ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008"

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ΣΕΡΑΓΕΒΟ ΒΟΣΝΙΑ & ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

2 2 Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Β. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ και ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α. Δημοσιονομικά β. Μακρο-οικονομικοί Δείκτες Γ. ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ α. Ξένες Άμεσες Επενδύσεις-Επιχ. Περιβάλλον-Ιδιωτικοποιήσεις β. Εμπορικό Ισοζύγιο Δ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ α. Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις β. Δράσεις για την ενίσχυση των σχέσεων γ. ΕΣΟΑΒ Ε. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 2

3 Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 3 Δεκατρία χρόνια μετά τη Συμφωνία του (Dayton) η μεταπολεμική εξέλιξη της Β&Ε χαρακτηρίζεται από τους ίδιους παράλληλους στόχους: προσπάθεια για ενιαιοποίηση της οικονομίας της, βελτίωση των μακρο-οικονομικών δεικτών της, μετάβασή της από κεντρικά κατευθυνόμενης σε οικονομία της αγοράς, και σταδιακή ενσωμάτωσή της στο περιφερειακό και το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Ο πρώτος στόχος για ενιαιοποίση της οικονομίας, που είναι κατακερματισμένη σε επίπεδο Οντοτήτων, είναι, ως γνωστόν, η ειδοποιός διαφορά της Β&Ε έναντι των άλλων χωρών της περιοχής, που κατά τα άλλα αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις και επιδιώκουν τους ίδιους στόχους. Συνίσταται στην προσπάθεια για ενιαιοποίηση της νομοθεσίας, για θέσπιση κρατικών Ρυθμιστικών Αρχών και για συμβατότητα των Διοικητικών Μηχανισμών των Οντοτήτων, ενώ η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής, η υλοποίηση των κεντρικών αποφάσεων και οι απαιτούμενες αναδιαρθρώσεις και ιδιωτικοποιήσεις παραμένουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Οντοτήτων. Η επιτυχής είσοδος του ενιαίου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ-17%) από είναι ένα κλασσικό παράδειγμα του εν θέματι στόχου. Ο δεύτερος στόχος αφορά στις προσπάθειες για βελτίωση των μακρο-οικονομικών δεικτών (ΑΕΠ, Ισοζύγια, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις, Συναλλαγματικά Αποθέματα, Εξωτερικό Χρέος, ), ώστε να τεθεί η οικονομία σε μια αυθυποστήρικτη τροχιά αναπτύξεως, να απεξαρτηθεί σταδιακά από τη διεθνή βοήθεια και να εξασφαλίζει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες της. Εν λόγω στόχος συνδέεται άρρηκτα με τους επομένους και κυρίως με εκείνον της μετάβασης σε οικονομία της αγοράς, που αναφέρεται σε φιλελευθεροποιήσεις, αναδιαρθρώσεις και ιδιωτικοποιήσεις στρατηγικών τομέων ή κρατικών επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ο τέταρτος στόχος υλοποιείται με την επιδίωξη για ένταξη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπου έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, με την συμμετοχή στην Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών των Χωρών της Κεντρικής Ευρώπης(υπεγράφη και τέθηκε σε ισχύ εντός του 2007) και την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποιήσεως και 3

4 4 Συνδέσεως (ΣΣΣ) με την Ε.Ε.. Η ολοκλήρωση των τεχνικών διαπραγματεύσεων για την υπογραφή αυτής της τελευταίας έγινε στα τέλη του 2006, εντούτοις η υπογραφή της καθυστέρησε λόγω μη πληρώσεως, από πλευράς της Β&Ε, των πολιτικών προϋποθέσεων που είχε θέσει το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. (μεταξύ των οποίων και η μεταρρύθμιση της Αστυνομίας). Το 2007 χαρακτηρίσθηκε από μεγάλη δυστοκία για την εξεύρεση λύσης, ήδη όμως υπήρξαν θετικές εξελίξεις επί του θέματος αυτού το 2008 και έτσι η ΣΣΣ υπεγράφη τον Ιούνιο του 2008, ενώ με την Interim Agreement ετέθη σε άμεση εφαρμογή το τμήμα της ΣΣΣ που αφορά στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Πρόκειται για εγχειρήματα, δύσκολα από τη φύση τους, τα οποία απαιτούν συνέπεια, συνέχεια και χρόνο για την επίτευξή τους, ιδίως αν ληφθούν υπόψη το πολύπλοκο σύστημα διακυβερνήσεως της χώρας και η συχνή έλλειψη συνεργασίας και διαφάνειας μεταξύ των Οντοτήτων και των Κεντρικών Οργάνων. Η χώρα μας, ως γνωστόν, είναι παρούσα στη μεταπολεμική ανάπτυξη της Β&Ε με συγκεκριμένη πολιτική, υλοποιούμενη στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ, που περιλαμβάνει το τμήμα Δημοσίων επενδύσεων με έργα ευρείας ορατότητας, το τμήμα μικρών έργων τοπικής εμβέλειας και το τμήμα ιδιωτικών επενδύσεων, για την προώθηση ελληνοβοσνιακών οικονομικών συνεργασιών μέσω συγκεκριμένων κινήτρων. Να σημειωθεί ότι τα δύο πρώτα στοιχεία, που αφορούν στο διακρατικό επίπεδο, εξελίχθηκαν θετικά για το 2008 ( κατάθεση της τελευταίας δόσης για την εξόφληση των εργασιών ανακατασκευής του Κτιρίου Φιλίας μεταξύ της Ελλάδος και της Β&Ε, τεχνική προετοιμασία για την έναρξη της ανακατασκευής του Νοσοκομείου Κάσιντο στο Ανατ. Σεράγεβο, χρηματοδότηση μικρών έργων ),με αποτέλεσμα την βελτίωση της εικόνας της χώρας μας στην τοπική κοινωνία. Τονίζεται, επίσης, ότι το Κοινοβούλιο της Β-Ε επικύρωσε το 2008 τις δύο Συμφωνίες που υπεγράφησαν μεταξύ της Ελλάδος και της Β- Ε τον Ιούλιο του 2007: Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Συμφωνία Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας και αναμένεται μόνο η επικύρωσή τους από την Βουλή των Ελλήνων ώστε να τεθούν σε ισχύ. Το Εξωτερικό Εμπόριό της Β&Ε παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια σημαντικά ελλείμματα (με τάση χειροτέρευσης το 2008)και μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση, τόσον ως προς τις χώρες προορισμού (εξαγωγές), όσον και τις χώρες εφοδιασμού (εισαγωγές). Αξίζει να αναφερθεί ότι έξη χώρες (Σλοβενία, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, 4

5 5 Σερβία και Αυστρία) καλύπτουν τα 2/3 περίπου των συνολικών συναλλαγών της. Ευνόητο είναι ότι απομένουν μικρές δυνατότητες για όλες τις υπόλοιπες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό και με παραδοσιακό χαρακτήρα το ποσοτικό επίπεδο των διμερών συναλλαγών της Ελλάδος με τη Β&Ε είναι χαμηλό, καταγράφοντας τα τελευταία χρόνια μικρό πλεόνασμα υπέρ της χώρας μας, με μικρή αυξητική τάση κατά τα έτη 2006 και 2007 και θεαματική αύξηση το 2008 (υπερδιπλασιάσθηκε). Β. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ και ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ α. Δημοσιονομικά Συνέπεια του ιδιόμορφου συστήματος της Β&Ε ο γενικός προϋπολογισμός της χώρας συντίθεται από τους επιμέρους προϋπολογισμούς των δύο συστατικών Οντοτήτων (ήτοι της Ομοσπονδίας της Β&Ε/Federation BH και της Σερβικής Δημοκρατίας/Republic of Srpska) καθώς και εκείνον της αυτόνομης περιοχής του Brcko. Ευνόητο είναι, ότι εν απουσία Υπουργείου Οικονομικών σε επίπεδο Κράτους, η συλλογή, η κατανομή και καταχώριση των αντίστοιχων ποσών, δεν είναι εύκολη υπόθεση και αποτελεί σημαντική πηγή αμφισβητήσεων και αντιθέσεων στους Κεντρικούς Θεσμούς και Μηχανισμούς Εποπτείας και Ελέγχου, κατά την τρέχουσα εξελικτική πορεία προς ενιαιοποίηση της οικονομίας. Σημειώνεται, πάντως, ότι σε εφαρμογή των υποδείξεων του ΔΝΤ, όλοι οι πρόσφατοι προϋπολογισμοί είναι ουσιαστικά ισοσκελισμένοι και υλοποιούνται πιστά, με συνέπεια να μην υπάρχουν αξιόλογα ελλείμματα ή πλεονάσματα, τόσο κατά την υιοθέτηση, όσο και κατά την εκτέλεσή τους. Για την ακρίβεια, υπήρξαν πολύ μικρά πλεονάσματα κατά τα έτη και αξιοσημείωτο πλεόνασμα (περίπου 3% του ΑΕΠ) κατά το 2006, συνέπεια της επιτυχούς εισόδου του ενιαίου ΦΠΑ από Εντούτοις για το 2007 εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων διεθνών Οργανισμών (κυρίως του ΔΝΤ) είναι ότι υπήρξαν μικρά ελλείμματα, λόγω χαλάρωσης στη δημοσιονομική πολιτική και ότι αντίστοιχα ελλείμματα θα καταγραφούν και για το 2008 κυρίως λόγω της διεθνούς κρίσεως (δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής επίσημα απολογιστικά στοιχεία). 5

6 6 Να σημειωθεί ότι η σχέση του Ευρώ με το τοπικό νόμισμα είναι σταθερή (currency board) και έχει ως εξής: 1 Ευρώ = 1, ΚΜ. Όλοι οι ανωτέρω προϋπολογισμοί έχουν καταναλωτικό χαρακτήρα, αφού το 90% περίπου των εσόδων τους κατευθύνεται σε μισθούς και κοινωνικές εισφορές. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι από 1 ης Ιανουαρίου 2006 εισήχθη ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ-ενιαίος 17%) σε όλη την επικράτεια. Η σχετική Νομοθεσία βασίζεται στην 6 η Οδηγία (Directive) της Ε.Ε. για τον ΦΠΑ. Η εισαγωγή του εν λόγω Φόρου επέδρασε θετικά τόσο στην αύξηση των εξαγωγών ( ως γνωστόν ο ΦΠΑ δεν επιβαρύνει τις εξαγωγές ), όσο και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων ( +3% του ΑΕΠ ). Εντούτοις απαιτούνται βελτιώσεις στους μηχανισμούς συλλογής των φόρων και στον περιορισμό της παρα-οικονομίας, η οποία εκτιμάται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα από την έμμεση φορολογία είναι η πιο σημαντική κατηγορία εσόδων της Β-Ε και βαίνει με αυξητική τάση για Τρίτη συνεχή χρονιά, μετά την είσοδο του ενιαίου ΦΠΑ ΤΟ Ειδικότερα η εξέλιξη της έμμεσης φορολογίας στην Β-Ε για τα έτη έχει ως ακολούθως ( σε εκατομ. ΚΜ ): ΦΠΑ Σύνολο Ύστερα από πολλές διχογνωμίες, αντιθέσεις και καθυστερήσεις αποφασίσθηκε, τον Ιούνιο του 2008, μια μόνιμη μεθοδολογία ( με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ) για την κατανομή των εσόδων εκ της έμμεσης φορολογίας, η οποία για το 2008 έχει ως εξής: Ελάχιστο αποθεματικό 15,93% Θεσμοί Κεντρικής Κυβέρνησης 11,91% Σερβική Δημοκρατία 23,20% Ομοσπονδία 46,79% Brcko 2,54% 6

7 7 Παράλληλα και ύστερα από μακρά και επίπονη διαδικασία που άρχισε το 2005, το Κοινοβούλιο της Β&Ε υιοθέτησε τον Ιούλιο του 2008 το Νόμο για το Φορολογικό Συμβούλιο της Β&Ε, ως αρμόδιου Οργάνου για τον συντονισμό της φορολογικής πολιτικής προς διατήρηση μακροοικονομικής σταθερότητας και δημοσιονομικής επάρκειας. Ο συντονισμός αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του συστήματος Currency Board που εφαρμόζει η Β&Ε, το οποίο της περιορίζει σημαντικά τα διαθέσιμα νομισματικά μέτρα. Τα Μόνιμα Μέλη του Φορολογικού Συμβουλίου είναι: ο Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου της Β&Ε, ο Πρωθυπουργός της Σερβικής Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της Ομοσπονδίας, ο Υπουργός Οικονομικών της Β&Ε και οι Υπουργοί Οικονομικών της Σερβικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδίας ( 6 ). Επιπροσθέτως των 6 Μόνιμων Μελών στο Φ.Σ. συμμετέχουν ως παρατηρητές ( χωρίς δικαίωμα ψήφου ) ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας και ο Πρωθυπουργός της αυτόνομης περιοχής του Brcko. Δεν υπήρξαν, αντιθέτως, για πολλά χρόνια αντίστοιχα βήματα σε ότι αφορά στην άμεση φορολογία, η οποία διέπεται από ένα πολύπλοκο σύστημα, καθώς οι αρμοδιότητες είναι διεσπαρμένες μεταξύ των Οντοτήτων και των Δήμων. Κάθε Οντότητα είχε τη δική της νομοθεσία για την φορολογία επί των κερδών, των ατομικών εισοδημάτων και της ιδιοκτησίας. Η αυτόνομη περιοχή του Brcko έχει ένα πολύ ευνοϊκό σύστημα, με ένα ενιαίο ποσοστό 10% για όλες τις περιπτώσεις. Ένα παρόμοιο καθεστώς(ενιαίο ποσοστό 10% με προοδευτικές αυξήσεις και κάποιες εξαιρέσεις) εισήγαγε η Σερβική Δημοκρατία τον Αύγουστο του Η Ομοσπονδία της Β&Ε, όμως, καθυστέρησε αρκετά να υιοθετήσει νέα νομοθεσία, με την άμεση φορολογία να παραμένει, μέχρι και το 2007 σε υψηλά επίπεδα (30%). Το θέμα όμως ήδη επιλύθηκε στα μέσα του 2008, με την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών της με εκείνους της Οντότητας της Σερβικής Δημοκρατίας. 7

8 β. Μακρο-οικονομικοί δείκτες 8 Παρατίθεται, κατ αρχάς, Πίνακας με τους κυριότερους μακρο-οικονομικούς δείκτες για τα έτη 2005, 2006 και 2007 που είναι τελικά επίσημα στατιστικά στοιχεία. ΠΙΝΑΚΑΣ Α/Α ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΠ (σε εκατομ. ΚΜ) (3,9 %) (6,7 %) (6,8 %) 2 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΚΜ) Ισοτιμία ΚΜ: -έναντι του ΕΥΡΩ 1ΚΜ=0,51Ευρώ 1ΚΜ=0,51Ευρώ 1ΚΜ=0,51Ευρώ 4 Εξωτερικό χρέος (σε % του ΑΕΠ) 29,6 5 Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης (σε % ΑΕΠ) 25,6 21,3 18,3 6 Συναλλαγματικά αποθέματα: -σε εκατομ. ΚΜ -σε μήνες κάλυψης εισαγωγών , , ,4 7 Πληθωρισμός ( Δείκτης Κόστους Ζωής ) 3,7 6,1 1,5 8 Ανεργία (% ενεργού πληθυσμού) Βιομηχανική παραγωγή (% αύξησης) Συνολ. Εξαγωγές (σε εκατομ. ΚΜ) Συνολ. Εισαγωγές (σε εκατομ. ΚΜ) Εξαγωγές προς Ελλάδα (σε εκατομ.κμ) 14,4 15,3 10,3 13 Εισαγωγές από Ελλάδα (σε εκατομ.κμ) 71,9 43,95 51,2 14 Ύψος ΞΑΕ ( σε εκατομ. Ευρώ ) Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία και Κεντρική Τράπεζα της Β&Ε 8

9 9 Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Β&Ε, που μόλις δημοσιεύθηκαν, η εξέλιξη των μακρο-οικονομικών δεικτών, για το 2008, αναμένεται να καταγραφεί ως εξής: - αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,1% - ανάλογη αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ που θα φθάσει τα ΚΜ - αύξηση των τιμών (πληθωρισμός) κατά 6,5% περίπου, οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου - μικρή μείωση των συναλλαγματικών αποθεμάτων (κάλυψη 4,4 μηνών εισαγωγών) - παραμονή του εξωτερικού χρέους σε χαμηλά (16,7% του ΑΕΠ) και εύκολα διαχειρίσιμα επίπεδα (2,5% των εξαγωγών) - παραμονή του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου σε σημαντικά αρνητικά επίπεδα, 37,6% του ΑΕΠ - μείωση, ως προς το 2007, των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων που θα διαμορφωθούν σε 701 εκατομ. Ευρώ - μείωση της ανεργίας που θα κυμανθεί στο επίπεδο του 23,4% ( για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Πίνακες Παραρτήματος ). Γ. ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( Ιδιωτικοποιήσεις ) - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ α. Ξένες Άμεσες Επενδύσεις-Επιχ. Περιβάλλον-Ιδιωτικοποιήσεις Αναμένεται να καταγραφεί σημαντική μείωσή τους ως προς το εξαιρετικό 2007 και να διαμορφωθούν στο επίπεδο των 701 εκατομ. Ευρώ περίπου. Στην πραγματικότητα έχουμε επαναφορά τους στα προ του 2007 επίπεδα (αν και κάπως αυξημένα). Υπενθυμίζεται ότι η σημαντική αύξησή τους στο πρωτοφανές ύψος των εκατ. Ευρώ κατά το 2007, οφείλετο κυρίως, στην εισροή κεφαλαίων για την υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων της Οντότητας της Σερβικής Δημοκρατίας που είχαν, ως γνωστόν, αποφασισθεί στα τέλη του 2006 (ή/και τις αρχές του 2007). Επισημαίνεται, ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική ιδιωτικοποιήσεων στη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, αφού πρόκειται για θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας των Οντοτήτων που την απαρτίζουν ( Ομοσπονδία, Σερβική Δημοκρατία, Αυτόνομη Περιοχή BRCKO ). 9

10 10 Σημειώνουμε, επιπλέον, ότι τα υφιστάμενα περιθώρια των προϋπολογισμών ( σε όλες τις Οντότητες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης ), για δημόσιες ή για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων, είναι πολύ περιορισμένα, αφού το 90% περίπου των εσόδων τους κατευθύνεται σε ανελαστικές δαπάνες (μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές αποζημιώσεις). Στο πλαίσιο αυτό οι ιδιωτικοποιήσεις συνιστούν σημαντικό μοχλό εκσυγχρονισμού της οικονομίας, ελάφρυνσης των προϋπολογισμών και εξεύρεσης πόρων για την προώθηση των επενδύσεων. Την αναγκαιότητα για εφαρμογή γενναίων προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων και φιλελευθεροποιήσεων, σε όλες τις Οντότητες, τονίζουν συχνά και με κάθε ευκαιρία, προς όλες τις πλευρές, αρμόδιοι Διεθνών Οργανισμών ( κυρίως ΔΝΤ και ΔΤ ) και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως καταγράφεται στην πράξη, η Οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας παρουσιάσθηκε πολύ πιο δραστήρια και τολμηρή, στον υπό συζήτηση τομέα, από την αντίστοιχη της Ομοσπονδίας. Αναλυτικά, οι κυριότερες ιδιωτικοποιήσεις στην Οντότητα της Σερβικής Δημοκρατίας στη Β&Ε ( Republika Srpska ), που υλοποιήθηκαν το 2007, αφορούν στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, ως ακολούθως: α. τομέας ενέργειας: - πώληση των διϋλιστιρίων στο Brod και στη Modrica και της εταιρείας Πετρελαιοειδών της Banja Luka σε Ρωσική Εταιρεία, αντί του ποσού των 121 εκατομ. Ευρώ. - εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη της εταιρείας GACKO, με την δημιουργία εταιρείας joint venture με την τσέχικη εταιρεία «Cez», η οποία θα κατέχει το 51% και το Δημόσιο της ΣΔ το 49%, β. τομέας τηλεπικοινωνιών: - πώληση του 65% των μετοχών της κρατικής εταιρείας «Telekom Srpske» στην πλειοδότρια εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Σερβίας, αντί του ποσού των 646 εκατομ. Ευρώ, μέσω ανοικτού διαγωνισμού (σημειώνεται ότι στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών της Σερβίας συμμετέχει και ο ΟΤΕ με 20%). 10

11 11 Στην Οντότητα της Ομοσπονδίας της Β&Ε ( Federation ) οι πρόσφατες προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων ή εκσυγχρονισμών, αφορούσαν: - στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας αλουμινίου στο Mostar, μέσω ανοικτού διαγωνισμού, όπου πλειοδότησε η κοινοπραξία εταιρειών με κύριο εκπρόσωπο την ελβετική Glencore και ακολούθησαν η ρωσική εταιρεία En+Group και η ελληνική εταιρεία Mytilineos Aluminium. Και οι τρεις εν λόγω εταιρείες κατέθεσαν τις προσφορές τους με την προϋπόθεση ότι θα αγοράζουν το ηλεκτρικό ρεύμα σε τιμές πολύ χαμηλές ( στο ήμισυ περίπου της αγοραίας τιμής ) κάτι που δεν γίνεται αποδεκτό από τις αρμόδιες Αρχές της Οντότητας της Ομοσπονδίας. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που ανακύπτουν. Για τα δύο αυτά θέματα διεξάγονται προς το παρόν διαπραγματεύσεις με την πλειοδότρια εταιρεία και αν δεν ευοδωθούν θα ακολουθήσουν αντίστοιχες και κατά σειρά με τις δύο επόμενες. Αν όλες αποβούν άκαρπες ο διαγωνισμός θα ακυρωθεί και θα ακολουθήσει νέα διαδικασία προσφορών. - σε ότι αφορά στον τομέα της ενέργειας η πολιτική βούληση στηρίζει όχι τις ιδιωτικοποιήσεις αλλά την συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές για την υλοποίηση κοινών επενδυτικών σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό και εντός του 2007 επελέγησαν τρεις ξένες εταιρείες ( μία γερμανική μία αυστριακή και μία από το καζακστάν ) για την ανάπτυξη των παραγωγικών ικανοτήτων των υφιστάμενων μονάδων αλλά δεν έχουν υπογραφεί ακόμη σχετικά συμβόλαια ( ανεμένετο να διαμορφωθούν και υπογραφούν εντός του 2008 ). - σε ότι αφορά στις τηλεπικοινωνίες η Κυβέρνηση είχε αποφασίσει την πώληση της κρατικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών, απόφαση που δεν έχει, όμως, επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο. Ο σχετικός διαγωνισμός ανεμένετο να δημοσιευθεί τον Ιούνιο και η όλη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεως να ολοκληρωθεί εντός του Όλες, όμως, οι παραπάνω προσπάθειες ιδιωτικοποιήσεων έχουν παγώσει στο Κοινοβούλιο της Ομοσπονδίας της Β-Ε και δεν φαίνεται ότι θα προχωρήσουν εύκολα ( έλλειψη πολιτικής βούλησης ). Η μόνη ιδιωτικοποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ομοσπονδία της Β&Ε, αφορά στη μετοχοποίηση και πώληση του 49% των μετοχών της «εταιρείας των 11

12 12 Βοσνιακών Αερογραμμών» στις «Τουρκικές Αερογραμμές» αντί του ποσού των 5 εκατομμυρίων Ευρώ, με ταυτόχρονη δέσμευση των τελευταίων για επένδυση άλλων 5 εκατομ. Ευρώ για ενοικίαση ( leasing ) δύο αεροσκαφών ( jet planes ). Στο σχετικό διαγωνισμό συμμετείχαν επίσης οι εταιρείες Mango Group από την Ιορδανία και Comintel από τη Μαλαισία, με τις «τουρκικές αερογραμμές» να κάνουν την καλύτερη προσφορά. Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα χρόνια οι ΞΑΕ έχουν, σε εκατομ. Ευρώ, ως ακολούθως ( στοιχεία του Οργανισμού Προσέλκυσης Ξένων Επενδύσεων ) : Έτος Ποσό σε εκατομ. Ευρώ (προσωρινά στοιχεία) Κυριότερες χώρες προέλευσης ( σωρευτικά ) των επενδύσεων ( με κριτήριο την χώρα προέλευσης των χρημάτων ) είναι, κατά σειρά: η Αυστρία, η Σερβία, η Κροατία, η Σλοβενία, η Ελβετία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Ιταλία. Το θεσμικό πλαίσιο προσέλκυσης των ΞΑΕ μπορεί να χαρακτηρισθεί γενικά θετικό, αφού προβλέπει κίνητρα όπως: δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές, απρόσκοπτη δυνατότητα εξαγωγής των κερδών, πλήρη έλεγχο της διοίκησης των επιχειρήσεων, προστασία και αποζημιώσεις σε περιπτώσεις εθνικοποιήσεων για λόγους εθνικού συμφέροντος, δυνατότητα πρόσληψης αλλοδαπών, δικαίωμα ανοίγματος λ/σμών σε εγχώριο ή ξένο νόμισμα. Ο μόνος περιορισμός που υπάρχει, αφορά στις εταιρίες που ασχολούνται με όπλα/στρατιωτικά εφόδια και τα ΜΜΕ, όπου οι ξένοι επενδυτές περιορίζονται να κατέχουν έως το 49% της εταιρίας. 12

13 13 Σημειώνεται, επιπλέον, η ύπαρξη 5 λειτουργικών Ζωνών Ελευθέρου Εμπορίου ( εκκρεμούν αιτήσεις δημιουργίας και άλλων ), στις οποίες οι επενδύσεις απαλλάσσονται από δασμούς και φόρους και επωφελούνται απλοποιημένων διαδικασιών. Ως γνωστόν στις εν λόγω Ζώνες τα εισαγόμενα προϊόντα ( πρώτες ύλες ) είναι υπό καθεστώς τελωνειακής παρακολουθήσεως ( μη υποκείμενα σε δασμούς ), ενώ τα τελικά προϊόντα προορίζονται για εξαγωγές. Σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο προσέλκυσης των ΞΑΕ, το επιχειρηματικό περιβάλλον, που επηρεάζει σημαντικά τους επενδυτές, δεν είναι ενιαίο ούτε αποδεικνύεται το πιο αποτελεσματικό. Αυτό βαρύνει ιδιαίτερα την Ομοσπονδία της Β-Ε, όπου το κοινωνικό κόστος της εργασίας είναι σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα διαδικαστικά στάδια ιδρύσεως μιας εταιρίας, που είναι πολλά και χρονοβόρα. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη στη Σερβική Δημοκρατία, όπου το κοινωνικό κόστος της εργασίας είναι χαμηλότερο και υπάρχει βούληση για μείωση και απλοποίηση των αντίστοιχων διαδικασιών. Ευνόητο είναι, επίσης, ότι η θεσμική πολυπλοκότητα, το μικρό μέγεθος της αγοράς, ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων και η καθυστέρηση στην υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποιήσεως και Συνδέσεως με την Ε.Ε. (λόγω μη ικανοποιήσεως των πολιτικών κριτηρίων) έδρασαν αρνητικά, προκαλόντας την διστακτικότητα ή την επιφυλακτικότητα των εν δυνάμει επενδυτών. Στο ως άνω πλαίσιο η γενικότερη εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων Δ.Ο και Ε.Ε. είναι ότι οι ΞΑΕ συνδέονται κατά κυρίαρχο τρόπο με την προώθηση γενναίων προγραμμάτων ιδιωτικοποιήσεων και παράλληλα με το κτίσιμο μηχανισμών ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας των συστατικών Οντοτήτων, η δε προώθησή τους αποτέλεσμα της πολιτικής βούλησης των Κυβερνήσεών τους. Φαίνεται δε καθαρά τα τελευταία χρόνια, ότι στη Σερβική Δημοκρατία είναι θέμα προτεραιότητας η προώθησή τους στους στρατηγικούς τομείς, δια της δημιουργίας κοινοπραξιών και κοινών επενδυτικών σχεδίων με επιχειρήσεις από άλλες χώρες ( συμφωνίες με επιχειρήσεις από Σερβία, Ρωσία, Τσεχία ενώ συζητούν και με αμερικάνικες και Ευρωπαϊκές ), ενώ στην Ομοσπονδία της Β&Ε καταγράφονται διστακτικότητα ή επιφυλάξεις. 13

14 β. Εμπορικό Ισοζύγιο 14 Με βάση τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β&Ε η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια καταγράφεται, σε εκατομμύρια ΚΜ (1 Ευρώ = 1, ΚΜ), ως εξής: Έτος Εξαγωγές Εισαγωγές Ε. Ι. % Εξαγ./Εισαγ , , , , , ,2% Από τον ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι το 2008 ήταν ένα καλό έτος για τις εξαγωγές της Β-Ε, που σημείωσαν σημαντική αύξηση ( 13,1% ). Η θετική αυτή εξέλιξη όμως συνδυάσθηκε με μεγαλύτερη αύξηση των συνολικών εισαγωγών ( 17,2% ), εξέλιξη η οποία οδήγησε σε χειροτέρευση του Εμπορικού Ισοζυγίου, το έλλειμμα του οποίου παραμένει πολύ υψηλό ( 37,6% του ΑΕΠ ) και αποτελεί σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην οικονομική ανάπτυξή της. Η ανάλυση των εξαγωγών και των εισαγωγών του 2008 ως προς τα σχετικά τελωνειακά καθεστώτα, υπό τα οποία πραγματοποιήθηκαν, έχει ως εξής: Εξαγωγές % Κανονικές 48,2 Για παθητική τελειοποίηση 1,9 Ύστερα από ενεργητική τελειοποίηση 49,9 ( εκατ. ΚΜ ) 14

15 Εισαγωγές 15 Κανονικές 85,8 Μετά από παθητική τελειοποίηση 0,4 Για ενεργητική τελειοποίηση 13,8 ( εκατ. ΚΜ ) Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών ( 54,9% ) πραγματοποιείται ως συνέπεια ενεργητικής τελειοποίησης, με όλα όσα ( γνωστά ) αυτό συνεπάγεται. Οι χώρες της Ε.Ε. κάλυψαν το 2008 το 55,6% των εξαγωγών και το 47% των εισαγωγών της Β&Ε, ενώ συνέχισε η ίδια μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση με 6 χώρες ( Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, Γερμανία, Ιταλία και Αυστρία ) να καλύπτουν περίπου τα 2/3 του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της ( Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες βλέπε σχετικό Παράρτημα ). Δ. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και Β-Ε α. Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, η παρουσία μας στην οικονομία και την αγορά της Β&Ε είναι πενιχρή. Υπάρχουν λίγες Ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται μόνιμα και με έδρα τη Β&Ε ( συνήθως Μικρο-μεσαίες ) ενώ δεν έχει, μέχρι σήμερα, υλοποιηθεί κανένα σχέδιο ιδιωτικής συνεργασίας στο πλαίσιο του ΕΣΟΑΒ ( αν και υπήρξαν το 2008 κάποιες αιτήσεις για χρηματοδότηση ), παρόλο ότι προβλέπεται επιδότηση 30% της συνολικής επένδυσης. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινούνταν και οι εμπορικές συναλλαγές μας ( βλέπε συνημμένους Πίνακες με εμπορικά στοιχεία ), που κατέγραψαν τα τελευταία 3 χρόνια μικρό πλεόνασμα ( με αυξητική τάση) υπέρ της χώρα μας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Β&Ε, το 2008 μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα εξαιρετικό έτος για τη χώρα μας. Ειδικότερα, οι εξαγωγές της Β&Ε προς Ελλάδα ανήλθαν σε 8,3 εκατομ. ΚΜ ( μείωση 19,4% ως προς το 2007 ) ενώ οι εισαγωγές από Ελλάδα σε 106,3 εκατομ. ΚΜ ( αύξηση 107,8% ως προς το 15

16 ). Το εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της χώρας μας διαμορφώθηκε σε 98 εκατ. ΚΜ ή 50,1 εκατ. Ευρώ, δηλαδή 2,4 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του Το σημαντικότερο είναι ότι η πολύ θετική αυτή τάση, συνεχίζεται και το πρώτο 3μηνο του 2009, με τις εξαγωγές μας να καταγράφουν άνοδο 76% περίπου, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η μείωση των εισαγωγών μας από την Β-Ε ( -35,7% ). Κυριότερα προϊόντα εισαγόμενα από Ελλάδα είναι μεταποιημένα βιομηχανικά, προϊόντα διατροφής, προϊόντα αλουμινίου, σιδήρου, χαλκού, χημικά-αρωματικά, οπωροκηπευτικά, ορυκτέλαια-καύσιμα και μηχανικός εξοπλισμός ενώ οι εξαγωγές της Β&Ε προς Ελλάδα καλύπτουν κυρίως πρώτες ύλες, μη σιδηρούχα μέταλλα, ξυλεία, μεταποιημένα και ζωϊκά προϊόντα ( δυστυχώς η κατηγοριοποίηση των στατιστικών στοιχείων της Β&Ε δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάλυση ενώ υπάρχουν και επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία και την πληρότητά τους ). Αν και στην εποχή μας η πρόσβαση και εξειδίκευση στις αγορές δεν είναι διατομεακή αλλά ενδοτομεακή υπόθεση, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι στη Β&Ε υπάρχουν καλές προοπτικές: - για κοινά επενδυτικά σχέδια ( joint ventures ) στους τομείς: του ξύλου, του χαρτιού και των χαρτικών, του αλουμινίου, των πρώτων υλών, των ορυκτών υδάτων, της δερματοποιϊας - υποδηματοποιϊας, της κτηνοτροφίας, των γαλακτοκομικών προϊόντων, της αγροτικής μεταποίησης, του χειμερινού τουρισμού, της ενέργειας και των κατασκευών, και - για εξαγωγές επιτραπέζιας εληάς και ελαιολάδου, νωπών και μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, εσπεριδοειδών, χυμών, λοιπών προϊόντων διατροφής, πλαστικών, προϊόντων χαλκού, προϊόντων αλουμινίου, Επισημαίνεται, ότι λόγω των χαμηλών εισοδημάτων και του γενικού επιπέδου της χώρας το στοιχείο «τιμή» είναι κυρίαρχο στην αγορά, με την ποιότητα να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. 16

17 β. Δράσεις για την ενίσχυση των Διμερών Οικονομικών Σχέσεων 17 - Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η υπογραφή Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης (ΣΣΣ) της Β&Ε με την Ε.Ε. Υπογράφηκε ( με σημαντική καθυστέρηση λόγω μη πλήρωσης των γνωστών πολιτικών προϋποθέσεων που είχε θέσει το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. ) τον Ιούνιο του 2008 και θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την επικύρωσή της από τα εθνικά Κοινοβούλια. Παράλληλα υπογράφηκε η Interim Agreement με την οποία τέθηκε σε άμεση εφαρμογή, από 1 ης Ιουλίου 2008, το οικονομικό-εμπορικό τμήμα της ΣΣΣ. Αυτό πρακτικά σημαίνει την έναρξη της διαδικασίας για την σταδιακή ( εντός 5ετίας ) μείωση των υφιστάμενων δασμών εισαγωγής, που επιβάλλονται στα εισαγόμενα ευρωπαϊκά προϊόντα(βελτίωση της πρόσβασης στην τοπική αγορά) καθώς και την έναρξη της προετοιμασίας της Β&Ε ( συμβατική υποχρέωση ) για εναρμόνισή της σε όλους τους τομείς με το κοινοτικό κεκτημένο ( ανταγωνισμός, προστασία πνευματικών δικαιωμάτων- TRIPS, προστασία Προϊόντων Ονομασίας Προελεύσεως και Γεωγραφικών Ενδείξεων, κ.ά.). Ειδικά σε ό,τι αφορά στην προστασία της «φέτας» ( προστασία ΠΟΠ και ΓΕ ) και δεδομένου ότι κυκλοφορούν στην τοπική αγορά διάφορα προϊόντα παραγόμενα σε άλλες χώρες με την «ονομασία» αυτή, η χώρα μας έκανε διάβημα στις αρμόδιες Αρχές της Β&Ε στα τέλη του 2008 και έλαβε την διαβεβαίωση ότι το θέμα θα επιλυθεί πριν από την εκπνοή της προβλεπόμενης μεταβατικής περιόδου ( τέλη του 2013 ). - Σε διακρατικό επίπεδο: η συμπλήρωση του διμερούς θεσμικού πλαισίου: ήδη συμπληρώθηκε με την υπογραφή των δύο διμερών Συμφωνιών ( Ιούλιος 2007 ): για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας και Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, που θέτουν τα πλαίσια μιας συστηματικής οργάνωσης και συνεχούς παρακολούθησης της ανάπτυξης των διμερών οικονομικών μας σχέσεων, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Οι διαδικασίες επικυρώσεως ολοκληρώθηκαν στην Β&Ε, στα μέσα του 2008 και δεν απομένει παρά η επικύρωσή τους από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για να τεθούν σε εφαρμογή. Σκόπιμο θα ήταν μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικυρώσεως να πραγματοποιηθεί Δι-υπουργική Επιτροπή με παράλληλη συμμετοχή επιχειρηματιών για την κατάστρωση σχεδίου συνεργασιών ( action plan ) σε τομείς αμοιβαία επωφελείς ( π.χ. ενέργεια, κατασκευές, διαγωνισμοί, joint ventures,.. ) 17

18 18 - Σε επίπεδο επιχειρήσεων επιδιώκονται : - η συστηματική συμμετοχή επιτόπιων επιχειρηματιών στις επιμέρους Εκθέσεις της HELEXPO, Η δράση αυτή συνεχίσθηκε συστηματικά σε συνεργασία με τα επιτόπια Εμπορικά Επιμελητήρια αλλά και μεμονωμένους επιχειρηματίες, με πολύ θετικά αποτελέσματα, αφού κατά το 2008 πραγματοποιήθηκαν ( συνεργασία του Γραφείου μας με Helexpo και επιτόπια Επιμελητήρια ) οργανωμένες επιχειρηματικές αποστολές από Β&Ε στις εξής τομεακές Εκθέσεις της HELEXPO : - Furnidec Business 2008 ( 25 28/1/2008 ) - Agrotica ( 6 10/2/2008 ) - Infacoma ( 21 24/2/2008 ) - Artozyma ( 14 17/3/2008 ) - Biologica ( 29/5 ου - 1/6/2008 ) - Hotelia/Philoxenia ( 30/10 ου - 2/11/2008 ). - η πραγματοποίηση ελληνικής Επιχειρηματικής Αποστολής στη Β&Ε, εγένοντο σχετικές ενέργειες αλλά παρά τις πρώτες θετικές εντυπώσεις δεν κατέστη δυνατή η πραγματοποίησή της εντός του Πιο πιθανή φάνηκε αρχικά η διοργάνωση επιχειρηματικού συνεδρίου στο Σεράγεβο για την προώθηση κοινών επενδυτικών σχεδίων ( joint ventures ) μεταξύ Ελλήνων και επιτόπιων επιχειρηματιών ( σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των οικονομικών κινήτρων που προβλέπονται στο ΕΣΟΑΒ για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων ). Σχετική πρόταση είχε γίνει από τον Εθνικό Συντονιστή της Β&Ε για το ΕΣΟΑΒ, Υφυπουργό 0ικονομικών κ. Kasumovic και τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εξωτερικού Εμπορίου κ Lovric προς τον Υφυπουργό κ. Δούκα και τον Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ&ΑΣ κ. Σκυλακάκη, αντίστοιχα, οι οποίοι το αντιμετώπισαν θετικά. - συνεχής ενημέρωση Ελλήνων και επιτόπιων Φορέων και μεμονωμένων επιχειρηματιών για ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών ( εγένοντο γραπτές και προφορικές ενημερώσεις Επιμελητηρίων και άλλων αρμόδιων Φορέων ). 18

19 γ. ΕΣΟΑΒ 19 Προβλέπει, ως γνωστόν, για τη Β&Ε συνολική πίστωση Ευρώ, που κατανέμεται ως ακολούθως : - Δημόσιες επενδύσεις: Ευρώ (79%) - Ιδιωτικές επενδύσεις: Ευρώ (20%), και - Ταμείο Μικρών Έργων: Ευρώ (1%). Οι Δημόσιες Επενδύσεις καλύπτουν την ανακατασκευή του κτιρίου των Κοινών Θεσμών ( Κτιρίου Φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Β&Ε ), με προβλεπόμενη ελληνική συμμετοχή 13,5 περίπου εκατομ. Ευρώ, ήτοι 80% της συνολικής δαπάνης ανερχομένης σε 16,8 εκατομ. Ευρώ περίπου. Οι εργασίες της εν λόγω ανακατασκευής ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2007 και τα εγκαίνια του κτιρίου εγένοντο στις 23 Ιουλίου 2007από κοινού από τον Πρωθυπουργό κ. Καραμανλή και τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Β&Ε κ. Spiric. Το 2008 έγινε η καταβολή της τελευταίας δόσεως για την εξόφληση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Το ποσό που απομένει ( περίπου 2 εκατομ. Ευρώ ) αναμένεται ( έχει ήδη προεπιλεγεί και εξετάζονται τα αρχιτεκτονικά σχέδια ) να χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή του Νοσοκομείου Kasindo στο Ανατολικό Σεράγεβο ( Οντότητα Σερβικής Δημοκρατίας ). Σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Μικρών Έργων, είχαν ήδη υλοποιηθεί για την Β&Ε τέσσερα μικρά έργα, ως ακολούθως : - Μερική χρηματοδότηση δικτύου ηλεκτροδότησης κεντρικού δρόμου Κοινότητας Civcije Bukovacke, Οντότητας ΣΔ, ύψους, Ευρώ, - Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικής και χημείας τεσσάρων τάξεων Δημοτικού Σχολείου «Γεώργιος Παπανδρέου» στο Λάκτασι, Οντότητας ΣΔ, ύψους Ευρώ, - Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Οργανισμού Προώθησης Ξένων Επενδύσεων Β-Ε, ύψους Ευρώ, και - Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για Συνταγματικό Δικαστήριο Β-Ε, ύψους Ευρώ. 19

20 20 Το ύψος της εκταμιευθείσης δαπάνης για ως άνω μικρά έργα ανερχόταν σε Ευρώ ενώ, ως γνωστόν, η συνολικά προβλεπόμενη δαπάνη για την Β&Ε είναι Ευρώ. Κατά το 2007 έγινε δωρεά δύο Ασθενοφόρων Οχημάτων προς κάλυψη επειγουσών αναγκών του Νοσοκομείου Kasindo στο Ανατολικό Σεράγεβο, ύψους Ευρώ. Το υφιστάμενο υπόλοιπο ανερχόμενο σε Ευρώ, χορηγήθηκε το 2008 για την ανακαίνιση του Λυκείου της Σρεμπρένιτσα ( Ευρώ σε συνεργασία με το UNDP ), για την εγκατάσταση θέρμανσης στο Σερβορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό του Σεράγεβο ( Ευρώ ) και για την εικονική αναπαράσταση του Ναού της Αγίας Τριάδος στο Μόσταρ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Σεράγεβο ( Ευρώ ). Επισημαίνεται, τέλος, ότι δεν έχει μέχρι τώρα χρηματοδοτηθεί ( η προβλεπόμενη επιδότηση ανέρχεται μέχρι 30% της συνολικής δαπάνης ) κανένα σχέδιο συνεργασίας στον τομέα προωθήσεως των ιδιωτικών επενδύσεων ( η προβλεπόμενη πίστωση των Ευρώ παραμένει ανέπαφη ) γι αυτό και γίνονται ενέργειες και δράσεις προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών ( Ελλήνων και Επιτόπιων ). Εξ όσων γνωρίζουμε εντός του 2008 κατατέθηκαν 3-4 αιτήσεις για χρηματοδότηση αντίστοιχων projects στους τομείς της ξυλείας, των ζωϊκών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει, ότι κτίζεται σταδιακά στη Β-Ε ένα σταθερό, θετικό και μόνιμο οικονομικό πλαίσιο ( σε διμερές, ευρωπαϊκό και πολυμερές επίπεδο ), το οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη οικονομικών και εμπορικών συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων. Επισημαίνεται, ιδιαίτερα, ότι παρόλες τις πολιτικές διαφωνίες των Οντοτήτων για την ενιαιοποίηση της οικονομίας καθώς και τη βελτίωση και απλοποίηση των Πολιτικών και Διοικητικών Θεσμών, ο στρατηγικός στόχος της ενσωμάτωσης και ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κοινός και πρώτης προτεραιότητας για όλους. Στο πλαίσιο αυτό η υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποιήσεως και Συνδέσεως ( ΣΣΣ ) και της Interm Agreement με την Ε.Ε. είναι καθοριστική, αφενός μεν γιατί δείχνει την πολιτική βούληση όλων να προχωρήσουν στις αναγκαίες πολιτικές μεταρρυθμίσεις και αφετέρου γιατί δημιουργεί το απαραίτητο ευρύ συμβατικό πλαίσιο για μια συντεταγμένη φιλελευθεροποίηση και ανάπτυξη των οικονομικών συναλλαγών. 20

21 21 Υπενθυμίζεται ότι το 2007 δεν υπήρξαν ουσιαστικές εξελίξεις δεδομένου ότι δεν υπήρξε πρόοδος στην Β&Ε σε ό,τι αφορά στην πλήρωση των πολιτικών όρων που είχε θέσει το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. για την υπογραφή και ιδιαίτερα εκείνου που σχετίζεται με την μεταρρύθμιση της Αστυνομίας. Με την συμφωνία επί του θέματος των Συστατικών Οντοτήτων της Β&Ε, τον Μάϊο του 2008 ο όρος αυτός ικανοποιήθηκε και έγινε δυνατή η υπογραφή της ΣΣΣ στις 16 Ιουνίου Σημειώνεται ότι παράλληλα υπεγράφη και η Ενδιάμεση ( Interim ) Συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Β&Ε με την οποία τίθεται σε άμεση εφαρμογή ( από 1 ης Ιουλίου 2008 ) το Οικονομικό Τμήμα της ΣΣΣ, που προβλέπει μεταξύ των άλλων την προοδευτική μείωση και εξάλειψη των δασμών της Β&Ε ( σε μια 5ετία ) έναντι των ευρωπαϊκών προϊόντων. Οι μακρο-οικονομικές εξελίξεις στη Β&Ε δείχνουν συνέχιση του υψηλού ρυθμού αυξήσεως του ΑΕΠ, μικρή χειροτέρευση της εικόνας των συναλλαγματικών αποθεμάτων, μείωση των ξένων άμεσων επενδύσεων, συνεχιζόμενο υψηλό ποσοστό ανεργίας, μεγάλο εσωτερικό χρέος, παραμονή του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών σε δυσβάστακτα επίπεδα, μη προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων στην Οντότητα της Ομοσπονδίας και μεγάλες δυσκολίες προώθησης της ενιαιοποίησης της οικονομίας. Επισημαίνεται ότι όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν σημαντική χειροτέρευση στο τελευταίο 3μηνο του έτους, ως συνέπεια της διεθνούς κρίσεως. Το εμπορικό ισοζύγιο όπως ήδη αναφέρθηκε κατέγραψε αρνητική εξέλιξη, συνεχίζοντας να παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση τόσο ως προς τις χώρες όσο και ως προς τα προϊόντα των συναλλαγών. Επισημαίνεται ότι 6 χώρες, συνέχισαν να καλύπτουν το 2/3 περίπου των συνολικών συναλλαγών ( Κροατία, Σλοβενία, Σερβία, Γερμανία, Ιταλία, Αυστρία ). Ευνόητο είναι ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο χώρος που απομένει για τις υπόλοιπες χώρες είναι πολύ περιορισμένος. Η χώρα μας ως γνωστόν έχει παραδοσιακά μικρή παρουσία στην αγορά και την οικονομία της Β-Ε. Το έτος 2008, ωστόσο, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εξαιρετικό έτος, δημιουργίας μιας θετικής δυναμικής για ένα καλύτερο μέλλον στις διμερείς μας σχέσεις, λόγω των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν και αφορούν τόσο στη συμπλήρωση του ευρωπαϊκού και διμερούς θεσμικού πλαισίου, όσο και της ενίσχυσης της επιχειρηματικής πληροφόρησης και κινητικότητας. Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική αύξηση του εμπορικού πλεονάσματος υπέρ της χώρας μας κατά το 2008, αλλά και η 21

22 22 επιβεβαίωση της θετικής αυτής τάσεως κατά το πρώτο 3μηνο του Ευνόητο είναι, ότι η πρόσφατη υπογραφή της ΣΣΣ και η θέση σε άμεση ισχύ της Ενδιάμεσης Συμφωνίας με την προοδευτική μείωση των δασμών έναντι των ευρωπαϊκών προϊόντων ( άρα και των ελληνικών ) αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις εξαγωγικές επιδόσεις μας. 22

23 23 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Αναλυτικοί Στατιστικοί Πίνακες 23

24 Main Economic Indicators Nominal GDP BH1) (in millions of BAM), current prices Real GDP1 (growth rate in percents) Retail prices growth rate in BH2 (percent change) Revenue of General Government3 (as a percentage of GDP) /////////// Expenditure of General Government3)4) (as a percentage of GDP) /////////// Overall balance of General Government3) (as a percentage of GDP) //////////// Broad Money (M2) (as a percentage of GDP) Credit to Non-Government Sector (as a percentage of GDP) Gross Official Reserves (in Millions of BAM) Gross Official Reserves (in Millions of US Dollars) Gross Official Reserves (in Months of Imports of goods and services) Current Account Balance (in Millions of BAM) Current Account Balance (in Millions of US Dollars) Current Account Balance (as a percentage of GDP) Trade Balance (in Millions of BAM) Trade Balance (in Millions of US Dollars) Trade Balance (as a percentage of GDP) External Debt of Government Sector (in Millions of BAM) External Debt of Government Sector (in Millions of US Dollars) External Debt of Government Sector (as a percentage of GDP) External Debt Servicing (in Millions of BAM) External Debt Servicing (in Millions of US Dollars) External Debt Servicing (as a percentage of exports of goods and services) Note: 1) BH Agency for Statistics. GDP data for 2008 is estimate of CBBH and is to be use as a preliminary data until BH Agency for Statistics publish official GDP data. 2) Growth rate of Retail prices is presented until 2006, but for 2006 and following periods in the table is presented consumer price (CP) growth rate. For RP rates weights used represent FBiH and RS shares in BH GDP. 3) Source: BH Central Bank, until 2002 IMF estimates. 4) Expenditure also includes net acquisition of fixed assets. Last update: March 27, 2009.

25 Macroeconomic Indicators Bosnia and Herzegovina has the most stabile macroeconomic climate in South East Europe, characterised by sustained economic growth, stable currency and low inflation. Expected GDP for 2008 is 12,5 billion EUR with the real growth rate of 7.1 percent, continuing the underlying trend of growth of around 5.5 percent. The currency of Bosnia and Herzegovina is the konvertibilina marka / convertible mark (KM), officially designated BAM. BiH operates a Currency Board arrangement supervised by the Central Bank of BiH under which the currency is pegged to the Euro at a fixed exchange rate of KM 1 = GENERAL ECONOMIC INDICATORS Indicators Nominal GDP (billion EUR) 5,5 5,9 6,6 7,4 8,1 8,7 9,8 11,1 12.5* GDP per capita (EUR) 1,660 1,786 1,958 2,214 2,388 2,561 2,873 3,254 3,648* Real GDP growth rate (%) * Industrial production growth rate (%) * Average net wages (EUR) Annual inflation rate (%) * Annual unemployment rate (%) Currency reserves (million EUR) 522 1,379 1,270 1,428 1,779 2,160 2,787 3,425 3,219 Trade balance (billion EUR) ,52-3,67-3,68-4,01-3,41-4, Total FDI (million EUR) , * FDI contribution to GDP (%) * Deposits of households in Commercial Banks, mill EUR ,273 1,629 2,097 2,641 2,662 Popullation (in million) * Source: Central Bank of BiH, Agency for Statistics of BiH, * FIPA estimation

26 GODINA / YEAR IV SARAJEVO, BROJ / NUMBER: 12 STATISTIKA VANJSKE/SPOLJNE TRGOVINE External Trade Statistics IZVOZ I UVOZ PO STATISTI KIM PROCEDURAMA, I- EXPORTS & IMPORTS ACCORDING TO STATISTICAL PROCEDURES, I- Šifra procedure Code of procedure Naziv statisti ke procedure Title of statistical procedure u hilj./tis. KM in thousands of KM U eš e u procentima Share in percent % UKUPAN IZVOZ TOTAL EXPORTS Redovan/Redovit izvoz Normal exports Izvoz na vanjsku obradu Exports for outward processing Izvoz nakon unutrašnje/unutarnje obrade, sistem suspenzije Exports after inward processing, suspension system , , , ,9 6 Izvoz nakon unutrašnje/unutarnje obrade, sistem povrata Exports after inward processing, drawback system ,0 1 3 UKUPAN UVOZ TOTAL IMPORTS Redovan/Redovit uvoz Normal imports Uvoz nakon vanjske obrade Imports after outward processing , , ,4 5 Uvoz na unutrašnju/unutarnju obradu, sistem suspenzije Imports for inward processing, suspension system ,8 6 Uvoz na unutrašnju/unutarnju obradu, sistem povrata Imports for inward processing, drawback system 100 0,0 Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Source of data: Indirect Taxation Authority of BiH Prethodni podaci Preliminary data

27 IZVOZ I UVOZ PO PODRU JIMA I ODJELJCIMA KD - PROIZVODNI PRINCIP EXPORTS & IMPORTS ACCORDING TO NACE Rev PRODUCTION PRINCIPLE u hilj./tis. KM in thousands of KM UKUPNO TOTAL KD/NACE IZVOZ/EXPORTS XI 2008 I- I- I-XII 2007 XI 2008 UVOZ/IMPORTS I- I- I-XII , , , ,2 A POLJOPRIVREDA, LOV I ŠUMARSTVO AGRICULTURE, HUNT AND FORESTRY , , , ,7 A01 A02 Poljoprivreda lov i odgovaraju e uslužne djelatnosti Agriculture, hunting and related service activities Šumarstvo i iskorištavanje šuma i pripadaju e uslužne djelatnosti Forestry, logging and related service activities , , , , , , , ,3 B C RIBARSTVO FISHERIES VA ENJE RUDA I KAMENA MINING AND QUARRYING , , , , , , , ,5 C10 Va enje ugljena i lignita; va enje treseta Mining of coal and lignite; extraction of peat , , , ,8 C11 C13 C14 Va enje sirove nafte i prirodnog plina; pripadaju e uslužne djelatnosti, osim istraživa kih radova Extraction of crude petroleum and natural gas;service activities incidental to oil and gas extraction,excluding surveyin Va enje ruda metala Mining of metal ores Va enje ostalih ruda i kamena Other mining and quarrying , , , , , , , , , ,6 D PRERA IVA KA INDUSTRIJA MANUFACTURING , , , ,3 D15 D16 D17 D18 D19 Proizvodnja prehrambenih proizvoda i pi a Manufacture of food products and beverages Proizvodnja duhanskih proizvoda Manufacture of tobacco products Proizvodnja tekstila Manufacture of textiles Proizvodnja odjevnih predmeta; dorada i bojanje krzna Manufacture of wearing apparel;dressing and dyeing of fur Štavljenje i obrada kože; proizvodnja kofera, ru nih torbi, sedlarskih i sara kih proizvoda i obu e Tanning and dressing of leather; manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness and footwear , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Source of data: Indirect Taxation Authority of BiH 3 Prethodni podaci Preliminary data

28 u hilj./tis. KM in thousands of KM KD/NACE IZVOZ/EXPORTS XI 2008 I- I- I-XII 2007 XI 2008 UVOZ/IMPORTS I- I- I-XII 2007 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 Prerada drveta i proizvodnja proizvoda od drveta osim namještaja;proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala Manufacture of wood and of products of wood and cork,except furniture;manufacture of articles of straw and plaiting mate Proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira Manufacture of pulp, paper and paper products Nakladni ka djelatnost, tiskanje i umnažanje (reprodukcija) snimljenih zapisa Publishing, printing and reproduction of recorded media Proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnog goriva Manufacture of coke, refined petroleum products and nuclear fuel Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda Manufacture of chemicals and chemical products Proizvodnja proizvoda od gume i plasti nih masa Manufacture of rubber and plastic products Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala Manufacture of other non-metalic mineral products Proizvodnja baznih metala Manufacture of basic metals Proizvodnja metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme Manufacture of fabricated metal products except machinery and equipment , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 D29 D30 D31 D32 Proizvodnja mašina/strojeva i ure aja d.n. Manufacture of machinery and equipment n.e.c Proizvodnja kancelarijskih mašina/strojeva i kompjutera/ra unala Manufacture of office equipment and computers Proizvodnja elektri nih mašina/strojeva i aparata, d.n. Manufacture of electrical machinery and apparatus n.e.c Proizvodnja radio, televizijske i komunikacijske opreme i aparata Manufacture of radio, television and communication equipment and apparatus , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Source of data: Indirect Taxation Authority of BiH 4 Prethodni podaci Preliminary data

29 u hilj./tis. KM in thousands of KM KD/NACE IZVOZ/EXPORTS XI 2008 I- I- I-XII 2007 XI 2008 UVOZ/IMPORTS I- I- I-XII 2007 D33 D34 D35 D36 Proizvodnja medicinskih, preciznih, opti kih instrumenata, satova Manufacture of medical, precision and optical instruments, watches and clocks Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers Proizvodnja ostalih saobra ajnih/prometnih sredstava Manufacture of other transport equipment Proizvodnja namještaja; ostala prera iva ka industrija, d.n. Manufacture of furniture; manufacturing n.e.c , , , , , , , , , , , , , , , ,9 E PROIZVODNJA I OPSKRBA ELEKTRI NOM ENERGIJOM, PLINOM I VODOM ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY , , , ,8 E40 Proizvodnja i opskrba elektri nom energijom, plinom, parom i toplom vodom Electricity, gas, steam and hot water supply , , , ,8 K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE DJELATNOSTI REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES , , , ,2 O Z OSTALE JAVNE KOMUNALNE, DRUŠTVENE I OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICE ACTIVITIES Neraspore eno Not elsewhere classified , , , , , , , ,8 Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Source of data: Indirect Taxation Authority of BiH 5 Prethodni podaci Preliminary data

30 IZVOZ I UVOZ PO GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA PREMA EKONOMSKOJ NAMJENI, I- EXPORTS & IMPORTS BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS,BY INTENDED USE, I- GIG/MIG IZVOZ EXPORTS u hilj./tis. KM in thousands of KM UVOZ IMPORTS UKUPNO/TOTAL AE Energija / Energy AI Intermedijarni proizvodi, osim energije / Intermediate goods, except energy B Kapitalni proizvodi / Capital goods CD Trajni proizvodi za široku potrošnju / Durable consumer goods CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju / Non-durable consumer goods X Neraspore eno / Not elsewhere classified IZVOZ I UVOZ PO GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA PREMA EKONOMSKOJ NAMJENI, I- EXPORTS & IMPORTS BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS,BY INTENDED USE, I- Kurs/Te aj USD za period godine: KM za 1 USD GIG/MIG IZVOZ EXPORTS u hilj./tis. USD in thousands of USD UVOZ IMPORTS Ukupno / Total AE Energija / Energy AI Intermedijarni proizvodi, osim energije / Intermediate goods, except energy B Kapitalni proizvodi / Capital goods CD Trajni proizvodi za široku potrošnju / Durable consumer goods CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju / Non-durable consumer goods X Neraspore eno / Not elsewhere classified Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Source of data: Indirect Taxation Authority of BiH 9 Prethodni podaci Preliminary data

31 IZVOZ I UVOZ PO ZEMLJI NAMJENE I PORIJEKLA EXPORTS & IMPORTS ACCORDING TO COUNTRY OF DESTINATION AND ORIGIN u hilj./tis. KM in thousands of KM DRŽAVE/COUNTRIES IZVOZ/EXPORTS XI 2008 I- I- I-XII 2007 UVOZ/IMPORTS XI 2008 I- I- I-XII 2007 UKUPNO TOTAL RAZVIJENE ZEMLJE DEVELOPED COUNTRIES ZEMLJE EU EU COUNTRIES AUSTRIJA AUSTRIA BELGIJA BELGIUM BUGARSKA BULGARIA CIPAR CYPRUS EŠKA CZECH REPUBLIC DANSKA DENMARK ESTONIJA ESTONIA FINSKA FINLAND FRANCUSKA FRANCE GR KA GREECE IRSKA IRELAND ITALIJA ITALY LATVIJA LATVIA LITVANIJA LITHUANIA LUKSEMBURG LUXEMBOURG MA ARSKA HUNGARY MALTA MALTA NIZOZEMSKA / HOLANDIJA NETHERLANDS NJEMA KA GERMANY POLJSKA POLAND PORTUGAL PORTUGAL RUMUNIJA ROMANIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 Izvor podataka: Uprava za indirektno oporezivanje BiH Source of data: Indirect Taxation Authority of BiH 10 Prethodni podaci Preliminary data

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας

Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας Γιάννης Παπαδόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος ATTICA VENTURES Πρόεδρος Hellenic Venture Capital Association 1 Το ελληνικό παράδοξο... Νομισματική και μακροοικονομική σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΠΟΡΕΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

. : 0907. Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ,.. : 0907 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ημερομηνία παρουσίασης : 28/06/2011 Επιβλέπων καθηγητής : Καθηγήτρια Ευθαλία Δημαρά Μέλη τριμελούς επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Schlussbericht 5. Oktober 2009. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE

Schlussbericht 5. Oktober 2009. Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Energie BFE Schlussbericht 5. Oktober 2009 The Effect of Energy Efficiency Enhancement on Innovation and Competitiveness.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ

Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ Κοινή Αγροτική Πολιτική 2015 2020, εστιάζοντας στην ανάπτυξη ΥΠΑΑΤ 1 Η ανάγκη της πολιτικής Οι πολίτες επιθυμούν Ασφαλή, υγιεινή επιλογή τροφής σε ανεκτές και διαφανείς τιμές, Επάρκεια τροφίμων Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. εκέµβριος 2013 Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: εκέµβριος 2013 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών εκέµβριος 2013 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα 215 εκατ. ευρώ, σχεδόν το µισό εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός «παραθύρου» (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 08-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1229 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012.

ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. ΘΕΜΑ: Εξωτερικό Εμπόριο Προϊόντων Νοτίου Αφρικής 2012. Αναλύονται ακολούθως οι εμπορικές ροές προϊόντων (εξαγωγές - εισαγωγές) της Ν. Αφρικής για το έτος 2012, βάσει των επίσημων στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

ATM FRAUD Χρ. Τόπακας Group IT Security & Control Manager Μέλος European ATM Security Team e-mail : topakas@piraeusbank.gr Τράπεζα Πειραιώς AGENDA ΕΙΔΗ FRAUD ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 25 Απριλίου 2014 Αναβαθμίσεις από Standard and Poor s και Fitch Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης είναι η επάνοδος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τηλ.: 0035 121 350 1600-2 ΚΑΝΟΝΙΚΟ-ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Λισσαβώνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011 Φαξ: 0035 121 350 1609 Α.Π.: Φ. 2150 / 322 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas

Φωτοβολταϊκά. Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φωτοβολταϊκά Πλάτων Μπαλτάς Enfinity Hellas Φ/Β στην Ελλάδα την τελευταία τριετία Ε.Π.Αν. 2005 100 αιτήσεις για χρηματοδότηση «κάτι καλό προβλέπεται» Ν.3468 / 2006 Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07. Ιούλιος 2013. Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΙΕΝΕ Μ07 Ιούλιος 2013 Συγγραφείς: Αργυρώ Ροϊνιώτη, Κωστής Σταμπολής Σύνοψη Μελέτης Η Ελλάδα είναι μια χώρα ιδιαίτερα εξαρτημένη από το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οικονομικές επιπτώσεις από τη «διαρροή άνθρακα» στην Ελλάδα Ημερίδα Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Ανταγωνιστικότητα και Πολιτικές για την Κλιματική Αλλαγή Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2014 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

The Euro in crisis. University of Ioannina

The Euro in crisis. University of Ioannina The Euro in crisis University of Ioannina European crisis Οι τιμές στην αγορά κατοικίας των ΗΠΑ φτάνουν στη μέγιστη τιμή τους προς το τέλος του 2006 Οι αντίστοιχες στην Ευρωζώνη φτάνουν στη μέγιστη τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008

Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Σεμινάριο Τελειοφοίτων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Α/Α Τομείς Εργασιών Σεμιναρίου Προτεινόμενα Θέματα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΜΜΕ 2 Κοινωνική Ευθύνη Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 3 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS"

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ CROWDFUNDING KAI VENTURE CAPITALS Πειραιάς, 8 Μαΐου 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΜΟΥΣ "CROWDFUNDING" KAI "VENTURE CAPITALS" Crowdfunding Το crowdfunding ή αλλιώς participative financing - («χρηματοδότηση από το πλήθος» -- «συμμετοχική

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης

Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βελτιώνοντας τον µηχανισµό αναφοράς διασφαλίζοντας παράλληλα ένα εποικοδοµητικό σύστηµα επανεξέτασης Βασικά µηνύµατα: Το σηµερινό «καλάθι» χωρών αντανακλά το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο της Κύπρου Η οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΟΕΔΡΩ κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΕΤΡΙΔΗ Προτεινόμενα Μέτρα για Επίλυση Προβλημάτων στην Ανάκαμψη του Κατασκευαστικού Τομέα Ευθύς ως οι συνέπειες της Παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει

Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Η -Ζώνη δεν θα διαλυθεί, μάλλον θα ευημερήσει Συγκριτική ανάλυση βασικών οικονομικών δεδομένων Φεβρουάριος 2013 Σύνοψη Συμπέρασμα 1 Α. Η ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές & εμπορικές σχέσεις Ελλάδας Σ. Αραβίας

Οι οικονομικές & εμπορικές σχέσεις Ελλάδας Σ. Αραβίας Οι οικονομικές & εμπορικές σχέσεις Ελλάδας Σ. Αραβίας «Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρήσεων» Λάρισα 23 Μαίου 2013 Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Παρουσίαση από Δημήτριο Μίχα Σύμβουλο Ο.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ...1 1. Εξαγωγή προϊόντων στο Ισραήλ...1 2. Σύσταση εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Βελιγράδι Simina 15 Beograd 11000 Tel. +381 11 3222338-3231577 Fax +381 11 3249215 Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία

Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Αξιολόγηση δυνητικών συνεπειών capital controls στην τοπική οικονομία Η ενίσχυση του κλίματος αβεβαιότητας σε σχέση με τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ατζέντα Διεθνείς τάσεις Επενδυτική πρόταση της Ελλάδας Προοπτικές Invest in Greece: Οι υπηρεσίες μας Διεθνείς τάσεις Σημαντικές επενδύσεις σε ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης

Εισαγωγικά για τις ΑΞΕ - Τρόποι Διεθνοποίησης Copyright 2013 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες

Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες Οικονομικό και Επιχειρηματικό Περιβάλλον Εξωτερικό Εμπόριο Οικονομικές & Εμπορικές Σχέσεις με την Ελλάδα Πρόσβαση στην αγορά και δυνατότητες συνεργασιών ΔημήτριοςΓ. Ζιώγας ΣύμβουλοςΑ Ο.Ε.Υ. 2010- Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008

IP/08/618. Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 IP/08/618 Βρυξέλλες, 22 Απριλίου 2008 Βιντεοπαιχνίδια: η Επιτροπή χαιρετίζει την πρόοδο που σηµειώθηκε ως προς την προστασία των ανηλίκων σε 23 κράτη µέλη της ΕΕ, καλεί όµως τον κλάδο να βελτιώσει τους

Διαβάστε περισσότερα

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών

Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών Σοφοκλής Πιταροκοίλης Μέλος ΔΣ ΣΕΦ 1 Ιουλίου 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Αθήνα, 20-2-2006 ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ Οι προτάσεις του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Ο ΣΕΦ έχει επανειλημμένως αποστείλει τεκμηριωμένες προτάσεις προς το

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση

Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Κεφάλαιο 24 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παραγωγή και Οικονομική Μεγέθυνση Ηευημερία(το βιοτικό επίπεδο)

Διαβάστε περισσότερα

Global Markets Review February, 2012

Global Markets Review February, 2012 Vol. I Issue II Global Markets Review Fast Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.fastfinance.gr Λεωφόρος Συγγρού 23, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17121 Τηλέφωνο: 21.931.891 Fax: 21.937.3975 email: info@fastfinance.gr Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία. Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Made in Greece: τι σημαίνει το Ελληνικό προϊόν για τους καταναλωτές και την εθνική οικονομία Γεώργιος Μπάλτας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βραβεία Made in Greece Για προϊόντα και επιχειρήσεις που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

REPBUBLIC OF BOTSWANA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

REPBUBLIC OF BOTSWANA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ REPBUBLIC OF BOTSWANA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνορεύει με Namibia, Zambia, Zimbabwe και South Africa. Έχει έκταση 5 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα Πληθυσμός: 2.100.000. Πρώην Βρετανικό Προτεκτοράτο Bechuanaland.

Διαβάστε περισσότερα