«Σχεδίαση & Eξομοίωση Κυκλωμάτων Ηλεκτρονικών Συστημάτων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Σχεδίαση & Eξομοίωση Κυκλωμάτων Ηλεκτρονικών Συστημάτων»"

Transcript

1 Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων «Σχεδίαση & Eξομοίωση Κυκλωμάτων Ηλεκτρονικών Συστημάτων» Απρίλιος 2011 Δημήτριος Δ. Πυρομάλης Καθηγητής Εφαρμογών

2 Ερμηνεία Αγγλικών Τεχνικών Όρων Ampere Αμπέρ - Μονάδα μέτρης ρεύματος Analyzer Αναλυτής Breadboard Πλακέττα συνδέσεων πολλαπλών χρήσεων στην οποία τα εξαρτήματα δεν τοποθετούνται μόνιμα με κόλληση αλλά μπαίνουν και βγαίνουν Bus Δίαυλος Capacitor Πυκνωτής Circuit Κύκλωμα Component Εξάρτημα Current Ρεύμα, ένταση Footprint Αποτύπωμα ποδιού χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την διάταξη των ποδιών ενός εξαρτήματος Frequency Συχνότητα Grid Πλέγμα Ground Γείωση Indicator Ενδείκτης Inductor Πηνίο Junction Σημείο ένωσης δύο ή περισσοτέρων αγωγών/συνδέσεων Measurement Ακροδέκτης μέτρησης Probe Multimeter Πολύμετρο Netlist Λίστα συνδέσεων βρόχων κυκλώματος Ohm Ωμ μονάδα μέτρησης αντίστασης Oscilloscope Παλμογράφος Package Pin Πόδι εξαρτήματος Pop-Up-Menu Αναδυώμενη λίστα επιλογών η οποία εμφανίζεται συνήθως όταν πατηθεί το δεξί κλικ Power Τροφοδοσία Reference Αναφορά (πάντα ως προς κάτι άλλο ομοειδές) Relay Ηλεκτρονόμος (ρελέ) Resistor Αντίσταση Shortcut Συντόμευση Spectrum Φάσμα Switch Διακόπτης System Σύστημα Toolbar Εργαλειοθήκη Volt Βολτ μονάδα μέτρησης τάσης Voltage Τάση

3 Wire Workspace Καλώδιο, αγωγός Χώρος/περιοχή εργασίας Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων 04/2011 Σελ. 3 από 47

4 Ερμηνεία Συμβόλων Προσοχή, Παρατηρήστε με προσοχή Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού Προσοχή, ενδέχεται να είστε φορείς στατικού ηλεκτρισμού Συμβουλή καλής πρακτικής. Κρατήστε μια σημείωση. 04/2011 Σελ. 4 από 47

5 Πίνακας Περιεχομένων Σελ. Κεφάλαιο 1 Το Περιβάλλον Εργασίας 6 Κεφάλαιο 2 Τοποθέτηση Εξαρτημάτων 19 Κεφάλαιο 3 Δημιουργία Συνδέσεων 32 Κεφάλαιο 4 Εξομοίωση: Μετρήσεις με Εικονικά Όργανα 35 04/2011 Σελ. 5 από 47

6 Κεφάλαιο 1 Το Περιβάλλον Εργασίας 04/2011 Σελ. 6 από 47

7 Για την σχεδίαση και την εξομοίωση των κυκλωμάτων ενός ηλεκτρονικού συστήματος απαιτείται η χρήση εξειδικευμένου λογισμικού Η/Υ. Τέτοιου είδους προγράμματα ονομάζονται στην αγγλική γλώσσα EDA tools (Electronics Design Automation tools). Για τους σκοπούς του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων επιλέχτηκε το πρόγραμμα MULTISIM της εταιρίας National Instruments. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί εξέλιξη του καθιερωμένου και δημοφιλούς προγράμματος Electronics Workbench. To πρόγραμμα MULTISIM παρέχει την δυνατότητα της σχεδίασης θεωρητικών κυκλωμάτων, της εξομοίωσης, καθώς και της ανάλυσης κυκλωμάτων ηλεκτρονικών συστημάτων. Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα MULTISIM θα πρέπει να ανατρέξετε στα Προγράμματά σας (μενού κάτω αριστερά στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ σας) και να εντοπίσετε την ομάδα προγραμμάτων με την ονομασία National Instruments. Εντός της ομάδας αυτής βρίσκεται η υποομάδα Circuit Designer Suite 10.1 (10.1 είναι ο αριθμός της έκδοσης), και εντός αυτής βρίσκεται το πρόγραμμα MULTISIM. Σε συντομογραφία η διαδρομή τοποθεσίας του προγράμματος είναι Programs National Instruments Ciruit Designer Suite 10.1 Multisim Όταν ανοίγει το πρόγραμμα εμφανίζεται το παράθυρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1: Το παράθυρο έναρξης του προγράμματος Multisim Το Σχήμα 2 απεικονίζει την όψη του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος MULTISIM. Τα κυριότερα μέρη του περιβάλλοντος είναι: α) η γραμμή με τα μενού επιλογών μαζί με τις ενεργοποιημένες εργαλειοθήκες συντομεύσεων (toolbars), β) η περιοχή στην οποία εμφανίζονται τα αρχεία του έργου (ένα έργο μπορεί να αποτελείται από πολλά αρχεία/σχέδια), 04/2011 Σελ. 7 από 47

8 γ) η περιοχή σχεδίασης των κυκλωμάτων, και δ) η περιοχή εμφάνισης διαφόρων μηνυμάτων του προγράμματος προς τον χρήστη. Εργαλειοθήκες και Μενού Επιλογών Περιοχή Σχεδίασης Κυκλώματος Αρχεία Έργου Περιοχή Μηνυμάτων Προς τον Χρήστη Σχήμα 2: Το περιβάλλον εργασίας Στο επάνω μέρος του περιβάλλοντος εργασίας του προγράμματος βρίσκονται οι επιλογές του προγράμματος. Οι περισσότερες από αυτές είναι οι τυπικές επιλογές όλων των παραθυρικών προγραμμάτων των Microsoft Windows. Μια από αυτές είναι οι επιλογές που σχετίζονται με αρχεία και που βρίσκονται εντός του μενού επιλογών File. Στο Σχήμα 3, φαίνονται οι επιλογές New, Open, Close, Save, Exit, κ.α. οι οποίες αφορούν στην δημιουργία ενός νέου αρχείου, στο άνοιγμα ενός υπάρχοντος αρχείου, στο κλείσιμο ενός ανοικτού αρχείου, στην αποθήκευση ενός ανοικτού αρχείου, και στην έξοδο από το πρόγραμμα, αντίστοιχα. Παρατηρήστε πως όταν ανοίγει το πρόγραμμα MULTISIM πάνω αριστερά στα αρχεία έργου εμφανίζεται το αρχείο Ciruit 1. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία του προγράμματος διότι δεν γνωρίζει πως θα ονομάσετε εσείς το νέο αρχείο που σας άνοιξε. 04/2011 Σελ. 8 από 47

9 Παρατηρήστε πως δίπλα από μερικές επιλογές αναφέρονται συνδυασμοί πλήκτρων οι οποίοι εάν πατηθούν θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκτέλεση της αντίστοιχης επιλογής. Οι συνδυασμοί αυτοί γλυτώνουν χρόνο στον χρήστη μιας και δεν είναι απαραίτητο ο χρήστης να μπαίνει στο μενού επιλογών και να κάνει κλικ επάνω σε μια επιλογή αλλά αρκεί να πατήσει έναν συνδυασμό δύο πλήκτρων (συνήθως το πλήκτρο CTRL μαζί με κάποιο από τα γράμματα). Οι συνδυασμοί αυτοί ονομάζονται συντομεύσεις (Shortcuts). Σχήμα 3: Το μενού επιλογών αρχείων Εάν κατα την διάρκεια της σχεδίασης επιλέξετε File Save, ή πατήσετε την συντόμευση πλήκτρων CTLR+S, τότε θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ορισμού ονομάτος και τοποθεσίας αρχείων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Εάν, ήδη έχετε ορίσει όνομα στο αρχείο εργασίας σας, τότε το παράθυρο αυτό δεν θα εμφανιστεί όταν επιλέγετε να κάνετε αποθήκευση. Το παράθυρο αυτό θα ξαναεμφανιστεί στην περίπτωση που επιλέξετε File Save As, δηλαδή όταν θα ζητήσετε να μετονομάσετε το αρχείο σας. 04/2011 Σελ. 9 από 47

10 Σχήμα 4: Το παράθυρο ορισμού ονόματος και τοποθεσίας αποθήκευσης αρχείου Παρατηρήστε, στο Σχήμα 4 πως οι καταλήξεις των αρχείων εργασίας στο MULTISIM είναι *.ms10 (ms από το όνομα MultiSim, και 10 από την τρέχουσα έκδοση του προγράμματος). Αποτελεί καλή συνήθεια η πρακτική του να δίνετε ονόματα στα αρχεία εργασίας σας τα οποία να έχουν κάποιο ιδιαίτερο νόημα για εσάς και το συγκεκριμένο έργο που υλοποιήσατε. Πολλοί χρησιμοποιούν το όνομα του κυκλώματος που σχεδίασαν, π.χ. πλήρης ανόρθωση μέσω γέφυρας διόδων, και την χρονική περίοδο που τελείωσαν τον σχεδιασμό, π.χ. Μάρτιος Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν λ.χ. diodes_bridge_mar11.ms10. Αυτή η πρακτική θα σας βοηθήσει μετά από αρκετό καιρό να θυμάστε σε τι αφορά ένα αρχείο δίχως να χρειάζεται να το ανοίξετε. Στο πάνω μέρος του περιβάλλοντος βρίσκεται η σειρά με τα μενού επιλογών του προγράμματος, όπως δείχνει και το Σχήμα 5. Κάντε κλικ σε κάθε ένα από αυτά και παρατηρήστε τις διαθέσιμες επιλογές. Τις περισσότερες από τις επιλογές τις έχετε σίγουρα συναντήσει και σε άλλα προγράμματα σχεδίασης. Σχήμα 5: Το μενού επιλογών του προγράμματος 04/2011 Σελ. 10 από 47

11 Τα μενού που κυρίως θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του Εργασητρίου Ηλεκτρονικών Συστημάτων είναι τα: File. Edit, View, Place, Simulate, και Help. Ακριβώς κάτω από τη σειρά των μενού επιλογών στο πάνω μέρος του περιβάλλοντος εργασίας, βρίσκονται διάφορα κουμπιά/εικονίδια. Κάθε ένα από αυτά τα κουμπιά/εικονίδια όταν πατηθεί εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Το εικονίδιο κάθε κουμπιού είναι ενδεικτικό της εκτελούμενης λειτουργίας. Τα κουμπιά/εικονίδια είναι ομοδοποιημένα σε κατηγορίες γνωστές και ως εργαλειοθήκες. Στα Σχήματα 6 έως και 8 απεικονίζονται μερικές από τις βασικές εργαλειοθήκες του προγράμματος Σχήμα 6: Η εργαλειοθήκη View Εάν κάνετε κλίκ στο αριστερό μέρος μιας εργαλειοθήκης και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού τότε μπορείτε να σύρετε την εργαλειοθήκη σε μια νέα θέση εντός του περιβάλλοντος εργασίας. Αυτό είναι βολικό διότι σας δίνει την δυνατότητα να φέρετε στα μέτρα σας και στο δικό σας στύλ τις θέσεις στις οποίες είναι τοποθετημένες οι εργαλειοθήκες. Όταν κλείσετε και ανοίξετε ξανά το πρόγραμμα οι νέες θέσεις των εργαλειοθηκών έχουν διατηρηθεί. Σχήμα 7: Η εργαλειοθήκη Standard Σχήμα 8: Η εργαλειοθήκη Main Εάν κάνετε δεξί κλίκ πάνω σε μια οποιαδήποτε εργαλειοθήκη τότε ανοίγει μια λίστα επιλογών όπως αυτήν που απεικονίζεται στο Σχήμα 9 η οποία δείχνει ποιές από τις διαθέσιμες εργαλειοθήκες είναι επιλεγμένες και ποιές όχι. Μπορείτε μέσω αυτής της λίστας να ενεργοποιήσετε μια επί πλέον εργαλειοθήκη ή να αφαιρέσετε μια υπάρχουσα. 04/2011 Σελ. 11 από 47

12 Σχήμα 9: Η λίστα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης εργαλειοθηκών Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να διαμορφώσει την περιοχή σχεδίασης όπως αυτός επιθυμεί. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον εργασίας να είναι φιλικό ώς προς τα χρώματά του, τα στύλ του, κ.α. διότι ο χρήστης αφιερώνει πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του ηλεκτκρονικού υπολογιστή για την υλοποίηση του σχεδίου ενός ηλεκτρονικού συστήματος. Ο χρήστης για να παρέμβει στις ρυθμίσεις και στις ιδιότητες της περιοχής σχεδίασης μπορεί να ανοίξει το παράθυρο που απεικονίζεται στο Σχήμα 10 είτε μέσω του μενού επιλογών Options Sheet Properties, είτε με δεξί κλικ πάνω στην περιοχή σχεδίασης και επιλέγοντας την λειτουργία Properties στην αναδυώμενη λίστα επιλογών. 04/2011 Σελ. 12 από 47

13 Σχήμα 10: Το παράθυρο επιλογών για την εμφάνιση του κυκλώματος Στο Σχήμα 10 φαίνεται η πρώτη από τις καρτέλες επιλογών: η Circuit. Μέσω αυτής της καρτέλας μπορείτε να επιλέξετε ποιές από τις ιδιότητες των εξαρτημάτων θα είναι ορατές και ποιές όχι, ποιό θα είναι το χρώμα της επιφάνειας εργασίας, ποιό θα είναι το χρώμα των συνδέσεων, ποιό θα είναι το χρώμα των εξαρτημάτων, κ.α. Στο Σχήμα 11 φαίνεται η καρτέλα Workspace μέσω της οποίας μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα είναι ορατό το πλέγμα (grid). Το πλέγμα των μικρών στιγμών που καταλαμβάνει όλην την περιοχή σχεδίασης είναι ένα βοηθητικό μέσο για την χάραξη συνδέσεων και την τοποθέτηση εξαρτημάτων σε ευθύγραμμη μορφή. 04/2011 Σελ. 13 από 47

14 Σχήμα 11: Το παράθυρο επιλογών για την εμφάνιση του χώρου σχεδίασης Επίσης, μέσω της καρτέλας Workspace είναι δυνατή η επιλογή του μεγέθους του χαρτιού του σχεδίου, η επιλογή της μορφής της όψης της επιφάνειας εργασίας, κ.α. Το πλέγμα δεν θα εμφανιστεί στην εκτύπωση του σχεδίου σας. Στο Σχήμα 12 απεικονίζεται η καρτέλα Wiring μέσω της οποίας είναι δυνατή η ρύθμιση του στυλ γραμμής των συνδέσεων των εξαρτημάτων, κ.α. 04/2011 Σελ. 14 από 47

15 Σχήμα 12: Το παράθυρο επιλογών για τις συνδέσεις των εξαρτημάτων Πειραματιστείτε με κάθε μία από τις επιλογές και δείτε τα αποτελέσματα. Κάνοντας κλικ στην επιλογή Place Title Box (Σχήμα 13) θα εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής του υποδείγματος, όπως απεικονίζει το Σχήμα 14. Εφ όσον επιλέξετε ένα από τα διαθέσιμα υποδείγματα τότε στην περιοχή σχεδίασης θα εμφανιστεί ένας πίνακας. Τοποθετήστε τον πίνακα στην επιθυμητή θέση (συνήθως κάτω δεξιά), όπως φαίνεται στο Σχήμα 15. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στον πίνακα ανοίγει ένα παράθυρο όπως αυτό που δείχνει το Σχήμα 16 μέσω του οποίου μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία του σχεδίου σας, π.χ. τον τίτλο, την περιγραφή, το όνομά σας, την ημερομηνία, κ.α. Η λειτουργία του πίνακα στοιχείων είναι απαραίτητη ιδιαιτέρως όταν θέλουμε να εκτυπώσουμε και να δείξουμε το σχέδιό μας σε κάποιον τρίτο. Δίχως τον πίνακα θα δείχναμε ένα κύκλωμα πάνω σε μια λευκή σελίδα (κακή πρακτική). Πάντοτε να υπάρχει ο πίνακας με τα στοιχεία του σχεδίου. Δείχνει επαγγελματισμό. Πειραματιστείτε με κάθε ένα από τα υποδείγματα πινάκων ώστε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. 04/2011 Σελ. 15 από 47

16 Σχήμα 13: Επιλογή Title Box μέσω του μενού Place Σχήμα 14: Παράθυρο επιλογής υποδείγματος πίνακα στοιχείων έργου 04/2011 Σελ. 16 από 47

17 Σχήμα 15: Ο πίνακας με τα στοιχεία του σχεδίου Σχήμα 16: Το παράθυρο εισαγωγής στον πίνακα των στοιχείων του σχεδίου 04/2011 Σελ. 17 από 47

18 Συχνά είναι απαραίτητο να εκτυπώσετε το σχέδιό σας, π.χ. για να δείξετε σε έναν συνάδελφό σας τι σχεδίασατε, ή να ενσωματώσετε το σχέδιο σε μια εργασία. Κάνοντας κλικ στην επιλογή File Print θα ανοίξει το γνώριμο παράθυρο επιλογής εκτυπωτή και καθορισμού των ιδιοτήτων του. Στο παράθυρο αυτό κάνετε κλικ στο ΟΚ και το σχέδιο σας θα εκτυπωθεί στον εκτυπωτή που επιλέξατε προηγουμένως. Εάν πριν την εκτύπωση επιθυμείτε να δείτε πως θα μοιάζει το εκτυπωμένο σας σχέδιο τότε κάντε κλικ στην επιλογή File Print Preview. Όπως σε κάθε πρόγραμμα, έτσι και στο πρόγραμμα MULTISIM, υπάρχει το μενού επιλογών βοήθειας όπως φαίνεται και στο Σχήμα 17. Ανοίξτε το μενού βοήθειας και αναζητήστε την απάντηση στις απορίες και στα προβλήματά σας. Στην αρχή μπορεί αυτό να σας φανεί χρονοβόρα και βαρετό, αλλά είναι καλή πρακτική. Με το τρόπο αυτό μπορεί κάποιος να αποκτήσει την μέγιστη γνώση στο χειρισμό του προγράμματος. Σχήμα 17: Οι επιλογές βοήθειας 04/2011 Σελ. 18 από 47

19 Κεφάλαιο 2 Τοποθέτηση Εξαρτημάτων 04/2011 Σελ. 19 από 47

20 Ίσως η κυριότερη εργασία κατά την σχεδίαση ενός ηλεκτρονικού κυκλώματος είναι αυτή της επιλογής και τοποθέτησης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Το πρόγραμμα MULTISIM περιέχει μια πλούσια βιβλιοθήκη πραγματικών εξαρτημάτων ομοδοποιημένων σε διάφορες κατηγορίες για πιο εύκολη αναζήτηση και επιλογή. Ως πραγματικά εξαρτήματα θεωρούνται εξαρτήματα που κατασκευάζονται και διατίθενται στην αγορά ηλεκτρονικών. Η επιλογή ενός εξαρτήματος πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Place Component, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 18. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερη ταχύτητα στους χειρισμούς σας την συντόμευση CTRL+W. Σχήμα 18: Η επιλογή τοποθέτησης εξαρτήματος από το μενού Place Ένας τρίτος τρόπος για την επιλογή εξαρτήματος είναι κάνοντας δεξί κλικ επάνω στην περιοχή σχεδιασμού. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 19, στην αναδυώμενη λίστα επιλογών υπάρχει η επιλογή Place Component. Ο τέταρτος, και τελευταίος, τρόπος επιλογής των εξαρτημάτων είναι κάνοντας χρήση της εργαλειοθήκης εξαρτημάτων (Σχήμα 20). Η εργαλειοθήκη αυτή βρίσκεται κάτω από το μενού επιλογών στο επάνω μέρος της οθόνης του προγράμματος και διαθέτει ένα πλήθος εικονιδίων καθένα από τα οποία όταν πατηθεί με κλικ από τον χρήστη ανοίγει το παραθύρο επιλογής εξαρτήματος μέσα από μια συγκεκριμένη οικογένεια εξαρτημάτων η οποία είναι ενδεικτική του συμβόλου του κάθε κουμπιού της εργαλειοθήκης, π.χ. δίοδος, κ.α. 04/2011 Σελ. 20 από 47

21 Σχήμα 19: Η επιλογή τοποθέτησης εξαρτήματος μέσω δεξιού κλικ στην περιοχή σχεδίασης Η τοποθέτηση εξαρτημάτων είναι από τις πιο συχνές λειτουργίες, γι αυτό τον λόγο υπάρχουν πολλοί τρόποι εκτέλεσης της εντολής της επιλογής εξαρτήματος. Ο χρήστης μπορεί να δοκιμάσει και τους τέσσερις διαθέσιμους τρόπους και τελικά να επιλέξει ποιός από αυτούς είναι εκείνος που του ταιριάζει καλύτερα. 04/2011 Σελ. 21 από 47

22 Place BUS Place MCU Place Electromechanical Place RF Place Advanced Peripherals Place Miscellaneous Place Power Component Place Indicator Place Mixed Place Misc Digital Place CMOS Place TTL Place Analog Place Transistor Place Diode Place Source Place Basic Σχήμα 20: Η εργαλειοθήκη επιλογής εξαρτημάτων Εφ όσον έχει εκτελεστεί η εντολή της επιλογής εξαρτήματος με έναν από τους τέσσερις παραπάνω τρόπους, τότε εμφανίζεται το παράθυρο που απεικονίζεται στο Σχήμα /2011 Σελ. 22 από 47

23 Σχήμα 21: Το παράθυρο επιλογής εξαρτήματος Στο παράθυρο επιλογής εξαρτήματος, πάνω αριστερά, βρίσκεται η επιλογή Group μέσω της οποίας μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μία ή όλες οι ομάδες εξαρτημάτων. Εάν κάνετε κλίκ σε μία από τις ομάδες τότε ακριβώς από κάτω, στην λίστα που ονομάζεται Family, θα εμφανιστούν οι οικογένειες των εξαρτημάτων που ανήκουν στην ομάδα που επιλέξατε. Δεξιά, στην λίστα Component, εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα εξαρτήματα της συγκεκριμένης οικογένειας που επιλέξατε. Κινηθείτε μέσω Group, Family, και Component και εντοπίστε γρήγορα και εύκολα το εξάρτημα που αναζητάτε. Παρατηρήστε πως στην κορυφή της λίστας Component υπάρχει ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε τα πρώτα γράμματα του εξαρτήματός που ψάχνετε και να περιορίσετε τα εξαρτήματα που εμφανίζονται μόνο σε αυτά που πλησιάζουν στο όνομα αυτού που ψάχνετε είναι ένα είδος φίλτρου αναζήτησης. Όταν έχετε επιλέξει το εξάρτημα που θέλετε, τότε πατάτε το κουμπί ΟΚ (πάνω δεξιά) ώστε το παράθυρο επιλογής εξαρτημάτων να κλείσει. Στην περίπτωση αυτή ο δείκτης του ποντικιού παίρνει τη μορφή του επιλεγμένου εξαρτήματος ώστε να γίνει με αυτό τον τρόπο πιο εύκολη η τοποθέτηση του εξαρτήματος στην περιοχή της σχεδίασης. Όταν το εξάρτημα τοποθετηθεί πάνω στην επιφάνεια σχεδίασης τότε το παράθυρο επιλογής εξαρτημάτων ανοίγει ξανά. Αυτό συμβαίνει διότι το πρόγραμμα περιμένει πως υπάρχουν κι άλλα εξαρτήματα για τοποθέτηση (ίσως αυτός μπορεί να θεωρηθεί ως ο πέμπτος, ο 04/2011 Σελ. 23 από 47

24 έμμεσος τρόπος, τοποθέτησης). Εάν δεν επιθυμείτε να επιλέξετε άλλα εξαρτήματα τότε μπορεί να κλείσετε το παράθυρο επιλογής εξαρτημάτων πατώντας το το κουμπί Close ή το πλήκτρο ESCAPE. Από το παράθυρο επιλογής εξαρτημάτων, Σχήμα 21, μέσω του κουμπιού View Model, μπορείτε να δείτε, αλλά και να τροποποιήσετε, το SPICE Model του εξαρτήματος. Συμβουλή: τοποθετήστε πρώτα τα εξαρτήμα και μετά κάνετε τις συνδέσεις. Έτσι είναι καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα χρειαστεί να μετακινείτε τα εξαρτήματα μαζί με τις συνδέσεις τους όταν επιθυμείτε να τους αλλάξετε θέση. Όταν έχετε τοποθετήσει ένα εξάρτημα και θέλετε να το αφαιρέσετε τότε μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω στο εξάρτημα και να πατήσετε το πλήκτρο DELETE. Εάν πρόκειται για περισσότερα εξαρτήμαα τότε κάνετε κλικ σε ένα σημείο της περιοχής σχεδίασης, σύρετε το ποντίκι, και κάνετε ξανά κλικ σε ένα άλλο σημείο της περιοχής σχεδίασης έτσι ώστε να έχετε συμπεριλάβει όλα τα εξαρτήματα που θέλετε να διαγράψετε. Αφού δείτε πως όλα αυτά τα εξαρτήματα έχουν μαρκαριστεί ως επιλεγμένα, τότε πατώντας το πλήκτρο DELETE μπορείτε να τα διαγράψετε όλα μαζί. Ασφαλώς στην περίπτωση αυτή θα διαγραφούν και οι συνδέσεις τους. Εάν κατά την τοποθέτηση ενός εξαρτήματος μετανιώσετε για την τοποθέτηση του μπορείτε να το αφαιρέσετε είτε με Undo από το μενού Edit, είτε μέσω της συντόμευσης πατώντας τα πλήκτρα CTLR+Z. Εάν θέλετε να αντιγράψετε ένα εξάρτημα, ή ένα μέρος του κυκλώματός σας, τότε μπορείτε να επιλέξετε το εξάρτημα ή την περιοχή των εξαρτημάτων και στην συνέχεια να πατήσετε το Copy από το μενού Edit, είτε τα πλήκτρα CTRL+C για πιο σύντομα. Για να επικολλήσετε ό,τι αντιγράψατε πατήστε Paste από το μενού Edit, είτε την συντόμευση CTRL+V. Στο Σχήμα 22 απεικονίζεται το παράθυρο επιλογής εξαρτημάτων στο οποίο έχουμε επιλέξει Group Basic και Family Resistors. Παρατηρήστε πως στην λίστα Components εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες αντιστάσεις. Όταν επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη αντίσταση από την λίστα, τότε δεξιά πάνω εμφανίζεται το θεωρητικό της σύμβολο και ακριβώς από κάτω τα χαρακτηριστικά της που σχετίζονται με την συσκευασία της, κ.α. Πειραματιστείτε επιλέγονται μία-μία τις οικογένειες των διοφόρων ομάδων εξαρτημάτων ώστε να μπορείτε γρήγορα να βρίσκετε αντιστάσεις, πυκνωτές, διόδους, πηγές συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, κ.α. 04/2011 Σελ. 24 από 47

25 Σχήμα 22: Η επιλογή μιας αντίστασης Όταν θέλετε να περιστρέψετε ένα εξάρτημα που έχετε τοποθετήσει στην περιοχή σχεδίασης, πρέπει να κάνετε πάνω του δεξί κλικ. Στην περίπτωση αυτή θα ανοίξει η αναδυώμενη λίστα επιλογών (Σχήμα 23) μέσω της οποίας κάνετε κλικ στην επιλογή 90 ο Clockwise ή 90 ο Counter Clockwise. Μέσω αυτών των δύο επιλογών περιστρέφετε το εξάρτημά σας 90 ο σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού είτε σύμφωνα με την αντίθετη φορά αντίστοιχα. Όταν επιλέξετε να τοποθετήσε μια σειρά από ίδια υλικά, π.χ. αντιστάσεις, τότε το πρόγραμμα αυτομάτως όταν τοποθετείτε το εξάρτημα το ονομάζει με αυξανόμενο αριθμό. Π.χ. εάν έχετε τοποθετήσει μια αντίσταση R1, τότε η δεύτερη αντίσταση που θα τοποθετήσετε θα πάρει το όνομα R2. Σχήμα 23: Η αύξουσα αρίθμηση του ονόματος εξαρτήματος 04/2011 Σελ. 25 από 47

26 Κάνοντας δεξί κλικ επάνω σε ένα εξάρτημα, π.χ. σε μία αντίσταση όπως φαίνεται στο Σχήμα 24, ανοίγει μία λίστα επιλογών που αφορούν στο συγκεκριμένο εξάρτημα. Έτσι, μπορείτε να περιστρέψετε το εξάρτημα, επιλέγονται 90 ο Clockwise, να διαγράψετε, να αντιγράψετε, να αντικαταστήσετε το εξάρτημα με ένα άλλο, κ.α. Σχήμα 24: Η επιλογή περιστροφής εξαρτήματος Διερευνήστε την λίστα επιλογών που εμφανίζεται με το πάτημα του δεξιού κλικ πάνω σε ένα εξάρτημα. Οι επιλογές είναι ίδιες για όλα τα εξαρτήματα. Για μεγαλύτερη οικονομία χρόνου και ευκολία μπορείτε για τις περιστροφές εξαρτημάτων να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις: CTRL+Y (Flip horizontally), CTRL+X (Flip vertically), CTRL+R (Clockwise rotation), και CTRL+SHIFT+R (Counter Clockwise). Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την τιμή ενός ήδη τοποθετημένου εξαρτήματος τότε πρέπει να κάνετε διπλό κλικ πάνω σε αυτό το εξάρτημα. Στην περίπτωση αυτή θα ανοίξει το παράθυρο με τις παραμέτρους του εξαρτήματος, όπως φαίνεται στο Σχήμα /2011 Σελ. 26 από 47

27 Σχήμα 25: Το παράθυρο παραμέτρων εξαρτήματος Όταν επιθυμείτε να μετακινήσετε ένα εξάρτημα πρέπει να κάνετε κλικ πάνω στο εξάρτημα και δίχως να απελευθερώσετε το κλικ σέρνετε το εξάρτημα στην νέα του θέση πάνω στην επιφάνεια σχεδίασης. Παρατηρήστε στο Σχήμα 26 πως η πρώτη θέση του εξαρτήματος απεικονίζεται με μαύρο χρώμα και η νέα θέση συνδέεται με την παλιά μέσω μιας μαύρης κλωστής. Όταν αποφασίσετε για την επιλογή της νέας θέσης απελευθερώστε το κλικ και τότε εξαφανίζονται η παλιά θέση και η κλωστή σύνδεσης. Άλλος τρόπος μετακίνησης ενός εξαρτήματος είναι επιλέγοντάς το και στην συνέχεια χρησιμοποιώντας τα βελάκια του πληκτρολογίου για μικρομετρική μετατόπιση του εξαρτήματος πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Το βήμα της μετατόπισης στην περίπτωση αυτή εξαρτάται από την ρύθμιση του πλέγματος σχεδίασης (Grid). 04/2011 Σελ. 27 από 47

28 Σχήμα 26: Μετατόπιση εξαρτήματος μέσω του ποντικού Το πρόγραμμα MULTISIM παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να δει και να φτιάξει το κύκλωμά του σε μορφή Breadboard. Μέσω της εργαλειοθήκης Main, που απεικονίζεται στο Σχήμα 27, πατήστε το εικονίδιο Show Breadboard. Show Breadboard Σχήμα 27: Μετατόπιση εξαρτήματος μέσω του ποντικού Πατήστε το κουμπί Show Breadboard, όπως δείχνει το Σχήμα 27, για να δημιουργήσετε την αναπαράσταση του κυκλώματός σας σε μορφή εξαρτημάτων τοποθετημένων πάνω σε Breadboard. Παρατηρήστε πως στην περιοχή των αρχείων του έργου (αριστερά επάνω) δημιουργήθηκε ένα νέο αρχείο το οποίο έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο εργασίας που δουλεύατε αλλά έχει και την ένδειξη Breadboard. Δείτε το Σχήμα /2011 Σελ. 28 από 47

29 Σχήμα 28: Εμφάνιση του κυκλώματος σε Breadboard Στην περιοχή σχεδίασγης τώρα πλέον έχετε ένα εικονικό Beadboard όμοιο με αυτό που χρησιμοποιούμε στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Στο κάτω μέρος του Breadboard εμφανίζεται ένα μπλε χρώματος πλαίσο στο οποίο πάνω βρίσκονται τα εξαρτήματα που είχατε προηγουμένως επιλέξει στο θεωρητικό σχέδιό σας. Όταν φέρνετε το ποντίκι σας πάνω στην γκρι περιοχή του παραθύρου στο οποίο εμφανίζεται το Breadboard τότε το ποντίκι αλλάζει μορφή. Στην περίπτωση αυτή κάντε κλικ και μετακινείστε το ποντίκι σας στο χώρο, δίχως να απελευθερώσετε το κλικ. Το αποτέλεσμα είναι η μετακίνηση του Breaboard στο χώρο των τριών διαστάσεων, όπως π.χ. απεικονίζεται στο Σχήμα /2011 Σελ. 29 από 47

30 Σχήμα 29: Ετοποθέτηση των εξαρτημάτων πάνω στο Breadfboard Σχήμα 30: Τρισδιάστατη απεικόνιση του Breadboard 04/2011 Σελ. 30 από 47

31 Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να φτιάξετε το κύκλωμά σας στο εικονικό Breadboard και στην συνέχεια να υλοποιήσετε το κύκλωμά σας στο πραγματικό Breadboard στο Εργαστήριο. Είναι ένα πρώτης τάξεως εργαλείο για προετοιμασία στο σπίτι. Για να ξαναγυρίσετε στην όψη του κυκλώματος όπως ήταν με τα σύμβολα των εξαρτημάτων σας, δηλαδή σε θεωρητικό κύκλωμα, κάνετε διπλό κλικ πάνω στο αρχείο, π.χ. Circuit1, ή Design1. Προσοχή! Η λειτουργία του Breadboard υπάρχει μόνον στην έκδοση MULTISIM Student Edition. 04/2011 Σελ. 31 από 47

32 Κεφάλαιο 3 Δημιουργία Συνδέσεων 04/2011 Σελ. 32 από 47

33 Για να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, π.χ. δύο εξαρτημάτων, μπορείτε να φέρετε τον δείκτη του ποντικιού σας επάνω στο άκρο του πρώτου εξαρτήματος μέχρις ότου ο δείκτης να πάρει την μορφή μιας τελείας με έναν ενσωματωμένο σταυρό (Σχήμα 31). Στην περίπτωση αυτή πατήστε κλικ για να ξεκινήσετε την σύνδεσή σας και απελευθερώστε το κλικ. Σύρετε στην συνέχεια το ποντίκι, όπως φαίνεται στο Σχήμα 32, έτσι ώστε να φέρετε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο άκρο του δεύτερου εξαρτήματος. Πατήστε κλικ στο άκρο του δεύτερο εξάρτημα. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιήσατε την πρώτη σας σύνδεση. Σχήμα 31: Ο δείκτης του ποντικιού σε κατάσταση σύνδεσης Σχήμα 32: Πραγματοποίηση σύνδεσης εξαρτημάτων Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την λειτουργία της σύνδεσης εξαρτημάτων από το μενού επιλέγοντας Place Wire, είτε πληκρολογώντας την συντόμευση CTRL+Q. Εσείς θα αποφασίσετε ποιό στύλ σας ταιριάζει. Και οι τρεις παραπάνω μέθοδοι είναι απολύτως σωστές. Το πρόγραμμα MULTISIM δεν υποστηρίζει την τοποθέτηση συνδέσεων σε οποιαδήποτε γωνία κλήσης παρά μόνον καθέτως και οριζοντίως. Αυτή είναι γνωστή διεθνώς ως η μέθοδος Μανχάταν. Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε την διαδρομή μιας υπάρχουσας σύνδεσης, τότε κάντε κλικ επάνω στο μέρος της σύνδεσης που επιθυμείτε να μετατοπίσετε και σύρετε το (drag and drop) στην νέα του θέση. Εάν θέλετε να διαγράψετε μία σύνδεση μπορείτε να το πραγματοποιήσετε επιλέγοντας την σύνδεση με κλικ επάνω της και πατώντας στην συνέχεια το πλήκτρο DELETE. 04/2011 Σελ. 33 από 47

34 Εάν θέλετε να αλλάξετε την θέση ενός ήδη τοποθετημένου εξαρτήματος, όπως αναφέρετε στο Κεφάλαιο 2, μπορείτε πολύ απλά να κάνετε κλικ επάνω στο εξάρτημα και να το σύρετε στην νέα του θέση. Στο Σχήμα 33 απεικονίζεται η μετατόπιση προς τα επάνω της αντίστασης R2. Σχήμα 33: Μετατόπιση εξαρτήματος Παρατηρήστε πως το εξάρτημα R2 εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο με το εξάρτημα R1 μετά την μετακίνησή του. Οι συνδέσεις ακολουθούν πάντοτε τις μετακινήσεις των συνδεδεμένων εξαρτημάτων. Εάν έχετε επιλέξει ένα εξάρτημα και βρίσκεστε στην φάση της τοποθέτησής του στην περιοχή σχεδίασης, τότε εάν το τοποθετήσετε έτσι ώστε το ένα από τα άκρα του να ακουμπάει σε μια γραμμή σύνδεσης, ή στο άκρο ενός άλλου εξαρτήματος, τότε το εξάρτημα συνδέεται αυτομάτως στο σημείο αυτό. Αυτή η τεχνική δεν απαγορεύεται αλλά την προτείνουμε μόνο για την σύνδεση γειώσεων και όχι εξαρτημάτων. 04/2011 Σελ. 34 από 47

35 Κεφάλαιο 4 Εξομοίωση Ηλεκτρονικών Συστημάτων 04/2011 Σελ. 35 από 47

36 Το πρόγραμμα MULTISIM παρέχει την δυνατότητα της εξομοίωσης της λειτουργίας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να δούμε εάν και πως λειτουργεί το θεωρητικό κύκλωμα που δημιουργήσαμε. Η δυνατότητα αυτή είναι πάρα πολύ χρήσιμοι μιας και μας επιτρέπει να ελέγξουμε εάν το κύκλωμα λειτουργεί σωστά έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του κυκλώματος ή στην διόρθωσή του. Με τον τρόπο αυτόν εξοικονομούμε σημαντικό χρόνο στην ανάπτυξη ενός συστήματος. Εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα της εξομοίωσης κυκλωμάτων τότε θα έπρεπε υποχρεωτικά όλες οι δοκιμές και διορθώσεις να γίνονταν πάνω στο πραγματικό κύκλωμα (όπως γινόταν παλαιότερα) με σημαντική επιβάρυνση σε χρόνο και χρήμα. Μεταξύ άλλων, ένα επί πλέον πλεονέκτημα της εξομοίωσης είναι πως ο χρήστης δεν διακινδυνεύει την σωματική του ακεραιότητα στην περίπτωση λ.χ. μιας λανθασμένης σύνδεσης ή ενός βραχυκυκλώματος. Για την επίδειξη της εξομοίωσης στο MULTISIM ας επιχειρήσουμε να δημιουργήσουμε το πιο απλό κύκλωμα που είναι σχεδόν σε όλους γνωστό από το σχολείο. Να συνδέσουμε μια μπαταρία σε έναν μικρό λαμπτήρα και μέσω ενός διακόπτη να ανάβουμε και να σβήνουμε τον λαμπτήρα. Ένα τέτοιο κύκλωμα απεικονίζετε στο Σχήμα 34. Σχήμα 34: Κύκλωμα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης λαμπτήρα Στο Σχήμα 35 απεικονίζεται το παράθυρο επιλογής εξαρτημάτων με επιλεγμένη την ομάδα Indicator, την οικογένεια Lamp, και το εξάρτημα 5V/1W. Επιλέγουμεμε έναν λαμπτήρα που για να ανάψει απαιτούνται 5V στα άκρα του. 04/2011 Σελ. 36 από 47

37 Σχήμα 35: Η επιλογή ενός λαμπτήρα Για να ανάψει ο λαμπτήρας πρέπει να τοποθετήσουμε και μια πηγή συνεχούς τάσης με ονομαστική τιμή 5V. Στο Σχήμα 36 απεικονίζεται το παράθυρο επιλογής εξαρτημάτων για την επιλογή της πηγής συνεχούς τάσης. Στην συνέχεια θα πρέπει να τοποθετηθεί και μια γείωση η οποία να συνδεθεί στον αρχητικό πόλο της πηγής συνεχούς τάσης (βλ. Σχήμα 34. Έπειτα επιλέξτε έναν διακόπτη, όπως φαίνεται στο Σχήμα 37. Μέσω του διακόπτη θα είναι δυνατή η σύνδεση και η αποσύνδεση της τάσης των 5V στα άκρα του λαμπτήρα. Ο διακόπτης SPST (Single-Pole Single-Through) σημαίνει πως με ένα πάτημα ενεργοποιειται μια απλή (μονή) επαφή. Ο ορισμός SPST προέρχεται από τον χαρακτηρισμό της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων. Ένας ηλεκτρονόμος SPST διαθέτει ένα πηνίο ολισμού (Single Pole) μέσω του οποίου ελέγχει μια μονή επαφή (Single Through). Παρατηρήστε πως όταν τοποθετήσετε τον διακόπτη στο κάτω μέρος του συμβόλου του αναφέρεται η φράση key=space. Αυτό σημαίνει πως ο διακόπτης 04/2011 Σελ. 37 από 47

38 εκτός από το πάτημα με το κλικ του ποντικιού μπορεί επίσης να πατηθεί/ξεπατηθεί μέσω του πλήκτρου SPACE. Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε, να αλλάξετε το πλήκτρο το οποίο θα ελέγχει τον διακόπτη κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον διακόπτη και επιλέγοντας Properties. Σχήμα 36: Επιλογή πηγής συνεχούς τάσης Στην συνέχεια πρέπει να γίνουν οι συνδέσεις μεταξύ της πηγης, του διακόπτη, του λαμπτήρα αλλά και της γείωσης (Σχήμα 34). Όταν είναι όλα έτοιμα μπορείτε να ξεκινήσετε την εξομοίωση πατώντας τον διακόπτη που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης του προγράμματος, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 38. Αυτός ο διακόπτης μπορεί να θεωρηθεί ως ο διακόπτης που ελέγχει την παροχή τροφοδοσίας στον πάγκο εργασίας σας. Με το πάτημα του διακόπτη η εξομοίωση ξεκινάει. Κάντε διαδοχικά κλικ πάνω στον διακόπτη του κυκλώματός σας και παρατηρήστε το άναμα και το σβήσιμο του λαμπτήρα. Όταν ο λαμπτήρας ανάβει τότε γίνεται κίτρινος (Σχήμα 40). 04/2011 Σελ. 38 από 47

39 Σχήμα 37: Επιλογή ενός διακόπτη μονής επαφής Εάν δοκιμάσετε να αλλάξετε την τάση τροφοδοσίας της πηγής συνεχούς τάσης από 5V σε μία μεγάλυτερη, π.χ. 12V, τότε όταν κλείσετε τον διακόπτη ο λαμπτήρας καταστρέφεται! Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να σταματήσετε την εξομοίωση πατώντας τον διακόπτη εξομοίωσης, είτε μέσω της εργαλειοθήκης εξομοίωσης (Σχήμα 39), και να αλλάξετε πάλι στα 5V την τάση του τροφοδοτικού σας. Σχήμα 38: Ο διακόπτης εκκίνησης της εξομοιώσης 04/2011 Σελ. 39 από 47

40 Σχήμα 39: Η εργαλειοθήκη ελέγχου της εξομοίωσης Σχήμα 40: Αναμένος λαμπτήρας κατά την εξομοίωση της λειτουργίας του Εκτός από την οπτική αναπαράσταση της λειτουργίας εξαρτημάτων όπως είναι οι λαμπτήρες, οι διακόπτες, τα LEDs, κλπ., το πρόγραμμα MULTISIM μέσω της εξομοίωσης επιτρέπει και την χρήση πραγματικών οργάνων μέτρησης. Συγκεκριμένα, μπορείτε να τοποθετήσετε πολύμετρα, παλμογράφους, κ.α. όργανα έτσι ώστε να μετράτε καταλλήλως στα διάφορα σημεία του κυκλώματός σας. Για να γίνει κατανοητή η λειτουργία της χρήσης των οργάνων κατά την εξομοίωση ας προχωρήσουμε στην υλοποίηση του κυκλώματος ενός απλού διαιρέτη τάσης. Στο Σχήμα 41 απεικονίζεται το θεωρητικό κύκλωμα που απαιτείται να σχεδιάσετε. Όπως είναι γνωστό, το δυναμικό της πηγής ισούται με το άθροισμα των πτώσεων τάσης στις δύο αντιστάσεις R1 και R2. 04/2011 Σελ. 40 από 47

41 Σχήμα 41: Κύκλωμα διαιτέτη τάσης Η τάση στο κοινό σημείο σύνδεσης μεταξύ των αντιστάσεων R1 και R2, είναι ανάλογη του λόγου των τιμών των αντιστάσεων αυτών. Στην περίπτωση όπου οι αντιστάσεις έχουν την ίδια τιμή τότε η τάση στο σημείο σύνδεσης της R1 με την R2 είναι ίση με το ήμιση της τιμής της τάσης της πηγής, δηλαδή θα είναι 6V στην περίπτωση που η πηγή δίνει 12V. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τα παραπάνω μετρώντας την τάσης των 6V μέσω ενός βολτομέτρου. Παρατηρήστε πως καθέτως αριστερά της επιφάνειας σχεδίασης υπάρχει τοποθετημένη η εργαλειοθήκη επιλογής οργάνων. Κάντε κλικ στο πρώτο πάνω-πάνω εικονίδιο το οποίο ονομάζεται Multimeter (πολύμετρο). Τοποθετήστε το πολύμετρο σε κάποιο ελεύθερο μέρος του σχεδίου σας και στην συνέχεια συνδέστε το + και το του πολυμέτρου όπως σας δείχνει το Σχήμα 42 (έτσι δεν θα συνδέατε και το πραγματικό πολύμετρο;). Σχήμα 42: Τοποθέτηση πολυμέτρου στο κύκλωμα Εάν κάνετε διπλό κλικ επάνω στο σύμβολο του πολυμέτρου τότε αυτομάτως θα ανοίξει η πρόσοψη του οργάνου. Τοποθετήστε το όργανο σε κάποιο μέρος της επιφάνειας σχεδίασης ώστε να μην σας κρύβει το κύκλωμά σας (Σχήμα 43). 04/2011 Σελ. 41 από 47

42 Σχήμα 43: Το πολύμετρο σε πλήρη μορφή Εάν ξεκινήσετε τώρα την εξομοίωση θα δείτε πως το όργανο στην οθόνη της πρόσοψής του δείχνει 6V. Αυτό δεν περιμέναμε; Το πολύμετρο μπορεί μέσω των κουμπιών που βρίσκονται στην πρόσοψή του να ρυθμιστεί ώστε να λειτουργήσει είτε ως βολτόμετρο, είτε ως αμπερόμετρο, είτε ως ωμόμετρο, κ.λ.π., τόσο για συνεχείς όσο και για εναλλασσόμενες τιμές (Σχήμα 44). Σχήμα 44: Τα κουμπιά ρύθμισης στην πρόσοψη του πολυμέτρου Εκτός από το πολύμετρο, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και το Measurement Probe (είναι κάτω-κάτω στη εργαλειοθήκη των οργάνων). Αυτό το εργαλείο μπορεί να σας ενημερώνει για πολλά χαρακτηριστικά μεγέθη λειτουργίας ενός ηλεκτρικού σημείου του κυκλώματός σας. Δείτε στο Σχήμα 45 πως φαίνεται τοποθετημένο ένα Measurement Probe αλλά και τι είδους πληροφορίες σας παρέχει. Συγκρίνετε τις ενδείξεις του με την ένδειξη του πολυμέτρου. 04/2011 Σελ. 42 από 47

43 Σχήμα 45: Πολύμετρο και Measurement Probe στο κύκλωμα Στό Σχήμα 46 απεικονίζεται η σύνδεση του πολυμέτρου ως αμπερόμετρο στο κύκλωμα. Προσοχή! Το αμπερόμετρο συνδέεται πάντα σε σειρά, ενώ το βολτόμετρο πάντοτε παράλληλα. Το αμπερόμετρο έχει θεωρητικά μηδενική αντιστάση, ενώ το βολτόμετρο έχει θεωρητικά άπειρη αντίσταση. Εάν συνδέσετε ένα αμπερόμετρο παράλληλα τότε θα προκαλέσετε βραχυκύκλωμα, και εάν πρόκειται για τον πραγματικό κόσμο μπορεί να καταστρέψετε μέρος ή όλο το όργανο αλλά και το κύκλωμά σας. Σχήμα 46: Σύνδεση πολυμέτρου για την μέτρηση ρεύματος 04/2011 Σελ. 43 από 47

44 Στο Σχήμα 47 δείχνεται πως με την τοποθέτηση δύο μόνο Measurement Probes μπορείτε να δείτε όλα τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των δύο σημείων του κυκλώματός σας. Παρατηρήστε πως οι τάσεις διαφέρουν αλλά όμως το ρεύμε που διαρέει τις δύο αντιστάσεις είναι το ίδιο. Σχήμα 47: Χρήση δύο Measurement Probes στο κύκλωμα Εάν για κάποιον ιδιαίτερο λόγο επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του πολυμέτρου, τότε κάντε κλικ στο κουμπί Set το οποίο βρίσκεται στην πρόσοψη του πολυμέτρου (Σχήμα 44), και εισάγετε τις επιθυμητές τιμές παραμέτρων στο παράθυρο που ανοίγει (Σχήμα 48). Σχήμα 48: Το παράθυρο ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας του πολυμέτρου 04/2011 Σελ. 44 από 47

45 Στό Σχήμα 49.α και στο Σχήμα 49.β απεικονίζονται τα διαθέσιμα όργανα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την διαδικασία της εξομοίωσης του κυκλώματός σας. Oscilloscope Wattmeter Bode Plotter Word Generator Frequency Counter 4 Channel Oscilloscope IV-Analysis Logic DConverter Logic Analyzer Distortion Analyzer Function Generation Mulimeter Σχήμα 49.α: Εργαλειοθήκη οργάνων στο MULTISIM Στα επόμενα σχήματα, Σχήμα 50, Σχήμα 51, και Σχήμα 52, απεικονίζονται ένα πολύμετρο και δύο παλμογράφοι γνωστών εταιριών τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά την εξομοίωση του κυκλώματός σας. Για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται η ευελιξία της λειτουργίας της εξομοίωσης μιας και η αγορά όλων αυτών των οργάνων θα απαιτούσε χιλιάδες ευρώ. 04/2011 Σελ. 45 από 47

46 Current Probe NI ELVISmx Instruments LabVIEW Instruments Measurement Probe Tektronix Oscilloscope Counter Agilent Oscilloscope Agilent Multimeter Agilent Function Generator Network Analyzer Spectrum Analyzer Σχήμα 49.β: Εργαλειοθήκη οργάνων στο MULTISIM Σχήμα 50: Πολύμετρο της εταιρίας Agilent 04/2011 Σελ. 46 από 47

47 Σχήμα 51: Παλμογράφος της εταιρίας Agilent Σχήμα 52: Παλμογράφος της εταιρίας Tektronix 04/2011 Σελ. 47 από 47

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ Σημειώσεις και ειδοποιήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες που σας βοηθούν να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον υπολογιστή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ:

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 4η ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΟΙΜΙΟ 4 η Ενότητα Στην 4 η Ενότητα ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (WORD & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) έχουμε δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Α ME TO MULTISIM Σκοπός: Η Εξέταση λειτουργίας του ενισχυτή κοινού εκπομπού και εντοπισμός βλαβών στο κύκλωμα με τη χρήση του προγράμματος προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Υπολογιστές για Μικρούς και Μεγάλους Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MICROSOFT WINDOWS XP Ξεκινώντας με τα WINDOWS Επιφάνεια Εργασίας Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου

Εικονίδια. Γραμμή Εργασιών. Τρέχουσα Ώρα. Ανοιχτή Εφαρμογή. Κουμπί Έναρξης. Γλώσσα πληκτρολογίου Επιφάνεια Εργασίας Ανοίξτε τον υπολογιστή σας πατώντας το κουμπί που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μέχρι να φορτώσουν τα Windows. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα: Η εικόνα αυτή μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB

MΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα πακέτου Ξεκινώντας Περιγραφή συσκευής Εισαγωγή κάρτας SIM & MicroSD Συνδέσεις 3G και Wi-Fi Το περιβάλλον Android Εργασία με το Android Επίλυση προβλημάτων για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word

Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word Επεξεργασία Κειμένου - Microsoft Word 1) Έναρξη 1.1) Εκκίνηση Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft Word. Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΕΛΑΦΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6 στάσεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Όταν ο προγραμματιστής είναι σε αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr MS-WORD Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: efi.unipi@gmail.com Web: http://www.ekoletsou.gr Ξεκινώντας με το WORD Επιμέλεια: ΚΩΛΕΤΣΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ A ναμφισβήτητα, τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα προγράμματα στους

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. Windows XP

Computing and Information Systems Service. Windows XP Windows XP Όλοι οι υπολογιστές ανοικτής πρόσβασης στο Frederick χρησιµοποιούν Windows (2000 και XP), ένα λειτουργικό σύστηµα µε Γραφικό Περιβάλλον Εργασίας (Graphical User Interface), το οποίο χρησιµοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων

Windows XP. Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων. 1. Ρυθμίσεις. 2 Οργάνωση Αρχείων Windows XP Αρχικές Ρυθμίσεις - Οργάνωση Αρχείων 1. Ρυθμίσεις 1.1 Επιφάνειας Εργασίας. Όταν γίνεται η εγκατάσταση των WindowsXP τότα κατά την πρώτη εκκίνηση στην επιφάνεια εργασίας φαίνεται μόνο ένα εικονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές απαντήσεις με μπλε γράμματα

ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές απαντήσεις με μπλε γράμματα Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα (Εργαστήριο) Χειμερινό εξάμηνο 2011-2012 Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης (www.aggelopoulos.tk) ΑΣΚΗΣΗ 1 η Οι ενδεικτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84

περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 Windows 8 Τα πρώτα βήματα στο Internet 84 περιεχόμενα Εισαγωγή 6 Τα βασικά συστατικά του υπολογιστή 10 Η επιφάνεια εργασίας (desktop) 16 Windows 7 H πρώτη επαφή με τα Windows 7 21 Απλές αλλαγές και ρυθμίσεις 26 Χειρισμός προγραμμάτων 31 Αναζήτηση,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007

Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Ο επεξεργαστής κειμένου Word 2007 Κουμπί Office Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης Καρτέλες Κορδέλα Ομάδες Γραμμή κατάστασης Ρυθμιστικό ζουμ Όταν ανοίγουμε το Word, ανοίγει αυτόματα ένα νέο έγγραφο. (Στο

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία menu. To πρόγραµµα ακολουθεί µια κοινή και φιλική προς τον χρήστη φιλοσοφία menu σε όλες τις ενότητες της εφαρµογής. Όπως βλέπετε και στις πιο κάτω εικόνες, παρ όλο που αναφέρονται σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10

2.1 Windows XP. 2.2 Επιφάνεια εργασίας. 2.3 Γραμμή εργασιών 1/10 2.1 Windows XP 1. Τι είναι τα Windows XP; 2. Τι εννοούμε με τον όρο λειτουργικό σύστημα; 3. Αναφέρετε μερικά άλλα λειτουργικά συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. 4. Αναφέρετε μερικά από τα βοηθητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο Εισαγωγή στις Μετρήσεις Σηµάτων και Επίδραση Οργάνου στις Μετρήσεις Λευκωσία, 04

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα

Οδηγός χρήσης λογισμικού οργάνωσης γραφείου: PowerPoint 2007 Επιμέλεια κειμένων: Ελένη Καραγεώργου-Βράντζα - 317-2. Στην περιοχή Εργαλεία SmartArt, στην καρτέλα Μορφή, της ομάδας Στυλ WordArt, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή Γέμισμα κειμένου, και στη συνέχεια κάντε ένα από τα εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67

Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 Οδηγίες χρήσης Meridian Order POS Έκδοση 1.0.0.67 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Meridian Order POS Για να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση του Meridian Order POS θα πρέπει να έχετε τα παρακάτω: Ένα υπολογιστή με λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στο Λειτουργικό Σύστημα Windows XP Βόλος, Νοέμβριος 2008 Τα Windows είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που χρησιμοποιείται σε εκατομμύρια υπολογιστές στον κόσμο. Μας βοηθούν στο να

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: «Απλά ηλεκτρικά κυκλώματα συνεχούς ρεύματος» 5 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διδασκαλία, Σύνδεσης αντιστατών παράλληλα, με Εργαστήριο Κατασκευής Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος, Physics Education Technology (PhET), University of 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Κωδικός Τίτλος Επίπεδο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Ενότητα: Υποενότητα: Διαδικτυακές Υπηρεσίες κι Εφαρμογές Υ8 - Δημοτικοί Ιστότοποι / Google Sites Λίστα Δραστηριοτήτων Κωδικός Τίτλος Επίπεδο Υ8.Δ1 Αναζήτηση δημοτικών ιστοτόπων και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα

Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό. Περιεχόμενα Χρήσιμες Οδηγίες για την Πλοήγηση στο Υποστηρικτικό Υλικό Περιεχόμενα Βασικές απαιτήσεις... 2 Εγκατάσταση και Εκκίνηση... 2 Παράθυρο Πλοήγησης... 8 Πλήκτρα Ενεργειών του Πίνακα Πλοήγησης... 13 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης

ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ MS 48 NS Σύντοµες οδηγίες χρήσης Προσοχή: i) Απαγορεύεται η χρήση του δοκιµαστικού από παιδιά. ii) H χρήση του συγκεκριµένου δοκιµαστικού εργαλείου απαιτεί να τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10

Windows 8 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ 10/5/2014 2:10:10 2_windows8.indd 39 10/5/2014 2:10:10 μμ Εισαγωγή στα 1 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στα Windows Διαφοροποίηση των.1 από άλλες εκδόσεις Χειρισμός των Windows με ποντίκι και αφή Οθόνη κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor Στην άσκηση αυτή θα συνεχίσουμε το χάρτη/πίστα που δημιουργήσαμε (ένα απλό δωμάτιο με υφή στους τοίχους, δάπεδο και το ταβάνι, ένα χαρακτήρα-ήρωα να περιπλανιέται και φωτισμό της σκηνής) δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Calc ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Calc Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα βασικά εργαλεία του Calc κατασκευάζει πίνακες δημιουργεί φόρμουλες υπολογισμού κατασκευάζει

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα