H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ"

Transcript

1 EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

2 Προειδοποίηση Το παρόν εγχειρίδιο έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Γενική Διεύθυνση Α Προσωπικό και Διοίκηση Διεύθυνση 3 Μετάφραση και Παραγωγή Εγγράφων Το παρόν εγχειρίδιο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Για οιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του διαδικτύου: ή να απευθυνθείτε στην υπηρεσία «Information au public» («Ενημέρωση του κοινού») της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου στην εξής διεύθυνση: Rue de la Loi/Wetstraat 175 Τηλ.: Bruxelles/Brussel Φαξ: BELGIQUE/BELGIË Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχονται από το διαδίκτυο (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του τεύχους. ISBN doi: /48820 Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με αναφορά της πηγής. Εξώφυλλο: Helder Almeida - Fotolia.com

3 1 H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επιτυχία της πολυγλωσσίας

4 Το κτίριο Lex, έδρα της Γλωσσικής Υπηρεσίας του Συμβουλίου

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Καλώς ήλθατε στη Γλωσσική Υπηρεσία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης! Με 23 επίσημες γλώσσες 1, η Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) είναι μακράν ο πιο πολυγλωσσικός οργανισμός στον κόσμο. Η πολυγλωσσία αντικατοπτρίζει τη γλωσσική πολυμορφία της Ευρώπης και την πολιτική ανάγκη των οργάνων της ΕΕ να ενστερνισθούν αυτή την πολυμορφία ως λειτουργική αρχή, δημιουργεί, όμως, μια σοβαρή πρακτική πρόκληση. Η Γλωσσική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της ΕΕ (ΓΓΣ) συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης: παρέχοντας υψηλής ποιότητας μεταφράσεις για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, καθώς και για τους ευρωπαίους πολίτες, συμβάλλει στην επιτυχία της πολυγλωσσίας. Οι μεταφραστικές δραστηριότητες της ΓΓΣ επικεντρώνονται σε έγγραφα πολιτικής και νομοθετήματα. Το παρόν φυλλάδιο αναφέρει περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω δραστηριότητες της ΓΓΣ και τις εργασίες της Γλωσσικής Υπηρεσίας της. български español čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English français Gaeilge italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska 1 24 μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013.

6 4 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Με 23 επίσημες γλώσσες, η EΕ είναι μακράν ο πιο πολυγλωσσικός οργανισμός στον κόσμο, και ο αριθμός των γλωσσών πρόκειται να αυξηθεί με την προσχώρηση νέων κρατών μελών τα επόμενα έτη. Η αρχή της πολυγλωσσίας καθιερώθηκε με τον κανονισμό αριθ. 1 του Συμβουλίου της 15ης Απριλίου 1958 για τον καθορισμό των γλωσσών που θα χρησιμοποιούσε η τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Σήμερα, οι 23 επίσημες γλώσσες είναι: η αγγλική, η βουλγαρική, η γαλλική, η γερμανική, η δανική, η ελληνική, η εσθονική, η ιρλανδική, η ισπανική, η ιταλική, η λετονική, η λιθουανική, η μαλτέζικη, η ολλανδική, η ουγγρική, η πολωνική, η πορτογαλική, η ρουμανική, η σλοβακική, η σλοβενική, η σουηδική, η τσεχική και η φινλανδική 2. Οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα να μαθαίνουν για την ΕΕ και να επικοινωνούν με αυτήν σε μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της. Επίσης, μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτόν, οι συγκεκριμένοι νόμοι πρέπει να διατίθενται σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών. Αυτό συνιστά θεμελιώδη προϋπόθεση της δημοκρατικής νομιμότητας μιας Ένωσης 27 κρατών μελών με διαφορετικό πολιτισμό και γλώσσα. ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η πολυγλωσσία της ΕΕ απηχεί τον πολιτισμικό και γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης, δημιουργεί, όμως, μια σοβαρή πρακτική πρόκληση. Ο ρόλος της Γλωσσικής Υπηρεσίας είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πρόκλησης, παρέχοντας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ και εν τέλει στους ευρωπαίους πολίτες τις απαραίτητες μεταφράσεις με σκοπό την επιτυχία της πολυγλωσσίας. 2 Στον κατάλογο θα προστεθεί η κροατική μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013.

7 ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΟΜΗ 5 ΔΥΟ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η Γενική Γραμματεία εξυπηρετεί δύο διαφορετικά θεσμικά όργανα: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, δύο πλήρη θεσμικά όργανα με χωριστή οντότητα αλλά στενά συνδεδεμένα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει νομοθετικά και δημοσιονομικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα χάραξης και συντονισμού πολιτικής. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο καθιερώθηκε ως ανεξάρτητο θεσμικό όργανο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας (2007), αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ, τον πρόεδρό του και τον πρόεδρο της Επιτροπής. Συμμετέχει επίσης ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. Ο πλήρως απασχολούμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εκλέγεται για περίοδο δυόμισι ετών, με δυνατότητα μίας επανεκλογής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον τέσσερις φορές ετησίως και προσελκύει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, διότι οι αποφάσεις του συμβάλλουν σημαντικά στον καθορισμό των γενικών πολιτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια γλωσσική απόδοση; Η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει υποστήριξη κατά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παρέχοντας έγγραφα σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Ο πρόεδρος Herman Van Rompuy με την καγκελάριο της Γερμανίας Angela Merkel και την πρωθυπουργό της Σλοβακίας Iveta Radičová.

8 6 Ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να δίνει την απαραίτητη ώθηση και να καθορίζει τις γενικές πολιτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες της ΕΕ. Εκδίδει σημαντικές πολιτικές δηλώσεις, αλλά δεν θεσπίζει νομοθεσία. Όλες οι σημαντικές πολιτικές δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕ Μαζί με το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ (που αποκαλείται ενίοτε και Συμβούλιο των Υπουργών) αποτελεί κύριο φορέα συζήτησης και θέσπισης της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ εκπροσωπούν τα κράτη μέλη. Το Συμβούλιο συνέρχεται συχνότερα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συνεδριάζει σε διάφορες συνθέσεις, όπως «Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας» ή «Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων», ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα. Στις συνόδους συμμετέχει ένας υπουργός από καθεμιά από τις εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ, συνήθως ο αρμόδιος για το υπό συζήτηση θέμα. Ένα από τα κύρια καθήκοντα του Συμβουλίου είναι η θέσπιση της νομοθεσίας της ΕΕ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας προέρχεται από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεσπίζεται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυνάμει της λεγόμενης «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας». Οι συχνά ουσιώδεις τροποποιήσεις που επέρχονται στη νομοθεσία καθώς εξετάζεται από το Συμβούλιο μεταφράζονται στις επίσημες γλώσσες από τη Γλωσσική Υπηρεσία.

9 7 H ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) αποτελεί μόνιμη ευρωπαϊκή δημόσια υπηρεσία η οποία παρέχει όλες τις απαραίτητες συμβουλές και υποστήριξη τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η ΓΓΣ αριθμεί συνολικά περίπου υπαλλήλους. Η Γλωσσική Υπηρεσία αποτελεί τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Α3 (Μετάφραση και Παραγωγή Εγγράφων) εντός της ΓΓΣ και απασχολεί από το σύνολο των υπαλλήλων της ΓΓΣ. Η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει μεταφράσεις, στις 23 επίσημες γλώσσες, όλων των σημαντικών εγγράφων πολιτικής και σχεδόν όλων των νομοθετημάτων σε ορισμένα βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι συμμετέχοντες, από τους σημαντικούς φορείς έως το κοινό, έχουν πρόσβαση στα βασικά έγγραφα και νομοθετήματα της ΕΕ στις επίσημες γλώσσες. Η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει επίσης μεταφράσεις για άλλα όργανα της ΕΕ (ιδίως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ΕΥΕΔ), μεταφράσεις που προορίζονται για γενικότερη επικοινωνία με το κοινό και για τις διάφορες Ομάδες Εργασίας της ΓΓΣ και μεταφράσεις για τις δικές της διοικητικές ανάγκες. Ακόμη, παρέχει ενίοτε μεταφράσεις από και προς άλλες, μη επίσημες, γλώσσες. Ωστόσο, η Γλωσσική Υπηρεσία δεν παρέχει (προφορικές) υπηρεσίες διερμηνείας. Όσον αφορά τη διερμηνεία, η ΓΓΣ χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διερμηνείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10 8 Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Γλωσσική Υπηρεσία της ΓΓΣ μεταφράζει περισσότερα από έγγραφα ετησίως, όπερ συνεπάγεται συνολική παραγωγή περίπου ένα εκατομμύριο σελίδες ετησίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των γλωσσών. Σχεδόν όλα τα νομοθετήματα και πολλά σημαντικά έγγραφα πολιτικής μεταφράζονται και στις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, πολλά άλλα έγγραφα δεν μεταφράζονται καθόλου ή μεταφράζονται μόνο σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών. Στην πραγματικότητα, περίπου 70 % των συνολικών σελίδων που παράγονται για το Συμβούλιο δεν μεταφράζονται καθόλου διότι, για πρακτικούς λόγους, η πλειονότητα των Ομάδων εργάζονται βάσει κειμένου το οποίο έχει συνταχθεί σε μία μόνο γλώσσα. Η Γλωσσική Υπηρεσία απασχολεί περίπου 650 μεταφραστές και 250 βοηθητικούς υπαλλήλους που εργάζονται την ημέρα και, εφόσον χρειάζεται, τη νύχτα, για την έγκαιρη ετοιμασία όλων των ζητούμενων μεταφράσεων. Χωρίζονται σε 23 διαφορετικές Γλωσσικές Μονάδες, μία για κάθε επίσημη γλώσσα (συν μία 24η, υπό συγκρότηση, για την κροατική). Πέραν των γλωσσικών μονάδων, η Γλωσσική Υπηρεσία διαθέτει τη δική της ομάδα διοίκησης για την παροχή κατευθυντήριων γραμμών, την υποστήριξη βέλτιστων πρακτικών και την εξασφάλιση επικοινωνίας και συνοχής μεταξύ γλωσσικών μονάδων. Προς τούτο, υποστηρίζεται από Συντονιστή Εργαλείων CAT, Συντονιστή Πολιτικής Ποιότητας, Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης και Συντονιστή Σχεδίων. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει επίσης Γλωσσική Βιβλιοθήκη με εγχειρίδια και μονογραφίες και στις 23 επίσημες γλώσσες.

11 9 Η Γλωσσική Βιβλιοθήκη Με βιβλία περίπου, μεταξύ άλλων, γενικά και ειδικά λεξικά, γλωσσάρια, εγχειρίδια και μονογραφίες, η Γλωσσική Βιβλιοθήκη αποτελεί πολύτιμη πρόσθετη συλλογή πηγών για μεταφραστές και άλλους χρήστες. Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει επίσης ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών πηγών και πλήρη συλλογή της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1952 έως σήμερα, καθώς και συνδρομές σε περίπου 50 γενικά και ειδικά περιοδικά σε πολλές διαφορετικές γλώσσες. Η Γλωσσική Βιβλιοθήκη στο επίπεδο 7 του κτιρίου Lex είναι ανοικτή για το σύνολο του προσωπικού της ΕΕ.

12 Γερμανική Αγγλική Βουλγαρική Ισπανική Ελληνική Λετονική Πορτογαλική Τσεχική Δανική Εσθονική Φινλανδική Γαλλική Ουγγρική Μαλτέζικη Ολλανδική Πολωνική Ρουμανική Σλοβενική Σουηδική Γλωσσική Υπηρεσία Ομάδα A Ομάδα B Γραμματεία Ιρλανδική Ιταλική Λιθουανική Σλοβακική Κροατική Ομάδα υποστήριξης διοίκησης 10

13 11 ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Οι γλωσσικές μονάδες αποτελούνται συνήθως από 26 μεταφραστές και περίπου 10 βοηθούς. Κάθε Οι Γλωσσικές Μονάδες αποτελούνται συνήθως από 26 μεταφραστές και γλωσσική περίπου μονάδα 10 βοηθούς. έχει επίσης Κάθε εσωτερική Γλωσσική ομάδα διοίκησης, η οποία έχει αποτελείται επίσης εσωτερική από τον ομάδα διοίκησης, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο ς, τον Ελεγκτή Ποιότητας, τον Διαχειριστή Πόρων και τον Συντονιστή, που είναι είναι υπεύθυνοι υπεύθυνοι για όλα για τα διοικητικά όλα τα διοικητικά καθήκοντα και καθήκοντα την κατανομή και της εργασίας την κατανομή της εργασίας. προϊστάμενο μονάδας, τον ελεγκτή ποιότητας, τον διαχειριστή πόρων και τον συντονιστή, που ΔΟΜΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΟΜΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Προϊστάμενος Ελεγκτής Ποιότητα Διαχειριστής Πόρων Συντονιστής Μεταφραστές και βοηθοί Όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι, μεταφραστές και βοηθοί πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της ΕΕ και να επιτύχουν σε ανοικτό διαγωνισμό τον οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Όλο οι μόνιμοι υπάλληλοι, μεταφραστές και βοηθοί πρέπει να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους Προσωπικού EPSO (www.epso.eu). μέλους της ΕΕ και να επιτύχουν σε ανοικτό διαγωνισμό τον οποίο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Οι Υπηρεσία μεταφραστές Επιλογής πρέπει Προσωπικού να διαθέτουν EPSO (www.epso.eu). πανεπιστημιακό πτυχίο, να χειρίζονται άπταιστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνήθως τη μητρική τους) και να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον άλλες δύο γλώσσες. Γενικά, εργάζονται στη μητρική τους γλώσσα, αλλά, όταν επιβάλλεται, μπορούν να μεταφράζουν από τη μητρική τους σε άλλη γλώσσα. τουλάχιστον Τα άλλες καθήκοντά δύο γλώσσες. τους Γενικά, περιλαμβάνουν εργάζονται στη μετάφραση μητρική τους και γλώσσα, αναθεώρηση αλλά, όταν του έργου άλλων μεταφραστών. Οι βοηθοί συντονίζουν και παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη περιλαμβάνουν μετάφραση μετάφραση και προετοιμασία και αναθεώρηση των του έργου εγγράφων. άλλων μεταφραστών. Επίσης, φροντίζουν τη μορφή των κειμένων πριν και μετά τη διαδικασία μετάφρασης και Οι μεταφραστές πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο, να χειρίζονται άπταιστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνήθως τη μητρική τους) και να γνωρίζουν άριστα επιβάλλεται, μπορούν να μεταφράζουν από τη μητρική τους σε άλλη γλώσσα. Τα καθήκοντά τους Οι βοηθοί συντονίζουν και παρέχουν διοικητική και τεχνική υποστήριξη στη μετάφραση και προετοιμασία των εγγράφων. Επίσης, φροντίζουν τη μορφή των κειμένων πριν και μετά τη διαδικασία μετάφρασης και αναθεώρησης και, αφού τελειώσει η μετάφραση, μεριμνούν για την τήρηση των μορφοτυπικών και τεχνικών απαιτήσεων. SN 1120/1/12 REV 1 15 EL

14 12 αναθεώρησης, και, αφού τελειώσει η μετάφραση, μεριμνούν για την τήρηση των μορφοτυπικών και τεχνικών απαιτήσεων. Πρακτική άσκηση Κάθε χρόνο, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προσφέρει περίπου 100 έμμισθες και περίπου 20 άμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης, μεταξύ άλλων, στον τομέα της μετάφρασης στη Γλωσσική Υπηρεσία. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους της ΕΕ και είτε να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είτε να σπουδάζουν ήδη στον συγκεκριμένο τομέα. Δεδομένου ότι η αγγλική και η γαλλική είναι οι γλώσσες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στη ΓΓΣ, οι αιτούντες οφείλουν να γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον μία από τις δύο. Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ από ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Από το γραφείο του συντάκτη στη Συντονισμού και Παραγωγής Πρώτα απ όλα, συντάσσεται το κείμενο συνήθως, σχέδια τροποποιήσεων της νομοθεσίας, που απαιτούνται για προσεχή σύνοδο ή άλλο τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ή μη νομοθετικό κείμενο, έγγραφο πολιτικής ή δήλωση για τον τύπο. Ο συντάκτης του κειμένου το διαβιβάζει μέσω της ειδικής εφαρμογής «Workflow», η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαφόρων σταδίων παραγωγής και διανομής, στη Συντονισμού και Παραγωγής τον κεντρικό κόμβο για όλα τα επίσημα έγγραφα στη ΓΓΣ. Εκεί, ελέγχεται ο μορφότυπος όλων των εγγράφων και τα έγγραφα καταγράφονται και αρχειοθετούνται στον εξυπηρετητή του Συμβουλίου και στο ηλεκτρονικό αρχείο AIS (Σύστημα Πληροφοριών Αρχείου). Αυτό σηματοδοτεί επίσημα

15 13 την έναρξη της ζωής του εγγράφου, το οποίο στη συνέχεια αποστέλλεται αμέσως στους αρμόδιους αποδέκτες στην πρωτότυπη γλώσσα. Από τον Συντονισμό σε κάθε Γλωσσική Όταν ζητείται μετάφραση εγγράφου, ο Συντονισμός εξετάζει αν δικαιολογείται το αίτημα, ιδίως βάσει της πολιτικής των «βασικών εγγράφων» (βλ. παρακάτω). Εάν ναι, το έγγραφο μεταφράζεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Κείμενα που δεν θεωρούνται «βασικά έγραφα» μπορούν επίσης να μεταφράζονται σε όλες ή ορισμένες επίσημες γλώσσες, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Μόλις το αίτημα γίνει δεκτό, ο Συντονισμός εκτιμά τον όγκο εργασίας που απαιτείται, ορίζει προθεσμία, εντοπίζει τα απαιτούμενα έγγραφα τεκμηρίωσης και τα εισάγει στη Μεταφραστική Μνήμη (βάση δεδομένων που περιέχει αποσπάσματα κειμένων τα οποία έχουν μεταφραστεί στο παρελθόν, μαζί με τις μεταφράσεις τους βλ. παρακάτω). Στη συνέχεια, το κείμενο διανέμεται στις Γλωσσικές Μονάδες, όπου ο τοπικός Συντονιστής το αναθέτει σε έναν ή περισσότερους βοηθούς και/ή μεταφραστές (ανάλογα με το μέγεθος του κειμένου και το επείγον της προθεσμίας). Τις περισσότερες φορές, το κείμενο ανατίθεται και σε έναν άλλο μεταφραστή, ο οποίος ελέγχει ή αναθεωρεί τη μετάφραση ώστε να εξασφαλιστεί υψηλή ποιότητα. Οι μεταφραστές και οι αναθεωρητές χρησιμοποιούν φάσμα ηλεκτρονικών (CAT) και ορολογικών εργαλείων μετάφρασης που εξασφαλίζουν συνέπεια, αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Από τις Γλωσσικές Μονάδες στον τελικό χρήστη Αφού ολοκληρωθούν η μετάφραση και η αναθεώρηση, αναλαμβάνει ο βοηθός και ελέγχει ότι το τελειωμένο κείμενο πληροί τα απαραίτητα μορφοτυπικά και τεχνικά κριτήρια, πριν το αρχειοθετήσει στο AIS. Με τον τρόπο αυτό, οι ολοκληρωμένες μεταφράσεις διατίθενται για τον τελικό σκοπό τους: αυτόματη ηλεκτρονική διανομή στα κράτη μέλη (κυβερνήσεις και Μόνιμες Αντιπροσωπείες), στην Επιτροπή και άλλους

16 14 συγκεκριμένους αποδέκτες μέσω συστήματος Extranet, διανομή σε έντυπη μορφή στις αίθουσες συνεδριάσεων και, όσον αφορά έγγραφα στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό, δημοσίευση στο Δημόσιο Μητρώο Εγγράφων του Συμβουλίου. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΕ 23 ΓΛΩΣΣΕΣ Σε μια Ένωση 27 μελών, οι διαδικασίες μπορεί να είναι περίπλοκες. Αυτό ισχύει, κυρίως, για τις συζητήσεις πολιτικής και τις νομοθετικές διαδικασίες. Όσον αφορά τη νομοθεσία, δυνάμει της «συνήθους νομοθετικής διαδικασίας», οι νομοθετικές προτάσεις υποβάλλονται από την Επιτροπή και στη συνέχεια συζητούνται και τροποποιούνται, κατά περίπτωση, και, εφόσον επιτυγχάνεται συμφωνία, εγκρίνονται από κοινού από το Συμβούλιο (το οποίο εκπροσωπεί τα κράτη μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες της Ευρώπης). Ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι η προτεινόμενη νομοθεσία και πόσο δύσκολα επιτυγχάνεται συμβιβασμός ή συμφωνία, η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από λίγους μήνες έως και χρόνια. Η ταυτόχρονη μετάφραση στις 23 επίσημες γλώσσες όλων αυτών των νομοθετικών κειμένων και των σχετικών προτάσεων, τροποποιήσεων, συστάσεων, συμβιβαστικών ρυθμίσεων κ.λπ. σε ορισμένα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας αποτελεί πολύπλοκο εγχείρημα που προϋποθέτει δεξιότητες και συνεργασία και συντονισμό σε μεγάλο βαθμό, τόσο εντός όσο και πέραν της ΓΓΣ. Ο καλύτερος τρόπος προσέγγισης της πολυπλοκότητας είναι η αποτελεσματικότητα, η οποία κατέστη πιο απαραίτητη από ποτέ, λόγω των διευρύνσεων του 2004 και 2007, κατά τις οποίες προσχώρησαν δώδεκα νέα κράτη μέλη και ο συνολικός αριθμός των επίσημων γλωσσών αυξήθηκε από 11 σε 23. Η Γλωσσική Υπηρεσία της ΓΓΣ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σοβαρή πρόκληση: για να αποφύγει μια δραστική αύξηση του διοικητικού κόστους, χρειάστηκε να προσαρμοστεί στις νέες γλωσσικές απαιτήσεις χωρίς να αυξήσει τον συνολικό αριθμό του προσωπικού της. Δηλαδή, ο αριθμός των γλωσσών προς μετάφραση υπερδιπλασιάστηκε

17 15 αλλά το ανθρώπινο δυναμικό έπρεπε να μείνει σχεδόν το ίδιο. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία χωρίς να μειωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πολίτη, ελήφθησαν δύο κύρια μέτρα. Πρώτον, για να εξασφαλιστεί η κατανομή των πολύτιμων πόρων σύμφωνα με τις προτεραιότητες, καταρτίστηκε κατάλογος βασικών εγγράφων, στον οποίο προσδιορίζονται τα είδη των εγγράφων που πρέπει να μεταφράζονται ούτως ή άλλως, δηλαδή όλα τα έγγραφα που έχουν ως τελικό αποδέκτη τον πολίτη και όλα τα νομοθετικά έγγραφα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα. Η απόφαση για τη μετάφραση ή μη εγγράφων που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των βασικών εγγράφων λαμβάνεται κατά περίπτωση. Αυτό το μέτρο μείωσε σημαντικά τον όγκο των κειμένων που μεταφράζονται για εσωτερικούς σκοπούς. Δεύτερον, σε συνεργασία με άλλα όργανα της ΕΕ, έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε ηλεκτρονικά μεταφραστικά εργαλεία (CAT). Αυτό ωφέλησε την παραγωγικότητα και συνέβαλε στην εγγύηση της ποιότητας. Τα εν λόγω δύο μέτρα επέτρεψαν σταδιακή μείωση του αριθμού των υπαλλήλων του τομέα της μετάφρασης από τα «παλαιά» κράτη μέλη σε αντιστάθμιση της πρόσληψης υπαλλήλων από τα «νέα» κράτη μέλη. Τέλος, τα ανωτέρω μέτρα συνοδεύθηκαν από ενισχυμένη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα, εντός της Γλωσσικής Υπηρεσίας, μεταξύ της Γλωσσικής Υπηρεσίας και άλλων υπηρεσιών της ΓΓΣ και μεταξύ της ΓΓΣ και άλλων οργάνων της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, η μετάφραση σήμερα σε όλα τα όργανα της ΕΕ έχει καταστεί στην ουσία διαδικασία συνεργασίας με βασικά στοιχεία την ομαδική εργασία και την αποδοτικότητα.

18 16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σε κεντρικό επίπεδο, η Γλωσσική Υπηρεσία περιλαμβάνει ορισμένες ομάδες και ορισμένα άτομα με εξειδίκευση που παρέχουν υποστήριξη σε όλες τις γλωσσικές μονάδες σε βασικές πτυχές της Σε κεντρικό επίπεδο, η Γλωσσική Υπηρεσία περιλαμβάνει ορισμένες μεταφραστικής διαδικασίας. Περιλαμβάνουν τους Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης, τον ομάδες και ορισμένα άτομα με εξειδίκευση που παρέχουν υποστήριξη Συντονιστή σε όλες Εργαλείων τις Γλωσσικές CAT, τον Μονάδες Συντονιστή σε Σχεδίων βασικές και τον πτυχές Συντονιστή της μεταφραστικής Πολιτικής Ποιότητας, ο διαδικασίας. Περιλαμβάνουν τους Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης, τον Συντονιστή Εργαλείων CAT, τον Συντονιστή Σχεδίων και οποίος συντονίζει το δίκτυο των Ελεγκτών Ποιότητας των γλωσσικών μονάδων. τον Συντονιστή Πολιτικής Ποιότητας, ο οποίος συντονίζει το δίκτυο των Ελεγκτών Ποιότητας των Γλωσσικών Μονάδων. Προϊστάμενοι της Γλωσσικής Υπηρεσίας Συντονιστής Πολιτικής Ποιότητας Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης Συντονιστής Εργαλείων CAT Συντονιστής Σχεδίων Γλωσσική Βιβλιοθήκη Συντονιστής Πολιτικής Ποιότητας Μετά τη διεύρυνση του 2004, η Γλωσσική Υπηρεσία χάραξε πολιτική ποιότητας και το 2006 διορίστηκε ένας Συντονιστής Πολιτικής Ποιότητας του οποίου έργο είναι να εξασφαλίζει ότι οι μεταφράσεις της Γλωσσικής Υπηρεσίας, οι οποίες παράγονται υπό όλο και πιο σύνθετες συνθήκες, εξακολουθούν να είναι υψηλής ποιότητας. Ο ρόλος του Συντονιστή είναι να συμβουλεύει τη διοίκηση της Γλωσσικής Υπηρεσίας επί θεμάτων ποιότητας και να χρησιμεύει ως εσωτερικό και διοργανικό σημείο επαφής για τον έλεγχο της ποιότητας. Καθοδηγεί και Οι Ελεγκτές Ποιότητας επί το έργον: δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα SN 1120/1/12 REV 1 21

19 17 συντονίζει τις δραστηριότητες των ελεγκτών ποιότητας στις γλωσσικές μονάδες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το δελτίο της ΓΓΣ: Εξασφάλιση της Ποιότητας στη Γλωσσική Υπηρεσία του Συμβουλίου. Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης Η ορολογική συνέπεια είναι βασικό στοιχείο της ποιότητας και περιλαμβάνει τη συνέπεια στο ίδιο έγγραφο, καθώς και σε οικογένειες συναφών εγγράφων. Οι σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στην εξασφάλιση αυτής της συνέπειας, με ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρόνου. Οι Συντονιστές Ορολογίας και Τεκμηρίωσης καθοδηγούν και συντονίζουν τις εργασίες ορολογίας και τη διαχείριση των όρων σε όλες τις μονάδες, βοηθώντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας. Το βασικό εργαλείο της ορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας IATE. IATE Ένα από τα πιο ορατά αποτελέσματα της διοργανικής συνεργασίας είναι η βάση δεδομένων ορολογίας IATE [InterActive Terminology for Europe (ΔιαΔραστική Ορολογία για την Ευρώπη)] η κοινή διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας της ΕΕ. Με πάνω από 8 εκατομμύρια όρους, συμπεριλαμβανομένων συντομογραφιών και τυποποιημένων εκφράσεων, το IATE είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων ορολογίας στον κόσμο. Περιλαμβάνει τεχνικούς όρους, τοπωνύμια, ονομασίες οργανισμών και επίσημων οργάνων και συντομογραφίες και αρκτικόλεξα, καθώς και χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες, όπως ορισμούς και σημειώσεις χρήσης σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Κάθε μέρα προστίθενται καινούργιοι όροι και η βάση δεδομένων αναπροσαρμόζεται διαρκώς για να παρακολουθεί τις εξελίξεις της ορολογίας και να λαμβάνει υπόψη τις συμβολές των ειδικών. Το κοινό έχει επίσης πρόσβαση στο IATE από την ιστοσελίδα

20 18 Συντονιστής Εργαλείων CAT Ο Συντονιστής Εργαλείων CAT χρησιμοποιεί ομάδα μεταφραστών και βοηθών αποσπασμένων από τις Γλωσσικές Μονάδες. Καθήκον τους είναι να βοηθούν στην εφαρμογή των εργαλείων CAT, να δοκιμάζουν τα εργαλεία και τις εφαρμογές, να παρέχουν κατάρτιση, ενημέρωση και στήριξη στους χρήστες, να συντάσσουν έγγραφα για τους χρήστες και να διαδίδουν ορθές πρακτικές, με γενικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο Συντονιστής συνεδριάζει τακτικά με εκπροσώπους των υπηρεσιών λογιστικής και μηχανογράφησης της ΓΓΣ. Συντονιστής Σχεδίων Ρόλος του Συντονιστή Σχεδίων είναι να αναπτύσσει και να παρακολουθεί την εφαρμογή εγκάρσιων σχεδίων συμπεριλαμβανομένης εξειδικευμένης κατάρτισης και γλωσσικής εκπαίδευσης και του σχηματισμού ομάδων εξειδικευμένων μεταφραστών σε ορισμένους βασικούς τομείς δραστηριότητας του Συμβουλίου (οικονομικά και δημοσιονομικά θέματα, δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις, άμυνα, και περιβάλλον). Εφαρμόζονται, επίσης, σχέδια που δεν εντάσσονται σε συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως η ανάπτυξη εργονομικής πολιτικής και οικολογικής πολιτικής στον χώρο εργασίας («πράσινο γραφείο»), με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας.

21 19 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΓΣ Νομική Υπηρεσία Η Διεύθυνση «Ποιότητα της Νομοθεσίας», η οποία ανήκει στη Νομική Υπηρεσία του Συμβουλίου, εξασφαλίζει την ορθή νομική διατύπωση των νομοθετικών κειμένων σε όλες τις γλώσσες βάσει μεταφράσεων που παρέχονται από τη Γλωσσική Υπηρεσία, με την οποία συνεργάζεται στενά. Η Διεύθυνση «Ποιότητα της Νομοθεσίας» ελέγχει ότι όλες οι νομικές πράξεις που θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα είναι ορθά διατυπωμένες και ότι ακολουθούν ενιαίες αρχές παρουσίασης και νομικής διατύπωσης. Εκπαίδευση Η Γλωσσική Υπηρεσία, πολύ συχνά μέσω του Συντονιστή Σχεδίων και των εξειδικευμένων μεταφραστικών ομάδων, συνεργάζεται με τη Μάθησης και Ανάπτυξης για να εξασφαλίσει κατάρτιση ευρέος φάσματος για τους μεταφραστές και τους βοηθούς της, προκειμένου αυτοί να αξιοποιούν στο έπακρο τα προσόντα τους και να αντλούν τη μεγαλύτερη δυνατή ικανοποίηση από την εργασία τους. Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει γλωσσική κατάρτιση, τεχνικά εργαστήρια, εξειδικευμένη κατάρτιση, και παρουσιάσεις και διαλέξεις επί πολιτικών και θεμάτων ΕΕ, που συχνά γίνονται από υπαλλήλους. Σαφής διατύπωση Η ποιότητα του πρωτότυπου έχει κρίσιμη σημασία για την ποιότητα της μετάφρασης. Λόγω του πολυπολιτισμικού πλαισίου της ΕΕ, ο συντάκτης συχνά καλείται να συντάξει κείμενο σε γλώσσα που δεν είναι η μητρική του. Για τον λόγο αυτόν, η Γλωσσική Υπηρεσία προσφέρει προαιρετική υπηρεσία επιμέλειας των κειμένων τα οποία έχουν συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Η μεγάλη ζήτηση είναι ασφαλώς για αγγλικά και γαλλικά, που είναι οι συνηθέστερες γλώσσες σύνταξης.

22 20 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΓΑΝΩΝ Πρόσληψη Η πρόσληψη των υπαλλήλων της Γλωσσικής Υπηρεσίας, όπως και άλλων οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ, γίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO) η οποία διοργανώνει τακτικά ανοικτούς διαγωνισμούς για την πρόσληψη μεταφραστών και βοηθών (http://europa.eu/epso). Ανάπτυξη εργαλείων Πολλά από τα εργαλεία CAT και ορολογίας που χρησιμοποιούνται καθημερινά στη Γλωσσική Υπηρεσία είναι επίσης καρπός διοργανικής συνεργασίας. Από το 1995 η συνεργασία για την ανάπτυξη εργαλείων γίνεται υπό την καθοδήγηση της Διοργανικής Επιτροπής Μετάφρασης και Διερμηνείας (ICTI), η οποία συγκροτήθηκε για την εκμετάλλευση συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Εκτός από τη διοργανική βάση δεδομένων ορολογίας IATE, τα βασικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί περιλαμβάνουν: Λογισμικό Μεταφραστικής Μνήμης λογισμικό CAT με βάση μεταφραστικές μνήμες που δημιουργήθηκαν από προηγούμενες συναφείς μεταφράσεις που εντοπίστηκαν από τον Συντονισμό, χρησιμοποιείται λογισμικό διαθέσιμο στο εμπόριο ως διεπαφή «εμπρόσθιας όψης» ή διεπαφή χρήστη, και προσαρμόζεται για τη χρήση της Γλωσσικής Υπηρεσίας.

23 21 Euramis (Ευρωπαϊκό Προηγμένο Πολυγλωσσικό Σύστημα Πληροφόρησης) η διοργανική μεταφραστική μνήμη της ΕΕ, η οποία περιέχει όλα τα έγγραφα όλων των οργάνων τα οποία έχουν μεταφραστεί με λογισμικό μεταφραστικής μνήμης. Δεδομένου ότι το εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό CAT δεν έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση μεταφραστικών αναγκών μεγάλης κλίμακας όπως αυτές των οργάνων της ΕΕ, αναπτύχθηκε το Euramis ως «οπίσθια όψη» της διεπαφής CAT. Κατά τις ευρωπαϊκές συνόδους κορυφής ορίζονται πρωινές και βραδινές ομάδες μεταφραστών της Γλωσσικής Υπηρεσίας για τη μετάφραση των αποτελεσμάτων των συνόδων.

24 22 Κοινοποίηση και Ανταλλαγή Γνώσεων ELISE (Αποθήκευση και Ανταλλαγή Γλωσσικών Πληροφοριών των Ευρωπαϊκών Οργάνων) διοργανική βάση δεδομένων η οποία επιτρέπει σε όσους ασχολούνται με τη μετάφραση συγκεκριμένου κειμένου που πηγαινοέρχεται μεταξύ των οργάνων (σύμφωνα με την οικεία νομοθετική διαδικασία) να ανταλλάσσουν γλωσσικές πληροφορίες επί του κειμένου (λόγου χάρη θέματα ορολογίας, επεξηγήσεις, και γνώμες ειδικών που έχουν ερωτηθεί σχετικά). Ορολογία και Τεκμηρίωση QUEST διοργανικό εργαλείο μετα-έρευνας που επιτρέπει στους μεταφραστές να συμβουλεύονται πολλαπλές πηγές με ένα απλό κλικ. EUR-LEX η επιγραμμική βάση δεδομένων όλης της νομοθεσίας και νομολογίας της ΕΕ (η οποία είναι επίσης διαθέσιμη στο κοινό στην ιστοσελίδα Ο Herman Van Rompuy, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο περίπτερο της Γλωσσικής Υπηρεσίας με την ευκαιρία της ημέρας της υποδοχής του κοινού.

25 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 23 Σκοπός του παρόντος δελτίου είναι να σας δώσει μια γενική περιγραφή των εργασιών της Γλωσσικής Υπηρεσίας της ΓΓΣ και του ρόλου της στην παροχή στήριξης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Με τις εργασίες αυτές, η Γλωσσική Υπηρεσία βοηθά στην επιτυχημένη λειτουργία ενός πολυγλωσσικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της νομοθετικής διαδικασίας στην ΕΕ. Με 27 κράτη μέλη και 23 επίσημες γλώσσες (επί του παρόντος), η παραγωγή μεταφράσεων υψηλής ποιότητας με αυστηρές προθεσμίες είναι σημαντική πρόκληση. Η Γλωσσική Υπηρεσία έχει ανταποκριθεί και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται σε αυτή την πρόκληση, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του προσωπικού και την παροχή κατάρτισης, αλλά και με μια ορθολογική και αποτελεσματική προσέγγιση, καθώς και με ενεργή συνεργασία τόσο εντός όσο και πέραν της Γλωσσικής Υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Γλωσσική Υπηρεσία παρέχει στους ευρωπαίους πολίτες πρόσβαση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, στις πολιτικές και τη νομοθεσία που βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΛΊΓΑ ΛΌΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ EE Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει την πορεία

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.5.2009 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/175/09 (2009/C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 16.3.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 64 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/177/10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Μαρτίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 2 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη επισκόπηση των. κοινοβουλευτικών επιτροπών

Σύντομη επισκόπηση των. κοινοβουλευτικών επιτροπών Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Σύντομη επισκόπηση των κοινοβουλευτικών επιτροπών Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΕ el Πολλές άλλες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση διατίθενται στο διαδίκτυο μέσω του εξυπηρετητή Europa (http://europa.eu). Δελτίο καταλογογράφησης υπάρχει στο τέλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας

Πρωτόκολλο για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβώνας 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 09 Protokoll in griechischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (OR.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2016 COM(2016) 86 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0901 C 13 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 56ο έτος 16 Ιανουαρίου 2013 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα III Προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE

Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Διερμηνεία και μετάφραση για την ΕΥΡΩΠΗ EUROPEAN UNION UNION EUROPEENNE Τι είναι η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας; Η Διοργανική Επιτροπή Μετάφρασης και Διερμηνείας είναι το φόρουμ συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02. ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προεδρείου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Bρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2002 (18.03) (OR. en) CONV 9/02 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Σηµείωµα για τις µεθόδους εργασίας Το επισυναπτόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

6956/16 GA/ech DGC 2A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6956/16. Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE)

6956/16 GA/ech DGC 2A. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6956/16. Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Απριλίου 2016 (OR. en) 6956/16 Διοργανικός φάκελος: 2016/0051 (NLE) AELE 10 EEE 7 N 12 ISL 7 FL 9 MI 136 PECHE 70 UD 53 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1073/99 (ΜΕΡΟΣ 4) Ο θεσμικός συντονισμός στην καταπολέμηση της απάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 875 final 2013/0425 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της ρύθμισης με τη Δημοκρατία της Ισλανδίας σχετικά με τις λεπτομέρειες συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 12940/15,

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις

Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 500 εκατομμύρια κάτοικοι 28 χώρες Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες Ιδρυτές Νέες ιδέες για διαρκή ειρήνη και ευημερία Konrad Adenauer- Γερμανός Alcide

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2013 COM(2013) 878 final 2013/0428 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ρύθμισης με το Βασίλειο της Νορβηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_OJ(2011)1208_1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ακρόαση Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 11.9.2013 EP-PE_TC1-COD(2011)0416 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Σεπτεµβρίου 2013 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΙΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΑΚΕ-ΕΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2003 και αναθεωρήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2004, 23 Νοεμβρίου 2006, 28 Ιουνίου 2007, 28 Νοεμβρίου 2008, 18 Μαΐου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/2014 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/ CT/CA-026/EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Γενική εισαγωγή B. Τιμές Γ. Έσοδα Δ. Δαπάνες II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2047(BUD) 31.8.2016 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προϋπολογισμός 2017 (2016/2047(BUD)) Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ. Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) Ημερίδα Εργασίας «Ίδρυση Δικτύου ορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 1.1. Ιστορική εξέλιξη Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο άρχισε να λειτουργεί ανεπίσημα το 1974 ως φόρουμ συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ. Γρήγορα εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι

Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι 443 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 35 griechische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 3 της συµφωνίας ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού

Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αριθ. : 2009-D-185-el-6 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής Προϋπολογισμού Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ. Άρθρο 310 9.5.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/181 ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 310 (πρώην άρθρο 268 της ΣΕΚ) 1. Όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης, πρέπει να προβλέπονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα σας αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 13.3.2014 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 74 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/276/14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI

Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI EL Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά IMI Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μέσω της διοικητικής συνεργασίας Αποκομίζοντας τα οφέλη της ενιαίας αγοράς Τι είναι το IMI; Μια πορτογαλίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2016 COM(2016) 658 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ, ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ελληνική γλώσσα και μετάφραση. Αθήνα, 13 Νοεμβρίου Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργώντας υποδομή για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση 10 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2015 Παναγιώτης Αλεβαντής Γραφείο Αθηνών, ΓΔΜ Εις μνήμη ΜΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Enter the name of the interviewer. ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 313 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ »

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ » Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών

ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών ιαδικασία διορισµού των µελών της Επιτροπής των Περιφερειών Οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στα κράτη µέλη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μεταξύ των στόχων που τίθενται στο προοίµιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό)

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) 700 ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ανφορικά με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως Eurocontrol και της Πολυμερούς Συμφωνίας της Σχετικής με τα Τέλη Διαδρομής (Κυρωτικό) (Τροποποιητικό) Νόμο του 2000, (Ν. 22(ΠΙ)/2000) που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/ /10 (2010/C 110 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/ /10 (2010/C 110 A/02) 29.4.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 110 A/11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/180-181-182/10 (2010/C 110 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.9.2012 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/121/12 (2012/C

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΗΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΗΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της ΠΗΓΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ!

2015 Όλη η Ευρώπη ένας πύργος της Βαβέλ! Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα език jazykidioma language språk valoda limbă Sprache lingua kalba língua jazyk kieli taal langue sprog Sprache γλώσσα Τ4Ε 2015 Όλη η Ευρώπη ένας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα