ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ(Δ11) ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕOΚ (δ) Πληροφορίες : Σ. Μιχελακάκης Α. Δημαρίδης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 5/6/2012 Αρ. Πρωτ. Δ11δ/ο/9/40 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του πίνακα διανομής Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 182 Ανακοίνωση: Ταχ. Κώδ. : Αθήνα 1. Γραφείο κ. Υπουργού ΥΜΕΔΙ Τηλέφωνο : Γραφ. κ. Γεν Γραμματέα Δ.Ε. TELEFAX : Γραφ. κ. Γεν Γραμματέα Σ.Δ.Ε 4. Γραφ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών ΘΕΜΑ: Συλλογή στατιστικών στοιχείων έτους 2011 που αφορούν στις αναθέσεις συμβάσεων δημοσίων έργων, σε εφαρμογή του άρθρου 56 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) Σας στέλνουμε συνημμένα, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, πίνακες για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις συμβάσεις δημοσίων έργων. Παρακαλούμε, αφού συμπληρώσετε τους εν λόγω πίνακες με τα ζητούμενα στοιχεία, να τους αποστείλετε το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2012 στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Θεμάτων ΕΟΚ (δ) της Δ/νσης Προγράμματος, Προτύπων και Διεθνών Σχέσεων (Δ11) της ΓΓΔΕ. Τα ζητούμενα στατιστικά στοιχεία για τις αναθέτουσες αρχές του Παραρτήματος ΙV (Κεντρικοί Κυβερνητικοί Φορείς) και του Παραρτήματος ΙΙΙ (λοιπές αναθέτουσες αρχές) του Π.Δ. 60/2007 αφορούν σε όλες τις συμβάσεις που συνήφθησαν από έως και για έργα άνω και κάτω του ορίου εφαρμογής του ΠΔ 60/2007, προϋπολογιζόμενης αξίας εκτός του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του διατάγματος αυτού. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 1177/2009/ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το όριο ανέρχεται σε ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του ΠΔ. 60/2007 στατιστικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν και για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 3389/2005.

2 Διευκρινίζεται ότι στον πίνακα Ι συμπληρώνονται όλα τα δημόσια έργα και τα άμεσα επιδοτούμενα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές, ανεξάρτητα του ποσού με το οποίο έχει καταρτιστεί η σύμβαση, το οποίο θα αναγράφεται επίσης σε ξεχωριστή στήλη του πίνακα. Σε περίπτωση που έχει ακολουθηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης, συμπληρώνονται τα στατιστικά στοιχεία στον πίνακα Ι και ακολούθως γίνεται ανάλυση αυτών στον πίνακα ΙΙ, σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους των άρθρων 24 και 25, με σχετική παραπομπή στον πίνακα Ι. Στους εν λόγω πίνακες συμπληρώνονται επίσης οι συμβάσεις για τμήματα έργων σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5(α) του Π.Δ. 60/2007, όταν η ανάθεση τους δεν έχει γίνει κατά παρέκκλιση των διατάξεων όπως προβλέπεται στο εδάφιο 3 της ίδιας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή στο «Τίτλο έργου της Σύμβασης» να προστίθεται «αποτελεί τμήμα Έργου». Στο πίνακα ΙΙΙ να συμπληρωθούν τα έργα που εμπίπτουν στην παράγραφο 1β και 2β του άρθρου 57 του ΠΔ. 60/2007 για συμβάσεις με παρεκκλίσεις από την Συμφωνία περί Δημοσιών Συμβάσεων (GPA). Τα Υπουργεία και λοιποί φορείς που είναι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες τους και τα ΝΠΔΔ και Οργανισμούς που εποπτεύουν και εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007, για την αποστολή και εκ μέρους αυτών, των ζητουμένων στατιστικών στοιχείων για τα έργα αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τις περιπτώσεις των έργων του άρθρου 7 του εν λόγω ΠΔ (έργα επιδοτούμενα σε ποσοστό άνω του 50%). Οι Δ/νσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης των Περιφερειών, παρακαλούνται μετά τη συλλογή των στατιστικών στοιχείων από τους ΟΤΑ, να τα αποστείλουν συγκεντρωτικά. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αποστέλλουν τους πίνακες αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω Δ/νσεων των Περιφερειών. Για την απαιτούμενη ταξινόμηση των συμβάσεων κατά το κωδικολόγειο CPV που χαρακτηρίζει το αντικείμενο τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κωδικοποίηση [CPV 2008] ο κωδικός CPV απαιτείται με πέντε (5) πρώτα ψηφία. Για διευκόλυνση των υπηρεσιών, η παρούσα εγκύκλιος με τους συνημμένους σε αυτήν πίνακες βρίσκονται στη διάθεση σας και σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο της ΓΓΔΕ

3 Συνημμένα: 1. Πίνακες (3) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Ε Εσωτερική Διανομή 1. Δ/ντρια Δ11 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 2. Τμηματάρχης Δ11δ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 3. Σ. Μιχελακάκης Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 4. Α. Δημαρίδης Δ11 Χ.Α Π. ΔΙΠΛΑΡΟΣ 6. Δ Δ11δ Φ Δ11δ Φ.ΓΕΝΙΚΑ Ανήκει στην Εγκύκλιο 13 Αρ.Πρωτ: Δ11δ/0/9/40/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Υπουργείο Εσωτερικών, Σταδίου Αθήνα

4 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 2. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασ.Σοφίας 15, Αθήνα Εθνικό Τυπογραφείο, Καποδιστρίου 34, Αθήνα 3. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Μεσογείων 227, Χολαργός α) Υπηρεσία Έργων Π.Α. [ ΥΠΕΠΑ] Χολαργός β) Υπηρεσία Έργων Στρατού-Δ/νση Υποδομής ΣΤΓ γ) Υπηρεσία Έργων Αεροπορίας/Γ5 δ) Υπηρεσία Έργων Ναυτικού Δ/νση Έργων /Γ4 ε ) Υπηρεσία Έργων - Δ/νση Οικονομικού Ελέγχου Ναυτικού (ΟΕΠΝ/ΔΕΔ) στ) ΓΕΝ/ΓΕΠΝ/ΤΕ3 Λ.Μεσογείων Χολαργός ζ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΥΕΘΑ)-Παπαρρηγοπούλου 2 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 4. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας α) Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Νίκης 5 7 ΑΘΗΝΑ β) Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Λυκούργου 14-16, Αθήνα 5. Υπουργείο Οικονομικών Νίκης 5-7, Αθήνα α) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - 20η Δ/νση ΥΕΕ Τμ. Β., Πανεπιστημίου 37, Αθήνα -26 η Δ/νση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων β) Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 51 η Προγραμματισμού &Ελέγχων Τμήμα α Πανεπιστημίου 57 ΤΚ ΑΘΗΝΑ γ) Γενικό Χημείο του Κράτους, Τσόχα 16, Αθήνα δ) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης Πειραιώς και Κολωνού ΑΘΗΝΑ ε) 56 η Δ/νση Προγραμματισμού και Ελέγχου Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΑ 6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 17, ΑΘΗΝΑ α) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Αχαρνών Αθήνα β Αρεταίειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 76, Αθήνα γ) Αιγηνίτειο Νοσοκομείο, Βασ.Σοφίας 72, Αθήνα 7. Υπουργείο Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Λεωφ. Μεσογείων 96, ΑΘΗΝΑ 8. Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι. α) Γεν.Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης, Αχαρνών 417, Αθήνα β) Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αχαρνών 417, Αθήνα 9. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού Μπουμπουλίνας 20 22, Αθήνα α) Δ/νση Αναστηλώσεων Βυζ. & Μεταβυζαντινών μνημείων/ Τμήμα Έργων β) Δ/νση Εκτελέσεως Έργων Μουσείων Πλατεία Καρύτση 12, γ) Δ.Π.Κ.Α.Ν.Μ. Ερμού 17, Αθήνα δ) Γεν. Γραμ. Αθλητισμού Κηφισίας 7, ΑΘΗΝΑ (2) ε) Γεν. Δ/νση Εποπτείας Κατασκευής και Συντήρησης Αθλητικών Έργων Κηφισίας 7, ΑΘΗΝΑ

5 στ) Δ/νση Αναστηλώσεων των Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων Ερμού ΑΘΗΝΑ 10. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Π. Κανελλοπούλου 4, ΑΘΗΝΑ 11. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αχαρνών 2, ΑΘΗΝΑ α) ΥΕΒ- Σεράφη 60 και Λιοσίων 2 Τ.Κ β) Γεν. Γραμματεία Δασών/ Δ/νση Αναδασώσεως Ιπποκράτους 3-5 Τ.Κ γ) Δ/νση Τοπογραφικής Λιοσίων ΑΘΗΝΑ 12. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αμαλιάδος και Πουλίου, ΑΘΗΝΑ α) Δ/νση Διοικητικού. β) Δ/νση Κατασκευής Έργων, γ) Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Ε.Ρ δ) Δ/νση Χωροταξίας ε) Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών 13. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε Χαρ.Τρικούπη ΑΘΗΝΑ α) Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν.Γραμματείας Δημ.Έργων β) Όλες τις Κεντρικές Δ/νσεις και ανεξάρτητα Τμήματα της Γεν.Γραμματείας Συγχρ. Δημ. Έργων γ) ΕΥΔΕ της ΓΓΔΕ και ΓΓΣΔΕ και Γραφείων αυτών δ ) Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, Βαρβάκη 12, Αθήνα ε) Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών Δ/νση Πιστοποίησης Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Τ.Κ ΠΑΠΑΓΟΥ 14. Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας α) Γεν. Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Τεχνική Υπηρεσία Μεσογείων Αθήνα β) Γεν.Γραμματεία Βιομηχανίας, Μιχαλακοπούλου 80, Αθήνα γ) Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα Ειδική Υπηρεσία Ε.Π.Ανταγωνιστικότητα Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 15. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, α) Γεν.Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σταδίου 29, Αθήνα β) Λ.Π.Φ.Λ/ Υπουργείο Εργασίας Αθήνα 16. Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, Δ/νση Ε.Ο.Τ Τσόχα 7 ΤΚ ΑΘΗΝΑ 17. Υπουργείο Εξωτερικών- Ακαδημίας Αθήνα α) Γεν.Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα β) Τεχνική Υπηρεσία, Ακαδημίας 3, , Αθήνα 18. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

6 Φραγκούδη Αθήνα 19. Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Μυτιλήνη Βουλή των Ελλήνων Τεχνική Υπηρεσία 20. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) και Πάρεδρο Ελεγκτικού Συνεδρίου της Γ.Γ.Δ.Ε. 21. Ελεγκτικό Συνέδριο [15 αντίτυπα] Τσόχα & Βουρνάζου 4 -ΤΚ Αθήνα 22. Ελεγκτικό Συνέδριο Τμήμα IV [5 αντίτυπα] 23. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Γραφείο Γενικού Γραμματέα 24. Περιφέρειες α) Γραφείο Περιφερειάρχη β) Περιφερειακές Ενότητες 25. Δήμος Αθηναίων Δ/νση Προγραμματισμού Λιοσίων 22 - Τ.Κ Αθήνα 26. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών- Δ/νση ΣΤ/4 Π.Καννελοπούλου Αθήνα 27. Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε Ακτή Μιαούλη Πειραιά 28. Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (2) Τ.Θ Θεσ/νίκη 29. Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (4) (Ε.Υ.Δ.Α.Π.) Α.Ε. Ωρωπού 156, Γαλάτσι 30. Εταιρεία Υδρεύσεως & Αποχετεύσεως Θεσ/νίκης (ΕΥΑΘ) Εγνατία Θεσ/νίκη 31. Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης & Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης Ν. Φιλαδέλφεια 32. Ο.Α.Σ.Π.(Oργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας) Ξάνθου 32, Ν. Ψυχικό 33. Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας & Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) Aγίου Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαίας -Τ.Θ Θεσ/νίκη 34. Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών(ΙΟΚ) - Λεωφ.Αλεξάνδρας 91, Αθήνα 35. «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 6 ο χλμ. Οδού Θεσ/νίκης Θέρμης Τ.Θ Θεσ/νίκη 36. ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Λ.Μεσογείων , Αθήνα 37. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.- 26 ης Οκτωβρίου 40, Θεσ/νίκη. «Διεθνής Αερολιμήν Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Α..Ε.»

7 5 Ο χλμ Λεωφ. Σπάτων- Λούτσας, Τ.Κ Σπάτα 38. Τεχνικό Επιμ. Ελλάδας (ΤΕΕ) - Καρ. Σερβίας 4, Αθήνα 39. ΔΕΠΑΝΟΜ Τσόχα 5, Αθήνα 40. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ), Σταδίου 60, Αθήνα 41. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Πατησίων 30 και Καποδιστρίου, Αθήνα 42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, Πειραιώς και Θράκης 2, Ταύρος 43. Πανελ. Ένωση Διπλ. Μηχ. Εργολ.ΔΕ (ΠΕΔΜΕΔΕ) Ασκληπιού 23, Αθήνα 44. Πανελ.Ένωση Συνδέσμου Εργολ. ΔΕ (ΠΕΣΕΔΕ) Θεμιστοκλέους Αθήνα 45. Σύνδεσμο Ανωτ.Τεχν. Εταιρ. (ΣΑΤΕ) Φειδίου 14, Αθήνα 46. Πανελ.Ένωση Διπλ. Μηχανολ. Ηλεκτρολ.Εργολ. ΔΕ (ΠΕΔΜΗΕΔΕ) Αχαρνών 35, ΑΘΗΝΑ 47. Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (Ε.Ε.ΤΕ.Μ.) - Βερανζέρου 15, Αθήνα 48. Πανελ. Σύνδεσμο Εργολ.Επιχειρήσεων Εγγεγραμμένων σε Νομαρχιακά Μητρώα Θεμιστοκλέους 4, Αθήνα 49. Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ- HELLASCO), Μακεδόνων 2, Αθήνα 50. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) Ιπποκράτους 19, Αθήνα α) Τεχν.Υπηρ. β) Περ/κο Υποκ/μα Θες/νίκης Υποδ/ση Τεχνική Αριστοτέλους 15, Θεσ/νίκη 51. Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων (ΟΣΚ), Φαβιέρου 30, Αθήνα 52. ΟΑΕΔ/ΔΤΥ Δωδεκανήσου 6 - Άνω Καλαμάκι Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Νομική Υπηρεσία, Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, & Κόνιαρη Αθήνα 54. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) (2) Πατησίων 37, Αθήνα 55. Οργανισμό Εργατικής Εστίας, Αγησιλάου 10, Αθήνα 56. Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Καρόλου 1, Αθήνα α) Γεν. Δ/νση Υποδομής, Καρόλου 1-3, Αθήνα 57. Έργα Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. ( ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.), Καρόλου 27, Αθήνα 58. ΕΟΜΜΕΧ Έβρου και Ξενίας 16, Αθήνα

8 59. Ολυμπιακή Αεροπορία Εταιρ. Μονάδα Εγκαταστάσεων, Λ. Συγγρού Αθήνα 60. ΕΛΤΑ Τεχνική Υπηρεσία Απελλού 1, Αθήνα 61. ΗΣΑΠ Α.Ε. Αθηνάς 67, Αθήνα 62. ΗΛΠΑΠ Κίρκης και Αχαϊας Αθήνα 63. Ε.Ο.Τ. ΤΣΟΧΑ ΑμπελόκηποιΙ Αθήνα (2) 64. HELEXPO, ΔΕΘ Α.Ε. α) Τεχνική Δ/νση Εγνατίας Θεσσαλονίκη 65. ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, Μεσογείων 96, - Αθήνα 66. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) α) Δ/νση Δ7 Τ.Θ.70360, ΓΛΥΦΑΔΑ β) Δ/νση Δ8 Τ.Θ.70360, ΓΛΥΦΑΔΑ γ) Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) - Κρατικός Αερολιμένας Αθηνών - Δ/νση Τεχνικής Συντήρησης Τ.Θ.70360, ΓΛΥΦΑΔΑ 67. Εργατική Εστία Αγησιλάου 10, Αθήνα 68. Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίων : 69. ΑΘΗΝΩΝ Πανεπιστημίου Αθήνα 70. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Θεσ/νίκη 71. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Εγνατία 156- Τ.Θ. 1591, Θεσ/νίκη 72. ΠΑΤΡΩΝ Πάτρα 73. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 74. ΑΙΓΑΙΟΥ Κεντρική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Λόφος Πανεπιστημίου-Κτίριο Διοίκησης ΜΥΤΙΛΗΝΗ 75. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τάκη Οικονομάκη 47, Βόλος 76. ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή 77. ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δεληγιώργη 55-59, Αθήνα 78. ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 79. ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Λεωφ.Συγγρού 136, Αθήνα 80. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Πατησίων 76, ΑΘΗΝΑ 81. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, Ιερά Οδός 75, Αθήνα

9 82. ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ), 28 ΗΣ Οκτωβρίου Αθήνα 83. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά 84. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Καραολή Δημητρίου 80, Πειραιάς 85. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Τεχνική Υπηρεσία, Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω 86. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250, Αθήνα 87. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, έναντι ΕΗΣ Καλλιθέας 88. ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Τεχν. Υπηρ., Αγ. Παρασκευή 89. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Αγ. Παρασκευή 90. ΕΡΤ- Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Μεσογείων 402, Αγ. Παρασκευή 91. Τράπεζα της Ελλάδος- Τεχν. Υπηρ. Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 21, Αθήνα 92. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Εμ.Μπενάκη Αθήνα 93. Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Αθηνάς 14, Αθήνα 94. Αγροτική Τράπεζα της ελλάδος- Τμ. Κτηρίων ΑΤΕ Συγγρού 173, Αθήνα 95. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Δ/νση Τεχν. Υπηρ., Ακαδημίας 40, Αθήνα 96. Ε.Τ.Β.Α. Β.ΠΕ Α.Ε. Σαλαμίνος Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 97. Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) - Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Δομοκού ΑΘΗΝΑ 98. Ε.Β.Ε.Α. Ακαδημίας 7, Αθήνα 99. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 18, Αθήνα 100. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Χ.Τρικούπη και Ελ. Βενιζέλου 44, Αθήνα 101. ΓΕΩΤ. Ε.Ε. Διδότου 26, Αθήνα 102. Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Ξενοφώντος 5, Αθήνα 103. ΙΓΜΕ Γ Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού Αχαρναί Τ.Κ., Ο.ΑΝ.Α.Κ. Μάχης Κρήτης 3, Ηράκλειο 105. Ελληνικό Ινστιτούτο Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Ε.Π.Ε., Ηπείρου Αθήνα

10 106. Ταμείο Αρχ/κών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Δ/νση Αποτυπώσεων και Συντ. Κτηρίων, Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα 107. ΒΙΠ & ΤΒΑ Σαλαμίνας 72-74, Καλλιθέα ΑΔΑ: Β4ΛΨ Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Κολοκοτρώνη Αθήνα 109. Αρχιτεκτονική αντίληψη, Ζαϊμη 2, Αθήνα 110. ΓΕΝΙΚΗ Δημοπρασιών, Σωνιέρου 20 Κ. Παλαιολόγου, Αθήνα 111. ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- Δεληγιάννη 24 & Μπουμπουλίνας Αθήνα 112. Διαρκής Ερμηνευτικός Κώδιξ Πολεοδομικής Νομοθεσίας Κάνιγγος 8 4ος Όροφος Αθήνα 113. Ειδική Υπηρεσία Διαχ/σης Ε.Π. Θεσσαλίας , Μονάδα Γ υπόψη κου Χασιώτη, Σωκράτους 111, Λάρισα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΥΔΕ/ΑΟΕΕ Θεμιστοκλέους 7 & Γαμβέτα, Αθήνα 115. Περιφέρεια Δυτ.Ελλάδος/ Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτ.Ελλάδος, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 28, ΤΘ Περιφέρεια Ν.Αιγαίου, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. Ν.Αιγαίου , Ακτή Παπάγου Ερμούπολη, Σύρος 117. Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης,Υπηρ. Διαχ. Ε.Π. Ανατ.Μακεδ.& Θράκης, Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 118. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Σίνδος Θεσσαλονίκη 119. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού -Δ/νση Μελετών Μουσείων Πλ.Καρύτση ΑΘΗΝΑ 120. ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρμα Αεροπορίας, Αμαξοστάσιο, Δυτ. Αερολιμένας Ελληνικού 121. ΕΘΙΑΓΕ Γραφείο Μελετών & Κατασκευών Αιγιαλείας 19 & Χαλεπά Παράδεισος Αμαρουσίου Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 122. Ε.Υ.Α.Θ. ΠΑΓΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Κων. Καραμανλή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 123. Σ.Τ.Ε.Α.Τ Πινδάρου ΑΘΗΝΑ 124. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

11 Τέρμα Ερυθρού Σταυρού -Τρίπολη Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Τεχνική Υπηρεσία Πανεπιστημίου ΑΘΗΝΑ 126. Περιφέρεια Κρήτης Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κρήτης Μποφώρ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 127. Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ Ζεύξιδος ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 128. Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» Θεμιστοκλέους ΑΘΗΝΑ 129..Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Εργων Σαχτούρη 11 και Αγίου Ανδρέου ΠΑΤΡΑ 130. ΙΕΚΕΜ = ΤΕΕ Κολωνού ΑΘΗΝΑ 131. Εταιρεία Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π. Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 132. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ριζοσπαστών Βουλευτών ΚΕΡΚΥΡΑ 133..Σύλλογος Μελετητών Ελλάδος- «ΣΜΕ» Ξενοκράτους ΑΘΗΝΑ 134..Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) Τ.Θ Καλαμαριά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 135. Τεχνική Υπηρεσία Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Ιουλιανού 39 και Γ Σεπτεμβρίου Τ.Κ σ ΑΘΗΝΑ 136. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης Σπανάκη 2 και Ικάρου ΗΡΑΚΛΕΙΟ 137..Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς Γέροντα 6 ΑΘΗΝΑ 138. Αρχιτεκτονική Αντίληψη -WAVE MEDIA -(περιοδικό ) Βασιλίσσης Σοφίας ΑΘΗΝΑ 139. ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

12 Ε.Κ.Υ.Ο. (Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών) Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρεσίες Ιασίου ΑΘΗΝΑ 140. Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων Περίδου Χανιά

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 19/ 12 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ Πρωτ Δ11δ/607/1 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 11/6/2015 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ.: ΔΚΠ/οικ/586 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ1-3Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΨ1-3Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 4ΑΣΨ1-3Υ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 Aθήνα 8 / 7 / 2011 Αρ Πρωτ Δ17γ/10/105/ΦΝ 448 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2014.

ΘΕΜΑ : Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-1-2014. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: Δ11δ/520/5 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεί καινοτομία και θεσμοποιεί την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ) πάνω στα θέματα αυτά.

αποτελεί καινοτομία και θεσμοποιεί την πλούσια νομολογία του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου ( ΕΚ) πάνω στα θέματα αυτά. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ / Γ.Γ.Δ.Ε. Αθήνα, 27-2 -2006 Αρ.Πρωτ. 17γ/10/33/ΦΝ 417 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩΔ/ΣΗΣ ( Δ17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, 18-10 -2013. ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ &

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, 18-10 -2013. ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑ, 18-10 -2013 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/508 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ : τους αποδέκτες Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 10/12/2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: Αποστολή νέων πινάκων ομαδοποιημένων αποδεκτών, για την κοινοποίηση των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6) ΤΜΗΜΑ Δ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 1101057/1276/0006Δ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης Εγκύκλιος εφαρμογής της.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης Εγκύκλιος εφαρμογής της. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α95Φ-83 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. E-MAIL: mtriantafilou@mnec.gr,karvanitis@mnec.gr, a.boutsioukou@mnec.gr, dgrouzis@mnec.

ΑΔΑ: 4Α95Φ-83 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. E-MAIL: mtriantafilou@mnec.gr,karvanitis@mnec.gr, a.boutsioukou@mnec.gr, dgrouzis@mnec. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NΙΚΗΣ 10 (7 ος όροφος), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 101 80 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/279897/34431/31035/23920 Ηµ/νία: 12/10/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΠΨΗ465ΦΘ3-0ΔΓ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 05.0.4 3:5:55 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: Β4ΜΛΙ-ΛΡΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρωτ. 8155 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Θ. Κουτιανούδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες)

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις κοινοποιούμενες υπηρεσίες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος 14-05-2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αρ.Πρωτ: 6940 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ,Δ/νση : Ι. ΚΟΤΣΙΚΑ Ταχ.Κωδ. : 34001 ΚΑΡΥΣΤΟΣ Πληροφορίες : ΠΕΤΡΗ ΕΦΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 17-12-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Αρ. Πρωτ.: 7922 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 17-12-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Αρ. Πρωτ.: 7922 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 17-12-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Αρ. Πρωτ.: 7922 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Ανακοίνωση-πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Διεύθυνση : Αλμυρού 14 Ταχ. Κώδ. : 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Α. Καστρινάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.

ΠΡΟΣ: Όπως πίνακας αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 3. Γραφείο κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285118, F 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Πληροφορίες: Α. Αρβανιτίδης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ Γαστούνη 10-10- 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 16494 Δ/νση:Πλατεία Ηρώων 18 Ταχ. Κώδικας: 27300 Τηλέφωνο: 2623360767, 2623360702 Φαξ: 2623032839

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Το Δ.Σ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ 117 42 Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Προέδρου ΤΗΛ. 210 9000900 Θέμα: Ανακοίνωση-Πρόσκληση μετάταξης

Διαβάστε περισσότερα

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.).

στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ Δ.Ε.Κ.Ο.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μεσογείων 284, Χολαργός, Τ.Κ. 15562 Πληροφορίες: Ε.Πετροχείλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 03-03-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Αρ. Πρωτ.:1230 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 41110 Λάρισα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Θέμα: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Προς: 1. Ως ο Πίνακας Αποδεκτών (με την παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους υπαλλήλους και στις εποπτευόμενες Υπηρεσίες Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ./ΔΕΚΟ) 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα