ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 1 ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΟΡΥΦΙ Η ΙΟΥΝΙΟΣ 2002 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) Α. Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της σύγχρονης κοινωνίας των πληροφοριών σχετίζεται µε τη δυνατότητα του ενεργού πολίτη να διυλίζει τις πληροφορίες που δέχεται ως µηνύµατα. Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και βαρύτητα σε όσους χειρίζονται εξουσία, όποιας µορφής-άρα και τη συνδικαλιστική. Τα άτοµα αυτά είναι σήµερα υποχρεωµένα από τα πράγµατα: Να είναι ευαίσθητοι δέκτες όλων των µηνυµάτων που τους αποστέλλονται προσωπικά, ή που κυκλοφορούν γενικώς. Να έχουν αναπτύξει ατοµικό µηχανισµό ενός πρώτου διαχωρισµού των µηνυµάτων σε ενδιαφέροντα και µη. Να έχουν δυνατότητα επεξεργασίας των µηνυµάτων, που έχουν ενδιαφέρον γι αυτούς, και αξιοποίησής τους προς όφελος των στόχων που υπηρετούν. Το τελευταίο σηµείο αποτελεί διαδικασία πολυσύνθετη. ιαδικασία, στην οποία είναι αδύνατο να ανταποκριθούν από µόνα τους τα συνδικαλιστικά στελέχη πρώτης γραµµής. Τόσο η πληθώρα των µηνυµάτων, όσο και οι ρυθµοί εκποµπής τους, απαιτούν βοηθητικούς µηχανισµούς επεξεργασίας τους. Β. Ιδιαίτερα σ' ό,τι αφορά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι η επεξεργασία των σχετικών µηνυµάτων είναι διαδικασία ακόµη πιο σύνθετη. Τα µηνύµατα αυτά, λόγω πολυγλωσσίας, µεγέθους και σε πολλές περιπτώσεις ασάφειας, απαιτούν: Έλεγχο εγκυρότητας ιασαφήνιση τυχόν ασαφειών Επεξεργασία για να καταστούν σύντοµα και κατανοητά Επεξεργασία για συµπερίληψη των όποιων αντιδράσεων δηµιουργούν στις αντίστοιχες οργανώσεις των άλλων χωρών µελών και όχι µόνο. Γ. Το θετικό στην περίπτωση των πληροφοριών που προέρχονται από την ΕΕ είναι ότι απευθύνονται ταυτόχρονα και κατά βάση σε όλα τα επίπεδα δράσης (πολιτικό, κοινωνικό, οικονοµικό) µε συνακόλουθο οι βασικές τους επεξεργασίες να καλύπτουν τις πρώτες τουλάχιστον ανάγκες όλων των επιπέδων. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ) (ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΙΥΛΙΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 1 Η πρόταση απευθύνεται στα προεδρεία της ΓΣΕΕ και της Α Ε Υ. Η επεξεργασία της πρότασης έγινε µετά από αίτηµα του ΓΓ της ΓΣΕΕ συναδέλφου Γιάννη Μανόλη, στον οποίο και αποστέλλεται.

2 Α. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Να προσφέρει στα συνδικαλιστικά στελέχη σύντοµες, σαφείς, έγκυρες και κατά περίπτωση επεξεργασµένες πληροφορίες, καταρχήν σχετικές µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Να προσφέρει, επίσης, δυνατότητα στους συνδικαλιστικούς φορείς να αξιοποιούν τις πληροφορίες αυτές, άµεσα, µε πρόσβαση στις πηγές τους ή έµµεσα µε ανάθεση του έργου αυτού σε φορείς παροχής σχετικών υπηρεσιών. Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Οι πληροφορίες που θα παρέχονται -σε σχέση πάντα µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι-θα σχετίζονται: Με τα θέµατα τρέχουσας επικαιρότητας που απασχολούν τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τις σχετικές τάσεις που εκφράζονται γι αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, από τις πολιτικές παρατάξεις, τα κράτη µέλη τους εργοδότες και τους εργαζόµενους, τις διάφορες οµάδες οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων). Με τα συγκεκριµένα προγράµµατα και δράσεις της ΕΕ, τις διαδικασίες συµµετοχής σ' αυτά, τις διαπεριφερειακές και διεθνείς σχετικές συµπράξεις κλπ. Με τις εξελίξεις που διαγράφονται στο ευρωπαϊκό συνδικαλιστικό γίγνεσθαι στο επίπεδο της ΣΕΣ και των µεγάλων συνδικαλιστικών οργανώσεων των κρατών µελών, καθώς και µε τις θέσεις τους, σε σχέση µε τα συγκεκριµένα κάθε φορά προβλήµατα της επικαιρότητας και των σχετικών δράσεων της ΕΕ. Γ. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Φορέας υλοποίησης της όλης προσπάθειας εξοικείωσης των στελεχών του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος µε το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και την υπαρκτή πλέον κοινωνία της πληροφορίας µπορεί να είναι: Το Ινστιντούτο Ειδικό τµήµα του Ινστιντούτου που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτόν. Ανεξάρτητος φορέας µε σύµβαση έργου (τη σύµβαση µπορεί να συνάψει πάλι το Ινστιντούτο). Σε κάθε περίπτωση και για την υλοποίηση της πρότασης στοιχειωδώς (καθηµερινή κάλυψη της επικαιρότητας-εβδοµαδιαία ανασκόπηση των σηµαντικότερων εξελίξεων-µηνιαία έκθεση επεξεργασµένων πληροφοριών) εκείνο που προαπαιτείται είναι ικανότατο και σχετικό µάνατζµεντ καθώς και άκρως ειδικευµένο προσωπικό 3-5 ατόµων µε ανταποδοτική εργασιακή σχέση.. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Το εύρος των αποδεκτών της συγκεκριµένης πληροφόρησης είναι βέβαια επιλογή της ελληνικής συνδικαλιστικής ηγεσίας. Στο βαθµό όµως που επιλεγεί ανοιχτός κύκλος αποδεκτών (ίσως πέραν του συνδικαλιστικού πεδίου), η συγκεκριµένη πρόταση αποκτά οικονοµικό ενδιαφέρον. Η πληροφορία κοστίζει και πολύ περισσότερο κοστίζει η έγκυρη και επεξεργασµένη πληροφορία. Στα προηγούµενα πλαίσια και προοπτικά µπορεί να υπάρξουν έσοδα απρόβλεπτου αυτή τη στιγµή ύψους. 2

3 Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Το οικονοµικό κόστος υλοποίησης της όλης προσπάθειας εξαρτάται από το φορέα υλοποίησής της, το εύρος του πεδίου από το οποίο θα αντλούνται οι πληροφορίες και το αν αυτές απαιτούν επεξεργασία ή όχι. Σηµειώνω ότι µια επεξεργασµένη στοιχειωδώς πληροφορία (δες παρακάτω -τυχαία δείγµατα- έχει κόστος της τάξης των δρχ. Ενώ το κόστος του µηνιαίου ενηµερωτικού σηµειώµατος µε ολοκληρωµένες επεξεργασίες των πληροφοριών αλλά και µε προτάσεις για τη διαµόρφωση συνδικαλιστικών θέσεων αποτελεί ζητούµενο που δεν µπορεί να απαντηθεί αυτήν τη στιγµή). Ενηµερωτικό σηµείωµα ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Το Ευρωκοινοβούλιο για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της 2ης ανάγνωσης σχετικά µε την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση µιας οδηγίας που θα τροποποιεί την οδηγία 91/440/ΕΟΚ σχετικά µε την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων, είναι τα αντικείµενο της έκθεσης του κ. Georg JARZEMBOWSKI (ΕΛΚ/Ε, D), εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριο αντικείµενο της πρότασης οδηγίας της Επιτροπής είναι η πρόβλεψη νέων ρυθµίσεων και η τροποποίηση υφιστάµενων διατάξεων για τη σταδιακή απελευθέρωση, ολοκλήρωση και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων. Το αργότερο το 2010 θα πρέπει οι σιδηροδροµικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 της οδηγίας να έχουν το δικαίωµα πλήρους πρόσβασης σε ολόκληρο το σιδηροδροµικό δίκτυο όλων των χωρών µελών και µάλιστα τόσο ως προς τις εµπορευµατικές όσο και ως προς τις µεταφορές προσώπων. Για διάφορες χώρες µέλη και για διαφόρους λόγους, ανάµεσα στις οποίες και η Ελλάδα επειδή το σιδηροδροµικό της δίκτυο δεν συνδέεται άµεσα µε το σιδηροδροµικό δίκτυο καµίας άλλης χώρας µέλους, προβλέπεται µια παρέκκλιση πέντε ετών από την υποχρέωση εφαρµογής των σχετικών ρυθµίσεων απελευθέρωσης της αγοράς. Αυτή η προθεσµία πάντως µπορεί υπό προϋποθέσεις να µειωθεί. Για περισσότερες πληροφορίες: Το ευρωκοινοβούλιο για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών σιδηροδρόµων Εισηγητής: Hannes SWOBODA (ΕΣΚ, A) Έγγρ.: A5-171/2000 ιαδικασία: ιαδικασία συναπόφασης Συζήτηση: ύο συστάσεις για τη 2η ανάγνωση είναι το αντικείµενο της έκθεσης του κ. Hannes SWOBODA (ΕΣΚ, A), εξ ονόµατος της Επιτροπής Περιφερειακής Πολιτικής, Μεταφορών και Τουρισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρώτη σύσταση αφορά την πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 95/18/ΕΚ σχετικά µε την παροχή αδειών σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις και η δεύτερη σύσταση την πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση µιας οδηγίας του ΕΚ και του Συµβουλίου σχετικά µε την κατανοµή της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών και τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής, καθώς και την πιστοποίηση ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες: 3

4 Ενηµερωτικό σηµείωµα ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική ιεύθυνση φορολογίας και τελωνειακής ένωσης Παρουσίαση οδηγίας για τον ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε πρόταση Οδηγίας η οποία αφορά το σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) που εφαρµόζεται σε υπηρεσίες παρεχόµενες από ηλεκτρονικά µέσα. Η πρόταση αυτή αφορά κυρίως τις υπηρεσίες που παρέχονται από ηλεκτρονικά δίκτυα (πχ ψηφιακή διανοµή) αναλώσιµων και γενικότερα ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών που σχετίζονται µε την πληροφόρηση, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τις επιστήµες, τη διασκέδαση. Η οδηγία αναµένεται να εξασφαλίσει ότι στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπόκεινται σε ΦΠΑ για την ΕΕ, ενώ προβλέπεται απαλλαγή από το ΦΠΑ για εκείνες που προσφέρονται για κατανάλωση εκτός της ΕΕ. Οι προτεινόµενες από την οδηγία αλλαγές εκσυγχρονίζουν τους υπάρχοντες κανόνες για το ΦΠΑ, µε στόχο τη δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις θα επενδύουν και θα εµπορεύονται. Η εφαρµογή ενός σαφούς και βέβαιου κανονιστικού περιβάλλοντος σχετικά µε το αναδυόµενο ηλεκτρονικό εµπόριο θα δηµιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο που θα διευκολύνει µε σειρά απλοποιηµένων µέτρων όλους του παράγοντες, είτε βρίσκονται εντός ή εκτός των συνόρων της ΕΕ. Πηγές / κείµενα αναφοράς: (4ος τίτλος) [γλώσσα πηγής: αγγλικά] (2 πρώτες, εισαγωγικό κείµενο) [γλώσσα πηγής: αγγλικά, γαλλικά] (αυτούσιο το κείµενο της πρότασης οδηγίας) [γλώσσα πηγής: επίσηµες γλώσσες της ΕΕ] 4

5 Ενηµερωτικό σηµείωµα ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑ ΦΕΪΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Η ΟΚΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΝΤΑ ΦΕΪΡΑ (19 ΚΑΙ ) ΣΗΜΕΙΟ 20 ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 20. Το φόρουµ υψηλού επιπέδου που συγκεντρώνει τους κοινωνικούς εταίρους, τα θεσµικά όργανα της Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουνίου. Το φόρουµ επιβεβαίωσε τον υψηλό βαθµό συναίνεσης ως προς τη στρατηγική της Λισσαβόνας, προσδιόρισε τις ενδεχόµενες συµβολές των διαφόρων παραγόντων, εκάστου εντός του πεδίου αρµοδιοτήτων του και κατέδειξε τη σηµασία µιας εκτεταµένης πολιτικής συζήτησης, κοινωνικής διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου. Πιο συγκεκριµένα το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την κοινή δήλωση των κοινωνικών εταίρων, η οποία καθορίζει εποικοδοµητικές θέσεις για την προσωρινή εργασία, την τηλεργασία, τη δια βίου µάθηση και διατάξεις για την κοινή παρακολούθηση των µεταβολών της βιοµηχανίας. ΣΗΜΕΙΟ 34 ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 34. Η ένωση χαίρει ουσιωδώς βελτιωµένων προοπτικών απασχόλησης. Οι προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση µε την µεσοπρόθεσµη επανεξέταση της διαδικασίας του Λουξεµβούργου θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών του 2001 για την απασχόληση. Στη συνάρτηση αυτή, καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των κατευθυντηρίων γραµµών για την απασχόληση που εξαρτώνται από αυτούς, συγκεντρώνοντας ιδιαίτερα την προσοχή τους στον εκσυγχρονισµό της οργάνωσης εργασίας, στην δια βίου µάθηση και στην αύξηση της απασχόλησης, ιδίως για τις γυναίκες. 2. ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Η προστασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων Εισηγητής: Elisa Maria DAMIÃO (ΕΣΚ, P) Έγγρ.: A5-155/2000 Συζήτηση:

6 Η έκθεση της Επιτροπής για την εφαρµογή της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ, η οποία αφορά την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων αποτελεί το αντικείµενο της έκθεσης της κας Elisa Maria DAMIÃO (ΕΣΚ, P), εξ ονόµατος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με την έκθεσή της η Επιτροπή υποστηρίζει ότι η Οδηγία αποδείχθηκε χρήσιµη και επωφελής για πολλά κράτη µέλη, κυρίως σε ό,τι αφορά την άδεια για λόγους υγείας και ασφάλειας, την άδεια µητρότητας και τα δικαιώµατα ανεργίας. Εξετάζοντας την παραπάνω ανακοίνωση, η Επιτροπή Απασχόλησης υιοθέτησε ψήφισµα στο οποίο, µεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής. Καταρχήν η Επιτροπή Απασχόλησης θεωρεί ότι διαπιστώθηκαν πολυάριθµες ανεπάρκειες κατά την εφαρµογή της οδηγία 92/85/ΕΟΚ στην πράξη και κατά συνέπεια καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αναθεώρησή της. Στην πρόταση αυτή θα πρέπει να λαµβάνονται οι ακόλουθες βελτιώσεις: Αύξηση της δικαιούµενης άδειας µητρότητας σε 20 εβδοµάδες, µε υποχρεωτική άδεια µητρότητας 8 εβδοµάδων µετά τον τοκετό, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται ήδη στις εθνικές νοµοθετικές διατάξεις, Παράταση της διάρκειας της άδειας µητρότητας σε ολόκληρη την περίοδο που είναι αναγκαία σε περίπτωση εγκυµοσύνης υψηλού κινδύνου, Σαφέστερος ορισµός του καταλλήλου επιδόµατος κατά την άδεια µητρότητας που πρέπει να ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το 80% του προηγουµένου µισθού, Αυστηρή απαγόρευση απόλυσης κατά την εγκυµοσύνη και την άδεια µητρότητας, Εξασφάλιση επαγγελµατικής ανέλιξης κατά τρόπο που να διασφαλίζεται ότι η εγκυµοσύνη και η µητρότητα δεν προκαλούν καµία µορφή διάκρισης στο επάγγελµα. Πραγµατικό δεσµευτικό δικαίωµα διακοπών της εργασίας για γαλουχία. Αυστηρότεροι έλεγχοι στη νυκτερινή εργασία για εγκύους εργαζόµενες. Ειδική επιπλέον προστασία για τις ελεύθερες επαγγελµατίες, ιδιαίτερα όσον αφορά το δικαίωµα αδείας µετ αποδοχών. Και τέλος τα κεκτηµένα δικαιώµατα πρέπει να εξασφαλίζονται όχι µόνο σε περίπτωση λύσης της σύµβασης από τον εργοδότη, αλλά επίσης όσον αφορά στις προθεσµίες που καθορίζονται χωρίς αντικειµενική αιτιολόγηση. Ειδικό θέµα: "Τοπική δράση για την απασχόληση. Η τοπική διάσταση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση" Σχετικό έγγραφο COM(2000) 196 τελικό (Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών) Κύρια σηµεία της πρότασης της Επιτροπής Οι ευκαιρίες ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο γίνονται όλο και ευρύτερα αντιληπτές. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει τα περισσότερα κράτη µέλη στην εφαρµογή διαδικασιών θεσµικής και διοικητικής αποκέντρωσης στην πολιτική τους για την απασχόληση, προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη προσέγγιση των παραγόντων λήψης αποφάσεων και της τοπικής κοινωνίας και των αναγκών της. Οµοίως, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υποστήριξη µιας σειράς πειραµατικών έργων, τα οποία ανέπτυξαν περαιτέρω την έννοια της «πρωτοβουλίας 6

7 για την ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο» και έθεσαν σε πειραµατική εφαρµογή µια σειρά µεθοδολογιών και µέσων για τη στήριξη της ανάπτυξης της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, όπως τα τοπικά σύµφωνα για την απασχόληση, καθώς και την υποστήριξη του «τρίτου συστήµατος» και της δοκιµαστικής ενέργειας «τοπικό κεφάλαιο κοινωνικής σκοπιµότητας». Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση έως σήµερα στηρίχθηκε ουσιαστικά σε προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό και σε µικρότερο βαθµό σε περιφερειακό επίπεδο. Παρά ταύτα στις κατευθυντήριες γραµµές για το έτος 2000 δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στα τοπικά ζητήµατα, ενώ, ως αντανάκλαση του ίδιου προβληµατισµού, η ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο αποτελεί πλέον οριζόντια προτεραιότητα στον νέο κανονισµό του ΕΚΤ, και αντανακλάται και σε άλλες πτυχές των διαρθρωτικών πολιτικών της Κοινότητας. Ως εκ τούτου τίθεται το ζήτηµα του τρόπου και του βαθµού στον οποίο η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση πρέπει να ενσωµατώσει τις ανωτέρω κινήσεις που στοχεύουν στον αυξανόµενο σεβασµό προς το τοπικό επίπεδο και την αυτονοµία του, καθώς και του καλύτερου δυνατού τρόπου υποστήριξής τους. Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι: να συνοψισθούν οι εξελίξεις οι οποίες είχαν ως συνέπεια την αυξανόµενη στροφή των κρατών µελών και της ΕΕ στο τοπικό επίπεδο για την αύξηση της απασχόλησης να µελετηθούν οι τρόποι µε τους οποίους οι διάφοροι φορείς σε τοπικό επίπεδο συµπεριλαµβανοµένων των τοπικών αρχών, του επιχειρηµατικού κόσµου, του «τρίτου συστήµατος»/της κοινωνικής οικονοµίας ή του εθελοντικού τοµέα, των κοινωνικών εταίρων, των δηµόσιων οργανισµών απασχόλησης αλλά και φορείς σε ανώτερα επίπεδα, η δράση των οποίων επηρεάζει τη δυνατότητα τοπικής δράσης κράτη και περιφέρειες, ακόµη και η ίδια η ΕΕ στους τοµείς αρµοδιότητάς της µπορούν να συµβάλλουν στη διαδικασία δηµιουργίας/διατήρησης θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο και τέλος να τεθεί µια σειρά θεµάτων προς συζήτηση για η χρονική περίοδο του εξαµήνου Απριλίου Οκτωβρίου Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων τις απόψεις αναµένει µε ενδιαφέρον η Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα προβεί σε διαβουλεύσεις ευρύτερης κλίµακας µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, µέσω µιας σειράς διασκέψεων. Η πρώτη εξ αυτών, σε συνδιοργάνωση µε την Επιτροπή των Περιφερειών, θα διεξαχθεί στις Απριλίου και θα σηµάνει την έναρξη της διαδικασίας διαβουλεύσεων, η οποία θα ολοκληρωθεί µε µια διάσκεψη που θα διοργανωθεί από κοινού µε τη γαλλική προεδρία στο Στρασβούργο, το εκέµβριο. Στην εν λόγω διάσκεψη θα παρουσιασθούν τα πορίσµατα των διαβουλεύσεων και οι προβλέψεις της Επιτροπής για το µέλλον. 7

8 Χρονοδιάγραµµα για την κατάρτιση της σχετικής γνωµοδότησης της ΟΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟ Ιούνιος η συνεδρίαση της οµάδας µελέτης Έγγραφο της Επιτροπής Έγγραφο εργασίας Ιούλιος η συνεδρίαση της οµάδας µελέτης Προσχέδιο γνωµοδότησης 12 Σεπτεµβρίου 2000 Συνεδρίαση τµήµατος Σχέδιο γνωµοδότησης 20/21 Σεπτεµβρίου 2000 Σύνοδος ολοµέλειας Γνωµοδότηση του τµήµατος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Απασχόληση : εφαρµογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής σε τοπικό επίπεδο Η Επιτροπή των Περιφερειών επικρότησε και υποστήριξε την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση. Βασική της µέριµνα στο πλαίσιο αυτό ήταν η αναγνώριση της σηµασίας των περιφερειακών και τοπικών πτυχών και ο ρόλος των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Το µήνυµα αυτό λήφθηκε από τα άλλα κοινοτικά όργανα. Η τοπική πτυχή της απασχόλησης επιλέγηκε ως τοµέας προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηµιούργησε ένα νέο κονδύλιο για πειραµατικά προγράµµατα στο χώρο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε την ΕΤΠ, εγκαινίασε την αποκαλούµενη εκστρατεία τοπικής δράσης για την απασχόληση. Η εκστρατεία τώρα πρέπει να εφαρµοσθεί κατά τρόπο ώστε να λαµβάνεται υπόψη η ποικιλοµορφία των ρόλων και των αρµοδιοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών στα κράτη µέλη. Για το σκοπό αυτό, η ΕΤΠ οφείλει να διαδραµατίσει δραστήριο ρόλο και η επιτροπή 6 θα συµµετάσχει ενεργά στην υλοποίηση της εκστρατείας το 2000 και το Η ιάσκεψη κορυφής της Λισσαβόνας, τον Μάρτιο του 2000, έθεσε σε κίνηση ένα καλύτερο συντονισµό των κοινοτικών διαδικασιών στους τοµείς της απασχόλησης, των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων, και της κοινωνικής συνοχής. Η εξέλιξη αυτή πρέπει να συνεχίσει και πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις συναφείς απόψεις (προσανατολισµοί για την απασχόληση, µακροοικονοµικοί προσανατολισµοί). Βασικές επιλογές: α) Αιτήσεις γνωµοδότησης του προγράµµατος εργασίας της Επιτροπής: Ανακοίνωση για την ανάπτυξη της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο Πρόταση σχετικά µε τους προσανατολισµούς για την απασχόληση το 2001 Η οικονοµία της ΕΕ: Επισκόπηση 2000 (συνδέεται µε γενικούς µακροοικονοµικούς προσανατολισµούς για το 2001) (προβλέπεται να υιοθετηθεί από την επιτροπή 6 την Άνοιξη του 2001) β) Θέµα για το οποίο θα µπορούσε να καταρτισθεί γνωµοδότηση πρωτοβουλίας: 8

9 Η διασύνδεση των πολιτικών απασχόλησης και της κινητικότητας του εργατικού δυναµικού 9

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 7, 8 ΚΑΙ 9 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε στη Νίκαια στις 7, 8 και 9 εκεµβρίου. Οι εργασίες άρχισαν µε ανταλλαγή απόψεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ 23 ΚΑΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΜΕΡΟΣ Ι ΙΙ. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1. Το Ευρωπαϊκό Συµβoύλιο συνήλθε στη Στοκχόλµη στις 23 και 24 Μαρτίου για την πρώτη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.1. COM (1999) 719 Σχέδιο ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira

Σχέδιο δράσης. που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.6.2000 Κοινωνία πληροφοριών για όλους Σχέδιο δράσης που κατάρτισαν το Συµβούλιο και η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 121 τελικό 2005/0050 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέσπιση προγράµµατος πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.10.1999 COM(1999) 464 ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Στρατηγική για την Εσωτερική Αγορά της Ευρώπης ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 366 τελικό ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρικήκοινωνικήευθύνη. (Υποβάλλεται από την Επιτροπή) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Bρυξέλλες, 21.11.2001 COM(2001) 681 τελικό ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 470 τελικό 2004/0151 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε πρόταση προγράµµατος για την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

«ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Συντονιστής Φορέας: ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ «ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΜΑΤΙΝΑ Χ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΗ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το πρόγραµµα της Κ.Π. EQUAL συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2 0 0 0 2 0 0 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή SC/024 Στρατηγική της Λισαβόνας Βρυξέλλες, 14 εκεµβρίου 2005 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα Η πορεία προς την ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο

Θεσµικοί σχηµατισµοί και κοινωνικό πεδίο ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL Μέτρο 1.1: ιευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας Α.Σ. E-QUALITY «Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας Υπηρεσιών Συµβουλευτικής Στήριξης και Απασχόλησης» Θεσµικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 694 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2011 COM(2011) 900 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129

20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 20.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/129 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι

Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Οι Κοινωνικοί Εταίροι ωσ Δικαιούχοι Υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου προς τους κοινωνικούς εταίρους κατά την περίοδο 2007-2013 1. Εισαγωγή Ορισμός των Κοινωνικών Εταίρων Ο όρος «κοινωνικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα