Ι ς 201$ ΩΡΑΙ'Ο... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ς 201$ ΩΡΑΙ'Ο... ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ΕοποΓΪΨ: & Cοmmerciαl 5 ς ίοπ - Greek Ειτι155γ in 5ννιΙπ Πέµπτη, 30 Απριλίου :18 µµ ΕςοποιηΙς & Cοmnnerciαl 5θς ίοπ - Greek Επι155γ in ννθςιθπ Ενηµερωτικό δελτίο Απριλίου 2015 Ενηµερωτικό ελτίο (Τεύχος 40).ράΤ Σας αποστέλλουµε, συνηµµένως, το εν Οέµατι ενηµερωτικό δελτίο που αφορά σε οικονοµικές και επιχειρηµατικές ειδήσεις από τη Σουηδία. ΚΙιιίΙ ΙιΓ(Ι$, Stανrοs Stανrαkοs Εmbαssυ οι Greecein Stοekbοlm Κοιτιιιτικ1ϋΓ$µι1ιιπ Ιό Stοckhοlm Τι Ί : Ει: () Ε-ιτιιί1: οιιιπιτιοι!4το!γπ(ιέπιϊι. 7 ι1: ννν.πιϊι. τ/1οιι<ίιοιιπ gr ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΙΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ Αριθ. Πρωτ...Τζ. Οεσσαλονκ η.q.i<1 Ι ς Πα ρ ελ ή φοηκε 201$ ΩΡΑΙ'Ο... Ι

2 λπυιλιοσ 2815 ΤΕΥΧΟΣ -18 Ε \ΙΙΡΙΛΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΒΕ Ν:.ΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ι11 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Οικονοµία -Εξωτερικό εµπόριο -Επιχειρηµατικά νέα -Τουρισµός -Προσεχείς εκθέσεις Εξωτερικό εµπόριο Σουηδίας Η δηµοσιονοµική κατάσταση της ι Σουηδίας κρίνεται αρκετά ικανοποιητι. Αναµένεται σταθερή ανάκαµψη της οικονοµίας κυρίως λόγω της γενικότερης οικονοµικής ανάπτυξης σε 3 παγκόσµιο επίπεδο. Σύµφωνα µε πρόσφατες προβλέψεις τον Υπονρ- 4 γείου Οικονοµικών της Σουηδίας, το ΑΕΠ της χώρας αναµένεται να αυξηθεί κατά 2,4 /ο φέτος και 2,5 /ο το επόµενό έτος. Το δηµόσιο χρέος της Σουηδίας ανερχόταν σε 1,38 τρισ. κορόνες (148 δισ. εύρώ) τον Μάρτιο τον 2015, το οποίο αντιστοιχεί στο 36 /ο περίπου τον σουηδικού ΑΕΠ. Εντούτοις, το ποσοστό χρέους του ιδιωτικού τοµέα είναι αρκετά υψηλό και κυµαίνεται στο 249 /ο τον ΑΕΠ. Ο καθαρός δανεισµός τον δηµοσίου τοµέα Θα ανέλθει σε 1,4 /ο τον ΑΕΠ το 2015, ενώ ο προϋπολογισµός προ- ΟΙΚΟΝΟΜτΑ βλέπεται να ισοσκελιστεί το Η Σουηδία πρωτοπορεί διεθνώς ως χώρα ελεύθερου εµπορίου δεδοµένου ότι η σουηδική οικονοµία εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις εξαγωγές που πραγµατοποιεί. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, το 58 /ο των εξαγωγών της Σουηδίας κατευθύνεται προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και το 39 /ο πρός την ευρωζώνη. Η ενίσχυση τον εύρώ σε σχέση µε τη σουηδική κορόνα το τελευταίο διάστηµα έχει συµβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών των σουηδικών επιχειρήσεων. Η σουηδική οικονοµία µπορεί να χαρακτηρισθεί ως ανοικτή οικονοµία, εξαρτώµενη σε µεγάλο βαθµό από το εξωτερικό εµπόριο και κυρίως τις εξαγωγές που πραγµατοποιεί. Αν ληφθεί υπόψη ο µικρός σχετικά πληθυσµός της Σουηδίας, η συµµετοχή της χώρας στο διεθνές εµπόριο είναι εξαιρετικά µεγάλη. Επιµέλεια - Σύνταξη: Σταύρος Σταυράκος Γραµµατέας ΟΕΥ Α'

3 ΑΠ Ρ Ι ΙΟΣ ΣΓΠΙ λ 2 hω1, tρ:/,ν ιν.α1ιτ kιeίη Η αξία των εξαγωγών της χώρας κατά το 2014 ανήλθε σε 1.125,6 δισ. κορόνες Σουηδίας (123,7 δισ. εύρώ), σηµειώνοντας αύξηση 3,1% σε σχέση µε το Το ίδιο διάστηµα οι εισαγωγές ήταν 1.113,3 δισ. κορόνες (122,3 δισ. εύρώ). Το 2014, το πλεόνασµα στο εµπορικό ισοζύγιο της χώρας µειώθηκε κατά 75 /ο συγκριτικά µε το προηγού- µενο έτος και έφθασε τις 12,3 δισ. κορόνες (1,4 δισ. εύρώ). Η Σουηδία έχει εµπορικές συναλλαγές κυρίως µε άλλες βιοµηχανικές χώρες και περισσότερο µε τις χώρες µέλη της ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Σουηδίας (SCB), κατά το 2014, η Γερµανία εµφανίζεται ως πρώτος προµηθευτής της χώρας µε αξία προϊόντων περίπου 182,6 δισ. κορόνες, η Νορβηγία βρίσκεται στη δεύτερη θέση µε περίπού 92 δισ. κορόνες, η Ολλανδία στην τρίτη µε 84,9 δισ. κορόνες, ενώ στην τέταρτη Θέση βρίσκεται η ανία (76,6 δισ. κορόνες) και στην πέ- µπτη το Ηνωµένο Βασίλειο (65,5 δισ. κορόνες). Οι εισαγωγές από Ελλάδα κατά το εξεταζόµενο διάστηµα του 2014 ανήλθαν σε 1,23 δισ. κορόνες (135 εκατ. εύρώ). Μεταξύ των εξαγωγικών αγορών της Σουηδίας, η Νορβηγία κατέχει την πρώτη Θέση την περίοδο ι} ν glοhe,άmages.nε Ιανουαρίου- εκεµβρίου 2014 µε 118,2 δισ. κορόνες, η Γερµανία παραµένει στη δεύτερη Θέση το 2014 (109,9 δισ. κορόνες). Στην τρίτη θέση της κατάταξης είναι το Ηνωµένο Βασίλειο (79,3 δισ. κορόνες), στην τέταρτη η Φινλανδία (76,2 δισ. κορόνες) και στην πέµπτη Θέση είναι οι ΗΠΑ (75,8 δισ. κορόνες). Οι σουηδικές εξαγωγές προς Ελλάδα κατά το εξεταζόµενο διάστηµα ανήλθαν σε 2 δισ. κορόνες (228 εκατ. εύρώ). Τα κυριότερα προϊόντα που εξήχθησαν από τη Σουηδία το 2014 ήταν µηχανοκίνητα οχήµατα, προϊόντα διύλισης πετρελαίου, εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών, χαρτί και χαρτόνια, φαρµακευτικά παραrncενάσµατα,_ σίδηρος και χάλύβας, εξαρτή- µατά για µηχανοκίνητα οχήµατα, µηχανήµατα για εξοπλισµό ορυχείων και λατοµείων, προϊόντα ξυλείας, µεταλλεύµατα σιδήρου, πλαστικές ύλες, όργανα και συσκευές οπτικής κ.ά. Μεταξύ των βασικότερων προϊόντων στις εισαγωγές της Σουηδίας από το εξωτερικό, για το ίδιο πάντα έτος, συγκαταλέγονται πετρελαιοειδή προϊόντα, µηχανοκίνητα οχήµατα, εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών, ψάρια, εξαρτήµατα για µηχανοκίνητα οχήµατα, τεχνουργήµατα από σίδηρο ή χάλυβα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φαρµακευτικά προϊόντα, ηλεκτρονικά εξαρτήµατα κ.ά. Εξωτερικό εµπόριο της Σουηδίας τα τελευταία πέντε έτη (Ποσά σε δισ. ΕΚ. Εντός παρένθεσης το ποσό κατά προσέγγιση σε δισ. εύρώ ) 2ο Όγκος εµπορίού 2203,0 (23(1,9) 2349,7 (2602) 2222,8 (257,5) 2133,0 (2-16,6) 2238,9 (246,0) Ειαγωγ ές Ι 136,0 (119,0) 1213,6 (1341,4) 1154,6 (13'2,5) 1092,0 (126,2) 1125,6 (Ι23, Εισαγωγές 1067,1 i 11,9} 1136,1 ( ,2 (125, ,0 (120,4) 1113,3 (12Ζ,3) Εµπορικό ισοsύγιο 68,9 (7,2) 77,5 {+τ,(τ) 86,4 (7,5) 51,0 (5,9) 12,3 (i,+) Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία της Σουηδίας (Statistics Sweden - SCB) * Το 2014, το Ι ευρώ, κατά µέσο όρο, αντιστοιχούσε σε 9,10 σουηδικές κορόνες (SEK). Τα προηγούµενα χρόνια η µέση ισοτι- µία ήταν για το 2010: 1 ευρώ = 9,54 SEK, 2011:1 ευρώ = 9,03 SEK, 2012:1 ευρώ = 8,71 SEK και 2013: 1 ευρώ = 8,65 SEK

4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΣΕΛΙείΑ 3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ Ηµερίδα σχετικά µε φορολογικές µεταρρυθµίσεις στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση (Στοκχόλµη, 22 Απριλίού 2015) Στις 22 Απριλίου 2015 διεξήχθη στη Στοκχόλµη ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «Επανεξέταση των φορολογικών µεταρρυθµίσεων», η οποία διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σουηδία. Στην ηµερίδα, στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήµαναν την ανάνκrt αναµόρφωσrrc τον φορολογικού ουστ ' ατο στι ώ ι ε έλ της ΕΕ, ενώ εµπειρογνώµονες από Σουηδία, ανία και την Τσεχική ηµοκρατία. µετέφεραν την εµπειρία τούς από φορολογικές µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στις χώρες τους. Βελτίωση της βιοµηχανικής παραγωγής Η βιοµηχανική παραγωγή στη Σουηδία αυξήθηκε τον Φεβρουάριο τον 2015 κατά 2 /ο σε συγκριτικά µε τον Φεβρουάριο τον Η µεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στον κατασκευαστικό κλάδο (+9,5 /ο), ενώ η µεγαλύτερη µείωση της παραγωγής σηµειώθηκε στον κλάδο των ορυχείων και λατοµείων (-3,4%). Άνοδος τον κλάδου εστίασης στη Σουηδία Άνοδο σηµείωσε ο κλάδος εστίασης στη Σουηδία τον περασµένο Φεβρουάριο, καθώς αυξήθηκε ο όγκος εµπορίου τον κλάδού κατά 4,5 /ο σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα το Η αύξηση που υπήρξε σε εστιατόρια ξενοδοχείων κατά το εξεταζόµενο διάστηµα ήταν ακόµα µεγαλύτερη και ανήλθε στο 8,6%. Αύξηση τον αριθµού των απασχολούµένων στη Σουηδία Τον Μάρτιο του 2015, ο αριθµός των απασχολού- µένων ατόµων, ηλικίας ετών, στη Σουηδία ήταν 4,8 εκατ. που ισοδυναµεί µε αύξηση θέσεων εργασίας σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα τον Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα ήταν 8 /ο και ο αριθµός των ανέργων ανερχόταν σε άτο~ια. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Αφιέρωµα τον σουηδικού περιοδικού Vagabond στα δηµοφιλέστερα ελληνικά νησιά Το τουριστικό περιοδικό Vagabond ( αναγνώστες, 10 τεύχη/έτος), κατόπιν συνεργασίας τον µε το Γραφείο ΕΟΤ Σκανδιναβίας παρουσιάζει δύο εκτενή άρθρα-αφιερώµατα για τη χώρα µας. Το πρώτο αφιέρωµα αφορά σε πλήρη ταξιδιωτικό οδηγό για τα ελληνικά νησιά που επιµελήθηκε η δηµοσιογράφος τουριστικού ρεπορτάζ Helle Kikerpuu. Στον εν λόγω οδηγό παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα νησιωτικά συ- µπλέγµατα της Ελλάδας (νησιά τον Αργοσαρωνικού, Κυκλάδες, Σποράδες, ωδεκάνησα, Επτάνησα/Ιόνιο) και προτάσεις για µετάβαση στα νησιά (αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια), τιµές, χρήσιµες σχετικές ιστοσελίδες, φωτογραφικό υλικό κοκ. Το Vagabond δηµοσιεύει επίσης εκτενές άρθρο της δηµοσιογράφου Johanna Jackson, σχετικά µε τα καλύτερα µέρη για καταδύσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, αναφέρεται ότι τα νησιά Κρήτη, Χίος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Αµοργός, καθώς επίσης η Πελοπόννησος αποτελούν ιδανικούς προορισµούς για τους λάτρεις των καταδύσεων, ενώ παρέχεται επίσης πλούσιο φωτογραφικό υλικό για τους ανωτέρω προορισµούς, καθώς επίσης στοιχεία τουριστικών πρακτορείων που ασχολούνται µε τις καταδύσεις και λοιπές αθλητικές δραστηριότητες σε κάθε περιοχή (Πηγή: Γραφείο Τύπον και Επικοινωνίας Στοκχόλµης).

5 ΑΠ Ν ΙΟΣ εγλιilα 4 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Εvent: ΕΙ etri ity ττιdττ8try τιir Duratίon: 5-8 May 2015 Organίzer: Svenska M~ssan - The Swedίsh Εχhίbίtίοη & Congress Centre Address: Βοχ 5222, Gothenburg TeL Fax: 0046! elfaek a~,7svenskamassan.se 1 ί : Ενeη1: Se ιίπr Τουι ίsηπ Fair Duratίon: 6-8 May 2015 Organίzer: Μα1mδ Internatίonal Faίrs Address: M Ιssgatan 6, Μα1mδ Τ1 : E-mαί1: Websίte: ωωω.senίormassan.se/senίor-malmo Εν~ηt: Stεteklιolm Truck Fair Duratίon: 8-9 May 2015 Organίzer: Stockholm Internatίonal Fairs S Stockholm Ί 1 : Fαχ: E-mαί1: Website: Εν~ηt: Elmia Game Fair Duratίon: May 2015 Organίzer: Ε1mία ΑΒ Address: Ε1mίαν~gen 11, 5Ε Jδηkδρίηg Tel: E-mαί1: Websίte: Εν~ηt: Lcιl;istiιs αηι1 Τransρcrt Duratίon: May 2015 Organίzer: Svenska M~ssan -The Swedίsh Εχhίbίtίοη & Congress Centre Address: Βοχ 5222, Gothenburg Tel: Fax: Ε-mαί1: ί :

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ο Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ λιτό: ΕςοΓιοττιϊς & ςογγτιθγςί3ι 5θ1οΓ1 - Greek Επι1ι in 5'Λιθί:ΙΘΠ Αποστολή: Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015 4:15 µµ Προς: 'Εςοποπις & ί ογτιγτιθγιι3ι

Διαβάστε περισσότερα

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ.

Παρλ ή φθηκε L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ ΜΕΡ. Παρλ ή φθηκε Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ΜΕΡ. L( Ο_ 20..4. ΟΠΑ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Ειοποπις & ςοπ- ηθτςι3ι 58ς11οΠ - Greek Επ1γ in Sωeden ευτέρα, 3

Διαβάστε περισσότερα

Ε-mail : commerce.stockholmπα mfα.gr. Stockholm 114 48 1 ί1e : ωωω_δfα_.gr/stockhglm. ΒΙΟΤΕΧ!iΙ~(Ο ΕΠΙ!Εί c1 ί Ιυ Θ Ε Σ Σ Λ Ο Ν Ι Κ Μ Σ Αριθ. πρωτ...

Ε-mail : commerce.stockholmπα mfα.gr. Stockholm 114 48 1 ί1e : ωωω_δfα_.gr/stockhglm. ΒΙΟΤΕΧ!iΙ~(Ο ΕΠΙ!Εί c1 ί Ιυ Θ Ε Σ Σ Λ Ο Ν Ι Κ Μ Σ Αριθ. πρωτ... Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Economic & Commercial Section - Greek Embassy ί η Sweden [sweden.oey@greekembassy.se] Αποστολή: Παρασκευή, 30 Μάϊου 2014 11:46 πµ Προς: ί ηfο@bep.gr; ί ηfο@acsmί.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΊΜ ΕΛΗΤΙΟ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΊΜ ΕΛΗΤΙΟ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Θ. λιτό: Εconσmίς8ι[ommeσia Sectίοn 1ι Ειτι1355γ π 5\ ιθιι @ Π ^mmmeπe.5ιοckhn m@mfagr> Αποστολή: Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 11:13 'πµ ' Προς: Εconυmic &Commeσia Section

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αποστολή: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: ~~ ~Ο m~w~~~/»^== ^^^='~''-'- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λυ/Θ.Πρmτ Θcσσολoνiκη ~//~l9-~~,~ί Εconυmίι8ι[ommerc ί 5eιtΊοn Greek Εnoba~sν ins νeden

Διαβάστε περισσότερα

::)Π. 2 Πτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Πα ε λ ή '1).ι.τ< ΗΜΕΡ.3. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Μάίον 2013

::)Π. 2 Πτ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Πα ε λ ή '1).ι.τ< ΗΜΕΡ.3. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Μάίον 2013 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Econonic & Commercial Section - Greek Embassy in Sweden [commerce.stockholm@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 31 Μάϊου 2013 12:05 µµ Προς: vasilisvas13@yahoo.gr; petros.koutras@gmail.com;

Διαβάστε περισσότερα

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ

ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης Από: Εcοnοmic & ί ΟΓπηθΓι ί Ι Sectiοn - Greek ΕπιΙ5γ in Sωeden Αποστολή: Πέµπτη, 9 Ιουλίου 2015 4:44 µµ Προς: ςοηγηθγς.ςιοςιοιιη ιηι.9γ Θέµα: Ενηµερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Αυγούστού 2013

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. ΘΕΜΑ: Ενηµερωτικό δελτίο Αυγούστού 2013 Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Αποστολή: Προς: Θέµα: Συνηµµένα: Econonic & Commercial Section - Greek Embassy in Sweden [commerce.stockholm@mfa.gr] Τρίτη, 3 Σεπτεµβρίου 2013 12:48 µµ vasilisvasl3@yahoo.gr;

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Economic & Commercial Section - Greek Embassy in Sweden [commerce.stockholm@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 29 Νοεµβρίου 2013 11:46 πµ Προς: vasilisvas13@yahoo.gr; petros.koutras@gmail.com;

Διαβάστε περισσότερα

ο Q (α- > (α> 10 Q Ε> > s~ W Ε '-'~σ -αιο Ο L >= ο Ε cυεε Ν ~- Q Ό ο Ν 5 Ε Ν Έ ο )α) !ΤΝΡ1) ύ 0 ό χ Ν Ε Ε Σ Σ ΑΛΟΝ ΚΗΣ ~ό ό ~ - ο Ν αι ϊ c0 -

ο Q (α- > (α> 10 Q Ε> > s~ W Ε '-'~σ -αιο Ο L >= ο Ε cυεε Ν ~- Q Ό ο Ν 5 Ε Ν Έ ο )α) !ΤΝΡ1) ύ 0 ό χ Ν Ε Ε Σ Σ ΑΛΟΝ ΚΗΣ ~ό ό ~ - ο Ν αι ϊ c0 - ϊ α, ό; ο _ υ ρ L ο 0 0 L (0 (λ 1 Μ οη Ε 0) 'ς Ξ L υ ή Ε '-'~σ 7Ε ή~ ο.ε ό 5.5 -αιο L 8 'ξ 'Q Ν αι ϊ. χ. β Φ ο c0 Ν - α -ο ξ_ L νι Φ_ Ν ε Ν ιο Ε Ύ ί ρ Ί4. ή φνη ΚΣ νι Υ ;υ L 0U9.~ Ε Ϋ ο- α)υ Φι - λ 14

Διαβάστε περισσότερα

3 l. ΒiΟΤ~ΧΝΙΚο ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗβΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

3 l. ΒiΟΤ~ΧΝΙΚο ΕΠΙΜ ΕΛΗΤΗβΙΟ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Κυριάκου Μάτση l8, 1082 Λευκωσ ία, Κύπρου Τηλ.: 1357 22 672219/ 22 672604 βαχ: +357 22 672703 e-ιηαί1: έ;reekenm(π;cγιαιιet.cοιη.eγί ecocuιn-ηίcο5ια(/λτυfα.br ΕΜΒΑ5SΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2014 Παρίσι, Ιούνιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ EΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ Box 55565, 102 04 Stockholm, Sweden Tηλ. (+46-8) 545 660 16, 17, Tέλεφαξ (+46-8) 667 32 93 Email: sweden.oey@greekembassy.se

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015. Ο μετασχηματισμός του τομέα των κατασκευών συνεχίζεται. Ώθηση στην οικονομία από τον τουρισμό.

Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015. Ο μετασχηματισμός του τομέα των κατασκευών συνεχίζεται. Ώθηση στην οικονομία από τον τουρισμό. ISSN:2241 4878 Tεύχος 109 22 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2012 2710/540

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Λευκωσία, 15 Οκτωβρίου 2012 2710/540 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Μιχάλης Χαροκόπος Γραμματέας ΟΕΥ B Τηλ.: +357 22 672219 Α.Π. E-mail: greekcom@mtnmail.com.cy/

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΒιπrξΧΝ! r 4? :4.ΤΙ ρ () Ε ΑΛ ϊ Ν Κ Η Σ

ΒιπrξΧΝ! r 4? :4.ΤΙ ρ () Ε ΑΛ ϊ Ν Κ Η Σ Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: Greek Embassy Commercial Sectίon [greekcom@mtnmail.com.cy] Αποστολή: Πέµπτη, 25 Απριλίου 2013 12:47 µµ Προς: b4@mfa.gr; 'Christos Dokomes'; info@hepo.gr; info@seve.gr;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΚΟΙΝ. : - Γεν. Προξενείο Φιλιππούπολης - Γραφείο ΑΚΑΜ - Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Ε.Δ. : Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια

ΠΡΟΣ : Πίνακας Διανομής ΚΟΙΝ. : - Γεν. Προξενείο Φιλιππούπολης - Γραφείο ΑΚΑΜ - Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Ε.Δ. : Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονοµία Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθµό αναπτύξεως στο πρώτο τρίµηνο του έτους, επιβεβαιώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009

Σόφια, 31 Αυγούστου 2010 Α.Π.: ΟΕΥ 2785/92/ΑΣ 2562. ΘΕΜΑ : Ετήσια οικονοµική έκθεση Βουλγαρίας 2009 , ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 1 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΙΕΒΟ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΙΕΒΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΙΕΒΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Μέσω ηµών Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Κίεβο, 30 Ιουνίου 2010 Α.Π.: Φ. 2110 / 357 Συντάκτης: Π. Ολζιέρσκυ, Γραµ. Α Ο.Ε.Υ. Προς: - Β2 /νση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα