ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΦΥΛΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. (Επιστήµη, Μηχανική & Τεχνολογία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΦΥΛΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. (Επιστήµη, Μηχανική & Τεχνολογία)"

Transcript

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΦΥΛΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Επιστήµη, Μηχανική & Τεχνολογία) 1

2 Πρόγραµµα αντιµετώπισης στερεοτύπων Αντιµετωπίζοντας τα Στερεότυπα: Πρόγραµµα αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στον τοµέα της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας Leader: WiTEC Ευρωπαϊκό ίκτυο Γυναικών στην Επιστήµη, τη Μηχανική και την Τεχνολογία Εταίροι: Πολυτεχνική Σχολή της Καταλονίας Ισπανία VHTO Ολλανδία Gender-Institut Sachsen-Anhalt (G/I/S/A) - Γερµανία Inova Consultancy - Ηνωµένο Βασίλειο Πανεπιστήµιο του Halmstad - Σουηδία Πανεπιστήµιο του Tartu Εσθονία Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας και Οικονοµικών της Βουδαπέστης (ΒΜΕ) Ουγγαρία Technikon Αυστρία Ένωση ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε ΕΜ) - Ελλάδα SPPI, Βαρκελώνη - Ισπανία Φορείς και Επιτροπές που συνεργάστηκαν για το πρόγραµµα Αντιµετωπίζοντας τα Στερεότυπα Αυτός ο οδηγός έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το Τµήµα Ίσων Ευκαιριών της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόµενο του οδηγού δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαρκελώνη, Ιανουάριος

3 Η ίση συµµετοχή των γυναικών σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς και σε όλα τα επίπεδα ενισχύει τη διαφοροποίηση και οδηγεί σε περαιτέρω πρόοδο και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. Μια τέτοιου είδους αλλαγή εφόσον διαρκέσει αρκετό διάστηµα, θα ωφελήσει όχι µόνο τις γυναίκες που εργάζονται ή που επιθυµούν να εργαστούν στον τοµέα της επιστήµης, αλλά και την έρευνα προς όφελος της οικονοµίας και της κοινωνίας της Ευρώπης Ευρωπαϊκή Ένωση. Γυναίκες και Επιστήµη

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Τα βασικά στερεότυπα σχετικά µε τις γυναίκες και τα επαγγέλµατα στο χώρο της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας Μερικοί περιορισµοί για την πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών ως συνέπεια των στερεοτύπων Η επίδραση των στερεοτύπων στην εκπαίδευση και στη σταδιοδροµία των γυναικών 3. Η επίπτωση των στερεοτύπων Επιλογή σταδιοδροµίας Προοπτική σταδιοδροµίας Περιορισµοί στον εργασιακό χώρο 4. Αντιµετώπιση στερεοτύπων: Προτάσεις 5. Παραδείγµατα καλής πρακτικής 6. Συµπεράσµατα 7. Βιβλιογραφία 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντιµετωπίζοντας τα στερεότυπα: το πρόγραµµα για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στον τοµέα της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως µέρος του V Στρατηγικού Προγράµµατος ράσης για Ίσες Ευκαιρίες µεταξύ Ανδρών και Γυναικών ( ). Ξεκίνησε από το WiTEC (Ευρωπαϊκό ίκτυο Γυναικών στην Επιστήµη, τη Μηχανική και την Τεχνολογία) σε συνεργασία µε άλλους φορείς σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Το WiTEC είναι ένας µη-κερδοσκοπικός οργανισµός µε περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια εµπειρίας στην ανάπτυξη προγραµµάτων σε συνεργασία µε άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς σχετικά µε τις γυναίκες στον τοµέα της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Οι στόχοι του WiTEC είναι: να αυξήσει τον αριθµό των γυναικών που επιλέγουν ως αντικείµενο σπουδών την επιστήµη, τη µηχανική και την τεχνολογία και να τις βοηθήσει να προοδεύσουν σε σχετικά επαγγέλµατα, να αναπτύξει τις τεχνικές και επιχειρηµατικές ικανότητες των γυναικών µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των γυναικών, να προωθήσει και να υποστηρίξει έρευνες που σχετίζονται µε τις γυναίκες στο χώρο της επιστήµης, να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που προωθούν την Υφιστάµενη Πολιτική για τα δύο Φύλα, να ευαισθητοποιήσει σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να ενισχύσει το ενδιαφέρον σε αυτό τον τοµέα. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες η εκπροσώπηση των γυναικών σε σπουδές τεχνικής φύσεως και σε επαγγέλµατα στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας είναι µικρή. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ο αριθµός των γυναικών αποφοίτων σε όλα τα αντικείµενα σπουδών είναι αναλογικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ανδρών. Ωστόσο, η αγορά εργασίας στα επαγγέλµατα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας παραµένει ανδροκρατούµενη και η εκπροσώπηση των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαµηλή. Στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν σε αυτούς τους κλάδους µεγάλη δυσκολία στην εύρεση εργασίας, µικρότερες πιθανότητες προαγωγής, αµείβονται λιγότερο, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αναλάβουν διοικητικές θέσεις και να λάβουν µέρος στη λήψη αποφάσεων. Τα στερεότυπα µεταξύ των δύο φύλων δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών. Το πρόγραµµα Stereotypes κατατάσσει και εξετάζει τις γυναίκες της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας σε δύο βασικές κατηγορίες: γυναίκες στον ακαδηµαϊκό και γυναίκες στον επαγγελµατικό χώρο. Το έντυπο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας πρακτικός οδηγός για τρόπους αλλαγής, παρουσιάζοντας παραδείγµατα καλής πρακτικής στην Ευρώπη µε στόχο την αύξηση του αριθµού των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Είναι ουσιαστικά ένα µέσο αλλαγής της πολιτικής των ακαδηµαϊκών και επιχειρηµατικών φορέων, προβάλλοντας θετικά πρωτοβουλίες και προγράµµατα για την ανάπτυξη και προώθηση των γυναικών. Το όλο πρόγραµµα, µε πλήρη στατιστικά στοιχεία, µπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα 5

6 2. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τα στερεότυπα που λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόοδο των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: στα στερεότυπα µεταξύ ανδρών και γυναικών και στα επαγγελµατικά στερεότυπα. Η πρώτη κατηγορία είναι τα στερεότυπα που ισχύουν για τους άνδρες και τις γυναίκες. Αυτή η κατηγορία στερεοτύπων, αποκαλούµενη συχνά «στερεότυπα φύλου», πηγάζει από τους παραδοσιακούς ρόλους γυναικών και ανδρών, οι οποίοι µε την πάροδο των χρόνων παγιώθηκαν. Προέρχονται από τον πατροπαράδοτο καταµερισµό της εργασίας και των ασχολιών στην καθηµερινή ζωή. Καθ όλη τη διάρκεια των περασµένων αιώνων οι άνδρες κυριαρχούσανε στο δηµόσιο και επαγγελµατικό βίο ενώ οι ασχολίες των γυναικών περιορίζονταν στην οικογένεια και στο νοικοκυριό. Η δεύτερη κ0ατηγορία είναι τα στερεότυπα που ισχύουν στα επαγγέλµατα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Αυτά θεωρούνται συχνά βαρετά και ότι στερούνται κοινωνικών συναναστροφών. Επιπλέον, τα στερεότυπα οδηγούν στη διάκριση των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία, και συχνά τα µέσα ενηµέρωσης είναι εκείνα που διαιωνίζουν αυτά τα στερεότυπα. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι έχουν υποσυνείδητα συνδυάσει ορισµένες βιοµηχανίες και τύπους εργασιών µε τις γυναίκες και άλλες µε τους άνδρες. Τόσο τα στερεότυπα φύλου όσο και τα επαγγελµατικά περιορίζουν τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας, και την πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών στο χώρο της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Περιορισµοί για την πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας ως συνέπεια των στερεοτύπων 1. Έλλειψη κριτηρίων στην αξιολόγηση ικανοτήτων µε βάση τις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων. 2. Ανδροκρατούµενοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, ακαδηµαϊκές επιτροπές και κέντρα λήψης αποφάσεων 3. Μικρή εκπροσώπηση γυναικών στα ιοικητικά Συµβούλια / Θέσεις Υψηλής Ευθύνης 4. Ύπαρξη ανδροκρατούµενων πολιτιστικών αξιών και κανόνων (γλώσσα, κανόνες ένδυσης, φυσικό εργασιακό περιβάλλον, αστεία) 5. Έλλειψη πολιτικής για την εναρµόνιση εργασιακού και προσωπικού βίου 6. Αίσθηση αποµόνωσης και έλλειψη αυτοεκτίµησης / αναγνώρισης σε ανδροκρατούµενους εργασιακούς χώρους 7. Έλλειψη γυναικείων προτύπων και προτύπων µε ηγετικές ικανότητες 8. υσκολίες για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους µετά από διακοπή 9. Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά την πρόσληψη (διαδικασία επιλογής, αγγελία εργασίας, προφίλ υποψηφίου) 10. Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά τη διαδικασία προαγωγής Προαγωγές στηριζόµενες σε υφιστάµενες προκαταλήψεις. 11. Πολιτική αµοιβής 6

7 12. Αρνητική εικόνα των επαγγελµάτων της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας 13. Αντιπροσώπευση των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης. ιάγραµµα 1. Η επίδραση των στερεοτύπων στην εκπαίδευση και στη σταδιοδροµία των γυναικών Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει την επίδραση που έχουν τα στερεότυπα φύλου και τα επαγγελµατικά στερεότυπα στα διάφορα στάδια της προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών. π π π π (9-12), (12-19) π πµ µ (20+) π πs π π ππ π π µ πµ - Πηγή: Έρευνα για την αντιµετώπιση των στερεοτύπων π µ π 7

8 3. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ Τα στερεότυπα φύλου και επαγγέλµατος επιδρούν στον αριθµό των γυναικών που εργάζονται στο χώρο της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας στα παρακάτω: Επιλογή σταδιοδροµίας Τα στερεότυπα επηρεάζουν σηµαντικά την επιλογή σταδιοδροµίας των γυναικών. Οι γυναίκες έχουν την τάση να επιλέγουν αντικείµενα σπουδών και επαγγέλµατα στηριζόµενες στη διάκριση των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία, που όµως ταιριάζουν µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Προοπτική σταδιοδροµίας Οι γυναίκες πτυχιούχοι που είναι σε θέση να ακολουθήσουν σταδιοδροµία στον τοµέα της επιστήµης διακατέχονται ήδη από µερικά στερεότυπα, όπως π.χ. πιστεύουν ότι µια εργαζόµενη σε ICT αντιµετωπίζει π.χ. αυξηµένο και µη ελαστικό ωράριο εργασίας, εχθρική ατµόσφαιρα, ελάχιστες δυνατότητες εκµάθησης στην εργασία (Van den Brekel, Van Klaveren & Tijdens, University of Amsterdam 1999). Περιορισµοί στον εργασιακό χώρο Οι γυναίκες συχνά αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της µη αποδοχής τους από τους άνδρες συναδέλφους τους. Εξαιρούνται επειδή θεωρείται ότι στερούνται ικανοτήτων. Ωστόσο, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι ικανότητες και οι αρετές αξιολογούνται βάσει συγκεκριµένων κανόνων. Τα ανδροκρατούµενα συµβούλια αξιολόγησης έχουν την τάση να υποβιβάζουν µεγάλο µέρος ερευνών που διεξάγονται από γυναίκες. Τα περισσότερα επαγγέλµατα και εκπαιδευτικά προγράµµατα ακόµα σχεδιάζονται από άνδρες και απευθύνονται σε άνδρες, απαιτώντας από τις γυναίκες να προσαρµοστούν στις ήδη υπάρχουσες καταστάσεις. Πολλές γυναίκες δεν νιώθουν ευπρόσδεκτες στον εργασιακό τους χώρο και συχνά αντιµετωπίζουν έλλειψη υποστήριξης σε τεχνολογικούς και σε άλλους ανδροκρατούµενους τοµείς. (Neighbourship, I.O. Metal & Municipal Technology Centres, 2004). 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι παρακάτω προτάσεις απευθύνονται σε πρόσωπα-κλειδιά: στελέχη και στελέχη ανθρωπίνου δυναµικού, στελέχη Έρευνας και Ανάπτυξης, και άτοµα που σχετίζονται άµεσα µε την πρόσληψη, ανάπτυξη και προαγωγή των γυναικών σε εταιρείες. Αυτές οι προτάσεις έχουν τεθεί σε εφαρµογή από δεκαοκτώ Οµάδες Εθνικής ράσης που αντιπροσωπεύουν τόσο τον επιχειρηµατικό και όσο και τον ακαδηµαϊκό χώρο στις χώρες που συµµετέχουν σε αυτή την έρευνα. Οι Οµάδες ράσεις του επιχειρηµατικού χώρου οργανώθηκαν από διευθυντές, διευθυντές έργων, µηχανικούς, συµβούλους και αντιπροσώπους δηµοσίων ιδρυµάτων και συνδέσµων. Όλοι αυτοί σχετίζονται µε το χώρο της επιστήµης, µηχανικής και τεχνολογίας και προέρχονται από διάφορους τοµείς (χηµεία, ενέργεια, σύµβουλοι), από δηµόσια ιδρύµατα και συστήµατα πληροφοριών και από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Τόσο οι δηµόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί οργανισµοί συµµετείχαν στις Οµάδες ράσεις Αντιµετώπισης Στερεοτύπων. 8

9 Οι Οµάδες ράσεις του ακαδηµαϊκού χώρου οργανώθηκαν από ακαδηµαϊκούς διαφόρων βαθµιδών, ιδρύµατα και επιστηµονικούς κλάδους της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας, µέλη ερευνητικών συλλόγων και αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν επίσης να λάβουν µέρος σε οµάδες εθνικής εµβέλειας µε σκοπό να συζητηθούν τα ζητήµατα του προγράµµατος. Οι οµάδες είχαν ως σκοπό να συγκεντρώσουν στοιχεία για τη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στις γυναίκες επιστήµονες, δίνοντας έµφαση στα στερεότυπα. Πρότειναν επίσης τρόπους αντιµετώπισης των στερεοτύπων. Οι συµµετέχοντες συζήτησαν τους τρόπους επίδρασης των στερεοτύπων και του φύλου στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και πως συγκεκριµένοι παράγοντες είναι σηµαντικοί στις επιχειρήσεις τους. Επίσης προσδιόρισαν ορισµένους παράγοντες που επηρεάζουν τα στερεότυπα και το ρόλο των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Κάθε οµάδας δράσης επικεντρώθηκε σε τέσσερα κυρίως θέµατα: στην υφιστάµενη κατάσταση των γυναικών της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας, στα στερεότυπα που δρουν κατά αυτών, σε εµπειρίες των γυναικών στον εργασιακό χώρο, στην ανάπτυξη στρατηγικών και παρεµβάσεων που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των στερεοτύπων και που εν συνεχεία θα επιφέρουν αλλαγές στους φορείς. 9

10 Το επόµενο κεφάλαιο του οδηγού επικεντρώνεται σε 13 παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Το τελευταίο κεφάλαιο αναλύει συγκεκριµένα προγράµµατα και µελέτες που έχουν διεξαχθεί. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 1 Έλλειψη κριτηρίων κατά την αξιολόγηση ικανοτήτων µε βάση τις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων. ΠΡΟΤΑΣΗ Η αξιολόγηση να στηρίζεται στην εµπειρία των γυναικών ακαδηµαϊκών µε στόχο να αναπτυχθεί ένα σύστηµα αξιολόγησης βασιζόµενο στο φύλο του ατόµου. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ιεξαγωγή έρευνας στηριζόµενη στην ακαδηµαϊκή εµπειρία ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος γυναικών καθηγητών και ερευνητών στα πανεπιστήµια Οργάνωση οµάδων (µε άνδρες και γυναίκες συµµετέχοντες) µε στόχο τη συζήτηση των προβληµάτων των δύο φύλων, ειδικότερα το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης Προώθηση δικτύου διαλόγου εντός της ακαδηµαϊκής κοινότητας Προώθηση και εκτίµηση των σπουδών και ερευνών πάνω σε ζητήµατα των δύο φύλων Εµπλοκή ατόµων ειδικών σε ζητήµατα των δύο φύλων Χρήση ουδέτερων και αντικειµενικών κριτηρίων στην αξιολόγηση των επιστηµονικών ικανοτήτων ενός ατόµου. Τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να εξετάσουν την πολιτική αξιολόγησής τους και να προωθούν κριτήρια και διαδικασίες ουδέτερης αξιολόγησης, που να στηρίζονται στα προσόντα και όχι στα στερεότυπα. Πρέπει επίσης να υποστηρίζουν διαφανή συστήµατα κατά την πρόσληψη και την προαγωγή και ίση συµµετοχή γυναικών και ανδρών στις επιτροπές. Ενηµέρωση για τους εναλλακτικούς τρόπους εργασίας και εξίσωση τυπικά θηλυκών ιδιοτήτων µε τις τυπικά αρσενικές ιδιότητες στον εργασιακό χώρο. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων µε στόχο την αποδοχή της γονικής άδειας και τη µη χρησιµοποίησή της ενάντια στην εξέλιξη των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Οι γυναίκες µητέρες συχνά δεν θεωρούνται εξίσου αφοσιωµένες στην εργασία τους όπως οι άνδρες. 10

11 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 2 Ανδροκρατούµενοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, ακαδηµαϊκές επιτροπές και κέντρα λήψης αποφάσεων ΠΡΟΤΑΣΗ Συγκρότηση φορέων και επιτροπών µε συµµετοχή και των δύο φύλων. Οι γυναίκες θα πρέπει να συµµετέχουν σε ποσοστό από 40 έως 60% ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ιερεύνηση του τρόπου συγκρότησης των επιτροπών και των χρηµατοδοτικών οργανισµών Παρουσίαση και ταξινόµηση της βάσης στατιστικών δεδοµένων Εισαγωγή δεικτών ίσων ευκαιριών Ενίσχυση της ισόρροπης απονοµής χρηµατοδοτήσεων, επιδοµάτων και βραβείων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 3 Μικρή εκπροσώπηση γυναικών στα ιοικητικά Συµβούλια / Θέσεις Υψηλής Ευθύνης ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση της συµµετοχής των γυναικών στα ιοικητικά Συµβούλια / Θέσεις Υψηλής Ευθύνης. Οι γυναίκες θα πρέπει να συµµετέχουν σε ποσοστό από 40 έως 60% ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συστηµατική συγκέντρωση και διάδοση στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την παρουσία των γυναικών σε σηµαντικές θέσεις Παρότρυνση των γυναικών να καταλάβουν σηµαντικές θέσεις Οργάνωση εκστρατείας ενηµέρωσης για τα δύο φύλα στα ανώτερα στελέχη Σύσταση και διατήρηση βάσης στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εργασίας SECTOR ACADEMIA/BUSINESS Σ 4 Ύπαρξη ανδροκρατούµενων πολιτιστικών αξιών και κανόνων (γλώσσα, κανόνες ένδυσης, φυσικό εργασιακό περιβάλλον, εσωτερική διακόσµηση γραφείων, αστεία) ΠΡΟΤΑΣΗ Ανάπτυξη µιας ουδέτερης πολιτικής ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Παρότρυνση των γυναικών να µάχονται για ίσες ευκαιρίες και κατά των στερεοτύπων που λειτουργούν ενάντια στις γυναίκες στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας Εξέταση της γλώσσας σε επίσηµα έγγραφα και ιστοσελίδες Ευαισθητοποίηση των εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων πάνω σε ζητήµατα των δύο φύλων Ενηµέρωση µε στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού πάνω σε ζητήµατα των δύο φύλων και την παρότρυνση στη χρήση ουδέτερης γλώσσας 11

12 Ενηµέρωση σχετικά µε τα στερεότυπα που ισχύουν για τα δύο φύλα Ενθάρρυνση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών για θετική στάση απέναντι στις γυναίκες. Μία ολοκληρωµένη προσέγγιση είναι πολύ σηµαντική για αλλαγή στάσης στις εταιρείες και στα ερευνητικά κέντρα. Ανάπτυξη ουδέτερου γλωσσικού οδηγού Μελέτη του φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρµογή του στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των γυναικών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ Σ 5 Έλλειψη πολιτικής για την εναρµόνιση εργασιακού και προσωπικού βίου ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση µιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για τους άνδρες και τις γυναίκες ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ενθάρρυνση των ανδρών να αναλάβουνε ευθύνες στην προσωπική τους ζωή Παροχή δυνατότητας µερικής απασχόλησης στους άνδρες Ενηµέρωση σχετικά µε τις δυνατότητες γονικής άδειας, άδειας µητρότητας στις εταιρείες/πανεπιστήµια (για άνδρες και γυναίκες) Εντοπισµός/αξιολόγηση της υφιστάµενης πολιτικής των επιχειρήσεων σχετικά µε το ωράριο, τις προγραµµατισµένες συσκέψεις και την ελαστικότητα της εργασίας Παροχή της δυνατότητας της τηλεργασίας και του ελαστικού ωραρίου Αποφυγή της διεξαγωγής των συνεδριάσεων µετά τις 17:00 Ενηµέρωση ότι οι µισοί από τους χρήστες/πελάτες είναι γυναίκες Καταγραφή του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται στις διάφορες εταιρείες και τις θέσεις που καταλαµβάνουν. ιάδοση αυτών των πληροφοριών σε εκείνες τις γυναίκες που αναζητούν εργασία (πως η εταιρεία προσπαθεί να ισορροπήσει την εργασία και την προσωπική ζωή για τους υπαλλήλους της) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 6 Αίσθηση αποµόνωσης και έλλειψη αυτοεκτίµησης / αναγνώρισης σε ανδροκρατούµενους εργασιακούς χώρους ΠΡΟΤΑΣΗ Ενθάρρυνση των πετυχηµένων γυναικών να συµβουλεύουν τις νεότερες γυναίκες που σπουδάζουν ή εργάζονται στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας και ανάπτυξη δικτύου µε στόχο την επικοινωνία τους. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συγκρότηση και εφαρµογή συµβουλευτικών προγραµµάτων για να διασφαλιστεί η παραµονή και εξέλιξη των γυναικών στην επιστήµη, τη µηχανική και την τεχνολογία Ανάπτυξη ηγετικών προτύπων Παροχή καθοδήγησης και συµβουλών σταδιοδροµίας στις γυναίκες Οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε στόχο την τόνωση της αυτοπεποίθησης και ασφάλειας των γυναικών Παροχή δικτύου µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και την αλληλοενθάρρυνσή των γυναικών της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας Οργάνωση εκστρατείας εκπαίδευσης των άνεργων γυναικών των τεχνικών επαγγελµάτων και προσφορά απασχόλησης στο τέλος της εκπαίδευσης µε στόχο την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εργασία Ενηµέρωση των στελεχών σχετικά µε το γεγονός ότι οι γυναικείες αξίες είναι εξίσου σηµαντικές µε τις ανδρικές σε ένα δυναµικό εργασιακό χώρο. Ενίσχυση της αξίας των δραστηριοτήτων των γυναικών επιχειρηµατιών 12

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 7 Έλλειψη γυναικείων προτύπων ΠΡΟΤΑΣΗ Αποδοχή των ικανών γυναικών στην έρευνα και την τεχνολογία. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η εργασία των γυναικών και τα αποτελέσµατά της γίνονται ορατά στον οργανισµό. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Προβολή των γυναικών που κατέχουν θέσεις υψηλής ευθύνης µέσω των µέσων ενηµέρωσης. Προβολή των εµπειριών των πετυχηµένων γυναικών, όταν αυτό είναι εφικτό. Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην δηµόσια ζωή Προώθηση του έργου των γυναικών µε σηµαντικές θέσεις σε συνεργασία µε τα µέσα ενηµέρωσης Οργάνωση εκστρατείας κατάρτισης µε στόχο την ενθάρρυνση των πετυχηµένων γυναικών να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους σε σχολεία, πανεπιστήµια κ.λ.π. Χρήση της γυναικείας γλώσσας, όταν αυτό είναι εφικτό, και αποφυγή της ανδρικής που αποτελεί και την εύκολη λύση Παρουσίαση των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης για τα προσωπικά τους επιτεύγµατα και ιδιότητες και όχι για εκείνα του συζύγου/πατέρα/οικογένειάς της Συγκρότηση δικτύου υποστήριξης για τις γυναίκες επιχειρηµατίες, υπαλλήλους και επιστήµονες Επιβράβευση των γυναικών µηχανικών και επιστηµόνων και δηµοσιοποίηση του γεγονότος ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 8 υσκολίες για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους µετά από διακοπή ΠΡΟΤΑΣΗ Ανάπτυξη πολιτικής υποστήριξης των γυναικών που επιστρέφουν στον εργασιακό τους χώρο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες όταν επιστρέφουν στον εργασιακό χώρο Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους Επικοινωνία µε τον εργοδότη πριν την άδεια µητρότητας για τη ρύθµιση των όρων εργασίας µετά τη γέννηση και υποστήριξη της γυναίκας µετά την άδεια µητρότητας Προσφορά ευνοϊκών όρων εργασίας στις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους Παροχή εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε στόχο την ενίσχυση της επανένταξής τους ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 9 Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά την πρόσληψη (διαδικασία επιλογής, αγγελία εργασίας, προφίλ υποψηφίου) 13

14 ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση ουδέτερου και αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ευαισθητοποίηση των µελών στις επιτροπές επιλογής σε ζητήµατα των δύο φύλων ηµοσιοποίηση των κενών θέσεων εργασίας Χρήση αντικειµενικών κριτηρίων Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα, προτείνεται η εφαρµογή πολιτικής µεροληψίας υπέρ των γυναικών, ειδικά σε τοµείς και εργασίες όπου το ποσοστό συµµετοχής τους είναι µικρό. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟ ΙΟ 10 Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά τη διαδικασία προαγωγής ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση ουδέτερου και αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης των υποψηφίων για προαγωγή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ευαισθητοποίηση των µελών στις επιτροπές επιλογής σε ζητήµατα των δύο φύλων ηµοσιοποίηση των θέσεων προαγωγής Χρήση αντικειµενικών κριτηρίων Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα, προτείνεται η εφαρµογή πολιτικής µεροληψίας υπέρ των γυναικών, ειδικά σε τοµείς και εργασίες όπου το ποσοστό συµµετοχής τους σε σηµαντικές θέσεις είναι µικρό. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟ ΙΟ 11 Πολιτική αµοιβής ΠΡΟΤΑΣΗ Εφαρµογή της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αναθεώρηση της περιγραφής των θέσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες Λεπτοµερής περιγραφή όλων των εργασιών Χρήση ουδέτερου συστήµατος αξιολόγησης, (όπως µια κλίµακα αξιολόγησης π.χ. η διαδικασία του ISOS) Εξασφάλιση διαφάνειας σε πληροφορίες που αφορούν στη µισθοδοσία Σύσταση και διάδοση βάσης στατιστικών δεδοµένων στον οργανισµό σχετικά µε τα δυο φύλα ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟ ΙΟ 12 Αρνητική εικόνα των επαγγελµάτων 14

15 ΠΡΟΤΑΣΗ Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού ή του πανεπιστηµίου µε στόχο την προσέλκυση περισσότερων γυναικών ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Προώθηση και ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών του πανεπιστηµίου, σπουδές σχετικά µε τις γυναίκες. Ενίσχυση της εκπαίδευσης σε θέµατα των δύο φύλων Ενσωµάτωση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των γυναικών στα ερευνητικά προγράµµατα µε στόχο να γίνει πιο ελκυστική η τεχνολογία στις γυναίκες Επανεξέταση του τρόπου δηµοσιότητας (τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική του µορφή) προκειµένου να είναι προσιτό και στα δύο φύλα Οργάνωση εκστρατείας προώθησης προτύπων, προβάλλοντας στα σχολεία και στα πανεπιστήµια µέσω αφισών, νέες γυναίκες σε ενδιαφέροντα και δυναµικά επαγγέλµατα στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 13 Αντιπροσώπευση των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης ΠΡΟΤΑΣΗ Συνειδητή συµµετοχή των γυναικών στους τοµείς που η εκπροσώπησή τους είναι µικρή. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Εκπαίδευση των δηµοσιογράφων ώστε να αποκτήσουν οι δηµοσιογράφοι ευαισθησία σε θέµατα των δύο φύλων. Συνειδητή συµµετοχή γυναικών σε επαγγέλµατα που θεωρούνται ανδρικά και σε ηγετικές θέσεις. Οργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης (π.χ. Ηµέρα Γυναικών, Ηµέρες ενηµέρωσης σε πανεπιστήµια και εταιρείες κ.λ.π.) Ενέργειες µε τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών ώστε να εξαλειφθούν τα στερεότυπα και να επισηµανθούν τρόποι αλλαγής Ευαισθητοποίηση σε θέµατα των δύο φύλων κατά την επιλογή επαγγέλµατος 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του οδηγού απαριθµεί συγκεκριµένες έρευνες που διεξήχθησαν από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Αντιµετώπιση Στερεοτύπων. Οι έρευνες αυτές σχετίζονται µε τους ανασταλτικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, και αφορούν στην πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Αποτελούν παραδείγµατα καλής πρακτικής και βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. 15

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΧΩΡΑ Ονοµασία φορέα Παραδείγµατα καλής ΑΥΣΤΡΙΑ ICT&S (Center for Advanced Studies and Research in ICT & Society at the University of Salzburg). Solve Direct Ditact women s IT summer studies SD 100 Solve Direct inclusive Στοχεύει στην αύξηση των γυναικών που σπουδάζουν ή εργάζονται στους τοµείς της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Ανάπτυξη µηχανισµών µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συµµετοχή των γυναικών σε Οµάδες Ανάπτυξης (SolveDirects Development Teams). Φοιτήτριες, µαθήτριες, γυναίκες επιστήµονες στον τοµέα της πληροφορικής. Γυναίκες φοιτήτριες στα πανεπιστήµια. Μικρός αριθµός γυναικών που σπουδάζουν ή εργάζονται στον τοµέα της πληροφορικής. Ανάγκη για βελτίωση της απόδοσης των SolveDirects Development Teams: δηµιουργία µικτών οµάδων Οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης προσαρµοσµένες στις ανάγκες των γυναικών (Παροχή γνώσεων πληροφορικής) - Εύρεση γυναικών για τη συγκρότηση των οµάδων µέσα από πανεπιστήµια - Εκπαίδευση, παροχή συµβουλών, τα ελαστικό ωράριο και τηλεργασία ειδικά για γυναίκες υπαλλήλους. 10,12 5, 9, 10 16

17 Graz University of technology FIT- Frauen in Technik Πρωτοβουλία για στήριξη των γυναικών που φοιτούν και εργάζονται στην Επιστήµη, Μηχανική ή Τεχνολογία. - Φοιτήτριες στην ηλικία Φοιτήτριες, απόφοιτες πανεπιστηµίου και γυναίκες που ενδιαφέρονται και βρίσκονται στο στάδιο να ξεκινήσουν σπουδές τεχνικών επαγγελµάτων. Μικρός αριθµός γυναικών φοιτητριών σε σπουδές τεχνικών επαγγελµάτων.. Αντιµετώπιση των παραγόντων και των στερεοτύπων που επιβραδύνουν την ενασχόληση των γυναικών µε τον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας (ακαδηµαϊκός χώρος και αγορά εργασίας) Ανάληψη δράσης µε στόχο τη στήριξη των νέων γυναικών στην απόφασή τους για το αντικείµενο σπουδών τους - Schnuppertage : Προσφέροντας µια εικόνα των σπουδών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας - Mentoring Platform: Πρόγραµµα πληροφορικής µε στόχο την επικοινωνία και στήριξη των γυναικών σπουδαστών και γυναικών που ήδη εργάζονται στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. 12,7 17

18 Infineon Technologies Austria AG Wild Austria σε συνεργασία µ ε Austrian Job Service Personnel marketing for female employees in SET Frauen in die Technik (Women for Technical Jobs) Πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε από την Infineon µε στόχο τη στήριξη των γυναικών, ειδικά εκείνων που επέστρεψαν στην εργασία τους ύστερα από διακοπή (π.χ. µετά από άδεια µητρότητας). Επίσης παρέχει στήριξη και στην προσπάθεια επανένταξής τους. Παροχή βασικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες µε σκοπό την εξέλιξή τους σε επαγγελµατίες στον τοµέα του CNC και της τεχνολογίας παραγωγής. - Γυναίκες απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών. - Το γυναικείο προσωπικό της Infineon. - Νέες γυναίκες που ξεκινούν σπουδές στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Οι γυναίκες που αναζητούν εργασία στο Wild χωρίς να πληρούν προϋποθέσεις της θέσης εργασίας. Αύξηση του αριθµού των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλµατα. Η εταιρεία έχει το πρόβληµα της έλλειψης γυναικείου προσωπικού σε διάφορα τµήµατά της. Ανάγκη για εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό στον τοµέα παραγωγής. -Ενέργειες προσέλκυσης: Μέρα Νέων (νέες Γυναικών γυναίκες προσκαλούνται να επισκεφτούν την εταιρεία). - Ευκαιρίες ειδικής κατάρτισης για νέες που δεν έχουν τεχνικές σπουδές. -Ενέργειες επανένταξης για τις γυναίκες µετά την άδεια µητρότητας. - Παροχή κατάρτισης αναγνωρισµένης στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες στον τοµέα του CNC και της τεχνολογίας παραγωγής. 8,10,5 9,10 18

19 ΕΣΘΟΝΙΑ QUIN-Estonia Network of Creative and Innovative Women Το δίκτυο δηµιουργήθηκε µε στόχο να ενισχύσει τη συµµετοχή των γυναικών στην πρωτοβουλιών. ανάληψη Γυναίκες επιχειρηµατίες και πρωτοπόρες. - Πολλές γυναίκες δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως εφευρέτες (ακόµα και αυτές που τους έχει κατοχυρωθεί δίπλωµα ευρεσιτεχνίας). - Ο ρόλος ενός εφευρέτη δεν είναι παραδοσιακός για τις γυναίκες της Εσθονίας. - Ενηµέρωση για παραδείγµατα γυναικών εφευρετών Σκανδιναβικές χώρες. στις - ιερευνώντας τις Γυναίκες Επιχειρηµατίες και Πρωτοπόρες : γενική επισκόπηση, προσδιορισµός των προβληµάτων και των πιθανών λύσεων. - Η άποψη των γυναικών για τις ίδιες τις γυναίκες πρέπει να αλλάξει: προώθηση των γυναικών σε σηµαντικές θέσεις ενισχύοντας την αξία των δραστηριοτήτων τους και παρουσιάζοντας αυτές ως πρότυπα. - Ενίσχυση της στήριξης των γυναικών: τοπική και περιφερειακή υποστήριξη προβάλλοντας και διαδίδοντας πληροφορίες για τις γυναίκες επιχειρηµατίες. 7,12,6,13 19

20 Tartu University - The Science Centre AHHAA Science AHHAA Centre Η αποστολή του AHHA είναι να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό µε την επιστήµη χρησιµοποιώντας ψυχαγωγικά διαδραστικά µέσα. και (interactive) Μαθητές, και γενικότερα όλο το κοινό. Φόβος και προκατάληψη για τις σπουδές της επιστήµης. Επίδειξη επιστηµονικών πειραµάτων µε πρωτοποριακούς τρόπους. Οργάνωση εκδηλώσεων: εκθέσεις, διαλέξεις, επιδείξεις, θεατρικές παραστάσεις επιστήµης, ηµέρα τεχνολογίας, κ.λ.π. 12 Estonian Society Physical The science Bus Με αφορµή το παγκόσµιο έτος της φυσικής, οργανώθηκε µ ια περιοδεύουσα έκθεση για θέµατα φυσικής Γυναίκες φοιτήτριες ερευνήτριες. και Ανάγκη να δηµιουργηθεί µια θετική εικόνα για τους φυσικούς. - ραστηριότητες που οργανώθηκαν για την προβολή της επιστήµης: ιστοσελίδα, επισκέψεις σε σχολεία και δηµόσιες εκδηλώσεις, διαδραστικές διαλέξεις στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, συνεντεύξεις στην τηλεόραση. - Φοιτήτριες και γυναίκες συνυπάρχουν στην ίδια οµάδα

21 University of Tartu The Gifted and Talented Development Centre ΓΕΡΜΑΝΙΑ Metop GmbH Double step (double step 2- technology and authority) TK Το ΤΚ προσφέρει στους ταλαντούχους φοιτητές στα µαθηµατικά και στην επιστήµη, καθοδήγηση στην αναζήτηση της αυτοπεποίθησής τους και οργανώνει επιπρόσθετη εκπαίδευση. Το πρόγραµµα στοχεύει στη διεύρυνση του φάσµατος της επιλογής επαγγελµάτων και στην παροχή κινήτρων για σπουδές και επαγγέλµατα του µέλλοντος. Σπουδαστές µε ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά, τη φυσική (και αστρονοµία), τη χηµεία ή την πληροφορική. Σπουδαστές σε τοπικά σχολεία στους οποίους δεν δίνονται αρκετές ευκαιρίες να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για τα µαθηµατικά, τη φυσική, τη χηµεία ή την πληροφορική. Νέες γυναίκες. Παρόλο που η τελευταία γενιά γυναικών είναι καλά εκπαιδευµένη στη Γερµανία, συχνά περιορίζονται λόγω έλλειψης προτύπων στο επάγγελµά τους. - ιαδικασίες τηλεργασίας µε φοιτητές - Οργάνωση µέρες διαλέξεων, περιόδους µελέτης και κατασκηνώσεις εκπαίδευσης. - Ετήσιοι ανοιχτοί διαγωνισµοί. ύο στάδια του συµβουλευτικού προγράµµατος: - Παροχή δυνατότητας στις νέες γυναίκες να ενηµερωθούν για τις επαγγελµατικές προοπτικές προσφέρονται. - Ελάττωση υφιστάµενων επιφυλάξεων που και ιδεών σχετικά µε τα επαγγέλµατα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. 10,12 7,12,6 21

22 Siemens AG YOLANTE (Young ladies Network of Technology) Tecnhische Universität Braunschweig Πρόγραµµα που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Επιστήµης και Πολιτισµού της Σαξονίας. EMENTO ( E-MENTORING) Το YOLANTE είναι ένα Φοιτήτριες στη - Μικρότερος All around Service συµβουλευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε φοιτήτριες στον τοµέα του SET. Το EMENTO είναι ένα συµβουλευτικό πρόγραµµα που στοχεύει σε φοιτητές στη µηχανική και στους επιστηµονικούς τοµείς. Ο στόχος του είναι να προτρέψει τις νέες γυναίκες σε σπουδές και επαγγέλµατα σχετικά µε τη µηχανική και τους επιστηµονικούς τοµείς και να τις καταρτίσει σχετικά. µηχανική στους επιστηµονικούς τοµείς. και Μαθήτριες σχολείου και φοιτήτριες στη µηχανική και στους επιστηµονικούς τοµείς. αριθµός γυναικών αποφοίτων στους τεχνολογικούς επιστηµονικούς τοµείς. Fewer female graduates in technological disciplines Η αύξηση των γυναικών µε τεχνική εκπαίδευση. - Παροχή καθοδήγησης στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και πληροφοριών σχετικά µε την εταιρεία µέσω πρακτικής άσκησης και διατριβών. Παροχή στους µαθητές δύο µαθήµατα διαφορετικής θεµατολογίας

23 ΕΛΛΑ Α ATTIKO METRO S.A Εφαρµογή Ίσων Ευκαιριών. ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Power Cooperation S.A) Εφαρµογή Ευκαιριών. Ίσων Σχέδιο και πολιτική ίσων ευκαιριών. Σχέδιο και πολιτική ίσων ευκαιριών. Οι γυναίκες υπάλληλοι της Αττικό Μετρό. Οι γυναίκες υπάλληλοι της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Αύξηση του αριθµού των γυναικών σε όλες τις βαθµίδες (εφαρµόζεται από το 1991 και µέχρι τώρα σχεδόν το 50% των εργαζοµένων είναι γυναίκες από τις οποίες οι περισσότερες εργάζονται σε θέσεις µέσης ευθύνης και αρκετές σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Μικρός γυναικών αναλαµβάνουν διευθυντικές θέσεις.. αριθµός - Ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. - Εναρµόνιση οικογενειακού και εργασιακού βίου. - Σεβασµός στην άδεια µητρότητας - Προσφορά ενός σηµαντικού ποσού στο προσωπικό της εταιρείας όταν γίνονται γονείς. - Η τακτική προαγωγής βασίζεται σε κριτήρια ικανοτήτων. - Χορήγηση γονικής άδειας µεγαλύτερης διάρκειας από αυτή που προβλέπεται στο ηµόσιο Τοµέα. - Μειωµένο ωράριο. - Ίση πρόσβαση για άνδρες και γυναίκες στην προσωπική κατάρτιση (αν οι γυναίκες έχουν τα ίδια προσόντα µε τους άνδρες, προάγονται). τότε 3,7,8,5 10,5,8 23

24 ΟΥΓΓΑΡΙΑ Hungarian Academy of Science, Chemical Research Centre Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας και Οικονοµικών της Βουδαπέστης (ΒΜΕ) (Budapest University of Technology and Economics (BME)) Ευαισθητοποίηση των γυναικών ερευνητών σε θέµατα σταδιοδροµίας. Προετοιµασία στατιστικής µελέτης για τις γυναίκες που διδάσκουν και εργάζονται ως ερευνήτριες στο πανεπιστήµιο. Το πρόγραµµα (το οποίο Γυναίκες Οι ευκαιρίες για - Ενίσχυση των 1,5,3 βρίσκεται σε εξέλιξη) ερευνητές στον σταδιοδροµία των ευκαιριών για τις άρχισε να εξερευνά την τοµέα της χηµείας. γυναικών ερευνήτριες για επαγγελµατική και προσωπική πορεία των γυναικών µε πτυχίο από το ερευνητικό κέντρο. Στόχος είναι η ανάπτυξη περισσότερων ευκαιριών εργασίας για τις γυναίκες και η ενίσχυση της επαγγελµατικής επιτυχίας. τους Στόχος του προγράµµατος είναι να εξετάσει την υφιστάµενη κατάσταση και το ποσοστό γυναικών στην ιεραρχία του πανεπιστηµίου ανάµεσα στους υποψήφιους για χορηγία ευρωπαϊκού επιδόµατος και στους νικητές. Γυναικείο προσωπικό. εξαρτώνται από το οικογενειακό τους υπόβαθρο, την κοινωνική και πολιτική κατάσταση και τις ανισότητες στην κοινωνία. Ενίσχυση γυναικών ερευνητών ακαδηµαϊκή εξέλιξη. των στην τους επαγγελµατική εξέλιξη και δηµοσιεύσεις. - Παροχή βοήθειας σε νέες γυναίκες ερευνήτριες µε στόχο την εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ της προσωπικής και επαγγελµατικής τους ζωής. - Παροχή βοήθειας στις ερευνήτριες που κατέχουν θέσεις υψηλής ευθύνης για πρόοδο. Τα αποτελέσµατα της µελέτης θα θέσουν τις βάσεις για την προετοιµασία Σχεδίου Ευκαιριών Πανεπιστηµίου. του Ίσων του 3 24

25 Pásztor Tamás és Συνεχής εκπαίδευση Társa Ltd και ελαστικό ωράριο εργασίας. Continuing education and flexible την labour-time. πελατών. Loreal Hungary Kft. L ORÉAL UNESCO HUNGARIAN FELLOWSHIP: Για γυναίκες και για γυναίκες υπότροφους Επιστηµονικών Συλλόγων. Procter and Gamble Budapest Βιοµηχανικό και περιφερειακό γυναικείο δίκτυο. (Plant and Regional Women s Network) Παροχή εκπαίδευσης σε γυναίκες προκειµένου να αναλάβουν εργασίες για εξυπηρέτηση Στόχος είναι η επίτευξη χρήσιµων και πρακτικών ερευνών των υπότροφων. Άλλος στόχος είναι η προώθηση των ευκαιριών για τις γυναίκες στην επιστήµη και ειδικότερα στους ερευνητικούς τοµείς της Ουγγαρίας. Το Βιοµηχανικό Γυναικείο ίκτυο ιδρύθηκε το 2003 µε στόχο το διάλογο για τον τρόπο παραµονής και προαγωγής των γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Γυναίκες υπάλληλοι εταιρείας. της Φοιτήτριες µε ουγγρική υπηκοότητα και ερευνήτριες που ασχολούνται µε συγκεκριµένους τοµείς. Εργαζόµενες στην τοπική P&G. Μικρός γυναικών εταιρεία. Παροχή περισσότερων ευκαιριών αριθµός στην στις γυναίκες στον τοµέα της επιστήµης και αναγνώριση των προσπάθειών τους. Συγκρότηση µιας ξενόγλωσσης οµάδας µε καλή τεχνική κατάρτιση. - ηµόσια αναγνώριση και αποδοχή των γυναικών µέσω υποτροφιών (επιβραβεύονται τα σηµαντικά ερευνητικά επιτεύγµατα). 1,2 Απαιτούµενες - ιάλογος σχετικά µε: 5, 7, 6, 8 ενέργειες για να την εναρµόνιση παραµείνουν οι προσωπικής και γυναίκες στις θέσεις εργασιακής ζωής, την παραγωγής και σε προαγωγή, την θέσεις µηχανικών. απόκτηση ηγετικών ικανοτήτων, την παροχή συµβουλών. - Εκπαιδευτικά προγράµµατα: από γυναίκες σε θέσεις υψηλής ευθύνης από τα κεντρικά της εταιρείας στις ΗΠΑ. - ανάπτυξη πολιτικής για τις γονικές άδειες. 25

26 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek- (The Netherlands Organisation for Scientific Research (=NWO)) Opportunity in Bedrijf Πρόγραµµα Aspasia Ambassadors Network (Ambassadeursnetwer k) Το πρόγραµµα Aspasia ξεκίνησε το 1999 ως ένα σχέδιο µε στόχο την αύξηση του αριθµού των γυναικών που εργάζονται ως λέκτορες. Το Ambassadors Network είναι µια οµάδα επιφανών ανδρών και γυναικών στη βιοµηχανία, στο εµπόριο, στην κυβέρνηση και στους µη-κερδοσκοπικούς φορείς. Στόχος του είναι η προβολή των γυναικών στελεχών και η προώθησή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Γυναίκες λέκτορες που έχουν τη δυνατότητα προαγωγής ανώτερες βαθµίδες. Κοπέλες γυναίκες. σε και Μικρή συµµετοχή γυναικών στην ανώτερη ακαδηµαϊκή βαθµίδα. Η ύπαρξη διαφορών στο βαθµό που παρουσιάζονται οι ευκαιρίες στις γυναίκες και στους άνδρες και/ή στον τρόπο που οι άνδρες και οι γυναίκες εκµεταλλεύονται τις δοθείσες ευκαιρίες. Οι γυναίκες λέκτορες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν πρόταση για ένα τετραετές ερευνητικό πρόγραµµα ή µια διετή post master εργασία. Η City Tour Women & Technology παρουσιάζει τις γυναίκες µηχανικούς ως πρότυπα για τις νέες, τις γυναίκες, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους προκειµένου να προωθήσουν την επιλογή σταδιοδροµίας τους στον τοµέα της τεχνολογίας. 2 3, 7, 9 26

27 VHTO Spiegelbeeld (mirror image) Στόχος είναι να τονιστεί Μαθήτριες της Να Το VHTO έχει 11, 7 ότι υπάρχουν γυναίκες δευτεροβάθµιας αποσαφηνιστούν οι δηµιουργήσει βάσεις µηχανικοί, γυναίκες στελέχη και επιχειρηµατίες που είναι πετυχηµένες και που απολαµβάνουν το επάγγελµά τους. εκπαίδευσης, οι γονείς τους, οι καθηγητές και οι σύµβουλοι επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. απόψεις που ισχύουν για µερικά επαγγέλµατα και η ενηµέρωση των µαθητριών και του κοινωνικού τους περίγυρου για τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας. δεδοµένων στο διαδίκτυο µε γυναίκες σε τεχνικά ή ICT επαγγέλµατα παρουσιάζοντας τις γυναίκες αυτές ως πρότυπα για τις νέες. Οι γυναίκες αυτές µπορούν να καταθέσουν τις εµπειρίες τους, να παρέχουν συµβουλές, να παρουσιάσουν βίντεο, να δώσουνε διαλέξεις στις νέες γυναίκες και στους γονείς τους. ΙΣΠΑΝΙΑ NESTLÉ SPAIN S.A. Impulsion and Follow up Committee for the Óptima Program Συγκρότηση επιτροπής που συνεδριάζει δυο φορές το µήνα µε στόχο να συζητήσει και να θέσει σε εφαρµογή προτάσεις βελτίωσης. Το αντικείµενο είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, µέσα στα πλαίσια της αναγνώρισης της Nestlé ως Optima εταιρεία. Γυναίκες εργαζόµενες στην εταιρεία. Η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται στην εταιρεία σε όλες τις βαθµίδες (επίπεδα εργασίας). - Ενίσχυση της εναρµόνισης της επαγγελµατικής µε την προσωπική ζωή. - Οι γυναίκες µε παιδί κάτω του ενός έτους δεν εργάζονται τη νύχτα. - Οι γυναίκες που ανήκουν στον τοµέα των πωλήσεων εργάζονται κοντά στην κατοικία τους. 5 27

28 UNIVERSITY OF GRANADA / ANDALUCIAN WOMENS INSTITUTE DUPONT S.L. INDO S.A. IBERICA Internacional Πρόγραµµα UNIVERTECNA Diversity DuPont Women s Network "INDO, An Ethical Vision Το πρόγραµµα UNIVERTECNA προσφέρει συµβουλές και βοήθεια για εύρεση εργασίας σε τελειόφοιτες σπουδών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Το Diversity είναι µια οµάδα που αποτελείται από εργαζόµενους διάφορων εταιριών, που εργάζονται εθελοντικά και ανεξάρτητα από τις κύριες δραστηριότητές τους, µε σκοπό την ενσωµάτωση οµάδων ατόµων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις στον εργασιακό τους χώρο. Τελειόφοιτες πρόσφατα απόφοιτες. Γυναίκες εργαζόµενες. Το πρόγραµµα είναι µέρος Εργαζόµενοι του Οργανισµού Κοινωνικής Ευθύνης, που σχετίζεται µε θέµατα των δύο φύλων. Το INDO προσφέρει ίσες ευκαιρίες εργασίας και προαγωγής σε όλους τους εργαζόµενους. ή Οι γυναίκες στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση µε τους άνδρες στην εύρεση εργασίας. Η διατήρηση και επέκταση της επιχείρησης και η ενίσχυση του προσωπικού της µε πιο καταρτισµένα άτοµα. Ενέργειες µε στόχο τη διατήρηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. - Συµβουλές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας - Επαγγελµατική εξέλιξη - Πρακτική εµπειρία - Ενέργειες εναρµόνισης επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. - Ίσες ευκαιρίες στην πρόοδο και προαγωγή των ανδρών και γυναικών. - Ανάπτυξη επικοινωνιακού δικτύου µεταξύ εργαζοµένων διοίκησης. Εφαρµογή προγράµµατος Σχέδιο Ευκαιριών Εταιρείες Βαρκελώνη και του Ίσων στις της 9, 10 5, 10 9, 10 28

29 GIOPACT -UPC with the support of Catalan Institut of Woman (Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Οδηγός γλώσσας Ουδέτερης Ιστοσελίδα: cdona/ ISOS Ιστοσελίδα: jer/index.html ΤΟ GIOPACT συνέταξε έναν οδηγό ουδέτερης γλώσσας που απευθύνεται σε όλες τις πανεπιστηµιακές κοινότητες. Το πρόγραµµα θέσπισε ένα σύστηµα ουδέτερης αξιολόγησης και µια αίτηση πρόσληψης σε ηλεκτρονική µορφή. Καθηγητές, προσωπικό πανεπιστηµίου και φοιτητές Εταιρείες εργαζόµενοι. και Η γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στις Πολυτεχνικές Σχολές απευθύνεται περισσότερο στους άνδρες. Η αξιολόγηση βασίζεται συνήθως σε ανδρικά πρότυπα. Σύνταξη ενός οδηγού και διάδοση του στην πανεπιστηµιακή κοινότητα. Το Ινστιτούτο της Γυναίκας διανέµει ένα CD µε την αίτηση πρόσληψης. 9 PROGRAMA DONA - UPC The SUMMER of Programa Dona Το πρόγραµµα στοχεύει στην προβολή των σπουδών που σχετίζονται µε τεχνικά επαγγέλµατα προκειµένου να προσελκύσει νέες µαθήτριες. Μαθήτριες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Μικρός αριθµός µαθητριών σε σπουδές στον επιστηµονικό και τεχνικό τοµέα. - Αλλαγή της αντίληψης µέσω προβολής προτύπων ότι οι σπουδές σε επιστηµονικούς και τεχνικούς τοµείς απευθύνονται σε άνδρες. 12, 7 29

30 ΣΟΥΗ ΙΑ The Association of Swedish Higher Education SUHF IDAS (Identification, Development, Advancement, Support), Πρόκειται για ένα τριετές εθνικό πρόγραµµα µε στόχο την προαγωγή των γυναικών σε ανώτερες βαθµίδες ακαδηµαϊκό τοµέα. στον Καθηγήτριες, γυναίκες που εργάζονται σε πανεπιστήµια Ανάγκη για ανάληψη σηµαντικών θέσεων από προσωπικό που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα (λίγες γυναίκες καταλαµβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης) Ανάγκη να εκπληρωθεί ο στόχος που έχει θέσει η σουηδική κυβέρνηση: να αυξηθεί ο αριθµός των γυναικών στα πανεπιστήµια σε θέσεις καθηγητών και σε θέσεις υψηλής ευθύνης. - Αναγνώριση της δράσης των γυναικών. - Ανάπτυξη δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, εκπαίδευση, σεµινάρια κ.λ.π. - Εξέταση της διαδικασίας διορισµού - Υποστήριξη των γυναικών να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης µέσω παροχής συµβουλών από έµπειρους ανθρώπους. 3, 7 30

31 Πανεπιστήµιο του The GIT project Halmstad, Dept of (Gender, Integration Working Life and and Technology) Gender Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα (72 εβδοµάδες) για 22 άνεργες γυναίκες από τις οποίες οι µισές ήταν Σουηδές και οι άλλες µισές µετανάστριες. Άνεργες γυναίκες (ειδικά µετανάστριες) Μικρός αριθµός γυναικών σε τεχνικούς τοµείς και πολλές άνεργες µετανάστριες. Ανάγκη προσαρµογής των διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων προκειµένου να γίνουν πιο προσιτά στις γυναίκες. οκιµάστηκαν νέοι τρόποι πρόσληψης και παιδαγωγικών µεθόδων. Τα κριτήρια επιλογής των µαθητών που παρακολούθησαν τα σεµινάρια βασίστηκαν στα πραγµατικά τους ενδιαφέροντα και όχι στα τυπικά τους προσόντα. 10, 9 NUTEK, the Swedish Business Development Agency KomTek (community entrepreneurship and technology schools) Το Komtek παρέχει τη δυνατότητα σε τάξεις σχολείων και σε καθηγητές να το επισκεφτούν και να µελετήσουν την τεχνολογία. Μαθήτριες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθηγήτριες άνεργες. και Ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού τεχνικής κατάρτισης προερχόµενο και από τα δύο φύλα. Παροχή τεχνολογικών γνώσεων. Παροχή δυνατότητας εξέτασης και εύρεσης λύσεων σε επιστηµονικά τεχνολογικά προβλήµατα. και 12 With the support of Framework Strategy on Gender Equality ( ) Women2top (W2T) ήταν ένα πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχανε η Εσθονία, η ανία, η Ελλάδα και η Σουηδία ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να αναλάβουν περισσότερες γυναίκες υψηλές θέσεις. Υποψήφιοι ανάληψη σηµαντικών θέσεων, εργοδότες για στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και σύµβουλοι πρόσληψης. Ανισότητες µεταξύ ανδρών και γυναικών στην ανάληψη σηµαντικών θέσεων στην Ευρώπη. W2T χρησιµοποίησε στρατηγική που βασίζεται σε πρόσφατα αποτελέσµατα ερευνών. 3 31

32 Studieförbundet Näringsliv Samhälle Swedish Government (2002 project) SNS projekt för fler kvinnor på ledande poster i näringslivet Website: aspx?articleid=367 Jämnt på toppen Ιστοσελίδα: se/content/1/c6/01/91/ 94/ a.doc mplates/informationpa ge 2171.asp Στόχος του προγράµµατος ήταν η προώθηση περισσότερων γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης στο εµπόριο και στη βιοµηχανία. Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιτάγχυνση της διαδικασίας παροχής ίσων ευκαιριών στις γυναίκες προκειµένου να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης στον επιχειρηµατικό χώρο. Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις Γυναίκες επιχειρηµατικό χώρο. στον Πολύ λίγες γυναίκες έχουν ηγετικές θέσεις στη βιοµηχανία Αύξηση αριθµού γυναικών σε σηµαντικές θέσεις. Ανάληψη δράσης µε στόχο την προαγωγή γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Οι ενέργειες αυτού του προγράµµατος ήταν: σεµινάρια, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία µε διάφορες εταιρείες. 3 3 PTS - Post- och telestyrelsen, (The Swedish National Post and Telecom Agency) (2006 project) Mentorskap (Mentorship) Ιστοσελίδα: se/sb/d/6114/a/54757 Νέο πρόγραµµα για επίτευξη ισότητας στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Υποψήφιοι για ανάληψη θέσεων υψηλής ευθύνης, εργαζόµενοι στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, καθώς και σύµβουλοι προσλήψεων. Στόχος είναι η αύξηση του αριθµού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στο χώρο της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών. και Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί στοιχεία από το πρόγραµµα Women to Top. 3 32

33 Harnosand Kommun (Municipality) Equal Opportunities Ombudsman Forum for jamställdhet Ιστοσελίδα: se/ffj JämO and Project Glashuset has introduced a the term glass ceiling and walls of glass. Website: se/ Στόχος είναι η εκµετάλλευση των γυναικείων ικανοτήτων και εµπειριών και η προβολή τους ως ισότιµες µε αυτές των ανδρών. Το JämO συνεχώς προωθεί τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο και στα πανεπιστήµια. Στόχος του Glashuset είναι να ενηµερώσει για τα πάγια προβλήµατα των γυναικών. Όλες οι γυναίκες Όλοι, κυρίως οι γυναίκες Σκοπός του είναι να προωθήσει την ιδέα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώµατα σε όλους τους τοµείς. Σκοπός του είναι να προωθήσει την ιδέα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώµατα σε όλους τους τοµείς. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, διεξάγονται διαλέξεις και σεµινάρια εκπαίδευσης. Αυτές οι ενέργειες προβάλουν τις ικανότητες του κάθε φύλου και την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών µέσω προβολής παραδειγµάτων µε θετικά αποτελέσµατα στην ισότητα των δύο φύλων. Αυτές οι ενέργειες έχουν ως στόχο να προτρέψουν τους εργοδότες να προσλάβουν γυναίκες. 3, 9, 10 Q-Leader (χρηµατοδοτηθήκαν από τα µέλη, NUTEK και Länsstyrelsen.) På toppen Website: Στόχος είναι η δηµιουργία δικτύου επικοινωνίας των γυναικών για ανταλλαγή εµπειριών από τον εργασιακό τους χώρο. Γυναίκες θέσεις ευθύνης σε υψηλής Η παρότρυνση προς τις γυναίκες να διεκδικήσουν σηµαντικές θέσεις. Σήµερα στο πρόγραµµα συµµετέχουν 90 µέλη. Τρία δίκτυα δηµιουργήθηκαν την άνοιξη του 2003 και δύο επιπλέον το ,7 33

34 Independent Foundation KvinnorKan Can) (Women Website: se Topp Namn toppnamn.nu (web site) Högskolan Dalarna Website: u Στοχεύει στην αύξηση του αριθµού των γυναικών που ασχολούνται µ ε τεχνικά επαγγέλµατα. Website: ekt/default.asp?iprojek tid=145 Η προαγωγή των γυναικών ενισχύει τη θέση τους στον εργασιακό τους βίο, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Όλες οι γυναίκες ηµιουργία ενός Γυναίκες ηλεκτρονικού αρχείου που εταιρείες περιλαµβάνει τα στοιχεία γυναικών µε προσόντα προκειµένου οι εταιρείες ανατρέχοντας σε αυτό το αρχείο να βρίσκουν εύκολα την υποψήφια που αναζητούν. Ένας χρόνος προετοιµασίας πριν την έναρξη των σπουδών στο πανεπιστήµιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέµατα τεχνολογικής κατεύθυνσης. και Άνεργες γυναίκες µε µέση ηλικία 36 ετών.. Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία και στον εργασιακό τους βίο. Ο µακροχρόνιος στόχος είναι η δηµιουργία µιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Ο βραχυπρόθεσµος στόχος είναι η προβολή των γυναικείων ικανοτήτων. Παροχή πληροφοριών γύρω από τον τεχνολογικό τοµέα. Προβολή των εµπειριών και ικανοτήτων των γυναικών σε διάφορους τοµείς, παρουσίασή τους ως πρότυπα και παροχή δυνατότητας διαλόγου, έµπνευσης και διασκέδασης. ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου µέσω του οποίου ο εργοδότης µπορεί να βρει την κατάλληλη γυναίκα! Ένας χρόνος προετοιµασίας πριν τις σπουδές στο πανεπιστήµιο

35 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ University of Luton Inclusive Committees Στοχεύει να δείξει τα οφέλη των ίσων ευκαιριών σε διάφορους φορείς (επιτροπές και άλλους δηµόσιους φορείς). Το αντικείµενο του προγράµµατος ήταν να αναζητήσει τους λόγους που εµποδίζουν τη θετική συµβολή των γυναικών στις επιτροπές. Γυναίκες ακαδηµαϊκού χώρου. του Οι απόψεις των γυναικών στις επιτροπές στον ακαδηµαϊκό χώρο δεν έχουν τη βαρύτητα που θα έπρεπε κατά τη λήψη αποφάσεων. Αυτό συµβαίνει γιατί οι επιτροπές αυτές είναι ανδροκρατούµενες. Έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου που στάλθηκε σε γυναίκες ακαδηµαϊκούς. Περιλάµβανε θέµατα προαγωγής, εξέλιξης, συµµετοχής σε επιτροπές. Επίσης, ερευνήθηκαν οι εµπειρίες και οι προοπτικές των γυναικών στο χώρο του πανεπιστηµίου. 2 35

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα Στα πλαίσια του έργου GeCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες

Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες Λίγα λόγια για το Έργο Κύρια ερευνητικά αποτελέσματα/εμπειρικά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ο Σ.Ε.Γ.Ε. ιδρύθηκε το 1997 στην Θεσσαλονίκη και απευθύνεται σε γυναίκες που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), με πανελλήνιο μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment

Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών Greek Women s Engineering Association www.edem-net.gr Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment Panagiota Rouni, Dr.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη"

Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ Γυναίκες και Επιστήµη Η ΟΜΑ Α ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ "Γυναίκες και Επιστήµη" ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ * ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αναπτύχθηκε µεγάλος προβληµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία των φύλων σε ηγετικές θέσεις

Ισορροπία των φύλων σε ηγετικές θέσεις Ισορροπία των φύλων σε ηγετικές θέσεις Νάνσυ Παπαλεξανδρή Ομ. Καθηγήτρια Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περιεχόμενο Εισήγησης Γυναίκες σε Ηγετικές Θέσεις Παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΔΙΟΥ (ΠΑΚΕΠΕ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Παγκύπριας έρευνας αναφορικά με τη θέση, το βαθμό συμμετοχής, τις ευκαιρίες ανέλιξης, την ισομισθία των γυναικών και τις συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν

Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν 41 Διαγώνισµα 91 Ισότητα των Φύλων Κείµενο Οι γυναίκες διδάσκουν και οι άνδρες διοικούν Το επάγγελµα της εκπαιδευτικού στην Ελλάδα αποτέλεσε το πρώτο µη χειρωνακτικό επάγγελµα που άνοιξε και θεωρήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής

Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Πολιτικές Εναρµόνισης Οικογενειακής και Εργασιακής Ζωής Καθ. ΝΑΝΣΥ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ ΡΗ ιευθύντρια, MSc στη ιοίκηση Ανθρώπινου υναµικού ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 6 Ιουνίου 2008 Σχέση εργασίας και οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Ομιλία Δρ. Τάσου Μενελάου με θέμα: Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σπουδαστές, με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Αξία Ευρωπαικής Αγορας ΤΠΕ 2006 σε δις 300; 44% 164; 24% 76; 11%

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας

Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Σχέδιο Δράσης για για τη Δημοκατία της Ισότητας Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου 2014 Περιεχόμενα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο πρώτο: 1.1. Η αντιπροσώπευση των φύλων στην πολιτική ζωή της Κύπρου 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Η δυνατότητα για εργασιακή απασχόληση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικής καταξίωσης και αποδοχής του ατόμου από το κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων»

Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας. µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Συνέδριο της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας µε θέµα: «Ισότητα των φύλων και ανταγωνιστικότητα ο ρόλος των επιχειρήσεων» Οµιλία του Προέδρου του Συνδέσµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα

INTERactive EDucation & Be YourSelf. Be IN Business. Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας. και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα INTERactive EDucation & Be YourSelf Be IN Business Πρόγραμμα διαχείρισης σταδιοδρομίας για σπουδαστές και για όσους θέλουν να ε παναπροσδιορίσουν την καριέρα τους! Η INTERactive EDucation σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ)

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 1 1/5/2004 Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 2 (α) (β) (γ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ

Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας ΕΚΠΑ Για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών στην επιχειρηματικότητα, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001

Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος. A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα. Αθήνα, Απρίλιος 2001 Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών του Μαθήµατος A Τάξη 1 ου Κύκλου Τ.Ε.Ε. 2 ώρες /εβδοµάδα Αθήνα, Απρίλιος 2001 Μάθηµα: «Εργασιακό Περιβάλλον». Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η διδασκαλία του µαθήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων

Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών τη Αγωγή ιευθύντρια τη Έδρα ΟΥΝEΣΚO Για την Ισότητα και Ενδυνάµωση των Φύλων «Η Εκπαίδευση είναι ένα από τα πιο σηµαντικά µέσα για Ενδυνάµωση των γυναικών µε τη Γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας για το 2007, το µέγεθος της ευρωπα ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΑΝΟ ΙΚΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συνδέσµων Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ. Αυξηθούν τα κίνητρα για την παραµονή τους στην εργασία τους, Ενδυναµώσουν το ρόλο τους µέσα στους φορείς που εργάζονται, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΡΓΟ ηµιουργία ενός Άριστου Εργατικού υναµικού στο ηµόσιο Τοµέα: Εργαζόµενες Γυναίκες Ώριµης Ηλικίας ως Μέντορες, Καθοδηγητές και Ηγέτες Οµάδων Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σκοπός του έργου EMPOWER είναι η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017

Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Η Απασχολησιμότητα στην Ελλάδα 2017 Αποτύπωση της γνώμης εργαζομένων και υποψηφίων για την αγορά εργασίας Ιούλιος 2017 #Employability2017 Ο όμιλος Adecco Η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 100% ΕΠΙ ΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΩ ΡΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Λαμίας έχει ως κύριο μέλημά του τη συνεργασία με τους σπουδαστές και τους αποφοίτους σχετικά με τη συνέχιση της σταδιοδρομίας τους μετά την αποφοίτησή τους. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: 1. Προϋποθέσεις Εισαγωγής Για την απόκτηση του Μ Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ: H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation, H πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» διοργανώνεται από το QualityNet Foundation,

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει

Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν. Χαιρετισµός. κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου. Προέδρου του ΣΕΒ. στην Ηµερίδα που διοργανώνει Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Χαιρετισµός κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Προέδρου του ΣΕΒ στην Ηµερίδα που διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε θέµα: «Οικονοµία Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2

Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου Μαντάνη 2 Ρεκόρ επαγγελµατικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τµήµατος Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας πριν ακόµη από τη λήψη του πτυχίου τους! Των ρ. Ιωάννη Παπαδόπουλου 1 και ρ. Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ

Σκοπός της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Γιώργος Μουστάκας email: moke1@aspete.gr ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 210-28 96 884 blog: http://mokeaspete.blogspot.com/

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 26/01/2001. Γένους αρσενικού η πανεπιστηµιακή καριέρα

Τα Νέα 26/01/2001. Γένους αρσενικού η πανεπιστηµιακή καριέρα Τα Νέα 26/01/2001 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ - ΚΛΕΙ ΙΑ ΠΑΡ' ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ 50% ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ, ΕΝΩ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Γένους αρσενικού η πανεπιστηµιακή

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : Εφαρµογή καινοτόµων παρεµβάσεων στο Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ιστορική Αναδρομή Καθώς άλλαξαν οι κοινωνικές αξίες και οι οικονομικές συνθήκες, στη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι γυναίκες εισέρχονται στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών

Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Στερεότυπα φύλου στις επαγγελματικές επιλογές των νέων γυναικών Τ Ο Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Ι Ο Π Ρ Ο ς Ω Π Ο Τ Η ς Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α ς ς Τ Ο Ν. Κ Ι Λ Κ Ι ς Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η 8 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Έρευνα του Τ.Ε.Ε. 2006 196 Πέτρου Πατιά Πηγή: Τ.Ε.Ε., Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών, Φεβρουάριος 2007 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/professional_issues/neoi_mixanikoi/

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ

Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ www.eltrun.gr Ψηφιακή Καινοτομία και Νέα Επιχειρηματικότητα: Βέλτιστες Πρακτικές στον χώρο των ΑΕΙ Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι

Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΛΟΥ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ. Ε-mail: isotita-comm@auth.gr Θεσσαλονίκη 23 /3/2015 Επιτροπή Φύλου και Ισότητας στο ΑΠΘ: Σκοποί και στόχοι Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ. Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ) ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ Παρουσίαση επαγγελματικής εκπαίδευσης και δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Λεωνίδιο, 18/03/2015 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΗΜΕΡΑ Από έρευνες που έχουν γίνει σε Πανευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All

Gender Equality and. Αποτελέσματα του έργου. Entrepreneurship for All Gender Equality and Αποτελέσματα του έργου Entrepreneurship for All Gender Equality and State of the Art Entrepreneurship for All Υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την Ισότητα των Φύλων στην Ελλάδα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό χώρο παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας Β Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο Εργαζόµενοι από το σπίτι Στην εποχή της ταχύτητας που ζούµε οι αλλαγές είναι αναµενόµενες σε πολλούς τοµείς. Έτσι και στον εργασιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα