ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 711 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκτη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν 1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου 2014 EL EL

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2011 για την ενίσχυση της διακυβέρνησης Σένγκεν 1 και με τη στήριξη του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2012, η Επιτροπή υποβάλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν. Η παρούσα έκτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.1. Κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα Σένγκεν Η περίοδος αναφοράς χαρακτηρίστηκε από δύο σημαντικές εξελίξεις. Πρώτον, από συνεχή μετανάστευση διαμέσου της Μεσογείου προς την Ευρώπη, η οποία κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και εξακολούθησε να στερεί ζωές. Δεύτερον, από σημαντική κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν προσώπων που αφικνούνται στην Ιταλία και επιδιώκουν να μεταβούν σε άλλα κράτη μέλη. Ο συνολικός αριθμός των παράνομων διελεύσεων των συνόρων αυξήθηκε σημαντικά κατά την περίοδο αναφοράς (Μάιος- Οκτώβριος 2014). Η αύξηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στον πρωτοφανή αριθμό περιπτώσεων εντοπισμού που κοινοποιήθηκαν από την Ιταλία (σχεδόν έξι φορές περισσότεροι εντοπισμοί από την Ιταλία κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2014 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος 2 ). Συνολικά 3, οι περιπτώσεις εντοπισμού κατά τους τρεις πρώτους μήνες της περιόδου αναφοράς (Μάιος-Ιούλιος 2014, δηλαδή τους μήνες για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα κατά τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης) ανήλθαν σε Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει κατά 2,5 φορές και πλέον τον αντίστοιχο των ίδιων μηνών το 2013, οπότε ανήλθε σε , και είναι ακόμη υψηλότερος από ό, τι κατά την ίδια περίοδο το Η Ιταλία ανέφερε μακράν τον μεγαλύτερο αριθμό συλλήψεων κατά την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου 2014, ακολουθούμενη από την Ελλάδα. Όσον αφορά την ιθαγένεια, τα πρόσωπα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εν λόγω τριών μηνών ήταν κυρίως Σύροι και Ερυθραίοι. Η Κεντρική Μεσόγειος ήταν η κύρια διαδρομή που χρησιμοποιήθηκε την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου 2014, καθώς στην περιοχή της ο αριθμός των εντοπισμών σχεδόν πενταπλασιάστηκε (άνω των εντοπισμοί) σε σύγκριση με το Η διαδρομή της Ανατολικής COM (2011) 561 τελικό Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση Mare Nostrum του ιταλικού ναυτικού ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Εκτός αν αναφέρεται άλλως, τα δεδομένα του τμήματος 2 έχουν ληφθεί από το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών του δικτύου ανάλυσης κινδύνου του Frontex και καλύπτουν τον χώρο Σένγκεν καθώς και τις υποψήφιες χώρες Σένγκεν. Τα δεδομένα καλύπτουν μόνο τους υπηκόους τρίτων χωρών που εντοπίστηκαν στα εξωτερικά σύνορα (εκτός των προσωρινών εξωτερικών συνόρων) κατά την είσοδο ή την προσπάθεια να εισέλθουν παράνομα μεταξύ των σημείων διέλευσης των συνόρων. Περιλαμβάνονται αριθμητικά στοιχεία για την Κροατία από την ημερομηνία προσχώρησής της στην ΕΕ. Επισημαίνεται ότι, παρόλο που από τα αριθμητικά στοιχεία της διαδρομής αυτής εξαιρούνται γενικά η Απουλία και η Καλαβρία, ορισμένοι από τους μετανάστες που εντοπίστηκαν από την επιχείρηση Mare Nostrum μεταφέρθηκαν (λόγω υλικοτεχνικών προβλημάτων στη Σικελία) σε κέντρα στην Απουλία και 2

3 Μεσογείου ήταν η δεύτερη συχνότερα χρησιμοποιούμενη και ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν σε αυτή την οδό υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2013, λόγω της αύξησης των εντοπισμών στα ελληνικά σύνορα, ενώ ο αριθμός των εντοπισμών στα σύνορα της Βουλγαρίας παρέμεινε σταθερός. Η διαδρομή μέσω της Απουλίας και της Καλαβρίας ήταν η τρίτη συχνότερα χρησιμοποιηθείσα διαδρομή αφού οι εντοπισμοί αυξήθηκαν σχεδόν κατά 9 φορές 5 υπερβαίνοντας τις περιπτώσεις. Τέλος, οι ροές στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων ήταν σχεδόν κατά τρεις φορές μικρότερες με αποτέλεσμα να σημειωθούν περίπου περιπτώσεις εντοπισμού λόγω της απότομης μείωσης των εντοπισμών στα ουγγρικά σύνορα. Πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (5 Ιουνίου 2014), η Επιτροπή δημοσίευσε ένα έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της με τίτλο «Εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με τις εργασίες της ειδικής ομάδας «Μεσόγειος» 6, στο οποίο παρουσίασε επισκόπηση των συγκεκριμένων μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των ροών μεταναστών και αιτούντων άσυλο και την πρόληψη των θανάτων μεταναστών στη Μεσόγειο. Η Επιτροπή συνέχισε να παρακολουθεί την κατάσταση στη Βουλγαρία και την Ιταλία όσον αφορά τη βελτίωση των αντίστοιχων συστημάτων ασύλου και θα εξακολουθήσει επίσης να παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, την πιθανή ανάγκη χρησιμοποίησης του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων, βάσει του άρθρου 33 του κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» 7. Επιπλέον, η Ελλάδα εφαρμόζει το εθνικό σχέδιο δράσης για το άσυλο και τη μετανάστευση, το οποίο λήγει τον Δεκέμβριο του Πρέπει να σημειωθεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και τη βελτίωση της κατάστασης, αλλά απαιτείται περαιτέρω πρόοδος στον τομέα αυτό. Από το ξέσπασμα της κρίσης στην Ουκρανία, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές στον αριθμό των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων στα οικεία εξωτερικά χερσαία σύνορα, ο οποίος παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου αυξάνεται σταθερά, και ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου από υπηκόους της Ουκρανίας στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2014 υπερέβη τις (πάνω από δώδεκα φορές περισσότερες απ ότι την ίδια περίοδο το την Καλαβρία και ως εκ τούτου συμπεριλήφθηκαν στα στοιχεία που αντιστοιχούν στην εν λόγω περιφέρεια. Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι η σημαντική αυτή αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεταφορά μεταναστών τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2014, όπως επεξηγείται στην υποσημείωση 4. Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (2014) 173 τελικό. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα. Στόχος του μηχανισμού είναι η στήριξη των κρατών μελών ώστε να αντιμετωπίζουν καταστάσεις ιδιαίτερης πίεσης ή ελλείψεων στα οικεία συστήματα ασύλου, να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και να συνδράμουν την κατάσταση των αιτούντων άσυλο που ζητούν διεθνή προστασία στα εν λόγω κράτη μέλη. Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή εξέδωσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της για την αξιολόγηση της κατάστασης εφαρμογής του σχεδίου (SWD (2014) 316 τελικό). 3

4 2013). Αύξηση παρατηρήθηκε επίσης στις περιπτώσεις παράνομης διαμονής ουκρανών πολιτών. Παρά τη σχετικά χαμηλή εισροή αιτούντων άσυλο και τον χαμηλό εντοπισμό παράτυπων διελεύσεων των συνόρων από υπηκόους της Ουκρανίας, τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί της ΕΕ καλούνται να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα προσοχή τα γεγονότα και ιδίως τις συνέπειές τους για την ασφάλεια της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν. Όσον αφορά τους ξένους μαχητές που επιστρέφουν από τη Συρία στην ΕΕ, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί πρόκληση για τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τον εντοπισμό τους στα εξωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής τόσο όσον αφορά τους προβλεπόμενους ελέγχους σε πρόσωπα, όσο και σε ταξιδιωτικά έγγραφα, και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως. Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, συνεργάζεται με κράτη μέλη για την ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για τη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το δίκαιο της Ένωσης Κατάσταση εντός του χώρου Σένγκεν Κατά την περίοδο Μαΐου- Ιουλίου 2014, το επίπεδο εντοπισμού περιπτώσεων παράνομης διαμονής αυξήθηκε περίπου κατά 35% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013 (σε περιπτώσεις εντοπισμού). Η Σουηδία, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία, παρουσίασαν τον μεγαλύτερο αριθμό εντοπισμού περιπτώσεων κατά την περίοδο αυτή. Όπως αναφέρεται στην 5η εξαμηνιαία έκθεση, το τρέχον έτος το δίκτυο ανάλυσης κινδύνου του Frontex ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις δευτερογενείς μετακινήσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες χώρες (η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Μάλτα, η Πορτογαλία, καθώς και η Ιρλανδία, κράτος μέλος που δεν ανήκει στον χώρο Σένγκεν) δεν έχουν ακόμη υποβάλει τα στοιχεία τους (κατάσταση Οκτωβρίου 2014). Επιπλέον, πολλά κράτη μέλη υπέβαλαν ελλιπή στοιχεία, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο εντοπισμός των μεταναστευτικών οδών, ο οποίος συνιστά τον κύριο στόχο του εγχειρήματος. Είναι ύψιστης σημασίας όλα τα κράτη μέλη να συμμετέχουν πλήρως σε αυτή τη συλλογή δεδομένων, διαφορετικά η ανάλυση μπορεί να είναι μόνο μερική. H επιχείρηση «Mos Maiorum», η πλέον πρόσφατη άσκηση συγκέντρωσης πληροφοριών για τις μεταναστευτικές ροές εντός του χώρου ΕΕ/Σένγκεν, έλαβε χώρα από τις 13 έως τις 26 Οκτωβρίου Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ιταλικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως επτά προγενέστερες τέτοιες επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των πρόσφατων Προεδριών) και είχε ως στόχο την εξασθένηση της ικανότητας των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος να διευκολύνουν την παράτυπη μετανάστευση στην ΕΕ εστιάστηκε δε στις παράτυπες διελεύσεις των συνόρων. Στο πλαίσιό της συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις κύριες διαδρομές που ακολουθούν οι παράνομοι μετανάστες και τον τρόπο δράσης των εγκληματικών δικτύων που χρησιμοποιούνται για την παράνομη διακίνησή ανθρώπων στην ΕΕ, καθώς και στις 4

5 δευτερογενείς μετακινήσεις. Τα αποτελέσματα της επιχείρησης θα παρουσιαστούν στην επόμενη εξαμηνιαία έκθεση. 3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ 3.1. Περιπτώσεις προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα Το άρθρο 23 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν 9 προβλέπει ότι, κατ εξαίρεση, σε περίπτωση σοβαρής απειλής για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική ασφάλεια, ένα κράτος μέλος μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα για διάρκεια που δεν υπερβαίνει το απολύτως αναγκαίο για να αντιμετωπισθεί η σοβαρή απειλή. Κατά την περίοδο 1η Μαΐου - 31 Οκτωβρίου 2014, παρουσιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κατά τις οποίες κράτη μέλη επανέφεραν προσωρινά τον έλεγχο στα εσωτερικά τους σύνορα: το Βέλγιο στις 1-6 Ιουνίου (λόγω της συνόδου κορυφής της G 7), η Νορβηγία στις Ιουλίου 2014 (λόγω τρομοκρατικής απειλής) και η Εσθονία στις 31 Αυγούστου 3 Σεπτεμβρίου (λόγω της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ). Κατά τον χρόνο σύνταξης του παρόντος εγγράφου έχουν γίνει γνωστά μόνο τα αποτελέσματα της προσωρινής επαναφοράς του ελέγχου στη Νορβηγία: ελέγχθηκαν πάνω από άτομα, σε 17 από τα οποία απαγορεύτηκε η είσοδος, 5 συνελήφθησαν και 12 υπέβαλαν αίτηση ασύλου. Σύμφωνα με την εκτίμηση των νορβηγικών αρχών, η δράση ήταν αναγκαία και αναλογική σε σχέση με την προσδιορισθείσα απειλή και είχε σημαντικό προληπτικό αποτέλεσμα που συνέβαλε στη διασφάλιση της νορβηγικής κοινωνίας και των συμφερόντων της. Τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών στις άλλες δύο χώρες, μόλις είναι διαθέσιμα, θα συνοψιστούν στην επόμενη εξαμηνιαία έκθεση. Υπενθυμίζεται στα κράτη μέλη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 29 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, η έκθεση των αποτελεσμάτων της προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα πρέπει να περιγράφει, ειδικότερα, την αρχική αξιολόγηση και την τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στα άρθρα 23α, 25 και 26α του κώδικα, τη λειτουργία των ελέγχων, την πρακτική συνεργασία με τα γειτονικά κράτη μέλη, τον αντίκτυπο στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την αποτελεσματικότητα της επαναφοράς των συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, καθώς και να περιλαμβάνει εκ των υστέρων αξιολόγηση της αναλογικότητας της επαναφοράς των ελέγχων στα σύνορα. Εν τω μεταξύ, οι ολλανδικές αρχές δημοσίευσαν την έκθεση για την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά τους σύνορα στις Μαρτίου 2014 (σε σχέση με τη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια στη Χάγη). Πάνω από άτομα έχουν ελεγχθεί, σε 188 άτομα απαγορεύθηκε η είσοδος για διάφορους λόγους, 115 άτομα συνελήφθησαν και 39 άτομα υπέβαλαν αίτηση ασύλου. Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα συνέβαλε στην παροχή εσωτερικής ασφάλειας και είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής, η οποία διεξήχθη χωρίς σημαντικά συμβάντα. 9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 610/2013 5

6 3.2. Διατήρηση του καθεστώτος μη διενέργειας ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα Δύο τομείς του κεκτημένου του Σένγκεν στους οποίους εικάζονται συχνές παραβιάσεις αφορούν 1) το ερώτημα εάν η διενέργεια αστυνομικών ελέγχων κοντά στα εσωτερικά σύνορα έχει αποτέλεσμα ισοδύναμο με εκείνο των συνοριακών ελέγχων (άρθρο 21α του κώδικα συνόρων του Σένγκεν) και 2) την υποχρέωση άρσης των εμποδίων για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, όπως οι περιορισμοί ταχύτητας, στα οδικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων (άρθρο 22 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν). Κατά την περίοδο 1 Μαΐου - 31 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνά της σε τέσσερις υποθέσεις σχετικά με ενδεχόμενες παραβιάσεις των διατάξεων για την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, ιδίως την άρση των εμποδίων για την ομαλή ροή της κυκλοφορίας (σχετικά με την Αυστρία, το Βέλγιο, την Ιταλία και τη Σλοβενία). Μία έρευνα (για τη Γερμανία) ολοκληρώθηκε, και τον Οκτώβριο του 2014 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στη Γερμανία για εικαζόμενη μη συμμόρφωση της γερμανικής ομοσπονδιακής αστυνομικής νομοθεσίας με τα άρθρα 20 και 21 στοιχείο α) του κώδικα συνόρων του Σένγκεν. Τέλος, η Επιτροπή περάτωσε τη διαδικασία επί παραβάσει σε σχέση με την τσεχική νομοθεσία που υποχρεώνει τους αερομεταφορείς να πραγματοποιούν συστηματικούς ελέγχους στα πρόσωπα που διέρχονται τα εσωτερικά σύνορα 10, δεδομένου ότι η Τσεχική Δημοκρατία τροποποίησε τη νομοθεσία της προκειμένου να την καταστήσει συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιτήρησης των Συνόρων (Eurosur) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες προετοιμασίες για την επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος επιτήρησης των συνόρων από τις αρχικές 19 χώρες στο σύνολο των 30 χωρών Σένγκεν από την 1η Δεκεμβρίου Κατά τη διάρκεια του 2014, δημιουργήθηκαν τα εθνικά κέντρα συντονισμού των υπόλοιπων 11 χωρών, και όλες οι χώρες Σένγκεν σημείωσαν πρόοδο στην περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών εικόνων της κατάστασης. Ο Frontex είχε προγραμματιστεί να συνδέσει τα υπόλοιπα 11 κέντρα στο δίκτυο επικοινωνίας του Eurosur έως τα τέλη Νοεμβρίου 2014 και ενίσχυσε τη συνεργασία του με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, όπως συστήματα παρακολούθησης πλοίων και δορυφορικές εικόνες. Η Επιτροπή, ο Frontex και τα κράτη μέλη συνέχισαν την κατάρτιση εγχειριδίου το οποίο περιέχει τεχνικές και επιχειρησιακές κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και τη διαχείριση του Eurosur. Το εγχειρίδιο αυτό θα εκδοθεί από την Επιτροπή το Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για πρώτη φορά οι δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στα πλαίσια της συνεργασίας του Eurosur παρείχαν τη δυνατότητα να διασωθούν ζωές μεταναστών. Στις Σεπτεμβρίου, οι δορυφορικές εικόνες που λήφθηκαν στο πλαίσιο του Eurosur με την υποστήριξη ενός σχεδίου του 7ου ΠΠ, επέτρεψαν τον εντοπισμό και τη διάσωση φουσκωτού σκάφους μεταναστών στη Μεσόγειο σε με 38 επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ γυναικών και τριών παιδιών, που πέρασαν τρεις ημέρες σε ανοικτή θάλασσα και παρασύρθηκαν εκτός της περιοχής στην οποία διεξάγονταν αρχικά οι δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης του σκάφους. 10 Βλ. την πέμπτη εξαμηνιαία έκθεση για λεπτομερή στοιχεία. 6

7 3.4. Εικαζόμενες παραβιάσεις άλλων μερών του κεκτημένου του Σένγκεν Κατά την περίοδο αναφοράς, η Επιτροπή περάτωσε μία έρευνα (όσον αφορά το βουλγαρικό συνοριακό σημείο διέλευσης στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα το οποίο, σύμφωνα με προγενέστερες καταγγελίες, δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις δυνάμει του κώδικα συνόρων του Σένγκεν) και ζήτησε πληροφορίες για μια νέα υπόθεση όσον αφορά τα εσθονικά χερσαία σύνορα (σχετικά με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται κατά τη διέλευση των συνόρων, σε σχέση με τα άρθρα 5 και 7 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν). Επιπλέον, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνά της όσον αφορά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία σχετικά με καταγγελίες για πρακτικές επαναπροώθησης στα εξωτερικά σύνορα, και δρομολόγησε έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς για απελάσεις με συνοπτικές διαδικασίες από την Ισπανία (Θέουτα και Μελίλια). Όσον αφορά τις συνεχιζόμενες καταγγελίες που λαμβάνονται σχετικά με τον υπερβολικό χρόνο αναμονής ως αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργούν οι ισπανικές αρχές στα σύνορα με το Γιβραλτάρ, μετά από επιτόπια επίσκεψη, η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις τόσο προς την Ισπανία όσο και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση της κυκλοφορίας στα εν λόγω σύνορα, καθώς και το λαθρεμπόριο καπνού (για περισσότερα στοιχεία βλ. την 5η εξαμηνιαία έκθεση). Η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με ορισμένα μέτρα που θέσπισαν ή προτίθενται να θεσπίσουν προκειμένου να συμμορφωθούν με τις ανωτέρω συστάσεις. Για να αξιολογήσει καλύτερα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις αρχές των δύο κρατών για την εφαρμογή των συστάσεων, η Επιτροπή πραγματοποίησε δεύτερη επιτόπια επίσκεψη. Στις 30 Ιουλίου 2014, απευθύνθηκαν σε αμφότερες τις χώρες συμπληρωματικές συστάσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των ροών επιβατών και οχημάτων, καθώς και για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς και, ιδίως, τον τρόπο με τον οποίο τα δύο κράτη μέλη εφαρμόζουν τις συστάσεις ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση των πολιτών της ΕΕ που διασχίζουν σε καθημερινή βάση τα σύνορα αυτά. Μεταφορά της οδηγίας για την επιστροφή (2008/115/ΕΚ) στην εθνική νομοθεσία Μετά την προηγούμενη έκθεση, η Ισλανδία ήταν η τελευταία χώρα Σένγκεν που κοινοποίησε την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Τα περισσότερα από τα προσδιορισθέντα θέματα μεταφοράς στα κράτη μέλη διευθετήθηκαν με τροποποίηση των σχετικών νομικών διατάξεων. Η Επιτροπή εξακολουθεί να παρακολουθεί συστηματικά όλες τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν και δρομολογεί έρευνα, όταν το κρίνει αναγκαίο. Ειδικότερα, εστιάζει την προσοχή της στις ελλείψεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά κράτη μέλη, όπως πτυχές των συνθηκών κράτησης και απουσία ανεξάρτητων συστημάτων ελέγχου των αναγκαστικών επιστροφών. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει έναντι ορισμένων κρατών μελών κατά τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, σε πολλά κράτη μέλη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, με τη συστηματικότερη χρήση εναλλακτικών λύσεων αντί της κράτησης και την προώθηση της οικειοθελούς αναχώρησης. 7

8 Θέση σε ισχύ του κανονισμού σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία (ΕΚ αριθ.1931/2006) Από την έναρξη ισχύος του καθεστώτος κυκλοφορίας στα τοπικά σύνορα το 2006, η Επιτροπή παρακολουθεί την εφαρμογή του. Σε σχέση με τις διμερείς συμφωνίες τις οποίες έχουν συνάψει τα κράτη μέλη με τις γειτονικές τους τρίτες χώρες, η Επιτροπή συνέχισε την έρευνα όσον αφορά τη Σλοβενία, ενώ εξάλλου ξεκίνησε νέα έρευνα σχετικά με την Κροατία και συνέχισε δύο υποθέσεις παραβάσεων που αφορούν η μία τη Λετονία και η άλλη την Πολωνία Αδυναμίες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν Στο πλαίσιο του ισχύοντος μηχανισμού αξιολόγησης του Σένγκεν 11, η εφαρμογή από τα κράτη μέλη του κεκτημένου του Σένγκεν αξιολογείται σε τακτά διαστήματα από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και την Επιτροπή. Κατά την περίοδο 1 Μαΐου-31 Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις Σένγκεν στον τομέα των εναέριων συνόρων, των θεωρήσεων, της προστασίας δεδομένων και του SIS/Sirene στην Ελβετία. Οι εκθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης και αναμένεται να περιλαμβάνουν θετικά και αρνητικά σχόλια και συστάσεις, μεταξύ άλλων, για την επιτάχυνση της πλήρους εφαρμογής των κατηγοριών προειδοποιήσεων και των λειτουργικών δυνατοτήτων του SIS II (δεδομένου ότι η Ελβετία προβλέπει την ολοκλήρωση της εφαρμογής του SIS II μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016, περισσότερα από τρία έτη μετά την έναρξη της λειτουργίας του, παράλληλα με την αναβάθμιση του εθνικού αστυνομικού συστήματος). Οι προετοιμασίες συνεχίζονται όσον αφορά τον νέο μηχανισμό αξιολόγησης του Σένγκεν. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1053/2013 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν 12, τον Ιούλιο του 2014 εκδόθηκε το τυποποιημένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης 13. Τον Οκτώβριο, εγκρίθηκε το ετήσιο πρόγραμμα αξιολόγησης για το 2015 βάσει του πολυετούς προγράμματος αξιολόγησης , στο οποίο λαμβάνεται υπόψη η ανάλυση κινδύνου που υποβάλλεται από τον FRONTEX, καθώς και πληροφορίες που διατίθενται από σχετικές υπηρεσίες και φορείς της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι πρώτες αξιολογήσεις στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού (όσον αφορά τις SCH/Com-ex (98) 26 def. ΕΕ L 295 της , σ. 27. Εκτελεστική απόφαση C(2014)3683 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για την κατάρτιση του τυποποιημένου ερωτηματολογίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. Εκτελεστική απόφαση C(2014)3683 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2014, για την κατάρτιση του πολυετούς προγράμματος αξιολόγησης για την περίοδο σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1053/2013 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης και παρακολούθησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν. 8

9 προαναγγελθείσες επισκέψεις) θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του Εν τω μεταξύ, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατάρτισης για τους εμπειρογνώμονες αξιολογητές, μεταξύ άλλων με την επικαιροποίηση των υφιστάμενων προγραμμάτων κατάρτισης μέσω της συμπερίληψης πτυχών που δεν καλύπτονταν προηγουμένως, όπως η επιστροφή Άρση του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία Το Συμβούλιο δεν είναι ακόμη σε θέση να αποφασίσει σχετικά με την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα με τις χώρες αυτές. Η Επιτροπή εξακολουθεί να υποστηρίζει πλήρως την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σένγκεν. 4. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 4.1. Χρήση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS) Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των νέων κατηγοριών προειδοποιήσεων και των λειτουργικών δυνατοτήτων του SIS στα κράτη μέλη που παρέχονται από τη δεύτερη γενιά του συστήματος που τέθηκε σε λειτουργία στις 9 Απριλίου Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη χρήση νέων κατηγοριών αντικειμένων και λειτουργικών δυνατοτήτων, δεδομένου ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν ολοκληρώσει την αναβάθμιση των οικείων εθνικών αστυνομικών συστημάτων που παρέχουν σήμερα τη δυνατότητα στους τελικούς τους χρήστες να καταχωρίζουν τις νέες κατηγορίες αντικειμένων στο SIS ΙΙ. Αυτό παρατηρήθηκε ιδίως στη Γερμανία και την Ελλάδα. Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2014, εκδόθηκαν συστάσεις σε σχέση με τα μέτρα ασφάλειας του SIS II ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης «από άκρο σε άκρο» της αποτελεσματικότητας των εθνικών μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται μετά την ηλεκτρονική πειρατεία κατά του δανικού N.SIS (τα εθνικά συστήματα δεδομένων που επικοινωνούν με το Κεντρικό SIS) που έπληξε το προγενέστερο σύστημα SIS. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πλήρως τεκμηριωμένης διαδικασίας αναφοράς συμβάντων σε όλο τον χώρο του Σένγκεν και η δημιουργία ενός δικτύου σημείων επαφής ασφάλειας με σκοπό την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών. Το δίκτυο αυτό συστάθηκε τελικά στο πλαίσιο του eu-lisa (Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης). Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διενεργούν αυτοελέγχους ασφάλειας σε τακτική βάση, καθώς και να μην αναθέτουν οποιαδήποτε καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργική διαχείριση του SIS ΙΙ σε εξωτερικούς αναδόχους. Η Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία έρευνας για την Πολωνία σχετικά με την αδιάλειπτη λειτουργία του SIS ΙΙ στα εξωτερικά σύνορα και την υλική ασφάλεια του N.SIS. Προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα διαγράψουν παρωχημένες προειδοποιήσεις από το SIS II 15, η Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία να θεσπίσει 15 Βλ. την πέμπτη εξαμηνιαία έκθεση για πιο λεπτομερή στοιχεία. 9

10 λεπτομερέστερες σχετικές νομικές διατάξεις στο εγχειρίδιο SIRENE 16. Το SIS II συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τον εντοπισμό των διαδρομών τρομοκρατών και μετακινούμενων εγκληματικών συμμοριών μέσω ειδικής κατηγορίας καταχωρίσεων που επιτρέπει τον διακριτικό και ειδικό έλεγχο των φυσικών προσώπων και ορισμένων ειδών αντικειμένων, μεταξύ άλλων στην περίπτωση της απειλής που συνιστούν οι αλλοδαποί μαχητές. Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει πρακτικά μέτρα που σχετίζονται με την εφαρμογή του SIS ΙΙ στα κράτη μέλη προκειμένου να επιταχύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με βάση τις εν λόγω προειδοποιήσεις, προστατεύοντας παράλληλα την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών Χρήση του συστήματος πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) Το VIS άρχισε να λειτουργεί στις 15 Μαΐου 2014 στη δωδέκατη, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη και δέκατη πέμπτη περιφέρεια (Κεντρική Αμερική, Βόρεια Αμερική, Καραϊβική και Αυστραλασία) 17 και στις 25 Σεπτεμβρίου 2014 στη δεκάτη έκτη περιφέρεια (Δυτικά Βαλκάνια και Τουρκία) 18. Λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό αντίκτυπο της έκδοσης θεωρήσεων στη Ρωσία για το VIS, θα χρειαστεί να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξή του στην εν λόγω χώρα η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου αναφοράς (1η Νοεμβρίου Απριλίου 2015). Προϋπόθεση για την εν λόγω ανάπτυξη είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της επέκτασης της χωρητικότητας του συστήματος συσχέτισης βιομετρικών στοιχείων που στηρίζει δραστηριότητες βασιζόμενες στα δακτυλικά αποτυπώματα, όπως η ταυτοποίηση και η επαλήθευση ταυτότητας. Κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου αναφοράς, έχει επίσης προγραμματιστεί η έναρξη λειτουργίας του VIS στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία. Το VIS λειτουργεί ικανοποιητικά και, έως τα τέλη Ιουλίου 2014, το σύστημα είχε επεξεργαστεί (από την έναρξη της λειτουργίας του) σχεδόν 9 εκατομμύρια αιτήσεις θεωρήσεων Σένγκεν, βάσει των οποίων έχουν εκδοθεί 7,5 εκατομμύρια θεωρήσεις. Στις 5 Απριλίου 2014, η χωρητικότητά του αυξήθηκε για να προετοιμαστεί η επικείμενη αύξηση της δραστηριότητας στις προξενικές υπηρεσίες και στα σύνορα. Έχουν προγραμματιστεί μέτρα συμπληρωματικής επέκτασης της χωρητικότητας σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη του VIS. Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, τόσο των βιομετρικών όσο και των αλφαριθμητικών, που εισήχθησαν στο VIS από τις προξενικές αρχές των κρατών μελών, όπως εξηγείται στην 5η εξαμηνιαία έκθεση Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/115/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2013, ΕΕ L 71 της Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2014, για τον καθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στη δωδέκατη, δέκατη τρίτη, δέκατη τέταρτη και δέκατη πέμπτη περιφέρεια (2014/262/EΕ). Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2014, για τον καθορισμό της ημερομηνίας από την οποία θα αρχίσει να λειτουργεί το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στη δέκατη έκτη περιφέρεια (2014/540/EΕ). 10

11 Η χρησιμοποίηση των δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εξακρίβωση της ταυτότητας των κατόχων θεωρήσεων στα σημεία διέλευσης των συνόρων Σένγκεν έγινε υποχρεωτική στις 11 Οκτωβρίου του 2014 για τους κατόχους θεωρήσεων των οποίων τα δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων, κατά περίπτωση) είναι αποθηκευμένα στο VIS. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του νέου αυτού μέτρου. Αναμένεται ότι τα πρώτα συμπεράσματα θα είναι διαθέσιμα προς το τέλος της επόμενης περιόδου αναφοράς. Κατά το παρόν στάδιο, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να ενημερώνουν επαρκώς τους ταξιδιώτες για τη νέα αυτή απαίτηση στα σύνορα Πολιτική θεωρήσεων και συμφωνίες επανεισδοχής Μηχανισμός αναστολής και αναθεωρημένος μηχανισμός αμοιβαιότητας στον κανονισμό 539/2001 Μέχρι στιγμής, κανένα κράτος μέλος δεν έχει ζητήσει την ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού αναστολής που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του Σύμφωνα με τις διατάξεις του μηχανισμού αμοιβαιότητας, επίσης σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014, οι κοινοποιήσεις που ελήφθησαν από πέντε κράτη μέλη (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Πολωνία, Ρουμανία) για καταστάσεις μη αμοιβαιότητας των θεωρήσεων με πέντε τρίτες χώρες (Αυστραλία, Μπρουνέι Νταρουσαλάμ, Καναδάς, Ιαπωνία και ΗΠΑ) δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 12 Απριλίου Κατά την εξέταση των διαθέσιμων επιλογών στο πλαίσιο του αναθεωρημένου μηχανισμού αμοιβαιότητας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ποικίλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τα προαναφερόμενα κράτη μέλη, πρότεινε την καθιέρωση τακτικών τριμερών συναντήσεων μεταξύ της τρίτης χώρας, του(των) οικείου(- ων) κράτους(-ων) μέλους(-ων) και της Επιτροπής, με σκοπό τη συζήτηση της κατάστασης και τον καθορισμό περαιτέρω μέτρων, συνοδευόμενων ενδεχομένως από χρονοδιάγραμμα, που θα πρέπει να οδηγήσουν το συντομότερο δυνατό στην επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας των θεωρήσεων. Οι πρώτες σχετικές συνεδριάσεις με την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά πραγματοποιήθηκαν από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του Στις 10 Οκτωβρίου 2014, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση για την αξιολόγηση της κατάστασης 20. Μηχανισμός παρακολούθησης μετά την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων Ο μηχανισμός θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1289/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, ΕΕ L 347 της Βλ. τμήμα 4.3 της 5ης διετούς έκθεσης για λεπτομέρειες, στο οποίο επεξηγείται λεπτομερώς ο νέος μηχανισμός αναστολής, καθώς και ο αναθεωρημένος μηχανισμός αμοιβαιότητας. Έκθεση της Επιτροπής για την αξιολόγηση της κατάστασης της μη αμοιβαιότητας με ορισμένες τρίτες χώρες στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων, C (2014) 7218 final της 10ης Οκτωβρίου

12 Την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου 2014 (μήνες για τους οποίους υπάρχουν δεδομένα 21 ), ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν από πολίτες των πέντε κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στα οποία ισχύει το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης 22 στον χώρο Σένγκεν και τις υποψήφιες χώρες Σένγκεν αυξήθηκε κατά 40% σε σύγκριση με τους ίδιους τρεις μήνες του 2013 (αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με την περίοδο Φεβρουαρίου- Απριλίου 2014). Η Γερμανία παραμένει μακράν το κράτος μέλος που έχει επηρεαστεί περισσότερο, καθώς διεκπεραίωσε περισσότερες από από τις σχεδόν αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο από τους πολίτες των πέντε αυτών χωρών. Ακολούθησαν η Σουηδία, Γαλλία (αμφότερες με περίπου αιτήσεις εκάστη) και το Βέλγιο (πάνω από 400 αιτήσεις). Οι Σέρβοι πολίτες εξακολούθησαν να είναι η μεγαλύτερη ομάδα αιτούντων άσυλο από τα δυτικά Βαλκάνια (41 %), ακολουθούμενοι από τους Αλβανούς πολίτες (25 %). Οι αιτούντες από τις πέντε χώρες των Δυτικών Βαλκανίων αποτέλεσαν το 10 % του συνολικού αριθμού των αιτούντων άσυλο στον χώρο Σένγκεν και στις υποψήφιες χώρες Σένγκεν, ποσοστό συγκρίσιμο με εκείνο της ίδιας περιόδου το προηγούμενο έτος (περίπου 9 %). Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και ο δίκαιος χαρακτήρας των διαδικασιών ασύλου, το κεκτημένο του ασύλου περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις που αφήνουν διακριτική ευχέρεια, οι οποίες προβλέπουν διαδικαστικές διευκολύνσεις στη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου που δεν είναι πιθανό να θεωρηθούν βάσιμες. Οι διατάξεις αυτές ενισχύθηκαν και προσδιορίστηκαν σαφώς από τα μέσα αναδιατύπωσης τα οποία συνιστούν το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Η εκτίμηση του κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων και, εφόσον πληρούνται, η απόφαση σχετικά με το εάν και πώς πρέπει να χρησιμοποιηθούν, πρέπει να ληφθεί από κάθε κράτος μέλος, εντός των ορίων του κεκτημένου για το άσυλο. Η Επιτροπή προτίθεται να δημοσιεύσει μέχρι το τέλος του 2014 την πέμπτη έκθεση σχετικά με την παρακολούθηση μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων Η διαδικασία κύρωσης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για την επανεισδοχή ολοκληρώθηκε από αμφότερες τις πλευρές και η συμφωνία τέθηκε σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου Στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Τουρκίας για την ελευθέρωσης της θεώρησης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εμπειρογνωμόνων στην Τουρκία (Μάρτιος- Ιούνιος 2014) που επέτρεψαν τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία πληροί τα κριτήρια Στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Eurostat που ήταν διαθέσιμα στις 21 Οκτωβρίου 2014 χρησιμοποιούνται στο παρόν κεφάλαιο (στα αριθμητικά στοιχεία για τον Ιούλιο δεν συμπεριλαμβάνεται η Κύπρος). Από τα τέλη του 2009, οι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (FYROM), του Μαυροβουνίου και της Σερβίας οι οποίοι είναι κάτοχοι βιομετρικού διαβατηρίου απολαύουν απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια τους στα κράτη μέλη της ΕΕ, κατ εφαρμογή του κανονισμού 539/2001. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, οι πολίτες της Αλβανίας, καθώς και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, απολαύουν απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια τους στα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 15 Δεκεμβρίου

13 αναφοράς του «Χάρτη πορείας προς το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης». Η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση για τα πορίσματα στις 20 Οκτωβρίου Ως αποτέλεσμα της δήλωσης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων σχετικά με την Ουκρανία, της 6ης Μαρτίου 2014, μετά την παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία 24, ανεστάλη ο διάλογος με τη Ρωσία για την ελευθέρωση των θεωρήσεων. Μετά την έναρξη ισχύος, στις 28 Απριλίου 2014, της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες της Δημοκρατίας της Μολδαβίας που είναι κάτοχοι βιομετρικών διαβατηρίων, δεν έχει καταγραφεί καμία σημαντική κατάχρηση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια των πολιτών της Μολδαβίας (στοιχεία ως τα τέλη Αυγούστου 2014). Οι συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων με το Αζερμπαϊτζάν άρχισαν να ισχύουν την 1η Σεπτεμβρίου Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την επανεισδοχή και τη διευκόλυνση των θεωρήσεων με τη Λευκορωσία, ο πρώτος γύρος των τεχνικών διαπραγματεύσεων έλαβε χώρα στις Ιουνίου 2014 και ο δεύτερος γύρος αναμένεται να πραγματοποιηθεί αργότερα εντός του έτους. Στις 30 Ιουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε προς έγκριση στο Συμβούλιο σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών για συμφωνίες επανεισδοχής και διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων με την Τυνησία. Στις 17 Ιουλίου 2014, η Επιτροπή υπέβαλε σύσταση στο Συμβούλιο προκειμένου να λάβει την έγκριση έναρξης διαπραγματεύσεων για συμφωνίες απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή με 16 μικρά νησιωτικά κράτη της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, καθώς και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι κοινές επιτροπές για τις θεωρήσεις και την επανεισδοχή με τη Γεωργία και την Αρμενία συνήλθαν στις 4 Ιουνίου και στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 αντίστοιχα, και επιβεβαίωσαν ότι η εφαρμογή των συμφωνιών επανεισδοχής και διευκόλυνσης των θεωρήσεων της ΕΕ με τις δύο χώρες προχωρεί ικανοποιητικά. 5. Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Σκοπός των εξαμηνιαίων εκθέσεων είναι να παράσχουν τη βάση για τη διενέργεια τακτικού διαλόγου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και με τον τρόπο αυτό να συμβάλουν στην ενίσχυση της πολιτικής καθοδήγησης και της συνεργασίας στον χώρο του Σένγκεν. Όπως επισημάνθηκε στην πρώτη έκθεση, είναι ουσιαστικό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να παραμένουν σε ετοιμότητα για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και να είναι έτοιμα να αντιδράσουν σε τυχόν προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συζήτηση, η Επιτροπή θεωρεί, κατά τη χρονική στιγμή της έκδοσης της παρούσας έκθεσης, ότι αξίζει να συζητηθούν ιδιαίτερα τα ακόλουθα ζητήματα που ανέκυψαν από την παρούσα έκθεση: COM(2014) 646 τελικό. https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/ pdf 13

14 1. Το επίπεδο ετοιμότητας των κρατών μελών και των οργανισμών για την αντιμετώπιση σεναρίου σημαντικής αύξησης των παράτυπων διελεύσεων των συνόρων στα ανατολικά χερσαία σύνορα της ΕΕ. 2. Περαιτέρω μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για την ενίσχυση της λειτουργίας του Σένγκεν, υπό το φως της κατάστασης στη γειτονιά της Ευρώπης σήμερα. 3. Οι μέχρι στιγμής εμπειρίες των κρατών μελών από τη χρήση του VIS για τον εντοπισμό μεταναστών χωρίς επίσημα έγγραφα που εντοπίζονται εντός του χώρου Σένγκεν, τόσο για τον σκοπό της διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου όσο και για την κίνηση διαδικασιών επιστροφής. 14

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL

14300/15 ΠΧΚ/γομ 3 DG D 1 A LIMITE EL ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μεταναστευτική και η προσφυγική κρίση έχουν θέσει υπό έντονη πίεση την εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και του κεκτημένου για το άσυλο, με πρωτοφανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 635 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης της 12ης Μαΐου 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2010 COM(2010)256 τελικό 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2013 COM(2013) 832 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη εξαμηνιαία έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.5.2014 COM(2014) 292 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πέμπτη εξαμηνιαία έκθεση για τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2016 COM(2016) 236 final 2016/0125 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

8835/16 ΔΛ/γπ 1 DG D 1 A

8835/16 ΔΛ/γπ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0140 (NLE) 8835/16 SCH-EVAL 78 FRONT 204 COMIX 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 277 final 2016/0139 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

8754/17 ΔΠ/μκρ 1 DG D 1 A

8754/17 ΔΠ/μκρ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0095 (NLE) 8754/17 SCH-EVAL 133 FRONT 191 COMIX 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

6354/17 ΧΦ/νικ 1 DG D 1 A

6354/17 ΧΦ/νικ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0396 (NLE) 6354/17 SCH-EVAL 63 SIRIS 27 COMIX 126 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.8.2011 COM(2011) 516 τελικό 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 810/2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.8.2014 COM(2014) 513 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2015 COM(2015) 236 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έβδομη εξαμηνιαία έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του χώρου Σένγκεν 1η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.3.07 A8-074/ Τροπολογία Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-074/06 Mariya Gabriel Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 64/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, Μαρτίου 207 (OR. en) 206/0075 (COD) LEX 720 PE-CONS 64//6 REV VISA 44 COEST 344 COMIX 852 CODEC 93 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C

9454/17 ΘΚ/γπ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9454/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9039/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COSI 109 ASIM 54 ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2011 COM(2011) 560 τελικό 2011/0242 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0314 (NLE) 5626/16 LIMITE PUBLIC ASIM 9 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υιοθέτηση του ευρώ από τη Λιθουανία την 1η Ιανουαρίου 2015 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.10.2014 COM(2014) 649 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2010 COM(2010)358 τελικό 2010/0192 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13546/1/15 REV 1 DCL 1 SCH-EVAL 42 SIRIS 76 COMIX 528 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 13546/1/15 REV 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED της:

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής:

Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: Το κοινό ανακοινωθέν των «28» και της Τουρκίας μετά τη Σύνοδο Κορυφής έχει ως εξής: 1.Μετά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό Νταβούτογλου, οι αρχηγοί των κρατών της ΕΕ και των κυβερνήσεων αναφέρθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7.6.2008 C 141/27 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2008 Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος: πολυετή σχέδια συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C

10152/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10152/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2013 COM(2013) 232 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

6503/17 ΓΕΧ/ριτ 1 DG D 1 A

6503/17 ΓΕΧ/ριτ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0391 (NLE) 6503/17 SCH-EVAL 71 FRONT 86 COMIX 143 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 55/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

7323/17 ΔΙ/νκ/ΜΙΠ 1 DG D 1 A

7323/17 ΔΙ/νκ/ΜΙΠ 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7323/17 FRONT 122 FAUXDOC 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2017 COM(2017) 29 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την από κοινού επανεξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,9Δεκεμβρίου2011(12.12) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822

PUBLIC. Βρυξέλλες,9Δεκεμβρίου2011(12.12) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,9Δεκεμβρίου2011(12.12) (OR.en) 18302/11 LIMITE MIGR211 FRONT197 COMIX822 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων/

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 30/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) LEX 1701 PE-CONS 30/1/16 REV 1 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10833/15

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση προόδου για το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.2.2008 COM(2008) 101 τελικό 2008/0041 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27102015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

11088/15 ADD 1 1 DPG

11088/15 ADD 1 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 11088/15 ADD 1 PV/CONS 42 JAI 587 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3405η σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Απριλίου 2012 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2011 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 27.1.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0230/2009, του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 403 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0180 (NLE) 11599/17 VISA 297 COLAC 65 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.2.2017 L 28/73 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/179 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των διαδικαστικών ρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της ομάδας συνεργασίας, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2010 COM(2010) 239 τελικό 2010/0135 (NLE) C7-0131/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία την 1 η Ιανουαρίου 2011 EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0106(COD) 1.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα