ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2013

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί και προσφέρει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) από το ακαδημαϊκό έτος Το πρόγραμμα αυτό διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Β7/702 (ΦΕΚ 526 τ. Β /6-7-94, ΦΕΚ 822 τ.β / και ΦΕΚ 1216 τ. Β /22/11/2005) και τις διατάξεις των άρθρων 10 έως και 12 του Ν. 2083/1992. Το Τμήμα Στατιστικής απονέμει τους ακόλουθους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (ΜΔΕΣ) με κατευθύνσεις: i) Στατιστική (Πλήρους Φοίτησης) ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά (Μερικής Φοίτησης) v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική (Μερικής Φοίτησης) vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Μερικής Φοίτησης) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Στατιστική με κατεύθυνση «Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά» (iv) είναι πιστοποιημένο κατά ISO και στους απόφοιτους του παρέχεται η δυνατότητα να πιστοποιηθούν ως Επαγγελματίες Εκτιμητές με βάση τα Πρότυπα της TEGoVA (Expert Valuer, Bank Valuer, Insurance Valuer). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει: Στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων με γνώσεις Στατιστικής στην επιστήμη της Στατιστικής και τις εφαρμογές της, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο και να επιλύουν ποσοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Στην εκπαίδευση επιστημόνων από διάφορες επιστημονικές περιοχές στις μεθόδους της Στατιστικής, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές για επίλυση των ποσοτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην επιστήμη τους ή εργασία τους. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των φοιτητών στο προτεινόμενο πρόγραμμα στοχεύει επίσης στη δημιουργία στελεχών που να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνίζονται στον συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο αντίστοιχους επιστήμονες από τα καλύτερα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται ως εξής: για την κατεύθυνση (i) Στατιστική, σε δύο διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο έως ένα έτος για την εκπόνηση διατριβής, ενώ για τις κατευθύνσεις (i) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, (ii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, (iii) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, (iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική, και (v) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και επιπλέον ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 2

3 ΔΙΔΑΚΤΡΑ Τα δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με την κατεύθυνση: i) Στατιστική, τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των ευρώ. ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στο ποσό των ευρώ. iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, στο ποσό των ευρώ. iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, στο ποσό των ευρώ. v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική, στο ποσό των ευρώ. vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων, στο ποσό των ευρώ. Το ποσό αυτό των διδάκτρων αναπροσαρμόζεται κάθε έτος με απόφαση της (Γ.Σ.Ε.Σ.) και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Για τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα ως άνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30%. Για συμμετοχή στις διαδικασία επιλογής κάθε υποψήφιος υποχρεούται να καταβάλει παράβολο 60 ευρώ. Τα δίδακτρα του κάθε ακαδημαϊκού έτους προκαταβάλλονται στην αρχή του, ταυτόχρονα με την εγγραφή, στο λογαριασμό μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. ΟΡΟΙ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Όταν αποφασίζεται η προκήρυξη των θέσεων, η Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζει τα μαθήματα που θα προσφέρονται κάθε εξάμηνο, ποια από αυτά θα είναι υποχρεωτικά, καθώς επίσης και τον αριθμό των ωρών διαλέξεων και φροντιστηριακών ασκήσεων για κάθε μάθημα. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις θα γίνονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και η αρθρογραφία θα καλύπτει Ελληνικές και Διεθνείς πηγές. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και απουσία από διαλέξεις πέραν του 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο αντίστοιχο μάθημα. Οι φοιτητές υποβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκαν στο εξάμηνο αυτό. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα του Προγράμματος. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. Η επανεξέταση σε οφειλόμενο μάθημα γίνεται μόνο μια φορά. Η αποτυχία του φοιτητή στο ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά συνεπάγεται διαγραφή του από το Πρόγραμμα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να εκφράζουν εγγράφως, στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, παράπονα ή να υποβάλλουν ενστάσεις σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το Τμήμα και αφορούν τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Όλοι οι φοιτητές που εγγράφονται στα μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος Στατιστικής δικαιούνται φοιτητικού δανείου. Τα δάνεια αυτά, ύψους ευρώ ανά έτος σπουδών, χορηγούνται από όλες τις Τράπεζες και επιδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα δάνεια είναι διετή για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των προγραμμάτων ειδίκευσης. Η 3

4 αποπληρωμή του δανείου αρχίζει δύο έτη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, ενώ καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών το επιτόκιο του δανείου καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το κράτος. Φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα με κατεύθυνση Στατιστική και οι οποίοι έχουν βαθμό πτυχίου πάνω από 8 (οκτώ) απαλλάσσονται από τα δίδακτρα του πρώτου εξαμήνου. Μερική ή ολική απαλλαγή από τα δίδακτρα των επομένων εξαμήνων μπορεί επίσης να δοθεί για τα επόμενα εξάμηνα της κατεύθυνσης καθώς και για φοιτητές άλλων κατευθύνσεων, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές επιδόσεις, κατόπιν εισηγήσεως του υπευθύνου της κατεύθυνσης και του Διευθυντού του προγράμματος και εγκρίσεως της Γ.Σ.Ε.Σ.. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Στατιστικής της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί, με υπολογισμό των κριτηρίων του Ν. 2083/92, πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας ή ομοταγών τμημάτων του εξωτερικού. Η επιλογή για το πρόγραμμα γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση γίνεται επιλογή υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που θα υποβληθούν (σπουδές, συστάσεις, κ.λ.π.). Όσοι επιλεγούν με τη διαδικασία αυτή θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Για τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας λαμβάνονται υπόψη, με συντελεστές βαρύτητας που καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., κριτήρια επιλογής στα οποία περιλαμβάνονται: γενικός βαθμός πτυχίου ο μέσος βαθμός των υποψηφίων σε μαθήματα στατιστικού περιεχομένου, προφορική συνέντευξη, το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, η τυχόν προϋπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα και όποια άλλα κριτήρια υιοθετήσει η Γ.Σ.Ε.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ Ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όταν αποφασίζεται η αντίστοιχη προκήρυξη. Ο αριθμός των εισακτέων για το Μ.Δ.Ε.Σ. δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τους εκατόν τριάντα (130), οι οποίοι κατανέμονται ως εξής: Είκοσι (20) για κάθε μία από τις Κατευθύνσεις: i) Στατιστική ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών iii) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων και iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική. Είκοσι-πέντε (25) για κάθε μία από τις Κατευθύνσεις: i) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών και ii) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά. 4

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση i) Στατιστική απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε δεκατέσσερα μαθήματα (διάρκειας 6 εβδομάδων το καθένα), από τον κατάλογο των μαθημάτων που ακολουθεί: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Υπολογιστική Στατιστική Ι Θεωρητική Στατιστική ΙΙ Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Ι Υπολογιστική Στατιστική ΙΙ Στοχαστικές Ανελίξεις με Έμφαση στα Ανάλυση Επιβίωσης (Επιλογής) Χρηματοοικονομικά: Διακριτός Χρόνος Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις Στοχαστικές Ανελίξεις: Συνεχής Χρόνος (Επιλογής) Θεωρία Δειγματοληψίας Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ: Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων (Επιλογής) Εισαγωγή στα Στατιστικά Πακέτα και Ανάλυση Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων Δεδομένων (Επιλογής) Θεωρητική Στατιστική Ι Δημομετρία (Επιλογής) Χρονολογικές Σειρές: Πεδίο Χρόνου Περιβαλλοντική Στατιστική (Επιλογής) Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας (Επιλογής) Πολυμεταβλητή Ανάλυση (Επιλογής) Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών (Επιλογής) Χρονολογικές Σειρές: Πεδίο Φάσματος (Επιλογής) Προχωρημένες Εφαρμογές με Χρήση Στατιστικών Προτύπων (Εφαρμογές στην Οικολογία) (Επιλογής) ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Οργάνωση και Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Εισαγωγή στη Στατιστική Ερευνών Αριθμοδείκτες Εφαρμοσμένη Στατιστική Συμπερασματολογία Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Στατιστικών Πακέτων Δεδομένων Ι Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Κατανομές Ι Κατανομές ΙΙ Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Λήψη Αποφάσεων με τη Χρήση Στατιστικών Μεθόδων Δημομετρία Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Εισαγωγή στην Προσομοίωση Οικονομετρικές Τεχνικές Ανάλυση Δεδομένων (Case Studies) Δειγματοληπτικές Τεχνικές και Έρευνες Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση Μη Παραμετρικές Στατιστικές Τεχνικές Ανάλυση Διακύμανσης Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων Χρονολογικές Σειρές & Προβλέψεις Ανάλυση Επιβίωσης 5

6 iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα ανά εξάμηνο μαθήματα, από τον κατάλογο των μαθημάτων που ακολουθεί: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Πακέτα Θεωρία Κινδύνου Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Κατανομές Γραμμικά Μοντέλα Εφαρμοσμένες Χρονοσειρές Απώλειας Οικονομικά Μαθηματικά Ι Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Φορολογία, Οικονομία Δημογραφία Πρότυπα Επιβίωσης Διαχείριση Κινδύνων - Αντασφάλιση Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Γενικές Ασφάλειες Ασφαλιστική Πρακτική ΙΙ Ασφάλειες Ζωής Επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, Marketing Διοίκηση και Διοικητική Τεχνολογία MIS Συνταξιοδοτικά Προγράμματα Ασφαλιστική Πρακτική Ι (Επιλογής) Διαχείριση Αποθεμάτων, Επενδύσεις Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ (Επιλογής) iv) Στατιστικές Μέθοδοι στην Κτηματαγορά, απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Στατιστική Ι, Εισαγωγή στις Πιθανότητες- Στατιστική ΙΙ, Εκτιμητική Έλεγχοι Υποθέσεων - Περιγραφική Στατιστική-Εκτιμητική Γραμμικά Υποδείγματα Ελληνική Αγορά Ακινήτων Εισαγωγή στην Εκτιμητική των Ακινήτων Λειτουργία Κεφαλαιαγοράς Τραπεζικού και Επενδύσεις και Χρηματοδότηση στην Αγορά Χρηματοοικονομικού Συστήματος-Αριθμοδείκτες Ακινήτων Χρηματιστηρίου Ανάλυση Δεδομένων, Εισαγωγή στα Στατιστικά Ανάλυση Χωροχρονικών Δεδομένων με Χρήση GIS Πακέτα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) Ποσοτικοποιημένη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Χρήσεις Γης και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Γ Εξάμηνο Εκτιμητικά Πρότυπα Ακινήτων Γραμμική Παλινδρόμηση με Χρήση Στατιστικών Πακέτων Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης - Η Μεθοδολογία 6 Σίγμα Χωρική Στατιστική Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα Τεχνικές Οπτικοποίησης Χωροχρονικών Δεδομένων στην Αγορά Ακινήτων Εφαρμοσμένη Οικονομετρία στις Αγορές (Επιλογής) Οικονομική Γεωγραφία (Επιλογής) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Μεταβιβάσεις Ακινήτων και Φ.Π.Α. Δ Εξάμηνο Οικονομετρία των Αγορών Αστικό, Πολεοδομικό και Φορολογικό Δίκαιο Ακινήτων Αστικός Σχεδιασμός Ελληνική & Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Φορολογίας Ακινήτων (Επιλογής) Ανάπτυξη Ακινήτων και Διαχείριση Έργου Μέθοδοι Αποτίμησης Μετοχών Χρονολογικές Σειρές-Τεχνική Ανάλυση Ανάλυση Σήματος Στατιστική Ανάλυση Απόδοσης Κινδύνων Μετοχών και Χαρτοφυλακίων Ακίνητης Περιουσίας Συστήματα Υποστήριξης Χωρικών Αποφάσεων (Επιλογής) 6

7 v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Eισαγωγή στη Στατιστική Θεωρία Πιθανότητες, Κατανομές, Εκτιμητική Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Γραμμικά Μοντέλα- Ανάλυση Διακύμανσης- Πειραματικός Σχεδιασμός Κατηγορικά Δεδομένα Εργαστήριο Στατιστικής (Στατιστικά πακέτα SPSS, S-PLUS) Bayesian Analysis Ανάλυση Επιβίωσης Γ Εξάμηνο Δ Εξάμηνο Επιδημιολογία Επαναλαμβανόμενες Μετρήσεις και Εφαρμοσμένα Μικτά Υποδείγματα στην Ιατρική Επιδημικά Μοντέλα Ειδικά Θέματα Βιοστατιστικής με τη Χρήση S-Plus Κλινικές Δοκιμές Πολυμεταβλητή Ανάλυση Δεδομένων Ψυχομετρικές Τεχνικές Προχωρημένες Βιοστατιστικές Μέθοδοι Διοίκηση Νοσοκομείων vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα ακόλουθα ανά εξάμηνο μαθήματα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α Εξάμηνο Β Εξάμηνο Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα Ι Οικονομικά των Επιχειρήσεων Εφαρμοσμένη Θεωρία Πιθανοτήτων Ι Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά Εισαγωγή στην Προσομοίωση Συστημάτων Δυναμικός Προγραμματισμός Ανάλυση Κόστους/Ωφέλειας στη Λήψη Αποφάσεων Εφαρμοσμένη Στατιστική Αναλυτική Ιεραρχική Διαδικασία Γ Εξάμηνο Εφαρμοσμένη Στατιστική ΙΙ (Επιλογής) Αριθμητικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά Θεωρία Αποθεμάτων Διαχείριση Κινδύνου Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Επιλογής) Πολυμεταβλητή Στατιστική και Νευρωνικά Δίκτυα Δ Εξάμηνο Risk Management Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ Θεωρία Παιγνίων (Επιλογής) Εφαρμοσμένη Θεωρία Αναμονής Ποσοτικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Περιβάλλοντος και Αστικού Σχεδιασμού (Επιλογής) Εφοδιαστικές Αλυσίδες (Επιλογής) Ολικός Έλεγχος Ποιότητας και Λήψη Αποφάσεων στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα (Επιλογής) 7

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Στατιστική (Full Time) Εισαγωγή στα στατιστικά πακέτα και ανάλυση δεδομένων - Π. Μπεσμπέας Γενικά στατιστικά πακέτα. Εισαγωγή στην S-PLUS/R. Βασικά στοιχεία του πακέτου με έμφαση στη χρήση μέσω εντολών (line commands). Τύποι μεταβλητών (objects): ορισμοί, πράξεις. Βασικές ενσωματωμένες εντολές. Εντολές για στατιστική ανάλυση δεδομένων με έμφαση στη περιγραφική στατιστική, γραμμική παλινδρόμηση, και στατιστικούς ελέγχους. Στοιχεία προγραμματισμού. Δημιουργία ειδικών συναρτήσεων. Βιβλιογραφία: 1. Krause, A. and Olson, M. (2005). The Basics of S-plus (Statistics & Computing). Springer-Verlag. 2. Dalgaard, P. (2002). Introductory statistics with R. (Statistics & Computing). Springer-Verlag. 3. Verzani, J. (2005). Using R for introductory statistics. Chapman & Hall. 4. Everitt B. S. (2002). A handbook of statistical analyses using S-PLUS. Chapman & Hall. 5. Venables, W.N. and Ripley, B.D. (2001) Modern Applied Statistics With S-PLUS. 3 rd edition. Springer. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση και εργασία. Θεωρητική Στατιστική Ι - Π. Τζιαμυρτζής Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στις βασικές έννοιες της πιθανότητας και σε πολλές περιοχές της στατιστικής. Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Θεωρία πιθανοτήτων και τυχαίες μεταβλητές Μετασχηματισμοί Χαρακτηριστικές συναρτήσεις Πολλαπλές τυχαίες μεταβλητές Ιδιότητες τυχαίου δείγματος Αρχές μείωσης δεδομένων Το βασικό βιβλίο του μαθήματος είναι to Statistical Inference by G. Casella and R.L. Berger. Επιπλέον υλικό θα δοθεί κατά την διάρκεια του μαθήματος. Βιβλιογραφία: 1. Billingsley P. Probability and Measure 2. Chung K. L. A course in Probability theory 3. Hogg R. V. and Craig A. Introduction to Mathematical Statistics 4. Schervish M. J. Theory of Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση (γραπτή εργασία προαιρετική) Θεωρία Πιθανοτήτων κα Στοχαστικές Ανελίξεις - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία: 1. Stochastic Processes-Theory of Probability 2. Probability and Measure, Patrick Billingsley. Chapters: 2, 6 and Stochastic Processes, S Ross 4. A course in the theory of Stochastic Processes, A. D. Wntzell. Chapters: 5, 7, 10 11, 12. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. 8

9 Γενικευμένα Γραμμικά Υποδείγματα Ι - Β. Βασδέκης Γενική θεωρία πιθανοφάνειας, ορισμός γενικευμένου γραμμικού μοντέλου, συνάρτηση σύνδεσης, εκθετική οικογένεια κατανομών. Εκτίμηση παραμέτρων, έλεγχος υποθέσεων, deviance, scaled deviance. Κανονικά σφάλματα, σύνδεση με τα κλασικά γραμμικά μοντέλα, επάρκεια μοντέλου, κατάλοιπα, ετεροσκεδαστικά σφάλματα, μετασχηματισμοί. Σχεδιασμός πειραμάτων, παραγοντικοί σχεδιασμοί, block σχεδιασμοί. Poisson δεδομένα, μοντέλα loglinear, Gamma δεδομένα. Βιβλιογραφία: 1. Christensen R. (1998). Analysis of variance, design and regression. Chapman and Hall. 2. Collett, D. (1991) Modelling Binary data, Chapman and Hall 3. Cook and Weisberg, S. (1982). Residuals and Influence in regression, Chapman and Hall 4. Dobson A. (1997). An introduction to generalized linear models, Chapman and Hall 5. Draper and Smith (1981). Applied regression analysis, Wiley. 6. McCullagh, P and Nelder, J.A. (1989) Generalized Linear Models, Chapman and Hall. 7. Montgomery, D.C. (1989) Design and Analysis of Experiments, Wiley 8. Montgomery, D.C., Peck, E.A. and Vining, G.G. (2001). Introduction to linear regression analysis. Wiley. 9. Ryan (1997). Modern regression methods, Wiley. 10. Weisberg, S. (1985) Applied Linear Regression, Wiley Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Υπολογιστική Στατιστική Ι - Π. Δελλαπόρτας Το μάθημα περιλαμβάνει: Introduction to Simulation, inversion method Rejection method, sampling from known distributions Monte Carlo integration, importance sampling Sampling from multivariate densities; sampling from stochastic processes Introduction to MCMC; Gibbs sampling Metropolis-Hastings; applications to Bayesian Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Θεωρία Δειγματοληψίας - Ι. Παπαγεωργίου Γενικά για τη δειγματοληψία και τις δειγματοληπτικές Έρευνες. Λόγοι για την επιλογή δειγματοληψίας. Εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού και εύρεση ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος. Μελέτη των βασικών δειγμα-τοληπτικών μεθόδων: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία, Στρωματοποιημένη (αναλογική και βέλτιστη), Συστηματική, Κατά Ομάδες (σε ένα και σε δύο στάδια). Δειγματοληπτική έρευνα σε πολλά στάδια. Μέθοδοι βελτίωσης εκτίμησης: Horvitz-Thompson, Ratio εκτιμητής, Regression εκτιμητής και post stratification. Εκτίμηση Διακύμανσης σε πολύπλοκο δειγματοληπτικό σχέδιο (complex surveys). Ελλιπή πληροφορία, ποσό μεροληψίας λόγω μη-απάντησης. Μέθοδοι χειρισμού της ελλιπούς πληροφορίας (imputation, reweighing). Βιβλιογραφία 1. Levy, P.S. and Lemeshow, S. (1999) Sampling of Populations, Methods and Applications, 3 rd edition, Wiley Series in Probability and Statistics. 2. Cochran W.G. (1977). Sampling Techniques. 3 rd Edition. John Wiley &Sons. New York. 3. Kish, L. (1965). Sampling Surveys. John Wiley & Sons. New York. 4. Thompson, S. (2002) Sampling, Wiley Series in Probability and Statistics. 5. Henry, G.T. (1990) Practical Sampling. Sage Publications. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση 9

10 Στοχαστικές Ανελίξεις με έμφαση στα Χρηματοοικονομικά: Διακριτό Χρόνο - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία 1. D. Lamberton & B. Lapeyere. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapters: 1, 2.1, 2.2, Notes,Stochastic Methods in Finance. I. Karatzas 3. Fred Espen Benth, Option Theory with Stochastic Analysis, Chapters 3 & 4. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. Χρονολογικές Σειρές: πεδίο χρόνου - Ε. Ιωαννίδης Οι χρονολογικές σειρές ως είδος συνόλων δεδομένων, Συνιστώσες τάσεως, εποχιακών κύκλων και άρρυθμων όρων, Οικογένεια μετασχηματισμών Box-Cox, Εκτίμηση και αποσύνδεση συνιστωσών χρονολογικών σειρών, Οι έννοιες αυστηρής και δευτέρας τάξεως στασιμότητας, Ορισμός και ιδιότητες της συνάρτησης αυτο-συσχέτισης στάσιμης χρονολογικής ανελίξεως, Εκτίμηση της συνάρτησης αυτο-συσχέτισης και ιδιότητες της δειγματικής κατανομής της, Έλεγχοι τυχαιότητας. Αυτοπαλίνδρομα και Κινητού Μέσου υποδείγματα (ARMA) για στάσιμες χρονολογικές σειρές, Αναπαραστάσεις γενικού γραμμικού τύπου των υποδειγμάτων ARMA και συνθήκες στασιμότητας - αντιστρεψιμότητας, Θεώρημα διαμέρισης του Wold, Συνάρτηση μερικής αυτο-συσχέτισης, Υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια επιλογής ARMA υποδειγμάτων, Εκτίμηση παραμέτρων και διαγνωστικός έλεγχος προσαρμοσμένων υποδειγμάτων ARMA, Πρόγνωση με ελαχιστοποίηση μέσου τετραγωνικού σφάλματος και εφαρμογή της στην πρόγνωση χρονολογικών σειρών μέσω υποδειγμάτων ARMA, Καθορισμός ARIMA και SARIMA υποδειγμάτων για μή στάσιμες χρονολογικές σειρές. Εγχειρίδιο: Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1998): Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag. Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Chatfield, C. (1989): The Analysis of Time Series, Chapman-Hall, 4 th Edition. 2. Priestley, M.B. (1981): Spectral Analysis and Time Series, Academic Press. 3. Box, G., G. Jenkins, and G. Reinsel (1994): Time Series Analysis: Forecasting and Control, Prentice Hall, 3 rd Edition. 4. Θαλασσινού, Λ. Ι. (1991): Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών: Μεθοδολογία Box-Jenkins, Eκδόσεις Σταμούλης, Πειραιάς. Τρόπος Εξέτασης: Ο τελικός βαθμός βασίζεται κυρίως στη τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζονται όμως υποχρεωτική γραπτή εργασία ανάλυσης δεδομένων και εβδομαδιαία Φυλλάδια ασκήσεων. Θεωρητική Στατιστική ΙΙ - Π. Τζιαμυρτζής Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει του φοιτητές στις βασικές έννοιες της πιθανότητας και σε πολλές περιοχές της στατιστικής. Το μάθημα θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες. Εκτιμητική Έλεγχος υποθέσεων Διαστήματα Μπεϋζιανή προσέγγιση Θεωρία αποφάσεων Ασυμπτωτική θεωρία Το βασικό βιβλίο του μαθήματος είναι to Statistical Inference by G. Casella and R.L. Berger. Επιπλέον υλικό θα δοθεί κατά την διάρκεια του μαθήματος. Βιβλιογραφία: 1. Carlin B. P. and Louis T. A. Bayes and Empirical Bayes Methods for Data Analysis 2. Ferguson T. S. A course in Large Sample Theory 3. Ferguson T. S. Mathematical Statistics: a Decision theoretic Approach 10

11 4. Hogg R. V. and Craig A. Introduction to Mathematical Statistics 5. Lehmann E. L. Testing Statistical Hypotheses 6. Lehmann E. L. and Casella G Theory of Point Estimation 7. Schervish M. J. Theory of Statistics Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση (γραπτή εργασία προαιρετική) Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα ΙΙ: Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων - Β. Βασδέκης Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Δισδιάστατοι πίνακες συνάφειας. Σύγκριση πιθανοτήτων, έλεγχος χ 2, συμπερασματολογία μέγιστης πιθανοφάνειας, έλεγχος λόγου πιθανοφάνειας, ακριβείς έλεγχοι. Πολυδιάστατοι πίνακες συνάφειας. Μοντέλα εξαρτήσεων σε πολυδιάστατους πίνακες. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα με Poisson δεδομένα. Log-linear μοντέλα, συμπερασματολογία, έλεγχος υποθέσεων. Μοντέλα logistic και logit. Πολυωνυμικά δεδομένα. Μοντέλα dose-response. Βιβλιογραφία Agresti, A. (1996). An introduction to categorical data analysis, Wiley. Agresti, A. (1990). Categorical data analysis, Wiley. Everitt, B.S. (1988). Analysis of contingency tables, Chapman and Hall. McCullagh, P and Nelder, J.A. (1989) Generalized Linear Models, Chapman and Hall. Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Υπολογιστική Στατιστική ΙΙ - Δ. Καρλής Σκοπός του μαθήματος είναι να δείξει πως χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές στην επαγωγική στατιστική. Το μάθημα περιλαμβάνει δύο θεματικές περιοχές: Μέθοδος bootstrap: βασική ιδέα της bootstrap μεθόδου, παραμετρική και μη-παραμετρική μέθοδος, bootstrap τυπικά σφάλματα και εκτίμηση μεροληψίας, διαστήματα εμπιστοσύνης, bootstrap στην παλινδρόμηση, προβλήματα της μεθόδου bootstrap, bootstrap χρονολογικές σειρές, έλεγχος υποθέσεων, jack-knife E-M αλγόριθμος: μεγιστοποίηση της πιθανοφάνειας με την βοήθεια αλγορίθμων, (scoring algorithms, Νewton-Raphson). Παραδείγματα. Ιδιότητες του E-M αλγόριθμου. Ένα μεγάλο μέρος του μαθήματος βασίζεται σε πρακτική άσκηση με την γλώσσα R Βιβλιογραφία 1. Chernick, M. R. (1999) Bootstrap Methods: A practitioner s Guide. Willey. 2. Davison, A.C. and Hinkley, D.V. (1997) Bootstrap Methods and Their Applications. Cambridge University Press, Cambridge. 3. Dempster, A.P., Laird, N.M. and Rubin, D. (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the EM Algorithm. Journal of the Royal Statistical Society, B 39, Efron B., Tibshirani (1993) An introduction to the Bootstrap. Marcel and Decker. 5. McLachlan and Krishnan (1997) The EM algorithm and Extensions. Willey 6. Shao, J. and Tu, D. (1995) The Jackknife and Bootstrap. Springer Τρόπος Εξέτασης: Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα παραδοθούν 2 υποχρεωτικές εργασίες. Η εξέταση θα γίνει στο εργαστήριο με ανοικτά βιβλία. Ανάλυση Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων - Β. Βασδέκης Περιγραφή δεδομένων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, αναλύσεις με τη χρήση απλών παραμετρικών και μη παραμετρικών μεθόδων, summary measures και γραμμικά μοντέλα. Τυχαιοποιημένα block μοντέλα, μοντέλα split-plot, ορισμός μοντέλων μικτών επιδράσεων. Μοντέλα δεσμευμένης ανεξαρτησίας. Αυτοπαλίνδρομα σφάλματα, σειριακή συσχέτιση. GLMM μοντέλα και πιθανοφανειακές προσεγγίσεις εκτίμησης και συμπερασματολογίας παραμέτρων. Συσχετισμένες παρατηρήσεις Bernoulli. GEE διαδικασίες. Βιβλιογραφία 1. Brown H., Prescott, R. (1999). Applied mixed models in medicine, Wiley. 2. Crowder, MJ, Hand, DJ (1990). Analysis of repeated measures, Chapman and Hall. 11

12 3. Davis CS (2002). Statistical methods for the analysis of repeated measurements, Springer. 4. Diggle, PJ, Heagerty, P., Liang, KY, Zeger, SL, (2002). Analysis of longitudinal data, Oxford. 5. Molenberghs, G., Verbeke, G., (2005). Models for discrete longitudinal data, Springer. Τρόπος Εξέτασης: Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 30%, τελική εξέταση 70%. Ανάλυση Επιβίωσης - Κ. Δημάκη Περικομμένα Δεδομένα. Ορισμός συναρτήσεων χρόνου επιβίωσης και οι μεταξύ τους σχέσεις. Παραδείγματα δεδομένων επιβίωσης. Μη Παραμετρικές Μέθοδοι Εκτίμησης Συναρτήσεων Επιβίωσης. Μη Παραμετρικές Μέθοδοι Σύγκρισης Συναρτήσεων Επιβίωσης. Στατιστικά Μοντέλα Χρόνου Επιβίωσης: Γραφικές Μέθοδοι Προσαρμογής Κατανομών και Έλεγχοι Καλής Προσαρμογής. Μέθοδοι Εκτίμησης Στατιστικών Μοντέλων Χρόνου Επιβίωσης. Παραμετρικές Μέθοδοι Σύγκρισης Στατιστικών Μοντέλων Χρόνου Επιβίωσης. Ανάλυση Δεδομένων. Βιβλιογραφία: 1. Colett, D. (1997). Modelling Survival Data in Medical Research, London. Chapman and Hall. 2. Cox, D.R. and Oakes, D. (1984). Analysis of Survival Data. London. Chapman and Hall. 3. Kalbfleisch, J.D. and Prentice, R.L. (1980). The Statistical Analysis of Failure Time Data. New York. Wiley. 4. Lawless, J.F. (1982). Statistical Models and Methods for Lifetime Data. New York. Wiley. 5. Lee, E. T. & Wang, J. W. (2003). Statistical Methods for Survival Data Analysis, New York, John Wiley and Sons. 6. Miller, R.G. (1981). Survival Analysis. New York. Wiley. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση. Δημομετρία - Α. Κωστάκη Εισαγωγή στην πληθυσμιακή ανάλυση, δημογραφικά μέτρα, πηγές δημογραφικών δεδομένων, Ανάλυση θνησιμότητας, μέθοδοι τυποποίησης, πίνακας επιβίωσης, Συναρτήσεις επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας. Στοχαστική προσέγγιση των μεγεθών του πίνακα επιβίωσης. Στατιστικοί έλεγχοι για την επιλογή πρότυπου πίνακα επιβίωσης. Παραμετρικά μοντέλα επιβίωσης, Πίνακες Πολλαπλών Κινδύνων, δείκτες γεννητικότητας και αναπαραγωγής, μέθοδοι ανάλυσης γαμηλιότητας, πληθυσμιακά πρότυπα, εκτιμήσεις, προβλέψεις και προβολές πληθυσμού, τεχνικές διερεύνησης της ακρίβειας δημογραφικών δεδομένων. Βιβλιογραφία 1. Preston, s., Heuveline, P., Guillot, M. Demography: Measuring and Modeling Population processes Blackwell publishing, Benjamin, B., Pollard, J.H. The Analysis of Mortality and other Actuarial Statistics Institute of Actuaries and the faculty of Actuaries, Heinemann. 3. Aναστασία Κωστάκη «Δημομετρία και Αναλογιστική Στατιστική» Σημειώσεις διδασκαλίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση και εργασία. Πολυμεταβλητή Ανάλυση - Ε. Μουστάκη Θεωρία και εφαρμογές μοντέρνων πολυμεταβλητών τεχνικών. Ανάλυση κατά συστάδες, παραγοντική ανάλυση για συνεχής και κατηγορικές μεταβλητές, μοντέλα κατηγορικών λανθανουσών μεταβλητών (latent class analysis), structural equation models. 12

13 Βιβλιογραφία 1. Basilevsky, A. (1994). Statistical Factor Analysis and Related Methods. Wiley. 2. Bartholomew, D. J. and Knott, M. (1999). Latent Variable Analysis and Factor Analysis. 2 nd edition. Arnold. 3. Bartholomew, D.J., Steele, F., Moustaki, I. and Galbraith, J. (2002) Analysis and Interpretation of Multivariate Data. Chapman and Hall/CRC. 4. Chatfield, C. and Collins, A. J. Introduction to Multivariate Analysis. Chapman and Hall. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας - Σ. Ψαράκης Σκοπός: Το μάθημα αποσκοπεί στην εμβάθυνση των εννοιών της ποιότητας καθώς επίσης και της χρήσης στατιστικών μεθοδολογιών για την βελτίωση της ποιότητας παραγωγικών διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα γίνει ανάπτυξη των παρακάτω σημείων: Η βελτίωση της ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον Εισαγωγή στις βασικές μεθόδους του Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων Δείκτες ικανότητας διεργασιών CUSUM και EWMA διαγράμματα ελέγχου Εισαγωγή στον έλεγχο πολυμεταβλητών διεργασιών Διαγράμματα ελέγχου για αυτοσυσχετισμένες διεργασίες Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές του στατιστικού ελέγχου διεργασιών Η μεθοδολογία 6σ Βιβλιογραφία 1. Montgomery DC (2005) Introduction to Statistical Quality Control J Wiley New York 5 th edition 2. Ryan T (2000) Statistical methods for quality improvement J Wiley New York 2 nd edition Τρόπος Εξέτασης: Η αξιολόγηση του φοιτητή βασίζεται κατά 75% στην γραπτή δοκιμασία και κατά 25% σε εργασία που είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει. Η βαθμολογία της εργασίας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν ο φοιτητής έχει γράψει πάνω από 5 στην γραπτή δοκιμασία Στοχαστικές Ανελίξεις: Συνεχή Χρόνο - Ν. Φράγκος Βιβλιογραφία 4. D. Lamberton & B. Lapeyere. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapters: 3 και Notes,Stochastic Methods in Finance. I. Karatzas. 6. Fred Espen Benth, Option Theory with Stochastic Analysis, Chapters 3 & 4. Τρόπος Εξέτασης: Εργασία και Προφορική Εξέταση. Συνολοκλήρωση Χρονοσειρών - Ε. Ιωαννίδης Το μάθημα εντάσσεται στη πολυμεταβλητή ανάλυση χρονοσειρών. Πραγματεύεται την στατιστική ανάλυση της σχέσης μεταξύ (περισσότερων της μιας) χρονοσειρών και εξετάζει ζητήματα που συνδέονται με παλινδρόμηση όταν οι επεξηγηματικές μεταβλητές είναι στοχαστικές. Πιο ειδικά πραγματεύονται μοντέλα με εκτεταμένες εφαρμογές στην ανάλυση οικονομικών σειρών, όπως μοντέλα μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης Συνοπτικά Περιεχόμενα Παλινδρόμηση με τυχαίες επεξηγηματικές μεταβλητές, πολυμεταβλητά αυτοπαλίνδρομα σχήματα (μοντέλα VAR), έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, μοντέλα συνολοκλήρωσης Βιβλιογραφία 1. Brockwell-Davis: Introduction to Time Series and Forecasting. 2. Hamilton (1994), Time Series Analysis. 13

14 3. Johansen, Soren (1995): Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models Τρόπος Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις και εργασία ανάλυσης δεδομένων στις μοναδιαίες ρίζες και τη συνολοκλήρωση. Χρονολογικές Σειρές: πεδίο φάσματος - Ε. Ιωαννίδης Μέρος-Ι: Φασματική Ανάλυση Στάσιμων Χρονολογικών Σειρών Εισαγωγή στη θεωρία στάσιμων στοχαστικών ανελίξεων, Η έννοια της φασματικής συνάρτησης κατανομής, Φασματικές αναπαραστάσεις στάσιμης συνάρτησης αυτοσυνδιασποράς, διαμέρισής της, και φυσικής ερμηνείας της, Το φάσμα στάσιμων ARMA υποδειγμάτων χρονοσειρών, Εκτίμηση φάσματος με το περιοδόγραμμα, Εξομάλυνση του περιοδογράμματος, Δειγματική κατανομή και ασυμπτωτικές ιδιότητες εκτιμητών φάσματος οι οποίοι βασίζονται στο περιοδόγραμμα, Άλλες εκτιμήτριες του φάσματος, Εκτίμηση μίας ή πεπερασμένου πλήθους αρμονικών στην περίπτωση Gaussian λευκού θορύβου Μέρος-ΙI: Ειδικά Θέματα Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών Αυτό το μέρος του μαθήματος θα καλύπτει μία ή δύο ειδικότερες περιοχές του τεράστιου και ακόμα αναπτυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου στατιστικών μεθόδων για την ανάλυση χρονολογικών σειρών. Τα προτεινόμενα ειδικά θέματα είναι: Πολυμεταβλητές Χρονολογικές Σειρές, Ανελίξεις με μοναδιαίες ρίζες, Υποδείγματα Χώρου-Καταστάσεων και τεχνικές διήθησης Kalman, Μακρομνήμονες Χρονολογικές Σειρές και σχετιζόμενα υποδείγματα, Κλασματικής τάξεως ARIMA, Κλασματική Κίνηση Brown, Μη-Γραμμικές Χρονολογικές Σειρές και σχετιζόμενα υποδείγματα (π.χ. Διγραμμικά, Εκθετικά, Κατωφλίων), Μέθοδοι Χρονολογικών Σειρών για ανίχνευση χαμηλής διάστασης χάους. Εγχειρίδιο: Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1991): Time Series:Theory and Methods, 2 nd Edition, Springer Verlag. Προτεινόμενη συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Abarbanel, H. D. I. (1996): Analysis of Observed Chaotic Data, Springer Verlag. 2. Bloomfield, P. (1976): Fourier Analysis of Time Series: An Introduction, Wiley. 3. Brockwell, P.J. and R.A. Davis (1996): Introduction to Time Series and Forecasting, Springer Verlag. 4. Chatfield, C. (1989): The Analysis of Time Series, Chapman-Hall, 4 th Edition 5. Fuller, W.A. (1976): Introduction to Statistical Time Series, Wiley. 6. Hamilton, J.D. (1994) : Time Series Analysis, Princeton University Press. 7. Karlin, S. and H. M. Taylor (1975): A First Course in Stochastic Processes, Wiley, 2 nd Edition. 8. Kedem, B. (1994): Time Series Analysis by Higher Order Crossings, IEEE Press. 9. Koopmans, L.H. (1974): The Spectral Analysis of Time Series, Academic Press. 10. Priestley, M.B. (1981): Spectral Analysis and Time Series, Academic Press. 11. Tong, H. (1990): Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach, Oxford University Press. Τρόπος Εξέτασης: Ο τελικός βαθμός βασίζεται κυρίως στη τελική γραπτή εξέταση. Συνυπολογίζονται όμως υποχρεωτική γραπτή εργασία ανάλυσης δεδομένων και εβδομαδιαία Φυλλάδια ασκήσεων. Περιβαλλοντική Στατιστική - Χ. Παυλόπουλος Tο μάθημα παρουσιάζει μεθόδους Εφαρμοσμένης Στατιστικής δόκιμες για την αντιμετώπιση προβλημάτων που πηγάζουν από περιβαλλοντική θεματολογία και έρευνα. Το πρώτο μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει ανελίξεις Bernoulli και Poisson ως μοντέλα αποτίμησης και ελέγχου κριτηρίων στάθμισης περιβαλλοντικών ρύπων. Επίσης περιλαμβάνει ανελίξεις Διάχυσης, Διάλυσης και Αναδίπλωσης περιβαλλοντικών ρύπων. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος παρουσιάζονται πιο προχωρημένα εργαλεία, όπως μέθοδοι ανάλυσης χρονολογικών σειρών για την αποτίμηση σημαντικότητας τάσεων κάτω από συνθήκες διαχρονικής στοχαστικής εξάρτησης, χωρική στατιστική (γεωστατιστικές μέθοδοι ανάλυσης 14

15 χωρικών ανελίξεων, Μαρκοβιανά τυχαία πεδία), στατιστική ακραίων τιμών, και έννοιες από την θεωρία πολυμορφοκλασματικών (multifractal) ανελίξεων. βιβλιογραφία: 1. Barnett, V. (2004): Environmental Statistics: Methods and Applications, Wiley 2. Barnett, V. and O Hagan, A.(1997): Setting Environmental Standards, Chapman & Hall. 3. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1993): Statistics for the Environment, Wiley. 4. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1994): Statistics for the Environment, Vol. 2: Water-related Issues, Wiley. 5. Barnett, V. and Turkman, K. F. (Eds.) (1997): Statistics for the Environment, Vol. 3: Pollution Assessment and Control, Wiley. 6. Barnett, V., Stein, A. and Turkman, K.F. (Eds.) (1998): Statistics for the Environment, Vol. 4: Statistical Aspects of Health and the Environment, Wiley. 7. El-Shaarawi, A.H. and Piegorsch, W.W. (Eds.) (2001):The Encyclopedia of Environmetrics (Set of Four Volumes), Wiley. 8. Gilbert, R.O. (1987): Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring, Van Nostrand Reinhold. 9. Millard, S.P. and Neerchal, N.K. (2001): Environmental Statistics with S-Plus, CRC Press. 10. Ott, W.R. (1995): Environmental Statistics and Data Analysis, CRC Press. 11. Ott, W.R. (1978): Environmental Indices: Theory and Practice, Ann Arbor Science. 12. Wainwright, J. and Mulligan, M. (Eds.) (2004): Environmental Modelling: Finding Simplicity in Complexity, Wiley. 13. Walden, A.T. and Guttorp, P. (1992): Statistics in the Environmental and Earth Sciences, Edward Arnold. 14. Richard Webster, R. and Oliver, M.A. (2001): Geostatistics for Environmental Scientists,Wiley. Τρόπος Εξέτασης: Γραπτή εξέταση Προχωρημένες Εφαρμογές με Χρήση Στατιστικών Προτύπων (Εφαρμογές στην Οικολογία) - Π. Μπεσμπέας Δεδομένα από μελέτες βιολογικών οργανισμών και προκαταρκτική Ανάλυση. Ειδικά χαρακτηριστικά της κατανομής των δεδομένων και κατάλληλα μοντέλα (π.χ. truncated, inflated, mixture models). Κλάσική συμπερασματολογία με ML: εκτίμηση παραμέτρων, είδη διαστημάτων εμπιστοσύνης (asymptotic likelihood, profile likelihood). Bayesian συμπερασματολογία και χρήση του πακέτου Winbugs. Ζωϊκοί οργανισμοί: Capturerecapture μεθοδολογίες, και μέθοδοι απογραφής για συλλογή δεδομένων. Ανάλυση δημογραφικών παραμέτρων μέσω δεδομένων capture-recapture, δεδομένων απογραφής και συνδυασμού αυτών. Εξειδικευμένα υπολογιστικά πακέτα. Παραδείγματα και Εφαρμογές. Βιβλιογραφία 1. Willimas, K., Nichols, J. and Conroy, M. J. (2002) Analysis and Management of Animal Populations. Academic Press, San Diego, California. 2. Lebreton, J.-D., Burnham, KP, Clobert, J. & Anderson, DR (1992) Modelling survival and testing biological hypotheses using marked animals: a unified approach with case studies. Ecological Monographs, 62, pp Morgan, BJT (2001). Applied stochastic modeling. Arnold, London. Τρόπος Εξέτασης. Γραπτή Εξέταση 15

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών Εισαγωγή στη Στατιστική Κ.Δημάκη, Α.Λειβαδά Συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία και ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων. Παράμετροι κεντρικής τάσης και θέσης. Παράμετροι διασποράς. Παράμετροι ασυμμετρίας και κύρτωσης. Εφαρμογές Αριθμοδείκτες Π.Τζωρτζόπουλος, Α.Λειβαδά Έννοια Ορισμός. Απλά μεγέθη Σύνθετα μεγέθη. Ατομικοί Δείκτες ιδιότητα ατομικών δεικτών τιμών. Δείγμα αγαθών και υπηρεσιών. Βάση Σύγκρισης. Μαθηματικός Τύπος στάθμιση. Αξιολόγηση μαθηματικών τύπων. Αλγεβρική σχέση δεικτών Laspeyres και Paasche. Αλυσωτοί Δείκτες. Μεταβολές δείγματος και σταθμίσεων. Χρήση αριθμοδεικτών Εφαρμοσμένοι αριθμοδείκτες Εθνικές και Διεθνείς Στατιστικές. Δείκτες οικονομικής δραστηριότητας (οικονομικά βαρόμετρα, Leaders Coinciders Laggers). Δειγματοληπτικά σφάλματα Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Στατιστικών Πακέτων Ι.Βρόντος Η ύλη του μαθήματος «Εισαγωγή στη Χρήση των Η/Υ και των Στατιστικών Πακέτων» έχει άμεση σχέση με την επιστήμη της Στατιστικής και η γνώση των στατιστικών πακέτων είναι χρήσιμη και απαραίτητη στους φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η χρησιμότητα και η εφαρμογή των Στατιστικών μεθόδων σε όλες σχεδόν τις επιστήμες (π.χ. κοινωνικές, οικονομικές, ιατρικές) οδήγησε στη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εισαγωγής, επεξεργασίας και ανάλυσης πραγματικών δεδομένων αλλά και παρουσίασης των αποτελεσμάτων με κατάλληλους τρόπους. Στατιστικά προγράμματα όπως το S.P.S.S (Statistical Package for Social Sciences) και το MINITAB θα διδαχθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα για την διεξαγωγή στατιστικών ερευνών και την ανάλυση δεδομένων. Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στη χρήση των στατιστικών πακέτων για την αντιμετώπιση στατιστικών προβλημάτων. Ασκήσεις για εξάσκηση. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες & Στατιστικές Κατανομές Ι Μ.Ζαζάνης, Π.Μπεσμπέας Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές. Αθροιστική συνάρτηση κατανομής και Ιδιότητες. Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. Τελεστής αναμενόμενης τιμής και παράγωγα: μέση τιμή, διασπορά, ροπές και συνδιασπορά. Ανεξαρτησία τυχαίων μεταβλητών. Παραδείγματα συνεχών τυχαίων μεταβλητών ή συνεχών κατανομών. Ειδικές περιπτώσεις: Ορισμοί, παράμετροι, μέση τιμή, διασπορά, υπολογισμός πιθανοτήτων για τις κατανομές: ομοιόμορφη, κανονική, Οργάνωση & Διεξαγωγή Δειγματοληπτικών Ερευνών Ε.Κανδηλώρου Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων. Ερωτηματολόγια. Σφάλματα στις απαντήσεις. Πλαίσια δειγματοληψίας. Δοκιμαστικές έρευνες, Δειγματοληπτικά σχέδια. Επεξεργασία στατιστικού υλικού. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 16

17 Εφαρμοσμένη Στατιστική Συμπερασματολογία Α.Κωστάκη Ιδιότητες δειγματικού μέσου, κεντρικό οριακό θεώρημα, ιδιότητες εκτιμητών, σημειακές συναρτήσεις, διαστήματα εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων μέσου, διαφορών μέσων, ποσοστού, διαφορών ποσοστών, διακύμανσης. Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων Ι Π.Τσιαμυρτζής Η Γραμμική Παλινδρόμηση είναι μια από τις πλέον διαδεδομένες στατιστικές μεθόδους. Η προσπάθεια μοντελοποίησης φαινομένων την έχει αναγάγει σε ένα από τα πλέον δημοφιλή εργαλεία των ερευνητών σε ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να εισάγει στους φοιτητές την θεωρία της γραμμικής παλινδρόμησης και εν συνεχεία να τους μυήσει στην ορθή εφαρμογή της. Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε περιλαμβάνουν: Συντελεστή συσχέτισης Διμεταβλητή κανονική κατανομή Απλή γραμμική παλινδρόμηση Συμπερασματολογία πρόβλεψη Έλεγχοι υποθέσεων Διαγνωστικοί έλεγχοι Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Στατιστικές Κατανομές ΙΙ Μ.Ζαζάνης Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας Στ.Ψαράκης Λήψη Αποφάσεων με τη Χρήση Στατιστικών Μεθόδων Αικ.Δημάκη Δημομετρία Α.Κωστάκη Εισαγωγή στην πληθυσμιακή ανάλυση, Δημογραφικά μέτρα, Ανάλυση θνησιμότητας, Μέθοδοι προτυποποίησης, Πίνακας επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας, Μέτρα γεννητικότητας, Προβολές πληθυσμού. Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ Π.Τσιαμυρτζής Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος Γραμμικά Υποδείγματα για Ανάλυση Δεδομένων Ι και τα θέματα τα οποία καλύπτει περιλαμβάνουν: Μετασχηματισμοί Γενικό Γραμμικό Μοντέλο Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση με τη χρήση πινάκων Γράφημα Προστιθέμενης Μεταβλητής Επιλογή καλύτερου μοντέλου Γενικευμένο F-test Αλγοριθμικές διαδικασίες επιλογής καλύτερου μοντέλου Πολυσυγγραμμικότητα Ψευδομεταβλητές Οικονομετρικές Τεχνικές Σ.Δημέλη, Α.Λειβαδά Εισαγωγή στην Οικονομετρία Το Κλασικό Γραμμικό Υπόδειγμα. A. Βασικές υποθέσεις οικονομετρικής εκτίμησης. B. LS και ML εκτιμητές. Γ. Ιδιότητες εκτιμητών. Δ. Πολλαπλασιαστές. III. Παραβιάσεις Υποθέσεων. ετεροσκεδαστικότητα (heteroskedasticity). αυτοσυσχέτιση (autocorrelation). πολυσυγγραμικότητα (multicollinearity) Δειγματοληπτικές Τεχνικές και Έρευνες- Ι. Παπαγεωργίου Γενικά για τη δειγματοληψία και τις δειγματοληπτικές Έρευνες. Πεπερασμένος πληθυσμός. Δειγματοληψία έναντι πλήρους απογραφής. Συμπερασματολογία: Εκτίμηση των παραμέτρων του πληθυσμού, είδη εκτιμητών και σφάλματα. Εύρεση ελάχιστου απαιτούμενου μεγέθους δείγματος. Γενικοί ορισμοί και κατευθύνσεις. 17

18 Μελέτη των βασικών δειγματοληπτικών μεθόδων: Απλή Τυχαία Δειγματοληψία, Στρωματοποιημένη (αναλογική και βέλτιστη), Συστηματική, Κατά Ομάδες (σε ένα και σε δύο στάδια). Δειγματοληπτική έρευνα σε πολλά στάδια. Σφάλματα στις Δειγματοληπτικές Έρευνες. Ελλιπή πληροφορία (non-response), ποσό μεροληψίας λόγω μη-απάντησης. Μέθοδοι χειρισμού της ελλιπούς πληροφορίας (imputation, reweighing). Μη-Παραμετρικές Στατιστικές Τεχνικές Αικ.Δημάκη Ανάλυση Διακύμανσης Ι.Ντζούφρας Εισαγωγή. Ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα. Ο έλεγχος. Γιατί χρησιμοποιούμε τις διακυμάνσεις για σύγκριση μέσων. Προϋποθέσεις ανάλυσης διακύμανσης. Παράδειγμα. Εφαρμογή ανάλυσης διακύμανσης στο SPSS. Έλεγχος προϋποθέσεων. Χρήση μη παραμετρικού ελέγχου. Σχέση Παλινδρόμησης και Ανάλυσης διακύμανσης. Χρήση ψευδομεταβλητών. Γωνιακή Παραμετροποίηση. Παραμετροποίηση μηδενικού αθροίσματος. Ερμηνεία μοντέλου ανάλυσης διακύμανσης. Πίνακας ανάλυσης διακύμανσης σε μοντέλα πολλαπλής παλινδρόμησης. Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο παράγοντες. Μοντέλο χωρίς αλληλεπιδράσεις και μία παρατήρηση ανά κελί. Ορισμός των αλληλεπιδράσεων. Εισαγωγή στο μοντέλο με αλληλεπιδράσεις. Ανάλυση Διακύμανσης κατά δύο παράγοντες στο SPSS. Μοντέλα με και χωρίς αλληλεπιδράσεις. Ερμηνεία παραμέτρων μοντέλων. Συζήτηση για τις επεκτάσεις σε πολυπαραγοντικά μοντέλα ανάλυσης διακύμανσης και μοντέλα συνδιακύμανσης. Εισαγωγή στην Προσομοίωση Δ.Καρλής Προσομοιωση: Εισαγωγικές έννοιες. Τι είναι προσομοίωση, χρησιμότητα. Ψευδοτυχαιες γεννήτριες. Έλεγχοι τυχαιότητας. Η μέθοδος της αντιστροφής. Η μέθοδος της σύνθεσης. Μέθοδος table lookup για διακριτές τυχαίες μεταβλητές. Η μέθοδος της απόρριψης, επιλογή συνάρτησης φακέλου. Άλλες μέθοδοι γέννησης τυχαίων μεταβλητών. Προσομοίωση από γνωστές κατανομές. Ο αλγόριθμος Metropolis-Hastings, η μέθοδος Gibbs sampler. Στοχαστικές μέθοδοι υπολογισμού ολοκληρωμάτων. Μέθοδος bootstrap: βασική ιδέα της bootstrap μεθόδου, παραμετρική και μη-παραμετρική μέθοδος, bootstrap τυπικά σφάλματα και εκτίμηση μεροληψίας, διαστήματα εμπιστοσύνης, bootstrap στην παλινδρόμηση, προβλήματα της μεθόδου bootstrap, έλεγχος υποθέσεων, jackknife Ανάλυση Δεδομένων (Case Studies) Ι.Βρόντος Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων στατιστικών μεθόδων σε προβλήματα διαφόρων επιστημονικών πεδίων. Γίνεται επισκόπηση βασικών εννοιών της στατιστικής και επιλύονται προβλήματα σε πραγματικά δεδομένα με τη χρήση στατιστικών πακέτων (MINITAB, SPSS, EVIEWS). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα πραγματοποιηθούν γραπτές εργασίες χρησιμοποιώντας στατιστικές μεθόδους (π.χ. περιγραφική στατιστική, έλεγχο υποθέσεων, διαστήματα εμπιστοσύνης, απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση διακύμανσης, ανάλυση χρονολογικών σειρών) σε πραγματικά δεδομένα και προβλήματα. Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση - Ι. Παπαγεωργίου Στο μάθημα παρουσιάζονται: Βασικά στοιχεία Πολυμεταβλητής Ανάλυσης. Ανάπτυξη κι εφαρμογή των κυριότερων από τις τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών Factor Analysis 18

19 Cluster Analysis Το μάθημα γίνεται στο εργαστήριο με εφαρμογή των μεθόδων στα στατιστικά πακέτα SPSS και S-Plus. Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων Π.Μπεσμπέας Είδη κατηγορικών μεταβλητών, πίνακες συνάφειας (2x2), από κοινού, περιθώριες και δεσμευμένες πιθανότητες. Ανεξαρτησία. Τρόποι σύγκρισης δύο ποσοστών (διαφορά δύο ποσοστών, relative risk, odds ratio). Έλεγχος ανεξαρτησίας σε (2x2) και (IxJ) πίνακες συνάφειας: Χ 2, Fisher s exact test κ.α. Λογαριθμικά μοντέλα για πίνακες συνάφειας (IxJ) και (IxJxΚ). Γραμμική παλινδρόμηση με κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές, λογιστική παλινδρόμηση για κατηγορικές δίτιμες εξαρτημένες μεταβλητές. Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις Σ.Δημέλη, Α.Λειβαδά, Σ.Ντεγιαννάκης Α. Καθοριστικά Ντετερμινιστικά Υποδείγματα. Προβλέψεις και Χρονολογικές Σειρές. Έννοια Ορισμός Συμβολισμός Παραδείγματα. Είδη Χρονολογικών Σειρών. Συνιστώσες Χρονολογικών Σειρών. Σύνδεση Συνιστωσών Υποδείγματα. Προετοιμασία και έλεγχος δεδομένων. Στατιστικός προσδιορισμός Τάσης. Ενιαίες Μαθηματικές Συναρτήσεις Χρόνου και Επιλογή Υποδείγματος. Πολυωνυμική, Εκθετική, Ασυμπτωτική. Μέθοδος Κινητών Μέσων Όρων. Στατιστικός Προσδιορισμός Εποχικής Συνιστώσας. Σταθερό Εποχικό Πρότυπο. Μεταβλητό Εποχικό Πρότυπο. Β. Στοχαστικά Υποδείγματα. Γ. Εφαρμογές και πακέτο Eviews (Σ. Ντεγιαννάκης) Εισαγωγή στο EViews. Γραμμική Παλινδρόμηση - Multiple Regression Analysis. Εκτίμηση Ενός Μοντέλου Γραμμικής Παλινδρόμησης. Έλεγχος των Καταλοίπων του Μοντέλου. Εκτίμηση Μοντέλων Γραμμικής Παλινδρόμησης, ARMAX Μοντέλα - Autoregressive Moving Average Models with Exogenous. Variables. Επιλογή του Καλύτερου Μοντέλου με Βάση τη Προσαρμογή του στα Δεδομένα. Επιλογή του Καλύτερου Μοντέλου με Βάση τη Προβλεπτική του Ικανότητα Ανάλυση Επιβίωσης Αικ.Δημάκη 19

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.Σ.) με κατεύθυνση Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισαγωγή στην Ασφάλιση και Πακέτα Ν.Φράγκος, Σπ.Βρόντος Fundamentals of Risk and Insurance. Insurance Industry. Insurance Accounting. Risk Management (concept & process). Risk Financing Options, Retaining Losses (Current Expensing, Reserving Borrowing), Transferring Losses Through Traditional Insurance, Personal Insurance, Employee Benefit Plans and Social Insurance, Insurance for Business, Excess Insurance and Reinsurance, Using Non-insurance Transfers I. Ανάλυση δεδομένων με το Excel Εισαγωγή στο Excel, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων, Υπολογισμός Νέων Μεταβλητών, Συναρτήσεις: Στατιστικές, Χρηματοοικονομικές, Μαθηματικές, Λογικές, Πληροφορίας, Κειμένου, Βάσεων Δεδομένων, Αναφοράς.. Δημιουργία νέων συναρτήσεων, Εισαγωγή στη VBA. Εφαρμογές στη στατιστική ανάλυση των μετοχικών αποδόσεων. II. Ανάλυση δεδομένων με το SPSS Εισαγωγή στο SPSS, Εισαγωγή Δεδομένων, Διαχείριση Δεδομένων, Υπολογισμός Νέων Μεταβλητών, Κωδικοποίηση Μεταβλητών, Στατιστική Ανάλυση με το SPSS, Έλεγχοι Υποθέσεων, Ανάλυση Παλινδρόμησης, Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών, Εφαρμογές στη στατιστική ανάλυση των μετοχικών αποδόσεων. Εφαρμοσμένες Πιθανότητες και Κατανομές Απώλειας - Α.Κωστάκη, Σπ. Βρόντος Εκτιμητική, διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων. Μελέτη των κατανομών του ύψους απώλειας και των χαρακτηριστικών τους: Εκθετική, Κανονική κατανομή, Λογαριθμοκανονική, Pareto, Weibull και άλλες. Μεμειγμένες κατανομές, μεμειγμένη εκθετική κατανομή, μεμειγμένη κανονική κατανομή. Εκτίμηση των παραμέτρων των κατανομών, Υπολογισμός της μέση τιμής, της διακύμανσης, των ροπών και άλλων χρήσιμων ποσοτήτων των κατανομών. Προσομοίωση τυχαίων τιμών από τις παραπάνω κατανομές απώλειας. Εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα. Οικονομικά Μαθηματικά Ι - Α. Ζυμπίδης Η έννοια του τόκου Θεωρία Επιτοκίων Συναρτήσεις Ανατοκισμού Είδη Ραντών Προεξόφληση και μέτρα απόδοσης Χρηματοροών Δάνεια Αποτίμηση Αξιόγραφων Επιτόκιο ως τυχαία μεταβλητή Θεωρία Ανοσοποίησης (Immunization) Σύγχρονη Λήξη Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (Asset/Liability Matching) Καμπύλη επιτοκίων ανάλογα με την διάρκεια (term structure) - Δικαιώματα προαίρεσης (options). Δημογραφία Πρότυπα Επιβίωσης Α.Κωστάκη, Α. Ζυμπίδης Δημογραφικά μέτρα, μέθοδοι ανάλυσης θνησιμότητας, Μέθοδοι προτυποποίησης, Πιθανότητα θανάτου, Πίνακας επιβίωσης, Ένταση θνησιμότητας, Στοχαστική προσέγγιση των συναρτήσεων του πίνακα επιβίωσης, πίνακας πολλαπλών κινδύνων. Μετρήσεις θνησιμότητας, Μορφή της ειδικής κατά ηλικίας θνησιμότητας, Συγκρίσεις θνησιμότητας και μέθοδοι τυποποίησης, Πίνακες επιβίωσης kai πολλαπλών κινδύνων. Επιλογή πινάκων επιβίωσης (Έλεγχος Χ 2, Μεμονωμένων τυποποιημένων αποκλίσεων, Μεμονωμένων απολύτων τυποποιημένων αποκλίσεων, αθροιστικών αποκλίσεων, προσήμων, αλλαγής προσήμων, ομάδων προσήμων) Εκτεθειμένος στον κίνδυνο πληθυσμός (Αναλυτική-ακριβής μέθοδος, μέθοδος της απογραφής, μέθοδος βασισμένη στο l x ) 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθήνα 2012 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Το Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ (STUDENT S T).. 21 (Basic Sampling Techniques and Questionnaire Analysis using

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 A.E.I.: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΤΜΗΜΑ: Σ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 9/06/009 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 009-00 Α/Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων

Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Στοχαστικότητα: μελέτη, μοντελοποίηση και πρόβλεψη φυσικών φαινομένων Δρ. Τακβόρ Σουκισιάν Κύριος Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ Forecasting is very dangerous, especially about the future --- Samuel Goldwyn 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον Αντικείμενο σκοπός Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση για την απόκτηση του επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC Μέρος 2 ο : MCMC

Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC Μέρος 2 ο : MCMC Μπεϋζιανή Στατιστική και MCMC Μέρος 2 ο : MCMC Περιεχόμενα Μαθήματος Εισαγωγή στο Πρόβλημα. Monte Carlo Εκτιμητές. Προσομοίωση. Αλυσίδες Markov. Αλγόριθμοι MCMC (Metropolis Hastings & Gibbs Sampling).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου.

Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Εισηγήτρια: Άρτεμις Παναγιωτοπούλου Διάρκεια Σεμιναρίου: 8 ώρες Εντατικό-πρακτικό 2-ήμερο εργαστήριο με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) για την διαχείριση χαρτοφυλακίου & ανάλυση κινδύνου. Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71004, Τηλ.2810379610 Fax.2810379680 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών Η αίτηση και τα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εισαγωγή στο P.A.S.W. Υποχρεωτικό μάθημα 4 ου εξαμήνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Τριανταφυλλίδου Ιωάννα Μαθηματικός ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ SPSS To SPSS θα: - Κάνει πολύπλοκη στατιστική ανάλυση σε δευτερόλεπτα -

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμού...34 1.4 Λύση Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού

Προγραμματισμού...34 1.4 Λύση Προβλήματος Γραμμικού Προγραμματισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...11 1 ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (Linear Programming) 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Γεωμετρική Προσέγγιση Λύσης Απλών Προβλημάτων LP... 30 1.3 Η Μέθοδος Simplex Λύσης Προβλημάτων Γραμμικού

Διαβάστε περισσότερα

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 20 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2007), σελ 249-258 Q- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟ p ΤΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Μανώλης Μανατάκης Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΣΠΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Επιλογή κειμένων των καθηγητών: Μ. GRAWITZ Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΗΒΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πέμπτη, 21/2/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι επι πτυχίω φοιτητές (με αριθμό μητρώου ΣΕΒ08 ή παλαιότερο, δηλαδή που διανύουν το 8 ο εξάμηνο ή μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Λέκτορας στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2014. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Γενικά στοιχεία Όνομα Επίθετο Θέση E-mail Πέτρος Μαραβελάκης Επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με αντικείμενο «Εφαρμογές Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. Στις χρονοσειρές σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοσυσχέτιση: η αυτοσυσχέτιση. (lag k) ισούται με όπου γ

Παράδειγμα. Στις χρονοσειρές σημαντικό ρόλο παίζει η αυτοσυσχέτιση: η αυτοσυσχέτιση. (lag k) ισούται με όπου γ MCMC Η Monte Carlo μεθοδολογία για την δημιουργία αριθμητικών προσεγγίσεων διαφόρων τιμών της εκ των υστέρων κατανομής, όπως του μέσου και της τυπικής απόκλισης, στηρίζεται στους Ασθενείς Νόμους των Μεγάλων

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων

Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων Συλλογή,, αποθήκευση, ανανέωση και παρουσίαση στατιστικών δεδοµένων 1. Αναζήτηση των κατάλληλων δεδοµένων. 2. Έλεγχος µεταβλητών και κωδικών για συµβατότητα. 3. Αποθήκευση σε ηλεκτρονική µορφή (αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών

Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Περιγραφική απεικόνιση μη-στάσιμων χρηματοοικονομικών χρονοσειρών Xωρικές κατανομές και χρόνος παραμονής Δημήτριος Θωμάκος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Περίληψη Στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου

Ποσοτική έρευνα. Γιώτα Παπαγεωργίου Ποσοτική έρευνα Γιώτα Παπαγεωργίου (Babbie, κεφ. 1,2 Bryman, kef. 1,2 Κυριαζή, κεφ. 2,3 Κατσίλλης, κεφ. 1 Martin, κεφ. 1 Mertens, κεφ. 11 Robson, κεφ. 4 de Vaus, kef. I). Σκοπός: Η κατανόηση και εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αποστολή και Στόχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Καλώς ήλθατε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Η λογιστική/χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες

Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σχετικές πληροφορίες: http://dlib.ionio.gr/~spver/seminars/statistics/ Πίσω στα βασικά: Βασικές αρχές στατιστικής για κοινωνιολογικές έρευνες Σπύρος Βερονίκης Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας Θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013. zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013. zxcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjkl ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι ΣΤ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η ΣΧ Ο Λ Η Τ Μ Η Μ Α ΨΥΧΟΛ Ο ΓΙΑ Σ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ xcvbnmσγqwφertyuioσδφpγρaηsόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 43, Τεύχος 3ο-4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 43, No 3-4, University of Piraeus ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ενημερωτική Παρουσίαση* Abstract A review is presented

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD

Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Π.Μ.Σ. στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (MSc in Banking & Finance) Chris Grose, PhD Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή θεωρητικής και πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ

1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ. 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θ Α Ε ΔΜ 1 ο ΕΤΟΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α1Υ Α2Υ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 3 1 1 5 2 2 5 Α3Υ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι 3 1 1 6 Α10Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΠ&Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι Συμπληρωματικές Σημειώσεις Δημήτριος Παντελής ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Οι συναρτήσεις πιθανότητας ή πυκνότητας πιθανότητας των διαφόρων τυχαίων μεταβλητών χαρακτηρίζονται από κάποιες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ»

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-201 www.ppp.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 01/09/2015 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ. 09:00-12:00 Νο1, Νο3 Πιθανότητες ΙI Χατζησπύρος Γ. Τετάρτη 02/09/2015

Τρίτη 01/09/2015 ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ. 09:00-12:00 Νο1, Νο3 Πιθανότητες ΙI Χατζησπύρος Γ. Τετάρτη 02/09/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Α.Χ.Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Τρίτη 01/09/2015 09:00-12:00 Νο1, Νο3 Πιθανότητες ΙI Χατζησπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομές Απώλειας. Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος

Κατανομές Απώλειας. Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Κατανομές Απώλειας Επιμέλεια Φυλλαδίου : Δρ. Σ. Σκλάβος Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική ή περιληπτική του περιεχομένου αυτού με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ)

ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) ΤΜΗΜΑ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.Σ (ΥΠΟΕΡΓΟΥ) Α1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Tο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης είναι ένα από τα πρώτα οργανωµένα µεταπτυχιακά

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα