ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 711 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν 1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου 2014 EL EL

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2011 για την ενίσχυση της διακυβέρνησης Σένγκεν 1 και με τη στήριξη του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Η παρούσα έκτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1. Κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν Η περίοδος αναφοράς χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, από συνεχή μετανάστευση διαμέσου της Μεσογείου προς την Ευρώπη, η οποία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και εξακολούθησε να στερεί ζωές. Δεύτερον, από σημαντική κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν προσώπων που αφικνούνται στην Ιταλία και επιδιώκουν να μεταβούν σε άλλα κράτη μέλη. Ο συνολικός αριθμός των παράνομων διελεύσεων των συνόρων αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο αναφοράς (Μάιος- Οκτώβριος 2014). Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στον πρωτοφανή αριθμό περιπτώσεων εντοπισμού που κοινοποιήθηκαν από την Ιταλία (σχεδόν έξι φορές περισσότεροι εντοπισμοί από την Ιταλία κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2014 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος 2 ). Συνολικά 3, οι περιπτώσεις εντοπισμού κατά τους τρεις πρώτους μήνες της περιόδου αναφοράς (Μάιος-Ιούλιος 2014, δηλαδή τους μήνες για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης) ανήλθαν σε Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει κατά 2,5 φορές και πλέον τον αντίστοιχο των ίδιων μηνών το 2013, οπότε ανήλθε σε , και είναι ακόμη υψηλότερος από ό, τι κατά την ίδια περίοδο το Η Ιταλία ανέφερε μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων κατά την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου 2014, ακολουθούμενη από την Ελλάδα. Όσον αφορά την ιθαγένεια, τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εν λόγω τριών μηνών ήταν κυρίως Σύροι και Ερυθραίοι. Η Κεντρική Μεσόγειος ήταν η κύρια διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου 2014, καθώς στην περιοχή της ο αριθμός των εντοπισμών σχεδόν πενταπλασιάστηκε (άνω των εντοπισμοί) σε σύγκριση με το Η διαδρομή της Ανατολικής COM (2011) 561 τελικό Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση Mare Nostrum του ιταλικού ναυτικού ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Εκτός αν αναφέρεται άλλως, τα δεδομένα του τμήματος 2 έχουν ληφθεί από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών του δικτύου ανάλυσης κινδύνου του Frontex και καλύπτουν τον χώρο Σένγκεν καθώς και τις υποψήφιες χώρες Σένγκεν. Τα δεδομένα καλύπτουν μόνο τους υπηκόους τρίτων χωρών που εντοπίστηκαν στα εξωτερικά σύνορα (εκτός των προσωρινών εξωτερικών συνόρων) κατά την είσοδο ή την προσπάθεια να εισέλθουν παράνομα μεταξύ των σημείων διέλευσης των συνόρων. Περιλαμβάνονται αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία από την ημερομηνία προσχώρησής της στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι, παρόλο που από τα αριθμητικά στοιχεία της διαδρομής αυτής εξαιρούνται γενικά η Απουλία και η Καλαβρία, ορισμένοι από τους μετανάστες που εντοπίστηκαν από την επιχείρηση Mare Nostrum μεταφέρθηκαν (λόγω υλικοτεχνικών προβλημάτων στη Σικελία) σε κέντρα στην Απουλία και 2

3 Μεσογείου ήταν η δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη και ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν σε αυτή την οδό υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2013, λόγω της αύξησης των εντοπισμών στα ελληνικά σύνορα, ενώ ο αριθμός των εντοπισμών στα σύνορα της Βουλγαρίας παρέμεινε σταθερός. Η διαδρομή μέσω της Απουλίας και της Καλαβρίας ήταν η τρίτη συχνότερα χρησιμοποιηθείσα διαδρομή αφού οι εντοπισμοί αυξήθηκαν σχεδόν κατά 9 φορές 5 υπερβαίνοντας τις περιπτώσεις. Τέλος, οι ροές στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων ήταν σχεδόν κατά τρεις φορές μικρότερες με αποτέλεσμα να σημειωθούν περίπου περιπτώσεις εντοπισμού λόγω της απότομης μείωσης των εντοπισμών στα ουγγρικά σύνορα. Πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (5 Ιουνίου 2014), η Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της με τίτλο «Εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με τις εργασίες της ειδικής ομάδας «Μεσόγειος» 6, στο οποίο παρουσίασε επισκόπηση των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των ροών μεταναστών και αιτούντων άσυλο και την πρόληψη των θανάτων μεταναστών στη Μεσόγειο. Η Επιτροπή συνέχισε να παρακολουθεί την κατάσταση στη Βουλγαρία και την Ιταλία όσον αφορά τη βελτίωση των αντίστοιχων συστημάτων ασύλου και θα εξακολουθήσει επίσης να παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την πιθανή ανάγκη χρησιμοποίησης του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων, βάσει του άρθρου 33 του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» 7. Επιπλέον, η Ελλάδα εφαρμόζει το εθνικό σχέδιο δράσης για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο λήγει τον Δεκέμβριο του Πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση της κατάστασης, αλλά απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στον τομέα αυτό. Από το ξέσπασμα της κρίσης στην Ουκρανία, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές στον αριθμό των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων στα οικεία εξωτερικά χερσαία σύνορα, ο οποίος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου αυξάνεται σταθερά, και ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου από υπηκόους της Ουκρανίας στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2014 υπερέβη τις (πάνω από δώδεκα φορές περισσότερες απ ότι την ίδια περίοδο το την Καλαβρία και ως εκ τούτου συμπεριλήφθηκαν στα στοιχεία που αντιστοιχούν στην εν λόγω περιφέρεια. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεταφορά μεταναστών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014, όπως επεξηγείται στην υποσημείωση 4. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2014) 173 τελικό. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. Στόχος του μηχανισμού είναι η στήριξη των κρατών μελών ώστε να αντιμετωπίζουν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης ή ελλείψεων στα οικεία συστήματα ασύλου, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και να συνδράμουν την κατάσταση των αιτούντων άσυλο που ζητούν διεθνή προστασία στα εν λόγω κράτη μέλη. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της για την αξιολόγηση της κατάστασης εφαρμογής του σχεδίου (SWD (2014) 316 τελικό). 3

4 2013). Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στις περιπτώσεις παράνομης διαμονής ουκρανών πολιτών. Παρά τη σχετικά χαμηλή εισροή αιτούντων άσυλο και τον χαμηλό εντοπισμό παράτυπων διελεύσεων των συνόρων από υπηκόους της Ουκρανίας, τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της ΕΕ καλούνται να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα προσοχή τα γεγονότα και ιδίως τις συνέπειές τους για την ασφάλεια της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν. Όσον αφορά τους ξένους μαχητές που επιστρέφουν από τη Συρία στην ΕΕ, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί πρόκληση για τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό τους στα εξωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής τόσο όσον αφορά τους προβλεπόμενους ελέγχους σε πρόσωπα, όσο και σε ταξιδιωτικά έγγραφα, και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, συνεργάζεται με κράτη μέλη για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης Κατάσταση εντός του χώρου Σένγκεν Κατά την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου 2014, το επίπεδο εντοπισμού περιπτώσεων παράνομης διαμονής αυξήθηκε περίπου κατά 35% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013 (σε περιπτώσεις εντοπισμού). Η Σουηδία, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, παρουσίασαν τον μεγαλύτερο αριθμό εντοπισμού περιπτώσεων κατά την περίοδο αυτή. Όπως αναφέρεται στην 5η εξαμηνιαία έκθεση, το τρέχον έτος το δίκτυο ανάλυσης κινδύνου του Frontex ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες χώρες (η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, καθώς και η Ιρλανδία, κράτος μέλος που δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν) δεν έχουν ακόμη υποβάλει τα στοιχεία τους (κατάσταση Οκτωβρίου 2014). Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη υπέβαλαν ελλιπή στοιχεία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο εντοπισμός των μεταναστευτικών οδών, ο οποίος συνιστά τον κύριο στόχο του εγχειρήματος. Είναι ύψιστης σημασίας όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν πλήρως σε αυτή τη συλλογή δεδομένων, διαφορετικά η ανάλυση μπορεί να είναι μόνο μερική. H επιχείρηση «Mos Maiorum», η πλέον πρόσφατη άσκηση συγκέντρωσης πληροφοριών για τις μεταναστευτικές ροές εντός του χώρου ΕΕ/Σένγκεν, έλαβε χώρα από τις 13 έως τις 26 Οκτωβρίου Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως επτά προγενέστερες τέτοιες επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων Προεδριών) και είχε ως στόχο την εξασθένηση της ικανότητας των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος να διευκολύνουν την παράτυπη μετανάστευση στην ΕΕ εστιάστηκε δε στις παράτυπες διελεύσεις των συνόρων. Στο πλαίσιό της συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις κύριες διαδρομές που ακολουθούν οι παράνομοι μετανάστες και τον τρόπο δράσης των εγκληματικών δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη διακίνησή ανθρώπων στην ΕΕ, καθώς και στις 4

5 δευτερογενείς μετακινήσεις. Τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα παρουσιαστούν στην επόμενη εξαμηνιαία έκθεση. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ 3.1. Περιπτώσεις προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα Το άρθρο 23 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν 9 προβλέπει ότι, κατ εξαίρεση, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, ένα κράτος μέλος μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα για διάρκεια που δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για να αντιμετωπισθεί η σοβαρή απειλή. Κατά την περίοδο 1η Μαΐου - 31 Οκτωβρίου 2014, παρουσιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτη μέλη επανέφεραν προσωρινά τον έλεγχο στα εσωτερικά τους σύνορα: το Βέλγιο στις 1-6 Ιουνίου (λόγω της συνόδου κορυφής της G 7), η Νορβηγία στις Ιουλίου 2014 (λόγω τρομοκρατικής απειλής) και η Εσθονία στις 31 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου (λόγω της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ). Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου έχουν γίνει γνωστά μόνο τα αποτελέσματα της προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στη Νορβηγία: ελέγχθηκαν πάνω από άτομα, σε 17 από τα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος, 5 συνελήφθησαν και 12 υπέβαλαν αίτηση ασύλου. Σύμφωνα με την εκτίμηση των νορβηγικών αρχών, η δράση ήταν αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την προσδιορισθείσα απειλή και είχε σημαντικό προληπτικό αποτέλεσμα που συνέβαλε στη διασφάλιση της νορβηγικής κοινωνίας και των συμφερόντων της. Τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών στις άλλες δύο χώρες, μόλις είναι διαθέσιμα, θα συνοψιστούν στην επόμενη εξαμηνιαία έκθεση. Υπενθυμίζεται στα κράτη μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η έκθεση των αποτελεσμάτων της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα πρέπει να περιγράφει, ειδικότερα, την αρχική αξιολόγηση και την τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 23α, 25 και 26α του κώδικα, τη λειτουργία των ελέγχων, την πρακτική συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη, τον αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την αποτελεσματικότητα της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και να περιλαμβάνει εκ των υστέρων αξιολόγηση της αναλογικότητας της επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα. Εν τω μεταξύ, οι ολλανδικές αρχές δημοσίευσαν την έκθεση για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα στις Μαρτίου 2014 (σε σχέση με τη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια στη Χάγη). Πάνω από άτομα έχουν ελεγχθεί, σε 188 άτομα απαγορεύθηκε η είσοδος για διάφορους λόγους, 115 άτομα συνελήφθησαν και 39 άτομα υπέβαλαν αίτηση ασύλου. Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνέβαλε στην παροχή εσωτερικής ασφάλειας και είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, η οποία διεξήχθη χωρίς σημαντικά συμβάντα. 9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 610/2013 5

6 3.2. Διατήρηση του καθεστώτος μη διενέργειας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα Δύο τομείς του κεκτημένου του Σένγκεν στους οποίους εικάζονται συχνές παραβιάσεις αφορούν 1) το ερώτημα εάν η διενέργεια αστυνομικών ελέγχων κοντά στα εσωτερικά σύνορα έχει αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο των συνοριακών ελέγχων (άρθρο 21α του κώδικα συνόρων του Σένγκεν) και 2) την υποχρέωση άρσης των εμποδίων για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, όπως οι περιορισμοί ταχύτητας, στα οδικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων (άρθρο 22 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν). Κατά την περίοδο 1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνά της σε τέσσερις υποθέσεις σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις των διατάξεων για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, ιδίως την άρση των εμποδίων για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας (σχετικά με την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Σλοβενία). Μία έρευνα (για τη Γερμανία) ολοκληρώθηκε, και τον Οκτώβριο του 2014 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία για εικαζόμενη μη συμμόρφωση της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομικής νομοθεσίας με τα άρθρα 20 και 21 στοιχείο α) του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Τέλος, η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με την τσεχική νομοθεσία που υποχρεώνει τους αερομεταφορείς να πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους στα πρόσωπα που διέρχονται τα εσωτερικά σύνορα 10, δεδομένου ότι η Τσεχική Δημοκρατία τροποποίησε τη νομοθεσία της προκειμένου να την καταστήσει συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων από τις αρχικές 19 χώρες στο σύνολο των 30 χωρών Σένγκεν από την 1η Δεκεμβρίου Κατά τη διάρκεια του 2014, δημιουργήθηκαν τα εθνικά κέντρα συντονισμού των υπόλοιπων 11 χωρών, και όλες οι χώρες Σένγκεν σημείωσαν πρόοδο στην περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών εικόνων της κατάστασης. Ο Frontex είχε προγραμματιστεί να συνδέσει τα υπόλοιπα 11 κέντρα στο δίκτυο επικοινωνίας του Eurosur έως τα τέλη Νοεμβρίου 2014 και ενίσχυσε τη συνεργασία του με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, όπως συστήματα παρακολούθησης πλοίων και δορυφορικές εικόνες. Η Επιτροπή, ο Frontex και τα κράτη μέλη συνέχισαν την κατάρτιση εγχειριδίου το οποίο περιέχει τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και τη διαχείριση του Eurosur. Το εγχειρίδιο αυτό θα εκδοθεί από την Επιτροπή το Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για πρώτη φορά οι δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στα πλαίσια της συνεργασίας του Eurosur παρείχαν τη δυνατότητα να διασωθούν ζωές μεταναστών. Στις Σεπτεμβρίου, οι δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν στο πλαίσιο του Eurosur με την υποστήριξη ενός σχεδίου του 7ου ΠΠ, επέτρεψαν τον εντοπισμό και τη διάσωση φουσκωτού σκάφους μεταναστών στη Μεσόγειο σε με 38 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ γυναικών και τριών παιδιών, που πέρασαν τρεις ημέρες σε ανοικτή θάλασσα και παρασύρθηκαν εκτός της περιοχής στην οποία διεξάγονταν αρχικά οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης του σκάφους. 10 Βλ. την πέμπτη εξαμηνιαία έκθεση για λεπτομερή στοιχεία. 6

7 3.4. Εικαζόμενες παραβιάσεις άλλων μερών του κεκτημένου του Σένγκεν Κατά την περίοδο αναφοράς, η Επιτροπή περάτωσε μία έρευνα (όσον αφορά το βουλγαρικό συνοριακό σημείο διέλευσης στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα το οποίο, σύμφωνα με προγενέστερες καταγγελίες, δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις δυνάμει του κώδικα συνόρων του Σένγκεν) και ζήτησε πληροφορίες για μια νέα υπόθεση όσον αφορά τα εσθονικά χερσαία σύνορα (σχετικά με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται κατά τη διέλευση των συνόρων, σε σχέση με τα άρθρα 5 και 7 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν). Επιπλέον, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνά της όσον αφορά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία σχετικά με καταγγελίες για πρακτικές επαναπροώθησης στα εξωτερικά σύνορα, και δρομολόγησε έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς για απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες από την Ισπανία (Θέουτα και Μελίλια). Όσον αφορά τις συνεχιζόμενες καταγγελίες που λαμβάνονται σχετικά με τον υπερβολικό χρόνο αναμονής ως αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργούν οι ισπανικές αρχές στα σύνορα με το Γιβραλτάρ, μετά από επιτόπια επίσκεψη, η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις τόσο προς την Ισπανία όσο και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της κυκλοφορίας στα εν λόγω σύνορα, καθώς και το λαθρεμπόριο καπνού (για περισσότερα στοιχεία βλ. την 5η εξαμηνιαία έκθεση). Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με ορισμένα μέτρα που θέσπισαν ή προτίθενται να θεσπίσουν προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ανωτέρω συστάσεις. Για να αξιολογήσει καλύτερα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις αρχές των δύο κρατών για την εφαρμογή των συστάσεων, η Επιτροπή πραγματοποίησε δεύτερη επιτόπια επίσκεψη. Στις 30 Ιουλίου 2014, απευθύνθηκαν σε αμφότερες τις χώρες συμπληρωματικές συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των ροών επιβατών και οχημάτων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και, ιδίως, τον τρόπο με τον οποίο τα δύο κράτη μέλη εφαρμόζουν τις συστάσεις ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των πολιτών της ΕΕ που διασχίζουν σε καθημερινή βάση τα σύνορα αυτά. Μεταφορά της οδηγίας για την επιστροφή (2008/115/ΕΚ) στην εθνική νομοθεσία Μετά την προηγούμενη έκθεση, η Ισλανδία ήταν η τελευταία χώρα Σένγκεν που κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα περισσότερα από τα προσδιορισθέντα θέματα μεταφοράς στα κράτη μέλη διευθετήθηκαν με τροποποίηση των σχετικών νομικών διατάξεων. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί συστηματικά όλες τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν και δρομολογεί έρευνα, όταν το κρίνει αναγκαίο. Ειδικότερα, εστιάζει την προσοχή της στις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη, όπως πτυχές των συνθηκών κράτησης και απουσία ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει έναντι ορισμένων κρατών μελών κατά τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, σε πολλά κράτη μέλη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, με τη συστηματικότερη χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης και την προώθηση της οικειοθελούς αναχώρησης. 7

8 Θέση σε ισχύ του κανονισμού σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (ΕΚ αριθ.1931/2006) Από την έναρξη ισχύος του καθεστώτος κυκλοφορίας στα τοπικά σύνορα το 2006, η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του. Σε σχέση με τις διμερείς συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα κράτη μέλη με τις γειτονικές τους τρίτες χώρες, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνα όσον αφορά τη Σλοβενία, ενώ εξάλλου ξεκίνησε νέα έρευνα σχετικά με την Κροατία και συνέχισε δύο υποθέσεις παραβάσεων που αφορούν η μία τη Λετονία και η άλλη την Πολωνία Αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν Στο πλαίσιο του ισχύοντος μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν 11, η εφαρμογή από τα κράτη μέλη του κεκτημένου του Σένγκεν αξιολογείται σε τακτά διαστήματα από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή. Κατά την περίοδο 1 Μαΐου-31 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις Σένγκεν στον τομέα των εναέριων συνόρων, των θεωρήσεων, της προστασίας δεδομένων και του SIS/Sirene στην Ελβετία. Οι εκθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και αναμένεται να περιλαμβάνουν θετικά και αρνητικά σχόλια και συστάσεις, μεταξύ άλλων, για την επιτάχυνση της πλήρους εφαρμογής των κατηγοριών προειδοποιήσεων και των λειτουργικών δυνατοτήτων του SIS II (δεδομένου ότι η Ελβετία προβλέπει την ολοκλήρωση της εφαρμογής του SIS II μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, περισσότερα από τρία έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του, παράλληλα με την αναβάθμιση του εθνικού αστυνομικού συστήματος). Οι προετοιμασίες συνεχίζονται όσον αφορά τον νέο μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1053/2013 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν 12, τον Ιούλιο του 2014 εκδόθηκε το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 13. Τον Οκτώβριο, εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης για το 2015 βάσει του πολυετούς προγράμματος αξιολόγησης , στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση κινδύνου που υποβάλλεται από τον FRONTEX, καθώς και πληροφορίες που διατίθενται από σχετικές υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι πρώτες αξιολογήσεις στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού (όσον αφορά τις SCH/Com-ex (98) 26 def. ΕΕ L 295 της , σ. 27. Εκτελεστική απόφαση C(2014)3683 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για την κατάρτιση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. Εκτελεστική απόφαση C(2014)3683 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2014, για την κατάρτιση του πολυετούς προγράμματος αξιολόγησης για την περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. 8

9 προαναγγελθείσες επισκέψεις) θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του Εν τω μεταξύ, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατάρτισης για τους εμπειρογνώμονες αξιολογητές, μεταξύ άλλων με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της συμπερίληψης πτυχών που δεν καλύπτονταν προηγουμένως, όπως η επιστροφή Άρση του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία Το Συμβούλιο δεν είναι ακόμη σε θέση να αποφασίσει σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με τις χώρες αυτές. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν. 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 4.1. Χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των νέων κατηγοριών προειδοποιήσεων και των λειτουργικών δυνατοτήτων του SIS στα κράτη μέλη που παρέχονται από τη δεύτερη γενιά του συστήματος που τέθηκε σε λειτουργία στις 9 Απριλίου Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη χρήση νέων κατηγοριών αντικειμένων και λειτουργικών δυνατοτήτων, δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ολοκληρώσει την αναβάθμιση των οικείων εθνικών αστυνομικών συστημάτων που παρέχουν σήμερα τη δυνατότητα στους τελικούς τους χρήστες να καταχωρίζουν τις νέες κατηγορίες αντικειμένων στο SIS ΙΙ. Αυτό παρατηρήθηκε ιδίως στη Γερμανία και την Ελλάδα. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, εκδόθηκαν συστάσεις σε σχέση με τα μέτρα ασφάλειας του SIS II ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης «από άκρο σε άκρο» της αποτελεσματικότητας των εθνικών μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται μετά την ηλεκτρονική πειρατεία κατά του δανικού N.SIS (τα εθνικά συστήματα δεδομένων που επικοινωνούν με το Κεντρικό SIS) που έπληξε το προγενέστερο σύστημα SIS. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πλήρως τεκμηριωμένης διαδικασίας αναφοράς συμβάντων σε όλο τον χώρο του Σένγκεν και η δημιουργία ενός δικτύου σημείων επαφής ασφάλειας με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών. Το δίκτυο αυτό συστάθηκε τελικά στο πλαίσιο του eu-lisa (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης). Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διενεργούν αυτοελέγχους ασφάλειας σε τακτική βάση, καθώς και να μην αναθέτουν οποιαδήποτε καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργική διαχείριση του SIS ΙΙ σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία έρευνας για την Πολωνία σχετικά με την αδιάλειπτη λειτουργία του SIS ΙΙ στα εξωτερικά σύνορα και την υλική ασφάλεια του N.SIS. Προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα διαγράψουν παρωχημένες προειδοποιήσεις από το SIS II 15, η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία να θεσπίσει 15 Βλ. την πέμπτη εξαμηνιαία έκθεση για πιο λεπτομερή στοιχεία. 9

10 λεπτομερέστερες σχετικές νομικές διατάξεις στο εγχειρίδιο SIRENE 16. Το SIS II συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τον εντοπισμό των διαδρομών τρομοκρατών και μετακινούμενων εγκληματικών συμμοριών μέσω ειδικής κατηγορίας καταχωρίσεων που επιτρέπει τον διακριτικό και ειδικό έλεγχο των φυσικών προσώπων και ορισμένων ειδών αντικειμένων, μεταξύ άλλων στην περίπτωση της απειλής που συνιστούν οι αλλοδαποί μαχητές. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει πρακτικά μέτρα που σχετίζονται με την εφαρμογή του SIS ΙΙ στα κράτη μέλη προκειμένου να επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με βάση τις εν λόγω προειδοποιήσεις, προστατεύοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών Χρήση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) Το VIS άρχισε να λειτουργεί στις 15 Μαΐου 2014 στη δωδέκατη, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη και δέκατη πέμπτη περιφέρεια (Κεντρική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Καραϊβική και Αυστραλασία) 17 και στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 στη δεκάτη έκτη περιφέρεια (Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία) 18. Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο της έκδοσης θεωρήσεων στη Ρωσία για το VIS, θα χρειαστεί να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξή του στην εν λόγω χώρα η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου αναφοράς (1η Νοεμβρίου Απριλίου 2015). Προϋπόθεση για την εν λόγω ανάπτυξη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της επέκτασης της χωρητικότητας του συστήματος συσχέτισης βιομετρικών στοιχείων που στηρίζει δραστηριότητες βασιζόμενες στα δακτυλικά αποτυπώματα, όπως η ταυτοποίηση και η επαλήθευση ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου αναφοράς, έχει επίσης προγραμματιστεί η έναρξη λειτουργίας του VIS στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία. Το VIS λειτουργεί ικανοποιητικά και, έως τα τέλη Ιουλίου 2014, το σύστημα είχε επεξεργαστεί (από την έναρξη της λειτουργίας του) σχεδόν 9 εκατομμύρια αιτήσεις θεωρήσεων Σένγκεν, βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί 7,5 εκατομμύρια θεωρήσεις. Στις 5 Απριλίου 2014, η χωρητικότητά του αυξήθηκε για να προετοιμαστεί η επικείμενη αύξηση της δραστηριότητας στις προξενικές υπηρεσίες και στα σύνορα. Έχουν προγραμματιστεί μέτρα συμπληρωματικής επέκτασης της χωρητικότητας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του VIS. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, τόσο των βιομετρικών όσο και των αλφαριθμητικών, που εισήχθησαν στο VIS από τις προξενικές αρχές των κρατών μελών, όπως εξηγείται στην 5η εξαμηνιαία έκθεση Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/115/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2013, ΕΕ L 71 της Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στη δωδέκατη, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη και δέκατη πέμπτη περιφέρεια (2014/262/EΕ). Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στη δέκατη έκτη περιφέρεια (2014/540/EΕ). 10

11 Η χρησιμοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εξακρίβωση της ταυτότητας των κατόχων θεωρήσεων στα σημεία διέλευσης των συνόρων Σένγκεν έγινε υποχρεωτική στις 11 Οκτωβρίου του 2014 για τους κατόχους θεωρήσεων των οποίων τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων, κατά περίπτωση) είναι αποθηκευμένα στο VIS. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου. Αναμένεται ότι τα πρώτα συμπεράσματα θα είναι διαθέσιμα προς το τέλος της επόμενης περιόδου αναφοράς. Κατά το παρόν στάδιο, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ενημερώνουν επαρκώς τους ταξιδιώτες για τη νέα αυτή απαίτηση στα σύνορα Πολιτική θεωρήσεων και συμφωνίες επανεισδοχής Μηχανισμός αναστολής και αναθεωρημένος μηχανισμός αμοιβαιότητας στον κανονισμό 539/2001 Μέχρι στιγμής, κανένα κράτος μέλος δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού αναστολής που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του Σύμφωνα με τις διατάξεις του μηχανισμού αμοιβαιότητας, επίσης σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014, οι κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από πέντε κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Πολωνία, Ρουμανία) για καταστάσεις μη αμοιβαιότητας των θεωρήσεων με πέντε τρίτες χώρες (Αυστραλία, Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, Καναδάς, Ιαπωνία και ΗΠΑ) δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 12 Απριλίου Κατά την εξέταση των διαθέσιμων επιλογών στο πλαίσιο του αναθεωρημένου μηχανισμού αμοιβαιότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ποικίλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα προαναφερόμενα κράτη μέλη, πρότεινε την καθιέρωση τακτικών τριμερών συναντήσεων μεταξύ της τρίτης χώρας, του(των) οικείου(- ων) κράτους(-ων) μέλους(-ων) και της Επιτροπής, με σκοπό τη συζήτηση της κατάστασης και τον καθορισμό περαιτέρω μέτρων, συνοδευόμενων ενδεχομένως από χρονοδιάγραμμα, που θα πρέπει να οδηγήσουν το συντομότερο δυνατό στην επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας των θεωρήσεων. Οι πρώτες σχετικές συνεδριάσεις με την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του Στις 10 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για την αξιολόγηση της κατάστασης 20. Μηχανισμός παρακολούθησης μετά την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων Ο μηχανισμός θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1289/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, ΕΕ L 347 της Βλ. τμήμα 4.3 της 5ης διετούς έκθεσης για λεπτομέρειες, στο οποίο επεξηγείται λεπτομερώς ο νέος μηχανισμός αναστολής, καθώς και ο αναθεωρημένος μηχανισμός αμοιβαιότητας. Έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση της κατάστασης της μη αμοιβαιότητας με ορισμένες τρίτες χώρες στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων, C (2014) 7218 final της 10ης Οκτωβρίου

12 Την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2014 (μήνες για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα 21 ), ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν από πολίτες των πέντε κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στα οποία ισχύει το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 22 στον χώρο Σένγκεν και τις υποψήφιες χώρες Σένγκεν αυξήθηκε κατά 40% σε σύγκριση με τους ίδιους τρεις μήνες του 2013 (αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με την περίοδο Φεβρουαρίου- Απριλίου 2014). Η Γερμανία παραμένει μακράν το κράτος μέλος που έχει επηρεαστεί περισσότερο, καθώς διεκπεραίωσε περισσότερες από από τις σχεδόν αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο από τους πολίτες των πέντε αυτών χωρών. Ακολούθησαν η Σουηδία, Γαλλία (αμφότερες με περίπου αιτήσεις εκάστη) και το Βέλγιο (πάνω από 400 αιτήσεις). Οι Σέρβοι πολίτες εξακολούθησαν να είναι η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο από τα δυτικά Βαλκάνια (41 %), ακολουθούμενοι από τους Αλβανούς πολίτες (25 %). Οι αιτούντες από τις πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αποτέλεσαν το 10 % του συνολικού αριθμού των αιτούντων άσυλο στον χώρο Σένγκεν και στις υποψήφιες χώρες Σένγκεν, ποσοστό συγκρίσιμο με εκείνο της ίδιας περιόδου το προηγούμενο έτος (περίπου 9 %). Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και ο δίκαιος χαρακτήρας των διαδικασιών ασύλου, το κεκτημένο του ασύλου περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις που αφήνουν διακριτική ευχέρεια, οι οποίες προβλέπουν διαδικαστικές διευκολύνσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου που δεν είναι πιθανό να θεωρηθούν βάσιμες. Οι διατάξεις αυτές ενισχύθηκαν και προσδιορίστηκαν σαφώς από τα μέσα αναδιατύπωσης τα οποία συνιστούν το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η εκτίμηση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και, εφόσον πληρούνται, η απόφαση σχετικά με το εάν και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ληφθεί από κάθε κράτος μέλος, εντός των ορίων του κεκτημένου για το άσυλο. Η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει μέχρι το τέλος του 2014 την πέμπτη έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων Η διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή ολοκληρώθηκε από αμφότερες τις πλευρές και η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου Στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας για την ελευθέρωσης της θεώρησης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εμπειρογνωμόνων στην Τουρκία (Μάρτιος- Ιούνιος 2014) που επέτρεψαν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία πληροί τα κριτήρια Στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Eurostat που ήταν διαθέσιμα στις 21 Οκτωβρίου 2014 χρησιμοποιούνται στο παρόν κεφάλαιο (στα αριθμητικά στοιχεία για τον Ιούλιο δεν συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος). Από τα τέλη του 2009, οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), του Μαυροβουνίου και της Σερβίας οι οποίοι είναι κάτοχοι βιομετρικού διαβατηρίου απολαύουν απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια τους στα κράτη μέλη της ΕΕ, κατ εφαρμογή του κανονισμού 539/2001. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, οι πολίτες της Αλβανίας, καθώς και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, απολαύουν απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια τους στα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 15 Δεκεμβρίου

13 αναφοράς του «Χάρτη πορείας προς το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης». Η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση για τα πορίσματα στις 20 Οκτωβρίου Ως αποτέλεσμα της δήλωσης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με την Ουκρανία, της 6ης Μαρτίου 2014, μετά την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 24, ανεστάλη ο διάλογος με τη Ρωσία για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Μετά την έναρξη ισχύος, στις 28 Απριλίου 2014, της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που είναι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων, δεν έχει καταγραφεί καμία σημαντική κατάχρηση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια των πολιτών της Μολδαβίας (στοιχεία ως τα τέλη Αυγούστου 2014). Οι συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων με το Αζερμπαϊτζάν άρχισαν να ισχύουν την 1η Σεπτεμβρίου Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την επανεισδοχή και τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με τη Λευκορωσία, ο πρώτος γύρος των τεχνικών διαπραγματεύσεων έλαβε χώρα στις Ιουνίου 2014 και ο δεύτερος γύρος αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του έτους. Στις 30 Ιουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση στο Συμβούλιο σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών για συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων με την Τυνησία. Στις 17 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση στο Συμβούλιο προκειμένου να λάβει την έγκριση έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή με 16 μικρά νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι κοινές επιτροπές για τις θεωρήσεις και την επανεισδοχή με τη Γεωργία και την Αρμενία συνήλθαν στις 4 Ιουνίου και στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, και επιβεβαίωσαν ότι η εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής και διευκόλυνσης των θεωρήσεων της ΕΕ με τις δύο χώρες προχωρεί ικανοποιητικά. 5. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Σκοπός των εξαμηνιαίων εκθέσεων είναι να παράσχουν τη βάση για τη διενέργεια τακτικού διαλόγου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και με τον τρόπο αυτό να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής καθοδήγησης και της συνεργασίας στον χώρο του Σένγκεν. Όπως επισημάνθηκε στην πρώτη έκθεση, είναι ουσιαστικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να παραμένουν σε ετοιμότητα για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να είναι έτοιμα να αντιδράσουν σε τυχόν προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συζήτηση, η Επιτροπή θεωρεί, κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης της παρούσας έκθεσης, ότι αξίζει να συζητηθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα ζητήματα που ανέκυψαν από την παρούσα έκθεση: COM(2014) 646 τελικό. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ pdf 13

14 1. Το επίπεδο ετοιμότητας των κρατών μελών και των οργανισμών για την αντιμετώπιση σεναρίου σημαντικής αύξησης των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων στα ανατολικά χερσαία σύνορα της ΕΕ. 2. Περαιτέρω μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την ενίσχυση της λειτουργίας του Σένγκεν, υπό το φως της κατάστασης στη γειτονιά της Ευρώπης σήμερα. 3. Οι μέχρι στιγμής εμπειρίες των κρατών μελών από τη χρήση του VIS για τον εντοπισμό μεταναστών χωρίς επίσημα έγγραφα που εντοπίζονται εντός του χώρου Σένγκεν, τόσο για τον σκοπό της διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου όσο και για την κίνηση διαδικασιών επιστροφής. 14

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο Πλαίσιο και στόχοι της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης: Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες επιδιώκουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 7 Απριλίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - εκέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Ιουλίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Μάρτιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η διεύρυνση της Ένωσης

Η διεύρυνση της Ένωσης Η διεύρυνση της Ένωσης Την 1η Ιουλίου 2013, η Κροατία έγινε το 28ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ένταξη της Κροατίας, μετά την Ρουμανία και την Βουλγαρία που προσχώρησαν την 1η Ιανουαρίου 2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC 16371/1/13 REV1

PUBLIC 16371/1/13 REV1 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,2Δεκεμβρίου2013 (OR.fr) PUBLIC 16371/1/13 REV1 LIMITE ASIM98 TU10 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ Πειραιάς, 10 Ιουλίου 2007 Από τη Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 118/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2014 για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Πειραιάς, 9 Ιουλίου 28 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΤΟΥΣ 27 Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 19.3.2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 19.3.2010 EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2010 E(2010)1620 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2010 σχετικά µε τη θέσπιση του Εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ απόδοση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων µε βάση την:

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ απόδοση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων µε βάση την: EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ απόδοση του εγχειριδίου για την εξέταση αιτήσεων θεώρησης και την τροποποίηση χορηγηθεισών θεωρήσεων µε βάση την: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε(2010)1620 τελικό της 19.3.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2014 COM(2014) 190 final 2014/0115 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΔΟΣΗ: 28 Νοεμβρίου 2008 (σελίδα 1) ΕΝΤΥΠΟ 2009 ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΕ- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ------ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΨΗΦΙΣΤΕ ΣΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (+ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ) 1 (σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες

Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Αριθ. Αναφ.: ECHA-2010-FS-01-EL Ηµεροµηνία: 09/06/2010 Γλώσσα: Ελληνικά Καθοδήγηση σχετικά µε τα απόβλητα και τις ανακτηµένες ουσίες Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECHA) εκδίδει σειρά ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 A/A ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 1 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως 7 2 Συνδεδεµένα Κράτη 7 3 Κράτη Μέλη της Ευρωπαικής Ενώσεως και συνδεδεµένα Κράτη τα οποία έχουν καταργήσει τους ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 1 / 97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 645 τελικό 2010/0313 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Μηχανισμός Εποπτείας Ποιοι είναι οι στόχοι της σύμβασης; Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013. Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για Έρευνα Συλλογής στοιχείων για τον αθλητικό τουρισμό Για το Έτος 2013 Ετοιμάστηκε για ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σελίδα 1. Κύρια Πορίσματα 2 2. Ανάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις 1 Ο χώρος Σένγκεν από τις 19 Δεκεμβρίου 2011 Κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν Κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα