Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), ιοίκησης Αθλητισµού Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος Φαµίσης, Αγλαΐα Ζαφειρούδη & Νικήτας Νοµικός Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η παρούσα έρευνα: α)κατέγραψε τους σηµαντικότερους λόγους που αναστέλλουν την συµµετοχή φοιτητών/τριών, σε Προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που υλοποιούνται στη φύση και β) διερεύνησε πιθανές διαφορές στους ανωτέρω λόγους, µεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συµµετείχαν και φοιτητών/φοιτητριών που δεν συµµετείχαν. Στην έρευνα έλαβαν µέρος τριακόσιοι φοιτητές /φοιτήτριες (Ν=300) από το Πανεπιστήµιο των Αθηνών από τέσσερεις διαφορετικές σχολές. Για την καταγραφή των λόγων αναστολής συµµετοχής χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Alexandris et al (1998) κατόπιν τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης και συν, 2005). Η αξιοπιστία του οργάνου κρίθηκε ικανοποιητική (Cronbach»s α=.87). Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν ως σηµαντικότερους ανασταλτικούς λόγους προς την συµµετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε υπαίθρια προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και συγκεκριµένα στη δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής: 1 ον την «έλλειψη χρόνου λόγω σπουδών» (Μ=5.0 SD=1.8), 2 ον την «χαµηλή προτεραιότητα» (Μ=4.9, SD=1.9), 3 ον το «υψηλό κόστος συµµετοχής», (Μ=4.6, SD=1.8). Ακόµη διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συµµετείχαν και αυτών που δεν συµµετείχαν στα συγκεκριµένα προγράµµατα σε όλους τους ανασταλτικούς λόγους (t=6.9, p<.001). Τα αποτελέσµατα συζητούνται µε στόχο τον σχεδιασµό κατάλληλων Πανεπιστηµιακών προγραµµάτων υπαίθριας αναψυχής και ενίσχυση της συµµετοχής των φοιτητών/τριών σε αντίστοιχες χειµερινές δραστηριότητες. Λέξεις κλειδιά: Ανασταλτικοί λόγοι προς την συµµετοχή, Χειµερινές δραστηριότητες Αναψυχής. 17

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα ελληνικά πανεπιστήµια τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια σχεδιασµού κατάλληλων προγραµµάτων αθλητισµού και αναψυχής µε δηµιουργία αξιόµαχων τµηµάτων Φυσικής Αγωγής, µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής των φοιτητών/τριών (Κωνσταντινάκος, 2008). Τα προγράµµατα αυτά αφορούν αφ» ενός σε συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε εκδηλώσεις αγωνιστικής µορφής και αφ» ετέρου σε δράσεις αθλητισµού αναψυχής (Αυθίνος, 1999). Η επιτυχία ενός προγράµµατος Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού εξαρτάται βασικά από την κατανόηση των επιθυµιών των φοιτητών αλλά και από τον υπολογισµό των πιθανών εµποδίων που τελικά αναστέλλουν την συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε αυτά τα προγράµµατα (Alexandris, 1997). Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής των ανασταλτικών λόγων που αντιµετωπίζει ο µεγαλύτερος αριθµός των φοιτητών του Πανεπιστηµίου των Αθηνών ως προς την συµµετοχή τους σε συγκεκριµένα προγράµµατα αναψυχής που εκτελούνται σε φυσικό περιβάλλον, όπως η συµµετοχή στην δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής και η διαπίστωση διαφορών µεταξύ της διαφορετικής συχνότητας συµµετοχής των φοιτητών/τριών. Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός στην Ελλάδα. Ο Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός εκπροσωπείται στην χώρα µας από τα Πανεπιστηµιακά Γραφεία Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, το οποία έχουν και την πλήρη εποπτεία για τις αθλητικές δραστηριότητες των φοιτητών/τριών σε κάθε Πανεπιστήµιο. Ο αθλητισµός αποτελώντας αναγκαιότητα για την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής της νεολαίας σε κάθε χώρα, αποβλέπει για τους φοιτητές/τριες στη «δια βίου» συνέχιση της άσκησης και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Ακόµη τα προγράµµατα του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµό αποβλέπουν στο να δώσουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα, αποτελώντας διέξοδο και αντίδοτο σε πιθανές παραπτωµατικές συµπεριφορές (Κωνσταντινάκος, 2008). Οι φοιτητές και φοιτήτριες που συµµετέχουν σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού, µπορούν να ασκούνται ελεύθερα (χωρίς άµεση επίβλεψη), ή να στελεχώνουν τις πανεπιστηµιακές οµάδες, (πανεπιστηµιακά πρωταθλήµατα) µετέχοντας σε αγώνες που διοργανώνουν τα αντίστοιχα τµήµατα κάθε Πανεπιστηµίου µεταξύ τους. Ένας από τους στόχους των προγραµµάτων είναι η σύσταση επίσηµης αγωνιστικής οµάδας φοιτητών/τριων κάθε Πανεπιστηµίου. Οι οµάδες µετά τα εσωτερικά πρωταθλήµατα, συµµετέχουν σε Πανελλήνιους φοιτητικούς αγώνες διαφόρων αθληµάτων µεταξύ ΑΕΙ- ΤΕΙ, µετέχουν σε Πανεπιστηµιάδες ή άλλες διαπανεπιστηµιακές αθλητικές συναντήσεις, που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός εκτός του Αγωνιστικού τοµέα, εξαπλώνεται και σε δράσεις που αφορούν την µαζικότερη συµµετοχή δηλαδή σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Αναψυχής. Σκοπός του συγκεκριµένου τοµέα είναι η συνεχής επαφή των φοιτητών-τριων µε την κίνηση, την άσκηση, την άθληση. Μορφές εκδηλώσεων αυτού του τοµέα της υπαίθριας αναψυχής είναι η εισαγωγική επαφή του φοιτητή/τριας µε κάποιο άθληµα ή δραστηριότητα αναψυχής π.χ. τένις, ιππασία, ιστιοπλοΐα κ.λπ. Ακόµη η διοργάνωση εκδροµών και εξορµήσεων σε φυσικό 18

3 περιβάλλον και η ενασχόληση µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής όπως: χιονοδροµίας, ορειβασίας, ορειβατικού ποδηλάτου, κατάβασης ποταµών µε φουσκωτές βάρκες αποτελεί προσπάθεια υιοθέτησης ενός ενεργητικού διά βίου τρόπου ζωής των φοιτητών/τριών (Κουθούρης, 2009). Η διοίκηση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού σε κάθε Πανεπιστήµιο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας να γνωρίσουν και να συµµετάσχουν σε όσο το δυνατό περισσότερες δραστηριότητες αθλητισµού και αναψυχής, ενισχύοντας τις σχέσεις µεταξύ των µελών του Πανεπιστηµίου, προσφέροντας υγεία και συνθήκες καθηµερινής άσκησης. Ανασταλτικοί λόγοι προς την συµµετοχή Οι λόγοι που αναστέλλουν την συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής απασχολούν έντονα τους ερευνητές της περιοχής της αναψυχής (Alexandris, K., & Carroll, B., 1997b; Jackson, Ε. 1993; Jackson, E., & Searle. M., 1985). Άτοµα που επιθυµούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής αντιµετωπίσουν πληθώρα ανασταλτικών λόγων, η σειρά σηµαντικότητας των οποίων κατά τους Crawford, Jackson, και Godbey, (1991) σχετίζεται µε την ίδια την δραστηριότητα, το άτοµο και το περιβάλλον. Η διάθεση για συµµετοχή ενός ατόµου προς µια δράση συχνά εµποδίζεται από αιτίες που αφορούν σε τρία επίπεδα. Πρώτον στους καθαρά προσωπικούς, ψυχολογικούς λόγους, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά την σχέση, άτοµο / δραστηριότητα και ονοµάζονται «ενδοπροσωπικοί λόγοι». εύτερον στους λόγους, αιτίες που αφορούν το άτοµο σε σχέση µε την συντροφιά που το περιβάλει κατά την συµµετοχή, την συνοδεία του, την αποδοχή ή µη της συµµετοχής του σε µία δραστηριότητα αναψυχής, από το οικείο περιβάλλον του ατόµου. Οι λόγοι αυτοί ονοµάζονται «διαπροσωπικοί λόγοι». Τρίτον στους ανασταλτικούς λόγους που αντιπροσωπεύουν περιορισµούς οι οποίοι είναι κοινώς θεωρούµενοι, ως µεσολαβητικοί παράγοντες ανάµεσα στην προτίµηση προς µια συγκεκριµένη µορφή αναψυχής και την ίδια τη συµµετοχή. Παράδειγµα η απουσία οικονοµικής δυνατότητας από το άτοµο για συµµετοχή, η ανυπαρξία εγκαταστάσεων ή έλλειψη κατάλληλων προγραµµάτων, η λάθος πληροφόρηση για δυνατότητα συµµετοχής. Οι λόγοι αυτοί ονοµάζονται «δοµικοί λόγοι» και αφορούν το περιβάλλον που περιβάλλει το άτοµο (Crawford & Godbey 1987, p.124).) Σε έρευνα των Alexandris και Carroll (1997a,b) που έγινε σε γενικό πληθυσµό αστικής περιοχής στην χώρα µας, αναφορικά µε την συµµετοχή των κατοίκων σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής επιβεβαιώθηκε ότι η συµµετοχή µειώνεται δραµατικά µε την άνοδο της ηλικίας των ατόµων. Οι Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη, & Χατζηγιάννη, 2005, διερεύνησαν τους ανασταλτικούς λόγους χιονοδρόµων προς την συµµετοχή στην συγκεκριµένη δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής. Η παραγοντική ανάλυση των λόγων ανέδειξε έξι ανασταλτικούς παράγοντες: «έλλειψη ενδιαφέροντος για συµµετοχή», «ατοµικά /ψυχολογικά εµπόδια», «προβλήµατα σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες», «έλλειψη παρέας», «προβλήµατα οικονοµικά / πρόσβασης» και «έλλειψη χρόνου». Επιπλέον, τα αποτελέσµατα ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ χιονοδρόµων διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης στην διάσταση «οικονοµικά / προβλήµατα πρόσβασης», όπως και µεταξύ χιονοδρόµων ανδρών και γυναικών στην διάσταση «ατοµικά / ψυχολογικά προβλήµατα». Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι δηµογραφικής φύσης υποοµάδες των χιονοδρόµων έχουν ιδιαιτερότητες στην 19

4 συµµετοχή, βιώνουν διαφορετικούς ανασταλτικούς παράγοντες και χρήζουν διαφορετικής αντιµετώπισης από τις διοικήσεις των χιονοδροµικών κέντρων. Σε έρευνα των Κουθούρης, Αλεξανδρής & Γκόλτσος, (2005), η παραγοντική ανάλυση των ανασταλτικών λόγων προς την συµµετοχή ατόµων στο ποδόσφαιρο αναψυχής ανέδειξε πέντε παράγοντες. Την «έλλειψη χρόνου», τους «ατοµικοί /ψυχολογικοί λόγους», το «περιορισµένο ενδιαφέρον», τα «οικονοµικά προβλήµατα και προβλήµατα πρόσβασης», και την «έλλειψη παρέας». Η ανάλυση διακύµανσης βρήκε τον παράγοντα «έλλειψη παρέας» να σηµειώνει την πλέον υψηλή αρνητική συσχέτιση µε την διαφορετική συχνότητα συµµετοχής. Ακόµη στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής σηµειώθηκαν µόνον στον παράγοντα «οικονοµικά προβλήµατα» µεταξύ ατόµων διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης. Σε πρόσφατη έρευνα των Κουθούρης, Τζουβίστα, και Αλεξανδρής, (2005) η οποία έγινε σε δείγµα κολυµβητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα αθλητισµού αναψυχής στην Αττική, αρχικά κατεγράφησαν οι ανασταλτικοί λόγοι έναντι της συµµετοχής τους σε προγράµµατα κολύµβησης αναψυχής. Οι λόγοι κατηγοριοποιήθηκαν επίσης σε έξι παράγοντες Σηµαντικότεροι παράγοντες αναδείχθηκαν η «έλλειψη ενδιαφέροντος» (Μ=5.9, SD=1.3), οι «ψυχολογικοί λόγοι» (Μ=5.5, SD=1.2) και η «έλλειψη εγκαταστάσεων» (Μ=5.2, SD=1.4), Η ανάλυση διακύµανσης ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ οµάδων διαφορετικής συχνότητας συµµετοχής κυρίως στους παράγοντες «έλλειψη χρόνου» (F (3,208) = 8.5, p<.001) και «έλλειψη ενδιαφέροντος» (F (3,204) = 18.5, p<.001). Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης δεδοµένων αναφορικά µε τους λόγους που αναστέλλουν την συµµετοχή στην χιονοδροµία αναψυχής στο χώρο των ελληνικών πανεπιστηµίων. Η παρούσα έρευνα στόχευσε στην καταγραφή των αιτιών που αποτρέπουν τους φοιτητές να συµµετέχουν σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που υλοποιούνται σε χώρους εκτός πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα κατά τους χειµερινούς µήνες σε χιονοδροµικά αθλητικά κέντρα, όπως η χιονοδροµία αναψυχής. Αντικειµενικοί στόχοι της έρευνας ήταν α) η καταγραφή των σηµαντικότερων ανασταλτικών λόγων έναντι της συµµετοχής φοιτητών του πανεπιστηµίου Αθηνών, σε χειµερινές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής και β) η διερεύνηση πιθανών διαφορών, στους ανασταλτικούς λόγους, µεταξύ φοιτητών/τριών που συµµετείχαν και φοιτητών/τριών που δεν συµµετείχαν σε χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής, γ) η διαπίστωση, ότι το Ιεραρχικό Μοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση των φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστηµίων έναντι της συµµετοχής τους στην δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής κατά την διάρκεια των προγραµµάτων Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν τριακόσιοι Έλληνες φοιτητές (Ν=300), από τέσσερεις διαφορετικές σχολές του Πανεπιστηµίου των Αθηνών, Μαθηµατικό, Ιατρική, Τ.Ε.Φ.Α.Α και Φυσικό. Αναλυτικά µε τη σχολή που φοιτούσαν οι συµµετέχοντες, το 45% του συνολικού δείγµατος ήταν φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (134 φοιτητές), το 18% από την σχολή του Μαθηµατικού (54 20

5 άτοµα), το 25.7% από την σχολή του Φυσικού (69 άτοµα) και τέλος το 11.3% από την Ιατρική σχολή (34 άτοµα). Το 52% των φοιτητών της έρευνας ήταν άνδρες (156) και το υπόλοιπο 48% του δείγµατος ήταν γυναίκες (144). Η ηλικία των φοιτητών του δείγµατος κυµάνθηκε από 19 έως 26 ετών (πίνακας 1). Όργανο µέτρησης Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων προς την συµµετοχή στην χιονοδροµία, χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα των Alexandris et al (1998) κατόπιν τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη & Χατζηγιάννη, 2005). Οι απαντήσεις στα είκοσι τέσσερα θέµατα του ερωτηµατολογίου δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=διαφωνώ απόλυτα). Η αξιοπιστία της κλίµακας κρίθηκε επιτυχής (Cronbach»s α=.89). Το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν ακόµη από ερωτήσεις που κατέγραψαν α)δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος και β)την συχνότητα συµµετοχής (διπολικό θετική/αρνητική) των φοιτητών/τριων έναντι της συµµετοχής των φοιτητών σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και συγκεκριµένα της δραστηριότητας της χιονοδροµίας. ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε µε τυχαία επιλογή δείγµατος (φοιτητών) στα αµφιθέατρα και τις αίθουσες των πανεπιστηµιακών σχολών που αναφέρθηκαν προηγούµενα, πριν την έναρξη των µαθηµάτων και κατόπιν συνεννοήσεως µε τον υπεύθυνο καθηγητή. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν σχετικά µε το σκοπό της έρευνας και δόθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν την ίδια ηµέρα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ηµογραφικά Χαρακτηριστικά είγµατος Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, στην ερώτηση: «ασχολείσαι µε κάποια άλλη αθλητική δραστηριότητα, εκτός της συµµετοχής σου σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού», τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι πάνω από τους µισούς φοιτητές σε ποσοστό 76.3%, (229 φοιτητές/τριες) απάντησαν καταφατικά, ενώ σε ποσοστό 23.7%, (71 φοιτητές /τριες) δεν είχαν καµία εµπλοκή σε αθλητικές δραστηριότητες. Η «συµµετοχή» ή «µη συµµετοχή» των φοιτητών/τριών του δείγµατος στην εξωτερική δράση του Πανεπιστηµίου Αθλητισµού δηλαδή της συµµετοχής σε πρόγραµµα χιονοδροµίας αναψυχής µετρήθηκε µε διχοτόµο επιλογή απάντηση. Εξήντα τέσσερις (64) φοιτητές/τριες δήλωσαν συµµετέχοντες στην ανωτέρω δράση αναψυχής και διακόσιοι είκοσι τρεις φοιτητές/τριες (223) δήλωσαν µη συµµετοχή. 21

6 Πίνακας 1. ηµογραφικά Χαρακτηριστικά του είγµατος (Ν=330) ΦΥΛΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε εξωτερικά προγρ αναψυχής ΑΝ ΡΕΣ 52%% ΟΧΙ: 23.7% (71) ΤΕΦΑΑ:45% (134) Συµ/ντες: 64 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 48% ΝΑΙ: 76.3% (229) ΜΑΘ/ΚΟ:18% (54) Μη συµ/ντες: 223, ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ 19 < 26 ετών ΦΥΣΙΚΟ: 25.7% (72) ΙΑΤΡΙΚΗ: 11.3% (34) Μέσες Τιµές των Ανασταλτικών Λόγων Συµµετοχής Βάση του µέσου όρου των τιµών που σηµείωσε το σύνολο του δείγµατος των φοιτητών, ως σηµαντικότεροι λόγοι αναστολής κατά σειρά σηµαντικότητας ως προς την εξωτερική Πανεπιστηµιακή δράση Αθλητισµού δηλαδή στην χιονοδροµία αναψυχής ανεδείχθησαν: α) «δεν έχω τον χρόνο λόγω των υποχρεώσεών µου προς τις σπουδές µου», (Μ=5.0, SD=1.8), β) «δεν εµπεριέχεται τις προτεραιότητές µου», (Μ=4.9, SD=1.9), γ) «το κόστος συµµετοχής στην χιονοδροµία είναι υψηλό», (Μ=4.6, SD=1.8), δ) «στο οικογενειακό µου περιβάλλον µου δεν αρέσει η χιονοδροµία», (Μ=4.4, SD=1.9) και ε) «η προσέγγιση στο χιονοδροµικό είναι πρόβληµα για µένα», (Μ=4.2, SD=1.8). (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Αποτελέσµατα T-test µεταξύ συµµετεχόντων και µη φοιτητών/τριών. Ανασταλτικοί Παράγοντες Προς την χιονοδροµία M SD ΜΙΝ ΜΑ Χ Μη Συµ/τες Συµ/τες Τιµές εν έχω το χρόνο λόγω υποχρεώσεων < t=-2.4,p<.01 στις σπουδές µου. εν έχω το χρόνο λόγω των < t=-.08, p=ns οικογενειακών υποχρεώσεων εν έχω το χρόνο λόγω των < t=-08, p=n.s κοινωνικών µου υποχρεώσεων εν θέλω να ξοδεύω έτσι το ελεύθερό < t=5.3, p<.01 µου χρόνο Συχνά αισθάνοµαι κουρασµένος < t=1.6, p=n.s Φοβάµαι να µην τραυµατιστώ < t=2.3, p<.01 Η χιονοδροµία µε κουράζει < t=0.3, p=n.s εν έχω στο σκι την τεχνική που θα < t=1.5, p=n.s. ήθελα εν έχω καλή φυσική κατάσταση < t=2.1, p<.05 εν έχω αυτοπεποίθηση στις < t=3.4, p<.01 ικανότητες µου όταν χιονοδροµώ εν βρίσκω λόγο να πείσω τον εαυτό < t=6.9, p<.01 µου να συµµετέχει στο σκι εν είναι µία από τις προτεραιότητές < t=4.6, p<.01 µου το σκι εν περνάω καλά όταν πηγαίνω για σκι < t=5.5, p<.01 22

7 εν µου αρέσει και πολύ να κάνω σκι < t=5.6, p<.01 εν µου αρέσει το περιβάλλον του < t=3.1, p<.01 χιονοδροµικού Συχνά οι καιρικές συνθήκες είναι < t=1.2, p=n.s. ανυπόφορες Εάν βαρεθώ το ΣΚΙ δεν υπάρχει κάτι < t=2.1, p<.05 άλλο να κάνω στο χιον κεντ εν αισθάνοµαι ασφαλής και < t=1.1, p=n.s. προστατευµένος όταν κάνω σκι Το κόστος για την συµµετοχή είναι < t=0.4. p=n.s ακριβό Η προσέγγιση στα χιονοδροµικά < t=0.2, p=n.s κέντρα είναι πρόβληµα για µένα υσκολεύοµαι να εξοικονοµήσω τα < t= 1.0, p=n.s χρήµατα που απαιτούνται εν έχω πάντα παρέα < t=0.5, p=n.s Στους φίλους µου δεν αρέσει η < t=1.7, p=n.s χιονοδροµία Στην οικογένειά, στο περιβάλλον µου < t=3.1, p<.01 δεν αρέσει η χιονοδροµία ιαφορές στους Ανασταλτικούς Λόγους έναντι της συµµετοχής σε πανεπιστηµιακές χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής µεταξύ Συµµετεχόντων και µη Συµµετεχόντων Φοιτητών /τριών στην Χιονοδροµία. Οι συγκρίσεις µεταξύ της οµάδος φοιτητών/τριών που συµµετείχαν και της οµάδος των φοιτητών/τριών που δεν συµµετείχαν στην χιονοδροµία, ανέδειξαν διαφορές σε όλα τα θέµατα / ανασταλτικούς λόγους προς την συµµετοχή. ιαφορές σε στατιστικό επίπεδο, βρέθηκαν στους ανασταλτικούς λόγους, «δεν µου αρέσει να κάνω σκι» (t=5.6, p<.001), «δεν περνάω καλά όταν πηγαίνω για σκι» (t=5.5, p<.001), «δεν αποτελεί προτεραιότητά µου το σκι» (t=4.6, p<.001), «δεν βρίσκω λόγο να πείσω τον εαυτό µου να κάνει σκι» (t=6.9, p<.001). Η ανεξάρτητη οµάδα του δείγµατος «µη συµµετέχοντες φοιτητές», σηµείωσαν σε όλα τα ανωτέρω θέµατα των ανασταλτικών λόγων, τιµές µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της οµάδος «των συµµετεχόντων» φοιτητών. ιαφορές επίσης βρέθηκαν στους ανασταλτικούς λόγους. «η συµµετοχή µου στο σκι, δεν αρέσει στην οικογένειά µου» (t=3.1, p<.01), «δεν έχω αυτοπεποίθηση» (t=3.4, p<.01), «φοβάµαι µην τραυµατισθώ» (t=2.3, p<.01). Μοναδική εξαίρεση στην κατεύθυνση διερεύνησης πιθανών διαφορών, σηµείωσε η οµάδα «φοιτητές /τριες» µε τιµές υψηλότερες (αρνητικές) σε σχέση µε την οµάδα «µη συµµετέχοντες φοιτητές /τριες», στον ανασταλτικό λόγο: «δεν έχω τον χρόνο λόγω υποχρεώσεών µου προς τις σπουδές µου» (t= -2.4, p<.01). (Πίνακας 2) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστήριξαν την υπόθεση ότι το Ιεραρχικό Μοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων επαληθεύεται και στην περίπτωση των φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστηµίων έναντι της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που εξελίσσονται εκτός πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα συµµετοχής στη χειµερινή δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής. 23

8 Η ενασχόληση του ενός τετάρτου (ποσοστού 26%) των φοιτητών του πανεπιστηµίου των Αθηνών µε χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής εµφανίζεται σχετικά ικανοποιητική, εάν συγκριθεί µε τους ανασταλτικούς λόγους που ανέδειξε η παρούσα έρευνα, οι οποίοι εµποδίζουν ή και τελικά αποτρέπουν την συµµετοχή σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. Η λεπτοµερής εξέταση των ανασταλτικών λόγων που βιώνουν οι φοιτητές έναντι της συµµετοχής τους στην χιονοδροµία αναψυχής, ανέδειξε ως σηµαντικότερο ρυθµιστή συµµετοχής των φοιτητών την «έλλειψη χρόνου». Η έλλειψη χρόνου αφορά κυρίως υποχρεώσεις προς τις σπουδές, εµφανίζεται όµως και µε σηµαντικά υψηλές τιµές και ως προς τις υποχρεώσεις των φοιτητών «προς φίλους» Οι υψηλές τιµές που έλαβε ο ανασταλτικό λόγος προς την συµµετοχή «της έλλειψης χρόνου», δικαιολογείται µε το ότι η εξεταζόµενη δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον µετά την επίσκεψη σε προορισµούς/ χιονοδροµικά κέντρα. Σηµειώτεον τα χιονοδροµικά κέντρα απέχουν τουλάχιστο 250 χιλιόµετρα από την πόλη των Αθηνών. Ακόµη είναι σηµαντικό ότι η ενασχόληση µε την χιονοδροµία απαιτεί από το άτοµο να αφιερώσει τον χρόνο συνήθως µιας ολόκληρης ηµέρας. Η δεύτερη σηµαντικότερη επιλογή αποτροπής ενασχόλησης µε την χιονοδροµία εµφανίσθηκε «το υψηλό κόστος συµµετοχής». Η χιονοδροµία παρά το γεγονός ότι προσφέρει πολλά οφέλη στον συµµετέχοντα, όπως τον συνδυασµό της άσκησης µε την εξόρµηση σε φυσικό περιβάλλον, την παραµονή στον καθαρό αέρα, την αλλαγή παραστάσεων, µάλλον παραµένει µία επιλογή υψηλού κόστους για τον συµµετέχοντα. Είναι επίσης κατανοητό ότι το όλο κόστος βαρύνει επίσης η µετακίνηση, η χρήση του ειδικού εξοπλισµού, η καταβολή χρηµατικού ποσού για χρήση των αναβατήρων στις χιονισµένες πίστες. Ο τρίτος πλέον σηµαντικός ανασταλτικός λόγος αναδείχθηκε η «έλλειψη παρέας». Ο λόγος αυτός επηρεάζει καθοριστικά την τελική απόφαση ενός ατόµου για συµµετοχή, ιδιαίτερα εάν έχει τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της χιονοδροµίας. Τέλος η «χαµηλή προτεραιότητα στην διάθεση ενασχόλησης µε την δραστηριότητα χιονοδροµία αναψυχής» των φοιτητών, αποδίδεται στο ότι η περιοχή της πρωτεύουσας παρέχει ποικίλες ευκαιρίες για αθλητική αναψυχή, ψυχαγωγία και διασκέδαση, εκτοπίζοντας την χιονοδροµία ως µία ειδική κατηγορία Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και Αναψυχής που συνδυάζεται περισσότερο µε το ταξίδι, την εκδροµή και γενικότερα τον αθλητικό τουρισµό. Η εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων ανάµεσα σε συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες φοιτητές/τριες στην χιονοδροµία, έδειξε, ότι οι «µη συµµετέχοντες» φοιτητές αντιµετωπίζουν πολύ µεγαλύτερα εµπόδια από τους συµµετέχοντες που τελικά τους αποτρέπουν οριστικά από την χιονοδροµία. Υπάρχουν όµως λόγοι αναστολής που εµφανίζονται να τους αντιµετωπίζουν σε υψηλό βαθµό και οι δύο οµάδες, συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες. Οι λόγοι αυτοί είναι οι οικονοµικοί, όπως το «κόστος», η δυσκολία «πρόσβασης» και οι λόγοι «έλλειψη παρέας», «υποχρεώσεων προς τους φίλους», οι οποίοι απασχολούν το ίδιο σηµαντικά συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες. Πιθανόν η τελική απόφαση για συµµετοχή αποδίδεται στο ότι οι συµµετέχοντες πασχίζουν και αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τα όποια εµπόδια ή απλά διαπραγµατεύονται µε πίστη έναντι των λόγων αναστολής προς την συµµετοχή. Αντίθετα οι µη συµµετέχοντες δεν ακολουθούν κατάλληλη στρατηγική αντιµετώπισης των εµποδίων ή δεν έχουν µεγάλο κίνητρο για συµµετοχή. 24

9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας στοχεύουν στην βοήθεια των γραφείων Φυσικής Αγωγής των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ώστε να σχεδιάζουν και να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης των λόγων που αναστέλλουν την συµµετοχή των φοιτητών στα προγράµµατα άθλησης και αναψυχής. Σαφώς η υποχρέωση των φοιτητών προς τις σπουδές τους είναι δύσκολο να υποσκελισθεί ως βασικό εµπόδιο. Η ενασχόληση όµως των φοιτητών µε την χιονοδροµία µέσω συµµετοχής σε πανεπιστηµιακά προγράµµατα, για λίγες µέρες κάθε χρόνο, είναι αρκετή για να µυηθεί το άτοµο στην τεχνική της χιονοδροµίας και να αρχίσει να αγαπά το ορεινό περιβάλλον. Αυτή την εµπειρία µπορεί κάθε άτοµο να αξιοποιήσει στο µέλλον επισκεπτόµενο και τις υπόλοιπες εποχές του έτους το βουνό, συµµετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής, ενισχύοντας την υγεία του και εµπλουτίζοντας την αναψυχή του (Κουθούρης, 2009). Τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας πρέπει να υποστηριχθούν και από δεδοµένα άλλων πανεπιστηµίων στον ελληνικό χώρο, ώστε να έχουµε µια συνολικότερη εικόνα για την συµπεριφορά και τους λόγους που αναστέλλουν την συµµετοχή των φοιτητών/τριών στις χειµερινές δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Οι υπηρεσίες του πανεπιστηµιακού αθλητισµού και της αθλητικής αναψυχής γενικότερα θα πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες και τις προσδοκίες των φοιτητών. Με τη σειρά τους, έτσι και τα υπαίθρια πανεπιστηµιακά προγράµµατα αναψυχής, σαν µια τέτοια υπηρεσία, θα πρέπει να σχεδιάζονται µε γνώµονα την παραπάνω σηµαντική αρχή, ενώ πρωτίστως θα πρέπει να γίνει λεπτοµερής έρευνα, εύρεση και επεξεργασία πληροφοριών και µετατροπή τους σε στοιχεία που να καλύπτουν και να ικανοποιούν κάθε ανάγκη, ενδιαφέρον, επιθυµία και προσδοκία των φοιτητών. Στο τοµέα αυτό θα βοηθούσε αρκετά η ίδρυση τµηµάτων µάρκετινγκ στο χώρο των Γραφείων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού των Πανεπιστηµίων, τα οποία τµήµατα θα ήταν υπεύθυνα για την καταγραφή και ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών, καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της χιονοδροµίας σαν µία πολύ καλή δραστηριότητα πανεπιστηµιακού αθλητισµού αναψυχής Η εξεύρεση οικονοµικών πόρων από πλευράς διοίκησης των πανεπιστηµίων για συµµετοχή στη δραστηριότητα της χιονοδροµίας θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς όσον αφορά την υλοποίηση της δραστηριότητας. Στη συνέχεια, παραθέτονται διάφορα παραδείγµατα οικονοµικών πόρων, όπως η συνεργασία των πανεπιστηµίων µε διάφορους δηµοτικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς για παροχή εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σε οικονοµικότερες τιµές θα βοηθήσει στην εξάλειψη του παράγοντα «υψηλό κόστος συµµετοχής». Επίσης, θα µπορούσε να υπάρξει και από τη µεριά του κράτους δηµιουργία προγραµµάτων χιονοδροµίας στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τα οποία θα συνοδευόταν από «οικονοµικά προγράµµατα ενίσχυσης των φοιτητών» για δωρεάν διαµονή, εξοπλισµό και µετακίνηση στα χιονοδροµικά κέντρα και τις δραστηριότητες χειµερινών αθληµάτων. Η εύρεση χορηγών για τη διοργάνωση φιλικών τουρνουά χιονοδροµίας µεταξύ των πανεπιστηµίων, θα µπορούσε να αποτελέσει προοπτική ανάπτυξης γενικότητα των δράσεων Αθλητισµού Αναψυχής στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. 25

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alexandris, K., & Carroll, B. (1997a). An analysis of leisure constraints based on different recreational sport participation levels: results from a study in Greece. Leisure Sciences, 19, Alexandris, K., & Carroll, B. (1997b). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: results from a study in Greece. Leisure Studies, 16, Crawford, D., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9, Crawford, D., Jackson, E., & Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, Jackson E. (1993). Recognizing patterns of leisure constraints: Results from alternative analyses. Journal of Leisure Research, 25, Jackson E., & Searle, M. (1985). Recreation non-participation and barriers to participation; Concepts and models. Loisir et Societe, 8, Κουθούρης, Χ. (2009).Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής, Ακραία Αθλήµατα Μάνατζµεντ Υπηρεσιών & Εκπαίδευση Στελεχών. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη. Κουθούρης, Χ., Αλεξανδρής, Κ., Γιοβάνη, Χ., & Χατζηγιάννη, Ε. (2005α). Ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής στην χιονοδροµία αναψυχής. Αναζητήσεις στην Φυσική Αγωγή & στον Αθλητισµό, 3 (1), Κουθούρης, Χ., Αλεξανδρής, Κ., & Γκόλτσος Κ. (2005β). Ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής στο ποδόσφαιρο αναψυχής (γήπεδα µικρών διαστάσεων). Φυσική Αγωγή & Αθλητισµός, 6, Κουθούρης, Χ., Τζουβίστα Λ., & Αλεξανδρής, Κ. (2005γ). Παράγοντες που διαµορφώνουν την απόφαση ατόµων για συµµετοχή στην κολύµβηση ως δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής. Άθληση και Κοινωνία, 43, Κωνσταντινάκος, Π. (2009). Η οργάνωση της Άσκησης Άθλησης στην Ελληνική Κοινωνία. Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα. 26

11 Student»s Participation in Outdoor Sport and Recreation University Programs Eyaggelia Kontogianni, Konstantinos Famisis, Aglaia Zafeiroudi & Nikitas Nomikos Department of Physical Education and Sport Sciences University of Thessaly Abstract The present study a) recorded the more important reasons that constraint the participation of students in University sport and recreation programs, and b) investigated likely statistical differences in the above reasons, between students that participated and students that did not participate in outdoor winter recreational activities. In the research took part three hundred (N=300) students of University of Athens from four different Academic faculties. Constraint reasons were measured by Alexandris et al (1997) questionnaire after modification in Greek language by Kouthouris et al (2005). Questionnaire reliability was judged satisfactory (Cronbach»s a=.87). The results of the research supported that the more important constraint reasons were i) lack of time (M=5.0 SD=1.8), ii) low leisure priority (M=4.9, SD=1.9), iii) high cost of skiing participation (M=4.6, SD=1.8). Also high level statistical differences existed, in all the constraint reasons, between students that participated in outdoor winter sports and students that did not participate. Major differences were marked in the constraint «I don»t feel confidence to skiing» (t=6.9, p<.001), where students who did not participate in skiing, scored higher (M=4.4 SD=1.8), than students that participated (M=2.3, SD=1.2). The results were discussed aiming to develop student»s participation in winter recreational athletic programs. Key words: Constraints toward participation, Winter Recreational Athletic Activities ιεύθυνση για επικοινωνία: Ευαγγελία Κοντογιάννη, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Καρυές, Τρίκαλα,

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ»

Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον / υγεία / ποιότητα ζωής / περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. «ΑΓΩΓΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ» Κουθούρης Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής στην «ιοίκηση ραστηριοτήτων Αναψυχής», Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 12 (1), 1 12, Ιούλιος, τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε: Ιούλιος, 2015 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2015 Volume 12 (1), 1-12 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 12 (1), 1 12 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν :

Σε αυτή την θεµατική ενότητα οι φοιτητές γνωρίζουν : ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής Ι Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής I: Μάρκετινγκ Αθλητικών Οργανισμών Β Μέρος Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική

Ελεύθερος χρόνος, Σχόλη - σχολή, (Leisure( Leisure) : Υπολειπόµενος χρόνος ραστηριότητα Ελευθερία Λειτουργική αξία (επανάκτηση ) Ολιστική ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών

Ορισµός της Ποιότητας των Υπηρεσιών ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Ρόλος της έρευνας στο αθλητικό μάρκετινγκ, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής και τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 5(2), 41-52 ιοίκησης Αθλητισµού ιερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Ανασταλτικών Παραγόντων και Προσήλωσης των Πολιτών σε Μαζικά Προγράµµατα Υπαίθριας Αναψυχής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί η έννοια του αθλητικού µάνατζµεντ Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι αθλητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ aglaiazaf@hotmail.com 1. ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό ίπλωµα στη Φυσική Αγωγή του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των τµηµάτων Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5(3), 379 385 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5(3), 379-385 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής 4(2), 2-21 Διοίκησης Αθλητισμού Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 2η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

/15

/15 Ερευνα χρόνου παρακολούθησης φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Επιμέλεια Νίκος Γιαννακόπουλος Επεξεργασία δεδομένων Βλάντανα Τζίνοβιτς Εισαγωγή δεδομένων Φωτεινή Γατομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση Προγραμμάτων Αναψυχής ΙΙ Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για όλους Μέρος Α» Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα δοµής και εξέλιξης συλλόγων - οµίλων τένις (2005)

Έρευνα δοµής και εξέλιξης συλλόγων - οµίλων τένις (2005) German Sport University Cologne Institute of European Sport Development and Leisure Studies Έρευνα δοµής και εξέλιξης συλλόγων - οµίλων τένις (2005) Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Αγαπητό µέλος του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής ΙΙ Διαχείριση κινδύνου Risk Management Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι Αναστολής Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητισμού Αναψυχής

Λόγοι Αναστολής Συμμετοχής σε Δραστηριότητες Αθλητισμού Αναψυχής Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (1), 67 78 Δημοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (1), 67-78 Released: July 15, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας

Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας Ο ρόλος του σχολείου στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας & στην πρόληψη της παχυσαρκίας Ανδρέας Γ. Αυγερινός Τ.Ε.Φ.Α.Α..Π. ΘΡΑΚΗΣ aavgerin@phyed.duth.gr Σκοπός της παρουσίασης Να γίνει µια σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση:

Περιεχόµενο. Αθλητικό Marketing. Βασικές ραστηριότητες Marketing. 1. Η ανάλυση της αγοράς. στόχου» «οµάδας. 2. Η δηµιουργία και επιλογή µε βάση: ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.01, Απρίλιος 2013 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων

Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Παροχές υπηρεσιών από οργανωμένα κέντρα υπαίθριων δραστηριοτήτων Ελένη Γλυνιά PhD, ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης Σέρρες Δευτέρα 28/04/2014 eglinia@phed.auth.gr 1 Σκοπός της αναψυχής είναι ο εμπλουτισμός της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :...

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ERASMUS - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ακαδημαϊκό έτος :... Παράρτηµα V.5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά αθλητικού προϊόντος Οι λειργίες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ερωτηµατολόγιο για την Αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κέντρου Ενηµέρωσης Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο. Αυτό είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης

Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών από μια Συμβουλευτική Υπηρεσία. Αποτελέσματα έρευνας στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θράκης Γ. Ευσταθίου*, Κ. Ευθυμίου** & Α. Καλαντζή Azizi* *Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Σηµείωση για όσους συµπληρώνουν το ερωτηµατολόγιο Αυτό είναι ένα ερωτηµατολόγιο που απευθύνεται στα µέλη που βρίσκονται στο Πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2005 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Το τµήµα Φυσικής Αγωγής σας καλοσωρίζει ευχόµενο καλή και δηµιουργική φοίτηση βοηθούµενοι από τη Συστηµατική ΑΣΚΗΣΗ. Σας πληροφορεί ότι στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων Ποια είναι η Experience Outdoor Activities; Η Experience Outdoor Activities, γραφείο Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων και Αναψυχής, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εταιρικών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Γεωπονική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ. Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΑΘΗΝΑΣ 2005 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 3 και 4 εκεµβρίου 2005 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Είναι από τη φύση του ανθρωποκεντρικό Οι λειτουργίες του ταυτίζονται µε αυτές του γενικού µάνατζµεντ Άϋλες Ετερογενείς ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταυτίζεται η παραγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2008 1 Περιοχόμενα 2 Κεφάλαιο 1 1.0 Αναψυχή και Αθλητισμός:- Ορισμός Εννοιών 1.0 Αναψυχή Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ.

Αθλητικός Τουρισμός. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών, Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εναλλακτικές μορφές τουρισμού Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities)

Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Δραστηριότητες Υπάιθρου (Outdoor Activities) Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2ο Τετράμηνο 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ολυμπία Λαμπάκη (Outdoor Activities)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. Της Ευαγγελίας Χατζηγιάννη

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ. Της Ευαγγελίας Χατζηγιάννη ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Της Ευαγγελίας Χατζηγιάννη ΑΕΜ: 56/02 Μεταπτυχιακή διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα, για τη μερική ολοκλήρωση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τμηματοποίηση αγοράς, μέθοδοι τμηματοποίησης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 12η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση µιας νέας δωρεάν (free press) εφηµερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού

Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Η επίδραση της Ποιότητας και της Αξίας στις Προθέσεις Θεατών Κλασσικού Αθλητισμού Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ι. Φιλιππίδης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Γεώργιος Τζέτζης Διευθυντής Προγράμματος: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Ευχαριστούμε θερμά τον Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΙ Καβάλας Δρ. Δημητριάδη Ευστάθιο για την πολύτιμη βοήθεια του στην εκπόνηση της παρούσας έρευνας. Κ.Τ.Ε. Α.Μ.Θ. 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..4 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 3 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις. 1. Ένα ιδιωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06Σ03 «Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική» Διδάσκων: Κ. Χρήστου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Δασολογία-Περιβάλλον Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ο χώρος µένει κενός αν πρόκειται για νέα αίτηση) i. Τίτλος Προγράµµατος ii. Σχολή/ Τµήµα iii. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα