HistoCore Arcadia C. Ψυκτική επιφάνεια. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HistoCore Arcadia C. Ψυκτική επιφάνεια. Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης"

Transcript

1 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια HistoCore Arcadia C V 1.2, Ελληνικά 06/2015 Αρ. παραγγελίας: Rev. C Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή. Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία!

2

3 - ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι πληροφορίες, τα αριθμητικά στοιχεία, οι υποδείξεις καθώς και οι αξιολογικές κρίσεις που περιέχονται στην παρούσα τεκμηρίωση ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση της επιστημονικής γνώσης και την τελευταία τεχνολογία, έτσι όπως μας είναι γνωστά ύστερα από την πραγματοποίηση επισταμένων ερευνών. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόζουμε το παρόν εγχειρίδιο σε τακτά χρονικά διαστήματα στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις ούτε να παρέχουμε στους πελάτες μας ενημερωμένες εκδόσεις ή συμπληρωματικά αντίγραφα του εγχειριδίου αυτού. Σε ό,τι αφορά τυχόν εσφαλμένα στοιχεία, σκαριφήματα, τεχνικά σχήματα κτλ. τα οποία παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο, δεν φέρουμε καμία ευθύνη, στο πλαίσιο που αυτό επιτρέπεται από τις εκάστοτε σχετικές εθνικές νομικές διατάξεις. Συγκεκριμένα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για υλικές ζημίες ή λοιπές επακόλουθες ζημίες που οφείλονται στην τήρηση στοιχείων ή λοιπών πληροφοριών του παρόντος εγχειριδίου. Στοιχεία, σκαριφήματα, απεικονίσεις και λοιπές πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης δεν θεωρούνται, τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, εγγυημένα χαρακτηριστικά των προϊόντων μας. Επομένως, ισχύουν όλες οι εκ της συμβάσεως συμφωνίες μας με τους πελάτες μας. Η Leica Biosystems διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στις τεχνικές προδιαγραφές και στην παραγωγική διαδικασία χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μόνον κατ αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η αδιάλειπτη διαδικασία βελτίωσης της τεχνολογίας και των κατασκευαστικών τεχνικών που εφαρμόζονται στα προϊόντα μας. Η υπάρχουσα τεκμηρίωση προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Leica Biosystems Nussloch GmbH έχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ενδεχόμενη αναπαραγωγή του κειμένου και των σχημάτων (ακόμα και τμημάτων τους) μέσω εκτυπωτικών ή φωτοαντιγραφικών μεθόδων ή με τη χρήση μικροφίλμ και κάμερας Web ή λοιπών μεθόδων συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων και μέσων επιτρέπεται μόνο κατόπιν ρητής προηγούμενης έγγραφης έγκρισης της Leica Biosystems Nussloch GmbH. Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, στην πίσω πλευρά της συσκευής. Leica Biosystems Nussloch GmbH Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Γερμανία Τηλέφωνο: +49 (0) Φαξ: +49 (0) Internet: Ανάθεση σύμβασης συναρμολόγησης στην εταιρεία Leica Microsystems Ltd. Shanghai HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 1

4 Περιεχόμενα 1. Σημαντικές υποδείξεις Συμβάσεις ονοματοδοσίας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο και η σημασία τους Τύπος συσκευής Ενδεδειγμένη χρήση Απαιτούμενα προσόντα χρήστη Ασφάλεια Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις κινδύνων Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές Γενική επισκόπηση - Μέρη της συσκευής Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής Τεχνικά χαρακτηριστικά Τοποθέτηση της συσκευής Απαιτήσεις χώρου Παραδοτέο σύνολο Κατάλογος συσκευασίας Αποσυσκευασία και τοποθέτηση Μετακίνηση της συσκευής Ηλεκτρική σύνδεση Χειρισμός Ενεργοποίηση της συσκευής Αντικατάσταση της δευτερεύουσας ασφάλειας Συντήρηση και καθαρισμός Καθαρισμός της συσκευής Υποδείξεις συντήρησης Επίλυση προβλημάτων Εγγύηση και σέρβις Δήλωση απολύμανσης (πρωτότυπο) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

5 1. Σημαντικές υποδείξεις 1.1 Συμβάσεις ονοματοδοσίας Η πλήρης ονομασία της συσκευής είναι HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια. Η συσκευή χαρακτηρίζεται ως HistoCore Arcadia C ώστε να είναι ευανάγνωστο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. 1.2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο και η σημασία τους Υποδείξεις κινδύνων βρίσκονται μέσα σε γκρίζο πλαίσιο και συνοδεύονται από ένα προειδοποιητικό τρίγωνο. Οι υποδείξεις, δηλ. σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη προβάλλονται με γκρι φόντο και ένα σύμβολο. (5) (Εικόνα 5) Αριθμοί σε παρένθεση αναφέρονται σε αριθμούς μερών του συστήματος επάνω σε σχήματα. Προσοχή! Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης για προειδοποιητικές πληροφορίες. Ανοικτή παροχή ρεύματος. Κλειστή παροχή ρεύματος. Λάβετε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Κατασκευαστής Ημερομηνία παραγωγής Σύμβολο εναλλασσόμενου ρεύματος Ακροδέκτης PE Αρ. παραγγελίας HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 3

6 1. Σημαντικές υποδείξεις 1.2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο και η σημασία τους Σειριακός αριθμός Σύμβολο προστασίας του περιβάλλοντος της Οδηγίας China RoHS. Ο αριθμός στο σύμβολο επισημαίνει την "ασφαλή για το περιβάλλον διάρκεια χρήσης" του προϊόντος. Το σύμβολο χρησιμοποιείται όταν μία ουσία που υπόκειται σε περιορισμούς στην Κίνα, χρησιμοποιείται άνω του επιτρεπόμενου ανώτατου ορίου. Σύμβολο επισήμανσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου ElektroG της Γερμανίας. Ο νόμος ElektroG αφορά τη διάθεση στην κυκλοφορία, την επιστροφή και την φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ. Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου CAN/CSA-C22.2 αριθ Το περιεχόμενο της συσκευασίας είναι εύθραυστο και επομένως απαιτεί προσεκτικό χειρισμό. Η συσκευασία πρέπει να φυλάσσεται σε στεγνό περιβάλλον. Δείχνει τη σωστή όρθια θέση της συσκευασίας. Επιτρέπει το πολύ 2 επίπεδα στοιβών. 4 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

7 1.2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο και η σημασία τους (Συνέχεια) 1. Σημαντικές υποδείξεις Επισημαίνει το θερμοκρασιακό εύρος κατά τη φύλαξη και μεταφορά, που θα πρέπει να τηρείται για τη φύλαξη και το χειρισμό του προϊόντος συσκευασίας. ελάχιστη 29 C μέγιστη +50 C Επισημαίνει το επιτρεπτό θερμοκρασιακό εύρος κατά τη φύλαξη της συσκευασίας. ελάχιστη +5 C μέγιστη +50 C Επισημαίνει το επιτρεπτό εύρος ατμοσφαιρικής υγρασίας κατά τη φύλαξη και μεταφορά της συσκευασίας. ελάχιστη 10 % σχ. υγρασία μέγιστη 85 % σχ. υγρασία Το Tip-n-Tell παρακολουθεί εάν η αποστολή μεταφέρθηκε και φυλάχθηκε σε όρθια θέση σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Σε περίπτωση κλίσης 60 ή μεγαλύτερης ρέει χαλαζιακή άμμος μπλε χρώματος στο πεδίο ένδειξης σχήματος βέλους και παραμένει προσκολλημένη εκεί. Ο μη ενδεδειγμένος χειρισμός της αποστολής είναι αμέσως ορατός και αδιαμφισβήτητα αποδεδειγμένος. Στην περίπτωση του Shockwatch, ένα γυάλινο φιαλίδιο ακριβείας επισημαίνει κρούσεις και κραδασμούς που υπερβαίνουν μία ορισμένη ισχύ με κόκκινο χρώμα. Η υπέρβαση συγκεκριμένης επιτάχυνσης (τιμή g) διαρρηγνύει την επιφανειακή τάση του υγρού στο εσωτερικού του φιαλιδίου. Ως αποτέλεσμα χρωματίζεται το ενδεικτικό φιαλίδιο. Επισημαίνει το στοιχείο που μπορεί να ανακυκλωθεί όταν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες εγκαταστάσεις. HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 5

8 1. Σημαντικές υποδείξεις 1.3 Τύπος συσκευής Όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης ισχύουν μόνο για τον τύπο της συσκευής που επισημαίνεται στην πρώτη σελίδα. Στην πίσω πλευρά της συσκευής είναι στερεωμένη η πινακίδα τύπου και μια ετικέτα με τον αριθμό σειράς βρίσκεται πλευρικά της συσκευής. Το σχ. 1 αποτελεί απλώς παράδειγμα και δείχνει μία έγκυρη για το εν λόγω προϊόν πινακίδα τύπου με τα απαραίτητα στοιχεία. Τα ακριβή στοιχεία των διαφόρων εκδόσεων αναγράφονται στο κεφάλαιο 3.3 "Τεχνικά χαρακτηριστικά". 1.4 Ενδεδειγμένη χρήση Το HistoCore Arcadia C είναι μια ψυκτική επιφάνεια για την ψύξη και την έγκλειση ιστολογικών δειγμάτων ιστών σε μπλοκ παραφίνης. Κάθε άλλη χρήση της συσκευής θεωρείται μη επιτρεπτή! 1.5 Απαιτούμενα προσόντα χρήστη Το HistoCore Arcadia C επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό εργαστηρίου. Η εργασία με τη συσκευή μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον ο χρήστης διαβάσει προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και εξοικειωθεί με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες της συσκευής. Εικ.1 6 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

9 2. Ασφάλεια 2.1 Υποδείξεις ασφαλείας Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και κινδύνου σε αυτό το κεφάλαιο. Διαβάστε τις ακόμη και εάν είστε εξοικειωμένος/-η με το χειρισμό και τη χρήση μίας συσκευής Leica Biosystems. Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης περιέχει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για την ασφαλή λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αποτελεί σημαντικό μέρος του προϊόντος. Θα πρέπει να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη θέση της συσκευής σε λειτουργία και να φυλάσσεται κοντά στη συσκευή. Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές μέτρησης, ελέγχου, ρύθμισης και εργαστηρίου. Για τη διατήρηση αυτής της κατάστασης και τη διασφάλιση της ακίνδυνης λειτουργίας, ο χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις υποδείξεις και προειδοποιήσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης θα πρέπει να συμπληρωθεί με σχετικές οδηγίες, εάν αυτές προβλέπονται από ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα του χειριστή. Απαγορεύεται η αφαίρεση και η μετατροπή των διατάξεων ασφαλείας της συσκευής και των εξαρτημάτων. Μόνο εξουσιοδοτημένοι από την Leica Biosystems τεχνικοί συντήρησης επιτρέπεται να επισκευάζουν τη συσκευή και να έχουν πρόσβαση στα εσωτερικά της εξαρτήματα. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας- δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή του από άλλο καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις της εταιρείας μας. Υπόλοιποι κίνδυνοι Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία και τους αναγνωρισμένους κανονισμούς ασφαλείας. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης χρήσης και σωστού χειρισμού μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χειριστή ή τρίτων ή δυσλειτουργίες στη συσκευή ή σε άλλα αντικείμενα. Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση και μόνο εάν βρίσκεται σε άψογη κατάσταση από πλευράς ασφαλείας. Βλάβες που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν την ασφάλεια θα πρέπει να διορθώνονται αμέσως. Τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με εφαρμοζόμενα πρότυπα θα βρείτε στη δήλωση CE της συσκευής, στη διαδικτυακή διεύθυνση: HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 7

10 2. Ασφάλεια 2.2 Υποδείξεις κινδύνων Για την αποτροπή πρόκλησης ζημιών στη συσκευή ή στο δείγμα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από την Leica Biosystems. Οι διατάξεις ασφαλείας που τοποθετήθηκαν από τον κατασκευαστή στη συσκευή, αποτελούν απλώς τη βάση της πρόληψης ατυχημάτων. Την κύρια ευθύνη για την πρόληψη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής φέρουν πρώτα απ' όλους ο υπεύθυνος της συσκευής, ο οποίος κατέχει την άδεια λειτουργίας της, καθώς επίσης και τα άτομα που έχει ορίσει για το χειρισμό, τη συντήρηση ή την επισκευή της συσκευής. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της συσκευής, λαμβάνετε υπόψη σας τις ακόλουθες υποδείξεις και προειδοποιήσεις. Υποδείξεις κινδύνων Υποδείξεις ασφαλείας πάνω στην ίδια τη συσκευή Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένους εργαστηριακούς τεχνικούς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο με βάση το σκοπό χρήσης της και τις οδηγίες που παρατίθενται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Οι υποδείξεις ασφαλείας πάνω στη συσκευή, οι οποίες συνοδεύονται από ένα προειδοποιητικό τρίγωνο, σημαίνουν ότι κατά το χειρισμό ή την αντικατάσταση του αντίστοιχου τμήματος της συσκευής πρέπει να ακολουθούνται τα σωστά βήματα χειρισμού καθώς και όλα όσα περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρων, ενδέχεται να προκληθούν ατυχήματα, τραυματισμοί ή/και ζημίες στη συσκευή/ στα εξαρτήματα. Υποδείξεις κινδύνων Μεταφορά και εγκατάσταση Μετά την αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία της, η συσκευή επιτρέπεται να μεταφέρεται μόνο σε όρθια στάση. Προτού συνδέσετε τη συσκευή σε ηλεκτρικό δίκτυο, ελέγξτε αν τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου συμφωνούν με την τροφοδοσία του χώρου εγκατάστασης. Η σύνδεση της συσκευής επιτρέπεται μόνο με χρήση του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας και μόνο σε γειωμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης! Η πρίζα στην οποία θα συνδεθεί η συσκευή, πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμη. 8 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

11 2. Ασφάλεια Η ελάχιστη τάση (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά) πρέπει να διατηρείται κατά την εκκίνηση της ψυκτικής μονάδας. Ο συμπιεστής χρειάζεται ρεύμα εκκίνησης περίπου 25 A. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής πρέπει να διασφαλίζεται ότι η παροχή ρεύματος παραμένει σταθερή και σύμφωνη με τις προδιαγραφές.πριν από την εγκατάσταση πρέπει να ελεγχθεί αν η ηλεκτρική εγκατάσταση πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Τυχόν παράβλεψή τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στη συσκευή. Πριν από τη συντήρηση, την επισκευή ή τον καθαρισμό της, πρέπει να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και να βγάζετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας της από την πρίζα. Η παράβλεψη των οδηγιών του κατασκευαστή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών στην παρεχόμενη από τη συσκευή προστασία. HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 9

12 3. Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές 3.1 Γενική επισκόπηση - Μέρη της συσκευής Πρόσοψη της συσκευής Εικ.2 1. Γενικός διακόπτης 4. Ψυκτικό σώμα 2. Ψυκτικό σύστημα (εσωτερικά) 5. Θύρα εισόδου ρεύματος 3. Ψυκτική επιφάνεια 6. Ασφάλειες AC 3.2 Κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής Η συσκευή διακρίνεται για την απλή και δομοστοιχειωτή κατασκευή της, αλλά και από την ισχυρή μονάδα ψύξης, η ψυκτική απόδοση της οποίας ελέγχεται με ακρίβεια. Η μονάδα ελέγχου περιβαλλοντικής προσαρμογής διασφαλίζει πάντοτε τη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας εργασίας στους 6 C. Λόγω της υψηλής ψυκτικής απόδοσης, η θερμοκρασία εργασίας επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα. Η βελτιστοποιημένη θερμοκρασιακή κατανομή στην ψυκτική επιφάνεια αποτρέπει τυχόν στάξιμο του νερού συμπύκνωσης. Οι μεγάλες διαστάσεις της ψυκτικής επιφάνειας επιτρέπουν την τοποθέτηση 60 μπλοκ παραφίνης. Σχεδιασμένη για χρήση με το σταθμό σκήνωσης ιστών παραφίνης HistoCore Arcadia H. 10 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

13 3. Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές 3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά Γενικά στοιχεία που αφορούν τη συσκευή Τάση ηλεκτρικής τροφοδοσίας Τύπος συσκευής Τάση τροφοδοσίας Αριθμός παραγγελίας HistoCore Arcadia C Κινητήρα Ονομαστικό ρεύμα Μέγιστο ρεύμα εκκίνησης (5 s): VAC 50/60 Hz VAC 50/60 Hz VAC 50/60 Hz Ασφάλειες βραδείας τήξης 5 x 20 mm, 2 xt5 A, 250 V Μέγ. 5 A 25 A Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος λειτουργίας +20 C έως +30 C Θερμοκρασίες λειτουργίας 6 C Σχετ. ατμοσφαιρική υγρασία περιβάλλοντος Υψόμετρο περιβάλλοντος λειτουργίας Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά τη φύλαξη Επιτρεπόμενο εύρος θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά Επιτρεπόμενο εύρος ατμοσφαιρικής κατά τη φύλαξη και τη μεταφορά Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 20 έως 80 % - χωρίς συμπύκνωση Έως 2000 m +5 C έως +50 C 29 C έως +50 C 10 έως 85 % - χωρίς συμπύκνωση Βασικό ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον Ταξινόμηση κατά IEC Κατηγορία προστασίας 1 Βαθμός ρύπανσης 2 Κατηγορία προστασίας IP (IEC 60529) Ψυκτική μονάδα Ψυκτική απόδοση* Συντελεστής ασφαλείας 3 Ψυκτικό μέσο IP W (στα 50 Hz), 185 W (στα 60 Hz) R 134a Λάδι συμπιεστή / 5 ml Ester RL7H, ISO 7 * κατά ASHRAE, θερμοκρασία συμπύκνωσης: 54,4 C, θερμοκρασία εξάτμισης: 23,3 C HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 11

14 3. Εξαρτήματα της συσκευής και προδιαγραφές 3.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά (Συνέχεια) Ψυκτικό μέσο Διαστάσεις και βάρη Πλάτος: Βάθος: Υψόμετρο: Βάρος: 115 g ± 2 g 400 mm 605 mm 385 mm 30 kg 12 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

15 4. Τοποθέτηση της συσκευής 4.1 Απαιτήσεις χώρου Σταθερός, χωρίς κραδασμούς πάγκος εργαστηρίου με οριζόντια, επίπεδη πλάκα, καθώς και δάπεδο χωρίς δονήσεις. Δεν πρέπει να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως και έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές. Θερμοκρασία χώρου συνεχώς μεταξύ +20 C και +30 C. Μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία έως και 80 %, χωρίς συμπύκνωση. Τοποθετήστε τη συσκευή κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε σημείο που διασφαλίζει την εύκολη αποσύνδεση από την παροχή ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ευπρόσιτο σημείο. Αν η θερμοκρασία χώρου υπερβεί τους +30 C ενδέχεται να μην επιτευχθεί η θερμοκρασία εργασίας των 6 C σε ολόκληρη την ψυκτική επιφάνεια. Η απρόσκοπτη λειτουργία και η εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από τη συσκευή διασφαλίζεται μόνο εφόσον στην πίσω πλευρά της διατηρείται ελεύθερος χώρος 15 cm τουλάχιστον. Η μη τήρηση αυτής της απόστασης μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημίες στην ψυκτική μονάδα της συσκευής. Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης έκρηξης. 4.2 Παραδοτέο σύνολο Κατάλογος συσκευασίας Ποσότητα Ονομασία Αρ. παραγγελίας 1 Βασική μονάδα HistoCore Arcadia C, VAC VAC, Κίνα VAC VAC Καλώδιο ρεύματος Βλ. σελίδα 16 4 Σετ εφεδρικών ασφαλειών, 250 V 5 A Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (έντυπο στα γερμανικά/αγγλικά και CD σε διάφορες γλώσσες ) Συγκρίνετε τα εξαρτήματα που παραλάβετε με τη λίστα συσκευασίας και την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι υπάρχουν διαφορές, απευθυνθείτε αμέσως στην αρμόδια εταιρεία πωλήσεων της Leica Biosystems. HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 13

16 4. Τοποθέτηση της συσκευής 4.3 Αποσυσκευασία και τοποθέτηση Κατά την παραλαβή του προϊόντος ελέγξτε τις ενδείξεις κλίσης στη συσκευασία. Εάν η κορυφή του βέλους είναι μπλε, η συσκευασία μεταφέρθηκε σε οριζόντια θέση, έλαβε υπερβολική κλίση ή ανατράπηκε κατά τη μεταφορά. Σημειώστε το στα συνοδευτικά έγγραφα και ελέγξτε το παραδοθέν σύνολο ως προς τυχόν ζημιές Εικ.3 Αυτές οι οδηγίες αποσυσκευασίας ισχύουν μόνο όταν το κιβώτιο τοποθετηθεί με τα σύμβολα προς τα επάνω. 1. Αφαιρέστε την ταινία συσκευασίας (1) και την κολλητική ταινία (2). 2. Ανοίξτε τη συσκευασία. Ανασηκώστε και αφαιρέστε το τοίχωμα του χαρτοκιβωτίου (3). 3. Αφαιρέστε τις επενδύσεις από αφρώδες υλικό (4) τη μια μετά την άλλη. 4 4 Εικ.4 Η συσκευή HistoCore Arcadia C πρέπει να μεταφέρεται πάντοτε σε όρθια και οριζόντια θέση. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να την αναποδογυρίζετε, έστω και για λίγο, ή να αποθηκεύεται πάνω σε μία από τις πλευρές της. Αφού μεταφέρετε τη συσκευή και προτού τη θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά, πρέπει να μεσολαβήσει οπωσδήποτε χρονικό διάστημα 4 ωρών. Το λάδι που υπάρχει στο συμπιεστή χρειάζεται χρόνο για να επιστρέψει στην αρχική του θέση. 14 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

17 4. Τοποθέτηση της συσκευής 4.3 Αποσυσκευασία και τοποθέτηση (Συνέχεια) 5 4. Κατά την αφαίρεση της συσκευής (5) από την παλέτα φροντίζετε ώστε αυτή να μεταφέρεται από δύο άτομα που τη σηκώνουν από τις τέσσερις κάτω γωνίες του περιβλήματος (εικ. 5). 5. Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε σταθερό πάγκο εργαστηρίου. 6. Αφαιρέστε τα προαιρετικά εξαρτήματα από το κιβώτιο προαιρετικών εξαρτημάτων (6) στη βάση της παλέτας. 6 Εικ.5 Μην πετάξετε τη συσκευασία κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. Για να επιστρέψετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες με την αντίστροφη σειρά. 4.4 Μετακίνηση της συσκευής Εικ.6 Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη λειτουργία. Προτού μετακινήσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν δείγματα στην ψυκτική επιφάνεια, η συσκευή είναι σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά εξαρτήματα της εξόδου αέρα του συμπιεστή (1) στην πίσω πλευρά. Είναι υποχρεωτικό να περιμένετε 4 ώρες προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. 1 Κρατήστε τη συσκευή από το μπροστινό και το πίσω μέρος του κάτω περιβλήματος και κινηθείτε. Εικ.7 HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 15

18 4. Τοποθέτηση της συσκευής 4.5 Ηλεκτρική σύνδεση Η μονάδα ψύξης HistoCore Arcadia C χρειάζεται συγκεκριμένη τάση και συχνότητα για να λειτουργήσει (βλ. κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά") και, ως εκ τούτου, παρέχεται πάντοτε με ένα συμβατό καλώδιο ρεύματος. Για να αποτραπεί η πρόκληση ζημιών στη συσκευή, πρέπει να τηρούνται οι εξής υποδείξεις: Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να ελέγξετε οπωσδήποτε αν οι πληροφορίες τάσης που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου (πίσω πλευρά) συμφωνούν με τις πραγματικές τιμές τάσεις στο χώρο εγκατάστασης. Αν δεν συμβαίνει αυτό, μην συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο! Η σύνδεση της συσκευής επιτρέπεται μόνο με χρήση του παρεχόμενου καλωδίου ρεύματος και μόνο σε γειωμένη πρίζα με προστατευτική επαφή. Δεν επιτρέπεται η χρήση καλωδίου προέκτασης! Ανάλογα με το πεδίο εφαρμογής, ένα από τα παρακάτω καλώδια παραδίδεται μαζί με τη συσκευή: 7 Εικ.8 Συνδέστε το φις (7) του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή σύνδεσης (6). Συνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα. 6 Ονομασία Αρ. παραγγελίας ΗΠΑ Ιαπωνία Βραζιλία Ευρώπη Κίνα Αυστραλία Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Ιταλία Δανία Αργεντινή Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

19 5. Χειρισμός 5.1 Ενεργοποίηση της συσκευής Μετά την εγκατάσταση, όπως αυτή περιγράφεται στο κεφάλαιο 4, η συσκευή HistoCore Arcadia C είναι έτοιμη να λειτουργήσει. Ενεργοποιείται από το διακόπτη ρεύματος, ο οποίος βρίσκεται εμπρός και αριστερά στη συσκευή ("I" = ΟΝ). Για την επισήμανση της ετοιμότητας λειτουργίας της συσκευής, ανάβει μια λυχνία εντός του διακόπτη και η ψυκτική μονάδα τίθεται σε λειτουργία. Ανάλογα με τη θερμοκρασία χώρου, το διάστημα που χρειάζεται για την ανάπτυξη της επιδιωκόμενης θερμοκρασίας της επιφάνειας ψύξης ( 6 C) είναι περίπου 25. Εικ.9 Η τοποθέτηση καλουπιών έγκλεισης πάνω στην ψυχρή πλάκα επιτρέπεται αφότου παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα ψύξης. Διαφορετικά, μπορεί να μην επιτευχθεί η θερμοκρασία εργασίας των 6 C. 5.2 Αντικατάσταση της δευτερεύουσας ασφάλειας Ο συμπιεστής αρχίζει να λειτουργεί σε πέντε λεπτά μετά την ενεργοποίηση της παροχής ρεύματος. Στην πίσω πλευρά της συσκευής υπάρχει μια ασφάλεια λεπτού σύρματος, η οποία προστατεύει τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της συσκευής. Ονομαστική τιμή ασφάλειας: 5 A, 250 V Προτού αντικαταστήσετε την ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη συσκευή από το γενικό διακόπτη και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. Χρησιμοποιείτε μόνο τις ασφάλειες λεπτού σύρματος που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά" Εικ.10 Αντικαταστήστε την ασφάλεια ως ακολούθως: 1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ανοίξετε της ασφαλειοθήκη (9) και αφαιρέστε τις ασφάλειες (10). 2. Αντικαταστήστε τις με δύο καινούργιες ασφάλειες ιδίου τύπου. 3. Χρησιμοποιήστε το κατσαβίδι για να πιέσετε την ασφαλειοθήκη στην αρχική της θέση. 4. Συνδέστε ξανά τη συσκευή στην πρίζα AC και θέστε την σε λειτουργία. HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 17

20 6. Συντήρηση και καθαρισμός 6.1 Καθαρισμός της συσκευής Επιφάνειες εργασίας Προτού καθαρίσετε τη συσκευή, θέστε την εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα! Όταν χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού, να λαμβάνετε υπόψη τους κανόνες ασφαλείας του κατασκευαστή τους και τους κανόνες εργαστηρίου που ισχύουν στη χώρα χρήσης. Δεν επιτρέπεται να εισέλθουν υγρά στο εσωτερικό της συσκευής κατά τον καθαρισμό! Για να αποφευχθεί τυχόν γρατζούνισμα της επιφάνειας της συσκευής, μην χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση αιχμηρά, μεταλλικά εργαλεία για την αφαίρεση των υπολειμμάτων παραφίνης. Για τον καθαρισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα συνηθισμένα εργαστηριακά μέσα καθαρισμού που είναι κατάλληλα για την αφαίρεση της παραφίνης (π.χ. Polyguard ή υποκατάστατα ξυλενίου). Χρησιμοποιείτε στεγνό χαρτί υγείας που δεν ξεφτίζει για να καθαρίσετε το νερό συμπύκνωσης από την ψυκτική επιφάνεια. Συσκευή και εξωτερικές επιφάνειες Οι βαμμένες εξωτερικές επιφάνειες μπορούν να καθαριστούν, εάν είναι απαραίτητο, με μη δραστικό απορρυπαντικό οικιακής χρήσης που κυκλοφορεί στο εμπόριο ή με σαπουνάδα, και να σκουπιστούν με υγρό πανί. Πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη επίδραση οργανικών διαλυτών στις επιφάνειες του περιβλήματος. Μην χρησιμοποιείτε ξυλόλη, ακετόνη ή αλκοόλη στις βαμμένες επιφάνειες! 6.2 Υποδείξεις συντήρησης Το άνοιγμα της συσκευής για την πραγματοποίηση εργασιών συντήρησης ή επισκευαστικών εργασιών επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σέρβις της Leica Biosystems. Για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να λάβετε υπόψη τις εξής υποδείξεις: Να καθαρίζετε προσεκτικά τη συσκευή ύστερα από κάθε χρήση. Να ξεσκονίζετε τακτικά τα στόμια αερισμού στην πίσω πλευρά της συσκευής χρησιμοποιώντας μία βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. Συνάψτε μια σύμβαση συντήρησης μετά τη λήξη της περιόδου της εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό παρέχει το αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Leica Biosystems. 18 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

21 7. Επίλυση προβλημάτων Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα συμβουλευόμενοι τον ακόλουθο πίνακα, απευθυνθείτε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Leica Biosystems ή στον αντιπρόσωπο της Leica Biosystems από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Κατάσταση σφάλματος: Πιθανές αιτίες Επίλυση Η ψυκτική επιφάνεια δεν μπορεί να ψυχθεί στην επιδιωκόμενη θερμοκρασία και ο συναγερμός ηχεί δύο φορές. Ανεπαρκής παροχή αέρα στη μονάδα εξαερισμού. ή Δυσλειτουργία της ψυκτικής επιφάνειας. 1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ του τοίχου και της συσκευής. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 cm. 2. Περιμένετε περίπου 5 λεπτά και επανεκκινήστε τη συσκευή. Η ψυκτική επιφάνεια δεν μπορεί να ψυχθεί στην επιδιωκόμενη θερμοκρασία, αλλά δεν ηχεί συναγερμός. Η θερμοκρασία της ψυκτικής επιφάνειας είναι πολύ χαμηλή και ο συναγερμός ηχεί αδιάλειπτα (μπορούν να προκληθούν ρωγμές στα μπλοκ παραφίνης). Υπερβολική θερμοκρασία περιβάλλοντος. ή Υπερβολική ποσότητα νερού συμπύκνωσης/πάγου/πάχνης στην ψυκτική επιφάνεια. Δυσλειτουργία της ψυκτικής επιφάνειας. 3. Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 1. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 20~30 C. 2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος μεταξύ του τοίχου και της συσκευής. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 15 cm. 3. καθαρίστε την ψυκτική επιφάνεια και επανεκκινήστε τη συσκευή. 4. Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. 1. Επανεκκινήστε τη συσκευή. 2. Εάν το πρόβλημα εξακολουθήσει να υφίσταται, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια 19

22 8. Εγγύηση και σέρβις Εγγύηση Η Leica Biosystems Nussloch GmbH εγγυάται ότι το παρεχόμενο προϊόν σύμβασης έχει υποβληθεί σε διεξοδικό ποιοτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα εσωτερικά πρότυπα ελέγχου της Leica Biosystems, ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ελλείψεις και ότι πληροί όλες τις εγγυημένες τεχνικές προδιαγραφές και/ή συμφωνηθείσες ιδιότητες. Το περιεχόμενο της εγγύησης προσδιορίζεται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συναφθείσας συμφωνίας. Δεσμευτικοί είναι μόνο οι όροι εγγύησης της αρμόδιας εταιρείας πωλήσεων Leica Biosystems ή της εταιρείας από την οποία προμηθευτήκατε το προϊόν της σύμβασης. Πληροφορίες για το σέρβις Σε περίπτωση που χρειαστείτε υπηρεσίες από το τεχνικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή κάποιο ανταλλακτικό, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το διανομέα της Leica Biosystems από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή. Απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες προϊόντος: Το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της συσκευής. Ο χώρος εγκατάστασης της συσκευής και το όνομα κάποιου συνομιλητή. Η αιτία επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Η ημερομηνία παράδοσης. Παροπλισμός και απόρριψη Η συσκευή ή τα τμήματά της πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες νομικές διατάξεις. 20 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

23 Δήλωση απολύμανσης 9. Δήλωση απολύμανσης (πρωτότυπο) Αξιότιμε πελάτη, κάθε προϊόν, το οποίο επιστρέφεται στη Leica Biosystems ή απαιτεί επιτόπου συντήρηση, θα πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο. Η απολύμανση ως προς ασθένειες που προκαλούνται από πρίον, όπως π.χ. οι νόσοι CJD, BSE ή CWD, είναι αδύνατη. Ως εκ τούτου, οι συσκευές που έχουν έλθει σε επαφή με δείγματα που περιείχαν πρίον δεν μπορούν να επιστραφούν στη Leica Biosystems για επισκευή. Συσκευές που έχουν επιμολυνθεί με πρίον επισκευάζονται στο χώρο του πελάτη μόνο εφόσον ο τεχνικός επισκευής ενημερωθεί σχετικά με τους κινδύνους, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις διαδικασίες της εν λόγω υγειονομικής μονάδας και φέρει προστατευτικό εξοπλισμό. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε επιμελώς αυτή τη δήλωση και να επισυνάψετε ένα αντίγραφο στη συσκευή. Προσαρτήστε το σταθερά στην εξωτερική πλευρά της συσκευασίας μεταφοράς ή παραδώστε το απευθείας στον τεχνικό επισκευής. Μόνο όταν η εταιρία ή ο τεχνικός συντήρησης παραλάβουν τη δήλωση απολύμανσης, μπορούν να ανοιχθούν οι συσκευασίες ή να ξεκινήσουν εργασίες συντήρησης. Προϊόντα που έχουν επιστραφεί και θεωρούνται από την εταιρεία δυνητικές πηγές κινδύνου, επιστρέφονται αμέσως στον αποστολέα με δική του χρέωση. Υπόδειξη: Τα μαχαίρια μικροτόμου θα πρέπει να συσκευάζονται στο σχετικό κουτί. Υποχρεωτικές πληροφορίες: Συμπληρώστε οπωσδήποτε τα πεδία που επισημαίνονται με αστερίσκο *. Συμπληρώστε το μέρος Α ή το μέρος Β, ανάλογα με το εάν η συσκευή έχει επιμολυνθεί ή όχι. Πληροφορίες πινακίδας τύπου Μοντέλο (βλ. πινακίδα τύπου)* Σειριακός αριθμός SN (βλ. πινακίδα τύπου)* Κωδικός REF (βλ. πινακίδα τύπου)* Μαρκάρετε την απάντηση A, αν ισχύει. Αν δεν ισχύει, συμπληρώστε όλες τις ερωτήσεις του μέρους B και αναφέρατε τις πρόσθετες πληροφορίες. A B Ναι Ναι Όχι 1 Ναι Όχι 2 Αυτή η συσκευή δεν έχει έρθει σε επαφή με μη μονιμοποιημένα βιολογικά δείγματα. Εσωτερικά ή εξωτερικά τμήματα της συσκευής εκτέθηκαν στις εξής επικίνδυνες ουσίες: Αίμα, σωματικά υγρά, παθολογικά δείγματα περαιτέρω πληροφορίες Λοιπές επικίνδυνες βιολογικές ουσίες Χημικές ουσίες/επιβλαβείς για την υγεία ουσίες Ραδιενέργεια Λοιπές επικίνδυνες ουσίες Η παρούσα συσκευή έχει καθαριστεί και απολυμανθεί: Εάν ναι, με ποιές μεθόδους: περαιτέρω πληροφορίες Εάν όχι**, αναφέρατε τους λόγους: Ναι Όχι 3 ** Μην αποστείλετε τη συσκευασία χωρίς γραπτή έγκριση από τη Leica Biosystems. Η συσκευή προετοιμάστηκε για ασφαλή χειρισμό και μεταφορά. Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία, εάν υπάρχει. Σημαντικό για τη σωστή παραλαβή του απεσταλμένου προϊόντος: Συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο αυτής της δήλωσης στη συσκευασία αποστολής ή παραδώστε το στον τεχνικό συντήρησης. Την ευθύνη επιστροφής της συσκευασίας από τη Leica, εάν η δήλωση λείπει ή έχει συμπληρωθεί ελλιπώς, φέρει ο αποστολέας. Εάν έχετε απορίες, αποταθείτε στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Leica. Leica εσωτερικό: Αναφέρατε αριθμό εργασίας και αριθμούς RAN-/RGA, αν υπάρχουν: Job Sheet Nr.: SU Return Goods Authorisation: BU Return Authorisation Number: Ημερομηνία/Υπογραφή* HistoCore Arcadia C Ψυκτική επιφάνεια Όνομα* Ίδρυμα* Τμήμα* 21 ίας

24 Ναι Όχι 9. Δήλωση απολύμανσης 3 (πρωτότυπο) ** Μην αποστείλετε τη συσκευασία χωρίς γραπτή έγκριση από τη Leica Biosystems. Η συσκευή προετοιμάστηκε για ασφαλή χειρισμό και μεταφορά. Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία, εάν υπάρχει. Σημαντικό για τη σωστή παραλαβή του απεσταλμένου προϊόντος: Συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο αυτής της δήλωσης στη συσκευασία αποστολής ή παραδώστε το στον τεχνικό συντήρησης. Την ευθύνη επιστροφής της συσκευασίας από τη Leica, εάν η δήλωση λείπει ή έχει συμπληρωθεί ελλιπώς, φέρει ο αποστολέας. Εάν έχετε απορίες, αποταθείτε στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία της Leica. Leica εσωτερικό: Αναφέρατε αριθμό εργασίας και αριθμούς RAN-/RGA, αν υπάρχουν: Job Sheet Nr.: SU Return Goods Authorisation: BU Return Authorisation Number: Ημερομηνία/Υπογραφή* Ίδρυμα* Όνομα* Θέση* Διεύθυνση Τμήμα* Διεύθυνση* Τηλέφωνο* Φαξ Έκδοση /2013, Αρ. παραγγελίας Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str Nussloch, Germany Ôçë.: ++49 (0) Φαξ: ++49 (0) Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης V 1.2 Rev. C 06/2015

25

26 Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Strasse D Nussloch Τηλ.: (0) Φαξ: (0) Διαδίκτυο:

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα

Leica EG F. Θερμαινόμενη λαβίδα Leica EG F Θερμαινόμενη λαβίδα Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Leica EG F_θερμαινόμενη λαβίδα Αρ. παραγγελίας 14 0388 83106, Αναθ.C Έκδ. 1.3 Αναθ.C, Ελληνικά 11/2012 Να φυλάσσεται πάντοτε κοντά στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα

Λειτουργία / Τρόπος χρήσης. Υποδείξεις ασφαλείας. Σύμβολα Διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χειρισμού και το συνημμένο τεύχος Υποδείξεις εγγύησης και πρόσθετες υποδείξεις. Τηρείτε τις αναφερόμενες οδηγίες. Φυλάσσετε με προσοχή αυτά τα έγγραφα. Λειτουργία / Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης

CC 601. Εγχειρίδιο Χρήσης Εγχειρίδιο Χρήσης Οδέσους Α.Ε. www.odesus.gr Ανθ.Σταµ.Ρεγκούκου 17 - Τρείς Γέφυρες, 111 45 - Αθήνα τηλ. 210.32.27.140, 210.32.29.592, φαξ. 210.32.26.808 Μυκόνου 7 & Υδρας 41, 546 38 - Θεσσαλονίκη τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών

Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών Πακέτο μικροφώνων SingStar Βιβλίο οδηγιών SCEH-0001 7010522 2010 Sony Computer Entertainment Europe Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πακέτο μικροφώνων SingStar. Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν,

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com

AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60. www.crystalaudio.com AΣΥΡΜΑΤΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ TR - 100, TR - 60 www.crystalaudio.com ΠΡΟΣΟΧΗ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά το παρόν εγχειρίδιο για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602

Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 Οδηγός εγκατάστασης του Powerline 500 Nano PassThru (διπλή συσκευασία) XAVB5602 2012 NETGEAR, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση, η μετεγγραφή, η αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 169,5 Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης 7 709 003 673 30 69,5 47 127 40 36 29 223 150 112 6720608087-00.3JS 6 720 608 647 (2010/08) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Ερμηνεία Συμβόλων / Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ

ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΘΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ CH1200 LT Οδηγίες Χρήσης ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την υπέρυθρη θέρμανση με ανθρακωνήματα Veito. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

MHOUSE PR1 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ DOORADO - Προϊόντα ασφαλείας για το σπίτι, το κατάστηµα και το πάρκινγκ Τηλ: 210 55 51 680 Φαξ: 21 21 21 9038 ιεύθ: Παπαθανασίου 5, 19600 Μάνδρα Αττικής Internet link: www.doorado.biz E-mail: doorado@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 5 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ό Μ Ε Ν Α Τ Η Σ Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ί Α Σ 4 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ά Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Ά 4 Α Π Α Ι Τ Ή Σ Ε Ι Σ Σ Υ Σ Τ Ή Μ Α Τ Ο Σ 4 Ε Γ Κ Α Τ Ά Σ Τ Α Σ Η Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά

Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας Ελληνικά 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1 Γενικές προφυλάξεις ασφαλείας 1.1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo IP-Z.. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 4 1.1 Σκοπός χρήσης 4 1.2 Τεχνικά στοιχεία 4 2 Aσφάλεια 4 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας 4 2.2 Εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Γενικές οδηγίες ασφαλείας Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην προσωπική σας ασφάλεια και στην προστασία του υπολογιστή από ενδεχόμενους κινδύνους. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕιριΔιό XC 0.8 DESULPHATION BULK ABSORPTION. ΠΛηρΩσ φόρτισμενη PULSE, φόρτιση συντηρησησ 8 GR 6V/0.8A. τρόφόδότικό ΚΑΛΩΔιό

ΕΓΧΕιριΔιό XC 0.8 DESULPHATION BULK ABSORPTION. ΠΛηρΩσ φόρτισμενη PULSE, φόρτιση συντηρησησ 8 GR 6V/0.8A. τρόφόδότικό ΚΑΛΩΔιό ΕΓΧΕιριΔιό συγχαρητηρια για την αγορά του νέου σας επαγγελματικού φορτιστή μπαταριών εναλλασσόμενης λειτουργίας. Ο φορτιστής αυτός περιλαμβάνεται στο πλαίσιο μιας σειράς επαγγελματικών φορτιστών από την

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος

150mA max. 12-14V. 100 μ. 133 x 89 x 19 mm 0... 55 º C. Κατάσταση συστήματος Μήνυμα. Σύστημα Trouble. Ένδειξη. Έ θιμο Πληκτρολόγιο Διχοτόμηση Τίτλος LCD EKB2 Το EKB2 είναι ένα πληκτρολόγιο LCD που προορίζεται για χρήση με συναγερμό ELDES SM ( Perseas- Thiseas) και τα συστήματα διαχείρισης του. Τα κύρια χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου EKB2 είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Ενεργειακά Δίκτυα & Βιομηχανικές Εφαρμογές. Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Όργανο Ελέγχου και Δοκιμών Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ V1.1/04/12 1. Οθόνη LCD με φωτισμό. 2. Σύνδεση αισθητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης

Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Welltherm Υπέρυθρα Πάνελ Θέρμανσης Τύπος RA / RL Χαρακτηριστικά Προϊόντων: Model Number RL0606 / RA0606 RL 0609 / RA0609 RL0612 / RA0612 RL0615 / RA06 15 RL0409 / RA0409 RL0415 / RA0415 Διαστάσεις 600mm

Διαβάστε περισσότερα

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001

EUROLIVE S1020/S1220/S1220F/S1520/S1530/S1800S. Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Οδηγίες χειρισμού A50-73729-00001 Σημαντικεσ οδηγιεσ ασφαλειασ + Για να περιοριστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του επάνω καλύμματος (ή του πίσω τοιχώματος) της συσκευής. Στο

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά 4-5 7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση

Πριν τη χρήση ΠPOΦYΛAΞH. Αναχώρηση ΠPOΦYΛAΞH Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικός και να δίνεται μεγάλη σημασία στην ασφάλεια κατά τη χρήση των χειριστηρίων ήχου ενώ οδηγείτε. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος. Επίσης, φροντίστε να ρυθμίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα