ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 24/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την , ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. Πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ. κ. Λάζαρου Πιπιλίδη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών. ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λάζαρος Πιπιλίδης 12. Αυδίκος Δημήτριος 2. Φραγκούλης Γεώργιος 13. Ρέντζος Ιωάννης-Χριστόφορος 3. Κατσιπανέλης Δημήτριος 14. Νίτσας Γεώργιος 4. Παπαχρήστος Λάζαρος 15. Σπυράκος Ιωσήφ 5. Αναγνώστου Νικόλαος 16. Τσοβίλης Ευάγγελος 6. Μπαρτζώκας Παντελής 17. Τάγγας Απόστολος 7. Αντωνίου Μαρία 18. Ζέκιος Δημήτριος 8. Βαρτελάτου Στυλιανή 19. Κατέρης Κωνσταντίνος 9. Λαζάρου Χριστίνα 20. Τσούτης Χρήστος 10. Κουτρούμπας Βασίλειος 21. Τσαγκάρης Δημήτριος 11. Τριβλής Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Γιαννάκης Στέργιος, 2. Σαραμπασίνας Παύλος, 3. Κακιούζης Χαράλαμπος, 4.Κορωναίος Κοσμάς, 5. Καζάκου Παρθενία, 6. Ροπόκης Ευάγγελος. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος είχαν προσέλθει, οι κ.κ. Καζάκου, Κορωναίος, Σαραμπασίνας και Ροπόκης, ενώ είχε αποχωρήσει ο κ. Τσούτσης. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Άννα Μαρία Σαρδελή, υπάλληλος του Δήμου Πρέβεζας, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθ. Θέματος : 2ο Αριθ. Απόφασης : 410/2011 Σελίδα 1 από 51

2 Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την αρ. 09/2011 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την οποία καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, και στους δημοτικούς συμβούλους, για να τοποθετηθούν επί του θέματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως όλοι γνωρίζετε ο Δήμος μας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το νόμο 3852/2010, θα πρέπει να ψηφίσει το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, για το έτος Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει κατά τομέα και με σειρά προτεραιότητας έργα που πρέπει να εκτελεστούν, η δε δαπάνη τους αντιμετωπίζεται από κάθε είδος έσοδο του προϋπολογισμού και υπολογίζεται κατά προσέγγιση. Θα έλεγα ότι είναι ενδεικτική. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 έχουν συμπεριληφθεί έργα που προτείνονται να γίνουν σε κάθε Δημοτική Ενότητα ύστερα από εισηγήσεις των Δημοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων. Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012 έχουν συμπεριληφθεί κατ' αρχήν όλα τα συνεχιζόμενα, έργα, μελέτες και προμήθειες και στη συνέχεια περιλαμβάνονται νέα προτεινόμενα, έργα, μελέτες και προμήθειες. Εμείς καταλήξαμε σ' αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα ύστερα από προτάσεις που είχαμε και απ' τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες, σε συνεργασία πάντα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου κι αφού λάβαμε υπόψη μας τις πιστώσεις και τα προγράμματα που τρέχουν, και τι προσδοκούμε απ' το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ: Αυτό το οποίο έχω να προτείνω, είναι η ιεράρχηση κάποιων έργων κι η σωστή αξιολόγηση από δω και πέρα. Θα πρέπει να δώσουμε μία μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποια έργα τα οποία είναι αναπτυξιακά και έχουνε να κάνουνε με τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών. Θα 'θελα επίσης να κάνω μία πρόταση ώστε να αποφύγουμε έργα τα οποία δεν προσφέρουν και είναι έργα <μπαλώματα>. Στο θέμα των αγροτικών οδοποιϊών να μπει ένας προγραμματισμός, για κάθε χρόνο ασφαλτόστρωσης ή τσιμεντόστρωσης κάποιων δρόμων, ούτως ώστε κάποια στιγμή αυτοί οι αγροτικοί δρόμοι να 'χουν τέτοια υποδομή που να μη χρειάζονται χαλίκια, τα οποία την επόμενη χρονιά χάνονται. Καταστρέφονται αυτοκίνητα, διαλύονται περιουσίες, γιατί φεύγουν τα νερά,δεν υπάρχουν χαντάκια, δεν υπάρχουν απορροές σωστές κι όλα αυτά. Πρέπει να δώσουμε τέτοιες βαρύτητες, ώστε και οικονομία να κάνουμε και κάποια στιγμή να μη χρειάζεται πλέον να επενδύουμε λεφτά, γιατί μάλλον δεν είναι επένδυση το να ρίχνουμε χαλίκια κάθε χρόνο. Όσον αφορά τις κατατμήσεις των έργων αυτό που θα 'θελα να πω είναι μια διευκρίνιση σχετικά μ αυτές και με το αν γίνονται ή αν πρέπει να γίνονται. Η δική μου θέση είναι, με βάση και αυτά που ξέρω λόγω της δουλειάς μου ότι πραγματικά η κατάτμηση καμιά φορά γίνεται και είναι εργαλείο στα χέρια της κάθε δημοτικής αρχής. Μην το βλέπουμε πάντα αρνητικά. Εξυπηρετεί στο να γίνονται άμεσα κάποια έργα μικρά, ειδικά με την πολυδιάσπαση που έχουμε με τα χωριά μας. Όπου λοιπόν μπορεί να γίνει, ας γίνει. Απ' τα μεγάλα κονδύλια τρώγονται και γίνονται οι λαμογιές, όχι απ' τα μικρά. Στα μικρά έργα, στις αναθέσεις, δεν υπάρχει πρώτα απ' όλα τα εργολαβικό όφελος που είναι 18%, δεν υπάρχουν επίσης και κάποιες κρατήσεις υπέρ των Δήμων που δεν γίνονται, άρα υπάρχει τελικά μια καθαρή τιμή μείον 30% περίπου, και αυτό σε κάποιο βαθμό εξισορροπεί τις εκπτώσεις που δίνονται στις δημοπρασίες και που δεν είναι πάντα της τάξεως του 40 και 50% εκπτώσεις, γιατί υπάρχουνε κι άλλα πράγματα. Όσον αφορά την ψηφοφορία του θέματος εμείς θα ψηφίσουμε παρών. ΤΣΟΒΙΛΗΣ: Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα, που είναι προέκταση, υλοποίηση της φιλοσοφίας του Επιχειρησιακού Σελίδα 2 από 51

3 Προγράμματος, που στόχο είχε την προσέλκυση επενδύσεων των επιχειρηματιών και σ' αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Τεχνικό Πρόγραμμα και όχι μόνο αυτής της χρονιάς, όλων των προηγούμενων χρόνων. Επιλέγονται έργα με κριτήρια για το ΕΣΠΑ, με βάση τις ανάγκες, τις προτεραιότητες που βάζει η Ε.Ε. και δεν είναι θέμα έλλειψης ώριμων μελετών -όπως είπε ο κος Δήμαρχος- αλλά είναι θέμα επιλογής. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ δίνονταν εκεί που είχε ανάγκες το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες κι οι μεγάλοι έμποροι. Η ευθύνη που είχαν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια ήταν που δε συγκρούστηκαν μ' αυτές τις επιλογές. Αυτή είναι η ευθύνη τους. Στην θητεία αυτής της δημοτικής Αρχής, ελάχιστα πράγματα υλοποιήθηκαν. Ήταν αυτό αδυναμία του τωρινού Δημάρχου ή της δημοτικής αρχής; Ήταν θέμα χρηματοδότησης και επιλογής χρημάτων πού θα πάνε και για ποιο σκοπό θα πάνε. Κι αν ακόμα γίνουν τα έργα αγαπητοί συνάδελφοι, για μας υπάρχει ζήτημα. Με τίνος χρήματα θα γίνουν τα έργα; Με χρήματα που θα δώσει μέσα απ' τη φορολογία του ο εργαζόμενος, ο φτωχός αγρότης κι ο μικροεπαγγελματίας; Ή με χρήματα από φορολόγηση του κεφαλαίου σε 45%, της εκκλησιαστικής περιουσίας; Και τέλος πάντων ποιος θα χρησιμοποιήσει και πώς αυτά τα έργα; Μήπως θα χρειαστεί να τα ξανά πληρώσουμε; Μας ενδιαφέρει λοιπόν ποιος κάνει τη χρήση κι αν τα έργα αυτά τα εκμεταλλεύονται -με λεφτά δικά μας, του λαού μας και των άλλων ευρωπαϊκών λαών- μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες. Επομένως λοιπόν μας ενδιαφέρει το ποιος φορέας τα κάνει. Εμείς λέμε δημόσιος φορέας μελέτης και κατασκευής των έργων, με κρατικό έλεγχο και χρηματοδότηση επαρκή. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, λέμε ότι η καταγραφή των έργων υπάρχει, διαφωνούμε σ' αυτές τις πλευρές που έθεσα και καταψηφίζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα. ΝΙΤΣΑΣ: Θα κάνω μια μικρή αναφορά και θα πω ότι θεωρώ το Επιχειρησιακό Σχέδιο απ' τα πιο σημαντικά θέματα για τη δράση ενός Δημοτικού Συμβουλίου, με δράση πενταετίας, δεκαετίας, δωδεκαετίας. Εξίσου όμως σημαντικό θέμα,κι απ' τα πιο σημαντικά που θα συζητηθούν σ' αυτό Δημοτικό Συμβούλιο για τη χρονιά που θα διανύσουμε, είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός. Ένα Τεχνικό Πρόγραμμα όμως που πραγματικά δεν απεικονίζει την πραγματική κατάσταση και το σχέδιο δράσης που θέλουμε να κάνουμε σαν δημοτική αρχή. Δημιουργούμε ψευδαίσθηση, δημιουργούμε προσδοκία στους πολίτες, στους δημότες, στους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,στα Τοπικά Συμβούλια, ότι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο με δεκάδες εκατομμύρια θα πραγματοποιηθεί σ' αυτό το Δήμο. Το είχα τονίσει και το λέω ξανά ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα πρέπει να κατατίθεται και να σχεδιάζεται βήμα-βήμα με συγκεκριμένους στόχους. Δεν υπάρχει όμως σχέδιο δράσης γιατί αν υπήρχε θα έμπαινε σειρά προτεραιότητας, αλλά εδώ γίνεται ένας αχταρμάς. Αν κάποιος άνοιγε σήμερα, τον υπολογιστή και έβγαζε τα συνεχιζόμενα έργα και αυτά που προτείνονται, πραγματικά θα έπρεπε όχι απλά να χειροκροτήσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα όλοι μας εδώ, αλλά να πάμε να κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και να τους πούμε ότι αυτή η δημοτική αρχή,στον επόμενο χρόνο, θα λύσει όλα τα προβλήματα της επόμενης δεκαετίας. Αλλά υπάρχει μήπως αυτή η σκέψη ή μήπως υπάρχει κάτι άλλο και εδώ και εγώ κρούω τον κώδωνα του κινδύνου, γιατί πρόκειται περί κινδύνου. Είδαμε μέχρι τώρα αρκετά έργα που έρχονται να τα ψηφίσουμε μ' απευθείας ανάθεση. Αυτός ο τρόπος είναι απαράδεκτος σήμερα και μπορείμεν να 'ναι νόμιμος, αλλά είναι απαράδεκτος, όταν γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε Σελίδα 3 από 51

4 δημοπρασία που θα γίνεται πάνω σε τεχνικά έργα, σε αγροτικούς δρόμους, σε ασφαλτικά, έχει σήμερα έκπτωση που ξεκινάει το 40 έως 60%, εμείς να την κάνουμε με απευθείας ανάθεση και να λέμε μετά πού πήγαν τα χρήματα. Προβληματίζομαι πάρα πολύ για τον τρόπο που προωθούνται κάποια ζητήματα. Αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι ένα Τεχνικό πρόγραμμα <μαϊμού>, όπως αποδεικνύεται ότι ήταν και το προηγούμενο. Θα περίμενα σήμερα μετά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να ήτανε πιο ρεαλιστικό. Προτείνω να αποσύρουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2012, να γίνει μία ορθολογική συζήτηση με τους επικεφαλής των συνδυασμών και με την Τεχνική Υπηρεσία, να δούμε ποια πραγματικά είναι αυτά τα έργα που θα γίνουν, να δούμε όλο το χρηματοδοτικό πακέτο που υπάρχει, είτε απ' το Θησέα, είτε απ' τη ΣΑΤΑ, είτε από άλλα προγράμματα, είτε απ' το ΕΣΠΑ, να τα εντάξουμε μέσα, να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η σειρά προτεραιότητας, τι αναλογεί στο κάθε Τοπικό Διαμέρισμα και αυτό να φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να το ψηφίσουμε, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια και να τους λέμε ότι αυτό που ψηφίζουμε, αυτό κάνουμε. Αλλιώς εμείς θα καταψηφίσουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα και να ξέρετε ότι θα είστε υπεύθυνοι όλοι εσείς που το ψηφίζετε και συναινείτε σ' ένα έγκλημα παραπληροφόρησης του Πρεβεζάνικου κόσμου. Εγώ για χρόνια τώρα τα ίδια λέω. Νομιμότητα, διαφάνεια και όχι κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος. Να γίνει καλή και ορθολογική διαχείριση, να προχωρήσουμε σε δημοπρασίες, γιατί υπάρχει ανάγκη στην αγορά και να μην πηγαίνουμε σε απευθείας αναθέσεις. ΡΕΝΤΖΟΣ: Το θέμα που είχα θέσει πολλές φορές πέρσι, ήταν ποιο είναι το πρόγραμμα, ποιες είναι οι σκέψεις, ποια είναι η ιδεολογία του γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί για να τα κατανοήσουμε τόσα πράγματα ας πούμε, με τόσες τεχνικές λεπτομέρειες, σε όλη τη λεπτομερή γεωγραφία του Δήμου μας, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, αλλά και να τα αξιολογήσουμε ακόμα πιο δύσκολο. Βέβαια έγιναν πολλές τοποθετήσεις. Για μένα εκείνο που προέχει είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα που να φαίνεται καθαρά γιατί γίνεται το καθετί και να μπορούμε να ξέρουμε πώς αξιολογείται, πώς ταξινομείται, σε μια σειρά. Κατά την έννοια αυτή και παρότι ξέρουμε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι κάτι το τυπικό βέβαια -αλλά το ουσιαστικό μέρος, δηλαδή το ιδεολογικό δεν υπάρχει, ένα πρόγραμμα που να εξηγεί το γιατί- αυτό μας οδηγεί στο να μη δεχτούμε και να μην ψηφίσουμε, το Τεχνικό Πρόγραμμα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά... Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του: την αρ. 9/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006 Την παρ. 1 του άρθρου 266, την περίπτ. γ άρθρο 63, την παρ. 2α του άρθρου 76 και την παρ. 4 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010. την αρ. 1/2011 απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πρέβεζας, για τα προτεινόμενα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην περιοχή τους. όσα ελέχθησαν ανωτέρω. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Ψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012, ως ακολούθως: Σελίδα 4 από 51

5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Α1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΠΙΣΤΩΣΗ 1.Σύνταξη συμπληρωματικής τοπογραφικής μελέτης για το έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση κούκος» ΣΑΤΑ 6.000,00 2.Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στην θέση Κούκος ΣΑΤΑ 7.000,00 3.Μελέτη για ποδηλατόδρομο εως αρχαία Νικόπολη ΣΑΤΑ 9.160,00 4.Αποτύπωση και σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού για την εφαρμογή σχεδίου πόλης επι της οδού Τσαλδάρη ΣΑΤΑ ,00 5. Επιχειρησιακό σχέδιο Δήμου Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 6.Πολεοδομική μελέτη και πράξη εφαρμογής στη περιοχή Βλάχικα ΣΑΤΑ ,00 7.Προγραμματική σύμβαση με Ε.Μ.Π «Άξονες αναβάθμισης ιστορικού κέντρου Δ. Πρέβεζας» ΣΑΤΑ ,00 8. Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 9. Επισκευή κτιρίου πρώην κινηματογράφου «ΟΑΣΗ» ΣΑΤΑ ,00 10.Επιχειρησιακό πρόγραμμα για την αποκομιδή των απορριμμάτων 11. Μελέτη αξιοποίησης πρώην στρατοπέδου ΣΟΛΩΜΟΥ 12.Μελέτη ανάδειξης και χρήσης πρώην στρατοπέδου ΔΟΥΚΑ ΣΑΤΑ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΠΙΣΤΩΣΗ 1. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΔ Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΔ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΘΗΣΕΑΣ ,27 2. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΘΗΣΕΑΣ ,36 3.ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ- Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΘΗΣΕΑΣ ,36 Σελίδα 5 από 51

6 4. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΔ ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΕΩΣ ΤΔ ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΘΗΣΕΑΣ ,27 5.ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ 3Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΘΗΣΕΑΣ ,12 6.ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠO ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ,00 7.ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΘΗΣΕΑΣ ,13 8.ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΘΗΣΕΑΣ ,13 9.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΥΓΙΑ ΘΗΣΕΑΣ 2.659,88 10.ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΔΔ ΒΡΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΡΑΧΟΥ ΘΗΣΕΑΣ 1.190, ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ -ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ-ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΕΥΚΑ ΣΑΤΑ ,00 12.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΥΚΟΣ" ΔΔ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΑΤΑ ,00 13.MEΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Δ. Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ ΘΗΣΕΑΣ 5.000,00 14.MEΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 15.ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΘΗΣΕΑΣ 5.000,00 ΕΠΠΕΡ 4.000,00 16.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΡΟΖΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" ΘΗΣΕΑΣ ,00 17.ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ,00 18.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΘΗΣΕΑΣ , ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ 7.576,80 Σελίδα 6 από 51

7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΠΙΣΤΩΣΗ 1.Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ΣΑΤΑ 6.426,00 2.Μελέτη αποχέτευσης - βιολογικού καθαρισμού Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού ,00 3.Οριστική μελέτη του έργου Κατασκευή ποδηλατόδρομου Αβάσσος -Πύλες Άδη ΘΗΣΕΑΣ ,00 4.Μελέτη ανάπλασης πηγών σκάλας Λούρου ΘΗΣΕΑΣ ,00 Α2. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1. Καθαρισμός χαντακιών στο Δ.Δ Νικόπολης 2.Αποκατάσταση Ζημιών λόγω κατολισθήσεων χερσαίου χώρου λιμένα Δ.Δ. Μύτικα ΣΑΤΑ 1.800,00 3. Τεχνικά έργα-χαλικοστρώσεις ΣΑΤΑ 1.985,00 4.Διαμόρφωσεις-βελτιώσεις οδών πόλης ΣΑΤΑ 2.500,00 5.Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Δ Νικόπολης ΣΑΤΑ 3.000,00 6.Τεχνικά έργα δρόμων Δ.Δ Νικόπολης ΣΑΤΑ 3.000,00 7.Επισκευή φθορών εσωτερικής οδοποιίας ΣΑΤΑ 4.000,00 8. Τσιμεντοστρώσεις οδών ΣΑΤΑ 4.700,00 9.Συμπληρωματικές εργασίες αντιστήριξης πρανών στο Δ.Δ Μύτικα 10.Ασφαλτόστρωσειε εσωτ. δικτύου Δ.Δ Μιχαλιτσίου 11.Ασφαλτοστρώσεις οδών εσωτ.δικτύου Φλάμπούρων, 12.Ανακαίνιση διαμόρφωση οδικού δικτύου δ.δ Μύτικα ΣΑΤΑ 1.600,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ , Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Δ Μύτικα ΣΑΤΑ ,00 14.Χαλικοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Δ Φλαμπουρα ΣΑΤΑ ,00 15.Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών ΣΑΤΑ 9.000,00 16.Καθαρισμοί χαντακιών ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 7 από 51

8 17.Ανακατασκευή συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου στα δημοτικά διαμερίσματα ΣΑΤΑ ,00 18.Ανακαίνιση οδικού δικτύου ΣΑΤΑ ,00 19.Συντήρηση δημοτικών οδών ΣΑΤΑ ,00 20.Αποκατάσταση βατότητας οδών ΣΑΤΑ ,00 21.Αποκατάσταση οδοστρωμάτων των οδών στις περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλης του Δ. Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 22.Ασφαλτοστρώσεις οδών στις περιοχές επέκτασης «Νοσοκομείο» και «Υδραγωγείο» ΣΑΤΑ ,00 23.Βελτιώσεις οδών των επεκτάσεων και των οικισμών του Δήμου Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 24.Ανακατασκευή δημοτικού οδικού δικτύου ΣΑΤΑ ,00 25.Χαλικοστρώσεις αγροτικών οδών ΣΑΤΑ ,00 26.Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός σχεδίου οικισμών ΣΑΤΑ ,00 27.Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός σχεδίου πόλεως ΣΑΤΑ ,00 28.Φωτεινή σήμανση οδού Σπηλιάδου ΣΑΤΑ 6.000,00 29.Ηλεκτροφωτισμός στο Δ.Δ Μύτικα ΣΑΤΑ ,00 30.Εφαρμογή κυκλοφοριακής μελέτης Δ. Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 31.Κατασκευή οδού Π.Τσαλδάρη από Πολυτ/νειου-Ζαλόγγου-Δωδώνης ΘΗΣΕΑΣ 2.780,00 32.Δημοτική Οδοποιία πόλεως Πρέβεζας ΘΗΣΕΑΣ 1.630,00 33.Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτη ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ ,00 34.Κατασκευή αστικού οδικού δικτύου διασύνδεσης συνοικιών Δήμου Πρέβεζας Υδραγωγείο- Λευκαδίτικα- Παντοκράτορας 35.Διαπλάτυνση και υπερύψωση οδού στην θέση Ταράνα, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΠΑ ,00 ΣΑΕΠ ,00 1.Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης πλατειών 2.Πλακοστρωσεις διαμορφώσεις πεζόδρομων 3.Διαμόρφωση πεζοδρομίων-πεζόδρομων πόλεως ΣΑΤΑ 1.100,00 4.Μεταφορές υλικών λατομείου ΣΑΤΑ 1.300,00 5.Εργασίες διαμόρφωσης χώρου εκδηλώσεων στο Δ.Δ Φλαμπούρων ΣΑΤΑ 1.840,00 6.Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Δ.Δ Νικόπολη ΣΑΤΑ 3.000,00 7.Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Δ.Δ Νικόπολη, Σελίδα 8 από 51

9 ΣΑΤΑ 3.000,00 8.Κατασκευή ξύλινων επενδύσεων ΣΑΤΑ 4.000,00 9.Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών ΣΑΤΑ 4.000,00 10.Κατασκευή κιγκλιδωμάτων τύπου ΙΝΟΧ ΣΑΤΑ 4.500,00 11.Εργασίες διαμόρφωσης επιπέδων περιβάλλοντος χώρου σε κοινόχρηστο χώρο του Δ.Δ Φλαμπούρων ΣΑΤΑ 5.000,00 12.Συντήρησεις-αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων ΣΑΤΑ ,00 13.Εργασίες συντήρησης στο Κηποθέατρο ΣΑΤΑ 7.000,00 14.Διαμόρφωση ακτών δήμου Πρέβεζας ΣΑΤΑ 7.700,00 15.Ανάπλαση περιοχής πρώην στρατοπέδου Πυλάδη ΣΑΤΑ 8.500,00 16.Εξοπλισμός κοινόχρηστων χώρων ΣΑΤΑ ,00 17.Διαμόρφωση πλατείας Ελευθερίας Δ.Δ Μύτικα 18.Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελών χώρων στο Δ.Δ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ ΣΑΤΑ ,00 19.Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στο Δ.Δ Μιχαλιτσίου 20.Δημιουργία αθλητικών παιδότοπων στο Δ. Πρέβεζας 21.Κατασκευή κεντρικής πλατείας στο Δ.Δ Νικόπολης ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ-ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΕΤΕΡΠΣ-ΣΑΤΑ ,00 22.Ανάπλαση πλατείας Μύτικα ΘΗΣΕΑ 6.000,00 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας ΣΑΤΑ 9.000,00 2. Επισκευή-συντήρηση κτιρίου ΚΑΠΗ ΣΑΤΑ 2.100,00 3. Επισκευή και συντήρηση Ιαματικών Λουτρών ΣΑΤΑ 3.450,00 4.Ανακαίνιση διαμόρφωση πρώην κοιν.καταστήματος Δ.Δ Νικόπολης ΣΑΤΑ 7.000,00 5. Επισκευές σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ ,00 6.Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στο κτίριο πρώην Ξενοδοχείου Πατίκου ΣΑΤΑ ,00 7. Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων ΣΑΤΑ ,00 8. Εργασίες βελτίωσης εσωτερικών χώρων Ιαματικών λουτρών 9. Αποκατάσταση-νέα χρήση πανδοχείου Παττίκου Σελίδα 9 από 51 ΣΑΤΑ ,00

10 10. Νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός ολοκληρωμένης φροντίδας 11. Δημιουργία αθλητικών παιδότοπων στο Δήμο Πρέβεζα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΘΗΣΕΑΣ 1.200,00 ΕΣΠΑ ,00 ΣΑΤΑ- ΘΗΣΕΑΣ ,00 1. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ΤΚ Μυτικα ΣΑΤΑ 4.000,00 ΔΟΜΕΣ 1. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΕΕΤΑΑ ,00 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΠΙΣΤΩΣΗ 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΘΗΣΕΑΣ ,83 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ (Δ' ΦΑΣΗ) ΣΑΤΑ ,98 3.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ΣΑΤΑ 6.000,00 4.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΑΤΑ 6.000,00 5.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΑΤΑ 6.000,00 6.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ & ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΑ 6.500,00 7.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ΣΑΤΑ 6.000,00 8.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ Δ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 9.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΖΥΛΗΣ ΣΑΤΑ 6.000,00 10.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΓΚΙΑ ΣΤΟ Δ.Δ ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΣΑΤΑ 6.000,00 11.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ Δ.Δ ΣΑΜΨΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ ΣΑΤΑ 6.000,00 Σελίδα 10 από 51

11 12.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ- ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ -ΡΙΖΩΝ -ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ- ΛΥΓΙΑΣ-ΒΡΑΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ 6.500,00 13.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΡΑΧΟΥ Δ.Δ. ΒΡΑΧΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 14.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΡΙΖΩΝ Δ.Δ. ΡΙΖΩΝ ΣΑΤΑ 6.000,00 15.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΤΣΙΟΥ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 16.ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΤΣΙΟΥ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 17.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 18.ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ Δ.Δ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 19.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Δ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΑΤΑ 6.000,00 20.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ Δ.ΖΑΛΟΓΓΟΥ ΠΡΟΣ ΑΗΔΟΝΙΑ Δ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 21.ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΑΤΑ 6.000,00 22.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΑΤΑ 6.000,00 23.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΔΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ 6.500,00 24.ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΡΙΖΩΝ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ- ΒΡΑΧΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ 6.500,00 25.ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΑ 6.500,00 26.ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 27.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ ΣΑΤΑ 6.000, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ ΒΡΑΧΟΥ ΛΥΓΙΑΣ ΣΑΤΑ 6.000,00 Σελίδα 11 από 51

12 29.ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Τ.Δ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ-ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΤΑ 6.000,00 30.ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΣΑΤΑ , ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Ν. ΣΙΝΩΠΗΣ 32.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ 33. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΥΡΣΙΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Επισκευή αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων Ωρωπού ΘΗΣΕΑΣ ,00 2.Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού. Υποέργo1) Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στα Δ.Δ. Ωρωπού, Λούρου, Στεφάνης του Δήμου Λούρου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού. Υποέργο 2) Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΔ. Θεσπρωτικού. Υποέργο 3) Τεχνικός σύμβουλος για το έργο " κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Δήμων Λούρου και Θεσπρωτικού" Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α ,00 3.Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Λούρου ΘΗΣΕΑΣ ,00 4.Επέκταση δικτύου ηλεκτρωφωτισμού ΔΔ Ωρωπού 5.Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων Τ.Κ. Λούρου ΘΗΣΕΑΣ ,00 ΣΑΤΑ 6.150,00 6.Χαλικοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Λούρου 7. Βελτίωσης οδού Καμαρίνας Ωρωπού ΕΣΠΑ ,00 8. Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες Δ.Δ Στεφάνης ΣΑΤΑ 7.000,00 9. Δημοτική οδοποιία Δ.Δ Ρευματιάς ΣΑΤΑ 7.000, Αγροτική οδοποιία Δ.Δ Σκιαδά ΣΑΤΑ 7.000, Επιχωμάτωση της Χωματερής Λούρου ΣΑΤΑ 600, Αποκατάσταση βλαβών αντλιοστασίου άρδευσης Α2 χαμηλής ζώνης Λάμαρης ΣΑΕΠ ,00 Σελίδα 12 από 51

13 Α3. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡ. ΠΙΣΤΩΣΗ 1.Προμήθεια πλακών και υλικών συντήρησης πλακόστρωτων ΣΑΤΑ 2.500,00 2. Προμήθεια οργάνων εξοπλισμού παιδικής χαράς στο Δ.Δ Φλαμπούρων ΣΑΤΑ 3.000,00 3.Προμήθεια πλακών ΣΑΤΑ 3.750,00 4. Προμήθεια υλικών οδοποιίας ΣΑΤΑ 7.600,00 5.Προμήθεια υλικών για συντήρηση σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ 8.000,00 6. Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΣΑΤΑ 4.600,00 7. Προμήθεια αδρανών υλικών ΣΑΤΑ ,00 8. Προμήθεια καθισμάτων για το Ναυτικό Μουσείο ΣΑΤΑ ,00 9. Προμήθεια κινηματογραφικής μηχανής προβολής στο πολιτιστικό κέντρο Δ. Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 10.Προμήθεια καθισμάτων για το Ναυτικό Μουσείο ΣΑΤΑ , Μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας στον ΧΥΤΑ Καρβουναρίου ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΔ.ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ,21 2.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΑΤΑ 5.239,40 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1.Σιδηρός οπλισμός για την κατασκευή κερκίδων στο γήπεδο του ΔΔ Λούρου ΣΑΤΑ 7.380,00 2.Συνθετικός χλοοταπητας για την παιδική χαρά Ωρωπού ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 13 από 51

14 Β1. ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1.Πρόγραμμα Αισθητικής αναβάθμισης όψεων κτιρίων 2.Πολεοδομικές μελέτες νέων επεκτάσεων πόλης Πρέβεζας εισφορά σε χρήμα ,00 3.Πολεοδομικές μελέτες νέων επεκτάσεων οικισμών Πρέβεζας 4.Αναθεώρηση Π.Δ/τος Παραδοσιακού Τομέα πόλεως Πρέβεζας. 5.Πρόγραμμα <ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ> 6.Πολεοδομική μελέτη περιοχής επέκτασης Νικόπολης(Τ.Υ.) εισφορά σε χρήμα 7.Μελέτη Χάραξης παραλιακής οδού σύνδεσης Παντοκράτορα Μύτικα. 8.Μελέτη ανάπλασης αξιοποίησης παραλίας Μονολιθίου. 9.Μελέτη Αξιοποίησης- Επανάχρησης κάστρου Παντοκράτορα. 10.Οριστική μελέτη αποχέτευσης οικισμού Δήμου Πρέβεζας 11.Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μύτικα 12.Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Νικόπολης ΘΗΣΕΑΣ , Μελέτη ανάπλασης στην θέση <ΝΤΑΜΑΡΙ> Αγίου Θωμά. ΕΣΠΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 14.Μελέτη διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ 15.Μελέτη κατασκευής πεζοδρομίων στην Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας ΣΑΤΑ 2.000,00 16.Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 17.Τοπογραφικές και συγκοινωνιακές μελέτες οδών ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 18.Οριοθετήσεις οδών ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ30.000,00 19.Μελέτη εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού πάρκου στην Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας ΣΑΤΑ , Μελέτη διευθέτησης υδατορεμάτων ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 14 από 51

15 21.Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελείωσης σε έργα οδοποιίας της ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 22.Δασοπονική μελέτη πυρόσβεσης Δάσους Καμαρίνας 4.000,00 23.Μελέτη για κατασκευή Μαρίνας ,00 24.Μελέτη κόμβων Μύτικα στις εισόδου ΒΙΠΕ-Μονολίθι ,00 25.Υπηρεσίες συμβούλων τεχνικής υποστήριξης έργων ΕΣΠΑ Δήμου Πρέβεζας ΕΣΠΑ ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1.Μελέτη κατασκευής σχολικού συγκροτήματος (Γυμνάσιο-Λύκειο) ΕΣΠΑ ,00 2.Μελέτη έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΕΣΠΑ ,00 3.Μελέτη κατασκευής αλιευτικού καταφυγίου μαρίνας Καστροσυκιάς ΕΣΠΑ ,00 4.Μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΕΣΠΑ ,00 5.Μελέτη απορροής ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 6.Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Ζαλόγγου ΕΣΠΑ ,00 7.Μελέτη Συντήρησης υδρομάστευσης Καμαρίνας ΣΑΤΑ ,00 8.Μελέτη κατασκευής πεζοδρομίων στην Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 9.Μελέτη Προώθησης της ευρυζωνικότητας στην Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου ΣΑΤΑ 3.000,00 10.Μελέτη βελτίωσης δρόμου από κόμβο Καμαρίνας με παραλιακή οδό στην θέση Καστροσυκιά ΣΑΤΑ ,00 11.Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελίωσης στο έργο Βελτίωση Δημοτικής Οδού Καναλίου - Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 12.Γεωτεχνική έρευνα στους κόμβους επί της ΕΟ Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας και ΕΟ Ζεφύρου- Φραξύλας ΣΑΤΑ ,00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΡΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 1. Μελέτη Ύδρευσης ΔΔ Σκιαδά ΣΑΤΑ 5.000,00 2.Μελέτη αποκατάστασης παλαιών Λατομίων Λούρου και Στεφάνης Σελίδα 15 από 51

16 ΣΑΤΑ 5.000,00 3.Μελέτη κατασκευής υπόγειας διάβασης επί της Εθν. Οδού στο ΔΔ Στεφάνης ΣΑΤΑ 5.000,00 4.Μελέτη κατασκευής πεζοδρομίων στην Δημοτική Ενότητα Λούρου ΣΑΤΑ 2.000,00 5.Μελέτη ύδρευσης Λούρου από πηγές Σκάλας ΣΑΤΑ ,00 6.Μελέτη κατασκευής δημοτικού αθλητικού κέντρου Λούρου ΣΑΤΑ ,00 7.Οριστική μελέτη του έργου ανάδειξη φυσικού πάρκου Αβάσσου ΣΑΤΑ ,00 8.Οριστική μελέτη του έργου αναστήλωση - ανάδειξη μύλου Σκούρα 9.Μελέτη κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου ΔΔ Στεφάνης 10.Μελέτη κατασκευής δρόμου Τρικάστρου-Σκαφιδωτής ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 11.Μελέτη Προώθησης της ευρυζωνικότητας στην Δημοτική Ενότητα Λούρου ΣΑΤΑ 3.000,00 12.Μελέτη Δημοτικής Αγοράς Λούρου ΣΑΤΑ ,00 13.Μελέτη κατασκευής κλειστού Γυμναστηρίου Ωρωπού ΣΑΤΑ ,00 14.Μελέτη κατασκευής γέφυρας στην θέση Κανάλες ΤΚ Στεφάνης ΣΑΤΑ ,00 15.Μελέτη βελτίωσης δρόμου Σκίτσα Βρυσούλας- Πύλες Αδη στα όρια Νομού Ιωαννίνων ΣΑΤΑ ,00 16.Μελέτη ανακατασκευής κόμβου Ε.Ο. Στεφάνης προς Θεσπρωτικό ΣΑΤΑ ,00 17.Μελέτη εγκατάστασης συστήματος παραγωγής εναλλακτικής μορφής ενέργειας (Φωτοβολταϊκό πάρκο) στην Δημοτική Ενότητα Λούρου ΣΑΤΑ ,00 18.Μελέτη μέτρησης εκπομπής ακτινοβολίας από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και δικτύων υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος 19.Μελέτη διευθέτησης ξηροποτάμων Λούρου και Ωρωπού ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 16 από 51

17 20.Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελίωσης στο έργο Βελτίωση δρόμου σύνδεσης Λούρου με παλιά Εθνική οδό Αρχάγγελου Νεράιδας στην θέση Μαρκομάρα ΣΑΤΑ ,00 21.Γεωτεχνική έρευνα - γνωμάτευση θεμελίωσης στο έργο Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Κάτω Ρευματιά - Μύλος Σκούρα και Αλώνια - Κοντάτες ΣΑΤΑ ,00 Β2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Ι. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 1.Ποδηλατόδρομοι πόλεως Πρέβεζας ΕΣΠΑ ,00 2.Ανάπλαση οδών Κ.Παλαμά, Μ.Μερκούρη, τάφρος έως Κάστρο Αγ.Γεωργίου ΕΣΠΑ ,00 3.Δημιουργία ποδηλατόδρομου έως τον Αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης ,00 4.Σύνδεση περιοχής Νοσοκομείου- Φόρος- Δ. Κρόκου- Γήπεδο- Νικοπόλεως- Ζεύξη ΕΣΠΑ ,00 5.Ασφαλτόστρωση και ηλεκτροφωτισμός οδού Νικοπόλεως ,00 6.Ανάπλαση 21ης Οκτωβρίου-Καρυωτάκη-Εθνικής Αντιστάσης και κάθετων οδών ΕΣΠΑ ,00 7.Ανάπλαση περιοχής Προφήτη Ηλία - Πυροβολικού (οδός Κ. Παλαμά κλπ.) ,00 8.Ανάπλαση παραλιακής οδού από Καρυωτάκη έως Κυανή Ακτή ΕΣΠΑ ,00 9.Αναβάθμιση δημοτικών οδών και ενίσχυση της προσπελασιμότητας στην περιοχή της Νεάπολης ΕΣΠΑ ,00 10.Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ,00 11.Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΚΑ ,00 12.Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ,00 13.Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή επέκτασης ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ,00 14.Ασφαλτόστρωση- Ηλεκτροφωτισμός και κατασκευή δικτύων υποδομής στην περιοχή οικισμού ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ,00 Σελίδα 17 από 51

18 15.Διαμόρφωση οδού Ανακτορίου ,00 16.Κατασκευή εισόδου οικισμού ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΣΕΑΣ ,00 17.Διαμόρφωση χώρου στην συμβολή των οδών Προμηθέως- Κλεμανσώ και Προφήτη Ηλία ΣΑΤΑ ,00 18.Ολοκλήρωση και βελτίωση αστικού οδικού δικτύου και διαδημοτικού οδικού δικτύου ΣΑΤΑ 19.Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός σχεδίου πόλεως ΣΑΤΑ ,00 20.Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός σχεδίου οικισμών ΣΑΤΑ ,00 21.Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών ΣΑΤΑ ,00 22.Χαλικοστρώσεις αγροτικών οδών ΣΑΤΑ ,00 23.Διαμόρφωση-συντήρηση πεζοδρομίων- πεζοδρόμων πόλεως ΣΑΤΑ ,00 24.Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου ΣΑΤΑ ,00 25.Συντήρηση δημοτικών οδών ΣΑΤΑ ,00 26.Επισκευή φθορών οδικού δικτύου οικισμών ΣΑΤΑ 6.000,00 27.Καθαρισμός - Πυροπροστασία Δάσους Νεοχωρίου Αγίας Τριάδας ΣΑΤΑ 7.000,00 28.Εφαρμογή προγράμματος ελεγχόμενης στάθμευσης πόλης Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 29.Κατασκευή παραλιακής οδού σύνδεσης Παντοκράτορα Μύτικα. Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ ,00 1.Ανάπτυξη-αξιοποίηση των κόμβων Α) Μονολίθι β)κεντρικός εισόδου γ) ΒΙΠΕ ΣΑΤΑ ,00 2.Συνέχιση τοιχοποιίας στην παραλιακή ζώνη από Μονόλιθο προς λιμάνι ΣΑΤΑ ,00 3.Επισκευή αγροτικού δρόμου στην θέση Κούκος ΣΑΤΑ 7.000,00 4.Καθαρισμός παραλιών Mύτικα ΣΑΤΑ ,00 5.Κατασκευή τεχνικών σε αγροτ.δρόμο από Τσούνια προς παλαιό Υδραγωγείο ΣΑΤΑ 8.000,00 6.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Μύτικα ΣΑΤΑ ,00 7. Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Μύτικα 8.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Μύτικα ΣΑΤΑ 7.000,00 9.Πυροπροστασία Τ.Κ. Μύτικα ΣΑΤΑ 7.000,00 10.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Μύτικα Σελίδα 18 από 51

19 Τ.Κ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 1.Διάνοιξη χαντακιών-διανοίξεις δρόμων και διαμορφώσεις δρόμων ΣΑΤΑ 6.000,00 2.Χαλικοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΣΑΤΑ 6.000,00 3.Αποκατάσταση δρόμου παλαιας Εθνικής οδού εντος οικισμού Αγ.Νικολάου ΣΑΤΑ ,00 4.Αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων χερσαίου χώρου στο Δ.Δ. Μύτικα ,00 5.Αποκατάσταση δρόμου εντός οικισμού από οικία Κ. Κοτσαρίνη έως οικία Καρατζούλα ΣΑΤΑ ,00 6.Τσιμεντοστρώσεις χαλικοστρώσεις οδών ΣΑΤΑ ,00 7.Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην θέση <ΤΣΑΟΥΣΗ> ΣΑΤΑ 5.000,00 8.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Μιχαλιτσίου 9.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Μιχαλιτσίου ΣΑΤΑ 7.000,00 10.Πυροπροστασία Τ.Κ. Μιχαλιτσίου ΣΑΤΑ 7.000,00 11.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Μιχαλιτσίου Τ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 1.Επισκευή parking ΣΑΤΑ 2. Χαλικοστρώσεις αγροτικών οδών ΣΑΤΑ 7.000,00 3.Τσιμεντοστρώσεις κοινοτικών δρόμων ΣΑΤΑ 7.000,00 4.Ασφαλτοστρώσεις εντός οικισμού και νέου οικισμού ΣΑΤΑ 7.000,00 5.Επέκταση Διαμόρφωση Νεκροταφείου ΣΑΤΑ2011, ΣΑΤΑ 5.000,00 6.Τοποθέτηση στάσης λεωφορείου στη θέση Μάζωμα 7.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ.Νικόπολης ΣΑΤΑ ,00 8.Πυροπροστασία Τ.Κ. Νικόπολης Τ.Κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ 1.Ασφαλτοστρώσει οδών οδικού δικτύου ΣΑΤΑ 7.000,00 2. Χαλικοστρώσεις αγροτικού δικτύου ΣΑΤΑ 7.000,00 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ.Φλαμπούρων ΣΑΤΑ 6.000,00 Σελίδα 19 από 51

20 4. Πυροπροστασία Τ.Κ. Φλαμπούρων 5.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Φλαμπούρων ΙΙ. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 1.Ανάπτυξη θαλασσίου μετώπου Κυανής Ακτής- Παντοκράτορα 2.Ανάπλαση τάφρου περιμετρικά του Κάστρου του Αγίου Ανδρέα ΕΟΤ ,00 ΕΣΠΑ ,00 3.Ανάδειξη ιστορικών χώρων και προστασίας δασικού περιβάλλοντος στην περιοχή Κάστρο - Θεογέφυρο - Ι.Μ. Αγ. Τριάδας Λεκατσά. 4.Συντήρηση Καστρου Παντοκράτορα - Αγ Ανδρέα και Αγ Γεωργίου 5.Ανάπλαση περιοχής στην θέση <ΝΤΑΜΑΡΙ> Αγίου Θωμά. 6.Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση «Κουκος» του Δ.Δ Νικόπολης , , ,00 ΕΣΠΑ ,00 7.Ανάπλαση παιδικών χαρών Δημου Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 8.Αποκατάσταση ζημιών λόγω κατολισθήσεων στην χερσαία ζώνη Δ.Δ. Μύτικα ΣΑΤΑ ,00 9.Συντηρήσεις πλατειών ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 10.Αναπλάσεις πλατειών σε οικισμούς Δημου Πρέβεζας ΕΣΠΑ ,00 11.Καθαρισμός χαντακιών ΣΑΤΑ ,00 12.Διαμόρφωση ακτών Δήμου Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 13.Εξοπλισμός κοινοχρήστων χώρων ΣΑΤΑ ,00 14.Διαμόρφωση χώρου Πευκάκια Σφαγεία. ΣΑΤΑ ,00 15.Διαμόρφωση πλατείας στον οικισμό Νεοχωρίου ΣΑΤΑ ,00 16.Διαμόρφωση πλατείας στον οικισμό Ψαθακίου ΣΑΤΑ ,00 17.Καθαρισμοί Κοινοχρήστων χώρων οικισμών ΣΑΤΑ ,00 18.Καθαρισμοί κοινοχρήστων χώρων πόλεως Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 19.Κατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 20.Συντήρηση μονοπατιών ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 20 από 51

21 Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ 1.Διαμόρφωση οδού Ανεξαρτησίας στο Μύτικα ΕΣΠΑ ,00 2.Ανάπλαση χώρου στη θέση "Μύτι" Μύτικα. ΕΣΠΑ ,00 3.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Μύτικα ΣΑΤΑ ,00 4.Κατασκευή Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Μύτικα ΣΑΤΑ ,00 5.Συντήρηση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ΣΑΤΑ 2.000,00 Τ.Κ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Μιχαλιτσίου 2.Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων ΣΑΤΑ 6.000,00 3.Ανάπλαση προάυλειου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου ΣΑΤΑ 6.000,00 4.Κατασκευή Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Μιχαλιτσίου ΣΑΤΑ10.000,00 Τ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Νικόπολης 2.Κατασκευή Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Νικόπολης ΣΑΤΑ ,00 Τ.Κ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Φλαμπούρων 2.Κατασκευή Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Φλαμπούρων ΣΑΤΑ ,00 ΙΙΙ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.Διαμόρφωση δυτικής όψης Πνευματικού Κέντρου Δήμου Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 2.Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Νεοχώρι ΣΑΤΑ ,00 3.Εφαρμογή της Μουσειολογικής μελέτης του Ναυτικού Μουσείου ΣΑΤΑ ,00 4.Μουσείο Συρρακιωτών ΕΣΠΑ ,00 5.Ανάπλαση χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων «Ι. Ρίτσος>> ΣΑΤΑ ,00 6.Πρόγραμμα <ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ> ΕΣΠΑ ,00 7.Κατασκευή Θερμαλιστικού Κέντρου JESIKA ,00 8.Ανακαίνιση Βελτίωση κτιρίου Ιαματικών Λουτρών ΣΑΤΑ ,00 9.Βελτίωση αθλητικών χώρων ΣΑΤΑ ,00 10.Κλειστό Κολυμβητήριο ΕΛΛΑΔΑ ,00 11.Κατασκευή στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας Σελίδα 21 από ,00

22 12.Εργασίες κατασκευής και συντήρησης στο Κολυμβητήριο Πρέβεζας 13.Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας 14.Κατασκευή γηπέδου στο χώρο του κλειστού Γυμναστηρίου ,00 ΣΑΤΑ , ,00 15.Ανακατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου συγκροτήματος 2ου και 3ου Γυμνασίων Πρέβεζας ,01 16.Δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου ,00 17.Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 στην Δημοτικής Ενότητας ΣΑΤΑ ,00 18.Βρεφονηπιακός Σταθμός ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ ,00 19.Παιδικός Σταθμός ΑΜΕΑ ,00 20.Επισκευές σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ ,00 21.Ανέγερση νέου Μουσικού Γυμνασίου Πρέβεζας ,00 22.Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου στο Μύτικα ,00 23.Επισκευές σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ ,00 24.Επισκευή κτιρίου παλαιών σφαγείων Αγ. Θωμά ΣΑΤΑ ,00 25.Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Δημοτικής αγοράς για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου ΣΑΤΑ ,00 26.Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων ΣΑΤΑ ,00 27.Επισκευή Καφενείου Κυανής Ακτής ΣΑΤΑ ,00 Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ 1.Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην ΤΚ Μύτικα ΣΑΤΑ ,00 2.Δημοτικό Σχολείο Μύτικα ,00 3.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μύτικα 4.Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Μύτικα Τ.Κ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 1.Αποπεράτωση αύλειου χώρου Πολιτιστικού Κέντρου 2.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Μιχαλιτσίου 3.Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Μιχαλιτσίου Σελίδα 22 από 51 ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 2.000,00

23 Τ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 1.Κατασκευή γηπέδου 5Χ 5 ΣΑΤΑ ,00 2.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Νικόπολης Τ.Κ.ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ 1.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Φλαμπούρων ΙV. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 1.Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΔΕ Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 2.Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Δ.Ε. Πρέβεζας 3.Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες Δ.Κ. Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 4. Διευθέτηση χειμάρρων στην Δ.Ε Πρέβεζας 5. Καθαρισμοί χαντακιών ομβρίων ΣΑΤΑ ,00 6.Αποχέτευση Δήμου Πρέβεζας γ' φάση οικισμών Νεοχωρίου και Αγ. Θωμά. ΣΑΤΑ ,00 7.Αντιμετώπιση διάβρωση παραλιακής ζώνης από οικισμό <ΨΑΘΑΚΙ> έως Άγιο Θωμά. ΣΑΤΑ ,00 8.Ανακύκλωσης ΣΑΤΑ ,00 9. Ύδρευση Δήμου Πρέβεζας ΣΑΤΑ , Υδρομαστεύσεις πηγών Δημοτικής Ενότητας ΣΑΤΑ ,00 11.Γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας ΣΑΤΑ ,00 12.Κατασκευή συντήρηση αρδευτικού δικτύου ΣΑΤΑ ,00 13.Επικαλύψεις τάφρων Δημοτικής Ενότητας ΣΑΤΑ ,00 Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ 1.Μελέτη αποχέτευσης ΣΑΤΑ ,00 2.Αποπεράτωση-συντήρηση λιμανιού ΣΑΤΑ ,00 3.Καθαρισμός χαντακιών από όμβρια ύδατα από θέση Ποδόγυρος Εως Νέα και μέχρι Βι.Πε ΣΑΤΑ 7.000,00 4.Κατασκευή Ράμπας Λιμανιού ΣΑΤΑ 7.000,00 5.Κατασκευή τεχνικών σε αγροτ.δρόμο από Τσούνια προς παλαιό Υδραγωγείο ΣΑΤΑ 7.000,00 6.Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΤΚ Μύτικα 7.Αντιδιαβρωτική αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Μύτικα 8.Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες Τ.Κ. Μύτικα Σελίδα 23 από 51

24 Τ.Κ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 1.Διάνοιξη χαντακιών-διανοίξεις δρόμων και διαμορφώσεις δρόμων ΣΑΤΑ 6.000,00 2.Τσιμενταυλακας και σχάρα εντός οικισμού ΣΑΤΑ 6.000,00 3.Οριοθέτηση και διευθέτηση χειμάρρου στο Δ.Δ. Μιχαλιτσίου. ΣΑΤΑ 4.Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΤΚ Μιχαλιτσίου 5.Αντιδιαβρωτική αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Μιχαλιτσίου 6.Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες Τ.Κ. Μιχαλιτσίου Τ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 1.Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΤΚ Νικόπολης 2.Αντιδιαβρωτική αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ.Νικόπολης 3.Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες Τ.Κ. Νικόπολης Τ.Κ.ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ 1.Αποχέτευση ομβρίων υδάτων ΤΚ Φλαμπούρων 2.Αντιδιαβρωτική αντιπλημμυρική προστασία ΤΚ Φλαμπούρων 3.Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες Τ.Κ. Φλαμπούρων V. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1.Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (φωτιστικά,λάμπες,καλώδια) ΣΑΤΑ ,00 2.Προμήθεια αναλώσιμου υλικού συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΑΤΑ ,00 3.Συντήρηση ιστών φωτισμού ΣΑΤΑ 5.000,00 4. Επέκταση δικτύου φωτισμού οικισμών ΣΑΤΑ ,00 5.Επέκταση δικτύου φωτισμού Πρέβεζας ΣΑΤΑ ,00 6.Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών ΣΑΤΑ ,00 7.Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων ΣΑΤΑ ,00 8.Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΣΑΤΑ40.000,00 9.Προμήθευα υποβρύχιας αντλίας ΣΑΤΑ 8.000,00 Σελίδα 24 από 51

25 10.Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΣΑΤΑ ,00 11.Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΣΑΤΑ ,00 12.Προσωρινός σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων ΣΑΤΑ ,00 13.Προμήθεια απορριμματοφόρων(τρεις πρέσσες) ΣΑΤΑ ,00 14.Προμήθεια απορριμματοκιβωτιων (container) ΣΑΤΑ ,00 15.Προμήθεια οχήματος με μηχανισμό ανύψωσης container ΣΑΤΑ ,00 16.Προμήθεια οχήματος με μηχανισμό ανύψωσης container ΣΑΤΑ ,00 Τ.Κ. ΜΥΤΙΚΑ 1.Ανάπτυξη-αξιοποίηση των κόμβων ΣΑΤΑ ,00 2.Επέκταση-επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Μύτικα ΣΑΤΑ 7.000,00 Τ.Κ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ 1.Επέκταση-επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Μιχαλιτσίου ΣΑΤΑ 7.000,00 ΤΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 1.Επέκταση-επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Νικόπολης ΣΑΤΑ 7.000,00 2.Αντικατάσταση-τοποθέτηση στύλου φωτισμού στη θέση Μάζωμα ΣΑΤΑ ,00 ΤΚ ΦΛΑΜΠΟΥΡΩΝ 1.Επέκταση-επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ. Ωρωπού ΣΑΤΑ 7.000,00 VI.ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 1.Ι ΜΑΚΕ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ ,00 VII ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ,00 Σελίδα 25 από 51

26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΛΟΓΓΟΥ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΔ/ΚΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Ι. ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. Καναλίου 1.Ασφαλτόστρωση δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 2.Ασφαλτόστρωση δρόμου Καναλίου Καστροσυκιάς ΣΑΤΑ ,00 3.Ασφαλτόστρωση δρόμου Καναλίου- Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 4.Κατασκευή κόμβων σύνδεσης ΣΑΤΑ ,00 5.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Καναλίου ΣΑΤΑ ,00 6.Χαλικοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 7.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Καναλίου 8.Αποκατάσταση Δημοτικών οδών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου από θεομηνίες ΣΑΤΑ ,00 9.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Καναλίου 10.Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου Λυγιά - Καστροσυκιά - Κανάλι 11.Βελτίωση βοσκοτόπων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΕΣΠΑ ,00 ΣΑΤΑ 5.000,00 12.Πυροπροστασία Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 13.Πυροπροστασία Τ.Κ.Ν. Καναλίου 14.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Καναλίου Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ 5.000,00 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 2.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ν. Σινώπης 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Ν. Σινώπης 4.Πυροπροστασία Τ.Κ.Ν. Σινώπης 5.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Ν. Σινώπης Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας ΣΑΤΑ 5.000,00 1. Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 26 από 51

27 2.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ.Ν.Σαμψούντας 4.Κατασκευή δρόμου Ν. Σαμψούντα - Ν. Σινώπη - Νικόπολη ΕΣΠΑ ,00 5.Πυροπροστασία Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας 6.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείων Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας ΣΑΤΑ 5.000,00 7.Περιφράξεις Κοινοχρήστων χώρων ΣΑΤΑ 6.000,00 Τ.Κ. Καμαρίνας 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Καμαρίνας 2.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Καμαρίνας 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Καμαρίνας 4.Κατασκευή τελεφερίκ από κατασκηνώσεις προς Ζάλογγο ΕΣΠΑ ,00 5.Πυροπροστασία Τ.Κ. Καμαρίνας 6.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Καμαρίνας Τ.Κ. Κρυοπηγής 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Κρυοπηγής 2.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Κρυοπηγής 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Κρυοπηγής 4.Πυροπροστασία Τ.Κ. Κρυοπηγής 5.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ.Κρυοπηγής Τ.Κ. Μυρσίνης 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Μυρσίνης 2.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Μυρσίνης 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Μυρσίνης 4.Πυροπροστασία Τ.Κ.Μυρσίνης 5.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ.Μυρσίνης ΣΑΤΑ1.000,00 6.Διαπλάτυνση γέφυρας Αρέθοντα Κάτω Μυρσίνης ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 27 από 51

28 Τ.Κ. Χειμαδιό 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Χειμαδιό 2.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Χειμαδιό 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Χειμαδιό 4.Κατασκευή δρόμου Χειμαδιό - Καναλλάκι ΕΣΠΑ ,00 5.Πυροπροστασία Τ.Κ. Χειμαδιό 6.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Χειμαδιό Τ.Κ. Ριζά 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Ριζά 2. Ασφαλτόστρωση δρόμου Αρτολίθια -Φτερούλι ΕΣΠΑ ,00 3.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Ριζά 4.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Ριζά 5.Πυροπροστασία Τ.Κ. Ριζά 6.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Ριζά Τ.Κ. Βράχος 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Βράχος 2.Κατασκευή δρόμου Τσουμάνια -Δάφνη 3.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Βράχος 4.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Βράχος 5.Κατασκευή συνδετήριας οδού στα όρια των οικισμών παραλίας Βράχου πρωην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ και παραλίας Λούτσας ΕΣΠΑ ,00 6.Πυροπροστασία Τ.Κ. Βράχος 7.Διαμόρφωση-συντήρηση νεκροταφείου Τ.Κ. Βράχος 8.Συντήρηση -αποκατάσταση-ηλεκτροφωτισμός δρόμων προς Αλ. Καταφύγιο Λυγιάς ΣΑΤΑ 7.000,00 9.Συντήρηση -αποκατάσταση-ηλεκτροφωτισμός δρόμου Αγ. Θωμά Ρούκι 10.Συντήρηση -αποκατάσταση δρόμου στην θέση Εργοτάξιο 11.Συντήρηση -αποκατάσταση δρόμου Ανω Λυγιά - Ταμπούρι Σελίδα 28 από 51 ΣΑΤΑ 7.000,00 ΣΑΤΑ 7.000,00

29 ΣΑΤΑ 7.000,00 Τ.Κ. Εκκλησιές 1.Δημοτική οδοποιία Τ.Κ. Εκκλησιές 2.Αγροτική οδοποιία Τ.Κ. Εκκλησιές 3.Αποκατάσταση οδικού δικτύου από θεομηνίες στην Τ.Κ. Εκκλησιές 4. Πυροπροστασία Τ.Κ. Εκκλησιές 5.Αντιστήριξη νεκροταφείου και Εκκλησίας ΙΙ. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Καναλίου 1.Αξιοποίηση Παραλίας Καναλίου ΣΑΤΑ ,00 2.Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Καναλίου ΣΑΤΑ ,00 3.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Καναλίου ΣΑΤΑ ,00 4.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 5.Ανάπλαση Παιδικών Χαρών Τ.Κ. Καναλίου 6.Κατασκευή πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής ΣΑΤΑ 2.000,00 7.Δενδροφύτευση δημοτικών χώρων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου 8.Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Ε.Σ.Π.Α ,00 9.Επισκευή συντήρηση παραδοσιακών βρυσών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ 7.000,00 10.Συντήρηση μονοπατιών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου 11.Κατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 1.Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 2.Αποπεράτωση πλατείας Αρχαγγέλου ΣΑΤΑ 7.000,00 3.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 4.Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ30.000,00 Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας 1.Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας ΣΑΤΑ ,00 2.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 29 από 51

30 3.Κατασκευή Παιδικής Χαράς Σαμψούντας ΣΑΤΑ ,00 Τ.Κ. Καμαρίνας 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Καμαρίνας Τ.Κ. Κρυοπηγής 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Κρυοπηγής Τ.Κ. Μυρσίνης 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ.Μυρσίνης Τ.Κ. Χειμαδιό 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Χειμαδιό Τ.Κ. Ριζά 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Ριζά Τ.Κ. Βράχος 1.Αξιοποίηση Παραλίας Βράχου- Λούτσας ΣΑΤΑ ,00 2.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Βράχος 3. Ανάπλαση πλατείας Λυγιάς 4.Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Βράχου ΣΑΤΑ 6.000,00 5.Κατασκευή πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο Λυγιάς ΣΑΤΑ ,00 Τ.Κ. Εκκλησιές 1.Αναπλάσεις χώρων-πλατειών Τ.Κ. Εκκλησιές ΙΙΙ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Τ.Κ. Καναλίου 1.Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 στην Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου 2.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ.. Καναλίου ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ 6.000,00 3.Κατασκευή νέου δημοτικού σχολείου ΕΣΠΑ ,00 4.Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Καναλίου 5.Ανέγερση κλειστού Γυμναστηρίου Ζαλόγγου ΕΣΠΑ ,00 6.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Καναλίου ΣΑΤΑ 3.000,00 7.Επισκευή και ανάδειξη των πέτρινων σχολείων του Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 30 από 51

31 8.Κατασκευή Συνεδριακού Κέντρου Ζαλόγγου ΕΣΠΑ ,00 Τ.Κ. Ν. Σινώπης 1.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ 5.000,00 2.Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Ν. Σινώπης 3.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ 3.000,00 Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας 1.Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας 2.Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Ν. Σαμψούντας ΣΑΤΑ 5.000,00 3.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Ν. Σαμψούντας ΣΑΤΑ 3.000,00 4.Συντήρηση Πνευματικού Κέντρου ΣΑΤΑ 7.000,00 Τ.Κ. Καμαρίνας 1.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Καμαρίνας Τ.Κ. Κρυοπηγής 1.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Κρυοπηγής Τ.Κ. Μυρσίνης 1.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Μυρσίνης Τ.Κ. Χειμαδιό 1.Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Τ.Κ. Χειμαδιό 2.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Χειμαδιό Τ.Κ. Ριζά 1.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Ριζά Τ.Κ. Βράχος 1.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Βράχος 2.Κατασκευή Γηπέδου μπάσκετ στο Δημοτικό σχολείο Λυγιάς Τ.Κ. Εκκλησιές Σελίδα 31 από 51 ΣΑΤΑ ,00

32 1.Συντήρηση-επισκευή παλαιού κοινοτικού γραφείου Εκκλησιές 2.Αποπεράτωση Πνευματικού Κέντρου ΣΑΤΑ ,00 ΙV. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Τ.Κ. Καναλίου 1.Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δήμοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΕΣΠΑ ,00 2.Αποχέτευση όμβριων υδάτων Τ.Κ. Καναλίου ΣΑΤΑ ,00 3.Αντιδιαβρωτική αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Καναλίου 4.Επεκτάσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΘΗΣΕΑΣ ,00 5.Ύδρευση Τ.Κ. Καναλίου 6.Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΕΠΠΕΡΑΑ ,00 7.Διευθέτηση χειμάρρων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 8.Διευθέτηση κεντρικού ρέματος Καναλίου ΣΑΤΑ ,00 9.Αποκατάσταση τεχνικών έργων από θεομηνίες Δ.Κ. Καναλίου 10.Υδρομαστεύσεις πηγών Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 ΣΑΤΑ ,00 11.Γεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 12.Κατασκευή συντήρηση αρδευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου ΣΑΤΑ ,00 13.Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου 14.Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου - μαρίνας Καστροσυκιάς Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 ΕΣΠΑ ,00 1.Αποχέτευση όμβριων υδάτων Τ.Κ. Ν. Σινώπης ΣΑΤΑ ,00 2.Αντιδιαβρωτική αντιπλημμυρική προστασία Τ.Κ. Ν. Σινώπης 3. Αποπεράτωση αντλιοστασίου Ύδρευσης ΣΑΤΑ ,00 Σελίδα 32 από 51

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 20/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΞΩΞΧ-ΙΠ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 0/0 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ»

ΘΕΜΑ: «Επιχειρησιακός Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Πρέβεζας 2012-2014 Γ ΦΑΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ 2011, για την εκτέλεση έργων συνολικού ποσού 709.225,00». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 36/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014.

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. Ελληνική 1 ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΗΡ-0ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2014. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 992/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: 4ΑΓΒΩΞΒ-Ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 8 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 02/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΩΞΧ-ΛΞΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 7/2013 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 4/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 23/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Aριθμός Απόφασης 4/2012» ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΗΡ-Α2Ρ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κατάρτιση του παρόντος Ετήσιου Προγράμματος Δράσης πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 17/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 9/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Στην Πρέβεζα σήμερα 4/3/2011 και ώρα 6.00

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα