Γνωστικό Αντικείμενο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γνωστικό Αντικείμενο"

Transcript

1 Αθήνας, ΕΥΠ, Τμήμα Νοσηλευτικής -Μητρώο Εξωτερικών Μελών Επιτροπής για την Επιλογή ή Εξέλιξη Καθηγητών Εξωτερικοί Εκλέκτορες - Μέλη ΔΕΠ-Ερευνητές Πανεπιστημίου Εσωτερικο Διορι σμο μερ. Μονιμο ποίησ ης Πεδίο Ερευνητικο 1 ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΒΑΙΚ 53/ Τ. ΝΠΔΔ Κλινική Νοσηλευτική, θική & Δεοντολογία στο Χώρο της Υγείας, Εκπαίδευση Ασθενος, Διοικητικά Θέματα 2 ΠΑΤΡΑΚ ΕΛΙΑΒΕΤ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΥΤΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 342/ , Τ.Γ' Οργάνωση & Διαχείριση Νοσηλευτικής Φροντίδας, Ανακουφιστική & Υποστηρικτική Φροντίδα, Ογκολογική Νοσηλευτική 3 4 ΑΠΟΤΟΛΟΠΟΥΛ ΟΥ ΘΕΟΔΟΟΠΟΥΛΟ Υ-ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝ ΕΛΕΝ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΤΜΜΑ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ ΚΛΙΝΙΚ - ΝΟ/ΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ 131 τ ΝΠΔΔ / τ. Γ' Πρόληψη και έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων ΤΟΙΧΕΙΑ 5 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΑΘΝΑ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ ΚΟΙΝΟΤΙΚ 360/ , Τ.Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚ (Προαγωγή Υγείας), ΧΟΛΙΚ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΜΙΚ, ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΛΕΙΑ

2 6 ΜΑΤΖΙΟΥ ΒΑΙΛΙΚ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚ 58/ , Τ.Γ' Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδιατρικής Νοσηλευτικής, Πόνος στα παιδιά, Καρκίνος στα παιδιά, Ποιότητα ζωής παιδιών με χρόνια νοσήματα, Ενημέρωση παιδιών και γονέων για την νοσηλεία και την προετοιμασία για χειρουργική επέμβαση, Ψυχοσυναισθηματικές αντιδράσεις νοσηλευόμενων παιδιών και γονέων, Κλινική Παιδιατρική Νοσηλευτική 7 ΜΠΡΟΚΑΛΑΚ ΡΩ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚ 228/ , Τ.Γ' Οξυγονοθεραπεία, Διακομιδή ασθενών, Έμφραγμα Μυοκαρδίου/ Καρδιακή Ανεπάρκεια/Υπέρταση, πατίτιδες, Ενημέρωση ασθενος, Εμβολιασμοί ενηλίκων 8 ΟΥΡΤΖ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ Τ ΥΓΙΕΙΝ Τ ΕΡΓΑΙΑ 245 τ ΝΠΔΔ / Υγιεινή της Εργασίας, Προαγωγή της Υγείας και Πρόληψη της Νόσου, Νοσηλευτική Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Υγεία 9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ ΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΕΠΙΤΜΙ Ο ΑΘΝΩΝ ΤΜΜΑ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 184/ r Εξωτερικοί Εκλέκτορες - Μέλη Ε.Π. ΘΕΑΛΟΝΙΚ μερ.

3 1 ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΜΑΡΘΑ 2 ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝ 3 ΜΠΕΛΑΛ ΘΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚ ΘΕΑΛΟΝΙΚ ΜΑΙΕΥΤΙΚ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ ΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙ Κ ΜΑΙΕΥΤΙΚ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 393/ Τ Ο.Μ.ΠΡ/ΚΑ 18/ /1/ / /12/ eithe./index.php? page=staff_academ ic eithe./beai Εξωτερικοί Εκλέκτορες - Μέλη Ε.Π. Πάτρας - Τμήμα Νοσηλευτικής Διορι σμο μερ. Μονιμο ποίησ ης 1 ΠΑΠΑΔΜΤΡΙΟ Υ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΑ 97/ /1/1998 pat. ΤΟΙΧΕΙΑ 2 ΜΠΑΤΟΛΑΚ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΑ ΑΝΑΠΛΡΩ Τ 044/ /9/1992 pat. ΤΟΙΧΕΙΑ Εξωτερικοί Εκλέκτορες - Μέλη Ε.Π. Λάρισας - Τμήμα Νοσηλευτικής μερ. 1 ΚΟΤΡΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΡΙΑ 25/ r/person.php?pid=2 72 ΤΟΙΧΕΙΑ Εξωτερικοί Εκλέκτορες - Μέλη Ε.Π. Κρήτης - Τμήμα Νοσηλευτικής μερ. 1 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΚΡΤ 12/ /11/2005 ent&task=view&id =15&Itemid=29 e. Εξωτερικοί Εκλέκτορες - Μέλη Δ.Ε.Π. Ομοταγών ΑΕΙ της Αλλοδαπής

4 μερ. 1 Papadopouos Irena Middesex University Heath and Socia Sciences Transcutura Studies in Heath, Schoo Ethics ectory/irena_papad opouos.aspx ΤΟΙΧΕΙΑ ac.uk 2 3 Moassiotis Papathanassogou Aex Eisabeth HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Department of Deputy Cancer and Supportive Care ester.ac.uk/researc h/aex.moassiotis/ y/university/admini stration/senate//e.p apathanassogou?a nguageid=2 ΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΙΧΕΙΑ u.hk ut.ac.cy 4 Merkouris Anastasios CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Associate y/nur/staff/eected// anastasios.merkour is ΤΟΙΧΕΙΑ cut.ac.cy

5 Αθήνας, Τμήμα Νοσηλευτικής - Μητρώο Εσωτερικών Μελών Επιτροπής για την Επιλογή ή Εξέλιξη Καθηγητών Εσωτερικοί Εκλέκτορες - Μέλη Ε.Π. ΑΘΝΑ - Τμήμα Νοσηλευτικής 1 ΒΑΡΔΑΚ ΖΑΜΠΙΑ 2 ΜΑΡΒΑΚ ΧΡΙΤΙΝΑ 3 ΚΥΡΙΤ ΕΛΕΝ 4 ΝΕΤΩΡ ΑΘΑΝΑΙΑ ΑΘΝΑ ΑΘΝΑ ΑΘΝΑ ΑΘΝΑ ΝΟΛΕΥΤΙΚ. ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚ ΝΟ/Κ&ΜΑΙΕΥΤ ΙΚ ΝΟ/Κ ΝΟ/Κ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚ- ΧΕΙΡ/Κ- ΔΙΟΙΚ ΔΜΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝ Διορισ μο μερ. Μονιμοπ οί 85 9/11/ / /2/ /10/1981 mid=625 0&id=5610&ang=e mid=311 6&id=3302&ang=e mid=311 6&id=3302&ang=e mid=311 6&id=3302&ang=e Πεδίο Ερευνητικ ο ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΙ Κ, ΜΑΙΕΥΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ, ΔΜΟΙΑ ΥΓΕΙΑ ath. r 5 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΘΝΑ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΑΝΑΠΛΡΩΤ 179/ /5/2000 ΝΟΛΕΥΤΙΚ ath. 6 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝ ΑΘΝΑ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΑΝΑΠΛΡΩΤ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚ ΝΟ/Κ- ΜΟΝΑΔΕ ΕΝΤΑΤΙΚ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 128/ /3/1997 ΝΟΛΕΥΤΙΚ th.

6 7 ΚΕΛΕ ΜΑΡΘΑ ΑΘΝΑ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΑΝΑΠΛΡΩΤ 132/ /3/1997 ΝΟΛΕΥΤΙΚ 8 ΚΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΛΙΚ 9 ΤΙΟΥ ΧΡΥΟΥΛΑ ΑΘΝΑ ΑΘΝΑ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΑΝΑΠΛΡΩΤ ΑΝΑΠΛΡΩΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ ΕΝΛΙΚΑ- ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚ ΕΝΛΙΚΑ- ΠΑΘΟΛΟΓΙΚ- ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΤΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΩΜΑΤΟ 85 9/11/ / /8/2006 ctsiou/ ΝΟΛΕΥΤΙΚ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ, ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ, ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Υ, ΝΟΟΚΟΜΕΙ ΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ th. 10 ΜΠΑΜΠΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΑΘΝΑ ΝΟΛΕΥΤΙΚ ΑΝΑΠΛΡΩΤ 119/ /12/1993 ΝΟΛΕΥΤΙΚ 11 ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤ ΑΘΝΑ ΔΜΟΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΟΤΙΚ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΔΜΟΛΟΓΙΑ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΛΨ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΤΟΥ 144/ /12/2004 seyp/heath_visit/cat egories.ph?mid=927 7&ang=e ΝΟΛΕΥΤΙΚ, ΔΜΟΙΑ ΥΓΕΙΑ h. 12 ΤΕΛΙΚΑ ΑΛΓΛΑΙΑ 13 ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ ΑΘΝΑ ΑΘΝΑ ΔΜΟΙΑ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΟΤΙΚ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚ - ΔΜΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΥΓΙΕΙΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚ ΝΟ/Κ ΦΡΟΝΤΙΔΑ I,II,III- ΕΙΔΙΚΑ ΨΥΧ/ΚΑ ΠΡΟΒΛΜΑΤΑ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 171/ / /2/ /3/1997 seyp/heath_visit/cat emid=92 77&ang=e seyp/new_midwifer y/artices.php?id=12 677&ang=e ΝΟΛΕΥΤΙΚ, ΚΟΙΝΟΤΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ, ΔΜΟΙΑ ΥΓΕΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚ, ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓ ΙΚ ΝΟΛΕΥΤΙΚ r iath.

7

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Εγκεκριμένων Πτυχιακών Εργασιών ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Α/Α Τίτλος Θέματος Επιβλέπων Καθηγητής Α Τομέας: Βασικής ς και ς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 1 Διαχείριση των Συγκρούσεων στο Χώρο του Νοσοκομείου Κελέση

Διαβάστε περισσότερα

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language».

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language». ΗΡΩ ΠΑΝΑΝΟΥ ΑΚΗ - ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοσηλευτικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Ατοµικά Στοιχεία 3 2. Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοχάρης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Ντίσελντορφ Γερμανίας ΣΠΟΥ ΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοχάρης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Ντίσελντορφ Γερμανίας ΣΠΟΥ ΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2013 Θεοχάρης Κωνσταντινίδης Ιωάννης Ντίσελντορφ Γερμανίας ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 30 Σεπτεμβρίου 1967 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Π.Ε. Νοσηλευτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια, Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου και καλώς ήλθες στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ποιος είμαι και τι θέλω να σπουδάσω; ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: TRUE BLOOD ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : Μακαρίδου Σαμπρίνα, Κατερίνα Κωνσταντινιάκου, Μπατζάκα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ποιος είμαι και τι θέλω να σπουδάσω; ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: TRUE BLOOD ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : Μακαρίδου Σαμπρίνα, Κατερίνα Κωνσταντινιάκου, Μπατζάκα ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ποιος είμαι και τι θέλω να σπουδάσω; ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: TRUE BLOOD ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ : Μακαρίδου Σαμπρίνα, Κατερίνα Κωνσταντινιάκου, Μπατζάκα Δήμητρα, Παπά Κατερίνα ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. Το νέο έτος 2009 να είναι

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. Το νέο έτος 2009 να είναι Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος Νοσηλευτικής εύχεται σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Καλές Γιορτές. Το νέο έτος 2009 να είναι για όλους δημιουργικό, παραγωγικό και γεμάτο υγεία. 1

Διαβάστε περισσότερα

1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη.

1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. Μάρθα Κελέση 1. Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική αντιμετώπιση. 2. Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. 3. Ηγετικές ικανότητες προϊσταμένων

Διαβάστε περισσότερα

3 o. Νοσηλευτικής Ογκολογίας 16-17. Το Συμπόσιο. Οκτωβρίου 2015. Αμφιθέατρο Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία:

3 o. Νοσηλευτικής Ογκολογίας 16-17. Το Συμπόσιο. Οκτωβρίου 2015. Αμφιθέατρο Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία: Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Τμήματος Νοσηλευτικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήματος Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη Νοσηλευτική 20 & 21. Αιματολογικά Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σύγχρονη Νοσηλευτική 20 & 21. Αιματολογικά Νέα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Συνεδριακό Κέντρο Ξενοδοχείου Elite ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕYΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα / Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο

Ίδρυμα / Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Ίδρυμα/Ερευνητικό Κέντρο Σχολή/- Τμήμα/Ινστιτούτο ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΕΙ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α Όνομα Επώνυμο Βαθμίδα Ίδρυμα / Ερευνητικό 1 ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ - ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 139/Γ/25-02-10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών

Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών 0 O Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου

Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών. 14-16 Μαΐου 2013 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου 0 O Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ Τµηµάτων Νοσηλευτικής ΤΕΙ Αθηνών -6 Μαΐου 0 ΑΘΗΝΑ Αίγλη Ζαππείου Περιεχόµενα Επιτροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 30 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 19-22 ΜΑΪΟΥ 2003 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week).

1986 Accepted to participate to Cancer Nursing Course, European School of Oncology, Milan, Italy (week). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ελισάβετ Πατηράκη Κουρµπάνη KΑΘΗΓΗΤΡΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» Αθήνα 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ατοµικά στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Βραβεία ιακρίσεις 4 4. Επαγγελµατική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. 3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ε.Σ.Ν.Ε. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 6 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 8 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΩΝ * Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ* ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ* ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ* ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ Σ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ * Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ* ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ* ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ* ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗ Σ A.E.I.: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΧΟΛΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ: Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. : 2η Π.Γ.Σ. 16-09-2009 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ ΙΩΑΝ. ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Επώνυμο: Σιαμάγκα Όνομα: Ελένη Όνομα Πατέρα: Ιωάννης Έτος γεννήσεως: 1956 Τόπος γεννήσεως: Μοσχοπόταμος

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΤΡΙΓΩΝΗ Όνομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ

Προσωπικά Στοιχεία: Επαγγελματική Εμπειρία: Βιογραφικό. Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΤΡΙΓΩΝΗ Όνομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ Προσωπικά Στοιχεία: Όνομα: ΜΑΡΙΑ Επώνυμο: ΤΡΙΓΩΝΗ Όνομα Πατρός: ΙΩΑΝΝΗΣ Επαγγελματική Εμπειρία: Διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης του Δημόσιου Τομέα, (χρόνια): 25+ Επαγγελματική πείρα: Από: 1984 Εώς:

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ 41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Πρόεδρος και τα µέλη του Σ του ΕΣΝΕ, καθώς και η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχουν την τιµή να σας προσκαλέσουν στην Τελετή Έναρξης, που θα πραγµατοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάρθα Κελέση Μπαμπάτσικου Φωτούλα Καμπά Ευρυδίκη Φασόη Γεωργία

Μάρθα Κελέση Μπαμπάτσικου Φωτούλα Καμπά Ευρυδίκη Φασόη Γεωργία Μάρθα Κελέση 1.Παιδικά ατυχήματα στο χώρο του σχολείου. Πρόληψη και νοσηλευτική αντιμετώπιση. 2.Παιδική παχυσαρκία. Ο ρόλος του κοινοτικού νοσηλευτή στην πρόληψη. 3.Ηγετικές ικανότητες προϊσταμένων νοσηλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκλεκτοί Συνεργάτες,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκλεκτοί Συνεργάτες, Αγαπητοί Συνάδελφοι, Εκλεκτοί Συνεργάτες, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ) έχουν την ιδιαίτερη τιμή να σας προσκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Γραφείο οργάνωσης διημερίδας: Diaskepsis Matina Tsami Τηλ: 2310 230 459, 2310 276.012 E-mail: mtsami@otenet.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: Γραφείο οργάνωσης διημερίδας: Diaskepsis Matina Tsami Τηλ: 2310 230 459, 2310 276.012 E-mail: mtsami@otenet.gr 2 η ΔΙΙΗΜΕΡΙΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤ ΙΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΙΙΑΣ ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΕ ΙΙΟΥ ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΙΚΗΣ «Επαναπροσδιιορίίζουμε το παρόν,, επενδύουμε στο μέλλον» 19 & 20 Δεκεμβρίου 2014 Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» Helexpo,,

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, - 7 Μαΐου 0 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Περιφέρειας Κρήτης Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ

41 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΣΝΕ ΚΡΗΤΗ, 4-7 Μαΐου 04 Χερσόνησος Creta Maris Conference Center Υπό την Aιγίδα Υπουργείου Υγείας 7 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΝΑ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ EΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Ε-ΜΑΙL: adeltsidou@gmail.com, deltsidou@teilam.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΝΑ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ EΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Ε-ΜΑΙL: adeltsidou@gmail.com, deltsidou@teilam.gr 1/ 10 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΝΝΑ ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ EΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική Ε-ΜΑΙL: adeltsidou@gmail.com, deltsidou@teilam.gr ΣΠΟΥΔΕΣ: 1999-2004: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις

1 o. Οι Νοσηλευτές Πρωτοπόροι στην Ασφάλεια των Ασθενών. Το JCI στην Ελληνική Πραγµατικότητα. Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τελικό Πρόγραµµα - Περιλήψεις Ε.Σ.Ν.Ε ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Το ΥΓΕΙΑ έχει λάβει τη χρυσή σφραγίδα ποιότητας της Joint Commission International 1 o Τοµέα Υγείας Επιστηµονικό Νοσηλευτικό Συνέδριο Ιδιωτικού Οι Νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 11 - Φεβρουάριος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Τεύχος 11 - Φεβρουάριος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τεύχος 11 - Φεβρουάριος 2010 www.orientum.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ σελ. 2 ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ. σελ. 4 ΡΩΤΑΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ σελ. 6 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ORIENTUM - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σελ. 7 Μηνιαίο ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΣΥ Ιωάννης ατσέρης, Πυρηνικός Ιατρός- Συντονιστής ιευθυντής ΕΣΥ,ως Πρόεδρος ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ Την Ίδρυση Επιστηµονικών Εταιριών των Ιατρικών Ειδικοτήτων, Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης Επιστηµών Υγείας του ΚΕΣΥ Την απόκτηση Ιατρικής Ειδικότητας και Τη

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός - Δραστηριότητα Καθηγητών e-book

Απολογισμός - Δραστηριότητα Καθηγητών e-book Απολογισμός - Δραστηριότητα Καθηγητών e-book «για να θυμώμαστε αυτούς που μας δίδαξαν, τις: Ανθούλα Γεωργάκη Άννα Σαχίνη- Καρδάση και Βασιλική Λανάρα» 2008-2013 Τμήμα Νοσηλευτικής Α - ΣΕΥΠ Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα