Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής"

Transcript

1 Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Ταχ. Δ/νση : Β. Όλγας 198 Ταχ. Κώδ. : Πληροφορίες : Δ. Πενοπούλου Τηλ. : Fax. : Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): (452) Αρ. Απόφασης Μ.Ε.: 161 / Απόσπασμα Πρακτικού αρ. 18/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εισερχομένου): Γ.ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 2006/ Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου ή δραστηριότητας: - ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Στρωμνίτσης 53, 54248, Θεσ/νίκη 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ 9ο Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα παραγωγής Εναλλακτικών Καυσίμων από μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρίας <<NORDECO Α.Ε.>> στα υπ' αριθ. 10 & 11 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, ΠΕ Θεσσαλονίκης Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 9 ο θέμα ημερήσιας Διάταξης «Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα παραγωγής Εναλλακτικών Καυσίμων από μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρίας <<NORDECO Α.Ε.>> στα υπ' αριθ. 10 & 11 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, ΠΕ Θεσσαλονίκης» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής το με αρ. πρωτ.: Γ. ΑΝ. Μ.Ε.Θ. 2006/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ.. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στον κ. Γιουτίκα Κωνσταντίνο, Εντεταλμένο Σύμβουλο στον Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, προκειμένου να εισηγηθεί το 9ο θέμα. Ο κ. Γιουτίκας έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ (10788)/ έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης Δ9 της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων. Ακολούθησε ερώτηση από την κα. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη, τον κ. Θεοδωρόπουλου Γεώργιο και του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρο, τακτικά μέλη και από τον κ. Γάκη Βασίλειο, Αντιπρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής, στην οποία απάντησε ο κ. Γιουτίκας. 1

2 Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στην κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα η οποία προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα.. Κατόπιν ζήτησαν το λόγο προκειμένου να τοποθετηθούν ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, ο οποίος έθεσε θέμα ότι δεν γίνεται ουσιαστικό έλεγχος, δήλωσε ότι θα ψηφίσει κατά & ο κ. Γάκης Βασίλειος δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό και ο κ. Τρεμόπουλος Μιχάλης που δήλωσε αποχή. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ή ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Μ.Ε.Θ.) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/νση Ανάπτυξης Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων 3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΥΠΟΨΗ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΦΟΡΕΑΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΣΤΑΛΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα παραγωγής Εναλλακτικών Καυσίμων από μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρίας <<NORDECO Α.Ε.>> στα υπ' αριθ. 10 & 11 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, ΠΕ Θεσσαλονίκης 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο - δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η Μητροπολιτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ.: (10788)/ εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης/Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης του σημείου 2 του παρόντος, το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (563)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», γνωμοδοτεί επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως εξής: Γνωμοδοτεί κατά πλειοψ ηφία (μειοψηφούντων του κ. Ιγνατιάδη Θεόδωρου και του κ. Θεοδωρόπουλου Γεωργίου που ψήφισαν κατά, ο κ. Γάκης Βασίλειος που ψήφισε λευκό και ο κ. Τρεμόπουλος Μιχάλης που δήλωσε αποχή ) Θετικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας «Κ.Δ.Α.Υ. & Μονάδα παραγωγής Εναλλακτικών Καυσίμων από μη επικίνδυνα απόβλητα» της εταιρίας <<NORDECO Α.Ε.>> στα υπ' αριθ. 10 & 11 αγροτεμάχια του αγροκτήματος 2

3 Νεοχωρούδας, Δήμου Ωραιοκάστρου, ΠΕ Θεσσαλονίκης με τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω. 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω (σημείο 2 του παρόντος ) και κατόπιν σχετικού αιτήματος της περιβαλλοντικής αρχής για το έργο δραστηριότητα του σημείου 1 του παρόντος, η γνωμοδότησή μας επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ως εξής : Η παρούσα μελέτη αφορά την γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την "ίδρυση Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) & Μονάδος Παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων από Στερεά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα στα τεμάχια #10 και #11 του αγρτ 22 (Ντουσιούκ) που προέκυψε από τον Αναδασμό του 1960 της κτηματικής περιοχής "Μπεϊλίκ" της Νεοχωρούδας, του δ/δ Νεοχωρούδας, του Δ. Ωραιοκάστρου, Ν. Θεσσαλονίκης " από τη νεοϊδρυθείσα επιχείρηση NORDECO A.E. Η μονάδα θα φιλοξενεί 2 δραστηριότητες/τμήματα: Α) τμήμα Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, δυναμικότητας tn/y που θα περιλαμβάνει 3 υπο-τμήματα: α.1 άχρηστων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με την Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ (βλ. "μπλε κάδοι"), α.2 άχρηστων συσκευασιών και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών που θα συλλέγει η ίδια από επαγγελματικές εγκαταστάσεις (πχ βιομηχανίες, αποθήκες, καταστήματα), α.3 δημοτικών ογκωδών. Β) τμήμα Παραγωγής Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων, που θα επεξεργάζεται μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα προκειμένου να καταστούν κατάλληλα για ενεργειακή αξιοποίηση στη Τσιμεντοβιομηχανία και σε άλλες αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό μονάδες (π.χ. ασβεστοποιία). Η δυναμικότητα παραγωγής θα ανέρχεται σε tn/y ή 70,0 tn/d. Εγκατεστημένη ισχύς Π/Ε: 1.074,0 kw Εγκατεστημένη ισχύς εξοπλισμού Προστασίας Περιβάλλοντος: 72,2 kw Θα παράγονται Στερεά Δευτερογενή Καύσιμα κατάλληλα, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, που θα συντίθενται από διάφορα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα (μείγμα υλικών). Οι α' ύλες/απόβλητα που θ' αξιοποιούνται χωρίζονται στις εξής βασικές κατηγορίες: i. υπόλειμμα διαλογής ΚΔΑΥ, είτε από αυτό της μονάδος, είτε από άλλα ΚΔΑΥ, ii. άχρηστα προϊόντα από καουτσούκ (ελαστικά, ιμάντες), iii. βιομάζα: φυσική ξυλεία χωρίς επιστρώσεις (βερνίκια, χρώματα), ρητά απαγορευμένης της κάθε μορφής βιομηχανικής ξυλείας (MDF, NOVOPAN, κόντρα πλακέ), φυτικά απόβλητα γεωργίας, δασοκομίας,φυτικά απόβλητα από βιομηχανίες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (πηρήνες, τσάμπουρα κ.ά.). iv. ρούχα, υφάσματα, v.άλλα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, Το αγρτ 10 δεν έχει καμία κτιριακή ή άλλη εγκατάσταση και διαθέτει δενδροφύτευση σε μεγάλο τμήμα της περιμέτρου. Στο αγρτ 11 υφίστανται οι εξής κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευασθεί με την άδεια οικοδομής 2611/1980 ή έχουν τακτοποιηθεί με τη Δήλωση # του Ν. 4178/13: ΚΤΙΡΙΑ m 2 1. Ισόγειο βιομηχανοστάσιο & αποδυτήρια 1.200,00 2. Όροφος γραφείων 42,42 3. Μεταλλικό υπόστεγο 1 (4,90x3,25) 15,93 4. Μεταλλικό υπόστεγο 2 (35,45x8,15) 288,92 5. WC εξωτερικό (2,00x2,80) 5,60 Ω Ως Δευτερογενή Καύσιμα χαρακτηρίζονται τα εναλλακτικά καύσιμα που προκύπτουν από την επεξεργασία αποβλήτων, ώστε να μπορούν -υπό προϋποθέσεις- να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση της περιεχόμενης σε αυτά Θερμογόνου Δύναμης. μης. 3

4 Δευτερογενή Καύσιμα Παρατηρήσεις SRF / RDF Μείγμα μη ανακυκλώσιμων υλικών από τη διαλογή άλλων Σ.Α. 3 Επεξεργασμένο Fluff Μείγμα υλικών από την άλεση οχημάτων Η μονάδα δεν θα παραλαμβάνει σύμμεικτα αστικά απορρίμματα ( ). Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων στην τσιμεντοβιομηχανία είναι μία πρακτική που εφαρμόζεται από μακρόν σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Ειδικότερα στην Ευρώπη, η χρήση των Δευτερογενών καυσίμων στη τσιμεντοβιομηχανία θεωρείται ως Βέλτιστη Διαθέσιμη Τεχνική 4 (ΒΔΤ-BMPs) και ξεπερνά ετησίως τους τν. Η χρήση τους στη τσιμεντοβιομηχανία προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη όπως: 1. μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως τα ορυκτά καύσιμα, 2. μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την εξόρυξη αυτών, 3. μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αφού αντικαθιστούν ορυκτά καύσιμα με υλικά που διαφορετικά θα έπρεπε να απορριφθούν 4. μεγιστοποίηση της ανάκτησης ενέργειας από τα απόβλητα, δεδομένου ότι όλη η παραγόμενη ενέργεια διαχέεται άμεσα στον περιστροφικό κλίβανο για την παραγωγή κλίνκερ, 5. μεγιστοποίηση της ανάκτησης του ανόργανου μέρους των αποβλήτων και εξάλειψη της ανάγκης διάθεσης τέφρας, αφού αυτή ενσωματώνεται στο κλίνκερ σε μη υδατοδιαλυτή μορφή. Η τεχνολογία παραγωγής τσιμέντου διασφαλίζει την αποτροπή έκλυσης επικίνδυνων ρύπων, αφού: α. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την παραγωγή του klinker, οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής και η περίσσεια αέρα στην παραγωγική διαδικασία υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και εξασφαλίζουν την πλήρη καταστροφή οιασδήποτε οργανικής ένωσης. β. Η ύπαρξη κεντρικού και πλήρως αυτοματοποιημένου ελέγχου της διεργασίας με αναλυτές συνεχούς ροής και συνεχείς καταγραφές σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζουν σταθερότητα της λειτουργίας και συνεχή έλεγχο των εκπεμπόμενων ρύπων καθώς και άμεση διακοπή της τροφοδοσίας ή/και λειτουργίας σε περίπτωση δυσλειτουργιών. Ο πλήρης κατάλογος των ρευμάτων ( ΕΚΑ εργασίες R13 ) που θα χρησιμοποιεί η μονάδα προς παραγωγή Στερεών Δευτερογενών Καυσίμων δίνεται με τη μορφή του πίνακα της σελίδος της ΜΠΕ. Τα μέτρα που θα υιοθετήσει για τη διασφάλιση της καταλληλότητας/ποιότητας είναι: 1. Διενέργεια αναλύσεων στο παραγόμενα δευτερογενή καύσιμα βάσει: α. του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15359:2011, β. των επιπλέον απαιτήσεων του κάθε αποδέκτη για τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά. 2. Επανεπεξεργασία ακατάλληλων παρτίδων. Εφόσον και πάλι δεν επιτευχθούν οι προδιαγραφές τότε θ' απορρίπτονται (σ.σ. οι παρτίδες) σε. Μεγέθη & Χαρακτηριστικά ΚΔΑΥ Δευτερογενών Καυσίμων Χωροθέτηση αγρτ 10 αγρτ 11 Α' ύλες (εισερχόμενα απόβλητα) max tn/y ~ tn/y Προϊόντα Διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα Δευτερογενή καύσιμα Παραγωγικότητα ανακυκλώσιμα ~ tn/y max tn/y Απόβλητα (ακατάλληλα για καύσιμα) ~3.150 tn/y ~300 tn/y Απόβλητα (υπόλειμμα κατάλληλο για καύσιμα) ~ tn/y Δ/Ο Τεχνολογίες/τεχνικές Δονητικό κόσκινο, Περιστροφικό κόσκινο, Ως του ΚΔΑΥ + Αυτόματος οπτικός

5 Μαγνήτες, Τεμαχισμός - Άλεση (για ογκώδη) διαχωρισμός + Eddy Current Ισχύς παραγωγικού εξοπλισμού 256,0 kw 818,0 kw Ισχύς αντιρρυπαντικού εξοπλισμού 16,1 kw 56,1 kw Ισχύς βοηθητικού εξοπλισμού 3,0 kw 38,2 kw Απασχολούμενοι ~30 ~15 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός Αναλόγως συμβάσεων: μπλε κάδοι: με ΕΕΑΑ ογκώδη: με ΟΤΑ Δεν ορίζεται ~1.550 τμ Κτίρια κάλυψη ~2.180 τμ Υφιστάμενο, σκυρόδεμα Κτίρια κατασκευή Ύδροδότηση Μεταλλικός σκελετός Μεταφορά με υδροφόρα Ύδροδότηση για πυρόσβεση Σύνδεση με γεώτρηση ECO TRANS ΕΠΕ ~450 m 3 /y Ύδρευση κατανάλωση ~330 m 3 /y ~1.050 MWh/y Ηλεκτρική Ενέργεια (παραγωγής) ~430 MWh/y ~ lit/y Diesel κίνησης (φορτωτές κ.λ.π.) ~ lit/y Για την παραγωγή δευτερογενών στερεών καυσίμων επιτρέπεται η χρήση μόνο μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.για την παραγωγή δευτερογενών στερεών καυσίμων επιτρέπεται η χρήση μόνο μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Η εταιρία υποχρεούται να παράγει στερεά δευτερογενή καύσιμα, που να πληρούν τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές της εκάστοτε τσιμεντοβιομηχανίας ή άλλης κατάλληλα αδειοδοτημένης εγκατάστασης. Το σύνολο των ποιοτικών προδιαγραφών των δευτερογενών καυσίμων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε σχετική σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και του χρήστη/πελάτη. Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε για κάθε Τμήμα. Δηλαδή 1,4 εκ. Α) KΔΑΥ Οι α' γενείς συσκευασίες θα διαχειρίζονται αποκλειστικά στο Κτίριο Διαλογής, που θα φιλοξενεί Π/Ε με σχετικά χαμηλή τεχνολογία. Η ανάκτηση των ανακυκλωσίμων θα γίνεται σε γραμμή διαλογής τυπικής μορφής: τα υλικά θα μεταφέρονται από ταινιομεταφορείς για να διέλθουν σταδιακά από 2 εξέδρες χειροδιαλογής και ένα περιστροφικό κόσκινο (trommel). Τα ανακτημένα υλικά θα συλλέγονται χωριστά σε αποθήκες ή κοντέινερ κάτωθεν των εξέδρων. Περιοδικά θα προωθούνται στο δεματοποιητή για τυποποίηση. Τα δέματα ανακτημένων υλικών θα αποθηκεύονται στον αύλιο χώρο, έως την αποστολή τους στη βιομηχανία για ανακύκλωση. Απόβλητα από το ΚΔΑΥ α' γενών συσκευασιών ΕΚΑ Περιγραφή Πηγή Προώθηση ΧΧ* απόβλητα υδραυλικών ελαίων Δεματοποιητής ΕΛΤΕΠΕ * ανάμεικτες μπαταρίες Διαλογή Συλλέκτη ΗΛΣΣ ΑΗΗΕ Διαλογή ΣΕΔ PVC Διαλογή Βιομηχανία/ΧΥΤ Α διάφορα υλικά/απόβλητα Τρόμμελ Οι ποσότητες των ανακτώμενων υλικών μετά από διαλογή tn/y, υπολογίζονται ως εξής: Σύσταση ανά υλικό των ΒΕΑΣ και λοιπών αξιοποιήσιμων 5

6 ΥΛΙΚΑ % κ.β. tn/y ΕΚΑ Χαρτόνι/χαρτί 23, Σιδηρούχα 2, Μη σιδηρούχα 0, Πλαστικά 5, Ξύλα 13, Υπόλειμμα 55, Σύνολο: 100, Τα ανακτημένα υλικά μετά την τυποποίησή τους αποθηκεύονται εξωτερικά έως την αποστολή τους στη βιομηχανία για ανακύκλωση. Το υπόλειμμα διαλογής (~ tn/y) θα προωθείται στο Τμήμα Παραγωγής Δευτερογενών Καυσίμων. Κυριότερα ανακτήσιμα υλικά από τα ογκώδη ΕΚΑ Παραδείγματα Προώθηση ΧΧ συσκευασίες δεματοποίηση * μπαταρίες οχημάτων διαχειριστή ΗΛΣΣ ΑΗΗΕ συσκευές ΣΕΔ ΧΧ ντεπόζιτα, σώματα θέρμανσης αποθήκευση ποδήλατα, σκεύη, ράφια αποθήκευση , -11 ρούχα, κουρτίνες, κλινοσκεπάσματα τμήμα Δευτερογενών καυσίμων κλαδέματα τμήμα Δευτερογενών καυσίμων Γενικό ισοζύγιο βάρους ΚΔΑΥ Βασικά ρεύματα μπλε κάδοι ΒΕΑΣ & αξιοποιήσιμα Ογκώδη ανακυκλώσιμα = μη ανακυκλώσιμο υπόλειμμα ( ) κατάλληλο για καύσιμα μη ανακυκλώσιμο υπόλειμμα ( κυρίως ) ακατάλληλο για καύσιμα = = Β) Τμήμα παραγωγής στερεών δευτερογενών καυσίμων Η εταιρία επιτρέπεται να παράγει δευτερογενή καύσιμα προερχόμενα από α) μείγμα αποβλήτων ή β) με την χρησιμοποίηση διαφορετικών αποβλήτων. Διαθεσιμότητα υλικών/αποβλήτων για παραγωγή εναλ/κών καυσίμων Απόβλητο tn/y Υπόλειμμα ΚΔΑΥ μονάδος

7 Υπόλειμμα άλλων ΚΔΑΥ ~ Γεωργικά υπολείμματα ~2.000 Καουτσούκ ~5.000 ~ Ενδεικτικά δίνονται δύο διαφορετικές συστάσεις δευτερογενούς καυσίμου: Πίνακας 1 Συνταγή 1 % κβ υλικό ΕΚΑ απαιτ. Μάζα Kg NCV Kcal/kg Υλικό 1: 50% υπόλειμμα ΚΔΑΥ Υλικό 2: 30% άχυρα Υλικό 3: 20% παλέττες % > Πίνακας 2Συνταγή 2 % κβ υλικό ΕΚΑ απαιτ. Μάζα Kg NCV Kcal/kg Υλικό 1: 50% υπόλειμμα ΚΔΑΥ Υλικό 2: 30% υπόλειμμα fluff Υλικό 3: 20% άχυρα % > Αναμένεται η εμφάνιση ~300 tn/y υλικών ακατάλληλων για χρήση ως Δευτερογενών καυσίμων, πχ βιοποικοδομήσιμα, PVC, μέταλλα, γυαλί. Αυτά θα απορρίπτονται στα οπτικό διαχωριστή, στο τρόμμελ και στη χειροδιαλογή εντός του τμήματος παραγωγής Δευτερογενών καυσίμων. Ανεπιθύμητα υλικά & μέτρα απομάκρυνσης Ανεπιθύμητα υλικά Πηγές/Προέλευση Μέτρο αντιμετώπισης Μέσο επίτευξης Αδρανή Συνθήκες διακίνησης & αποθήκευσης αποβλήτων Αποφυγή χρήσης φορτωτή Χρήση αρπάγης Κοσκίνηση Διέλευση από trommel Φιλμ θερμοκηπίου, παλαιές γλάστρες Διαχωρισμός ιδιαίτερα ρυπασμένων υλικών Άλεση Συσκευασίες αδρανών υλικών Στοχευμένη διαλογή πριν την άλεση Ενημέρωση διαλογητών Μέταλλα Καλώδια Μικροαντικείμενα: συνδετήρες, καρφιά, μέρη αναπτήρων, εξαρτήματα ρούχων Τοποθέτηση μαγνητών κυρίως μετά την άλεση Βλ. θέσεις μαγνητών & eddy current σχέδια ΜΠΕ-1, -4 Γυαλί Συλλογή γυάλινων φιαλών από κοινού με τα υπόλοιπα ρεύματα Απομάκρυνση υαλοθραύσματος Διέλευση από trommel PVC Μόνωση καλωδίων Είδη οικιακής χρήσης: λεκάνες, κουβάδες Τσέρκια Προεπιλογή υλικών για ανάμειξη Προδιαλογή πριν την άλεση Χειροδιαλογή Τοποθέτηση οπτικού διαχωριστή (NIR) Ενημέρωση διαλογητών 7

8 Σωλήνες αποχέτευσης Προφίλ κουφωμάτων Ξυλεία Βιομηχανική ή/και βαμμένη Ογκώδη - Διαχωριστικά Φύρες επιπλοποιίας Κουφώματα -Δάπεδα Προδιαλογή πριν την άλεση Απόρριψη σε ή παράδοση σε ειδικές μονάδες αξιοποίησης Οργανικά στο υπόλειμμα ΚΔΑΥ Εσφαλμένη ανταπόκριση πολιτών Απομάκρυνση Διέλευση από trommel Στην μονάδα εκτός από μαγνήτες θα χρησιμοποιείται Οπτικός Διαχωριστής (Near Infra-Red Separator, NIR)Ο NIR θα προγραμματισθεί για απομάκρυνση του PVC. Διαχωριστής Επαγωγικών Ρευμάτων (Eddy-Current Separator)Χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό Μη Σιδηρούχων Μεταλλικών υλικών (Non-Fe), όπως ο Cu και το Al από ανάμεικτα μη μεταλλικά υλικά. Τοποθετείται πάντοτε μετά από το μαγνήτη που έχει απομακρύνει τα Σιδηρούχα (Fe). Όταν το πρόγραμμα παραγωγής θα περιλαμβάνει τη χρήση μειγμάτων υλικών ( ) -πχ από ΚΔΑΥ- τότε αυτά θα τροφοδοτούνται στην υπόγεια ταινία (#3). Τα υλικά θα διέρχονται από εξέδρα διαλογής προκειμένου ν' αφαιρεθούν χειρωνακτικά τ' ακατάλληλα υλικά: γυαλί, μέταλλα, PVC. Στη συνέχεια θα διέρχονται από το περιστροφικό κόσκινο (trommel) για ν' απομακρυνθούν οργανικά υλικά, όπως τρόφιμα. Το ρεύμα αυτό θα συλλέγεται στη βάση του trommel και θα απορρίπτεται σε κοντέινερ εξωτερικά του κτιρίου.η ροή θα συνεχίζει προς άλεση (#10), διερχόμενη και από 2 μαγνήτες (#9, 12) θα καταλήγει σε δονητικό κόσκινο, όπου θ' απομαστεύεται το κλάσμα των μικρών τεμαχίων <5 εκ. Αυτά θεωρούνται Τελικό Προϊόν.Τα μεγαλύτερα τεμάχια θα εισέρχονται στο granulator (#17) για άλεση σε μέγεθος <5 εκ. Μικρο-τεμάχια χαρτιού και ελαφρών πλαστικών που, ήδη, εμφανίζουν μέγεθος <5 εκ θα αναρροφούνται από δίκτυο πνευματικής μεταφοράς για "ελάφρυνση" του κυρίως ρεύματος, ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι βαθμοί απόδοσης στον οπτικό διαχωριστή (NIR) και το Eddy-Current. Το δίκτυο πνευματικής μεταφοράς είναι κλειστού κυκλώματος συνεπώς δεν εκλύεται σκόνη σε κανένα σημείο του. Αποτελείται από τη χοάνη αναρρόφησης (hood), το δίκτυο των αγωγών, θάλαμο συγκράτησης (air separator) υλικών και τον ανεμιστήρα, που δημιουργεί την απαιτούμενη διαφορά πίεσης. Ο θάλαμος συγκράτησης διαθέτει βαλβίδα bleed-off, όπου απομακρύνεται το Η ροή θα συνεχίζει προς άλεση (#10), διερχόμενη και από 2 μαγνήτες (#9, 12) θα καταλήγει σε δονητικό κόσκινο, όπου θ' απομαστεύεται το κλάσμα των μικρών τεμαχίων <5 εκ. Αυτά θεωρούνται Τελικό Προϊόν.Τα μεγαλύτερα τεμάχια θα εισέρχονται στο granulator (#17) για άλεση σε μέγεθος <5 εκ. Μικρο-τεμάχια χαρτιού και ελαφρών πλαστικών που, ήδη, εμφανίζουν μέγεθος <5 εκ θα αναρροφούνται από δίκτυο πνευματικής μεταφοράς για "ελάφρυνση" του κυρίως ρεύματος, ώστε να επιτευχθούν καλύτεροι βαθμοί απόδοσης στον οπτικό διαχωριστή (NIR) και το Eddy-Current. Το δίκτυο πνευματικής μεταφοράς είναι κλειστού κυκλώματος συνεπώς δεν εκλύεται σκόνη σε κανένα σημείο του. Η πιο σύνθετη περίπτωση λειτουργίας είναι η προσθήκη αμιγών αποβλήτων (π.χ. παλέττες, προφυλακτήρες) σε μείγμα υλικών (π.χ. υπόλειμμα ΚΔΑΥ).Η μονάδα θα μπορεί να παράγει και δευτερογενή καύσιμα με συστατικό τα ελαστικά και άλλα απόβλητα από καουτσούκ, όπως οι φθαρμένοι ιμάντες ταινιομεταφορέων. Τα μεν πρώτα θα προέρχονται από βουλκανιζατέρ και διαλυτήρια ΟΤΚΖ που είναι συμβεβλημένα με το ΣΕΔ ECOELASTIKA, οι δε ιμάντες από χρήστες ταινιών μεταφοράς, π.χ. λιγνιτωρυχεία ΔΕΗ, λατομεία.για την αξιοποίηση πλαστικών μερών από αυτοκίνητα ( ) όπως τα ταμπλώ και οι προφυλακτήρες η εταιρία θα συνάψει Σύμβαση με το ΣΕΔ ΕΔΟΕ ΑΕ.Εκτιμάται ότι η μονάδα θ' απορροφά ~5.000 tn/y σε είδη της κατηγορίας αυτής. Διαχειριζόμενα απόβλητα καουτσούκ ΕΚΑ Περιγραφή ΕΚΑ απόβλητα πλαστικά ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους Φυτικά & γεωργικά απόβλητα ΕΚΑ Περιγραφή ΕΚΑ απόβλητα ιστών φυτών ρυζοφλοιοί, άχυρα, βαμβακόσπορος απόβλητα από δασοκομία κατάλοιπα υλοτομίας υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία απόβλητα οπό την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική πυρήνες φρούτων & ελιάς, αποξηραμένοι φλοιοί φρούτων τσάμπουρα, κοτσάνια 8

9 αναγωγή πρώτων υλών υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία ακατάλληλα σταφύλια, βρώμη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κλαδέματα κήπων & πάρκων Εκτιμάται ότι η μονάδα θ' απορροφά ~2.000 tn/y σε είδη της κατηγορίας αυτής. Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται η ξήρανση των παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων Ο προβλεπόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός ανά τμήμα και τα μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος αναφέρονται αναλυτικά στις σελίδες της ΜΠΕ. Απόβλητα ανά τμήμα/δραστηριότητα ΕΚΑ Περιγραφή Διευκρίνηση Κ.Δ.Α.Υ. Δευτερογνή Καύσιμα Ογκώδη Προσωπικό Αποκονίωση Προώθηση ΧΧ* υδραυλικά έλαια συντήρηση δεματοποι-ητή X ΕΛΤΕΠΕ * μπαταρίες Pb συντήρηση Μ.Ε. Χ Χ Συλλέκτης ΗΛΣΣ πλαστικά & καουτσούκ (βλ. PVC) διαχωρισμός PVC Χ βιομηχανία ή ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες) σκόνη σακκόφιλτρου χ ή υπόλειμμα διαλογής ογκωδών κυρίως ξύλα (-.07) ακατάλληλα για παραγωγή εναλ. καυσίμων χ υπόλειμμα διαλογής οργανικά υλικά ακατάλ-ληλα για παραγωγή εναλ. καυσίμων από κοσκίνηση trommel Χ υπόλειμμα διαλογής διάφορα υλικά από κοσκίνηση tommel ΚΔΑΥ Χ * ανάμεικτες φορητές μπαταρίες μπλε κάδοι χ ΣΕΔ ΑΗΗΕ μπλε κάδοι Χ ΣΕΔ ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα γραφεία & χώροι υγιεινής Η διαχείριση των ομβρίων αναφέρεται αναλυτικά στις σελίδες Συνοπτικά ο αύλιος χώρος θα διαθέτει 2 όμοια συστήματα συλλογής των ομβρίων. Θ' αποτελούνται από αύλακα διαμορφωμένο επί του gross betton, που θα καταλήγει σε φρεάτιο εσχάρωσης για τη σύλληψη τυχόν παρασυρθέντων υλικών. Πέραν των 2 δικτύων θα συνεχίζει να "λειτουργεί" και το υφιστάμενο σύστημα ελαιολασποσυλλέκτηαπορροφητικών βόθρων από την προηγούμενη χρήση του ακινήτου ως Διαλυτήριο ΟΤΚΖ Η διάθεση των ομβρίων θα γίνεται σε τάφρο που θα διαμορφωθεί στη Ν πλευρά του αγροτεμαχίου 10. Θα φυτευθεί με υδροχαρή φυτά (καλάμια, πλατάνια κ.ά.) και χλόη για επίτευξη σταθερότητας των πρανών, ταχύτερης απορρόφησης και φιλτραρίσματος των ομβρίων. Χ Η εταιρεία οφείλει να ενταχθεί στο Μητρώο Εταιρειών Διαχείρισης των Μη Επικινδύνων Αποβλήτων του ΥΠΑΠΕΝ και να υποβάλει Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων ανά έτος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, στη Δ/νση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΑΠΕΝ, καθώς και στην Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΚΜ.( Αδειοδοτούσα Αρχή ). 9

10 Στις με Α.Π.της υπηρεσίας μας ( 9866) διαβιβάστηκε από την Μ.Ε. έγγραφο- διατύπωση διευκρινήσεων με Αριθμ. Πρωτ ( ) από την Δ/νση Περ/ντος, Πολιτικής Προστασίας & Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ωραιοκάστρου σύμφωνα με το οποίο διενεργήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι το υπ' αριθμ. 10 τεμάχιο του Αναδασμού Νεοχωρούδας του έτους είναι δρόμος καθώς και το υπ' αριθμ. 11 τεμάχιο του Αναδασμού Μπειλίκ Νεοχωρούδαςτου έτους 1960 είναι αγροτικός δρόμος. Σε συνέχεια αυτού η υπηρεσία μας με το Α.Π (9866 ) σχετ (8359), (8224 ) έγγραφο ζήτησε από το αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου νέα διευκρινιστική Βεβαίωση Χρήσης Γης σύμφωνα με την οποία τα υπ' αριθμ10 & 11 τμήματα του υπ' αριθμ. 22 γεωτεμαχίου εκούσιου Αναδασμού της περιοχής Μπειλίκ αγροκτήματος Νεοχωρούδας έτους 1960 εμπίπτουν εντός περιοχή ς ΠΕΠΔ -ΑΑΒ με χρήση γης ''Περιοχή εγκατάστασης της μεταποίησης ΧΑΜΗΛΗΣ- ΜΕΣΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ΔΕΝ εκφράστηκαν εγγράφως άλλες απόψεις του Δήμου, ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους ορίζεται η ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΡΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ Β. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Γ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 'Η ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Δ. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ 4 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Χ Ε. ΔΕΝ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΑΣ ΜΠΕ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 1.Κούης Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΖΟΛΛΑΣ 2.Χατζηβρέττας Δημήτριος 3.Τερζανίδης Χρήστος 4.Μπισμπινά Γερακίνα 5.Ασπασίδης Γεώργιος 6.Γιουτίκας Κωνσταντίνος 7.Παγώνης Ιωάννης 8. Γάκης Βασίλειος 9. Τρεμόπουλος Μιχάλης 10.Θεοδωρόπουλος Γεώργιος 11.Ιγνατιάδης Θεόδωρος 12.Παυλίδου Φωτεινή Νιόβ 13. Κελεσίδου Χριστίνα 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής

Δ10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γραμματεία Μητροπολιτικής Επιτροπής Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 134 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

ΠΡΟΣ : Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /16.10.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 119 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 86

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 86 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386)

Δ10. Ημερομηνία: 14 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου (Εξερχομένου): 382378 (386) Δ10 ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 10 Αριθμ. Συνεδρίασης 10 η /28.05.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα