ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΦΥΛΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. (Επιστήµη, Μηχανική & Τεχνολογία)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΦΥΛΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. (Επιστήµη, Μηχανική & Τεχνολογία)"

Transcript

1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΘΟ ΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΦΥΛΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Επιστήµη, Μηχανική & Τεχνολογία) 1

2 Πρόγραµµα αντιµετώπισης στερεοτύπων Αντιµετωπίζοντας τα Στερεότυπα: Πρόγραµµα αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στον τοµέα της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας Leader: WiTEC Ευρωπαϊκό ίκτυο Γυναικών στην Επιστήµη, τη Μηχανική και την Τεχνολογία Εταίροι: Πολυτεχνική Σχολή της Καταλονίας Ισπανία VHTO Ολλανδία Gender-Institut Sachsen-Anhalt (G/I/S/A) - Γερµανία Inova Consultancy - Ηνωµένο Βασίλειο Πανεπιστήµιο του Halmstad - Σουηδία Πανεπιστήµιο του Tartu Εσθονία Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας και Οικονοµικών της Βουδαπέστης (ΒΜΕ) Ουγγαρία Technikon Αυστρία Ένωση ιπλωµατούχων Ελληνίδων Μηχανικών (Ε ΕΜ) - Ελλάδα SPPI, Βαρκελώνη - Ισπανία Φορείς και Επιτροπές που συνεργάστηκαν για το πρόγραµµα Αντιµετωπίζοντας τα Στερεότυπα Αυτός ο οδηγός έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το Τµήµα Ίσων Ευκαιριών της Γενικής ιεύθυνσης Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόµενο του οδηγού δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βαρκελώνη, Ιανουάριος

3 Η ίση συµµετοχή των γυναικών σε όλους τους επιστηµονικούς τοµείς και σε όλα τα επίπεδα ενισχύει τη διαφοροποίηση και οδηγεί σε περαιτέρω πρόοδο και διακρίσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο. Μια τέτοιου είδους αλλαγή εφόσον διαρκέσει αρκετό διάστηµα, θα ωφελήσει όχι µόνο τις γυναίκες που εργάζονται ή που επιθυµούν να εργαστούν στον τοµέα της επιστήµης, αλλά και την έρευνα προς όφελος της οικονοµίας και της κοινωνίας της Ευρώπης Ευρωπαϊκή Ένωση. Γυναίκες και Επιστήµη

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Τα βασικά στερεότυπα σχετικά µε τις γυναίκες και τα επαγγέλµατα στο χώρο της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας Μερικοί περιορισµοί για την πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών ως συνέπεια των στερεοτύπων Η επίδραση των στερεοτύπων στην εκπαίδευση και στη σταδιοδροµία των γυναικών 3. Η επίπτωση των στερεοτύπων Επιλογή σταδιοδροµίας Προοπτική σταδιοδροµίας Περιορισµοί στον εργασιακό χώρο 4. Αντιµετώπιση στερεοτύπων: Προτάσεις 5. Παραδείγµατα καλής πρακτικής 6. Συµπεράσµατα 7. Βιβλιογραφία 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντιµετωπίζοντας τα στερεότυπα: το πρόγραµµα για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στον τοµέα της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως µέρος του V Στρατηγικού Προγράµµατος ράσης για Ίσες Ευκαιρίες µεταξύ Ανδρών και Γυναικών ( ). Ξεκίνησε από το WiTEC (Ευρωπαϊκό ίκτυο Γυναικών στην Επιστήµη, τη Μηχανική και την Τεχνολογία) σε συνεργασία µε άλλους φορείς σε εννέα Ευρωπαϊκές χώρες. Το WiTEC είναι ένας µη-κερδοσκοπικός οργανισµός µε περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια εµπειρίας στην ανάπτυξη προγραµµάτων σε συνεργασία µε άλλους Ευρωπαϊκούς φορείς σχετικά µε τις γυναίκες στον τοµέα της Επιστήµης, της Μηχανικής και της Τεχνολογίας. Οι στόχοι του WiTEC είναι: να αυξήσει τον αριθµό των γυναικών που επιλέγουν ως αντικείµενο σπουδών την επιστήµη, τη µηχανική και την τεχνολογία και να τις βοηθήσει να προοδεύσουν σε σχετικά επαγγέλµατα, να αναπτύξει τις τεχνικές και επιχειρηµατικές ικανότητες των γυναικών µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, να ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των γυναικών, να προωθήσει και να υποστηρίξει έρευνες που σχετίζονται µε τις γυναίκες στο χώρο της επιστήµης, να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που προωθούν την Υφιστάµενη Πολιτική για τα δύο Φύλα, να ευαισθητοποιήσει σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να ενισχύσει το ενδιαφέρον σε αυτό τον τοµέα. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες η εκπροσώπηση των γυναικών σε σπουδές τεχνικής φύσεως και σε επαγγέλµατα στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας είναι µικρή. Στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, ο αριθµός των γυναικών αποφοίτων σε όλα τα αντικείµενα σπουδών είναι αναλογικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο των ανδρών. Ωστόσο, η αγορά εργασίας στα επαγγέλµατα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας παραµένει ανδροκρατούµενη και η εκπροσώπηση των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαµηλή. Στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν σε αυτούς τους κλάδους µεγάλη δυσκολία στην εύρεση εργασίας, µικρότερες πιθανότητες προαγωγής, αµείβονται λιγότερο, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αναλάβουν διοικητικές θέσεις και να λάβουν µέρος στη λήψη αποφάσεων. Τα στερεότυπα µεταξύ των δύο φύλων δρουν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών. Το πρόγραµµα Stereotypes κατατάσσει και εξετάζει τις γυναίκες της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας σε δύο βασικές κατηγορίες: γυναίκες στον ακαδηµαϊκό και γυναίκες στον επαγγελµατικό χώρο. Το έντυπο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας πρακτικός οδηγός για τρόπους αλλαγής, παρουσιάζοντας παραδείγµατα καλής πρακτικής στην Ευρώπη µε στόχο την αύξηση του αριθµού των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Είναι ουσιαστικά ένα µέσο αλλαγής της πολιτικής των ακαδηµαϊκών και επιχειρηµατικών φορέων, προβάλλοντας θετικά πρωτοβουλίες και προγράµµατα για την ανάπτυξη και προώθηση των γυναικών. Το όλο πρόγραµµα, µε πλήρη στατιστικά στοιχεία, µπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα 5

6 2. ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τα στερεότυπα που λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόοδο των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: στα στερεότυπα µεταξύ ανδρών και γυναικών και στα επαγγελµατικά στερεότυπα. Η πρώτη κατηγορία είναι τα στερεότυπα που ισχύουν για τους άνδρες και τις γυναίκες. Αυτή η κατηγορία στερεοτύπων, αποκαλούµενη συχνά «στερεότυπα φύλου», πηγάζει από τους παραδοσιακούς ρόλους γυναικών και ανδρών, οι οποίοι µε την πάροδο των χρόνων παγιώθηκαν. Προέρχονται από τον πατροπαράδοτο καταµερισµό της εργασίας και των ασχολιών στην καθηµερινή ζωή. Καθ όλη τη διάρκεια των περασµένων αιώνων οι άνδρες κυριαρχούσανε στο δηµόσιο και επαγγελµατικό βίο ενώ οι ασχολίες των γυναικών περιορίζονταν στην οικογένεια και στο νοικοκυριό. Η δεύτερη κ0ατηγορία είναι τα στερεότυπα που ισχύουν στα επαγγέλµατα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Αυτά θεωρούνται συχνά βαρετά και ότι στερούνται κοινωνικών συναναστροφών. Επιπλέον, τα στερεότυπα οδηγούν στη διάκριση των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία, και συχνά τα µέσα ενηµέρωσης είναι εκείνα που διαιωνίζουν αυτά τα στερεότυπα. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι έχουν υποσυνείδητα συνδυάσει ορισµένες βιοµηχανίες και τύπους εργασιών µε τις γυναίκες και άλλες µε τους άνδρες. Τόσο τα στερεότυπα φύλου όσο και τα επαγγελµατικά περιορίζουν τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας, και την πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών στο χώρο της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Περιορισµοί για την πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας ως συνέπεια των στερεοτύπων 1. Έλλειψη κριτηρίων στην αξιολόγηση ικανοτήτων µε βάση τις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων. 2. Ανδροκρατούµενοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, ακαδηµαϊκές επιτροπές και κέντρα λήψης αποφάσεων 3. Μικρή εκπροσώπηση γυναικών στα ιοικητικά Συµβούλια / Θέσεις Υψηλής Ευθύνης 4. Ύπαρξη ανδροκρατούµενων πολιτιστικών αξιών και κανόνων (γλώσσα, κανόνες ένδυσης, φυσικό εργασιακό περιβάλλον, αστεία) 5. Έλλειψη πολιτικής για την εναρµόνιση εργασιακού και προσωπικού βίου 6. Αίσθηση αποµόνωσης και έλλειψη αυτοεκτίµησης / αναγνώρισης σε ανδροκρατούµενους εργασιακούς χώρους 7. Έλλειψη γυναικείων προτύπων και προτύπων µε ηγετικές ικανότητες 8. υσκολίες για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους µετά από διακοπή 9. Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά την πρόσληψη (διαδικασία επιλογής, αγγελία εργασίας, προφίλ υποψηφίου) 10. Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά τη διαδικασία προαγωγής Προαγωγές στηριζόµενες σε υφιστάµενες προκαταλήψεις. 11. Πολιτική αµοιβής 6

7 12. Αρνητική εικόνα των επαγγελµάτων της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας 13. Αντιπροσώπευση των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης. ιάγραµµα 1. Η επίδραση των στερεοτύπων στην εκπαίδευση και στη σταδιοδροµία των γυναικών Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει την επίδραση που έχουν τα στερεότυπα φύλου και τα επαγγελµατικά στερεότυπα στα διάφορα στάδια της προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής των γυναικών. π π π π (9-12), (12-19) π πµ µ (20+) π πs π π ππ π π µ πµ - Πηγή: Έρευνα για την αντιµετώπιση των στερεοτύπων π µ π 7

8 3. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ Τα στερεότυπα φύλου και επαγγέλµατος επιδρούν στον αριθµό των γυναικών που εργάζονται στο χώρο της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας στα παρακάτω: Επιλογή σταδιοδροµίας Τα στερεότυπα επηρεάζουν σηµαντικά την επιλογή σταδιοδροµίας των γυναικών. Οι γυναίκες έχουν την τάση να επιλέγουν αντικείµενα σπουδών και επαγγέλµατα στηριζόµενες στη διάκριση των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία, που όµως ταιριάζουν µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Προοπτική σταδιοδροµίας Οι γυναίκες πτυχιούχοι που είναι σε θέση να ακολουθήσουν σταδιοδροµία στον τοµέα της επιστήµης διακατέχονται ήδη από µερικά στερεότυπα, όπως π.χ. πιστεύουν ότι µια εργαζόµενη σε ICT αντιµετωπίζει π.χ. αυξηµένο και µη ελαστικό ωράριο εργασίας, εχθρική ατµόσφαιρα, ελάχιστες δυνατότητες εκµάθησης στην εργασία (Van den Brekel, Van Klaveren & Tijdens, University of Amsterdam 1999). Περιορισµοί στον εργασιακό χώρο Οι γυναίκες συχνά αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της µη αποδοχής τους από τους άνδρες συναδέλφους τους. Εξαιρούνται επειδή θεωρείται ότι στερούνται ικανοτήτων. Ωστόσο, σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι ικανότητες και οι αρετές αξιολογούνται βάσει συγκεκριµένων κανόνων. Τα ανδροκρατούµενα συµβούλια αξιολόγησης έχουν την τάση να υποβιβάζουν µεγάλο µέρος ερευνών που διεξάγονται από γυναίκες. Τα περισσότερα επαγγέλµατα και εκπαιδευτικά προγράµµατα ακόµα σχεδιάζονται από άνδρες και απευθύνονται σε άνδρες, απαιτώντας από τις γυναίκες να προσαρµοστούν στις ήδη υπάρχουσες καταστάσεις. Πολλές γυναίκες δεν νιώθουν ευπρόσδεκτες στον εργασιακό τους χώρο και συχνά αντιµετωπίζουν έλλειψη υποστήριξης σε τεχνολογικούς και σε άλλους ανδροκρατούµενους τοµείς. (Neighbourship, I.O. Metal & Municipal Technology Centres, 2004). 4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οι παρακάτω προτάσεις απευθύνονται σε πρόσωπα-κλειδιά: στελέχη και στελέχη ανθρωπίνου δυναµικού, στελέχη Έρευνας και Ανάπτυξης, και άτοµα που σχετίζονται άµεσα µε την πρόσληψη, ανάπτυξη και προαγωγή των γυναικών σε εταιρείες. Αυτές οι προτάσεις έχουν τεθεί σε εφαρµογή από δεκαοκτώ Οµάδες Εθνικής ράσης που αντιπροσωπεύουν τόσο τον επιχειρηµατικό και όσο και τον ακαδηµαϊκό χώρο στις χώρες που συµµετέχουν σε αυτή την έρευνα. Οι Οµάδες ράσεις του επιχειρηµατικού χώρου οργανώθηκαν από διευθυντές, διευθυντές έργων, µηχανικούς, συµβούλους και αντιπροσώπους δηµοσίων ιδρυµάτων και συνδέσµων. Όλοι αυτοί σχετίζονται µε το χώρο της επιστήµης, µηχανικής και τεχνολογίας και προέρχονται από διάφορους τοµείς (χηµεία, ενέργεια, σύµβουλοι), από δηµόσια ιδρύµατα και συστήµατα πληροφοριών και από Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις. Τόσο οι δηµόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί οργανισµοί συµµετείχαν στις Οµάδες ράσεις Αντιµετώπισης Στερεοτύπων. 8

9 Οι Οµάδες ράσεις του ακαδηµαϊκού χώρου οργανώθηκαν από ακαδηµαϊκούς διαφόρων βαθµιδών, ιδρύµατα και επιστηµονικούς κλάδους της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας, µέλη ερευνητικών συλλόγων και αντιπροσώπους επαγγελµατικών οργανώσεων. Οι συµµετέχοντες κλήθηκαν επίσης να λάβουν µέρος σε οµάδες εθνικής εµβέλειας µε σκοπό να συζητηθούν τα ζητήµατα του προγράµµατος. Οι οµάδες είχαν ως σκοπό να συγκεντρώσουν στοιχεία για τη στάση των επιχειρήσεων απέναντι στις γυναίκες επιστήµονες, δίνοντας έµφαση στα στερεότυπα. Πρότειναν επίσης τρόπους αντιµετώπισης των στερεοτύπων. Οι συµµετέχοντες συζήτησαν τους τρόπους επίδρασης των στερεοτύπων και του φύλου στην επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και πως συγκεκριµένοι παράγοντες είναι σηµαντικοί στις επιχειρήσεις τους. Επίσης προσδιόρισαν ορισµένους παράγοντες που επηρεάζουν τα στερεότυπα και το ρόλο των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Κάθε οµάδας δράσης επικεντρώθηκε σε τέσσερα κυρίως θέµατα: στην υφιστάµενη κατάσταση των γυναικών της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας, στα στερεότυπα που δρουν κατά αυτών, σε εµπειρίες των γυναικών στον εργασιακό χώρο, στην ανάπτυξη στρατηγικών και παρεµβάσεων που έχουν ως στόχο την αντιµετώπιση των στερεοτύπων και που εν συνεχεία θα επιφέρουν αλλαγές στους φορείς. 9

10 Το επόµενο κεφάλαιο του οδηγού επικεντρώνεται σε 13 παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Το τελευταίο κεφάλαιο αναλύει συγκεκριµένα προγράµµατα και µελέτες που έχουν διεξαχθεί. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 1 Έλλειψη κριτηρίων κατά την αξιολόγηση ικανοτήτων µε βάση τις ιδιαιτερότητες των δύο φύλων. ΠΡΟΤΑΣΗ Η αξιολόγηση να στηρίζεται στην εµπειρία των γυναικών ακαδηµαϊκών µε στόχο να αναπτυχθεί ένα σύστηµα αξιολόγησης βασιζόµενο στο φύλο του ατόµου. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ιεξαγωγή έρευνας στηριζόµενη στην ακαδηµαϊκή εµπειρία ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος γυναικών καθηγητών και ερευνητών στα πανεπιστήµια Οργάνωση οµάδων (µε άνδρες και γυναίκες συµµετέχοντες) µε στόχο τη συζήτηση των προβληµάτων των δύο φύλων, ειδικότερα το υφιστάµενο σύστηµα αξιολόγησης Προώθηση δικτύου διαλόγου εντός της ακαδηµαϊκής κοινότητας Προώθηση και εκτίµηση των σπουδών και ερευνών πάνω σε ζητήµατα των δύο φύλων Εµπλοκή ατόµων ειδικών σε ζητήµατα των δύο φύλων Χρήση ουδέτερων και αντικειµενικών κριτηρίων στην αξιολόγηση των επιστηµονικών ικανοτήτων ενός ατόµου. Τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να εξετάσουν την πολιτική αξιολόγησής τους και να προωθούν κριτήρια και διαδικασίες ουδέτερης αξιολόγησης, που να στηρίζονται στα προσόντα και όχι στα στερεότυπα. Πρέπει επίσης να υποστηρίζουν διαφανή συστήµατα κατά την πρόσληψη και την προαγωγή και ίση συµµετοχή γυναικών και ανδρών στις επιτροπές. Ενηµέρωση για τους εναλλακτικούς τρόπους εργασίας και εξίσωση τυπικά θηλυκών ιδιοτήτων µε τις τυπικά αρσενικές ιδιότητες στον εργασιακό χώρο. Ενίσχυση των δραστηριοτήτων µε στόχο την αποδοχή της γονικής άδειας και τη µη χρησιµοποίησή της ενάντια στην εξέλιξη των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Οι γυναίκες µητέρες συχνά δεν θεωρούνται εξίσου αφοσιωµένες στην εργασία τους όπως οι άνδρες. 10

11 ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 2 Ανδροκρατούµενοι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί, ακαδηµαϊκές επιτροπές και κέντρα λήψης αποφάσεων ΠΡΟΤΑΣΗ Συγκρότηση φορέων και επιτροπών µε συµµετοχή και των δύο φύλων. Οι γυναίκες θα πρέπει να συµµετέχουν σε ποσοστό από 40 έως 60% ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ιερεύνηση του τρόπου συγκρότησης των επιτροπών και των χρηµατοδοτικών οργανισµών Παρουσίαση και ταξινόµηση της βάσης στατιστικών δεδοµένων Εισαγωγή δεικτών ίσων ευκαιριών Ενίσχυση της ισόρροπης απονοµής χρηµατοδοτήσεων, επιδοµάτων και βραβείων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 3 Μικρή εκπροσώπηση γυναικών στα ιοικητικά Συµβούλια / Θέσεις Υψηλής Ευθύνης ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση της συµµετοχής των γυναικών στα ιοικητικά Συµβούλια / Θέσεις Υψηλής Ευθύνης. Οι γυναίκες θα πρέπει να συµµετέχουν σε ποσοστό από 40 έως 60% ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συστηµατική συγκέντρωση και διάδοση στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την παρουσία των γυναικών σε σηµαντικές θέσεις Παρότρυνση των γυναικών να καταλάβουν σηµαντικές θέσεις Οργάνωση εκστρατείας ενηµέρωσης για τα δύο φύλα στα ανώτερα στελέχη Σύσταση και διατήρηση βάσης στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την παρουσία των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εργασίας SECTOR ACADEMIA/BUSINESS Σ 4 Ύπαρξη ανδροκρατούµενων πολιτιστικών αξιών και κανόνων (γλώσσα, κανόνες ένδυσης, φυσικό εργασιακό περιβάλλον, εσωτερική διακόσµηση γραφείων, αστεία) ΠΡΟΤΑΣΗ Ανάπτυξη µιας ουδέτερης πολιτικής ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Παρότρυνση των γυναικών να µάχονται για ίσες ευκαιρίες και κατά των στερεοτύπων που λειτουργούν ενάντια στις γυναίκες στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας Εξέταση της γλώσσας σε επίσηµα έγγραφα και ιστοσελίδες Ευαισθητοποίηση των εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων πάνω σε ζητήµατα των δύο φύλων Ενηµέρωση µε στόχο την ευαισθητοποίηση του προσωπικού πάνω σε ζητήµατα των δύο φύλων και την παρότρυνση στη χρήση ουδέτερης γλώσσας 11

12 Ενηµέρωση σχετικά µε τα στερεότυπα που ισχύουν για τα δύο φύλα Ενθάρρυνση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών για θετική στάση απέναντι στις γυναίκες. Μία ολοκληρωµένη προσέγγιση είναι πολύ σηµαντική για αλλαγή στάσης στις εταιρείες και στα ερευνητικά κέντρα. Ανάπτυξη ουδέτερου γλωσσικού οδηγού Μελέτη του φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρµογή του στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των γυναικών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ Σ 5 Έλλειψη πολιτικής για την εναρµόνιση εργασιακού και προσωπικού βίου ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση µιας σχέσης ισορροπίας µεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής για τους άνδρες και τις γυναίκες ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ενθάρρυνση των ανδρών να αναλάβουνε ευθύνες στην προσωπική τους ζωή Παροχή δυνατότητας µερικής απασχόλησης στους άνδρες Ενηµέρωση σχετικά µε τις δυνατότητες γονικής άδειας, άδειας µητρότητας στις εταιρείες/πανεπιστήµια (για άνδρες και γυναίκες) Εντοπισµός/αξιολόγηση της υφιστάµενης πολιτικής των επιχειρήσεων σχετικά µε το ωράριο, τις προγραµµατισµένες συσκέψεις και την ελαστικότητα της εργασίας Παροχή της δυνατότητας της τηλεργασίας και του ελαστικού ωραρίου Αποφυγή της διεξαγωγής των συνεδριάσεων µετά τις 17:00 Ενηµέρωση ότι οι µισοί από τους χρήστες/πελάτες είναι γυναίκες Καταγραφή του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται στις διάφορες εταιρείες και τις θέσεις που καταλαµβάνουν. ιάδοση αυτών των πληροφοριών σε εκείνες τις γυναίκες που αναζητούν εργασία (πως η εταιρεία προσπαθεί να ισορροπήσει την εργασία και την προσωπική ζωή για τους υπαλλήλους της) ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 6 Αίσθηση αποµόνωσης και έλλειψη αυτοεκτίµησης / αναγνώρισης σε ανδροκρατούµενους εργασιακούς χώρους ΠΡΟΤΑΣΗ Ενθάρρυνση των πετυχηµένων γυναικών να συµβουλεύουν τις νεότερες γυναίκες που σπουδάζουν ή εργάζονται στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας και ανάπτυξη δικτύου µε στόχο την επικοινωνία τους. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Συγκρότηση και εφαρµογή συµβουλευτικών προγραµµάτων για να διασφαλιστεί η παραµονή και εξέλιξη των γυναικών στην επιστήµη, τη µηχανική και την τεχνολογία Ανάπτυξη ηγετικών προτύπων Παροχή καθοδήγησης και συµβουλών σταδιοδροµίας στις γυναίκες Οργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε στόχο την τόνωση της αυτοπεποίθησης και ασφάλειας των γυναικών Παροχή δικτύου µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών και την αλληλοενθάρρυνσή των γυναικών της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας Οργάνωση εκστρατείας εκπαίδευσης των άνεργων γυναικών των τεχνικών επαγγελµάτων και προσφορά απασχόλησης στο τέλος της εκπαίδευσης µε στόχο την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην εργασία Ενηµέρωση των στελεχών σχετικά µε το γεγονός ότι οι γυναικείες αξίες είναι εξίσου σηµαντικές µε τις ανδρικές σε ένα δυναµικό εργασιακό χώρο. Ενίσχυση της αξίας των δραστηριοτήτων των γυναικών επιχειρηµατιών 12

13 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 7 Έλλειψη γυναικείων προτύπων ΠΡΟΤΑΣΗ Αποδοχή των ικανών γυναικών στην έρευνα και την τεχνολογία. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η εργασία των γυναικών και τα αποτελέσµατά της γίνονται ορατά στον οργανισµό. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Προβολή των γυναικών που κατέχουν θέσεις υψηλής ευθύνης µέσω των µέσων ενηµέρωσης. Προβολή των εµπειριών των πετυχηµένων γυναικών, όταν αυτό είναι εφικτό. Ενίσχυση της συµµετοχής των γυναικών στην δηµόσια ζωή Προώθηση του έργου των γυναικών µε σηµαντικές θέσεις σε συνεργασία µε τα µέσα ενηµέρωσης Οργάνωση εκστρατείας κατάρτισης µε στόχο την ενθάρρυνση των πετυχηµένων γυναικών να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους σε σχολεία, πανεπιστήµια κ.λ.π. Χρήση της γυναικείας γλώσσας, όταν αυτό είναι εφικτό, και αποφυγή της ανδρικής που αποτελεί και την εύκολη λύση Παρουσίαση των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης για τα προσωπικά τους επιτεύγµατα και ιδιότητες και όχι για εκείνα του συζύγου/πατέρα/οικογένειάς της Συγκρότηση δικτύου υποστήριξης για τις γυναίκες επιχειρηµατίες, υπαλλήλους και επιστήµονες Επιβράβευση των γυναικών µηχανικών και επιστηµόνων και δηµοσιοποίηση του γεγονότος ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 8 υσκολίες για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους µετά από διακοπή ΠΡΟΤΑΣΗ Ανάπτυξη πολιτικής υποστήριξης των γυναικών που επιστρέφουν στον εργασιακό τους χώρο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών σχετικά µε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες όταν επιστρέφουν στον εργασιακό χώρο Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης στις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους Επικοινωνία µε τον εργοδότη πριν την άδεια µητρότητας για τη ρύθµιση των όρων εργασίας µετά τη γέννηση και υποστήριξη της γυναίκας µετά την άδεια µητρότητας Προσφορά ευνοϊκών όρων εργασίας στις γυναίκες που επιστρέφουν στην εργασία τους Παροχή εκπαιδευτικών σεµιναρίων µε στόχο την ενίσχυση της επανένταξής τους ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 9 Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά την πρόσληψη (διαδικασία επιλογής, αγγελία εργασίας, προφίλ υποψηφίου) 13

14 ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση ουδέτερου και αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης των υποψηφίων για πρόσληψη ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ευαισθητοποίηση των µελών στις επιτροπές επιλογής σε ζητήµατα των δύο φύλων ηµοσιοποίηση των κενών θέσεων εργασίας Χρήση αντικειµενικών κριτηρίων Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα, προτείνεται η εφαρµογή πολιτικής µεροληψίας υπέρ των γυναικών, ειδικά σε τοµείς και εργασίες όπου το ποσοστό συµµετοχής τους είναι µικρό. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟ ΙΟ 10 Πολιτική µεροληψίας µεταξύ των δύο φύλων κατά τη διαδικασία προαγωγής ΠΡΟΤΑΣΗ Προώθηση ουδέτερου και αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης των υποψηφίων για προαγωγή ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ευαισθητοποίηση των µελών στις επιτροπές επιλογής σε ζητήµατα των δύο φύλων ηµοσιοποίηση των θέσεων προαγωγής Χρήση αντικειµενικών κριτηρίων Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα, προτείνεται η εφαρµογή πολιτικής µεροληψίας υπέρ των γυναικών, ειδικά σε τοµείς και εργασίες όπου το ποσοστό συµµετοχής τους σε σηµαντικές θέσεις είναι µικρό. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ / ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟ ΙΟ 11 Πολιτική αµοιβής ΠΡΟΤΑΣΗ Εφαρµογή της ίσης αµοιβής για εργασία ίσης αξίας ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Αναθεώρηση της περιγραφής των θέσεων προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι απευθύνονται σε άνδρες και γυναίκες Λεπτοµερής περιγραφή όλων των εργασιών Χρήση ουδέτερου συστήµατος αξιολόγησης, (όπως µια κλίµακα αξιολόγησης π.χ. η διαδικασία του ISOS) Εξασφάλιση διαφάνειας σε πληροφορίες που αφορούν στη µισθοδοσία Σύσταση και διάδοση βάσης στατιστικών δεδοµένων στον οργανισµό σχετικά µε τα δυο φύλα ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟ ΙΟ 12 Αρνητική εικόνα των επαγγελµάτων 14

15 ΠΡΟΤΑΣΗ Βελτίωση της εικόνας του οργανισµού ή του πανεπιστηµίου µε στόχο την προσέλκυση περισσότερων γυναικών ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Προώθηση και ενσωµάτωση στο πρόγραµµα σπουδών του πανεπιστηµίου, σπουδές σχετικά µε τις γυναίκες. Ενίσχυση της εκπαίδευσης σε θέµατα των δύο φύλων Ενσωµάτωση των αναγκών και των ενδιαφερόντων των γυναικών στα ερευνητικά προγράµµατα µε στόχο να γίνει πιο ελκυστική η τεχνολογία στις γυναίκες Επανεξέταση του τρόπου δηµοσιότητας (τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική του µορφή) προκειµένου να είναι προσιτό και στα δύο φύλα Οργάνωση εκστρατείας προώθησης προτύπων, προβάλλοντας στα σχολεία και στα πανεπιστήµια µέσω αφισών, νέες γυναίκες σε ενδιαφέροντα και δυναµικά επαγγέλµατα στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Σ 13 Αντιπροσώπευση των γυναικών στα µέσα ενηµέρωσης ΠΡΟΤΑΣΗ Συνειδητή συµµετοχή των γυναικών στους τοµείς που η εκπροσώπησή τους είναι µικρή. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Εκπαίδευση των δηµοσιογράφων ώστε να αποκτήσουν οι δηµοσιογράφοι ευαισθησία σε θέµατα των δύο φύλων. Συνειδητή συµµετοχή γυναικών σε επαγγέλµατα που θεωρούνται ανδρικά και σε ηγετικές θέσεις. Οργάνωση εκστρατειών ενηµέρωσης (π.χ. Ηµέρα Γυναικών, Ηµέρες ενηµέρωσης σε πανεπιστήµια και εταιρείες κ.λ.π.) Ενέργειες µε τη συµµετοχή ανδρών και γυναικών ώστε να εξαλειφθούν τα στερεότυπα και να επισηµανθούν τρόποι αλλαγής Ευαισθητοποίηση σε θέµατα των δύο φύλων κατά την επιλογή επαγγέλµατος 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Το τελευταίο κεφάλαιο αυτού του οδηγού απαριθµεί συγκεκριµένες έρευνες που διεξήχθησαν από τις χώρες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα Αντιµετώπιση Στερεοτύπων. Οι έρευνες αυτές σχετίζονται µε τους ανασταλτικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο, και αφορούν στην πρόσληψη, παραµονή και προαγωγή των γυναικών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Αποτελούν παραδείγµατα καλής πρακτικής και βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη αυτή την περίοδο. 15

16 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ, ΧΩΡΑ Ονοµασία φορέα Παραδείγµατα καλής ΑΥΣΤΡΙΑ ICT&S (Center for Advanced Studies and Research in ICT & Society at the University of Salzburg). Solve Direct Ditact women s IT summer studies SD 100 Solve Direct inclusive Στοχεύει στην αύξηση των γυναικών που σπουδάζουν ή εργάζονται στους τοµείς της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Ανάπτυξη µηχανισµών µε στόχο τη δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συµµετοχή των γυναικών σε Οµάδες Ανάπτυξης (SolveDirects Development Teams). Φοιτήτριες, µαθήτριες, γυναίκες επιστήµονες στον τοµέα της πληροφορικής. Γυναίκες φοιτήτριες στα πανεπιστήµια. Μικρός αριθµός γυναικών που σπουδάζουν ή εργάζονται στον τοµέα της πληροφορικής. Ανάγκη για βελτίωση της απόδοσης των SolveDirects Development Teams: δηµιουργία µικτών οµάδων Οργάνωση δραστηριοτήτων κατάρτισης προσαρµοσµένες στις ανάγκες των γυναικών (Παροχή γνώσεων πληροφορικής) - Εύρεση γυναικών για τη συγκρότηση των οµάδων µέσα από πανεπιστήµια - Εκπαίδευση, παροχή συµβουλών, τα ελαστικό ωράριο και τηλεργασία ειδικά για γυναίκες υπαλλήλους. 10,12 5, 9, 10 16

17 Graz University of technology FIT- Frauen in Technik Πρωτοβουλία για στήριξη των γυναικών που φοιτούν και εργάζονται στην Επιστήµη, Μηχανική ή Τεχνολογία. - Φοιτήτριες στην ηλικία Φοιτήτριες, απόφοιτες πανεπιστηµίου και γυναίκες που ενδιαφέρονται και βρίσκονται στο στάδιο να ξεκινήσουν σπουδές τεχνικών επαγγελµάτων. Μικρός αριθµός γυναικών φοιτητριών σε σπουδές τεχνικών επαγγελµάτων.. Αντιµετώπιση των παραγόντων και των στερεοτύπων που επιβραδύνουν την ενασχόληση των γυναικών µε τον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας (ακαδηµαϊκός χώρος και αγορά εργασίας) Ανάληψη δράσης µε στόχο τη στήριξη των νέων γυναικών στην απόφασή τους για το αντικείµενο σπουδών τους - Schnuppertage : Προσφέροντας µια εικόνα των σπουδών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας - Mentoring Platform: Πρόγραµµα πληροφορικής µε στόχο την επικοινωνία και στήριξη των γυναικών σπουδαστών και γυναικών που ήδη εργάζονται στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. 12,7 17

18 Infineon Technologies Austria AG Wild Austria σε συνεργασία µ ε Austrian Job Service Personnel marketing for female employees in SET Frauen in die Technik (Women for Technical Jobs) Πρόγραµµα που δηµιουργήθηκε από την Infineon µε στόχο τη στήριξη των γυναικών, ειδικά εκείνων που επέστρεψαν στην εργασία τους ύστερα από διακοπή (π.χ. µετά από άδεια µητρότητας). Επίσης παρέχει στήριξη και στην προσπάθεια επανένταξής τους. Παροχή βασικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες µε σκοπό την εξέλιξή τους σε επαγγελµατίες στον τοµέα του CNC και της τεχνολογίας παραγωγής. - Γυναίκες απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών. - Το γυναικείο προσωπικό της Infineon. - Νέες γυναίκες που ξεκινούν σπουδές στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Οι γυναίκες που αναζητούν εργασία στο Wild χωρίς να πληρούν προϋποθέσεις της θέσης εργασίας. Αύξηση του αριθµού των γυναικών σε τεχνικά επαγγέλµατα. Η εταιρεία έχει το πρόβληµα της έλλειψης γυναικείου προσωπικού σε διάφορα τµήµατά της. Ανάγκη για εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό στον τοµέα παραγωγής. -Ενέργειες προσέλκυσης: Μέρα Νέων (νέες Γυναικών γυναίκες προσκαλούνται να επισκεφτούν την εταιρεία). - Ευκαιρίες ειδικής κατάρτισης για νέες που δεν έχουν τεχνικές σπουδές. -Ενέργειες επανένταξης για τις γυναίκες µετά την άδεια µητρότητας. - Παροχή κατάρτισης αναγνωρισµένης στην αγορά εργασίας για τις γυναίκες στον τοµέα του CNC και της τεχνολογίας παραγωγής. 8,10,5 9,10 18

19 ΕΣΘΟΝΙΑ QUIN-Estonia Network of Creative and Innovative Women Το δίκτυο δηµιουργήθηκε µε στόχο να ενισχύσει τη συµµετοχή των γυναικών στην πρωτοβουλιών. ανάληψη Γυναίκες επιχειρηµατίες και πρωτοπόρες. - Πολλές γυναίκες δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ως εφευρέτες (ακόµα και αυτές που τους έχει κατοχυρωθεί δίπλωµα ευρεσιτεχνίας). - Ο ρόλος ενός εφευρέτη δεν είναι παραδοσιακός για τις γυναίκες της Εσθονίας. - Ενηµέρωση για παραδείγµατα γυναικών εφευρετών Σκανδιναβικές χώρες. στις - ιερευνώντας τις Γυναίκες Επιχειρηµατίες και Πρωτοπόρες : γενική επισκόπηση, προσδιορισµός των προβληµάτων και των πιθανών λύσεων. - Η άποψη των γυναικών για τις ίδιες τις γυναίκες πρέπει να αλλάξει: προώθηση των γυναικών σε σηµαντικές θέσεις ενισχύοντας την αξία των δραστηριοτήτων τους και παρουσιάζοντας αυτές ως πρότυπα. - Ενίσχυση της στήριξης των γυναικών: τοπική και περιφερειακή υποστήριξη προβάλλοντας και διαδίδοντας πληροφορίες για τις γυναίκες επιχειρηµατίες. 7,12,6,13 19

20 Tartu University - The Science Centre AHHAA Science AHHAA Centre Η αποστολή του AHHA είναι να φέρει σε επαφή το ευρύ κοινό µε την επιστήµη χρησιµοποιώντας ψυχαγωγικά διαδραστικά µέσα. και (interactive) Μαθητές, και γενικότερα όλο το κοινό. Φόβος και προκατάληψη για τις σπουδές της επιστήµης. Επίδειξη επιστηµονικών πειραµάτων µε πρωτοποριακούς τρόπους. Οργάνωση εκδηλώσεων: εκθέσεις, διαλέξεις, επιδείξεις, θεατρικές παραστάσεις επιστήµης, ηµέρα τεχνολογίας, κ.λ.π. 12 Estonian Society Physical The science Bus Με αφορµή το παγκόσµιο έτος της φυσικής, οργανώθηκε µ ια περιοδεύουσα έκθεση για θέµατα φυσικής Γυναίκες φοιτήτριες ερευνήτριες. και Ανάγκη να δηµιουργηθεί µια θετική εικόνα για τους φυσικούς. - ραστηριότητες που οργανώθηκαν για την προβολή της επιστήµης: ιστοσελίδα, επισκέψεις σε σχολεία και δηµόσιες εκδηλώσεις, διαδραστικές διαλέξεις στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, συνεντεύξεις στην τηλεόραση. - Φοιτήτριες και γυναίκες συνυπάρχουν στην ίδια οµάδα

21 University of Tartu The Gifted and Talented Development Centre ΓΕΡΜΑΝΙΑ Metop GmbH Double step (double step 2- technology and authority) TK Το ΤΚ προσφέρει στους ταλαντούχους φοιτητές στα µαθηµατικά και στην επιστήµη, καθοδήγηση στην αναζήτηση της αυτοπεποίθησής τους και οργανώνει επιπρόσθετη εκπαίδευση. Το πρόγραµµα στοχεύει στη διεύρυνση του φάσµατος της επιλογής επαγγελµάτων και στην παροχή κινήτρων για σπουδές και επαγγέλµατα του µέλλοντος. Σπουδαστές µε ενδιαφέρον για τα µαθηµατικά, τη φυσική (και αστρονοµία), τη χηµεία ή την πληροφορική. Σπουδαστές σε τοπικά σχολεία στους οποίους δεν δίνονται αρκετές ευκαιρίες να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους για τα µαθηµατικά, τη φυσική, τη χηµεία ή την πληροφορική. Νέες γυναίκες. Παρόλο που η τελευταία γενιά γυναικών είναι καλά εκπαιδευµένη στη Γερµανία, συχνά περιορίζονται λόγω έλλειψης προτύπων στο επάγγελµά τους. - ιαδικασίες τηλεργασίας µε φοιτητές - Οργάνωση µέρες διαλέξεων, περιόδους µελέτης και κατασκηνώσεις εκπαίδευσης. - Ετήσιοι ανοιχτοί διαγωνισµοί. ύο στάδια του συµβουλευτικού προγράµµατος: - Παροχή δυνατότητας στις νέες γυναίκες να ενηµερωθούν για τις επαγγελµατικές προοπτικές προσφέρονται. - Ελάττωση υφιστάµενων επιφυλάξεων που και ιδεών σχετικά µε τα επαγγέλµατα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. 10,12 7,12,6 21

22 Siemens AG YOLANTE (Young ladies Network of Technology) Tecnhische Universität Braunschweig Πρόγραµµα που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Επιστήµης και Πολιτισµού της Σαξονίας. EMENTO ( E-MENTORING) Το YOLANTE είναι ένα Φοιτήτριες στη - Μικρότερος All around Service συµβουλευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε φοιτήτριες στον τοµέα του SET. Το EMENTO είναι ένα συµβουλευτικό πρόγραµµα που στοχεύει σε φοιτητές στη µηχανική και στους επιστηµονικούς τοµείς. Ο στόχος του είναι να προτρέψει τις νέες γυναίκες σε σπουδές και επαγγέλµατα σχετικά µε τη µηχανική και τους επιστηµονικούς τοµείς και να τις καταρτίσει σχετικά. µηχανική στους επιστηµονικούς τοµείς. και Μαθήτριες σχολείου και φοιτήτριες στη µηχανική και στους επιστηµονικούς τοµείς. αριθµός γυναικών αποφοίτων στους τεχνολογικούς επιστηµονικούς τοµείς. Fewer female graduates in technological disciplines Η αύξηση των γυναικών µε τεχνική εκπαίδευση. - Παροχή καθοδήγησης στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και πληροφοριών σχετικά µε την εταιρεία µέσω πρακτικής άσκησης και διατριβών. Παροχή στους µαθητές δύο µαθήµατα διαφορετικής θεµατολογίας

23 ΕΛΛΑ Α ATTIKO METRO S.A Εφαρµογή Ίσων Ευκαιριών. ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (Public Power Cooperation S.A) Εφαρµογή Ευκαιριών. Ίσων Σχέδιο και πολιτική ίσων ευκαιριών. Σχέδιο και πολιτική ίσων ευκαιριών. Οι γυναίκες υπάλληλοι της Αττικό Μετρό. Οι γυναίκες υπάλληλοι της ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Αύξηση του αριθµού των γυναικών σε όλες τις βαθµίδες (εφαρµόζεται από το 1991 και µέχρι τώρα σχεδόν το 50% των εργαζοµένων είναι γυναίκες από τις οποίες οι περισσότερες εργάζονται σε θέσεις µέσης ευθύνης και αρκετές σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Μικρός γυναικών αναλαµβάνουν διευθυντικές θέσεις.. αριθµός - Ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. - Εναρµόνιση οικογενειακού και εργασιακού βίου. - Σεβασµός στην άδεια µητρότητας - Προσφορά ενός σηµαντικού ποσού στο προσωπικό της εταιρείας όταν γίνονται γονείς. - Η τακτική προαγωγής βασίζεται σε κριτήρια ικανοτήτων. - Χορήγηση γονικής άδειας µεγαλύτερης διάρκειας από αυτή που προβλέπεται στο ηµόσιο Τοµέα. - Μειωµένο ωράριο. - Ίση πρόσβαση για άνδρες και γυναίκες στην προσωπική κατάρτιση (αν οι γυναίκες έχουν τα ίδια προσόντα µε τους άνδρες, προάγονται). τότε 3,7,8,5 10,5,8 23

24 ΟΥΓΓΑΡΙΑ Hungarian Academy of Science, Chemical Research Centre Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας και Οικονοµικών της Βουδαπέστης (ΒΜΕ) (Budapest University of Technology and Economics (BME)) Ευαισθητοποίηση των γυναικών ερευνητών σε θέµατα σταδιοδροµίας. Προετοιµασία στατιστικής µελέτης για τις γυναίκες που διδάσκουν και εργάζονται ως ερευνήτριες στο πανεπιστήµιο. Το πρόγραµµα (το οποίο Γυναίκες Οι ευκαιρίες για - Ενίσχυση των 1,5,3 βρίσκεται σε εξέλιξη) ερευνητές στον σταδιοδροµία των ευκαιριών για τις άρχισε να εξερευνά την τοµέα της χηµείας. γυναικών ερευνήτριες για επαγγελµατική και προσωπική πορεία των γυναικών µε πτυχίο από το ερευνητικό κέντρο. Στόχος είναι η ανάπτυξη περισσότερων ευκαιριών εργασίας για τις γυναίκες και η ενίσχυση της επαγγελµατικής επιτυχίας. τους Στόχος του προγράµµατος είναι να εξετάσει την υφιστάµενη κατάσταση και το ποσοστό γυναικών στην ιεραρχία του πανεπιστηµίου ανάµεσα στους υποψήφιους για χορηγία ευρωπαϊκού επιδόµατος και στους νικητές. Γυναικείο προσωπικό. εξαρτώνται από το οικογενειακό τους υπόβαθρο, την κοινωνική και πολιτική κατάσταση και τις ανισότητες στην κοινωνία. Ενίσχυση γυναικών ερευνητών ακαδηµαϊκή εξέλιξη. των στην τους επαγγελµατική εξέλιξη και δηµοσιεύσεις. - Παροχή βοήθειας σε νέες γυναίκες ερευνήτριες µε στόχο την εξασφάλιση ισορροπίας µεταξύ της προσωπικής και επαγγελµατικής τους ζωής. - Παροχή βοήθειας στις ερευνήτριες που κατέχουν θέσεις υψηλής ευθύνης για πρόοδο. Τα αποτελέσµατα της µελέτης θα θέσουν τις βάσεις για την προετοιµασία Σχεδίου Ευκαιριών Πανεπιστηµίου. του Ίσων του 3 24

25 Pásztor Tamás és Συνεχής εκπαίδευση Társa Ltd και ελαστικό ωράριο εργασίας. Continuing education and flexible την labour-time. πελατών. Loreal Hungary Kft. L ORÉAL UNESCO HUNGARIAN FELLOWSHIP: Για γυναίκες και για γυναίκες υπότροφους Επιστηµονικών Συλλόγων. Procter and Gamble Budapest Βιοµηχανικό και περιφερειακό γυναικείο δίκτυο. (Plant and Regional Women s Network) Παροχή εκπαίδευσης σε γυναίκες προκειµένου να αναλάβουν εργασίες για εξυπηρέτηση Στόχος είναι η επίτευξη χρήσιµων και πρακτικών ερευνών των υπότροφων. Άλλος στόχος είναι η προώθηση των ευκαιριών για τις γυναίκες στην επιστήµη και ειδικότερα στους ερευνητικούς τοµείς της Ουγγαρίας. Το Βιοµηχανικό Γυναικείο ίκτυο ιδρύθηκε το 2003 µε στόχο το διάλογο για τον τρόπο παραµονής και προαγωγής των γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Γυναίκες υπάλληλοι εταιρείας. της Φοιτήτριες µε ουγγρική υπηκοότητα και ερευνήτριες που ασχολούνται µε συγκεκριµένους τοµείς. Εργαζόµενες στην τοπική P&G. Μικρός γυναικών εταιρεία. Παροχή περισσότερων ευκαιριών αριθµός στην στις γυναίκες στον τοµέα της επιστήµης και αναγνώριση των προσπάθειών τους. Συγκρότηση µιας ξενόγλωσσης οµάδας µε καλή τεχνική κατάρτιση. - ηµόσια αναγνώριση και αποδοχή των γυναικών µέσω υποτροφιών (επιβραβεύονται τα σηµαντικά ερευνητικά επιτεύγµατα). 1,2 Απαιτούµενες - ιάλογος σχετικά µε: 5, 7, 6, 8 ενέργειες για να την εναρµόνιση παραµείνουν οι προσωπικής και γυναίκες στις θέσεις εργασιακής ζωής, την παραγωγής και σε προαγωγή, την θέσεις µηχανικών. απόκτηση ηγετικών ικανοτήτων, την παροχή συµβουλών. - Εκπαιδευτικά προγράµµατα: από γυναίκες σε θέσεις υψηλής ευθύνης από τα κεντρικά της εταιρείας στις ΗΠΑ. - ανάπτυξη πολιτικής για τις γονικές άδειες. 25

26 ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek- (The Netherlands Organisation for Scientific Research (=NWO)) Opportunity in Bedrijf Πρόγραµµα Aspasia Ambassadors Network (Ambassadeursnetwer k) Το πρόγραµµα Aspasia ξεκίνησε το 1999 ως ένα σχέδιο µε στόχο την αύξηση του αριθµού των γυναικών που εργάζονται ως λέκτορες. Το Ambassadors Network είναι µια οµάδα επιφανών ανδρών και γυναικών στη βιοµηχανία, στο εµπόριο, στην κυβέρνηση και στους µη-κερδοσκοπικούς φορείς. Στόχος του είναι η προβολή των γυναικών στελεχών και η προώθησή τους σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Γυναίκες λέκτορες που έχουν τη δυνατότητα προαγωγής ανώτερες βαθµίδες. Κοπέλες γυναίκες. σε και Μικρή συµµετοχή γυναικών στην ανώτερη ακαδηµαϊκή βαθµίδα. Η ύπαρξη διαφορών στο βαθµό που παρουσιάζονται οι ευκαιρίες στις γυναίκες και στους άνδρες και/ή στον τρόπο που οι άνδρες και οι γυναίκες εκµεταλλεύονται τις δοθείσες ευκαιρίες. Οι γυναίκες λέκτορες έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν πρόταση για ένα τετραετές ερευνητικό πρόγραµµα ή µια διετή post master εργασία. Η City Tour Women & Technology παρουσιάζει τις γυναίκες µηχανικούς ως πρότυπα για τις νέες, τις γυναίκες, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους προκειµένου να προωθήσουν την επιλογή σταδιοδροµίας τους στον τοµέα της τεχνολογίας. 2 3, 7, 9 26

27 VHTO Spiegelbeeld (mirror image) Στόχος είναι να τονιστεί Μαθήτριες της Να Το VHTO έχει 11, 7 ότι υπάρχουν γυναίκες δευτεροβάθµιας αποσαφηνιστούν οι δηµιουργήσει βάσεις µηχανικοί, γυναίκες στελέχη και επιχειρηµατίες που είναι πετυχηµένες και που απολαµβάνουν το επάγγελµά τους. εκπαίδευσης, οι γονείς τους, οι καθηγητές και οι σύµβουλοι επαγγελµατικής σταδιοδροµίας. απόψεις που ισχύουν για µερικά επαγγέλµατα και η ενηµέρωση των µαθητριών και του κοινωνικού τους περίγυρου για τις ευκαιρίες σταδιοδροµίας. δεδοµένων στο διαδίκτυο µε γυναίκες σε τεχνικά ή ICT επαγγέλµατα παρουσιάζοντας τις γυναίκες αυτές ως πρότυπα για τις νέες. Οι γυναίκες αυτές µπορούν να καταθέσουν τις εµπειρίες τους, να παρέχουν συµβουλές, να παρουσιάσουν βίντεο, να δώσουνε διαλέξεις στις νέες γυναίκες και στους γονείς τους. ΙΣΠΑΝΙΑ NESTLÉ SPAIN S.A. Impulsion and Follow up Committee for the Óptima Program Συγκρότηση επιτροπής που συνεδριάζει δυο φορές το µήνα µε στόχο να συζητήσει και να θέσει σε εφαρµογή προτάσεις βελτίωσης. Το αντικείµενο είναι η προώθηση ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών, µέσα στα πλαίσια της αναγνώρισης της Nestlé ως Optima εταιρεία. Γυναίκες εργαζόµενες στην εταιρεία. Η αύξηση του ποσοστού των γυναικών που εργάζονται στην εταιρεία σε όλες τις βαθµίδες (επίπεδα εργασίας). - Ενίσχυση της εναρµόνισης της επαγγελµατικής µε την προσωπική ζωή. - Οι γυναίκες µε παιδί κάτω του ενός έτους δεν εργάζονται τη νύχτα. - Οι γυναίκες που ανήκουν στον τοµέα των πωλήσεων εργάζονται κοντά στην κατοικία τους. 5 27

28 UNIVERSITY OF GRANADA / ANDALUCIAN WOMENS INSTITUTE DUPONT S.L. INDO S.A. IBERICA Internacional Πρόγραµµα UNIVERTECNA Diversity DuPont Women s Network "INDO, An Ethical Vision Το πρόγραµµα UNIVERTECNA προσφέρει συµβουλές και βοήθεια για εύρεση εργασίας σε τελειόφοιτες σπουδών στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας. Το Diversity είναι µια οµάδα που αποτελείται από εργαζόµενους διάφορων εταιριών, που εργάζονται εθελοντικά και ανεξάρτητα από τις κύριες δραστηριότητές τους, µε σκοπό την ενσωµάτωση οµάδων ατόµων που αντιµετωπίζουν διακρίσεις στον εργασιακό τους χώρο. Τελειόφοιτες πρόσφατα απόφοιτες. Γυναίκες εργαζόµενες. Το πρόγραµµα είναι µέρος Εργαζόµενοι του Οργανισµού Κοινωνικής Ευθύνης, που σχετίζεται µε θέµατα των δύο φύλων. Το INDO προσφέρει ίσες ευκαιρίες εργασίας και προαγωγής σε όλους τους εργαζόµενους. ή Οι γυναίκες στον τοµέα της επιστήµης, της µηχανικής και της τεχνολογίας αντιµετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση µε τους άνδρες στην εύρεση εργασίας. Η διατήρηση και επέκταση της επιχείρησης και η ενίσχυση του προσωπικού της µε πιο καταρτισµένα άτοµα. Ενέργειες µε στόχο τη διατήρηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών. - Συµβουλές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας - Επαγγελµατική εξέλιξη - Πρακτική εµπειρία - Ενέργειες εναρµόνισης επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής. - Ίσες ευκαιρίες στην πρόοδο και προαγωγή των ανδρών και γυναικών. - Ανάπτυξη επικοινωνιακού δικτύου µεταξύ εργαζοµένων διοίκησης. Εφαρµογή προγράµµατος Σχέδιο Ευκαιριών Εταιρείες Βαρκελώνη και του Ίσων στις της 9, 10 5, 10 9, 10 28

29 GIOPACT -UPC with the support of Catalan Institut of Woman (Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales Οδηγός γλώσσας Ουδέτερης Ιστοσελίδα: cdona/ ISOS Ιστοσελίδα: jer/index.html ΤΟ GIOPACT συνέταξε έναν οδηγό ουδέτερης γλώσσας που απευθύνεται σε όλες τις πανεπιστηµιακές κοινότητες. Το πρόγραµµα θέσπισε ένα σύστηµα ουδέτερης αξιολόγησης και µια αίτηση πρόσληψης σε ηλεκτρονική µορφή. Καθηγητές, προσωπικό πανεπιστηµίου και φοιτητές Εταιρείες εργαζόµενοι. και Η γλώσσα που χρησιµοποιείται συνήθως στις Πολυτεχνικές Σχολές απευθύνεται περισσότερο στους άνδρες. Η αξιολόγηση βασίζεται συνήθως σε ανδρικά πρότυπα. Σύνταξη ενός οδηγού και διάδοση του στην πανεπιστηµιακή κοινότητα. Το Ινστιτούτο της Γυναίκας διανέµει ένα CD µε την αίτηση πρόσληψης. 9 PROGRAMA DONA - UPC The SUMMER of Programa Dona Το πρόγραµµα στοχεύει στην προβολή των σπουδών που σχετίζονται µε τεχνικά επαγγέλµατα προκειµένου να προσελκύσει νέες µαθήτριες. Μαθήτριες δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Μικρός αριθµός µαθητριών σε σπουδές στον επιστηµονικό και τεχνικό τοµέα. - Αλλαγή της αντίληψης µέσω προβολής προτύπων ότι οι σπουδές σε επιστηµονικούς και τεχνικούς τοµείς απευθύνονται σε άνδρες. 12, 7 29

30 ΣΟΥΗ ΙΑ The Association of Swedish Higher Education SUHF IDAS (Identification, Development, Advancement, Support), Πρόκειται για ένα τριετές εθνικό πρόγραµµα µε στόχο την προαγωγή των γυναικών σε ανώτερες βαθµίδες ακαδηµαϊκό τοµέα. στον Καθηγήτριες, γυναίκες που εργάζονται σε πανεπιστήµια Ανάγκη για ανάληψη σηµαντικών θέσεων από προσωπικό που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα (λίγες γυναίκες καταλαµβάνουν θέσεις υψηλής ευθύνης) Ανάγκη να εκπληρωθεί ο στόχος που έχει θέσει η σουηδική κυβέρνηση: να αυξηθεί ο αριθµός των γυναικών στα πανεπιστήµια σε θέσεις καθηγητών και σε θέσεις υψηλής ευθύνης. - Αναγνώριση της δράσης των γυναικών. - Ανάπτυξη δράσης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, εκπαίδευση, σεµινάρια κ.λ.π. - Εξέταση της διαδικασίας διορισµού - Υποστήριξη των γυναικών να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης µέσω παροχής συµβουλών από έµπειρους ανθρώπους. 3, 7 30

31 Πανεπιστήµιο του The GIT project Halmstad, Dept of (Gender, Integration Working Life and and Technology) Gender Πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα (72 εβδοµάδες) για 22 άνεργες γυναίκες από τις οποίες οι µισές ήταν Σουηδές και οι άλλες µισές µετανάστριες. Άνεργες γυναίκες (ειδικά µετανάστριες) Μικρός αριθµός γυναικών σε τεχνικούς τοµείς και πολλές άνεργες µετανάστριες. Ανάγκη προσαρµογής των διεθνών εκπαιδευτικών προγραµµάτων προκειµένου να γίνουν πιο προσιτά στις γυναίκες. οκιµάστηκαν νέοι τρόποι πρόσληψης και παιδαγωγικών µεθόδων. Τα κριτήρια επιλογής των µαθητών που παρακολούθησαν τα σεµινάρια βασίστηκαν στα πραγµατικά τους ενδιαφέροντα και όχι στα τυπικά τους προσόντα. 10, 9 NUTEK, the Swedish Business Development Agency KomTek (community entrepreneurship and technology schools) Το Komtek παρέχει τη δυνατότητα σε τάξεις σχολείων και σε καθηγητές να το επισκεφτούν και να µελετήσουν την τεχνολογία. Μαθήτριες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθηγήτριες άνεργες. και Ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού τεχνικής κατάρτισης προερχόµενο και από τα δύο φύλα. Παροχή τεχνολογικών γνώσεων. Παροχή δυνατότητας εξέτασης και εύρεσης λύσεων σε επιστηµονικά τεχνολογικά προβλήµατα. και 12 With the support of Framework Strategy on Gender Equality ( ) Women2top (W2T) ήταν ένα πρόγραµµα στο οποίο συµµετείχανε η Εσθονία, η ανία, η Ελλάδα και η Σουηδία ώστε να δηµιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε να αναλάβουν περισσότερες γυναίκες υψηλές θέσεις. Υποψήφιοι ανάληψη σηµαντικών θέσεων, εργοδότες για στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα και σύµβουλοι πρόσληψης. Ανισότητες µεταξύ ανδρών και γυναικών στην ανάληψη σηµαντικών θέσεων στην Ευρώπη. W2T χρησιµοποίησε στρατηγική που βασίζεται σε πρόσφατα αποτελέσµατα ερευνών. 3 31

32 Studieförbundet Näringsliv Samhälle Swedish Government (2002 project) SNS projekt för fler kvinnor på ledande poster i näringslivet Website: aspx?articleid=367 Jämnt på toppen Ιστοσελίδα: se/content/1/c6/01/91/ 94/ a.doc mplates/informationpa ge 2171.asp Στόχος του προγράµµατος ήταν η προώθηση περισσότερων γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης στο εµπόριο και στη βιοµηχανία. Στόχος του προγράµµατος ήταν η επιτάγχυνση της διαδικασίας παροχής ίσων ευκαιριών στις γυναίκες προκειµένου να αναλάβουν θέσεις υψηλής ευθύνης στον επιχειρηµατικό χώρο. Γυναίκες σε ηγετικές θέσεις Γυναίκες επιχειρηµατικό χώρο. στον Πολύ λίγες γυναίκες έχουν ηγετικές θέσεις στη βιοµηχανία Αύξηση αριθµού γυναικών σε σηµαντικές θέσεις. Ανάληψη δράσης µε στόχο την προαγωγή γυναικών σε θέσεις υψηλής ευθύνης. Οι ενέργειες αυτού του προγράµµατος ήταν: σεµινάρια, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία µε διάφορες εταιρείες. 3 3 PTS - Post- och telestyrelsen, (The Swedish National Post and Telecom Agency) (2006 project) Mentorskap (Mentorship) Ιστοσελίδα: se/sb/d/6114/a/54757 Νέο πρόγραµµα για επίτευξη ισότητας στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών Υποψήφιοι για ανάληψη θέσεων υψηλής ευθύνης, εργαζόµενοι στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, καθώς και σύµβουλοι προσλήψεων. Στόχος είναι η αύξηση του αριθµού των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις στο χώρο της πληροφορικής των τηλεπικοινωνιών. και Το πρόγραµµα χρησιµοποιεί στοιχεία από το πρόγραµµα Women to Top. 3 32

33 Harnosand Kommun (Municipality) Equal Opportunities Ombudsman Forum for jamställdhet Ιστοσελίδα: se/ffj JämO and Project Glashuset has introduced a the term glass ceiling and walls of glass. Website: se/ Στόχος είναι η εκµετάλλευση των γυναικείων ικανοτήτων και εµπειριών και η προβολή τους ως ισότιµες µε αυτές των ανδρών. Το JämO συνεχώς προωθεί τις ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο και στα πανεπιστήµια. Στόχος του Glashuset είναι να ενηµερώσει για τα πάγια προβλήµατα των γυναικών. Όλες οι γυναίκες Όλοι, κυρίως οι γυναίκες Σκοπός του είναι να προωθήσει την ιδέα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώµατα σε όλους τους τοµείς. Σκοπός του είναι να προωθήσει την ιδέα ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώµατα σε όλους τους τοµείς. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, διεξάγονται διαλέξεις και σεµινάρια εκπαίδευσης. Αυτές οι ενέργειες προβάλουν τις ικανότητες του κάθε φύλου και την ανάγκη για ίσες ευκαιρίες. Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών µέσω προβολής παραδειγµάτων µε θετικά αποτελέσµατα στην ισότητα των δύο φύλων. Αυτές οι ενέργειες έχουν ως στόχο να προτρέψουν τους εργοδότες να προσλάβουν γυναίκες. 3, 9, 10 Q-Leader (χρηµατοδοτηθήκαν από τα µέλη, NUTEK και Länsstyrelsen.) På toppen Website: Στόχος είναι η δηµιουργία δικτύου επικοινωνίας των γυναικών για ανταλλαγή εµπειριών από τον εργασιακό τους χώρο. Γυναίκες θέσεις ευθύνης σε υψηλής Η παρότρυνση προς τις γυναίκες να διεκδικήσουν σηµαντικές θέσεις. Σήµερα στο πρόγραµµα συµµετέχουν 90 µέλη. Τρία δίκτυα δηµιουργήθηκαν την άνοιξη του 2003 και δύο επιπλέον το ,7 33

34 Independent Foundation KvinnorKan Can) (Women Website: se Topp Namn toppnamn.nu (web site) Högskolan Dalarna Website: u Στοχεύει στην αύξηση του αριθµού των γυναικών που ασχολούνται µ ε τεχνικά επαγγέλµατα. Website: ekt/default.asp?iprojek tid=145 Η προαγωγή των γυναικών ενισχύει τη θέση τους στον εργασιακό τους βίο, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Όλες οι γυναίκες ηµιουργία ενός Γυναίκες ηλεκτρονικού αρχείου που εταιρείες περιλαµβάνει τα στοιχεία γυναικών µε προσόντα προκειµένου οι εταιρείες ανατρέχοντας σε αυτό το αρχείο να βρίσκουν εύκολα την υποψήφια που αναζητούν. Ένας χρόνος προετοιµασίας πριν την έναρξη των σπουδών στο πανεπιστήµιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, οι γυναίκες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε θέµατα τεχνολογικής κατεύθυνσης. και Άνεργες γυναίκες µε µέση ηλικία 36 ετών.. Ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην κοινωνία και στον εργασιακό τους βίο. Ο µακροχρόνιος στόχος είναι η δηµιουργία µιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Ο βραχυπρόθεσµος στόχος είναι η προβολή των γυναικείων ικανοτήτων. Παροχή πληροφοριών γύρω από τον τεχνολογικό τοµέα. Προβολή των εµπειριών και ικανοτήτων των γυναικών σε διάφορους τοµείς, παρουσίασή τους ως πρότυπα και παροχή δυνατότητας διαλόγου, έµπνευσης και διασκέδασης. ηµιουργία ηλεκτρονικού αρχείου µέσω του οποίου ο εργοδότης µπορεί να βρει την κατάλληλη γυναίκα! Ένας χρόνος προετοιµασίας πριν τις σπουδές στο πανεπιστήµιο

35 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ University of Luton Inclusive Committees Στοχεύει να δείξει τα οφέλη των ίσων ευκαιριών σε διάφορους φορείς (επιτροπές και άλλους δηµόσιους φορείς). Το αντικείµενο του προγράµµατος ήταν να αναζητήσει τους λόγους που εµποδίζουν τη θετική συµβολή των γυναικών στις επιτροπές. Γυναίκες ακαδηµαϊκού χώρου. του Οι απόψεις των γυναικών στις επιτροπές στον ακαδηµαϊκό χώρο δεν έχουν τη βαρύτητα που θα έπρεπε κατά τη λήψη αποφάσεων. Αυτό συµβαίνει γιατί οι επιτροπές αυτές είναι ανδροκρατούµενες. Έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου που στάλθηκε σε γυναίκες ακαδηµαϊκούς. Περιλάµβανε θέµατα προαγωγής, εξέλιξης, συµµετοχής σε επιτροπές. Επίσης, ερευνήθηκαν οι εµπειρίες και οι προοπτικές των γυναικών στο χώρο του πανεπιστηµίου. 2 35

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment

Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών Greek Women s Engineering Association www.edem-net.gr Gender Equality NGO s: Importance of their support in the financial crisis environment Panagiota Rouni, Dr.

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα Στα πλαίσια του έργου GeCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεγγύη των Γενεών για το Περιβάλλον και την Τεχνολογία

Αλληλεγγύη των Γενεών για το Περιβάλλον και την Τεχνολογία Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Αλληλεγγύη των Γενεών για το Περιβάλλον και την Τεχνολογία Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών (ΕΔΕΜ) Πέμπτη,30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Άνεργοι) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)»

«Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» «Έρευνα για τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην ευρωπαϊκή επικράτεια (επιστήμες μηχανικών)» Περιεχόμενα 1. Στόχος... 2 2. Μεθοδολογία έρευνας.....2 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων 3 3.1 Μηχανολόγοι Μηχανικοί....3

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ IMPROVE 1 1 Εισαγωγή Το IMPROVE Improving Validation of Not-Formal Learning in European Career Guidance Practitioners 510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές

Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ (E.ΓΕΩ.) ΕΛΛΑ ΑΣ Γεωγράφοι στην Ελληνική Αγορά Εργασίας: Προβλήµατα και Προοπτικές Παναγιώτης Στρατάκης Γεωγράφος, Υπ. ρ. Ε.Μ.Π. Ηµερίδα Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΣΕΜΦΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1. Ηλικία: (σε έτη)... 1.2. Φύλο :... 1 Άνδρας 2 Γυναίκα 1.3. Τόπος διαµονής:

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών

Ανάπτυξη. Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Γυναικών Ημερίδα: «Μετατρέποντας τις δεξιότητες σε επιχειρηματική δυνατότητα με βιώσιμη προοπτική, μέσω της συνέργειας, της καινοτομίας, της δικτύωσης» Νάνσυ Παπαλεξανδρή Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών. Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για Μαθητές Λυκείου Βόλος, Απρίλιος 2009 Y σ xy σ yy σ yy σ xy X Τι είναι ο Μηχανολόγος Μηχανικός; Οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος»

Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Η Ποιότητα στο «Σχολείο του Μέλλοντος» Αγγελόπουλος Θωμάς, Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας Οικονόμου Βασίλης, Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής και μέλος του Γρ. Ποιότητας Ποιοι είμαστε Έτος ίδρυσης: 1917

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Τακτικές marketing για αποτελεσματικές και κερδοφόρες πωλήσεις m117 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Αγρότες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Εργαλείο Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον στα πλαίσια του Έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον

ΠΡΟΦΙΛ. ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον ΠΡΟΦΙΛ...Δημιουργώντας ένα Σταθερό Βιώσιμο Περιβάλλον Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Μη Κερδοσκοπικός - Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κεντρική δομή: Ιουστινιανού 3, 41222 Λάρισα, Τηλ./ Fax: 2410626943

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Νέοι επιστήμονες) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» Ταχ. Διευθ.: Χίου & Σαντορίνης 4, 26334, Πάτρα Τηλ.: 2610.226652, Fax: 2610.226653, E-mail: practker@otenet.gr ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δράση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα Ανάπτυξης της Γεωθερµίας και Χρηµατοδοτικές Λύσεις Νικόλαος Σοφιανός (Mphil Development Studies) Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, IENE Ενέργεια Β2Β - 2010 Αθήνα, 27 Νοεµβρίου 2010 1 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α.

2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής του Ο.Π.Α. Από το σύνολο των πτυχιούχων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για Εργοδότες

Οδηγός για Εργοδότες EIPIL-PAN Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης Εταιρικό Βραβείο Οδηγός για Εργοδότες εκέµβριος 2009 Asset Τεχνολογική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προώθηση της Άτυπης Μάθησης (EIPIL)

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 14o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 14o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Το 14o τεύχος του HR Newsletter της Adecco είναι αφιερωμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Απασχολησιμότητα Ανεργία & Ψηφιακές δεξιότητες Προτάσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Α. Βύρων Νικολαΐδης Πρόεδρος Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ενώσεων Πληροφορικής(CEPIS) To Όραμα Δημιουργώντας 500.000

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β ( ΚΤΙΡΙΟ ΕΚΑ) Τ.Κ. 104 33 ΑΘΗΝΑ ΜΕΛΟΣ Ε.Κ.Α. - Ο.Ι.Υ.Ε. www.steb.gr ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΣΤΕΒ στη ΙΗΜΕΡΙ Α που οργανώνει το ΤΕΕ και το ΕΜΠ µε θέµα: «Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Προγράµµατα Υποστήριξης των Γυναικών στις Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές. Προγράµµατα Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία, δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ εαυτή, όσο η αρνητική ...Σου Διαφορετικά! Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ για ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Η Καταπολέμηση του Στίγματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού των Νέων με Αναπηρίες μέσω της Ευαισθητοποίησης και Κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη

Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 2012 (SME Week 2012) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Ευρωπαϊκή εβδομάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 212 (SME Week 212) Γυναικεία & Νεανική Επιχειρηματικότητα: Ο δρόμος προς την ανάπτυξη Σίλια Χατζηχριστοδούλου (PhD cand.) GrantXpert Consulting Ltd 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α.

2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Ο.Π.Α. 2.1. Επαγγελματική Κατάσταση Απασχόληση Πτυχιούχων του Ο.Π.Α. Το κύριο θέμα της έρευνας αφορούσε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδροµία στην έρευνα:

Σταδιοδροµία στην έρευνα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» Marie Curie Fellowship Association Hellas Έδρα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θησείο, Τ. Θ. 13796, 10310 Αθήνα e-mail: gr@mariecurie.gr, URL:http://www.mariecurie.org/el

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα