M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology"

Transcript

1 M. Vavuranakis Ass. Professor of Cardiology

2

3 Ηαλυσίδατηςέρευνας Η έρευνα αποτελεί κινητήρια δύναµη και κύριο µοχλό ανατροφοδότησης της οικονοµίας. European Commission, European Research Area, 2010

4 Γιατίηέρευναείναισηµαντική; ίδει λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα Συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη Είναι µέσο διατήρησης της υπάρχουσας γνώσης και δηµιουργίας καινούργιας Αποτελεί στυλοβάτη της ανώτατης εκπαίδευσης

5 Τύποιέρευνας

6 Τύποιέρευναs και αλληλεπίδρασήτους

7

8 ΓιατίταΠανεπιστήµιααποτελούν τοπιοαποτελεσµατικόσύστηµα Παραγωγή νέας γνώσης πηγήςγνώσης; Μετάδοσή της µέσω της εκπαίδευσης και εξάσκησης ιαδοσή της µέσω πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνολογίας επικοινωνιών Προάγουν την χρησιµοποίησή της στην βιοµηχανική παραγωγή League of European Research Universities. The future of the European research area 2007

9 ΓιατίταΠανεπιστήµιααποτελούντo πιοαποτελεσµατικόσύστηµαέρευνας; ιαθέτουν µοναδικό συνδυασµό γνώσεων και ικανοτήτων συγκριτικά µε οποιοδήποτε άλλο ίδρυµα Έχουν την ικανότητα ταχείας προσαρµογής σε νέες απαιτήσεις Προσφέρουν ευελιξία, ελευθερία, καλλιέργεια του νου και του πνεύµατος Αποτελούν πόλο έλξης για την ανθρώπινη ιδιοφυία και το ιδανικό περιβάλλον εξέλιξης των νέων ερευνητών League of European Research Universities. The future of the European research area 2007

10 ΤαΠανεπιστήµιασηκώνουντο µεγαλύτεροβάροςστηνέρευνα Τα Πανεπιστήµια απασχολούν το 34% του συνόλου των ερευνητών στην Ευρώπη, αν και τα ποσοστά διαφέρουν σε εθνικό επίπεδο. Είναι υπεύθυνα για την διεξαγωγή του 80% της θεµελιώδους έρευνας στην Ευρώπη. European Commission 2003

11

12 ΓιατίηΙατρικήΈρευναείναι τόσοσηµαντικήσήµερα; Συµβάλλει στην βελτίωση παροχής υγειονοµικής περίθαλψης Είναι σηµαντική για την βιοϊατρική βιοµηχανία Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών : παγκοσµιοποίηση, εµφάνιση νέων λοιµωδών νόσων, αλλαγή επιδηµιολογικών δεδοµένων (φυµατίωση), κλιµατικές αλλαγές, αλλαγή δηµογραφικών δεδοµένων και γήρανση του πληθυσµού Αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας European Medical Research Councils 2007

13 Κλινικήέρευνα Η Κλινική Ιατρική κατέχει τη µερίδα του λέοντος στην παραγωγή έρευνας, όπως αποτυπώνεται στον αριθµό δηµοσιεύσεων παγκοσµίως ( ). World total number of publications of broad scientific fields (2006) and their growth rates ( ) Data: Thomson Scientific / CWTS, Leiden University, Key Figures 2009

14

15 Αιτίεςθανάτωνπαγκοσµίως Η στεφανιαία νόσος και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν και θα συνεχόσουν να αποτελούν τις πρώτες αιτίες θανάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. European Science Foundation (ESF) and the European Heads of Research Councils (EUROHORCs), August 2009

16 Κλινικήέρευνακαιαποτέλεσµα Η εντατική κλινική έρευνα στα καρδιαγγειακά νοσήµατα (ΗΠΑ, ) είχε ως αποτέλεσµα την παράταση της µέσης επιβίωσης κατά 4 έτη. Lenfant C. Clinical Research to Clinical Practice Lost in Translation? N Engl J Med 2003; 349:

17 Κλινικήέρευνακαιαποτέλεσµα Η επίπτωση όλων των θανάτων, εξαιρουµένων των οφειλοµένων σε κακοήθειες, έχει πτωτική τάση τα τελευταία έτη στην Ευρώπη. Causes of death standardised death rate per 100,000 inhabitants, males, EU27 (provisional; 2000=100) (Source: Eurostat, 2010

18 Οικονοµικάοφέληκλινικής έρευνας Lenfant C. Clinical Research to Clinical Practice Lost in Translation? N Engl J Med 2003; 349:

19 Οικονοµικόόφελοςβιοϊατρικής έρευνας Οικονοµικό όφελος από τη µείωση των καρδιαγγειακών θανάτων στις ΗΠΑ µεταξύ Macilwain C. What science is really worth. Nature, 2010, 465: 682-4

20

21 Κυβερνητικάκονδύλιαστηνιατρική έρευνα, % τουαεπ Οι ΗΠΑ ξοδεύουν πάνω από τα διπλάσια κονδύλια σε σχέση µε την Ευρώπη για την διεξαγωγή ιατρικής έρευνας (ως ποσοστό επί του ΑΕΠ). European Medical Research Councils 2007

22 ΑκαθάριστηΕθνική απάνηγιατην έρευνα (% τουαεπ), 2006 Η πρώτη χώρα στην κατάταξη είναι η Σουηδία (4% του ΑΕΠ) European Commission; Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009

23 ΑκαθάριστηΕθνική απάνηγιατην έρευνα (% τουαεπ), 2006 και η τελευταία η Ελλάδα (0,65% του ΑΕΠ) European Commission; Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009

24 Ακαθάριστη Εθνική απάνη για την έρευνα % αύξηση στην περίοδο Παρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη αύξηση των κονδυλίων για την έρευνα για την ΕΕ των 27 χωρών, ίση µε 14.8 %. European Commission; Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009

25 Ακαθάριστη Εθνική απάνη για την έρευνα % αύξηση στην περίοδο Η αύξηση της Εθνική απάνη για την έρευνα στην περίοδο ήταν µεγαλύτερη στην Ιαπωνία από τις ΗΠΑ, ενώ η ΕΕ-27 είχε ενδιάµεση θέση. European Commission; Science, Technology and Competitiveness key figures report 2008/2009

26

27 ΤαπρώτασύγχροναΕλληνικά Πανεπιστήµια

28 ΤαπρώτασύγχροναΕλληνικά Πανεπιστήµια

29 Εξέλιξητουερευνητικούπροσωπικού στηνελλάδα ( ) Η συνεχής αύξηση του ερευνητικού προσωπικού στην Ελλάδα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, ταυτόχρονα όµως αυξάνει και τις δαπάνες τους. National Documentation Center 2008

30 Ερευνητέςανάτύποερευνητικούτοµέα (2001) Τα Πανεπιστηµιακά ιδρύµατα απασχολούν την µεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών και διεξάγουν το 80% της βασικής έρευνας στην Ελλάδα. National Documentation Center 2008

31 ΕρευνητικόπροσωπικόστηνΙατρική ΣχολήΑθηνών Athens Medical School 2008

32 Παραγωγικότητατουελληνικού ερευνητικούδυναµικού (1997) Η παραγωγικότητα του ελληνικού ερευνητικού δυναµικού είναι υψηλή, σύµφωνα µε τον αριθµό των δηµοσιεύσεων ανά ποσό δαπανών. National Documentation Center 2008

33 ΑριθµόςδηµοσιεύσεωνστηνΕλλάδα ( ) Η Ελλάδα βρίσκεται στις 30 πρώτες χώρες στον κόσµο σε αριθµό δηµοσιεύσεων, (για την δεκαετία ), και η ιατρική έρευνα αποτελεί τον κύριο κορµό αυτών. Institute for Scientific Information 2007

34 Συνολικόςαριθµόςδηµοσιεύσεων, γιακάθε Πανεπιστήµιο, γιατηνπερίοδο Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτελούν και τα µεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, έχουν τους µεγαλύτερους αριθµούς δηµοσιεύσεων για την περίοδο και δηµοσιεύσεις αντίστοιχα. Thomson Reuters, NCR Greece

35 Μερίδιο (%) τουεπιστηµονικούπεδίου Medical & Health Sciences στο σύνολο των δηµοσιεύσεων του κάθε Πανεπιστηµίου, για τις πενταετίες και Το επιστηµονικό πεδίο Medical & Health Sciences αποσπά, την πενταετία , µερίδια µεγαλύτερα από 50% στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο (72,1%), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών (61,6%) και το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (51,2%) Thomson Reuters, NCR Greece

36 Συνολικός αριθµός δηµοσιεύσεων για τα δέκα κυριότερα ηµόσια Νοσοκοµεία, για την περίοδο Τα Νοσοκοµεία Αθηνών ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ καταγράφουν τις περισσότερες δηµοσιεύσεις Thomson Reuters, NCR Greece

37 απάνεςγιατηνέρευναανάλογαµετην πηγήτους (2009) Η έρευνα των Ελληνικών Πανεπιστηµίων βασίζεται στις δηµόσιες δαπάνες, σε αντίθεση µε τις Ευρωπαϊκές χώρες. ERAWATCH Annual Report 2011

38 ηµόσιεςδαπάνεςγιατηνέρευνα στηνελλάδα ( ) Παρατηρείται συνεχής αύξηση των δηµοσίων δαπανών για την έρευνα, που διπλασιάστηκαν από το 1995 έως το National Documentation Center 2008

39

40 Συµπεράσµατα Η Έρευνα αποτελεί τον θεµέλιο λίθο της Επιστηµονικής Γνώσης Το σύγχρονο Πανεπιστήµιο αποτελεί τον ναό της Έρευνας, και θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται ακολουθώντας τους καταιγιστικούς ρυθµούς της τεχνολογίας Η υποστήριξη της Έρευνας στο Πανεπιστήµιο είναι απαίτηση για την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία

41 Συµπεράσµατα Η επιστηµονική γνώση (Έρευνα-Καινοτοµία- Εκπαίδευση) αποτελεί κινητήρια δύναµη της οικονοµίας (παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας) Το Πανεπιστήµιο αποτελεί σήµερα το ναό της Γνώσης και της Έρευνας Η επαρκής χρηµατοδότηση της Έρευνας και των Πανεπιστήµιων είναι απαίτηση για την προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008. Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993-2008 Βιβλιομετρική ανάλυση ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο τεκµηρίωσης * * (1 η φάση της µελέτης του ΙΣΤΑΜΕ για τα Οικονοµικά της Παιδείας) Αθήνα, Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕYΣΕΙΣ 1996-21 Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL STRATEGIC PLAN PROGRAMMING PERIOD 2007-2013

NATIONAL STRATEGIC PLAN PROGRAMMING PERIOD 2007-2013 NATIONAL STRATEGIC PLAN PROGRAMMING PERIOD 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SOLIDARITE SOCIALE

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ωρίµανσης της χρηµατοδότησης Βασικής & Εφαρµοσµένης Έρευνας και της Προσέλκυσης Ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό

Μελέτη Ωρίµανσης της χρηµατοδότησης Βασικής & Εφαρµοσµένης Έρευνας και της Προσέλκυσης Ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μελέτη Ωρίµανσης της χρηµατοδότησης Βασικής & Εφαρµοσµένης Έρευνας και της Προσέλκυσης Ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό Μάρτιος 2009 ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διεύθυνση: Κεφαλληνίας 46 TK 112 51 Αθήνα ΤΗΛ.: 2108665350 FAX: 2108676265 www.rc.aueb.gr ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1-4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τμήμα Α Προγραμματισμού Δρ. Μ. Κασώλη, συνεργάτης Planning Group Δρ. Σ. Κολυβά, ΕΙ Παστέρ Δρ. Μ. Χριστούλα,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοµετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 2η έκδοση, Ιούλιος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης / Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Προτεινόµενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιοµετρική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Εργαστήριο ιοικητικής Επιστήµης www.msl.aueb.gr Καινοτοµία: Προσδιοριστικοί Παράγοντες και Προβληµατισµοί για το Μέλλον της Ελληνικής Οικονοµίας Γρηγόρης Πραστάκος, Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus

Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010. Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-21 Βιβλιομετρική Ανάλυση Ελληνικών Δημοσιεύσεων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Scopus Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα 214 Προτεινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς δείκτες, πολιτικές, προτάσεις στρατηγικής ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΚΚΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συγκριτική αξιολόγηση με διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΏΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΑΝ ΜΕΣΟ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006

Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 OECD Science, Technology and Industry: Outlook 2006 Summary in Greek Επιστήµη, Τεχνολογία και Βιοµηχανία : Προοπτικές του ΟΟΣΑ, έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Πιο ευοίωνες προοπτικές για την

Διαβάστε περισσότερα

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977

FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH. 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10 Fax +30-210- 9233977 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11 Αθήνα 117 42, Τηλ. 210-9211200-10 Fax 210-9233977 11 Tsami Karatasi Str.-Athens 117 42, Tel. +30-210-9211200-10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Greece Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΙΑ ΟΙ ΤΠ&Ε ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

αγορές οπωροκηπευτικών»

αγορές οπωροκηπευτικών» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ανταγωνιστική θέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ Ε. Μ. Π. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η έρευνα και η παροχή τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή

Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΑΠΘ. 1. Εισαγωγή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συνέδριο µε θέµα: «Ποια Ελλάδα θέλουµε» Εισήγηση: Τουριστική ανάπτυξη στη σύγχρονη Ελλάδα, προκλήσεις και προοπτικές 1. Εισαγωγή Στέλλα Κωστοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 6. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Οµάδα Έρευνας ΕΛΙΑΜΕΠ Ιούνιος 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εξέταση της οικονοµικής διάστασης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΕΜΥ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΕΜΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΙΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΕΜΥ» ιπλωµατική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 3 1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού της γης έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Το ποσοστό των ατόμων τρίτης ηλικίας αυξάνει συνεχώς και αυτό αποτελεί φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (στο πλαίσιο προετοιμασίας του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης ΣΕΣ) 0251658240025165824002516623360251671552

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιομετρική Ανάλυση

Βιβλιομετρική Ανάλυση Βιβλιομετρική Ανάλυση Μεθοδολογική Προσέγγιση ΕΚΤ 3η έκδοση, Δεκέμβριος 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Βιβλιομετρική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Κωδικός Ε.Π.: 3 CCI: 2007GR161PO001 Αθήνα, εκέµβριος 2006 ΣΧΕ ΙΟ (DRAFT) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008) ΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: H ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ CEN/TS 15224:2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2008)

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών.

Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών εφαρμογών. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΜΒΑ ΤQΜ) Οικονομοτεχνική ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων ιατροτεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα