ετών. Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει διαμένουν σε μία από τις χώρες εταίρους του έργου City_SEC: Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ετών. Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει διαμένουν σε μία από τις χώρες εταίρους του έργου City_SEC: Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διοργάνωση Οι εταίροι του έργου CITY_SEC διοργανώνουν τον πρώτο ευρωπαϊκό διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: «Φωτογραφίζουμε για να αλλάξουμε την Ευρώπη Αειφόρος διαβίωση σε μεταβαλλόμενη οικονομία» ( Photoforchange in Europe Sustainable living in changing economy ). Το έργο «CITY_SEC Υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) από Εταιρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ενεργειακές Εταιρίες, ώστε να καταστούν ενεργοί ενεργειακοί παράγοντες στην Ευρώπη», συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και έχει στόχο να προωθήσει και να διαδώσει την ευφυή χρήση ενέργειας στην Ευρώπη, καθώς και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του «Συμφώνου των Δημάρχων» για την μείωση των εκπομπών CO 2. Σκοπός Σκοπός του διαγωνισμού είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει νέους και φοιτητές από την Ιταλία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Σουηδία, σχετικά με θέματα περιβαλλοντικής αειφορίας της οικονομίας, μετάβασης σ ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και μείωσης των τοπικών εκπομπών άνθρακα, έτσι ώστε να προωθηθεί η «αλλαγή» προς έναν πιο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο ζωής, σε όλη την Ευρώπη. Οι φωτογραφίες που θα επιλεχθούν, θα δημοσιευτούν σε κατάλογο, που θ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου City_SEC και στην κεντρική ιστοσελίδα της Ε.Ε. για θέματα ενέργειας. Επίσης, οι φωτογραφίες, θα εκτεθούν, στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου, καθώς και στις χώρες των εταίρων του έργου, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την Ημέρα Μηδενικών Εκπομπών CO 2. Όροι και Κανόνες Συμμετοχής 1) Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας του Marche» (Sviluppo Marche SpA), ως συντονιστής του έργου City_SEC (κωδ. έργου IEE/09/891/SI ), είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού ψηφιακής φωτογραφίας με θέμα Photoforchange in Europe. 2) Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των «Όρων και Κανόνων Συμμετοχής». 3) Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ. Δεν υπάρχει κανένα κόστος συμμετοχής για τους διαγωνιζόμενους. 4) Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι επαγγελματίες φωτογράφοι και οι απλοί λάτρεις της φωτογραφίας που έχουν συμπληρώσει το έτος ενηλικίωσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους (18 έτη σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία), τη στιγμή υποβολής της αίτησης τους στο διαγωνισμό και ιδιαίτερα οι φοιτητές πανεπιστημιακών σχολών ηλικίας έως 26 1

2 ετών. Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει διαμένουν σε μία από τις χώρες εταίρους του έργου City_SEC: Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία και Σουηδία. 5) Το θέμα του διαγωνισμού είναι «Η Αειφόρος Διαβίωση». Οι εικόνες θα πρέπει να περιγράφουν την αλλαγή προς μια νέα πιο αειφόρο προσέγγιση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον του, δίνοντας έμφαση στους ανθρώπους, την ατμόσφαιρα (διαθέσεις), τον κόσμο της εργασίας και τις προσωπικές συμπεριφορές, σε σχέση με τη σύγχρονη κοινωνία και το σύγχρονο τρόπο ζωής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις φωτογραφίες που θα είναι σε θέση να περιγράψουν τη στροφή προς μία πιο αειφόρο και ενεργειακά πιο αποδοτική σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος, από σκοπιά φυσική, αστική και ενεργειακή. 6) Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν έως και 4 φωτογραφίες, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες. H επεξεργασία του υλικού είναι επιτρεπτή μόνο ως υποστήριξη της ιδέας. Παράδειγμα: περικοπή (crop), αντίθεση (contrast), χρωματική καθαρότητα (colour saturation) είναι επιτρεπτά. Τεχνικές αναπαραγωγής (cloning techniques), σύνθεση (compositing) και άλλου είδους γραφιστική διαχείριση του υλικού απαγορεύεται. Οι φωτογραφίες είναι δυνατόν να συνοδεύονται από μια σύντομη περιγραφή γραμμένη από τους δημιουργούς. Επίσης, θα πρέπει να συνοδεύονται από τη φόρμα εγγραφής (Παράρτημα Α), η οποία και θα πρέπει να περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες για καθεμία φωτογραφία: Τίτλος φωτογραφίας Τοποθεσία (της λήψης) Μήνας και έτος (της λήψης) Σύντομη περιγραφή (το περιεχόμενο της εικόνας) Όλες οι φωτογραφίες, πρέπει να υποβληθούν με e mail, αποκλειστικά σε μορφή JPG και μέγιστη ανάλυση 1280x768 pixels. Όλες οι φωτογραφίες θα πρέπει να ονομάζονται το μέγιστο με οκτώ (8) αλφαριθμητικούς χαρακτήρες συν την επέκταση, ως εξής: τα τρία πρώτα γράμματα του επωνύμου, τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος, ο αύξων αριθμός καταχώρησης της φωτογραφίας. π.χ.: John Smith, 1η καταχώρηση φωτογραφίας SMIJOH1. jpg Ο πλήρης τίτλος των φωτογραφιών μπορεί να εμφανιστεί μόνο στη φόρμα εγγραφής (Παράρτημα Α). 7) Η γραμματεία του διαγωνισμού «Photoforchange in Europe», βρίσκεται στα γραφεία της Sviluppo Marche SpA, στη Via Martiri della Resistenza 24, 60125, στην Ancona της Ιταλίας. Οι φωτογραφίες, συνοδευόμενες από όλα τα παραρτήματα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό (Παραρτήματα Α, B, C) και ένα φωτοαντίγραφο ισχύοντος εγγράφου ταυτοποίησης π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, θα πρέπει ν αποσταλούν αποκλειστικά μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Όλα τα παραρτήματα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένα, με κεφαλαία γράμματα και υπογεγραμμένα από τον διαγωνιζόμενο. 2

3 Μόνο οι συμμετοχές που θα συνοδεύονται από την, υπογεγραμμένη από τον δημιουργό, φόρμα "συγκατάθεση φωτογραφίας" (Παράρτημα Β του παρόντος κανονισμού) θα γίνονται δεκτές. Κάθε συμμετέχων είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων φωτογραφιών και δηλώνει ότι είναι ο μοναδικός δημιουργός τους (Παράρτημα C του παρόντος κανονισμού). 8) Όλες οι συμμετοχές θα πρέπει να παραληφθούν από τη Sviluppo Marche SpA, έως την 31η Μαρτίου 2012 και ώρα 12:00 (ώρα Ιταλίας). 9) Τα βραβευθέντα έργα και τα έργα που θα επιλεγούν για δημοσίευση στον κατάλογο και συμμετοχή στην έκθεση φωτογραφίας του διαγωνισμού, θα πρέπει ν αποσταλούν, από τους αντίστοιχους δημιουργούς, σε αρχεία υψηλής ανάλυσης κατάλληλα για εκτύπωση, μέσω CD ή DVD, στην ακόλουθη διεύθυνση: Sviluppo Marche SpA Società Unipersonale, via Martiri della Resistenza 24, Ancona, ITALY Το υλικό δεν θα επιστραφεί. 10) Ο τελικός κατάλογος του διαγωνισμού φωτογραφίας θα περιέχει τα βραβευθέντα έργα, τα επιλεγμένα για δημοσίευση και έκθεση έργα, τους αντίστοιχους δημιουργούς, τα βραβεία, τα αρχεία και την αξιολόγηση της κριτικής επιτροπής. Τα έργα του κατάλογου, θα δημοσιευτούν και διαδικτυακά με στόχο την καλύτερη προβολή τους. 11) Τ αποτελέσματα του διαγωνισμού, η αξιολόγηση της επιτροπής και όλα τα βραβευθέντα έργα θ αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του έργου City_SEC και θα σταλούν στους δημιουργούς ηλεκτρονικά μέσω e mail. Οι δημιουργοί που δεν έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λάβουν τ αποτελέσματα ταχυδρομικώς. 12) Κάθε δημιουργός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη θεματολογία των φωτογραφιών του και επιτρέπει τη δημοσίευσή τους για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. 13) Η αποδοχή των έργων και η απονομή των βραβείων, εναπόκειται στην κρίση της επιτροπής αξιολόγησης (κριτική επιτροπή). 14) Η ομάδα εργασίας του έργου City_SEC, δεσμευόμενη να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή προσοχή κατά τη διαχείριση των έργων, αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά αυτών από οποιαδήποτε αιτία. 15) Οι συμμετοχές που θ αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε ψηφιακή μορφή, δεν θα επιστραφούν. Κάθε διαγωνιζόμενος, θα λάβει τον κατάλογο του διαγωνισμού φωτογραφίας με e mail. 16) Οι συμμετοχές θ αξιολογηθούν μεταξύ 1ης και 30ης Απριλίου 2012 από την κριτική επιτροπή, η οποία και αποτελείται από τους: Mattias Klum Stefano Unterthiner Roberto Caccuri 3

4 17) Η κριτική επιτροπή θ αξιολογήσει τις φωτογραφίες βάσει δημιουργικότητας, ποιότητας και συσχέτισης με τους στόχους του διαγωνισμού. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστική και αδιαπραγμάτευτη. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τους τρεις νικητές, απονέμοντας τους τα παρακάτω βραβεία: 1ο βραβείο: Ταξίδι διάρκειας 5 ημερών σε ευρωπαϊκή χώρα, για το νικητή και ένα συνοδό, κατά τη διάρκεια του οποίου θα του δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθεί καινοτόμες εφαρμογές στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να κάνει χρήση ποδηλάτου και να τραβήξει φωτογραφίες. * 2ο βραβείο: Ταξίδι διάρκειας 2ημερών στην πόλη της Κοπεγχάγης, μια από τις πιο πράσινες πόλεις της Ευρώπης, για το νικητή και ένα συνοδό, κατά τη διάρκεια του οποίου θα του δοθεί η δυνατότητα να επισκεφτεί φιλικά προς το περιβάλλον αξιοθέατα και να τραβήξει φωτογραφίες.* 3ο βραβείο: Κουπόνι αξίας 800 για αγορά φωτογραφικού φακού της επιλογής του νικητή. Επίσης, προβλέπεται «Ειδικός Έπαινος» για το καλύτερο έργο που πραγματοποιήθηκε από φοιτητή ηλικίας κάτω των 20 ετών. 18) Οι νικητές θα ενημερωθούν με e mail, τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους στο διαγωνισμό. Η απονομή των βραβείων, η έκθεση φωτογραφίας και η παράδοση του καταλόγου του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας 2012 (EUSEW), στις Βρυξέλλες Τα βραβεία που δεν θα παραληφθούν από τους νικητές θα τους αποσταλούν ταχυδρομικώς με δική τους επιβάρυνση. Τα έξοδα μετακίνησης των τριών νικητών στις Βρυξέλλες, θα καλυφθούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού. 19) Πρόγραμμα Διαγωνισμού Φωτογραφίας: Έναρξη Διαγωνισμού: 1 Δεκεμβρίου 2011 Λήξη Διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών): 31 Μαρτίου 2012 και ώρα (ώρα Ιταλίας) Καταληκτική ημερομηνία για έκδοση απόφασης της κριτικής επιτροπής: 30 Απριλίου 2012 Τελετή απονομής βραβείων: 20 Ιουνίου 2012, κατά τη διάρκεια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας 2012», στις Βρυξέλλες. 20) Η επεξεργασία των δεδομένων και πληροφοριών θα γίνει βάσει της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από τη Sviluppo Marche SpA και από τους εταίρους του έργου City_SEC, αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης. Χωρίς να θίγονται τα πνευματικά δικαιώματα των έργων, που παραμένουν στην ιδιοκτησία των δημιουργών, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται πως κάθε φωτογραφία που έχει υποβληθεί στο διαγωνισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναφέροντας τα στοιχεία του δημιουργού της, από την Sviluppo Marche Spa και από τους εταίρους του έργου City_Sec, για λόγους διαφήμισης και προώθησης, που συνδέονται με τον διαγωνισμό «Photoforchange in Europe» και το έργο City_SEC 4

5 και σε οποιουδήποτε μέσα, όπως εκθέσεις, έντυπα και ψηφιακά μέσα που σχετίζονται άμεσα με αυτόν τον διαγωνισμό. Οι δημιουργοί δεν μπορούν ν αιτηθούν αμοιβής ή χρηματικής αποζημίωσης για οποιαδήποτε χρήση των φωτογραφιών τους. Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των φωτογραφιών τους και δεσμεύονται ότι απαλλάσσουν τη Sviluppo Marche SpA και τους εταίρους του έργου City_SEC από οποιαδήποτε ευθύνη. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι αποτελούν τον μοναδικό δημιουργό των φωτογραφιών τους και διασφαλίζουν ότι: Καμία φωτογραφία δεν περιέχει παραβατικό, απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, υβριστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Καμία φωτογραφία δεν περιέχει οποιοδήποτε περιεχόμενο που θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές, ικανές να θεωρηθούν ποινικά αδικήματα, να εγείρουν αστική ευθύνη, ή να παραβιάζουν κάποιο νόμο. Καμία φωτογραφία δεν παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα που προκύπτουν από συμβόλαια ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, ούτε παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου περί ιδιωτικής ζωής ή δημοσιότητας. Επιπλέον, οι καταχωρήσεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτους ή υλικό η πνευματική ιδιοκτησία του οποίου είναι κατοχυρωμένη σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένου των διαλόγων ταινίας ή μουσικές συνθέσεις). Δεν επιτρέπονται επίσης, ονόματα, ομοιότητες, φωνές ή άλλα χαρακτηριστικά αναγνώρισης διασημοτήτων και άλλα δημόσιων προσώπων, είτε εν ζωή είτε νεκρών. Τέλος, δεν επιτρέπονται καταχωρήσεις με εμπορικό περιεχόμενο που προωθούν οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία άλλη από εκείνη του διαγωνισμού «Photoforchange in Europe» καθώς και καταχωρήσεις οι οποίες προβάλουν τα στοιχεία των δημιουργών * Τα βραβεία περιλαμβάνουν τα έξοδα διαμονής και διανυκτέρευσης 2 ατόμων. Τα έξοδα μετακίνησης καλύπτονται μόνο για το νικητή. Τα έξοδα μετακίνησης του συνοδού δεν καλύπτονται. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (Annex A, Annex B, Annex C) 6

7 Annex A REGISTRATION FORM FOR THE 1 ST EUROPEAN PHOTO COMPETITION Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy To the kind attention of Sviluppo Marche SpA Via Martiri della Resistenza, Ancona, Italy The undersigned Name and Surname Address CAP City Province Country Phone Number (incl. prefix) Mobile Number (including prefix) declares: to fully read and accept the notice and rules of this photo competition in all its parts; that all information herein provided are correct; that the property of the works submitted is that of the declarant, who will maintain the intellectual property rights but will make over his rights of free use, for the purposes of the 7

8 communication campain on energy transition, the greening process of the economy, the reduction of local carbon footprint. Submits the following photographs (fill it in): n. Title of the Image Place and Date Description Declares also to authorize Sviluppo Marche SpA to use his/her own personal details according to the EU Directive 95/46/CE Date Signature. Annex: valid identity document 8

9 Annex B PHOTO CONSENT FORM FOR THE USE OF IMAGES REPRESENTING PEOPLE 1 ST EUROPEAN PHOTO COMPETITION Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy I, the undersigned date of birth place of birth country of birth Fiscal Number Address City Country AUTORIZES the publication of his/her own s images for the purpose of the 1st EUROPEAN PHOTO COMPETITION Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy of this Notice and Rules. Moreover, he/she forbids its use in contexts which might prejudice personal dignity and decorum. The use of images are to be considered totally free of charge. Place and Date The photographer (readable signature).... 9

10 Annex C 1 ST EUROPEAN PHOTO COMPETITION Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy I, The undersigned Name and Surname: City: Address Country CAP Phone Number (incl. prefix): Mobile Number (including prefix). Declares To be the sole owner and author of the works, published or unpublished, submitted for the participation to the photo competition named Photoforchange in Europe - Sustainable living in changing economy. He/she understands that false certifications amount to tort punishable by law. Place and Date The photographer (readable signature)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, 21/03/2014 Aρ. Πρωτ.: 12220 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς απευθύνει δημόσια πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ζάκυνθος, 21-3-2014 Αρ. πρωτ. οικ. 4486/13-3-2014 Ορθή επανάληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου απευθύνει δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει διαγωνισμό ιδεών (εφεξής «ο Διαγωνισμός» ), με θέμα : ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ TOΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΣ «The Mixing Star 2015»

ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΣ «The Mixing Star 2015» ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΣ «The Mixing Star 2015» Η εταιρεία Concepts Ltd διοργανώνει διαγωνισμό ταλέντου, δημιουργικότητας και επιδεξιότητας μεταξύ bartenders, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ APREH» που έχει

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ APREH» που έχει ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για την δημιουργία ενός λογοτύπου για το έργο: «INTERDISCIPLINARY AQUARIA FOR THE PROMOTION OF ENVIRONMENT AND HISTORY APREH» ή «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΙΣΑΣ ή ΒΙΝΤΕΟ ή ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΦΙΣΑΣ ή ΒΙΝΤΕΟ ή ΖΩΓΡΑΦΙΑΣ Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισµό & την Αειφόρο Ανάπτυξη Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον & την Αειφορία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MARLISCO * Όροι & Προϋποθέσεις *

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MARLISCO * Όροι & Προϋποθέσεις * ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΑΣ MARLISCO * Όροι & Προϋποθέσεις * ΚΥΠΡΟΣ Τελευταία Ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2013 Το MARLISCO Marine Litter in European Seas: Social Awareness and Co-responsibility είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OMEGA PHARMA Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΜΕ XL- S Medical FRIENDS EDITION»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OMEGA PHARMA Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΜΕ XL- S Medical FRIENDS EDITION» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ OMEGA PHARMA Α.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ ΜΕ XL- S Medical FRIENDS EDITION» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Omega Pharma Hellas Α.Ε.», με έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η φωτογραφία με νέα ματιά»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η φωτογραφία με νέα ματιά» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η φωτογραφία με νέα ματιά» Μαθητικός φωτογραφικός διαγωνισμός στην Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή Έναν πρωτότυπο φωτογραφικό για τους μαθητές της στο Λύκειο διοργανώνει η Εράσμειος Ελληνογερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο. πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014»

Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο. πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014» Ανάδειξη και Βράβευση καλύτερων ιδεών/προτάσεων στο πλαίσιο της εκδήλωσης: «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2014» Όροι συμμετοχής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εκδήλωση «Ημέρες Επιχειρηματικότητας 2013-2014», που διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσεις B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 5 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ «VOLOS NEEDS ITS BENCH» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΘΡΟ 2ο ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3 ΑΡΘΡΟ 3ο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3 ΑΡΘΡΟ 4ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) Ταχ../νση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 38 & ΣΟΛΩΜΟΥ, Τ.Κ : 26333, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες : κ. Τάκης Τριανταφύλλου Τηλέφωνα : 2610-361738, 2610-361746 Fax : 2610-261749

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Μην διστάζεις, κάποιοι άλλοι θεωρούν σημαντική τη δική σου συμμετοχή. Έλα και εσύ για λίγο στη δική τους θέση ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H ElaStiThesiTous.gr, η κίνηση ενεργών πολιτών που δημιούργησε και είναι ιδιοκτήτης τoυ δικτυακού τόπου ElaStiThesiTous.gr, είναι μια επιγραμμική (online) υπηρεσία που υποστηρίζεται από ενεργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINX - NICKELODEON» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΠΑΞΟΣ ΑΒΕΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (Ορφέως αρ.120, Αθήνα) καλούμενη (στο εξής Παξός ή «Διοργανώτρια Εταιρία»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ MTV BREAKS EMA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ MTV BREAKS EMA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ MTV BREAKS EMA 1. Ως μέρος του MTV Breaks, η MTV Networks Europe ( MTVNE ) προσφέρει τις παρακάτω ευκαιρίες σε σχέση με το EMA 2015 (η Πρωτοβουλία ):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Άλλαξε smartphone. Άλλαξε τη μέρα σου» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο realestate.hellinika.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του

Διαβάστε περισσότερα

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ

WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ WorldVentures Marketing, LLC ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 WorldVentures Marketing, LLC Πολιτικές και Διαδικασίες Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1.1 Η αποστολή της Εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΑ ΕΣ MOTORS A.E. Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM SUBARU XV Λάβε µέρος στο διαγωνισµό selfie στο instagram και κέρδισε µια απόδραση µε το ποδήλατό σου και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρικό: Αιγίου 23 & Αμερικής, Πάτρα, Τ.Κ. 26441 Υποκατάστημα: Μανωλοπούλου 31, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES Στοχευμένο πρόγραμμα κινητικότητας Οδηγός για Εργοδότες και Άτομα που αναζητούν εργασία eures.europa.eu ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob Κοινωνική Ευρώπη Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα