ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

2 Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει ιστορικά αλλά και σύγχρονα κτίρια και μνημεία. Κύρια υπεύθυνη για αυτές τις καταστροφές είναι η όξινη βροχή, η οποία οφείλεται στην όξυνση του νερού της βροχής λόγω διάλυσης στις σταγόνες ενώσεων του θείου και το αζώτου. Και η φυσική βροχή είναι ελαφρά όξινη λόγω του διοξειδίου του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα αλλά η παρουσία των προαναφερθέντων ρύπων επιδεινώνει την κατάσταση. Φυτά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να ξεράνει τα φυτά ή να περιορίσει την ανάπτυξή τους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται και πάλι από την όξινη βροχή αλλά σ αυτή την περίπτωση σημαντική είναι και η συνεισφορά από τους ρύπους που υπάρχουν στον αέρα. Παραδείγματος χάριν, όταν τα επίπεδα του διοξειδίου του θείου ή του όζοντος είναι υψηλά, έχει παρατηρηθεί υπανάπτυξη ή και νέκρωση ορισμένων φυτών. Ορατότητα. Όπως είναι γνωστό η αιθαλομίχλη μειώνει την ορατότητα. Ανθρώπινη υγεία. Οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εμφανίζονται στην υγεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες

3 Τομείς Βελτίωσης Παραγωγή ενέργειας: Όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας ο στόχος είναι να μειωθούν τα ποσοστά των ρυπογόνων σταθμών όπως του λιγνίτη και του πετρελαίου στην παραγωγή ενέργειας και να αντικατασταθούν από σταθμούς οι οποίοι θα λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος, ο άνεμος και η γεωθερμία. Διανομή ενέργειας: Ο τομέας της διανομής είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι διότι και εκεί παρατηρούνται σε ορισμένες περιπτώσεις μεγάλες απώλειες ενέργειας τις οποίες καλούνται να καλύψουν οι σταθμοί παραγωγής. Η πρόκληση για διασύνδεση και προσαρμογή της ενεργειακής υποδομής στις καινούριες ανάγκες είναι ιδιαίτερα σημαντική και άμεση. Εξοικονόμιση ενέργειας Οικολογική σχεδίαση: Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί την χρήση περισσοτέρων ηλεκτρικών συσκευών οι οποίες καταναλώνουν ενέργεια όχι μόνο κατά την λειτουργία τους αλλά και καθόλη τη διάρκεια ζωής τους. Ο κύκλος ζωής μίας συσκευής περιλαμβάνει την σχεδίαση, την κατασκευή, την λειτουργία και τέλος την ανακύκλωση της. Έτσι λοιπόν παρόλο που δεν είναι άμεσα αντιληπτό στον τελικό χρήστη η συσκευή καταναλώνει ενέργεια πολύ πριν την πρώτη της φόρτιση και πολύ μετά την τελευταία της.

4 Ο ρόλος Της Ανακύκλωσης Των Ηλεκτρικών Και Ηλεκτρονικών Συσκευών Για Την Προστασία Του περιβάλλοντος Ο ευρύς στόχος του κανονισμού είναι να κατευθύνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΗΗΕ (ηλεκτρικός,ηλεκτρονικός εξοπλισμός) όταν φτάνουν στο τέλος της ζωής τους και να ενθαρρύνει τη ξεχωριστή συγκομιδή τους, την επεξεργασία τους σε επίπεδο υλικών, την επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση, την ανακύκλωση και τέλος την ασφαλή διάθεση τους. Επίσης προσπαθεί να βελτιώσει την περιβαλλοντική απόδοση όλων των ομάδων που εμπλέκονται στο κύκλο ζωής των ΗΗΕ. Θέτει απαιτήσεις για τη σήμανση τους και τη διάταξη των πληροφοριών για την ξεχωριστή συλλογή των Α.ΗΗΕ (απορρίμματα ηλεκτρικού,ηλεκτρονικού εξοπλισμού) την επαναχρησιμοποίηση τους ως ολοκληρωμένες εφαρμογές, θέτει στάνταρ για την διαχείριση τους σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και την ανακύκλωση τους σε ικανοποιητικά επίπεδα

5 Ποιοί επηρεάζονται από την οδηγία Οι παραγωγοί οι οποίοι εμπορεύονται ΗΗΕ στην ευρωπαϊκή αγορά 1.Πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα τους έχουν την απαραίτητη σήμανση η οποία βοηθά την ξεχωριστή συλλογή τους. 2.Πρέπει να έχουν ειδικά κέντρα τα οποία να είναι ικανά να διαχειριστούν τα νέα προϊόντα τους Όλοι οι διανομείς ΗΗΕ για οικιακή χρήση 1.Η βασική υποχρέωση είναι να παρέχουν υπηρεσία δωρεάν υποδοχής οικιακών Α.ΗΗΕ. 2.Μια ακόμα υποχρέωση είναι να παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με την δωρεάν υπηρεσία υποδοχής Α.ΗΗΕ και να τους εξηγούν τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την επεξεργασία τους. Επίσης είναι αναγκασμένοι να κρατούν αρχείο των Α.ΗΗΕ που τους έχουν παραδοθεί. Οι καταναλωτές δεν έχουν καμία νομική υποχρέωση βάση της οδηγίας. Παρόλα αυτά ενθαρρύνονται να παίξουν το ρόλο τους στην συλλογή των Α.ΗΗΕ και να τα τοποθετούν σε συγκεκριμένους κάδους

6 Καθορισμός των προϊόντων πού καλύπτονται από την οδηγία Χρειάζεται ηλεκτρικό ή ηλεκτρομαγνητικό πεδίο για τη λειτουργία? ΟΧΙ Δεν καλύπτεται ΝΑΙ Λιγότερο από 1000V AC ή 1500V DC? ΟΧΙ Δεν καλύπτεται ΝΑΙ Υπάγεται σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες? 1) Μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές 2)Μικρές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές 3)IT Και εξοπλισμός τηλεπικοινωνίας 4)Εξοπλισμός καταναλωτών 5)εξοπλισμός φωτισμού 6)Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 7)Παιχνίδια και εξοπλισμός δραστηριοτήτων 8)Ιατρικός εξοπλισμός 9)Όργανα μέτρησης και ελέγχου 10)Αυτόματοι πωλητές ΟΧΙ Δεν καλύπτεται ΝΑΙ Καλύπτεται από κάποια συγκεκριμένη εξαίρεση? 1)Προορίζεται για χρήση που αφορά την εθνική ασφάλεια ή στρατιωτικούς σκοπούς 2)Οικιακά φωτιστικά 3)Μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία 4)Ιατρικά προιόντα που έχουν μολυνθεί ΝΑΙ Δεν καλύπτεται ΟΧΙ Η κύρια πηγή ενέργειας είναι ο ηλεκτρισμός? ΟΧΙ Δεν καλύπτεται ΝΑΙ Ο ηλεκτρισμός χρειάζεται για τη βασική λειτουργία? ΟΧΙ Δεν καλύπτεται ΝΑΙ Μέρη του εξοπλισμού δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία προιόντων? ΟΧΙ Δεν καλύπτεται NAI Καλύπτεται από την οδηγία

7 Περιγραφή επεξεργασίας Α.Η.Η.Ε.

8 Κανονισμός REACH Οι διαδικασίες πού οφείλουν να τηρούν οι παραγωγοί και εισαγωγείς χημικών ουσιών σύμφωνα με το νέο σύστημα έχουν ως ακολούθως. Αδειοδότηση για ορισμένη χρήση και περιορισμένη χρονική διάρκεια Καταχώρηση των ουσιών που παράγονται ή εισάγονται σε ποσότητες άνω των 10 τόνων/έτος Καταχώριση για χημικές ουσίες των οποίων ο προμηθευτής δεν έχει προσδιορίσει τις χρήσεις Καταχώρηση ουσιών που παράγονται εισάγονται τα τελευταία 15 χρόνια στην κοινοτική αγορά και περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς καταλόγους Καταχώρηση των ουσιών που παράγονται ή εισάγονται

9 Κανονισμός RoHS Η νομοθεσία επηρεάζει τους κατασκευαστές ή προμηθευτές προϊόντων ή εξαρτημάτων Η.Η.Ε που περιέχουν τις ακόλουθες επικίνδυνες ουσίες: Μόλυβδο Υδράργυρο Κάδμιο Εξασθενές Χρώμιο Βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας (Πολυβρωμιούχα διφαινύλια (PBBs) και ορισμένοι πολυβρωμιούχοι διφαινυλικοί αιθέρες (PBDEs)) Οι κατηγορίες Η.Η.Ε που καλύπτονται από τη νομοθεσία: Μεγάλες και μικρές οικιακές συσκευές Εξοπλισμό IT & τηλεπικοινωνιών Καταναλωτικό εξοπλισμό (TV, βίντεο, hi-fi, κ.τ.λ.) Παιγνίδια Φωτισμό Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εργαλεία (με εξαίρεση μεγάλα σταθερά βιομηχανικά εργαλεία) Εξοπλισμό ψυχαγωγίας και σπορ

10 RoHS - 2

11 Ενεργειακή κατάταξη προϊόντων Σκοπός της σήμανσης Η σήμανση αυτή κατατάσσει τα προϊόντα από το Α+++ έως το G, όπου το Α+++ είναι η πλέον αποδοτική ενεργειακή κλάση και το G η λιγότερο αποδοτική. Η ετικέτα είναι ενιαία για όλα τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης κατηγορίας. Αυτό επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα τα χαρακτηριστικά των συσκευών μιας δεδομένης κατηγορίας. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι π.χ. η κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση νερού, η χωρητικότητα. Για τους προμηθευτές αλλά και για τους εμπόρους η σήμανση για την ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ προκειμένου να προωθήσουν στους τελικούς χρήστες τις ενεργειακά αποδοτικές συσκευές

12 Ενεργειακή ετικέτα κλιματιστικού

13 Αύξηση της Ενεργειακής Απόδοσης Μέσω της Πληροφόρισης Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο από την ίδια τη συσκευή 12% Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο σε επίπεδο εγκατάστασης 9,2% Ημερήσια ή εβδομαδιαία ενημέρωση για κάθε νοικοκυριό 8,4% Ενημέρωση μέσω Internet βάση των ενεργειακών συνηθειών 6,8% Ειδική τιμολόγιση ρεύματος και απλές συμβουλές 3,8% Ετήσια οικονομία %

14 Παράδειγμα αύξησης ενεργειακής απόδοσης στα συστήματα πεπιεμένου αέρα Βελτίωση της ισχύος κίνησης: χρήση των δίσκων υψηλής αποτελεσματικότητας και της ολοκλήρωσης της μεταβλητής ρύθμισης στροφών Βέλτιστη επιλογή του τύπου συμπιεστή, ως συνάρτηση των ειδικών αναγκών των τελικών χρηστών Βελτίωση στην τεχνολογία συμπιεστή, ιδιαίτερα στο τμήμα των πολυβάθμιων συμπιεστών Εφαρμογή εξελιγμένων συστημάτων ελέγχου, για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα Βελτίωση της προετοιμασίας πεπιεσμένου αέρα: μείωση της πίεσης και της ενέργειας που χάνεται σε διαδικασίες ψύξης, ξήρανσης και φιλτραρίσματος Συνολικά στο σχεδιασμό του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων με πολλαπλά επίπεδα πίεσης Μείωση των απωλειών πίεσης λόγω της τριβής του αγωγού, Εξάλειψη διαρροής αέρα Μείωση της πίεσης λειτουργίας, Βελτιστοποίηση των συσκευών που καταναλώνουν πεπιεσμένο αέρα Βελτιστοποίηση των συστημάτων ελέγχου στο σημείο χρήσης Μέτρηση και καταγραφή της απόδοσης του συστήματος

15 Υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα Προκειμένου να υπολογιστούν οι εκπομπές του CO2 που αποδίδονται στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, είναι απαραίτητο να καθοριστεί ο παράγοντας εκπομπής EFE = [(TCE - LPE - GEP) * NEEFE + CO 2 LPE + CO 2 GEP] / ( TCE ) EFE =Τοπικός παράγοντας εκπομπής για την ηλεκτρική ενέργεια [t/mwhe] TCE = Συνολική τοπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας [MWhe] LPE = Τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [MWhe] GEP = Πράσινη ηλεκτρική ενέργεια [MWhe] NEEFE = Εθνικός ή ευρωπαικός παράγοντας εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t/mwhe] CO 2 LPE = Εκπομπές CO 2 λόγω της τοπικής παραγωγής ενέργειας [t] CO 2 GEP =Εκπομπές CO 2 λόγω της παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας [t] Στην περίπτωση που η τοπική αρχή είναι εξαγωγός ηλεκτρικής ενέργειας ο τύπος υπολογισμού είναι EFE = ( CO 2 LPE + CO 2 GEP ) / ( LPE + GEP)

16 Οικολογικός σχεδιασμός Η οδηγία για την οικολογική σχεδίαση έχει επεκταθεί από το 2009 σε όλα τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια περιλαμβάνοντας: Προϊόντα που χρησιμοποιούν ενέργεια : είναι τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν παράγουν μεταφέρουν και μετρούν ενέργεια (τηλεοράσεις, boilers, υπολογιστές, πλυντήρια πιάτων, λαμπτήρες, και βιομηχανικά προϊόντα όπως μετασχηματιστές και βιομηχανικούς ανεμιστήρες). Άλλα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια : προϊόντα τα οποία δεν καταναλώνουν ενέργεια αλλά έχουν επίπτωση στην κατανάλωση ενέργειας (άμεση ή μη) και με αυτό τον τρόπο συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας όπως παράθυρα, μονωτικά υλικά.

17 Οικολογικός σχεδιασμός - Εφαρμογή Ο κανονισμός του οικολογικού σχεδιασμού των ενεργειακών προιόντων εφαρμόζεται σε δύο στάδια ανάλογα με το έτος κατασκευής των προιόντων. Παρακάτω εξετάζονται και τα δύο στάδια. Στάδιο 1 ο Εφαρμόζεται σε προϊόντα τα οποία είναι στη αγορά από 7/1/ Τα προϊόντα πρέπει να έχουν επιλογή αναμονής και επιλογή σβησίματος 2.Τα προϊόντα πρέπει να έχουν συγκεκριμένες τιμές κατανάλωσης ενέργειας στις καταστάσεις αναμονής και σβησίματος Στάδιο 2 ο Ισχύει για προϊόντα τα οποία βρίσκονται στην αγορά από τις 7/1/ Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός λειτουργίας δεν υπερβαίνει το 0,50 W. 2.Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία παρέχει μόνον λειτουργία επανενεργοποίησης ή παρέχει μόνον λειτουργία επανενεργοποίησης και μια απλή ένδειξη ενεργοποιημένης λειτουργίας επανενεργοποίησης δεν υπερβαίνει το 0,50W. 3.Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εξοπλισμού σε οποιαδήποτε κατάσταση η οποία παρέχει μόνον απεικόνιση πληροφοριών ή κατάστασης ή παρέχει μόνον συνδυασμό λειτουργίας επανενεργοποίησης και απεικόνισης πληροφοριών ή κατάστασης δεν υπερβαίνει το 1,00 W

18 Οικολογικός Σχεδιασμός - Κανονισμοί

19 Παράδειγμα οικολογικού σχεδιασμού

20 Ευρωπαϊκή πολιτική Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% κάτω από τα επίπεδα του % της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα μέσω τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία -

Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - Βασικές πληροφορίες για την περιβαλλοντική νομοθεσία - Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία και εργαλεία - ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ European Commission DG Environment and Industry Ευρωπαϊκή νομοθεσία για ΜΜΕ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 197/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.7.2012 ΟΔΗΓΙΑ 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος

BUY SMART+ Προμήθειες και προστασία του κλίματος BUY SMART+ Πράσινες προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και προστασία του κλίματος Οδηγός πράσινων προμηθειών Ηλεκτρονικού Γραφειακού Εξοπλισμού με ενεργειακά και περιβαλλοντικά κριτήρια Ο οδηγός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Στρατηγικές Οικολογικού Σχεδιασμού Τι, γιατί, και πώς?

Εισαγωγή στις Στρατηγικές Οικολογικού Σχεδιασμού Τι, γιατί, και πώς? Introduction on & Strategies Awareness Εκστρατεία ενημέρωσης Raising μικρομεσαίων Campaign επιχειρήσεων for του τομέα Electrical ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών & Electronics για τον οικολογικό SMEs σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

Μια Εισαγωγή στις Στρατηγικές του Οικολογικού Σχεδιασμού Γιατί, τι και πώς;

Μια Εισαγωγή στις Στρατηγικές του Οικολογικού Σχεδιασμού Γιατί, τι και πώς; Μια Εισαγωγή στις Στρατηγικές του Οικολογικού Σχεδιασμού Γιατί, τι και πώς; Karsten Schischke, Marcel Hagelüken, Gregor Steffenhagen Fraunhofer IZM, Berlin, Germany Phone: +49 30 464 03 130; E-Mail: ecodesignarc@izm.fraunhofer.de

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Ηλεκτρολογίας. Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Μέθοδος ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ Α.Μ. 31114

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου. ιπλωµατική εργασία: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών και Αυτοµάτου Ελέγχου ιπλωµατική εργασία: Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού Η πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αθήνα, 2014 Η.Π. /Ε.103 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ ΕΕ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα

Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Προσχέδιο Σχέδιου Δράσης για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2007 Πρόλογος Το προσχέδιο του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝOΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Επιβλέπων : ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Β.ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ανακύκλωση ΑΗΗΕ Περιβαλλοντική επιβάρυνση του συστήματος ανακύκλωσης. WEEE Recycling environmental impact of recycling system SIM

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη

Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη. Μία περίληψη Πράσινες αγορές! Οι ηµόσιες Πράσινες Συµβάσεις στην Ευρώπη Μία περίληψη Εισαγωγή Το παρόν έγγραφο παρέχει μία γενική εικόνα πράσινων δημόσιων συμβάσεων (ΠΔΣ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Θεσπίζει την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση

Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση Κατασκευή / Ανακαίνιση κτηρίων: Βασικά κριτήρια Procura + Αναλυτική έκδοση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ PROCURA + ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 7 3 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ι ΕΕΣ... 24 4 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012

AEOLIKI Ltd ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 AEOLIKI Ltd ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤA ETH 2011-2012 Ημερομηνία σύνταξης: Νοέμβριος 2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1221/2009 EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014

Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014 Λευκωσία, 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους Προσχέδιο των Περί Αποβλήτων (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) Κανονισμών του 2014 Κυρία/ε, Σας αποστέλλεται για απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕ1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΕ1: Αγερίδης

Διαβάστε περισσότερα

μελέτη εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιστικό τομέα σχεδίαση προδιαγραφών φ/β συστήματος μικρής κλίμακας

μελέτη εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιστικό τομέα σχεδίαση προδιαγραφών φ/β συστήματος μικρής κλίμακας μελέτη εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον οικιστικό τομέα σχεδίαση προδιαγραφών φ/β συστήματος μικρής κλίμακας κενή σελίδα 2 3 ευχαριστίες Ευχαριστώ θερμά τον κ. Φωτιάδη Σέργιο για την υπομονή

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ]

[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ] [3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ] [ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ] [ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ] ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος....4 1.1 Εισαγωγή...5 1.2 Ορισµός...5 1.3 Παραγωγή ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Buy Smart+ «Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη» Σύντομη παρουσίαση πράσινων προϊόντων

Buy Smart+ «Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη» Σύντομη παρουσίαση πράσινων προϊόντων Buy Smart+ «Πράσινες συμβάσεις στην Ευρώπη» Σύντομη παρουσίαση πράσινων προϊόντων Ορέστης Κυριάκου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Ημερίδα έργου Buy Smart+ στην Κύπρο Ημερομηνία: 8 Μαρτίου 2013 Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Karl-Heinz Florenz (PE469.

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Karl-Heinz Florenz (PE469. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 13.9.2011 2008/0241(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 82-169 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση Karl-Heinz Florenz

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 9: Αποβλητα ηλεκτρικου και ηλεκτρονικου εξοπλισμου και αλλα ειδικα ρευματα αποβλητων

Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 9: Αποβλητα ηλεκτρικου και ηλεκτρονικου εξοπλισμου και αλλα ειδικα ρευματα αποβλητων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 9: Αποβλητα ηλεκτρικου και ηλεκτρονικου εξοπλισμου και αλλα ειδικα ρευματα αποβλητων Κατερίνα Παπαοικονόμου Τμήμα Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 37/24 Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα