ιερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες ραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες ραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), 2-16 ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου» σε Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες Υπαίθριες ραστηριότητες: Η Περίπτωση των Ελλήνων Ορειβατών Χρήστος Μπελογιάννης 1, Χαρίλαος Κουθούρης 1, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης 1 & Νικήτας Νικηταράς 2 Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2 Πανεπιστήµιο Αθηνών Περίληψη Ένας από τους κύριους λόγους της συµµετοχή ατόµων σε ακραία αθλήµατα, ή δραστηριότητες αναψυχής, αποτελεί το αντίστοιχο επίπεδο παρουσίας ρίσκου σε αυτές τις δράσεις. Το ρίσκο γίνεται αντιληπτό από κάθε άτοµο διαφορετικά, ενώ καταγράφεται διά µέσου του ψυχολογικού ατοµικού χαρακτηριστικού της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» (Zuckerman, 1994). Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την πιθανή ύπαρξη διαφορετικού επιπέδου έντασης στο γνώρισµα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» µεταξύ ορειβατών διαφορετικής ορειβατικής εµπειρίας, φύλου και ηλικίας (Ν=327, Άντρες 67%, Γυναίκες 33%). Ως όργανο µέτρησης χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης- Συναισθηµάτων» («Sensation Seeking Scale», Zuckerman, 1994) τροποποιηµένη στα ελληνικά (Μπελογιάννης, 2008). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των υποοµάδων διαφορετικής εµπειρίας (F (2,324) =7.9, p<.001). Οι «έµπειροι» ορειβάτες (Μ=25.93) σηµείωσαν τιµές µεγαλύτερες και από τους «αρχάριους» ορειβάτες (Μ=25.08) και τους «πεζοπόρους» ορειβάτες (Μ=20.58). Τα αποτελέσµατα της έρευνας υποστήριξαν ότι α)η «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιλογής της ορειβασίας ως ακραίο άθληµα, µόνο σε επίπεδο «αρχαρίων», β)η «αναστολή προς το ρίσκο» απετέλεσε στοιχείο διαφοροποίησης των «έµπειρων» από τους «αρχαρίους» ορειβάτες. µε τους «έµπειρους» ορειβάτες να σηµειώνουν χαµηλότερες τιµές, γ)οι γυναίκες ορειβάτες συµµετείχαν στο άθληµα της ορειβασίας κυρίως για να βιώσουν νέες εµπειρίες και όχι να γευθούν την «αδρεναλίνη» του αθλήµατος, δ)η εµπλοκή των γυναικών σε σοβαρότερες και πιο ριψοκίνδυνες µορφές ορειβασίας δείχνει να σταµατά λόγω της ύπαρξης υψηλών τιµών «αναστολής προς το ρίσκο». Λέξεις κλειδιά: «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων», ρίσκο, ορειβασία, εµπειρία 1

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά το 1990 η συµµετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες που εµπεριέχουν ρίσκο και περιπέτεια παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη στην αγορά της αναψυχής ιδιαίτερα στο υτικό κόσµο. Στις δραστηριότητες αυτές περιλαµβάνονται και τα «ακραία αθλήµατα» όπως το παραπέντε, η αναρρίχηση βράχου, η ελεύθερη πτώση µε αλεξίπτωτο, ο αλπινισµός, η κατάβαση ορµητικών ποταµών και άλλα. Το 1998, εκτιµάται ότι µόνο στην Αµερική 14,8 εκατοµµύρια άνθρωποι συµµετείχαν σε καταβάσεις σε ορµητικά νερά ποταµών µε σκάφη (Taft 2001). Το 2002, ενώ αναφέρθηκαν µέλη της Αµερικάνικης Οµοσπονδίας Αλεξιπτωτισµού να πραγµατοποιούν άλµατα (United States Parachute Association, 2002). Σε διάστηµα µιας πενταετίας, πάνω από 98 εκατοµµύρια άτοµα είχαν ταξιδέψει σε τουριστικούς προορισµούς µε κίνητρο την συµµετοχή στα «αθλήµατα περιπέτειας», εκφράζοντας το 16% του συνολικού πληθυσµού ταξιδιωτών αθλητικού τουρισµού (Μπελογιάννης, Κουρτεσοπούλου & Νικηταράς, 2007). Ο όρος «ακραία αθλήµατα» χρησιµοποιείται σε ακριβή µετάφραση από την αγγλική γλώσσα (extreme sports) για να περιγράψει «αθλήµατα και δραστηριότητες αναψυχής που υλοποιούνται σε φυσικό περιβάλλον και είναι ριψοκίνδυνες καθώς εµπεριέχουν κατά την υλοποίησή τους στοιχεία όπως η πρόκληση, η περιπέτεια, το ρίσκο» (Κουθούρης, 2009, σελ. 16). στη Τη σύγχρονη εποχή, είναι αξιοπερίεργη η διαπίστωση ότι ορισµένα άτοµα αισθάνονται την ανάγκη να αποζητούν στην καθηµερινή τους ζωή εκούσια συνθήκες ρίσκου, βαδίζοντας πολλές φορές, ενάντια στην προσπάθεια της οργανωµένης κοινωνίας για την δηµιουργία ενός ασφαλούς και προστατευτικού πλαισίου διαβίωσης όλων των πολιτών. Αυτή η κατηγορία των πολιτών συνεχίζει να αναζητά ριψοκίνδυνες καταστάσεις για συµµετοχή και στην διάρκεια της καθηµερινότητας και στην επιλογή δράσεων ελεύθερου χρόνου (Pomfret, 2006). Η τυπική προσέγγιση για την εµπλοκή των ατόµων σε ακραία αθλήµατα, ή ριψοκίνδυνες δραστηριότητες αναψυχής που εµπεριέχουν ρίσκο εστιάζεται σε λόγους εσωτερικούς του ατόµου, όπως, κίνητρα (Elmes & Barry, 1999; Ewert, 1985) τύπος προσωπικότητας (Goma-i- Freixanet, 1991; Jack & Ronan, 1998), ατοµικές αντιλήψεις και ίσως κοινωνικά πρότυπα (Pomfret, 2006). Ερευνητές µέσα από εργασίες τους καταδεικνύουν ότι τα άτοµα που συµµετέχουν σε ακραία αθλήµατα ή εκδηλώνουν ριψοκίνδυνη συµπεριφορά, βιώνουν έντονα ένα συγκεκριµένο ατοµικό ψυχολογικό χαρακτηριστικό που ονοµάζεται «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Zuckerman 1994). Το ατοµικό αυτό χαρακτηριστικό, ως ψυχολογική έννοια, αξιολογείται από αντίστοιχη κλίµακα που αναπτύχθηκε από τον Zuckerman (1994) και αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως «Sensation Seeking Scale» (S.S.S.). Ένας µεγάλος αριθµός ερευνών υποστηρίζει ότι το ατοµικό χαρακτηριστικό της «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων» συνδέεται ως µετέπειτα συµπεριφορά µε την εκδήλωση «προδιάθεσης ενός ατόµου για ανάληψη ρίσκου σε δράσεις της ζωής του (Delle Fave, Bassi, & Massimini, 2003; Eachus, 2004; Shoham, Rose & Kahle, 2000). Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια εφαρµογής της κλίµακας αξιολόγησης του ρίσκου «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» σε Έλληνες ορειβάτες. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ακραία Αθλήµατα και Ριψοκίνδυνες ραστηριότητες Αναψυχής Οι αθλητικές δράσεις που έχουν αναφερθεί σε πληθώρα µελετών και είναι κοινά αποδεκτές ως αθλήµατα / δραστηριότητες υψηλής επικινδυνότητας, αποκαλούνται 2

3 «ακραία αθλήµατα» και αφορούν δράσεις όπως: τον Αιωροπτερισµό, το Ακραίο σκι, τον Αλεξιπτωτισµό, το Παραπέντε, την Ελεύθερη Αναρρίχηση, την Ελεύθερη κατάδυση, την Ελεύθερη πτώση (sky diving, base jump), το Καγιάκ ορµητικών νερών (white water kayak), την Ορειβασία, το Πιλοτάρισµα µικρού αεροσκάφους και άλλες (Cogan & Brown, 1999; Jack & Ronan, 1998; Zarevski, Marusic, Zolotic, Bunjevac, & Vukosav, 1998; Wagner & Houlihan, 1994). O Pomfret (2006) επέλεξε πενήντα ένα ακραία αθλήµατα, τα οποία κατηγοριοποίησε ανάλογα του πεδίου που ασκούνται, σε αθλήµατα του αέρα, σε επίγεια αθλήµατα και σε αθλήµατα νερού. Στην παραπάνω λίστα αθληµάτων µπορούν να περιληφθούν και οι υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής που εξασκούνται κατά περίπτωση, µε τρόπο που ανεβάζει την αδρεναλίνη, το ρίσκο, την περιπέτεια, την πρόκληση, όπως η ορεινή ποδηλασία. η κατάβαση µε σκι/snowboard απότοµων βουνών, η αναρρίχηση, η ιστιοπλοΐα, η σπηλαιολογία, το ράφτινγκ κλπ. Η συµµετοχή σε παρόµοιες δραστηριότητες έχει το κοινό γνώρισµα ότι τα άτοµα συµµετέχουν και συνειδητά και εν γνώσει τους για την ύπαρξη υψηλών κινδύνων. Η συµµετοχή τους πιθανά να τους προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό, ή µόνιµη βλάβη ανθρώπινου µέλους, ή ακόµα τον ίδιο τον θάνατο. Ακόµη στην περίπτωση ενός λάθους που οφείλεται σε εσφαλµένη κρίση ή επιλογή τους, ή αστοχία χρήσης από τον αθλητή του κατάλληλου αθλητικού εξοπλισµού ή της ατυχούς απώλειας υλικών, βαρύνουν καθ» ολοκληρία τον ίδιο τον συµµετέχοντα και µόνον αυτόν (Lyng 1990). Αντίθετα και σύµφωνα µε τον Hill (1995) κάθε ακραίο άθληµα η δραστηριότητα αναψυχής υψηλής πρόκλησης (π.χ. ορειβασία, ράφτινγκ) µπορεί αντίστοιχα να εξασκηθεί µε την µορφή µιας ήπιας αθλητικής δραστηριότητας µε την προϋπόθεση όµως ότι εµπεριέχεται πάντοτε κατά την δράση ένα ικανοποιητικό επίπεδο ρίσκου. Η διαφορά επίκειται στο γεγονός ότι το ρίσκο στην περίπτωση αυτή, είναι πλήρως ελεγχόµενο από το εµπλεκόµενο άτοµο. Η διαβάθµιση της συµµετοχής σε υπαίθρια δράση από δράση αναψυχής έως δράση ακραίας συµπεριφοράς υποστηρίζεται από τον Priest (1998) στην ανάπτυξη της θεωρίας του για το «µοντέλο της περιπέτειας» (Κουθούρης, 2009). Στο µοντέλο αυτό εξετάζεται η σχέση µεταξύ του βαθµού πρόκλησης που παρουσιάζεται κατά την συµµετοχή σε µια ακραία δράση και της ικανότητας του συµµετέχοντα ή της οµάδας που συµµετέχει, να αντεπεξέλθει µε επιτυχία στις αντιξοότητες. Η έννοια του ρίσκου Σε εργασία των Μπελογιάννη και συνεργατών (2007), αναπτύχθηκαν ορισµοί και έννοιες για την έννοια του ρίσκου. Η ερµηνεία του όρου «ρίσκο» σύµφωνα µε τα λεξικά εκφράζεται ως «κίνδυνος, διακινδύνευση, παρακινδυνευµένη ενέργεια» (Μπαµπινιώτης, 1998, σελ. 1458). Ακόµη, έκθεση σε κίνδυνο ή αβεβαιότητα, ενώ σε µια πιο αναλυτική ερµηνεία, εκφράζεται η έκθεση του συµµετέχοντα σε µια πιθανή απώλεια ή δυνητική ζηµιά (Wagner & Hoolihan, 1993). Στην πιο απλή µορφή απόδοσης του όρου, που προτείνουν οι Watson και Pulford, (2004, p.83) «ρίσκο είναι κάθε τι που µας φοβίζει». Παρ» όλες τις επεξηγήσεις όµως, ο όρος παραµένει ασαφής, κυρίως γιατί δεν µπορεί να προσδιοριστεί αντικειµενικά η έννοια της πιθανής «απώλειας» µετά την συµµετοχή. Οι Yates και Stone (1992) πρότειναν τρία στοιχεία τα οποία αποτελούν ένα συνδυασµό και αφορούν τον ορισµό του «ρίσκο»: α)η πιθανή απώλεια (χρήµατα, υγεία, ζωή, κτλ.), β)η σηµαντικότητα της απώλειας και γ)η αβεβαιότητα της εµφάνισης ή µη εµφάνισης αυτής της απώλειας. Η αλληλεπίδραση των τριών αυτών στοιχείων καθορίζει το βαθµό του συνολικού 3

4 ρίσκου, ενώ εστίασαν στο ότι πολλές από τις µέχρι τότε µετρήσεις ανέλυαν µόνο µια από τις τρεις διαστάσεις. Επίσης υποστήριξαν (σελ. 5) ότι η έννοια του ρίσκου σε κάθε άτοµο ξεχωριστά είναι «ένα έµφυτο υποκειµενικό σύµπλεγµα» που οφείλεται κυρίως στην ατοµική αντίληψη της έννοιας της «απώλειας». Η ανάληψη ρίσκου στα πλαίσια της υπαίθριας αθλητικής αναψυχής εντοπίζεται βασικά σε δύο πόλους της ανθρώπινης προσωπικότητας, σε ανθρώπους προσκείµενους θετικά στο ρίσκο και σε ανθρώπους προσκείµενους αρνητικά στο ρίσκο (Heino, van der Molen & Wilde, 1996; Llewellyn, 2003). Οι µεν θετικά προσκείµενοι άνθρωποι δίνουν αξία στο ρίσκο και το αναζητούν, ενώ οι αρνητικά προσκείµενοι άνθρωποι αποφεύγουν κάθε είδους πρόκληση και φοβούνται κάθε πιθανή συµµετοχή σε κάθε περιβάλλον που εµπεριέχει κίνδυνο. Καταγραφή και αξιολόγηση της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου». Σήµερα είναι κοινά αποδεκτό ότι τα άτοµα που εµπλέκονται σε ακραία αθλήµατα ή δραστηριότητες αναψυχής υψηλού κινδύνου και ταυτόχρονα εκδηλώνουν ριψοκίνδυνη συµπεριφορά, συνδέονται µε το χαρακτηριστικό γνώρισµα «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου». Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισµα αξιολογείται από την κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» που εισήγαγε και υποστήριξε ο ερευνητής Zuckerman (1994). Πολλές έρευνες έχουν υποστηρίξει την πιστοποίηση της ύπαρξης αυτού του χαρακτηριστικού, όπως και της ανάγκης αξιολόγησής του σε άτοµα που συµµετέχουν σε σπορ που έχουν χαρακτηρισθεί ως «υψηλού ρίσκου» (Μπελογιάννης και συν., 2007). Η υπόθεση αυτή υποστηρίχθηκε από πληθώρα εργασιών, τα αποτελέσµατα των οποίων διαπίστωσαν ότι άτοµα που συµµετείχαν σε ακραία αθλήµατα σηµείωσαν υψηλότερες επιδόσεις στην κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων», από αντίστοιχα άτοµα που συµµετείχαν σε σπορ µέτριου ή χαµηλού ρίσκου (π.χ. τένις, τρέξιµο), (Chirivella & Martinez, 1994, Cogan & Brown, 1999, Slanger & Rudestam, 1997, Wagner & Houlihan, 1994). Η κλίµακα του Zuckerman (1994) εµφανίζεται διεθνώς ως «Sensation Seeking Scale» (S.S.S.) ενώ τροποποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα αποκτώντας την ονοµασία κλίµακα «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Α..Σ.) από τον Μπελογιάννη, και τους συνεργάτες του (2008). Η συνολική κλίµακα εκφράσθηκε από τέσσερις ανεξάρτητες υποκλίµακες. Η πρώτη υποκλίµακα ονοµάσθηκε «Αναζήτηση ιέγερσης & Περιπέτειας» (Α..Π.) εκφράζοντας την επιθυµία κάποιου να συµµετέχει σε ριψοκίνδυνα, διεγερτικά και περιπετειώδη αθλήµατα και δραστηριότητες που του προσφέρουν µοναδικές συγκινήσεις. Η δεύτερη υποκλίµακα ονοµάσθηκε «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» (Α.Ε.) εκφράζοντας την επιδίωξη του συµµετέχοντα στην απόλαυση νέων συγκινήσεων από δραστηριότητες όπως η µουσική, η τέχνη, τα ταξίδια και τα ψυχοτρόπα ναρκωτικά. Η τρίτη υποκλίµακα ονοµάσθηκε «Μη Αναστολή (µ.α.) εκφράζοντας την αυθόρµητη συµµετοχή µε σχεδόν µη ελεγχόµενη εξωστρεφή συµπεριφορά. Η τέταρτη υποκλίµακα ονοµάσθηκε, «Αποφυγή της Ανίας» (Α,Α,) αντικατοπτρίζοντας την αντιπάθεια του ατόµου στις επαναλαµβανόµενες εµπειρίες. Από το σύνολο των παραπάνω υπό-κλιµάκων καταδεικνύεται το επίπεδο κάθε ατόµου στο χαρακτηριστικό γνώρισµα της «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων». Το επίπεδο προδιάθεσης προς το ρίσκο που εκδηλώνουν άτοµα που συµµετέχουν σε συγκεκριµένες ακραίες δραστηριότητες, έµµεσα καθορίζει το βαθµό επικινδυνότητας της συγκεκριµένης δράσης ή αθλήµατος. 4

5 Σχέση µεταξύ ηλικίας και της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου» Σύµφωνα µε τους Ball, Farnill και Wangeman (1984), και τους Jack και Ronan (1998) η ανάγκη για Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων είναι πιο έντονη σε µικρές ηλικίες από ότι σε µεγαλύτερες. Παρόλα αυτά, τα άτοµα που είχαν µεγαλύτερη εµπλοκή σε ριψοκίνδυνα αθλήµατα δεν παρατηρήθηκε να είχαν µικρή ηλικία. Οι Wagner και Houlihan (1994) εξήγησαν ότι για να φτάσει κάποιος να συµµετέχει σε ακραία αθλήµατα µε αξιώσεις, χρειάζονται αρκετά χρόνια προπόνησης, ώστε να αποκτηθούν γνώσεις, εµπειρία, αλλά επίσης απόκτηση του αναγκαίου εξοπλισµού και χρηµατικό υπόβαθρο, αφού πολλές από αυτές τις δραστηριότητες (π.χ. αλεξιπτωτισµός, καταδύσεις) είναι ιδιαίτερα πολυδάπανες (Slanger & Rudestam, 1997). Οι Shoham και συνεργάτες (2000) υποστήριξαν επίσης ότι το επίπεδο της φυσικής κατάστασης κάθε ατόµου, είναι σοβαρός λόγος για τη συµµετοχή ή µη ατόµων σε αθλήµατα υψηλού ρίσκου. Σχέση µεταξύ του Φύλου και της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου» Σε ότι αφορά τις διαφορές της συµµετοχής των δυο φύλων σε ακραία αθλήµατα, όπως διαπίστωσαν µεταξύ άλλων ερευνητών οι Sveback και Kerr (1989) και οι Braathen και Svebak (1992) οι έρευνες εστιάζουν στους βιολογικούς και στους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν την χαµηλότερη συµµετοχή των γυναικών σε σχέση µε τους άνδρες. Μια ψυχολογική-βιολογική εξήγηση σε αυτό το φαινόµενο δίνουν οι Kerr και Viaminkx (1996), υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες βιώνουν µεγαλύτερη ένταση κατά την άσκηση µιας δραστηριότητας υψηλού ρίσκου (τεχνητή καταρρίχηση) και αυτός είναι ο λόγος που τείνουν να την αποφεύγουν. Σε άλλη εργασία οι Kerr, Au και Lindner (2004) διαπίστωσαν ότι υπάρχουν µια σειρά από κοινωνικά κριτήρια που καθορίζουν την διαδικασία επιλογής των γυναικών να συµµετέχουν ή όχι σε ένα ακραίο άθληµα. Τα κριτήρια αυτά δεν είναι ίδια για άνδρες και γυναίκες. Ενδεικτικά ενώ στους άνδρες η συµµετοχή σε µεγάλο βαθµό αποσκοπεί για το «παιχνίδι» και την τελειοποίηση της κίνησης, στις γυναίκες σηµαντικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις µέσα στην οµάδα και περισσότερο η φιλία. Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται να συµπληρώσουν παλαιότερα ευρήµατα των Ball και συν. (1984), που απέδιδαν τη µη συµµετοχή των γυναικών σε κοινωνικούς κυρίως λόγους. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η συµµετοχή των γυναικών σε αθλήµατα υψηλού ρίσκου αυξάνεται κυρίως γιατί αλλάζουν γενικότερα οι κοινωνικές συνθήκες (Llewellyn & Sanchez, 2004). Επίσης, έχει επαληθευτεί ερευνητικά ότι η απόκτηση εµπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω σε ένα άθληµα µειώνει τα επίπεδα έντασης, χωρίς να σηµαίνει ότι µειώνεται αντίστοιχα η αντίληψη του κινδύνου. Οι συµµετέχοντες δεν λαµβάνουν απερίσκεπτα ρίσκα (Breivik, 1999), αντίθετα κατανοούν το επίπεδο της επικινδυνότητας µιας κατάστασης και προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν το ρίσκο µε τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισµού και την επίµονη εξάσκηση (Rossi & Cereatti, 1993). Σχέση µεταξύ διαφορετικής εµπειρίας και της έννοιας «Προδιάθεση Ανάληψης Ρίσκου» Ο Breivik (1999) εξέτασε τις ψυχολογικές διαφορές που είχαν έµπειροι και αρχάριοι αθλητές της ελεύθερης πτώσης από αεροπλάνο, µέσα από τη χρήση διαφορετικών οργάνων µέτρησης, όπως της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων», της 5

6 κλίµακας Eysenck Personality Questionnaire (EPQ, Eysenck and Eysenck, 1975) και της κλίµακας χαρακτηριστικού άγχους από το State-Trait Aanxiety Inventory (Spielberger et al., 1970). Και οι δύο οµάδες κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις στην γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων», χωρίς όµως οι έµπειροι να διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από τους αρχάριους στο συνολικό σκορ της κλίµακας, ούτε και στις επιµέρους υποκλίµακες «Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας», «µη Αναστολή» και «Αποφυγή της Ανίας». Αντίθετα, διαπιστώθηκαν διαφορές στην υποκλίµακα «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» (ΑΕ) µε τους έµπειρους αλεξιπτωτιστές να έχουν µεγαλύτερα σκορ από τους αρχάριους. Επίσης, όπως αναµενόταν οι περισσότερο εξωστρεφείς αλεξιπτωτιστές κατέγραψαν χαµηλότερους καρδιακούς παλµούς επιβεβαιώνοντας εν µέρει την θεωρία του Eysenck, ότι οι εξωστρεφείς χαρακτήρες έχουν µεγαλύτερες ανοχές στο στρες. εν επιβεβαιώθηκε η υπόθεση ότι οι έµπειροι τύποι αλεξιπτωτιστών θα είχαν µεγαλύτερες τιµές στις κλίµακες Εξωστρέφεια και Νευρωτισµού του EPQ σε σχέση µε τους αντίστοιχους αρχάριους. Η Goma-i-Freixanet, (1991) συνέκρινε έµπειρους και αρχάριους ορειβάτες, αθλητές µη ακραίων αθληµάτων και µία οµάδα ελέγχου, οι οποίοι συµπλήρωσαν την κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» και την EPQ (Eysenck and Eysenck, 1975). ιαπίστωσε ότι οι ορειβάτες και οι αθλητές είχαν υψηλότερες τιµέςστην «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» γενικά, αλλά και σε όλες τις υποκλίµακες ξεχωριστά σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Ωστοσο, δεν διαπίστωθηκε κάποια σηµαντική διαφορά µεταξύ των έµπειρων και των αρχάριων ορειβατών. Στις διαπιστώσεις της αναφέρεται ότι βρέθηκε µία σηµαντική συσχέτιση της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης- Περιπέτειας» και της υποκλίµακας «Εξωστρέφεια» από το EPQ, ενώ οι έµπειροι ορειβάτες είχαν πολύ χαµηλές επιδόσεις στην κλίµακα Νευρωτισµός. Συµπερασµατικά, η Goma-i-Freixanet (1991) κατέληξε ότι δεν υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό γνώρισµα που να ωθεί κάποιους να ασχοληθούν βαθύτερα και πιο ενεργά µε ένα άθληµα υψηλού ρίσκου. Ο Connolly (1981) µελέτησε χιονοδρόµους διαφορετικού επιπέδου εµπειρίας και διαπίστωσε υψηλότερες τιµές στην συνολική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» και στην υπό κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας» στους αθλητές χιονοδρόµους από τους χιονοδρόµους αναψυχής. Επιπλέον, οι χιονοδρόµοι που σηµείωσαν υψηλές τιµές στην κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» ήταν αντίστοιχα περισσότερο επιρρεπείς στα ατυχήµατα. Στην παρούσα έρευνα η εφαρµογή της κλίµακας «Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων», αναφορικά µε τα ακραία αθλήµατα έγινε στο άθληµα της Ορειβασίας. Η Ορειβασία είναι υπαίθρια δραστηριότητα στην οποία µπορούν να συµµετέχουν σχεδόν όλες οι οµάδες ατόµων ανεξάρτητα του διαφορετικού επιπέδου εµπειρίας και κινήτρων συµµετοχής. Ανάλογα όµως µε τα ατοµικά κίνητρα του συµµετέχοντα η συµµετοχή χαρακτηρίζεται από απλή δράση, µε στόχο την υγεία και την αναψυχή, έως ενασχόληση µε την µορφή ακραίας αθλητικής συµπεριφοράς (αποστολή σε παγκόσµια ονοµαστές υψηλές κορυφές). Σε ανάλογο υψηλό επίπεδο δυσκολίας, η δράση της ορειβασίας αποτελεί συνδυασµό α) ορεινής πεζοπορίας, β) αναρρίχησης σε απότοµα δύσβατα βράχια (όπου είναι αναγκαίο) και γ) ορειβατικής χιονοδροµίας (εάν υπάρχουν περάσµατα µε χιόνια). Ταυτόχρονα ο συµµετέχον υποχρεούται σε γνώση συγκεκριµένων τεχνικών και χρήση εξειδικευµένων υλικών. 6

7 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει διαφορές στο χαρακτηριστικό της «Προδιάθεσης Ανάληψης Ρίσκου», µεταξύ Ελλήνων ορειβατών, τόσο συνολικά για το σύνολο της κλίµακας Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων, όσο και για τις τέσσερις επιµέρους υπό κλίµακες, αναφορικά µε το επίπεδο εµπειρίας, το φύλο, και την ηλικία των συµµετεχόντων ορειβατών. είγµα ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην έρευνα συµµετείχαν 327 ενήλικοι Έλληνες ορειβάτες (219 άντρες και 108 γυναίκες), µέλη ορειβατικών συλλόγων όλης της Ελλάδας. Ακολουθώντας το πρότυπο των Slanger και Rudestam (1997) οι συµµετέχοντες χωρίστηκαν σε δυο ηλικιακές οµάδες, από 18 έως 35 χρόνων και από 36 έως 70 ετών, µε µέσο όρο ηλικίας τα 32.5 χρόνια. Οι συµµετέχοντες ακόµη κατηγοριοποιήθηκαν σε τρία επίπεδα εµπειρίας. Έµπειροι ορειβάτες ονοµάσθηκαν οι έχοντες πτυχίο «οδηγού βουνού» και «εκπαιδευτή ορειβασίας» και εκείνοι µε αναγνωρισµένες υψηλές ορειβατικές επιδόσεις. Πεζοπόροι ορειβάτες ονοµάσθηκαν ενεργά άτοµα συλλόγων που κάνουν ορειβασία τουλάχιστον 2 φορές τον µήνα. Αρχάριοι ορειβάτες ονοµάσθηκαν οι µαθητές σχολών ορειβασίας. Στην οµάδα των έµπειρων ορειβατών διατέθηκαν µόνον 27 ερωτηµατολόγια, διότι αυτός ήταν ο συνολικός αριθµός µελών αυτής της κατηγορίας ορειβατών στην χώρα µας και επεστράφησαν όλα. Στην οµάδα των αρχαρίων ορειβατών διατέθηκαν 265 ερωτηµατολόγια και επεστράφησαν 168, ποσοστό επιστροφής 63%, Στην οµάδα των «πεζοπόρων ορειβατών» διατέθηκαν 172 ερωτηµατολόγια και επεστράφησαν 148, ποσοστό επιστροφής 76%. Τα χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή δείγµατος ανά υποοµάδα εµπειρίας, φύλου, ηλικίας Επίπεδο Εµπειρίας ιαφορετικό Φύλο Ηλικία Σύνολο Έµπειροι Άντρες άτοµα % φύλου 37% 63% 100% Σύνολο άτοµα % φύλου 37% 63% 100.0% Αρχάριοι Άντρες άτοµα % φύλου 68% 32% 72.6% Γυναίκες άτοµα % φύλου 69.6% 30% 27.4% Σύνολο άτοµα % φύλου 68.5% 31% 100.0% Πεζοπόροι Άντρες άτοµα % φύλου 27.1% 72.9% 53% Γυναίκες άτοµα % φύλου 22.6% 77.4% 47% Σύνολο άτοµα % φύλου 25% 75% 100.0% 7

8 Όργανο µέτρησης Για τη διερεύνηση της προδιάθεσης ανάληψης ρίσκου χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Zuckerman, 1994) που περιέχει 40 θέµατα και απαρτίζεται από τέσσερις ανεξάρτητες υπό κλίµακες. Κάθε υπό κλίµακα περιέχει 10 θέµατα: (α) η υπό κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης και Περιπέτειας» (Α Π, π.χ., Μου αρέσουν τα χωρίς αναστολές, «άγρια» πάρτυ / Προτιµώ τα ήσυχα πάρτυ µε καλή κουβέντα), (β) η υπό κλίµακα «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» (ΑΕ, πχ Ένας λογικός άνθρωπος αποφεύγει τις επικίνδυνες δραστηριότητες / Κάποιες φορές µου αρέσει να κάνω πράγµατα που είναι λίγο τροµακτικά). (γ) η υπό κλίµακα «µη- Αναστολή» (µα, πχ. Προτιµώ τα ρηχά από τα βαθιά νερά / Θα µου άρεσε να κάνω καταδύσεις). (δ) η υπό κλίµακα «Αποφυγή της Ανίας» (ΑΑ, πχ. Η χειρότερη κοινωνική αµαρτία είναι να είσαι αγενής / Η χειρότερη κοινωνική αµαρτία είναι να είσαι βαρετός). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε διχοτόµες διατυπώσεις (forced choice), µε κωδικοποίηση των διπλών απαντήσεων για κάθε υποκλίµακα ξεχωριστά, συγκεντρώνοντας στο τέλος ένα άθροισµα που καθορίζει το επίπεδο αναζήτησης του κάθε συµµετέχοντα. Η κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» (Sensation Seeking Scale, Zuckerman, 1994) τροποποιήθηκε στην ελληνική γλώσσα από τους Μπελογιάννη και συν. (2007), οι οποίοι επίσης υποστήριξαν την εγκυρότητα και αξιοπιστία της κλίµακας (Cronbach»s alphas από.83 έως.86 για τις 4 υποκλίµακες και.92 για τη συνολική κλίµακα). Τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια µε αυτά των Slanger και Rudestam (1997). ιαδικασία συλλογής δεδοµένων της παρούσης έρευνας Στην οµάδα των «έµπειρων» ορειβατών το ερωτηµατολόγιο παραδόθηκε ιδιοχείρως από τους ερευνητές και επιστράφηκε την ίδια στιγµή. Στους «αρχάριους» ορειβάτες το ερωτηµατολόγιο δόθηκε στην διάρκεια των µαθηµάτων µε παράδοση στους εκπαιδευτές, ενώ στην οµάδα των «πεζοπόρων» τα ερωτηµατολόγια παραδόθηκαν, συµπληρώθηκαν και επεστράφησαν στους αρχηγούς των αναβάσεων ορειβασίας την ηµέρα της δράσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ιαφορές στα συνολικά σκορ της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» Οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις για την συνολική κλίµακα και κάθε υπό κλίµακα στην «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθηµάτων» παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Για να εξεταστούν οι διαφορές στο συνολικό σκορ της κλίµακας Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων ως προς το φύλο, την ηλικιακή οµάδα, και την εµπειρία, εκτελέστηκε ανάλυση διακύµανσης (three-way ANOVA). Η ανάλυση έδειξε α)σηµαντική επίδραση για την εµπειρία, F (2, 317) = 9.94, p <.01, β)επίδραση που πλησίασε τη στατιστική σηµαντικότητα για την ηλικία, F (1, 317) = 3.55, p =.06, και γ)µη σηµαντική επίδραση για το φύλο, F (1, 317) =.30, p =.58. Επίσης, από την ανάλυση δεν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών. Σχετικά µε τη µεταβλητή της εµπειρίας, post-hoc ανάλυση 8

9 έδειξε ότι οι έµπειροι ορειβάτες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους αρχάριους ορειβάτες και τους πεζοπόρους, ενώ και οι αρχάριοι ορειβάτες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους πεζοπόρους (Πίνακας 2). Σχετικά µε την ηλικία, η εξέταση των µέσων όρων έδειξε επίσης ότι οι νεαρότεροι ορειβάτες σηµείωσαν υψηλότερα σκορ από τους µεγαλύτερους (Πίνακας 3). Πίνακας 2: Περιγραφικά των κλιµάκων Α..Σ., & διαφορές ανά οµάδα εµπειρίας Κλίµακες Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας Α Π Αναζήτηση νέων Εµπειριών ΑΕ Μη Αναστολή µα Αποφυγή της Ανίας ΑΑ Συνολική Κλίµακα Α Σ Αριθµός θεµάτων ΟΜΑ ΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΟ ΤΑ Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Έµπειροι Αρχάριοι Πεζοπόροι Σύνολο Cronbach»s Alpha Πίνακας 3: ιαφορές των τιµών στις κλίµακες Α..Σ., στο φύλο, & τις οµάδες ηλικίας Κλίµακες Φύλο ΜΟ ΤΑ Ηλικία ΜΟ ΤΑ Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας Άντρες Α Π Γυναίκες Αναζήτηση νέων Άντρες Εµπειριών ΑΕ Γυναίκες Μη Αναστολή µα Αποφυγή της Ανίας ΑΑ Συνολική Κλίµακα Α Σ Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες Άντρες Γυναίκες 21, <35 36<70 18<35 36<70 18<35 36<70 18<35 36<70 18<35 36<

10 ιαφορές στους επιµέρους παράγοντες Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθήµατος Για να εξεταστούν διαφορές στις επιµέρους υπό κλίµακες της Αναζήτησης ιέγερσης Συναισθηµάτων εκτελέστηκε πολυµεταβλητή ανάλυση διακύµανσης (three-way MANOVA). Η ανάλυση έδειξε σηµαντική πολυµεταβλητή επίδραση α)για το φύλο, F (4, 314) = 5.90, p <.01, η 2 =.07, και β)την εµπειρία, F (8, 630) = 4.08, p <.01, η 2 =.05, ενώ γ)µη σηµαντική επίδραση για την ηλικία, F (4, 314) = 1.43, p =.23. Επίσης, από την ανάλυση δεν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική αλληλεπίδραση µεταξύ των ανεξάρτητων µεταβλητών. Σχετικά µε το φύλο, η εξέταση των µονοµεταβλητών επιδράσεων έδειξε σηµαντική επίδραση µόνο για την υπό κλίµακα της «Αναζήτησης Νέων Εµπειριών», F (1, 317) = 9.23, p <.01, η 2 =.03, για τον οποίο οι γυναίκες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους άντρες. Σχετικά µε την εµπειρία, η εξέταση των µονοµεταβλητών επιδράσεων έδειξε σηµαντική επίδραση για τις υπό κλίµακες της «Αναζήτησης ιέγερσης Περιπέτειας», F(2, 317) = 4.65, p <.01, η 2 =.03, της «Αναζήτησης Νέων Εµπειριών», F(2, 317) = 8.99, p <.01, η 2 =.05, και της «µη-αναστολής», F(2, 317) = 7.70, p <.01, η 2 =.05. Ανάλυση post-hoc έδειξε ότι (α) για την υπό κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης Περιπέτειας» οι «έµπειροι» και οι «αρχάριοι» ορειβάτες σηµείωσαν µεγαλύτερα σκορ από τους «πεζοπόρους», (β) για την υπό κλίµακα της «Αναζήτησης Νέων εµπειριών», οι «έµπειροι» και οι «αρχάριοι» ορειβάτες σηµείωσαν µεγαλύτερα σκορ από τους «πεζοπόρους», και (γ) για την υπό-κλίµακα της «µη-αναστολής» οι «έµπειροι» ορειβάτες είχαν µεγαλύτερα σκορ από τους «αρχάριους» ορειβάτες και τους «πεζοπόρους», και οι «αρχάριοι» ορειβάτες σηµείωσαν µεγαλύτερα σκορ από τους «πεζοπόρους». Οι µέσοι όροι των επιµέρους οµάδων φύλου και ηλικίας για τους παράγοντες της κλίµακας «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» εµφανίζονται στον πίνακα 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Όπως αναδεικνύεται από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η ενασχόληση ενός ατόµου µε ένα ακραίο άθληµα ή µια ριψοκίνδυνη δραστηριότητα αναψυχής, αποτελεί προσωπική επιλογή για έκθεσή του σε µεγαλύτερους κινδύνους και ανάληψη υψηλότερων ρίσκων. Τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας επιβεβαίωσαν την αρχική αντίληψη ότι η καταγραφή υψηλότερων τιµών στην κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» είναι καθοριστική για την εµπλοκή σε ακραία αθλήµατα ή ριψοκίνδυνες δραστηριότητες αναψυχής. Το γεγονός υποστηρίχθηκε µε τις υψηλότερες τιµές που σηµείωσαν οι έµπειροι ορειβάτες σε σχέση µε τους αρχάριους ορειβάτες και τους πεζοπόρους. Ακόµη για τον Ελληνικό Ορειβατικό χώρο διαπιστώθηκε η µικρότερη συµµετοχή των γυναικών στο άθληµα της ορειβασίας, µε την επισήµανση ότι όσο µειώνεται το απαιτούµενο επίπεδο εµπειρίας στην ορειβασία, τόσο αυξάνεται το ποσοστό συµµετοχής των γυναικών. Αναφορικά για διαφορές που αποδίδονται στο διαφορετικό επίπεδο εµπειρίας των ορειβατών, στατιστικά σηµαντική διαφορά παρουσιάστηκε στη γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθήµατος» µε την υποοµάδα των «έµπειρων» ορειβατών να σηµειώνει υψηλότερες τιµές τόσο από αυτή των «αρχάριων» ορειβατών όσο και των «πεζοπόρων». Η διαφορά αυτή µάλλον αποκλειστικά να 10

11 οφείλεται κυρίως στη σηµαντική διαφορά τιµών που σηµειώθηκε στην υποκλίµακα «µη Αναστολή» τη µόνη από τις υπόλοιπες υποκλίµακες που σηµειώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ όλων των υποοµάδων. Τα αποτελέσµατα αυτά εν µέρει δεν συµβαδίζουν µε τη σύνοψη που κάνει ο Zuckerman (2007, p 101), ο οποίος αναφέρει ότι: «έµπειροι συµµετέχοντες που έχουν µεγαλύτερη εµπειρία σε ένα ακραίο άθληµα ή ακόµα εκείνοι που βιοπορίζονται από ένα ακραίο άθληµα δείχνουν να έχουν υψηλότερες επιδόσεις (στην γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης-συναισθήµατος» και όλες τις υποκλίµακες) σε σχέση µε συµµετέχοντες που έχουν µικρότερη εµπειρία.». Εφόσον δεν παρουσιάστηκαν σε άλλες υποκλίµακες διαφορές που να δεικνύουν διαφοροποίηση ως προς την προδιάθεση προς το ρίσκο, θα µπορούσε µόνο η υπό κλίµακα της «Χαµηλής Αναστολής» να είναι ο κινητήριος µοχλός των ορειβατών που αναζητούν µεγαλύτερες συγκινήσεις στην ορειβασία και σε αποστολές που περιέχουν σηµαντικό ρίσκο. Η υπόθεση αυτή υποστηρίζεται από τους Diehm και Armatas (2004) που διαπίστωσαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ αθλητών υψηλού ρίσκου και άλλων αθλητών χαµηλού ρίσκου, εν µέρει όµως, διότι η ερευνητής Goma-i-Freixanet (1991) διαπίστωσε αντίστοιχα χαµηλότερες τιµές στην υπό κλίµακα τη «µη- Αναστολής στους έµπειρους ορειβάτες σε σχέση µε τους «αρχάριους» και τους αθλητές χαµηλού ρίσκου. Αντίθετα οι ερευνητές Slanger και Rudestam (1997) όπως επίσης και οι ερευνητές Delle Fave, Bassi και Massimini, (2003) αναφέρουν ότι παράγοντες που καθορίζουν σηµαντικά το αντιλαµβανόµενο ρίσκο και µπορεί να ωθήσουν ένα άτοµο να αναλάβει µεγαλύτερα ρίσκα είναι κυρίως: η αποτελεσµατικότητα, η εµπειρία και η απόκτηση γνώσεων και όχι το χαρακτηριστικό γνώρισµα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων. Σε ότι αφορά τη σχέση των δύο φύλων δεν ήταν δυνατό να εξαχθούν συµπεράσµατα αναφορικά της κλίµακας της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» για την κατηγορία «έµπειροι» ορειβάτες γιατί δεν υπήρξε καµία γυναίκα σε αυτή την κατηγορία. Στους συµµετέχοντες δεν παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων στην γενική κλίµακα «Αναζήτηση ιέγερσης Συναισθηµάτων» όπως επίσης και στις υπό κλίµακες «Αναζήτηση ιέγερσης Περιπέτειας» και «Αποφυγή της Ανίας». Τα αποτελέσµατα αυτά έρχονται σε αντίθεση µε το σύνολο των µελετών που διαπίστωσαν υψηλότερες επιδόσεις των ανδρών έναντι των γυναικών σε όλες τις υπό κλίµακες όπως και συνολικά στην κλίµακα (Braathen & Svebak, 1992; Zuckerman, 1994). Οι µελέτες αυτές υποστήριξαν ότι οι µεγαλύτερες τιµές στην κλίµακα «Αναζήτησης ιέγερσης- Συναισθηµάτων» ωθούσε τους άντρες να συµµετέχουν σε µεγαλύτερο βαθµό σε δραστηριότητες που περιείχαν ρίσκο, πράγµα που δεν µπορεί να υποστηρίξει η παρούσα έρευνα. Αντιθέτως από ότι αναµενόταν οι γυναίκες είχαν υψηλότερη επίδοση στην κλίµακα. Τέλος, για την υπό κλίµακα «Αναζήτηση νέων Εµπειριών» διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες που ανήκαν στην υποοµάδα των «αρχαρίων» ορειβατών είχαν σηµαντικά υψηλότερη επίδοση από αυτές της οµάδας των «πεζοπόρων» ορειβατών (t=2.04, df=44, p<.05). Σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι καθαρά η αναζήτηση «νέων εµπειριών» δείχνει να ωθεί τις γυναίκες να ασχοληθούν µε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου και µάλιστα να ασχοληθούν πιο συστηµατικά και σοβαρά σε σχέση µε άλλες δράσεις που δεν έχουν τόσο έντονο αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα του ρίσκου. Εποµένως, οι Ελληνίδες γυναίκες δείχνουν ν» 11

12 ασχολούνται µε την ορειβασία προσπαθώντας να βιώσουν νέες εµπειρίες και όχι απαραίτητα να αισθανθούν την «αδρεναλίνη» που προσφέρει η συµµετοχή στην ορειβασία, ως ακραίο άθληµα. Αυτή είναι µία υπόθεση που µπορεί να συνδυαστεί και µε τα ευρήµατα του Zuckerman, (1994) που υποστηρίζει ότι η σύγχρονη δυτική γυναίκα έχει ωριµάσει µέσα στην κοινωνία και είναι «ανοιχτή» σε καινοτοµίες στην ζωή της µέσα από τις αισθήσεις και τον καθηµερινό τρόπο ζωής,. Ο Ball και συνεργάτες (1984) υποστήριξαν ότι η αναζήτηση νέων εµπειριών αυξανόταν µέχρι την ηλικία των 49 χρόνων ενώ σε µία παλαιότερη έρευνα είχαν διαπιστώσει µικρότερη αναζήτηση νέων εµπειριών σε πολύ νεαρές γυναίκες (Zuckerman 1994). Εποµένως µπορεί να υποστηριχτεί ότι διάφοροι κοινωνικοί λόγοι ενισχύουν την αναζήτηση νέων εµπειριών στις γυναίκες η οποία διαµορφώνεται συν τω χρόνω, είναι δε ένα µέσο έκφρασης των σύγχρονων γυναικών. Μία διαφαινόµενη σχέση είναι ότι κάποιες γυναίκες συµµετέχουν στην ορειβασία επειδή διαφέρουν από άλλες ως προς την ένταση της Αναζήτησης νέων Εµπειριών αλλά αυτό είναι παράγοντας καθοριστικός µέχρι ενός σηµείου όπου οι αναστολές τους είναι ιδιαίτερα έντονες σε σηµείο του να τις αποτρέπουν από το να συνεχίσουν βαθύτερα και επικινδυνότερα στο άθληµα, από εκεί και µετά συνεχίζουν κυρίως οι άντρες που έχουν χαµηλότερες αναστολές. Η υπόθεση ότι οι νεότεροι ορειβάτες θα είχαν υψηλότερες επιδόσεις στο σύνολο της κλίµακας Α Σ, αλλά και τις υποκλίµακες Α Π, ΑΕ, µ-α επιβεβαιώθηκε πλήρως. εν ίσχυσε όµως το ίδιο και στην υπό κλίµακα Αποφυγή της Ανίας (ΑΑ). Τα παραπάνω αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν παλαιότερα αποτελέσµατα (Zuckerman, 2007). Οι νεότεροι φαίνεται να συµµετέχουν γιατί έχουν µεγαλύτερη ανάγκη να αναζητήσουν την ιδανική διέγερση µέσα από ακραία αθλήµατα, θέλουν να βιώσουν νέες Εµπειρίες και έχουν χαµηλές Αναστολές. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον προγραµµατισµό της διάδοσης της ορειβασίας από τους αρµόδιους φορείς. Η ορειβασία και κατ» επέκταση η δραστηριότητα της αναρρίχησης πρέπει να γίνει προσπάθεια να απευθύνεται κυρίως σε νέα στην ηλικία άτοµα µε στόχο την µύηση στο άθληµα. Ενώ η αναρρίχηση είναι πιο διαδεδοµένη ανάµεσα στους νέους που επιθυµούν να ασχοληθούν µε τα αθλήµατα του βουνού, η ορειβασία δεν είναι τόσο σωστά προωθηµένη και δεν φαντάζει αρκετά ελκυστική για συµµετοχή, ενώ οι αιτίες θα πρέπει να ερευνηθούν συστηµατικά στο µέλλον. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κλίµακα της «Αναζήτησης ιέγερσης-συναισθηµάτων» απέδειξε ότι συνέβαλε στη διερεύνηση της αντίληψης των ερευνητών για τον καθορισµό της «προδιάθεσης για ανάληψη ρίσκου» ενός ατόµου στα πλαίσια της συµµετοχής του σε ακραία αθλήµατα ή ριψοκίνδυνες υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη που εξάγει συµπεράσµατα συµπεριφοράς για πληθυσµούς ατόµων που ασχολούνται µε ακραία αθλήµατα στην Ελλάδα, ωστόσο, τα αποτελέσµατα θα πρέπει να ερµηνευθούν µε επιφύλαξη λόγω του µικρού δείγµατος της έρευνας. Ακόµη από τα αποτελέσµατα και τους προβληµατισµούς που ανάδειξε η παρούσα έρευνα, προκύπτει ότι για την πιο ολοκληρωµένη διερεύνηση της συµµετοχής ενός ατόµου σε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου, χρειάζεται να εξεταστούν και άλλες συγγενείς µεταβλητές που αφορούν την ανθρώπινη συµπεριφορά, όπως τα εµπόδια και τα κίνητρα έναντι της συµµετοχής. Ακόµη µελλοντική έρευνα πρέπει να περιλάβει και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 12

13 των ορειβατών ώστε να εξαχθούν πληρέστερα συµπεράσµατα για τους λόγους που τελικά ωθούν τα άτοµα να αρχίζουν να συµµετέχουν, αλλά και να διατηρούν την ενασχόληση τους µε την ορειβασία και άλλα ακραία αθλήµατα ή ριψοκίνδυνες υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ball, I.L., Farnill, D. & Wangeman, J.F. (1984). Sex and age differences in sensation seeking: Some national comparisons. British Journal of Psychology, 75, Braathen, E.T. & Svebak, S. (1992). Motivational differences among talented teenage athletes: Τhe significance of gender, type of sport and level of excellence. Scandinavian Journal of Medicine, Science and Sports, 2, Breivik, G. (1999). Personality, sensation seeking and risk taking among top level climbers, parachute jumpers and white water kayakers. In G. Breivik (Ed.), Personality, sensation seeking and arousal in high risk sports (pp. 8 26). Oslo: The Norwegian University of Sport and Physical Education. Chirivella, E.C., & Martinez, L.M. (1994). The sensation of risk and motivational tendencies in sports: An empirical study. Personality and Individual Differences, 16, Cogan, N. & Brown, R.I.F. (1999). Metamotivational dominance, states and injuries in risk and safe sports. Personality and Individual Differences, 27, Connolly, P.M. (1981). An exploratory study of adults engaging in the high-risk sport of skiing. Masters Thesis, Rutgers University. Delle Fave, A., Bassi, M. & Massimini, F. (2003). Quality of experience and risk perception in high-altitude rock climbing. Journal of Applied Sport Psychology, 15, Diehm, R. & Armatas, C. (2004). Surfing: An avenue for socially acceptable risktaking, satisfying needs for sensation seeking and experience seeking. Personality and Individual Differences, 36, Elmes, M. & Barry, D. (1999). Deliverance, denial and the death zone: a study of narcissism and regression in the 1996 Everest climbing disaster. Journal of Applied Behavioural Science, 35(2), Eysenck H. J. & Eysenck S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality Questionnaire. Hodder & Stoughton, London. Ewert, A. (1985). Why people climb: the relationship of participant motives and experience level to mountaineering. Journal of Leisure Research, 17(3), Goma-i-Freixanet, M. (1991). Personality profile of subjects engaged in high physical risk sports. Personality and Individual Differences, 12, Heino A., van der Molen H.H. & Wilde J. S. G. (1996). Differences in risk experience between sensation avoiders and sensation seekers. Personality Individual Differences, 20, 7 I-79. Hill, B.J. (1995, September). A guide to adventure travel. Parks and Recreation, Jack, S.J., & Ronan, K.R. (1998). Sensation seeking among high and low-risk sports participants. Personality and Individual Differences, 25, Kerr, J.H., Au, C.K.F. & Lindner, K.J. (2004). Motivation and level of risk in male and female recreational sport participation. Personality and Individual Differences, 37,

14 Kerr, J.H. & Vlaminkx, J. (1997). Gender differences in the experiences of risk. Personality and Individual Differences, 2, Llewellyn, D., J. (2003). The psychology of risk taking behaviour. Unpublished Doctoral Dissertation, Strathclyde University, Glasgow, UK. Llewellyn, D.J., Sanchez X. (2008).Individual differences and risk taking in rock climbing. Psychology of Sport and Exercise, 9, Lyng, S. (1990). Edgework: A social psychological analysis of voluntary risk taking. American Journal of Sociology, 95, Pomfret, G. (2006). Mountaineering adventure tourists: A conceptual framework for research. Tourism Management, 27, Rossi, B. & Cereatti, L. (1993). The sensation seeking in mountain athletes as assessed by Zuckerman»s sensation seeking scale. International Journal of Sport Psychology, 24, Shoham, A., Rose, G.M. & Kahle, L.R. (2000). Practioners of risky sports: A qualitative examination.journal of Business Research, 47, Slanger, E., & Rudestam, K.E. (1997). Motivation and disinhibition in high risk sports: Sensation seeking and self-efficacy. Journal of Research in Personality, 31, Sveback, S. & Kerr, J. (1989). The role of impulsivity in preference for sports. Personality and Individual Differences, 10, Taft, S.L. (2001). The River chasers: A history of American whitewater paddling. Mukilteo, WA: Flowing Water Press and Alpine Books. United States Parachute Association (2002). Membership survey results. Retrieved on May 25, 2006 from /memsurvey02.pdf. Wagner, A.M. & Houlihan, D.D. (1994). Sensation seeking and trait anxiety in hangglider pilots and golfers. Personality and Individual Differences, 16, Watson, A.E. & Pulford, B.D. (2004). Personality differences in high risk sports amateurs and instructors. Perceptual and Motor Skills, 99, Zarevski, P., Marušić, I., Zolotić, S., Bunjevac, T. & Vukosav, Ž. (1998). Contribution of Arnett»s inventory of sen.s.ation seeking and Zuckerman»s sensation seeking scale to the differentiation of athletes engaged in high and low risk sports. Personality and Individual Differences, 25, Zuckerman, Μ., (2007). Sensation seeking and risky behavior. American psychological association, Washington, DC. Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. Cambridge, UK: Cambridge University Press. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κουθούρης Χ.(2009).Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής, Ακραία Αθλήµατα Μάνατζµεντ Υπηρεσιών & Εκπαίδευση Στελεχών. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη Μπαµπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. Μπελογιάννης, Χ., (2008). Τροποποίηση της κλίµακας «Αναζήτησης ιέγερσης- Συναισθηµάτων» του Zuckerman (1994) στα Ελληνικά. Πρακτικά 9 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Αθλητικής ιοίκησης. Αθήνα. Μπελογιάννης, Χ., Κουρτεσοπούλου, Α. και Νικηταράς, Ν. (2007). Ρίσκο στα 14

15 Αθλήµατα και τις Αθλητικές ραστηριότητες: Ορισµοί, Θεωρίες, Ψυχολογικό Προφίλ των Συµµετεχόντων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό, 5 (3),

16 Investigating «Sensation Seeking» in Extreme Sports & Risk Outdoor Activities: The case of Greek Mountaineers Christos Belogiannis 1, Charilaos Kouthouris 1, Antonios Hatzigeorgiadis 1, & Nikitas Nikitaras 2 Department of Physical Education and Sports Science 1 University of Thessaly 2 University of Athens Abstract One major reason that influences people s participation to extreme sports or dangerous outdoor activities is the present risk of the sport or activity. This risk is taken for every person at a different level and is attributed to the trait of «Sensation Seeking», (Zuckerman, 1994). The present study examined the presence of different level of the Sensation Seeking trait between mountaineers of different experience, sex and age (N=327, men=67%, women=33%). The «Sensation Seeking Scale» (Zuckerman, 1994) questionnaire modified in Greek (Belogiannis, 2008) was used to determine this. Results showed that there were significant differences between the subgroups of different experience (F (2,324) =7.9, p<.001), with the Experienced mountaineers to score higher (Μ=25.93) than the Novices (Μ=25.08) and the Trekkers (Μ=20.58). The interpretation of the results indicates that SS is a determinative factor for one to engage in mountaineering but only until a primary level, thereafter, up to the expert»s level, it plays no significant role. Still, according to the results only Dis-inhibition to risk seems to differentiate Experienced from Novices mountaineers. Women seem to participate in mountaineering mainly trying to gain new experiences instead of the adrenaline of the sport, their involvement in more serious and risky aspects of mountaineering is likely to be reduced due to their high level of inhibition. Results are further discussed in the chapter «Discussion». Key words: Sensation Seeking, risk, mountaineering experience ιεύθυνση επικοινωνίας: Χρήστος Μπελογιάννης Μυκηνών 1 & Μακρυγιάννη Αθήνα, e-mai: 16

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία»

«Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» «Η επίδραση των on-line reviews των ξενοδοχείων στην εμπειρία των τουριστών από τα ξενοδοχεία» Ονοματεπώνυμο:Ζαχίλα Αφροδίτη Σειρά:8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή!

EVEREST POWER TALK. Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! EVEREST POWER TALK Ένα Όραμα! Ένας Στόχος! Η Υψηλότερη Κορυφή! Την άνοιξη του 2004 σε συνθήκες πρωτόγνωρης δυσκολίας, η πρώτη Ελληνική ορειβατική αποστολή, ύστερα από δεκαετίες αποτυχηµένων προσπαθειών,

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου Οι µαθητές: Γεωργακοπούλου Ελευθερία Κατσαρός Νίκος Νάκου Τζωρτζίνα Πατρίκη Μαίρη Φωνιαδάκη Μαρία Οι Καθηγητές: ηµακοπούλου Ελένη Λιάπη Βασιλική Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές

Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αθλητικός τουρισμός αναψυχής 4Χ4: τέσσερις εποχές Χ τέσσερις γεωγραφικές περιοχές Αχιλλέας E. ΤΖΙΜΑΣ Ιδρυτής του Rhodes Windsurfing, Kitesurfing and Sailing Academy και του project «sportstourismgreece»

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση

ΜΕ -9900 3 η Εισήγηση ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Βασιλική Ζήση, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Τάσεις και συµπεριφορές των αθλητικών τουριστών που συµµετείχαν στον 5 ο ιεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος στην Θεσσαλονίκη Τύµβιου Ελένη, Υφαντίδου Γεωργία, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής. Άγχος, Στρες, Διέγερση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 6η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων Ποια είναι η Experience Outdoor Activities; Η Experience Outdoor Activities, γραφείο Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων και Αναψυχής, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εταιρικών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015

Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Άνοιξη 2015 Σκοπός της σχολής είναι η τεχνική κατάρτιση και απόκτηση εμπειριών ώστε μετά τη σχολή να μπορούν οι συμμετέχοντες αναρριχητές να πραγματοποιούν με τη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία. Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί. Διάλεξη 3 Ψυχομετρία - Ερευνητικές Εφαρμογές. Ερευνητικές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Άσκηση & Υγεία Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κλινικοί Πληθυσμοί Ερευνητικές Εφαρμογές είδη - μέθοδοι αξιολόγησης - παραδείγματα είδη - μέθοδοι αξιολόγησης Εφαρμογές ερωτηματολογίων Διάλεξη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D.

19/11/2007. Ορισμοί. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο. Πως φτάνουν στο κάψιμο; Μοντέλο καψίματος αθλητών και αθλητριών (Silva 1990) Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Υπερπροπόνηση & Κάψιμο Στυλιανή «Ανή» Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 2007-2008 Ορισμοί Υπερπροπόνηση: (overtraining) Μη φυσιολογική επιβάρυνση (σε διάρκεια ή ένταση) του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Αξιολόγηση των Κινήτρων Συµµετοχής Ατόµων σε Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής ανάλογα µε το Φύλο και την Ηλικία τους αλάκης Αντώνης 1, Τσίτσκαρη Ευστρατία 1, Κώστα Γεώργιος 1, Αλεξανδρής Κωνσταντίνος 2 1

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης Η ερευνητική διαδικασία: Προετοιμασία ερευνητικής πρότασης και συγγραφή ερευνητικής έκθεσης / διατριβής. Δρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π.,., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Προκηρύχτηκε το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική διαδικασία και συγγραφή διατριβής: Μεθοδολογικές παρατηρήσεις ρ. Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας Τα βασικά στάδια για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Ο.Ο.Α ΑΡΘΡΟ 1. Α. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η εκπαίδευση είναι ο πυρήνας για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε μεγάλου αθλητικού ή/και κοινωνικού οργανισμού. Η εκπαίδευση απαιτεί και προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΟΙΤΗΣ & ΣΤΑ ΓΥΡΩ ΒΟΥΝΑ Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένους συνοδούς και με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Οι καιρικές συνθήκες λαμβάνονται πάντα υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός»

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εναλλακτικός Τουρισμός» H Αναπτυξιακή Κρήτης εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) - ΕΦΕΠΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 10η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ: Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΕΣΟΣ... 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 Μεταβλητές...5 Πληθυσμός, δείγμα...7 Το ευρύτερο γραμμικό μοντέλο...8 Αναφορές στη βιβλιογραφία... 11 2 ΤΟ PASW ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ... 13 Περίληψη... 13 Εισαγωγή... 13 Με μια ματιά...

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό!

Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Επιμέλεια-μετάφραση: Αλέξανδρος Νικολόπουλος, Ph.D. Ένα ερωτηματολόγιο που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε καλύτερα τον αγωνιστικό σας εαυτό! Πόσο ψυχολογικά προετοιμασμένος μπορεί να είστε πριν από έναν

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 12η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108)

Ηγεσία στον αθλητισµό. Μάριος Γούδας. Χαρακτηριστικά. Θέµα διάλεξης 6. πετυχηµένος ή αποτελεσµατικός προπονητής; ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 6 Ηγεσία στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ορισµοί ο ρόλος του προπονητή - πετυχηµένος αποτελεσµατικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης»

Θέµατα διάλεξης. Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης. «Οι κορυφαίες στιγµές των αθλητών απαιτούν κατάσταση χαλάρωσης» Θέµατα διάλεξης Έλεγχος διέγερσης: Τεχνικές χαλάρωσης & ενεργοποίησης Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα 1. Ηδιέγερση στον αγωνιστικό αθλητισµό 2. Τι είναι η διέγερση 3. Ποια η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή

Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων. Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Η βιτρίνα των καταστημάτων ως εργαλείο δημοσίων σχέσεων Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Πορτάλιου Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια : Βεντούρα Ζωή Δεκέμβριος 2011 Στόχος Έρευνας H βιτρίνα των καταστημάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Οικονομικών της Υγείας ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΡΟΣ 3 Ο ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΟΥΡΤΕΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα