Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού"

Transcript

1 Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής 6(1), ιοίκησης Αθλητισµού Συµµετοχή Φοιτητών /τριών σε Υπαίθρια Προγράµµατα Aναψυχής Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Ευαγγελία Κοντογιάννη, Κωνσταντίνος Φαµίσης, Αγλαΐα Ζαφειρούδη & Νικήτας Νοµικός Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η παρούσα έρευνα: α)κατέγραψε τους σηµαντικότερους λόγους που αναστέλλουν την συµµετοχή φοιτητών/τριών, σε Προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που υλοποιούνται στη φύση και β) διερεύνησε πιθανές διαφορές στους ανωτέρω λόγους, µεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συµµετείχαν και φοιτητών/φοιτητριών που δεν συµµετείχαν. Στην έρευνα έλαβαν µέρος τριακόσιοι φοιτητές /φοιτήτριες (Ν=300) από το Πανεπιστήµιο των Αθηνών από τέσσερεις διαφορετικές σχολές. Για την καταγραφή των λόγων αναστολής συµµετοχής χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Alexandris et al (1998) κατόπιν τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης και συν, 2005). Η αξιοπιστία του οργάνου κρίθηκε ικανοποιητική (Cronbach»s α=.87). Τα αποτελέσµατα της έρευνας ανέδειξαν ως σηµαντικότερους ανασταλτικούς λόγους προς την συµµετοχή των φοιτητών/φοιτητριών σε υπαίθρια προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και συγκεκριµένα στη δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής: 1 ον την «έλλειψη χρόνου λόγω σπουδών» (Μ=5.0 SD=1.8), 2 ον την «χαµηλή προτεραιότητα» (Μ=4.9, SD=1.9), 3 ον το «υψηλό κόστος συµµετοχής», (Μ=4.6, SD=1.8). Ακόµη διαπιστώθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ φοιτητών/φοιτητριών που συµµετείχαν και αυτών που δεν συµµετείχαν στα συγκεκριµένα προγράµµατα σε όλους τους ανασταλτικούς λόγους (t=6.9, p<.001). Τα αποτελέσµατα συζητούνται µε στόχο τον σχεδιασµό κατάλληλων Πανεπιστηµιακών προγραµµάτων υπαίθριας αναψυχής και ενίσχυση της συµµετοχής των φοιτητών/τριών σε αντίστοιχες χειµερινές δραστηριότητες. Λέξεις κλειδιά: Ανασταλτικοί λόγοι προς την συµµετοχή, Χειµερινές δραστηριότητες Αναψυχής. 17

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα ελληνικά πανεπιστήµια τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια σχεδιασµού κατάλληλων προγραµµάτων αθλητισµού και αναψυχής µε δηµιουργία αξιόµαχων τµηµάτων Φυσικής Αγωγής, µε στόχο την ενίσχυση της συµµετοχής των φοιτητών/τριών (Κωνσταντινάκος, 2008). Τα προγράµµατα αυτά αφορούν αφ» ενός σε συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε εκδηλώσεις αγωνιστικής µορφής και αφ» ετέρου σε δράσεις αθλητισµού αναψυχής (Αυθίνος, 1999). Η επιτυχία ενός προγράµµατος Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού εξαρτάται βασικά από την κατανόηση των επιθυµιών των φοιτητών αλλά και από τον υπολογισµό των πιθανών εµποδίων που τελικά αναστέλλουν την συµµετοχή των φοιτητών/τριών σε αυτά τα προγράµµατα (Alexandris, 1997). Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια καταγραφής των ανασταλτικών λόγων που αντιµετωπίζει ο µεγαλύτερος αριθµός των φοιτητών του Πανεπιστηµίου των Αθηνών ως προς την συµµετοχή τους σε συγκεκριµένα προγράµµατα αναψυχής που εκτελούνται σε φυσικό περιβάλλον, όπως η συµµετοχή στην δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής και η διαπίστωση διαφορών µεταξύ της διαφορετικής συχνότητας συµµετοχής των φοιτητών/τριών. Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός στην Ελλάδα. Ο Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός εκπροσωπείται στην χώρα µας από τα Πανεπιστηµιακά Γραφεία Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, το οποία έχουν και την πλήρη εποπτεία για τις αθλητικές δραστηριότητες των φοιτητών/τριών σε κάθε Πανεπιστήµιο. Ο αθλητισµός αποτελώντας αναγκαιότητα για την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής της νεολαίας σε κάθε χώρα, αποβλέπει για τους φοιτητές/τριες στη «δια βίου» συνέχιση της άσκησης και υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Ακόµη τα προγράµµατα του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµό αποβλέπουν στο να δώσουν λύσεις σε κοινωνικά προβλήµατα, αποτελώντας διέξοδο και αντίδοτο σε πιθανές παραπτωµατικές συµπεριφορές (Κωνσταντινάκος, 2008). Οι φοιτητές και φοιτήτριες που συµµετέχουν σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού, µπορούν να ασκούνται ελεύθερα (χωρίς άµεση επίβλεψη), ή να στελεχώνουν τις πανεπιστηµιακές οµάδες, (πανεπιστηµιακά πρωταθλήµατα) µετέχοντας σε αγώνες που διοργανώνουν τα αντίστοιχα τµήµατα κάθε Πανεπιστηµίου µεταξύ τους. Ένας από τους στόχους των προγραµµάτων είναι η σύσταση επίσηµης αγωνιστικής οµάδας φοιτητών/τριων κάθε Πανεπιστηµίου. Οι οµάδες µετά τα εσωτερικά πρωταθλήµατα, συµµετέχουν σε Πανελλήνιους φοιτητικούς αγώνες διαφόρων αθληµάτων µεταξύ ΑΕΙ- ΤΕΙ, µετέχουν σε Πανεπιστηµιάδες ή άλλες διαπανεπιστηµιακές αθλητικές συναντήσεις, που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Πανεπιστηµιακός Αθλητισµός εκτός του Αγωνιστικού τοµέα, εξαπλώνεται και σε δράσεις που αφορούν την µαζικότερη συµµετοχή δηλαδή σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού Αναψυχής. Σκοπός του συγκεκριµένου τοµέα είναι η συνεχής επαφή των φοιτητών-τριων µε την κίνηση, την άσκηση, την άθληση. Μορφές εκδηλώσεων αυτού του τοµέα της υπαίθριας αναψυχής είναι η εισαγωγική επαφή του φοιτητή/τριας µε κάποιο άθληµα ή δραστηριότητα αναψυχής π.χ. τένις, ιππασία, ιστιοπλοΐα κ.λπ. Ακόµη η διοργάνωση εκδροµών και εξορµήσεων σε φυσικό 18

3 περιβάλλον και η ενασχόληση µε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής όπως: χιονοδροµίας, ορειβασίας, ορειβατικού ποδηλάτου, κατάβασης ποταµών µε φουσκωτές βάρκες αποτελεί προσπάθεια υιοθέτησης ενός ενεργητικού διά βίου τρόπου ζωής των φοιτητών/τριών (Κουθούρης, 2009). Η διοίκηση των Γραφείων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού σε κάθε Πανεπιστήµιο πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας να γνωρίσουν και να συµµετάσχουν σε όσο το δυνατό περισσότερες δραστηριότητες αθλητισµού και αναψυχής, ενισχύοντας τις σχέσεις µεταξύ των µελών του Πανεπιστηµίου, προσφέροντας υγεία και συνθήκες καθηµερινής άσκησης. Ανασταλτικοί λόγοι προς την συµµετοχή Οι λόγοι που αναστέλλουν την συµµετοχή σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής απασχολούν έντονα τους ερευνητές της περιοχής της αναψυχής (Alexandris, K., & Carroll, B., 1997b; Jackson, Ε. 1993; Jackson, E., & Searle. M., 1985). Άτοµα που επιθυµούν να συµµετέχουν σε δραστηριότητες αναψυχής αντιµετωπίσουν πληθώρα ανασταλτικών λόγων, η σειρά σηµαντικότητας των οποίων κατά τους Crawford, Jackson, και Godbey, (1991) σχετίζεται µε την ίδια την δραστηριότητα, το άτοµο και το περιβάλλον. Η διάθεση για συµµετοχή ενός ατόµου προς µια δράση συχνά εµποδίζεται από αιτίες που αφορούν σε τρία επίπεδα. Πρώτον στους καθαρά προσωπικούς, ψυχολογικούς λόγους, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά την σχέση, άτοµο / δραστηριότητα και ονοµάζονται «ενδοπροσωπικοί λόγοι». εύτερον στους λόγους, αιτίες που αφορούν το άτοµο σε σχέση µε την συντροφιά που το περιβάλει κατά την συµµετοχή, την συνοδεία του, την αποδοχή ή µη της συµµετοχής του σε µία δραστηριότητα αναψυχής, από το οικείο περιβάλλον του ατόµου. Οι λόγοι αυτοί ονοµάζονται «διαπροσωπικοί λόγοι». Τρίτον στους ανασταλτικούς λόγους που αντιπροσωπεύουν περιορισµούς οι οποίοι είναι κοινώς θεωρούµενοι, ως µεσολαβητικοί παράγοντες ανάµεσα στην προτίµηση προς µια συγκεκριµένη µορφή αναψυχής και την ίδια τη συµµετοχή. Παράδειγµα η απουσία οικονοµικής δυνατότητας από το άτοµο για συµµετοχή, η ανυπαρξία εγκαταστάσεων ή έλλειψη κατάλληλων προγραµµάτων, η λάθος πληροφόρηση για δυνατότητα συµµετοχής. Οι λόγοι αυτοί ονοµάζονται «δοµικοί λόγοι» και αφορούν το περιβάλλον που περιβάλλει το άτοµο (Crawford & Godbey 1987, p.124).) Σε έρευνα των Alexandris και Carroll (1997a,b) που έγινε σε γενικό πληθυσµό αστικής περιοχής στην χώρα µας, αναφορικά µε την συµµετοχή των κατοίκων σε δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής επιβεβαιώθηκε ότι η συµµετοχή µειώνεται δραµατικά µε την άνοδο της ηλικίας των ατόµων. Οι Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη, & Χατζηγιάννη, 2005, διερεύνησαν τους ανασταλτικούς λόγους χιονοδρόµων προς την συµµετοχή στην συγκεκριµένη δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής. Η παραγοντική ανάλυση των λόγων ανέδειξε έξι ανασταλτικούς παράγοντες: «έλλειψη ενδιαφέροντος για συµµετοχή», «ατοµικά /ψυχολογικά εµπόδια», «προβλήµατα σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες», «έλλειψη παρέας», «προβλήµατα οικονοµικά / πρόσβασης» και «έλλειψη χρόνου». Επιπλέον, τα αποτελέσµατα ανέδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ χιονοδρόµων διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης στην διάσταση «οικονοµικά / προβλήµατα πρόσβασης», όπως και µεταξύ χιονοδρόµων ανδρών και γυναικών στην διάσταση «ατοµικά / ψυχολογικά προβλήµατα». Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι δηµογραφικής φύσης υποοµάδες των χιονοδρόµων έχουν ιδιαιτερότητες στην 19

4 συµµετοχή, βιώνουν διαφορετικούς ανασταλτικούς παράγοντες και χρήζουν διαφορετικής αντιµετώπισης από τις διοικήσεις των χιονοδροµικών κέντρων. Σε έρευνα των Κουθούρης, Αλεξανδρής & Γκόλτσος, (2005), η παραγοντική ανάλυση των ανασταλτικών λόγων προς την συµµετοχή ατόµων στο ποδόσφαιρο αναψυχής ανέδειξε πέντε παράγοντες. Την «έλλειψη χρόνου», τους «ατοµικοί /ψυχολογικοί λόγους», το «περιορισµένο ενδιαφέρον», τα «οικονοµικά προβλήµατα και προβλήµατα πρόσβασης», και την «έλλειψη παρέας». Η ανάλυση διακύµανσης βρήκε τον παράγοντα «έλλειψη παρέας» να σηµειώνει την πλέον υψηλή αρνητική συσχέτιση µε την διαφορετική συχνότητα συµµετοχής. Ακόµη στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τους ανασταλτικούς παράγοντες συµµετοχής σηµειώθηκαν µόνον στον παράγοντα «οικονοµικά προβλήµατα» µεταξύ ατόµων διαφορετικής οικογενειακής κατάστασης. Σε πρόσφατη έρευνα των Κουθούρης, Τζουβίστα, και Αλεξανδρής, (2005) η οποία έγινε σε δείγµα κολυµβητών που συµµετείχαν σε προγράµµατα αθλητισµού αναψυχής στην Αττική, αρχικά κατεγράφησαν οι ανασταλτικοί λόγοι έναντι της συµµετοχής τους σε προγράµµατα κολύµβησης αναψυχής. Οι λόγοι κατηγοριοποιήθηκαν επίσης σε έξι παράγοντες Σηµαντικότεροι παράγοντες αναδείχθηκαν η «έλλειψη ενδιαφέροντος» (Μ=5.9, SD=1.3), οι «ψυχολογικοί λόγοι» (Μ=5.5, SD=1.2) και η «έλλειψη εγκαταστάσεων» (Μ=5.2, SD=1.4), Η ανάλυση διακύµανσης ανέδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ οµάδων διαφορετικής συχνότητας συµµετοχής κυρίως στους παράγοντες «έλλειψη χρόνου» (F (3,208) = 8.5, p<.001) και «έλλειψη ενδιαφέροντος» (F (3,204) = 18.5, p<.001). Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης δεδοµένων αναφορικά µε τους λόγους που αναστέλλουν την συµµετοχή στην χιονοδροµία αναψυχής στο χώρο των ελληνικών πανεπιστηµίων. Η παρούσα έρευνα στόχευσε στην καταγραφή των αιτιών που αποτρέπουν τους φοιτητές να συµµετέχουν σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που υλοποιούνται σε χώρους εκτός πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα κατά τους χειµερινούς µήνες σε χιονοδροµικά αθλητικά κέντρα, όπως η χιονοδροµία αναψυχής. Αντικειµενικοί στόχοι της έρευνας ήταν α) η καταγραφή των σηµαντικότερων ανασταλτικών λόγων έναντι της συµµετοχής φοιτητών του πανεπιστηµίου Αθηνών, σε χειµερινές αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής και β) η διερεύνηση πιθανών διαφορών, στους ανασταλτικούς λόγους, µεταξύ φοιτητών/τριών που συµµετείχαν και φοιτητών/τριών που δεν συµµετείχαν σε χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής, γ) η διαπίστωση, ότι το Ιεραρχικό Μοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων επιβεβαιώθηκε και στην περίπτωση των φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστηµίων έναντι της συµµετοχής τους στην δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής κατά την διάρκεια των προγραµµάτων Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ είγµα Στην έρευνα συµµετείχαν τριακόσιοι Έλληνες φοιτητές (Ν=300), από τέσσερεις διαφορετικές σχολές του Πανεπιστηµίου των Αθηνών, Μαθηµατικό, Ιατρική, Τ.Ε.Φ.Α.Α και Φυσικό. Αναλυτικά µε τη σχολή που φοιτούσαν οι συµµετέχοντες, το 45% του συνολικού δείγµατος ήταν φοιτητές του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (134 φοιτητές), το 18% από την σχολή του Μαθηµατικού (54 20

5 άτοµα), το 25.7% από την σχολή του Φυσικού (69 άτοµα) και τέλος το 11.3% από την Ιατρική σχολή (34 άτοµα). Το 52% των φοιτητών της έρευνας ήταν άνδρες (156) και το υπόλοιπο 48% του δείγµατος ήταν γυναίκες (144). Η ηλικία των φοιτητών του δείγµατος κυµάνθηκε από 19 έως 26 ετών (πίνακας 1). Όργανο µέτρησης Για την αξιολόγηση των ανασταλτικών παραγόντων προς την συµµετοχή στην χιονοδροµία, χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα των Alexandris et al (1998) κατόπιν τροποποίησής του στην Ελληνική γλώσσα (Κουθούρης, Αλεξανδρής, Γιοβάνη & Χατζηγιάννη, 2005). Οι απαντήσεις στα είκοσι τέσσερα θέµατα του ερωτηµατολογίου δόθηκαν σε επταβάθµια κλίµακα Likert (1=διαφωνώ απόλυτα, 7=διαφωνώ απόλυτα). Η αξιοπιστία της κλίµακας κρίθηκε επιτυχής (Cronbach»s α=.89). Το ερωτηµατολόγιο συνοδευόταν ακόµη από ερωτήσεις που κατέγραψαν α)δηµογραφικά χαρακτηριστικά του δείγµατος και β)την συχνότητα συµµετοχής (διπολικό θετική/αρνητική) των φοιτητών/τριων έναντι της συµµετοχής των φοιτητών σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και συγκεκριµένα της δραστηριότητας της χιονοδροµίας. ιαδικασία συλλογής των δεδοµένων Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε µε τυχαία επιλογή δείγµατος (φοιτητών) στα αµφιθέατρα και τις αίθουσες των πανεπιστηµιακών σχολών που αναφέρθηκαν προηγούµενα, πριν την έναρξη των µαθηµάτων και κατόπιν συνεννοήσεως µε τον υπεύθυνο καθηγητή. Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν σχετικά µε το σκοπό της έρευνας και δόθηκαν διευκρινίσεις για τον τρόπο συµπλήρωσης του ερωτηµατολογίου. Τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν την ίδια ηµέρα. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ηµογραφικά Χαρακτηριστικά είγµατος Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, στην ερώτηση: «ασχολείσαι µε κάποια άλλη αθλητική δραστηριότητα, εκτός της συµµετοχής σου σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού», τα αποτελέσµατα έδειξαν, ότι πάνω από τους µισούς φοιτητές σε ποσοστό 76.3%, (229 φοιτητές/τριες) απάντησαν καταφατικά, ενώ σε ποσοστό 23.7%, (71 φοιτητές /τριες) δεν είχαν καµία εµπλοκή σε αθλητικές δραστηριότητες. Η «συµµετοχή» ή «µη συµµετοχή» των φοιτητών/τριών του δείγµατος στην εξωτερική δράση του Πανεπιστηµίου Αθλητισµού δηλαδή της συµµετοχής σε πρόγραµµα χιονοδροµίας αναψυχής µετρήθηκε µε διχοτόµο επιλογή απάντηση. Εξήντα τέσσερις (64) φοιτητές/τριες δήλωσαν συµµετέχοντες στην ανωτέρω δράση αναψυχής και διακόσιοι είκοσι τρεις φοιτητές/τριες (223) δήλωσαν µη συµµετοχή. 21

6 Πίνακας 1. ηµογραφικά Χαρακτηριστικά του είγµατος (Ν=330) ΦΥΛΟ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε εξωτερικά προγρ αναψυχής ΑΝ ΡΕΣ 52%% ΟΧΙ: 23.7% (71) ΤΕΦΑΑ:45% (134) Συµ/ντες: 64 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 48% ΝΑΙ: 76.3% (229) ΜΑΘ/ΚΟ:18% (54) Μη συµ/ντες: 223, ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΜ/ΝΤΩΝ 19 < 26 ετών ΦΥΣΙΚΟ: 25.7% (72) ΙΑΤΡΙΚΗ: 11.3% (34) Μέσες Τιµές των Ανασταλτικών Λόγων Συµµετοχής Βάση του µέσου όρου των τιµών που σηµείωσε το σύνολο του δείγµατος των φοιτητών, ως σηµαντικότεροι λόγοι αναστολής κατά σειρά σηµαντικότητας ως προς την εξωτερική Πανεπιστηµιακή δράση Αθλητισµού δηλαδή στην χιονοδροµία αναψυχής ανεδείχθησαν: α) «δεν έχω τον χρόνο λόγω των υποχρεώσεών µου προς τις σπουδές µου», (Μ=5.0, SD=1.8), β) «δεν εµπεριέχεται τις προτεραιότητές µου», (Μ=4.9, SD=1.9), γ) «το κόστος συµµετοχής στην χιονοδροµία είναι υψηλό», (Μ=4.6, SD=1.8), δ) «στο οικογενειακό µου περιβάλλον µου δεν αρέσει η χιονοδροµία», (Μ=4.4, SD=1.9) και ε) «η προσέγγιση στο χιονοδροµικό είναι πρόβληµα για µένα», (Μ=4.2, SD=1.8). (Πίνακας 2). Πίνακας 2. Αποτελέσµατα T-test µεταξύ συµµετεχόντων και µη φοιτητών/τριών. Ανασταλτικοί Παράγοντες Προς την χιονοδροµία M SD ΜΙΝ ΜΑ Χ Μη Συµ/τες Συµ/τες Τιµές εν έχω το χρόνο λόγω υποχρεώσεων < t=-2.4,p<.01 στις σπουδές µου. εν έχω το χρόνο λόγω των < t=-.08, p=ns οικογενειακών υποχρεώσεων εν έχω το χρόνο λόγω των < t=-08, p=n.s κοινωνικών µου υποχρεώσεων εν θέλω να ξοδεύω έτσι το ελεύθερό < t=5.3, p<.01 µου χρόνο Συχνά αισθάνοµαι κουρασµένος < t=1.6, p=n.s Φοβάµαι να µην τραυµατιστώ < t=2.3, p<.01 Η χιονοδροµία µε κουράζει < t=0.3, p=n.s εν έχω στο σκι την τεχνική που θα < t=1.5, p=n.s. ήθελα εν έχω καλή φυσική κατάσταση < t=2.1, p<.05 εν έχω αυτοπεποίθηση στις < t=3.4, p<.01 ικανότητες µου όταν χιονοδροµώ εν βρίσκω λόγο να πείσω τον εαυτό < t=6.9, p<.01 µου να συµµετέχει στο σκι εν είναι µία από τις προτεραιότητές < t=4.6, p<.01 µου το σκι εν περνάω καλά όταν πηγαίνω για σκι < t=5.5, p<.01 22

7 εν µου αρέσει και πολύ να κάνω σκι < t=5.6, p<.01 εν µου αρέσει το περιβάλλον του < t=3.1, p<.01 χιονοδροµικού Συχνά οι καιρικές συνθήκες είναι < t=1.2, p=n.s. ανυπόφορες Εάν βαρεθώ το ΣΚΙ δεν υπάρχει κάτι < t=2.1, p<.05 άλλο να κάνω στο χιον κεντ εν αισθάνοµαι ασφαλής και < t=1.1, p=n.s. προστατευµένος όταν κάνω σκι Το κόστος για την συµµετοχή είναι < t=0.4. p=n.s ακριβό Η προσέγγιση στα χιονοδροµικά < t=0.2, p=n.s κέντρα είναι πρόβληµα για µένα υσκολεύοµαι να εξοικονοµήσω τα < t= 1.0, p=n.s χρήµατα που απαιτούνται εν έχω πάντα παρέα < t=0.5, p=n.s Στους φίλους µου δεν αρέσει η < t=1.7, p=n.s χιονοδροµία Στην οικογένειά, στο περιβάλλον µου < t=3.1, p<.01 δεν αρέσει η χιονοδροµία ιαφορές στους Ανασταλτικούς Λόγους έναντι της συµµετοχής σε πανεπιστηµιακές χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής µεταξύ Συµµετεχόντων και µη Συµµετεχόντων Φοιτητών /τριών στην Χιονοδροµία. Οι συγκρίσεις µεταξύ της οµάδος φοιτητών/τριών που συµµετείχαν και της οµάδος των φοιτητών/τριών που δεν συµµετείχαν στην χιονοδροµία, ανέδειξαν διαφορές σε όλα τα θέµατα / ανασταλτικούς λόγους προς την συµµετοχή. ιαφορές σε στατιστικό επίπεδο, βρέθηκαν στους ανασταλτικούς λόγους, «δεν µου αρέσει να κάνω σκι» (t=5.6, p<.001), «δεν περνάω καλά όταν πηγαίνω για σκι» (t=5.5, p<.001), «δεν αποτελεί προτεραιότητά µου το σκι» (t=4.6, p<.001), «δεν βρίσκω λόγο να πείσω τον εαυτό µου να κάνει σκι» (t=6.9, p<.001). Η ανεξάρτητη οµάδα του δείγµατος «µη συµµετέχοντες φοιτητές», σηµείωσαν σε όλα τα ανωτέρω θέµατα των ανασταλτικών λόγων, τιµές µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της οµάδος «των συµµετεχόντων» φοιτητών. ιαφορές επίσης βρέθηκαν στους ανασταλτικούς λόγους. «η συµµετοχή µου στο σκι, δεν αρέσει στην οικογένειά µου» (t=3.1, p<.01), «δεν έχω αυτοπεποίθηση» (t=3.4, p<.01), «φοβάµαι µην τραυµατισθώ» (t=2.3, p<.01). Μοναδική εξαίρεση στην κατεύθυνση διερεύνησης πιθανών διαφορών, σηµείωσε η οµάδα «φοιτητές /τριες» µε τιµές υψηλότερες (αρνητικές) σε σχέση µε την οµάδα «µη συµµετέχοντες φοιτητές /τριες», στον ανασταλτικό λόγο: «δεν έχω τον χρόνο λόγω υποχρεώσεών µου προς τις σπουδές µου» (t= -2.4, p<.01). (Πίνακας 2) ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστήριξαν την υπόθεση ότι το Ιεραρχικό Μοντέλο των ανασταλτικών παραγόντων επαληθεύεται και στην περίπτωση των φοιτητών Ελληνικών Πανεπιστηµίων έναντι της συµµετοχής τους σε δραστηριότητες του Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού που εξελίσσονται εκτός πανεπιστηµίου και συγκεκριµένα συµµετοχής στη χειµερινή δραστηριότητα της χιονοδροµίας αναψυχής. 23

8 Η ενασχόληση του ενός τετάρτου (ποσοστού 26%) των φοιτητών του πανεπιστηµίου των Αθηνών µε χειµερινές δραστηριότητες αναψυχής εµφανίζεται σχετικά ικανοποιητική, εάν συγκριθεί µε τους ανασταλτικούς λόγους που ανέδειξε η παρούσα έρευνα, οι οποίοι εµποδίζουν ή και τελικά αποτρέπουν την συµµετοχή σε προγράµµατα Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού. Η λεπτοµερής εξέταση των ανασταλτικών λόγων που βιώνουν οι φοιτητές έναντι της συµµετοχής τους στην χιονοδροµία αναψυχής, ανέδειξε ως σηµαντικότερο ρυθµιστή συµµετοχής των φοιτητών την «έλλειψη χρόνου». Η έλλειψη χρόνου αφορά κυρίως υποχρεώσεις προς τις σπουδές, εµφανίζεται όµως και µε σηµαντικά υψηλές τιµές και ως προς τις υποχρεώσεις των φοιτητών «προς φίλους» Οι υψηλές τιµές που έλαβε ο ανασταλτικό λόγος προς την συµµετοχή «της έλλειψης χρόνου», δικαιολογείται µε το ότι η εξεταζόµενη δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνον µετά την επίσκεψη σε προορισµούς/ χιονοδροµικά κέντρα. Σηµειώτεον τα χιονοδροµικά κέντρα απέχουν τουλάχιστο 250 χιλιόµετρα από την πόλη των Αθηνών. Ακόµη είναι σηµαντικό ότι η ενασχόληση µε την χιονοδροµία απαιτεί από το άτοµο να αφιερώσει τον χρόνο συνήθως µιας ολόκληρης ηµέρας. Η δεύτερη σηµαντικότερη επιλογή αποτροπής ενασχόλησης µε την χιονοδροµία εµφανίσθηκε «το υψηλό κόστος συµµετοχής». Η χιονοδροµία παρά το γεγονός ότι προσφέρει πολλά οφέλη στον συµµετέχοντα, όπως τον συνδυασµό της άσκησης µε την εξόρµηση σε φυσικό περιβάλλον, την παραµονή στον καθαρό αέρα, την αλλαγή παραστάσεων, µάλλον παραµένει µία επιλογή υψηλού κόστους για τον συµµετέχοντα. Είναι επίσης κατανοητό ότι το όλο κόστος βαρύνει επίσης η µετακίνηση, η χρήση του ειδικού εξοπλισµού, η καταβολή χρηµατικού ποσού για χρήση των αναβατήρων στις χιονισµένες πίστες. Ο τρίτος πλέον σηµαντικός ανασταλτικός λόγος αναδείχθηκε η «έλλειψη παρέας». Ο λόγος αυτός επηρεάζει καθοριστικά την τελική απόφαση ενός ατόµου για συµµετοχή, ιδιαίτερα εάν έχει τα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της χιονοδροµίας. Τέλος η «χαµηλή προτεραιότητα στην διάθεση ενασχόλησης µε την δραστηριότητα χιονοδροµία αναψυχής» των φοιτητών, αποδίδεται στο ότι η περιοχή της πρωτεύουσας παρέχει ποικίλες ευκαιρίες για αθλητική αναψυχή, ψυχαγωγία και διασκέδαση, εκτοπίζοντας την χιονοδροµία ως µία ειδική κατηγορία Πανεπιστηµιακού Αθλητισµού και Αναψυχής που συνδυάζεται περισσότερο µε το ταξίδι, την εκδροµή και γενικότερα τον αθλητικό τουρισµό. Η εξέταση των ανασταλτικών παραγόντων ανάµεσα σε συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες φοιτητές/τριες στην χιονοδροµία, έδειξε, ότι οι «µη συµµετέχοντες» φοιτητές αντιµετωπίζουν πολύ µεγαλύτερα εµπόδια από τους συµµετέχοντες που τελικά τους αποτρέπουν οριστικά από την χιονοδροµία. Υπάρχουν όµως λόγοι αναστολής που εµφανίζονται να τους αντιµετωπίζουν σε υψηλό βαθµό και οι δύο οµάδες, συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες. Οι λόγοι αυτοί είναι οι οικονοµικοί, όπως το «κόστος», η δυσκολία «πρόσβασης» και οι λόγοι «έλλειψη παρέας», «υποχρεώσεων προς τους φίλους», οι οποίοι απασχολούν το ίδιο σηµαντικά συµµετέχοντες και µη συµµετέχοντες. Πιθανόν η τελική απόφαση για συµµετοχή αποδίδεται στο ότι οι συµµετέχοντες πασχίζουν και αντιµετωπίζουν µε επιτυχία τα όποια εµπόδια ή απλά διαπραγµατεύονται µε πίστη έναντι των λόγων αναστολής προς την συµµετοχή. Αντίθετα οι µη συµµετέχοντες δεν ακολουθούν κατάλληλη στρατηγική αντιµετώπισης των εµποδίων ή δεν έχουν µεγάλο κίνητρο για συµµετοχή. 24

9 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Τα αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας στοχεύουν στην βοήθεια των γραφείων Φυσικής Αγωγής των τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών ώστε να σχεδιάζουν και να προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης των λόγων που αναστέλλουν την συµµετοχή των φοιτητών στα προγράµµατα άθλησης και αναψυχής. Σαφώς η υποχρέωση των φοιτητών προς τις σπουδές τους είναι δύσκολο να υποσκελισθεί ως βασικό εµπόδιο. Η ενασχόληση όµως των φοιτητών µε την χιονοδροµία µέσω συµµετοχής σε πανεπιστηµιακά προγράµµατα, για λίγες µέρες κάθε χρόνο, είναι αρκετή για να µυηθεί το άτοµο στην τεχνική της χιονοδροµίας και να αρχίσει να αγαπά το ορεινό περιβάλλον. Αυτή την εµπειρία µπορεί κάθε άτοµο να αξιοποιήσει στο µέλλον επισκεπτόµενο και τις υπόλοιπες εποχές του έτους το βουνό, συµµετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής, ενισχύοντας την υγεία του και εµπλουτίζοντας την αναψυχή του (Κουθούρης, 2009). Τα αποτελέσµατα της παρούσης έρευνας πρέπει να υποστηριχθούν και από δεδοµένα άλλων πανεπιστηµίων στον ελληνικό χώρο, ώστε να έχουµε µια συνολικότερη εικόνα για την συµπεριφορά και τους λόγους που αναστέλλουν την συµµετοχή των φοιτητών/τριών στις χειµερινές δραστηριότητες αθλητισµού αναψυχής. Οι υπηρεσίες του πανεπιστηµιακού αθλητισµού και της αθλητικής αναψυχής γενικότερα θα πρέπει να βασίζονται στις ανάγκες, στα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες και τις προσδοκίες των φοιτητών. Με τη σειρά τους, έτσι και τα υπαίθρια πανεπιστηµιακά προγράµµατα αναψυχής, σαν µια τέτοια υπηρεσία, θα πρέπει να σχεδιάζονται µε γνώµονα την παραπάνω σηµαντική αρχή, ενώ πρωτίστως θα πρέπει να γίνει λεπτοµερής έρευνα, εύρεση και επεξεργασία πληροφοριών και µετατροπή τους σε στοιχεία που να καλύπτουν και να ικανοποιούν κάθε ανάγκη, ενδιαφέρον, επιθυµία και προσδοκία των φοιτητών. Στο τοµέα αυτό θα βοηθούσε αρκετά η ίδρυση τµηµάτων µάρκετινγκ στο χώρο των Γραφείων Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού των Πανεπιστηµίων, τα οποία τµήµατα θα ήταν υπεύθυνα για την καταγραφή και ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών, καθώς και για την περαιτέρω προώθηση της χιονοδροµίας σαν µία πολύ καλή δραστηριότητα πανεπιστηµιακού αθλητισµού αναψυχής Η εξεύρεση οικονοµικών πόρων από πλευράς διοίκησης των πανεπιστηµίων για συµµετοχή στη δραστηριότητα της χιονοδροµίας θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους κύριους σκοπούς όσον αφορά την υλοποίηση της δραστηριότητας. Στη συνέχεια, παραθέτονται διάφορα παραδείγµατα οικονοµικών πόρων, όπως η συνεργασία των πανεπιστηµίων µε διάφορους δηµοτικούς, δηµόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς για παροχή εγκαταστάσεων και εξοπλισµού σε οικονοµικότερες τιµές θα βοηθήσει στην εξάλειψη του παράγοντα «υψηλό κόστος συµµετοχής». Επίσης, θα µπορούσε να υπάρξει και από τη µεριά του κράτους δηµιουργία προγραµµάτων χιονοδροµίας στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση για εκπαιδευτικούς σκοπούς, τα οποία θα συνοδευόταν από «οικονοµικά προγράµµατα ενίσχυσης των φοιτητών» για δωρεάν διαµονή, εξοπλισµό και µετακίνηση στα χιονοδροµικά κέντρα και τις δραστηριότητες χειµερινών αθληµάτων. Η εύρεση χορηγών για τη διοργάνωση φιλικών τουρνουά χιονοδροµίας µεταξύ των πανεπιστηµίων, θα µπορούσε να αποτελέσει προοπτική ανάπτυξης γενικότητα των δράσεων Αθλητισµού Αναψυχής στα Ελληνικά Πανεπιστήµια. 25

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alexandris, K., & Carroll, B. (1997a). An analysis of leisure constraints based on different recreational sport participation levels: results from a study in Greece. Leisure Sciences, 19, Alexandris, K., & Carroll, B. (1997b). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: results from a study in Greece. Leisure Studies, 16, Crawford, D., & Godbey, G. (1987). Reconceptualizing barriers to family leisure. Leisure Sciences, 9, Crawford, D., Jackson, E., & Godbey, G. (1991). A hierarchical model of leisure constraints. Leisure Sciences, 13, Jackson E. (1993). Recognizing patterns of leisure constraints: Results from alternative analyses. Journal of Leisure Research, 25, Jackson E., & Searle, M. (1985). Recreation non-participation and barriers to participation; Concepts and models. Loisir et Societe, 8, Κουθούρης, Χ. (2009).Υπαίθριες ραστηριότητες Αναψυχής, Ακραία Αθλήµατα Μάνατζµεντ Υπηρεσιών & Εκπαίδευση Στελεχών. Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Θεσσαλονίκη. Κουθούρης, Χ., Αλεξανδρής, Κ., Γιοβάνη, Χ., & Χατζηγιάννη, Ε. (2005α). Ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής στην χιονοδροµία αναψυχής. Αναζητήσεις στην Φυσική Αγωγή & στον Αθλητισµό, 3 (1), Κουθούρης, Χ., Αλεξανδρής, Κ., & Γκόλτσος Κ. (2005β). Ανασταλτικοί παράγοντες συµµετοχής στο ποδόσφαιρο αναψυχής (γήπεδα µικρών διαστάσεων). Φυσική Αγωγή & Αθλητισµός, 6, Κουθούρης, Χ., Τζουβίστα Λ., & Αλεξανδρής, Κ. (2005γ). Παράγοντες που διαµορφώνουν την απόφαση ατόµων για συµµετοχή στην κολύµβηση ως δραστηριότητα αθλητισµού αναψυχής. Άθληση και Κοινωνία, 43, Κωνσταντινάκος, Π. (2009). Η οργάνωση της Άσκησης Άθλησης στην Ελληνική Κοινωνία. Εκδόσεις Παπαζήση: Αθήνα. 26

11 Student»s Participation in Outdoor Sport and Recreation University Programs Eyaggelia Kontogianni, Konstantinos Famisis, Aglaia Zafeiroudi & Nikitas Nomikos Department of Physical Education and Sport Sciences University of Thessaly Abstract The present study a) recorded the more important reasons that constraint the participation of students in University sport and recreation programs, and b) investigated likely statistical differences in the above reasons, between students that participated and students that did not participate in outdoor winter recreational activities. In the research took part three hundred (N=300) students of University of Athens from four different Academic faculties. Constraint reasons were measured by Alexandris et al (1997) questionnaire after modification in Greek language by Kouthouris et al (2005). Questionnaire reliability was judged satisfactory (Cronbach»s a=.87). The results of the research supported that the more important constraint reasons were i) lack of time (M=5.0 SD=1.8), ii) low leisure priority (M=4.9, SD=1.9), iii) high cost of skiing participation (M=4.6, SD=1.8). Also high level statistical differences existed, in all the constraint reasons, between students that participated in outdoor winter sports and students that did not participate. Major differences were marked in the constraint «I don»t feel confidence to skiing» (t=6.9, p<.001), where students who did not participate in skiing, scored higher (M=4.4 SD=1.8), than students that participated (M=2.3, SD=1.2). The results were discussed aiming to develop student»s participation in winter recreational athletic programs. Key words: Constraints toward participation, Winter Recreational Athletic Activities ιεύθυνση για επικοινωνία: Ευαγγελία Κοντογιάννη, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Καρυές, Τρίκαλα,

Science of Dance Volume 2, 2008

Science of Dance Volume 2, 2008 www.elepex.gr/periodiko.html Επιστήµη του Χορού Τόµος 2, 2008 Science of Dance Volume 2, 2008 Ηλεκτρονικό Περιοδικό Electronic Journal Οι Ανασταλτικοί Παράγοντες Συµµετοχής στους Ελληνικούς Παραδοσιακούς

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής

Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας συμμετοχής Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής 4(2), 2-21 Διοίκησης Αθλητισμού Παράγοντες που διαμορφώνουν τη συμμετοχή στη χιονοδρομία αναψυχής. Διαφορές λόγω δημογραφικών χαρακτηριστικών και συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com

ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. aglaiazaf@hotmail.com 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥ Η ΑΓΛΑΪΑ aglaiazaf@hotmail.com 1. ΣΠΟΥ ΕΣ ιδακτορικό ίπλωµα στη Φυσική Αγωγή του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» των τµηµάτων Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 12η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θα παρουσιαστεί το αθλητικό µάρκετινγκ Η κατεύθυνση του αθλητικού µάρκετινγκ Τα ειδικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30

Μικροί Εξερευνητές. Summer Camp 17-21/6 24-28/6 1-5/7. Για παιδιά 4-6 ετών. από ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-15.30 Summer Camp Μικροί Εξερευνητές Για παιδιά 4-6 ετών ράσεις και εµπειρίες για µικρά παιδιά µε σκοπό να ανιχνεύσουν αλλά και να βιώσουν πραγµατικές καταστάσεις, ζώντας µοναδικές στιγµές. από ευτέρα έως Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων

Θεµατικές Ενότητες Εταιρικών προγραµµάτων Ποια είναι η Experience Outdoor Activities; Η Experience Outdoor Activities, γραφείο Τουρισµού Υπαίθριων ραστηριοτήτων και Αναψυχής, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράµµατα εταιρικών διοργανώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING

Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Περιεχόµενο ΑΘΛΗΤΙΚΟ MARKETING Θα παρουσιαστούν: Οι βασικές αρχές που διέπουν το Αθλητικό Μάρκετινγκ Τα βήµατα που απαιτούνται για το σχεδιασµό ενός πλάνου Ορισµός αθλητικού Βασικές δραστηριότητες αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: : Έννοια ΠΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΨΥΧΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα κατανοηθεί η έννοια του οργανισµού Θα κατανοηθεί η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ Η έρευνα αφορά στις στάσεις των φοιτητών απέναντι σε θέµατα σχετικά όχι µόνο µε τη φοιτητική αλλά και την κοινωνικοπολιτική τους ιδιότητα. Η έρευνα διεξήχθη το Μάιο του

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα)

405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) 405 Επιστ. Φυσ. Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλίας Τρίκαλα) Σκοπός Nα οδηγήσει τους φοιτητές σε ένα σύγχρονο πτυχίο που θα ανταποκρίνεται στις πολύπλευρες ανάγκες της κοινωνίας του 2000. Nα συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ. Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Κ. Αλεξανδρής, PhD Επικ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 2008 1 Περιοχόμενα 2 Κεφάλαιο 1 1.0 Αναψυχή και Αθλητισμός:- Ορισμός Εννοιών 1.0 Αναψυχή Ο όρος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 2009 Αγ. Νικόλαος, Κρήτη. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού Γεώργιος Γκανάτσιος, MSc Προϊστάμενος Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Ευόσμου, Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, (), 877 Διοίκησης Αθλητισμού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Βασίλης Γεροδήμος,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του προφίλ του αθλητικού τουρίστα σε σχέση µε τη υψηλή προτίµηση τουριστικού ρόλου/συµπεριφοράς στον Κλασικό µαραθώνιο της Αθήνας 2012 Βερνάδου Α. 1, Υφαντίδου Γ 1., Αποστολοπούλου 2., Κώστα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Καλλιρρόης 89, 117 45, Αθήνα Τηλ.: 210 9238170 210 9238800 Fax: 210 9235959 www.spme.gr ASSOCIATION OF CIVIL ENGINEERS OF GREECE 89, Kallirois str., 117 45, Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής ιερεύνηση του Ρόλου των Στρατηγικών ιαπραγµάτευσης στην Ατοµική ιαδικασία Αλλαγής Συµπεριφοράς για την Συµµετοχή σε Μαζική Άσκηση Μπαλάσκα 1 Παναγιώτα, Τυµβίου 2 Ελένη 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα. 3/10/2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ /νση: Παν/πολη-Πάτρα Αρ. Πρωτ. Τ.Κ. : 265.00 ΤΗΛ κ FAX : 2610-993055 Προς : Όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΕΣΠΩΝ στα πλαίσια του Έργου NEST Ανάπτυξη Δικτύου Αειφόρου Τουρισμού 1. Πόσο καιρό ζείτε στην περιοχή των Πρεσπών: Χρόνια Μήνες 2. Ποια είναι η κύρια πηγή εισοδήματός

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Συμπεριφορά Καταναλωτή στο Online Gambling: Αξιολόγηση Παρεχομένων Υπηρεσιών και Αναδυόμενες Τάσεις Ονοματεπώνυμο: Σκιαδάς Γιώργος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις:

3. Παρακαλώ σηµειώστε µε Χ το βαθµό συµφωνίας ή διαφωνίας σας µε τις παρακάτω δηλώσεις: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα µάρκετινγκ είναι η λειτουργία η οποία διασυνδέει τον καταναλωτή, τον πελάτη και το κοινό µε τον υπεύθυνο µάρκετινγκ, µέσω της πληροφόρησης, η οποία χρησιµοποιείται για την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hilton είγµα: : ιεξήχθησαν 800 συνεντεύξεις ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΑΘΗΝΑΣ 2005 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 3 και 4 εκεµβρίου 2005 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Αθήνας 2005. Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας.

Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: 1 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αξιολόγηση της αµεροληψίας των Ελλήνων διαιτητών σε µη-επαγγελµατικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες: Η περίπτωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Αργολίδας. Αρµατάς Βασίλης 1, Αποστολόπουλος Ιωάννης 1, Φράγκος

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 24 Μαΐου 2012 Last updated: Thursday, May 24, 2012 Θεματική Ενότητα: Αθλητικός Τουρισμός Αθλητική Αναψυχή Προφορικές Ανακοινώσεις 20ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ακαδ. Έτος: 2009 2010 Πρόγραµµα Σπουδών: ΕΟ Θεµατική Ενότητα ΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Η κάθε ΓΕ, περιλαµβανοµένων των διαγραµµάτων, εισαγωγής-επιλόγου και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά

Άνδρες και γυναίκες, 18 ετών και άνω. 892 νοικοκυριά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 17 έως και 18 Απριλίου 2007 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσμός Δείγμα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 10η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Προσωπικό Γραφείου Αθλητισμού Δρ. Εύρος Δημοσθένους : Λειτουργός Πανεπιστημίου (Υπεύθυνος Γραφείου Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης 2007. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hyatt

πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης 2007. Περιοχή: : Χώρος διεξαγωγής του Money Show, ξενοδοχείο Hyatt ΕΡΕΥΝΑ MONEY SHOW ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2007 Ταυτότητα της Έρευνας Ηµεροµηνία: : 2 και 3 εκεµβρίου 2007 Εξεταζόµενος Πληθυσµός: : Οι επισκέπτες και συµµετέχοντες στο πολυσυνέδριο / έκθεση Money Show Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού

Προτάσεις για το µέλλον. Σαρασλανίδης Πλούταρχος Αναπληρωτής καθηγητής προπονητικής κλασικού αθλητισµού Πορεία εµφάνισης Ελλήνων αθλητών σε Πανευρωπαϊκούς αγώνες και συγκριτική πορεία µεσοπρόθεσµης αθλητικής ανάπτυξης µεταξύ της Ελλάδος και οµοειδών ευρωπαϊκών χωρών Προτάσεις για το µέλλον Σαρασλανίδης Πλούταρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ- L.L.P. ERASMUS - ΣΠΟΥΔΕΣ Ακαδημαϊκό έτος : 2013-2014 ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Παράρτημα V.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων

Η διατροφή των μαθητών: Η περίπτωση των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων IHPCBG: Επένδυση για την υγεία και ευημερία των παιδιών σε Βουλγαρία και Ελλάδα IHPCBG: Investment in the health and the prosperity of the children in the Bulgarian Greek region 10-12 Οκτωβρίου 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος».

Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Έρευνα με θέμα: «Η SWOT ανάλυση ως βασική λειτουργία του προγραμματισμού του τουριστικού μάρκετινγκ. Μελέτη περίπτωσης: Σκιάθος». Το ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ 1 ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 08-06-2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ

C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 52 ΒΟΛΟΣ Τ.Κ 38222 e-mail: abarlas@pe.uth.gr C.V ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ Προσωπικές πληροφορίες Ημερομηνία γέννησης: 19/2/1980 Τόπος γέννησης: ΚΟΖΑΝΗ Τόπος κατοικίας: ΒΟΛΟΣ Σπουδές [ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη

Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη Συνοπτική Παρουσίαση Συλλόγου Volley Α.Ο. Παλλήνη O σύλλογός µας ιδρύθηκε πριν από 24 χρόνια µε σκοπό την προώθηση του αθλήµατος της πετοσφαίρισης και για να προσφέρει στην νεολαία της Παλλήνης µια δηµιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ:

F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ F ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ þ: ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΠΟΥ ΡΩΤΕΙΤΑΙ: -ΦΥΛΟ: ΑΡΣΕΝΙΚΟq, ΘΗΛΥΚΟ q -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011

Στυλιανό Φανουράκη 1/11/2011 Στυλιανό Φανουράκη ΕΙ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ & ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΕΝΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας: Σταθακόπουλος Βλάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΟΠΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητισμός, αναψυχή & Άσκηση Section: Sports, Recreation and Exercise 319. ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Μπουνόβα Α., Μιχαλοπούλου Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Αθλητισμός & Υγεία. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αθλητισμός & Υγεία Υπεύθυνος Έκδοσης: Οικονόμου Χαράλαμπος Προϊστάμενος Κ.Ξ.Γ.Φ.Α. Συντάκτης: Γκότσης Κωνσταντίνος Καθηγητής Φ.Α. Τεύχος 3 o Μάιος - Ιούνιος 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια»

Περιεχόµενο. Ιστορία αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητικές. στην Αρχαία Ελλάδα. στην Αρχαία Ρώµη. Χαρακτηριστικό. παράδειγµα τα «γυµνάσια» ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0213 «Χιονοδρομία ΙΙΙ» 4η Διάλεξη:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης ΕλλΕ Α - ΕΟΕ. www.elleda.gr. Συνδιοργάνωση ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης www.elleda.gr Συνδιοργάνωση ΕΟΕ ΕλλΕ Α ΠΡΑΚΤΙΚΑ Επιµέλεια: ηµήτρης Γαργαλιάνος Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2009 Αµφιθέατρο ΕΟΕ 12-14 εκεµβρίου 2008 2 Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015

ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 ΣΧΟΛΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΙ 2015 Ο ΕΟΣ Αθηνών προκηρύσσει την οργάνωση Σχολής Ορειβατικού Σκι για το χειµώνα 2015. Συνεχίζοντας την πλούσια και πρωτοπόρα στον ελλαδικό χώρο παράδοση στην ορειβασία και την χιονοδροµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τρισέλιδες εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 18 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού SPORT MARKETING Short papers presented during the 18 th International Congress of Physical

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό

Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Η χρήση Υπολογιστών,Internet και κινητής τηλεφωνίας στον ελληνικό πληθυσµό Έρευνα σε δείγµα 6000 ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΗΜ. ΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα