ιερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες ραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες ραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 2-16 ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες ραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών Χρήστος Μπελογιάννης 1, Χαρίλαος Κουθούρης 1, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης 1 & Νικήτας Νικηταράς 2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη Ένας από τους κύριους λόγους της συµµετοχή ατόµων σε ακραία αθλήµατα, ή δραστηριότητες αναψυχής, αποτελεί το αντίστοιχο επίπεδο παρουσίας ρίσκου σε αυτές τις δράσεις. Το ρίσκο γίνεται αντιληπτό από κάθε άτοµο διαφορετικά, ενώ καταγράφεται διά µέσου του ψυχολογικού ατοµικού χαρακτηριστικού της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» (Zuckerman, 1994). Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την πιθανή ύπαρξη διαφορετικού επιπέδου έντασης στο γνώρισµα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» µεταξύ ορειβατών διαφορετικής ορειβατικής εµπειρίας, φύλου και ηλικίας (Ν=327, Άντρες 67%, Γυναίκες 33%). Ως όργανο µέτρησης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης- Συναισθηµάτων» («Sensation Seeking Scale», Zuckerman, 1994) τροποποιηµένη στα ελληνικά (Μπελογιάννης, 2008). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των υποοµάδων διαφορετικής εµπειρίας (F (2,324) =7.9, p<.001). Οι «έµπειροι» ορειβάτες (Μ=25.93) σηµείωσαν τιµές µεγαλύτερες και από τους «αρχάριους» ορειβάτες (Μ=25.08) και τους «πεζοπόρους» ορειβάτες (Μ=20.58). Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστήριξαν ότι α)η «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής της ορειβασίας ως ακραίο άθληµα, µόνο σε επίπεδο «αρχαρίων», β)η «αναστολή προς το ρίσκο» απετέλεσε στοιχείο διαφοροποίησης των «έµπειρων» από τους «αρχαρίους» ορειβάτες. µε τους «έµπειρους» ορειβάτες να σηµειώνουν χαµηλότερες τιµές, γ)οι γυναίκες ορειβάτες συµµετείχαν στο άθληµα της ορειβασίας κυρίως για να βιώσουν νέες εµπειρίες και όχι να γευθούν την «αδρεναλίνη» του αθλήµατος, δ)η εµπλοκή των γυναικών σε σοβαρότερες και πιο ριψοκίνδυνες µορφές ορειβασίας δείχνει να σταµατά λόγω της ύπαρξης υψηλών τιµών «αναστολής προς το ρίσκο». Λέξεις κλειδιά: «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων», ρίσκο, ορειβασία, εµπειρία 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά το 1990 η συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες που εµπεριέχουν ρίσκο και περιπέτεια παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη στην αγορά της αναψυχής ιδιαίτερα στο υτικό κόσµο. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνονται και τα «ακραία αθλήµατα» όπως το παραπέντε, η αναρρίχηση βράχου, η ελεύθερη πτώση µε αλεξίπτωτο, ο αλπινισµός, η κατάβαση ορµητικών ποταµών και άλλα. Το 1998, εκτιµάται ότι µόνο στην Αµερική 14,8 εκατοµµύρια άνθρωποι συµµετείχαν σε καταβάσεις σε ορµητικά νερά ποταµών µε σκάφη (Taft 2001). Το 2002, ενώ αναφέρθηκαν µέλη της Αµερικάνικης Οµοσπονδίας Αλεξιπτωτισµού να πραγµατοποιούν άλµατα (United States Parachute Association, 2002). Σε διάστηµα µιας πενταετίας, πάνω από 98 εκατοµµύρια άτοµα είχαν ταξιδέψει σε τουριστικούς προορισµούς µε κίνητρο την συµµετοχή στα «αθλήµατα περιπέτειας», εκφράζοντας το 16% του συνολικού πληθυσµού ταξιδιωτών αθλητικού τουρισµού (Μπελογιάννης, Κουρτεσοπούλου & Νικηταράς, 2007). Ο όρος «ακραία αθλήµατα» χρησιµοποιείται σε ακριβή µετάφραση από την αγγλική γλώσσα (extreme sports) για να περιγράψει «αθλήµατα και δραστηριότητες αναψυχής που υλοποιούνται σε φυσικό περιβάλλον και είναι ριψοκίνδυνες καθώς εµπεριέχουν κατά την υλοποίησή τους στοιχεία όπως η πρόκληση, η περιπέτεια, το ρίσκο» (Κουθούρης, 2009, σελ. 16). στη Τη σύγχρονη εποχή, είναι αξιοπερίεργη η διαπίστωση ότι ορισµένα άτοµα αισθάνονται την ανάγκη να αποζητούν στην καθηµερινή τους ζωή εκούσια συνθήκες ρίσκου, βαδίζοντας πολλές φορές, ενάντια στην προσπάθεια της οργανωµένης κοινωνίας για την δηµιουργία ενός ασφαλούς και προστατευτικού πλαισίου διαβίωσης όλων των πολιτών. Αυτή η κατηγορία των πολιτών συνεχίζει να αναζητά ριψοκίνδυνες καταστάσεις για συµµετοχή και στην διάρκεια της καθηµερινότητας και στην επιλογή δράσεων ελεύθερου χρόνου (Pomfret, 2006). Η τυπική προσέγγιση για την εµπλοκή των ατόµων σε ακραία αθλήµατα, ή ριψοκίνδυνες δραστηριότητες αναψυχής που εµπεριέχουν ρίσκο εστιάζεται σε λόγους εσωτερικούς του ατόµου, όπως, κίνητρα (Elmes & Barry, 1999; Ewert, 1985) τύπος προσωπικότητας (Goma-i- Freixanet, 1991; Jack & Ronan, 1998), ατοµικές αντιλήψεις και ίσως κοινωνικά πρότυπα (Pomfret, 2006). Ερευνητές µέσα από εργασίες τους καταδεικνύουν ότι τα άτοµα που συµµετέχουν σε ακραία αθλήµατα ή εκδηλώνουν ριψοκίνδυνη συµπεριφορά, βιώνουν έντονα ένα συγκεκριµένο ατοµικό ψυχολογικό χαρακτηριστικό που ονοµάζεται «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Zuckerman 1994). Το ατοµικό αυτό χαρακτηριστικό, ως ψυχολογική έννοια, αξιολογείται από αντίστοιχη κλίµακα που αναπτύχθηκε από τον Zuckerman (1994) και αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως «Sensation Seeking Scale» (S.S.S.). Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών υποστηρίζει ότι το ατοµικό χαρακτηριστικό της «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων» συνδέεται ως µετέπειτα συµπεριφορά µε την εκδήλωση «προδιάθεσης ενός ατόµου για ανάληψη ρίσκου σε δράσεις της ζωής του (Delle Fave, Bassi, & Massimini, 2003; Eachus, 2004; Shoham, Rose & Kahle, 2000). Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια εφαρµογής της κλίµακας αξιολόγησης του ρίσκου «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» σε Έλληνες ορειβάτες. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες ραστηριότητες Αναψυχής Οι αθλητικές δράσεις που έχουν αναφερθεί σε πληθώρα µελετών και είναι κοινά αποδεκτές ως αθλήµατα / δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας, αποκαλούνται 2

3 «ακραία αθλήµατα» και αφορούν δράσεις όπως: τον Αιωροπτερισµό, το Ακραίο σκι, τον Αλεξιπτωτισµό, το Παραπέντε, την Ελεύθερη Αναρρίχηση, την Ελεύθερη κατάδυση, την Ελεύθερη πτώση (sky diving, base jump), το Καγιάκ ορµητικών νερών (white water kayak), την Ορειβασία, το Πιλοτάρισµα µικρού αεροσκάφους και άλλες (Cogan & Brown, 1999; Jack & Ronan, 1998; Zarevski, Marusic, Zolotic, Bunjevac, & Vukosav, 1998; Wagner & Houlihan, 1994). O Pomfret (2006) επέλεξε πενήντα ένα ακραία αθλήµατα, τα οποία κατηγοριοποίησε ανάλογα του πεδίου που ασκούνται, σε αθλήµατα του αέρα, σε επίγεια αθλήµατα και σε αθλήµατα νερού. Στην παραπάνω λίστα αθληµάτων µπορούν να περιληφθούν και οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής που εξασκούνται κατά περίπτωση, µε τρόπο που ανεβάζει την αδρεναλίνη, το ρίσκο, την περιπέτεια, την πρόκληση, όπως η ορεινή ποδηλασία. η κατάβαση µε σκι/snowboard απότοµων βουνών, η αναρρίχηση, η ιστιοπλοΐα, η σπηλαιολογία, το ράφτινγκ κλπ. Η συµµετοχή σε παρόµοιες δραστηριότητες έχει το κοινό γνώρισµα ότι τα άτοµα συµµετέχουν και συνειδητά και εν γνώσει τους για την ύπαρξη υψηλών κινδύνων. Η συµµετοχή τους πιθανά να τους προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό, ή µόνιµη βλάβη ανθρώπινου µέλους, ή ακόµα τον ίδιο τον θάνατο. Ακόµη στην περίπτωση ενός λάθους που οφείλεται σε εσφαλµένη κρίση ή επιλογή τους, ή αστοχία χρήσης από τον αθλητή του κατάλληλου αθλητικού εξοπλισµού ή της ατυχούς απώλειας υλικών, βαρύνουν καθ» ολοκληρία τον ίδιο τον συµµετέχοντα και µόνον αυτόν (Lyng 1990). Αντίθετα και σύµφωνα µε τον Hill (1995) κάθε ακραίο άθληµα η δραστηριότητα αναψυχής υψηλής πρόκλησης (π.χ. ορειβασία, ράφτινγκ) µπορεί αντίστοιχα να εξασκηθεί µε την µορφή µιας ήπιας αθλητικής δραστηριότητας µε την προϋπόθεση όµως ότι εµπεριέχεται πάντοτε κατά την δράση ένα ικανοποιητικό επίπεδο ρίσκου. Η διαφορά επίκειται στο γεγονός ότι το ρίσκο στην περίπτωση αυτή, είναι πλήρως ελεγχόµενο από το εµπλεκόµενο άτοµο. Η διαβάθµιση της συµµετοχής σε υπαίθρια δράση από δράση αναψυχής έως δράση ακραίας συµπεριφοράς υποστηρίζεται από τον Priest (1998) στην ανάπτυξη της θεωρίας του για το «µοντέλο της περιπέτειας» (Κουθούρης, 2009). Στο µοντέλο αυτό εξετάζεται η σχέση µεταξύ του βαθµού πρόκλησης που παρουσιάζεται κατά την συµµετοχή σε µια ακραία δράση και της ικανότητας του συµµετέχοντα ή της οµάδας που συµµετέχει, να αντεπεξέλθει µε επιτυχία στις αντιξοότητες. Η έννοια του ρίσκου Σε εργασία των Μπελογιάννη και συνεργατών (2007), αναπτύχθηκαν ορισµοί και έννοιες για την έννοια του ρίσκου. Η ερµηνεία του όρου «ρίσκο» σύµφωνα µε τα λεξικά εκφράζεται ως «κίνδυνος, διακινδύνευση, παρακινδυνευµένη ενέργεια» (Μπαµπινιώτης, 1998, σελ. 1458). Ακόµη, έκθεση σε κίνδυνο ή αβεβαιότητα, ενώ σε µια πιο αναλυτική ερµηνεία, εκφράζεται η έκθεση του συµµετέχοντα σε µια πιθανή απώλεια ή δυνητική ζηµιά (Wagner & Hoolihan, 1993). Στην πιο απλή µορφή απόδοσης του όρου, που προτείνουν οι Watson και Pulford, (2004, p.83) «ρίσκο είναι κάθε τι που µας φοβίζει». Παρ» όλες τις επεξηγήσεις όµως, ο όρος παραµένει ασαφής, κυρίως γιατί δεν µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά η έννοια της πιθανής «απώλειας» µετά την συµµετοχή. Οι Yates και Stone (1992) πρότειναν τρία στοιχεία τα οποία αποτελούν ένα συνδυασµό και αφορούν τον ορισµό του «ρίσκο»: α)η πιθανή απώλεια (χρήµατα, υγεία, ζωή, κτλ.), β)η σηµαντικότητα της απώλειας και γ)η αβεβαιότητα της εµφάνισης ή µη εµφάνισης αυτής της απώλειας. Η αλληλεπίδραση των τριών αυτών στοιχείων καθορίζει το βαθµό του συνολικού 3

4 ρίσκου, ενώ εστίασαν στο ότι πολλές από τις µέχρι τότε µετρήσεις ανέλυαν µόνο µια από τις τρεις διαστάσεις. Επίσης υποστήριξαν (σελ. 5) ότι η έννοια του ρίσκου σε κάθε άτοµο ξεχωριστά είναι «ένα έµφυτο υποκειµενικό σύµπλεγµα» που οφείλεται κυρίως στην ατοµική αντίληψη της έννοιας της «απώλειας». Η ανάληψη ρίσκου στα πλαίσια της υπαίθριας αθλητικής αναψυχής εντοπίζεται βασικά σε δύο πόλους της ανθρώπινης προσωπικότητας, σε ανθρώπους προσκείµενους θετικά στο ρίσκο και σε ανθρώπους προσκείµενους αρνητικά στο ρίσκο (Heino, van der Molen & Wilde, 1996; Llewellyn, 2003). Οι µεν θετικά προσκείµενοι άνθρωποι δίνουν αξία στο ρίσκο και το αναζητούν, ενώ οι αρνητικά προσκείµενοι άνθρωποι αποφεύγουν κάθε είδους πρόκληση και φοβούνται κάθε πιθανή συµµετοχή σε κάθε περιβάλλον που εµπεριέχει κίνδυνο. Καταγραφή και αξιολόγηση της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου». Σήµερα είναι κοινά αποδεκτό ότι τα άτοµα που εµπλέκονται σε ακραία αθλήµατα ή δραστηριότητες αναψυχής υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα εκδηλώνουν ριψοκίνδυνη συµπεριφορά, συνδέονται µε το χαρακτηριστικό γνώρισµα «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου». Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα αξιολογείται από την κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» που εισήγαγε και υποστήριξε ο ερευνητής Zuckerman (1994). Πολλές έρευνες έχουν υποστηρίξει την πιστοποίηση της ύπαρξης αυτού του χαρακτηριστικού, όπως και της ανάγκης αξιολόγησής του σε άτοµα που συµµετέχουν σε σπορ που έχουν χαρακτηρισθεί ως «υψηλού ρίσκου» (Μπελογιάννης και συν., 2007). Η υπόθεση αυτή υποστηρίχθηκε από πληθώρα εργασιών, τα αποτελέσµατα των οποίων διαπίστωσαν ότι άτοµα που συµµετείχαν σε ακραία αθλήµατα σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στην κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων», από αντίστοιχα άτοµα που συµµετείχαν σε σπορ µέτριου ή χαµηλού ρίσκου (π.χ. τένις, τρέξιµο), (Chirivella & Martinez, 1994, Cogan & Brown, 1999, Slanger & Rudestam, 1997, Wagner & Houlihan, 1994). Η κλίµακα του Zuckerman (1994) εµφανίζεται διεθνώς ως «Sensation Seeking Scale» (S.S.S.) ενώ τροποποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα αποκτώντας την ονοµασία κλίµακα «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Α..Σ.) από τον Μπελογιάννη, και τους συνεργάτες του (2008). Η συνολική κλίµακα εκφράσθηκε από τέσσερις ανεξάρτητες υποκλίµακες. Η πρώτη υποκλίµακα ονοµάσθηκε «Αναζήτηση ιέγερσης & Περιπέτειας» (Α..Π.) εκφράζοντας την επιθυµία κάποιου να συµµετέχει σε ριψοκίνδυνα, διεγερτικά και περιπετειώδη αθλήµατα και δραστηριότητες που του προσφέρουν µοναδικές συγκινήσεις. Η δεύτερη υποκλίµακα ονοµάσθηκε «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» (Α.Ε.) εκφράζοντας την επιδίωξη του συµµετέχοντα στην απόλαυση νέων συγκινήσεων από δραστηριότητες όπως η µουσική, η τέχνη, τα ταξίδια και τα ψυχοτρόπα ναρκωτικά. Η τρίτη υποκλίµακα ονοµάσθηκε «Μη Αναστολή (µ.α.) εκφράζοντας την αυθόρµητη συµµετοχή µε σχεδόν µη ελεγχόµενη εξωστρεφή συµπεριφορά. Η τέταρτη υποκλίµακα ονοµάσθηκε, «Αποφυγή της Ανίας» (Α,Α,) αντικατοπτρίζοντας την αντιπάθεια του ατόµου στις επαναλαµβανόµενες εµπειρίες. Από το σύνολο των παραπάνω υπό-κλιµάκων καταδεικνύεται το επίπεδο κάθε ατόµου στο χαρακτηριστικό γνώρισµα της «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων». Το επίπεδο προδιάθεσης προς το ρίσκο που εκδηλώνουν άτοµα που συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ακραίες δραστηριότητες, έµµεσα καθορίζει το βαθµό επικινδυνότητας της συγκεκριµένης δράσης ή αθλήµατος. 4

5 Σχέση µεταξύ ηλικίας και της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου» Σύµφωνα µε τους Ball, Farnill και Wangeman (1984), και τους Jack και Ronan (1998) η ανάγκη για Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων είναι πιο έντονη σε µικρές ηλικίες από ότι σε µεγαλύτερες. Παρόλα αυτά, τα άτοµα που είχαν µεγαλύτερη εµπλοκή σε ριψοκίνδυνα αθλήµατα δεν παρατηρήθηκε να είχαν µικρή ηλικία. Οι Wagner και Houlihan (1994) εξήγησαν ότι για να φτάσει κάποιος να συµµετέχει σε ακραία αθλήµατα µε αξιώσεις, χρειάζονται αρκετά χρόνια προπόνησης, ώστε να αποκτηθούν γνώσεις, εµπειρία, αλλά επίσης απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισµού και χρηµατικό υπόβαθρο, αφού πολλές από αυτές τις δραστηριότητες (π.χ. αλεξιπτωτισµός, καταδύσεις) είναι ιδιαίτερα πολυδάπανες (Slanger & Rudestam, 1997). Οι Shoham και συνεργάτες (2000) υποστήριξαν επίσης ότι το επίπεδο της φυσικής κατάστασης κάθε ατόµου, είναι σοβαρός λόγος για τη συµµετοχή ή µη ατόµων σε αθλήµατα υψηλού ρίσκου. Σχέση µεταξύ του Φύλου και της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου» Σε ότι αφορά τις διαφορές της συµµετοχής των δυο φύλων σε ακραία αθλήµατα, όπως διαπίστωσαν µεταξύ άλλων ερευνητών οι Sveback και Kerr (1989) και οι Braathen και Svebak (1992) οι έρευνες εστιάζουν στους βιολογικούς και στους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την χαµηλότερη συµµετοχή των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες. Μια ψυχολογική-βιολογική εξήγηση σε αυτό το φαινόµενο δίνουν οι Kerr και Viaminkx (1996), υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες βιώνουν µεγαλύτερη ένταση κατά την άσκηση µιας δραστηριότητας υψηλού ρίσκου (τεχνητή καταρρίχηση) και αυτός είναι ο λόγος που τείνουν να την αποφεύγουν. Σε άλλη εργασία οι Kerr, Au και Lindner (2004) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν µια σειρά από κοινωνικά κριτήρια που καθορίζουν την διαδικασία επιλογής των γυναικών να συµµετέχουν ή όχι σε ένα ακραίο άθληµα. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες. Ενδεικτικά ενώ στους άνδρες η συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό αποσκοπεί για το «παιχνίδι» και την τελειοποίηση της κίνησης, στις γυναίκες σηµαντικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις µέσα στην οµάδα και περισσότερο η φιλία. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται να συµπληρώσουν παλαιότερα ευρήµατα των Ball και συν. (1984), που απέδιδαν τη µη συµµετοχή των γυναικών σε κοινωνικούς κυρίως λόγους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συµµετοχή των γυναικών σε αθλήµατα υψηλού ρίσκου αυξάνεται κυρίως γιατί αλλάζουν γενικότερα οι κοινωνικές συνθήκες (Llewellyn & Sanchez, 2004). Επίσης, έχει επαληθευτεί ερευνητικά ότι η απόκτηση εµπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε ένα άθληµα µειώνει τα επίπεδα έντασης, χωρίς να σηµαίνει ότι µειώνεται αντίστοιχα η αντίληψη του κινδύνου. Οι συµµετέχοντες δεν λαµβάνουν απερίσκεπτα ρίσκα (Breivik, 1999), αντίθετα κατανοούν το επίπεδο της επικινδυνότητας µιας κατάστασης και προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο µε τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού και την επίµονη εξάσκηση (Rossi & Cereatti, 1993). Σχέση µεταξύ διαφορετικής εµπειρίας και της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου» Ο Breivik (1999) εξέτασε τις ψυχολογικές διαφορές που είχαν έµπειροι και αρχάριοι αθλητές της ελεύθερης πτώσης από αεροπλάνο, µέσα από τη χρήση διαφορετικών οργάνων µέτρησης, όπως της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων», της 5

6 κλίµακας Eysenck Personality Questionnaire (EPQ, Eysenck and Eysenck, 1975) και της κλίµακας χαρακτηριστικού άγχους από το State-Trait Aanxiety Inventory (Spielberger et al., 1970). Και οι δύο οµάδες κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις στην γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων», χωρίς όµως οι έµπειροι να διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από τους αρχάριους στο συνολικό σκορ της κλίµακας, ούτε και στις επιµέρους υποκλίµακες «Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας», «µη Αναστολή» και «Αποφυγή της Ανίας». Αντίθετα, διαπιστώθηκαν διαφορές στην υποκλίµακα «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» (ΑΕ) µε τους έµπειρους αλεξιπτωτιστές να έχουν µεγαλύτερα σκορ από τους αρχάριους. Επίσης, όπως αναµενόταν οι περισσότερο εξωστρεφείς αλεξιπτωτιστές κατέγραψαν χαµηλότερους καρδιακούς παλµούς επιβεβαιώνοντας εν µέρει την θεωρία του Eysenck, ότι οι εξωστρεφείς χαρακτήρες έχουν µεγαλύτερες ανοχές στο στρες. εν επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι οι έµπειροι τύποι αλεξιπτωτιστών θα είχαν µεγαλύτερες τιµές στις κλίµακες Εξωστρέφεια και Νευρωτισµού του EPQ σε σχέση µε τους αντίστοιχους αρχάριους. Η Goma-i-Freixanet, (1991) συνέκρινε έµπειρους και αρχάριους ορειβάτες, αθλητές µη ακραίων αθληµάτων και µία οµάδα ελέγχου, οι οποίοι συµπλήρωσαν την κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» και την EPQ (Eysenck and Eysenck, 1975). ιαπίστωσε ότι οι ορειβάτες και οι αθλητές είχαν υψηλότερες τιµέςστην «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» γενικά, αλλά και σε όλες τις υποκλίµακες ξεχωριστά σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Ωστοσο, δεν διαπίστωθηκε κάποια σηµαντική διαφορά µεταξύ των έµπειρων και των αρχάριων ορειβατών. Στις διαπιστώσεις της αναφέρεται ότι βρέθηκε µία σηµαντική συσχέτιση της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης- Περιπέτειας» και της υποκλίµακας «Εξωστρέφεια» από το EPQ, ενώ οι έµπειροι ορειβάτες είχαν πολύ χαµηλές επιδόσεις στην κλίµακα Νευρωτισµός. Συµπερασµατικά, η Goma-i-Freixanet (1991) κατέληξε ότι δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισµα που να ωθεί κάποιους να ασχοληθούν βαθύτερα και πιο ενεργά µε ένα άθληµα υψηλού ρίσκου. Ο Connolly (1981) µελέτησε χιονοδρόµους διαφορετικού επιπέδου εµπειρίας και διαπίστωσε υψηλότερες τιµές στην συνολική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» και στην υπό κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας» στους αθλητές χιονοδρόµους από τους χιονοδρόµους αναψυχής. Επιπλέον, οι χιονοδρόµοι που σηµείωσαν υψηλές τιµές στην κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» ήταν αντίστοιχα περισσότερο επιρρεπείς στα ατυχήµατα. Στην παρούσα έρευνα η εφαρµογή της κλίµακας «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων», αναφορικά µε τα ακραία αθλήµατα έγινε στο άθληµα της Ορειβασίας. Η Ορειβασία είναι υπαίθρια δραστηριότητα στην οποία µπορούν να συµµετέχουν σχεδόν όλες οι οµάδες ατόµων ανεξάρτητα του διαφορετικού επιπέδου εµπειρίας και κινήτρων συµµετοχής. Ανάλογα όµως µε τα ατοµικά κίνητρα του συµµετέχοντα η συµµετοχή χαρακτηρίζεται από απλή δράση, µε στόχο την υγεία και την αναψυχή, έως ενασχόληση µε την µορφή ακραίας αθλητικής συµπεριφοράς (αποστολή σε παγκόσµια ονοµαστές υψηλές κορυφές). Σε ανάλογο υψηλό επίπεδο δυσκολίας, η δράση της ορειβασίας αποτελεί συνδυασµό α) ορεινής πεζοπορίας, β) αναρρίχησης σε απότοµα δύσβατα βράχια (όπου είναι αναγκαίο) και γ) ορειβατικής χιονοδροµίας (εάν υπάρχουν περάσµατα µε χιόνια). Ταυτόχρονα ο συµµετέχον υποχρεούται σε γνώση συγκεκριµένων τεχνικών και χρήση εξειδικευµένων υλικών. 6

7 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει διαφορές στο χαρακτηριστικό της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου», µεταξύ Ελλήνων ορειβατών, τόσο συνολικά για το σύνολο της κλίµακας Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων, όσο και για τις τέσσερις επιµέρους υπό κλίµακες, αναφορικά µε το επίπεδο εµπειρίας, το φύλο, και την ηλικία των συµµετεχόντων ορειβατών. είγµα ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην έρευνα συµµετείχαν 327 ενήλικοι Έλληνες ορειβάτες (219 άντρες και 108 γυναίκες), µέλη ορειβατικών συλλόγων όλης της Ελλάδας. Ακολουθώντας το πρότυπο των Slanger και Rudestam (1997) οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο ηλικιακές οµάδες, από 18 έως 35 χρόνων και από 36 έως 70 ετών, µε µέσο όρο ηλικίας τα 32.5 χρόνια. Οι συµµετέχοντες ακόµη κατηγοριοποιήθηκαν σε τρία επίπεδα εµπειρίας. Έµπειροι ορειβάτες ονοµάσθηκαν οι έχοντες πτυχίο «οδηγού βουνού» και «εκπαιδευτή ορειβασίας» και εκείνοι µε αναγνωρισµένες υψηλές ορειβατικές επιδόσεις. Πεζοπόροι ορειβάτες ονοµάσθηκαν ενεργά άτοµα συλλόγων που κάνουν ορειβασία τουλάχιστον 2 φορές τον µήνα. Αρχάριοι ορειβάτες ονοµάσθηκαν οι µαθητές σχολών ορειβασίας. Στην οµάδα των έµπειρων ορειβατών διατέθηκαν µόνον 27 ερωτηµατολόγια, διότι αυτός ήταν ο συνολικός αριθµός µελών αυτής της κατηγορίας ορειβατών στην χώρα µας και επεστράφησαν όλα. Στην οµάδα των αρχαρίων ορειβατών διατέθηκαν 265 ερωτηµατολόγια και επεστράφησαν 168, ποσοστό επιστροφής 63%, Στην οµάδα των «πεζοπόρων ορειβατών» διατέθηκαν 172 ερωτηµατολόγια και επεστράφησαν 148, ποσοστό επιστροφής 76%. Τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή δείγµατος ανά υποοµάδα εµπειρίας, φύλου, ηλικίας Επίπεδο Εµπειρίας ιαφορετικό Φύλο Ηλικία Σύνολο Έµπειροι Άντρες άτοµα % φύλου 37% 63% 100% Σύνολο άτοµα % φύλου 37% 63% 100.0% Αρχάριοι Άντρες άτοµα % φύλου 68% 32% 72.6% Γυναίκες άτοµα % φύλου 69.6% 30% 27.4% Σύνολο άτοµα % φύλου 68.5% 31% 100.0% Πεζοπόροι Άντρες άτοµα % φύλου 27.1% 72.9% 53% Γυναίκες άτοµα % φύλου 22.6% 77.4% 47% Σύνολο άτοµα % φύλου 25% 75% 100.0% 7

8 Όργανο µέτρησης Για τη διερεύνηση της προδιάθεσης ανάληψης ρίσκου χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Zuckerman, 1994) που περιέχει 40 θέµατα και απαρτίζεται από τέσσερις ανεξάρτητες υπό κλίµακες. Κάθε υπό κλίµακα περιέχει 10 θέµατα: (α) η υπό κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης και Περιπέτειας» (Α Π, π.χ., Μου αρέσουν τα χωρίς αναστολές, «άγρια» πάρτυ / Προτιµώ τα ήσυχα πάρτυ µε καλή κουβέντα), (β) η υπό κλίµακα «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» (ΑΕ, πχ Ένας λογικός άνθρωπος αποφεύγει τις επικίνδυνες δραστηριότητες / Κάποιες φορές µου αρέσει να κάνω πράγµατα που είναι λίγο τροµακτικά). (γ) η υπό κλίµακα «µη- Αναστολή» (µα, πχ. Προτιµώ τα ρηχά από τα βαθιά νερά / Θα µου άρεσε να κάνω καταδύσεις). (δ) η υπό κλίµακα «Αποφυγή της Ανίας» (ΑΑ, πχ. Η χειρότερη κοινωνική αµαρτία είναι να είσαι αγενής / Η χειρότερη κοινωνική αµαρτία είναι να είσαι βαρετός). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε διχοτόµες διατυπώσεις (forced choice), µε κωδικοποίηση των διπλών απαντήσεων για κάθε υποκλίµακα ξεχωριστά, συγκεντρώνοντας στο τέλος ένα άθροισµα που καθορίζει το επίπεδο αναζήτησης του κάθε συµµετέχοντα. Η κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Sensation Seeking Scale, Zuckerman, 1994) τροποποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Μπελογιάννη και συν. (2007), οι οποίοι επίσης υποστήριξαν την εγκυρότητα και αξιοπιστία της κλίµακας (Cronbach»s alphas από.83 έως.86 για τις 4 υποκλίµακες και.92 για τη συνολική κλίµακα). Τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια µε αυτά των Slanger και Rudestam (1997). ιαδικασία συλλογής δεδοµένων της παρούσης έρευνας Στην οµάδα των «έµπειρων» ορειβατών το ερωτηµατολόγιο παραδόθηκε ιδιοχείρως από τους ερευνητές και επιστράφηκε την ίδια στιγµή. Στους «αρχάριους» ορειβάτες το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στην διάρκεια των µαθηµάτων µε παράδοση στους εκπαιδευτές, ενώ στην οµάδα των «πεζοπόρων» τα ερωτηµατολόγια παραδόθηκαν, συµπληρώθηκαν και επεστράφησαν στους αρχηγούς των αναβάσεων ορειβασίας την ηµέρα της δράσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ιαφορές στα συνολικά σκορ της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για την συνολική κλίµακα και κάθε υπό κλίµακα στην «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Για να εξεταστούν οι διαφορές στο συνολικό σκορ της κλίµακας Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων ως προς το φύλο, την ηλικιακή οµάδα, και την εµπειρία, εκτελέστηκε ανάλυση διακύµανσης (three-way ANOVA). Η ανάλυση έδειξε α)σηµαντική επίδραση για την εµπειρία, F (2, 317) = 9.94, p <.01, β)επίδραση που πλησίασε τη στατιστική σηµαντικότητα για την ηλικία, F (1, 317) = 3.55, p =.06, και γ)µη σηµαντική επίδραση για το φύλο, F (1, 317) =.30, p =.58. Επίσης, από την ανάλυση δεν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών. Σχετικά µε τη µεταβλητή της εµπειρίας, post-hoc ανάλυση 8

9 έδειξε ότι οι έµπειροι ορειβάτες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους αρχάριους ορειβάτες και τους πεζοπόρους, ενώ και οι αρχάριοι ορειβάτες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους πεζοπόρους (Πίνακας 2). Σχετικά µε την ηλικία, η εξέταση των µέσων όρων έδειξε επίσης ότι οι νεαρότεροι ορειβάτες σηµείωσαν υψηλότερα σκορ από τους µεγαλύτερους (Πίνακας 3). Πίνακας 2: Περιγραφικά των κλιµάκων Α..Σ., & διαφορές ανά οµάδα εµπειρίας Κλίµακες Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας Α Π Αναζήτηση νέων Εµπειριών ΑΕ Μη Αναστολή µα Αποφυγή της Ανίας ΑΑ Συνολική Κλίµακα Α Σ Αριθµός θεµάτων ΟΜΑ ΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΟ ΤΑ Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Cronbach»s Alpha Πίνακας 3: ιαφορές των τιµών στις κλίµακες Α..Σ., στο φύλο, & τις οµάδες ηλικίας Κλίµακες Φύλο ΜΟ ΤΑ Ηλικία ΜΟ ΤΑ Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας Άντρες Α Π Γυναίκες Αναζήτηση νέων Άντρες Εµπειριών ΑΕ Γυναίκες Μη Αναστολή µα Αποφυγή της Ανίας ΑΑ Συνολική Κλίµακα Α Σ Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 21, <35 36<70 18<35 36<70 18<35 36<70 18<35 36<70 18<35 36<

10 ιαφορές στους επιµέρους παράγοντες Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθήµατος Για να εξεταστούν διαφορές στις επιµέρους υπό κλίµακες της Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων εκτελέστηκε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (three-way MANOVA). Η ανάλυση έδειξε σηµαντική πολυµεταβλητή επίδραση α)για το φύλο, F (4, 314) = 5.90, p <.01, η 2 =.07, και β)την εµπειρία, F (8, 630) = 4.08, p <.01, η 2 =.05, ενώ γ)µη σηµαντική επίδραση για την ηλικία, F (4, 314) = 1.43, p =.23. Επίσης, από την ανάλυση δεν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών. Σχετικά µε το φύλο, η εξέταση των µονοµεταβλητών επιδράσεων έδειξε σηµαντική επίδραση µόνο για την υπό κλίµακα της «Αναζήτησης Νέων Εµπειριών», F (1, 317) = 9.23, p <.01, η 2 =.03, για τον οποίο οι γυναίκες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους άντρες. Σχετικά µε την εµπειρία, η εξέταση των µονοµεταβλητών επιδράσεων έδειξε σηµαντική επίδραση για τις υπό κλίµακες της «Αναζήτησης ιέγερσης Περιπέτειας», F(2, 317) = 4.65, p <.01, η 2 =.03, της «Αναζήτησης Νέων Εµπειριών», F(2, 317) = 8.99, p <.01, η 2 =.05, και της «µη-αναστολής», F(2, 317) = 7.70, p <.01, η 2 =.05. Ανάλυση post-hoc έδειξε ότι (α) για την υπό κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης Περιπέτειας» οι «έµπειροι» και οι «αρχάριοι» ορειβάτες σηµείωσαν µεγαλύτερα σκορ από τους «πεζοπόρους», (β) για την υπό κλίµακα της «Αναζήτησης Νέων εµπειριών», οι «έµπειροι» και οι «αρχάριοι» ορειβάτες σηµείωσαν µεγαλύτερα σκορ από τους «πεζοπόρους», και (γ) για την υπό-κλίµακα της «µη-αναστολής» οι «έµπειροι» ορειβάτες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους «αρχάριους» ορειβάτες και τους «πεζοπόρους», και οι «αρχάριοι» ορειβάτες σηµείωσαν µεγαλύτερα σκορ από τους «πεζοπόρους». Οι µέσοι όροι των επιµέρους οµάδων φύλου και ηλικίας για τους παράγοντες της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» εµφανίζονται στον πίνακα 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Όπως αναδεικνύεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η ενασχόληση ενός ατόµου µε ένα ακραίο άθληµα ή µια ριψοκίνδυνη δραστηριότητα αναψυχής, αποτελεί προσωπική επιλογή για έκθεσή του σε µεγαλύτερους κινδύνους και ανάληψη υψηλότερων ρίσκων. Τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας επιβεβαίωσαν την αρχική αντίληψη ότι η καταγραφή υψηλότερων τιµών στην κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» είναι καθοριστική για την εµπλοκή σε ακραία αθλήµατα ή ριψοκίνδυνες δραστηριότητες αναψυχής. Το γεγονός υποστηρίχθηκε µε τις υψηλότερες τιµές που σηµείωσαν οι έµπειροι ορειβάτες σε σχέση µε τους αρχάριους ορειβάτες και τους πεζοπόρους. Ακόµη για τον Ελληνικό Ορειβατικό χώρο διαπιστώθηκε η µικρότερη συµµετοχή των γυναικών στο άθληµα της ορειβασίας, µε την επισήµανση ότι όσο µειώνεται το απαιτούµενο επίπεδο εµπειρίας στην ορειβασία, τόσο αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών. Αναφορικά για διαφορές που αποδίδονται στο διαφορετικό επίπεδο εµπειρίας των ορειβατών, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρουσιάστηκε στη γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθήµατος» µε την υποοµάδα των «έµπειρων» ορειβατών να σηµειώνει υψηλότερες τιµές τόσο από αυτή των «αρχάριων» ορειβατών όσο και των «πεζοπόρων». Η διαφορά αυτή µάλλον αποκλειστικά να 10

11 οφείλεται κυρίως στη σηµαντική διαφορά τιµών που σηµειώθηκε στην υποκλίµακα «µη Αναστολή» τη µόνη από τις υπόλοιπες υποκλίµακες που σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ όλων των υποοµάδων. Τα αποτελέσµατα αυτά εν µέρει δεν συµβαδίζουν µε τη σύνοψη που κάνει ο Zuckerman (2007, p 101), ο οποίος αναφέρει ότι: «έµπειροι συµµετέχοντες που έχουν µεγαλύτερη εµπειρία σε ένα ακραίο άθληµα ή ακόµα εκείνοι που βιοπορίζονται από ένα ακραίο άθληµα δείχνουν να έχουν υψηλότερες επιδόσεις (στην γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθήµατος» και όλες τις υποκλίµακες) σε σχέση µε συµµετέχοντες που έχουν µικρότερη εµπειρία.». Εφόσον δεν παρουσιάστηκαν σε άλλες υποκλίµακες διαφορές που να δεικνύουν διαφοροποίηση ως προς την προδιάθεση προς το ρίσκο, θα µπορούσε µόνο η υπό κλίµακα της «Χαµηλής Αναστολής» να είναι ο κινητήριος µοχλός των ορειβατών που αναζητούν µεγαλύτερες συγκινήσεις στην ορειβασία και σε αποστολές που περιέχουν σηµαντικό ρίσκο. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από τους Diehm και Armatas (2004) που διαπίστωσαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αθλητών υψηλού ρίσκου και άλλων αθλητών χαµηλού ρίσκου, εν µέρει όµως, διότι η ερευνητής Goma-i-Freixanet (1991) διαπίστωσε αντίστοιχα χαµηλότερες τιµές στην υπό κλίµακα τη «µη- Αναστολής στους έµπειρους ορειβάτες σε σχέση µε τους «αρχάριους» και τους αθλητές χαµηλού ρίσκου. Αντίθετα οι ερευνητές Slanger και Rudestam (1997) όπως επίσης και οι ερευνητές Delle Fave, Bassi και Massimini, (2003) αναφέρουν ότι παράγοντες που καθορίζουν σηµαντικά το αντιλαµβανόµενο ρίσκο και µπορεί να ωθήσουν ένα άτοµο να αναλάβει µεγαλύτερα ρίσκα είναι κυρίως: η αποτελεσµατικότητα, η εµπειρία και η απόκτηση γνώσεων και όχι το χαρακτηριστικό γνώρισµα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων. Σε ότι αφορά τη σχέση των δύο φύλων δεν ήταν δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά της κλίµακας της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» για την κατηγορία «έµπειροι» ορειβάτες γιατί δεν υπήρξε καµία γυναίκα σε αυτή την κατηγορία. Στους συµµετέχοντες δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στην γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» όπως επίσης και στις υπό κλίµακες «Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας» και «Αποφυγή της Ανίας». Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε το σύνολο των µελετών που διαπίστωσαν υψηλότερες επιδόσεις των ανδρών έναντι των γυναικών σε όλες τις υπό κλίµακες όπως και συνολικά στην κλίµακα (Braathen & Svebak, 1992; Zuckerman, 1994). Οι µελέτες αυτές υποστήριξαν ότι οι µεγαλύτερες τιµές στην κλίµακα «Αναζήτησης ιέγερσης- Συναισθηµάτων» ωθούσε τους άντρες να συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βαθµό σε δραστηριότητες που περιείχαν ρίσκο, πράγµα που δεν µπορεί να υποστηρίξει η παρούσα έρευνα. Αντιθέτως από ότι αναµενόταν οι γυναίκες είχαν υψηλότερη επίδοση στην κλίµακα. Τέλος, για την υπό κλίµακα «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ανήκαν στην υποοµάδα των «αρχαρίων» ορειβατών είχαν σηµαντικά υψηλότερη επίδοση από αυτές της οµάδας των «πεζοπόρων» ορειβατών (t=2.04, df=44, p<.05). Σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι καθαρά η αναζήτηση «νέων εµπειριών» δείχνει να ωθεί τις γυναίκες να ασχοληθούν µε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου και µάλιστα να ασχοληθούν πιο συστηµατικά και σοβαρά σε σχέση µε άλλες δράσεις που δεν έχουν τόσο έντονο αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα του ρίσκου. Εποµένως, οι Ελληνίδες γυναίκες δείχνουν ν» 11

12 ασχολούνται µε την ορειβασία προσπαθώντας να βιώσουν νέες εµπειρίες και όχι απαραίτητα να αισθανθούν την «αδρεναλίνη» που προσφέρει η συµµετοχή στην ορειβασία, ως ακραίο άθληµα. Αυτή είναι µία υπόθεση που µπορεί να συνδυαστεί και µε τα ευρήµατα του Zuckerman, (1994) που υποστηρίζει ότι η σύγχρονη δυτική γυναίκα έχει ωριµάσει µέσα στην κοινωνία και είναι «ανοιχτή» σε καινοτοµίες στην ζωή της µέσα από τις αισθήσεις και τον καθηµερινό τρόπο ζωής,. Ο Ball και συνεργάτες (1984) υποστήριξαν ότι η αναζήτηση νέων εµπειριών αυξανόταν µέχρι την ηλικία των 49 χρόνων ενώ σε µία παλαιότερη έρευνα είχαν διαπιστώσει µικρότερη αναζήτηση νέων εµπειριών σε πολύ νεαρές γυναίκες (Zuckerman 1994). Εποµένως µπορεί να υποστηριχτεί ότι διάφοροι κοινωνικοί λόγοι ενισχύουν την αναζήτηση νέων εµπειριών στις γυναίκες η οποία διαµορφώνεται συν τω χρόνω, είναι δε ένα µέσο έκφρασης των σύγχρονων γυναικών. Μία διαφαινόµενη σχέση είναι ότι κάποιες γυναίκες συµµετέχουν στην ορειβασία επειδή διαφέρουν από άλλες ως προς την ένταση της Αναζήτησης νέων Εµπειριών αλλά αυτό είναι παράγοντας καθοριστικός µέχρι ενός σηµείου όπου οι αναστολές τους είναι ιδιαίτερα έντονες σε σηµείο του να τις αποτρέπουν από το να συνεχίσουν βαθύτερα και επικινδυνότερα στο άθληµα, από εκεί και µετά συνεχίζουν κυρίως οι άντρες που έχουν χαµηλότερες αναστολές. Η υπόθεση ότι οι νεότεροι ορειβάτες θα είχαν υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο της κλίµακας Α Σ, αλλά και τις υποκλίµακες Α Π, ΑΕ, µ-α επιβεβαιώθηκε πλήρως. εν ίσχυσε όµως το ίδιο και στην υπό κλίµακα Αποφυγή της Ανίας (ΑΑ). Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν παλαιότερα αποτελέσµατα (Zuckerman, 2007). Οι νεότεροι φαίνεται να συµµετέχουν γιατί έχουν µεγαλύτερη ανάγκη να αναζητήσουν την ιδανική διέγερση µέσα από ακραία αθλήµατα, θέλουν να βιώσουν νέες Εµπειρίες και έχουν χαµηλές Αναστολές. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον προγραµµατισµό της διάδοσης της ορειβασίας από τους αρµόδιους φορείς. Η ορειβασία και κατ» επέκταση η δραστηριότητα της αναρρίχησης πρέπει να γίνει προσπάθεια να απευθύνεται κυρίως σε νέα στην ηλικία άτοµα µε στόχο την µύηση στο άθληµα. Ενώ η αναρρίχηση είναι πιο διαδεδοµένη ανάµεσα στους νέους που επιθυµούν να ασχοληθούν µε τα αθλήµατα του βουνού, η ορειβασία δεν είναι τόσο σωστά προωθηµένη και δεν φαντάζει αρκετά ελκυστική για συµµετοχή, ενώ οι αιτίες θα πρέπει να ερευνηθούν συστηµατικά στο µέλλον. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» απέδειξε ότι συνέβαλε στη διερεύνηση της αντίληψης των ερευνητών για τον καθορισµό της «προδιάθεσης για ανάληψη ρίσκου» ενός ατόµου στα πλαίσια της συµµετοχής του σε ακραία αθλήµατα ή ριψοκίνδυνες υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που εξάγει συµπεράσµατα συµπεριφοράς για πληθυσµούς ατόµων που ασχολούνται µε ακραία αθλήµατα στην Ελλάδα, ωστόσο, τα αποτελέσµατα θα πρέπει να ερµηνευθούν µε επιφύλαξη λόγω του µικρού δείγµατος της έρευνας. Ακόµη από τα αποτελέσµατα και τους προβληµατισµούς που ανάδειξε η παρούσα έρευνα, προκύπτει ότι για την πιο ολοκληρωµένη διερεύνηση της συµµετοχής ενός ατόµου σε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου, χρειάζεται να εξεταστούν και άλλες συγγενείς µεταβλητές που αφορούν την ανθρώπινη συµπεριφορά, όπως τα εµπόδια και τα κίνητρα έναντι της συµµετοχής. Ακόµη µελλοντική έρευνα πρέπει να περιλάβει και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 12

13 των ορειβατών ώστε να εξαχθούν πληρέστερα συµπεράσµατα για τους λόγους που τελικά ωθούν τα άτοµα να αρχίζουν να συµµετέχουν, αλλά και να διατηρούν την ενασχόληση τους µε την ορειβασία και άλλα ακραία αθλήµατα ή ριψοκίνδυνες υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ball, I.L., Farnill, D. & Wangeman, J.F. (1984). Sex and age differences in sensation seeking: Some national comparisons. British Journal of Psychology, 75, Braathen, E.T. & Svebak, S. (1992). Motivational differences among talented teenage athletes: Τhe significance of gender, type of sport and level of excellence. Scandinavian Journal of Medicine, Science and Sports, 2, Breivik, G. (1999). Personality, sensation seeking and risk taking among top level climbers, parachute jumpers and white water kayakers. In G. Breivik (Ed.), Personality, sensation seeking and arousal in high risk sports (pp. 8 26). Oslo: The Norwegian University of Sport and Physical Education. Chirivella, E.C., & Martinez, L.M. (1994). The sensation of risk and motivational tendencies in sports: An empirical study. Personality and Individual Differences, 16, Cogan, N. & Brown, R.I.F. (1999). Metamotivational dominance, states and injuries in risk and safe sports. Personality and Individual Differences, 27, Connolly, P.M. (1981). An exploratory study of adults engaging in the high-risk sport of skiing. Masters Thesis, Rutgers University. Delle Fave, A., Bassi, M. & Massimini, F. (2003). Quality of experience and risk perception in high-altitude rock climbing. Journal of Applied Sport Psychology, 15, Diehm, R. & Armatas, C. (2004). Surfing: An avenue for socially acceptable risktaking, satisfying needs for sensation seeking and experience seeking. Personality and Individual Differences, 36, Elmes, M. & Barry, D. (1999). Deliverance, denial and the death zone: a study of narcissism and regression in the 1996 Everest climbing disaster. Journal of Applied Behavioural Science, 35(2), Eysenck H. J. & Eysenck S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire. Hodder & Stoughton, London. Ewert, A. (1985). Why people climb: the relationship of participant motives and experience level to mountaineering. Journal of Leisure Research, 17(3), Goma-i-Freixanet, M. (1991). Personality profile of subjects engaged in high physical risk sports. Personality and Individual Differences, 12, Heino A., van der Molen H.H. & Wilde J. S. G. (1996). Differences in risk experience between sensation avoiders and sensation seekers. Personality Individual Differences, 20, 7 I-79. Hill, B.J. (1995, September). A guide to adventure travel. Parks and Recreation, Jack, S.J., & Ronan, K.R. (1998). Sensation seeking among high and low-risk sports participants. Personality and Individual Differences, 25, Kerr, J.H., Au, C.K.F. & Lindner, K.J. (2004). Motivation and level of risk in male and female recreational sport participation. Personality and Individual Differences, 37,

14 Kerr, J.H. & Vlaminkx, J. (1997). Gender differences in the experiences of risk. Personality and Individual Differences, 2, Llewellyn, D., J. (2003). The psychology of risk taking behaviour. Unpublished Doctoral Dissertation, Strathclyde University, Glasgow, UK. Llewellyn, D.J., Sanchez X. (2008).Individual differences and risk taking in rock climbing. Psychology of Sport and Exercise, 9, Lyng, S. (1990). Edgework: A social psychological analysis of voluntary risk taking. American Journal of Sociology, 95, Pomfret, G. (2006). Mountaineering adventure tourists: A conceptual framework for research. Tourism Management, 27, Rossi, B. & Cereatti, L. (1993). The sensation seeking in mountain athletes as assessed by Zuckerman»s sensation seeking scale. International Journal of Sport Psychology, 24, Shoham, A., Rose, G.M. & Kahle, L.R. (2000). Practioners of risky sports: A qualitative examination.journal of Business Research, 47, Slanger, E., & Rudestam, K.E. (1997). Motivation and disinhibition in high risk sports: Sensation seeking and self-efficacy. Journal of Research in Personality, 31, Sveback, S. & Kerr, J. (1989). The role of impulsivity in preference for sports. Personality and Individual Differences, 10, Taft, S.L. (2001). The River chasers: A history of American whitewater paddling. Mukilteo, WA: Flowing Water Press and Alpine Books. United States Parachute Association (2002). Membership survey results. Retrieved on May 25, 2006 from /memsurvey02.pdf. Wagner, A.M. & Houlihan, D.D. (1994). Sensation seeking and trait anxiety in hangglider pilots and golfers. Personality and Individual Differences, 16, Watson, A.E. & Pulford, B.D. (2004). Personality differences in high risk sports amateurs and instructors. Perceptual and Motor Skills, 99, Zarevski, P., Marušić, I., Zolotić, S., Bunjevac, T. & Vukosav, Ž. (1998). Contribution of Arnett»s inventory of sen.s.ation seeking and Zuckerman»s sensation seeking scale to the differentiation of athletes engaged in high and low risk sports. Personality and Individual Differences, 25, Zuckerman, Μ., (2007). Sensation seeking and risky behavior. American psychological association, Washington, DC. Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κουθούρης Χ.(2009).Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής, Ακραία Αθλήµατα Μάνατζµεντ Υπηρεσιών & Εκπαίδευση Στελεχών. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη Μπαµπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Μπελογιάννης, Χ., (2008). Τροποποίηση της κλίµακας «Αναζήτησης ιέγερσης- Συναισθηµάτων» του Zuckerman (1994) στα Ελληνικά. Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αθλητικής ιοίκησης. Αθήνα. Μπελογιάννης, Χ., Κουρτεσοπούλου, Α. και Νικηταράς, Ν. (2007). Ρίσκο στα 14

15 Αθλήµατα και τις Αθλητικές ραστηριότητες: Ορισµοί, Θεωρίες, Ψυχολογικό Προφίλ των Συµµετεχόντων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 5 (3),

16 Investigating «Sensation Seeking» in Extreme Sports & Risk Outdoor Activities: The case of Greek Mountaineers Christos Belogiannis 1, Charilaos Kouthouris 1, Antonios Hatzigeorgiadis 1, & Nikitas Nikitaras 2 Department of Physical Education and Sports Science 1 University of Thessaly 2 University of Athens Abstract One major reason that influences people s participation to extreme sports or dangerous outdoor activities is the present risk of the sport or activity. This risk is taken for every person at a different level and is attributed to the trait of «Sensation Seeking», (Zuckerman, 1994). The present study examined the presence of different level of the Sensation Seeking trait between mountaineers of different experience, sex and age (N=327, men=67%, women=33%). The «Sensation Seeking Scale» (Zuckerman, 1994) questionnaire modified in Greek (Belogiannis, 2008) was used to determine this. Results showed that there were significant differences between the subgroups of different experience (F (2,324) =7.9, p<.001), with the Experienced mountaineers to score higher (Μ=25.93) than the Novices (Μ=25.08) and the Trekkers (Μ=20.58). The interpretation of the results indicates that SS is a determinative factor for one to engage in mountaineering but only until a primary level, thereafter, up to the expert»s level, it plays no significant role. Still, according to the results only Dis-inhibition to risk seems to differentiate Experienced from Novices mountaineers. Women seem to participate in mountaineering mainly trying to gain new experiences instead of the adrenaline of the sport, their involvement in more serious and risky aspects of mountaineering is likely to be reduced due to their high level of inhibition. Results are further discussed in the chapter «Discussion». Key words: Sensation Seeking, risk, mountaineering experience ιεύθυνση επικοινωνίας: Χρήστος Μπελογιάννης Μυκηνών 1 & Μακρυγιάννη Αθήνα, e-mai: 16

Ρίσκο στα Αθλήματα και τις Αθλητικές Δραστηριότητες: Ορισμοί, Θεωρίες, Ψυχολογικό Προφίλ των Συμμετεχόντων

Ρίσκο στα Αθλήματα και τις Αθλητικές Δραστηριότητες: Ορισμοί, Θεωρίες, Ψυχολογικό Προφίλ των Συμμετεχόντων Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 414 423 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 414-423 Released: December 31, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού

Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 17-27 ιοίκησης Αθλητισµού Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής. Εισαγωγή. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση Υγεία και Ποιότητα Ζωής Εισαγωγή Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα μελετηθούν Ορισμοί σχετικοί με την ψυχολογία άσκησης, την ψυχική υγεία, κλπ. Ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον

Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον Τουρισμός και φυσικό περιβάλλον. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / /20 Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ο τουρισμός που βασίζεται στο φυσικό περιβάλλον περιλαμβάνει την εμπειρία τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη της έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ. Η επιστήµη µας είναι πολυδιάστατη. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ (συνέχεια)

Μέρη της έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ. Η επιστήµη µας είναι πολυδιάστατη. 5 Λόγοι Επιλογής ΠΜ (συνέχεια) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 10. Ποιοτική έρευνα Μέρη της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή!

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! EVEREST POWER TALK Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! Την άνοιξη του 2004 σε συνθήκες πρωτόγνωρης δυσκολίας, η πρώτη Ελληνική ορειβατική αποστολή, ύστερα από δεκαετίες αποτυχηµένων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου Οι µαθητές: Γεωργακοπούλου Ελευθερία Κατσαρός Νίκος Νάκου Τζωρτζίνα Πατρίκη Μαίρη Φωνιαδάκη Μαρία Οι Καθηγητές: ηµακοπούλου Ελένη Λιάπη Βασιλική Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής

Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής: Ορεινή ποδηλασία Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας

Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας Οικονοµετρική ιερεύνηση των Ελλειµµάτων της Ελληνικής Οικονοµίας του Παντελίδη Παναγιώτη ιδακτορική ιατριβή η οποία υποβλήθηκε στο Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Επιθετικότητα στα σπορ. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 26-10-2008 GOAL NEWS Επιθετικότητα στα σπορ Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Goal news 26-01-2009 Keeier, L. A. (2007). The differences in sport aggression, life aggression, and life assertion

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά

Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. - Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Θέμα εργασίας : «Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών» Μπούτσκου Λεμονιά Αμύνταιο 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Εισαγωγή 2 2. Θεωρία 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής

Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας. Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Οργάνωση και διεξαγωγή της ορεινής πεζοπορίας και ορειβασίας Αθανάσιος Τερζής Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής Ορεινή Πεζοπορία Πορεία µε τα πόδια σε ορεινό περιβάλλον Ορειβασία Ανέβασµαή αναρρίχηση σε βουνό:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση

Θεωρία των στόχων. θεωρία στόχων - Καθορισµός. Αρχές της θεωρίας των στόχων. Θέµα διάλεξης4. Θεωρία στόχων. Επιδράσεις στην απόδοση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης4 Καθορισµός στόχων στον Αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ Θεωρία στόχων -

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές πολιτιστικές πρακτικές των γονέων και κοινωνική προέλευση

Εκπαιδευτικές πολιτιστικές πρακτικές των γονέων και κοινωνική προέλευση Εκπαιδευτικές πολιτιστικές πρακτικές των γονέων και κοινωνική προέλευση Θεόδωρος Β. Θάνος & Ευθύµιος Τόλιος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι εκπαιδευτικές πρακτικές των γονέων οι οποίες αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του τουρισµού

Ορισµός του τουρισµού ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα

Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Ανάλυση Προτιμήσεων για τη Χρήση Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων στην Αθήνα Γιώργος Γιαννής, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Ελεονώρα Παπαδημητρίου, Αθηνά Τσολάκη Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

( ) ( ) China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. 2001 2 :1001-4918(2001) - 02-0045 - 49 :B844. 1 :A Ξ ( 250014) ( 100875) : : ; 1978 Premack Woodruff Wellman (theory of mind) Perner : Maxi A, 20 Maxi 1999 A (false belief) B Maxi 77,177 591 Maxi [1 ]?,3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού

Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού Εκστρατείες οδικής ασφάλειας για την αφύπνιση του κοινού 2 Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών 6 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο 2006-2009 2009 Campaigns and Awareness-raising raising Strategies

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Section: Sport Psychology 140. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πατσατζής Ν., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μπεμπέτσος Ε. PSYCHOLOGICAL SKILLS' EVALUATION

Διαβάστε περισσότερα

Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής

Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Οι φυσικές δραστηριότητες στοδάσοςκαιτοβουνό, µέσο αναψυχής και επαφής µε το φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Η παρουσία του ανθρώπου στο δάσος συνδεόταν στο παρελθόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 2η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα