ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2013

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί και προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος Το πρόγραμμα αυτό διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Β7/702 (ΦΕΚ 526 τ. Β /6-7-94, ΦΕΚ 822 τ.β / και ΦΕΚ 1216 τ. Β /22/11/2005) και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. Το Τμήμα Στατιστικής απονέμει τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (ΜΔΕΣ) με κατευθύνσεις: i) Στατιστική (Πλήρους Φοίτησης) ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά (Μερικής Φοίτησης) v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική (Μερικής Φοίτησης) vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Μερικής Φοίτησης) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά» (iv) είναι πιστοποιημένο κατά ISO και στους απόφοιτους του παρέχεται η δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Επαγγελματίες Εκτιμητές με βάση τα Πρότυπα της TEGoVA (Expert Valuer, Bank Valuer, Insurance Valuer). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει: Στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων με γνώσεις Στατιστικής στην επιστήμη της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Στην εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές στις μεθόδους της Στατιστικής, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επιστήμη τους ή εργασία τους. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη δημιουργία στελεχών που να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται στον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο αντίστοιχους επιστήμονες από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής: για την κατεύθυνση (i) Στατιστική, σε δύο διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο έως ένα έτος για την εκπόνηση διατριβής, ενώ για τις κατευθύνσεις (i) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, (ii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, (iii) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, (iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική, και (v) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 2

3 ΔΙΔΑΚΤΡΑ Τα δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με την κατεύθυνση: i) Στατιστική, τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ. ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο ποσό των ευρώ. iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, στο ποσό των ευρώ. iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, στο ποσό των ευρώ. v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική, στο ποσό των ευρώ. vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, στο ποσό των ευρώ. Το ποσό αυτό των διδάκτρων αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με απόφαση της (Γ.Σ.Ε.Σ.) και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ως άνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30%. Για συμμετοχή στις διαδικασία επιλογής κάθε υποψήφιος υποχρεούται να καταβάλει παράβολο 60 ευρώ. Τα δίδακτρα του κάθε ακαδημαϊκού έτους προκαταβάλλονται στην αρχή του, ταυτόχρονα με την εγγραφή, στο λογαριασμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Όταν αποφασίζεται η προκήρυξη των θέσεων, η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τα μαθήματα που θα προσφέρονται κάθε εξάμηνο, ποια από αυτά θα είναι υποχρεωτικά, καθώς επίσης και τον αριθμό των ωρών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων για κάθε μάθημα. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις θα γίνονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία θα καλύπτει Ελληνικές και Διεθνείς πηγές. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και απουσία από διαλέξεις πέραν του 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα. Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα του Προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. Η επανεξέταση σε οφειλόμενο μάθημα γίνεται μόνο μια φορά. Η αποτυχία του φοιτητή στο ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά συνεπάγεται διαγραφή του από το Πρόγραμμα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν εγγράφως, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, παράπονα ή να υποβάλλουν ενστάσεις σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Τμήμα και αφορούν τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Στατιστικής δικαιούνται φοιτητικού δανείου. Τα δάνεια αυτά, ύψους ευρώ ανά έτος σπουδών, χορηγούνται από όλες τις Τράπεζες και επιδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα δάνεια είναι διετή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των προγραμμάτων ειδίκευσης. Η 3

4 αποπληρωμή του δανείου αρχίζει δύο έτη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ενώ καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών το επιτόκιο του δανείου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα με κατεύθυνση Στατιστική και οι οποίοι έχουν βαθμό πτυχίου πάνω από 8 (οκτώ) απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου. Μερική ή ολική απαλλαγή από τα δίδακτρα των επομένων εξαμήνων μπορεί επίσης να δοθεί για τα επόμενα εξάμηνα της κατεύθυνσης καθώς και για φοιτητές άλλων κατευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές επιδόσεις, κατόπιν εισηγήσεως του υπευθύνου της κατεύθυνσης και του Διευθυντού του προγράμματος και εγκρίσεως της Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Στατιστικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί, με υπολογισμό των κριτηρίων του Ν. 2083/92, πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας ή ομοταγών τμημάτων του εξωτερικού. Η επιλογή για το πρόγραμμα γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται επιλογή υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που θα υποβληθούν (σπουδές, συστάσεις, κ.λ.π.). Όσοι επιλεγούν με τη διαδικασία αυτή θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη, με συντελεστές βαρύτητας που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., κριτήρια επιλογής στα οποία περιλαμβάνονται: γενικός βαθμός πτυχίου ο μέσος βαθμός των υποψηφίων σε μαθήματα στατιστικού περιεχομένου, προφορική συνέντευξη, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν προϋπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και όποια άλλα κριτήρια υιοθετήσει η Γ.Σ.Ε.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όταν αποφασίζεται η αντίστοιχη προκήρυξη. Ο αριθμός των εισακτέων για το Μ.Δ.Ε.Σ. δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους εκατόν τριάντα (130), οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: Είκοσι (20) για κάθε μία από τις Κατευθύνσεις: i) Στατιστική ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών iii) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων και iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική. Είκοσι-πέντε (25) για κάθε μία από τις Κατευθύνσεις: i) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών και ii) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά. 4

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση i) Στατιστική απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατέσσερα μαθήματα (διάρκειας 6 εβδομάδων το καθένα), από τον κατάλογο των μαθημάτων που ακολουθεί: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Υπολογιστική Στατιστική Ι Θεωρητική Στατιστική ΙΙ Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Ι Υπολογιστική Στατιστική ΙΙ Στοχαστικές Ανελίξεις με Έμφαση στα Ανάλυση Επιβίωσης (Επιλογής) Χρηματοοικονομικά: Διακριτός Χρόνος Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις Στοχαστικές Ανελίξεις: Συνεχής Χρόνος (Επιλογής) Θεωρία Δειγματοληψίας Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ: Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων (Επιλογής) Εισαγωγή στα Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων Δεδομένων (Επιλογής) Θεωρητική Στατιστική Ι Δημομετρία (Επιλογής) Χρονολογικές Σειρές: Πεδίο Χρόνου Περιβαλλοντική Στατιστική (Επιλογής) Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Επιλογής) Πολυμεταβλητή Ανάλυση (Επιλογής) Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών (Επιλογής) Χρονολογικές Σειρές: Πεδίο Φάσματος (Επιλογής) Προχωρημένες Εφαρμογές με Χρήση Στατιστικών Προτύπων (Εφαρμογές στην Οικολογία) (Επιλογής) ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Οργάνωση και Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Εισαγωγή στη Στατιστική Ερευνών Αριθμοδείκτες Εφαρμοσμένη Στατιστική Συμπερασματολογία Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Στατιστικών Πακέτων Δεδομένων Ι Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Κατανομές Ι Κατανομές ΙΙ Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Λήψη Αποφάσεων με τη Χρήση Στατιστικών Μεθόδων Δημομετρία Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Εισαγωγή στην Προσομοίωση Οικονομετρικές Τεχνικές Ανάλυση Δεδομένων (Case Studies) Δειγματοληπτικές Τεχνικές και Έρευνες Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Μη Παραμετρικές Στατιστικές Τεχνικές Ανάλυση Διακύμανσης Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων Χρονολογικές Σειρές & Προβλέψεις Ανάλυση Επιβίωσης 5

6 iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα ανά εξάμηνο μαθήματα, από τον κατάλογο των μαθημάτων που ακολουθεί: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Πακέτα Θεωρία Κινδύνου Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Κατανομές Γραμμικά Μοντέλα Εφαρμοσμένες Χρονοσειρές Απώλειας Οικονομικά Μαθηματικά Ι Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Φορολογία, Οικονομία Δημογραφία Πρότυπα Επιβίωσης Διαχείριση Κινδύνων - Αντασφάλιση Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Γενικές Ασφάλειες Ασφαλιστική Πρακτική ΙΙ Ασφάλειες Ζωής Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Marketing Διοίκηση και Διοικητική Τεχνολογία MIS Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Ασφαλιστική Πρακτική Ι (Επιλογής) Διαχείριση Αποθεμάτων, Επενδύσεις Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ (Επιλογής) iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Στατιστική Ι, Εισαγωγή στις Πιθανότητες- Στατιστική ΙΙ, Εκτιμητική Έλεγχοι Υποθέσεων - Περιγραφική Στατιστική-Εκτιμητική Γραμμικά Υποδείγματα Ελληνική Αγορά Ακινήτων Εισαγωγή στην Εκτιμητική των Ακινήτων Λειτουργία Κεφαλαιαγοράς Τραπεζικού και Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Αγορά Χρηματοοικονομικού Συστήματος-Αριθμοδείκτες Ακινήτων Χρηματιστηρίου Ανάλυση Δεδομένων, Εισαγωγή στα Στατιστικά Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Χρήση GIS Πακέτα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Ποσοτικοποιημένη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Χρήσεις Γης και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ Εξάμηνο Εκτιμητικά Πρότυπα Ακινήτων Γραμμική Παλινδρόμηση με Χρήση Στατιστικών Πακέτων Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης - Η Μεθοδολογία 6 Σίγμα Χωρική Στατιστική Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα Τεχνικές Οπτικοποίησης Χωροχρονικών Δεδομένων στην Αγορά Ακινήτων Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στις Αγορές (Επιλογής) Οικονομική Γεωγραφία (Επιλογής) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Μεταβιβάσεις Ακινήτων και Φ.Π.Α. Δ Εξάμηνο Οικονομετρία των Αγορών Αστικό, Πολεοδομικό και Φορολογικό Δίκαιο Ακινήτων Αστικός Σχεδιασμός Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Φορολογίας Ακινήτων (Επιλογής) Ανάπτυξη Ακινήτων και Διαχείριση Έργου Μέθοδοι Αποτίμησης Μετοχών Χρονολογικές Σειρές-Τεχνική Ανάλυση Ανάλυση Σήματος Στατιστική Ανάλυση Απόδοσης Κινδύνων Μετοχών και Χαρτοφυλακίων Ακίνητης Περιουσίας Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων (Επιλογής) 6

7 v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Eισαγωγή στη Στατιστική Θεωρία Πιθανότητες, Κατανομές, Εκτιμητική Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Γραμμικά Μοντέλα- Ανάλυση Διακύμανσης- Πειραματικός Σχεδιασμός Κατηγορικά Δεδομένα Εργαστήριο Στατιστικής (Στατιστικά πακέτα SPSS, S-PLUS) Bayesian Analysis Ανάλυση Επιβίωσης Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Επιδημιολογία Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις και Εφαρμοσμένα Μικτά Υποδείγματα στην Ιατρική Επιδημικά Μοντέλα Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής με τη Χρήση S-Plus Κλινικές Δοκιμές Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων Ψυχομετρικές Τεχνικές Προχωρημένες Βιοστατιστικές Μέθοδοι Διοίκηση Νοσοκομείων vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Οικονομικά των Επιχειρήσεων Εφαρμοσμένη Θεωρία Πιθανοτήτων Ι Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Εισαγωγή στην Προσομοίωση Συστημάτων Δυναμικός Προγραμματισμός Ανάλυση Κόστους/Ωφέλειας στη Λήψη Αποφάσεων Εφαρμοσμένη Στατιστική Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Γ Εξάμηνο Εφαρμοσμένη Στατιστική ΙΙ (Επιλογής) Αριθμητικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Θεωρία Αποθεμάτων Διαχείριση Κινδύνου Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Επιλογής) Πολυμεταβλητή Στατιστική και Νευρωνικά Δίκτυα Δ Εξάμηνο Risk Management Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Θεωρία Παιγνίων (Επιλογής) Εφαρμοσμένη Θεωρία Αναμονής Ποσοτικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Περιβάλλοντος και Αστικού Σχεδιασμού (Επιλογής) Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Επιλογής) Ολικός Έλεγχος Ποιότητας και Λήψη Αποφάσεων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα (Επιλογής) 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Στατιστική (Full Time) Εισαγωγή στα στατιστικά πακέτα και ανάλυση δεδομένων - Π. Μπεσμπέας Γενικά στατιστικά πακέτα. Εισαγωγή στην S-PLUS/R. Βασικά στοιχεία του πακέτου με έμφαση στη χρήση μέσω εντολών (line commands). Τύποι μεταβλητών (objects): ορισμοί, πράξεις. Βασικές ενσωματωμένες εντολές. Εντολές για στατιστική ανάλυση δεδομένων με έμφαση στη περιγραφική στατιστική, γραμμική παλινδρόμηση, και στατιστικούς ελέγχους. Στοιχεία προγραμματισμού. Δημιουργία ειδικών συναρτήσεων. Βιβλιογραφία: 1. Krause, A. and Olson, M. (2005). The Basics of S-plus (Statistics & Computing). Springer-Verlag. 2. Dalgaard, P. (2002). Introductory statistics with R. (Statistics & Computing). Springer-Verlag. 3. Verzani, J. (2005). Using R for introductory statistics. Chapman & Hall. 4. Everitt B. S. (2002). A handbook of statistical analyses using S-PLUS. Chapman & Hall. 5. Venables, W.N. and Ripley, B.D. (2001) Modern Applied Statistics With S-PLUS. 3 rd edition. Springer. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση και εργασία. Θεωρητική Στατιστική Ι - Π. Τζιαμυρτζής Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στις βασικές έννοιες της πιθανότητας και σε πολλές περιοχές της στατιστικής. Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Θεωρία πιθανοτήτων και τυχαίες μεταβλητές Μετασχηματισμοί Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Πολλαπλές τυχαίες μεταβλητές Ιδιότητες τυχαίου δείγματος Αρχές μείωσης δεδομένων Το βασικό βιβλίο του μαθήματος είναι to Statistical Inference by G. Casella and R.L. Berger. Επιπλέον υλικό θα δοθεί κατά την διάρκεια του μαθήματος. Βιβλιογραφία: 1. Billingsley P. Probability and Measure 2. Chung K. L. A course in Probability theory 3. Hogg R. V. and Craig A. Introduction to Mathematical Statistics 4. Schervish M. J. Theory of Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση (γραπτή εργασία προαιρετική) Θεωρία Πιθανοτήτων κα Στοχαστικές Ανελίξεις - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία: 1. Stochastic Processes-Theory of Probability 2. Probability and Measure, Patrick Billingsley. Chapters: 2, 6 and Stochastic Processes, S Ross 4. A course in the theory of Stochastic Processes, A. D. Wntzell. Chapters: 5, 7, 10 11, 12. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. 8

9 Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Ι - Β. Βασδέκης Γενική θεωρία πιθανοφάνειας, ορισμός γενικευμένου γραμμικού μοντέλου, συνάρτηση σύνδεσης, εκθετική οικογένεια κατανομών. Εκτίμηση παραμέτρων, έλεγχος υποθέσεων, deviance, scaled deviance. Κανονικά σφάλματα, σύνδεση με τα κλασικά γραμμικά μοντέλα, επάρκεια μοντέλου, κατάλοιπα, ετεροσκεδαστικά σφάλματα, μετασχηματισμοί. Σχεδιασμός πειραμάτων, παραγοντικοί σχεδιασμοί, block σχεδιασμοί. Poisson δεδομένα, μοντέλα loglinear, Gamma δεδομένα. Βιβλιογραφία: 1. Christensen R. (1998). Analysis of variance, design and regression. Chapman and Hall. 2. Collett, D. (1991) Modelling Binary data, Chapman and Hall 3. Cook and Weisberg, S. (1982). Residuals and Influence in regression, Chapman and Hall 4. Dobson A. (1997). An introduction to generalized linear models, Chapman and Hall 5. Draper and Smith (1981). Applied regression analysis, Wiley. 6. McCullagh, P and Nelder, J.A. (1989) Generalized Linear Models, Chapman and Hall. 7. Montgomery, D.C. (1989) Design and Analysis of Experiments, Wiley 8. Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2001). Introduction to linear regression analysis. Wiley. 9. Ryan (1997). Modern regression methods, Wiley. 10. Weisberg, S. (1985) Applied Linear Regression, Wiley Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Υπολογιστική Στατιστική Ι - Π. Δελλαπόρτας Το μάθημα περιλαμβάνει: Introduction to Simulation, inversion method Rejection method, sampling from known distributions Monte Carlo integration, importance sampling Sampling from multivariate densities; sampling from stochastic processes Introduction to MCMC; Gibbs sampling Metropolis-Hastings; applications to Bayesian Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Θεωρία Δειγματοληψίας - Ι. Παπαγεωργίου Γενικά για τη δειγματοληψία και τις δειγματοληπτικές Έρευνες. Λόγοι για την επιλογή δειγματοληψίας. Εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού και εύρεση ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος. Μελέτη των βασικών δειγμα-τοληπτικών μεθόδων: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία, Στρωματοποιημένη (αναλογική και βέλτιστη), Συστηματική, Κατά Ομάδες (σε ένα και σε δύο στάδια). Δειγματοληπτική έρευνα σε πολλά στάδια. Μέθοδοι βελτίωσης εκτίμησης: Horvitz-Thompson, Ratio εκτιμητής, Regression εκτιμητής και post stratification. Εκτίμηση Διακύμανσης σε πολύπλοκο δειγματοληπτικό σχέδιο (complex surveys). Ελλιπή πληροφορία, ποσό μεροληψίας λόγω μη-απάντησης. Μέθοδοι χειρισμού της ελλιπούς πληροφορίας (imputation, reweighing). Βιβλιογραφία 1. Levy, P.S. and Lemeshow, S. (1999) Sampling of Populations, Methods and Applications, 3 rd edition, Wiley Series in Probability and Statistics. 2. Cochran W.G. (1977). Sampling Techniques. 3 rd Edition. John Wiley &Sons. New York. 3. Kish, L. (1965). Sampling Surveys. John Wiley & Sons. New York. 4. Thompson, S. (2002) Sampling, Wiley Series in Probability and Statistics. 5. Henry, G.T. (1990) Practical Sampling. Sage Publications. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση 9

10 Στοχαστικές Ανελίξεις με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά: Διακριτό Χρόνο - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία 1. D. Lamberton & B. Lapeyere. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapters: 1, 2.1, 2.2, Notes,Stochastic Methods in Finance. I. Karatzas 3. Fred Espen Benth, Option Theory with Stochastic Analysis, Chapters 3 & 4. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. Χρονολογικές Σειρές: πεδίο χρόνου - Ε. Ιωαννίδης Οι χρονολογικές σειρές ως είδος συνόλων δεδομένων, Συνιστώσες τάσεως, εποχιακών κύκλων και άρρυθμων όρων, Οικογένεια μετασχηματισμών Box-Cox, Εκτίμηση και αποσύνδεση συνιστωσών χρονολογικών σειρών, Οι έννοιες αυστηρής και δευτέρας τάξεως στασιμότητας, Ορισμός και ιδιότητες της συνάρτησης αυτο-συσχέτισης στάσιμης χρονολογικής ανελίξεως, Εκτίμηση της συνάρτησης αυτο-συσχέτισης και ιδιότητες της δειγματικής κατανομής της, Έλεγχοι τυχαιότητας. Αυτοπαλίνδρομα και Κινητού Μέσου υποδείγματα (ARMA) για στάσιμες χρονολογικές σειρές, Αναπαραστάσεις γενικού γραμμικού τύπου των υποδειγμάτων ARMA και συνθήκες στασιμότητας - αντιστρεψιμότητας, Θεώρημα διαμέρισης του Wold, Συνάρτηση μερικής αυτο-συσχέτισης, Υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ARMA υποδειγμάτων, Εκτίμηση παραμέτρων και διαγνωστικός έλεγχος προσαρμοσμένων υποδειγμάτων ARMA, Πρόγνωση με ελαχιστοποίηση μέσου τετραγωνικού σφάλματος και εφαρμογή της στην πρόγνωση χρονολογικών σειρών μέσω υποδειγμάτων ARMA, Καθορισμός ARIMA και SARIMA υποδειγμάτων για μή στάσιμες χρονολογικές σειρές. Εγχειρίδιο: Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1998): Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag. Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Chatfield, C. (1989): The Analysis of Time Series, Chapman-Hall, 4 th Edition. 2. Priestley, M.B. (1981): Spectral Analysis and Time Series, Academic Press. 3. Box, G., G. Jenkins, and G. Reinsel (1994): Time Series Analysis: Forecasting and Control, Prentice Hall, 3 rd Edition. 4. Θαλασσινού, Λ. Ι. (1991): Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών: Μεθοδολογία Box-Jenkins, Eκδόσεις Σταμούλης, Πειραιάς. Τρόπος Εξέτασης: Ο τελικός βαθμός βασίζεται κυρίως στη τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζονται όμως υποχρεωτική γραπτή εργασία ανάλυσης δεδομένων και εβδομαδιαία Φυλλάδια ασκήσεων. Θεωρητική Στατιστική ΙΙ - Π. Τζιαμυρτζής Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στις βασικές έννοιες της πιθανότητας και σε πολλές περιοχές της στατιστικής. Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Εκτιμητική Έλεγχος υποθέσεων Διαστήματα Μπεϋζιανή προσέγγιση Θεωρία αποφάσεων Ασυμπτωτική θεωρία Το βασικό βιβλίο του μαθήματος είναι to Statistical Inference by G. Casella and R.L. Berger. Επιπλέον υλικό θα δοθεί κατά την διάρκεια του μαθήματος. Βιβλιογραφία: 1. Carlin B. P. and Louis T. A. Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis 2. Ferguson T. S. A course in Large Sample Theory 3. Ferguson T. S. Mathematical Statistics: a Decision theoretic Approach 10

11 4. Hogg R. V. and Craig A. Introduction to Mathematical Statistics 5. Lehmann E. L. Testing Statistical Hypotheses 6. Lehmann E. L. and Casella G Theory of Point Estimation 7. Schervish M. J. Theory of Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση (γραπτή εργασία προαιρετική) Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ: Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων - Β. Βασδέκης Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Δισδιάστατοι πίνακες συνάφειας. Σύγκριση πιθανοτήτων, έλεγχος χ 2, συμπερασματολογία μέγιστης πιθανοφάνειας, έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας, ακριβείς έλεγχοι. Πολυδιάστατοι πίνακες συνάφειας. Μοντέλα εξαρτήσεων σε πολυδιάστατους πίνακες. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα με Poisson δεδομένα. Log-linear μοντέλα, συμπερασματολογία, έλεγχος υποθέσεων. Μοντέλα logistic και logit. Πολυωνυμικά δεδομένα. Μοντέλα dose-response. Βιβλιογραφία Agresti, A. (1996). An introduction to categorical data analysis, Wiley. Agresti, A. (1990). Categorical data analysis, Wiley. Everitt, B.S. (1988). Analysis of contingency tables, Chapman and Hall. McCullagh, P and Nelder, J.A. (1989) Generalized Linear Models, Chapman and Hall. Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Υπολογιστική Στατιστική ΙΙ - Δ. Καρλής Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει πως χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές στην επαγωγική στατιστική. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο θεματικές περιοχές: Μέθοδος bootstrap: βασική ιδέα της bootstrap μεθόδου, παραμετρική και μη-παραμετρική μέθοδος, bootstrap τυπικά σφάλματα και εκτίμηση μεροληψίας, διαστήματα εμπιστοσύνης, bootstrap στην παλινδρόμηση, προβλήματα της μεθόδου bootstrap, bootstrap χρονολογικές σειρές, έλεγχος υποθέσεων, jack-knife E-M αλγόριθμος: μεγιστοποίηση της πιθανοφάνειας με την βοήθεια αλγορίθμων, (scoring algorithms, Νewton-Raphson). Παραδείγματα. Ιδιότητες του E-M αλγόριθμου. Ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος βασίζεται σε πρακτική άσκηση με την γλώσσα R Βιβλιογραφία 1. Chernick, M. R. (1999) Bootstrap Methods: A practitioner s Guide. Willey. 2. Davison, A.C. and Hinkley, D.V. (1997) Bootstrap Methods and Their Applications. Cambridge University Press, Cambridge. 3. Dempster, A.P., Laird, N.M. and Rubin, D. (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the EM Algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, B 39, Efron B., Tibshirani (1993) An introduction to the Bootstrap. Marcel and Decker. 5. McLachlan and Krishnan (1997) The EM algorithm and Extensions. Willey 6. Shao, J. and Tu, D. (1995) The Jackknife and Bootstrap. Springer Τρόπος Εξέτασης: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα παραδοθούν 2 υποχρεωτικές εργασίες. Η εξέταση θα γίνει στο εργαστήριο με ανοικτά βιβλία. Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων - Β. Βασδέκης Περιγραφή δεδομένων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, αναλύσεις με τη χρήση απλών παραμετρικών και μη παραμετρικών μεθόδων, summary measures και γραμμικά μοντέλα. Τυχαιοποιημένα block μοντέλα, μοντέλα split-plot, ορισμός μοντέλων μικτών επιδράσεων. Μοντέλα δεσμευμένης ανεξαρτησίας. Αυτοπαλίνδρομα σφάλματα, σειριακή συσχέτιση. GLMM μοντέλα και πιθανοφανειακές προσεγγίσεις εκτίμησης και συμπερασματολογίας παραμέτρων. Συσχετισμένες παρατηρήσεις Bernoulli. GEE διαδικασίες. Βιβλιογραφία 1. Brown H., Prescott, R. (1999). Applied mixed models in medicine, Wiley. 2. Crowder, MJ, Hand, DJ (1990). Analysis of repeated measures, Chapman and Hall. 11

12 3. Davis CS (2002). Statistical methods for the analysis of repeated measurements, Springer. 4. Diggle, PJ, Heagerty, P., Liang, KY, Zeger, SL, (2002). Analysis of longitudinal data, Oxford. 5. Molenberghs, G., Verbeke, G., (2005). Models for discrete longitudinal data, Springer. Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Ανάλυση Επιβίωσης - Κ. Δημάκη Περικομμένα Δεδομένα. Ορισμός συναρτήσεων χρόνου επιβίωσης και οι μεταξύ τους σχέσεις. Παραδείγματα δεδομένων επιβίωσης. Μη Παραμετρικές Μέθοδοι Εκτίμησης Συναρτήσεων Επιβίωσης. Μη Παραμετρικές Μέθοδοι Σύγκρισης Συναρτήσεων Επιβίωσης. Στατιστικά Μοντέλα Χρόνου Επιβίωσης: Γραφικές Μέθοδοι Προσαρμογής Κατανομών και Έλεγχοι Καλής Προσαρμογής. Μέθοδοι Εκτίμησης Στατιστικών Μοντέλων Χρόνου Επιβίωσης. Παραμετρικές Μέθοδοι Σύγκρισης Στατιστικών Μοντέλων Χρόνου Επιβίωσης. Ανάλυση Δεδομένων. Βιβλιογραφία: 1. Colett, D. (1997). Modelling Survival Data in Medical Research, London. Chapman and Hall. 2. Cox, D.R. and Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. London. Chapman and Hall. 3. Kalbfleisch, J.D. and Prentice, R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. New York. Wiley. 4. Lawless, J.F. (1982). Statistical Models and Methods for Lifetime Data. New York. Wiley. 5. Lee, E. T. & Wang, J. W. (2003). Statistical Methods for Survival Data Analysis, New York, John Wiley and Sons. 6. Miller, R.G. (1981). Survival Analysis. New York. Wiley. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση. Δημομετρία - Α. Κωστάκη Εισαγωγή στην πληθυσμιακή ανάλυση, δημογραφικά μέτρα, πηγές δημογραφικών δεδομένων, Ανάλυση θνησιμότητας, μέθοδοι τυποποίησης, πίνακας επιβίωσης, Συναρτήσεις επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας. Στοχαστική προσέγγιση των μεγεθών του πίνακα επιβίωσης. Στατιστικοί έλεγχοι για την επιλογή πρότυπου πίνακα επιβίωσης. Παραμετρικά μοντέλα επιβίωσης, Πίνακες Πολλαπλών Κινδύνων, δείκτες γεννητικότητας και αναπαραγωγής, μέθοδοι ανάλυσης γαμηλιότητας, πληθυσμιακά πρότυπα, εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβολές πληθυσμού, τεχνικές διερεύνησης της ακρίβειας δημογραφικών δεδομένων. Βιβλιογραφία 1. Preston, s., Heuveline, P., Guillot, M. Demography: Measuring and Modeling Population processes Blackwell publishing, Benjamin, B., Pollard, J.H. The Analysis of Mortality and other Actuarial Statistics Institute of Actuaries and the faculty of Actuaries, Heinemann. 3. Aναστασία Κωστάκη «Δημομετρία και Αναλογιστική Στατιστική» Σημειώσεις διδασκαλίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση και εργασία. Πολυμεταβλητή Ανάλυση - Ε. Μουστάκη Θεωρία και εφαρμογές μοντέρνων πολυμεταβλητών τεχνικών. Ανάλυση κατά συστάδες, παραγοντική ανάλυση για συνεχής και κατηγορικές μεταβλητές, μοντέλα κατηγορικών λανθανουσών μεταβλητών (latent class analysis), structural equation models. 12

13 Βιβλιογραφία 1. Basilevsky, A. (1994). Statistical Factor Analysis and Related Methods. Wiley. 2. Bartholomew, D. J. and Knott, M. (1999). Latent Variable Analysis and Factor Analysis. 2 nd edition. Arnold. 3. Bartholomew, D.J., Steele, F., Moustaki, I. and Galbraith, J. (2002) Analysis and Interpretation of Multivariate Data. Chapman and Hall/CRC. 4. Chatfield, C. and Collins, A. J. Introduction to Multivariate Analysis. Chapman and Hall. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας - Σ. Ψαράκης Σκοπός: Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση των εννοιών της ποιότητας καθώς επίσης και της χρήσης στατιστικών μεθοδολογιών για την βελτίωση της ποιότητας παραγωγικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει ανάπτυξη των παρακάτω σημείων: Η βελτίωση της ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον Εισαγωγή στις βασικές μεθόδους του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων Δείκτες ικανότητας διεργασιών CUSUM και EWMA διαγράμματα ελέγχου Εισαγωγή στον έλεγχο πολυμεταβλητών διεργασιών Διαγράμματα ελέγχου για αυτοσυσχετισμένες διεργασίες Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών Η μεθοδολογία 6σ Βιβλιογραφία 1. Montgomery DC (2005) Introduction to Statistical Quality Control J Wiley New York 5 th edition 2. Ryan T (2000) Statistical methods for quality improvement J Wiley New York 2 nd edition Τρόπος Εξέτασης: Η αξιολόγηση του φοιτητή βασίζεται κατά 75% στην γραπτή δοκιμασία και κατά 25% σε εργασία που είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει. Η βαθμολογία της εργασίας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν ο φοιτητής έχει γράψει πάνω από 5 στην γραπτή δοκιμασία Στοχαστικές Ανελίξεις: Συνεχή Χρόνο - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία 4. D. Lamberton & B. Lapeyere. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapters: 3 και Notes,Stochastic Methods in Finance. I. Karatzas. 6. Fred Espen Benth, Option Theory with Stochastic Analysis, Chapters 3 & 4. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών - Ε. Ιωαννίδης Το μάθημα εντάσσεται στη πολυμεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών. Πραγματεύεται την στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ (περισσότερων της μιας) χρονοσειρών και εξετάζει ζητήματα που συνδέονται με παλινδρόμηση όταν οι επεξηγηματικές μεταβλητές είναι στοχαστικές. Πιο ειδικά πραγματεύονται μοντέλα με εκτεταμένες εφαρμογές στην ανάλυση οικονομικών σειρών, όπως μοντέλα μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης Συνοπτικά Περιεχόμενα Παλινδρόμηση με τυχαίες επεξηγηματικές μεταβλητές, πολυμεταβλητά αυτοπαλίνδρομα σχήματα (μοντέλα VAR), έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, μοντέλα συνολοκλήρωσης Βιβλιογραφία 1. Brockwell-Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. 2. Hamilton (1994), Time Series Analysis. 13

14 3. Johansen, Soren (1995): Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models Τρόπος Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις και εργασία ανάλυσης δεδομένων στις μοναδιαίες ρίζες και τη συνολοκλήρωση. Χρονολογικές Σειρές: πεδίο φάσματος - Ε. Ιωαννίδης Μέρος-Ι: Φασματική Ανάλυση Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών Εισαγωγή στη θεωρία στάσιμων στοχαστικών ανελίξεων, Η έννοια της φασματικής συνάρτησης κατανομής, Φασματικές αναπαραστάσεις στάσιμης συνάρτησης αυτοσυνδιασποράς, διαμέρισής της, και φυσικής ερμηνείας της, Το φάσμα στάσιμων ARMA υποδειγμάτων χρονοσειρών, Εκτίμηση φάσματος με το περιοδόγραμμα, Εξομάλυνση του περιοδογράμματος, Δειγματική κατανομή και ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητών φάσματος οι οποίοι βασίζονται στο περιοδόγραμμα, Άλλες εκτιμήτριες του φάσματος, Εκτίμηση μίας ή πεπερασμένου πλήθους αρμονικών στην περίπτωση Gaussian λευκού θορύβου Μέρος-ΙI: Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών Αυτό το μέρος του μαθήματος θα καλύπτει μία ή δύο ειδικότερες περιοχές του τεράστιου και ακόμα αναπτυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση χρονολογικών σειρών. Τα προτεινόμενα ειδικά θέματα είναι: Πολυμεταβλητές Χρονολογικές Σειρές, Ανελίξεις με μοναδιαίες ρίζες, Υποδείγματα Χώρου-Καταστάσεων και τεχνικές διήθησης Kalman, Μακρομνήμονες Χρονολογικές Σειρές και σχετιζόμενα υποδείγματα, Κλασματικής τάξεως ARIMA, Κλασματική Κίνηση Brown, Μη-Γραμμικές Χρονολογικές Σειρές και σχετιζόμενα υποδείγματα (π.χ. Διγραμμικά, Εκθετικά, Κατωφλίων), Μέθοδοι Χρονολογικών Σειρών για ανίχνευση χαμηλής διάστασης χάους. Εγχειρίδιο: Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1991): Time Series:Theory and Methods, 2 nd Edition, Springer Verlag. Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Abarbanel, H. D. I. (1996): Analysis of Observed Chaotic Data, Springer Verlag. 2. Bloomfield, P. (1976): Fourier Analysis of Time Series: An Introduction, Wiley. 3. Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1996): Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag. 4. Chatfield, C. (1989): The Analysis of Time Series, Chapman-Hall, 4 th Edition 5. Fuller, W.A. (1976): Introduction to Statistical Time Series, Wiley. 6. Hamilton, J.D. (1994) : Time Series Analysis, Princeton University Press. 7. Karlin, S. and H. M. Taylor (1975): A First Course in Stochastic Processes, Wiley, 2 nd Edition. 8. Kedem, B. (1994): Time Series Analysis by Higher Order Crossings, IEEE Press. 9. Koopmans, L.H. (1974): The Spectral Analysis of Time Series, Academic Press. 10. Priestley, M.B. (1981): Spectral Analysis and Time Series, Academic Press. 11. Tong, H. (1990): Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach, Oxford University Press. Τρόπος Εξέτασης: Ο τελικός βαθμός βασίζεται κυρίως στη τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζονται όμως υποχρεωτική γραπτή εργασία ανάλυσης δεδομένων και εβδομαδιαία Φυλλάδια ασκήσεων. Περιβαλλοντική Στατιστική - Χ. Παυλόπουλος Tο μάθημα παρουσιάζει μεθόδους Εφαρμοσμένης Στατιστικής δόκιμες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που πηγάζουν από περιβαλλοντική θεματολογία και έρευνα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ανελίξεις Bernoulli και Poisson ως μοντέλα αποτίμησης και ελέγχου κριτηρίων στάθμισης περιβαλλοντικών ρύπων. Επίσης περιλαμβάνει ανελίξεις Διάχυσης, Διάλυσης και Αναδίπλωσης περιβαλλοντικών ρύπων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται πιο προχωρημένα εργαλεία, όπως μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών για την αποτίμηση σημαντικότητας τάσεων κάτω από συνθήκες διαχρονικής στοχαστικής εξάρτησης, χωρική στατιστική (γεωστατιστικές μέθοδοι ανάλυσης 14

15 χωρικών ανελίξεων, Μαρκοβιανά τυχαία πεδία), στατιστική ακραίων τιμών, και έννοιες από την θεωρία πολυμορφοκλασματικών (multifractal) ανελίξεων. βιβλιογραφία: 1. Barnett, V. (2004): Environmental Statistics: Methods and Applications, Wiley 2. Barnett, V. and O Hagan, A.(1997): Setting Environmental Standards, Chapman & Hall. 3. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1993): Statistics for the Environment, Wiley. 4. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1994): Statistics for the Environment, Vol. 2: Water-related Issues, Wiley. 5. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1997): Statistics for the Environment, Vol. 3: Pollution Assessment and Control, Wiley. 6. Barnett, V., Stein, A. and Turkman, K.F. (Eds.) (1998): Statistics for the Environment, Vol. 4: Statistical Aspects of Health and the Environment, Wiley. 7. El-Shaarawi, A.H. and Piegorsch, W.W. (Eds.) (2001):The Encyclopedia of Environmetrics (Set of Four Volumes), Wiley. 8. Gilbert, R.O. (1987): Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring, Van Nostrand Reinhold. 9. Millard, S.P. and Neerchal, N.K. (2001): Environmental Statistics with S-Plus, CRC Press. 10. Ott, W.R. (1995): Environmental Statistics and Data Analysis, CRC Press. 11. Ott, W.R. (1978): Environmental Indices: Theory and Practice, Ann Arbor Science. 12. Wainwright, J. and Mulligan, M. (Eds.) (2004): Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity, Wiley. 13. Walden, A.T. and Guttorp, P. (1992): Statistics in the Environmental and Earth Sciences, Edward Arnold. 14. Richard Webster, R. and Oliver, M.A. (2001): Geostatistics for Environmental Scientists,Wiley. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Προχωρημένες Εφαρμογές με Χρήση Στατιστικών Προτύπων (Εφαρμογές στην Οικολογία) - Π. Μπεσμπέας Δεδομένα από μελέτες βιολογικών οργανισμών και προκαταρκτική Ανάλυση. Ειδικά χαρακτηριστικά της κατανομής των δεδομένων και κατάλληλα μοντέλα (π.χ. truncated, inflated, mixture models). Κλάσική συμπερασματολογία με ML: εκτίμηση παραμέτρων, είδη διαστημάτων εμπιστοσύνης (asymptotic likelihood, profile likelihood). Bayesian συμπερασματολογία και χρήση του πακέτου Winbugs. Ζωϊκοί οργανισμοί: Capturerecapture μεθοδολογίες, και μέθοδοι απογραφής για συλλογή δεδομένων. Ανάλυση δημογραφικών παραμέτρων μέσω δεδομένων capture-recapture, δεδομένων απογραφής και συνδυασμού αυτών. Εξειδικευμένα υπολογιστικά πακέτα. Παραδείγματα και Εφαρμογές. Βιβλιογραφία 1. Willimas, K., Nichols, J. and Conroy, M. J. (2002) Analysis and Management of Animal Populations. Academic Press, San Diego, California. 2. Lebreton, J.-D., Burnham, KP, Clobert, J. & Anderson, DR (1992) Modelling survival and testing biological hypotheses using marked animals: a unified approach with case studies. Ecological Monographs, 62, pp Morgan, BJT (2001). Applied stochastic modeling. Arnold, London. Τρόπος Εξέτασης. Γραπτή Εξέταση 15

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εισαγωγή στη Στατιστική Κ.Δημάκη, Α.Λειβαδά Συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων. Παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης. Παράμετροι διασποράς. Παράμετροι ασυμμετρίας και κύρτωσης. Εφαρμογές Αριθμοδείκτες Π.Τζωρτζόπουλος, Α.Λειβαδά Έννοια Ορισμός. Απλά μεγέθη Σύνθετα μεγέθη. Ατομικοί Δείκτες ιδιότητα ατομικών δεικτών τιμών. Δείγμα αγαθών και υπηρεσιών. Βάση Σύγκρισης. Μαθηματικός Τύπος στάθμιση. Αξιολόγηση μαθηματικών τύπων. Αλγεβρική σχέση δεικτών Laspeyres και Paasche. Αλυσωτοί Δείκτες. Μεταβολές δείγματος και σταθμίσεων. Χρήση αριθμοδεικτών Εφαρμοσμένοι αριθμοδείκτες Εθνικές και Διεθνείς Στατιστικές. Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας (οικονομικά βαρόμετρα, Leaders Coinciders Laggers). Δειγματοληπτικά σφάλματα Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Στατιστικών Πακέτων Ι.Βρόντος Η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Στατιστικών Πακέτων» έχει άμεση σχέση με την επιστήμη της Στατιστικής και η γνώση των στατιστικών πακέτων είναι χρήσιμη και απαραίτητη στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η χρησιμότητα και η εφαρμογή των Στατιστικών μεθόδων σε όλες σχεδόν τις επιστήμες (π.χ. κοινωνικές, οικονομικές, ιατρικές) οδήγησε στη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εισαγωγής, επεξεργασίας και ανάλυσης πραγματικών δεδομένων αλλά και παρουσίασης των αποτελεσμάτων με κατάλληλους τρόπους. Στατιστικά προγράμματα όπως το S.P.S.S (Statistical Package for Social Sciences) και το MINITAB θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα για την διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και την ανάλυση δεδομένων. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση των στατιστικών πακέτων για την αντιμετώπιση στατιστικών προβλημάτων. Ασκήσεις για εξάσκηση. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Κατανομές Ι Μ.Ζαζάνης, Π.Μπεσμπέας Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Αθροιστική συνάρτηση κατανομής και Ιδιότητες. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Τελεστής αναμενόμενης τιμής και παράγωγα: μέση τιμή, διασπορά, ροπές και συνδιασπορά. Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Παραδείγματα συνεχών τυχαίων μεταβλητών ή συνεχών κατανομών. Ειδικές περιπτώσεις: Ορισμοί, παράμετροι, μέση τιμή, διασπορά, υπολογισμός πιθανοτήτων για τις κατανομές: ομοιόμορφη, κανονική, Οργάνωση & Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Ερευνών Ε.Κανδηλώρου Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων. Ερωτηματολόγια. Σφάλματα στις απαντήσεις. Πλαίσια δειγματοληψίας. Δοκιμαστικές έρευνες, Δειγματοληπτικά σχέδια. Επεξεργασία στατιστικού υλικού. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 16

17 Εφαρμοσμένη Στατιστική Συμπερασματολογία Α.Κωστάκη Ιδιότητες δειγματικού μέσου, κεντρικό οριακό θεώρημα, ιδιότητες εκτιμητών, σημειακές συναρτήσεις, διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων μέσου, διαφορών μέσων, ποσοστού, διαφορών ποσοστών, διακύμανσης. Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων Ι Π.Τσιαμυρτζής Η Γραμμική Παλινδρόμηση είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες στατιστικές μεθόδους. Η προσπάθεια μοντελοποίησης φαινομένων την έχει αναγάγει σε ένα από τα πλέον δημοφιλή εργαλεία των ερευνητών σε ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει στους φοιτητές την θεωρία της γραμμικής παλινδρόμησης και εν συνεχεία να τους μυήσει στην ορθή εφαρμογή της. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε περιλαμβάνουν: Συντελεστή συσχέτισης Διμεταβλητή κανονική κατανομή Απλή γραμμική παλινδρόμηση Συμπερασματολογία πρόβλεψη Έλεγχοι υποθέσεων Διαγνωστικοί έλεγχοι Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστικές Κατανομές ΙΙ Μ.Ζαζάνης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Στ.Ψαράκης Λήψη Αποφάσεων με τη Χρήση Στατιστικών Μεθόδων Αικ.Δημάκη Δημομετρία Α.Κωστάκη Εισαγωγή στην πληθυσμιακή ανάλυση, Δημογραφικά μέτρα, Ανάλυση θνησιμότητας, Μέθοδοι προτυποποίησης, Πίνακας επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας, Μέτρα γεννητικότητας, Προβολές πληθυσμού. Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Π.Τσιαμυρτζής Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων Ι και τα θέματα τα οποία καλύπτει περιλαμβάνουν: Μετασχηματισμοί Γενικό Γραμμικό Μοντέλο Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση με τη χρήση πινάκων Γράφημα Προστιθέμενης Μεταβλητής Επιλογή καλύτερου μοντέλου Γενικευμένο F-test Αλγοριθμικές διαδικασίες επιλογής καλύτερου μοντέλου Πολυσυγγραμμικότητα Ψευδομεταβλητές Οικονομετρικές Τεχνικές Σ.Δημέλη, Α.Λειβαδά Εισαγωγή στην Οικονομετρία Το Κλασικό Γραμμικό Υπόδειγμα. A. Βασικές υποθέσεις οικονομετρικής εκτίμησης. B. LS και ML εκτιμητές. Γ. Ιδιότητες εκτιμητών. Δ. Πολλαπλασιαστές. III. Παραβιάσεις Υποθέσεων. ετεροσκεδαστικότητα (heteroskedasticity). αυτοσυσχέτιση (autocorrelation). πολυσυγγραμικότητα (multicollinearity) Δειγματοληπτικές Τεχνικές και Έρευνες- Ι. Παπαγεωργίου Γενικά για τη δειγματοληψία και τις δειγματοληπτικές Έρευνες. Πεπερασμένος πληθυσμός. Δειγματοληψία έναντι πλήρους απογραφής. Συμπερασματολογία: Εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού, είδη εκτιμητών και σφάλματα. Εύρεση ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος. Γενικοί ορισμοί και κατευθύνσεις. 17

18 Μελέτη των βασικών δειγματοληπτικών μεθόδων: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία, Στρωματοποιημένη (αναλογική και βέλτιστη), Συστηματική, Κατά Ομάδες (σε ένα και σε δύο στάδια). Δειγματοληπτική έρευνα σε πολλά στάδια. Σφάλματα στις Δειγματοληπτικές Έρευνες. Ελλιπή πληροφορία (non-response), ποσό μεροληψίας λόγω μη-απάντησης. Μέθοδοι χειρισμού της ελλιπούς πληροφορίας (imputation, reweighing). Μη-Παραμετρικές Στατιστικές Τεχνικές Αικ.Δημάκη Ανάλυση Διακύμανσης Ι.Ντζούφρας Εισαγωγή. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Ο έλεγχος. Γιατί χρησιμοποιούμε τις διακυμάνσεις για σύγκριση μέσων. Προϋποθέσεις ανάλυσης διακύμανσης. Παράδειγμα. Εφαρμογή ανάλυσης διακύμανσης στο SPSS. Έλεγχος προϋποθέσεων. Χρήση μη παραμετρικού ελέγχου. Σχέση Παλινδρόμησης και Ανάλυσης διακύμανσης. Χρήση ψευδομεταβλητών. Γωνιακή Παραμετροποίηση. Παραμετροποίηση μηδενικού αθροίσματος. Ερμηνεία μοντέλου ανάλυσης διακύμανσης. Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης σε μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης. Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο παράγοντες. Μοντέλο χωρίς αλληλεπιδράσεις και μία παρατήρηση ανά κελί. Ορισμός των αλληλεπιδράσεων. Εισαγωγή στο μοντέλο με αλληλεπιδράσεις. Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο παράγοντες στο SPSS. Μοντέλα με και χωρίς αλληλεπιδράσεις. Ερμηνεία παραμέτρων μοντέλων. Συζήτηση για τις επεκτάσεις σε πολυπαραγοντικά μοντέλα ανάλυσης διακύμανσης και μοντέλα συνδιακύμανσης. Εισαγωγή στην Προσομοίωση Δ.Καρλής Προσομοιωση: Εισαγωγικές έννοιες. Τι είναι προσομοίωση, χρησιμότητα. Ψευδοτυχαιες γεννήτριες. Έλεγχοι τυχαιότητας. Η μέθοδος της αντιστροφής. Η μέθοδος της σύνθεσης. Μέθοδος table lookup για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Η μέθοδος της απόρριψης, επιλογή συνάρτησης φακέλου. Άλλες μέθοδοι γέννησης τυχαίων μεταβλητών. Προσομοίωση από γνωστές κατανομές. Ο αλγόριθμος Metropolis-Hastings, η μέθοδος Gibbs sampler. Στοχαστικές μέθοδοι υπολογισμού ολοκληρωμάτων. Μέθοδος bootstrap: βασική ιδέα της bootstrap μεθόδου, παραμετρική και μη-παραμετρική μέθοδος, bootstrap τυπικά σφάλματα και εκτίμηση μεροληψίας, διαστήματα εμπιστοσύνης, bootstrap στην παλινδρόμηση, προβλήματα της μεθόδου bootstrap, έλεγχος υποθέσεων, jackknife Ανάλυση Δεδομένων (Case Studies) Ι.Βρόντος Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων σε προβλήματα διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Γίνεται επισκόπηση βασικών εννοιών της στατιστικής και επιλύονται προβλήματα σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων (MINITAB, SPSS, EVIEWS). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν γραπτές εργασίες χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους (π.χ. περιγραφική στατιστική, έλεγχο υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση διακύμανσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών) σε πραγματικά δεδομένα και προβλήματα. Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση - Ι. Παπαγεωργίου Στο μάθημα παρουσιάζονται: Βασικά στοιχεία Πολυμεταβλητής Ανάλυσης. Ανάπτυξη κι εφαρμογή των κυριότερων από τις τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών Factor Analysis 18

19 Cluster Analysis Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο με εφαρμογή των μεθόδων στα στατιστικά πακέτα SPSS και S-Plus. Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων Π.Μπεσμπέας Είδη κατηγορικών μεταβλητών, πίνακες συνάφειας (2x2), από κοινού, περιθώριες και δεσμευμένες πιθανότητες. Ανεξαρτησία. Τρόποι σύγκρισης δύο ποσοστών (διαφορά δύο ποσοστών, relative risk, odds ratio). Έλεγχος ανεξαρτησίας σε (2x2) και (IxJ) πίνακες συνάφειας: Χ 2, Fisher s exact test κ.α. Λογαριθμικά μοντέλα για πίνακες συνάφειας (IxJ) και (IxJxΚ). Γραμμική παλινδρόμηση με κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές, λογιστική παλινδρόμηση για κατηγορικές δίτιμες εξαρτημένες μεταβλητές. Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις Σ.Δημέλη, Α.Λειβαδά, Σ.Ντεγιαννάκης Α. Καθοριστικά Ντετερμινιστικά Υποδείγματα. Προβλέψεις και Χρονολογικές Σειρές. Έννοια Ορισμός Συμβολισμός Παραδείγματα. Είδη Χρονολογικών Σειρών. Συνιστώσες Χρονολογικών Σειρών. Σύνδεση Συνιστωσών Υποδείγματα. Προετοιμασία και έλεγχος δεδομένων. Στατιστικός προσδιορισμός Τάσης. Ενιαίες Μαθηματικές Συναρτήσεις Χρόνου και Επιλογή Υποδείγματος. Πολυωνυμική, Εκθετική, Ασυμπτωτική. Μέθοδος Κινητών Μέσων Όρων. Στατιστικός Προσδιορισμός Εποχικής Συνιστώσας. Σταθερό Εποχικό Πρότυπο. Μεταβλητό Εποχικό Πρότυπο. Β. Στοχαστικά Υποδείγματα. Γ. Εφαρμογές και πακέτο Eviews (Σ. Ντεγιαννάκης) Εισαγωγή στο EViews. Γραμμική Παλινδρόμηση - Multiple Regression Analysis. Εκτίμηση Ενός Μοντέλου Γραμμικής Παλινδρόμησης. Έλεγχος των Καταλοίπων του Μοντέλου. Εκτίμηση Μοντέλων Γραμμικής Παλινδρόμησης, ARMAX Μοντέλα - Autoregressive Moving Average Models with Exogenous. Variables. Επιλογή του Καλύτερου Μοντέλου με Βάση τη Προσαρμογή του στα Δεδομένα. Επιλογή του Καλύτερου Μοντέλου με Βάση τη Προβλεπτική του Ικανότητα Ανάλυση Επιβίωσης Αικ.Δημάκη 19

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Πακέτα Ν.Φράγκος, Σπ.Βρόντος Fundamentals of Risk and Insurance. Insurance Industry. Insurance Accounting. Risk Management (concept & process). Risk Financing Options, Retaining Losses (Current Expensing, Reserving Borrowing), Transferring Losses Through Traditional Insurance, Personal Insurance, Employee Benefit Plans and Social Insurance, Insurance for Business, Excess Insurance and Reinsurance, Using Non-insurance Transfers I. Ανάλυση δεδομένων με το Excel Εισαγωγή στο Excel, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων, Υπολογισμός Νέων Μεταβλητών, Συναρτήσεις: Στατιστικές, Χρηματοοικονομικές, Μαθηματικές, Λογικές, Πληροφορίας, Κειμένου, Βάσεων Δεδομένων, Αναφοράς.. Δημιουργία νέων συναρτήσεων, Εισαγωγή στη VBA. Εφαρμογές στη στατιστική ανάλυση των μετοχικών αποδόσεων. II. Ανάλυση δεδομένων με το SPSS Εισαγωγή στο SPSS, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων, Υπολογισμός Νέων Μεταβλητών, Κωδικοποίηση Μεταβλητών, Στατιστική Ανάλυση με το SPSS, Έλεγχοι Υποθέσεων, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Εφαρμογές στη στατιστική ανάλυση των μετοχικών αποδόσεων. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Κατανομές Απώλειας - Α.Κωστάκη, Σπ. Βρόντος Εκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Μελέτη των κατανομών του ύψους απώλειας και των χαρακτηριστικών τους: Εκθετική, Κανονική κατανομή, Λογαριθμοκανονική, Pareto, Weibull και άλλες. Μεμειγμένες κατανομές, μεμειγμένη εκθετική κατανομή, μεμειγμένη κανονική κατανομή. Εκτίμηση των παραμέτρων των κατανομών, Υπολογισμός της μέση τιμής, της διακύμανσης, των ροπών και άλλων χρήσιμων ποσοτήτων των κατανομών. Προσομοίωση τυχαίων τιμών από τις παραπάνω κατανομές απώλειας. Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα. Οικονομικά Μαθηματικά Ι - Α. Ζυμπίδης Η έννοια του τόκου Θεωρία Επιτοκίων Συναρτήσεις Ανατοκισμού Είδη Ραντών Προεξόφληση και μέτρα απόδοσης Χρηματοροών Δάνεια Αποτίμηση Αξιόγραφων Επιτόκιο ως τυχαία μεταβλητή Θεωρία Ανοσοποίησης (Immunization) Σύγχρονη Λήξη Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (Asset/Liability Matching) Καμπύλη επιτοκίων ανάλογα με την διάρκεια (term structure) - Δικαιώματα προαίρεσης (options). Δημογραφία Πρότυπα Επιβίωσης Α.Κωστάκη, Α. Ζυμπίδης Δημογραφικά μέτρα, μέθοδοι ανάλυσης θνησιμότητας, Μέθοδοι προτυποποίησης, Πιθανότητα θανάτου, Πίνακας επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας, Στοχαστική προσέγγιση των συναρτήσεων του πίνακα επιβίωσης, πίνακας πολλαπλών κινδύνων. Μετρήσεις θνησιμότητας, Μορφή της ειδικής κατά ηλικίας θνησιμότητας, Συγκρίσεις θνησιμότητας και μέθοδοι τυποποίησης, Πίνακες επιβίωσης kai πολλαπλών κινδύνων. Επιλογή πινάκων επιβίωσης (Έλεγχος Χ 2, Μεμονωμένων τυποποιημένων αποκλίσεων, Μεμονωμένων απολύτων τυποποιημένων αποκλίσεων, αθροιστικών αποκλίσεων, προσήμων, αλλαγής προσήμων, ομάδων προσήμων) Εκτεθειμένος στον κίνδυνο πληθυσμός (Αναλυτική-ακριβής μέθοδος, μέθοδος της απογραφής, μέθοδος βασισμένη στο l x ) 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστότοπος του Τμήματος http://www.stat-athens.aueb.gr

Ιστότοπος του Τμήματος http://www.stat-athens.aueb.gr Ιστότοπος του Τμήματος http://www.stat-athens.aueb.gr Αθήνα, 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πρυτανικές Αρχές ΠΡΥΤΑΝΗΣ Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ Καθηγητής Εμμανουήλ Γιακουμάκης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Αθήνα 2014 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά

318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά 318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου είναι η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&." '()*+ / *" / www.ziti.gr 2-#%' 4 5" 6 0 1 $%&&." '()* *" 0 / 3 3

!# $%& '()*+,%-.(.+ $ /,%-.(. $%&&. '()*+ / * / www.ziti.gr 2-#%' 4 5 6 0 1 $%&&. '()* * 0 / 3 3 1 www.ziti.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 Πανεπιστήμιο Αιγαίου... 5 Σχολές και Τμήματα... 5 Πρυτανικές Αρχές... 6 Κτίρια... 7 Διοικητικές Υπηρεσίες... 8 ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KΑΡΛΟΒΑΣΙ - ΣΑΜΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 3 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 Π.Μ.Σ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγράμματα. Μαθημάτων

Περιγράμματα. Μαθημάτων Περιγράμματα Μαθημάτων ΣΧΟΛΗ Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο Μαθησιακά Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 0 0 8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2015-2016 - Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης 2 ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ http://www.unipi.gr/unipi/el/acad

Διαβάστε περισσότερα

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά

315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά 315 Οικονομικής Επιστήμης Πειραιά Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Ο δ η γ ό ς Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς Μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ώ ν Σ π ο υ δ ώ ν σ τ η ν Ε Φ Α Ρ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 12 ης σειράς Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 12 ης σειράς Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 12 ης σειράς Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 1 2 3 4 Διαγράμματα ελέγχου ζωνών Zone control charts Κατεύθυνση: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Αντζουλάκος Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΨΑΧΝΑ 2015 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι η προαγωγή και εξειδικευμένη διδασκαλία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ.

2 Συνοπτική Παρουσίαση του Τμήματος Μ.Π.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ, η οποία αφορά την αξιολόγηση και την αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά

155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά 155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά Σκοπός Το πρόγραμμα σπουδών είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι προσαρμοσμένο στην ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 ΑΘΗΝΑ 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πατρών Παράρτημα Αμαλιάδας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Technological Education Institute (T.E.I.) of Patras Branch of Amaliada Department of Marketing ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 335 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Η αποστολή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής είναι η προαγωγή και η μετάδοση της γνώσης με τη διδασκαλία και την έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Περιεχόμενα 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Επαγγελματικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης

Κανονισμός Επαγγελματικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Κανονισμός Επαγγελματικής Επάρκειας της Ε.Α.Ε. Απόφαση Γεν. Συνέλευσης Άρθρο 1. Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των εκπαιδευτικών και λοιπών προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) στην «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» M.Sc. in Advanced Physiotherapy Αναλυτικές Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης Στελέχους Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ. σελ. Β. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ 0 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. [Καταχωρούνται τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία

Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία Εθνικό και Καποδιστριακό ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών......... Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία Οδηγός Σπουδών (Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) Ο Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα