξης. Κατά τον τρόπο αυτό ανακουφίζεται η θεμελίωση της δυτικής πλευράς, όπου οι εδαφικές συνθήκες είναι δυσμενέστερες. Για τα οριζόντια φορτία παράλληλα στη διεύθυνση των κύριων φορέων ακολουθείται ανάλογη ροή δυνάμεων όπως και για τα κατακόρυφα φορτία. Τα οριζόντια φορτία κάθετα στη διεύθυνση των κύριων φορέων παραλαμβάνονται μέσω λειτουργίας δικτυώματος με κυρίαρχη αξονική ένταση, με τους κύριους φορείς να παίζουν τον ρόλο των πελμάτων, τις κύριες τεγίδες των ορθοστατών, και τους συνδέσμους δυσκαμψίας των διαγωνίων. 6. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Στη δυτική πλευρά (προς την οδό Ρηγίλλης) το προτεινόμενο σύστημα θεμελίωσης αποτελείται από έναν έγχυτο πάσσαλο από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 μήκους L=14m, και διαμέτρου D=1.20m σε κάθε θέση διπλού υποστυλώματος. Οι πάσσαλοι συνδέονται με κεφαλόδεσμο πλάτους 1.20m, και ύψους 1.20m. Στην ανατολική πλευρά, όπου καταλήγει το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων της ανωδομής, το σύστημα θεμελίωσης των πυλώνων αποτελείται από έναν έγχυτο πάσσαλο από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 μήκους L=17m, και διαμέτρου D=1.20m στην θέση του κάθε πυλώνα. Επίσης στην ανατολική πλευρά του στεγάστρου η αγκύρωση των ενδιάμεσων καλωδίων αντιστήριξης διαμορφώνεται με τέσσερις προεντεταμένες αγκυρώσεις, φορτίου λειτουργίας 500kN η καθεμιά, ανά κύριο φορέα, μέσω πέδιλου από οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25, διαστάσεων περίπου 2.00m x 2.00m και πάχους 1.00m. Τα προεντεταμένα αγκύρια έχουν συνολικό μήκος 20m με μήκος πάκτωσης 12m. Για τη θεμελίωση των δύο ακραίων καλωδίων αντιστήριξης, όπου δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης προεντεταμένων αγκυρίων, λόγω εγγύτητας στο όριο του οικοπέδου στο ένα άκρο και σε αρχαιολογικά ευρήματα στο άλλο, θα κατασκευαστούν εφελκυόμενοι πάσσαλοι μήκους 17m, διαμέτρου D = 1.20m από σκυρόδεμα ποιότητας C20/25. 40

5 7. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στη στατική μελέτη ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω κανονισμοί: Ευρωκώδικας 1 (EC1), για τον υπολογισμό φορτίων ανέμου και χιονιού ΕΑΚ 2000, για τον υπολογισμό φορτίων σεισμού Ευρωκώδικας 3 (EC3), για τη διαστασιολόγηση των μεταλλικών μελών του φορέα ΕΚΩΣ 2000, για τη διαστασιολόγηση των στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα της θεμελίωσης. 8. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΟΡΕΑ Η μελέτη βασίστηκε σε προσομοίωση και αριθμητική ανάλυση ενός χωρικού και ενός επίπεδου προσομοιώματος του φορέα με το λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων Sap2000 Nonlinear v Τo προσομοίωμα του φορέα που χρησιμοποιείται στις αναλύσεις αποτελείται από πεπερασμένα στοιχεία δοκού, για τον τοξωτό φορέα, τον πυλώνα και το διπλό υποστύλωμα, και από στοιχεία δικτυώματος, για τα καλώδια ανάρτησης και αντιστήριξης (Σχήμα 5). Στις αναλύσεις ελήφθη υπόψη η μη γραμμικότητα των καλωδίων και η προένταση που θα τους επιβληθεί. Σχήμα 5: Χωρικό προσομοίωμα φορέα. Η προσομοίωση των πασσάλων έγινε με στοιχεία δοκού μήκους 0.50m. Για την προσομοίωση του εδάφους τοποθετήθηκαν ελατήρια μετάθεσης ανά 0.50m με σταθερές 6000kN/m έως βάθος 4.00m και 30000kN/m χαμηλότερα, όπως αυτές προέκυψαν για δείκτες εδάφους 10.0MN/m 3 και 50MN/m 3, σύμφωνα με την Γεωτεχνική Μελέτη. Στη βάση των πασσάλων τοποθετήθηκαν κατακόρυφα ελατήρια μετάθεσης με σταθερές kN/m για τους εφελκυόμενους πασσάλους, kN/m για τους πασσάλους προς το Βυζαντινό Μουσείο και kN/m για τους πασσάλους προς την οδό Ρηγίλλης. Η έδραση των τοξωτών κύριων φορέων επί των πασσάλων, από την πλευρά του Βυζαντινού Μουσείου προσομοιώθηκε ως άρθρωση εντός επιπέδου και ως πάκτωση εκτός επιπέδου (παραλαβή ροπής μέσω ζεύγους δυνάμεων στα δύο σκέλη της διχάλας). Τα δύο άκρα των δύο σκελών του υποστυλώματος τύπου V προσομοιώθηκαν ως αρθρώσεις. Τα άκρα των διαγώνιων συνδέσμων δυσκαμψίας της στέγης, των κατακόρυφων συνδέσμων δυσκαμψίας και των καλωδίων προσομοιώθηκαν επίσης ως αρθρώσεις. 41

6 9. ΦΟΡΤΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Τα μόνιμα φορτία G που ελήφθησαν υπόψη στις αναλύσεις είναι 0.83kN/m 2 για την επικάλυψη που διαμορφώνεται με ξύλο, 0.60kN/m 2 για την επικάλυψη που διαμορφώνεται με γυαλί καθώς και φορτία από ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Οι δυνάμεις προέντασης P στα καλώδια ανάρτησης υπολογίσθηκαν έτσι ώστε υπό μόνιμα φορτία τα βέλη στον φορέα να είναι μηδενικά. Για τα καλώδια αντιστήριξης η τιμή της προέντασης καθορίστηκε έτσι ώστε υπό μόνιμα φορτία και προένταση η συνισταμένη δύναμη στην κορυφή του πυλώνα από τα καλώδια αντιστήριξης και ανάρτησης να είναι μηδενική σε διεύθυνση κάθετη στον άξονα του πυλώνα, ώστε ο πυλώνας να καταπονείται μόνο αξονικά. Οι τιμές προέντασης που προέκυψαν δίνονται στον Πίνακα 1. Καλώδιο Προένταση (kn) Αντιστήριξης Αντιστήριξης Πίνακας 1: Δυνάμεις προέντασης καλωδίων Το φορτίο χιονιού S υπολογίστηκε κατά τον EC1 για χαρακτηριστική τιμή S k =0.50kN/m 2 (Ζώνη ΙΙ: Ανατολική Στερεά Υψόμετρο 50m) με συντελεστή σχήματος μ 1 =0.80 (κλίση στέγης ο <60 ο ). Προέκυψε τιμή σχεδιασμού S d =μ 1 S k =0.40kN/m 2. Ελήφθησαν υπόψη διάφορες μορφές συσσώρευσης χιονιού στον κυρίως φορέα και στα πτερύγια. Τα φορτία ανέμου W υπολογίστηκαν σύμφωνα με την 6.2 του EC1 που αναφέρεται σε στέγαστρα, δηλαδή σε χώρους χωρίς πλαγιοκάλυψη. Η ταχύτητα αναφοράς του ανέμου ελήφθη v ref,o =30m/sec. Θεωρήθηκε πίεση ανέμου, αναρρόφηση ανέμου, άνεμος κατά τη διεύθυνση x, άνεμος κατά τη διεύθυνση x, και άνεμος κατά τη διεύθυνση y. Τα σεισμικά φορτία υπολογίστηκαν κατά ΕΑΚ, για έδαφος Κατηγορίας Β, με T 1 =0.l5sec, T 2 =0.60sec, ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας Ι, με Α=0.16g, A z =0.112g, κατηγορία σπουδαιότητας Σ 4, με γ 1 =1.30, συντελεστή φασματικής ενίσχυσης β ο =2.50, συντελεστή θεμελίωσης θ=1.00, συντελεστή συμπεριφοράς παράλληλα στους κύριους φορείς q x =1.00 (λόγω της σημαντικής συμμετοχής της καλωδιωτής ανάρτησης στην ανάληψη των φορτίων, και της μικρής υπερστατικότητας του κύριου φορέα), και κάθετα στους κύριους φορείς q y =1.50 (από τη μία πλευρά του φορέα έχουμε συνδέσμους δυσκαμψίας μορφής Λ με q=1.5 ενώ από την άλλη έχουμε πλαισιακή λειτουργία με q=4, και θεωρήθηκε η δυσμενέστερη τιμή), και κατακόρυφα q z =1.00, ποσοστό απόσβεσης ζ=2% (κυρίως συγκολλητή μεταλλική κατασκευή) και διορθωτικός συντελεστής απόσβεσης η= ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Για να υπολογιστούν τα εντατικά μεγέθη και οι μετατοπίσεις για τους παραπάνω συνδυασμούς φόρτισης έγιναν γραμμικές και μη γραμμικές αναλύσεις. Δεδομένου ότι στις μη γραμμικές αναλύσεις δεν επιτρέπεται η επαλληλία, σε κάθε περίπτωση έγιναν 42

7 ξεχωριστές αναλύσεις για το σύνολο των φορτίων κάθε συνδυασμού. Οι αναλύσεις για τα κινητά φορτία (χιόνι, άνεμος) έγιναν με σημείο εκκίνησης το τέλος των αναλύσεων για τα μόνιμα φορτία και την προένταση. Οι αναλύσεις για το σεισμό ξεκίνησαν μετά το τέλος των αναλύσεων για το χιόνι. Σε κάθε περίπτωση οι μη γραμμικές αναλύσεις έγιναν για τις τιμές σχεδιασμού των φορτίων (ονομαστικές τιμές πολλαπλασιασμένες με τους φορτικούς συντελεστές). Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των γραμμικών και των μη γραμμικών αναλύσεων προέκυψε ότι δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές, επομένως η γεωμετρική μη γραμμικότητα στη συμπεριφορά του φορέα είναι περιορισμένη. 11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Ενδεικτικά παρουσιάζεται στο σχήμα 6(α) ο παραμορφωμένος φορέας για το συνδυασμό φόρτισης G+P+S. Το μέγιστο βέλος είναι 9.7cm, δηλαδή 1/625 του ανοίγματος, που είναι αποδεκτό. Για το συνδυασμό φόρτισης G+P+W το μέγιστο βέλος είναι 9.2cm, δηλαδή 1/657 του ανοίγματος, που επίσης είναι αποδεκτό. Στο Σχήμα 6(β) παρουσιάζεται επίσης ενδεικτικά το διάγραμμα αξονικών δυνάμεων κύριου φορέα και πασσάλων για τη φόρτιση 1.35G+P+1.50S. Σχήμα 6: (α) Παραμορφωμένος φορέας για τον συνδυασμό φόρτισης G+P+S, και (β) Διάγραμμα αξονικών δυνάμεων για τη φόρτιση 1.35G+P+1.50S 12. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ Όλα τα μέλη από χάλυβα διαστασιολογήθηκαν με βάση τον EC3 για τους συνδυασμούς φόρτισης που δίνουν τα δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη τόσο στην οριακή κατάσταση αστοχίας όσο και στην οριακή κατάσταση λειτουργικότητας. Η διαστασιολόγηση των πασσάλων έγινε βάσει του ΕΚΩΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ [1] Καραδήμας, K., Λουκόπουλος, Δ., Βρεττού, Κ., Παπαδημητρίου, Χ., και Σταυροπούλου, E., Στέγαστρο Προστασίας Αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους στην Οδό Ρηγίλλης Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη, Αθήνα, Ιούνιος [2] Λουκάκης, Κ., Γαντές, Χ., Ψαράς, Ι., Μπαχουνζούζη, Γ., Πνευματικός, Ν., Βίλλη, Μ., Στέγαστρο Προστασίας Αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους στην Οδό Ρηγίλλης Οριστική Στατική Μελέτη, Αθήνα, Ιούνιος [3] Λουκάκης, Κ., Στέγαστρο Προστασίας Αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους στην Οδό Ρηγίλλης Οριστική Μελέτη Θεμελίωσης, Αθήνα, Ιούνιος

8 PRESENTATION OF THE STRUCTURAL SYSTEM OF THE ARISTOTLE S LYCEUM ARCHAEOLOGICAL SITE PROTECTION HANGAR Charis J. Gantes Assistant Professor N.T.U.A. Maria M. Villi Civil Engineer Nikos Pnevmatikos Civil Eng., Doct. Candidate N.T.U.A. Kostas E. Loukakis Civil Engineer Ioannis Psaras Civil Engineer Georgia Mpachounzouzi Civil Engineer SUMMARY This paper presents the structural system of the superstructure and foundation, as well as elements of the analysis and design of the steel hangar to cover the archaeological site of Aristotle s Lyceum on Rigillis Street in Athens. The information presented here is based on the preliminary and final design of the hangar, but there may be some variations in the final construction drawings. Special emphasis is given on the peculiarities of the structural system due to the single-sided pylons to suspend the cable-stayed main arches, a solution that was proposed in order to optimally fit the geotechnical conditions and to satisfy the increased archaeological and architectural requirements for the protection of the monument. The suspension allows both a low height of the main arches, so that the hangar resembles the human scale and respects the scale of the monument, and light crosssections, aiming at contributing towards an overall sense of lightness. Moreover, the distance between the pylons and the primary viewing location at Rigillis Street helps in focusing attention to the monument and not to the hangar. 44

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ

ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ Χρήστος Γκολογιάννης Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικοί Μελετών και Εφαρμογών Αθήνα, Ελλάδα e-mail: cpgo@mhxme.gr Αλέκος Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΑΣΕΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα, Ελλάδα e-mail: chgantes@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΥΛΗΣ ΣΩΣΣΙΔΗ ΠΡΩΗΝ ΣΩΣΣΙΔΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21

Περιεχόμενα. Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος...19 ΜΕΡΟΣ Ι ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ... 21 Κεφάλαιο 1 Βασικές αρχές σχεδιασμού... 23 1.1 Γενικά Δράσεις επί των κατασκευών...23 1.1.1 Μόνιμες δράσεις...26 1.1.2 Επιβαλλόμενες (μεταβλητές)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ Χ. Μαραβέας, Κ. Τασιούλη και Ζ. Φασουλάκης Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.- Σύμβουλοι Μηχανικοί Αθήνα, Ελλάδα e-mail: c.maraveas@maraveas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα. Copyright, Μάϊος 2012, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα ISN 978-96-456-33-4 Copyright, Μάϊος 1, Χ. Μπανιωτόπουλος, Θ. Νικολαΐδης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Γιάννης ΜΑΡΝΕΡΗΣ 1 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1799 Π.ΑΡ.Σ.ΑΝ.Τ. : Μη καταστροφική εξωτερικά εφαρμοζόμενη μέθοδος αντισεισμικής ενίσχυσης κτιρίων PARSANT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΗΠΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. chgantes@central.ntua.gr Γιώργος Κουρετζής Πολ. Μηχ.,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη

Ι. Λαβασάς, Π. Ζέρβας & Γ. Νικολαΐδης Σύμβουλος στατικής μελέτης: Χ. Κ. Μπανιωτόπουλος. Copyright, 2009, Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος, Eκδόσεις Zήτη Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Φωτογραφία εξώφυλλου: Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. Αρχιτεκτονική μελέτη: Α. Μ. Κωτσιόπουλος & συνεργάτες αρχιτέκτονες Στατική μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ) Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ) Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων 1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ) Ανάλυση κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιΐα για σεισμό εγγύς-πεδίου και προτάσεις επεμβάσεων Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Π. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ Δ. ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου

1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου 1.1 Αντικείμενο και στόχος του βιβλίου Οι χαλύβδινες κατασκευές αποτελούν εκείνο το είδος των φορέων οι οποίοι όλο και συχνότερα ανεγείρονται τις τελευταίες δεκαετίες τόσο παγκοσμίως, όσο τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΛΙΚΝΙΣΜΟΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομείς Γεωτεχνικής και Δομοστατικής National Technical University of Athens School of Civil Engineering Geotechnical and Structural Division Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18193 17.7.2.2 Μήκος υπερκάλυψης εφελκυόμενων ράβδων Το απαιτούμενο μήκος υπερκάλυψης λο εφελκυόμενων ράβδων (Σχήμα Σ17.4) υπολογίζεται από το αντίστοιχο απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα