H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 Προειδοποίηση Το παρόν εγχειρίδιο έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Γενική Διεύθυνση Α Προσωπικό και Διοίκηση Διεύθυνση 3 Μετάφραση και Παραγωγή Εγγράφων Το παρόν εγχειρίδιο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του διαδικτύου: ή να απευθυνθείτε στην υπηρεσία «Information au public» («Ενημέρωση του κοινού») της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στην εξής διεύθυνση: Rue de la Loi/Wetstraat 175 Τηλ.: Bruxelles/Brussel Φαξ: BELGIQUE/BELGIË Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του τεύχους. ISBN doi: /48820 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Εξώφυλλο: Helder Almeida - Fotolia.com

3 1 H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας

4 Το κτίριο Lex, έδρα της Γλωσσικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Καλώς ήλθατε στη Γλωσσική Υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Με 23 επίσημες γλώσσες 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) είναι μακράν ο πιο πολυγλωσσικός οργανισμός στον κόσμο. Η πολυγλωσσία αντικατοπτρίζει τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης και την πολιτική ανάγκη των οργάνων της ΕΕ να ενστερνισθούν αυτή την πολυμορφία ως λειτουργική αρχή, δημιουργεί, όμως, μια σοβαρή πρακτική πρόκληση. Η Γλωσσική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ (ΓΓΣ) συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης: παρέχοντας υψηλής ποιότητας μεταφράσεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και για τους ευρωπαίους πολίτες, συμβάλλει στην επιτυχία της πολυγλωσσίας. Οι μεταφραστικές δραστηριότητες της ΓΓΣ επικεντρώνονται σε έγγραφα πολιτικής και νομοθετήματα. Το παρόν φυλλάδιο αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω δραστηριότητες της ΓΓΣ και τις εργασίες της Γλωσσικής Υπηρεσίας της. български español čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English français Gaeilge italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska 1 24 μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013.

6 4 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με 23 επίσημες γλώσσες, η EΕ είναι μακράν ο πιο πολυγλωσσικός οργανισμός στον κόσμο, και ο αριθμός των γλωσσών πρόκειται να αυξηθεί με την προσχώρηση νέων κρατών μελών τα επόμενα έτη. Η αρχή της πολυγλωσσίας καθιερώθηκε με τον κανονισμό αριθ. 1 του Συμβουλίου της 15ης Απριλίου 1958 για τον καθορισμό των γλωσσών που θα χρησιμοποιούσε η τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σήμερα, οι 23 επίσημες γλώσσες είναι: η αγγλική, η βουλγαρική, η γαλλική, η γερμανική, η δανική, η ελληνική, η εσθονική, η ιρλανδική, η ισπανική, η ιταλική, η λετονική, η λιθουανική, η μαλτέζικη, η ολλανδική, η ουγγρική, η πολωνική, η πορτογαλική, η ρουμανική, η σλοβακική, η σλοβενική, η σουηδική, η τσεχική και η φινλανδική 2. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν για την ΕΕ και να επικοινωνούν με αυτήν σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της. Επίσης, μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, οι συγκεκριμένοι νόμοι πρέπει να διατίθενται σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών. Αυτό συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση της δημοκρατικής νομιμότητας μιας Ένωσης 27 κρατών μελών με διαφορετικό πολιτισμό και γλώσσα. ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η πολυγλωσσία της ΕΕ απηχεί τον πολιτισμικό και γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης, δημιουργεί, όμως, μια σοβαρή πρακτική πρόκληση. Ο ρόλος της Γλωσσικής Υπηρεσίας είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης, παρέχοντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ και εν τέλει στους ευρωπαίους πολίτες τις απαραίτητες μεταφράσεις με σκοπό την επιτυχία της πολυγλωσσίας. 2 Στον κατάλογο θα προστεθεί η κροατική μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013.

7 ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΟΜΗ 5 ΔΥΟ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η Γενική Γραμματεία εξυπηρετεί δύο διαφορετικά θεσμικά όργανα: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, δύο πλήρη θεσμικά όργανα με χωριστή οντότητα αλλά στενά συνδεδεμένα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα χάραξης και συντονισμού πολιτικής. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο καθιερώθηκε ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007), αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον πρόεδρό του και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Συμμετέχει επίσης ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Ο πλήρως απασχολούμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται για περίοδο δυόμισι ετών, με δυνατότητα μίας επανεκλογής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και προσελκύει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, διότι οι αποφάσεις του συμβάλλουν σημαντικά στον καθορισμό των γενικών πολιτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια γλωσσική απόδοση; Η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρέχοντας έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ο πρόεδρος Herman Van Rompuy με την καγκελάριο της Γερμανίας Angela Merkel και την πρωθυπουργό της Σλοβακίας Iveta Radičová.

8 6 Ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να δίνει την απαραίτητη ώθηση και να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ΕΕ. Εκδίδει σημαντικές πολιτικές δηλώσεις, αλλά δεν θεσπίζει νομοθεσία. Όλες οι σημαντικές πολιτικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Μαζί με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ (που αποκαλείται ενίοτε και Συμβούλιο των Υπουργών) αποτελεί κύριο φορέα συζήτησης και θέσπισης της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ εκπροσωπούν τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο συνέρχεται συχνότερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συνεδριάζει σε διάφορες συνθέσεις, όπως «Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας» ή «Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων», ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα. Στις συνόδους συμμετέχει ένας υπουργός από καθεμιά από τις εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ, συνήθως ο αρμόδιος για το υπό συζήτηση θέμα. Ένα από τα κύρια καθήκοντα του Συμβουλίου είναι η θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προέρχεται από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεσπίζεται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει της λεγόμενης «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας». Οι συχνά ουσιώδεις τροποποιήσεις που επέρχονται στη νομοθεσία καθώς εξετάζεται από το Συμβούλιο μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες από τη Γλωσσική Υπηρεσία.

9 7 H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) αποτελεί μόνιμη ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες συμβουλές και υποστήριξη τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η ΓΓΣ αριθμεί συνολικά περίπου υπαλλήλους. Η Γλωσσική Υπηρεσία αποτελεί τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Α3 (Μετάφραση και Παραγωγή Εγγράφων) εντός της ΓΓΣ και απασχολεί από το σύνολο των υπαλλήλων της ΓΓΣ. Η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει μεταφράσεις, στις 23 επίσημες γλώσσες, όλων των σημαντικών εγγράφων πολιτικής και σχεδόν όλων των νομοθετημάτων σε ορισμένα βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι συμμετέχοντες, από τους σημαντικούς φορείς έως το κοινό, έχουν πρόσβαση στα βασικά έγγραφα και νομοθετήματα της ΕΕ στις επίσημες γλώσσες. Η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει επίσης μεταφράσεις για άλλα όργανα της ΕΕ (ιδίως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ΕΥΕΔ), μεταφράσεις που προορίζονται για γενικότερη επικοινωνία με το κοινό και για τις διάφορες Ομάδες Εργασίας της ΓΓΣ και μεταφράσεις για τις δικές της διοικητικές ανάγκες. Ακόμη, παρέχει ενίοτε μεταφράσεις από και προς άλλες, μη επίσημες, γλώσσες. Ωστόσο, η Γλωσσική Υπηρεσία δεν παρέχει (προφορικές) υπηρεσίες διερμηνείας. Όσον αφορά τη διερμηνεία, η ΓΓΣ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10 8 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Γλωσσική Υπηρεσία της ΓΓΣ μεταφράζει περισσότερα από έγγραφα ετησίως, όπερ συνεπάγεται συνολική παραγωγή περίπου ένα εκατομμύριο σελίδες ετησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των γλωσσών. Σχεδόν όλα τα νομοθετήματα και πολλά σημαντικά έγγραφα πολιτικής μεταφράζονται και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, πολλά άλλα έγγραφα δεν μεταφράζονται καθόλου ή μεταφράζονται μόνο σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών. Στην πραγματικότητα, περίπου 70 % των συνολικών σελίδων που παράγονται για το Συμβούλιο δεν μεταφράζονται καθόλου διότι, για πρακτικούς λόγους, η πλειονότητα των Ομάδων εργάζονται βάσει κειμένου το οποίο έχει συνταχθεί σε μία μόνο γλώσσα. Η Γλωσσική Υπηρεσία απασχολεί περίπου 650 μεταφραστές και 250 βοηθητικούς υπαλλήλους που εργάζονται την ημέρα και, εφόσον χρειάζεται, τη νύχτα, για την έγκαιρη ετοιμασία όλων των ζητούμενων μεταφράσεων. Χωρίζονται σε 23 διαφορετικές Γλωσσικές Μονάδες, μία για κάθε επίσημη γλώσσα (συν μία 24η, υπό συγκρότηση, για την κροατική). Πέραν των γλωσσικών μονάδων, η Γλωσσική Υπηρεσία διαθέτει τη δική της ομάδα διοίκησης για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών, την υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών και την εξασφάλιση επικοινωνίας και συνοχής μεταξύ γλωσσικών μονάδων. Προς τούτο, υποστηρίζεται από Συντονιστή Εργαλείων CAT, Συντονιστή Πολιτικής Ποιότητας, Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης και Συντονιστή Σχεδίων. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης Γλωσσική Βιβλιοθήκη με εγχειρίδια και μονογραφίες και στις 23 επίσημες γλώσσες.

11 9 Η Γλωσσική Βιβλιοθήκη Με βιβλία περίπου, μεταξύ άλλων, γενικά και ειδικά λεξικά, γλωσσάρια, εγχειρίδια και μονογραφίες, η Γλωσσική Βιβλιοθήκη αποτελεί πολύτιμη πρόσθετη συλλογή πηγών για μεταφραστές και άλλους χρήστες. Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει επίσης ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πηγών και πλήρη συλλογή της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1952 έως σήμερα, καθώς και συνδρομές σε περίπου 50 γενικά και ειδικά περιοδικά σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Η Γλωσσική Βιβλιοθήκη στο επίπεδο 7 του κτιρίου Lex είναι ανοικτή για το σύνολο του προσωπικού της ΕΕ.

12 Γερμανική Αγγλική Βουλγαρική Ισπανική Ελληνική Λετονική Πορτογαλική Τσεχική Δανική Εσθονική Φινλανδική Γαλλική Ουγγρική Μαλτέζικη Ολλανδική Πολωνική Ρουμανική Σλοβενική Σουηδική Γλωσσική Υπηρεσία Ομάδα A Ομάδα B Γραμματεία Ιρλανδική Ιταλική Λιθουανική Σλοβακική Κροατική Ομάδα υποστήριξης διοίκησης 10

13 11 ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Οι γλωσσικές μονάδες αποτελούνται συνήθως από 26 μεταφραστές και περίπου 10 βοηθούς. Κάθε Οι Γλωσσικές Μονάδες αποτελούνται συνήθως από 26 μεταφραστές και γλωσσική περίπου μονάδα 10 βοηθούς. έχει επίσης Κάθε εσωτερική Γλωσσική ομάδα διοίκησης, η οποία έχει αποτελείται επίσης εσωτερική από τον ομάδα διοίκησης, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο ς, τον Ελεγκτή Ποιότητας, τον Διαχειριστή Πόρων και τον Συντονιστή, που είναι είναι υπεύθυνοι υπεύθυνοι για όλα για τα διοικητικά όλα τα διοικητικά καθήκοντα και καθήκοντα την κατανομή και της εργασίας την κατανομή της εργασίας. προϊστάμενο μονάδας, τον ελεγκτή ποιότητας, τον διαχειριστή πόρων και τον συντονιστή, που ΔΟΜΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΜΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Προϊστάμενος Ελεγκτής Ποιότητα Διαχειριστής Πόρων Συντονιστής Μεταφραστές και βοηθοί Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι, μεταφραστές και βοηθοί πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ και να επιτύχουν σε ανοικτό διαγωνισμό τον οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Όλο οι μόνιμοι υπάλληλοι, μεταφραστές και βοηθοί πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους Προσωπικού EPSO (www.epso.eu). μέλους της ΕΕ και να επιτύχουν σε ανοικτό διαγωνισμό τον οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Οι Υπηρεσία μεταφραστές Επιλογής πρέπει Προσωπικού να διαθέτουν EPSO (www.epso.eu). πανεπιστημιακό πτυχίο, να χειρίζονται άπταιστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνήθως τη μητρική τους) και να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον άλλες δύο γλώσσες. Γενικά, εργάζονται στη μητρική τους γλώσσα, αλλά, όταν επιβάλλεται, μπορούν να μεταφράζουν από τη μητρική τους σε άλλη γλώσσα. τουλάχιστον Τα άλλες καθήκοντά δύο γλώσσες. τους Γενικά, περιλαμβάνουν εργάζονται στη μετάφραση μητρική τους και γλώσσα, αναθεώρηση αλλά, όταν του έργου άλλων μεταφραστών. Οι βοηθοί συντονίζουν και παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη περιλαμβάνουν μετάφραση μετάφραση και προετοιμασία και αναθεώρηση των του έργου εγγράφων. άλλων μεταφραστών. Επίσης, φροντίζουν τη μορφή των κειμένων πριν και μετά τη διαδικασία μετάφρασης και Οι μεταφραστές πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο, να χειρίζονται άπταιστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνήθως τη μητρική τους) και να γνωρίζουν άριστα επιβάλλεται, μπορούν να μεταφράζουν από τη μητρική τους σε άλλη γλώσσα. Τα καθήκοντά τους Οι βοηθοί συντονίζουν και παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη μετάφραση και προετοιμασία των εγγράφων. Επίσης, φροντίζουν τη μορφή των κειμένων πριν και μετά τη διαδικασία μετάφρασης και αναθεώρησης και, αφού τελειώσει η μετάφραση, μεριμνούν για την τήρηση των μορφοτυπικών και τεχνικών απαιτήσεων. SN 1120/1/12 REV 1 15 EL

14 12 αναθεώρησης, και, αφού τελειώσει η μετάφραση, μεριμνούν για την τήρηση των μορφοτυπικών και τεχνικών απαιτήσεων. Πρακτική άσκηση Κάθε χρόνο, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προσφέρει περίπου 100 έμμισθες και περίπου 20 άμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης, μεταξύ άλλων, στον τομέα της μετάφρασης στη Γλωσσική Υπηρεσία. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ και είτε να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε να σπουδάζουν ήδη στον συγκεκριμένο τομέα. Δεδομένου ότι η αγγλική και η γαλλική είναι οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη ΓΓΣ, οι αιτούντες οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον μία από τις δύο. Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ από ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Από το γραφείο του συντάκτη στη Συντονισμού και Παραγωγής Πρώτα απ όλα, συντάσσεται το κείμενο συνήθως, σχέδια τροποποιήσεων της νομοθεσίας, που απαιτούνται για προσεχή σύνοδο ή άλλο τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ή μη νομοθετικό κείμενο, έγγραφο πολιτικής ή δήλωση για τον τύπο. Ο συντάκτης του κειμένου το διαβιβάζει μέσω της ειδικής εφαρμογής «Workflow», η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαφόρων σταδίων παραγωγής και διανομής, στη Συντονισμού και Παραγωγής τον κεντρικό κόμβο για όλα τα επίσημα έγγραφα στη ΓΓΣ. Εκεί, ελέγχεται ο μορφότυπος όλων των εγγράφων και τα έγγραφα καταγράφονται και αρχειοθετούνται στον εξυπηρετητή του Συμβουλίου και στο ηλεκτρονικό αρχείο AIS (Σύστημα Πληροφοριών Αρχείου). Αυτό σηματοδοτεί επίσημα

15 13 την έναρξη της ζωής του εγγράφου, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται αμέσως στους αρμόδιους αποδέκτες στην πρωτότυπη γλώσσα. Από τον Συντονισμό σε κάθε Γλωσσική Όταν ζητείται μετάφραση εγγράφου, ο Συντονισμός εξετάζει αν δικαιολογείται το αίτημα, ιδίως βάσει της πολιτικής των «βασικών εγγράφων» (βλ. παρακάτω). Εάν ναι, το έγγραφο μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Κείμενα που δεν θεωρούνται «βασικά έγραφα» μπορούν επίσης να μεταφράζονται σε όλες ή ορισμένες επίσημες γλώσσες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Μόλις το αίτημα γίνει δεκτό, ο Συντονισμός εκτιμά τον όγκο εργασίας που απαιτείται, ορίζει προθεσμία, εντοπίζει τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα εισάγει στη Μεταφραστική Μνήμη (βάση δεδομένων που περιέχει αποσπάσματα κειμένων τα οποία έχουν μεταφραστεί στο παρελθόν, μαζί με τις μεταφράσεις τους βλ. παρακάτω). Στη συνέχεια, το κείμενο διανέμεται στις Γλωσσικές Μονάδες, όπου ο τοπικός Συντονιστής το αναθέτει σε έναν ή περισσότερους βοηθούς και/ή μεταφραστές (ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου και το επείγον της προθεσμίας). Τις περισσότερες φορές, το κείμενο ανατίθεται και σε έναν άλλο μεταφραστή, ο οποίος ελέγχει ή αναθεωρεί τη μετάφραση ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα. Οι μεταφραστές και οι αναθεωρητές χρησιμοποιούν φάσμα ηλεκτρονικών (CAT) και ορολογικών εργαλείων μετάφρασης που εξασφαλίζουν συνέπεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Από τις Γλωσσικές Μονάδες στον τελικό χρήστη Αφού ολοκληρωθούν η μετάφραση και η αναθεώρηση, αναλαμβάνει ο βοηθός και ελέγχει ότι το τελειωμένο κείμενο πληροί τα απαραίτητα μορφοτυπικά και τεχνικά κριτήρια, πριν το αρχειοθετήσει στο AIS. Με τον τρόπο αυτό, οι ολοκληρωμένες μεταφράσεις διατίθενται για τον τελικό σκοπό τους: αυτόματη ηλεκτρονική διανομή στα κράτη μέλη (κυβερνήσεις και Μόνιμες Αντιπροσωπείες), στην Επιτροπή και άλλους

16 14 συγκεκριμένους αποδέκτες μέσω συστήματος Extranet, διανομή σε έντυπη μορφή στις αίθουσες συνεδριάσεων και, όσον αφορά έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό, δημοσίευση στο Δημόσιο Μητρώο Εγγράφων του Συμβουλίου. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΕ 23 ΓΛΩΣΣΕΣ Σε μια Ένωση 27 μελών, οι διαδικασίες μπορεί να είναι περίπλοκες. Αυτό ισχύει, κυρίως, για τις συζητήσεις πολιτικής και τις νομοθετικές διαδικασίες. Όσον αφορά τη νομοθεσία, δυνάμει της «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας», οι νομοθετικές προτάσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή και στη συνέχεια συζητούνται και τροποποιούνται, κατά περίπτωση, και, εφόσον επιτυγχάνεται συμφωνία, εγκρίνονται από κοινού από το Συμβούλιο (το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης). Ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι η προτεινόμενη νομοθεσία και πόσο δύσκολα επιτυγχάνεται συμβιβασμός ή συμφωνία, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από λίγους μήνες έως και χρόνια. Η ταυτόχρονη μετάφραση στις 23 επίσημες γλώσσες όλων αυτών των νομοθετικών κειμένων και των σχετικών προτάσεων, τροποποιήσεων, συστάσεων, συμβιβαστικών ρυθμίσεων κ.λπ. σε ορισμένα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας αποτελεί πολύπλοκο εγχείρημα που προϋποθέτει δεξιότητες και συνεργασία και συντονισμό σε μεγάλο βαθμό, τόσο εντός όσο και πέραν της ΓΓΣ. Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης της πολυπλοκότητας είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία κατέστη πιο απαραίτητη από ποτέ, λόγω των διευρύνσεων του 2004 και 2007, κατά τις οποίες προσχώρησαν δώδεκα νέα κράτη μέλη και ο συνολικός αριθμός των επίσημων γλωσσών αυξήθηκε από 11 σε 23. Η Γλωσσική Υπηρεσία της ΓΓΣ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή πρόκληση: για να αποφύγει μια δραστική αύξηση του διοικητικού κόστους, χρειάστηκε να προσαρμοστεί στις νέες γλωσσικές απαιτήσεις χωρίς να αυξήσει τον συνολικό αριθμό του προσωπικού της. Δηλαδή, ο αριθμός των γλωσσών προς μετάφραση υπερδιπλασιάστηκε

17 15 αλλά το ανθρώπινο δυναμικό έπρεπε να μείνει σχεδόν το ίδιο. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία χωρίς να μειωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη, ελήφθησαν δύο κύρια μέτρα. Πρώτον, για να εξασφαλιστεί η κατανομή των πολύτιμων πόρων σύμφωνα με τις προτεραιότητες, καταρτίστηκε κατάλογος βασικών εγγράφων, στον οποίο προσδιορίζονται τα είδη των εγγράφων που πρέπει να μεταφράζονται ούτως ή άλλως, δηλαδή όλα τα έγγραφα που έχουν ως τελικό αποδέκτη τον πολίτη και όλα τα νομοθετικά έγγραφα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Η απόφαση για τη μετάφραση ή μη εγγράφων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των βασικών εγγράφων λαμβάνεται κατά περίπτωση. Αυτό το μέτρο μείωσε σημαντικά τον όγκο των κειμένων που μεταφράζονται για εσωτερικούς σκοπούς. Δεύτερον, σε συνεργασία με άλλα όργανα της ΕΕ, έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία (CAT). Αυτό ωφέλησε την παραγωγικότητα και συνέβαλε στην εγγύηση της ποιότητας. Τα εν λόγω δύο μέτρα επέτρεψαν σταδιακή μείωση του αριθμού των υπαλλήλων του τομέα της μετάφρασης από τα «παλαιά» κράτη μέλη σε αντιστάθμιση της πρόσληψης υπαλλήλων από τα «νέα» κράτη μέλη. Τέλος, τα ανωτέρω μέτρα συνοδεύθηκαν από ενισχυμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, εντός της Γλωσσικής Υπηρεσίας, μεταξύ της Γλωσσικής Υπηρεσίας και άλλων υπηρεσιών της ΓΓΣ και μεταξύ της ΓΓΣ και άλλων οργάνων της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η μετάφραση σήμερα σε όλα τα όργανα της ΕΕ έχει καταστεί στην ουσία διαδικασία συνεργασίας με βασικά στοιχεία την ομαδική εργασία και την αποδοτικότητα.

18 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σε κεντρικό επίπεδο, η Γλωσσική Υπηρεσία περιλαμβάνει ορισμένες ομάδες και ορισμένα άτομα με εξειδίκευση που παρέχουν υποστήριξη σε όλες τις γλωσσικές μονάδες σε βασικές πτυχές της Σε κεντρικό επίπεδο, η Γλωσσική Υπηρεσία περιλαμβάνει ορισμένες μεταφραστικής διαδικασίας. Περιλαμβάνουν τους Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης, τον ομάδες και ορισμένα άτομα με εξειδίκευση που παρέχουν υποστήριξη Συντονιστή σε όλες Εργαλείων τις Γλωσσικές CAT, τον Μονάδες Συντονιστή σε Σχεδίων βασικές και τον πτυχές Συντονιστή της μεταφραστικής Πολιτικής Ποιότητας, ο διαδικασίας. Περιλαμβάνουν τους Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης, τον Συντονιστή Εργαλείων CAT, τον Συντονιστή Σχεδίων και οποίος συντονίζει το δίκτυο των Ελεγκτών Ποιότητας των γλωσσικών μονάδων. τον Συντονιστή Πολιτικής Ποιότητας, ο οποίος συντονίζει το δίκτυο των Ελεγκτών Ποιότητας των Γλωσσικών Μονάδων. Προϊστάμενοι της Γλωσσικής Υπηρεσίας Συντονιστής Πολιτικής Ποιότητας Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης Συντονιστής Εργαλείων CAT Συντονιστής Σχεδίων Γλωσσική Βιβλιοθήκη Συντονιστής Πολιτικής Ποιότητας Μετά τη διεύρυνση του 2004, η Γλωσσική Υπηρεσία χάραξε πολιτική ποιότητας και το 2006 διορίστηκε ένας Συντονιστής Πολιτικής Ποιότητας του οποίου έργο είναι να εξασφαλίζει ότι οι μεταφράσεις της Γλωσσικής Υπηρεσίας, οι οποίες παράγονται υπό όλο και πιο σύνθετες συνθήκες, εξακολουθούν να είναι υψηλής ποιότητας. Ο ρόλος του Συντονιστή είναι να συμβουλεύει τη διοίκηση της Γλωσσικής Υπηρεσίας επί θεμάτων ποιότητας και να χρησιμεύει ως εσωτερικό και διοργανικό σημείο επαφής για τον έλεγχο της ποιότητας. Καθοδηγεί και Οι Ελεγκτές Ποιότητας επί το έργον: δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα SN 1120/1/12 REV 1 21

19 17 συντονίζει τις δραστηριότητες των ελεγκτών ποιότητας στις γλωσσικές μονάδες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το δελτίο της ΓΓΣ: Εξασφάλιση της Ποιότητας στη Γλωσσική Υπηρεσία του Συμβουλίου. Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης Η ορολογική συνέπεια είναι βασικό στοιχείο της ποιότητας και περιλαμβάνει τη συνέπεια στο ίδιο έγγραφο, καθώς και σε οικογένειες συναφών εγγράφων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση αυτής της συνέπειας, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου. Οι Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης καθοδηγούν και συντονίζουν τις εργασίες ορολογίας και τη διαχείριση των όρων σε όλες τις μονάδες, βοηθώντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας. Το βασικό εργαλείο της ορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας IATE. IATE Ένα από τα πιο ορατά αποτελέσματα της διοργανικής συνεργασίας είναι η βάση δεδομένων ορολογίας IATE [InterActive Terminology for Europe (ΔιαΔραστική Ορολογία για την Ευρώπη)] η κοινή διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους, συμπεριλαμβανομένων συντομογραφιών και τυποποιημένων εκφράσεων, το IATE είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Περιλαμβάνει τεχνικούς όρους, τοπωνύμια, ονομασίες οργανισμών και επίσημων οργάνων και συντομογραφίες και αρκτικόλεξα, καθώς και χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες, όπως ορισμούς και σημειώσεις χρήσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Κάθε μέρα προστίθενται καινούργιοι όροι και η βάση δεδομένων αναπροσαρμόζεται διαρκώς για να παρακολουθεί τις εξελίξεις της ορολογίας και να λαμβάνει υπόψη τις συμβολές των ειδικών. Το κοινό έχει επίσης πρόσβαση στο IATE από την ιστοσελίδα

20 18 Συντονιστής Εργαλείων CAT Ο Συντονιστής Εργαλείων CAT χρησιμοποιεί ομάδα μεταφραστών και βοηθών αποσπασμένων από τις Γλωσσικές Μονάδες. Καθήκον τους είναι να βοηθούν στην εφαρμογή των εργαλείων CAT, να δοκιμάζουν τα εργαλεία και τις εφαρμογές, να παρέχουν κατάρτιση, ενημέρωση και στήριξη στους χρήστες, να συντάσσουν έγγραφα για τους χρήστες και να διαδίδουν ορθές πρακτικές, με γενικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Συντονιστής συνεδριάζει τακτικά με εκπροσώπους των υπηρεσιών λογιστικής και μηχανογράφησης της ΓΓΣ. Συντονιστής Σχεδίων Ρόλος του Συντονιστή Σχεδίων είναι να αναπτύσσει και να παρακολουθεί την εφαρμογή εγκάρσιων σχεδίων συμπεριλαμβανομένης εξειδικευμένης κατάρτισης και γλωσσικής εκπαίδευσης και του σχηματισμού ομάδων εξειδικευμένων μεταφραστών σε ορισμένους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Συμβουλίου (οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, άμυνα, και περιβάλλον). Εφαρμόζονται, επίσης, σχέδια που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως η ανάπτυξη εργονομικής πολιτικής και οικολογικής πολιτικής στον χώρο εργασίας («πράσινο γραφείο»), με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας.

21 19 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΣ Νομική Υπηρεσία Η Διεύθυνση «Ποιότητα της Νομοθεσίας», η οποία ανήκει στη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου, εξασφαλίζει την ορθή νομική διατύπωση των νομοθετικών κειμένων σε όλες τις γλώσσες βάσει μεταφράσεων που παρέχονται από τη Γλωσσική Υπηρεσία, με την οποία συνεργάζεται στενά. Η Διεύθυνση «Ποιότητα της Νομοθεσίας» ελέγχει ότι όλες οι νομικές πράξεις που θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα είναι ορθά διατυπωμένες και ότι ακολουθούν ενιαίες αρχές παρουσίασης και νομικής διατύπωσης. Εκπαίδευση Η Γλωσσική Υπηρεσία, πολύ συχνά μέσω του Συντονιστή Σχεδίων και των εξειδικευμένων μεταφραστικών ομάδων, συνεργάζεται με τη Μάθησης και Ανάπτυξης για να εξασφαλίσει κατάρτιση ευρέος φάσματος για τους μεταφραστές και τους βοηθούς της, προκειμένου αυτοί να αξιοποιούν στο έπακρο τα προσόντα τους και να αντλούν τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση από την εργασία τους. Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει γλωσσική κατάρτιση, τεχνικά εργαστήρια, εξειδικευμένη κατάρτιση, και παρουσιάσεις και διαλέξεις επί πολιτικών και θεμάτων ΕΕ, που συχνά γίνονται από υπαλλήλους. Σαφής διατύπωση Η ποιότητα του πρωτότυπου έχει κρίσιμη σημασία για την ποιότητα της μετάφρασης. Λόγω του πολυπολιτισμικού πλαισίου της ΕΕ, ο συντάκτης συχνά καλείται να συντάξει κείμενο σε γλώσσα που δεν είναι η μητρική του. Για τον λόγο αυτόν, η Γλωσσική Υπηρεσία προσφέρει προαιρετική υπηρεσία επιμέλειας των κειμένων τα οποία έχουν συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η μεγάλη ζήτηση είναι ασφαλώς για αγγλικά και γαλλικά, που είναι οι συνηθέστερες γλώσσες σύνταξης.

22 20 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΩΝ Πρόσληψη Η πρόσληψη των υπαλλήλων της Γλωσσικής Υπηρεσίας, όπως και άλλων οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ, γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) η οποία διοργανώνει τακτικά ανοικτούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη μεταφραστών και βοηθών (http://europa.eu/epso). Ανάπτυξη εργαλείων Πολλά από τα εργαλεία CAT και ορολογίας που χρησιμοποιούνται καθημερινά στη Γλωσσική Υπηρεσία είναι επίσης καρπός διοργανικής συνεργασίας. Από το 1995 η συνεργασία για την ανάπτυξη εργαλείων γίνεται υπό την καθοδήγηση της Διοργανικής Επιτροπής Μετάφρασης και Διερμηνείας (ICTI), η οποία συγκροτήθηκε για την εκμετάλλευση συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Εκτός από τη διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας IATE, τα βασικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν: Λογισμικό Μεταφραστικής Μνήμης λογισμικό CAT με βάση μεταφραστικές μνήμες που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες συναφείς μεταφράσεις που εντοπίστηκαν από τον Συντονισμό, χρησιμοποιείται λογισμικό διαθέσιμο στο εμπόριο ως διεπαφή «εμπρόσθιας όψης» ή διεπαφή χρήστη, και προσαρμόζεται για τη χρήση της Γλωσσικής Υπηρεσίας.

23 21 Euramis (Ευρωπαϊκό Προηγμένο Πολυγλωσσικό Σύστημα Πληροφόρησης) η διοργανική μεταφραστική μνήμη της ΕΕ, η οποία περιέχει όλα τα έγγραφα όλων των οργάνων τα οποία έχουν μεταφραστεί με λογισμικό μεταφραστικής μνήμης. Δεδομένου ότι το εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό CAT δεν έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση μεταφραστικών αναγκών μεγάλης κλίμακας όπως αυτές των οργάνων της ΕΕ, αναπτύχθηκε το Euramis ως «οπίσθια όψη» της διεπαφής CAT. Κατά τις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής ορίζονται πρωινές και βραδινές ομάδες μεταφραστών της Γλωσσικής Υπηρεσίας για τη μετάφραση των αποτελεσμάτων των συνόδων.

24 22 Κοινοποίηση και Ανταλλαγή Γνώσεων ELISE (Αποθήκευση και Ανταλλαγή Γλωσσικών Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Οργάνων) διοργανική βάση δεδομένων η οποία επιτρέπει σε όσους ασχολούνται με τη μετάφραση συγκεκριμένου κειμένου που πηγαινοέρχεται μεταξύ των οργάνων (σύμφωνα με την οικεία νομοθετική διαδικασία) να ανταλλάσσουν γλωσσικές πληροφορίες επί του κειμένου (λόγου χάρη θέματα ορολογίας, επεξηγήσεις, και γνώμες ειδικών που έχουν ερωτηθεί σχετικά). Ορολογία και Τεκμηρίωση QUEST διοργανικό εργαλείο μετα-έρευνας που επιτρέπει στους μεταφραστές να συμβουλεύονται πολλαπλές πηγές με ένα απλό κλικ. EUR-LEX η επιγραμμική βάση δεδομένων όλης της νομοθεσίας και νομολογίας της ΕΕ (η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο κοινό στην ιστοσελίδα Ο Herman Van Rompuy, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο περίπτερο της Γλωσσικής Υπηρεσίας με την ευκαιρία της ημέρας της υποδοχής του κοινού.

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 23 Σκοπός του παρόντος δελτίου είναι να σας δώσει μια γενική περιγραφή των εργασιών της Γλωσσικής Υπηρεσίας της ΓΓΣ και του ρόλου της στην παροχή στήριξης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Με τις εργασίες αυτές, η Γλωσσική Υπηρεσία βοηθά στην επιτυχημένη λειτουργία ενός πολυγλωσσικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της νομοθετικής διαδικασίας στην ΕΕ. Με 27 κράτη μέλη και 23 επίσημες γλώσσες (επί του παρόντος), η παραγωγή μεταφράσεων υψηλής ποιότητας με αυστηρές προθεσμίες είναι σημαντική πρόκληση. Η Γλωσσική Υπηρεσία έχει ανταποκριθεί και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού και την παροχή κατάρτισης, αλλά και με μια ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση, καθώς και με ενεργή συνεργασία τόσο εντός όσο και πέραν της Γλωσσικής Υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες πρόσβαση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στις πολιτικές και τη νομοθεσία που βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ.

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA

και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange of Data between Administrations ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERCHANGE OF DATA BETWEEN ADMINISTRATIONS PROGRAMME Κατάλογος ΚΟΙΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΤΕΧΝΙΚΩΝ του IDA Interchange

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις

Ο νέος ορισμός των ΜΜΕ Οδηγός χρήστη και υπόδειγμα δήλωσης Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 956778_CV_GR 06-06-2006 14:48 Pagina 1 23 εκατ. περίπου ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99 % του συνόλου των επιχειρήσεων απασχολούν 75 εκατ. άτομα περίπου Όρια ΜΜΕ Πολύ μικρή GR NB-60-04-773-GR-C Στα 25 κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ International Federation of Organic Agriculture Movements - Ευρωπαϊκό Τμήμα Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα: (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία EL ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Johannes HAHN Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση 1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα