ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

2 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις , ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ανδρέας Λοβέρδος απέστειλε προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το Σχέδιο Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη, Γεώργιο Τσατήρη, Βασίλειο Ξενάκη, Γεώργιο Κουτσιμπογιώργο, Νικόλαο Λιόλιο και Βασίλειο Σωτηρακόπουλο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Σκορίνης. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες οι κ.κ. Νικόλαος Μπατάκης, Βασίλειος Μπαρδής και Σταμάτης Βαρδαρός. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. μετείχε η επιστημονική σύμβουλος Δρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη, η οποία είχε τον επιστημονικό συντονισμό της Ομάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα Κωνσταντίνα Ρεμπεστέκου. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 31 ης Ιανουαρίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Β. Σωτηρακόπουλος, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 4 ης Φεβρουαρίου 2011, διατύπωσε την υπ αριθ. 249 Γνώμη της. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Η παρούσα Γνώμη της Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τρία Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α παρουσιάζει συνοπτικά τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου (Σχ/Ν). Στο Κεφάλαιο Β παρουσιάζεται η γενική αξιολόγηση επί του Σχ/Ν. Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. οφείλει να επισημάνει τα ακόλουθα: α) Το περιεχόμενο του ΣχΝ διακρίνεται σε τέσσερα μεγάλης θεσμικής σημασίας κεφάλαια: α) Προμήθειες Υγείας, β) Πρωτοβάθμια Υγεία, γ) Φάρμακο και δ) Εθνικό Σύστημα Υγείας. Άποψη της Ο.Κ.Ε. είναι ότι η σοβαρότητα των συγκεκριμένων ζητημάτων επιβάλλει χωριστή νομοθετική παρέμβαση για καθένα από αυτά, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη. β) Η ασάφεια που παρατηρείται σε ορισμένες διατάξεις του Σχ/Ν που αφορούν το σύστημα προμηθειών είναι πιθανό να δημιουργήσει «παράπλευρες» διαδικασίες και αποκλίσεις κατά την εφαρμογή του. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, επίσης, και στην πολυπλοκότητα που διαπιστώνεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες, λόγω της ταυτόχρονης εμπλοκής στο νέο σύστημα προμηθειών πολλών φορέων, χωρίς συγκεκριμένες αρμοδιότητες. γ) Όσον αφορά τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αυτή αποτελεί κατά την Ο.Κ.Ε. ένα θετικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση συγκρότησης ενός επαρκούς δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να αποσυμφορηθούν τα Νοσοκομεία και να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Όσον αφορά δε τους πόρους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Ο.Κ.Ε. επισημαίνει ότι η φιλοσοφία της λειτουργίας του δεν θα πρέπει να εστιάζεται στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, αλλά στην ικανοποίηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. δ) Η οργανική ενοποίηση του κλάδου υγείας, που μέχρι σήμερα υπαγόταν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας οφείλει να αποτελέσει μείζονα πολιτική στόχευση άμεσης υλοποίησης, όχι μόνο λόγω της προοπτικής εξοικονόμησης πόρων, αλλά και για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο υγειονομικό σύστημα με όρους ισονομίας και αξιοπρέπειας για το σύνολο των πολιτών. 3

4 ε) Στο Σχ/Ν δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία εισόδου του ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ρυθμίζεται μόνο μερικώς η ιεραρχία του συστήματος. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί ότι θα πρέπει το Σύστημα Υγείας να είναι ανοικτό και προσβάσιμο στους γιατρούς και κάθε γιατρός θα πρέπει να κρίνεται και να αξιολογείται σε όλες τις φάσεις της επαγγελματικής του διαδρομής. Το Κεφάλαιο Γ περιλαμβάνει τις κατ άρθρον παρατηρήσεις. Η Ο.Κ.Ε. μεταξύ άλλων: Κρίνει σκόπιμο να καθορισθούν οι προϋποθέσεις για την έγκριση υπογραφής συμφωνιών-πλαίσιο για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τα κριτήρια τόσο για την αξιολόγηση του οικονομικού φορέα, όσο και για τη βιωσιμότητα, την προέλευση και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Θεωρεί ότι η κατάρτιση και αξιολόγηση των προγραμμάτων προμηθειών θα πρέπει να γίνεται με βάση υπάρχοντα και εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια και τριετείς προϋπολογισμούς που απορρέουν από τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Θεωρεί ότι η σύσταση της Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών δεν δημιουργεί συνθήκες αντικειμενικής αξιολόγησης και προτείνει να αποτελείται από τους Γ.Γ. των συναρμόδιων υπουργείων με την προεδρία του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Θεωρεί ότι η Επιτροπή Προδιαγραφών θα πρέπει να έχει τον κύριο συντονιστικό ρόλο της όλης διαδικασίας, αποτελώντας το σημείο αναφοράς όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Θεωρεί ότι απαιτείται συνολική νομοθετική ρύθμιση για τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας, με την οποία θα ορίζεται η συμπληρωματικότητά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Προτείνει, επίσης, να προστεθεί νέα παράγραφος που θα περιλαμβάνει ως αναγκαία προϋπόθεση την πιστοποίηση των παρεχομένων από τις ιδιωτικές κλινικές εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, από φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά και άλλα πρότυπα.. 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει 79 άρθρα κατανεμημένα σε 8 Κεφάλαια. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α, το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 1-16, επιχειρείται διαρθρωτική αλλαγή στο σύστημα προμηθειών των φορέων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κυρίως των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). Με το άρθρο 1 ορίζονται οι φορείς του Ε.Σ.Υ. όπου εφαρμόζεται το προτεινόμενο σύστημα προμηθειών. Στο άρθρο 2 περιγράφονται οι κατηγορίες προϊόντων, τις οποίες αφορά το θεσπιζόμενο σύστημα προμηθειών. Προσθήκη άλλων προϊόντων είναι δυνατή με την έκδοση κοινής απόφασης των συναρμόδιων Υπουργών. Στο άρθρο 3 περιγράφονται οι κατηγορίες υπηρεσιών, τις οποίες αφορά το θεσπιζόμενο σύστημα προμηθειών. Στο άρθρο 4 περιγράφονται οι όροι υπό τους οποίους συνάπτονται «συμφωνίες- πλαίσιο» κατ εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Στο άρθρο 5 ορίζεται η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών. Στο άρθρο 6 προβλέπεται η σύσταση της «Συντονιστικής Επιτροπής Προμηθειών» (Σ.Ε.Π.), οι αρμοδιότητές της, τα μέλη της, καθώς και λεπτομέρειες σύγκλησής της και λήψης αποφάσεων. Στο άρθρο 7 προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης εξόφλησης των προμηθευτών μέσω της χρηματοδότησης του Προγράμματος Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών από εμπορικές Τράπεζες. Με τα άρθρα 8, 9 και 10 προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία της «Επιτροπής Προδιαγραφών», οι αρμοδιότητές της, καθώς και η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών που συνεπικουρούν το έργο της. 5

6 Στο άρθρο 11 προσδιορίζεται η αρμοδιότητα της αναθέτουσας αρχής στο πλαίσιο του θεσπιζόμενου συστήματος προμηθειών. Στο άρθρο 12 καθορίζεται ο τρόπος και το κριτήριο επιλογής του φορέα, στον οποίο εκχωρείται η διενέργεια και εκτέλεση των συμβάσεων προμηθειών. Με το άρθρο 13 καταργείται αναδρομικά η υποχρέωση των υποψήφιων προμηθευτών για προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης χαμηλότερης τιμής σε τρεις χώρες της Ε.Ε. Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι από οι τιμές προμήθειας ιατρoτεχνολογικών προϊόντων εναρμονίζονται με τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών που ισχύουν από την εφαρμογή του Ν. 3867/2010 ( ). Το άρθρο 15 ορίζει την έναρξη ισχύος των διατάξεων των ανωτέρω άρθρων. Στο άρθρο 16 περιλαμβάνονται μεταβατικές ρυθμίσεις. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β, το οποίο περιλαμβάνει τα άρθρα 17-33, συστήνεται ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (εφεξής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Οργανισμός). Στο άρθρο 17 προβλέπεται η σύσταση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ορίζονται οι φορείς που εντάσσονται σε αυτόν. Επίσης, προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για τη ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στο άρθρο 18 προσδιορίζεται ο σκοπός λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι κυρίως η παροχή υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους βάσει ενός ενιαίου κανονισμού παροχών. Στο άρθρο 19 αναφέρονται οι πόροι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προβλέπεται ο τρόπος είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από τους εντασσόμενους φορείς. Στο άρθρο 20 καθορίζεται ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διοικείται από Διοικητή, δύο Υποδιοικητές και Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και προβλέπονται τα προσόντα, ο τρόπος διορισμού τους, η σύνθεση του Δ.Σ. και άλλα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις αυτού. Με τα άρθρα 21 και 22 καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Στο άρθρο 23 ορίζεται η δομή των υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίες διακρίνονται σε Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες. 6

7 Στο άρθρο 24 περιγράφονται οι αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων ανάλογα με τον τομέα ευθύνης τους. Στο άρθρο 25 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στο άρθρο 26 καθορίζεται ο τρόπος μεταφοράς και η υπηρεσιακή κατάσταση του πάσης φύσεως προσωπικού των υπηρεσιών και των μονάδων παροχής περίθαλψης που μεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στο άρθρο 27 ορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των οργανικών θέσεων διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στο άρθρο 28 καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των εντασσόμενων φορέων και κλάδων στο νέο οργανισμό, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τη λογιστική και οικονομική λειτουργία του Οργανισμού. Το άρθρο 29 αναφέρεται σε λοιπές διατάξεις που αφορούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στο άρθρο 30 ορίζεται ότι με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού. Το άρθρο 31 αφορά τη συμμετοχή του Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο Συμβούλιο Συντονισμού και στο ΣΥΣΠΥ. Με το άρθρο 32 ορίζεται ότι οι νοσοκομειακές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντάσσονται στο Ε.Σ.Υ. και ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς προσωπικού. Στο άρθρο 33 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις. Το Κεφάλαιο Γ περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 34 αναφέρεται στην καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Στο άρθρο 35 ορίζεται η έννοια της «τιμής κοινωνικής ασφάλισης». Η διαφορά της τιμής κοινωνικής ασφάλισης από την τιμή παραγωγού ή εισαγωγέα ορίζεται ως ποσό επιστροφής των φαρμακευτικών εταιριών προς τους ΦΚΑ (συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΑΔ και του Οίκου Ναύτου). 7

8 Στο άρθρο 36 ορίζεται ότι όλοι οι πτυχιούχοι φαρμακοποιοί Έλληνες και πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να λαμβάνουν άδεια ίδρυσης φαρμακείου απρόσκοπτα χωρίς κανέναν περιορισμό πλην του πληθυσμιακού ορίου. Επίσης, ρυθμίζονται άλλα θέματα λειτουργίας φαρμακείων. Στο άρθρο 37 προβλέπεται η προμήθεια των φαρμάκων στη νοσοκομειακή τιμή, για τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και για τα ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το άρθρο 38 μειώνεται το μικτό ποσοστό κέρδους των εμπόρων φαρμακευτικών προϊόντων χονδρικής πώλησης κατά το ένα τρίτο του ισχύοντος ποσοστού, δηλαδή από 7,8% σε 5,4%. Στο άρθρο 39 ορίζεται η μεταφορά του Τμήματος τιμών φαρμάκων και η Επιτροπή τιμών φαρμάκων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο άρθρο 40 ορίζεται ότι οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορούν σε θέματα φαρμακευτικής πολιτικής μεταφέρονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από Το Κεφάλαιο Δ περιλαμβάνει το άρθρο 41, το οποίο αναφέρεται σε ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών. Το Κεφάλαιο Ε περιλαμβάνει τα άρθρα 42 και 43, με τα οποία ρυθμίζονται οι καταβολές επιδομάτων στις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες. Το Κεφάλαιο ΣΤ περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 44 ορίζεται ότι οι επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) θα καταβάλλονται από από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το άρθρο 45 αναφέρεται στη στελέχωση με το απαραίτητο επικουρικό προσωπικό όλων των Φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συμπεριλαμβανομένων και των άμεσα εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΝΠΔΔ. Με το άρθρο 46 προβλέπεται η είσπραξη νοσηλίου-τροφείου για την ενίσχυση της λειτουργίας των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Αναπηρίες (Σ.Υ.Δ.ΑμεΑ). 8

9 Με το άρθρο 47 επιτυγχάνεται η στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται άμεσα από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με το άρθρο 48 καθίσταται δυνατή η σύσταση νέων οργανικών θέσεων στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Με το άρθρο 49 καθίσταται δυνατή η ανακατανομή και ταυτόχρονα μετατροπή κενών οργανικών θέσεων μεταξύ όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ) και του Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (ΙΑΑ). Το Κεφάλαιο Ζ περιλαμβάνει τα άρθρα 50 και 51. Με το άρθρο 50 η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής» και ορίζονται οι Διευθύνσεις που τη συγκροτούν. Με το άρθρο 51 ρυθμίζονται άλλα θέματα, όπως η μετονομασία και η μεταφορά Διευθύνσεων. Το Κεφάλαιο Η περιλαμβάνει τα άρθρα 52-79, κατανεμημένα σε 11 Υποκεφάλαια. Το Υποκεφάλαιο Α περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 52 τροποποιούνται διατάξεις του Ν.3252/2004 «Σύσταση Ένωσης Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών Ελλάδος και άλλες διατάξεις» προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα εγγραφής των νοσηλευτών στην Ε.Ν.Ε. Με το άρθρο 53 μεταφέρεται η αρμοδιότητα της έκδοσης των αδειών άσκησης επαγγέλματος «Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης της χώρας. Με το άρθρο 54 παρέχεται η δυνατότητα θεσμοθέτησης της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού και στους αποφοίτους του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας. Το Υποκεφάλαιο Β περιλαμβάνει τα άρθρα

10 Με το άρθρο 55 δημιουργείται η θέση του Συντονιστή Διευθυντή του Ε.Σ.Υ. και ρυθμίζονται τα σχετικά μισθολογικά θέματα και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων. Επίσης, αναδιατάσσονται οι ζώνες εφημέρευσης. Το άρθρο 56 αφορά τη στελέχωση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων (ΤΕΠ) με επικουρικό ιατρικό προσωπικό. Με το άρθρο 57 ρυθμίζεται το θέμα των κενών από ιατρούς θέσεων των αγροτικών ιατρείων. Mε το άρθρο 58 ρυθμίζονται οι περιπτώσεις μεταθέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. τόσο από, όσο και προς Νοσοκομεία της ζώνης Α άγονων περιοχών. Το άρθρο 59 αφορά θέματα εξέλιξης ιατρών. Με το άρθρο 60 συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν.3868/2010 με τη συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών. Με το άρθρο 61 παρέχεται το δικαίωμα να καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές μόνιμοι αγροτικοί ιατροί που εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. με το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 26 Ν. 2519/1997. Επίσης, προστίθεται ρύθμιση με την οποία στα νοσοκομεία που λειτουργούν πανεπιστημιακές κλινικές, ο ιατρός με βαθμό Διευθυντή να είναι μέλος Δ.Ε.Π. της πρώτης βαθμίδας. Το Υποκεφάλαιο Γ περιλαμβάνει το άρθρο 62, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα πανεπιστημιακών ιατρών και Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων. Το Υποκεφάλαιο Δ περιλαμβάνει το άρθρο 63, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή της ταινίας γνησιότητας στα φάρμακα, ενώ κρίνεται αναγκαίο να εκδοθεί ταινία γνησιότητας και στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Το Υποκεφάλαιο Ε περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 64 ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Με το άρθρο 65 ρυθμίζονται θέματα στελέχωσης του Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του ΣΕΥΥΠ. Με το άρθρο 66 διευθετείται το ζήτημα των αποδοχών του Γενικού Επιθεωρητή, των Επιθεωρητών και βοηθών Επιθεωρητών, καθώς και των αποσπώμενων ή μετακινούμενων υπαλλήλων στη Γραμματεία του ΣΕΥΥΠ. Το Υποκεφάλαιο ΣΤ περιλαμβάνει τα άρθρα

11 Το άρθρο 67 αφορά την άσκηση ιατρών στις ειδικότητες ψυχιατρικής, νευρολογίας, παιδοψυχιατρικής και φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Το άρθρο 68 αναφέρεται στην απόκτηση ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας. Με το άρθρο 69 ορίζεται ότι ο χρόνος υπηρεσίας του ιατρού στα τμήματα του παθολογικού και χειρουργικού τομέα συνυπολογίζεται για την απόκτηση της ειδικότητας που αυτός επιθυμεί να αποκτήσει. Το Υποκεφάλαιο Ζ περιλαμβάνει τα άρθρα 70 και 71. Με το άρθρο 70 δίνεται η δυνατότητα ένας διοικητής νοσοκομείου να έχει την ευθύνη διοίκησης δύο Νοσοκομείων, καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης Αναπληρωτή Διοικητή σε ένα ή σε περισσότερα Νοσοκομεία. Το άρθρο 71 αφορά την κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, ενώ δίνεται η δυνατότητα είσπραξης εσόδων από νοσήλια, ιατροδιαγνωστικές εξετάσεις και λοιπές ιατρικές πράξεις μέσω πιστωτικών καρτών. Το Υποκεφάλαιο Η περιλαμβάνει το άρθρο 72 και ρυθμίζει θέματα ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Σ.Υ., καθώς και θέματα διοίκησης διαφόρων φορέων και οργάνων του δημόσιου συστήματος υγείας, π.χ. ΕΟΦ, ΣΕΥΥΠ κ.ά., αλλά και εκκρεμείς υποθέσεις ν.π.δ.δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το Υποκεφάλαιο Θ περιλαμβάνει τα άρθρα Το άρθρο 73 αναφέρεται στη χορηγούμενη ποσότητα φαρμάκων ανά συνταγή, καθώς και στις περιπτώσεις κατάργησης της υποχρέωσης θεώρησης συνταγών. Με τη ρύθμιση του άρθρου 74 αντιμετωπίζεται το θέμα της εξόφλησης των οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προς τους προμηθευτές-αναδόχους του που προέκυψαν από την παροχή υπηρεσιών προς αυτό με εξαιρετικές διαδικασίες. Το άρθρο 75 αφορά τη διευθέτηση θεμάτων προμηθειών των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Υποκεφάλαιο Ι περιλαμβάνει το άρθρο 76, με το οποίο τροποποιούνται θέσεις μονίμου προσωπικού για κάλυψη παγίων και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Πύργου «Ο Άγιος Χαράλαμπος» και στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών. 11

12 Το Υποκεφάλαιο ΙΑ περιλαμβάνει τα άρθρα Με το άρθρο 77 ρυθμίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση ελεγκτών ιατρών του ΟΠΑΔ. Στο άρθρο 78 βρίσκονται συγκεντρωμένες όλες οι διατάξεις που καταργούνται με το Σχέδιο Νόμου. Τέλος, το άρθρο 79 αφορά την ισχύ του νόμου αυτού, η οποία αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως διαπιστώνεται και στη Γνώμη Πρωτοβουλίας της ΟΚΕ για την «Υγεία» που εκπονήθηκε τον Ιανουάριο του 2009, χαρακτηρίζεται από σημαντικές αδυναμίες, ανεπάρκειες, στρεβλώσεις, και ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα δαπανηρό, ενίοτε αδιαφανές και σε μεγάλο βαθμό απαξιωμένο στα μάτια της κοινής γνώμης. Η συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί ένα σοβαρό κίνητρο ώθησης της κατανάλωσης υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα, με αυξητική μάλιστα τάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό δαπανών υγείας αγγίζει το 10%, από το οποίο το 57%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, αφορά ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Μεγάλο μέρος από τις δαπάνες υγείας οφείλεται στην έλλειψη ενός ορθολογικού συστήματος διοίκησης, καθώς και στην προκλητή ζήτηση υπηρεσιών που σημειώνεται τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Το εντυπωσιακό στοιχείο δε είναι ότι την ώρα που η ζήτηση των υπηρεσιών υγείας κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς τον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικές πληρωμές 1 ), το Εθνικό Σύστημα Υγείας εμφανίζεται ως ένα ιδιαίτερα «δαπανηρό» σύστημα υγείας. Η ακολουθούμενη πολιτική προμηθειών, η πρόκληση τεχνητής ζήτησης υπηρεσιών υγείας και εξοπλισμού, το χαμηλό επίπεδο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και το έλλειμμα στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και των ολοκληρωμένων προγραμμάτων δημόσιας αγωγής υγείας είναι οι κύριοι παράγοντες εκτόξευσης του κόστους. Το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν έρχεται να εξυπηρετήσει κύρια την ανάγκη εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας του συστήματος της δημόσιας υγείας, υπό το βάρος μάλιστα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Είναι γεγονός ότι ο λόγος για τον οποίο προτείνεται η τροποποίηση του υπάρχοντος συστήματος προμηθειών για τις μονάδες υγείας είναι η συσσώρευση υπερβολικού χρέους και η αδυναμία πλέον ελέγχου και συγκράτησης των δαπανών υγείας. Όπως έχει επισημάνει η ΟΚΕ σε προηγούμενη Γνώμη 2 της, η αδυναμία ελέγχου και συγκράτησης των δαπανών οφείλεται κατά κύριο λόγο: α) στην έλλειψη επιχειρησιακών σχεδίων στις μονάδες υγείας, στις περιφερειακές υπηρεσίες υγείας και σε εθνικό επίπεδο, β) στην έλλειψη κεντρικής βάσης δεδομένων, γ) στην αδυναμία των εμπλεκόμενων φορέων να την 1 Οι δαπάνες για την υγεία που επιβαρύνουν το ατομικό εισόδημα. 2 Γνώμη Πρωτοβουλίας Νο 211 «Υγεία», Ιανουάριος

14 εξασφαλίσουν τόσο λόγω δομής, όσο και στελέχωσης, δ) στην έλλειψη βασικών εργαλείων, όπως κωδικοποίηση, διπλογραφικό και αναλυτική λογιστική, ε) στην έλλειψη ενός ενιαίου συντονιστικού φορέα διαχείρισης των προμηθειών υγείας, στ) στην έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών και ζ) στη μη εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων. Στο σημείο αυτό, και προτού προχωρήσει η ΟΚΕ σε μία Γενική Αξιολόγηση του Σχεδίου Νόμου, οφείλει πρώτιστα να σημειώσει ότι για να είναι εφαρμόσιμο, αποδοτικό και αποτελεσματικό το οποιοδήποτε θεσμικό πλαίσιο προμηθειών για τις μονάδες υγείας στη χώρα μας, θα πρέπει: α) Να έχει αξιολογήσει τις αιτίες και τις παραμέτρους αποτυχίας και αναποτελεσματικότητας των προηγούμενων θεσμικών πλαισίων προμηθειών. β) Να έχει αξιολογήσει τις δυνατότητες εφαρμογής και λειτουργίας, με την υπάρχουσα δομή, του Συστήματος Υγείας στη χώρα μας. γ) Να έχει αξιολογήσει τις υπάρχουσες προοπτικές στο χώρο των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα και διεθνώς. δ) Να καλύπτει τα βασικά στοιχεία που καθορίζουν την αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για τη λειτουργία του συστήματος προμηθειών στις μονάδες υγείας και συγκεκριμένα: Την ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχή ενημέρωση κεντρικής βάσης δεδομένων που αφορούν στο σύνολο των παραμέτρων που απαιτούνται για την κατάρτιση και υλοποίηση ενός προγράμματος προμηθειών. Τη δυνατότητα του φορέα διαχείρισης προμηθειών για την αξιολόγηση 3 των προτεινόμενων προγραμμάτων προμηθειών. Τη δυνατότητα παρέμβασης του φορέα διαχείρισης προμηθειών στην προετοιμασία και διεξαγωγή των απαιτούμενων διαγωνισμών. Τη δυνατότητα του φορέα διαχείρισης προμηθειών στην οργάνωση και τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνεργασία με τις μονάδες υγείας. Οι βασικές επισημάνσεις και οι προτάσεις της ΟΚΕ, οι οποίες προκύπτουν από τη Γενική Αξιολόγηση του Σχ/Ν, επικεντρώνονται στα εξής: 3 με βάση: i) τη δυνατότητα ανώτατης χρηματοδότησης, ii) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, iii) τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, iv) τα λειτουργούντα τμήματα, v) τα νοσηλευτικά δεδομένα της μονάδας και της περιφέρειας υγείας συνολικότερα, vi)τα διαθέσιμα διεθνή δεδομένα. 14

15 Α. Το υπό αξιολόγηση Σχ/Ν για να υλοποιηθεί απαιτεί την έκδοση μεγάλου αριθμού Υπουργικών και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων. Όπως έχει πολλές φορές επισημάνει η ΟΚΕ, το γεγονός αυτό δημιουργεί σημαντικές καθυστερήσεις στην πλήρη εφαρμογή του νομοσχεδίου, παρεκκλίσεις από τον επιδιωκόμενο στόχο και εν τέλει απαξίωση και απενεργοποίηση του Σχ/Ν. Β. Το περιεχόμενο του Σχ/Ν διακρίνεται σε τέσσερα μεγάλης θεσμικής σημασίας κεφάλαια: α) Προμήθειες Υγείας, β) Πρωτοβάθμια Υγεία, γ) Φάρμακο και δ) Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι σε όλα τα προαναφερόμενα ζητήματα έχει κατ επανάληψη επιχειρηθεί να καθιερωθεί ένα νομοθετικό πλαίσιο, με πενιχρά όμως αποτελέσματα μέχρι σήμερα. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η κρισιμότητα και η σοβαρότητα των συγκεκριμένων ζητημάτων επιβάλλει χωριστή νομοθετική παρέμβαση ενός εκάστου εξ αυτών μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη. Γ. Αποτελεί γενική παραδοχή και απαίτηση η καθιέρωση ενός συστήματος προμηθειών στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας που θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και θα υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να υπονομεύει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Η ΟΚΕ όμως σημειώνει ότι η ασάφεια που παρατηρείται σε ορισμένες διατάξεις του Σχ/Ν είναι πιθανό να δημιουργήσει «παράπλευρες» διαδικασίες και αποκλίσεις στις διαδικασίες εφαρμογής του. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην πολυπλοκότητα που διαπιστώνεται σε ορισμένες διαδικασίες η οποία οφείλεται στην ταυτόχρονη εμπλοκή στο νέο σύστημα προμηθειών πολλών φορέων, χωρίς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, γεγονός που αυξάνει, όπως είναι αναμενόμενο, τα γραφειοκρατικά βάρη στη διαχείριση του συστήματος. Δ. Η θεσμοθέτηση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), με την οποία επιχειρείται η ενιαία διαχείριση της περίθαλψης που παρέχεται από το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, αποτέλεσε επιδίωξη πολλών νομοθετημάτων στο παρελθόν, τα οποία ενώ ψηφίστηκαν από τη Βουλή παραμένουν ανενεργά. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η βασική αιτία που υπονόμευσε διαχρονικά την ενιαία διαχείριση των κλάδων υγείας των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών είναι ο μη διαχωρισμός του κλάδου υγείας από τον κλάδο σύνταξης. Ο ΕΟΠΥΥ, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στον οποίο μεταφέρονται διοικητικά και λειτουργικά όλες οι Υπηρεσίες, οι προϋπολογισμοί και 15

16 λειτουργίες των κλάδων Υγείας των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών, αποτελεί ένα σύνθετου περιεχομένου έργο. Η μέχρι σήμερα ενσωμάτωση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων έχει οδηγήσει στη μεγέθυνση των νοσοκομειακών δαπανών, στο υδροκέφαλο ανθρώπινο δυναμικό του συστήματος υγείας, με τον πληθωρισμό του ιατρικού και την ανεπάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού και στη δημιουργία υπερβάλλουσας ζήτησης και διόγκωσης των δαπανών νοσηλείας. Κάτω από αυτό το πρίσμα η σύσταση του ΕΟΠΥΥ αποτελεί ένα θετικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση συγκρότησης ενός επαρκούς δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οδηγώντας, αφενός στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων και αφετέρου στην προοπτική παροχής καλύτερων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στους πολίτες και ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας στο σύστημα. Παράλληλα, επιτυγχάνεται -και αυτός είναι ένας από τους βασικούς στόχους του νομοσχεδίου- η άμεση εξοικονόμηση πόρων από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, μέσα από τη συγκέντρωσή τους κάτω από την ομπρέλα ενός Ενιαίου Διαχειριστικού Φορέα. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η δημιουργία ενός δικτύου οικογενειακών ιατρών από τον ΕΟΠΥΥ θα συμβάλλει έτι περαιτέρω στην εξοικονόμηση πόρων. Στο δίκτυο αυτό μπορούν να συμμετέχουν και μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί, οι οποίοι όμως έχουν αποδεχθεί και εφαρμόζουν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ε. Όσον αφορά στους πόρους και στην περιουσία του ΕΟΠΥΥ, γίνεται διακριτή η προσπάθεια εξορθολογισμού της δημόσιας δαπάνης για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η ΟΚΕ οφείλει να επισημαίνει ότι η φιλοσοφία λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ δεν θα πρέπει να εστιάζεται στις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης, αλλά στην ικανοποίηση των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. ΣΤ. Η προβλεπόμενη ένταξη νοσοκομείων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας αποτελεί επί της ουσίας συνέχεια της πολιτικής ενοποίησης των κλάδων υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. Η οργανική ενοποίηση του κλάδου υγείας, που μέχρι σήμερα υπαγόταν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με το Εθνικό Σύστημα Υγείας οφείλει να αποτελέσει μείζονα πολιτική στόχευση άμεσης υλοποίησης, όχι μόνο λόγω της προοπτικής εξοικονόμησης πόρων (που στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής είναι επιτακτική), αλλά και για τη διασφάλιση της πρόσβασης στο υγειονομικό σύστημα με 16

17 όρους ισονομίας και αξιοπρέπειας για το σύνολο των πολιτών. Στην ίδια οπτική η ΟΚΕ προτείνει την ένταξη και των στρατιωτικών νοσοκομείων στο ΕΣΥ. Ζ. Στο Σχ/Ν δεν περιλαμβάνεται η διαδικασία εισόδου του ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά ρυθμίζεται μόνο μερικώς η ιεραρχία του Συστήματος. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει το Σύστημα Υγείας να είναι ανοικτό και προσβάσιμο στους γιατρούς. Κάθε γιατρός θα πρέπει να κρίνεται και να αξιολογείται σε όλες τις φάσεις της επαγγελματικής του διαδρομής. Η βαθμολογική του, επίσης, εξέλιξη θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη μισθολογική, η οποία βεβαίως θα πρέπει να γίνεται κατόπιν κρίσης. 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 1 Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο δεν υπάγονται στις διατάξεις του Σχ/Ν οι φορείς ΔΕΠΑΝΟΜ, ΕΚΕΒΥΛ, ΙΦΕΤ χωρίς, με εξαίρεση μερικώς το ΕΚΕΒΥΛ, να επανεμπλέκονται στις διαδικασίες με βάση το αντικείμενο τους, είτε σε σχέση με τον απαιτούμενο χρονικό συντονισμό στην υλοποίηση των ενεργειών, είτε σε σχέση με τις προδιαγραφές και τα υπάρχοντα δεδομένα του παραγγέλοντος φορέα. Επίσης, δεν προβλέπεται επαναπληροφόρηση των εμπλεκόμενων φορέων για την ανατροφοδότηση του όλου συστήματος προμηθειών, όχι μόνο συνολικά, αλλά και στα επιμέρους αντικείμενά τους, π.χ. πληροφόρηση: της ΔΕΠΑΝΟΜ για τη λειτουργία του εξοπλισμού σε σχέση με τις ανάγκες, την ανταπόκριση και συμπεριφορά της προμηθεύτριας εταιρείας, ή το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, του ΕΚΕΒΥΛ για την ενημέρωση των μητρώων προμηθευτών και προϊόντων, της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για την αξιολόγηση των προδιαγραφών κ.λπ. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν οι συγκεκριμένες παράγραφοι, ώστε να ορίζεται ο Συντονιστής, στέλεχος ή υπηρεσία, και να περιγράφεται το πλαίσιο συνεργασίας και αλληλοενημέρωσης. Άρθρο 3 Η ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο να διευκρινιστεί: α) τι περιλαμβάνεται στον όρο «παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών», ώστε να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα στις εγκρίσεις των συμβάσεων αυτών από τις Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και β) αν η διανομή και αποθήκευση προϊόντων και εξοπλισμού αναφέρεται σε πλήρη «ανάθεση» σε εταιρείες Logistics του όλου έργου, με ταυτόχρονη κατάργηση των υπαρχόντων υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής των νοσοκομείων. 18

19 Άρθρο 4 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι βασικό στοιχείο για την υπογραφή συμφωνιών-πλαίσιο είναι η δυνατότητα του φορέα στην διερεύνηση και αξιολόγηση των μελλοντικών παραμέτρων, τόσο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των υπό προμήθεια ειδών, όσο και των οικονομικών που προσδιορίζουν το κόστος διακίνησης. Οι προβλεπόμενες όμως διαδικασίες έγκρισης τέτοιων συμβάσεων από τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν προβλέπουν αποδοχή μελλοντικών προβλέψεων. Επίσης δεν προβλέπονται κριτήρια αξιολόγησης του οικονομικού φορέα ως προς απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία, ανεπτυγμένα και διαθέσιμα κατάλληλα εργαλεία, παρά μόνο σε σχέση με την τιμή. Κρίνεται επομένως σκόπιμο να καθορισθούν οι προϋποθέσεις για την έγκριση υπογραφής συμφωνίας πλαίσιο, καθώς και τα κριτήρια τόσο για τον οικονομικό φορέα, όσο και της βιωσιμότητας, της προέλευσης και της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων. Άρθρο 5 Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι σε ότι αφορά τους χρόνους οι ΥΠΕ έχουν 2 μήνες για να διαμορφώσουν το πρόγραμμα προμηθειών των μονάδων υγείας της περιφέρειάς τους, ενώ η ΣΕΠ στην ουσία μία εβδομάδα. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι εάν οι τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών δεν περιλαμβάνουν και προδιαγραφές του υλικού ή της υπηρεσίας, θα οδηγηθούμε σε λάθος προγραμματισμούς και μη αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, που θα αδρανοποιήσουν ένα σύγχρονο εργαλείο όπως το Παρατηρητήριο. Όσον αφορά, τέλος, την αξιολόγηση του προγράμματος, ως προς την υλοποίησή του και το συνολικό κόστος σε σχέση με την νοσηλευτική κίνηση, αυτή γίνεται με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου έτους και όχι με τα δεδομένα του έτους εφαρμογής. Αυτό θα οδηγήσει σε ανακριβείς αξιολογήσεις διότι οι εξελίξεις στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας μεταβάλλονται ταχύτατα και ή ανάλυση κόστουςοφέλους απαιτεί δεδομένα ταυτόσημα χρονικά. Το εκτελούμενο επομένως πρόγραμμα προμηθειών δεν θα αφορά τα δεδομένα και τις ανάγκες του έτους υλοποίησης του προγράμματος, αλλά τον προηγούμενο χρόνο και προϋπολογισμό. 19

20 Στη βάση των προαναφερόμενων παρατηρήσεων η ΟΚΕ κρίνει σκόπιμο η αξιολόγηση να υλοποιηθεί με βάση το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, με διάταξη που να υποχρεώνει την κατάρτιση και αξιολόγηση των προγραμμάτων προμηθειών με βάση υπάρχοντα και εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια και τριετείς προϋπολογισμούς που απορρέουν από τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Άρθρο 6 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η σύσταση της Επιτροπής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο, δεν δημιουργεί συνθήκες αντικειμενικής αξιολόγησης. Οι διοικητές των ΥΠΕ αφού εγκρίνουν στις υπηρεσίες τους τα προγράμματα προμηθειών, θα τα ξαναεγκρίνουν και με την συμμετοχή τους στη ΣΕΠ. Επίσης δημιουργείται πρόβλημα στην περίπτωση που ο ΣΔΟΕ κρίνει υπεύθυνο κάποιο Διοικητή ΥΠΕ και του επιβληθεί το προτεινόμενο πρόστιμο από τον Υπουργό Υγείας καθώς δεν ξεκαθαρίζεται αν π.χ. θα συνεχίσει να διατηρεί την θέση του στην ΥΠΕ, ή θα συνεχίσει να συμμετέχει στην ΣΕΠ εφόσον θεσμικά προβλέπεται, ή τι προβλέπεται αν έχει επηρεάσει αποφάσεις της Επιτροπής σε σχέση με τα δικά του δεδομένα προγραμματισμού που αποδείχτηκαν ότι ζημίωσαν το Δημόσιο. Η ΟΚΕ, επομένως, προτείνει η ΣΕΠ να αποτελείται από τους Γ.Γ. των συναρμόδιων υπουργείων, ή τουλάχιστον από στελέχη των υπηρεσιών τους, με την προεδρία του Γ.Γ. του ΥΥ& ΚΑ. Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθεί όλο το πλαίσιο συνυπευθυνότητας μειώνοντας τους απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων, αλλά και γνώσης του όλου προγραμματισμού τιμών. Άρθρο 7 Με βάση τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου το Δημόσιο είναι και πάλι εγγυητής των πληρωμών στις αναφερόμενες συμβάσεις, διότι σε περίπτωση μη αποπληρωμής θα πρέπει να γίνει εκποίηση δημόσιας περιουσίας. Επίσης, και εφόσον οι πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων πραγματοποιούνται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ από τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους τους, η δε αναθέτουσα αρχή που έχει το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης με την τράπεζα είναι η ΥΠΕ, δεν περιγράφεται η διαδικασία της αποπληρωμής του δανείου. 20

21 Τέλος, σημειώνεται ότι η ΚΥΑ που αναφέρεται στην παρ. 3 δεν μπορεί να καλύψει σε περισσότερους του ενός νόμους όλο το εύρος του αντικειμένου το οποίο αναφέρεται. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι τα βασικά κριτήρια για την υπογραφή του συγκεκριμένου τύπου συμβάσεων, όπως επίσης και η διαδικασία απόδοσης ευθυνών σε περίπτωση λανθασμένων επιλογών πρέπει να καθορίζονται στο παρόν Σχ/Ν. Επίσης χρειάζεται να διευκρινισθεί αν ο φορέας υγείας μπορεί να μεταβιβάσει τα ποσά των απαιτήσεων από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης στις τράπεζες. Άρθρο 8 Σύμφωνα με το παρόν άρθρο τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να καταρτίσουν τον κανονισμό λειτουργίας της, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι θα πρέπει να λειτουργούν. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι ο κανονισμός λειτουργίας θα πρέπει να καταρτισθεί από Ειδική Επιτροπή η οποία θα πρέπει να συσταθεί στα πλαίσια του ΚΕΣΥ. Επίσης, για όλους τους φορείς που εμπλέκονται στις διαδικασίες του προγράμματος προμηθειών θα πρέπει να προβλέπεται σύνδεση με το ΚΕΣΥ. Άρθρο 10 Στη βάση των ρυθμίσεων του άρθρου 10 η Ε.Π. στην ουσία είναι αποκομμένη από το σύστημα χωρίς την άμεση επαναπληροφόρηση και ανατροφοδότηση των δεδομένων της, ενώ το έργο της ολοκληρώνεται στην έγκριση των προδιαγραφών και της ανάρτησης των τιμών στο Παρατηρητήριο, χωρίς να έχει δικαίωμα παρέμβασης στην χρήση τους. Επίσης, η κατάρτιση των προδιαγραφών ανατίθεται στο ΕΚΕΒΥΛ και η Ε.Π. έχει απλά την αρμοδιότητα της τυπικής έγκρισής τους. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η Επιτροπή Προδιαγραφών θα πρέπει να έχει τον κύριο συντονιστικό ρόλο της όλης διαδικασίας, αποτελώντας το σημείο αναφοράς όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Άρθρο 11 21

22 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να συμπληρωθεί και με την υποχρέωση πληροφόρησης όλων των εμπλεκομένων φορέων με τα κάθε είδους αποτελέσματα που προέρχονται, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος των προμηθειών. Άρθρο 12 Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου, ο οικονομικός φορέας καλείται να συμμετάσχει στη διαδικασία ανάθεσης αντικειμένου με πληρωμή βάσει του οικονομικού αποτελέσματος, χωρίς καμία άλλη εμπλοκή στην όλη διαδικασία. Επίσης, αποτρέπονται από την συμμετοχή «σοβαροί» οικονομικοί φορείς για το λόγο ότι δεν καθορίζονται τα κριτήρια που να αφορούν τον οικονομικό φορέα σε επίπεδο τεχνογνωσίας, υπάρχουσας εμπειρίας, διαθέσιμων παραγωγικών εργαλείων, αποδεδειγμένης οικονομικής επιφάνειας και δυνατοτήτων Η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα πληροφόρησης του οικονομικού φορέα για το σύνολο των αρμοδιοτήτων της αναθέτουσας αρχής με βάση το άρθρο 11 του Σχ/Ν και με την υποχρέωση του Φορέα για μηνιαία ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής, αλλά και όλων των άλλων εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με την πορεία της υλοποίησης του προγράμματος προμηθειών. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να καθορισθεί συγκεκριμένο πλαίσιο κριτηρίων, δεσμεύσεων και ρητρών που θα αποτρέπει τους μη έχοντες εμπειρία και αφετέρου θα δίδει την δυνατότητα στο ΕΣΥ να αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, εμπειρία και εργαλεία. Άρθρο 20 Αναφορικά με τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, η ΟΚΕ θεωρεί ότι χρήζει αποσαφήνισης το εδάφιο β. της παρ. 4, στο οποίο αναφέρεται, ότι το Δ.Σ. αποτελείται από «Τρεις ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα υγείας, εκ των οποίων ένας εκπρόσωπος των ασφαλισμένων». Σε αυτή τη διάταξη φαίνεται να ταυτίζεται εσφαλμένα ο «ασφαλισμένος» με τον μισθωτό εργαζόμενο, καθώς στη συνέχεια της παραγράφου προβλέπεται διακριτή εκπροσώπηση των εργοδοτικών οργανώσεων με έναν από κοινού ορισμένο ειδικό επιστήμονα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, με τον όρο 22

23 «ασφαλισμένος» δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η αναφορά αυτή να παραπέμπει σε ασφαλισμένο αυτοαπασχολούμενο ή εργοδότη, όπως συμβαίνει εξ ορισμού στον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ. Επίσης, η ΟΚΕ προτείνει να περιληφθούν στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ συλλογικοί φορείς εκπροσώπησης σημαντικών κοινωνικών-επαγγελματικών ομάδων για το σύστημα υγείας, όπως π.χ. η Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. και ο Π.Ι.Σ. Άρθρο 34 Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι συντελεστές είναι εξαιρετικά υψηλοί και παραβιάζουν την αναλογικότητα με τους αντίστοιχους συντελεστές της βιομηχανίας. Προτείνεται επομένως η μείωση όλων των συντελεστών κατά 0,5 1% τουλάχιστον. Άρθρο 36 Η ΟΚΕ οφείλει να επισημάνει ότι σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφαλέστερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τα φαρμακεία. Άρθρο 41 παρ. 1, 2 & 3 Με το άρθρο 2 παρ. 3 του Π.Δ. 235/2000 δινόταν η δυνατότητα αύξησης των κλινών μιας ιδιωτικής κλινικής μέχρι ποσοστού 20% των υπαρχόντων και οριζόταν (αρθ. 19, παρ.2) αποκλειστικό διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση του Π.Δ. για την προσαρμογή. Μετά το χρονικό διάστημα αυτό η οποιαδήποτε τροποποίηση θα έπρεπε να γινόταν με το ΠΔ 517/1991. Με πάνω από δέκα (10) συνεχείς παρατάσεις για την προσαρμογή από το 2000, η λύση δίνεται από το άρθρο 41 του Σχ/Ν. Παρ. 4 Με τη συγκεκριμένη παράγραφο δίδεται η δυνατότητα μία λειτουργούσα με άδεια πριν το 1991 (ΠΔ 517/91) ιδιωτική κλινική να μεταστεγασθεί σε νέο κτίριο, το οποίο όμως δεν απαιτείται να ακολουθεί τα μετρικά του ΠΔ 517/91, αλλά τους όρους και τις προϋποθέσεις που είχε χορηγηθεί η αρχική άδεια πριν ίσως και 30 χρόνια. 23

24 Ενώ για όλες τις νέες άδειες ισχύουν τα μετρικά του ΠΔ 517/91 που απαιτούν 10πλάσιες επενδύσεις. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η παράγραφος αυτή δημιουργεί ανισότητες και δεν προβλέπεται ότι θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Παρ. 5 Με την παρ. 5 δίδεται η λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορούσε στην υλοποίηση των συμβάσεων των ασφαλιστικών ταμείων με τις ιδιωτικές κλινικές αυξάνοντας την ταλαιπωρία και δημιουργώντας οικονομική επιβάρυνση στους ασφαλισμένους. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι απαιτείται συνολική νομοθετική ρύθμιση για τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας με την οποία θα ορίζεται η συμπληρωματικότητά του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας διότι τα Προεδρικά Διατάγματα 247/1991, 517/1991 και 235/2000 είναι στην ουσία ανεφάρμοστα και αλληλοαναιρούνται, ενώ δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και δεν προωθούν την ισονομία στο χώρο. Τέλος, η Ο.Κ.Ε. προτείνει να προστεθεί νέα παράγραφος που θα περιλαμβάνει την πιστοποίηση των παρεχομένων από τις ιδιωτικές κλινικές εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, από φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά και άλλα πρότυπα. Άρθρο 42 Στο συγκεκριμένο άρθρο που ρυθμίζει θέματα αναφορικά με τρίτεκνες οικογένειες και συγκεκριμένα στην παρ. 1 του Σχ/Ν, που αντικαθιστά την παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 1892/ 1990, η ΟΚΕ κρίνει ότι θα πρέπει να αποσαφηνισθεί η συχνότητα χορήγησης του επιδόματος των 177 ευρώ. 4 Άρθρο 55 H OKE θεωρεί ότι πρέπει να προστεθεί παράγραφος που θα διευκρινίζει την διαδικασία κατάληψης της θέσης ήτοι: «Μετά την κένωση θέσης, σε οποιαδήποτε βαθμίδα στο ΕΣΥ, αυτή προκηρύσσεται με ανοικτή προκήρυξη στην οποία μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα οποιοσδήποτε γιατρός. Τα προσόντα τα οποία πρέπει να 4 Στις προβλέψεις του Ν. 1892/ 1990 η χορήγηση του επιδόματος ήταν μηνιαία. 24

25 κατέχει ο γιατρός για την κρίση του καθορίζονται από τον Υπουργό Υγείας ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ». Επίσης, θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος που θα καθορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης ήτοι: «Κάθε γιατρός του ΕΣΥ αξιολογείται κατ έτος με κριτήρια που καθορίζονται με υπουργική απόφαση ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ». Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί παράγραφος που θα καθορίζει τον τρόπο μισθολογικής εξέλιξης των γιατρών του ΕΣΥ χωριστά από τη βαθμολογική εξέλιξη, ήτοι: «Οι γιατροί του ΕΣΥ εξελίσσονται μισθολογικά στην επόμενη μισθολογική βαθμίδα μετά την συμπλήρωση πέντε ετών στην βαθμολογική βαθμίδα που υπηρετούν και μετά από αξιολόγηση με κριτήρια τα οποία καθορίζονται με υπουργική απόφαση ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ». Άρθρο 56 Το πνεύμα του νόμου στο άρθρο αυτό είναι η κατά προτεραιότητα ενίσχυση των περιφερικών νοσοκομειακών μονάδων με επικουρικούς γιατρούς. Όμως τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών έχουν ανάγκη εξειδικευμένων γνώσεων. Έτσι ένας γιατρός, ο οποίος έχει αποδεδειγμένα ειδικές γνώσεις, προτείνεται να μπορεί εκτός σειράς να προσλαμβάνεται σε ειδικά τμήματα στα νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Επομένως, η ΟΚΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο στο οποίο να αναφέρεται: «Σε περίπτωση που γιατρός κατέχει αποδεδειγμένα ειδικό γνωστικό αντικείμενο δύναται να προσληφθεί σαν επικουρικός γιατρός για τα νοσοκομεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης εκτός σειράς εγγραφής στους παραπάνω καταλόγους, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, ύστερα από γνώμη του ΚΕΣΥ». Άρθρο 58 Το συγκεκριμένο άρθρο επιχειρεί να τακτοποιήσει εκκρεμότητες των ΠΕ γιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών που έχουν λάβει τον τίτλο του γιατρού, οδοντιάτρου και φαρμακοποιού και κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου υπηρετούν σε οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα άτομα 25

26 αυτά μπορούν να μετατάσσονται είτε α) σε Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των περιφερειών είτε β) σε Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η διευκόλυνση αυτή δημιουργεί αδικίες για τους λοιπούς επιστήμονες των παραπάνω ειδικοτήτων και προτείνει η κατηγορία αυτή των γιατρών, οδοντιάτρων να μπορεί να μετατάσσεται μόνο σε Κέντρα Υγείας. Τα Νοσοκομεία όμως πρέπει να εμπίπτουν στις διατάξεις που αφορούν όλους τους γιατρούς και οδοντιάτρους που θέλουν να καταλάβουν θέση στο ΕΣΥ. Στη βάση της προαναφερόμενης πρότασης κρίνουμε σκόπιμο να τροποποιηθεί ανάλογα και το άρθρο 35 του νόμου 3252 παρ. 1. Παρ. 4 εδάφιο β Όσον αφορά τους γιατρούς στην υποπαράγραφο β προτείνεται να προστεθεί: «Στον κλάδο γιατρών οι γιατροί ΠΕ της παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν.3252 δύνανται να καταλάβουν θέση Επιμελητού Β σε νοσοκομείο, ύστερα από κρίση και μετά από ανοικτή προκήρυξη». Άρθρο 62 Η ΟΚΕ προτείνει την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου, διότι θεωρεί ότι τα νοσοκομεία πρέπει να διοικούνται από εξειδικευμένα στην διοίκηση των νοσοκομείων στελέχη και η επιλογή τους θα πρέπει να γίνεται με αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής. Τέλος, προτείνεται να προστεθεί νέο άρθρο μετά το άρθρο 61 το οποίο θα συμπληρώνει το άρθρο 35 παρ. 1 του νόμου 3235/04. Σύμφωνα με το νέο άρθρο: «Η θέση την οποία κατέχουν οι παραπάνω μόνιμοι υπάλληλοι οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιατρικής και λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για απόκτηση ειδικότητας, να καλύπτεται υποχρεωτικά από επικουρικό προσωπικό του αντίστοιχου κλάδου μέχρι την λήξη της ειδικότητάς τους». Άρθρο 78 Η ΟΚΕ προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση: «Από την πάροδο της προθεσμίας της παρ.1 του άρθρου 14 του Σχ/Ν, καταργούνται τα άρθρα 1 έως 14 του Ν.3580/2007 (134 Α), όπως και κάθε αντίθετη 26

27 στο Ν.3580/2007 γενική ή ειδική διάταξη. Εξαιρείται η διάταξη περί του κεφαλαίου κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης του εδαφίου δ) της περίπτωσης εε) του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου. 27

28 Στην Ολομέλεια της 4 ης Φεβρουαρίου 2011 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πολυζωγόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Λιόλιος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Αντζινάς Νικόλαος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Λέντζος Δημήτριος Β Αντιπρόεδρος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ντουντούμης Γεώργιος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Ασημακόπουλου Δημητρίου Προέδρου Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ζούλοβιτς Μαργαρίτα Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. Τσατήρης Γεώργιος Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Βουλγαράκης Δημήτριος Γ.Σ.Ε.Ε. Γκουτζαμάνης Κωνσταντίνος Γ.Σ.Ε.Ε. Κολεβέντης Φώτης Γ.Σ.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Πουπάκη Κώστα Γ.Σ.Ε.Ε. Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος Γ.Σ.Ε.Ε. Λαναρά Ζωή Γ.Σ.Ε.Ε. Πολίτης Δημήτρης Γ.Σ.Ε.Ε. Ταυρής Φίλιππος Γ.Σ.Ε.Ε. Τούσης Αθανάσιος Γ.Σ.Ε.Ε. Ηλιόπουλος Ηλίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αλεξανδράκης Νικόλαος Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Καφύρας Χαράλαμπος Μέλος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. σε αναπλήρωση του Καραμίχα Τζανέτου Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Γωνιωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Κουκουλάκης Ζαχαρίας Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Σωτηρακόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ. Δροσοπούλου Σοφία Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Τσεμπερλίδης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Σωτηρίου Ιωάννης Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπανίκος Γρηγόριος 28

29 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι στη διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, υπό τη διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου. Τηλ.: , Fax: , 29

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Υ.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ H O.Κ.Ε. αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Πρωτοβάθμιο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 4 / 09 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 4 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/οικ.76582 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. επί του σχ/ν «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ, ολοκληρωμένη υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στους τομείς της εφαρμοσμένης αγροτικής έρευνας, της αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας. μετά τον Ν. 4238/2014. Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) θεσπίσθηκε το 1983 με Υπουργό Η πρωτοβάθμια περίθαλψη και η προμήθεια υπηρεσιών υγείας μετά τον Ν. 4238/2014 Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Aναπληρώτρια. Καθηγήτρια στο Παν/μιο Αθηνών, δικηγόρος Το Eθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 25, 2013 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΣΟΚ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αθήνα, 06 / 08 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 06 / 08 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1α/Γ.Π. 27880 Σχετ.:25958 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με κωφαλαλία ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου 2007 Διαδικασία Στις 3 Ιανουαρίου 2007, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Η προσέγγιση του θέματος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη

ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΠΥΥ: Ένας χρόνος λειτουργίας. Προβλήµατα και οφέλη Κυριάκος Σουλιώτης Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Φωτεινή Γιαλαµά Υποψήφια Διδάκτωρ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ MSc ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Ν.Α. Ε.Δ.Ν.Υ.Π.Υ. 15 Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ- «Νοσοκομειακό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) Απρίλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τέως Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644

Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Νοέμβριος 2010 Αριθμός φύλλου 644 Επιχειρησιακή σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε - Ε.Τ.Ε 2009 Συνάδελφοι, Μέσα σε ένα κλίμα ύφεσης και αμφισβήτησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α στο Ε.Σ.Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270)

Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.4316/2014 (A 270) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Tαχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101 83 ΑΘΗΝΑ Αθήνα 3 Απριλίου 2015 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

Κατ άρθρο Το 1ο Κεφάλαιο (Άρθρα 1 έως 12) αναφέρεται στο Σύστημα Προμηθειών Υγείας. εθνικό προμηθευτή του ΕΣΥ

Κατ άρθρο Το 1ο Κεφάλαιο (Άρθρα 1 έως 12) αναφέρεται στο Σύστημα Προμηθειών Υγείας. εθνικό προμηθευτή του ΕΣΥ Συνοπτική παρουσίαση και τοποθετήσεις επί του Προσχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Των Φώτη Χρυσικού Σάκη Παπαδόπουλου Δημήτρη Βαρνάβα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Αθήνα, 10 Μαΐου 2007

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Αθήνα, 10 Μαΐου 2007 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α ) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων οχημάτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331 Α ) και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL

` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ` ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ FAX & E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 101

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης»

ΘΕΜΑ : «Αναστολή μέτρων για τους υπευθύνους των Αγροτικών Συνεταιρισμών & Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων σε καθεστώς εκκαθάρισης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ταμείο Εθνικής Οδοποιΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Πληροφορίες : M. Προδρομίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992.

Α. Τροποποίηση συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 318/1992. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ.. 1. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.2458/97 (ΦΕΚ 15 Α), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 2 ως ακολούθως: «Σύνταξης γήρατος δικαιούνται και όσοι έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times

Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times Tuesday, June 21, 2011 Shaping the Future of Healthcare in Greece Financial Times «απάνες και Πολιτικές Υγείας στην Ελλάδα την Περίοδο του Μνηµονίου» Γιάννης Στουρνάρας, Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012).

Προς: Θέμα: «Ένταξη του κλάδου ασθενείας ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ». Σχετικό: 1.Νόμος υπ αρίθμ. 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3- 2012). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 20589 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 21-22 ΜΑΡΤΙΟΥ HELLAS PHARM HELEXPO MAROUSSI Ο ρόλος του φαρμακείου στην διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής φαρμάκου είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πολυδιάστατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ Π.Ε.Δ.Υ. ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΝ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ o ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 6298/1934 o Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Από Γεωργία Μανώλη Τηλ 2107231260 Φαξ 2107231262 Ε-mail g.manoli@ep-gnosi.gr Προς ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Υπόψη ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ κ.λπ. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΔΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Αθήνα 21/6/2012 ΤΜΗΜΑ Δ.Α.7 ΕΛΕΓΚΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:43481/21-6-2012 Διεύθυνση : Λυκούργου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου.

Περιοχή παρέμβασης της Πράξης είναι οι Δήμοι Αγίου Νικολάου και Οροπεδίου Λασιθίου. Αγιος Νικόλαος, 24-1-2014 Αρ. πρωτ: 2 4 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΗΧΘ-Ξ97. Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 16/04/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3α/Γ.Π.οικ.34408 Ταχ. ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10187

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 20-3-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ.

ΑΔΑ: Β4ΤΝΘ-Ι4Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αριστοτέλους 17, ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 101 87, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5202310 Αθήνα 01/10/2012 Αρ. Πρωτ. 94064 /νση Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2131500761 E mail: fdalaveri@moh.gov.gr Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.23 16:53:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΕΖ0Λ-ΝΕ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/12/2014 EΛΛHNIKH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Άρθρο 1 Ορισμός 1. Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ΠΦΥ, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

α) Στην μη ασφαλιστική τακτοποίηση με το πράγματι καταβαλλόμενο ημερομίσθιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Πώς και γιατί να συστήσετε μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση H Ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου στο πλαίσιο τοπικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παρατεταμένης ύφεσης, της διευρυνόμενης ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.

Αθήνα, 29/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 29/10/2014 Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.40/1888/17324 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:1026310/163/0015 Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΟΛ:1050 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα