ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2013

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί και προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος Το πρόγραμμα αυτό διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Β7/702 (ΦΕΚ 526 τ. Β /6-7-94, ΦΕΚ 822 τ.β / και ΦΕΚ 1216 τ. Β /22/11/2005) και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. Το Τμήμα Στατιστικής απονέμει τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (ΜΔΕΣ) με κατευθύνσεις: i) Στατιστική (Πλήρους Φοίτησης) ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά (Μερικής Φοίτησης) v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική (Μερικής Φοίτησης) vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Μερικής Φοίτησης) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά» (iv) είναι πιστοποιημένο κατά ISO και στους απόφοιτους του παρέχεται η δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Επαγγελματίες Εκτιμητές με βάση τα Πρότυπα της TEGoVA (Expert Valuer, Bank Valuer, Insurance Valuer). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει: Στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων με γνώσεις Στατιστικής στην επιστήμη της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Στην εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές στις μεθόδους της Στατιστικής, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επιστήμη τους ή εργασία τους. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη δημιουργία στελεχών που να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται στον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο αντίστοιχους επιστήμονες από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής: για την κατεύθυνση (i) Στατιστική, σε δύο διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο έως ένα έτος για την εκπόνηση διατριβής, ενώ για τις κατευθύνσεις (i) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, (ii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, (iii) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, (iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική, και (v) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 2

3 ΔΙΔΑΚΤΡΑ Τα δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με την κατεύθυνση: i) Στατιστική, τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ. ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο ποσό των ευρώ. iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, στο ποσό των ευρώ. iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, στο ποσό των ευρώ. v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική, στο ποσό των ευρώ. vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, στο ποσό των ευρώ. Το ποσό αυτό των διδάκτρων αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με απόφαση της (Γ.Σ.Ε.Σ.) και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ως άνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30%. Για συμμετοχή στις διαδικασία επιλογής κάθε υποψήφιος υποχρεούται να καταβάλει παράβολο 60 ευρώ. Τα δίδακτρα του κάθε ακαδημαϊκού έτους προκαταβάλλονται στην αρχή του, ταυτόχρονα με την εγγραφή, στο λογαριασμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Όταν αποφασίζεται η προκήρυξη των θέσεων, η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τα μαθήματα που θα προσφέρονται κάθε εξάμηνο, ποια από αυτά θα είναι υποχρεωτικά, καθώς επίσης και τον αριθμό των ωρών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων για κάθε μάθημα. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις θα γίνονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία θα καλύπτει Ελληνικές και Διεθνείς πηγές. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και απουσία από διαλέξεις πέραν του 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα. Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα του Προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. Η επανεξέταση σε οφειλόμενο μάθημα γίνεται μόνο μια φορά. Η αποτυχία του φοιτητή στο ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά συνεπάγεται διαγραφή του από το Πρόγραμμα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν εγγράφως, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, παράπονα ή να υποβάλλουν ενστάσεις σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Τμήμα και αφορούν τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Στατιστικής δικαιούνται φοιτητικού δανείου. Τα δάνεια αυτά, ύψους ευρώ ανά έτος σπουδών, χορηγούνται από όλες τις Τράπεζες και επιδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα δάνεια είναι διετή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των προγραμμάτων ειδίκευσης. Η 3

4 αποπληρωμή του δανείου αρχίζει δύο έτη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ενώ καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών το επιτόκιο του δανείου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα με κατεύθυνση Στατιστική και οι οποίοι έχουν βαθμό πτυχίου πάνω από 8 (οκτώ) απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου. Μερική ή ολική απαλλαγή από τα δίδακτρα των επομένων εξαμήνων μπορεί επίσης να δοθεί για τα επόμενα εξάμηνα της κατεύθυνσης καθώς και για φοιτητές άλλων κατευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές επιδόσεις, κατόπιν εισηγήσεως του υπευθύνου της κατεύθυνσης και του Διευθυντού του προγράμματος και εγκρίσεως της Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Στατιστικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί, με υπολογισμό των κριτηρίων του Ν. 2083/92, πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας ή ομοταγών τμημάτων του εξωτερικού. Η επιλογή για το πρόγραμμα γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται επιλογή υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που θα υποβληθούν (σπουδές, συστάσεις, κ.λ.π.). Όσοι επιλεγούν με τη διαδικασία αυτή θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη, με συντελεστές βαρύτητας που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., κριτήρια επιλογής στα οποία περιλαμβάνονται: γενικός βαθμός πτυχίου ο μέσος βαθμός των υποψηφίων σε μαθήματα στατιστικού περιεχομένου, προφορική συνέντευξη, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν προϋπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και όποια άλλα κριτήρια υιοθετήσει η Γ.Σ.Ε.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όταν αποφασίζεται η αντίστοιχη προκήρυξη. Ο αριθμός των εισακτέων για το Μ.Δ.Ε.Σ. δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους εκατόν τριάντα (130), οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: Είκοσι (20) για κάθε μία από τις Κατευθύνσεις: i) Στατιστική ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών iii) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων και iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική. Είκοσι-πέντε (25) για κάθε μία από τις Κατευθύνσεις: i) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών και ii) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά. 4

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση i) Στατιστική απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατέσσερα μαθήματα (διάρκειας 6 εβδομάδων το καθένα), από τον κατάλογο των μαθημάτων που ακολουθεί: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Υπολογιστική Στατιστική Ι Θεωρητική Στατιστική ΙΙ Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Ι Υπολογιστική Στατιστική ΙΙ Στοχαστικές Ανελίξεις με Έμφαση στα Ανάλυση Επιβίωσης (Επιλογής) Χρηματοοικονομικά: Διακριτός Χρόνος Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις Στοχαστικές Ανελίξεις: Συνεχής Χρόνος (Επιλογής) Θεωρία Δειγματοληψίας Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ: Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων (Επιλογής) Εισαγωγή στα Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων Δεδομένων (Επιλογής) Θεωρητική Στατιστική Ι Δημομετρία (Επιλογής) Χρονολογικές Σειρές: Πεδίο Χρόνου Περιβαλλοντική Στατιστική (Επιλογής) Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Επιλογής) Πολυμεταβλητή Ανάλυση (Επιλογής) Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών (Επιλογής) Χρονολογικές Σειρές: Πεδίο Φάσματος (Επιλογής) Προχωρημένες Εφαρμογές με Χρήση Στατιστικών Προτύπων (Εφαρμογές στην Οικολογία) (Επιλογής) ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Οργάνωση και Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Εισαγωγή στη Στατιστική Ερευνών Αριθμοδείκτες Εφαρμοσμένη Στατιστική Συμπερασματολογία Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Στατιστικών Πακέτων Δεδομένων Ι Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Κατανομές Ι Κατανομές ΙΙ Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Λήψη Αποφάσεων με τη Χρήση Στατιστικών Μεθόδων Δημομετρία Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Εισαγωγή στην Προσομοίωση Οικονομετρικές Τεχνικές Ανάλυση Δεδομένων (Case Studies) Δειγματοληπτικές Τεχνικές και Έρευνες Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Μη Παραμετρικές Στατιστικές Τεχνικές Ανάλυση Διακύμανσης Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων Χρονολογικές Σειρές & Προβλέψεις Ανάλυση Επιβίωσης 5

6 iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα ανά εξάμηνο μαθήματα, από τον κατάλογο των μαθημάτων που ακολουθεί: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Πακέτα Θεωρία Κινδύνου Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Κατανομές Γραμμικά Μοντέλα Εφαρμοσμένες Χρονοσειρές Απώλειας Οικονομικά Μαθηματικά Ι Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Φορολογία, Οικονομία Δημογραφία Πρότυπα Επιβίωσης Διαχείριση Κινδύνων - Αντασφάλιση Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Γενικές Ασφάλειες Ασφαλιστική Πρακτική ΙΙ Ασφάλειες Ζωής Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Marketing Διοίκηση και Διοικητική Τεχνολογία MIS Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Ασφαλιστική Πρακτική Ι (Επιλογής) Διαχείριση Αποθεμάτων, Επενδύσεις Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ (Επιλογής) iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Στατιστική Ι, Εισαγωγή στις Πιθανότητες- Στατιστική ΙΙ, Εκτιμητική Έλεγχοι Υποθέσεων - Περιγραφική Στατιστική-Εκτιμητική Γραμμικά Υποδείγματα Ελληνική Αγορά Ακινήτων Εισαγωγή στην Εκτιμητική των Ακινήτων Λειτουργία Κεφαλαιαγοράς Τραπεζικού και Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Αγορά Χρηματοοικονομικού Συστήματος-Αριθμοδείκτες Ακινήτων Χρηματιστηρίου Ανάλυση Δεδομένων, Εισαγωγή στα Στατιστικά Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Χρήση GIS Πακέτα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Ποσοτικοποιημένη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Χρήσεις Γης και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ Εξάμηνο Εκτιμητικά Πρότυπα Ακινήτων Γραμμική Παλινδρόμηση με Χρήση Στατιστικών Πακέτων Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης - Η Μεθοδολογία 6 Σίγμα Χωρική Στατιστική Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα Τεχνικές Οπτικοποίησης Χωροχρονικών Δεδομένων στην Αγορά Ακινήτων Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στις Αγορές (Επιλογής) Οικονομική Γεωγραφία (Επιλογής) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Μεταβιβάσεις Ακινήτων και Φ.Π.Α. Δ Εξάμηνο Οικονομετρία των Αγορών Αστικό, Πολεοδομικό και Φορολογικό Δίκαιο Ακινήτων Αστικός Σχεδιασμός Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Φορολογίας Ακινήτων (Επιλογής) Ανάπτυξη Ακινήτων και Διαχείριση Έργου Μέθοδοι Αποτίμησης Μετοχών Χρονολογικές Σειρές-Τεχνική Ανάλυση Ανάλυση Σήματος Στατιστική Ανάλυση Απόδοσης Κινδύνων Μετοχών και Χαρτοφυλακίων Ακίνητης Περιουσίας Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων (Επιλογής) 6

7 v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Eισαγωγή στη Στατιστική Θεωρία Πιθανότητες, Κατανομές, Εκτιμητική Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Γραμμικά Μοντέλα- Ανάλυση Διακύμανσης- Πειραματικός Σχεδιασμός Κατηγορικά Δεδομένα Εργαστήριο Στατιστικής (Στατιστικά πακέτα SPSS, S-PLUS) Bayesian Analysis Ανάλυση Επιβίωσης Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Επιδημιολογία Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις και Εφαρμοσμένα Μικτά Υποδείγματα στην Ιατρική Επιδημικά Μοντέλα Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής με τη Χρήση S-Plus Κλινικές Δοκιμές Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων Ψυχομετρικές Τεχνικές Προχωρημένες Βιοστατιστικές Μέθοδοι Διοίκηση Νοσοκομείων vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Οικονομικά των Επιχειρήσεων Εφαρμοσμένη Θεωρία Πιθανοτήτων Ι Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Εισαγωγή στην Προσομοίωση Συστημάτων Δυναμικός Προγραμματισμός Ανάλυση Κόστους/Ωφέλειας στη Λήψη Αποφάσεων Εφαρμοσμένη Στατιστική Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Γ Εξάμηνο Εφαρμοσμένη Στατιστική ΙΙ (Επιλογής) Αριθμητικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Θεωρία Αποθεμάτων Διαχείριση Κινδύνου Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Επιλογής) Πολυμεταβλητή Στατιστική και Νευρωνικά Δίκτυα Δ Εξάμηνο Risk Management Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Θεωρία Παιγνίων (Επιλογής) Εφαρμοσμένη Θεωρία Αναμονής Ποσοτικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Περιβάλλοντος και Αστικού Σχεδιασμού (Επιλογής) Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Επιλογής) Ολικός Έλεγχος Ποιότητας και Λήψη Αποφάσεων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα (Επιλογής) 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Στατιστική (Full Time) Εισαγωγή στα στατιστικά πακέτα και ανάλυση δεδομένων - Π. Μπεσμπέας Γενικά στατιστικά πακέτα. Εισαγωγή στην S-PLUS/R. Βασικά στοιχεία του πακέτου με έμφαση στη χρήση μέσω εντολών (line commands). Τύποι μεταβλητών (objects): ορισμοί, πράξεις. Βασικές ενσωματωμένες εντολές. Εντολές για στατιστική ανάλυση δεδομένων με έμφαση στη περιγραφική στατιστική, γραμμική παλινδρόμηση, και στατιστικούς ελέγχους. Στοιχεία προγραμματισμού. Δημιουργία ειδικών συναρτήσεων. Βιβλιογραφία: 1. Krause, A. and Olson, M. (2005). The Basics of S-plus (Statistics & Computing). Springer-Verlag. 2. Dalgaard, P. (2002). Introductory statistics with R. (Statistics & Computing). Springer-Verlag. 3. Verzani, J. (2005). Using R for introductory statistics. Chapman & Hall. 4. Everitt B. S. (2002). A handbook of statistical analyses using S-PLUS. Chapman & Hall. 5. Venables, W.N. and Ripley, B.D. (2001) Modern Applied Statistics With S-PLUS. 3 rd edition. Springer. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση και εργασία. Θεωρητική Στατιστική Ι - Π. Τζιαμυρτζής Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στις βασικές έννοιες της πιθανότητας και σε πολλές περιοχές της στατιστικής. Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Θεωρία πιθανοτήτων και τυχαίες μεταβλητές Μετασχηματισμοί Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Πολλαπλές τυχαίες μεταβλητές Ιδιότητες τυχαίου δείγματος Αρχές μείωσης δεδομένων Το βασικό βιβλίο του μαθήματος είναι to Statistical Inference by G. Casella and R.L. Berger. Επιπλέον υλικό θα δοθεί κατά την διάρκεια του μαθήματος. Βιβλιογραφία: 1. Billingsley P. Probability and Measure 2. Chung K. L. A course in Probability theory 3. Hogg R. V. and Craig A. Introduction to Mathematical Statistics 4. Schervish M. J. Theory of Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση (γραπτή εργασία προαιρετική) Θεωρία Πιθανοτήτων κα Στοχαστικές Ανελίξεις - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία: 1. Stochastic Processes-Theory of Probability 2. Probability and Measure, Patrick Billingsley. Chapters: 2, 6 and Stochastic Processes, S Ross 4. A course in the theory of Stochastic Processes, A. D. Wntzell. Chapters: 5, 7, 10 11, 12. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. 8

9 Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Ι - Β. Βασδέκης Γενική θεωρία πιθανοφάνειας, ορισμός γενικευμένου γραμμικού μοντέλου, συνάρτηση σύνδεσης, εκθετική οικογένεια κατανομών. Εκτίμηση παραμέτρων, έλεγχος υποθέσεων, deviance, scaled deviance. Κανονικά σφάλματα, σύνδεση με τα κλασικά γραμμικά μοντέλα, επάρκεια μοντέλου, κατάλοιπα, ετεροσκεδαστικά σφάλματα, μετασχηματισμοί. Σχεδιασμός πειραμάτων, παραγοντικοί σχεδιασμοί, block σχεδιασμοί. Poisson δεδομένα, μοντέλα loglinear, Gamma δεδομένα. Βιβλιογραφία: 1. Christensen R. (1998). Analysis of variance, design and regression. Chapman and Hall. 2. Collett, D. (1991) Modelling Binary data, Chapman and Hall 3. Cook and Weisberg, S. (1982). Residuals and Influence in regression, Chapman and Hall 4. Dobson A. (1997). An introduction to generalized linear models, Chapman and Hall 5. Draper and Smith (1981). Applied regression analysis, Wiley. 6. McCullagh, P and Nelder, J.A. (1989) Generalized Linear Models, Chapman and Hall. 7. Montgomery, D.C. (1989) Design and Analysis of Experiments, Wiley 8. Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2001). Introduction to linear regression analysis. Wiley. 9. Ryan (1997). Modern regression methods, Wiley. 10. Weisberg, S. (1985) Applied Linear Regression, Wiley Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Υπολογιστική Στατιστική Ι - Π. Δελλαπόρτας Το μάθημα περιλαμβάνει: Introduction to Simulation, inversion method Rejection method, sampling from known distributions Monte Carlo integration, importance sampling Sampling from multivariate densities; sampling from stochastic processes Introduction to MCMC; Gibbs sampling Metropolis-Hastings; applications to Bayesian Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Θεωρία Δειγματοληψίας - Ι. Παπαγεωργίου Γενικά για τη δειγματοληψία και τις δειγματοληπτικές Έρευνες. Λόγοι για την επιλογή δειγματοληψίας. Εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού και εύρεση ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος. Μελέτη των βασικών δειγμα-τοληπτικών μεθόδων: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία, Στρωματοποιημένη (αναλογική και βέλτιστη), Συστηματική, Κατά Ομάδες (σε ένα και σε δύο στάδια). Δειγματοληπτική έρευνα σε πολλά στάδια. Μέθοδοι βελτίωσης εκτίμησης: Horvitz-Thompson, Ratio εκτιμητής, Regression εκτιμητής και post stratification. Εκτίμηση Διακύμανσης σε πολύπλοκο δειγματοληπτικό σχέδιο (complex surveys). Ελλιπή πληροφορία, ποσό μεροληψίας λόγω μη-απάντησης. Μέθοδοι χειρισμού της ελλιπούς πληροφορίας (imputation, reweighing). Βιβλιογραφία 1. Levy, P.S. and Lemeshow, S. (1999) Sampling of Populations, Methods and Applications, 3 rd edition, Wiley Series in Probability and Statistics. 2. Cochran W.G. (1977). Sampling Techniques. 3 rd Edition. John Wiley &Sons. New York. 3. Kish, L. (1965). Sampling Surveys. John Wiley & Sons. New York. 4. Thompson, S. (2002) Sampling, Wiley Series in Probability and Statistics. 5. Henry, G.T. (1990) Practical Sampling. Sage Publications. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση 9

10 Στοχαστικές Ανελίξεις με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά: Διακριτό Χρόνο - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία 1. D. Lamberton & B. Lapeyere. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapters: 1, 2.1, 2.2, Notes,Stochastic Methods in Finance. I. Karatzas 3. Fred Espen Benth, Option Theory with Stochastic Analysis, Chapters 3 & 4. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. Χρονολογικές Σειρές: πεδίο χρόνου - Ε. Ιωαννίδης Οι χρονολογικές σειρές ως είδος συνόλων δεδομένων, Συνιστώσες τάσεως, εποχιακών κύκλων και άρρυθμων όρων, Οικογένεια μετασχηματισμών Box-Cox, Εκτίμηση και αποσύνδεση συνιστωσών χρονολογικών σειρών, Οι έννοιες αυστηρής και δευτέρας τάξεως στασιμότητας, Ορισμός και ιδιότητες της συνάρτησης αυτο-συσχέτισης στάσιμης χρονολογικής ανελίξεως, Εκτίμηση της συνάρτησης αυτο-συσχέτισης και ιδιότητες της δειγματικής κατανομής της, Έλεγχοι τυχαιότητας. Αυτοπαλίνδρομα και Κινητού Μέσου υποδείγματα (ARMA) για στάσιμες χρονολογικές σειρές, Αναπαραστάσεις γενικού γραμμικού τύπου των υποδειγμάτων ARMA και συνθήκες στασιμότητας - αντιστρεψιμότητας, Θεώρημα διαμέρισης του Wold, Συνάρτηση μερικής αυτο-συσχέτισης, Υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ARMA υποδειγμάτων, Εκτίμηση παραμέτρων και διαγνωστικός έλεγχος προσαρμοσμένων υποδειγμάτων ARMA, Πρόγνωση με ελαχιστοποίηση μέσου τετραγωνικού σφάλματος και εφαρμογή της στην πρόγνωση χρονολογικών σειρών μέσω υποδειγμάτων ARMA, Καθορισμός ARIMA και SARIMA υποδειγμάτων για μή στάσιμες χρονολογικές σειρές. Εγχειρίδιο: Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1998): Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag. Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Chatfield, C. (1989): The Analysis of Time Series, Chapman-Hall, 4 th Edition. 2. Priestley, M.B. (1981): Spectral Analysis and Time Series, Academic Press. 3. Box, G., G. Jenkins, and G. Reinsel (1994): Time Series Analysis: Forecasting and Control, Prentice Hall, 3 rd Edition. 4. Θαλασσινού, Λ. Ι. (1991): Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών: Μεθοδολογία Box-Jenkins, Eκδόσεις Σταμούλης, Πειραιάς. Τρόπος Εξέτασης: Ο τελικός βαθμός βασίζεται κυρίως στη τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζονται όμως υποχρεωτική γραπτή εργασία ανάλυσης δεδομένων και εβδομαδιαία Φυλλάδια ασκήσεων. Θεωρητική Στατιστική ΙΙ - Π. Τζιαμυρτζής Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στις βασικές έννοιες της πιθανότητας και σε πολλές περιοχές της στατιστικής. Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Εκτιμητική Έλεγχος υποθέσεων Διαστήματα Μπεϋζιανή προσέγγιση Θεωρία αποφάσεων Ασυμπτωτική θεωρία Το βασικό βιβλίο του μαθήματος είναι to Statistical Inference by G. Casella and R.L. Berger. Επιπλέον υλικό θα δοθεί κατά την διάρκεια του μαθήματος. Βιβλιογραφία: 1. Carlin B. P. and Louis T. A. Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis 2. Ferguson T. S. A course in Large Sample Theory 3. Ferguson T. S. Mathematical Statistics: a Decision theoretic Approach 10

11 4. Hogg R. V. and Craig A. Introduction to Mathematical Statistics 5. Lehmann E. L. Testing Statistical Hypotheses 6. Lehmann E. L. and Casella G Theory of Point Estimation 7. Schervish M. J. Theory of Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση (γραπτή εργασία προαιρετική) Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ: Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων - Β. Βασδέκης Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Δισδιάστατοι πίνακες συνάφειας. Σύγκριση πιθανοτήτων, έλεγχος χ 2, συμπερασματολογία μέγιστης πιθανοφάνειας, έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας, ακριβείς έλεγχοι. Πολυδιάστατοι πίνακες συνάφειας. Μοντέλα εξαρτήσεων σε πολυδιάστατους πίνακες. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα με Poisson δεδομένα. Log-linear μοντέλα, συμπερασματολογία, έλεγχος υποθέσεων. Μοντέλα logistic και logit. Πολυωνυμικά δεδομένα. Μοντέλα dose-response. Βιβλιογραφία Agresti, A. (1996). An introduction to categorical data analysis, Wiley. Agresti, A. (1990). Categorical data analysis, Wiley. Everitt, B.S. (1988). Analysis of contingency tables, Chapman and Hall. McCullagh, P and Nelder, J.A. (1989) Generalized Linear Models, Chapman and Hall. Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Υπολογιστική Στατιστική ΙΙ - Δ. Καρλής Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει πως χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές στην επαγωγική στατιστική. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο θεματικές περιοχές: Μέθοδος bootstrap: βασική ιδέα της bootstrap μεθόδου, παραμετρική και μη-παραμετρική μέθοδος, bootstrap τυπικά σφάλματα και εκτίμηση μεροληψίας, διαστήματα εμπιστοσύνης, bootstrap στην παλινδρόμηση, προβλήματα της μεθόδου bootstrap, bootstrap χρονολογικές σειρές, έλεγχος υποθέσεων, jack-knife E-M αλγόριθμος: μεγιστοποίηση της πιθανοφάνειας με την βοήθεια αλγορίθμων, (scoring algorithms, Νewton-Raphson). Παραδείγματα. Ιδιότητες του E-M αλγόριθμου. Ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος βασίζεται σε πρακτική άσκηση με την γλώσσα R Βιβλιογραφία 1. Chernick, M. R. (1999) Bootstrap Methods: A practitioner s Guide. Willey. 2. Davison, A.C. and Hinkley, D.V. (1997) Bootstrap Methods and Their Applications. Cambridge University Press, Cambridge. 3. Dempster, A.P., Laird, N.M. and Rubin, D. (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the EM Algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, B 39, Efron B., Tibshirani (1993) An introduction to the Bootstrap. Marcel and Decker. 5. McLachlan and Krishnan (1997) The EM algorithm and Extensions. Willey 6. Shao, J. and Tu, D. (1995) The Jackknife and Bootstrap. Springer Τρόπος Εξέτασης: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα παραδοθούν 2 υποχρεωτικές εργασίες. Η εξέταση θα γίνει στο εργαστήριο με ανοικτά βιβλία. Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων - Β. Βασδέκης Περιγραφή δεδομένων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, αναλύσεις με τη χρήση απλών παραμετρικών και μη παραμετρικών μεθόδων, summary measures και γραμμικά μοντέλα. Τυχαιοποιημένα block μοντέλα, μοντέλα split-plot, ορισμός μοντέλων μικτών επιδράσεων. Μοντέλα δεσμευμένης ανεξαρτησίας. Αυτοπαλίνδρομα σφάλματα, σειριακή συσχέτιση. GLMM μοντέλα και πιθανοφανειακές προσεγγίσεις εκτίμησης και συμπερασματολογίας παραμέτρων. Συσχετισμένες παρατηρήσεις Bernoulli. GEE διαδικασίες. Βιβλιογραφία 1. Brown H., Prescott, R. (1999). Applied mixed models in medicine, Wiley. 2. Crowder, MJ, Hand, DJ (1990). Analysis of repeated measures, Chapman and Hall. 11

12 3. Davis CS (2002). Statistical methods for the analysis of repeated measurements, Springer. 4. Diggle, PJ, Heagerty, P., Liang, KY, Zeger, SL, (2002). Analysis of longitudinal data, Oxford. 5. Molenberghs, G., Verbeke, G., (2005). Models for discrete longitudinal data, Springer. Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Ανάλυση Επιβίωσης - Κ. Δημάκη Περικομμένα Δεδομένα. Ορισμός συναρτήσεων χρόνου επιβίωσης και οι μεταξύ τους σχέσεις. Παραδείγματα δεδομένων επιβίωσης. Μη Παραμετρικές Μέθοδοι Εκτίμησης Συναρτήσεων Επιβίωσης. Μη Παραμετρικές Μέθοδοι Σύγκρισης Συναρτήσεων Επιβίωσης. Στατιστικά Μοντέλα Χρόνου Επιβίωσης: Γραφικές Μέθοδοι Προσαρμογής Κατανομών και Έλεγχοι Καλής Προσαρμογής. Μέθοδοι Εκτίμησης Στατιστικών Μοντέλων Χρόνου Επιβίωσης. Παραμετρικές Μέθοδοι Σύγκρισης Στατιστικών Μοντέλων Χρόνου Επιβίωσης. Ανάλυση Δεδομένων. Βιβλιογραφία: 1. Colett, D. (1997). Modelling Survival Data in Medical Research, London. Chapman and Hall. 2. Cox, D.R. and Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. London. Chapman and Hall. 3. Kalbfleisch, J.D. and Prentice, R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. New York. Wiley. 4. Lawless, J.F. (1982). Statistical Models and Methods for Lifetime Data. New York. Wiley. 5. Lee, E. T. & Wang, J. W. (2003). Statistical Methods for Survival Data Analysis, New York, John Wiley and Sons. 6. Miller, R.G. (1981). Survival Analysis. New York. Wiley. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση. Δημομετρία - Α. Κωστάκη Εισαγωγή στην πληθυσμιακή ανάλυση, δημογραφικά μέτρα, πηγές δημογραφικών δεδομένων, Ανάλυση θνησιμότητας, μέθοδοι τυποποίησης, πίνακας επιβίωσης, Συναρτήσεις επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας. Στοχαστική προσέγγιση των μεγεθών του πίνακα επιβίωσης. Στατιστικοί έλεγχοι για την επιλογή πρότυπου πίνακα επιβίωσης. Παραμετρικά μοντέλα επιβίωσης, Πίνακες Πολλαπλών Κινδύνων, δείκτες γεννητικότητας και αναπαραγωγής, μέθοδοι ανάλυσης γαμηλιότητας, πληθυσμιακά πρότυπα, εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβολές πληθυσμού, τεχνικές διερεύνησης της ακρίβειας δημογραφικών δεδομένων. Βιβλιογραφία 1. Preston, s., Heuveline, P., Guillot, M. Demography: Measuring and Modeling Population processes Blackwell publishing, Benjamin, B., Pollard, J.H. The Analysis of Mortality and other Actuarial Statistics Institute of Actuaries and the faculty of Actuaries, Heinemann. 3. Aναστασία Κωστάκη «Δημομετρία και Αναλογιστική Στατιστική» Σημειώσεις διδασκαλίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση και εργασία. Πολυμεταβλητή Ανάλυση - Ε. Μουστάκη Θεωρία και εφαρμογές μοντέρνων πολυμεταβλητών τεχνικών. Ανάλυση κατά συστάδες, παραγοντική ανάλυση για συνεχής και κατηγορικές μεταβλητές, μοντέλα κατηγορικών λανθανουσών μεταβλητών (latent class analysis), structural equation models. 12

13 Βιβλιογραφία 1. Basilevsky, A. (1994). Statistical Factor Analysis and Related Methods. Wiley. 2. Bartholomew, D. J. and Knott, M. (1999). Latent Variable Analysis and Factor Analysis. 2 nd edition. Arnold. 3. Bartholomew, D.J., Steele, F., Moustaki, I. and Galbraith, J. (2002) Analysis and Interpretation of Multivariate Data. Chapman and Hall/CRC. 4. Chatfield, C. and Collins, A. J. Introduction to Multivariate Analysis. Chapman and Hall. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας - Σ. Ψαράκης Σκοπός: Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση των εννοιών της ποιότητας καθώς επίσης και της χρήσης στατιστικών μεθοδολογιών για την βελτίωση της ποιότητας παραγωγικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει ανάπτυξη των παρακάτω σημείων: Η βελτίωση της ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον Εισαγωγή στις βασικές μεθόδους του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων Δείκτες ικανότητας διεργασιών CUSUM και EWMA διαγράμματα ελέγχου Εισαγωγή στον έλεγχο πολυμεταβλητών διεργασιών Διαγράμματα ελέγχου για αυτοσυσχετισμένες διεργασίες Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών Η μεθοδολογία 6σ Βιβλιογραφία 1. Montgomery DC (2005) Introduction to Statistical Quality Control J Wiley New York 5 th edition 2. Ryan T (2000) Statistical methods for quality improvement J Wiley New York 2 nd edition Τρόπος Εξέτασης: Η αξιολόγηση του φοιτητή βασίζεται κατά 75% στην γραπτή δοκιμασία και κατά 25% σε εργασία που είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει. Η βαθμολογία της εργασίας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν ο φοιτητής έχει γράψει πάνω από 5 στην γραπτή δοκιμασία Στοχαστικές Ανελίξεις: Συνεχή Χρόνο - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία 4. D. Lamberton & B. Lapeyere. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapters: 3 και Notes,Stochastic Methods in Finance. I. Karatzas. 6. Fred Espen Benth, Option Theory with Stochastic Analysis, Chapters 3 & 4. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών - Ε. Ιωαννίδης Το μάθημα εντάσσεται στη πολυμεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών. Πραγματεύεται την στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ (περισσότερων της μιας) χρονοσειρών και εξετάζει ζητήματα που συνδέονται με παλινδρόμηση όταν οι επεξηγηματικές μεταβλητές είναι στοχαστικές. Πιο ειδικά πραγματεύονται μοντέλα με εκτεταμένες εφαρμογές στην ανάλυση οικονομικών σειρών, όπως μοντέλα μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης Συνοπτικά Περιεχόμενα Παλινδρόμηση με τυχαίες επεξηγηματικές μεταβλητές, πολυμεταβλητά αυτοπαλίνδρομα σχήματα (μοντέλα VAR), έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, μοντέλα συνολοκλήρωσης Βιβλιογραφία 1. Brockwell-Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. 2. Hamilton (1994), Time Series Analysis. 13

14 3. Johansen, Soren (1995): Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models Τρόπος Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις και εργασία ανάλυσης δεδομένων στις μοναδιαίες ρίζες και τη συνολοκλήρωση. Χρονολογικές Σειρές: πεδίο φάσματος - Ε. Ιωαννίδης Μέρος-Ι: Φασματική Ανάλυση Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών Εισαγωγή στη θεωρία στάσιμων στοχαστικών ανελίξεων, Η έννοια της φασματικής συνάρτησης κατανομής, Φασματικές αναπαραστάσεις στάσιμης συνάρτησης αυτοσυνδιασποράς, διαμέρισής της, και φυσικής ερμηνείας της, Το φάσμα στάσιμων ARMA υποδειγμάτων χρονοσειρών, Εκτίμηση φάσματος με το περιοδόγραμμα, Εξομάλυνση του περιοδογράμματος, Δειγματική κατανομή και ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητών φάσματος οι οποίοι βασίζονται στο περιοδόγραμμα, Άλλες εκτιμήτριες του φάσματος, Εκτίμηση μίας ή πεπερασμένου πλήθους αρμονικών στην περίπτωση Gaussian λευκού θορύβου Μέρος-ΙI: Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών Αυτό το μέρος του μαθήματος θα καλύπτει μία ή δύο ειδικότερες περιοχές του τεράστιου και ακόμα αναπτυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση χρονολογικών σειρών. Τα προτεινόμενα ειδικά θέματα είναι: Πολυμεταβλητές Χρονολογικές Σειρές, Ανελίξεις με μοναδιαίες ρίζες, Υποδείγματα Χώρου-Καταστάσεων και τεχνικές διήθησης Kalman, Μακρομνήμονες Χρονολογικές Σειρές και σχετιζόμενα υποδείγματα, Κλασματικής τάξεως ARIMA, Κλασματική Κίνηση Brown, Μη-Γραμμικές Χρονολογικές Σειρές και σχετιζόμενα υποδείγματα (π.χ. Διγραμμικά, Εκθετικά, Κατωφλίων), Μέθοδοι Χρονολογικών Σειρών για ανίχνευση χαμηλής διάστασης χάους. Εγχειρίδιο: Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1991): Time Series:Theory and Methods, 2 nd Edition, Springer Verlag. Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Abarbanel, H. D. I. (1996): Analysis of Observed Chaotic Data, Springer Verlag. 2. Bloomfield, P. (1976): Fourier Analysis of Time Series: An Introduction, Wiley. 3. Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1996): Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag. 4. Chatfield, C. (1989): The Analysis of Time Series, Chapman-Hall, 4 th Edition 5. Fuller, W.A. (1976): Introduction to Statistical Time Series, Wiley. 6. Hamilton, J.D. (1994) : Time Series Analysis, Princeton University Press. 7. Karlin, S. and H. M. Taylor (1975): A First Course in Stochastic Processes, Wiley, 2 nd Edition. 8. Kedem, B. (1994): Time Series Analysis by Higher Order Crossings, IEEE Press. 9. Koopmans, L.H. (1974): The Spectral Analysis of Time Series, Academic Press. 10. Priestley, M.B. (1981): Spectral Analysis and Time Series, Academic Press. 11. Tong, H. (1990): Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach, Oxford University Press. Τρόπος Εξέτασης: Ο τελικός βαθμός βασίζεται κυρίως στη τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζονται όμως υποχρεωτική γραπτή εργασία ανάλυσης δεδομένων και εβδομαδιαία Φυλλάδια ασκήσεων. Περιβαλλοντική Στατιστική - Χ. Παυλόπουλος Tο μάθημα παρουσιάζει μεθόδους Εφαρμοσμένης Στατιστικής δόκιμες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που πηγάζουν από περιβαλλοντική θεματολογία και έρευνα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ανελίξεις Bernoulli και Poisson ως μοντέλα αποτίμησης και ελέγχου κριτηρίων στάθμισης περιβαλλοντικών ρύπων. Επίσης περιλαμβάνει ανελίξεις Διάχυσης, Διάλυσης και Αναδίπλωσης περιβαλλοντικών ρύπων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται πιο προχωρημένα εργαλεία, όπως μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών για την αποτίμηση σημαντικότητας τάσεων κάτω από συνθήκες διαχρονικής στοχαστικής εξάρτησης, χωρική στατιστική (γεωστατιστικές μέθοδοι ανάλυσης 14

15 χωρικών ανελίξεων, Μαρκοβιανά τυχαία πεδία), στατιστική ακραίων τιμών, και έννοιες από την θεωρία πολυμορφοκλασματικών (multifractal) ανελίξεων. βιβλιογραφία: 1. Barnett, V. (2004): Environmental Statistics: Methods and Applications, Wiley 2. Barnett, V. and O Hagan, A.(1997): Setting Environmental Standards, Chapman & Hall. 3. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1993): Statistics for the Environment, Wiley. 4. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1994): Statistics for the Environment, Vol. 2: Water-related Issues, Wiley. 5. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1997): Statistics for the Environment, Vol. 3: Pollution Assessment and Control, Wiley. 6. Barnett, V., Stein, A. and Turkman, K.F. (Eds.) (1998): Statistics for the Environment, Vol. 4: Statistical Aspects of Health and the Environment, Wiley. 7. El-Shaarawi, A.H. and Piegorsch, W.W. (Eds.) (2001):The Encyclopedia of Environmetrics (Set of Four Volumes), Wiley. 8. Gilbert, R.O. (1987): Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring, Van Nostrand Reinhold. 9. Millard, S.P. and Neerchal, N.K. (2001): Environmental Statistics with S-Plus, CRC Press. 10. Ott, W.R. (1995): Environmental Statistics and Data Analysis, CRC Press. 11. Ott, W.R. (1978): Environmental Indices: Theory and Practice, Ann Arbor Science. 12. Wainwright, J. and Mulligan, M. (Eds.) (2004): Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity, Wiley. 13. Walden, A.T. and Guttorp, P. (1992): Statistics in the Environmental and Earth Sciences, Edward Arnold. 14. Richard Webster, R. and Oliver, M.A. (2001): Geostatistics for Environmental Scientists,Wiley. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Προχωρημένες Εφαρμογές με Χρήση Στατιστικών Προτύπων (Εφαρμογές στην Οικολογία) - Π. Μπεσμπέας Δεδομένα από μελέτες βιολογικών οργανισμών και προκαταρκτική Ανάλυση. Ειδικά χαρακτηριστικά της κατανομής των δεδομένων και κατάλληλα μοντέλα (π.χ. truncated, inflated, mixture models). Κλάσική συμπερασματολογία με ML: εκτίμηση παραμέτρων, είδη διαστημάτων εμπιστοσύνης (asymptotic likelihood, profile likelihood). Bayesian συμπερασματολογία και χρήση του πακέτου Winbugs. Ζωϊκοί οργανισμοί: Capturerecapture μεθοδολογίες, και μέθοδοι απογραφής για συλλογή δεδομένων. Ανάλυση δημογραφικών παραμέτρων μέσω δεδομένων capture-recapture, δεδομένων απογραφής και συνδυασμού αυτών. Εξειδικευμένα υπολογιστικά πακέτα. Παραδείγματα και Εφαρμογές. Βιβλιογραφία 1. Willimas, K., Nichols, J. and Conroy, M. J. (2002) Analysis and Management of Animal Populations. Academic Press, San Diego, California. 2. Lebreton, J.-D., Burnham, KP, Clobert, J. & Anderson, DR (1992) Modelling survival and testing biological hypotheses using marked animals: a unified approach with case studies. Ecological Monographs, 62, pp Morgan, BJT (2001). Applied stochastic modeling. Arnold, London. Τρόπος Εξέτασης. Γραπτή Εξέταση 15

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εισαγωγή στη Στατιστική Κ.Δημάκη, Α.Λειβαδά Συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων. Παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης. Παράμετροι διασποράς. Παράμετροι ασυμμετρίας και κύρτωσης. Εφαρμογές Αριθμοδείκτες Π.Τζωρτζόπουλος, Α.Λειβαδά Έννοια Ορισμός. Απλά μεγέθη Σύνθετα μεγέθη. Ατομικοί Δείκτες ιδιότητα ατομικών δεικτών τιμών. Δείγμα αγαθών και υπηρεσιών. Βάση Σύγκρισης. Μαθηματικός Τύπος στάθμιση. Αξιολόγηση μαθηματικών τύπων. Αλγεβρική σχέση δεικτών Laspeyres και Paasche. Αλυσωτοί Δείκτες. Μεταβολές δείγματος και σταθμίσεων. Χρήση αριθμοδεικτών Εφαρμοσμένοι αριθμοδείκτες Εθνικές και Διεθνείς Στατιστικές. Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας (οικονομικά βαρόμετρα, Leaders Coinciders Laggers). Δειγματοληπτικά σφάλματα Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Στατιστικών Πακέτων Ι.Βρόντος Η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Στατιστικών Πακέτων» έχει άμεση σχέση με την επιστήμη της Στατιστικής και η γνώση των στατιστικών πακέτων είναι χρήσιμη και απαραίτητη στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η χρησιμότητα και η εφαρμογή των Στατιστικών μεθόδων σε όλες σχεδόν τις επιστήμες (π.χ. κοινωνικές, οικονομικές, ιατρικές) οδήγησε στη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εισαγωγής, επεξεργασίας και ανάλυσης πραγματικών δεδομένων αλλά και παρουσίασης των αποτελεσμάτων με κατάλληλους τρόπους. Στατιστικά προγράμματα όπως το S.P.S.S (Statistical Package for Social Sciences) και το MINITAB θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα για την διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και την ανάλυση δεδομένων. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση των στατιστικών πακέτων για την αντιμετώπιση στατιστικών προβλημάτων. Ασκήσεις για εξάσκηση. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Κατανομές Ι Μ.Ζαζάνης, Π.Μπεσμπέας Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Αθροιστική συνάρτηση κατανομής και Ιδιότητες. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Τελεστής αναμενόμενης τιμής και παράγωγα: μέση τιμή, διασπορά, ροπές και συνδιασπορά. Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Παραδείγματα συνεχών τυχαίων μεταβλητών ή συνεχών κατανομών. Ειδικές περιπτώσεις: Ορισμοί, παράμετροι, μέση τιμή, διασπορά, υπολογισμός πιθανοτήτων για τις κατανομές: ομοιόμορφη, κανονική, Οργάνωση & Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Ερευνών Ε.Κανδηλώρου Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων. Ερωτηματολόγια. Σφάλματα στις απαντήσεις. Πλαίσια δειγματοληψίας. Δοκιμαστικές έρευνες, Δειγματοληπτικά σχέδια. Επεξεργασία στατιστικού υλικού. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 16

17 Εφαρμοσμένη Στατιστική Συμπερασματολογία Α.Κωστάκη Ιδιότητες δειγματικού μέσου, κεντρικό οριακό θεώρημα, ιδιότητες εκτιμητών, σημειακές συναρτήσεις, διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων μέσου, διαφορών μέσων, ποσοστού, διαφορών ποσοστών, διακύμανσης. Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων Ι Π.Τσιαμυρτζής Η Γραμμική Παλινδρόμηση είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες στατιστικές μεθόδους. Η προσπάθεια μοντελοποίησης φαινομένων την έχει αναγάγει σε ένα από τα πλέον δημοφιλή εργαλεία των ερευνητών σε ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει στους φοιτητές την θεωρία της γραμμικής παλινδρόμησης και εν συνεχεία να τους μυήσει στην ορθή εφαρμογή της. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε περιλαμβάνουν: Συντελεστή συσχέτισης Διμεταβλητή κανονική κατανομή Απλή γραμμική παλινδρόμηση Συμπερασματολογία πρόβλεψη Έλεγχοι υποθέσεων Διαγνωστικοί έλεγχοι Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστικές Κατανομές ΙΙ Μ.Ζαζάνης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Στ.Ψαράκης Λήψη Αποφάσεων με τη Χρήση Στατιστικών Μεθόδων Αικ.Δημάκη Δημομετρία Α.Κωστάκη Εισαγωγή στην πληθυσμιακή ανάλυση, Δημογραφικά μέτρα, Ανάλυση θνησιμότητας, Μέθοδοι προτυποποίησης, Πίνακας επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας, Μέτρα γεννητικότητας, Προβολές πληθυσμού. Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Π.Τσιαμυρτζής Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων Ι και τα θέματα τα οποία καλύπτει περιλαμβάνουν: Μετασχηματισμοί Γενικό Γραμμικό Μοντέλο Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση με τη χρήση πινάκων Γράφημα Προστιθέμενης Μεταβλητής Επιλογή καλύτερου μοντέλου Γενικευμένο F-test Αλγοριθμικές διαδικασίες επιλογής καλύτερου μοντέλου Πολυσυγγραμμικότητα Ψευδομεταβλητές Οικονομετρικές Τεχνικές Σ.Δημέλη, Α.Λειβαδά Εισαγωγή στην Οικονομετρία Το Κλασικό Γραμμικό Υπόδειγμα. A. Βασικές υποθέσεις οικονομετρικής εκτίμησης. B. LS και ML εκτιμητές. Γ. Ιδιότητες εκτιμητών. Δ. Πολλαπλασιαστές. III. Παραβιάσεις Υποθέσεων. ετεροσκεδαστικότητα (heteroskedasticity). αυτοσυσχέτιση (autocorrelation). πολυσυγγραμικότητα (multicollinearity) Δειγματοληπτικές Τεχνικές και Έρευνες- Ι. Παπαγεωργίου Γενικά για τη δειγματοληψία και τις δειγματοληπτικές Έρευνες. Πεπερασμένος πληθυσμός. Δειγματοληψία έναντι πλήρους απογραφής. Συμπερασματολογία: Εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού, είδη εκτιμητών και σφάλματα. Εύρεση ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος. Γενικοί ορισμοί και κατευθύνσεις. 17

18 Μελέτη των βασικών δειγματοληπτικών μεθόδων: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία, Στρωματοποιημένη (αναλογική και βέλτιστη), Συστηματική, Κατά Ομάδες (σε ένα και σε δύο στάδια). Δειγματοληπτική έρευνα σε πολλά στάδια. Σφάλματα στις Δειγματοληπτικές Έρευνες. Ελλιπή πληροφορία (non-response), ποσό μεροληψίας λόγω μη-απάντησης. Μέθοδοι χειρισμού της ελλιπούς πληροφορίας (imputation, reweighing). Μη-Παραμετρικές Στατιστικές Τεχνικές Αικ.Δημάκη Ανάλυση Διακύμανσης Ι.Ντζούφρας Εισαγωγή. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Ο έλεγχος. Γιατί χρησιμοποιούμε τις διακυμάνσεις για σύγκριση μέσων. Προϋποθέσεις ανάλυσης διακύμανσης. Παράδειγμα. Εφαρμογή ανάλυσης διακύμανσης στο SPSS. Έλεγχος προϋποθέσεων. Χρήση μη παραμετρικού ελέγχου. Σχέση Παλινδρόμησης και Ανάλυσης διακύμανσης. Χρήση ψευδομεταβλητών. Γωνιακή Παραμετροποίηση. Παραμετροποίηση μηδενικού αθροίσματος. Ερμηνεία μοντέλου ανάλυσης διακύμανσης. Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης σε μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης. Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο παράγοντες. Μοντέλο χωρίς αλληλεπιδράσεις και μία παρατήρηση ανά κελί. Ορισμός των αλληλεπιδράσεων. Εισαγωγή στο μοντέλο με αλληλεπιδράσεις. Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο παράγοντες στο SPSS. Μοντέλα με και χωρίς αλληλεπιδράσεις. Ερμηνεία παραμέτρων μοντέλων. Συζήτηση για τις επεκτάσεις σε πολυπαραγοντικά μοντέλα ανάλυσης διακύμανσης και μοντέλα συνδιακύμανσης. Εισαγωγή στην Προσομοίωση Δ.Καρλής Προσομοιωση: Εισαγωγικές έννοιες. Τι είναι προσομοίωση, χρησιμότητα. Ψευδοτυχαιες γεννήτριες. Έλεγχοι τυχαιότητας. Η μέθοδος της αντιστροφής. Η μέθοδος της σύνθεσης. Μέθοδος table lookup για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Η μέθοδος της απόρριψης, επιλογή συνάρτησης φακέλου. Άλλες μέθοδοι γέννησης τυχαίων μεταβλητών. Προσομοίωση από γνωστές κατανομές. Ο αλγόριθμος Metropolis-Hastings, η μέθοδος Gibbs sampler. Στοχαστικές μέθοδοι υπολογισμού ολοκληρωμάτων. Μέθοδος bootstrap: βασική ιδέα της bootstrap μεθόδου, παραμετρική και μη-παραμετρική μέθοδος, bootstrap τυπικά σφάλματα και εκτίμηση μεροληψίας, διαστήματα εμπιστοσύνης, bootstrap στην παλινδρόμηση, προβλήματα της μεθόδου bootstrap, έλεγχος υποθέσεων, jackknife Ανάλυση Δεδομένων (Case Studies) Ι.Βρόντος Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων σε προβλήματα διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Γίνεται επισκόπηση βασικών εννοιών της στατιστικής και επιλύονται προβλήματα σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων (MINITAB, SPSS, EVIEWS). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν γραπτές εργασίες χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους (π.χ. περιγραφική στατιστική, έλεγχο υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση διακύμανσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών) σε πραγματικά δεδομένα και προβλήματα. Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση - Ι. Παπαγεωργίου Στο μάθημα παρουσιάζονται: Βασικά στοιχεία Πολυμεταβλητής Ανάλυσης. Ανάπτυξη κι εφαρμογή των κυριότερων από τις τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών Factor Analysis 18

19 Cluster Analysis Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο με εφαρμογή των μεθόδων στα στατιστικά πακέτα SPSS και S-Plus. Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων Π.Μπεσμπέας Είδη κατηγορικών μεταβλητών, πίνακες συνάφειας (2x2), από κοινού, περιθώριες και δεσμευμένες πιθανότητες. Ανεξαρτησία. Τρόποι σύγκρισης δύο ποσοστών (διαφορά δύο ποσοστών, relative risk, odds ratio). Έλεγχος ανεξαρτησίας σε (2x2) και (IxJ) πίνακες συνάφειας: Χ 2, Fisher s exact test κ.α. Λογαριθμικά μοντέλα για πίνακες συνάφειας (IxJ) και (IxJxΚ). Γραμμική παλινδρόμηση με κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές, λογιστική παλινδρόμηση για κατηγορικές δίτιμες εξαρτημένες μεταβλητές. Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις Σ.Δημέλη, Α.Λειβαδά, Σ.Ντεγιαννάκης Α. Καθοριστικά Ντετερμινιστικά Υποδείγματα. Προβλέψεις και Χρονολογικές Σειρές. Έννοια Ορισμός Συμβολισμός Παραδείγματα. Είδη Χρονολογικών Σειρών. Συνιστώσες Χρονολογικών Σειρών. Σύνδεση Συνιστωσών Υποδείγματα. Προετοιμασία και έλεγχος δεδομένων. Στατιστικός προσδιορισμός Τάσης. Ενιαίες Μαθηματικές Συναρτήσεις Χρόνου και Επιλογή Υποδείγματος. Πολυωνυμική, Εκθετική, Ασυμπτωτική. Μέθοδος Κινητών Μέσων Όρων. Στατιστικός Προσδιορισμός Εποχικής Συνιστώσας. Σταθερό Εποχικό Πρότυπο. Μεταβλητό Εποχικό Πρότυπο. Β. Στοχαστικά Υποδείγματα. Γ. Εφαρμογές και πακέτο Eviews (Σ. Ντεγιαννάκης) Εισαγωγή στο EViews. Γραμμική Παλινδρόμηση - Multiple Regression Analysis. Εκτίμηση Ενός Μοντέλου Γραμμικής Παλινδρόμησης. Έλεγχος των Καταλοίπων του Μοντέλου. Εκτίμηση Μοντέλων Γραμμικής Παλινδρόμησης, ARMAX Μοντέλα - Autoregressive Moving Average Models with Exogenous. Variables. Επιλογή του Καλύτερου Μοντέλου με Βάση τη Προσαρμογή του στα Δεδομένα. Επιλογή του Καλύτερου Μοντέλου με Βάση τη Προβλεπτική του Ικανότητα Ανάλυση Επιβίωσης Αικ.Δημάκη 19

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Πακέτα Ν.Φράγκος, Σπ.Βρόντος Fundamentals of Risk and Insurance. Insurance Industry. Insurance Accounting. Risk Management (concept & process). Risk Financing Options, Retaining Losses (Current Expensing, Reserving Borrowing), Transferring Losses Through Traditional Insurance, Personal Insurance, Employee Benefit Plans and Social Insurance, Insurance for Business, Excess Insurance and Reinsurance, Using Non-insurance Transfers I. Ανάλυση δεδομένων με το Excel Εισαγωγή στο Excel, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων, Υπολογισμός Νέων Μεταβλητών, Συναρτήσεις: Στατιστικές, Χρηματοοικονομικές, Μαθηματικές, Λογικές, Πληροφορίας, Κειμένου, Βάσεων Δεδομένων, Αναφοράς.. Δημιουργία νέων συναρτήσεων, Εισαγωγή στη VBA. Εφαρμογές στη στατιστική ανάλυση των μετοχικών αποδόσεων. II. Ανάλυση δεδομένων με το SPSS Εισαγωγή στο SPSS, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων, Υπολογισμός Νέων Μεταβλητών, Κωδικοποίηση Μεταβλητών, Στατιστική Ανάλυση με το SPSS, Έλεγχοι Υποθέσεων, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Εφαρμογές στη στατιστική ανάλυση των μετοχικών αποδόσεων. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Κατανομές Απώλειας - Α.Κωστάκη, Σπ. Βρόντος Εκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Μελέτη των κατανομών του ύψους απώλειας και των χαρακτηριστικών τους: Εκθετική, Κανονική κατανομή, Λογαριθμοκανονική, Pareto, Weibull και άλλες. Μεμειγμένες κατανομές, μεμειγμένη εκθετική κατανομή, μεμειγμένη κανονική κατανομή. Εκτίμηση των παραμέτρων των κατανομών, Υπολογισμός της μέση τιμής, της διακύμανσης, των ροπών και άλλων χρήσιμων ποσοτήτων των κατανομών. Προσομοίωση τυχαίων τιμών από τις παραπάνω κατανομές απώλειας. Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα. Οικονομικά Μαθηματικά Ι - Α. Ζυμπίδης Η έννοια του τόκου Θεωρία Επιτοκίων Συναρτήσεις Ανατοκισμού Είδη Ραντών Προεξόφληση και μέτρα απόδοσης Χρηματοροών Δάνεια Αποτίμηση Αξιόγραφων Επιτόκιο ως τυχαία μεταβλητή Θεωρία Ανοσοποίησης (Immunization) Σύγχρονη Λήξη Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (Asset/Liability Matching) Καμπύλη επιτοκίων ανάλογα με την διάρκεια (term structure) - Δικαιώματα προαίρεσης (options). Δημογραφία Πρότυπα Επιβίωσης Α.Κωστάκη, Α. Ζυμπίδης Δημογραφικά μέτρα, μέθοδοι ανάλυσης θνησιμότητας, Μέθοδοι προτυποποίησης, Πιθανότητα θανάτου, Πίνακας επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας, Στοχαστική προσέγγιση των συναρτήσεων του πίνακα επιβίωσης, πίνακας πολλαπλών κινδύνων. Μετρήσεις θνησιμότητας, Μορφή της ειδικής κατά ηλικίας θνησιμότητας, Συγκρίσεις θνησιμότητας και μέθοδοι τυποποίησης, Πίνακες επιβίωσης kai πολλαπλών κινδύνων. Επιλογή πινάκων επιβίωσης (Έλεγχος Χ 2, Μεμονωμένων τυποποιημένων αποκλίσεων, Μεμονωμένων απολύτων τυποποιημένων αποκλίσεων, αθροιστικών αποκλίσεων, προσήμων, αλλαγής προσήμων, ομάδων προσήμων) Εκτεθειμένος στον κίνδυνο πληθυσμός (Αναλυτική-ακριβής μέθοδος, μέθοδος της απογραφής, μέθοδος βασισμένη στο l x ) 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: ,

Τηλ./Fax: , Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Π.Μ.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Οκτώβριος Νοέμβριος, 2015 Περίληψη Το παρόν κείμενο παρέχει πληροφορίες για την διεξαγωγή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Μάστερ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική

Μάστερ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική Μάστερ στην Εφαρµοσµένη Στατιστική Πρότυπο Πρόγραµµα Master Εξάµηνο Σπουδών Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος ιδακτικές Μονάδες 1 ο Εξάµηνο ΜΑΣ650 Μαθηµατική Στατιστική 10 ΜΑΣ655 ειγµατοληψία 10 ΜΑΣ658 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ

Είδη Μεταβλητών Κλίμακα Μέτρησης Οι τεχνικές της Περιγραφικής στατιστικής ανάλογα με την κλίμακα μέτρησης Οι τελεστές Π και Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες Στατιστικός Πληθυσμός και Δείγμα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης

Είδη Μεταβλητών. κλίµακα µέτρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές Έννοιες 19 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Η Μεταβλητότητα Η Στατιστική Ανάλυση Η Στατιστική και οι Εφαρµοσµένες Επιστήµες Στατιστικός Πληθυσµός και Δείγµα Το στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος

iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος iii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xi 1 Αντικείμενα των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής 1 1.1 Πιθανοτικά Πρότυπα και Αντικείμενο των Πιθανοτήτων, 1 1.2 Αντικείμενο της Στατιστικής, 3 1.3 Ο Ρόλος των Πιθανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (ΣΤ3) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣT3 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 5001003 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Ποσοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii

Περιεχόμενα. σελ. Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii Περιεχόμενα Πρόλογος 1 ης Έκδοσης... ix Πρόλογος 2 ης Έκδοσης... xi Εισαγωγή... xiii 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή... 1 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων... 2 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Πειραιάς, 2/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Η κατάταξη των υποψηφίων στο Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ Σ ΜΟΝΑΔΕΣ απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων MBF108 : Χρηματοοικονομική Οικονομετρία ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Μεταπτυχιακό ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ MBF108 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ο ΤΙΤΛΟΣ Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3)

2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 2 ο Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016 ΟΔ 055 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Διδασκαλία: κάθε Τετάρτη 12:00-15:00 Ώρες διδασκαλίας (3) Αντώνης Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 1. Γενικά... 25 2. Έννοια και Είδη Μεταβλητών... 26 3. Κλίμακες Μέτρησης Μεταβλητών... 29 3.1 Ονομαστική κλίμακα... 30 3.2. Τακτική κλίμακα... 31 3.3 Κλίμακα ισοδιαστημάτων... 34 3.4

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά περιεχόμενα

Συνοπτικά περιεχόμενα b Συνοπτικά περιεχόμενα 1 Τι είναι η στατιστική;... 25 2 Περιγραφικές τεχνικές... 37 3 Επιστήμη και τέχνη των διαγραμματικών παρουσιάσεων... 119 4 Αριθμητικές μέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής... 141

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πειραιάς, 19-04-2016 Θέμα: Κατατάξεις Πτυχιούχων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα

Περιεχόμενα. 1. Ειδικές συναρτήσεις. 2. Μιγαδικές Συναρτήσεις. 3. Η Έννοια του Τελεστή. Κεφάλαιο - Ενότητα Περιεχόμενα Κεφάλαιο - Ενότητα σελ 1. Ειδικές συναρτήσεις 1.0 Εισαγωγή 1.1 Εξίσωση του Laplace Συστήματα συντεταγμένων 1.2 Συνάρτηση δ του Dirac 1.3 Συνάρτηση του Heaviside 1.4 Οι συναρτήσεις Β, Γ και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 75 Κεφ. Ιο ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 1.1. Τυχαία γεγονότα ή ενδεχόμενα 17 1.2. Πειράματα τύχης - Δειγματικός χώρος 18 1.3. Πράξεις με ενδεχόμενα 20 1.3.1. Ενδεχόμενα ασυμβίβαστα

Διαβάστε περισσότερα

τρόπος για να εμπεδωθεί η θεωρία. Για την επίλυση των παραδειγμάτων χρησιμοποιούνται στατιστικά πακέτα, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση μεγάλου όγκου

τρόπος για να εμπεδωθεί η θεωρία. Για την επίλυση των παραδειγμάτων χρησιμοποιούνται στατιστικά πακέτα, ώστε να είναι δυνατή η ανάλυση μεγάλου όγκου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η γραμμική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται για την μελέτη των σχέσεων μεταξύ μετρήσιμων μεταβλητών. Γενικότερα, η γραμμική στατιστική συμπερασματολογία αποτελεί ένα ευρύ πεδίο της στατιστικής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΜΑΕ531) ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ MAE531 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής

Περιεχόμενα. Γιατί Ένας Manager Πρέπει να Ξέρει Στατιστική. Περιεχόμενα. Η Ανάπτυξη και Εξέλιξη της Σύγχρονης Στατιστικής Chapter 1 Student Lecture Notes 1-1 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστική για Διοικήση Επιχειρήσεων [Basic Business Statistics (8 th Edition)] Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή και Συλλογή Δεδομένων Περιεχόμενα Γιατί ένας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ

Διοίκησης Επιχειρήσεων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Επιχειρησιακή ΔΙΕΠ5 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Έρευνα Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 3 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ Βασίλης Αγγελής Ε-ΜAIL v.angelis@aegean.gr ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων HELLENIC OPEN UNIVERSITY School of Social Sciences ΜΒΑ Programme Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων Βασίλης Αγγελής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κατερίνα Δημάκη Αν. Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Θεωρία και Εφαρμογές Επεξεργασίας Πληροφορίας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόμενα Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης

Περιγραφική Στατιστική. Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο. Κ. Πολίτης Περιγραφική Στατιστική Ακαδ. Έτος 2012-2013 1 ο εξάμηνο Κ. Πολίτης 1 2 Η στατιστική ασχολείται με τη συλλογή, οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές, πολύ συχνά αριθμητικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ Ι. ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ & Ε. ΞΕΚΑΛΑΚΗ Καθηγητών του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΜΟΣ ΙΙ (Εισαγωγή στις Πιθανότητες και την Στατιστική Συμπερασματολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Χρήσιμες Οδηγίες Με την βοήθεια του λογισμικού E-views να απαντήσετε στα ερωτήματα των επόμενων σελίδων, (οι απαντήσεις πρέπει να περαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 6: Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 6: Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 6: Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσε

Μαθήματα Διατμηματικού Π.Μ.Σ. Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσε Διατμηματικού Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσε - «Μαθηματικές Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών» - «Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα» - «Θεωρία Αριθμητικών Υπολογισμών» Μεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (MAE532) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΕ532 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1: Στατιστική Συμπερασματολογία - Εκτίμηση Σημείου

Διάλεξη 1: Στατιστική Συμπερασματολογία - Εκτίμηση Σημείου Διάλεξη 1: Στατιστική Συμπερασματολογία - Εκτίμηση Σημείου Στατιστική Συμπερασματολογία Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων εκτιμήτρια συνάρτηση, ˆ θ σημειακή εκτίμηση εκτίμηση με διάστημα εμπιστοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΤΜΗΜΑ: Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 9/06/009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 009-00 Α/Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Κεφάλαιο 10. Εισαγωγή στην εκτιμητική ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες & Στατιστική (ΜΥΥ 304)

Πιθανότητες & Στατιστική (ΜΥΥ 304) Πιθανότητες & Στατιστική (ΜΥΥ 304) Διδάσκων Κ. Μπλέκας, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σεπτέμβριος 2016 Πιθανότητες & Στατιστική Ώρες διδασκαλίας: Θεωρία Τρίτη 9-11 (Αμφιθέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς

4 Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής για Μηχανικούς Πρόλογος Ο μηχανικός πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα της δουλειάς του εάν επιθυμεί να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά της χώρας του και γενικότερα της Ευρώπης. Μία σημαντική αναλογία σε αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ Τίτλος Μαθήµατος: Βιοστατιστική και Επιδηµιολογία Κωδικός Μαθήµατος: MNU 612 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: 1 Τετράµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος

ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος ΠΠΜ 512: Ανάλυση Κινδύνου για Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Περιβάλλοντος Εαρινό Εξάμηνο 2008 Τρίτη 6:00 μμ 9:00 μμ ΧΩΔ01-101 Το μάθημα περιλαμβάνει προχωρημένες έννοιες σε θέματα πιθανοτήτων, συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23

Περιεχόμενα. Πρόλογος 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 Περιεχόμενα Πρόλογος 17 Μέρος A ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 23 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 23 1.1 Εισαγωγή 23 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 24 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 51040101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δημήτρης Φουσκάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας

μαθήματος: 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής Κατηγορία Ώρες 8 ο διδασκαλίας Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Υδρολογική μαθήματος: Προσομοίωση και Πρόγνωση Πιστωτικές μονάδες: Κωδικός μαθήματος: CE08-H07 Φόρτος εργασίας (ώρες): 120 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2102201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μαθηματικά ΙΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μαθηματικών Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ (Time-series Analysis) Δρ Ιωάννης Δημόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας -ΤΕΙ Καλαμάτας Τι είναι η χρονολογική σειρά Χρονολογική σειρά ή Χρονοσειρά

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικό Εξάµηνο σπουδών Υπεύθυνο Τµήµα Κατηγορία/Επίπεδο µαθήµατος

Τυπικό Εξάµηνο σπουδών Υπεύθυνο Τµήµα Κατηγορία/Επίπεδο µαθήµατος Μαθηµατικός Λογισµός Ι 1ο Προαπαιτούµενα µαθήµατα - Σκοπός του µαθήµατος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές θέµατα από τον Αλγεβρικό και Απειροστικό Λογισµό τα οποία βρίσκουν εφαρµογή στην οικονοµία και διοίκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Data Analytics Και Ευφυή Συστήματα Πρόβλεψης Δεδομένων Σε Χρονοσειρά. Εφαρμογή Στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Data Analytics Και Ευφυή Συστήματα Πρόβλεψης Δεδομένων Σε Χρονοσειρά. Εφαρμογή Στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Data Analytics Και Ευφυή Συστήματα Πρόβλεψης Δεδομένων Σε Χρονοσειρά. Εφαρμογή Στον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Τόγιας Παναγιώτης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ptogias@outlook.com Μαργαρίτης Σωτήρης ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο K Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όπως τροποποιήθηκε από την 41 η Γ.Σ.Ε.Σ. 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 2 Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Σάββας Παπαδόπουλος metrika@otenet.gr http://www.riskmetrica.wordpress.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Σάββας Παπαδόπουλος metrika@otenet.gr http://www.riskmetrica.wordpress. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Η Ύλη του µαθήµατος είναι στις διαφάνειες (slides) τα οποία καλύφθηκαν στην τάξη και βρίσκονται στην ιστοσελίδα: ανεξάρτητα µε το πιο βιβλίο που χρησιµοποιείται. Μερικά από τα θέµατα καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA540 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n..

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n.. Μέτρα Κινδύνου για Δίτιμα Κατηγορικά Δεδομένα Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε δείκτες μέτρησης του κινδύνου εμφάνισης μίας νόσου όταν έχουμε δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές. Στην πιο απλή περίπτωση μας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA)

Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου Όρου (ARIMA) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων Αυτοπαλινδρομικά Μοντέλα Κινητού Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3.

Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Στόχοι 1. Σχεδιασμός υψηλού επιπέδου προγραμμάτων σπουδών 2. Η προαγωγή των Μαθηματικών επιστημών μέσω της επιστημονικής έρευνας 3. Η δημιουργία ικανών και άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων Γιατί Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ

ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ Υπό Δρος ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Ε. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗ Τράπεζα της Ελλάδος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εξέταση της συμπεριφοράς των χρονολογικών σειρών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα πριν τις διορθώσεις

Δείγμα πριν τις διορθώσεις Εισαγωγή Α ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) 1.1.2 Επαγωγική ή Αναλυτική Στατιστική (Inferential or Αnalytical Statistics)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρήσεων ΤΙΤΛΟΣ. ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ Διοίκησης ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρήσεων eμβα ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ Λήψη Επιχειρηματικών ΔΙΕΠ3 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αποφάσεων Credits 6 ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ος κύκλος ΟΝΟΜ/ΝΟ ΜΙΧΑΗΛ Ε-ΜAIL mvid@ba.aegean.gr ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ (2002).ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ (2002).ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.391-397 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΉΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ (2002).ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ι ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα